VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ"

Transkript

1 VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Användarhandledning - Swedish - Utgåva 02/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning: Denna Nordson publikation är upphovsrättskyddad. Copyright Detta dokument får inte utan Nordsons skrifliga medgivande - även delar därav - fotokopieras, på annat sätt reproduceras eller översättas till andra språk. Nordson förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande Alla rättigheter förbehålles - Översättning av originalhandling - Varumärken AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AquaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build A Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Contour, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, CrystallCut, cscan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt - stylized, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nxheat, OptiMix, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, Program A Bead, Program A Shot, Program A Stream, Program A Swirl, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo Flo, Shot A Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart Coat, Smart Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, SureWrap, TAH, Tela Therm, Tip Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech är registrerade varumärken - - Nordson Corporation. Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, EdgeControl, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PUReOne, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, StrokeControl, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, TruFlow, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) är varumärkens - - tillhörande Nordson Corporation. Beteckningar och företagssymboler i denna dokumentation kan vara logotyper, vars användande av tredjepart kan medföra intrång i innehavarens rättigheter Nordson Corporation

3 Innehållsförteckning I Innehållsförteckning Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Säkerhetsinstruktioner Varningssymboler Ägaransvar Säkerhetsinformation Instruktioner, krav och standarder Kvalificering av personal Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Avsedd användning Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Instruktioner för underhåll och reparation Säkerhetsinformation för utrustningen Avstängning av utrustningen Sänk trycket i systemet Stäng av matningsspänningen till systemet Deaktivering av applikator Allmänna varningar och observandum för säkerhet Övriga försiktighetsåtgärder Första hjälpen Varningsskyltar och etiketter Elektrostatisk urladdning Skador på elektroniska enheter Personskador och brandrisk

4 II Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning Användningsområde (EMC) Begränsad användning Icke avsedd användning - exempel Ej uppenbara faror Typöversikt Beträffande användarhandledningen Övriga informationskällor Användarkort Product Resource Disc Symboler Begreppsförklaringar Signalsnitt Standard I/O Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift Beläggningshuvud = applikator Jordfelsbrytare Beskrivning av smältlimsapplikatorn Bild Tank Säkerhetsventilplatta Avstängningsventil Säkerhetsventil Mekanisk tryckregleringsventil Pneumatisk tryckregleringsventil Avluftningsventil Materialflöde Märkning av slanganslutningar Apparatskåp Tillval Nivåindikering, nivåreglering / Överfyllningsvakt Motorströmskretsbrytare Tryckvisning Tryckvisning, fält 15, kod A Tryckvisning och tryckreglering, fält 14, kod C Tryckuppbyggnadsfunktion, fält 14, kod N Kombi Bypass (Fält 14 kod K) TruFlow funktion Ändrad portbeläggning i huvudsmältzonen Mönsterstyrningsfunktion Booster (DigiSPEED) Specialutförande Avkänning av ventilnålsrörelse OptiStroke Typskylt Installation Transport Förvaring Uppackning Lyft (av uppackad smältare) Installationskrav Smältare med transformator Ventilation av materialångor Utrymmesbehov Installationspersonalens kompetens Montage av larmpelare (tillval)

5 Innehållsförteckning III Elektrisk anslutning Viktiga anvisningar beträffande användning av jordfelsbrytare 3 6 Kabelförläggning Matningsspänning Kretsar för extern styrning och signaler Nätanslutning Nätfilter Installation av satsen (tillbehör) Anslutning av uppvärmd slang Elektrisk anslutning Montering Fasta nycklar Demontering Sänk trycket Montage av applikator Påfyllningsventil (tillval) Förbehandling av tryckluft Anslutning av påfyllningsventil Ledvärdesstyrd drift: Val av ledspänning eller ledström på I/O-modulen Stiftbeläggning för signalsnitt Signalsnitt Standard I/O - standardbeläggning Allmänna anvisningar Signalsnitt Standard I/O beläggning vid tillvalet magnetventilstyrning Signalsnitt styrning av magnetventil för applikator Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift En ingång för ledvärdessignal för alla motorer Separata ledvärdesingångar Signalsnitt Nivåreglering Anslutningskontakt TruFlow Encoder (XS 50 till XS 53) Anslutningskontakt mönsterstyrningsencoder (XS 60) Anslutningskontakt trigg för mönsterstyrning (XS 71 till XS 74) 3 19 Anslutningskontakt aktivering av mönsterstyrning (XS 81 till XS 84) Booster (DigiSPEED) Funktionsdiagram Pneumatiska anslutningar Pneumatisk tryckreglering / Bypassreglering Erforderlig luftkvalitet Inställning av tryck Stiftbeläggning för signalsnitt Pneumatisk tryckreglering Stiftbeläggning för signalsnitt Bypassreglering Skyddsgas Skrotning av kondensat när torr luft används som skyddsgas 3 24 Larmpelare Installation av satsen (tillbehör) Hjul Installation av satsen (tillbehör) Eftermontage av en temperaturregleringsmodul Eftermontage av tryckgivare Information om T-Tap och CAN-Buskabel med sexkantmutter 3 27 IPC webserver Avställning av smältaren Skrotning av smältaren

6 IV Innehållsförteckning Handhavande Allmänt Kanalnummer Via kontrollpanelen På fältbussen Transparenta tangenter Tangenter med och utan indikatorlampa Förklaring av färgkoder Förklaring av symboler Temperaturkanalernas symboler Inmatningsfönster Sida för byte av frekvensomvandlare Statusdisplay Första drifttagning Renspolning av smältaren Gör inställningar via kontrollpanelen Kontrollpanel - Översikt Påfyllning av tank Manuell Nivåindikering och reglering (tillval) Automatisk tankpåfyllning Maximal nivå Rekommenderade temperaturbörvärden Ledkanalsstyrd uppvärmningsfas Undertemperaturförregling Motor-startförregling Återställning av startförregling Daglig start Daglig stopp NÖDSTOPP Kontrollpanelen för industri-pc (IPC) Sambandet mellan IPC generation och mjukvaroversion Smältarens driftssätt - översikt Skärmsläckare Startmeny Temperaturparametrar Ändring av temperatur Sida 1: Larmvärden Grafisk framställning av temperaturparametrarna Övervakning vid uppvärmning och avsvalning Sida 2: aktivera kanal, driftsmode, typ av reglerkrets Sida 3: PID reglerparametrar Smältare Till-/frånslag av temperatursänkning Alla motorer till-/från (summafrigivning) Till-/frånkoppling av värmare Till-/frånslag av veckokopplingsur Aktivera användarkodsskydd Larmprotokoll Information (smältare och styrsystem) Arbeta med appliceringsgrupper Konfigurering av smältlimsapplikatorn Sida 1: veckokopplingsur, temperatursänkning, skyddsgas, val av språk, recept, nivå Sida 2: enheter, fördröjning av driftsklarsignal, användarkod, underhållsintervall, fältbuss Sida 3: Fabriksinställningar, IP-adress, tryckgivare

7 Innehållsförteckning V Motor Till-/frånkoppling av motor (individuell frigivning) Välj ledvärdesstyrd eller manuell drift Motorparametrar Sida 1: typ av frigivning, anpassning till modermaskinen Sida 2: Ledvärdesstyrd drift Sida 3: Frånslagsfördröjning motor, gränsvärdesomkopplare Sida 4: trycklarm, varvtals-/ tryckreglering Sida 5: Tryckuppbyggnadsfunktion, flödesreglering Motorströmskretsbrytare (brytare för motorunderhåll) Inställningsprotokoll Betjäning via IPC webserver Inloggning på webserver i kundens Windows 7 operativsystem Hopkoppling mellan Server och Client Anslutning av Ethernetkabel Adressera smältenheten (VersaWeb) Download Upload PlusController - TruFlow funktion (tillval) Router Konfigurering av IP-adress Ändring av routerns IP adress Översikt av kontrollpanel för TruFlow funktion Konfigurering av TruFlow funktion Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Tillordning TruFlow kanaler till pumpar Encodertyp och TruFlow pumpkapacitet Typskylt som informationskälla Bekräfta inställningarna Applikationsinställningar för en mängdreglering Aktivera TruFlow funktionen för varje motor Bestämning av viktområde för mängdreglering Exempel Grundinställning och utökade inställningar Egenskaper vid mängdregleringsdrift TruFlow reglerinställningar Analys av regleringen Korrektion av materialbeläggningen Larm vid modermaskinens olika faser PlusController - Mönsterstyrningsfunktionalitet (tillval) Princip Översikt av kontrollpanel för mönsterstyrning Konfigurering av mönsterstyrning Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Övriga konfigureringsinställningar för mönsterstyrning Start av OptiStroke funktion Konfigurering av mönsterstyrningen kanaler Tillordning av motor Tillordning av triggenhet Typ av trigg Val av invertering av utgångssignal In- eller urkoppling av Booster funktion Tillordning av övervakning av ventilnålsrörelse (OptiStroke) Bekräfta inställningarna

8 VI Innehållsförteckning Parameterinställning mönsterstyrning Val av driftsmode för mönsterstyrningen Informationssida för mönsterstyrningens konfigurering Kanalvis parameterinställning för mönsterstyrning Inmatning av övriga parametrar för mönsterstyrningen Översikt Beläggningsmönster Informationssida för beläggningsmönster Kompensering styrmodul Styrmodulens driftsmode Kalibrering av banhastighet Kopiering av kanal Anteckningar för mönsterstyrning OptiStroke funktionalitet Funktionsbeskrivning Översikt av kontrollpanel för OptiStroke Konfigurering av OptiStroke OptiStroke startsida Produktkassering Typ av styrmodul Ljusstyrka Kanalvis parameterinställning för OptiStroke Översikt OptiStroke kompenseringstid Flygtidskompensering Gränsvärden för kompenseringstid Gränsvärde för ventilnålsrörelse Scan tid (Automatisk / Manuell) Anteckningar för OptiStroke Underhåll Risk för brännskada Sänk trycket Att iaktta vid användning av rengöringsmedel Hjälpmedel Förebyggande underhåll Yttre rengöring Kontrollpanel Inspektion för yttre skador Säkerhets- och funktionstester Demontering av skyddspaneler Tag av värmeskydden Byte av materialtyp Spola med ett rengöringsmedel Säkerhetsventil Tank Tömning av material Rengör tanken för hand Efterdragning av fästbultar Fläkt och luftfilter Värmeväxlare Rengöring Funktionskontroll Byte av fläkt Kugghjulspump Läckagekontroll Efterdragning av packbox Byte av axelpackning Efterdragning av fästbultar

9 Innehållsförteckning VII Motor Växellåda Smörjmedelsval Smörjmedel Intervall mellan smörjmedelsbyten Påfyllningsmängd Byte av smörjmedel Tryckregleringsventil Beakta följande vid mekanisk tryckregleringsventil Montage av servicesats Filterpatron Byte av filterpatron Demontering av filterpatron Rengöring av filterpatron Hopsättning av filterpatron Montage av filterpatron Montage av servicesats Säkerhetsventilplatta Montage av servicesats Avstängningsventil Montage av servicesats Pneumatik-säkerhetsventil Funktionskontroll Rengöring Tryckgivare Rengöring av skiljemembran Montering av tryckgivare In-/ urskruvning med mässingsskiva Påfyllningsventil Byte av styrmodul Underhållsprotokoll Felsökning Några tips Anmärkningar beträffande temperaturkanaler Larmnummer, larmtext och tillvalet larmpelare Utlösning och återställning av larm Grafisk framställning av temperaturparametrarna Under- och övertemperatur - varning Utlösning av en undertemperaturvarning Utlösning av en övertemperaturvarning Under- och övertemperatur - fel Utlösning av ett undertemperaturfel Utlösning av ett övertemperaturfel Övertemperatur - frånkoppling Utlösning via mjukvara Avstängning via termostater Tanktermostat Transformatortermostat Lågtryck - varning Utlösning av en lågtrycksvarning Övertryck - varning - / övertryck - fel Utlösning av en övertrycksvarning Utlösning av ett övertrycksfel Temperaturgivare - fel Utlösning vid kortslutning Utlösning vid givarbrott eller öppen givaringång

10 VIII Innehållsförteckning Nivå (variabla mätpunkter) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Nivå (fasta mätpunkter - 5 punktsgivare) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Fel Nivågivare defekt Fel Ingen signal nivågivare Felsökningstabeller Smältaren fungerar inte En kanal värms inte upp Kontrollpanelen fungerar inte Inget material erhålles (motorn stilla) Ingen ledsignal (spänning / ström / frekvens) Inget material erhålles (motor går) För lite material eller oregelbunden frammatning Materialtrycket för högt Materialtrycket för lågt Felaktigt motorvarvtal vid ledvärdesstyrd drift Materialavlagringar i tanken Materialet omvandlas i tanken Påfyllningsventil (tillval) TruFlow (tillval) Tru Flow Flow Detection System (tillbehör) Mönsterstyrning (tillval) OptiStroke (specialutrustning) Diverse I/O-modul Pulsingång Analoga ingångar Digitala in- och utgångar (Lysdioder) I/O modul # 1: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 1: Digitala utgångar (30 V, 2 A) I/O modul # 2: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 2: Digitala utgångar (30 V, 2 A) Temperaturregulatormodulens lysdioder Lysdioder i frekvensomvandlaren Lysdioder i överfyllningsvaktens elektronikenhet Proportionalventilens lysdioder Lysdioder i 5 punktsgivarens elektronikenhet Lysdioder för IPC Kontroll av sända fältbussdata

11 Innehållsförteckning IX Reparation Risk för brännskada Innan reparationsarbeten påbörjas beakta följande Sänk trycket Kontrollpanel Demontering av kontrollpanel Byte av minneskort Montage / byte av kommunikationsmodul Observera följande! Byte av frekvensomvandlare Byte av frekvensomvandlarens CAN-modul CAN-bus avslutningsmotstånd Via kontrollpanelen: Tillordning av utbytta frekvensomvandlare (FO) till motorer Montera skärmblecket (EMC) Byte av tryckgivare CAN-bus avslutningsmotstånd Tillvägagångssätt Byte av kugghjulspump Avstängningsventil Demontering av kugghjulspump Montering av kugghjulspump Iakttag följande vid montage av koppling Byte av Varisealpackning Användning av monteringsverktyg Byte av motor Inriktning av motor Byte av koppling Byte av värmeslinga i varmhållningstank (tankförlängning) Demontering av befintlig värmeslinga Montage av ny värmeslinga Byte av säkerhetsventil Säkerhetsventil Säkerhetsventil med tungelementkontakt Montage av servicesats Byte av filterpatron Vid arbeten som utförs bakom tankens elkåpa beakta följande Byte av termostat Byte av isolering för värmaranslutning Byte av temperaturgivare Montage av servicesats Byte av I/O-modul, temperaturregleringsmodul I/O-modul Inställning av CAN-adress Temperaturregleringsmodul Inställning av CAN-adress Inställning av Ni 120 eller Pt Till-/frånkoppling av bussavslutningsmotstånd Inställning av DIP-omkoplare S Byte av elektronikenhet för analog nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för 5 punktsgivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Givarbrott Gränsvärde - utlösningsvärde Byte av kopplingsmodul (tillval: Separata ledvärdesingångar)

12 X Innehållsförteckning Reservdelar Användning av den illustrerade reservdelslistan Fästelement Driftsbeteckning Specifikationer Allmänna data Temperaturer Elektriska data Maximal anslutningseffekt för smältaren (utan tillbehör) Max anslutningseffekt (tillbehör) Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Smältarens avsäkring Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Mekaniska data Dimensioner Tillval Tillbehör Användarkod... A 1 Kontrollpanel P/N och P/N (1 a generation) B 1 Giltighet... B 1 Synbara avvikelser... B 1 Spara recept... B 1 Felsökning... B 2 Ur kommunikationsdatalistan... B 2 Kontrollpanelen fungerar inte... B 3 Reparation... B 4 Kontrollpanel... B 4 Demontering av kontrollpanel... B 4 Byte av batteri... B 5 Byte av minneskort... B 5 Reservdelar... B 6 Reservdelar för apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ... B 7 Reparation (apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ). B 8 Byte av coprocessorns batteri... B 8 Batteriets buffringstid... B 8 Allmänna anvisningar för hantering av beläggningsmaterial... C 1 Begreppsförklaring... C 1 Information från tillverkaren... C 1 Ansvarsförhållande... C 1 Risk för brännskador... C 2 Ånga och gaser... C 2 Substrat... C 2 Arbetstemperatur... C 2 Ordbok... D 1

13 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-MX

14 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

15 Säkerhetsinstruktioner 1 1 Avsnitt 1 Säkerhetsinstruktioner Läs detta avsnitt innan utrustningen börjar användas. Detta avsnitt innehåller rekommendationer och instruktioner som skall användas för att på ett säkert sätt installera, handha och underhålla (fortsättningsvis benämnt som använda ) den produkt som beskrivs i detta dokument (fortsättningsvis benämnt som utrustningen ) Ytterligare säkerhetsinstruktioner, i form av varningsmeddelande som gäller vid specifika arbetsmoment, ges genomgående i detta dokument. VARNING: Försummar man säkerhetsinstruktionerna, rekommendationerna eller de olycksförebyggande anvisningarna som ges i detta dokument, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, eller leda till skada på utrustningen eller dess tillbehör. Varningssymboler Genomgående i detta dokument används de följande varningssymbolerna och signalorden, för att göra läsaren uppmärksam på risker för personskador eller för att peka ut förhållanden som kan leda till skador på utrustningen eller tillbehör. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som följer efter signalorden. VARNING: Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada, ev. med dödlig utgång. OBSERVERA! Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarlig personskada. OBSERVERA! (Använd utan varningssymbolen) Identifierar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen eller dess tillbehör. Safe_PPA1011LUE_SW

16 1 2 Säkerhetsinstruktioner Ägaransvar Utrustningens ägare ansvarar för vidmakthållandet av säkerhets instruktionerna, genom att tillse att alla instruktioner och arbetarskyddsregler för användningen av utrustningen efterföljs, samt att genom utbildning och träning kvalificera alla potentiella användare av utrustningen. Säkerhetsinformation Undersök och utvärdera säkerhetsinformation från alla tillämpliga källor, inkluderande ägarens egen säkerhetspolicy, god industrised, arbetarskyddsregler, materialtillverkarens produktinformation, samt detta dokument. Tillse att säkerhetsinstruktioner finns tillgängliga för utrustningens användare tillsammans med övergripande arbetarskyddsinstruktioner. Kontakta sådana instanser som kan avgöra informationens användbarhet. Tillse att säkerhetsinformation, inkluderande varningsskyltarna som finns på utrustningen, är i ett läsbart skick. Instruktioner, krav och standarder Tillse att utrustningen används enligt de instruktioner som finns i detta dokument, arbetarskyddsinstruktioner och enligt bästa industrised. Om det är tillämpligt, inhämta godkännande från företagets instrument eller säkerhetsavdelning, eller någon liknande instans inom organisationen, innan utrustningen installeras och tas i drift för första gången. Anskaffa lämplig olycksfalls- och första hjälpen utrustning. Genomför säkerhetsinspektioner, för att kontrollera att de krävda säkerhetsmedvetna arbetssättet efterföljs. Utvärdera säkerhetsinstruktionerna och arbetssättet när förändringar i processen eller utrustningen gjorts. Safe_PPA1011LUE_SW

17 Säkerhetsinstruktioner 1 3 Kvalificering av personal Utrustningens ägare är ansvarig för att kontrollera att användare: har genomgått säkerhetsutbildning som är tillämplig i deras arbetssituation så som anges i arbetarskyddsstyrelsens instruktioner liksom i god industrised har kunskap om ägarens policy för säkerhets- och olycksfallsförebyggande åtgärder mottagit utrustnings och arbetsspecifik ubildning från någon person som är kvalificerad för detta ANMÄRKNING: Nordson kan erbjuda utrustningsspecifik installations, handhavande och underhållsutbildning. Kontakta er Nordson representant för information. besitter industri och yrkesspecifik färdighet och erfarenhetsnivå som är tillräcklig för deras arbetsuppgifter. är fysiskt kapabla att utföra arbetsuppgifterna och inte är påverkade av några substanser som kan nedsätta deras omdömmes- eller fysiska förmåga. Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Följande säkerhetsinstruktioner kan tillämpas på användning av utrustningen på det sätt som beskrivs i detta dokument. Den information som anges här är inte avsedd att omfatta alla möjliga säkerhetsinstruktioner, utan representerar de bästa säkerhetsinstruktionerna för utrustning med liknande faromoment och som används inom likartad industri. Avsedd användning Använd endast utrustningen för de beskrivna uppgifterna och inom de gränser som anges i detta dokument. Gör inga modifieringar av utrustningen. Använd inte olämpliga material eller otillåten tilläggsutrustning. Kontakta er Nordson representant om ni har några frågor om lämpligheten hos material eller användning av icke standard tilläggsutrustning. Safe_PPA1011LUE_SW

18 1 4 Säkerhetsinstruktioner Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Läs och följ instruktionerna som finns i detta dokument och övriga angivna referenser. Gör er väl förtrogen med placeringen av varningsskyltar och etiketter på utrustningen, samt innebörden i dessa. Se Varningsskyltar och etiketter (om sådan finns) i slutet av detta avsnitt. Om man är osäker på hur utrustningen skall användas, kontakta er Nordson representant för hjälp. Installera utrustningen enligt de instruktioner som finns i detta dokument och i den dokumentation som medföljer tilläggsutrustning. Kontrollera att utrustningen är klassad för den miljö som den skall användas i. Denna utrustning är inte certifierad för uppfyllande av ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive) och skall inte installeras i en potentiellt explosiv miljö. Kontrollera att materialets processegenskaper inte kan skapa en explosionsfarlig miljö. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för det använda materialet. Om den önskade installationen inte stämmer överens med installationsanvisningarna, kontakta er Nordson representant för hjälp. Placera utrustningen så att den blir säker att använda. Observera kraven på frigång mellan utrustningen och intilliggande delar. Installera låsbara arbetsbrytare så att utrustningen samt all annan tilläggsutrustning oberoende av varandra kan isoleras från sina kraftkällor. Jorda all utrustning på ett säkert sätt. Rådgör med lokala elleverantörer om det finns specifika krav. Kontrollera att säkringar av rätt typ och märkström satts i utrustning som är avsäkrad. Kontrollera med elleverantören för att avgöra om tillstånd för installationen eller besiktning av denna krävs. Gör er väl förtrogen med placeringen av och funktionssättet för all säkerhetsutrustning och indikatorer. Kontrollera att utrustningen, inklusive alla säkerhetsanordningar (skydd, förreglingar etc.), fungerar tillfredsställande och att miljökraven är uppfyllda. Använd personskyddsutrustning så som anges för de olika arbetsuppgifterna. Se Säkerhetsinformation för utrustningen eller materialtillverkarens material- och säkerhetsdatablad för krav på personskyddsutrustning. Använd inte utrustning som inte fungerar korrekt eller som visar tecken på kommande haveri. Safe_PPA1011LUE_SW

19 Säkerhetsinstruktioner 1 5 Instruktioner för underhåll och reparation Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Genomför planerade underhållsaktiviteter med de intervall som anges i detta dokument. Sänk hydrauliska och pneumatiska tryck i systemet, innan servicearbeten på utrustningen påbörjas. Stäng av matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Använd endast nya av Nordson godkända fabriksrenoverade eller reservdelar. Läs igenom tillverkarens instruktioner och följ de givna anvisningarna, samt material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för utrustningens rengöringsmedel. ANMÄRKNING: Material- och säkerhetsdatabladet för rengöringsmedlen som säljs av Nordson finns tillgängliga på, eller via er Nordson representant. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar tillfredsställande innan man åter tar utrustningen i drift. Skrota använda och överblivna rengöringsmedel enligt gällande miljöföreskrifter. Se tillämpligt MSDS, eller kontakta kommunens miljörådgivare för information. Håll utrustningens varningsskyltar rena. Byt ut slitna eller skadade skyltar. Säkerhetsinformation för utrustningen Säkerhetsinformationen som ges i det följande är giltig för följande typer av Nordson utrustningar: utrustning för applicering av smältlim eller kallim och tillhörande utrustningsdetaljer mönsterstyrenheter, timrar, detekterings- och verifieringssystem, och all annan tillvals, processtyrningsutrustning Safe_PPA1011LUE_SW

20 1 6 Säkerhetsinstruktioner Avstängning av utrustningen För att på ett säkert sätt kunna genomföra flera av de aktiviteter som beskrivs i detta dokument, så måste utrustningen först stängas av. Hur mycket som måste stängas av beror på typen av den använda utrustningen och aktiviteten som skall göras. Om det behövs så finns avstängningsanvisningar i början av den beskrivna aktiviteten. De media som skall stängas av är följande: Sänk trycket i systemet Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Se användarhandledningen för den applikator som används, där det finns specifika anvisningar för hur hydraultrycket i systemet sänks. Stäng av matningsspänningen till systemet Koppla loss systemet (smältenhet, slangar, applikator och tilläggsutrustning) från all spänningsmatning, innan man åtgärdar någon oskyddad högspänningsledare eller anslutningsplint. 1. Stäng av utrustningen och all tilläggsutrustning som är ansluten till denna (systemet). 2. För att förhindra att utrustningen oavsiktligen spänningssätts, lås och märk alla arbetsbrytare eller automatsäkringar som matar fram spänning till utrustningen och dess anslutna tillbehör. ANMÄRKNING: Elsäkerhetsverkets anvisningar och olika industristandarder anger specifika krav för att frånskilja farlig elektrisk utrustning. Se tillämpliga installationsföreskrifter eller standarder. Deaktivering av applikator ANMÄRKNING: Applikatorer för limdispensering har i äldre dokumentation benämts "pistoler". Alla elektriska eller mekaniska anordningar som kan ge en aktiveringssignal till applikatorerna, applikatorernas magnetventil(er), eller smältarens pump, måste göras inaktiva innan arbete kan utföras på eller kring en applikator som är ansluten till ett trycksatt system. 1. Stäng av eller koppla loss applikatorns trigganordningar (mönsterstyrenhet, timer, PLC, etc.). 2. Koppla loss ledaren för styrsignalen till applikatorns magnetventil(er). 3. Sänk trycket på tryckluften till applikatorns magnetventil(er) till noll, sänk därefter det kvarstående trycket mellan tryckluftsregulatorn och applikatorn. Safe_PPA1011LUE_SW

21 Säkerhetsinstruktioner 1 7 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Tabell 1 1 innehåller de allmänna varningar och observandum som kan finnas på Nordsons utrustningar för smältlim och kallim. Gå igenom tabellen och läs noga alla varningar och observandum som gäller för den typ av utrustning som beskrivs i denna användarhandledning. Utrustningstyperna anges i tabell 1 1 på följande sätt: HM = Hot melt = smältlim (smältare, slangar, applikatorer, etc.) PC = Process control = processtyrning CA = Cold adhesive = kallim (dispenseringspumpar, trycksatta behållare och applikatorer) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Varning eller observandum HM VARNING! Hälsovådliga ångor! Innan man börjar använda något polyuretanbaserat (PUR) eller lösningsmedelsbaserat material i en passande Nordson applikator, läs igenom och följ instruktionerna i material och säkerhetsdatabladet (MSDS). Kontrollera att materialets arbetstemperatur och flammpunkt inte kan överskridas och att alla krav beträffande säker hantering, ventilation, första hjälpen och personskyddsutrustning är uppfyllda. Försummar man att följa anvisningarna i MSDS kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM VARNING! Reaktivt material! Rengör aldrig någon komponent gjord av aluminium, eller renspola ett Nordson system med vätskor innehållande kolväten med halogener, eller liknande substanser. Nordson smältare och applikatorer innehåller aluminiumkomponenter som kan reagera våldsamt med sådana kolväten. Användning av halogenbaserade kolväten och blandningar i Nordson utrustningar kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA VARNING! Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Försummar man att sänka hydraultrycket i systemet kan detta leda till ett okontrollerat utsläpp av smältlim eller kallim, vilket kan leda till personskada. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

22 1 8 Säkerhetsinstruktioner Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM VARNING! Hett material! Använd skyddsglasögon, värmeskyddande klädsel som skyddar utsatt hud och värmeskyddande handskar vid servicearbeten på utrustning som innehåller smält material. Även när materialet har stelnat, kan smältlim fortfarande orsaka brännskador. Försummar man att använd lämplig personskyddsutrustning kan detta leda till personskada. HM, PC VARNING! Utrustningen startar automatiskt! Automatiska smältlimsapplikatorer fjärrstyrs av triggenheter på avstånd från pistolen. Innan man börjar arbeta med, eller nära, en applikator, inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluftsförsörjningen till applikatorns magnetventil(er). Försummar man att inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluften till magnetventilen eller ventilerna, kan detta leda till personskada. HM, CA, PC VARNING! Risk för elchock! Även när utrustningen har slagits ifrån och matningsspänningen har brutits med arbetsbrytare eller automatsäkring, kan den fortfarande vara ansluten till spänningsförande tilläggsutrustning. Stäng av matningsspänningen och koppla loss matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Försummar man att på ett adekvat sätt bryta matningsspänningen för tilläggsutrustningen innan servicearbeten påbörjas, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA, PC VARNING! Risk för brand eller explosion! Nordson limutrustning ar inte klassificerad för drift i explosionsfarlig miljö och är inte certifierad enligt ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive). Dessutom, denna utrustning skall inte användas vid lösningsmedelsbaserade limtyper som kan skapa en explosiv atmosför vid användningen. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för att utröna processbetingelserna och begränsningarna. Användningen av inkompatibla lösningsmedelsbaserade limtyper eller felaktig användning av lösningsmedelsbaserade limtyper, kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

23 Säkerhetsinstruktioner 1 9 Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM, CA, PC VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Låter man outbildad eller oerfaren personal använda eller reparera utrustningen, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, för ifrågavarande personal, men även andra, liksom att detta kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Heta ytor! Undvik kontakt med heta ytor på applikatorer, slangar och vissa komponenter i smältaren. Om man inte kan undvika kontakt, använd värmeskyddande handskar och skyddsdräkt vid arbeten kring uppvärmd utrustning. Försummar man denna varning, kan det leda till personskada. HM OBSERVERA! Vissa Nordson applikatorer är speciellt utvecklade för att användas tillsammans med polyuretanbaserade (PUR) smältlim. Försöker man använda PUR i en utrustning som inte har gjorts speciellt för detta ändamål, kan detta leda till skador på utrustningen och en för snabb omvandling av smältlimmet. Om man är osäker på utrustningens lämplighet för arbeten med PUR, kontakta er Nordson representant för hjälp. HM, CA OBSERVERA! Innan man använder något rengörings- eller renspolningsmedel på eller i utrustningen, läs igenom tillverkarens medlevererade material- och säkerhetsdatablad och följ de anvisningar som finns i detta. Vissa rengöringsmedel kan reagera på ett oförutsägbart sätt med smältlim eller kallim, vilket kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Nordson smätlimsutrustningar är leveranstestade på fabrik med rengöringsvätska typ R, vilken innehåller polyesteradipat mjukgörare. Vissa smältlim kan reagera med rengöringsvätska typ R och bilda en fast gummiliknande substans, vilken kan täppa igen systemet. Innan man använder utrustningen, kontrollera att smältlimmet kan blandas med rengöringsvätska typ R. Safe_PPA1011LUE_SW

24 1 10 Säkerhetsinstruktioner Övriga försiktighetsåtgärder Använd inte öppen låga för att värma komponenter i smältlimssystem. Kontrollera dagligen slangar för smältlim för tecken på stort slitage, skador, eller läckor. Rikta aldrig en manuell beläggningspistol mot dig själv, eller någon annan. Häng upp manuella beläggningspistoler i den härför avsedda öglan. Första hjälpen Om man får hett smältlim på huden: 1. Försök INTE ta av det smälta limmet från huden. 2. Dränk omedelbart in det utsatta området med rent, kallt vatten, tills att smältlimmet har svalnat. 3. Försök INTE ta av det stelnade limmet från huden. 4. Om allvarlig brännskada har inträffat, behandla för chock. 5. Sök omedelbart hjälp hos läkare med specialistkompetens för brännskador. Ge det tillhörande material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) till den behandlande medicinska personalen. Safe_PPA1011LUE_SW

25 Säkerhetsinstruktioner 1 11 Varningsskyltar och etiketter Bild 1 1 visar de ställen på enheten där varningsskyltar och etiketter är placerade. Tabell 1-2 innehåller texten på alla säkerhetsinstruktioner för de aktuella skyltarna, resp. betydelsen för symbolen utan text. I den installationssats som medföljer smältaren finns varningsetiketter på flera språk. Om gällande föreskrifter kräver så, så skall den aktuella varningsetiketten klistras på de ställen som markerats i , 6a, 6b, 6c Bild 1 1 Placering av varningsskyltar och etiketter

26 1 12 Säkerhetsinstruktioner Tab. 1 2 Varningsskyltar och etiketter Position P/N Beskrivning VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Hett smältlim. Sänk trycket. Systemet och materialet står under tryck. Sänk trycket i systemet. Försummelse kan leda till svåra brännskador OBSERVERA: Heta ytor. Försummelse kan leda till brännskador WARNING - Only class II circuit. Klass 2 kretsar enligt NEC (National Electrical Code) - Nordamerikansk Standard Skylt Max. 6 bar 6a Skylt Max. 2 bar 6b Skylt, Symbol Skyddsgas, självhäftande 6c Skylt, Symbol Skyddsgas, 24 x Sats etiketter, flerspråkig

27 Säkerhetsinstruktioner 1 13 Elektrostatisk urladdning Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) Varningssymbol för ESD-känsliga enheter Skador på elektroniska enheter OBSERVERA: Som skydd för de elektroniska enheterna mot elektrostatiska urladdningar använder man vid montering / demontering ett ESD jordat armband. Bild 1 2 CAN modul Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) är en gnista som uppstår vid en stor potentialskillnad över ett elektriskt isolerande material, och som kan avge en hög strömpuls under en mycket kort tid. Verktygshandtag av plastmaterial kan orsaka en elektrostatisk potentialskillnad, vilket kan skada känsliga enheter. Anledningen till att en potentialskillnad uppstår är oftast gnidningsuppladdning. Gnidningselektricitet uppstår t.ex. genom att man rör sig över golvytor, och en människa kan laddas upp till ca V. Personskador och brandrisk Medan elektrostatisk urladdning genom kroppsdelar oftast orsakar skador genom den reflexmässiga skräckreaktionen, kan den i brandfarliga områden beroende på omständigheterna utlösa en brand. Detta gäller vid användning av brännbara vätskor och gaser, men kan även antända damm av olika slag (typexempel: mjöldammsexplosion).

28 1 14 Säkerhetsinstruktioner

29 Inledning 2 1 Avsedd användning Avsnitt 2 Inledning Smältlimsapplikatorerna i serien VersaBlue får endast användas för att smälta och mata fram lämpliga material, t.ex. termoplastiska smältlim. Varje annan användning betraktas som icke avsedd användning, för vilken Nordson inte påtar sig något ansvar, vare sig för person och/eller utrustningsskador. Avsedd användning innebär även att de säkerhetsinstruktioner som angivits av Nordson efterföljs. Nordson rekommenderar att man noga informerar sig om de material som skall användas. Användningsområde (EMC) Med hänsyn tagen till smältarens elektromagnetiska tålighet, är den avsedd för användning inom elmiljöklassen industri. Begränsad användning Vid användning i elmiljöklasserna bostäder, affärs, kontor och lätt industri, måste man vara uppmärksam på att smältaren kan störa andra apparater, t.ex. radioapparater.

30 2 2 Inledning Icke avsedd användning - exempel - Smältaren får inte användas under följande omständigheter: Om den inte är i fullgott skick Med värmeskydds och andra skyddskåpor avtagna Med öppen apparatskåpsdörr Med öppet tanklock I explosionsfarlig miljö Om enheten ej används efter de data som anges under Specifikationer. Smältaren får inte användas med följande material: Polyuretansmältlim (PUR) Explosions- och brandfarliga ämnen Slipande och korroderande material Livsmedel. Ej uppenbara faror Utrustningen har konstruerats för att så långt som möjligt skydda driftspersonal från olika typer av faror. Några kvarstående risker har dock inte kunnat eliminerats: Risk för brännskador från hett material. Risk för brännskador vid påfyllning av tank och från tanklocket och dess hållare. Risk för brännskador vid underhålls- och reparationsarbeten, vid vilka smältaren måste vara uppvärmd. Risk för brännskador när uppvärmda slangar ansluts eller tas av. Materialångor kan vara hälsovådliga. Undvik inandning av sådana. Skador från sådana kablar/ledningar som installerats av kunden, så att de haft beröring med heta, eller roterande, utrustningsdelar. Säkerhetsventilen kan genom omvandlat eller krackelerat material sättas ur funktion. Om smältarna är utrustade med en viss kopplingsbrottsövervakning, måste man beakta att de magneter som används i denna innebär en risk för personer med pacemaker, kan radera dataminnen, störa känsliga elektriska och elektroniska apparater, genom sin stora dragkraft kan skada människor, kan gå sönder vid felaktig hantering.

31 Inledning 2 3 Typöversikt Användarhandledningen beskriver följande smältare: Typ Tankstorlek (liter) Temperaturgivare Max. antal enflödespumpar Max. antal dubbelströmspumpar Slang / applikatoranslutningar VB Ni VB VB VC Ni VC VC VD Ni VD VD VE Ni VE VE VW Pt VW VW VX Pt VX VX VY Pt VY VY VZ Pt VZ VZ ANMÄRKNING: Apparater med tankförlängning kännetecknas med ett H (Hopper, engelska för Tankförlängning) i konfigureringskoden. Exempel: VB25H... är en VB025 med tankförlängning, volym ca. 39 liter VE50H... är en VE050 med tankförlängning, volym ca. 75 liter VZ10H... är en VZ100 med tankförlängning, volym ca. 148 liter

32 2 4 Inledning Beträffande användarhandledningen Första generationens IPC har ersatts med en ny IPC modell (Generation 2). Alla texter i användarhandledningen avser den nya IPC modellen med undantag av appendix B. För att kunna avgöra P/N nummer vid reservdelsbeställningar, se kontrollpanelens typskylt. I avsnittet Handhavande beskrivs även sådana funktioner, som kunden - beroende på smältlimsapplikatorns funktion - inte har tillgång till. I sådant fall syns inte dessa i kontrollpanelen. Övriga informationskällor Användarkort Snabbguiden som medföljer smältlimsapplikatorn är en illustrerad snabbreferens över de allmänna göromålen på operatörsnivå. Product Resource Disc CD-n innehåller en elektronisk version av användarhandledningen, reservdelskatalogen och övrig information som behövs vid underhåll av smätlimsapplikatorn. Symboler Leveranstillstånd Nordson fabriksinställning Leveranstillståndet för parametrar som kan återställas med tangenten till fabriksinställda värden. Reset (ångra, återställning)

Freedom smältlimssystem

Freedom smältlimssystem Freedom smältlimssystem Mjukvaroversion 2.672 Användarhandledning - Swedish - Utgåva 7/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i

Läs mer

GD 200S och GD 200F Användarhandledning

GD 200S och GD 200F Användarhandledning GD 200S och GD 200F Användarhandledning - Swedish - Utgåva 07/14 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta dokument och i övrig

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem

Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem Driftsmanual Modeller: X-1010 X-1020 Art.nr. 7255737, Upplaga A MEDDELANDE Detta är en Asymtek-publikation som är upphovsrättsskyddad. Ursprungligt upphovsrättsdatum

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML180, ML270, MLT350 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig användarinformation

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning till SYR STS 5

Bruksanvisning till SYR STS 5 Bruksanvisning Bruksanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Garanti (utdrag) 1.2 Allmän information 1.3 Produktbeskrivning 1.4 Flödesvakt 1.5 Underhåll 1.6 Eliminera störningar

Läs mer

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~ = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.04.07.10 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 3100MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

Installations-, driftoch underhållsmanual

Installations-, driftoch underhållsmanual 3085 Installations-, driftoch underhållsmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3 Miljösäkerhet...5

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer