Ett skepp kommer lastat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett skepp kommer lastat"

Transkript

1 Nr. 1. jan. - feb. 2013

2 Ett skepp kommer lastat Nu styr vi våra skepp mot en ny hamn. Vi lastar på allt vårt guld, silver och ädla stenar och navigerar mot vår nya, trygga hamn. Vår destination ligger bara en halv nautisk mil bort, men vi känner ändå att äventyrsblodet svallar. Vi håller oss på samma gata men vår nya adress från februari är Birger Jarlsgatan 2. Vi både köper och säljer silver och smycken. Välkommen att kontakta oss när vi har ankrat upp. CINOA Birger Jarlsgatan 13 (från februari Birger Jarlsgatan 2) Stockholm Tel: Fax

3 Innehåll Nummer 1 jan. - feb. Rotary Norden-Utgivningsdag 24/ Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Nr. 1. jan. - feb Förstasidan Sean Banan, en av Sveriges populäraste artister bland de yngre underhöll barnen vid Sälens Högfjällshotell till förmån för cancersjuka barn (foto: Anders Bjernulf ). Tema Statlig verksamhet är temat i nr 1 av Rotary Norden Rotary Norden är den enda nordiska tidskriften som kommer ut regelbundet i Norden på de nordiska språken. Det ger stora möjligheter att jämföra olika företeelser i de nordiska länderna, förhoppningsvis av intresse bland rotarianer med kunskapstörst. I Nr 1 vill vi redogöra för hur statens myndigheter(som ett samlande begrepp) ser ut, vilka sektorer de verkar inom, hur stora de är(personal och lokaler) samt var de är lokaliserade. I tre av länderna har debatten om utlokalisering av myndigheter från tid till annan varit aktuell. Internationellt Snart är det dags. Convention i Lissabon närmar sig med stormsteg. Det är inte alla år som vi har Convention på hemmaplan så ta chansen och delta och besök ett spännande land i Europas utkanter. Dessutom besöker vi Rotarys Europa / Afrika kontor i Zürich och berättar om verksamheten. Landssidor SVERIGE Sedan Rotarys U-fond grundades år 1968 (Bankgiro: ) har mer än 21 miljoner delats ut till många projekt som bidragit till att ge många medmänniskor framtidshopp och på så sätt skapa en bättre värld. Sälens Rk stödjer barncanceravdelningarna på Falu lasarett och på Uppsala Akademiska sjukhus med de önskemål de har. Exempelvis har man köpt och finansierat övernattningslägenheter för anhöriga, varje år kompletterat behov av spel och andra leksaker och finansierat de årligt återkommande clowner som går runt och piggar upp barnen på avdelningarna mm. Ledare Börje Alström 4 Tema Statlig verksamhet 4 Internationellt 10 RI:s Agenda 11 Landssidor Sverige 12 Norge 24 Finland 32 Danmark 40 Island 48 Vimmel Vimmel 52 Global Outlook 59 Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 ledare 4 Nordiska jämförelser Rotary Norden är en unik tidskrift. Det är den enda som utkommer i samtliga de fem nordiska länderna på fyra av ländernas egna språk. Det har några gånger höjts röster om att RN borde gå över till engelska som gemensamt språk, men när vi i undersökningar ställt frågan till våra läsare så har över 90 procent förordat nuvarande språk. Rotary Norden har med sitt unika spridningsområde goda möjligheter att erbjuda läsekretsen olika jämförelser länderna emellan. Under de senaste två åren Har vi bl.a. skildrat konst i Norden, en jämförande översikt av samtida konstnärer. Vi har beskrivit hur samhällsapparaten är uppbyggd, variationen i kommunernas storlek och antal mellan de olika länderna och framtida planer på nya regionala indelningsprinciper. RN har redogjort för hur energiförsörjningen ser ut i de olika länderna och vilket förtroende som medborgarna har för samhällets olika institutioner i enlighet med tillgänglig forskning. Skolan är ett annat område där de s.k. PISAstudierna ger möjlighet till komparativa studier mellan länderna. Inte minst i dessa dagar när utbildningen står i centrum för debatten har elevernas kunskaper sett i ett internationellt perspektiv gett ett bra underlag för individuella ställningstaganden. Nu senast var det Rotarys närvaro i de nordiska parlamenten som vi redovisade. Inte minst i den svenska riksdagen visade sig att tretton procent av ledamöterna är rotarianer. I det nummer av RN som du nu håller i handen jämför vi de statliga organen (styrelser, institut och myndigheter m.m.) i de olika länderna. Det skall villigt erkännas att de enskilda beteckningarna inte gör det helt lätt att ge en rättvisande bild, men vi har försökt så gott det går och vi tror inte att bilden vi redovisar ligger så långt från verkligheten. Statlig verksamhet, inte minst de centrala myndigheterna står för en stor del av arbetskraften och i tider då stora delar av statsapparaten är under utredning kan det därför vara av värde att medverka till att ge rotarianer ett bredare underlag för sin egen kunskapsuppbyggnad. Börje Alström temakoordinator Nummer Rotary Norden Styrelse gled i juicen Hvem styrer styrelserne, spørger professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School. I Danmark, hvor befolkningen i fjerde kvartal 2012 nåede , findes der 142 myndighedsorganer, offentlige selskaber, tilsyn, nævn, direktorater, styrelser, statslige centre, råd, nævn, statslige fonde og ministerier. Der er gennem årene ryddet godt op i små, underlige nævn og styrelser, så man leder forgæves efter mærkelige eller åbenlyst anakronistiske organer. Alle råd, nævn og styrelser synes vurderet på deres titel og opgavebeskrivelse at være velbegrundet og relevante. Det er så ikke nødvendigvis det samme som at de statslige styrelsers arbejde fungerer lydefrit, og her i 2012 kom et ganske underholdende eksempel frem. Styrelse på juicebar Den danske fødevarestyrelse havde været besøg i restaurantkæden Joe & the Juice, et poulært sted for hovedstadens unge og måske også kendt for nogle af Rotary Nordens læsere fra afdelingen i Københavns Lufthavn. Fødevarestyrelsen har den vigtige opgave at konstatere om alt med hensyn til sundhed og sikkerhed mv. er på plads, og restauranterne får en mærkat, der skal sættes på vinduet, så kunderne kan se hvad de går ind til. En sur smiley betyder Bødeforlæg, politianmeldelse eller autorisation eller registrering frataget, og så er man da advaret. I den anden ende af skalaen

5 finder man elite-smiley en. Den opnås, når en restaurant fire gange i træk har opnået en smilende smiley med teksten Ingen anmærkninger. Mad eller medicin? Joe & the Juice fik en halvsur smiley. Ikke fordi mad, drikke eller den almindelige hygiejne på stedet fejlede noget, men fordi Joe har givet de forskellige juicetyper sjove navne som Go Away Doc, Hangover Heaven eller Stress down. Ups så var forretningen straks på kriminelt spor med brug af falske anvisninger, for det kunne jo lokke de sagesløse forbrugere til at tro, at man med Joes juice kan spare på lægebesøg, kurere tømmermænd eller undgå stress! Man ser for sig en skrapt udseende levnedsmiddelinspektør eller -inpektrice med markante briller snerpe munden sammen og hvisle det skal de altså ikke slippe godt fra. Nå, det gav en mediestorm, og det tog kun nogle dage før Fødevarestyrelsens direktør nåede frem til, at det måske var at gå lige langt nok, og erkende, at tidens unge godt kan gennemskue om, de står med et glas juice eller et lægemiddel. Så Joe & the Juice fik sin smilende smiley tilbage. Hvem styrer styrelserne? Historien fik professor Steen Thomsen fra Copenhagen Business School til at pege på et reelt styringsproblem gennem sine kommentarer i erhvervsdagbladet Børsen: Vi har en lang række styrelser og tilsyn, hvor embedsmændene har store beføjelser. Men hvem styrer styrelserne? Han er helt enig i at gode love regulering er nødvendigt, at det naturligvis skal kontrolleres rigoristisk at restauranter ikke serverer sundhedsskadelig mad. Men professoren peger på at reguleringen er blevet for kompleks, og at embedsmændene må erkende at de skal arbejde sammen med erhvervslivet, ikke modarbejde det. Som han formulerer det: Styrelserne må styre sig. Jens Otto Kjær Hansen Huvudredaktör/Ansvarig utgivare Börje Alström Redaktion Sverige Börje Alström, Baldersvägen 28, S Sundsvall tel: , Norge Ottar Julsrud, Tyslevveien 54, 1163 Oslo tel: , Suomi/Finland Rolf Gabrielsson, Näse-Juttes gata 7 E, FIN Borgå, Finland, tel: Danmark Jens Otto Kjær Hansen, Hans Broges Vej 9B, 8220 Brabrand tel: , Island Markús Örn Antonsson, Vesturgata 36 a, IS-101 Reykjavik tel: , mobil: Layoutredaktör Per O. Dantoft Administration Huvudadministrator Suomi/Finland Timo Katajisto, Eerontie 1, FI Kauhajoki mobil: , Norge och Island Jan Spjeldnæs, Furubotn 36, N-5101 Eidsvågneset tel: , mobil: Sverige Lars Pettersson, Krongatan 2, S Eskilstuna tel , mobil: Tema Danmark Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, tel: , Send a message to friends and family and help ENDPOLIONOW! End Polio Now Notecards (983) Available in sets of 12. $10 shop.rotary.org Tel Fax Styrelse Styrelseordförande John Hurlen Messepromenaden 8, NO-0229, Oslo tel: , Styrelsemedlemmar Börje Alström, Per Høyen, Timo Katajisto, Styrelsens sekreterare Arne Jensen Hylkedalsparken 11, DK-6000 Kolding tel: , Udgivare De nordiska rotarydistrikten Tryckeri: Hansaprint Oy, Artukaisvägen 10, Åbo, Finland ISSN , Nina Kuukkanen , , Annonser Sverige Falk Media AB, Lars Falk, Box 4033, Lidingö tel: fax Mobil , Suomi/Finland Yhteys toimitukseen, osoite yllä Kontakta redaktionen, se adress härovan Danmark Bjarne Lysgaard, se adress härovan Norge och Island Jan Spjeldnæs, se adress härovan Redaktionen förbehåller sig rätten att värdera och redigera insänt material. Digitala bilder skall levereras som obearbetade original. Upplösningen skall vara lägst 1600 x 1200 pixels. Bilderna skall inte redigeras in i texten. Nr 1/2013 när läsarna 31/1, redaktionens deadline 20/12 Nummer Rotary Norden 5

6 Tema Vidtgående rationalisering indenfor det offentlige i Island I Island er statslige institutioner og virksomheder omtrent 200 med undtagelse af offentlige aktieselskaber, selvejende institutioner eller andre juridiske instanser som ejes delvis eller totalt af staten. I de sidste år har rationalisering været tydelig indenfor statslig virksomhed, blandt andet ved omstrukturering af regeringskontorer og departementer som er overstået for nylig eller sammenslutning af mindre enheder. Formålet er besparelser, mere effektiv kommunikation og øget gennemsigtighed og ansvarlighed. De fleste offentlige institutioner hører under indenrigsministeriet, undervisningsog kulturministeriet og velfærdsministeriet. Det varierer meget hvor mange er ansat hos enkelte institutioner. Næsten halvdelen af dem har færre end 20 ansatte, nogle kun 2 personer. Den største arbejdsplads er Rigshospitalet hvor medarbejderne er lidt under Normalt er der mennesker gennemsnitlig ansat hos den islandske stat, hvoraf 65% er kvinder. Fuldtidsstillinger er betydeligt færre eftersom deltidsstillinger er almindelige. Ifølge oplysninger fra Islands Statistik er arbejdskraften i hele Island knapt mennesker hvoraf 12% arbejder i statens tjeneste. I tredje kvartal 2012 var arbejdsløsheden i hele landet 5%. To særlige embeder som følge af bankkrisen Trods den generelle tendens at statslige virksomheder i Island er blevet færre takket være rationalisering og nedskæringer, især som konsekvens af den internationale finanskrise der ramte landet i 2008, har situationen krævet oprettelse af nye embeder med specifikke opgaver der er relateret til de særlige forhold efter krisen. Den Særlige Anklager med en voksende stab specialister har undersøgt finansskandaler i forbindelse med driften af det privatejede bankesystem og formodede forbrydelser finansmændene har begået. Det har været en langvarig proces men flere af disse sager har allerede resulteret i formelle anklager og nogle er optaget til dom. Ofrene for bankkollapset, specielt låntagere med kurssikrede boliglån i fremmed valuta efter en voldsom devaluering af 6 Nummer Rotary Norden Skyldnernes ombudsmand deler kontorbygning med arbejdsformidlingen i Reykjavík. den islandske krona, har fra 2010 haft en ombudsmand de kan gå til med deres problemer. Umboðsmaður skuldara, Skyldnernes Ombudsmand, har i overensstemmelse med loven den opgave at forbedre vilkårene for debitorer som har svært ved at løse problemerne der opstod under finanskrisen. Ombudsmanden har til formål at assistere mennesker som befinder sig i større betalingsvanskeligheder til at få en bred oversigt over deres økonomiske situation og søge en løsning. Sigtemålet er at Lägenhet Till Salu Franska Rivieran nå frem til en så fordelagtig løsning som muligt for skyldnerne, uanset hvordan den vedkommende løsning påvirker enkelte kreditorers interesser. Andre faktorer i ombudsmandens opgave er at yde assistance ved forhandlinger med kreditorerne om betalingstilpasning, og desuden yde alsidig rådgivning og oplysning om familiernes økonomi. Ombudsmanden for skyldnere har 80 medarbejdere. Markús Örn Antonsson mellan Juan-les-Pins/Golfe-Juan. Stor modern med 3 1/2 rum ca 80+ kvm och 3 balkonger i söder och väster ca 40 kvm. Pool, garage. 100m till stranden Elegant möblerad i scandinavian modern. Prisläge 390 -högstbjudande Mer info

7 Regionaliseringsivern i Finland minskat efter växande motstånd Tema I Finland satsas det inte längre lika mycket som tidigare på att flytta ämbetsverk från Helsingfors till regionerna. Det omstridda regionaliseringsprogrammet är inte helt begravt, men enligt den sittande regeringens färska uppdatering av programmet skall regionaliseringar i fortsättningen ske endast om de är vettiga ur ett helhetsperspektiv, som skrivningen lyder. För tillfället finns det inga klara planer på att utlokalisera något ämbetsverk från huvudstaden. Det var den centerledda regeringen med Matti Vanhanen på statsministerposten, som för ett antal år sedan startade ett projekt att flytta ut förvaltningsenheter från Helsingfors till andra delar av landet. Fördelarna man ville uppnå var i princip två. Dels handlade det om en för framförallt centerpartiet angelägen regionalpolitik, där arbetsplatser flyttas från huvudstaden till regionerna. Dels handlade det om statens lönepolitik. Det är mycket dyrare att bo i Helsingfors än i resten av landet och därför är lönenivån där högre än annorstädes i landet. I praktiken har utlokaliseringarna ändå väckt mycket motstånd, framförallt från personalens sida. De anställda har överlag inte velat flytta till ämbetsverkets nya hemort och följden är att endast var nionde tjänsteman flyttat från Helsingfors med sitt arbete. Dessutom har de tjänstemän, som flyttat med sitt arbete, i regel varit missnöjda efteråt. Det mest uppmärksammade regionaliserings- eller utlokaliseringsfallet den senaste tiden har gällt Läkemedelsverket. Flytten från Helsingfors till Kuopio kritiserades till och med av justitiekanslersämbetet, som ansåg att beredningen varit bristfällig. I den offentliga diskussionen hänvisades också till haltande motiveringar. En av målsättningarna med regionaliseringsprojekten var att minska centraliseringen av statliga arbetsplatser till Helsingfors. Det visade sig emellertid att statens andel av arbetsplatserna i Helsingfors de facto var något mindre än i Kuopio, dit Läkemedelsverket skulle flyttas. De största rubrikerna gav ändå personalens motstånd. Antalet anställda var omkring 200, högt utbildade personer. De satte sig starkt på tvären och ansåg att flytten till Kuopio skulle äventyra läkemedelssäkerheten, öka resekostnaderna och minska den effektiva arbetstiden. En betydande del av personalen sade i protest mot utlokaliseringsplanerna upp sig. Meningen var ursprungligen att den hösten 2009 inledda personalflytten skulle vara helt avklarad till år Man har dock varit tvungen att rucka på tidtabellen, som i sin senaste version innebär att utlokaliseringen slutförs först år 2018, nästan ett decennium efter att den startades. I samband med utlokaliseringen har Läkemedelsverket också bytt namn till Fimea. Fimea eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet. Rolf Gabrielsson the is now on books Find more than 1,000 full-color issues of the magazine dating from January 1911 at books.google.com. Link directly to The Rotarian on Google Books at Nummer Rotary Norden 7

8 Tema Svenska statliga verk Färre myndigheter, men högre kostnader och lika många statsanställda. Så sammanfattar Henrik RS Olsson sin analys av alliansens myndighetspolitik för åren Alliansen lovade att minska antalet statliga institutioner, men den enda som hittills avvecklats är Arbetsmiljöinstitutet. Visserligen har regeringen avvecklat 47 andra myndigheter men samtidigt ombildat en del av dessa till 34 nya myndigheter. År 2011 uppgick myndigheternas sammanlagda kostnader till 233,7 miljarder varav 56,7 miljarder finansierade med offentligrättsliga avgifter. Personalen står för den största kostnadsposten uppgick personalkostnaden(ink. arbetsgivaravgiften) till 110 miljarder var den 95,6 miljarder eller i 2011 års priser 104,8 miljarder. En ökning med 5,2 miljarder eller 4,9 procent. Dyra lokaler Myndigheternas lokalkostnader är efter personalkostnaden den tyngsta kostnaden.2011 var den netto 17,5 miljarder, mot 16.6 miljarder 2006(i 2011 års priser). Den statliga Förvaltningskommittén menade att det fanns en besparingspotential i lokalerna och föreslog samlokalisering i s.k. myndighetshotell. Av detta har blivit intet. I snitt var lokalkostnaden kronor per anställd med en spridning från den dyraste, Arbetsdomstolen i Stockholm med kronor till SMHI i Norrköping på kronor per anställd. Av de 25 myndigheter som har de högsta lokalkostnaderna-över per anställd och år ligger alla utom två i Stockholm. Personalökningar Av 226 jämförbara myndigheter som fanns såväl 2006 som 2011 hade 116 ökat sin personal. Främsta skälet till personalökningen bland de myndigheter som ökat mest är politiska beslut. Om man jämför åren 2006 med 2011 så har Rikspolisstyrelsen ökat mest från anställda till , en ökning med 2 787, Domstolsverket har ökat med personer till 5 515, Kriminalvården med till 9 056, Socialstyrelsen med 487 personer till 976 eller i 8 Nummer Rotary Norden procent 99,6 %. Vidare kan noteras att universiteten i Lund, Stockholm, Göteborg samt Karolinska institutet är de undervisningsenheter som haft den största tillväxten under perioden med cirka 10 procent. Av de tjugofem myndigheter som haft den procentuellt högsta personaltillväxten ligger 10 i Stockholm, sex är länsstyrelser och fyra ligger i orter nära Stockholm, som Uppsala och Eskilstuna. Myndighetsavveckling När regementen lagts ner i Sverige har de ofta ersatts av annan statligt finansierad verksamhet. Det har ibland hävdats att Arbetsdomstolen i Stockholm Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix dessa orter blomstrat som en följd av detta. Östersund hade en av landets största garnisoner, med Milostab, infanteri- och artilleriregementen och flygflottilj. Där fanns dessutom försvarets tekniska skola samt militärhögskola. Vid den sista nedläggningsvågen fick Östersund löfte om ett stort fängelse, Tillväxtverket, Folkhälsoinstitut och en utökad verksamhet vid andra myndigheter har Glesbygdsverket gått upp i Tillväxtverket, liksom verket för näringslivsutveckling och institutet för tillväxtpolitiska studier och Tillväxtverket ligger idag i Stockholm. Östersund har dessutom tappat Statens institut för kommunikationsanalys som gått upp i Trafikanalysmyndigheten i Stockholm. Idag finns Folkhälsoinstitutet kvar men det kommer enligt en utredning att samlokaliseras med sex andra myndigheter till Stockholm. Så gick den med den ersättningen för den militära verksamheten. A v de 34 myndigheter som tillkommit sedan 2006 finns 22 i Stockholmsområdet och bland de 47 som avvecklats har flertalet gått upp i andra myndigheter, mest vanligt på samma ort, men tydliga avsteg finns också som i fallet Östersund. Koncentration till Stockholm Av de 205 myndigheter som finns i Sverige om vi bortser från högskolor, universitet och länsstyrelser så finns 143 eller 70 procent i Stockholm eller dess närområde. I Göteborg finns 4 myndigheter eller 2 procent och i landet i övrigt 28 procent och av dessa 28 finns 10 procent i Norrland. Det har ofta hävdats att det är svårt att hitta kvalificerad personal utanför Stockholm, men Göteborg borde rimligen ha samma kompetensförsörjningsmöjligheter som Stockholm. I landet i övrigt har myndighetstillväxten ofta setts som ett regionalpolitiskt stöd. I Sverige liksom i Norge och Finland har i olika tidsperioder, oftast beroende på vilka politiska partier som innehaft regeringsmakten, olika utlokaliseringar av statliga verk från främst huvudstäderna genomförts. Dessa har mött omfattande motstånd i alla tre länderna från den personal som man förväntat sig skall flytta med. I de flesta fall har ett ytterst litet antal medarbetare följt med och det har hävdats att kompetensbristen i den nya lokaliseringen varit hotad. I ytterst få fall har nyinrättade myndigheter direktlokaliserats till orter utanför huvudstäderna, oklart varför. I Statskontorets sammanfattning (Färre men större. Statliga myndigheter )sammanfattar man de tendenser man tycker sig se. Departementen har omprövat och förändrat sina myndighetsorganisationer från fall till fall och av olika skäl. Trenden är att bilda enmyndigheter. Källor: Börje Alström Färre men större. Statliga myndigheter åren , Statskontoret Henrik RS Olsson, Alliansens myndighetspolitik, Timbro,2012.

9 Statlige verk i Norge Tema Regjeringsapparatet har 17 fagdepartementer. Under disse sorterer (totaltall): Ca. 125 underliggende etater, dvs. direktorater, tilsyn, nemnder, verk, etc. Ca. 115 styrer, råd og utvalg. Ca. 100 tilknyttede virksomheter, alt fra domstolene og sivilforsvaret til forskningsråd, statseide høyskoler og heleide statlige aksjeselskaper Vidt register Totalt altså 340 instanser (noen av dem er delt opp i flere geografiske enheter) Disse instansene spenner over et vidt register fra Statens pensjonsfond utland, som forvalter 656,2 milliarder dollar, til Det norske Skogfrøverk som har til oppgave å innhente årlige oppgaver fra norske skogplanteskoler over antall planter som er levert i hvert fylke. Et tilfeldig valgt navn på listen kan være Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Likeså det statlige Bolystrådet, som skal veilede kommuner og andre i å stimulere tilflytting til landsorten. (Hvordan gi folk lyst til å bo der). Bak det noe anonyme navnet Opplysningsvesenets fond skjuler seg en av landets største grunneiere som blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. På lavere forvaltningsnivåer kommer bla. flere hundre interkommunale selskaper og samarbeidsinstanser med ulik formell status. Typiske funksjonsområder er interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer. Regionalt og interkommunalt samarbeid er etablert mellom alle kommunetyper. Men det høye antallet har sin bakgrunn i det høye kommunetallet 429, mange av dem for små til å løse pålagte oppgaver på egenhånd (og få vil slå seg sammen ). Utflytting fra Oslo Bondevik 2-regjeringen, ved administrasjonsminister Victor Norman (H), besluttet i 2003 å tvangsflytte syv statlige tilsyn og direktorater ut av Oslo. Blant annet ble Luftfartstilsynet plassert i Bodø, Medietilsynet i Fredrikstad, Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. De syv instansene hadde i alt 815 ansatte, mange av dem valgte å ikke flytte og skiftet i stedet jobb. Dette skapte til dels merkbare overgangsproblemer. I ettertid er de positive effektene av flytting et omdiskutert tema, og noen utflytting av et slikt omfang er ikke senere blitt foretatt. RUNDRESOR I VÄRLDSKLASS Svensk färdledare och nästan allt inkl. i priset RUNDRESOR I VÄRLDSKLASS Ottar Julsrud Innehållsrika resor med hög kvalité till både järran länder & inom Europa. Se mer information och beställ program på ansgarresor.se Telefon THERE S MORE THAN ONE WAY TO LEARN ABOUT ROTARY. Rotary E-Learning Center Video clips Self-guided tutorials Best practice examples Learn something new at Nummer Rotary Norden 9

10 Internationellt Rotarys Europa / Afrika kontor i Zürich Många har säkert hört talas om vårt Europa / Afrika kontor och ställt sig frågan, Vad gör de där och Vilka är de? Samtidigt har säkert många tvekat att kontakta kontoret. De kanske inte pratar vårt språk? Eftersom jag nu ändå hade ärende dit så tänkte jag att det vore ett bra tillfälle att ta reda på detta. Själv har jag inte ställt frågan eftersom jag besökt kontoret många gånger. Men det har ju inte alla. Redan när man kommer in så känner man sig välkommen. På en datorskärm står det Welcome Mr Vesterberg och så finns det en klassisk receptionsdisk där Rhina Boehringer tar emot. Varje gång jag varit här märker jag att man som rotarian är extra välkommen, lite VIP-känsla. På detta kontor arbetar 42 personer fördelat på 22 nationaliteter och 16 olika språk. Kontoret ger service till mer än rotarianer, dvs 25% av alla rotarianer i hela världen. Det är indelat i flera avdelningar där CDS är kanske viktigast för oss. CDS står för Club and District Support. De andra avdelningarna är Finance, Foundation och Order Desk. Kontoret leds av Marco Nicosia, själv rotarian i Zürich-Zürichberg Rk. Marco berättar att kontoret bildades redan Att det blev just Zürich berodde på att Schweiz var neutralt och att det då redan fanns andra internationella organisationer där. Totalt finns det sju liknande kontor i världen som har till uppgift att avlasta huvudkontoret i Evanston. Kontoret i Zürich är det största. Marco Nicosia med en fin tavla som bakgrund Inger Jaray och Gabriela Gustafsson arbetar på CDS, som i första hand tar hand om ärenden från Sverige, Norge, Island, Finland, Estonia och Lettland. Båda talar svenska och Gabriela talar även finska. Ariane Hangartner och Peter Schnell sköter bl.a. Danmark och Litauen då på engelska. Frågor om PHF På Foundation finns Vanessa Court-Payen och Marta Wild, och de talar främst engelska. Där hamnar ärenden som rör PHF och bidrag men ofta är det CDS som får första kontakten. De vanligaste frågorna är då, Hur beställer man en PHF? Var finns blanketter? Hur många poäng har klubben? Det är frågor som klubbar själv kan ta reda 10 Nummer Rotary Norden Marco Nicosia med en fin tavla som bakgrund på i RI:s system Medlemswebben men många medlemmar vill ställa frågan direkt till en person. Finance får frågor om avgifter. Har klubben betalat? Hur betalar man? Medlemsantalet i SAR, Semi Annual Report / Halvårsrapporten stämmer inte vad gör man? Dessa frågor hanteras av Rima Gerber samt Charlotte Abächerli. De talar engelska och tyska. Fr.v. Ariane Hangartner, Gabriela Gustafsson, Inger Jaray, Vanessa Court-Payen, Rima Gerber, Peter Schnell. Inger och Gabriela berättar vidare om CDS och den typen av frågor från klubbarna som hamnar hos dem. Många gånger får de ta första kontakten även om frågan skall vidare till Finance eller Foundation. Men det gör inget för det känns alltid roligt att få hjälpa till. Inger och Gabriela berättar också att det ofta blir små glädjeyttringar från rotarianerna när de upptäcker att de kan prata det egna språket. En enstaka fråga leder då direkt till många fler. Rotarianerna skall därför inte tveka att kontakta kontoret per telefon eller per e-post. Ordnar utbildning CDS har många fler arbetsuppgifter än att bara svara på frågor. En sådan är att bistå med utbildning. De finns med på tillträdande guvernörers utbildning i San Diego, det som kallas International Assembly. Sedan är de med på GETS, Governor Elect Training Seminar samt enstaka PETS, President Elect Training Seminar. De förbereder också utbildningsmaterial som vi i klubbarna kan använda. Procedurhandboken, Manual of Procedure (MoP) är ytterligare en arbetsuppgift för CDS. Som de flesta lagtexter så kan även MoP tolkas olika. Då får CDS rycka in och hjälpa till. Närvaron är också en typisk procedurfråga som ständigt dyker upp. När nya klubbar skall bildas, sammanslås eller upphöra, då dyker en rad frågor upp hur detta skall hanteras. CDS blir då alltid inblandad och får hjälpa till med de administrativa procedurerna. När en klubb har ett större jubileum eller när någon medlem firar 50 år som rotarian så får CDS en trevlig uppgift att ta fram jubileumsdiplom. Inger och Gabriela arbetar också mycket med information och kommunikation till guvernörer och tillträdande guvernörer. Order Desk hanterar alla beställningar av Fr.v. Ariane Hangartner, Gabriela Gustafsson, Inger Jaray, Vanessa Court-Payen, Rima Gerber, Peter Schnell. publikationer och kontoret har ett lager av de flesta. Ja, arbetsuppgifterna för vårt Europa-Afrika-kontor är många och i högsta grad skiftande. Men de är till för rotarianer och klubbar så tveka inte med att kontakta dem. Alla blir glada för att få hjälpa till. Passa också på att besöka kontoret om du har vägarna förbi. Dessa trevliga medarbetare på kontoret tar gärna emot ett besök och visar runt. Jag avslutade besöket denna gång med att skriva i en helt ny gästbok. Det var två svenskar som blev först att skriva i boken. En distriktsguvernör från Sverige hann dock före mig då han besökte kontoret på förmiddagen. Tack också till Marco, Inger och Gabriela för trevligt möte. Kent Vesterberg Ex. sekr

11 Kära rotarianer I december, talade jag på det första av tre Rotary Global Peace Forums, som vi planerat för detta år. Detta första möte under temat Fred utan gränser, hölls i Berlin, hemorten för Berlins fredsklocka. Klockan avsedd som ett konstverk är tre meter hög Ett år av viktig förändring och väger två ton. På insidan står det Time bursts all walls asunder Klockan avtäcktes den 9 november 1989, samma dag som Berlinmuren föll. Det var ett underbart sammanträffande att i samma stund som klockan rörde sig gavs order om att öppna gränsen mot Västberlin. Orden på insidan av klockan hade blivit sanna. I Rotary delar vi inte in vårt arbete efter land, kultur eller språk. Det spelar ingen roll vad det står i passet. Det som betyder något är att du tror på Rotarys Service Above Self. Men även i Rotary är det lätt att tänka i termer av länder och samhällen. Ett projekt kan hjälpa någon i mitt eget samhälle, eller någon från Tyskland, Kenya eller Sydafrika. Ibland tänker vi på olika sorters gränser. Ett projekt, tänker vi, kan hjälpa de unga, ett annat äldre, ännu ett hjälper de som är hungriga, fattiga, sjuka eller har olika handikapp. Sanningen är att Service Above Self inte känner några sådana gränser. När vi hjälper så är insatsen inte begränsad till vår eget samhälle eller det samhälle vi hjälper. Vi hjälper inte bara de unga eller de äldre eller en särskild skola. När vi hjälper någon gör vi det av humanitet. Och effekten av det vi gör är långsiktig. När vi arbetar i enlighet med Service Above Self gör vi ett val. Vi sätter andra människors behov framför våra egna önskningar. Vi säger, dina problem är mina och jag bryr mig tillräckligt om dig för att hjälpa dig. Rotary skapar fred genom att arbeta med de behov som skapar konflikter; behovet av rent vatten, av bra näring, av god sanitet och hälsovård. Om dessa behov uppfylls finns det en möjlighet. Och det finns hopp och hopp har inga gränser. Peace Through Service får fram det bästa inom oss. Det får oss att bli medvetna om de gränser vi själva sätter upp och det hjälper oss att bryta ner dem. RI president och RF När vi börjar ett nytt kalenderår vill jag önska alla rotarianer det bästa inför 2013, det 108 året i Rotarys historia. Det blir ett år av betydelsefull förändring för stiftelsen. Vår nya Grant model kommer att införas över hela världen inom de närmaste sex månaderna och medföra förändring i varje distrikt. Vi hoppas att dessa förändringar skall vara en succé. En av de bärande principerna för district grants i enlighet med Future Vision Plan är att rotarianer på distriktsnivå kan bestämma vad de vill åstadkomma, oavsett om det rör det egna samhället eller åtgärder utomlands, och göra det effektivare än vad som kan göras från Evanston. Den nya modellen lägger ansvaret för besluten och för en ansvarsfull användning av stiftelsens resurser i händerna på rotarianerna på distriktsnivå. Vår framgång blir beroende av den tid och pengar vi investerar i det internationella mötet där vi utbildar våra DGE i San Diego. Årets möte innehåller mycket information och utbildning om Future Vision. Så när era distriktsledare kommer hem är de utbildade för att leda Rotary och Foundation till en lyckosam avslutning Och skapa en solid bas för en ännu starkare Foundation under och hjälpa oss som rotarianer att göra gott för världen. Abonnemang och adressändring Abonnemang på Rotary Norden ingår i medlemsavgiften. Rotary Norden utkommer 7 gånger per år i cirka exemplar och levereras till abbonentens hemadress. Adressändring sker i Norge, Finland och Danmark via klubbsekreteraren, i Sverige via den egna klubbens matrikelombud. I Danmark och Island dessutom direkt via Nummer Rotary Norden 11

12 Sverige Tibro-Karlsborg Rk 50 år Bengt Jacobsson var med ända från början och deltar ibland fortfarande i klubbens aktiviteter År 1989 beslöts det att det stod varje klubb fritt att fatta beslut om kvinnliga medlemmar. Tibro-Karlsborgsklubben fick redan år 1991 tre kvinnliga medlemmar, Edzia Koch, Agneta Rudolfsson och Ingela Irlöf-Edfast, samtliga fortfarande aktiva och engagerade rotarianer. Edzia Koch blev senare distriktsguvernör för vårt distrikt 2380, åren bildade klubben en stipendiefond för ett årligt utdelande av kronor till en elev från Tibro eller Karlsborg vid avgångsklassen på Fågelviksgymnasiet för en studieresa. I dag har detta stipendiet omvandlats till ett entreprenörsstipendium där två elever, en från vardera Tibro och Karlsborg får ett penningpris för att uppmuntra och sporra. Utöver detta får en elev på avgångsklassen i ÅK 9 på Carl Johansskolan i Karlsborg och Nyboskolan i Tibro var sitt stipendium i samma anda och för att så ett litet rotaryfrö. Våra engagemang I likhet med övriga rotaryklubbar bedriver klubben lokala projekt och stödjer internationella Rotaryprojekt. Exempel på lokala projekt är stöd till sjöräddningen i Karlsborg och stöd till skolor och vattenbrunnar i Columbia via Ankarstiftelsen. Läkarbanken, Rotary Doctors, Sweden, är ett projekt vår klubb varit särskilt engagerad i. Vi har här finansierat både en tandläkare, Per Fajer Nilsson från Hjo-klubben, och diverse inköp av utrustning till vård i bl. a Kenya. Genom gospelkonserter i kyrkorna i vårt område har ansenliga summor samlats in till Läkarbanken och dess verksamhet. Klubbens president Jörg Kohlhoff med hustru Karin hälsade distriktets representant PDG John Koskiniemi med hustru Eivor till jubileumsfesten. Jens Ramhöj Tibro-Karlsborg Rk Den 19 juli 1962, överlämnades klubbens charterbrev av DG Albert Grönberg från Vänersborg, till den förste presidenten överste Ingemar Bratt. Sedan dess har det funnits en rotaryklubb i Tibro och Karlsborg. De första 50 åren firades med en jubileumsfest på Gammalrud brygga vid Vikens strand. I början av 1960-talet fick regementet S 2 i Karlsborg en ny chef, överste Ingemar Bratt. Han var medlem i Skövde Rk och fick i uppdrag att undersöka om det var möjligt att starta en klubb gemensamt för Tibro och Karlsborgs kommuner. Efter att ha gjort undersökningar bland ledande personer inom företag och förvaltningar hade man 33 intresserade personer. Det utlystes ett organisationsmöte och där beslöts att bilda en klubb. Till den förste presidenten utsågs överste Ingemar Bratt. 229 personer har genom åren varit medlemmar i Tibro-Karlsborgsklubben. En av dem som var med från början är Bengt Jacobsson, i dag hedersmedlem i klubben. - Min första uppgift var att bli kassör och efter det har jag haft många olika uppdrag, berättar Bengt, som fortfarande dyker upp då och då på klubben. Under många år hade klubben en vänklubb i Danmark, Svinninge RK på Själland. Utflykter och resor har alltid varit omtyckta program, där ofta hela familjerna deltagit. Kvinnor i Rotary 12 Nummer Rotary Norden Tanzania och Zanzibar, 12 dagar Njut av safari med engelsktalande guide i egen 4-hjulsdriven jeep och lata dagar på stranden. Från kr/person Kenya och Seychellerna, 14 dagar Kombinera Kenyas sagolika nationalparker med ögruppen Seychellerna och boende på strandnära hotell. Från kr/person Tour Africa grundades 1979 och är specialister på Afrika. Hos oss får du resor av hög kvalitet. Medlemmar i IATA och SRF, resegaranti och trippel AAA i soliditet sedan Kontakta oss eller din resebyrå. Tel:

13 Maraton i Båstad Båstad Rk deltog med två stafettlag, ett lag med åtta och ett lag med tolv löpare, i AXA Båstad Marathon 2012 som gick av stapeln den 30 juni. De 42 km delades i sträckor varierande mellan 3 km och 7 km. Banan går runt den vackra Bjärehalvön med massor av tuffa backar och fantastisk havsutsikt. De flesta deltagarna presterade bättre än beräknat och lagen kom i mål på knappt respektive drygt fyra timmar. Själva loppet var kulmen på ett hälsoprogram som startade redan i oktober 2011 med månadsvisa tränings- och föreläsningsträffar. Flera av deltagarna fick uppleva att kroppen mådde bättre och vikten minskade. Båstad Rk förlorade en halv medlem genom en sammanlagd viktminskning på mer än 50 kg. Sponsorintäkterna uppgick till kronor som tillfördes Läkarbanken. Klubben hoppas att många rotaryklubbar skall inspireras till att delta i nästa års Båstad Maraton. Lars Casteborn Delar av Båstad Rk: s maratonlag : fr v Barnt-Olof Gottwaldsson, Göran Forssberg, Christer Sandberg, Thomas Cohn, Anette Åkesson, Karin Bengtsson, Johan Wikstedt och Uno Henningsson. Sverige Minnenas kväll med Örnsköldsviks Rk Sommarkvällens väder var som beställt för den Minnenas kväll, som Örnsköldsviks Rk inbjöd boende inom Örnsköldsviks Äldreomsorg till den 4 juni. Totalt samlade våra gäster och deras värdar ett par hundra personer. Kvällen inleddes med att gästerna hämtades av omtänksamma chaufförer från föreningen Norrlands Motorhistoriker, som också hade föreningen SHRA Örnsköldsvik till sin hjälp. Det blev en ståtlig kortege med veteranbilar, som utgick från hamnen till kvällens mål Brux i Domsjö. Där inbjöds till kaffekalas med underhållning i Minnenas tecken. Entertainern Christer Joald ledde kvällens program med sång och samspråk. Intendent Maggis Frisk berättade om utvalda historiska ting från sin arbetsplats -Örnsköldsviks Museum. Vi fick fundera över vad en byling har spelat för roll i stadens historia. Seija Hultman Rotary Radio.se Rotary Radio är ett försöksprojekt, som kommer att pågå under tre år och drivs av personer inom D 2330, men med spridning inom hela den svenska rotaryrörelsen. Micael Olsson, Åre Rk, är en av de som håller i projektet och han berättar att man gjort en hel del intervjuer som nu kan höras i Radio Rotary. -Avsikten är främst att göra Pr för Rotary, säger Micael och vi vänder oss också till icke rotarianer. Rotary Radio.se kan du lyssna på genom att skriva in adressen på nätet eller genom att fotografera av QR-koden nedan med din smarta telefon-så leder den dig automatiskt till webbsidan. QRkod RotaryRadio.se.eps Nummer Rotary Norden 13

14 Sverige Rotaryklubb delar ut stipendier till Årets Bästingar Som ett led i klubbens strävan att uppmärksamma unga goda föredömen har Karlstad-City Rk under våren för trettonde året i rad fortsatt sökandet efter ungdomar som visar stort kamratskap och civilkurage. Det gäller ungdomar som exempelvis utmärkt sig som en bra kompis, som ger stöd till andra kompisar i svåra situationer, som är ett gott föredöme och föregår med gott exempel eller gjort något annat positivt. Det är otroligt kul att sitta i juryn och träffa och lyssna till så många fantastiska ungdomar. säger jurymedlemmen Bodil Swenson. Önskar att vi kunde dela ut stipendier till alla nio som i år nominerats av sin skola och kamrater till Årets Bästing. Men i år delar vi ut två stipendier á kronor till den kille respektive tjej i Karlstads niondeklasser, fortsätter Bodil. Juryn som förutom medlemmar i Karlstad City Rk består av Pier Schmid i Broken Doors och Gabriella Alström från Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun har nu enats om att kill-stipendiet går till Erik Larsson i klass 9 B, Nyeds skola och tjej-stipendiet till Martina Maxstad i klass 9 C, Frödingskolan. Erik och Martina är föredömen för inte bara sin klass och skola utan för Karlstad. De är bra lyssnare, rakryggade och visar genom handling och ord hur man kan skapa god stämning på sina respektive skolor. Bodil Swenson Karlstad City Rk Martina Maxstad, Frödingskolan, Karlstad och Claes Molander Karlstad City Rk Rotaractklubb i Kalmar Vårvintern 2011 höll Lotta Eriksson, kårordförande, föredrag om Linnéuniversitetets studentverksamhet vid ett lunchmöte i Kalmar Rk. Heléne Brändewall var då president i klubben och fick idén att en Rotaractklubb skulle bildas i Kalmar. I distrikt 2410 fanns vid det här tillfället endast en Rotaractklubb, nämligen i Linköping. Lotta Eriksson nappade på tanken att bilda en Rotaractklubb och i november 2011 hade hon fått ihop en styrelse, som kunde hålla sitt första möte. Ett rekryteringsmöte hölls 26 januari 2012 och 16 ungdomar visade sitt intresse. Kalmar Rotaractklubb har sedan 8 mars haft klubbmöten varannan vecka och har nu 19 medlemmar. Charterfesten hölls 25 maj på Törneby herrgård i Kalmar, där medlemmar från fadderklubben, Kalmar Rk, deltog tillsammans med klubbens president, Per Anders Dahlström, och PDG Mikael Ahlberg. Till Rotaractklubbens president, Lotta Eriksson, överlämnades charterbrev, standar och klubbemblem samt en check på kr från fadderklubben. Rotaractklubbens president, Lotta Eriksson, är numera adjungerad ledamot i Kalmar Rk:s styrelse och i ortens klubbsamråd. Ulla Strümpel Kalmar Rk 14 Nummer Rotary Norden PDG Mikael Ahlberg, president Per Anders Dahlström och Lotta Eriksson, Rotaractpresident.

15 Alkohol är beroendeframkallande Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Stort stöd och stor uppslutning kring Rotarys U-fond. Rotary Sverige, med alla dess entusiastiska rotarianer, har åter igen visat sitt stora engagemang för att stödja Rotarys U-fond. Detta framgår med all tydlighet när resultatet för verksamhetsåret redovisas. Rotarys U-fond har lämnat bidrag till projekt som stöds av en eller flera rotaryklubbar. Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljningen av jul- och korrespondenskort, därutöver har U-fonden även tagit emot gåvor till ett inte obetydligt ekonomiskt värde. Totalt har Sveriges rotarianer köpt buntar julkort och buntar korrespondenskort. Varje bunt innehåller femton kort, och vi har således sålt kort. Korten innehåller en kortfattad förklarande text om U-fondens syfte, så korten har bidragit till att öka kunskapen om Rotarys humanitära verksamhet. Av tradition redovisas kortköp och bidrag för de tio rotaryklubbar i landet som lämnat största bidrag till Rotarys U-fond. Detta visar att många klubbar inom Rotary Sverige gjort enastående insatser varav Lomma Bjärred Rk är den klart lysande stjärnan med ett bidrag på 258:16 kronor per medlem. Styrelsen för Rotarys U-fond vill framföra sitt stora och tack till alla rotarianer i Sverige för visat stöd och omtanke i uppslutningen kring fondens verksamhet! Hjälp till självhjälp Tack vare era inköp av kort och övriga bidrag har Rotarys U-fond genom åren kunnat förverkliga många betydelsefulla projekt under mottot hjälp till självhjälp. Ett effektivt sätt att ge hjälp till självhjälp är att med stöd från Rotarys U-fond driva ett projekt som t.ex. kan handla om att öka läskunnighet, starta yrkesutbildning, bygga vatten- och sanitetsanläggningar, utrusta barnhem, odla mark för effektivare matproduktion etc. etc. behoven är oändliga! Alla klubbar med förslag på projekt inom bl.a. dessa områden är välkomna att söka bidrag hos U-fonden. Vi kan inte hjälpa alla barn som lider brist på utbildning, mat och friskt vatten - men vi kan definitivt förbättra tillvaron för många barn i nöd och skapa hopp om en bättre framtid. Sedan Rotarys U-fond grundades år 1968 (Bankgiro: ) har mer än 21 miljoner delats ut till många projekt som bidragit till att ge många medmänniskor framtidshopp och på så sätt skapa en bättre värld. Årets internationella tema översatt till svenska, Fred genom omtanke är, som vi alla vet, RI President Sakuji Tanakas målsättning för rotaryåret Rotarys U-fond kan spela en viss roll i denna strävan t.ex. genom att U-fonden ger stöd till utbildningsprojekt som ger ökade möjligheter för barn och ungdomar att skapa gränslösa vänskapskontakter med omvärlden. Detta är ett viktigt led i det fredssträvande arbetet. Tio i topp klubbar Klubb Distrikt Per medlem 1 Lomma-Bjärred Rk ,16 2 Ystad Rk ,84 3 Nybro Rk ,33 4 Hörby Rk ,78 5 Helsingb.-Kärnan Rk ,68 6 Köping-Scheele Rk ,21 7 Stockh.-Spånga Rk ,84 8 Eslöv-Sallerup Rk ,43 9 Kalmar Rk ,34 10 Ystad-Tornväktar. Rk ,36 Styrelsen nämner med stor respekt ovanstående tio ytterst generösa klubbar och tackar för deras välvilliga stöd. Kjell-Åke Åkesson Styrelseordförande Rotarys U-fond Möten med inkommande distriktsguvernörer Sveriges inkommande distriktsguvernörer (DGE) är i full gång med förberedelserna inför Rotaryåret Redan i april 2012 möttes åtta av tio blivande guvernörer med make/maka under en helg i Stockholm. På programmet stod information från tidigare DG, trevlig samvaro och intressanta studiebesök, bland annat vid Försvarsmaktens Högkvarter och den beridna högvaktens stallar. I månadsskiftet augusti-september deltog alla svenska DGE med spouses vid den mycket intensiva och lärorika utbildningen Governor Elect Training Seminar (GETS), samordnat med Rotarys zoninstitut i Sundsvall. Vid GETS deltog samtliga inkommande guvernörer från zon 15 och 16, vilket gav utmärkta tillfällen till utbyte av idéer och erfarenheter. Många goda 16 Nummer Rotary Norden kontakter knöts och alla DGE har nu kommit en bra bit på väg inför sin kommande verksamhet. Ett gott samarbete har grundlagts, fler möten planeras och samtliga DGE kommer att delta i Rotary Internationals utbildning vid International Assembly Inkommande guvernörer samlade i Stockholm i San Diego, januari Staffan Björklund DGE 2350

17 Rotarykonsert för 9:e året i Katrineholm Rotarykonserten mot våld och droger i samhället i Tallåsskolans aula den den 16 maj 2012 blev en musikalisk succé! Det är alltid en känd artist som engageras att under en hel dag repetera in föreställningen som musiklärarna förberett under lång tid med eleverna. Årets artist Linda Pritchard och eleverna fick aulan att lyfta rejält och publiken engagerades stående att klappa med i de sista numren. Man måste imponeras av Katrineholmselevernas kunnande både som kör och som solister. Jovan Radomir ledde med van hand evenemanget för 9:e året och bidrog starkt till den trevliga atmosfären. Inledningsvis hälsade Katrineholm-Backas president Jan-Anders Nyberg publiken välkommen och beskrev vad Rotary gör i världen och speciellt då för Katrineholm. Inkommande president Lasse Westerdahl gav motsvarande beskrivning av Katrineholm Rk: s viktigaste projekt. Publiktack av eleverna som ger ett sista bejublat nummer. Undertecknad kunde konstatera att det var bra att vara prao på arrangemanget i år för att vara väl förberedd till nästa år då detta trevliga samarbetsprojekt mellan Katrineholmsklubbarna firar 10-årsjubiléum! Lasse Westerdahl Inkommande president Sverige Seglarläger i Ljungskile Vid järnvägsstationen i Ljungskile mötte vi tretton förväntansfulla ungdomar från fem olika länder, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, USA och Canada. En minnesfond efter Stig-Göran Olovson, som var Ljungskile Rk Charterpresident, genomför varje år sedan 1999 en ungdomsaktivitet över ett veckoslut för utbytesstudenterna i distrikt Tanken är att skapa gemenskap och upplevelser samt att visa vår del av Sverige för dessa kommande ambassadörer för vårt land. Utanför Ljungskile, mitt i viken ligger den vackra ön Ulvön, som förbinds med fastlandet av en liten bro från Ulvesund. Här ute skulle dessa nyfikna och lite undrande ungdomar bo i en härlig anläggning, Ulvöns vandrarhem, som arrenderas av Mieze och Ingalill. Seglats på fjorden Efter en god lunch bar det i väg med fem stora och fina segelbåtar. På varje båt var vi en båtägare och en ledare. Med fika ombord seglade vi ut i fjorden. Sedan kom det, som många av ungdomarna kommer att minnas för livet- bastubad och bada i havet. Om Du aldrig har badat i Västerhavet med mareld, så har Du verkligen missat något. To swin into the electronic bugs was fantastic så härligt uttryckte sig en av studenterna efteråt. Tack till alla ni i Ljungskiles Rk som hjälpte Stig-Göran Olovsons Minnesfond att genomföra årets ungdomsläger. Ett särskilt tack till Jon Mannheimer som på ett härligt och generöst sätt ställde upp med båt och tid när Rotarybåtarna inte räckte till. Lars-Magnus Olovson Ansvarig för Ungdomslägret Gruppen samlad på flytbryggan ute på Ulvön innan avfärden. DGN Lars-Magnus Olovson står mitt i gruppen. (foto: Ulla Bernhage). Nummer Rotary Norden 17

18 Sverige Inställd cancergala gav vinst i Nässjö Past president Annkatrin Lennartsson överlämnade kronor till dekanus Johan D Söderholm, Linköpings universitet för cancerforskning (foto: Jan-Olov Persson, Smålands-Tidningen). Nässjö Rk: s planerade cancergala tvingades av olika anledningar ställas in men resulterade ändå i ett icke föraktligt bidrag till cancerforskningen. Vid verksamhetsårets första möte i augusti kunde past president Annkatgrin Lennartsson överlämna en check på till cancerforskningen. Pengarna kom från sponsorer för galan men också från dem som köpt biljett till galakonserten vilka inte krävde pengar tillbaka. Vid rotarymötet redogjorde dekanus Johan D Söderholm vid Hälsouniversitetet för forskningens behov av gåvor. Han berörde också det samarbete som finns med Jönköpings läns landsting. Onkologiprofessor Charlotta Dabrosin talade om forskningsbehovet med hänsyn till ökande medellivslängd och därmed ökad risk för cancersjukdomar. Birgit Tyréus Kolbäcks Rk 25 år Erik Mark är president i Kolbäck Rk och han hade sin blott 11 veckor unga dotter Doris med på 25-års jubiléet. Här omsvärmad av flera kvinnliga medlemmar i klubben (foto: Annemo Friberg). strax under 30 personer. Jubileumsdagen firades hos klubbmedlemmen Göran Pettersson som tillsammans med hustru Mimmi driver Petterssons i Utvreta. Där är stall och ladugård ombyggt till festlokal, även om spår av både spiltor och foderbord finns kvar. Innan grillbuffén serverades var det luftgevärsskytte, vedstapling (på höjden!), kottplockning, traktorkörning och mycket annat i lekväg. Christina Bredin representerade distrikt 2340 och Sigbritt Bodén Hallstahammars Rotaryklubb. Nästa stora milstolpe för medlemmarna blir 2013 års värdskap för Eurotary 87. Flera klubbmedlemmar deltar i årets möte i Edinburgh för att promota kommande arrangemang nästa höst. Då förhoppningsvis över hundra rotarianer och medföljare letar sig till Kolbäck. Annemo Friberg Efter 1228 lunchmöten har lilla livaktiga Kolbäck Rk firat 25-års jubileum. De 26 gästerna samlades en lördagseftermiddag hos Petterssons i Utvreta för att leka, umgås och äta gott. Det var den 9 mars 1987 som Kolbäck 18 Nummer Rotary Norden Rk höll sitt allra första möte med överstelöjtnant N A Bergqvist som charterpresident. Han hade då gjort en omfattande inventering av ortens näringsliv och dess ledare. Cirka 25 personer kom och än idag har klubben ett medlemsantal

19 Guvernörsbesök i Götene-Kinnekulle Rk DG Sven Modig besökte Götene-Kinnekulle Rk och talade om medlemsutveckling samt de projekt runt om i världen som Rotary stöder. Totalt har Rotary distriktet 2380 där Göteneklubben ingår samlat in två och en halv miljon och Rotary i världen 200 miljoner. Fram till den 21 augusti i år hade endast 123 fal av polio inrapporterats till världshälsoorganisationen, vilket guvernören ansåg som ett mycket gott resultat där Rotary i världen varit bland de ledande i kampen mot denna sjukdom. Ett annat projekt som Götene-Kinnekulle Rk satsar på under det kommande året är projektet Fred genom omtanke där klubben kommer att backa upp med någon form av aktivitet och där man hoppas få stöd av kommunens invånare. Björn Lippold Presidenten Bengt-Göran Nilsson Götene-Kinnekulle, Guvernören Sven Modig, Vice Guvernören Petter Böckmann (foito: Björn Lippold). Sverige Jazzkonsert i Mjöbygget 2012 I augusti kunde vi uppleva en fantastisk jazzkonsert i Mjöbygget, som ligger i de djupa Göingeskogarna nordväst om Osby i Norra Skåne. Det blev efter några års uppehåll den 5:e jazzkonserten i ordningen och en rekordartad sådan med en publik på över 200 personer. Återigen var det av Laila Och Lennart Ohlsson tillsammans med Osby- Broby Inner Wheel och Osby Rk som arrangerade konserten. Musiken stod Almfjords kvintett med Ingrid Almfjord sång, Bengt Almfjord piano och Steel Guitar, Glenn Svensson gitarr, Roland Gärd trummor, Mats Lindskog bas. Gästsolist var Sven i Kulleröd. Efter det att värdparet Laila och Lennart Ohlsson hälsat alla välkomna drog Almfjords kvintett igång musiken och vi fick höra många kära gamla låtar med utsökta soloprestationer av musikanterna. Parallellt med konserten arrangerades det en konstutställning av lokala konstnärer. Konstutställningen blev mycket välbesökt och konstnärerna hade skänkt var sin tavla till ett lotteri där behållningen oavkortat går till Barnkliniken CSK Kristianstad Totalt inbringade jazzkonserten över kronor som oavkortat går till barnklinikens dagverksamhet på Centralsjukhuset Kristianstad. Sven-åke Kristensson Osby Rk Legendariske jazzmusikern Sven Svensson trots sin höga ålder spelade mer utsökt och inspirerat än någonsin. Roade sin publik med en och annan god historia. Nummer Rotary Norden 19

20 Sverige Sjukvårdsutbildade I dag ligger den årliga budgeten för SSRS på ca kr. De fem personerna som arbetar på Falsterbostationen är sjukvårdsutbildade och arbetar helt ideellt. Vi får larmet från en central i Göteborg och sedan tar det ca 15 minuter för oss att vara på plats för att rädda människor, inte ta loss båten. Vi hinner lägga första förband innan Kustbevakningen är framme, förklarar Olle Wahlström. Alla sjöräddningsfall är gratis. Är det skadade människor gäller det för SSRS att hålla dem stabila i väntan på att en ambulans hämtar den skadade i hamnen för vidare transport till sjukhus. När vi beslutade att dela ut verksamhetsårets överskott till olika välgörande ändamål var Svenska Sjöräddningssällskapet givet för oss. Det gladde oss mycket att Falsterbo-Vellinge och Falsterbo Skytts rotaryklubbar följde med i detta, säger Anne-Christine Arnebring, president i Malmö-Limhamn Rk. Fr v. Anne-Christine Arnebring, Lennart Bendz, Göran Fredriksson och Olle Wahlström (foto: Kim Hall). Sjöräddningssällskapet fick kronor av Rotary Varje år gör Sjöräddningssällskapet ca 60 utryckningar från Falsterbo hamn och Klagshamn. De flesta utryckningarna sker i juli och augusti. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. För detta heroiska arbete gav Rotary kr i bidrag. Sjöräddningssällskapet (SSRS) startades av eldsjälar för över 100 år sedan och har funnits vid Falsterbokanalen sedan Idag finns det ca 60 stationer i Sverige. SSRS står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Rotarys bidrag är därför betydelsefullt för vår verksamhet som går ut på att rädda liv till sjöss, menar Olle Wahlström, biträdande stationschef på Sjöräddningssällskapet vid Falsterbokanalen. Skulle SSRS bli en del av Kustbevakningen måste myndigheterna hitta ca två miljarder kr för att avlöna personalen inom Sjöräddningen, tillägger han. Sofie Lönn 2012 års Wernerstipendiat Människor i sjönöd Många av dem som bor på Näset är sjöfarare och vet vilken stor insats SSRS gör för människor i sjönöd. För Lennart Bendz. tidigare president i Falsterbo-Skytts Rk, och Göran Fredriksson, president i Falsterbo-Vellinge Rk, var det självklart att bidra till denna gåva när Limhamnsklubben frågade. Eftersom Rotary verkar för ett bättre och säkrare samhälle både lokalt, nationellt och globalt känns det väldigt naturligt att stödja en verksamhet som faktiskt räddar liv och är lokaliserad i samma område som vår rotaryklubb, säger Göran Fredriksson. Rotarys mål är att göra väsentlig nytta och hjälpa människor. Att ge bidrag till en seriös och mycket ansvarsfull organisation som SSRS fulländar det syftet. Hela denna kostsamma verksamhet bygger nästan uteslutande på privata bidrag. Kim Hall Sofie Lönn fick motta 2012 års Wernerstipedium på kronor. Vetlanda Rk och Werner von Seydlitz stiftelse för främjande av entreprenörsutbildning i Vetlanda (Wernerstiftelsen) bildades den 1 oktober 1998 av Vetlanda Rk och har till uppgift att förvalta den fond som byggts upp med i huvudsak gåvomedel från Werner von Seydlitz. Stiftelsen ska verka för utveckling av entreprenörskap vad avser produkter och tjänster i företag lokaliserade inom Vetlanda kommun. Stiftelsen har delat ut 18 årliga resestipendier sedan år 2002 i syfte att genom en studieresa utveckla 20 Nummer Rotary Norden och inspirera mottagaren inom dennes verksamhetsområde. Vid rotarysammanträdet inledde stiftelsens ordförande Lars Elmeke med att presentera stiftelsen och sedan fick stipendiaten Sofie Lönn motta stipendiet från Werner von Seydlitz. Sofie Lönn tackade donatorn och stiftelsen för stipendiet. Sofie kommer att resa till Indien, New York samt till Stockholm (Nya Karolinska) för att skaffa nya kunskaper och erfarenheter. Börje Cronvall Fr. v. donatorn Werner von Seydlitz, stipendiaten Sofie Lönn samt stiftelsens ordförande Lars Elmeke.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 45 år av Hjälp till Självhjälp Rotarys U-fond grundades år 1968 på initiativ

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 Hjälp till självhjälp är mottot för den verksamhet som Rotarys U-fond, Svenska

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm 1 Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 4-5 november 2010 Utvärdering Plats: Språk Centrum, Stockholm I år har arrangören lyckats knyta kontakt med thailändska skolor båda i Danmark och Norge

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel Fredrik Green Country Manager Norway Det här är Klarna Group Grundat 2005 med fokus på att förenkla handeln online Ledande aktör i Europa inom

Läs mer