Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen 23 24 mars 2011"

Transkript

1 Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011 Arbetsmöte för att konkretisera rapporten Målbild för arbetet med ehälsa i Stockholmsregionen och rekommendera fortsatta prioriteringar. Anordnare/Seminarieledare: Karin Bengtsson, chef IT Forum Dokumentation: Pia Bornevi, konsult HRM Affärsutveckling Deltagare: Berit Ahlberg Åhammar, enhetschef äldreomsorg Nykvarn; Henrik Almkvist, chef medicinska staben SLL; Jenny Andersson, verksamhetsutvecklare Botkyrka; Marie Bergström, enhetschef Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Ingrid Boheman Risto, biträdande socialdirektör Järfälla; Susanne Erixon, socialchef Vaxholm; Margareta Heimer, socialdirektör Danderyd; Andreas Hård, administrativ chef Nynäshamn; Christina Häckner, socialchef Salem; Christina Kling Hassler, koncernsamordnare IT SLL/US; Ewa Kohl, MAS, Täby; Anneli Lagerberg, enhetschef äldreomsorg beställare Norrmalms stadsdelsförvaltning; Kim Nordlander chef, Vårdguiden/SLL; Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Danderyd; Lisa Mattson utvecklingschef Södertälje; Pävi Pannula, resultatenhetschef Södertälje; Susanne Rading, myndighetschef Täby; Anneli Rydström, utredare Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Christina Ring IT ansvarig social och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge; Helena Pettersson, plattformsledare Äldrecentrum; Mikaela Schmidt, ITansvarig äldreomsorgen Lidingö; Eva Sellberg, kvalitetschef Region Gotland; Anne Simmasgård, socialchef Österåker; Marianne Snell, avdelningschef Östermalms stadsdelsförvaltning; Sigbritt Sundling, enhetschef Österåker; Camilla Venemyr, utvecklingsledare Täby. Seminariedag 1 onsdag den 23 mars Introduktion och nuläge Karin Bengtsson Rundabordssamtal om e förvaltning och digitala samhällstjänster, IT och regionminister Anna Karin Hatt, webb tv 10 mars Anna Karin Hatt inleder samtalet, som sker inom ramen för arbetet med en Digital agenda för Sverige, med att prata om: Fokus på ändamålsenlig e förvaltning som en viktig pusselbit för välfärd och jobb. Hon talar vidare om att: Prioritera initiativ som genererar innovation och utveckling. E tjänster ska i första hand gynna medborgarna och inte myndigheten. Det är nu vi kan lägga grunden för att vara en framstående IT nation, det är nu vi kan skapa förutsättningen för jobb, välfärd Följ länk till webbsändningen Kommunförbundet Stockholms Län Besöksadress: E-post: Tel: Fax: Box 38145, Stockholm Fatburen, Södermalmsallén

2 2 Vad händer inom ehälsa? IT Forums prioritering är ehälsa: Med hjälp av ändamålsenliga IT stöd får alla patienter och invånare i regionen god och säker vård samt en bra service. Chefsseminarium 1 3 december på Hasselunden kort tillbakablick Då tog vi upp pågående regionala arbeten inom ehälsa som Omsorgsdagboken, Pulsen combine, Jobbtorg, Vårdguiden, E tjänst för tillståndshantering Färdtjänst,Vårdguiden, Nya IT stöd för kvalitetsarbete och uppföljning. Deltagarna var överens om vikten av samverkan i regionala ehälso frågor. Nuläge: ehälsoarbetet regionen är framgångsrik i arbetet med de infrastrukturella frågorna (16 principer för samverkan). informationen om vård och omsorg till invånare har förbättrats. möjligheten för invånare att själv ta ansvar för sin hälsa har ökats bl. a via självtester. säkra e tjänster till invånare har förbättrats och ökats. MEN: Förbättringarna för Invånarna är endast i begränsad omfattning kopplat till IT forums samverkan med Vårdguiden. Informationsförsörjning mellan kommun och landsting i individärenden har inte förbättrats däremot bättre inom SLL och inom respektive kommun Katalogfrågan fortfarande oklar E tjänst för färdtjänst ej realiserad Inom de egna organisationerna har det hänt mycket: 4/5 delar av kommunerna har e legitimationsinloggning på sin hemsida för invånare. MVK används av alla Sveriges landsting Antalet e tjänster har ökat ex. omsorgsdagboken, ansöka om äldreomsorg, klamydia test. Möjlighet att jämföra kvalitet och göra val har ökat. Översyn av nuvarande verksamhetssystem och journalsystem

3 3 Hälften av kommunerna ska byta Verksamhetsstöd inom Socialtjänsten SLL har startat arbetet med kravspecifikation på Framtidens IT stöd Viktigt för realisering av ehälsa: FÖRUTSÄTTNINGAR 16 principer för samverkan (infrastruktur) Samverkan med SLL kring gemensam katalog och SITHS kort Processkartläggning informationsbehov mappning mot systemstöd Bemannar nationella grupper VERKSAMHET INVÅNARE Samverkan med Vårdguiden e tjänst för tillståndshantering av färdtjänst VERKSAMHET VERKSAMHET Nationell Patientöversikt (NPÖ) Samordnad Vårdplanering WebCare Tillståndshantering för färdtjänst Nuläget Reflektera två och två Stämmer beskrivningen av nuläget, vad är aktuellt i din verksamhet/organisation? Vad är viktigast? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Lidingö, Järfälla Aktuellt hos oss: Järfälla Utveckla Pro Capita till att bli mer transparent, fortsätta utveckla e tjänster. Lidingö inför Pulsen Combine. Viktigast: Arbeta med delaktighet och tillgänglighet. Bokyrka, Huddinge Viktigast: Få säker inloggning på plats. Arbeta med nationellt fackspråk för vård och omsorg för öppna jämförelser.

4 4 Danderyd, Täby, Salem Viktigast: SITHS kort/2 faktorsinloggning, fackspråk/termer för öppna jämförelser. Södertälje, Nykvarn Aktuellt hos oss: Södertälje Upphandling som ligger i vänteläge, nytt verksamhetssystem Viktigast: Utveckla e tjänster. EK? SITHS kort? Hägersten Liljeholmen Nuläge: Ej så känt allmänt i organisationen. Måste driva på mer och öppen dialog behövs. Information behövs centralt lokalt om viket arbete som pågår och vilka behov som finns. Aktuellt hos oss: Samverkan med landstinget och privata utförare. Vårdplanering, Projekt Bättre samverkan Bättre liv. Säker inloggning. E tjänster på hemsidan och MVK ligger också där. Omsorgsdagboken, Nyckelfri hemtjänst, handdatorer. LEAN. Viktigast: Säker inloggning för samverkan. Hur nå ut från kommunen till privata aktörer? Täby, Norrmalm, Östermalm Viktigast: Säkerhet = inloggning till olika tjänster ex. e dos. Många privata leverantörer. Täby, Nynäshamn, Gotland Aktuellt hos oss: Upphandling/införande av nya verksamhetssystem. Viktigast: E tjänsteutveckling Bang for the Buck! Orka driva! Kostnadsbild! Österåker Nuläge: En levande fråga i kommunen. Aktuellt hos oss: IT fråga, begränsning säkerhet/kapacitet. LOV Kundval. Viktigast: Säkerhet, inloggning. SLL Aktuellt hos oss: Landstinget går nu ut med en bred kampanj med info om säkerhet och SITHS kort. Utrullning av Pm3 för styrning av gemensamma system. Viktigast: Säkerhet, gemensam utveckling av system.

5 5 Information om pågående arbeten NPÖ webbpresentation Följ länk till webbpresentation Samarbete Vårdguiden & Kommunerna i Stockholms län Kim Nordlander Följ länk till Vårdguiden Kartläggning av processer och informationsbehov inom Äldreomsorg och Psykiatri mellan invånare, kommun och landsting i Stockholms län Pia Bornevi Web Care utvecklingsarbete och upprättande av systemförvaltningsorganisation pågår Karin Bengtsson 16 principer för samverkan informationen styr säkerheten, informationslösningar Karin Bengtsson Samverkan Regional Plattform Helena Petterson Följ länk för information Syftet med ehälsa Reflektera två och två Är teknikens främsta roll: Att möjliggöra mer och bättre verksamhet per skattekrona för att därigenom bidra till att lösa finansieringen av den demografiska utmaningen? Att öka tillgängligheten? Att öka rättsäkerheten? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Tillgänglighet och säkerhet Patientsäkerhet Tekniken ska vara tillgänglig och säker Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet. Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt Rättsäkerhet, olika sätt att se på det mellan Kommuner och LAN Fungerande och säker informationsöverföring (rör sig om stora patientgrupper) Tillgänglighet vad gäller information, språk. Tillgänglig information på det språk jag behärskar (översättningmotor/google Translate)

6 6 Invånarfokus och delaktighet Leva upp till invånarnas förväntningar och krav Öka medborgarfokus, vem äger information Brukarfokus, minska antalet informationskällor Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet Medborgarnas medbestämmande och delaktighet Att skapa enkla jämförelseverktyg för medborgarna Kunden kan göra självskattning som är fullvärdigt som beslutsunderlag Ägande av information, min rätt till min journal Effektivitet Vi kommer inte att ha personal så det räcker, behöver nya sätt att hantera. Effektivt för både kund och myndighet Hitta nya vägar att ge service Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt. Arbeta för ett bra jämförelseverktyg och kvalitetssäkring Vem bygger vi system för? Standardiserade system! Effektivisera! Workshop 1 Situationsanalys ehälsa: Vad gäller för ehälsoarbetet i regionen/inom IT Forum? Under december 2010 till februari 2011 har arbete pågått med att ta fram en reviderad målbild för arbetet med ehälsa. Resultatet finns beskrivet i rapporten Målbild för arbetet med e hälsa i Stockholmsregionen som skickades ut för läsning inför detta seminarium. I rapporten finns en analys av vilka styrkor och svagheter som präglar regionens ehälsoarbete samt vilka hot och möjligheter som finns i omvärlden.

7 7 Workshopen genomfördes gruppvis (fem grupper) som med utgångspunkt från situationsanalysen i rapporten tog fram nedanstående styrkor och svagheter respektive hot och möjligheter att förhålla oss till i regionens ehälsoarbete: Styrkor Grupp 2 Mer kraft att driva. Effektivare och tydligare samlar kunskap. Säkrare medicinskt och juridiskt. NPÖ, Bättre med gemensam lösning. ehälsa är naturligt behov, ligger i tiden. Svagheter Grupp 3 Starka grupper tar för sig. Längre tid för äldre. Mindre resurser för det mänskliga mötet. Större risker för misstolkningar. Övertro på tekniken. Risk att uppdatering av uppgifter missas. Risk för att kärnan i mötet försvinner, både läkare och patient titta in i skärmen. Risk att vi inte har koll på informationsflöden och processer. Kartläggning av nuläge! För mycket information. Möjligheter Grupp 1 o 5 Om vi går samman kan vi göra mycket mer. Ökad säkerhet (patienten är delaktig). Effektiviseringar (teknik, t.ex. SMS påminnelser). Nå fler grupper (t.ex. UMO på nätet). Kan få stöd/hjälp via nätet. Vårdval/Kundval ger möjligheter. Combine (Gemensamma IT system). e tjänst för kund/brukares självskattning. Korta informationstider/vägar genom ökad tillgänglighet på information. Kvalitetsjämförelser av regionens utförare, ex. rating lediga platser, profilering etc., Hot Grupp 4 Självbestämmande utifrån organisation/ekonomi. Bristande intresse, samverkan. Svårt att se nyttan för medborgaren. Bristande tålamod. Ingen verksamhetsutveckling. Resurser krävs.

8 8 Workshop 2 Vilka är de viktigaste målen för ehälsa ? Formulering och prioritering av mål utifrån rapporten Målbild för e hälsa i Stockholmsregionen, detta med fokus på vad som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv. Gemensamt prioriterade mål redovisas nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Målen sorterades under områdena: ledning och styrning, informationsstruktur och begrepp, infrastruktur och informationssäkerhet. Ledning och styrning Nationell ehälsa ska förankras hos medborgare, i organisationer och politiken. Stöd i förankringsarbetet att införa ehälsa lokalt ska prioriteras. Informationsstruktur och begrepp Koppla mål till WebCare, NPÖ och Vårdguiden och verksamhetssystem Validerade befintliga IT lösningar ska spridas och används av fler. Infrastruktur och informationssäkerhet En säker hantering och informationsklassning ska vara genomförd 2012 Nationellt fackspråk ska vara klart och etablerat 2012.

9 9 Seminariedag 2 Torsdag den 24 mars Summering av gårdagen Karin Bengtsson Workshop 3 Handlingsplan: Vilka aktiviteter ska ske inom IT Forum? Detta med utgångspunkt från våra från gårdagens gemensamt prioriterade mål med ehälsa : Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Samtliga gruppers aktiviteter finns redovisade under respektive målområde nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Aktiviteter Säkerhet och inloggning Alla som är berörda måste ha fått ett kort för säkerheten, t.ex. SITHs kort. Inför Två faktorsinloggning, lös nu med SITHS kort. Varje kommun en långsiktig strategi för federativ inloggning Nationellt fackspråk Nationellt fackspråk: Okunskap, behov av stöd. Beslut om ska/bör. Alla kommuner och landsting ska anta nationellt fackspråk när det är klart från Socialstyrelsen. Därefter implementeras. Ta fram handlingsplan för nationellt fackspråk: kommunikation/nytta, utbildning/praktisk tillämpning, kravställa informationssystem, privata utförare. Ett nationellt fackspråk mellan landstinget och kommunerna: Implementera i kommunerna gruppvis t.ex. nordöst, nordväst etc. Stödorganisationer: KSL, FOU. Nationellt fackspråk, pågår med fingervisning men kanske inte så här ska vi göra. Viktigt att titta på det/utgå från det och vara proaktiv med tanke på att kommunerna inför nya verksamhetssystem.

10 10 Informationsklassning och verksamhetssystem Informationsklassning: 1. IT Forum samlar in och listar kommunernas och SLL:s verksamhetssystem. 2. Fördelning av klassningsarbetet ex. genom IT chefsnätverket. 3. Resultatet ut till varje kommun för åtgärd. 4. Kravställning: Upphandling av privata utförare att de klassar och åtgärdar. Göra informationsklassningen känd genom plan vem gör vad? Tid? (i varje kommun). IT forum gör en kartläggning av länets system och gör sedan en validering av systemen. Validering av bra lösningar. Öka samverkan mot att använda samma verksamhetssystem. Samverkan kring IT stöd oavsett system. Förankring och kommunikation Aktiviteter Kommunikationsplan IT Forum. Informationskampanj om ehälsa till alla kommuner och landsting. IT Forum tar fram ett informationsmaterial om ehälsa för dialog och förankring i kommunerna och privata utförare. Stöd i form av kontinuerlig och uppdaterad information om strategi, projekt, pågående arbeten (checklistor/kravlistor, pp presentationer, broschyrer). Recept, frågor och svar tillgängligt på hemsida. Informationskampanj om NPÖ. Strategisk styrning genom avtal. Få ehälsofrågorna prioriterade i högsta ledningen i kommunerna. Politisk förankring för finansiering/ekonomi. Behövs politiska beslut. Få in de 16 principerna i kommunens ledningssystem Samordna IT och verksamhet komplettera med ytterligare ett forum vid sidan av Chefs och ITforum med Socialchefer och IT chefer. Utse ambassadörer/kontaktpersoner. Ta fram goda exempel från kommunerna. Förankra nyttan för mig. Ex. som vårdbiträde att arbeta med nationellt fackspråk, införa nya rutiner och arbetssätt, gemensamma system.

11 11 Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem aktiviteter WebCare Alla ska använda på samma sätt (ej överens idag). Ta fram rutiner, förankra och utbilda. Analysera behov och möjligheter. Öppna upp för fler målgrupper. Möjlighet för mottagare att bekräfta utskrivningsklar. WebCare och NPÖ i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från WebCare och NPÖ. NPÖ Skapa rutiner. Information till invånare. Kravlista/checklista IT och verksamhet Utbildning/Kunskaper NPÖ och WebCare i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från NPÖ och WebCare. Vårdguiden Namnbyte? Vård & Omsorgsguiden. Kartlägga och informera om nytta för verksamhet och invånare. Ta reda på varför bara fem kommuner anslutit sig till MVK. Beskriva nyttan för brukare/medarbetare. Utveckla MVK med fler e tjänster så att vård länkas till invånare. Införa länkning åt båda håll mellan Vårdguiden och kommunerna. Upprätta checklista: Hur gör jag för att koppla ihop Vårdguiden och kommunen. Verksamhetssystem Nationellt fackspråk, utred vad som kan göras nu i samband med att flera kommuner inför nya verksamhetssystem Information, stöd och samverkan.

12 12 Regional plattform för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten Helena Pettersson, Äldrecentrum se PP (infoga länk) SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Evidensbaserad praktik är ett begrepp under utveckling. IT systemen måste stödja ett kunskapsbaserat arbete. Socialstyrelsen har en webbaserad kunskapsportal, så att man enkelt ska kunna hitta senaste kunskap inom området ska lanseras i maj. Rapport från mars 2011 På väg mot en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten med tydliga förslag på vad regeringen, kommunerna etc. ska göra. Gemensam terminologi, nationellt fackspråk. Krav i upphandling att man ska ta hänsyn till kunskap. Vad händer idag? Nationella överenskommelser mellan regeringen och SKL ger preliminärt medel till att utveckla regionala stödstrukturer med regionala utvecklingsledare inom områdena: äldre, kunskap och praktik, social barn och ungdom samt ehälsa. Stödet inom ehälsa avser strukturerad dokumentation inom socialtjänsten. Handlingsplan för Socialtjänst öppna jämförelser viktig rapport. I länet pågår kartläggning av befintliga strukturer, behov av stöd för kunskapsutveckling, FOUenheternas roll, utvecklingsområden att satsa på m.m. Är FOU enheterna organiserade på bästa sätt? Man lyfter från kommunerna att det är otroligt svårt att få en överblick över vad som är på gång, det borde finnas en projektkatalog. KSL är en viktig regional aktör, inom KSL finns inte ett nätverk för socialchefer, men det är på gång. Kontakta gärna Helena om ni har utvecklingsområden! Helena kommer att boka tid med de kommuner hon inte har träffat. Säkerhet och informationsklassning, vilka konsekvenser ger det för Socialtjänsten? Björn Söderlund, IT strateg Lidingö Stad se PP (bifoga länk) Det är enkelt att klassa sitt system och göra en utvecklingsplan själva i kommunen, det kan man göra på ett par timmar genom att använda mallen från KSL, då är 80 procent klart och sedan kan ni putsa på de 20 procent som är kommunspecifika. Följ länk till mall "Informationssäkerhetspolicy"

13 13 Följ länk till mall "Riktlinjer informationssäkerhet" Vid informationssäkerhetsklassning är det viktigt att reflektera över vad klassningen innebär, om jag sätter en 3:a vilka konsekvenser får det? vad kostar det? Det här är inte en IT eller IT infrastrukturfråga, det är en informationsfråga. SITHs och Combine satte igång det här arbetet hos oss i Lidingö stad, vi kom på att vi inte hade någon struktur på informationen, och ingen ansvarig. Vi har framgångsrikt jobbat med och utbildat systemförvaltarna som i sin tur har gått till sina systemägare. Etablering av säker inloggning (Två faktor) kort eller sms. Lätt att det drar iväg i kostnader, bara att utrusta personalen med kort och utbilda. Vad händer när de glömmer kortet hemma, kostar pengar.

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Federering i praktiken

Federering i praktiken Federering i praktiken IT-forum Stockholms län 26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting 2,1 miljoner invånare Byggstenar för samverkan Informationsklassning Autentisering Katalogsamverkan Identitetsfederering

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se

Äntligen verkstad. Seminarium 2:2. Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad Seminarium 2:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se Äntligen verkstad i Stockholmsregionen Hur skapar vi verkstad Vision Praktiskt

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Nätverk för skolan i e-samhället

Nätverk för skolan i e-samhället Nätverk för skolan i e-samhället Jens Lindh IT-forum/KSL Agenda 26/3 Frukost 09.00 Inledning, Jens Lindh, Per Falk - Om IT-forum, aktuella frågor - En framtidsspaning och diskussion om digitalisering av

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

LIKA, it-tempen för socialtjänsten. Steg 1. Ledning Infrastruktur Kompetens Användning. Aktivitetsförsla g. Område Indikator

LIKA, it-tempen för socialtjänsten. Steg 1. Ledning Infrastruktur Kompetens Användning. Aktivitetsförsla g. Område Indikator Område Indikator Steg 1 Svar Aktivitetsförsla g L1 Det finns politiskt antagna mål för digitalisering som innefattar beskrivning av långsiktig nytta. handlingsplan eller strategi som är politiskt antagen

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet 1 (5) Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Oktober - november 2013 Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t ex

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer