VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ"

Transkript

1 VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Användarhandledning - Swedish - Utgåva 02/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning: Denna Nordson publikation är upphovsrättskyddad. Copyright Detta dokument får inte utan Nordsons skrifliga medgivande - även delar därav - fotokopieras, på annat sätt reproduceras eller översättas till andra språk. Nordson förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande Alla rättigheter förbehålles - Översättning av originalhandling - Varumärken AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AquaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build A Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Contour, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, CrystallCut, cscan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt - stylized, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nxheat, OptiMix, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, Program A Bead, Program A Shot, Program A Stream, Program A Swirl, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo Flo, Shot A Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart Coat, Smart Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, SureWrap, TAH, Tela Therm, Tip Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech är registrerade varumärken - - Nordson Corporation. Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, EdgeControl, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PUReOne, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, StrokeControl, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, TruFlow, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) är varumärkens - - tillhörande Nordson Corporation. Beteckningar och företagssymboler i denna dokumentation kan vara logotyper, vars användande av tredjepart kan medföra intrång i innehavarens rättigheter Nordson Corporation

3 Innehållsförteckning I Innehållsförteckning Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Säkerhetsinstruktioner Varningssymboler Ägaransvar Säkerhetsinformation Instruktioner, krav och standarder Kvalificering av personal Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Avsedd användning Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Instruktioner för underhåll och reparation Säkerhetsinformation för utrustningen Avstängning av utrustningen Sänk trycket i systemet Stäng av matningsspänningen till systemet Deaktivering av applikator Allmänna varningar och observandum för säkerhet Övriga försiktighetsåtgärder Första hjälpen Varningsskyltar och etiketter Elektrostatisk urladdning Skador på elektroniska enheter Personskador och brandrisk

4 II Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning Användningsområde (EMC) Begränsad användning Icke avsedd användning - exempel Ej uppenbara faror Typöversikt Beträffande användarhandledningen Övriga informationskällor Användarkort Product Resource Disc Symboler Begreppsförklaringar Signalsnitt Standard I/O Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift Beläggningshuvud = applikator Jordfelsbrytare Beskrivning av smältlimsapplikatorn Bild Tank Säkerhetsventilplatta Avstängningsventil Säkerhetsventil Mekanisk tryckregleringsventil Pneumatisk tryckregleringsventil Avluftningsventil Materialflöde Märkning av slanganslutningar Apparatskåp Tillval Nivåindikering, nivåreglering / Överfyllningsvakt Motorströmskretsbrytare Tryckvisning Tryckvisning, fält 15, kod A Tryckvisning och tryckreglering, fält 14, kod C Tryckuppbyggnadsfunktion, fält 14, kod N Kombi Bypass (Fält 14 kod K) TruFlow funktion Ändrad portbeläggning i huvudsmältzonen Mönsterstyrningsfunktion Booster (DigiSPEED) Specialutförande Avkänning av ventilnålsrörelse OptiStroke Typskylt Installation Transport Förvaring Uppackning Lyft (av uppackad smältare) Installationskrav Smältare med transformator Ventilation av materialångor Utrymmesbehov Installationspersonalens kompetens Montage av larmpelare (tillval)

5 Innehållsförteckning III Elektrisk anslutning Viktiga anvisningar beträffande användning av jordfelsbrytare 3 6 Kabelförläggning Matningsspänning Kretsar för extern styrning och signaler Nätanslutning Nätfilter Installation av satsen (tillbehör) Anslutning av uppvärmd slang Elektrisk anslutning Montering Fasta nycklar Demontering Sänk trycket Montage av applikator Påfyllningsventil (tillval) Förbehandling av tryckluft Anslutning av påfyllningsventil Ledvärdesstyrd drift: Val av ledspänning eller ledström på I/O-modulen Stiftbeläggning för signalsnitt Signalsnitt Standard I/O - standardbeläggning Allmänna anvisningar Signalsnitt Standard I/O beläggning vid tillvalet magnetventilstyrning Signalsnitt styrning av magnetventil för applikator Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift En ingång för ledvärdessignal för alla motorer Separata ledvärdesingångar Signalsnitt Nivåreglering Anslutningskontakt TruFlow Encoder (XS 50 till XS 53) Anslutningskontakt mönsterstyrningsencoder (XS 60) Anslutningskontakt trigg för mönsterstyrning (XS 71 till XS 74) 3 19 Anslutningskontakt aktivering av mönsterstyrning (XS 81 till XS 84) Booster (DigiSPEED) Funktionsdiagram Pneumatiska anslutningar Pneumatisk tryckreglering / Bypassreglering Erforderlig luftkvalitet Inställning av tryck Stiftbeläggning för signalsnitt Pneumatisk tryckreglering Stiftbeläggning för signalsnitt Bypassreglering Skyddsgas Skrotning av kondensat när torr luft används som skyddsgas 3 24 Larmpelare Installation av satsen (tillbehör) Hjul Installation av satsen (tillbehör) Eftermontage av en temperaturregleringsmodul Eftermontage av tryckgivare Information om T-Tap och CAN-Buskabel med sexkantmutter 3 27 IPC webserver Avställning av smältaren Skrotning av smältaren

6 IV Innehållsförteckning Handhavande Allmänt Kanalnummer Via kontrollpanelen På fältbussen Transparenta tangenter Tangenter med och utan indikatorlampa Förklaring av färgkoder Förklaring av symboler Temperaturkanalernas symboler Inmatningsfönster Sida för byte av frekvensomvandlare Statusdisplay Första drifttagning Renspolning av smältaren Gör inställningar via kontrollpanelen Kontrollpanel - Översikt Påfyllning av tank Manuell Nivåindikering och reglering (tillval) Automatisk tankpåfyllning Maximal nivå Rekommenderade temperaturbörvärden Ledkanalsstyrd uppvärmningsfas Undertemperaturförregling Motor-startförregling Återställning av startförregling Daglig start Daglig stopp NÖDSTOPP Kontrollpanelen för industri-pc (IPC) Sambandet mellan IPC generation och mjukvaroversion Smältarens driftssätt - översikt Skärmsläckare Startmeny Temperaturparametrar Ändring av temperatur Sida 1: Larmvärden Grafisk framställning av temperaturparametrarna Övervakning vid uppvärmning och avsvalning Sida 2: aktivera kanal, driftsmode, typ av reglerkrets Sida 3: PID reglerparametrar Smältare Till-/frånslag av temperatursänkning Alla motorer till-/från (summafrigivning) Till-/frånkoppling av värmare Till-/frånslag av veckokopplingsur Aktivera användarkodsskydd Larmprotokoll Information (smältare och styrsystem) Arbeta med appliceringsgrupper Konfigurering av smältlimsapplikatorn Sida 1: veckokopplingsur, temperatursänkning, skyddsgas, val av språk, recept, nivå Sida 2: enheter, fördröjning av driftsklarsignal, användarkod, underhållsintervall, fältbuss Sida 3: Fabriksinställningar, IP-adress, tryckgivare

7 Innehållsförteckning V Motor Till-/frånkoppling av motor (individuell frigivning) Välj ledvärdesstyrd eller manuell drift Motorparametrar Sida 1: typ av frigivning, anpassning till modermaskinen Sida 2: Ledvärdesstyrd drift Sida 3: Frånslagsfördröjning motor, gränsvärdesomkopplare Sida 4: trycklarm, varvtals-/ tryckreglering Sida 5: Tryckuppbyggnadsfunktion, flödesreglering Motorströmskretsbrytare (brytare för motorunderhåll) Inställningsprotokoll Betjäning via IPC webserver Inloggning på webserver i kundens Windows 7 operativsystem Hopkoppling mellan Server och Client Anslutning av Ethernetkabel Adressera smältenheten (VersaWeb) Download Upload PlusController - TruFlow funktion (tillval) Router Konfigurering av IP-adress Ändring av routerns IP adress Översikt av kontrollpanel för TruFlow funktion Konfigurering av TruFlow funktion Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Tillordning TruFlow kanaler till pumpar Encodertyp och TruFlow pumpkapacitet Typskylt som informationskälla Bekräfta inställningarna Applikationsinställningar för en mängdreglering Aktivera TruFlow funktionen för varje motor Bestämning av viktområde för mängdreglering Exempel Grundinställning och utökade inställningar Egenskaper vid mängdregleringsdrift TruFlow reglerinställningar Analys av regleringen Korrektion av materialbeläggningen Larm vid modermaskinens olika faser PlusController - Mönsterstyrningsfunktionalitet (tillval) Princip Översikt av kontrollpanel för mönsterstyrning Konfigurering av mönsterstyrning Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Övriga konfigureringsinställningar för mönsterstyrning Start av OptiStroke funktion Konfigurering av mönsterstyrningen kanaler Tillordning av motor Tillordning av triggenhet Typ av trigg Val av invertering av utgångssignal In- eller urkoppling av Booster funktion Tillordning av övervakning av ventilnålsrörelse (OptiStroke) Bekräfta inställningarna

8 VI Innehållsförteckning Parameterinställning mönsterstyrning Val av driftsmode för mönsterstyrningen Informationssida för mönsterstyrningens konfigurering Kanalvis parameterinställning för mönsterstyrning Inmatning av övriga parametrar för mönsterstyrningen Översikt Beläggningsmönster Informationssida för beläggningsmönster Kompensering styrmodul Styrmodulens driftsmode Kalibrering av banhastighet Kopiering av kanal Anteckningar för mönsterstyrning OptiStroke funktionalitet Funktionsbeskrivning Översikt av kontrollpanel för OptiStroke Konfigurering av OptiStroke OptiStroke startsida Produktkassering Typ av styrmodul Ljusstyrka Kanalvis parameterinställning för OptiStroke Översikt OptiStroke kompenseringstid Flygtidskompensering Gränsvärden för kompenseringstid Gränsvärde för ventilnålsrörelse Scan tid (Automatisk / Manuell) Anteckningar för OptiStroke Underhåll Risk för brännskada Sänk trycket Att iaktta vid användning av rengöringsmedel Hjälpmedel Förebyggande underhåll Yttre rengöring Kontrollpanel Inspektion för yttre skador Säkerhets- och funktionstester Demontering av skyddspaneler Tag av värmeskydden Byte av materialtyp Spola med ett rengöringsmedel Säkerhetsventil Tank Tömning av material Rengör tanken för hand Efterdragning av fästbultar Fläkt och luftfilter Värmeväxlare Rengöring Funktionskontroll Byte av fläkt Kugghjulspump Läckagekontroll Efterdragning av packbox Byte av axelpackning Efterdragning av fästbultar

9 Innehållsförteckning VII Motor Växellåda Smörjmedelsval Smörjmedel Intervall mellan smörjmedelsbyten Påfyllningsmängd Byte av smörjmedel Tryckregleringsventil Beakta följande vid mekanisk tryckregleringsventil Montage av servicesats Filterpatron Byte av filterpatron Demontering av filterpatron Rengöring av filterpatron Hopsättning av filterpatron Montage av filterpatron Montage av servicesats Säkerhetsventilplatta Montage av servicesats Avstängningsventil Montage av servicesats Pneumatik-säkerhetsventil Funktionskontroll Rengöring Tryckgivare Rengöring av skiljemembran Montering av tryckgivare In-/ urskruvning med mässingsskiva Påfyllningsventil Byte av styrmodul Underhållsprotokoll Felsökning Några tips Anmärkningar beträffande temperaturkanaler Larmnummer, larmtext och tillvalet larmpelare Utlösning och återställning av larm Grafisk framställning av temperaturparametrarna Under- och övertemperatur - varning Utlösning av en undertemperaturvarning Utlösning av en övertemperaturvarning Under- och övertemperatur - fel Utlösning av ett undertemperaturfel Utlösning av ett övertemperaturfel Övertemperatur - frånkoppling Utlösning via mjukvara Avstängning via termostater Tanktermostat Transformatortermostat Lågtryck - varning Utlösning av en lågtrycksvarning Övertryck - varning - / övertryck - fel Utlösning av en övertrycksvarning Utlösning av ett övertrycksfel Temperaturgivare - fel Utlösning vid kortslutning Utlösning vid givarbrott eller öppen givaringång

10 VIII Innehållsförteckning Nivå (variabla mätpunkter) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Nivå (fasta mätpunkter - 5 punktsgivare) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Fel Nivågivare defekt Fel Ingen signal nivågivare Felsökningstabeller Smältaren fungerar inte En kanal värms inte upp Kontrollpanelen fungerar inte Inget material erhålles (motorn stilla) Ingen ledsignal (spänning / ström / frekvens) Inget material erhålles (motor går) För lite material eller oregelbunden frammatning Materialtrycket för högt Materialtrycket för lågt Felaktigt motorvarvtal vid ledvärdesstyrd drift Materialavlagringar i tanken Materialet omvandlas i tanken Påfyllningsventil (tillval) TruFlow (tillval) Tru Flow Flow Detection System (tillbehör) Mönsterstyrning (tillval) OptiStroke (specialutrustning) Diverse I/O-modul Pulsingång Analoga ingångar Digitala in- och utgångar (Lysdioder) I/O modul # 1: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 1: Digitala utgångar (30 V, 2 A) I/O modul # 2: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 2: Digitala utgångar (30 V, 2 A) Temperaturregulatormodulens lysdioder Lysdioder i frekvensomvandlaren Lysdioder i överfyllningsvaktens elektronikenhet Proportionalventilens lysdioder Lysdioder i 5 punktsgivarens elektronikenhet Lysdioder för IPC Kontroll av sända fältbussdata

11 Innehållsförteckning IX Reparation Risk för brännskada Innan reparationsarbeten påbörjas beakta följande Sänk trycket Kontrollpanel Demontering av kontrollpanel Byte av minneskort Montage / byte av kommunikationsmodul Observera följande! Byte av frekvensomvandlare Byte av frekvensomvandlarens CAN-modul CAN-bus avslutningsmotstånd Via kontrollpanelen: Tillordning av utbytta frekvensomvandlare (FO) till motorer Montera skärmblecket (EMC) Byte av tryckgivare CAN-bus avslutningsmotstånd Tillvägagångssätt Byte av kugghjulspump Avstängningsventil Demontering av kugghjulspump Montering av kugghjulspump Iakttag följande vid montage av koppling Byte av Varisealpackning Användning av monteringsverktyg Byte av motor Inriktning av motor Byte av koppling Byte av värmeslinga i varmhållningstank (tankförlängning) Demontering av befintlig värmeslinga Montage av ny värmeslinga Byte av säkerhetsventil Säkerhetsventil Säkerhetsventil med tungelementkontakt Montage av servicesats Byte av filterpatron Vid arbeten som utförs bakom tankens elkåpa beakta följande Byte av termostat Byte av isolering för värmaranslutning Byte av temperaturgivare Montage av servicesats Byte av I/O-modul, temperaturregleringsmodul I/O-modul Inställning av CAN-adress Temperaturregleringsmodul Inställning av CAN-adress Inställning av Ni 120 eller Pt Till-/frånkoppling av bussavslutningsmotstånd Inställning av DIP-omkoplare S Byte av elektronikenhet för analog nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för 5 punktsgivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Givarbrott Gränsvärde - utlösningsvärde Byte av kopplingsmodul (tillval: Separata ledvärdesingångar)

12 X Innehållsförteckning Reservdelar Användning av den illustrerade reservdelslistan Fästelement Driftsbeteckning Specifikationer Allmänna data Temperaturer Elektriska data Maximal anslutningseffekt för smältaren (utan tillbehör) Max anslutningseffekt (tillbehör) Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Smältarens avsäkring Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Mekaniska data Dimensioner Tillval Tillbehör Användarkod... A 1 Kontrollpanel P/N och P/N (1 a generation) B 1 Giltighet... B 1 Synbara avvikelser... B 1 Spara recept... B 1 Felsökning... B 2 Ur kommunikationsdatalistan... B 2 Kontrollpanelen fungerar inte... B 3 Reparation... B 4 Kontrollpanel... B 4 Demontering av kontrollpanel... B 4 Byte av batteri... B 5 Byte av minneskort... B 5 Reservdelar... B 6 Reservdelar för apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ... B 7 Reparation (apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ). B 8 Byte av coprocessorns batteri... B 8 Batteriets buffringstid... B 8 Allmänna anvisningar för hantering av beläggningsmaterial... C 1 Begreppsförklaring... C 1 Information från tillverkaren... C 1 Ansvarsförhållande... C 1 Risk för brännskador... C 2 Ånga och gaser... C 2 Substrat... C 2 Arbetstemperatur... C 2 Ordbok... D 1

13 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-MX

14 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

15 Säkerhetsinstruktioner 1 1 Avsnitt 1 Säkerhetsinstruktioner Läs detta avsnitt innan utrustningen börjar användas. Detta avsnitt innehåller rekommendationer och instruktioner som skall användas för att på ett säkert sätt installera, handha och underhålla (fortsättningsvis benämnt som använda ) den produkt som beskrivs i detta dokument (fortsättningsvis benämnt som utrustningen ) Ytterligare säkerhetsinstruktioner, i form av varningsmeddelande som gäller vid specifika arbetsmoment, ges genomgående i detta dokument. VARNING: Försummar man säkerhetsinstruktionerna, rekommendationerna eller de olycksförebyggande anvisningarna som ges i detta dokument, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, eller leda till skada på utrustningen eller dess tillbehör. Varningssymboler Genomgående i detta dokument används de följande varningssymbolerna och signalorden, för att göra läsaren uppmärksam på risker för personskador eller för att peka ut förhållanden som kan leda till skador på utrustningen eller tillbehör. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som följer efter signalorden. VARNING: Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada, ev. med dödlig utgång. OBSERVERA! Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarlig personskada. OBSERVERA! (Använd utan varningssymbolen) Identifierar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen eller dess tillbehör. Safe_PPA1011LUE_SW

16 1 2 Säkerhetsinstruktioner Ägaransvar Utrustningens ägare ansvarar för vidmakthållandet av säkerhets instruktionerna, genom att tillse att alla instruktioner och arbetarskyddsregler för användningen av utrustningen efterföljs, samt att genom utbildning och träning kvalificera alla potentiella användare av utrustningen. Säkerhetsinformation Undersök och utvärdera säkerhetsinformation från alla tillämpliga källor, inkluderande ägarens egen säkerhetspolicy, god industrised, arbetarskyddsregler, materialtillverkarens produktinformation, samt detta dokument. Tillse att säkerhetsinstruktioner finns tillgängliga för utrustningens användare tillsammans med övergripande arbetarskyddsinstruktioner. Kontakta sådana instanser som kan avgöra informationens användbarhet. Tillse att säkerhetsinformation, inkluderande varningsskyltarna som finns på utrustningen, är i ett läsbart skick. Instruktioner, krav och standarder Tillse att utrustningen används enligt de instruktioner som finns i detta dokument, arbetarskyddsinstruktioner och enligt bästa industrised. Om det är tillämpligt, inhämta godkännande från företagets instrument eller säkerhetsavdelning, eller någon liknande instans inom organisationen, innan utrustningen installeras och tas i drift för första gången. Anskaffa lämplig olycksfalls- och första hjälpen utrustning. Genomför säkerhetsinspektioner, för att kontrollera att de krävda säkerhetsmedvetna arbetssättet efterföljs. Utvärdera säkerhetsinstruktionerna och arbetssättet när förändringar i processen eller utrustningen gjorts. Safe_PPA1011LUE_SW

17 Säkerhetsinstruktioner 1 3 Kvalificering av personal Utrustningens ägare är ansvarig för att kontrollera att användare: har genomgått säkerhetsutbildning som är tillämplig i deras arbetssituation så som anges i arbetarskyddsstyrelsens instruktioner liksom i god industrised har kunskap om ägarens policy för säkerhets- och olycksfallsförebyggande åtgärder mottagit utrustnings och arbetsspecifik ubildning från någon person som är kvalificerad för detta ANMÄRKNING: Nordson kan erbjuda utrustningsspecifik installations, handhavande och underhållsutbildning. Kontakta er Nordson representant för information. besitter industri och yrkesspecifik färdighet och erfarenhetsnivå som är tillräcklig för deras arbetsuppgifter. är fysiskt kapabla att utföra arbetsuppgifterna och inte är påverkade av några substanser som kan nedsätta deras omdömmes- eller fysiska förmåga. Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Följande säkerhetsinstruktioner kan tillämpas på användning av utrustningen på det sätt som beskrivs i detta dokument. Den information som anges här är inte avsedd att omfatta alla möjliga säkerhetsinstruktioner, utan representerar de bästa säkerhetsinstruktionerna för utrustning med liknande faromoment och som används inom likartad industri. Avsedd användning Använd endast utrustningen för de beskrivna uppgifterna och inom de gränser som anges i detta dokument. Gör inga modifieringar av utrustningen. Använd inte olämpliga material eller otillåten tilläggsutrustning. Kontakta er Nordson representant om ni har några frågor om lämpligheten hos material eller användning av icke standard tilläggsutrustning. Safe_PPA1011LUE_SW

18 1 4 Säkerhetsinstruktioner Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Läs och följ instruktionerna som finns i detta dokument och övriga angivna referenser. Gör er väl förtrogen med placeringen av varningsskyltar och etiketter på utrustningen, samt innebörden i dessa. Se Varningsskyltar och etiketter (om sådan finns) i slutet av detta avsnitt. Om man är osäker på hur utrustningen skall användas, kontakta er Nordson representant för hjälp. Installera utrustningen enligt de instruktioner som finns i detta dokument och i den dokumentation som medföljer tilläggsutrustning. Kontrollera att utrustningen är klassad för den miljö som den skall användas i. Denna utrustning är inte certifierad för uppfyllande av ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive) och skall inte installeras i en potentiellt explosiv miljö. Kontrollera att materialets processegenskaper inte kan skapa en explosionsfarlig miljö. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för det använda materialet. Om den önskade installationen inte stämmer överens med installationsanvisningarna, kontakta er Nordson representant för hjälp. Placera utrustningen så att den blir säker att använda. Observera kraven på frigång mellan utrustningen och intilliggande delar. Installera låsbara arbetsbrytare så att utrustningen samt all annan tilläggsutrustning oberoende av varandra kan isoleras från sina kraftkällor. Jorda all utrustning på ett säkert sätt. Rådgör med lokala elleverantörer om det finns specifika krav. Kontrollera att säkringar av rätt typ och märkström satts i utrustning som är avsäkrad. Kontrollera med elleverantören för att avgöra om tillstånd för installationen eller besiktning av denna krävs. Gör er väl förtrogen med placeringen av och funktionssättet för all säkerhetsutrustning och indikatorer. Kontrollera att utrustningen, inklusive alla säkerhetsanordningar (skydd, förreglingar etc.), fungerar tillfredsställande och att miljökraven är uppfyllda. Använd personskyddsutrustning så som anges för de olika arbetsuppgifterna. Se Säkerhetsinformation för utrustningen eller materialtillverkarens material- och säkerhetsdatablad för krav på personskyddsutrustning. Använd inte utrustning som inte fungerar korrekt eller som visar tecken på kommande haveri. Safe_PPA1011LUE_SW

19 Säkerhetsinstruktioner 1 5 Instruktioner för underhåll och reparation Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Genomför planerade underhållsaktiviteter med de intervall som anges i detta dokument. Sänk hydrauliska och pneumatiska tryck i systemet, innan servicearbeten på utrustningen påbörjas. Stäng av matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Använd endast nya av Nordson godkända fabriksrenoverade eller reservdelar. Läs igenom tillverkarens instruktioner och följ de givna anvisningarna, samt material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för utrustningens rengöringsmedel. ANMÄRKNING: Material- och säkerhetsdatabladet för rengöringsmedlen som säljs av Nordson finns tillgängliga på, eller via er Nordson representant. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar tillfredsställande innan man åter tar utrustningen i drift. Skrota använda och överblivna rengöringsmedel enligt gällande miljöföreskrifter. Se tillämpligt MSDS, eller kontakta kommunens miljörådgivare för information. Håll utrustningens varningsskyltar rena. Byt ut slitna eller skadade skyltar. Säkerhetsinformation för utrustningen Säkerhetsinformationen som ges i det följande är giltig för följande typer av Nordson utrustningar: utrustning för applicering av smältlim eller kallim och tillhörande utrustningsdetaljer mönsterstyrenheter, timrar, detekterings- och verifieringssystem, och all annan tillvals, processtyrningsutrustning Safe_PPA1011LUE_SW

20 1 6 Säkerhetsinstruktioner Avstängning av utrustningen För att på ett säkert sätt kunna genomföra flera av de aktiviteter som beskrivs i detta dokument, så måste utrustningen först stängas av. Hur mycket som måste stängas av beror på typen av den använda utrustningen och aktiviteten som skall göras. Om det behövs så finns avstängningsanvisningar i början av den beskrivna aktiviteten. De media som skall stängas av är följande: Sänk trycket i systemet Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Se användarhandledningen för den applikator som används, där det finns specifika anvisningar för hur hydraultrycket i systemet sänks. Stäng av matningsspänningen till systemet Koppla loss systemet (smältenhet, slangar, applikator och tilläggsutrustning) från all spänningsmatning, innan man åtgärdar någon oskyddad högspänningsledare eller anslutningsplint. 1. Stäng av utrustningen och all tilläggsutrustning som är ansluten till denna (systemet). 2. För att förhindra att utrustningen oavsiktligen spänningssätts, lås och märk alla arbetsbrytare eller automatsäkringar som matar fram spänning till utrustningen och dess anslutna tillbehör. ANMÄRKNING: Elsäkerhetsverkets anvisningar och olika industristandarder anger specifika krav för att frånskilja farlig elektrisk utrustning. Se tillämpliga installationsföreskrifter eller standarder. Deaktivering av applikator ANMÄRKNING: Applikatorer för limdispensering har i äldre dokumentation benämts "pistoler". Alla elektriska eller mekaniska anordningar som kan ge en aktiveringssignal till applikatorerna, applikatorernas magnetventil(er), eller smältarens pump, måste göras inaktiva innan arbete kan utföras på eller kring en applikator som är ansluten till ett trycksatt system. 1. Stäng av eller koppla loss applikatorns trigganordningar (mönsterstyrenhet, timer, PLC, etc.). 2. Koppla loss ledaren för styrsignalen till applikatorns magnetventil(er). 3. Sänk trycket på tryckluften till applikatorns magnetventil(er) till noll, sänk därefter det kvarstående trycket mellan tryckluftsregulatorn och applikatorn. Safe_PPA1011LUE_SW

21 Säkerhetsinstruktioner 1 7 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Tabell 1 1 innehåller de allmänna varningar och observandum som kan finnas på Nordsons utrustningar för smältlim och kallim. Gå igenom tabellen och läs noga alla varningar och observandum som gäller för den typ av utrustning som beskrivs i denna användarhandledning. Utrustningstyperna anges i tabell 1 1 på följande sätt: HM = Hot melt = smältlim (smältare, slangar, applikatorer, etc.) PC = Process control = processtyrning CA = Cold adhesive = kallim (dispenseringspumpar, trycksatta behållare och applikatorer) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Varning eller observandum HM VARNING! Hälsovådliga ångor! Innan man börjar använda något polyuretanbaserat (PUR) eller lösningsmedelsbaserat material i en passande Nordson applikator, läs igenom och följ instruktionerna i material och säkerhetsdatabladet (MSDS). Kontrollera att materialets arbetstemperatur och flammpunkt inte kan överskridas och att alla krav beträffande säker hantering, ventilation, första hjälpen och personskyddsutrustning är uppfyllda. Försummar man att följa anvisningarna i MSDS kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM VARNING! Reaktivt material! Rengör aldrig någon komponent gjord av aluminium, eller renspola ett Nordson system med vätskor innehållande kolväten med halogener, eller liknande substanser. Nordson smältare och applikatorer innehåller aluminiumkomponenter som kan reagera våldsamt med sådana kolväten. Användning av halogenbaserade kolväten och blandningar i Nordson utrustningar kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA VARNING! Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Försummar man att sänka hydraultrycket i systemet kan detta leda till ett okontrollerat utsläpp av smältlim eller kallim, vilket kan leda till personskada. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

22 1 8 Säkerhetsinstruktioner Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM VARNING! Hett material! Använd skyddsglasögon, värmeskyddande klädsel som skyddar utsatt hud och värmeskyddande handskar vid servicearbeten på utrustning som innehåller smält material. Även när materialet har stelnat, kan smältlim fortfarande orsaka brännskador. Försummar man att använd lämplig personskyddsutrustning kan detta leda till personskada. HM, PC VARNING! Utrustningen startar automatiskt! Automatiska smältlimsapplikatorer fjärrstyrs av triggenheter på avstånd från pistolen. Innan man börjar arbeta med, eller nära, en applikator, inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluftsförsörjningen till applikatorns magnetventil(er). Försummar man att inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluften till magnetventilen eller ventilerna, kan detta leda till personskada. HM, CA, PC VARNING! Risk för elchock! Även när utrustningen har slagits ifrån och matningsspänningen har brutits med arbetsbrytare eller automatsäkring, kan den fortfarande vara ansluten till spänningsförande tilläggsutrustning. Stäng av matningsspänningen och koppla loss matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Försummar man att på ett adekvat sätt bryta matningsspänningen för tilläggsutrustningen innan servicearbeten påbörjas, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA, PC VARNING! Risk för brand eller explosion! Nordson limutrustning ar inte klassificerad för drift i explosionsfarlig miljö och är inte certifierad enligt ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive). Dessutom, denna utrustning skall inte användas vid lösningsmedelsbaserade limtyper som kan skapa en explosiv atmosför vid användningen. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för att utröna processbetingelserna och begränsningarna. Användningen av inkompatibla lösningsmedelsbaserade limtyper eller felaktig användning av lösningsmedelsbaserade limtyper, kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

23 Säkerhetsinstruktioner 1 9 Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM, CA, PC VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Låter man outbildad eller oerfaren personal använda eller reparera utrustningen, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, för ifrågavarande personal, men även andra, liksom att detta kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Heta ytor! Undvik kontakt med heta ytor på applikatorer, slangar och vissa komponenter i smältaren. Om man inte kan undvika kontakt, använd värmeskyddande handskar och skyddsdräkt vid arbeten kring uppvärmd utrustning. Försummar man denna varning, kan det leda till personskada. HM OBSERVERA! Vissa Nordson applikatorer är speciellt utvecklade för att användas tillsammans med polyuretanbaserade (PUR) smältlim. Försöker man använda PUR i en utrustning som inte har gjorts speciellt för detta ändamål, kan detta leda till skador på utrustningen och en för snabb omvandling av smältlimmet. Om man är osäker på utrustningens lämplighet för arbeten med PUR, kontakta er Nordson representant för hjälp. HM, CA OBSERVERA! Innan man använder något rengörings- eller renspolningsmedel på eller i utrustningen, läs igenom tillverkarens medlevererade material- och säkerhetsdatablad och följ de anvisningar som finns i detta. Vissa rengöringsmedel kan reagera på ett oförutsägbart sätt med smältlim eller kallim, vilket kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Nordson smätlimsutrustningar är leveranstestade på fabrik med rengöringsvätska typ R, vilken innehåller polyesteradipat mjukgörare. Vissa smältlim kan reagera med rengöringsvätska typ R och bilda en fast gummiliknande substans, vilken kan täppa igen systemet. Innan man använder utrustningen, kontrollera att smältlimmet kan blandas med rengöringsvätska typ R. Safe_PPA1011LUE_SW

24 1 10 Säkerhetsinstruktioner Övriga försiktighetsåtgärder Använd inte öppen låga för att värma komponenter i smältlimssystem. Kontrollera dagligen slangar för smältlim för tecken på stort slitage, skador, eller läckor. Rikta aldrig en manuell beläggningspistol mot dig själv, eller någon annan. Häng upp manuella beläggningspistoler i den härför avsedda öglan. Första hjälpen Om man får hett smältlim på huden: 1. Försök INTE ta av det smälta limmet från huden. 2. Dränk omedelbart in det utsatta området med rent, kallt vatten, tills att smältlimmet har svalnat. 3. Försök INTE ta av det stelnade limmet från huden. 4. Om allvarlig brännskada har inträffat, behandla för chock. 5. Sök omedelbart hjälp hos läkare med specialistkompetens för brännskador. Ge det tillhörande material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) till den behandlande medicinska personalen. Safe_PPA1011LUE_SW

25 Säkerhetsinstruktioner 1 11 Varningsskyltar och etiketter Bild 1 1 visar de ställen på enheten där varningsskyltar och etiketter är placerade. Tabell 1-2 innehåller texten på alla säkerhetsinstruktioner för de aktuella skyltarna, resp. betydelsen för symbolen utan text. I den installationssats som medföljer smältaren finns varningsetiketter på flera språk. Om gällande föreskrifter kräver så, så skall den aktuella varningsetiketten klistras på de ställen som markerats i , 6a, 6b, 6c Bild 1 1 Placering av varningsskyltar och etiketter

26 1 12 Säkerhetsinstruktioner Tab. 1 2 Varningsskyltar och etiketter Position P/N Beskrivning VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Hett smältlim. Sänk trycket. Systemet och materialet står under tryck. Sänk trycket i systemet. Försummelse kan leda till svåra brännskador OBSERVERA: Heta ytor. Försummelse kan leda till brännskador WARNING - Only class II circuit. Klass 2 kretsar enligt NEC (National Electrical Code) - Nordamerikansk Standard Skylt Max. 6 bar 6a Skylt Max. 2 bar 6b Skylt, Symbol Skyddsgas, självhäftande 6c Skylt, Symbol Skyddsgas, 24 x Sats etiketter, flerspråkig

27 Säkerhetsinstruktioner 1 13 Elektrostatisk urladdning Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) Varningssymbol för ESD-känsliga enheter Skador på elektroniska enheter OBSERVERA: Som skydd för de elektroniska enheterna mot elektrostatiska urladdningar använder man vid montering / demontering ett ESD jordat armband. Bild 1 2 CAN modul Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) är en gnista som uppstår vid en stor potentialskillnad över ett elektriskt isolerande material, och som kan avge en hög strömpuls under en mycket kort tid. Verktygshandtag av plastmaterial kan orsaka en elektrostatisk potentialskillnad, vilket kan skada känsliga enheter. Anledningen till att en potentialskillnad uppstår är oftast gnidningsuppladdning. Gnidningselektricitet uppstår t.ex. genom att man rör sig över golvytor, och en människa kan laddas upp till ca V. Personskador och brandrisk Medan elektrostatisk urladdning genom kroppsdelar oftast orsakar skador genom den reflexmässiga skräckreaktionen, kan den i brandfarliga områden beroende på omständigheterna utlösa en brand. Detta gäller vid användning av brännbara vätskor och gaser, men kan även antända damm av olika slag (typexempel: mjöldammsexplosion).

28 1 14 Säkerhetsinstruktioner

29 Inledning 2 1 Avsedd användning Avsnitt 2 Inledning Smältlimsapplikatorerna i serien VersaBlue får endast användas för att smälta och mata fram lämpliga material, t.ex. termoplastiska smältlim. Varje annan användning betraktas som icke avsedd användning, för vilken Nordson inte påtar sig något ansvar, vare sig för person och/eller utrustningsskador. Avsedd användning innebär även att de säkerhetsinstruktioner som angivits av Nordson efterföljs. Nordson rekommenderar att man noga informerar sig om de material som skall användas. Användningsområde (EMC) Med hänsyn tagen till smältarens elektromagnetiska tålighet, är den avsedd för användning inom elmiljöklassen industri. Begränsad användning Vid användning i elmiljöklasserna bostäder, affärs, kontor och lätt industri, måste man vara uppmärksam på att smältaren kan störa andra apparater, t.ex. radioapparater.

30 2 2 Inledning Icke avsedd användning - exempel - Smältaren får inte användas under följande omständigheter: Om den inte är i fullgott skick Med värmeskydds och andra skyddskåpor avtagna Med öppen apparatskåpsdörr Med öppet tanklock I explosionsfarlig miljö Om enheten ej används efter de data som anges under Specifikationer. Smältaren får inte användas med följande material: Polyuretansmältlim (PUR) Explosions- och brandfarliga ämnen Slipande och korroderande material Livsmedel. Ej uppenbara faror Utrustningen har konstruerats för att så långt som möjligt skydda driftspersonal från olika typer av faror. Några kvarstående risker har dock inte kunnat eliminerats: Risk för brännskador från hett material. Risk för brännskador vid påfyllning av tank och från tanklocket och dess hållare. Risk för brännskador vid underhålls- och reparationsarbeten, vid vilka smältaren måste vara uppvärmd. Risk för brännskador när uppvärmda slangar ansluts eller tas av. Materialångor kan vara hälsovådliga. Undvik inandning av sådana. Skador från sådana kablar/ledningar som installerats av kunden, så att de haft beröring med heta, eller roterande, utrustningsdelar. Säkerhetsventilen kan genom omvandlat eller krackelerat material sättas ur funktion. Om smältarna är utrustade med en viss kopplingsbrottsövervakning, måste man beakta att de magneter som används i denna innebär en risk för personer med pacemaker, kan radera dataminnen, störa känsliga elektriska och elektroniska apparater, genom sin stora dragkraft kan skada människor, kan gå sönder vid felaktig hantering.

31 Inledning 2 3 Typöversikt Användarhandledningen beskriver följande smältare: Typ Tankstorlek (liter) Temperaturgivare Max. antal enflödespumpar Max. antal dubbelströmspumpar Slang / applikatoranslutningar VB Ni VB VB VC Ni VC VC VD Ni VD VD VE Ni VE VE VW Pt VW VW VX Pt VX VX VY Pt VY VY VZ Pt VZ VZ ANMÄRKNING: Apparater med tankförlängning kännetecknas med ett H (Hopper, engelska för Tankförlängning) i konfigureringskoden. Exempel: VB25H... är en VB025 med tankförlängning, volym ca. 39 liter VE50H... är en VE050 med tankförlängning, volym ca. 75 liter VZ10H... är en VZ100 med tankförlängning, volym ca. 148 liter

32 2 4 Inledning Beträffande användarhandledningen Första generationens IPC har ersatts med en ny IPC modell (Generation 2). Alla texter i användarhandledningen avser den nya IPC modellen med undantag av appendix B. För att kunna avgöra P/N nummer vid reservdelsbeställningar, se kontrollpanelens typskylt. I avsnittet Handhavande beskrivs även sådana funktioner, som kunden - beroende på smältlimsapplikatorns funktion - inte har tillgång till. I sådant fall syns inte dessa i kontrollpanelen. Övriga informationskällor Användarkort Snabbguiden som medföljer smältlimsapplikatorn är en illustrerad snabbreferens över de allmänna göromålen på operatörsnivå. Product Resource Disc CD-n innehåller en elektronisk version av användarhandledningen, reservdelskatalogen och övrig information som behövs vid underhåll av smätlimsapplikatorn. Symboler Leveranstillstånd Nordson fabriksinställning Leveranstillståndet för parametrar som kan återställas med tangenten till fabriksinställda värden. Reset (ångra, återställning)

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD Smältlimsapplikatorer Användarhandledning - Swedish - Utgåva 06/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer

Läs mer

Uppvärmda slangar TC...

Uppvärmda slangar TC... Uppvärmda slangar Användarhandledning - Swedish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för

Läs mer

GD 200S och GD 200F Användarhandledning

GD 200S och GD 200F Användarhandledning GD 200S och GD 200F Användarhandledning - Swedish - Utgåva 07/14 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta dokument och i övrig

Läs mer

Freedom smältlimssystem

Freedom smältlimssystem Freedom smältlimssystem Mjukvaroversion 2.672 Användarhandledning - Swedish - Utgåva 7/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i

Läs mer

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Användarhandledning P/N - Swedish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

WM 360 Pneumatisk kolvpump för kallim

WM 360 Pneumatisk kolvpump för kallim Pneumatisk kolvpump för kallim Användarhandledning P/N 315 893 C Swedish NORDSON TECHNOLOGY MAASTRICHT THE NETHERLANDS Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

icontrol Integrerat styrsystem

icontrol Integrerat styrsystem icontrol Integrerat styrsystem Användarhandledning Swedish Utgåva 3/4 Detta dokument finns på Internet på http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse

Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse Användarhandledning P/N 412 719 C -- Swedish -- NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage

Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage Användarhandledning Swedish Ugåva 11/08 Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Gå till http://emanuals.nordson.com/finishing för

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer