Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen 23 24 mars 2011"

Transkript

1 Anteckningar Chefsseminarium ehälsa Långholmen mars 2011 Arbetsmöte för att konkretisera rapporten Målbild för arbetet med ehälsa i Stockholmsregionen och rekommendera fortsatta prioriteringar. Anordnare/Seminarieledare: Karin Bengtsson, chef IT Forum Dokumentation: Pia Bornevi, konsult HRM Affärsutveckling Deltagare: Berit Ahlberg Åhammar, enhetschef äldreomsorg Nykvarn; Henrik Almkvist, chef medicinska staben SLL; Jenny Andersson, verksamhetsutvecklare Botkyrka; Marie Bergström, enhetschef Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Ingrid Boheman Risto, biträdande socialdirektör Järfälla; Susanne Erixon, socialchef Vaxholm; Margareta Heimer, socialdirektör Danderyd; Andreas Hård, administrativ chef Nynäshamn; Christina Häckner, socialchef Salem; Christina Kling Hassler, koncernsamordnare IT SLL/US; Ewa Kohl, MAS, Täby; Anneli Lagerberg, enhetschef äldreomsorg beställare Norrmalms stadsdelsförvaltning; Kim Nordlander chef, Vårdguiden/SLL; Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Danderyd; Lisa Mattson utvecklingschef Södertälje; Pävi Pannula, resultatenhetschef Södertälje; Susanne Rading, myndighetschef Täby; Anneli Rydström, utredare Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning; Christina Ring IT ansvarig social och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge; Helena Pettersson, plattformsledare Äldrecentrum; Mikaela Schmidt, ITansvarig äldreomsorgen Lidingö; Eva Sellberg, kvalitetschef Region Gotland; Anne Simmasgård, socialchef Österåker; Marianne Snell, avdelningschef Östermalms stadsdelsförvaltning; Sigbritt Sundling, enhetschef Österåker; Camilla Venemyr, utvecklingsledare Täby. Seminariedag 1 onsdag den 23 mars Introduktion och nuläge Karin Bengtsson Rundabordssamtal om e förvaltning och digitala samhällstjänster, IT och regionminister Anna Karin Hatt, webb tv 10 mars Anna Karin Hatt inleder samtalet, som sker inom ramen för arbetet med en Digital agenda för Sverige, med att prata om: Fokus på ändamålsenlig e förvaltning som en viktig pusselbit för välfärd och jobb. Hon talar vidare om att: Prioritera initiativ som genererar innovation och utveckling. E tjänster ska i första hand gynna medborgarna och inte myndigheten. Det är nu vi kan lägga grunden för att vara en framstående IT nation, det är nu vi kan skapa förutsättningen för jobb, välfärd Följ länk till webbsändningen Kommunförbundet Stockholms Län Besöksadress: E-post: Tel: Fax: Box 38145, Stockholm Fatburen, Södermalmsallén

2 2 Vad händer inom ehälsa? IT Forums prioritering är ehälsa: Med hjälp av ändamålsenliga IT stöd får alla patienter och invånare i regionen god och säker vård samt en bra service. Chefsseminarium 1 3 december på Hasselunden kort tillbakablick Då tog vi upp pågående regionala arbeten inom ehälsa som Omsorgsdagboken, Pulsen combine, Jobbtorg, Vårdguiden, E tjänst för tillståndshantering Färdtjänst,Vårdguiden, Nya IT stöd för kvalitetsarbete och uppföljning. Deltagarna var överens om vikten av samverkan i regionala ehälso frågor. Nuläge: ehälsoarbetet regionen är framgångsrik i arbetet med de infrastrukturella frågorna (16 principer för samverkan). informationen om vård och omsorg till invånare har förbättrats. möjligheten för invånare att själv ta ansvar för sin hälsa har ökats bl. a via självtester. säkra e tjänster till invånare har förbättrats och ökats. MEN: Förbättringarna för Invånarna är endast i begränsad omfattning kopplat till IT forums samverkan med Vårdguiden. Informationsförsörjning mellan kommun och landsting i individärenden har inte förbättrats däremot bättre inom SLL och inom respektive kommun Katalogfrågan fortfarande oklar E tjänst för färdtjänst ej realiserad Inom de egna organisationerna har det hänt mycket: 4/5 delar av kommunerna har e legitimationsinloggning på sin hemsida för invånare. MVK används av alla Sveriges landsting Antalet e tjänster har ökat ex. omsorgsdagboken, ansöka om äldreomsorg, klamydia test. Möjlighet att jämföra kvalitet och göra val har ökat. Översyn av nuvarande verksamhetssystem och journalsystem

3 3 Hälften av kommunerna ska byta Verksamhetsstöd inom Socialtjänsten SLL har startat arbetet med kravspecifikation på Framtidens IT stöd Viktigt för realisering av ehälsa: FÖRUTSÄTTNINGAR 16 principer för samverkan (infrastruktur) Samverkan med SLL kring gemensam katalog och SITHS kort Processkartläggning informationsbehov mappning mot systemstöd Bemannar nationella grupper VERKSAMHET INVÅNARE Samverkan med Vårdguiden e tjänst för tillståndshantering av färdtjänst VERKSAMHET VERKSAMHET Nationell Patientöversikt (NPÖ) Samordnad Vårdplanering WebCare Tillståndshantering för färdtjänst Nuläget Reflektera två och två Stämmer beskrivningen av nuläget, vad är aktuellt i din verksamhet/organisation? Vad är viktigast? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Lidingö, Järfälla Aktuellt hos oss: Järfälla Utveckla Pro Capita till att bli mer transparent, fortsätta utveckla e tjänster. Lidingö inför Pulsen Combine. Viktigast: Arbeta med delaktighet och tillgänglighet. Bokyrka, Huddinge Viktigast: Få säker inloggning på plats. Arbeta med nationellt fackspråk för vård och omsorg för öppna jämförelser.

4 4 Danderyd, Täby, Salem Viktigast: SITHS kort/2 faktorsinloggning, fackspråk/termer för öppna jämförelser. Södertälje, Nykvarn Aktuellt hos oss: Södertälje Upphandling som ligger i vänteläge, nytt verksamhetssystem Viktigast: Utveckla e tjänster. EK? SITHS kort? Hägersten Liljeholmen Nuläge: Ej så känt allmänt i organisationen. Måste driva på mer och öppen dialog behövs. Information behövs centralt lokalt om viket arbete som pågår och vilka behov som finns. Aktuellt hos oss: Samverkan med landstinget och privata utförare. Vårdplanering, Projekt Bättre samverkan Bättre liv. Säker inloggning. E tjänster på hemsidan och MVK ligger också där. Omsorgsdagboken, Nyckelfri hemtjänst, handdatorer. LEAN. Viktigast: Säker inloggning för samverkan. Hur nå ut från kommunen till privata aktörer? Täby, Norrmalm, Östermalm Viktigast: Säkerhet = inloggning till olika tjänster ex. e dos. Många privata leverantörer. Täby, Nynäshamn, Gotland Aktuellt hos oss: Upphandling/införande av nya verksamhetssystem. Viktigast: E tjänsteutveckling Bang for the Buck! Orka driva! Kostnadsbild! Österåker Nuläge: En levande fråga i kommunen. Aktuellt hos oss: IT fråga, begränsning säkerhet/kapacitet. LOV Kundval. Viktigast: Säkerhet, inloggning. SLL Aktuellt hos oss: Landstinget går nu ut med en bred kampanj med info om säkerhet och SITHS kort. Utrullning av Pm3 för styrning av gemensamma system. Viktigast: Säkerhet, gemensam utveckling av system.

5 5 Information om pågående arbeten NPÖ webbpresentation Följ länk till webbpresentation Samarbete Vårdguiden & Kommunerna i Stockholms län Kim Nordlander Följ länk till Vårdguiden Kartläggning av processer och informationsbehov inom Äldreomsorg och Psykiatri mellan invånare, kommun och landsting i Stockholms län Pia Bornevi Web Care utvecklingsarbete och upprättande av systemförvaltningsorganisation pågår Karin Bengtsson 16 principer för samverkan informationen styr säkerheten, informationslösningar Karin Bengtsson Samverkan Regional Plattform Helena Petterson Följ länk för information Syftet med ehälsa Reflektera två och två Är teknikens främsta roll: Att möjliggöra mer och bättre verksamhet per skattekrona för att därigenom bidra till att lösa finansieringen av den demografiska utmaningen? Att öka tillgängligheten? Att öka rättsäkerheten? Anteckningar från bikupediskussioner utifrån ovanstående frågeställningar: Tillgänglighet och säkerhet Patientsäkerhet Tekniken ska vara tillgänglig och säker Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet. Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt Rättsäkerhet, olika sätt att se på det mellan Kommuner och LAN Fungerande och säker informationsöverföring (rör sig om stora patientgrupper) Tillgänglighet vad gäller information, språk. Tillgänglig information på det språk jag behärskar (översättningmotor/google Translate)

6 6 Invånarfokus och delaktighet Leva upp till invånarnas förväntningar och krav Öka medborgarfokus, vem äger information Brukarfokus, minska antalet informationskällor Öka tillgänglighet för medborgare och medarbetare, brukarsäkerhet Medborgarnas medbestämmande och delaktighet Att skapa enkla jämförelseverktyg för medborgarna Kunden kan göra självskattning som är fullvärdigt som beslutsunderlag Ägande av information, min rätt till min journal Effektivitet Vi kommer inte att ha personal så det räcker, behöver nya sätt att hantera. Effektivt för både kund och myndighet Hitta nya vägar att ge service Enkelt, säkert, snabbt och tillgängligt. Arbeta för ett bra jämförelseverktyg och kvalitetssäkring Vem bygger vi system för? Standardiserade system! Effektivisera! Workshop 1 Situationsanalys ehälsa: Vad gäller för ehälsoarbetet i regionen/inom IT Forum? Under december 2010 till februari 2011 har arbete pågått med att ta fram en reviderad målbild för arbetet med ehälsa. Resultatet finns beskrivet i rapporten Målbild för arbetet med e hälsa i Stockholmsregionen som skickades ut för läsning inför detta seminarium. I rapporten finns en analys av vilka styrkor och svagheter som präglar regionens ehälsoarbete samt vilka hot och möjligheter som finns i omvärlden.

7 7 Workshopen genomfördes gruppvis (fem grupper) som med utgångspunkt från situationsanalysen i rapporten tog fram nedanstående styrkor och svagheter respektive hot och möjligheter att förhålla oss till i regionens ehälsoarbete: Styrkor Grupp 2 Mer kraft att driva. Effektivare och tydligare samlar kunskap. Säkrare medicinskt och juridiskt. NPÖ, Bättre med gemensam lösning. ehälsa är naturligt behov, ligger i tiden. Svagheter Grupp 3 Starka grupper tar för sig. Längre tid för äldre. Mindre resurser för det mänskliga mötet. Större risker för misstolkningar. Övertro på tekniken. Risk att uppdatering av uppgifter missas. Risk för att kärnan i mötet försvinner, både läkare och patient titta in i skärmen. Risk att vi inte har koll på informationsflöden och processer. Kartläggning av nuläge! För mycket information. Möjligheter Grupp 1 o 5 Om vi går samman kan vi göra mycket mer. Ökad säkerhet (patienten är delaktig). Effektiviseringar (teknik, t.ex. SMS påminnelser). Nå fler grupper (t.ex. UMO på nätet). Kan få stöd/hjälp via nätet. Vårdval/Kundval ger möjligheter. Combine (Gemensamma IT system). e tjänst för kund/brukares självskattning. Korta informationstider/vägar genom ökad tillgänglighet på information. Kvalitetsjämförelser av regionens utförare, ex. rating lediga platser, profilering etc., Hot Grupp 4 Självbestämmande utifrån organisation/ekonomi. Bristande intresse, samverkan. Svårt att se nyttan för medborgaren. Bristande tålamod. Ingen verksamhetsutveckling. Resurser krävs.

8 8 Workshop 2 Vilka är de viktigaste målen för ehälsa ? Formulering och prioritering av mål utifrån rapporten Målbild för e hälsa i Stockholmsregionen, detta med fokus på vad som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv. Gemensamt prioriterade mål redovisas nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Målen sorterades under områdena: ledning och styrning, informationsstruktur och begrepp, infrastruktur och informationssäkerhet. Ledning och styrning Nationell ehälsa ska förankras hos medborgare, i organisationer och politiken. Stöd i förankringsarbetet att införa ehälsa lokalt ska prioriteras. Informationsstruktur och begrepp Koppla mål till WebCare, NPÖ och Vårdguiden och verksamhetssystem Validerade befintliga IT lösningar ska spridas och används av fler. Infrastruktur och informationssäkerhet En säker hantering och informationsklassning ska vara genomförd 2012 Nationellt fackspråk ska vara klart och etablerat 2012.

9 9 Seminariedag 2 Torsdag den 24 mars Summering av gårdagen Karin Bengtsson Workshop 3 Handlingsplan: Vilka aktiviteter ska ske inom IT Forum? Detta med utgångspunkt från våra från gårdagens gemensamt prioriterade mål med ehälsa : Infrastruktur och informationssäkerhet Förankring och kommunikation Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem Samtliga gruppers aktiviteter finns redovisade under respektive målområde nedan: Infrastruktur och informationssäkerhet Aktiviteter Säkerhet och inloggning Alla som är berörda måste ha fått ett kort för säkerheten, t.ex. SITHs kort. Inför Två faktorsinloggning, lös nu med SITHS kort. Varje kommun en långsiktig strategi för federativ inloggning Nationellt fackspråk Nationellt fackspråk: Okunskap, behov av stöd. Beslut om ska/bör. Alla kommuner och landsting ska anta nationellt fackspråk när det är klart från Socialstyrelsen. Därefter implementeras. Ta fram handlingsplan för nationellt fackspråk: kommunikation/nytta, utbildning/praktisk tillämpning, kravställa informationssystem, privata utförare. Ett nationellt fackspråk mellan landstinget och kommunerna: Implementera i kommunerna gruppvis t.ex. nordöst, nordväst etc. Stödorganisationer: KSL, FOU. Nationellt fackspråk, pågår med fingervisning men kanske inte så här ska vi göra. Viktigt att titta på det/utgå från det och vara proaktiv med tanke på att kommunerna inför nya verksamhetssystem.

10 10 Informationsklassning och verksamhetssystem Informationsklassning: 1. IT Forum samlar in och listar kommunernas och SLL:s verksamhetssystem. 2. Fördelning av klassningsarbetet ex. genom IT chefsnätverket. 3. Resultatet ut till varje kommun för åtgärd. 4. Kravställning: Upphandling av privata utförare att de klassar och åtgärdar. Göra informationsklassningen känd genom plan vem gör vad? Tid? (i varje kommun). IT forum gör en kartläggning av länets system och gör sedan en validering av systemen. Validering av bra lösningar. Öka samverkan mot att använda samma verksamhetssystem. Samverkan kring IT stöd oavsett system. Förankring och kommunikation Aktiviteter Kommunikationsplan IT Forum. Informationskampanj om ehälsa till alla kommuner och landsting. IT Forum tar fram ett informationsmaterial om ehälsa för dialog och förankring i kommunerna och privata utförare. Stöd i form av kontinuerlig och uppdaterad information om strategi, projekt, pågående arbeten (checklistor/kravlistor, pp presentationer, broschyrer). Recept, frågor och svar tillgängligt på hemsida. Informationskampanj om NPÖ. Strategisk styrning genom avtal. Få ehälsofrågorna prioriterade i högsta ledningen i kommunerna. Politisk förankring för finansiering/ekonomi. Behövs politiska beslut. Få in de 16 principerna i kommunens ledningssystem Samordna IT och verksamhet komplettera med ytterligare ett forum vid sidan av Chefs och ITforum med Socialchefer och IT chefer. Utse ambassadörer/kontaktpersoner. Ta fram goda exempel från kommunerna. Förankra nyttan för mig. Ex. som vårdbiträde att arbeta med nationellt fackspråk, införa nya rutiner och arbetssätt, gemensamma system.

11 11 Mål till WebCare, NPÖ, Vårdguiden och verksamhetssystem aktiviteter WebCare Alla ska använda på samma sätt (ej överens idag). Ta fram rutiner, förankra och utbilda. Analysera behov och möjligheter. Öppna upp för fler målgrupper. Möjlighet för mottagare att bekräfta utskrivningsklar. WebCare och NPÖ i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från WebCare och NPÖ. NPÖ Skapa rutiner. Information till invånare. Kravlista/checklista IT och verksamhet Utbildning/Kunskaper NPÖ och WebCare i samma pm3 familj, utveckla IT stöden utifrån processkartläggning Landsting och kommun behöver vara eniga om vi ska utgå från NPÖ och WebCare. Vårdguiden Namnbyte? Vård & Omsorgsguiden. Kartlägga och informera om nytta för verksamhet och invånare. Ta reda på varför bara fem kommuner anslutit sig till MVK. Beskriva nyttan för brukare/medarbetare. Utveckla MVK med fler e tjänster så att vård länkas till invånare. Införa länkning åt båda håll mellan Vårdguiden och kommunerna. Upprätta checklista: Hur gör jag för att koppla ihop Vårdguiden och kommunen. Verksamhetssystem Nationellt fackspråk, utred vad som kan göras nu i samband med att flera kommuner inför nya verksamhetssystem Information, stöd och samverkan.

12 12 Regional plattform för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten Helena Pettersson, Äldrecentrum se PP (infoga länk) SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Evidensbaserad praktik är ett begrepp under utveckling. IT systemen måste stödja ett kunskapsbaserat arbete. Socialstyrelsen har en webbaserad kunskapsportal, så att man enkelt ska kunna hitta senaste kunskap inom området ska lanseras i maj. Rapport från mars 2011 På väg mot en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten med tydliga förslag på vad regeringen, kommunerna etc. ska göra. Gemensam terminologi, nationellt fackspråk. Krav i upphandling att man ska ta hänsyn till kunskap. Vad händer idag? Nationella överenskommelser mellan regeringen och SKL ger preliminärt medel till att utveckla regionala stödstrukturer med regionala utvecklingsledare inom områdena: äldre, kunskap och praktik, social barn och ungdom samt ehälsa. Stödet inom ehälsa avser strukturerad dokumentation inom socialtjänsten. Handlingsplan för Socialtjänst öppna jämförelser viktig rapport. I länet pågår kartläggning av befintliga strukturer, behov av stöd för kunskapsutveckling, FOUenheternas roll, utvecklingsområden att satsa på m.m. Är FOU enheterna organiserade på bästa sätt? Man lyfter från kommunerna att det är otroligt svårt att få en överblick över vad som är på gång, det borde finnas en projektkatalog. KSL är en viktig regional aktör, inom KSL finns inte ett nätverk för socialchefer, men det är på gång. Kontakta gärna Helena om ni har utvecklingsområden! Helena kommer att boka tid med de kommuner hon inte har träffat. Säkerhet och informationsklassning, vilka konsekvenser ger det för Socialtjänsten? Björn Söderlund, IT strateg Lidingö Stad se PP (bifoga länk) Det är enkelt att klassa sitt system och göra en utvecklingsplan själva i kommunen, det kan man göra på ett par timmar genom att använda mallen från KSL, då är 80 procent klart och sedan kan ni putsa på de 20 procent som är kommunspecifika. Följ länk till mall "Informationssäkerhetspolicy"

13 13 Följ länk till mall "Riktlinjer informationssäkerhet" Vid informationssäkerhetsklassning är det viktigt att reflektera över vad klassningen innebär, om jag sätter en 3:a vilka konsekvenser får det? vad kostar det? Det här är inte en IT eller IT infrastrukturfråga, det är en informationsfråga. SITHs och Combine satte igång det här arbetet hos oss i Lidingö stad, vi kom på att vi inte hade någon struktur på informationen, och ingen ansvarig. Vi har framgångsrikt jobbat med och utbildat systemförvaltarna som i sin tur har gått till sina systemägare. Etablering av säker inloggning (Två faktor) kort eller sms. Lätt att det drar iväg i kostnader, bara att utrusta personalen med kort och utbilda. Vad händer när de glömmer kortet hemma, kostar pengar.

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg

Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg Sida 1 (5) 2009-11-11 Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg Beställare Beställare av detta underlag är Karin Bengtsson, KSL/IT-Forum. Syfte Syftet med detta dokument är att redovisa den

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nätverk för skolan i e-samhället

Nätverk för skolan i e-samhället Nätverk för skolan i e-samhället Jens Lindh IT-forum/KSL Agenda 26/3 Frukost 09.00 Inledning, Jens Lindh, Per Falk - Om IT-forum, aktuella frågor - En framtidsspaning och diskussion om digitalisering av

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

De 16 principerna för samverkan

De 16 principerna för samverkan De 16 principerna för samverkan Syftet med de styrande principerna Kommunerna i Stockholms län värnar om nätneutralitet, autentiseringsneutralitet och federationsneutralitet. Syftet med principerna är

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS AVTAL Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS 1. Överenskommelsens parter Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och.. kommun har träffat följande avtal. 2. Överenskommelsens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Nationellt Fackspråk i kommunal verksamhet Ewa Jerilgård

Nationellt Fackspråk i kommunal verksamhet Ewa Jerilgård Nationellt Fackspråk i kommunal verksamhet Ewa Jerilgård 2012-12-19 IT-FORUM 2 (13) Innehåll Förord Syfte med projektet är att förbereda kommunerna för ett införande av ett nationellt fackspråk. I ett

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län

Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län 2009-09-16 Dnr: 2008/0058 Anne-Marie Johansson Hernander Till Skolverket 106 20 Stockholm Komplement till ansökan om yrkesvux för kommunerna i Stockholms län I enlighet med den överenskommelse som gjorts

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering. Förutsättningar för nyttoeffekter. Leif Carlson

Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering. Förutsättningar för nyttoeffekter. Leif Carlson Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering Förutsättningar för nyttoeffekter Leif Carlson Informationssäkerhet, och då speciellt Tillgänglighet, är en av de viktigaste möjliggörarna för att ITinvesteringar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna

Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna Sida 1(5) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2014-06-04 Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna Närvarande: Åke Nygren, Leksands

Läs mer

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn.

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn. Område K LT LOV PV Länsnivå Start-Slut Deltagare/Utförare Leverans Slutlig skatteväxl.nivå och ansöka om skatteväxl. hos finansdepartement Prisuppräkna kostnader för 2014 och faststlå slutlig skatteväxlingsnivå

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA NATIONELLT NÄTVERK FÖR LÄKARSEKRETERARE 2011 11 10 STOCKHOLM Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Kommunikation och Information Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Innehåll ehälsa i Sverige Processer ehälsokarta Praktiskt arbete (GIK) 3 Utveckling av ehälsa i samhället Nationella strategin

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer