Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen 23 24 mars 2011"

Transkript

1 Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011 Arbetsmöte för att konkretisera rapporten Målbild för arbetet med ehälsa i Stockholmsregionen och rekommendera fortsatta prioriteringar. Anordnare/Seminarieledare: Karin Bengtsson, chef IT Forum Dokumentation: Pia Bornevi, konsult HRM Affärsutveckling Deltagare: Berit Ahlberg Åhammar, enhetschef äldreomsorg Nykvarn; Henrik Almkvist, chef medicinska staben SLL; Jenny Andersson, verksamhetsutvecklare Botkyrka; Marie Bergström, enhetschef Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Ingrid Boheman Risto, biträdande socialdirektör Järfälla; Susanne Erixon, socialchef Vaxholm; Margareta Heimer, socialdirektör Danderyd; Andreas Hård, administrativ chef Nynäshamn; Christina Häckner, socialchef Salem; Christina Kling Hassler, koncernsamordnare IT SLL/US; Ewa Kohl, MAS, Täby; Anneli Lagerberg, enhetschef äldreomsorg beställare Norrmalms stadsdelsförvaltning; Kim Nordlander chef, Vårdguiden/SLL; Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Danderyd; Lisa Mattson utvecklingschef Södertälje; Pävi Pannula, resultatenhetschef Södertälje; Susanne Rading, myndighetschef Täby; Anneli Rydström, utredare Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Christina Ring IT ansvarig social och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge; Helena Pettersson, plattformsledare Äldrecentrum; Mikaela Schmidt, ITansvarig äldreomsorgen Lidingö; Eva Sellberg, kvalitetschef Region Gotland; Anne Simmasgård, socialchef Österåker; Marianne Snell, avdelningschef Östermalms stadsdelsförvaltning; Sigbritt Sundling, enhetschef Österåker; Camilla Venemyr, utvecklingsledare Täby. Seminariedag 1 onsdag den 23 mars Introduktion och nuläge Karin Bengtsson Rundabordssamtal om e förvaltning och digitala samhällstjänster, IT och regionminister Anna Karin Hatt, webb tv 10 mars Anna Karin Hatt inleder samtalet, som sker inom ramen för arbetet med en Digital agenda för Sverige, med att prata om: Fokus på ändamålsenlig e förvaltning som en viktig pusselbit för välfärd och jobb. Hon talar vidare om att: Prioritera initiativ som genererar innovation och utveckling. E tjänster ska i första hand gynna medborgarna och inte myndigheten. Det är nu vi kan lägga grunden för att vara en framstående IT nation, det är nu vi kan skapa förutsättningen för jobb, välfärd Följ länk till webbsändningen Kommunförbundet Stockholms Län Besöksadress: E-post: Tel: Fax: Box 38145, Stockholm Fatburen, Södermalmsallén

2 2 Vad händer inom ehälsa? IT Forums prioritering är ehälsa: Med hjälp av ändamålsenliga IT stöd får alla patienter och invånare i regionen god och säker vård samt en bra service. Chefsseminarium 1 3 december på Hasselunden kort tillbakablick Då tog vi upp pågående regionala arbeten inom ehälsa som Omsorgsdagboken, Pulsen combine, Jobbtorg, Vårdguiden, E tjänst för tillståndshantering Färdtjänst,Vårdguiden, Nya IT stöd för kvalitetsarbete och uppföljning. Deltagarna var överens om vikten av samverkan i regionala ehälso frågor. Nuläge: ehälsoarbetet regionen är framgångsrik i arbetet med de infrastrukturella frågorna (16 principer för samverkan). informationen om vård och omsorg till invånare har förbättrats. möjligheten för invånare att själv ta ansvar för sin hälsa har ökats bl. a via självtester. säkra e tjänster till invånare har förbättrats och ökats. MEN: Förbättringarna för Invånarna är endast i begränsad omfattning kopplat till IT forums samverkan med Vårdguiden. Informationsförsörjning mellan kommun och landsting i individärenden har inte förbättrats däremot bättre inom SLL och inom respektive kommun Katalogfrågan fortfarande oklar E tjänst för färdtjänst ej realiserad Inom de egna organisationerna har det hänt mycket: 4/5 delar av kommunerna har e legitimationsinloggning på sin hemsida för invånare. MVK används av alla Sveriges landsting Antalet e tjänster har ökat ex. omsorgsdagboken, ansöka om äldreomsorg, klamydia test. Möjlighet att jämföra kvalitet och göra val har ökat. Översyn av nuvarande verksamhetssystem och journalsystem

3 3 Hälften av kommunerna ska byta Verksamhetsstöd inom Socialtjänsten SLL har startat arbetet med kravspecifikation på Framtidens IT stöd Viktigt för realisering av ehälsa: FÖRUTSÄTTNINGAR 16 principer för samverkan (infrastruktur) Samverkan med SLL kring gemensam katalog och SITHS kort Processkartläggning informationsbehov mappning mot systemstöd Bemannar nationella grupper VERKSAMHET INVÅNARE Samverkan med Vårdguiden e tjänst för tillståndshantering av färdtjänst VERKSAMHET VERKSAMHET Nationell Patientöversikt (NPÖ) Samordnad Vårdplanering WebCare Tillståndshantering för färdtjänst Nuläget Reflektera två och två Stämmer beskrivningen av nuläget, vad är aktuellt i din verksamhet/organisation? Vad är viktigast? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Lidingö, Järfälla Aktuellt hos oss: Järfälla Utveckla Pro Capita till att bli mer transparent, fortsätta utveckla e tjänster. Lidingö inför Pulsen Combine. Viktigast: Arbeta med delaktighet och tillgänglighet. Bokyrka, Huddinge Viktigast: Få säker inloggning på plats. Arbeta med nationellt fackspråk för vård och omsorg för öppna jämförelser.

4 4 Danderyd, Täby, Salem Viktigast: SITHS kort/2 faktorsinloggning, fackspråk/termer för öppna jämförelser. Södertälje, Nykvarn Aktuellt hos oss: Södertälje Upphandling som ligger i vänteläge, nytt verksamhetssystem Viktigast: Utveckla e tjänster. EK? SITHS kort? Hägersten Liljeholmen Nuläge: Ej så känt allmänt i organisationen. Måste driva på mer och öppen dialog behövs. Information behövs centralt lokalt om viket arbete som pågår och vilka behov som finns. Aktuellt hos oss: Samverkan med landstinget och privata utförare. Vårdplanering, Projekt Bättre samverkan Bättre liv. Säker inloggning. E tjänster på hemsidan och MVK ligger också där. Omsorgsdagboken, Nyckelfri hemtjänst, handdatorer. LEAN. Viktigast: Säker inloggning för samverkan. Hur nå ut från kommunen till privata aktörer? Täby, Norrmalm, Östermalm Viktigast: Säkerhet = inloggning till olika tjänster ex. e dos. Många privata leverantörer. Täby, Nynäshamn, Gotland Aktuellt hos oss: Upphandling/införande av nya verksamhetssystem. Viktigast: E tjänsteutveckling Bang for the Buck! Orka driva! Kostnadsbild! Österåker Nuläge: En levande fråga i kommunen. Aktuellt hos oss: IT fråga, begränsning säkerhet/kapacitet. LOV Kundval. Viktigast: Säkerhet, inloggning. SLL Aktuellt hos oss: Landstinget går nu ut med en bred kampanj med info om säkerhet och SITHS kort. Utrullning av Pm3 för styrning av gemensamma system. Viktigast: Säkerhet, gemensam utveckling av system.

5 5 Information om pågående arbeten NPÖ webbpresentation Följ länk till webbpresentation Samarbete Vårdguiden & Kommunerna i Stockholms län Kim Nordlander Följ länk till Vårdguiden Kartläggning av processer och informationsbehov inom Äldreomsorg och Psykiatri mellan invånare, kommun och landsting i Stockholms län Pia Bornevi Web Care utvecklingsarbete och upprättande av systemförvaltningsorganisation pågår Karin Bengtsson 16 principer för samverkan informationen styr säkerheten, informationslösningar Karin Bengtsson Samverkan Regional Plattform Helena Petterson Följ länk för information Syftet med ehälsa Reflektera två och två Är teknikens främsta roll: Att möjliggöra mer och bättre verksamhet per skattekrona för att därigenom bidra till att lösa finansieringen av den demografiska utmaningen? Att öka tillgängligheten? Att öka rättsäkerheten? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Tillgänglighet och säkerhet Patientsäkerhet Tekniken ska vara tillgänglig och säker Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet. Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt Rättsäkerhet, olika sätt att se på det mellan Kommuner och LAN Fungerande och säker informationsöverföring (rör sig om stora patientgrupper) Tillgänglighet vad gäller information, språk. Tillgänglig information på det språk jag behärskar (översättningmotor/google Translate)

6 6 Invånarfokus och delaktighet Leva upp till invånarnas förväntningar och krav Öka medborgarfokus, vem äger information Brukarfokus, minska antalet informationskällor Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet Medborgarnas medbestämmande och delaktighet Att skapa enkla jämförelseverktyg för medborgarna Kunden kan göra självskattning som är fullvärdigt som beslutsunderlag Ägande av information, min rätt till min journal Effektivitet Vi kommer inte att ha personal så det räcker, behöver nya sätt att hantera. Effektivt för både kund och myndighet Hitta nya vägar att ge service Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt. Arbeta för ett bra jämförelseverktyg och kvalitetssäkring Vem bygger vi system för? Standardiserade system! Effektivisera! Workshop 1 Situationsanalys ehälsa: Vad gäller för ehälsoarbetet i regionen/inom IT Forum? Under december 2010 till februari 2011 har arbete pågått med att ta fram en reviderad målbild för arbetet med ehälsa. Resultatet finns beskrivet i rapporten Målbild för arbetet med e hälsa i Stockholmsregionen som skickades ut för läsning inför detta seminarium. I rapporten finns en analys av vilka styrkor och svagheter som präglar regionens ehälsoarbete samt vilka hot och möjligheter som finns i omvärlden.

7 7 Workshopen genomfördes gruppvis (fem grupper) som med utgångspunkt från situationsanalysen i rapporten tog fram nedanstående styrkor och svagheter respektive hot och möjligheter att förhålla oss till i regionens ehälsoarbete: Styrkor Grupp 2 Mer kraft att driva. Effektivare och tydligare samlar kunskap. Säkrare medicinskt och juridiskt. NPÖ, Bättre med gemensam lösning. ehälsa är naturligt behov, ligger i tiden. Svagheter Grupp 3 Starka grupper tar för sig. Längre tid för äldre. Mindre resurser för det mänskliga mötet. Större risker för misstolkningar. Övertro på tekniken. Risk att uppdatering av uppgifter missas. Risk för att kärnan i mötet försvinner, både läkare och patient titta in i skärmen. Risk att vi inte har koll på informationsflöden och processer. Kartläggning av nuläge! För mycket information. Möjligheter Grupp 1 o 5 Om vi går samman kan vi göra mycket mer. Ökad säkerhet (patienten är delaktig). Effektiviseringar (teknik, t.ex. SMS påminnelser). Nå fler grupper (t.ex. UMO på nätet). Kan få stöd/hjälp via nätet. Vårdval/Kundval ger möjligheter. Combine (Gemensamma IT system). e tjänst för kund/brukares självskattning. Korta informationstider/vägar genom ökad tillgänglighet på information. Kvalitetsjämförelser av regionens utförare, ex. rating lediga platser, profilering etc., Hot Grupp 4 Självbestämmande utifrån organisation/ekonomi. Bristande intresse, samverkan. Svårt att se nyttan för medborgaren. Bristande tålamod. Ingen verksamhetsutveckling. Resurser krävs.

8 8 Workshop 2 Vilka är de viktigaste målen för ehälsa ? Formulering och prioritering av mål utifrån rapporten Målbild för e hälsa i Stockholmsregionen, detta med fokus på vad som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv. Gemensamt prioriterade mål redovisas nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Målen sorterades under områdena: ledning och styrning, informationsstruktur och begrepp, infrastruktur och informationssäkerhet. Ledning och styrning Nationell ehälsa ska förankras hos medborgare, i organisationer och politiken. Stöd i förankringsarbetet att införa ehälsa lokalt ska prioriteras. Informationsstruktur och begrepp Koppla mål till WebCare, NPÖ och Vårdguiden och verksamhetssystem Validerade befintliga IT lösningar ska spridas och används av fler. Infrastruktur och informationssäkerhet En säker hantering och informationsklassning ska vara genomförd 2012 Nationellt fackspråk ska vara klart och etablerat 2012.

9 9 Seminariedag 2 Torsdag den 24 mars Summering av gårdagen Karin Bengtsson Workshop 3 Handlingsplan: Vilka aktiviteter ska ske inom IT Forum? Detta med utgångspunkt från våra från gårdagens gemensamt prioriterade mål med ehälsa : Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Samtliga gruppers aktiviteter finns redovisade under respektive målområde nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Aktiviteter Säkerhet och inloggning Alla som är berörda måste ha fått ett kort för säkerheten, t.ex. SITHs kort. Inför Två faktorsinloggning, lös nu med SITHS kort. Varje kommun en långsiktig strategi för federativ inloggning Nationellt fackspråk Nationellt fackspråk: Okunskap, behov av stöd. Beslut om ska/bör. Alla kommuner och landsting ska anta nationellt fackspråk när det är klart från Socialstyrelsen. Därefter implementeras. Ta fram handlingsplan för nationellt fackspråk: kommunikation/nytta, utbildning/praktisk tillämpning, kravställa informationssystem, privata utförare. Ett nationellt fackspråk mellan landstinget och kommunerna: Implementera i kommunerna gruppvis t.ex. nordöst, nordväst etc. Stödorganisationer: KSL, FOU. Nationellt fackspråk, pågår med fingervisning men kanske inte så här ska vi göra. Viktigt att titta på det/utgå från det och vara proaktiv med tanke på att kommunerna inför nya verksamhetssystem.

10 10 Informationsklassning och verksamhetssystem Informationsklassning: 1. IT Forum samlar in och listar kommunernas och SLL:s verksamhetssystem. 2. Fördelning av klassningsarbetet ex. genom IT chefsnätverket. 3. Resultatet ut till varje kommun för åtgärd. 4. Kravställning: Upphandling av privata utförare att de klassar och åtgärdar. Göra informationsklassningen känd genom plan vem gör vad? Tid? (i varje kommun). IT forum gör en kartläggning av länets system och gör sedan en validering av systemen. Validering av bra lösningar. Öka samverkan mot att använda samma verksamhetssystem. Samverkan kring IT stöd oavsett system. Förankring och kommunikation Aktiviteter Kommunikationsplan IT Forum. Informationskampanj om ehälsa till alla kommuner och landsting. IT Forum tar fram ett informationsmaterial om ehälsa för dialog och förankring i kommunerna och privata utförare. Stöd i form av kontinuerlig och uppdaterad information om strategi, projekt, pågående arbeten (checklistor/kravlistor, pp presentationer, broschyrer). Recept, frågor och svar tillgängligt på hemsida. Informationskampanj om NPÖ. Strategisk styrning genom avtal. Få ehälsofrågorna prioriterade i högsta ledningen i kommunerna. Politisk förankring för finansiering/ekonomi. Behövs politiska beslut. Få in de 16 principerna i kommunens ledningssystem Samordna IT och verksamhet komplettera med ytterligare ett forum vid sidan av Chefs och ITforum med Socialchefer och IT chefer. Utse ambassadörer/kontaktpersoner. Ta fram goda exempel från kommunerna. Förankra nyttan för mig. Ex. som vårdbiträde att arbeta med nationellt fackspråk, införa nya rutiner och arbetssätt, gemensamma system.

11 11 Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem aktiviteter WebCare Alla ska använda på samma sätt (ej överens idag). Ta fram rutiner, förankra och utbilda. Analysera behov och möjligheter. Öppna upp för fler målgrupper. Möjlighet för mottagare att bekräfta utskrivningsklar. WebCare och NPÖ i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från WebCare och NPÖ. NPÖ Skapa rutiner. Information till invånare. Kravlista/checklista IT och verksamhet Utbildning/Kunskaper NPÖ och WebCare i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från NPÖ och WebCare. Vårdguiden Namnbyte? Vård & Omsorgsguiden. Kartlägga och informera om nytta för verksamhet och invånare. Ta reda på varför bara fem kommuner anslutit sig till MVK. Beskriva nyttan för brukare/medarbetare. Utveckla MVK med fler e tjänster så att vård länkas till invånare. Införa länkning åt båda håll mellan Vårdguiden och kommunerna. Upprätta checklista: Hur gör jag för att koppla ihop Vårdguiden och kommunen. Verksamhetssystem Nationellt fackspråk, utred vad som kan göras nu i samband med att flera kommuner inför nya verksamhetssystem Information, stöd och samverkan.

12 12 Regional plattform för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten Helena Pettersson, Äldrecentrum se PP (infoga länk) SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Evidensbaserad praktik är ett begrepp under utveckling. IT systemen måste stödja ett kunskapsbaserat arbete. Socialstyrelsen har en webbaserad kunskapsportal, så att man enkelt ska kunna hitta senaste kunskap inom området ska lanseras i maj. Rapport från mars 2011 På väg mot en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten med tydliga förslag på vad regeringen, kommunerna etc. ska göra. Gemensam terminologi, nationellt fackspråk. Krav i upphandling att man ska ta hänsyn till kunskap. Vad händer idag? Nationella överenskommelser mellan regeringen och SKL ger preliminärt medel till att utveckla regionala stödstrukturer med regionala utvecklingsledare inom områdena: äldre, kunskap och praktik, social barn och ungdom samt ehälsa. Stödet inom ehälsa avser strukturerad dokumentation inom socialtjänsten. Handlingsplan för Socialtjänst öppna jämförelser viktig rapport. I länet pågår kartläggning av befintliga strukturer, behov av stöd för kunskapsutveckling, FOUenheternas roll, utvecklingsområden att satsa på m.m. Är FOU enheterna organiserade på bästa sätt? Man lyfter från kommunerna att det är otroligt svårt att få en överblick över vad som är på gång, det borde finnas en projektkatalog. KSL är en viktig regional aktör, inom KSL finns inte ett nätverk för socialchefer, men det är på gång. Kontakta gärna Helena om ni har utvecklingsområden! Helena kommer att boka tid med de kommuner hon inte har träffat. Säkerhet och informationsklassning, vilka konsekvenser ger det för Socialtjänsten? Björn Söderlund, IT strateg Lidingö Stad se PP (bifoga länk) Det är enkelt att klassa sitt system och göra en utvecklingsplan själva i kommunen, det kan man göra på ett par timmar genom att använda mallen från KSL, då är 80 procent klart och sedan kan ni putsa på de 20 procent som är kommunspecifika. Följ länk till mall "Informationssäkerhetspolicy"

13 13 Följ länk till mall "Riktlinjer informationssäkerhet" Vid informationssäkerhetsklassning är det viktigt att reflektera över vad klassningen innebär, om jag sätter en 3:a vilka konsekvenser får det? vad kostar det? Det här är inte en IT eller IT infrastrukturfråga, det är en informationsfråga. SITHs och Combine satte igång det här arbetet hos oss i Lidingö stad, vi kom på att vi inte hade någon struktur på informationen, och ingen ansvarig. Vi har framgångsrikt jobbat med och utbildat systemförvaltarna som i sin tur har gått till sina systemägare. Etablering av säker inloggning (Två faktor) kort eller sms. Lätt att det drar iväg i kostnader, bara att utrusta personalen med kort och utbilda. Vad händer när de glömmer kortet hemma, kostar pengar.

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-29 KS-2014/886.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen IT-forums framtida

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUTNR 10 2012-06-15 ÖSTERAKERS KOMMUN ~~UNSTYRELSEN 12 '2lf12-06- 2 o Center förehälsa Ake Rosandher Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna samt regionsstyrelsema

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer