VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ"

Transkript

1 VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Användarhandledning - Swedish - Utgåva 02/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning: Denna Nordson publikation är upphovsrättskyddad. Copyright Detta dokument får inte utan Nordsons skrifliga medgivande - även delar därav - fotokopieras, på annat sätt reproduceras eller översättas till andra språk. Nordson förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande Alla rättigheter förbehålles - Översättning av originalhandling - Varumärken AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AquaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build A Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Contour, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, CrystallCut, cscan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt - stylized, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nxheat, OptiMix, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, Program A Bead, Program A Shot, Program A Stream, Program A Swirl, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo Flo, Shot A Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart Coat, Smart Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, SureWrap, TAH, Tela Therm, Tip Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech är registrerade varumärken - - Nordson Corporation. Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, EdgeControl, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PUReOne, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, StrokeControl, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, TruFlow, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) är varumärkens - - tillhörande Nordson Corporation. Beteckningar och företagssymboler i denna dokumentation kan vara logotyper, vars användande av tredjepart kan medföra intrång i innehavarens rättigheter Nordson Corporation

3 Innehållsförteckning I Innehållsförteckning Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Säkerhetsinstruktioner Varningssymboler Ägaransvar Säkerhetsinformation Instruktioner, krav och standarder Kvalificering av personal Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Avsedd användning Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Instruktioner för underhåll och reparation Säkerhetsinformation för utrustningen Avstängning av utrustningen Sänk trycket i systemet Stäng av matningsspänningen till systemet Deaktivering av applikator Allmänna varningar och observandum för säkerhet Övriga försiktighetsåtgärder Första hjälpen Varningsskyltar och etiketter Elektrostatisk urladdning Skador på elektroniska enheter Personskador och brandrisk

4 II Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning Användningsområde (EMC) Begränsad användning Icke avsedd användning - exempel Ej uppenbara faror Typöversikt Beträffande användarhandledningen Övriga informationskällor Användarkort Product Resource Disc Symboler Begreppsförklaringar Signalsnitt Standard I/O Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift Beläggningshuvud = applikator Jordfelsbrytare Beskrivning av smältlimsapplikatorn Bild Tank Säkerhetsventilplatta Avstängningsventil Säkerhetsventil Mekanisk tryckregleringsventil Pneumatisk tryckregleringsventil Avluftningsventil Materialflöde Märkning av slanganslutningar Apparatskåp Tillval Nivåindikering, nivåreglering / Överfyllningsvakt Motorströmskretsbrytare Tryckvisning Tryckvisning, fält 15, kod A Tryckvisning och tryckreglering, fält 14, kod C Tryckuppbyggnadsfunktion, fält 14, kod N Kombi Bypass (Fält 14 kod K) TruFlow funktion Ändrad portbeläggning i huvudsmältzonen Mönsterstyrningsfunktion Booster (DigiSPEED) Specialutförande Avkänning av ventilnålsrörelse OptiStroke Typskylt Installation Transport Förvaring Uppackning Lyft (av uppackad smältare) Installationskrav Smältare med transformator Ventilation av materialångor Utrymmesbehov Installationspersonalens kompetens Montage av larmpelare (tillval)

5 Innehållsförteckning III Elektrisk anslutning Viktiga anvisningar beträffande användning av jordfelsbrytare 3 6 Kabelförläggning Matningsspänning Kretsar för extern styrning och signaler Nätanslutning Nätfilter Installation av satsen (tillbehör) Anslutning av uppvärmd slang Elektrisk anslutning Montering Fasta nycklar Demontering Sänk trycket Montage av applikator Påfyllningsventil (tillval) Förbehandling av tryckluft Anslutning av påfyllningsventil Ledvärdesstyrd drift: Val av ledspänning eller ledström på I/O-modulen Stiftbeläggning för signalsnitt Signalsnitt Standard I/O - standardbeläggning Allmänna anvisningar Signalsnitt Standard I/O beläggning vid tillvalet magnetventilstyrning Signalsnitt styrning av magnetventil för applikator Signalsnitt Ledvärdesstyrd drift En ingång för ledvärdessignal för alla motorer Separata ledvärdesingångar Signalsnitt Nivåreglering Anslutningskontakt TruFlow Encoder (XS 50 till XS 53) Anslutningskontakt mönsterstyrningsencoder (XS 60) Anslutningskontakt trigg för mönsterstyrning (XS 71 till XS 74) 3 19 Anslutningskontakt aktivering av mönsterstyrning (XS 81 till XS 84) Booster (DigiSPEED) Funktionsdiagram Pneumatiska anslutningar Pneumatisk tryckreglering / Bypassreglering Erforderlig luftkvalitet Inställning av tryck Stiftbeläggning för signalsnitt Pneumatisk tryckreglering Stiftbeläggning för signalsnitt Bypassreglering Skyddsgas Skrotning av kondensat när torr luft används som skyddsgas 3 24 Larmpelare Installation av satsen (tillbehör) Hjul Installation av satsen (tillbehör) Eftermontage av en temperaturregleringsmodul Eftermontage av tryckgivare Information om T-Tap och CAN-Buskabel med sexkantmutter 3 27 IPC webserver Avställning av smältaren Skrotning av smältaren

6 IV Innehållsförteckning Handhavande Allmänt Kanalnummer Via kontrollpanelen På fältbussen Transparenta tangenter Tangenter med och utan indikatorlampa Förklaring av färgkoder Förklaring av symboler Temperaturkanalernas symboler Inmatningsfönster Sida för byte av frekvensomvandlare Statusdisplay Första drifttagning Renspolning av smältaren Gör inställningar via kontrollpanelen Kontrollpanel - Översikt Påfyllning av tank Manuell Nivåindikering och reglering (tillval) Automatisk tankpåfyllning Maximal nivå Rekommenderade temperaturbörvärden Ledkanalsstyrd uppvärmningsfas Undertemperaturförregling Motor-startförregling Återställning av startförregling Daglig start Daglig stopp NÖDSTOPP Kontrollpanelen för industri-pc (IPC) Sambandet mellan IPC generation och mjukvaroversion Smältarens driftssätt - översikt Skärmsläckare Startmeny Temperaturparametrar Ändring av temperatur Sida 1: Larmvärden Grafisk framställning av temperaturparametrarna Övervakning vid uppvärmning och avsvalning Sida 2: aktivera kanal, driftsmode, typ av reglerkrets Sida 3: PID reglerparametrar Smältare Till-/frånslag av temperatursänkning Alla motorer till-/från (summafrigivning) Till-/frånkoppling av värmare Till-/frånslag av veckokopplingsur Aktivera användarkodsskydd Larmprotokoll Information (smältare och styrsystem) Arbeta med appliceringsgrupper Konfigurering av smältlimsapplikatorn Sida 1: veckokopplingsur, temperatursänkning, skyddsgas, val av språk, recept, nivå Sida 2: enheter, fördröjning av driftsklarsignal, användarkod, underhållsintervall, fältbuss Sida 3: Fabriksinställningar, IP-adress, tryckgivare

7 Innehållsförteckning V Motor Till-/frånkoppling av motor (individuell frigivning) Välj ledvärdesstyrd eller manuell drift Motorparametrar Sida 1: typ av frigivning, anpassning till modermaskinen Sida 2: Ledvärdesstyrd drift Sida 3: Frånslagsfördröjning motor, gränsvärdesomkopplare Sida 4: trycklarm, varvtals-/ tryckreglering Sida 5: Tryckuppbyggnadsfunktion, flödesreglering Motorströmskretsbrytare (brytare för motorunderhåll) Inställningsprotokoll Betjäning via IPC webserver Inloggning på webserver i kundens Windows 7 operativsystem Hopkoppling mellan Server och Client Anslutning av Ethernetkabel Adressera smältenheten (VersaWeb) Download Upload PlusController - TruFlow funktion (tillval) Router Konfigurering av IP-adress Ändring av routerns IP adress Översikt av kontrollpanel för TruFlow funktion Konfigurering av TruFlow funktion Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Tillordning TruFlow kanaler till pumpar Encodertyp och TruFlow pumpkapacitet Typskylt som informationskälla Bekräfta inställningarna Applikationsinställningar för en mängdreglering Aktivera TruFlow funktionen för varje motor Bestämning av viktområde för mängdreglering Exempel Grundinställning och utökade inställningar Egenskaper vid mängdregleringsdrift TruFlow reglerinställningar Analys av regleringen Korrektion av materialbeläggningen Larm vid modermaskinens olika faser PlusController - Mönsterstyrningsfunktionalitet (tillval) Princip Översikt av kontrollpanel för mönsterstyrning Konfigurering av mönsterstyrning Inmatning av konfigureringskod Välj protokoll för fältbuss Övriga konfigureringsinställningar för mönsterstyrning Start av OptiStroke funktion Konfigurering av mönsterstyrningen kanaler Tillordning av motor Tillordning av triggenhet Typ av trigg Val av invertering av utgångssignal In- eller urkoppling av Booster funktion Tillordning av övervakning av ventilnålsrörelse (OptiStroke) Bekräfta inställningarna

8 VI Innehållsförteckning Parameterinställning mönsterstyrning Val av driftsmode för mönsterstyrningen Informationssida för mönsterstyrningens konfigurering Kanalvis parameterinställning för mönsterstyrning Inmatning av övriga parametrar för mönsterstyrningen Översikt Beläggningsmönster Informationssida för beläggningsmönster Kompensering styrmodul Styrmodulens driftsmode Kalibrering av banhastighet Kopiering av kanal Anteckningar för mönsterstyrning OptiStroke funktionalitet Funktionsbeskrivning Översikt av kontrollpanel för OptiStroke Konfigurering av OptiStroke OptiStroke startsida Produktkassering Typ av styrmodul Ljusstyrka Kanalvis parameterinställning för OptiStroke Översikt OptiStroke kompenseringstid Flygtidskompensering Gränsvärden för kompenseringstid Gränsvärde för ventilnålsrörelse Scan tid (Automatisk / Manuell) Anteckningar för OptiStroke Underhåll Risk för brännskada Sänk trycket Att iaktta vid användning av rengöringsmedel Hjälpmedel Förebyggande underhåll Yttre rengöring Kontrollpanel Inspektion för yttre skador Säkerhets- och funktionstester Demontering av skyddspaneler Tag av värmeskydden Byte av materialtyp Spola med ett rengöringsmedel Säkerhetsventil Tank Tömning av material Rengör tanken för hand Efterdragning av fästbultar Fläkt och luftfilter Värmeväxlare Rengöring Funktionskontroll Byte av fläkt Kugghjulspump Läckagekontroll Efterdragning av packbox Byte av axelpackning Efterdragning av fästbultar

9 Innehållsförteckning VII Motor Växellåda Smörjmedelsval Smörjmedel Intervall mellan smörjmedelsbyten Påfyllningsmängd Byte av smörjmedel Tryckregleringsventil Beakta följande vid mekanisk tryckregleringsventil Montage av servicesats Filterpatron Byte av filterpatron Demontering av filterpatron Rengöring av filterpatron Hopsättning av filterpatron Montage av filterpatron Montage av servicesats Säkerhetsventilplatta Montage av servicesats Avstängningsventil Montage av servicesats Pneumatik-säkerhetsventil Funktionskontroll Rengöring Tryckgivare Rengöring av skiljemembran Montering av tryckgivare In-/ urskruvning med mässingsskiva Påfyllningsventil Byte av styrmodul Underhållsprotokoll Felsökning Några tips Anmärkningar beträffande temperaturkanaler Larmnummer, larmtext och tillvalet larmpelare Utlösning och återställning av larm Grafisk framställning av temperaturparametrarna Under- och övertemperatur - varning Utlösning av en undertemperaturvarning Utlösning av en övertemperaturvarning Under- och övertemperatur - fel Utlösning av ett undertemperaturfel Utlösning av ett övertemperaturfel Övertemperatur - frånkoppling Utlösning via mjukvara Avstängning via termostater Tanktermostat Transformatortermostat Lågtryck - varning Utlösning av en lågtrycksvarning Övertryck - varning - / övertryck - fel Utlösning av en övertrycksvarning Utlösning av ett övertrycksfel Temperaturgivare - fel Utlösning vid kortslutning Utlösning vid givarbrott eller öppen givaringång

10 VIII Innehållsförteckning Nivå (variabla mätpunkter) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Nivå (fasta mätpunkter - 5 punktsgivare) Varning Tank överfylld Varning tanknivån är låg Fel Tanken är tom Fel Nivågivare defekt Fel Ingen signal nivågivare Felsökningstabeller Smältaren fungerar inte En kanal värms inte upp Kontrollpanelen fungerar inte Inget material erhålles (motorn stilla) Ingen ledsignal (spänning / ström / frekvens) Inget material erhålles (motor går) För lite material eller oregelbunden frammatning Materialtrycket för högt Materialtrycket för lågt Felaktigt motorvarvtal vid ledvärdesstyrd drift Materialavlagringar i tanken Materialet omvandlas i tanken Påfyllningsventil (tillval) TruFlow (tillval) Tru Flow Flow Detection System (tillbehör) Mönsterstyrning (tillval) OptiStroke (specialutrustning) Diverse I/O-modul Pulsingång Analoga ingångar Digitala in- och utgångar (Lysdioder) I/O modul # 1: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 1: Digitala utgångar (30 V, 2 A) I/O modul # 2: Digitala ingångar (24 VDC) I/O modul # 2: Digitala utgångar (30 V, 2 A) Temperaturregulatormodulens lysdioder Lysdioder i frekvensomvandlaren Lysdioder i överfyllningsvaktens elektronikenhet Proportionalventilens lysdioder Lysdioder i 5 punktsgivarens elektronikenhet Lysdioder för IPC Kontroll av sända fältbussdata

11 Innehållsförteckning IX Reparation Risk för brännskada Innan reparationsarbeten påbörjas beakta följande Sänk trycket Kontrollpanel Demontering av kontrollpanel Byte av minneskort Montage / byte av kommunikationsmodul Observera följande! Byte av frekvensomvandlare Byte av frekvensomvandlarens CAN-modul CAN-bus avslutningsmotstånd Via kontrollpanelen: Tillordning av utbytta frekvensomvandlare (FO) till motorer Montera skärmblecket (EMC) Byte av tryckgivare CAN-bus avslutningsmotstånd Tillvägagångssätt Byte av kugghjulspump Avstängningsventil Demontering av kugghjulspump Montering av kugghjulspump Iakttag följande vid montage av koppling Byte av Varisealpackning Användning av monteringsverktyg Byte av motor Inriktning av motor Byte av koppling Byte av värmeslinga i varmhållningstank (tankförlängning) Demontering av befintlig värmeslinga Montage av ny värmeslinga Byte av säkerhetsventil Säkerhetsventil Säkerhetsventil med tungelementkontakt Montage av servicesats Byte av filterpatron Vid arbeten som utförs bakom tankens elkåpa beakta följande Byte av termostat Byte av isolering för värmaranslutning Byte av temperaturgivare Montage av servicesats Byte av I/O-modul, temperaturregleringsmodul I/O-modul Inställning av CAN-adress Temperaturregleringsmodul Inställning av CAN-adress Inställning av Ni 120 eller Pt Till-/frånkoppling av bussavslutningsmotstånd Inställning av DIP-omkoplare S Byte av elektronikenhet för analog nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för 5 punktsgivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Byte av elektronikenhet för nivågivare (tillval) Viktiga anvisningar Injustering Förutsättningar Givarbrott Gränsvärde - utlösningsvärde Byte av kopplingsmodul (tillval: Separata ledvärdesingångar)

12 X Innehållsförteckning Reservdelar Användning av den illustrerade reservdelslistan Fästelement Driftsbeteckning Specifikationer Allmänna data Temperaturer Elektriska data Maximal anslutningseffekt för smältaren (utan tillbehör) Max anslutningseffekt (tillbehör) Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Smältarens avsäkring Apparattyperna VB, VC, VW och VX Apparattyperna VD, VE, VY och VZ Mekaniska data Dimensioner Tillval Tillbehör Användarkod... A 1 Kontrollpanel P/N och P/N (1 a generation) B 1 Giltighet... B 1 Synbara avvikelser... B 1 Spara recept... B 1 Felsökning... B 2 Ur kommunikationsdatalistan... B 2 Kontrollpanelen fungerar inte... B 3 Reparation... B 4 Kontrollpanel... B 4 Demontering av kontrollpanel... B 4 Byte av batteri... B 5 Byte av minneskort... B 5 Reservdelar... B 6 Reservdelar för apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ... B 7 Reparation (apparattyperna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ). B 8 Byte av coprocessorns batteri... B 8 Batteriets buffringstid... B 8 Allmänna anvisningar för hantering av beläggningsmaterial... C 1 Begreppsförklaring... C 1 Information från tillverkaren... C 1 Ansvarsförhållande... C 1 Risk för brännskador... C 2 Ånga och gaser... C 2 Substrat... C 2 Arbetstemperatur... C 2 Ordbok... D 1

13 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-MX

14 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

15 Säkerhetsinstruktioner 1 1 Avsnitt 1 Säkerhetsinstruktioner Läs detta avsnitt innan utrustningen börjar användas. Detta avsnitt innehåller rekommendationer och instruktioner som skall användas för att på ett säkert sätt installera, handha och underhålla (fortsättningsvis benämnt som använda ) den produkt som beskrivs i detta dokument (fortsättningsvis benämnt som utrustningen ) Ytterligare säkerhetsinstruktioner, i form av varningsmeddelande som gäller vid specifika arbetsmoment, ges genomgående i detta dokument. VARNING: Försummar man säkerhetsinstruktionerna, rekommendationerna eller de olycksförebyggande anvisningarna som ges i detta dokument, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, eller leda till skada på utrustningen eller dess tillbehör. Varningssymboler Genomgående i detta dokument används de följande varningssymbolerna och signalorden, för att göra läsaren uppmärksam på risker för personskador eller för att peka ut förhållanden som kan leda till skador på utrustningen eller tillbehör. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som följer efter signalorden. VARNING: Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada, ev. med dödlig utgång. OBSERVERA! Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarlig personskada. OBSERVERA! (Använd utan varningssymbolen) Identifierar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen eller dess tillbehör. Safe_PPA1011LUE_SW

16 1 2 Säkerhetsinstruktioner Ägaransvar Utrustningens ägare ansvarar för vidmakthållandet av säkerhets instruktionerna, genom att tillse att alla instruktioner och arbetarskyddsregler för användningen av utrustningen efterföljs, samt att genom utbildning och träning kvalificera alla potentiella användare av utrustningen. Säkerhetsinformation Undersök och utvärdera säkerhetsinformation från alla tillämpliga källor, inkluderande ägarens egen säkerhetspolicy, god industrised, arbetarskyddsregler, materialtillverkarens produktinformation, samt detta dokument. Tillse att säkerhetsinstruktioner finns tillgängliga för utrustningens användare tillsammans med övergripande arbetarskyddsinstruktioner. Kontakta sådana instanser som kan avgöra informationens användbarhet. Tillse att säkerhetsinformation, inkluderande varningsskyltarna som finns på utrustningen, är i ett läsbart skick. Instruktioner, krav och standarder Tillse att utrustningen används enligt de instruktioner som finns i detta dokument, arbetarskyddsinstruktioner och enligt bästa industrised. Om det är tillämpligt, inhämta godkännande från företagets instrument eller säkerhetsavdelning, eller någon liknande instans inom organisationen, innan utrustningen installeras och tas i drift för första gången. Anskaffa lämplig olycksfalls- och första hjälpen utrustning. Genomför säkerhetsinspektioner, för att kontrollera att de krävda säkerhetsmedvetna arbetssättet efterföljs. Utvärdera säkerhetsinstruktionerna och arbetssättet när förändringar i processen eller utrustningen gjorts. Safe_PPA1011LUE_SW

17 Säkerhetsinstruktioner 1 3 Kvalificering av personal Utrustningens ägare är ansvarig för att kontrollera att användare: har genomgått säkerhetsutbildning som är tillämplig i deras arbetssituation så som anges i arbetarskyddsstyrelsens instruktioner liksom i god industrised har kunskap om ägarens policy för säkerhets- och olycksfallsförebyggande åtgärder mottagit utrustnings och arbetsspecifik ubildning från någon person som är kvalificerad för detta ANMÄRKNING: Nordson kan erbjuda utrustningsspecifik installations, handhavande och underhållsutbildning. Kontakta er Nordson representant för information. besitter industri och yrkesspecifik färdighet och erfarenhetsnivå som är tillräcklig för deras arbetsuppgifter. är fysiskt kapabla att utföra arbetsuppgifterna och inte är påverkade av några substanser som kan nedsätta deras omdömmes- eller fysiska förmåga. Tillämpbara säkerhetsinstruktioner för industrin Följande säkerhetsinstruktioner kan tillämpas på användning av utrustningen på det sätt som beskrivs i detta dokument. Den information som anges här är inte avsedd att omfatta alla möjliga säkerhetsinstruktioner, utan representerar de bästa säkerhetsinstruktionerna för utrustning med liknande faromoment och som används inom likartad industri. Avsedd användning Använd endast utrustningen för de beskrivna uppgifterna och inom de gränser som anges i detta dokument. Gör inga modifieringar av utrustningen. Använd inte olämpliga material eller otillåten tilläggsutrustning. Kontakta er Nordson representant om ni har några frågor om lämpligheten hos material eller användning av icke standard tilläggsutrustning. Safe_PPA1011LUE_SW

18 1 4 Säkerhetsinstruktioner Instruktioner och varningsskyltar Installationsanvisningar Handhavandeinstruktioner Läs och följ instruktionerna som finns i detta dokument och övriga angivna referenser. Gör er väl förtrogen med placeringen av varningsskyltar och etiketter på utrustningen, samt innebörden i dessa. Se Varningsskyltar och etiketter (om sådan finns) i slutet av detta avsnitt. Om man är osäker på hur utrustningen skall användas, kontakta er Nordson representant för hjälp. Installera utrustningen enligt de instruktioner som finns i detta dokument och i den dokumentation som medföljer tilläggsutrustning. Kontrollera att utrustningen är klassad för den miljö som den skall användas i. Denna utrustning är inte certifierad för uppfyllande av ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive) och skall inte installeras i en potentiellt explosiv miljö. Kontrollera att materialets processegenskaper inte kan skapa en explosionsfarlig miljö. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för det använda materialet. Om den önskade installationen inte stämmer överens med installationsanvisningarna, kontakta er Nordson representant för hjälp. Placera utrustningen så att den blir säker att använda. Observera kraven på frigång mellan utrustningen och intilliggande delar. Installera låsbara arbetsbrytare så att utrustningen samt all annan tilläggsutrustning oberoende av varandra kan isoleras från sina kraftkällor. Jorda all utrustning på ett säkert sätt. Rådgör med lokala elleverantörer om det finns specifika krav. Kontrollera att säkringar av rätt typ och märkström satts i utrustning som är avsäkrad. Kontrollera med elleverantören för att avgöra om tillstånd för installationen eller besiktning av denna krävs. Gör er väl förtrogen med placeringen av och funktionssättet för all säkerhetsutrustning och indikatorer. Kontrollera att utrustningen, inklusive alla säkerhetsanordningar (skydd, förreglingar etc.), fungerar tillfredsställande och att miljökraven är uppfyllda. Använd personskyddsutrustning så som anges för de olika arbetsuppgifterna. Se Säkerhetsinformation för utrustningen eller materialtillverkarens material- och säkerhetsdatablad för krav på personskyddsutrustning. Använd inte utrustning som inte fungerar korrekt eller som visar tecken på kommande haveri. Safe_PPA1011LUE_SW

19 Säkerhetsinstruktioner 1 5 Instruktioner för underhåll och reparation Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Genomför planerade underhållsaktiviteter med de intervall som anges i detta dokument. Sänk hydrauliska och pneumatiska tryck i systemet, innan servicearbeten på utrustningen påbörjas. Stäng av matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Använd endast nya av Nordson godkända fabriksrenoverade eller reservdelar. Läs igenom tillverkarens instruktioner och följ de givna anvisningarna, samt material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för utrustningens rengöringsmedel. ANMÄRKNING: Material- och säkerhetsdatabladet för rengöringsmedlen som säljs av Nordson finns tillgängliga på, eller via er Nordson representant. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar tillfredsställande innan man åter tar utrustningen i drift. Skrota använda och överblivna rengöringsmedel enligt gällande miljöföreskrifter. Se tillämpligt MSDS, eller kontakta kommunens miljörådgivare för information. Håll utrustningens varningsskyltar rena. Byt ut slitna eller skadade skyltar. Säkerhetsinformation för utrustningen Säkerhetsinformationen som ges i det följande är giltig för följande typer av Nordson utrustningar: utrustning för applicering av smältlim eller kallim och tillhörande utrustningsdetaljer mönsterstyrenheter, timrar, detekterings- och verifieringssystem, och all annan tillvals, processtyrningsutrustning Safe_PPA1011LUE_SW

20 1 6 Säkerhetsinstruktioner Avstängning av utrustningen För att på ett säkert sätt kunna genomföra flera av de aktiviteter som beskrivs i detta dokument, så måste utrustningen först stängas av. Hur mycket som måste stängas av beror på typen av den använda utrustningen och aktiviteten som skall göras. Om det behövs så finns avstängningsanvisningar i början av den beskrivna aktiviteten. De media som skall stängas av är följande: Sänk trycket i systemet Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Se användarhandledningen för den applikator som används, där det finns specifika anvisningar för hur hydraultrycket i systemet sänks. Stäng av matningsspänningen till systemet Koppla loss systemet (smältenhet, slangar, applikator och tilläggsutrustning) från all spänningsmatning, innan man åtgärdar någon oskyddad högspänningsledare eller anslutningsplint. 1. Stäng av utrustningen och all tilläggsutrustning som är ansluten till denna (systemet). 2. För att förhindra att utrustningen oavsiktligen spänningssätts, lås och märk alla arbetsbrytare eller automatsäkringar som matar fram spänning till utrustningen och dess anslutna tillbehör. ANMÄRKNING: Elsäkerhetsverkets anvisningar och olika industristandarder anger specifika krav för att frånskilja farlig elektrisk utrustning. Se tillämpliga installationsföreskrifter eller standarder. Deaktivering av applikator ANMÄRKNING: Applikatorer för limdispensering har i äldre dokumentation benämts "pistoler". Alla elektriska eller mekaniska anordningar som kan ge en aktiveringssignal till applikatorerna, applikatorernas magnetventil(er), eller smältarens pump, måste göras inaktiva innan arbete kan utföras på eller kring en applikator som är ansluten till ett trycksatt system. 1. Stäng av eller koppla loss applikatorns trigganordningar (mönsterstyrenhet, timer, PLC, etc.). 2. Koppla loss ledaren för styrsignalen till applikatorns magnetventil(er). 3. Sänk trycket på tryckluften till applikatorns magnetventil(er) till noll, sänk därefter det kvarstående trycket mellan tryckluftsregulatorn och applikatorn. Safe_PPA1011LUE_SW

21 Säkerhetsinstruktioner 1 7 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Tabell 1 1 innehåller de allmänna varningar och observandum som kan finnas på Nordsons utrustningar för smältlim och kallim. Gå igenom tabellen och läs noga alla varningar och observandum som gäller för den typ av utrustning som beskrivs i denna användarhandledning. Utrustningstyperna anges i tabell 1 1 på följande sätt: HM = Hot melt = smältlim (smältare, slangar, applikatorer, etc.) PC = Process control = processtyrning CA = Cold adhesive = kallim (dispenseringspumpar, trycksatta behållare och applikatorer) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet Varning eller observandum HM VARNING! Hälsovådliga ångor! Innan man börjar använda något polyuretanbaserat (PUR) eller lösningsmedelsbaserat material i en passande Nordson applikator, läs igenom och följ instruktionerna i material och säkerhetsdatabladet (MSDS). Kontrollera att materialets arbetstemperatur och flammpunkt inte kan överskridas och att alla krav beträffande säker hantering, ventilation, första hjälpen och personskyddsutrustning är uppfyllda. Försummar man att följa anvisningarna i MSDS kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM VARNING! Reaktivt material! Rengör aldrig någon komponent gjord av aluminium, eller renspola ett Nordson system med vätskor innehållande kolväten med halogener, eller liknande substanser. Nordson smältare och applikatorer innehåller aluminiumkomponenter som kan reagera våldsamt med sådana kolväten. Användning av halogenbaserade kolväten och blandningar i Nordson utrustningar kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA VARNING! Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar bryts. Försummar man att sänka hydraultrycket i systemet kan detta leda till ett okontrollerat utsläpp av smältlim eller kallim, vilket kan leda till personskada. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

22 1 8 Säkerhetsinstruktioner Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM VARNING! Hett material! Använd skyddsglasögon, värmeskyddande klädsel som skyddar utsatt hud och värmeskyddande handskar vid servicearbeten på utrustning som innehåller smält material. Även när materialet har stelnat, kan smältlim fortfarande orsaka brännskador. Försummar man att använd lämplig personskyddsutrustning kan detta leda till personskada. HM, PC VARNING! Utrustningen startar automatiskt! Automatiska smältlimsapplikatorer fjärrstyrs av triggenheter på avstånd från pistolen. Innan man börjar arbeta med, eller nära, en applikator, inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluftsförsörjningen till applikatorns magnetventil(er). Försummar man att inaktivera applikatorns triggenhet och koppla loss tryckluften till magnetventilen eller ventilerna, kan detta leda till personskada. HM, CA, PC VARNING! Risk för elchock! Även när utrustningen har slagits ifrån och matningsspänningen har brutits med arbetsbrytare eller automatsäkring, kan den fortfarande vara ansluten till spänningsförande tilläggsutrustning. Stäng av matningsspänningen och koppla loss matningsspänningen till utrustningen och all tilläggsutrustning innan servicearbeten påbörjas. Försummar man att på ett adekvat sätt bryta matningsspänningen för tilläggsutrustningen innan servicearbeten påbörjas, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång. HM, CA, PC VARNING! Risk för brand eller explosion! Nordson limutrustning ar inte klassificerad för drift i explosionsfarlig miljö och är inte certifierad enligt ATEX direktivet ej heller som icke tändande komponent (non-incendive). Dessutom, denna utrustning skall inte användas vid lösningsmedelsbaserade limtyper som kan skapa en explosiv atmosför vid användningen. Se material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) för att utröna processbetingelserna och begränsningarna. Användningen av inkompatibla lösningsmedelsbaserade limtyper eller felaktig användning av lösningsmedelsbaserade limtyper, kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång. Forts.... Safe_PPA1011LUE_SW

23 Säkerhetsinstruktioner 1 9 Utrustningstyp Tab. 1 1 Allmänna varningar och observandum för säkerhet (forts.) Varning eller observandum HM, CA, PC VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Låter man outbildad eller oerfaren personal använda eller reparera utrustningen, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, för ifrågavarande personal, men även andra, liksom att detta kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Heta ytor! Undvik kontakt med heta ytor på applikatorer, slangar och vissa komponenter i smältaren. Om man inte kan undvika kontakt, använd värmeskyddande handskar och skyddsdräkt vid arbeten kring uppvärmd utrustning. Försummar man denna varning, kan det leda till personskada. HM OBSERVERA! Vissa Nordson applikatorer är speciellt utvecklade för att användas tillsammans med polyuretanbaserade (PUR) smältlim. Försöker man använda PUR i en utrustning som inte har gjorts speciellt för detta ändamål, kan detta leda till skador på utrustningen och en för snabb omvandling av smältlimmet. Om man är osäker på utrustningens lämplighet för arbeten med PUR, kontakta er Nordson representant för hjälp. HM, CA OBSERVERA! Innan man använder något rengörings- eller renspolningsmedel på eller i utrustningen, läs igenom tillverkarens medlevererade material- och säkerhetsdatablad och följ de anvisningar som finns i detta. Vissa rengöringsmedel kan reagera på ett oförutsägbart sätt med smältlim eller kallim, vilket kan leda till skador på utrustningen. HM OBSERVERA! Nordson smätlimsutrustningar är leveranstestade på fabrik med rengöringsvätska typ R, vilken innehåller polyesteradipat mjukgörare. Vissa smältlim kan reagera med rengöringsvätska typ R och bilda en fast gummiliknande substans, vilken kan täppa igen systemet. Innan man använder utrustningen, kontrollera att smältlimmet kan blandas med rengöringsvätska typ R. Safe_PPA1011LUE_SW

24 1 10 Säkerhetsinstruktioner Övriga försiktighetsåtgärder Använd inte öppen låga för att värma komponenter i smältlimssystem. Kontrollera dagligen slangar för smältlim för tecken på stort slitage, skador, eller läckor. Rikta aldrig en manuell beläggningspistol mot dig själv, eller någon annan. Häng upp manuella beläggningspistoler i den härför avsedda öglan. Första hjälpen Om man får hett smältlim på huden: 1. Försök INTE ta av det smälta limmet från huden. 2. Dränk omedelbart in det utsatta området med rent, kallt vatten, tills att smältlimmet har svalnat. 3. Försök INTE ta av det stelnade limmet från huden. 4. Om allvarlig brännskada har inträffat, behandla för chock. 5. Sök omedelbart hjälp hos läkare med specialistkompetens för brännskador. Ge det tillhörande material- och säkerhetsdatabladet (MSDS) till den behandlande medicinska personalen. Safe_PPA1011LUE_SW

25 Säkerhetsinstruktioner 1 11 Varningsskyltar och etiketter Bild 1 1 visar de ställen på enheten där varningsskyltar och etiketter är placerade. Tabell 1-2 innehåller texten på alla säkerhetsinstruktioner för de aktuella skyltarna, resp. betydelsen för symbolen utan text. I den installationssats som medföljer smältaren finns varningsetiketter på flera språk. Om gällande föreskrifter kräver så, så skall den aktuella varningsetiketten klistras på de ställen som markerats i , 6a, 6b, 6c Bild 1 1 Placering av varningsskyltar och etiketter

26 1 12 Säkerhetsinstruktioner Tab. 1 2 Varningsskyltar och etiketter Position P/N Beskrivning VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Farlig elektrisk spänning. Försummelse kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång och/eller till skador på utrustningen och dess tillbehör VARNING: Hett smältlim. Sänk trycket. Systemet och materialet står under tryck. Sänk trycket i systemet. Försummelse kan leda till svåra brännskador OBSERVERA: Heta ytor. Försummelse kan leda till brännskador WARNING - Only class II circuit. Klass 2 kretsar enligt NEC (National Electrical Code) - Nordamerikansk Standard Skylt Max. 6 bar 6a Skylt Max. 2 bar 6b Skylt, Symbol Skyddsgas, självhäftande 6c Skylt, Symbol Skyddsgas, 24 x Sats etiketter, flerspråkig

27 Säkerhetsinstruktioner 1 13 Elektrostatisk urladdning Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) Varningssymbol för ESD-känsliga enheter Skador på elektroniska enheter OBSERVERA: Som skydd för de elektroniska enheterna mot elektrostatiska urladdningar använder man vid montering / demontering ett ESD jordat armband. Bild 1 2 CAN modul Elektrostatisk urladdning (engelska: electrostatic discharge = ESD) är en gnista som uppstår vid en stor potentialskillnad över ett elektriskt isolerande material, och som kan avge en hög strömpuls under en mycket kort tid. Verktygshandtag av plastmaterial kan orsaka en elektrostatisk potentialskillnad, vilket kan skada känsliga enheter. Anledningen till att en potentialskillnad uppstår är oftast gnidningsuppladdning. Gnidningselektricitet uppstår t.ex. genom att man rör sig över golvytor, och en människa kan laddas upp till ca V. Personskador och brandrisk Medan elektrostatisk urladdning genom kroppsdelar oftast orsakar skador genom den reflexmässiga skräckreaktionen, kan den i brandfarliga områden beroende på omständigheterna utlösa en brand. Detta gäller vid användning av brännbara vätskor och gaser, men kan även antända damm av olika slag (typexempel: mjöldammsexplosion).

28 1 14 Säkerhetsinstruktioner

29 Inledning 2 1 Avsedd användning Avsnitt 2 Inledning Smältlimsapplikatorerna i serien VersaBlue får endast användas för att smälta och mata fram lämpliga material, t.ex. termoplastiska smältlim. Varje annan användning betraktas som icke avsedd användning, för vilken Nordson inte påtar sig något ansvar, vare sig för person och/eller utrustningsskador. Avsedd användning innebär även att de säkerhetsinstruktioner som angivits av Nordson efterföljs. Nordson rekommenderar att man noga informerar sig om de material som skall användas. Användningsområde (EMC) Med hänsyn tagen till smältarens elektromagnetiska tålighet, är den avsedd för användning inom elmiljöklassen industri. Begränsad användning Vid användning i elmiljöklasserna bostäder, affärs, kontor och lätt industri, måste man vara uppmärksam på att smältaren kan störa andra apparater, t.ex. radioapparater.

30 2 2 Inledning Icke avsedd användning - exempel - Smältaren får inte användas under följande omständigheter: Om den inte är i fullgott skick Med värmeskydds och andra skyddskåpor avtagna Med öppen apparatskåpsdörr Med öppet tanklock I explosionsfarlig miljö Om enheten ej används efter de data som anges under Specifikationer. Smältaren får inte användas med följande material: Polyuretansmältlim (PUR) Explosions- och brandfarliga ämnen Slipande och korroderande material Livsmedel. Ej uppenbara faror Utrustningen har konstruerats för att så långt som möjligt skydda driftspersonal från olika typer av faror. Några kvarstående risker har dock inte kunnat eliminerats: Risk för brännskador från hett material. Risk för brännskador vid påfyllning av tank och från tanklocket och dess hållare. Risk för brännskador vid underhålls- och reparationsarbeten, vid vilka smältaren måste vara uppvärmd. Risk för brännskador när uppvärmda slangar ansluts eller tas av. Materialångor kan vara hälsovådliga. Undvik inandning av sådana. Skador från sådana kablar/ledningar som installerats av kunden, så att de haft beröring med heta, eller roterande, utrustningsdelar. Säkerhetsventilen kan genom omvandlat eller krackelerat material sättas ur funktion. Om smältarna är utrustade med en viss kopplingsbrottsövervakning, måste man beakta att de magneter som används i denna innebär en risk för personer med pacemaker, kan radera dataminnen, störa känsliga elektriska och elektroniska apparater, genom sin stora dragkraft kan skada människor, kan gå sönder vid felaktig hantering.

31 Inledning 2 3 Typöversikt Användarhandledningen beskriver följande smältare: Typ Tankstorlek (liter) Temperaturgivare Max. antal enflödespumpar Max. antal dubbelströmspumpar Slang / applikatoranslutningar VB Ni VB VB VC Ni VC VC VD Ni VD VD VE Ni VE VE VW Pt VW VW VX Pt VX VX VY Pt VY VY VZ Pt VZ VZ ANMÄRKNING: Apparater med tankförlängning kännetecknas med ett H (Hopper, engelska för Tankförlängning) i konfigureringskoden. Exempel: VB25H... är en VB025 med tankförlängning, volym ca. 39 liter VE50H... är en VE050 med tankförlängning, volym ca. 75 liter VZ10H... är en VZ100 med tankförlängning, volym ca. 148 liter

32 2 4 Inledning Beträffande användarhandledningen Första generationens IPC har ersatts med en ny IPC modell (Generation 2). Alla texter i användarhandledningen avser den nya IPC modellen med undantag av appendix B. För att kunna avgöra P/N nummer vid reservdelsbeställningar, se kontrollpanelens typskylt. I avsnittet Handhavande beskrivs även sådana funktioner, som kunden - beroende på smältlimsapplikatorns funktion - inte har tillgång till. I sådant fall syns inte dessa i kontrollpanelen. Övriga informationskällor Användarkort Snabbguiden som medföljer smältlimsapplikatorn är en illustrerad snabbreferens över de allmänna göromålen på operatörsnivå. Product Resource Disc CD-n innehåller en elektronisk version av användarhandledningen, reservdelskatalogen och övrig information som behövs vid underhåll av smätlimsapplikatorn. Symboler Leveranstillstånd Nordson fabriksinställning Leveranstillståndet för parametrar som kan återställas med tangenten till fabriksinställda värden. Reset (ångra, återställning)

VersaBlue Smältare Typ VA och VT

VersaBlue Smältare Typ VA och VT VersaBlue Smältare Typ VA och VT Användarhandledning - Swedish - Utgåva 06/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer

Läs mer

VersaBlue Smältlimsapplikatorer VBN med Siemens-styrning

VersaBlue Smältlimsapplikatorer VBN med Siemens-styrning VersaBlue Smältlimsapplikatorer VBN med Siemens-styrning Användarhandledning Swedish Utgåva 12/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY HinAnmärkning Denna dokument gäller för hela serien.gültig. Beställningsnummer

Läs mer

DuraPail fatsmältare DP020

DuraPail fatsmältare DP020 DuraPail fatsmältare Användarhandledning Swedish Utgåva 11/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

DuraDrum fatsmältare DD200

DuraDrum fatsmältare DD200 DuraDrum fatsmältare Användarhandledning Swedish Utgåva 11/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

Uppvärmda slangar TC...

Uppvärmda slangar TC... Uppvärmda slangar Användarhandledning - Swedish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för

Läs mer

VersaBlue Smältlimsapplikator typ VB C med Industri-PC

VersaBlue Smältlimsapplikator typ VB C med Industri-PC VersaBlue Smältlimsapplikator typ VB C med Industri-PC Användarhandledning Swedish Utgåva 10/09 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Hinweis Diese Betriebsanleitung ist für die gesamte Baureihe gültig.

Läs mer

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD Smältlimsapplikatorer Användarhandledning - Swedish - Utgåva 06/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer

Läs mer

MiniBlue II pneumatiska applikatorer

MiniBlue II pneumatiska applikatorer MiniBlue II pneumatiska applikatorer Användarhandledning - Swedish - Utgåva 09/2014 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta

Läs mer

Fatsmältare DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II)

Fatsmältare DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II) Fatsmältare DuraPail DP020 (Generation II) DuraDrum DD200 (Generation II) Användarhandledning - Swedish - Utgåva 12/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Detta dokument gäller för hela

Läs mer

DuraBlue Smältlimsapplikatorer

DuraBlue Smältlimsapplikatorer DuraBlue Smältlimsapplikatorer Modellerna D10 och D16 Användarhandledning P/N 397 674 B Swedish Utgåva 07/03 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

ProBlue Smältlimsapplikator Modell P15, P30 och P50

ProBlue Smältlimsapplikator Modell P15, P30 och P50 ProBlue Smältlimsapplikator Modell P15, P30 och P50 Användarhandledning -- Swedish -- Utgåva 08/05 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union

Läs mer

DuraBlue Smältlimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100

DuraBlue Smältlimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100 Smältlimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100 Användarhandledning Swedish Utgåva 03/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning:

Läs mer

Fulfill Ombyggnadssats - ProBlue 4/7/10 smältare

Fulfill Ombyggnadssats - ProBlue 4/7/10 smältare Fulfill Ombyggnadssats - ProBlue 4/7/10 smältare Användarhandledning - Swedish - Utgåva 5/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation

Läs mer

Doseringspumpenenhet GP 200 (Mini)

Doseringspumpenenhet GP 200 (Mini) Doseringspumpenenhet GP 200 (Mini) Användarhandledning Swedish Utgåva 01/09 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N

Läs mer

GD 200S och GD 200F Användarhandledning

GD 200S och GD 200F Användarhandledning GD 200S och GD 200F Användarhandledning - Swedish - Utgåva 07/14 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta dokument och i övrig

Läs mer

ProBlue Smältlimsapplikatorer Modell P4, P7 och P10

ProBlue Smältlimsapplikatorer Modell P4, P7 och P10 ProBlue Smältlimsapplikatorer Modell P4, P7 och P10 Användarhandledning P/N 397258_05 - Swedish - Utgåva 9/11 This document contains important safety information Be sure to read and follow all safety information

Läs mer

Fatsmältningsenheter BM 20 med kolvpump för 20 liters fat

Fatsmältningsenheter BM 20 med kolvpump för 20 liters fat Fatsmältningsenheter BM 20 med kolvpump för 20 liters fat Användarhandledning P/N 447 651 E - Swedish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien.

Läs mer

Freedom smältlimssystem

Freedom smältlimssystem Freedom smältlimssystem Mjukvaroversion 2.672 Användarhandledning - Swedish - Utgåva 7/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i

Läs mer

Uppvärmbara slangar Serial PC

Uppvärmbara slangar Serial PC Serial PC Användarhandledning -- Swedish -- Utgåva 01/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY Anmärkning Denna dokument gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

Econo Coat manuell pulverspraypistol

Econo Coat manuell pulverspraypistol Econo Coat manuell pulverspraypistol Användarhandledning P/N 397 058 B - Swedish - Utgåva 09/02 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning

Läs mer

RTD typ e.dot smältlimsslangar

RTD typ e.dot smältlimsslangar Användarkort - Swedish - RTD typ e.dot smältlimsslangar Säkerhetsinstruktioner VARNING: Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar

Läs mer

Seal Sentry Serie 10 Limdetekteringssystem

Seal Sentry Serie 10 Limdetekteringssystem Seal Sentry Serie 10 Limdetekteringssystem Användarhandledning P/N 213 412 B -- Swedish -- NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union under

Läs mer

Strängsprutmaskin för smältlim EX100 - PS01-1 x GP160 M2

Strängsprutmaskin för smältlim EX100 - PS01-1 x GP160 M2 Strängsprutmaskin för smältlim EX100 - PS01-1 x GP160 M2 Användarhandledning 110644839/001 -- Swedish -- Utgåva 11/09 Nordson Deutschland GmbH D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY Anmärkning Denna dokument gäller

Läs mer

Prodigy automatiska system HDLV Pumppanel generation III

Prodigy automatiska system HDLV Pumppanel generation III Prodigy automatiska system HDLV Pumppanel generation III Användarhandledning P/N 77959A - Swedish - Utgåva /0 Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Gå till http://emanuals.nordson.com/finishing

Läs mer

Ombyggnadssats för AN 8 Plus spraypistol, från lösningsmedels till vattenbaserat utförande

Ombyggnadssats för AN 8 Plus spraypistol, från lösningsmedels till vattenbaserat utförande Instruktionsblad P/N - Swedish - Ombyggnadssats för AN 8 Plus spraypistol, från lösningsmedels till vattenbaserat utförande 1. Inledning Med hjälp av ombyggnadssatsen kan Nordson AN 8 Plus spraypistol

Läs mer

OPERATÖRSKORT. Encore HD Pulverspraysystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192635_01 - Swedish -

OPERATÖRSKORT. Encore HD Pulverspraysystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192635_01 - Swedish - Nordson Corporation OPERATÖRSKORT P/N 7192635_01 - Swedish - Encore HD Pulverspraysystem med Prodigy Color on Demand Bild 1 Systemschema (två pistolers system visat) 1 VARNING: Tillåt endast kvalificerad

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ANVÄNDARKORT P/N 403 067A Swedish

ANVÄNDARKORT P/N 403 067A Swedish Nordson Corporation ANVÄNDARKORT P/N 403 067A Swedish Tribomatic Powder Disc Inledning I detta användarkort återfinns kortfattade beskrivningar som behövs vid drift, underhåll och felsökning. För information

Läs mer

Inline pulverpump. Beskrivning. Demontering av inline pulverpump. Instruktionsblad P/N B. - Swedish -

Inline pulverpump. Beskrivning. Demontering av inline pulverpump. Instruktionsblad P/N B. - Swedish - Instruktionsblad P/N 3 89 B - Swedish - VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation

Läs mer

Tryckreglering för fatsmältningutrustningar i serien BM 20 / BM 200

Tryckreglering för fatsmältningutrustningar i serien BM 20 / BM 200 Tryckreglering för fatsmältningutrustningar i serien BM 20 / BM 200 Användarhandledning P/N 458 466 A Swedish NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY ANMÄRKNING Denna användarhandledning gäller för produkter

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Del C UCS DeviceNet interfacekort

Del C UCS DeviceNet interfacekort Del C UCS DeviceNet interfacekort Användarhandledning P/N 213 857 A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Mönsterstyrenhet WM 408

Mönsterstyrenhet WM 408 Mönsterstyrenhet Användarhandledning P/N 405 212 E Swedish NORDSON TECHNOLOGY MAASTRICHT THE NETHERLANDS This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Versa Spray II IPS automatisk pulverspraypistol

Versa Spray II IPS automatisk pulverspraypistol Versa Spray II IPS automatisk pulverspraypistol Användarhandledning P/N 213 618 E - Swedish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning

Läs mer

Prodigy manuellt pulverspraysystem generation III

Prodigy manuellt pulverspraysystem generation III Prodigy manuellt pulverspraysystem generation III Användarhandledning - Swedish - Utgåva 6/12 Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Gå till http://emanuals.nordson.com/finishing för den

Läs mer

Freedom smältlimsslang

Freedom smältlimsslang Instruktionsblad - Swedish - Freedom smältlimsslang Säkerhetsinstruktioner VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda eller reparera utrustningen. Låter man outbildad

Läs mer

Fatsmältare VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med kugghjulspump och IPC-styrning

Fatsmältare VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med kugghjulspump och IPC-styrning Fatsmältare VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med kugghjulspump och IPC-styrning Användarhandledning - Swedish - Utgåva 12/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Användarhandledning P/N - Swedish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Fältbuss till Nordson smältenheter med IPC

Fältbuss till Nordson smältenheter med IPC Fältbuss till Nordson smältenheter med IPC Användarhandledning - Swedish - Utgåva 06/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning:

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

smälttryckgivare / smälttryckomformare

smälttryckgivare / smälttryckomformare smälttryckgivare / smälttryckomformare Användarhandledning -- wedish -- Utgåva 01/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY Anmärkning Denna dokument gäller för hela serien. Anmärkning

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Applikatorer Speed Coat

Applikatorer Speed Coat Applikatorer Handledning - Swedish - Utgåva 03/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Freedom Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem

Freedom Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem Instruktionsblad P/N 7560211_01 - Swedish - Freedom Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem Säkerhetsinstruktioner VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att använda

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

EPC-15. Användarhandledning P/N A -- Swedish -- NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

EPC-15. Användarhandledning P/N A -- Swedish -- NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA EPC-15 Användarhandledning P/N 213 115 A -- Swedish -- NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com See www.nordson.com

Läs mer

WM 83X & WM 88X Kallimspistoler

WM 83X & WM 88X Kallimspistoler WM 83X & WM 88X Kallimspistoler Användarhandledning P/N 315 850 A Swedish NORDSON WALCOM UDENHOUT THE NETHERLANDS Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

Travers modell HEN. Användarhandledning P/N B Swedish. Utgåva 09/07. NORDSON(UK) LTD. STOCKPORT

Travers modell HEN. Användarhandledning P/N B Swedish. Utgåva 09/07. NORDSON(UK) LTD. STOCKPORT Travers modell Användarhandledning Swedish Utgåva 09/07 NORDSON(UK) LTD. STOCKPORT www.nordson-finishing-eu.com Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

Prodigy HDLV pumpfördelare och kretskort

Prodigy HDLV pumpfördelare och kretskort Prodigy HDLV pumpfördelare och kretskort Användarhandledning Swedish Ugåva 03/06 Detta dokument finns tillgängligt på Internet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST,

Läs mer

Prodigy Powder Port pulvermatningscenter

Prodigy Powder Port pulvermatningscenter Prodigy Powder Port pulvermatningscenter Användarhandledning Swedish Ugåva 09/07 Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Gå till http://emanuals.nordson.com/finishing för den senaste versionen.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

icontrol Integrerat styrsystem för pulverbeläggning

icontrol Integrerat styrsystem för pulverbeläggning icontrol Integrerat styrsystem för pulverbeläggning Användarhandledning P/N 397 354 A Swedish Utgåva 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment Introduktion Denna rapport innehåller resultat från ett eller flera begåvnings-/färdighetstest

Läs mer

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare Instruktionsblad Swedish I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare VARNING: Detta I/O kort för triggsignaler är inte direkt kompatibelt med tidigare versioner (P/N 1069804 och 1069805). Se

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Blue Series Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem

Blue Series Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem Instruktionsblad P/N 7560217_01 - Swedish - lue Series Smältlimsslang med RediFlex II Upphängningssystem Säkerhetsinstruktioner VARNING! Tillåt endast personal med lämplig utbildning och erfarenhet att

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Elektropneumatiska Smältlimsapplikatorer EP 34 / EP 34 S / EP 34 SD

Elektropneumatiska Smältlimsapplikatorer EP 34 / EP 34 S / EP 34 SD Elektropneumatiska Smältlimsapplikatorer Användarhandledning - Swedish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer