ES400. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ES400. Användarhandbok"

Transkript

1 ES400 Användarhandbok

2

3 ES400 Användarhandbok 72E SV Version A September 2010

4 ii Användarhandbok till ES av Motorola, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av den här handboken får återskapas eller användas i någon form eller på något elektroniskt eller mekaniskt sätt utan skriftligt tillstånd från Motorola. Detta omfattar elektroniska och mekaniska metoder, t.ex. kopiering och registrering, samt informationslagringssystem och hämtsystem. Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran tillhandahålls i befintligt skick. All programvara, inklusive fast programvara, tillhandahålls för licensierad användning. Motorola ger användaren icke överlåtbar, icke exklusiv licens att använda den programvara eller fasta programvara som omfattas av licensen (licensierat program). Undantaget vad som anges nedan får licensen inte tilldelas, licensieras i andra hand eller på annat sätt överlåtas av användaren utan föregående skriftligt medgivande från Motorola. Användaren har inte rätt att kopiera ett licensierat program delvis eller i sin helhet, förutom vad som anges i gällande upphovsrättslagar. Användaren får inte ändra, förena eller införliva någon del av ett licensierat program med annat programmaterial, skapa härledda verk av ett licensierat program eller använda ett licensierat program i ett nätverk utan skriftligt tillstånd från Motorola. Användaren samtycker till att upprätthålla Motorolas meddelande om upphovsrätt för de licensierade program som omfattas av avtalet och att tillämpa samma meddelande på eventuella auktoriserade kopior som görs av delar av eller hela program. Användaren samtycker till att inte dekompilera, disassemblera, avkoda eller bakåtkompilera något licensierat program som levererats till användaren eller någon del därav. Motorola förbehåller sig rätten att ändra program och produkter i syfte att förbättra tillförlitlighet, funktion eller utformning. Motorola åtar sig ingen ansvarsskyldighet för produkten till följd av, eller i samband med att produkter, kretsar eller program som beskrivs i garantin används. Ingen licens överlåts i uttrycklig eller underförstådd mening, genom hinder mot hävdande av visst sakförhållande i juridisk mening eller i enlighet med Motorola, Inc. immateriella äganderätt. En underförstådd licens gäller utrustning, kretsar och delsystem i Motorola-produkter. MOTOROLA, den stiliserade M-logotypen, Symbol och Symbol-logotypen är registrerade hos US Patent & Trademark Office. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Microsoft, Windows och ActiveSync är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga produkt- eller servicenamn tillhör respektive ägare. Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York

5 iii Revideringshistorik Ändringar av originalhandboken anges nedan: Ändring Datum Beskrivning -01 version A 08/2010 Första version.

6 iv Användarhandbok till ES400

7 Innehåll Om den här handboken Inledning... xv Dokumentation... xv Konfigurationer... xv Programvaruversioner... xvi Kapitelbeskrivningar... xvi Typsnittskonventioner... xvii Relaterade dokument... xviii Serviceinformation... xviii Kapitel 1: Komma igång Packa upp telefonen Börja använda ES Ta bort batteriluckan Installera ett mikro-sd-kort Installera SIM-kortet (endast GSM) Installera batteriet Slå på ES400 för första gången Nätaktivering Stänga av ES Vänteläge Ta bort mikro-sd-kortet Ta bort SIM-kortet Fästa snöret till pekpennan Kapitel 2: Använda ES400 Inledning Innehåll Knappsatser Specialtecken Ändra mappning för knappar Mata in information

8 vi Användarhandbok till ES400 Skärmnavigering Bläddra med fingret Motorola-startskärm Statusfält Kort Kort för enkel startsida Kort för fullständig startsida Väderkort Kort med tidsspårningsfunktion Programgenvägar Fönstret Mina program Namnlist Enhetshantering Program Minneshanterare Ljudprofiler Strömbrytare och radio Larm Fusion Status Inställningar Justera volymen Ladda ES Laddningstemperatur Indikationer på batteristatus Utskrift Återställa ES Låsa ES Låsa upp med lösenord Låsa upp genom att dra med fingret Meddelanden när ES400 är låst Kapitel 3: Ringa samtal Inledning Ringa ett samtal Använda telefonens knappsats Smart Dialing Använda Kontakter Använda samtalsloggen Besvara ett samtal Funktioner för inkommande samtal Meddelande om missat samtal Larmnummer Ljudlägen Använda ett Bluetooth-headset Justera ljudvolymen Sekretessfunktion

9 Innehåll vii Använda samtalsloggen Hantera samtalsloggen Använda menyn Samtalslogg Konferenssamtal Ringa trepartssamtal Voice Commander Ring upp Sök Återuppringning Motringning Starta Möten Uppläsning Vad är klockan? Samtalshistorik Spela upp musik Vad kan jag säga? Hej då Kapitel 4: Konfiguration av telefonnät Inledning Automatisk nätkonfiguration Manuell nätkonfiguration Konfigurera CDMA-nät Konfigurera GSM-nät Användning i två nät Global användning Konfigurera en GSM-dataanslutning Telefoninställningar Ljud Säkerhet Aktivera en PIN-kod Byta PIN-kod Avaktivera PIN-koden GSM-tjänster Samtalsspärr (samtalsblockering) Nummerpresentation Vidarekoppling av samtal Samtal väntar Röstbrevlåda och SMS Fasta nummer Internet Sändningskanaler TTY HAC

10 viii Användarhandbok till ES400 Kapitel 5: Använda WLAN Inledning Översikt över Fusion Översikt över WZC (Wireless Zero Config) Växla mellan Fusion och WZC Program Konfiguration med Fusion Konfiguration med Wireless Zero Config Mer information om WZC Kapitel 6: Meddelanden Inledning E-post Skapa ett e-postmeddelande Visa ett e-postmeddelande Svara på eller vidarebefordra ett meddelande SMS-meddelande Skicka ett textmeddelande Visa textmeddelanden Svara på ett textmeddelande MMS-meddelanden Skapa och skicka MMS-meddelanden Visa ett MMS-meddelande Svara på ett MMS-meddelande Blockera inkommande MMS-meddelanden Kapitel 7: Datainsamling Inledning Digitalkameraavläsning DataWedge Kapitel 8: Använda kameran Inledning Ta bilder Kamerainställningar Alternativ på kameramenyn Ställa in storlek och kvalitet Panorama Timer Avancerat Om Spela in ett videoklipp Videoinställningar Alternativ på videomenyn Kvalitet Format Tid/datum-stämpel

11 Innehåll ix Lagring Om Titta på bilder och videoklipp Album Urvalsläge Miniatyrbildsmeny Galleri Bildvisningsprogram Kommentera bilder Ljudkommentarer Visa eller redigera bildinformation Bild Videovisningsprogram Visa eller redigera videoinformation Video Kapitel 9: Bluetooth Inledning AFH (Adaptive Frequency Hopping) Säkerhet Bluetooth-konfiguration Bluetooth-energilägen Vänteläge Återuppta Aktivering och avaktivering av Bluetooth Aktivera Bluetooth Avaktivera Bluetooth Söka efter Bluetooth-enheter Tillgängliga tjänster Tjänster för sändning av objekt via trådlös överföring Internetdelning Handsfree-tjänster Tjänster via seriell port ActiveSync via Bluetooth PBAP-tjänster (Phone Book Access Profile) Fjärranslutningstjänster (Dial-Up Networking) Ansluta till en HID-enhet: A2DP-/AVRCP-tjänster Kapitel 10: Använda GPS-navigering Inledning Programinstallation Konfigurera GPS på ES Användning GPS-kartor på mikro-sd-kort Besvara telefonsamtal under GPS-navigering Förlorad GPS-signal under körning Assisted GPS

12 x Användarhandbok till ES400 Kapitel 11: Inställningar Inledning Inställningsmappen Låsa ES Växla mellan Microsoft Lock och Lock Plus Konfigurera Lock Plus Lösenordslåsning Låsa enheten genom att dra med fingret Redigera en fingeravtrycksläsning Redigera låsningsskärmen Ljudfeedback Microsoft-låsning Ställa in lösenordslåsning Växla mellan uppringningsprogram Fönstret Enhetshantering Ljudprofiler Strömprofiler Larm Inställningar av bakgrundsbelysning och knappbelysning Accelerometer Fliken Display Fliken Om Styrplatta för optisk navigering Ändra knappmappning Mappa om en knapp till ett program Mappa om en knapp till ett tecken Mappa om en knapp till en funktion Mappa om en knapp till ett tecken med hjälp av programknappsatsen Mappa om kombinerade knappar Ändra en knapp som mappats om Generell återställning Ställa in programgenvägar Ställa in fönstret Mina program Ställa in kort Ändra ordning på kort Konfigurera kort Ställa in väderkortet Lägga till en ny plats Ändra platsen Ta bort en plats Ställa in tidsspårningsfunktionen Ställa in e-post Starta ett IMAP- eller POP-konto Automatisk e-postinställning Manuell e-postinställning Ange e-postinställningar manuellt Ändra kontoinställningar Ställa in e-postsignaturer Använda Microsoft ActiveSync med ett Outlook-företagskonto

13 Innehåll xi MMS-meddelanden Röststyrning Kontaktinställningar Spela upp Röstetikett Programinställningar Spela upp Röstetikett Musikinställningar Spela upp Röstetikett Sifferövningsinställningar Sifferinställningar Avancerade inställningar Kapitel 12: Tillbehör Inledning USB-kabel för snabbladdning USB-laddningsvagga med ett uttag Ladda batteriet i ES Kommunikation med värddator Hållare för bilen Installation på vindrutan Installera ES Anslut strömförsörjningen Ta bort ES Värdadapter Hölster ActiveSync Installera ActiveSync Konfigurera ES Skapa en ActiveSync-anslutning på värddatorn Synkronisera med ES Kapitel 13: Underhåll och felsökning Inledning Underhåll av ES Riktlinjer för batterisäkerhet Rengöring Material som behövs Rengöra ES Höljet Display Kamerafönster Gränssnittskontakt Batterikontakter Rengöra vaggans kontakter Rengöringsfrekvens

14 xii Användarhandbok till ES400 Felsökning ES Bluetooth-anslutning USB-laddningsvagga med ett uttag Hållare för bilen Bilaga A: Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer för ES A-1 ES A-1 Headset... A-5 ES400 tillbehörsspecifikationer... A-6 USB-laddningsvagga med ett uttag... A-6 Bilaga B: Knappsatser Inledning... B-1 Knapp för specialtecken... B-4 Bilaga C: Startskärm och uppringningsfunktionen i Windows Mobile Inledning... C-1 Startskärmen i Windows Mobile... C-1 Klassisk Idag-skärm... C-3 Startskärm... C-4 Uppringningsfunktionen i Windows Mobile... C-5 Ringa ett samtal... C-5 Använda telefonens knappsats... C-5 Smart Dialing... C-5 Använda Kontakter... C-6 Använda samtalshistoriken... C-7 Ringa ett kortnummer... C-8 Besvara ett samtal... C-8 Funktioner för inkommande samtal... C-9 Meddelande om missat samtal... C-9 Larmnummer... C-9 Sekretessfunktion... C-9 Använda kortnummer... C-10 Lägga till ett kortnummer... C-10 Redigera ett kortnummer... C-11 Ta bort ett kortnummer... C-11 Använda samtalshistoriken... C-11 Hantera samtalshistoriken... C-12 Ändra visningen av samtalshistoriken... C-12 Återställa samtalsräknaren... C-12 Ta bort alla poster i samtalshistoriken... C-13 Visa samtalsstatus... C-13 Använda menyn Samtalshistorik... C-13

15 Innehåll xiii Växla mellan samtal (GSM)... C-14 Växla mellan samtal (CDMA)... C-15 Konferenssamtal (GSM)... C-16 Trepartssamtal (CDMA)... C-16 Bilaga D: Programinstallation Installera med ActiveSync... D-1 Installera från ett minneskort... D-1 Installera med AirBEAM... D-2 MSP... D-2 Avbildningsuppdatering... D-2 Hämta uppdateringspaket... D-2 ActiveSync... D-2 Mikro-SD-kort... D-3 Ordlista Sakregister

16 xiv Användarhandbok till ES400

17 Om den här handboken Inledning Den här handboken innehåller information om hur du använder ES400 Enterprise Digital Assistant (EDA) och tillhörande tillbehör. OBS! Skärmbilder och fönster som återges i den här handboken utgör exempel och kan skilja sig från det som visas på skärmen på din telefon. Dokumentation Dokumentationen till ES400 innehåller information om särskilda användarbehov och omfattar följande: Snabbguide till ES400 Här beskrivs hur du kommer igång med användningen av ES400. Användarhandbok till ES400 Här beskrivs hur du använder ES400. EMDK-hjälpfilen (Enterprise Mobility Developer Kit) Innehåller API-information för utveckling av applikationer. Konfigurationer Den här handboken innehåller information om följande konfigurationer: Konfiguration Radio Skärm Minne Alternativ för datainsamling Operativsystem Knappsatser ES400 WLAN: a/b/g WPAN: Bluetooth v2.0 WWAN: CDMA eller GSM/UMTS GPS: Fristående GPS eller A-GPS 3,0-tums VGA-färgdisplay 256 MB RAM/ 1 GB Flash 3,2 megapixels färgkamera Windows Mobile 6.5 Professional Alfanumeriska knappsatser

18 xvi Användarhandbok till ES400 Programvaruversioner Den här handboken innehåller information om olika programkonfigurationer och hänvisar till operativsystem eller programvaruversioner för följande: AKU-version (Adaptation Kit Update) OEM-version Fusion-programvara Telefonprogramvara AKU-version Om du vill veta vilken AKU-version (Adaptation Kit Update) som används trycker du på Start > Inställningar > System > Om > Version. På andra raden visas operativsystemsversion och delversionsnummer. Den sista delen av delversionsnumret utgör AKU-numret. Exempel: Om delversionsnumret är körs enheten med AKU-version OEM-version Om du vill veta vilken OEM-programversion som används trycker du på Start > Inställningar > System > Systeminformation > System. Plattformsversion Om du vill veta vilken virtuell plattform som används trycker du på Start > Inställningar > System > Systeminformation > Paket. Fusion-programvara Om du vill veta vilken version av Fusion-programvaran som används trycker du på Start > Wireless Companion > Status för trådlöst > Versioner. Telefonprogramvara Om du vill veta vilken version av telefonprogramvaran som används trycker du på > > Telefoninformation. Kapitelbeskrivningar Den här handboken innehåller information om följande: Kapitel 1, Komma igång innehåller information om hur du börjar använda ES400 för första gången. Kapitel 2, Använda ES400 innehåller information om hur du använder ES400. Kapitel 3, Ringa samtal innehåller grundläggande anvisningar som talar om hur du använder ES400-telefonen. Kapitel 4, Konfiguration av telefonnät innehåller information om hur du ansluter ES400 till ett nätverk. Kapitel 5, Använda WLAN innehåller information om hur du ställer in ES400 för ett trådlöst nätverk.

19 Om den här handboken xvii Kapitel 6, Meddelanden innehåller anvisningar som talar om hur du skickar textmeddelanden (SMS) och multimediemeddelanden (MMS). Kapitel 7, Datainsamling innehåller anvisningar som talar om hur du med hjälp av ES400 kan samla data genom att använda laserskannern, bildgeneratorn eller kameran. Kapitel 8, Använda kameran innehåller anvisningar som talar om hur du tar bilder och spelar in videoklipp. Kapitel 9, Bluetooth innehåller information om Bluetooth-funktionerna i ES400. Kapitel 10, Använda GPS-navigering innehåller information om GPS-navigering med ES400. Kapitel 11, Inställningar innehåller information om hur du konfigurerar ES400. Kapitel 12, Tillbehör innehåller information om tillgängliga tillbehör och hur du använder dem tillsammans med ES400. Kapitel 13, Underhåll och felsökning innehåller information om rengöring och förvaring av ES400 samt felsökningslösningar på problem som kan uppstå vid användningen av ES400. Bilaga A, Tekniska specifikationer innehåller tekniska specifikationer om ES400. Bilaga B, Knappsatser innehåller information om knappsatslayout och användning. Bilaga C, Startskärm och uppringningsfunktionen i Windows Mobile innehåller information om hur du använder startskärmen och uppringningsfunktionen i Windows Mobile. Bilaga D, Programinstallation innehåller information om hur du installerar programuppdateringar och uppdateringar av operativsystem. Typsnittskonventioner I detta dokument gäller följande: Enterprise Digital Assistant syftar på Motorola ES400. Kursiverad text används för att markera följande: Kapitel och avsnitt i den här handboken och relaterade dokument Ikoner på en skärm Text i fet stil används för att markera följande: Namn på dialogrutor, fönster och skärmar Namn på nedrullningsbara listor och listrutor Namn på kryssrutor och alternativknappar Namn på knappar på en knappsats Namn på knappar på en skärm Punkter ( ) används för: Åtgärder Listor med alternativ Listor med obligatoriska steg, inte nödvändigtvis i följd Listor i ordningsföljd (t.ex. listor med stegvisa anvisningar) visas som numrerade listor

20 xviii Användarhandbok till ES400 Relaterade dokument Snabbguide till ES400, p/n xx. Regelguide till ES400, p/n xx. Mobility Services Platform User Guide, p/n 72E xx. Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version 3.20, p/n 72E xx. AirBEAMSmart Windows CE Client Product Reference Guide, p/n xx. MSP Software User Guide, p/n 72E xx. EMDK-filer (Enterprise Mobility Developer Kits) finns på: Den senaste ActiveSync-programvaran finns på: Den senaste versionen av den här handboken och andra handböcker hittar du på: Serviceinformation Om du har problem med utrustningen kan du kontakta Motorolas Enterprise Mobility-support för din region. Kontaktinformation hittar du på: När du kontaktar Enterprise Mobility-supporten ber vi dig ha följande information tillgänglig: Enhetens serienummer (som du hittar på tillverkningsetiketten) Modellnummer och produktnamn (som du hittar på tillverkningsetiketten) Programvarutyp och versionsnummer Tillverkningsetikett Motorola besvarar förfrågningar via e-post, telefon eller fax inom den tidsram som anges i supportavtalen. Om Motorolas Enterprise Mobility-support inte kan hjälpa dig att lösa problemet kan du bli tvungen att lämna in produkten på service. I så fall får du särskilda instruktioner. Motorola ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid frakt om den godkända leveransförpackningen inte används. Om du inte skickar enheterna i enlighet med våra anvisningar kan garantin upphöra att gälla. Ta ur microsd-kortet eller SIM-kortet innan du skickar enheten. Om du har köpt din Enterprise Mobility-företagsprodukt från någon av Motorolas affärspartner kontaktar du den affärspartnern om du behöver support.

21 Kapitel 1 Komma igång Packa upp telefonen Ta försiktigt bort allt skyddsmaterial från ES400 och spara leveransförpackningen för förvaring och eventuell framtida frakt. Kontrollera att förpackningen innehåller följande: ES400 Enterprise Digital Assistant med batterilucka och pekpenna Litiumjonbatteri (1 540 mah eller mah) USB-kabel för snabbladdning Strömförsörjning Landsspecifika kontakter Snöre till pekpennan Regelhandbok Snabbhandbok Kontrollera att utrustningen är fri från skador. Om någon del av utrustningen saknas eller är skadad kontaktar du Motorolas Enterprise Mobility-supportcenter omgående. Kontaktinformation hittar du på sidan xviii. Ta bort den skyddsfilm som täcker display och kamerafönster innan du använder ES400 för första gången.

22 1-2 Användarhandbok till ES400 Börja använda ES400 Använda ES400 för första gången: Ta bort batteriluckan Installera ett mikro-sd-kort (tillval) Installera ett SIM-kort (endast GSM) Installera batteriet Slå på ES400 för första gången Ladda ES400 Ta bort batteriluckan Ta bort batteriluckan: 1. Håll stadigt i ES400 med båda händerna som på bilden. 2. Använd tummarna och skjut batteriluckan nedåt. 3. Ta bort batteriluckan från ES Bild 1-1 Ta bort batteriluckan Installera ett mikro-sd-kort Mikro-SD-kortplatsen sitter under batteriet och kan användas för att installera ett sekundärt, beständigt minne. Läs mer i den dokumentation som medföljde kortet och följ tillverkarens rekommendationer för användning. VARNING Undvik skador på mikro-sd-kortet genom att följa rekommenderade ESD-föreskrifter om elektrostatisk urladdning. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.

23 Komma igång 1-3 Installera mikro-sd-kortet: 1. Lås upp SIM-korthållaren genom att skjuta den uppåt. 2. Lyft SIM-korthållaren. SIM-korthållare Bild 1-2 Öppna SIM-korthållaren 3. Lås upp mikro-sd-korthållaren genom att skjuta den åt höger. 4. Lyft mikro-sd-korthållaren. mikro-sd-korthållare Bild 1-3 Öppna mikro-sd-korthållaren 5. Sätt i mikro-sd-kortet i hållaren. Bild 1-4 Sätta i mikro-sd-kortet 6. Stäng mikro-sd-korthållaren.

24 1-4 Användarhandbok till ES400 Bild 1-5 Stänga och låsa mikro-sd-korthållaren 7. Lås mikro-sd-korthållaren genom att skjuta den åt vänster. 8. Om du vill installera ett SIM-kort följer du anvisningarna i nästa avsnitt. 9. Om du inte vill installera ett SIM-kort stänger du SIM-korthållaren och låser fast den genom att skjuta den nedåt. Installera sedan batteriet. Installera SIM-kortet (endast GSM) GSM-abonnemang kräver användning av SIM-kort (Subscriber Identification Module). Ett sådant kort får du från din operatör. Kortet kan innehålla följande information: Kontoinformation om din mobiloperatör. Information om åtkomst och inställningar. Kontaktinformation, som kan överföras till Kontakter på ES400. Eventuella andra tjänster som användaren prenumererar på. OBS! Mer information om SIM-kort hittar du i operatörens dokumentation.

25 Komma igång 1-5 Installera SIM-kortet: 1. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren med kontakterna utåt och kortskåran uppåt. Bild 1-6 Sätta i SIM-kortet 2. Stäng SIM-korthållaren och lås fast den genom att skjuta den nedåt. Kontrollera att SIM-kortet sitter ordentligt på plats och ligger plant. Kontrollera att kortets ände inte ligger på SIM-kortsfliken. SIM-kortsflik Bild 1-7 Stänga och låsa SIM-korthållaren

26 1-6 Användarhandbok till ES400 Installera batteriet Installera batteriet: 1. Kontrollera var batterikontakterna sitter. 2. Sätt i batteriet med botten först i batterifacket. 3. Tryck ned batteriet i batterifacket. 4. Fäst batteriet genom att trycka ned batterilåsspärren. Batterilåsspärr Bild 1-8 Sätta i batteriet 5. Lägg batteriluckan ovanpå telefonen. Bild 1-9 Sätta tillbaka batteriluckan 6. Lås luckan på plats genom att skjuta den uppåt.

27 Komma igång 1-7 Slå på ES400 för första gången Slå på ES400 genom att trycka på strömknappen. Välkomstskärmen visas när ES400 startar och därefter visas kalibreringsskärmen. OBS! Du når kalibreringsskärmen genom att trycka på Start > Inställningar > System > Bildskärm > Kalibrera skärmen. 1. Ta bort pekpennan som sitter på baksidan av ES Starta kalibreringen genom att trycka på skärmen. 3. Tryck lätt med pekpennans spets och håll ned den ett kort ögonblick mitt på var och en av de symboler som visas på skärmen. 4. Upprepa i takt med att symbolen flyttas runt på skärmen. 5. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in datum och tid och därefter e-post och lösenord. När det är klart visas startskärmen på ES400. Nätaktivering Aktivera för ett GSM-/UMTS-nät: 1. Om du har installerat ett aktiverat SIM-kort i ES400 utförs aktiveringsprocessen automatiskt. 2. Dialogrutan Telefonnät konfiguration av GSM/UMTS visas. 3. Tryck på Ja och därefter på OK. Nu kan det hända att ES400 återställs, beroende på operatör. 4. Om meddelandet Uppdatera anslutningsinställningar visas när telefonen startas trycker du på Start > Inställningar > Anslutning > Konfiguration av telefonnät och därefter på Uppdatera anslutningsinställningar. 5. Om det inte finns några funktioner för nätet visas ett meddelande med länkar för manuell konfiguration av dataanslutning och MMS-anslutning. Aktivera för ett CDMA-nät: 1. Öppna ett konto hos CDMA-operatören. Lämna ditt MEID-nummer till kundtjänstsrepresentanten (du hittar numret på baksidan av ES400 eller genom att trycka på Start > Inställningar > Systemvisningsinfo). 2. Om du inte har installerat något SIM-kort visas dialogrutan Inget SIM-kort hittades. 3. Tryck på OK. Dialogrutan Telefonnät CDMA-aktivering visas. 4. Aktivera CDMA-nätet genom att trycka på Ja. 5. Tryck på Föredraget nät på fliken CDMA-konfiguration och välj ett nät. 6. Tryck på Ja. 7. Tryck på Starta aktivering. 8. Aktivera genom att trycka på Ja. 9. Tryck på Aktivera nu. Mer information om hur du konfigurerar telefonen och aktiverar den för ett annat nät hittar du i Kapitel 4, Konfiguration av telefonnät.

28 1-8 Användarhandbok till ES400 Stänga av ES400 När du vill stänga av ES400 håller du strömknappen nedtryckt i minst fem sekunder. Bild 1-10 Avstängningsfönster Stäng av ES400 genom att trycka på Stäng av. Vänteläge Vänteläget aktiveras i följande situationer: Användaren trycker på och släpper strömknappen Användaren placerar ES400 i det mjuka hölstret Strömtidsgräns Batterinivån blir väldigt låg Vänteläget avaktiveras i följande situationer: Användaren trycker på strömknappen ES400 tar emot ett inkommande samtal eller data En Bluetooth-händelse inträffar Användaren ansluter en USB-enhet till mikro-usb-porten Användaren placerar ES400 i vaggan Användaren ansluter eller tar bort ett headset till eller från ljudporten Användaren tar bort ES400 från det mjuka hölstret

29 Komma igång 1-9 Ta bort mikro-sd-kortet Ta bort ett mikro-sd-kort: VARNING Spara alla data innan du tar bort batteriet. Om du inte gör det kan data gå förlorade. 1. Aktivera vänteläget genom att trycka på strömknappen. 2. Skjut batteriluckan nedåt. 3. Ta bort batteriluckan. 4. Lyft batterilåsspärren. 5. Ta ut batteriet ur ES Lås upp SIM-korthållaren genom att skjuta den uppåt. 7. Lyft SIM-korthållaren. 8. Lås upp mikro-sd-korthållaren genom att skjuta den åt höger. 9. Lyft mikro-sd-korthållaren. 10. Ta bort mikro-sd-kortet från hållaren. 11. Stäng mikro-sd-korthållaren. 12. Lås mikro-sd-korthållaren genom att skjuta den åt vänster. 13. Stäng SIM-korthållaren. 14. Lås SIM-korthållaren genom att skjuta den nedåt. 15. Sätt tillbaka batteriet. 16. Fäst batteriet genom att trycka ned batterilåsspärren. 17. Sätt tillbaka batteriluckan. Ta bort SIM-kortet Ta bort ett SIM-kort: VARNING Spara alla data innan du tar bort batteriet. Om du inte gör det kan data gå förlorade. 1. Aktivera vänteläget genom att trycka på strömknappen. 2. Skjut batteriluckan nedåt. 3. Ta bort batteriluckan. 4. Lyft batterilåsspärren. 5. Ta ut batteriet ur ES400.

30 1-10 Användarhandbok till ES Lås upp SIM-korthållaren genom att skjuta den uppåt. 7. Lyft SIM-korthållaren. 8. Ta bort SIM-kortet från hållaren. 9. Stäng SIM-korthållaren. 10. Lås fast SIM-korthållaren genom att skjuta den nedåt. 11. Fäst batteriet genom att trycka ned batterilåsspärren. 12. Sätt tillbaka batteriluckan. Fästa snöret till pekpennan ES400 levereras med ett snöre som du kan använda till att fästa pekpennan vid telefonen. 1. Ta bort pekpennan som sitter på baksidan av telefonen. 2. Trä öglan i den ena änden av snöret genom pekpennan (1) och trä därefter den andra öglan genom den första (2). 3. När du har satt fast snöret i pekpennan trär du den fria öglan genom fästet på telefonen och trär därefter pennan genom öglan (3). Bild 1-11 Fästa snöret vid pekpennan och ES400

31 Kapitel 2 Använda ES400 Inledning I det här kapitlet förklaras ES400-telefonens indikatorer, knappar, statusikoner och kontroller. Här hittar du även grundläggande information om hur du använder telefonen. Innehåll Batterilucka Laddnings-/ kommunikationskontakter Kameraobjektiv Belysning Mottagare Indikatorlampa Omgivningsljus/ avståndssensor Pekskärm Fingeravtrycksläsare Styrplatta för optisk navigering Strömknapp Sekundär mikrofon (högtalartelefonsläge) Högtalare Kameraknapp Volymknappar LED-lampa Pekpenna Headset- Port Mikro-USBport Programmerbar knapp Avläsningsknapp Bild 2-1 Funktioner hos ES400 Högtalare Primär mikrofon (telefonlursläge) Knappsats

32 2-2 Användarhandbok till ES400 Knappsatser ES400 har tre knappsatskonfigurationer: QWERTY, QWERTZ och AZERTY. I Bilaga B, Knappsatser kan du läsa mer om de olika knappsatskonfigurationerna. Bild 2-2 QWERTY-knappsats Specialtecken Om du vill infoga specialtecken trycker du på en knapp och håller den nedtryckt tills de tillgängliga specialtecknen visas på skärmen. Tryck på tecknet. Tabell B-2 på sidan B 4 innehåller en förteckning över tillgängliga specialtecken. Bild 2-3 Visning av specialtecken Du kan även trycka på + för att visa ytterligare tecken. Välj ett specialtecken genom att trycka på det. Ändra mappning för knappar Användaren kan välja att mappa om knapparna på knappsatsen till tecken eller funktioner. I Kapitel 11, Inställningar kan du läsa mer om hur du mappar om knappsatsens knappar.

33 Använda ES Mata in information Du kan välja att använda en hand eller båda händerna för att mata in information via knappsatsen (se Bild 2-4). Användning med en hand Bild 2-4 Mata in information via knappsatsen Användning med båda händerna Skärmnavigering OBS! Om du vill ändra standardinställningar och känslighet hos styrplattan för optisk navigering trycker du på Start > Inställningar > Privat > Navigeringssats. Tack vare styrplattan för optisk navigering på knappsatsen kan du navigera på skärmen med fyrvägsnavigering eller muspekare. Om du vill växla mellan fyrvägsnavigering eller muspekare trycker du på + eller håller ned i tre sekunder. visas hastigt när fyrvägsnavigeringen aktiveras och visas hastigt när muspekaren aktiveras. Vid fyrvägsnavigering flyttar användaren markeringsobjektet på skärmen genom att flytta tummen över styrplattan för optisk navigering. Med muspekaren flyttar användaren runt markören på skärmen som på en dator. Välj objekt på skärmen genom att trycka på styrplattan för optisk navigering på ungefär samma sätt som vid musklickning.

34 2-4 Användarhandbok till ES400 Styrplatta för optisk navigering Bild 2-5 Använda styrplattan för optisk navigering Bläddra med fingret Med fingret kan du bläddra uppåt och nedåt på webbsidor, dokument och listor med exempelvis kontakter, filer, meddelanden, kalenderposter med mera. För att bläddra med fingret sveper eller drar du snabbt med fingret på skärmen. Om du vill bläddra uppåt sveper du med fingret uppåt på skärmen. Om du vill bläddra nedåt sveper du med fingret nedåt på skärmen.

35 Använda ES Motorola-startskärm Den anpassningsbara Motorola-startskärmen ger snabbare och enklare åtkomst till funktioner och program. Här kan användaren även anpassa gränssnittet för att optimera sitt unika arbetsflöde och bli mer effektiv. Statusfält Kort Tryck här om du vill öppna startfönstret Tryck här om du vill öppna programfönstret Tryck här om du vill låsa enheten Tryck här om du vill öppna Kontakter Bild 2-6 Motorola-startskärm Statusfält Programgenvägar Namnlist I statusfältet högst upp på skärmen visas de statusikoner som anges i Tabell 2-1. Öppna fönstret Enhetshantering genom att trycka någonstans i statusfältet. Mer information finns i Enhetshantering på sidan Meddelanden Anslutningar Signalstyrka Ljud Batteri Klocka Bild 2-7 Ikoner i statusfältet Om du vill visa statusmeddelanden trycker du på statusfältet och väljer i Status på sidan Mer information finns

36 2-6 Användarhandbok till ES400 Tabell 2-1 Ikoner i statusfältet Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Meddelanden Påminnelse om en kommande kalenderhändelse. Ett eller flera textmeddelanden har tagits emot. Ett eller flera snabbmeddelanden har tagits emot. Ett eller flera röstmeddelanden har tagits emot. Alla meddelandeikoner kan inte visas. Bluetooth är aktiverat. Ett eller flera e-postmeddelanden har tagits emot. MMS-meddelande skickas. MMS-meddelande tas emot. MMS-meddelandet har skickats. MMS-meddelandet har mottagits. TTY-headset är aktiverat. TTY med HCO (Hearing Carry Over) är aktiverat. TTY med VCO (Voice Carry Over) är aktiverat. Avisering om Microsoft-kundfeedback. Anslutningar Anslutningen är aktiv. Synkronisering pågår. Wi-Fi används. 3G är tillgängligt. (Endast GSM) EGPRS är tillgängligt. (Endast GSM) EVDO version 0 är tillgängligt. (Endast CDMA) Viloläge ingen dataöverföring vid 1x- eller EVDO-anslutning. (Endast CDMA) Anslutningen är inaktiv. Wi-Fi är tillgängligt. HSDPA är tillgängligt. (Endast GSM) GPRS är tillgängligt. (Endast GSM) 1xRTT är tillgängligt. (Endast CDMA) EVDO version A är tillgängligt. (Endast CDMA) Roaming. WAN Missat samtal. Röstsamtal pågår. Parkerat samtal. WAN på/god signal. Ingen WAN-tjänst. HSDPA används. (Endast GSM) 3G används. (Endast GSM) Uppringning utan installerat SIM-kort. Samtal vidarekopplas. Högtalartelefon på. Telefonen är avstängd. Söker efter WAN-tjänst. Ansluter HSDPA. (Endast GSM) Ansluter 3G. (Endast GSM)

37 Använda ES Tabell 2-1 Ikoner i statusfältet (fortsättning) Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning GPRS används. (Endast GSM) EGPRS används. (Endast GSM) EVDO används. (Endast CDMA) Ansluter GPRS. (Endast GSM) Ansluter EGPRS. (Endast GSM) Ansluter EVDO. (Endast CDMA) Inget SIM-kort installerat. (Endast GSM) Ljud Alla ljud är aktiverade. Alla ljud är avaktiverade. Vibrationsfunktionen är aktiverad. Batteri Batteriet laddas. Batteriet har en hög laddningsnivå. Batteriet har en låg laddningsnivå. Batteriet är helt laddat. Batteriet har en mellanhög laddningsnivå. Batteriet har en mycket låg laddningsnivå. Kort Med hjälp av kort kan du snabbt öppna och utföra vanliga uppgifter. Hur många och vilken typ av kort som användaren har tillgång till kan ställas in av systemadministratören eller slutanvändaren själv. Som standard innehåller ES400 fyra kort. Svep åt vänster eller höger med fingret på skärmen om du vill visa intilliggande kort. Användaren kan flytta, ta bort och lägga till kort på startskärmen. Mer information finns i Kapitel 11, Inställningar. Kort för enkel startsida På kortet för enkel startsida visas datum, tid och meddelanden. Tryck här om du vill ställa in datum och tid Tryck här om du vill konfigurera aktivt kort Operatörsnamn Ägarens namn Namn på ägarens företag Bild 2-8 Kort för enkel startsida

38 2-8 Användarhandbok till ES400 Kort för fullständig startsida På kortet för fullständig startsida visas datum, tid och meddelanden med utökad information. Tryck här om du vill ställa in datum och tid Operatörsnamn Tryck här om du vill konfigurera aktivt kort Ägarens namn Tryck här om du vill konfigurera kort Namn på ägarens företag Bild 2-9 Kort för fullständig startsida Tabell 2-2 innehåller genvägsikonerna på kortet för startsida. Tabell 2-2 Genvägsikoner på kortet för startsida Ikon Beskrivning Kalender: Visar nästa möte i kalendern. Klicka på ikonen om du vill öppna programmet Kalender. E-post på arbetsplatsen: Visar antalet olästa e-postmeddelanden i Outlook. Klicka på ikonen om du vill öppna programmet Outlook. Uppgifter: Visar antalet oavslutade uppgifter. Klicka på ikonen om du vill öppna programmet Uppgift. Meddelanden: Visar antalet olästa SMS och MMS. Klicka på ikonen om du vill öppna programmet Meddelanden. Röstbrevlåda: Visar antalet röstmeddelanden i röstbrevlådan. Missade samtal: Visar antalet missade samtal. Privat e-post: Visar antalet olästa e-postmeddelanden i ditt privata e-postkonto. Klicka på ikonen om du vill öppna programmet Meddelanden. Status för inkommande samtal: Visar status för inkommande samtal. Klicka på ikonen om du vill öppna telefonens uppringningsprogram.

39 Använda ES Väderkort På väderkortet visas väderleken i en viss stad. Bild 2-10 Väderkort I Ställa in väderkortet på sidan finns mer information om hur du ställer in väderkortet. Kort med tidsspårningsfunktion Med hjälp av tidsspårningskortet kan en anställd på ett enkelt sätt registrera hur mycket tid han eller hon har lagt ned på ett visst jobb och sedan sammanställa informationen i ett lättanvänt format. Bild 2-11 Kort med tidsspårningsfunktion I Ställa in tidsspårningsfunktionen på sidan finns mer information om hur du ställer in väderkortet. Programgenvägar Genvägsknapparna till program ger snabb åtkomst till fyra favoritprogram. Du startar ett program genom att klicka på ikonen. Information om hur du konfigurerar genvägsknapparna till program finns i Ställa in programgenvägar på sidan Programgenvägsknappar Bild 2-12 Fönstret Mina program

40 2-10 Användarhandbok till ES400 Fönstret Mina program Via fönstret Mina program har användaren tillgång till alla program i ES400. Användaren kan själv anpassa fönstret så att favoritprogrammen visas. Information om hur du konfigurerar fönstret Mina program finns i Ställa in fönstret Mina program på sidan Bild 2-13 Fönstret Mina program Skärmen Mina program kan konfigureras. Mer information finns i Ställa in fönstret Mina program på sidan Namnlist Namnlisten finns längst ned på skärmen och innehåller startsymbolen som du använder för att öppna Start-menyn. Här visas även olika programnamn, beroende på vilket program som körs. Bild 2-14 Exempel på namnlist Tabell 2-3 Program som du kan välja på Start-menyn Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning ActiveSync Används för synkronisering av information mellan ES400 och en värddator eller Exchange-server. Larm Ställ in lokal tid och datum på klockan. Du kan även ställa in larm för särskilda dagar och tider i veckan. Miniräknare Utför grundläggande beräkning med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Kontakter Håll reda på vänner och arbetskamrater. AirBeam-klient Gör det möjligt för kunder med äldre versioner att distribuera AirBEAM Smart -paket till enheter. Bing Sök på Internet. Kalender Håll reda på dina möten och skapa förfrågningar om möten. E-post Skicka e-post.

41 Använda ES Tabell 2-3 Program som du kan välja på Start-menyn (fortsättning) Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Filutforskare Ordna och hantera filer på telefonen. Spel Spela spel. Komma igång Starta programmet Komma igång. Hjälp Öppna onlinehjälpen. Startskärm Öppna startskärmen. Internetdelning Anslut en bärbar dator till Internet med hjälp av dataanslutningen i ES400. Messenger Använd mobilversionen av Windows Live Messenger. MSN Money Håll koll på ekonomin. Internet Explorer Sök på webbsidor och WAP-sidor och hämta nya program och filer från Internet. Marknad Köp program. Microsoft My Phone Synkronisera kontakter, kalender, uppgifter, textmeddelanden, musik, bilder, videoklipp och dokument i ES400 med ett Microsoft My Phone-konto. MSN Weather Håll koll på vädret där du befinner dig. MSP-agent Hantera ES400 från en MSP-server. För att kunna utnyttja den här funktionen måste du köpa en MSP-klientlicens per enhet anpassad efter de hanteringsfunktioner du behöver. Office Mobile 2010 Ger åtkomst till programmen Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile, SharePoint WorkSpace Mobile och Word Mobile. Bilder och videoklipp Visa och hantera bilder, animerade GIF-filer och videofiler. Remote Desktop Mobile Logga in på datorer med Windows NT-server och utnyttja alla program på den datorn via ES400. Inställningar Öppna inställningsmappen. Mer information finns i Inställningsmappen på sidan Kommentarer Skapa handskrivna eller maskinskrivna kommentarer, teckningar och röstinspelningar. Telefon Ring samtal. Klient för snabb distribution Gör det möjligt för användaren att konfigurera ES400 för första gången genom att initiera distribution av inställningar, fast programvara och programvara. För att kunna utnyttja funktionen måste du köpa en MSP-klientlicens per enhet. Sök i telefon Sök efter kontakter, data och annan information i ES400. Mer information finns i Microsoft Applications for Windows Mobile 6 User Guide. SMS-mellanlagring Gör det möjligt för användaren att ta emot och hantera SMS från en MSP-server och konfigurera ES400 utifrån dessa. För att kunna utnyttja funktionen måste du köpa en MSP-klientlicens per enhet.

42 2-12 Användarhandbok till ES400 Tabell 2-3 Program som du kan välja på Start-menyn (fortsättning) Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Aktivitetshanteraren Gör det möjligt att visa minnes- och processorallokering och stoppa processer som körs. Text Skicka SMS och MMS. Uppgifter Håll reda på uppgifter. Verktyg Innehåller programmen Adobe Reader och Voice Commander. Wireless Companion Öppna mappen Wireless Companion. Windows Live Använd mobilversionen av Windows Live för att söka efter information på webben. Windows Media Spela upp ljud- och videofiler.

43 Använda ES Enhetshantering Fönstret Enhetshantering ger snabb åtkomst till information om ES400 och dess inställningar. Öppna fönstret Enhetshantering genom att trycka någonstans i statusfältet. Bild 2-15 Fönstret Enhetshantering Navigeringsfältet innehåller åtta flikar: Program Minneshanterare Ljudprofiler Strömbrytare och radio Larm Fusion Status Inställningar Öppna en flik genom att trycka på motsvarande ikon. Bläddra åt vänster eller höger om du vill visa fler ikoner.

44 2-14 Användarhandbok till ES400 Program Fliken Program innehåller en lista över de program som för tillfället körs på ES400. På den här fliken kan du enkelt växla mellan olika program och snabbt avsluta processer. Bild 2-16 Fliken Program Om du vill växla till ett program trycker du på programmets namn. Om du vill avsluta ett program som körs trycker du på krysset (X) bredvid programmets namn. Om du vill avsluta alla program trycker du på Stäng alla. Om du vill gå till aktivitetshanteraren trycker du på Aktivitetshanteraren. Minneshanterare På fliken Minneshanterare visas en översikt över minnesanvändningen. Här kan du snabbt frigöra utrymme. Bild 2-17 Fliken Minneshanterare Enhetsutrymme Här visas totalt tillgängligt Flash-minne och andelen Flash-minne som används. SD-kort Här visas totalt tillgängligt minne och andelen minne som används. RAM Här visas totalt tillgängligt RAM-minne och andelen RAM-minne som används. Tryck på Visa stora filer om du vill visa filer på ES400 som är större än en viss byte-storlek.

45 Använda ES Ljudprofiler Från fliken Ljudprofiler når du dina ljudinställningsprofiler. Bild 2-18 Fliken Ljudprofiler Välj en profil genom att trycka på profilens namn. Vibrera Telefonen vibrerar när det ringer samt vid påminnelser och meddelanden. Ring- och systemvolym är inställd på 0 (av). Tyst Ringsignal, påminnelser och meddelanden är inställda på Ingen. Ring- och systemvolym är inställd på 0 (av). Schema Telefonen vibrerar när det ringer samt vid påminnelser och meddelanden under pågående kalendermöte. Normal Ringsignalen är inställd på Ring, Påminnelse är inställd på Vibration och ljud och Meddelande är inställd på Spela upp ljud. Ring- och systemvolym är inställd på nivå 4. Högt Ringsignalen är inställd på Vibration och ringsignal, Påminnelse är inställd på Vibration och ljud och Meddelande är inställd på Vibration och ljud. Ring- och systemvolym är inställd på nivå 5. Omgivning Profilinställningar ställs in utifrån den omgivande ljudnivån. Profilen Temporär skapas när användaren inför ändringar i systemet, till exempel justerar volymen med hjälp av volymknapparna. Mer information om hur du skapar nya ljudprofiler hittar du i Ljudprofiler på sidan 11 8.

46 2-16 Användarhandbok till ES400 Strömbrytare och radio På fliken Strömbrytare och radio visas aktuell batteristatus och användaren får snabb tillgång till strömprofiler och ström-/radiorelaterade alternativ. Bild 2-19 Fliken Strömbrytare och radio Symbolen för återstående batterikapacitet visar hur mycket batteriladdning som återstår i form av ett stapeldiagram och även i procent. På profilraden visas vilken profil som används för tillfället. Om du vill ställa in en definierad profil trycker du på Profil. En lista över profiler visas. Välj en profil på listan. En alternativknapp visas bredvid den profil som du har valt. Om du vill visa egenskaperna för en profil på listan trycker du på bredvid profilen. Bild 2-20 Sida med strömprofiler Tryck på Bakåt om du vill återgå till fliken Profiler. Följande inställningar kan användaren ändra manuellt (visa fler alternativ genom att dra uppåt på displayen). Telefonradio Slå på eller av radion. Wi-Fi Aktivera eller avaktivera Wi-Fi-radion. Bluetooth Aktivera eller avaktivera Bluetooth-radion. Enhetstidsgräns Ange hur länge telefonen ska vara inaktiv innan vänteläget aktiveras. Displaybelysning Ange hur länge telefonen ska vara inaktiv innan displaybelysningen stängs av. Ljusstyrka Ställ in displayens ljusstyrka.

47 Använda ES ActiveSync Högbelastningstid Anger hur ofta telefonen söker efter e-postmeddelanden och kalenderhändelser under högbelastningstid. ActiveSync Lågbelastningstid Anger hur ofta telefonen söker efter e-postmeddelanden och kalenderhändelser under lågbelastningstid. Mer information om hur du skapar nya profiler hittar du i Strömprofiler på sidan Larm På fliken Larm kan du kontrollera Windows Mobile-aktiverade larm. Tryck på statusfältet >. Bild 2-21 Fliken Larm Om du vill aktivera eller avaktivera ett larm trycker du på larmets namn. Om du vill ändra en larminställning trycker du på Redigera larm. Mer information om hur du ställer in larm hittar du i Larm på sidan Fusion Från fliken Fusion når du Fusion-gränssnittet. Bild 2-22 Fliken Fusion Mer information om hur du använder och konfigurerar ett WLAN hittar du i Kapitel 5, Använda WLAN.

48 2-18 Användarhandbok till ES400 Status På fliken Status visas alla systemmeddelanden. Meddelanden med systeminformation visas i form av ikoner i statusfältet. Se listan över meddelandeikoner i Tabell 2-1 på sidan 2 6. Tryck på statusfältet och välj. Bild 2-23 Fliken Status Tryck på ett meddelanden för att läsa tillhörande information. Inställningar På fliken Inställningar listas telefonens olika inställningsprogram. Klicka på ett objekt på listan om du vill öppna motsvarande inställningsprogram eller mapp. Bläddra uppåt på listan om du vill visa fler inställningsikoner. Bild 2-24 Fliken Inställningar Ikoner och beskrivningar av inställningsprogrammen hittar du i Tabell 11-1 på sidan 11 1.

49 Använda ES Justera volymen Justera systemvolymen: 1. Du kan öka och minska systemvolymen genom att trycka på volymknapparna till höger på ES400. Dialogrutan Volym visas. 2. När du ökar eller minskar volymen flyttar sig reglaget. Du kan även justera volymen genom att flytta reglaget. 3. Välj alternativknappen Vibrera om du vill stänga av systemljudet och göra så att telefonen vibrerar vid systemmeddelanden. 4. Välj alternativknappen Av om du vill stänga av alla systemljudmeddelanden. Ladda ES400 VARNING Var noga med att följa riktlinjerna för batterisäkerhet i Riktlinjer för batterisäkerhet på sidan Innan du använder ES400 för första gången laddar du batteriet med den USB-kabel för snabbladdning ( R) som medföljer eller tillbehöret USB-laddningsvagga med ett uttag. Information om hur du ansluter kabeln respektive laddningsvaggan samt hur laddningen går till hittar du i Kapitel 12, Tillbehör. Placera ES400 i laddningsvaggan eller anslut kabeln. Laddningen startar automatiskt. Information om laddningsindikatorer hittar du i Tabell 2-4. Batteriet på mah laddas helt på mindre än tre timmar och batteriet på mah laddas helt på mindre än sex timmar. Bild 2-25 Laddning av ES400 med nätadaptern

50 2-20 Användarhandbok till ES400 Indikatorlampa Bild 2-26 LED-indikatorlampa Tabell 2-4 Laddningsindikator LED-indikatorlampa Beskrivning Av Blinkar långsamt i grönt (en blinkning varannan sekund) Fast grönt sken Blinkar snabbt i rött (två blinkningar/sekund) Visar att: telefonen inte är ansluten till uttaget. batteriet inte laddas. Visar att batteriet laddas. Visar att batteriet är helt uppladdat. Visar att det har uppstått ett laddningsfel, t.ex.: temperaturen är för låg eller för hög. laddningen har pågått under alltför lång tid utan att avslutas. Laddningstemperatur Ladda batterierna vid en temperatur mellan 0 C och 40 C. Observera att telefonen har smarta funktioner för laddningskontroll. Batteriladdningen kan aktiveras och avaktiveras under kortare perioder så att batteriets temperatur hålls på en acceptabel nivå. Indikatorlampan på ES400 visar att laddningen har avaktiverats tillfälligt på grund av onormal temperatur. Se Tabell 2-4. Indikationer på batteristatus Batteriets laddningsnivå visas med hjälp av batteriikoner i statusfältet. När laddningsnivån understiger en viss nivå visas statusikonen och en batteridialogruta visas som innehåller information om batteriets status. Meddelandet visas ända tills du trycker på Stäng. Du kan även trycka på statusfältet och visa fönstret Enhetshantering. Tryck på. Utskrift Du kan använda ES400 för att skriva ut på skrivare från andra tillverkare. Med hjälp av Motorola Print Manager, som finns att hämta på webbplatsen Support Central kan du skriva ut på skrivare med Bluetooth-funktioner. ES400 kan även användas för utskrift med USB-värdadapter och USB-kabel. Mer information finns i Kapitel 12, Tillbehör.

51 Använda ES Återställa ES400 Om du vill återställa telefonen trycker du på strömknappen samtidigt som du trycker på knapparna 1 och 9. Låsa ES400 Du kan låsa ES400 för att avaktivera knapptryckningar och skärmtryckningar eller skydda data genom att ställa in ett lösenord eller aktivera telefonen med fingertrycksavläsning. Mer information om hur du låser telefonen hittar du i Låsa ES400 på sidan OBS! Du kan ringa larmsamtal även när telefonen är låst. När ES400 är låst visas låsningsskärmen. Du kan fortfarande ta emot aviseringar om nya meddelanden, missade samtal och kommande möten när ES400 är låst. Det går även att ta emot samtal. ES400 låses när en tidsgräns uppnås eller när du låser telefonen manuellt. Om du vill låsa telefonen manuellt trycker du på låsikonen mitt på namnlisten på startskärmen. Låsa upp med lösenord När ES400 inte har använts på en stund och användaren försöker aktivera den visas låsningsskärmen. Anger att PIN-lösenord har aktiverats Anger att fingeravtryck har registrerats Bild 2-27 Låsfönster 1. Välj någon av ikonerna för att låsa upp ES Tryck på det grå fältet och dra nedåt för att logga in.

52 2-22 Användarhandbok till ES400 Bild 2-28 Lösenordsfönster 3. Ange din PIN-kod i textfältet och tryck därefter på upplåsningsikonen. Låsa upp genom att dra med fingret När ES400 inte har använts på en stund och användaren försöker aktivera den visas låsningsskärmen. Dra med fingret över fingeravtrycksläsaren åt samma håll som vid registreringen. Om fingeravtryckssensorn inte lyckas läsa av fingeravtrycket låser du upp ES400 genom att ange en PIN-kod. Mer information om hur du aktiverar fingeravtrycksläsning finns i Låsa ES400 på sidan Bild 2-29 Dra med fingret över fingeravtrycksläsaren

53 Använda ES Meddelanden när ES400 är låst Följande meddelanden visas på låsningsskärmen: Röstmeddelanden Missade samtal Olästa e-postmeddelanden Textmeddelanden Bild 2-30 Meddelanden på låsningsskärmen

54 2-24 Användarhandbok till ES400

55 Kapitel 3 Ringa samtal Inledning OBS! Om du använder uppringningsfunktionen i Windows Mobile hittar du mer information i Uppringningsfunktionen i Windows Mobile på sidan C-5. Med ES400 kan du ringa samtal, hålla ordning på dina samtal och skicka textmeddelanden. Nätoperatören kan eventuellt erbjuda andra tjänster, som röstbrevlåda, vidarekoppling av samtal och nummerpresentation. Du kan även använda telefonen till att ansluta till en Internetleverantör eller ett jobbnätverk för att surfa på webben och läsa e-post via HSPA (High-Speed Packet Access) eller EvDO (Evolution Data-Optimized) över mobillinjen. Ringa ett samtal OBS! Du kan ringa larmsamtal även när ES400 är låst eller inte aktiverad. Mer information finns i Larmnummer på sidan 3 5. Med ES400 kan du ringa samtal från telefon, kontakter och samtalslogg. Använda telefonens knappsats Så här ringer du ett samtal: 1. Tryck kort på.

56 3-2 Användarhandbok till ES400 Nummerfält GSM/UMTS CDMA Bild 3-1 Företagsuppringningsprogram OBS! Om du slår fel nummer raderar du tecken genom att trycka på borttagningsknappen. Om du vill ta bort hela numret håller du ned borttagningsknappen. 2. Slå telefonnumret via uppringningsprogrammet eller knappsatsen. Numret visas i nummerfältet. 3. Tryck på det gröna nummerfältet eller på. 4. Tryck på Avbryt om du vill avbryta samtalet eller på Högtalare om du vill aktivera högtalarläget. 5. När samtalet kopplas visas namn eller nummer i nummerfältet. Om du vill parkera samtalet trycker du på nummerfältet. Om du vill återgå till samtalet trycker du på nummerfältet igen. 6. När du vill avsluta samtalet trycker du på eller. Tabell 3-1 innehåller ikonerna i telefonens uppringningsprogram som visas under statusfältet och över nummerfältet. Ikonerna varierar beroende på operatör och nät. Tabell 3-1 Ikoner i telefonens uppringningsprogram Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Bluetooth-headset har anslutits. Vidarekoppling av samtal har aktiverats. Platsen har avaktiverats. Telefonen är upplåst. Telefonljud av.

57 Ringa samtal 3-3 Smart Dialing Smart Dialing-funktionen gör det extra enkelt att slå ett telefonnummer. När du börjar mata in siffror eller bokstäver börjar Smart Dialing-funktionen automatiskt att söka bland och sortera kontaktposter på SIM-kortet och bland dina kontakter samt telefonnummer i samtalsloggen (inkommande, utgående och missade samtal). Sedan kan du välja att ringa ett nummer eller en kontakt i den filtrerade listan. Tryck på de knappar på knappsatsen som motsvarar det telefonnummer eller den kontakt som du vill ringa. På kontaktpanelen listas kontakter som matchar de tecken som du matar in. Smart Dialing-funktionen börjar leta efter nummer eller kontakter som matchar de tecken som du matar in. Söka efter ett telefonnummer: Mata in den första eller de två första siffrorna i telefonnumret om du vill söka efter ett nummer i samtalshistoriken. Slå de tre första siffrorna i telefonnumret om du vill söka efter ett nummer i Kontakter och på SIM-kortet. Söka efter ett namn: Mata in första bokstaven i kontaktens för- eller efternamn. Smart Dialing-funktionen söker efter bokstaven med början i den första bokstaven i ett kontaktnamn samt bland tecken efter mellanslag, bindestreck eller understreck i ett kontaktnamn. Om listan över matchande namn blir lång kan du begränsa sökningen genom att mata in en bokstav till. Bild 3-2 Söka efter en kontakt Ringa ett samtal eller skicka ett meddelanden med Smart Dialing: 1. Börja med att mata in de första siffrorna eller bokstäverna. 2. På Smart Dialing-panelen kan du trycka direkt på skärmen eller använda styrplattan för optisk navigering på knappsatsen för att gå till den kontakt eller det telefonnummer som du vill ringa. 3. När du har valt önskad kontakt ringer du samtalet genom att trycka på. 4. Om du vill skicka ett meddelanden till den kontakt som du har valt trycker du på > Skicka ett textmeddelande om du vill skicka ett SMS eller på > Skicka MMS om du vill skicka ett MMS. 5. Om du vill ringa något av kontaktens andra nummer trycker du på kontaktnamnet och väljer det telefonnummer som du vill ringa.

58 3-4 Användarhandbok till ES400 Använda Kontakter Med hjälp av Kontakter kan du ringa ett samtal utan att leta reda på eller slå ett telefonnummer. Ringa ett samtal från Kontakter: 1. Tryck på. 2. Tryck på från telefongenvägen. 3. Tryck på ett kontaktnamn i kontaktlistan. 4. Tryck på Ring på arbetet, Ring hemma eller Ring mobilen. Använda samtalsloggen Ringa ett samtal från samtalsloggen: 1. Tryck på. 2. Tryck på från telefongenvägen. 3. Tryck på kontakten eller telefonnumret. 4. Tryck på Skicka eller på. 5. Tryck på Avbryt eller på om du vill avbryta uppringningen eller avsluta samtalet. Besvara ett samtal När det kommer ett inkommande samtal till ES400 visas en dialogruta. Om telefonen är inställd på att ringa hörs en ringsignal. Du kan besvara eller avfärda det inkommande samtalet. Om du vill besvara samtalet trycker du på Svara eller på. Om du vill avfärda samtalet trycker du på Ignorera. Då kopplas samtalet till röstbrevlådan, beroende på operatören. Eventuellt hörs i stället en upptagetton. När du vill avsluta samtalet trycker du på eller. Funktioner för inkommande samtal Du kan använda dig av andra program på ES400 under ett samtal. Om du vill återgå till telefonen trycker du på. Avsluta samtalet genom att trycka på. Om du vill parkera ett pågående samtal och besvara ett väntande samtal trycker du på Svara för att parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande samtalet. Om du vill parkera ett samtal och ringa upp ett annat nummer trycker du på Parkera. Om du vill växla mellan samtal trycker du på Byt.

59 Ringa samtal 3-5 Meddelande om missat samtal Om du inte besvarar ett inkommande samtal visas meddelandet Missade samtal på startskärmen. Om du vill visa det missade samtalet trycker du på på startskärmen. Larmnummer Operatören programmerar ett eller flera larmnummer, t.ex. 112, som du kan ringa när som helst, även när telefonen är låst, om inget SIM-kort har installerats eller om telefonen inte är aktiverad. Operatören kan programmera ytterligare larmnummer på SIM-kortet. Du måste dock sätta i SIM-kortet i telefonen för att kunna ringa de nummer som finns på det. Om du vill veta mer kan du vända dig till operatören. När knappsatsen är låst trycker du två gånger på den orange fn-knappen för att aktivera sifferläget och slår därefter larmnumret. Ljudlägen ES400 har tre ljudlägen som kan användas vid telefonsamtal: Telefonlursläge: Ljudet kopplas till mottagaren högst upp på framsidan av telefonen så att du kan använda ES400 som en telefonlur. Detta är standardläget. Högtalartelefonsläge: Använd ES400 som en högtalartelefon. Aktivera läget genom att trycka på Högtalare. Återgå till telefonlursläget genom att trycka på Högtalare igen. Headsetläge: Genom att ansluta ett Bluetooth-headset eller ett kabelanslutet headset kan du koppla ljudet till headsetet. Telefonlursläget är standardläget för ES400. När du ansluter ett kabelanslutet headset till headsetporten på ES400 eller konfigurerar ett Bluetooth-headset för användning med ES400 stängs ljudet i telefonluren och högtalartelefonen av och ljudet kopplas till headsetet. Använda ett Bluetooth-headset Du kan använda ett Bluetooth-headset för ljudkommunikation vid användning av program med ljudfunktioner. I Kapitel 9, Bluetooth finns mer information om hur du ansluter ett Bluetooth-headset till ES400. Ställ in telefonens volym på en lämplig nivå innan du sätter på dig headsetet. När du ansluter ett Bluetooth-headset stängs ljudet i högtalartelefonen av. Justera ljudvolymen När inget samtal pågår kan du använda volymknapparna till att justera ringsignalsvolymen och under pågående samtal justerar du ljudvolymen. OBS! Justera samtalsvolymen under pågående samtal. Om du justerar volymen när inget samtal pågår påverkar detta ljudnivån för ringsignal och meddelanden.

60 3-6 Användarhandbok till ES400 Sekretessfunktion Under ett pågående samtal kan du som ringer stänga av mikrofonen så att du kan höra vad personen i andra änden säger, medan han eller hon inte kan höra dig. Detta är praktiskt när det pågår andra samtal i bakgrunden. Om du vill aktivera eller avaktivera den här funktionen trycker du på Ljud av i uppringningsprogrammet. Knappen Ljud av blir gul. Använda samtalsloggen Via samtalsloggen kan du ringa upp en person som du nyligen har ringt till eller tagit emot ett samtal från. Samtalsloggen innehåller information om tiden för alla inkommande, utgående och missade samtal. I tabell 4-1 visas de samtalsloggsikoner som förekommer i fönstret Samtalslogg. Öppna fönstret Samtalslogg genom att trycka på och därefter på. Bild 3-3 Fönstret Samtalslogg Tabell 3-2 Samtalsloggsikoner Ikon Beskrivning Den här ikonen visas bredvid kontaktinformationen om alla utgående samtal. Den här ikonen visas bredvid kontaktinformationen om alla inkommande samtal. Den här ikonen visas bredvid kontaktinformationen om alla utgående samtal som inte kopplats. Den här ikonen visas bredvid kontaktinformationen om alla missade inkommande samtal.

61 Ringa samtal 3-7 Hantera samtalsloggen Du kan hantera de samtal som lagrats i samtalsloggen genom att ändra visning, återställa samtalstimern och ta bort samtal. Använda menyn Samtalslogg Via menyn Samtalslogg kan du ringa samtal, skicka SMS och ta bort samtal från loggen. 1. Tryck på och därefter på. 2. Tryck på en post om du vill ringa numret eller på om du vill öppna fönstret Alternativ för posten. Bild 3-4 Alternativ för samtalsloggen 3. Välj ett alternativ på listan. 4. När du väljer ett alternativ visas motsvarande fönster. Om du väljer SMS visas till exempel fönstret Textmeddelanden. 5. Stäng fönstret Alternativ genom att trycka på. Konferenssamtal OBS! Kan användas i GSM-/UMTS-nät. Det är inte säkert att alla operatörer erbjuder funktioner för konferenssamtal och antalet konferenssamtal som tillåts kan variera. Information om konferenssamtal får du från din operatör. Skapa ett konferenssamtal med flera personer: 1. Öppna uppringningsprogrammet genom att trycka på. 2. Slå det första telefonnumret och tryck på nummerfältet. När samtalet kopplas visas namn eller nummer i nummerfältet. 3. Tryck på.

62 3-8 Användarhandbok till ES Tryck på. Uppringningsprogrammet visas på nytt. 5. Slå det andra numret och tryck på Skicka. 6. När samtalet kopplas parkeras det första samtalet och det andra samtalet är aktivt. Bild 3-5 Två samtal 7. Tryck på det första nummerfältet för att aktivera det samtalet. Det andra samtalet parkeras. 8. Skapa ett konferenssamtal (tre deltagare) genom att trycka på. Bild 3-6 Två sammanslagna samtal 9. Om du vill lägga till ett tredje nummer trycker du på. Uppringningsprogrammet visas. När samtalet kopplas parkeras de andra samtalen och det nya samtalet är aktivt.

63 Ringa samtal 3-9 Bild 3-7 Lägga till ett tredje nummer 10. Om du vill lägga till ett nytt nummer till konferenssamtalet trycker du på. Bild 3-8 Tre sammanslagna samtal 11. Visa alla samtal genom att trycka på. Bild 3-9 Separera samtalen 12. Om du vill ta bort ett nummer från konferenssamtalet trycker du på.

64 3-10 Användarhandbok till ES Om du vill avsluta konferenssamtalet trycker du på bredvid nummerfältet. Dialogrutan Samtal avslutat och uppringningsprogrammet visas.. OBS! Om du vill tala enskilt med en deltagare under ett pågående konferenssamtal trycker du på och sedan på bredvid numret. När du vill återgå till konferenssamtalet igen trycker du på. Ringa trepartssamtal OBS! Kan användas i CDMA-nät. Det är inte säkert att alla operatörer erbjuder funktioner för trepartssamtal. Information om tillgänglighet får du från din operatör. Genom att ringa trepartssamtal kan du tala med två personer samtidigt. När du använder den här funktionen tas normal samtalstaxa ut för båda samtalen. 1. Slå ett nummer och tryck på. 2. När samtalet har kopplats slår eller väljer du ett nummer och trycker på Blixt. 3. När samtalet till det andra numret har kopplats trycker du på Blixt för att inleda trepartssamtalet. Om någon av de personer som du har ringt upp lägger på under pågående samtal förblir du och den andra deltagaren anslutna. Om det var du som ringde samtalet och du lägger på först bryts alla samtal. Voice Commander Voice Commander är ett röststyrningssystem som gör det möjligt för användare att kommunicera med ES400 på ett smidigt sätt. Användaren kan ringa telefonsamtal, söka efter kontaktinformation, starta program och hämta kalenderinformation. Voice Commander omfattar följande funktioner: Röstkommandon och röststyrning som gör att du kan använda telefonen utan att se på den eller använda händerna. Taligenkänningsteknik som fungerar för alla användare, kräver ingen utbildning. Lättanvänt röststyrt användargränssnitt. Ökad användarvänlighet med funktionerna för personlig röstetikett och siffermodellsanpassning. Du startar Voice Commander genom att trycka på Start > Verktyg > Voice Commander eller genom att trycka på samtalsknappen Bluetooth-headsetet. Frasen Säg ett kommando läses upp. Användaren läser upp något av följande kommandon: Ring upp Sök Återuppringning/motringning Spela musik

65 Ringa samtal 3-11 Spela upp Nästa/föregående Starta Ring upp Möten Läs/samtalshistorik Vad är klockan? Vad kan jag säga? Hej då Ringa upp en viss person utifrån namn: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Ring Mikael Andersson. Systemet svarar med Ring Mikael Andersson på arbetet, stämmer det? 3. Säg Ja. ES400 svarar med Ringer upp. Ringa upp en viss person utifrån plats: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Ring Maria Svensson hemma. Systemet svarar med Ring Maria Svensson hemma, stämmer det? 3. Säg Ja. ES400 svarar med Ringer upp. Ringa upp en person med fler än ett nummer: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Ring Anders Johansson. Systemet svarar med Ring Anders Johansson hemma, på arbetet, mobilen eller avbryt? 3. Säg Hemma. ES400 svarar med Ringer upp. Om två personer har liknande namn: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Ring Hanna Johnson. Systemet svarar med Det finns fler än en Hanna Johnson, välj en. 3. Välj den kontakt som du vill ringa upp. OBS! Röstigenkänningsdatabasen i Voice Commander rymmer kontakter. Om du vill ändra den här inställningen kan du läsa vidare i Kontaktinställningar på sidan Om kommandot inte kan tolkas på rätt sätt svarar Voice Commander Upprepa kommandot. Detta kan inträffa om du befinner dig i en bullrig miljö eller om du läser upp ditt kommando innan inspelningen i Voice Commander har startats. När du hör uppmaningen Säg ett kommando bör du vänta en eller ett par sekunder innan du talar. Systemet kan tolka kontakter bestående av max 48 tecken. Kontakter bestående av fler än 48 tecken ignoreras.

66 3-12 Användarhandbok till ES400 Sök Söka efter kontaktinformation: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Sök efter Maria Svensson. Systemet svarar med Maria Svenssons hemnummer Söka efter ett särskilt nummer: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Sök efter Mikael Andersson på arbetet. Systemet svarar med Mikael Andersson, på arbetet, Om två kontakter har liknande namn: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Sök efter Johan Svensson på arbetet. Systemet svarar med Det finns fler än en Johan Svensson, välj en. Ett fönster med de två kontakterna visas i Voice Commander. (Johan Svensson och Johanna Svensson visas, så att du kan välja vilken du vill ringa.) Kontakten hittades inte: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Sök efter Mikael Andersson hemma. 3. Systemet svarar med Mikael Andersson har inget hemnummer. Återuppringning Ringa upp ett tidigare nummer: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Återuppringning. Systemet svarar med Ring Maria Svensson hemma, stämmer det? 3. Säg Ja. ES400 svarar med Ringer upp. Motringning Starta 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Motringning. Systemet svarar med Ring Maria Svensson hemma, stämmer det? 3. Säg Ja. ES400 svarar med Ringer upp. Starta ett program: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Starta Kalender. Systemet svarar med Gå till Kalender. Programmet Kalender startas.

67 Ringa samtal 3-13 Möten Läsa upp dagens, morgondagens eller veckans möten: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Dagens möten. Systemet svarar med Du har tre möten. 3. Om du har mappat om den programmerbara knappen till Voice Commander trycker du på den programmerbara knappen under pågående kalenderuppläsning. Systemet svarar med Säg föregående, nästa, upprepa eller avbryt. 4. Säg Nästa. ES400 läser upp nästa möte. Uppläsning Läsa upp ett textmeddelande eller e-postmeddelande: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Läs SMS. Systemet svarar med Du har tre SMS. 3. Om du har mappat om den programmerbara knappen till Voice Commander trycker du på den programmerbara knappen under pågående SMS-uppläsning. Systemet svarar med Säg föregående, nästa, upprepa eller avbryt. 4. Säg Nästa. ES400 läser upp nästa SMS. OBS! Du kan styra SMS-uppläsningen genom att säga föregående, nästa, upprepa eller avbryt. Vad är klockan? Ta reda på vad klockan är: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Vad är klockan? Systemet svarar med Klockan är Samtalshistorik Öppna samtalshistoriksfönstret: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Samtalshistorik. Systemet svarar med Samtalshistorik. 3. Sidan med samtalshistorik visas. Spela upp musik Spela upp en särskild musikfil: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Spela The Moment. Systemet svarar med The Moment. 3. Låten The Moment börjar spelas i Windows Media.

68 3-14 Användarhandbok till ES400 Spela alla musikfiler: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Spela musik. Systemet svarar med Spela musik. 3. Samtliga musikfiler spelas i Windows Media. Spela upp en annan musikfil under pågående uppspelning: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Nästa. Systemet svarar med Nästa. 3. Nästa musikfil börjar spelas i Windows Media. Pausa eller återuppta uppspelning av en musikfil: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Pausa eller Återuppta. Uppspelningen av låten pausas eller återupptas. OBS! Du kan styra uppspelningen genom att säga Pausa eller Återuppta. Kommandot Återuppta kan endast användas när Windows Media körs. Kommandona Föregående och Nästa kan endast användas vid uppspelning av samtliga musikfiler. Voice Commander hanterar endast mediefiler i formaten mp3 och wma. Voice Commander hanterar musikfiler i spellistor eller mediefiler som synkroniserats med Active Sync, sparats i Mina dokument eller tillhörande undermapp eller på mikro-sd-kortet eller i tillhörande undermapp. Vad kan jag säga? Läs hjälpinformationen: 1. Starta Voice Commander. Frasen Säg ett kommando läses upp. 2. Säg Vad kan jag säga? Hjälpfilen visas. Du kan även öppna hjälpfilen genom att trycka på Meny > Hjälp. Hej då Om du vill avsluta Voice Commander säger du Hej då. Systemet svarar med Hej då och programmet avslutas. Du kan även avsluta Voice Commander manuellt genom att trycka på Meny > Avsluta. Observera att du inte kan avsluta med kommandot Hej då under pågående röststyrd sifferuppringning. OBS! Voice Commander avslutas automatiskt efter 10 sekunders tystnad.

69 Kapitel 4 Konfiguration av telefonnät Inledning Om du ringer med AT&T, Telcel, Bell Mobility, Telstra eller någon annan operatör som tillhandahåller SIM-kort installerar du SIM-kortet i ES400. Mer information finns i Installera SIM-kortet (endast GSM) på sidan 1 4. Observera att första start kan ta upp till fem minuter, eftersom ES400 automatiskt konfigureras utifrån operatören. Om du ringer med en operatör som kräver uppringning för aktivering, t.ex. Verizon eller Sprint, aktiverar du telefonen med hjälp av programmet Konfiguration av telefonnät. Det kan ta 10 till 15 minuter att utföra aktiveringen första gången. Observera att du måste ha tillgång till ytterligare en telefon, så att du kan ringa upp operatörens kundtjänst. För att aktiveringen ska lyckas är det även viktigt att ES400 har täckning och kan nå operatörens nät. Om du använder en Global Phone-tjänst från Verizon eller Sprint som omfattar ett SIM-kort slår du på ES400 och genomför aktiveringen utan att sätta i SIM-kortet. Sätt i SIM-kortet efteråt. Programmet Konfiguration av telefonnät gör det möjligt att byta nät när ett nytt nät upptäcks (automatiskt eller manuellt). Automatisk nätkonfiguration Mer information om hur du aktiverar ES400 vid start hittar du i Nätaktivering på sidan 1 7. Manuell nätkonfiguration OBS! Om du har installerat ett SIM-kort från AT&T i ES400 visas inte användargränssnittet för CDMA-inställningar. Om du vill kunna nå de här inställningarna ber vi dig kontakta Motorolas Enterprise Mobility-supportcenter. Konfigurera CDMA-nät OBS! Vid generell återställning och programuppdatering måste CDMA-användare återställa datatjänstinställningar och MMS-inställningar. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. Tryck på Nätverkstyp på fliken Band och välj Endast CDMA eller CDMA först.

70 4-2 Användarhandbok till ES400 Manuell konfiguration av ES400 för ett CDMA-nät: 1. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 2. Välj nätverkstyp på fliken Band: Endast CDMA Sök endast efter CDMA-nät. GSM-/UMTS-nät ignoreras. CDMA först Sök först efter CDMA-nät och sedan efter GSM-/UMTS-nät om inget CDMA-nät hittas. 3. Tryck på Föredraget nät på fliken CDMA-konfiguration och välj din operatör. 4. Tryck på Starta aktivering. 5. Välj Ja i dialogrutan Telefonnät CDMA-aktivering. 6. Använd en aktiv telefonlinje för att ringa operatören och aktivera ES400. Uppge MEID-numret på skärmen. 7. Aktivera ES400 genom att trycka på Aktivera nu när du uppmanas till detta. Konfigurera GSM-nät Manuell konfiguration av ES400 för ett GSM-/UMTS-nät: 1. Installera ett aktiverat SIM-kort i ES400. Mer information finns i Börja använda ES400 på sidan Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 3. Välj nätverkstyp på fliken Band: Endast GSM/UMTS Sök endast efter GSM-/UMTS-nät. CDMA-nät ignoreras. GSM/UMTS först Sök först efter GSM-/UMTS-nät och sedan efter CDMA-nät om inga GSM-/UMTS-nät hittas. 4. Välj GSM/UMTS föredraget och välj: Automatiskt (GSM och UMTS) Sök efter GSM- eller UMTS-nät. Endast GSM Sök endast efter GSM-nät. Endast UMTS Sök endast efter UMTS-nät. 5. Tryck på Band. Du kan välja mellan följande alternativ: Alla Konfigurera ES400 för användning i alla band. NA och CA Konfigurera ES400 för användning i de band som används i Nordamerika och Kanada. EMEA/APAC/Brasilien Konfigurera ES400 för användning i de band som används i Europa, Mellanöstern, Afrika (EMEA), Asien/Stillahavsregionen (APAC) och Brasilien. 6. Tryck på Föredraget nät på fliken GSM/UMTS och välj din operatör. 7. Tryck på Uppdatera anslutningsinställningar. OBS! Om du använder ett SIM-kort från någon av de operatörer som stöds konfigureras inställningarna för dataanslutning och MMS automatiskt vid aktivering. Om du använder ett SIM-kort från en operatör som inte stöds måste du konfigurera inställningar för dataanslutning och MMS manuellt. Information om konfiguration hittar du i Konfigurera en GSM-dataanslutning på sidan 4 4 och MMS-meddelanden på sidan Fliken PLMN (Public Land Mobile Network) visas endast om du har ställt in Nätverkstyp på Endast GSM/UMTS. Visa PLMN-listan genom att trycka på Visa lista.

71 Konfiguration av telefonnät 4-3 Användning i två nät ES400 kan konfigureras för användning i både CDMA- och GSM-/UMTS-nät och du kan då själv växla mellan näten. OBS! De olika nätkontona används med separata telefonnummer. 1. Skaffa ett aktiverat GSM-/UMTS-SIM-kort. 2. Aktivera ES400 för ett CDMA-nät. Se Konfigurera CDMA-nät på sidan Installera SIM-kortet. Se Installera SIM-kortet (endast GSM) på sidan 1 4. Konfigurera ES400 för användning i CDMA-nät: 1. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 2. Tryck på Nätverkstyp på fliken Band och välj CDMA först eller Endast CDMA. 3. Tryck på OK. Konfigurera ES400 för användning i GSM-/UMTS-nät: 1. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 2. Tryck på Nätverkstyp på fliken Band och välj GSM/UMTS först. 3. Tryck på Uppdatera anslutningsinställningar på fliken GSM/UMTS. 4. Tryck på OK. Om du har installerat ett SIM-kort från AT&T i ES400 visas inte användargränssnittet för CDMA-inställningar. Om du vill kunna nå de här inställningarna ber vi dig kontakta Motorolas Enterprise Mobility-supportcenter. Global användning ES400-enheter som konfigurerats för användning i CDMA-nät kan användas internationellt tillsammans med ett Global SIM-kort som tillhandahålls av CDMA-operatören. När du får Global SIM-kortet installerar du det i ES400. Se Installera SIM-kortet (endast GSM) på sidan 1 4. Konfigurera ES400 för användning med Global SIM-kort: 1. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 2. Tryck på Nätverkstyp på fliken Band och välj GSM/UMTS först. 3. Tryck på GSM/UMTS föredraget och välj Automatiskt (GSM och UMTS), Endast GSM eller Endast UMTS. 4. Tryck på Band och välj Alla, NA och CA, EMEA/APAC eller Brasilien. 5. Tryck på Uppdatera anslutningsinställningar på fliken GSM/UMTS. OBS! Om det inte finns några funktioner för det nät som du använder måste du konfigurera inställningar för dataanslutning och MMS manuellt. Information om konfiguration hittar du i Konfigurera en GSM-dataanslutning på sidan 4 4 och MMS-meddelanden på sidan Tryck på OK.

72 4-4 Användarhandbok till ES När du kommer hem igen tar du ur Global SIM-kortet. 8. Tryck på Start > Inställning > Anslutningar > Konfiguration av telefonnät. 9. Tryck på Nätverkstyp på fliken Band och välj CDMA först eller Endast CDMA. 10. Tryck på OK. Konfigurera en GSM-dataanslutning OBS! Om du använder ett SIM-kort från någon av de operatörer som stöds konfigureras inställningarna för dataanslutning automatiskt vid aktivering. Om det saknas funktioner för din operatör måste du konfigurera inställningarna för dataanslutning manuellt. Med hjälp av dataanslutning kan du skaffa Internetåtkomst via ett trådlöst nätverk. Konfigurera en ny dataanslutning: 1. Inhämta ett APN-namn (Access Point Name) från operatören. 2. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar > Anslutningar > Uppgifter. 3. Välj Lägg till ny modemanslutning under Min ISP. 4. Ange ett anslutningsnamn i textrutan Ange ett namn för anslutningen. 5. Välj Mobillinje (GPRS) på den nedrullningsbara listan Välj ett modem:. 6. Tryck på Nästa. 7. Ange det APN-namn som du fått av operatören i textrutan Namn på anslutningspunkt. 8. Tryck på Nästa. 9. Ange ett användarnamn i textrutan Användarnamn om operatören kräver detta. 10. Ange ett lösenord i textrutan Lösenord om operatören kräver detta. 11. Ange ett domännamn i textrutan Domän om operatören kräver detta. 12. Tryck på Slutför. 13. Tryck på OK för att avsluta Anslutningar. Telefoninställningar Ljud I fönstret Telefoninställningar kan du anpassa inställningar av exempelvis ringsignalstyp och ringsignal för inkommande samtal, säkerhetsalternativ och andra alternativ beroende på vilken typ av tjänst du använder. På fliken Ljud kan du anpassa ringsignalstyp, ringsignal och knappsignaler. Tryck på Start > Inställningar > Privat > Telefon > Ljud.

73 Konfiguration av telefonnät Välj en ringsignalstyp på den nedrullningsbara listan Typ av ringsignal:. Vilken ringsignalstyp du väljer påverkar hur ES400 låter när det kommer ett samtal. Oavsett vilken typ av ringsignal du väljer visas en dialogruta på displayen på ES400 när det ringer. 2. Välj en ringsignal på den nedrullningsbara listan Ringsignal:. Om du vill höra hur den valda ringsignalen låter trycker du på. Avsluta genom att trycka på. OBS! Om du vill använda en egen fil i något av formaten wav, mid eller wma som ringsignal kopierar du filen till mappen /Windows/Rings på ES400 med hjälp av ActiveSync på värddatorn. Välj sedan ljudfilen på ringsignalslistan. 3. Välj en knappsignal på den nedrullningsbara listan Knappsats:. Den här inställningen avgör hur det låter när du slår ett telefonnummer på knappsatsen. Välj Korta toner eller Långa toner för att ställa in längden på de toner som hörs när du slår ett nummer på knappsatsen. Avaktivera tonerna genom att trycka på Av. OBS! Genom att stänga av knappljudet kan du spara energi och förlänga batteritiden. Säkerhet Aktivera en PIN-kod Tryck på Start > Inställningar > Privat > Telefon > Säkerhet. OBS! Du kan när som helst ringa larmsamtal utan PIN-kod eller SIM-kort. Ställa in PIN-kodsanvändning: 1. Markera kryssrutan Begär PIN-kod vid användning av telefonen. 2. Ange en PIN-kod bestående av fyra eller åtta tecken via uppringningsprogrammets knappsats. 3. Aktivera PIN-koden genom att trycka på Ange och återgå till fliken Säkerhet. Byta PIN-kod VARNING Om du anger fel PIN-kod visas meddelandet Fel SIM-PIN-kod: Försök igen. Efter tre felaktiga försök blockeras SIM-kortet. Du får inga fler försök utan måste begära en PUK-kod från operatören (PIN Unblock Key). 1. Tryck på Byt PIN-kod. 2. Ange PIN-koden via uppringningsprogrammets knappsats. 3. Tryck på Ange. 4. Ange en ny PIN-kod bestående av fyra eller åtta tecken via uppringningsprogrammets knappsats. 5. Tryck på Ange. 6. Bekräfta genom att slå PIN-koden igen och tryck på Ange. 7. Bekräfta ändringen genom att trycka på OK.

74 4-6 Användarhandbok till ES400 Avaktivera PIN-koden 1. Avmarkera kryssrutan Begär PIN-kod vid användning av telefonen. 2. Ange PIN-koden via uppringningsprogrammets knappsats. 3. Tryck på Ange. 4. Bekräfta ändringen genom att trycka på OK och lämna inställningarna. GSM-tjänster På fliken GSM-tjänster kan du konfigurera inställningarna för telefontjänster som du prenumererar på. Du kan exempelvis blockera olika typer av inkommande och/eller utgående samtal (sidan 4 6), välja att visa ditt telefonnummer när du ringer samtal (sidan 4 6), vidarekoppla inkommande samtal till en annan telefon (sidan 4 6), ta emot meddelanden om inkommande samtal under pågående samtal (sidan 4 7) och konfigurera tjänster för röstbrevlåda och SMS (sidan 4 7). 1. Tryck på Start > Inställningar > Privat > Telefon> GSM-tjänster. 2. Välj en tjänst på listan och tryck på Hämta inställningar. 3. Ändra inställningarna enligt följande. Samtalsspärr (samtalsblockering) Samtalsspärren använder du för att blockera olika typer av inkommande och/eller utgående samtal. Välj den typ av inkommande och/eller utgående samtal som du vill blockera. Nummerpresentation Aktivera nummerpresentation för att visa vem det är som ringer utgående samtal. Välj alternativknappen Alla om du vill presentera alla nummer. Välj alternativknappen Ingen om du inte vill presentera några nummer. Vidarekoppling av samtal OBS! Funktionen för vidarekoppling av samtal är inte tillgänglig i alla nät. Information om tillgänglighet får du från din operatör. Med den här funktionen kan du vidarekoppla inkommande samtal till ett annat telefonnummer. Vidarekoppla alla samtal till ett annat telefonnummer: Markera kryssrutan Vidarekoppla alla samtal. Ange telefonnumret som samtalen ska vidarekopplas till i textrutan Till:. Om du vill vidarekoppla inkommande samtal till ett annat telefonnummer i särskilda lägen väljer du en eller flera av kryssrutorna under Vidarekoppla endast samtal vid:. Inget svar: Ange det telefonnummer som samtal ska vidarekopplas till när samtal inte kan besvaras. Välj därefter en tidsperiod på den nedrullningsbara listan Vidarekoppla efter:. Du kan välja mellan 5, 10, 15, 20, 25 och 30 sekunder. Ej tillgängligt: Ange det telefonnummer som samtal ska vidarekopplas till när telefonen är avstängd eller användaren inte kan nås. Upptaget: Ange det telefonnummer som samtal ska vidarekopplas till när det är upptaget.

75 Konfiguration av telefonnät 4-7 Samtal väntar OBS! Funktionen för samtal väntar är inte tillgänglig i alla nät. Information om tillgänglighet får du från din operatör. Funktionen gör att användaren får ett meddelande om inkommande samtal under pågående samtal. Välj alternativknappen Meddela mig om du vill aktivera Samtal väntar. Välj alternativknappen Meddela mig inte om du vill avaktivera Samtal väntar. Röstbrevlåda och SMS Om du vill kunna använda röstbrevlådan och skicka SMS anger du telefonnumren för röstbrevlåda och textmeddelanden i motsvarande textrutor. Fasta nummer Med funktionen för fasta nummer kan du ställa in telefonen så att det endast går att slå de telefonnummer eller riktnummer som finns angivna i din fasta uppringningslista. 1. Välj Fasta nummer och tryck på Hämta inställningar. 2. Markera kryssrutan Aktivera fasta nummer. 3. Om du vill lägga till ett nummer på listan trycker du på Meny > Lägg till. 4. Ange ett telefonnummer eller riktnummer och tryck på Klart. 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill lägga till fler nummer och tryck på Klart två gånger när du är klar. 6. Ange PIN2-kod och tryck på Klart. OBS! PIN2-koden sparas i ES400 och du behöver inte ange den igen förrän du eventuellt startar om ES400. Vid användning av PIN2-koden måste du starta om ES400. Internet På fliken Internet kan du konfigurera funktionen för Internetsamtal. Välj ett alternativ på den nedrullningsbara listan. Tryck på OK. Sändningskanaler Ta emot meddelanden från lokala mobilmaster. Meddelandena kan innehålla vägbeskrivningar och annan information.

76 4-8 Användarhandbok till ES400 TTY Använd en TTY-enhet (tillval) tillsammans med ES400 för att skicka och ta emot samtal. Anslut TTY-enheten till headsetuttaget på ES400 och välj något av de tre TTY-lägena. OBS! Anslut TTY-enheten till ES400 med hjälp av en TSB-121-kompatibel kabel (tillhandahålls av TTY-tillverkaren). När du väljer ett TTY-läge för ES400 används det läget så snart TTY-enheten ansluts. HAC Ställ in ES400-volymen på medelnivå för bästa funktionalitet. Om många av tecknen blir felaktiga justerar du volymen efter behov för att minska felfrekvensen. För bästa resultat bör ES400 placeras minst 30 cm från TTY-enheten. Om du placerar ES400 alltför nära TTY-enheten kan felfrekvensen öka. Headset Skicka och ta emot TTY-tecken med ett headset. VCO Ta emot TTY-tecken men skicka genom att tala in i mikrofonen. HCO Skicka TTY-tecken men ta emot genom att lyssna i luren. Av Avaktivera TTY-funktionen. Aktivera och avaktivera HAC (Hearing Aide Compatibility).

77 Kapitel 5 Använda WLAN Inledning Genom att ansluta ES400 till ett WLAN-nätverk kan du använda telefonen till trådlös kommunikation i en byggnad. För att du ska kunna använda ES400 i ett WLAN-nätverk krävs att anläggningen är utrustad med den maskinvara som krävs för att köra ett WLAN-nätverk (detta kallas ibland för infrastruktur). Infrastrukturen och ES400 måste konfigureras på rätt sätt för att kommunikationen ska vara möjlig. I den dokumentation som medföljer infrastrukturen (anslutningspunkter, anslutningsportar, switchar, Radius-servrar med mera) finns information om hur du konfigurerar infrastrukturen. När du har konfigurerat infrastrukturen så att den uppfyller kraven i säkerhetsplanen för det WLAN-nätverk som du har valt konfigurerar du ES400 med hjälp av något av programmen Fusion eller WZC (Wireless Zero Config). Översikt över Fusion Programvaran Fusion har funktioner för att skapa trådlösa profiler. Varje profil innehåller information som talar om vilka säkerhetsparametrar som ska användas för anslutning till ett visst WLAN-nätverk utifrån tillhörande ESSID. Med programvaran Fusion kan användaren dessutom styra vilken profil i en uppsättning som ska användas för anslutningen. Fusion har även andra funktioner som gör det möjligt för användaren att övervaka den aktuella WLAN-anslutningens status och aktivera diagnostikverktyg för felsökning. Du når Fusion genom att trycka på statusfältet >.

78 5-2 Användarhandbok till ES400 Bild 5-1 Status fliken Fusion Mer information om hur du använder och konfigurerar Fusion finns i Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version Du når hjälpen till Fusion i enheten genom att trycka på statusfältet > > Hjälp. Översikt över WZC (Wireless Zero Config) WZC är ett Microsoft-verktyg för hantering av trådlös anslutning som dynamiskt väljer vilket trådlöst nätverk enheten ska anslutas till baserat på användarens egna inställningar och olika standardinställningar. Växla mellan Fusion och WZC Växla från Fusion till WZC: 1. Tryck på statusfältet > > Alternativ. 2. Välj WLAN-hantering på den nedrullningsbara listan. 3. Välj alternativknappen Windows hanterar WLAN. 4. Tryck på Spara. 5. Tryck på OK. 6. Starta om enheten. Växla från WZC till Fusion: 1. Tryck på statusfältet > > Alternativ. 2. Välj WLAN-hantering på den nedrullningsbara listan. 3. Välj alternativknappen Fusion hanterar WLAN. 4. Tryck på Spara och därefter på OK. 5. Starta om enheten.

79 Använda WLAN 5-3 Program En sammanställning av menyalternativen för Fusion och motsvarande program hittar du i Tabell 5-1. Tabell 5-1 Program Program Beskrivning Fusion WZC Hantera trådlöst Öppna programmet Hantera trådlöst. Ja Ja Sök efter WLAN-nätverk Aktivera programmet Sök efter WLAN-nätverk och visa en lista över aktiva WLAN-nätverk i ditt område. Ja Nej Hantera profiler Aktivera programmet Hantera profiler (som omfattar Profile Editor Wizard) för att hantera och redigera listan över WLAN-profiler. Ja Nej Wireless Zero Config Aktivera programmet Wireless Zero Config för att konfigurera WLAN-nätverket. Nej Ja Hantera certifikat Aktivera programmet Hantera certifikat för att kunna hantera certifikat som används vid autentisering. Ja Ja Hantera PAC-uppgifter Aktivera programmet Hantera PAC-uppgifter, så att du kan hantera den PAC-lista (Protected Access Credentials) som används vid EAP-FAST-autentisering. Ja Nej Alternativ Aktivera programmet Alternativ, så att du kan konfigurera inställningarna för Fusion-alternativ. Ja Ja Status för trådlöst Aktivera programmet Status för trådlöst, så att du kan visa den aktuella trådlösa anslutningens status. Ja Ja Diagnostik för trådlöst Aktivera programmet Diagnostik för trådlöst, som innehåller verktyg för diagnostisering av problem med den trådlösa anslutningen. Ja Ja Logga in/ut Öppna dialogrutan Nätverksinloggning, så att du kan logga in på en viss profil eller logga ut ur den aktiva profilen. Ja Nej

80 5-4 Användarhandbok till ES400 Konfiguration med Fusion Mer information om hur du använder och konfigurerar Fusion och konfigurerar ett WLAN-nätverk med Fusion finns i Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version Konfigurera WLAN-nätverk med Fusion: OBS! Inhämta detaljerad information om WLAN-konfiguration från systemadministratören innan du utför Fusion-konfigurationen. Här följer ett exempel på konfiguration av ett WLAN-nätverk med WEP-kryptering. 1. Tryck på statusfältet > > Hantera profiler. Fönstret Hantera profiler visas. 2. Tryck och håll kvar på fönstret och välj Lägg till på den meny som visas. Fönstret Ange WLAN-profil visas. 3. Ange ett namn på profilen i textrutan Profilnamn. 4. Ange ESSID i textrutan ESSID. Bild 5-2 Dialogruta för profil-id 5. Tryck på Nästa. Dialogrutan Användningsläge visas. 6. Välj Infrastruktur eller Ad-hoc på den nedrullningsbara listan Användningsläge. Bild 5-3 Dialogrutan Användningsläge 7. Tryck på Nästa. Dialogrutan Säkerhetsläge visas. 8. Välj Äldre (före WPA) på den nedrullningsbara listan Säkerhetsläge.

81 Använda WLAN 5-5 Bild 5-4 Dialogrutan Säkerhet/autentisering 9. Välj Ingen på den nedrullningsbara listan Autentisering. 10. Tryck på Nästa. Dialogrutan Kryptering visas. 11. Välj WEP-40 (40/24) på den nedrullningsbara listan Krypteringstyp. Bild 5-5 Dialogrutan Kryptering 12. Välj någon av alternativknapparna Lösenord eller Hexadecimala nycklar för att ange om ett lösenord eller hexadecimala nycklar ska användas på nästa sida. 13. Markera kryssrutan För ökad säkerhet dölj inmatade tecken om du vill att de tecken som matas in ska döljas. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att tecknen ska döljas. 14. Tryck på Nästa. Bild 5-6 Dialogrutan WEP Välj den nyckel som du vill använda på den nedrullningsbara listan Redigera nyckel. 16. I fältet Nyckel anger du 10 hexadecimala tecken. 17. Ange samma nyckel igen i fältet Bekräfta. Om du anger samma nyckel två gånger visas ett meddelande som talar om att de överensstämmer. 18. Upprepa stegen för samtliga WEP-nycklar. 19. Välj den nyckel som du vill använda på den nedrullningsbara listan Skicka nyckel.

82 5-6 Användarhandbok till ES Tryck på Nästa. Dialogrutan Ange IPv4-adress visas. Bild 5-7 Dialogruta för IP-adress 21. Var noga med att markera alla tre kryssrutor. 22. Tryck på Nästa. Dialogrutan Batterianvändning visas. 23. Välj ett alternativ för strömförbrukning i dialogrutan Batterianvändningsläge. Bild 5-8 Dialogrutan Batterianvändningsläge 24. Tryck på Spara. Konfiguration med Wireless Zero Config Konfigurera WLAN-nätverk med WZC: OBS! Inhämta detaljerad information om WLAN-konfiguration från systemadministratören innan du utför WZC-konfigurationen. Här följer ett exempel på konfiguration av ett WLAN-nätverk med WEP-kryptering. 1. Tryck på statusfältet > > Wireless Zero Config.

83 Använda WLAN 5-7 Bild 5-9 Fönstret Wireless Zero Config 2. ES400 söker efter trådlösa nätverk i området, som sedan visas i fönstret. 3. Tryck på ett nätverksnamn. Bild 5-10 Fönstret Konfigurera trådlöst nätverk 4. Välj Internet eller Arbete på den nedrullningsbara listan Anslut till. 5. Markera kryssrutan Det här är ett dolt nätverk om nätverket är dolt. 6. Tryck på Nästa. Bild 5-11 Fönstret Konfigurera nätverksautentisering

84 5-8 Användarhandbok till ES Välj autentiseringstyp på den nedrullningsbara listan Autentisering. 8. Välj datakrypteringstyp på den nedrullningsbara listan Datakryptering. 9. Om du väljer WEP-kryptering anger du en krypteringsnyckel i textrutan Nätverksnyckel. 10. Tryck på Nästa. Bild 5-12 Fönstret Konfigurera nätverksautentisering 11. Markera vid behov kryssrutan Använd nätverksåtkomstkontroll med IEEE 802.1x. 12. Välj EAP-typ på den nedrullningsbara listan EAP-typ. 13. Tryck på Slutför. Mer information om WZC Mer information om Microsoft Wireless Zero Config hittar du i MSDN (Microsoft Software Developer Network) på

85 Kapitel 6 Meddelanden Inledning I det här kapitlet beskrivs hur du konfigurerar och använder funktioner för e-post, SMS och MMS. E-post Använda meddelandetjänster för att skicka och ta emot e-post. Skapa ett e-postmeddelande Skapa ett e-postmeddelande: 1. Tryck på. 2. Välj ett e-postkonto. 3. Tryck på > Ny. 4. Lägg till mottagare genom att ange deras e-postadresser avgränsade med semikolon (;). Tryck på Till om du vill lägga till e-postadresser som sparats i Kontakter. 5. Ange ett ämne och skriv meddelandet. 6. Om du vill bifoga en bilaga till meddelandet trycker du på > Infoga och trycker på det objekt som du vill bifoga: Bild, Röstanteckning eller Fil. 7. Tryck på.

86 6-2 Användarhandbok till ES400 Visa ett e-postmeddelande Visa ett e-postmeddelande: 1. Tryck på på startskärmen om du vill öppna ett e-postmeddelande i Outlook eller på om du vill öppna ett e-postmeddelande i ett privat e-postkonto. 2. Tryck på det e-postmeddelande som du vill läsa. Svara på eller vidarebefordra ett meddelande 1. Tryck på på startskärmen om du vill öppna ett e-postmeddelande i Outlook eller på om du vill öppna ett e-postmeddelande i ett privat e-postkonto. 2. Tryck på det e-postmeddelande som du vill läsa. 3. Tryck på. 4. Skriv ditt svar och tryck därefter på. SMS-meddelande Med SMS-funktionen kan du skicka och ta emot SMS till och från andra mobila enheter. Texten kan bestå av ord, siffror och alfanumeriska kombinationer bestående av max 160 tecken. Skicka ett textmeddelande Skicka ett textmeddelande: 1. Tryck på > Textmeddelanden. 2. Tryck på > Nytt > SMS. 3. Tryck på Till och välj en mottagare i Kontakter. 4. Skriv ditt meddelande. Den automatiska korrigeringsfunktionen rättar vanliga stavfel allteftersom du skriver, så att meddelandet blir så korrekt som möjligt. Teckenräknaren i statusfältet anger hur långt meddelandet är. Tryck på > Meddelandealternativ och markera därefter kryssrutan Begär leveransmeddelande om du vill ha ett meddelande som talar om att meddelandet har mottagits. 5. Skicka meddelandet genom att trycka på. Om telefonfunktionen i ES400 är aktiverad skickas textmeddelandet. Om den är avaktiverad visas ett meddelande där du uppmanas att aktivera telefonfunktionen. Meddelandet sparas i mappen Utkast och skickas när du aktiverar telefonfunktionen. Om du saknar täckning sparas meddelandet i mappen Utkast och skickas så snart du får täckning igen.

87 Meddelanden 6-3 Visa textmeddelanden När ett textmeddelande tas emot visas ikonen för textmeddelande i statusfältet och en dialogruta visas. Meddelandeikon för nytt textmeddelande Bild 6-1 Meddelande om nytt textmeddelande Funktionen för nummerpresentation matchar telefonnumret i det inkommande textmeddelandet mot de som sparats i Kontakter, så att du kan se vem som har skickat meddelandet. Tryck på om du vill svara på meddelandet. Tryck på om du vill ringa till avsändaren eller spara, stänga eller ta bort meddelandet. Visa ett textmeddelande: 1. Tryck på > Textmeddelanden. 2. Tryck på ett textmeddelande i meddelandelistan. I fönstret visas tidigare textmeddelanden. Svara på ett textmeddelande Svara på ett textmeddelande: 1. Tryck på. 2. Tryck på ett textmeddelande i meddelandelistan. I fönstret visas tidigare textmeddelanden. 3. Skriv in text i svarsfältet. 4. Tryck på.

88 6-4 Användarhandbok till ES400 MMS-meddelanden Med funktionen för MMS-meddelanden kan du skicka bilder, videoklipp, ljudfiler och andra filtyper till andra telefoner. Skapa och skicka MMS-meddelanden Skicka ett MMS-meddelande: 1. Tryck på > Textmeddelanden. 2. Tryck på > Nytt > MMS. Bild 6-2 MMS-fönster 3. Om du vill lägga till en kontakt trycker du på. Ett fönster visas som innehåller en lista med kontakter. Välj en eller flera kontakter och tryck därefter på Klart. 4. Tryck på om du vill ange ett ämne för meddelandet. Ange ämnestexten i fönstret och tryck sedan på Klart. 5. Tryck på textfönstret och skriv ett textmeddelande. Ett fönster visas där du kan skriva in ett textmeddelande och lägga till känslolägesikoner, favoritwebbadresser, fördefinierad text, kontaktinformation och kalenderinformation. När du är klar trycker du på Klart. 6. Tryck på om du vill bifoga en bild eller ett videoklipp som sparats på ES Tryck på om du vill bifoga en ljudfil som sparats på ES Tryck på om du vill ta en bild och bifoga den till meddelandet. 9. Tryck på om du vill spela in ett videoklipp och bifoga det till meddelandet. 10. Tryck på om du vill spela in ett meddelande och bifoga det till meddelandet. 11. Tryck på om du vill bifoga en fil som sparats på ES När du är klar med att bifoga objekt trycker du på Skicka.

89 Meddelanden 6-5 Visa ett MMS-meddelande Visa ett MMS-meddelande: 1. Tryck på > Textmeddelanden. 2. Tryck på MMS-meddelandet. 3. Visa meddelandet genom att trycka på MMS-ikonen i meddelandetråden. 4. Tryck på Innehåll om du vill se en lista över filer som bifogats till meddelandet. På skärmen Meddelandeinnehåll: 1. Tryck på Meny > Spara om du vill spara en fil. 2. Tryck på Meny > Spara i Min text om du vill spara innehållet i en textfil i listan Min text. 3. Tryck på Meny > Tilldela till kontakt om du vill använda en bild för en viss kontakt. 4. Tryck på Meny > Ange som ringsignal om du vill använda en ljudfil som ringsignal. Svara på ett MMS-meddelande Svara på ett MMS-meddelande 1. Tryck på > Textmeddelanden. 2. Tryck på MMS-meddelandet. 3. Öppna och visa ett MMS-meddelande genom att trycka på meddelandet i meddelandetråden. 4. När du har visat MMS-meddelandet trycker du på Meny > Svara > via MMS om du vill svara med ett MMS-meddelande eller på Meny > Svara > via SMS om du vill svara med ett textmeddelande. Blockera inkommande MMS-meddelanden Blockera inkommande MMS-meddelanden från en särskild avsändare: 1. Öppna och visa MMS-meddelandet. 2. Tryck på Meny > Visa > Kontaktdetaljer. 3. Tryck på Meny > Spara i svartlista. 4. Tryck på Klart. Ta bort blockeringen: 1. Tryck på Mina program > Text. 2. Tryck på Meny > Alternativ för MMS > Svartlista. 3. Håll ned fingret på telefonnumret. 4. Välj Ta bort på den meny som visas. 5. Tryck på OK.

90 6-6 Användarhandbok till ES400

91 Kapitel 7 Datainsamling Inledning ES400 har funktioner för datainsamling med hjälp av färgdigitalkameran. Digitalkameraavläsning Kameran är utrustad med digital kamerateknik och kan användas för att ta en digital bild av en streckkod som sedan sparas i minnet där avkodning utförs med de senaste programavkodningsalgoritmerna i syfte att inhämta data från bilden. Det krävs ett program med avläsningsfunktioner för att avläsa streckkoden. ES400 är utrustad med programmet DataWedge, som gör det möjligt för användaren att aktivera kameran, avkoda streckkodsdata och visa streckkodens innehåll. 1. Aktivera DataWedge. Se DataWedge på sidan Starta ett program med funktioner för textinmatning, t.ex. Word Mobile 2010 eller Excel Mobile Rikta kameraobjektivet på baksidan av ES400 mot en streckkod. 4. Tryck på och håll ned. Ett förhandsgranskningsfönster visas på displayen och telefonen sänder ut en röd stråle. Indikatorlampan lyser röd, vilket anger att datainsamling pågår. 5. Justera ES400 så att den röda strålen täcker streckkoden. Bild 7-1 Exempel på streckkod 6. Indikatorlampan lyser grön och en signal talar om att avkodningen av streckkoden är klar. 7. Streckkodens datainnehåll visas i textfältet.

92 7-2 Användarhandbok till ES400 DataWedge Med hjälp av DataWedge kan användaren infoga det inhämtade datainnehållet från streckkoden i ett textfält i ett program. OBS! När DataWedge är aktiverat kan du samla in data genom att trycka på kameraknappen på höger sida av ES400. När du är klar med datainsamlingen återställer du kameraknappens standardfunktion genom att avaktivera DataWedge. Aktivera DataWedge: 1. Tryck på Start > Inställningar > System > DataWedge. 2. Starta DataWedge-processen genom att trycka på alternativet Körs. DataWedge-status ändras till Klar. 3. Tryck på OK. Avaktivera DataWedge: 1. Tryck på Start > Inställningar > System > DataWedge. 2. Stoppa DataWedge-processen genom att trycka på alternativet Körs. DataWedge-status ändras till Stoppat. 3. Tryck på OK.

93 Kapitel 8 Använda kameran Inledning Med kameraprogrammet kan du ta bilder och spela in videoklipp. Bilder och videoklipp sparas automatiskt i programmet Galleri, där du kan titta på och redigera dem. Bilder och videoklipp sparas som standard i formatet JPEG eller 3GP. Ta bilder Tryck på kameraknappen, som sitter långt ned på höger sida av ES400. Sökaren visas på kameraskärmen. Kameraläget eller videoläget aktiveras, beroende på vilket av dem du använde senast. En ikon visas högst upp till höger på skärmen som anger vilket läge som aktiverats. Om videoläget är aktiverat trycker du någonstans på skärmen för att visa statusfältet. Tryck därefter på kameraikonen. Bild 8-1 Kamerans sökare Ta en bild: 1. Rikta ES400 mot motivet. 2. Tryck på kameraknappen, som sitter långt ned på höger sida av ES400, eller på styrplattan för optisk navigering. En bild tas och sparas i minnet på ES400.

94 8-2 Användarhandbok till ES400 Ta en panoramabild: OBS! Bäst bildkvalitet får du om du tar panoramabilder utomhus. 1. Tryck på Meny > Panorama och välj Horisontellt eller Vertikalt och tryck därefter på Stäng. 2. Rikta ES400 mot motivet. 3. Tryck på kameraknappen, som sitter långt ned på höger sida av ES400, eller på styrplattan för optisk navigering. Bilden tas och två justeringssymboler visas på ES400-skärmen. Bild 8 2 Justeringssymboler för panoramabild 4. Flytta ES400 försiktigt åt höger tills de två justeringssymbolerna överlappar varandra och blir gröna. När de blir gröna tas ytterligare en bild. Bild 8 3 Justeringen är klar 5. Upprepa proceduren tills du har tagit fem bilder. De fem bilderna sammanfogas och sparas som en panoramabild i minnet. Om du vill avbryta sammanfogningen innan fem bilder har tagits eller om du inte är nöjd med sammanfogningen trycker du på ikonen längst ned på skärmen.

95 Använda kameran 8-3 Kamerainställningar Tryck någonstans på skärmen för att visa kamerans statusfält och kontrollfält. Statusfältet högst upp på skärmen innehåller information om kamerainställningar. Kontrollfältet längst ned på skärmen innehåller funktionsknappar som du använder till att styra kameran. Bildstorlek Bildkvalitet Skärpeinställning Plats aktiverad Tidsstämpel aktiverad Timer Avsluta kameraprogrammet Bild 8 4 Kamerainställningar Alternativ på kameramenyn Med hjälp av alternativen på kameramenyn kan du konfigurera kamerainställningarna. Ställa in storlek och kvalitet Med alternativet Storlek/kvalitet kan du justera inställningarna av bildens storlek och kvalitet. Öppna fönstret Storlek/kvalitet genom att trycka på alternativet Storlek/kvalitet. Ställ in bildens storlek genom att markera någon av de tre gula kryssrutorna Storlek. Du kan välja mellan tre storlekar: 1,3 megapixel (1 280 pixel x pixel) 2 megapixel (1 600 pixel x pixel) 3,2 megapixel (2 048 pixel x pixel). Öppna fotomenyn Växla mellan närbildsljus på och av (visas här som av) Växla mellan foto- och videoläget (här visas fotoläget) Öppna galleriprogrammet Ställ in bildens kvalitet genom att markera någon av de tre gula kryssrutorna Kvalitet. Du kan välja mellan tre kvalitetsinställningar: Låg, Medel och Hög.

96 8-4 Användarhandbok till ES400 När du ökar bildens storlek och kvalitet ökas även storleken på den fil som sparas i ES400. Filstorleken visas under kryssrutorna Kvalitet. Här anges även hur många bilder du kan spara i ES400. Panorama Med alternativet Panorama aktiverar du kamerans panoramafunktion. Med hjälp av panoramafunktionen kan du sammanfoga flera bilder och skapa en bred bild. Sammanfogningen utförs i kameran när bilderna tas. Öppna fönstret med alternativ för panoramabilder genom att trycka på alternativet Panorama. Välj något av följande: Av Avaktivera panoramafunktionen. Horisontellt Skapa en panoramabild genom att flytta ES400 åt höger. Vertikalt Skapa en panoramabild genom att flytta ES400 nedåt. När panoramaläget är aktiverat breddas korshåret och anpassas efter den bredare bild som kommer att skapas vid bildtagningen. Timer Med alternativet Timer kan du ställa in fördröjningen från det att slutaren trycks ned och bilden tas. Alternativen är Av, 5 sek., 10 sek., 15 sek. och 20 sek. Avancerat Genom att välja alternativet Avancerat kan du ställa in ytterligare kameraalternativ. Arbetsflöde Genom att välja alternativet Arbetsflöde kan du anpassa kamerans funktioner när du tar bilder. Bildserie Den bild du just tagit visas inte på skärmen. Förhandsgranska När du har tagit en bild visas den hastigt på skärmen innan kameraläget aktiveras på nytt. Under förhandsgranskning kan du aktivera bildvisningsläget genom att trycka på bilden. Redigera När du har tagit en bild aktiveras bildvisningsläget, så att du kan redigera bilden. OBS! I förhandsgranskningsläget och redigeringsläget kan du återgå till bildtagningsläget genom att trycka på kameraknappen. Kommentarsmeddelande Aktivera påminnelser som talar om att du inte har lagt till några kommentarer till en viss bild eller bildgrupp. Om du väljer Efter varje foto visas en redigeringsikon i statusfältet i snabbgranskningsläget och bildvisningsprogrammet. Tryck på redigeringsikonen om du vill öppna fönstret Fotoinformation. Om du väljer Vid avslut visas en dialogruta där du uppmanas att lägga till kommentarer innan du avslutar. GPS-plats Du kan använda dig av GPS-koordinater för att märka bilder med information om latitud och longitud. Koordinaterna inhämtas i kameraprogrammet med hjälp av GPS- och WAN-triangulering. Om koordinaterna inte inhämtas med vare sig GPS- och WAN-triangulering trots att funktionen är aktiverad visas en ikon i statusfältet som talar om att GPS-signal saknas. Om du inte har aktiverat Kommentarsmeddelande > Efter varje foto visas ett meddelande i statusfältet under snabbgranskningen som talar om att bilden har sparats utan koordinater. Du kan aktivera och avaktivera funktionen för GPS-koordinater genom att klicka på GPS-koordinatsalternativet på den avancerade menyn.

97 Använda kameran 8-5 Lagring Spara bilder i det inbyggda minnet i ES400 eller på ett mikro-sd-kort. Tryck på alternativet Lagring och välj Enhet eller SD-kort. Observera att samma funktion även finns på menyn Videoinspelning. Detta är separata inställningar. Du kan alltså välja att spara bilder i ES400-minnet och videoklipp på mikro-sd-kortet. Tid/datum-stämpel Genom att välja det här alternativet kan du infoga datum och tid längst ned i bildens högra hörn. Inställningen är oberoende av tid och datum som visas i bildens metadata. Du kan aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på Tid/datum-stämpel. Om Här visas programvaruversion och licensavtal för slutanvändare. Spela in ett videoklipp Kameraläget eller videoläget aktiveras, beroende på vilket av dem du använde senast. En ikon visas högst upp till höger på skärmen som anger vilket läge som aktiverats. Om kameraläget är aktiverat trycker du någonstans på skärmen för att visa statusfältet. Tryck därefter på videoikonen. Spela in ett videoklipp: 1. Rikta ES400 mot motivet. 2. Tryck på kameraknappen, som sitter långt ned på höger sida av ES400, eller på styrplattan för optisk navigering. Inspelningen startar. En timer visas högst upp på skärmen som talar om hur länge du har spelat in. 3. Om du vill avbryta inspelningen och spara videoklippet i minnet trycker du på kameraknappen eller styrplattan för optisk navigering.

98 8-6 Användarhandbok till ES400 Videoinställningar Statusfältet högst upp på skärmen innehåller information om videoinställningar. Kontrollfältet längst ned på skärmen innehåller funktionsknappar som du använder till att styra videon. Bildstorlek Bildformat Tidsstämpel aktiverad Avsluta kameraprogrammet Bild 8 5 Videoinställningar Alternativ på videomenyn Med hjälp av alternativen på videomenyn kan du konfigurera videoinställningarna. Kvalitet Med alternativet Kvalitet kan du ställa in videoinspelningens upplösning: QCIF QCIF (Quarter Common Intermediate Format) är ett videoformat med en dataöverföringshastighet på 30 bildrutor per sekund, där varje bildruta innehåller 144 rader och 176 pixel per rad. QVGA QVGA (Quarter-VGA) har en bildupplösning på 320 x 240 pixel eller 240 x 320. QVGA är den vanligaste upplösningen för videoinspelning med telefon. VGA VGA (Video Graphics Array) har en bildupplösning på 640 x 480 (med 16 färger) eller 320 x 200 (med 256 färger). Det totala antalet färger är Format Med alternativet Format kan du välja vilket format videoklippet ska spelas in i. Alternativ: MP4 eller 3GP. Tid/datum-stämpel Öppna videomenyn Växla mellan blixt på och av (visas här som av) Välj foto- eller videoläget (här visas videoläget) Öppna galleriprogrammet Med alternativet Tid/datum-stämpel kan du lägga till en tid/datum-stämpel i videofilen.

99 Använda kameran 8-7 Lagring Spara videoklipp i det inbyggda minnet i ES400 eller på ett mikro-sd-kort. Observera att samma funktion finns på fotomenyn. Detta är separata inställningar. Du kan alltså välja att spara bilder i ES400-minnet och videoklipp på mikro-sd-kortet. Om Här visas programvaruversion och licensavtal för slutanvändare. Titta på bilder och videoklipp Använd Galleri när du vill titta på bilder och videoklipp som sparats på ES400. Tryck på kameraknappen på sidan av ES400. Tryck på skärmen för att visa kontrollfältet och därefter på galleriikonen. Sortera bilder efter datum Avsluta galleriprogrammet Bild 8 6 Programmet Galleri Öppna gallerimenyn Aktivera/avaktivera urvalsläget Öppna kameravyn Öppna albumvyn I standardvyn för galleriet visas miniatyrbilder sorterade efter datum. Om du vill se fler miniatyrbilder bläddrar du åt vänster på skärmen.

100 8-8 Användarhandbok till ES400 Album Visa albumvyn genom att trycka på albumikonen. Bild 8 7 Albumvy Om du vill skapa ett nytt album trycker du på Skapa album. Ange ett namn för det nya albumet och tryck på Spara. Tryck på albumnamnet om du vill titta på bilderna i albumet. Urvalsläge Här kan du välja en eller flera miniatyrbilder i galleriet. När du är klar med urvalet visas nya menyalternativ som anger vad du kan göra med dina bilder eller videoklipp. Här följer mer information om de olika menyalternativ som du kan välja bland när du har valt miniatyrbilder. För att aktivera urvalsläget måste du trycka på urvalsikonen i gallerigränssnittet. När du har gjort det kan du välja miniatyrbilder genom att klicka på dem. De miniatyrbilder du har valt ändrar färg. Miniatyrbildsmeny När du har valt ett eller flera objekt trycker du på menyikonen. Visa/redigera informationen Tryck på Visa/redigera informationen om du vill lägga till platsinformation och kommentarer för de objekt som du har valt. När du är klar trycker du på Spara. Skicka Tryck på Skicka om du vill skicka de objekt som du har valt via e-post eller MMS. Välj Via e-post om du vill skicka de objekt som du har valt via e-post. Ett e-postmeddelande skapas. Ange mottagarens e-postadress och tryck på Skicka. Välj Via MMS om du vill skicka de objekt som du har valt via MMS. Ett MMS-fönster visas. Mer information om hur du skapar ett MMS finns i MMS-meddelanden på sidan 6 4. Flytta till album Tryck på Flytta till album om du vill flytta de objekt som du har valt till ett annat album. Välj det album på listan som du vill flytta objekten till. Objekten flyttas automatiskt till det nya albumet. Ta bort Tryck på Ta bort om du vill radera det objekt som du har valt ur minnet.

101 Använda kameran 8-9 Galleri Om du vill konfigurera galleriet använder du alternativen på gallerimenyn. Sortera efter Gör det möjligt att sortera miniatyrbilder i olika album efter datum (standard), plats, storlek, fotograf, bildnamn eller albumnamn (endast i fotorullen). Filtrera efter Gör det möjligt att filtrera media. Välj mellan Alla medier (standard), Endast bilder eller Endast videofilmer. Om Licensavtal för galleriets slutanvändare. Bildvisningsprogram Om du vill titta på en bild trycker du på motsvarande miniatyrbild i galleriet. Bilden öppnas i bildvisningsprogrammet. Lägg till kommentar Lägg till ljudkommentar Visa bildinformation Stäng Bild 8 8 Bildvisningsprogram Tryck på skärmen för att visa statusfältet högst upp på skärmen och kontrollfältet längst ned på skärmen. Kommentera bilder Du kan infoga permanenta markeringar i en bild. 1. Tryck på skärmen för att visa statusfältet. 2. Tryck på kommentarsikonen. Öppna meny Ta bort bild Aktivera kameraläget Visa galleriet

102 8-10 Användarhandbok till ES400 Bild 8 9 Lägga till kommentarer 3. Om du vill lägga till en markering trycker du på Lägg till och därefter på en plats i bilden. En markering med siffran 1 visas. Du kan lägga till hur många markeringar du vill. 4. Om du vill ta bort en markering trycker du på Ta bort och därefter på någon av markeringarna i bilden. 5. Tryck på Spara om du vill spara bilden med markeringarna och på Avbryt om du vill kassera markeringarna. När du sparar bilden bäddas markeringarna in i bilden och det går inte längre att redigera dem. Ljudkommentarer Du kan lägga till en ljudinspelning till bilden. 1. Tryck på skärmen för att visa statusfältet. 2. Tryck på ljudkommentarsikonen. 3. Tryck på inspelningsknappen. Tala in i mikrofonen. När du är klar trycker du på Avsluta. 4. Tryck på uppspelningsknappen om du vill lyssna på inspelningen. Tryck på borttagningsikonen om du vill ta bort ljudinspelningen. 5. Tryck på Spara om du vill lägga till ljudinspelningen till bilden eller på Avbryt om du vill kassera inspelningen. Visa eller redigera bildinformation Visa eller redigera information om bilden: Tryck på informationsikonen. Om du vill redigera informationen trycker du på textrutan och inför information. Tryck på Spara om du vill spara informationen eller på Avbryt om du vill stänga utan att spara.

103 Använda kameran 8-11 Bild På bildmenyn finns inställningar för att skicka bilden till andra, flytta bilden till en annan mapp och konfigurera kommentarsinställningarna. Skicka Tryck på Skicka om du vill skicka bilden via e-post eller MMS. Välj Via e-post om du vill skicka bilden via e-post. Ett e-postmeddelande skapas. Ange mottagarens e-postadress och tryck på Skicka. Välj Via MMS om du vill skicka bilden via MMS. Ett MMS-fönster visas. Mer information om hur du skapar ett MMS finns i MMS-meddelanden på sidan 6 4. Flytta till album Tryck på Flytta till album om du vill flytta bilden till ett annat album. Välj det album på listan som du vill flytta bilden till. Bilden flyttas automatiskt till det nya albumet. Kommentarsinställningar Välj alternativ för säkerhetskopiering av kommenterade objekt. Säkerhetskopiera originalet Välj det här alternativet om du vill säkerhetskopiera originalversionen av bilden utan markeringar. Lägg till suffix till Genom att välja det här alternativet kan du lägga till ett suffix till bildfilsnamnet för originalversionen av bilden utan markeringar eller den nya bilden med kommentarsmarkeringar. Markerat som standard. Suffixfält Här kan du ändra det suffix som har lagts till för originalbilden eller den kommenterade bilden. Videovisningsprogram Om du vill titta på ett videoklipp trycker du på miniatyrbilden i galleriet. Videoklippet visas i videovisningsprogrammet. Visa bildinformation Stäng Bild 8 10 Bildvisningsprogram Öppna meny Ta bort bild Aktivera kameraläget Visa galleriet Tryck på skärmen för att visa statusfältet högst upp på skärmen och kontrollfältet längst ned på skärmen. Fälten försvinner efter sex sekunders inaktivitet.

104 8-12 Användarhandbok till ES400 Visa eller redigera videoinformation Visa eller redigera information om videoklippet: 1. Tryck på informationsikonen. 2. Om du vill redigera informationen trycker du på textrutan och inför information. 3. Tryck på Spara om du vill spara informationen eller på Avbryt om du vill stänga utan att spara. Video På bildmenyn finns inställningar för att skicka bilden till andra, flytta bilden till en annan mapp och konfigurera kommentarsinställningarna. Skicka Tryck på Skicka om du vill skicka bilden via e-post eller MMS. Välj Via e-post om du vill skicka bilden via e-post. Ett e-postmeddelande skapas. Ange mottagarens e-postadress och tryck på Skicka. Välj Via MMS om du vill skicka bilden via MMS. Ett MMS-fönster visas. Mer information om hur du skapar ett MMS finns i MMS-meddelanden på sidan 6 4. Flytta till album Tryck på Flytta till album om du vill flytta bilden till ett annat album. Välj det album på listan som du vill flytta bilden till. Bilden flyttas automatiskt till det nya albumet.

105 Kapitel 9 Bluetooth Inledning Enheter utrustade med Bluetooth-funktioner kan användas för trådlös kommunikation där överföring och mottagning av data i 2,4 GHz ISM-bandet (Industry Scientific and Medical) ( ) sker via radiofrekvenser med frekvenshoppteknik (FHSS, Frequency-Hopping Spread Spectrum). Den trådlösa Bluetooth-tekniken är särskilt framtagen för kommunikation med kort räckvidd (10 meter) och låg energiförbrukning. ES400-enheter med Bluetooth-funktioner kan utväxla information (t.ex. filer, mötesposter och aktivitetsinformation) med andra Bluetooth-enheter, t.ex. skrivare, anslutningspunkter och andra smarta företagstelefoner. Om du vill använda ES400 som ett modem skapar du en uppringd modemanslutning mellan ES400 och en dator. AFH (Adaptive Frequency Hopping) AFH (Adaptive Frequency Hopping) är en metod som används för att undvika störningar i den fasta frekvensen och som fungerar med Bluetooth. För att AFH ska fungera måste alla enheter i ett piconet (Bluetooth-nätverket) ha AFH-funktioner. AFH förekommer inte vid anslutning av och sökning efter enheter. Undvik att söka efter eller ansluta till Bluetooth-enheter under pågående b-kommunikation. AFH för Bluetooth utgörs av fyra huvuddelar: Kanalklassificering En metod för upptäckt av störningar per kanal eller med hjälp av en fördefinierad kanalmask. Länkhantering Koordinerar och distribuerar AFH-information till resten av Bluetooth-nätverket. Anpassning av hoppsekvens Undviker störningar genom att välja vilka kanaler som inte ska omfattas av sekvensen. Kanalunderhåll En metod för regelbunden utvärdering av kanalerna. När AFH är aktiverat tar sig Bluetooth-radion runt (i stället för igenom) b High-Rate-kanaler. Tack vare AFH-samkörning kan Motorolas smarta företagstelefoner användas i alla infrastrukturer.

106 9-2 Användarhandbok till ES400 Bluetooth-radion i ES400 fungerar som en enhet i effektklass 2. Högsta uteffekt är 2,5 mw och beräknad räckvidd är 10 meter. Det är svårt att utforma en intervalldefinition utifrån effektklass på grund av skillnader i effekt och enhet samt huruvida mätningen utförs på en öppen yta eller i en avgränsad kontorsmiljö. OBS! Du rekommenderas inte att utföra förfrågningar om trådlös Bluetooth-teknik i lägen som kräver användning av b High-Rate. Säkerhet I den aktuella Bluetooth-specifikationen definieras säkerhet på länknivå. Säkerhet på programnivå anges inte. Det innebär att programutvecklare kan definiera säkerhetsmekanismer anpassade efter särskilda behov. Säkerhet på länknivå sker mellan enheter, inte användare, medan säkerhet på programnivå kan implementeras på användarnivå. I Bluetooth-specifikationen definieras säkerhetsalgoritmer och procedurer som krävs för autentisering av enheter och, vid behov, kryptering av data som flödar på länkbasis mellan enheterna. Enhetsautentisering är en obligatorisk Bluetooth-funktion medan länkkryptering är valfri. Bluetooth-parkoppling av enheter sker med hjälp av en initieringsnyckel, som används till att autentisera enheterna och skapa en länknyckel. Du skapar en initieringsnyckel genom att ange en gemensam PIN-kod för de enheter som ska parkopplas. PIN-koden skickas aldrig digitalt. Vid en nyckelbegäran svarar Bluetooth-protokollstacken som standard med att inte lämna ut någon nyckel. (Det är användarens ansvar att besvara en nyckelbegäran.) Autentisering av Bluetooth-enheter baseras på anrops-/svarstransaktioner. Bluetooth accepterar en PIN-kod eller ett lösenord som används för att skapa andra 128-bitarsnycklar för säkerhet och kryptering. Krypteringsnyckeln härleds från den länknyckel som används för autentisering av de parkopplade enheterna. Observera även att Bluetooth-radions begränsade räckvidd och snabba frekvenshopp försvårar avlyssning på avstånd. Rekommendationer: Utför parkoppling i en säker miljö Skydda PIN-koder och spara inga PIN-koder i ES400 Implementera säkerhet på programnivå Microsoft-protokollstacken hanterar Smart-parkoppling. Mer information hittar du i Microsoft MSDN. Bluetooth-konfiguration Följande tjänster kan användas: OBEX-tjänster för sändning av objekt Handsfree-tjänster för ljudgateway Tjänster via seriell port PAN-tjänster (Personal Area Networking) PBAP-tjänster Fjärranslutningstjänster (Dial-Up Networking) HID-klienttjänster A2DP-/AVRCP-tjänster FTP (File Transfer Profile)

107 Bluetooth 9-3 GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile) SAP (SIM Access Profile) HSP (Headset Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) SDAP (Service Discovery Access Profile) GAP (Generic Access Profile) COM2 till COM4, COM7 och COM8 är tillgängliga om de inte används av en annan tjänst. Bluetooth-energilägen Vänteläge När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning aktiveras Bluetooth-radions energisparläge och den aktiva anslutningen upprätthålls. OBS! Om det finns en aktiv Bluetooth-anslutning mellan ES400 och en annan Bluetooth-enhet utan att det förekommer någon dataaktivitet tar ES400 timeout. Om du däremot trycker på strömknappen på ES400 aktiveras vänteläget (gäller inte under pågående samtal). När data sedan tas emot av en Bluetooth-fjärrenhet avaktiveras vänteläget. Exempel: Återuppringning via headset eller överföring av data till ES400 från en Bluetooth-skanner. Återuppta När ES400 aktiveras igen aktiveras även Bluetooth, förutsatt att funktionen var aktiverad innan enheten gick in i vänteläge. Aktivering och avaktivering av Bluetooth Om du vill spara energi eller om du befinner dig på en plats där det råder begränsningar av radiofrekvensanvändningen (t.ex. ett flygplan) kan du avaktivera Bluetooth-radion. När radion är avaktiverad kan inga andra Bluetooth-enheter upptäcka eller ansluta till ES400. När du vill utväxla information med andra Bluetooth-enheter (inom räckvidden) aktiverar du Bluetooth-radion. Kommunicera endast med Bluetooth-radioenheter som finns i närheten. OBS! För bästa batteritid bör du stänga av radion när du inte använder den.

108 9-4 Användarhandbok till ES400 Aktivera Bluetooth Aktivera Bluetooth: 1. Tryck på statusfältet > > Bluetooth > Läge. Bild 9-1 Fliken för val av Bluetooth-läge 2. Markera kryssrutan Aktivera Bluetooth. 3. Tryck på OK. Avaktivera Bluetooth Avaktivera Bluetooth: 1. Tryck på statusfältet > > Bluetooth > Läge. 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera Bluetooth. 3. Tryck på OK. Söka efter Bluetooth-enheter ES400 kan ta emot information från upptäckta enheter utan anslutning. När en anslutning väl har upprättats utväxlas dock information automatiskt mellan ES400 och den anslutna enheten så snart Bluetooth-radion är aktiverad. Mer information hittar du i Anslutning till upptäckta enheter på sidan Söka efter Bluetooth-enheter i området: 1. Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på båda enheterna. 2. Kontrollera att avkänningsbart och anslutningsbart läge har aktiverats på den Bluetooth-enhet som du vill söka efter. 3. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 4. Tryck på statusfältet > > Bluetooth > Enheter.

109 Bluetooth 9-5 Bild 9-2 Fliken för val av Bluetooth-enheter 5. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter avkänningsbara Bluetooth-enheter i närheten. 6. Välj en enhet på listan. 7. Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. 8. Ange lösenordet för den andra enheten. Enheten läggs till på Bluetooth-listan. Du uppmanas att ange ett lösenord. Om det finns ett särskilt lösenord för enheten anger du det i lösenordsfältet och trycker på Nästa. Om det inte finns ett särskilt lösenord för enheten anger du ett lösenord i lösenordsfältet och trycker på Nästa. Bluetooth-radion försöker ansluta till enheten. 9. Om ett lösenord har upprättats uppmanas du att ange samma lösenord på den andra enheten. Skapa en parkoppling genom att ange det lösenord som har upprättats. (Om du har angett ett lösenord som genererats av enheten bör du inte behöva göra någonting alls åt den andra enheten.) 10. När anslutningen har upprättats visas en lista över tillgängliga tjänster som kan väljas på enheten. 11. Välj den tjänst du vill använda och tryck på Slutför. Tjänsterna på den andra enheten måste markeras, annars kommer de inte att inkluderas trots att enheterna har parkopplats. Om du inte markerar tjänsterna kommer du ständigt att uppmanas att ange lösenordet. 12. Enheten visas på listan i huvudfönstret. När lösenorden för respektive enhet har godkänts upprättas en betrodd (parkopplad) anslutning. Tillgängliga tjänster OBS! För vissa enheter krävs ingen PIN-kod. Det beror på enhetens autentisering. ES400 med Microsofts Bluetooth-protokollstack har följande tjänster: OBEX-tjänster för sändning av objekt via trådlös överföring Handsfree-tjänster för ljudgateway Tjänster via seriell port PAN-tjänster (Personal Area Networking) PBAP-tjänster

110 9-6 Användarhandbok till ES400 Fjärranslutning (Dial-Up Networking) HID-klient A2DP/AVRCP Följande avsnitt innehåller mer information om de här tjänsterna. Tjänster för sändning av objekt via trådlös överföring OBS! Du kan endast skicka filer till en fjärrenhet via trådlös överföring. Med hjälp av OBEX-tjänsten för sändning kan du skicka filer och kontakter till en annan Bluetooth-enhet. Överföra filer mellan ES400 och en annan Bluetooth-enhet: 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Tryck på Mina program > Filutforskare. 4. Gå till den fil som du vill överföra. 5. Tryck på filnamnet tills en meny visas. Bild 9-3 Filutforskarfönstret 6. Välj Överför filen. ES400 söker efter Bluetooth-enheter i närheten. 7. Tryck på Tryck för att skicka bredvid den Bluetooth-enhet som du vill skicka filen till. Kommunikationen upprättas och filen skickas. När överföringen är klar växlar Tryck för att skicka till Klart. Överföra en kontakt mellan ES400 och en annan Bluetooth-enhet: 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Tryck på Kontakter. 4. Gå till den kontakt som du vill överföra. 5. Tryck på kontakten tills en meny visas.

111 Bluetooth Välj Skicka kontakt > Överför. ES400 söker efter Bluetooth-enheter i närheten. 7. Tryck på Tryck för att skicka bredvid den Bluetooth-enhet som du vill skicka filen till. Kommunikationen upprättas och kontakten skickas. När överföringen är klar växlar Tryck för att skicka till Klart. Internetdelning Internetdelningsfunktionen gör det möjligt att ansluta en stationär eller bärbar dator till ES400 och använda ES400 som ett modem för att ansluta till ett kontorsnätverk eller en Internetleverantör. Använda ES400 som ett modem med hjälp av Bluetooth: 1. Kontrollera att enheten inte är ansluten till datorn. 2. Kontrollera att telefonen är på och att en dataanslutning har konfigurerats. 3. Tryck på Start > Internetdelning. 4. Välj Bluetooth PAN på listan Datoranslutning. 5. Välj anslutningstyp på listan Nätverksanslutning. Välj den nätverksanslutning som du vill använda för att ansluta till Internet. 6. Tryck på Anslut. 7. Upprätta ett Bluetooth-PAN-nätverk på datorn med hjälp av enheten. a. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar. b. Välj Bluetooth-nätverksanslutning under Personligt nätverk. c. Högerklicka på Bluetooth-nätverksanslutning och välj Visa Bluetooth-nätverksenheter. d. Välj din enhet i fönstret Bluetooth-enheter i personligt nätverk. e. Klicka på Anslut. En Bluetooth-anslutning upprättas mellan datorn och enheten. OBS! Om datorn har Bluetooth-funktioner och du väljer datoranslutningsalternativet Bluetooth måste du initiera och slutföra Bluetooth-PAN-kopplingen för att Internetdelningen ska fungera. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support. 8. Om du vill kontrollera anslutningen kan du starta Internet Explorer på datorn och öppna en webbplats. 9. Om du vill avbryta fjärranslutningstjänsten trycker du på Koppla från på ES400.

112 9-8 Användarhandbok till ES400 Handsfree-tjänster Ansluta till ett Bluetooth-headset: OBS! Nyare Bluetooth-headset är enhetsberoende och minns vilken enhet som senast var ansluten. Om det uppstår problem vid anslutning till headsetet försätter du headsetet i avkänningsläge. Mer information finns i användarhandboken till headsetet. 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 4. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter Bluetooth-enheter i närheten. 5. Välj headsetets namn och tryck på Nästa. Lösenordsfönstret visas. 6. Ange vid behov headsetets lösenord. 7. Tryck på Nästa. ES400 ansluts till headsetet. Information om hur du kommunicerar med en Bluetooth-enhet hittar du i användarhandboken till headsetet. Tjänster via seriell port Den trådlösa, seriella Bluetooth-porten används på ungefär samma sätt som vid fysisk anslutning av en seriell kabel. Konfigurera det program som ska använda anslutningen till rätt seriell port. Upprätta anslutning via seriell port: 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 4. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter avkänningsbara Bluetooth-enheter i närheten. 5. Välj en enhet på listan. 6. Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. 7. Ange lösenordet och tryck på Nästa. Enheten läggs till på Bluetooth-listan. 8. Tryck på den seriella enheten i enhetslistan. Fönstret Kopplingsinställningar visas. 9. Markera kryssrutan Seriell port. 10. Tryck på Spara. Det är endast WAN-ljud och Voice Commander-ljud som kopplas till headsetet. Systemljud skickas fortfarande genom ES400-högtalaren. Med handsfree-profilen kan du besvara samtal och använda funktionen återuppringning. Handsfree-profilen saknar funktioner för trepartssamtal. 11. Tryck på fliken COM-portar. 12. Tryck på Ny port för utgående. Fönstret Lägg till enhet visas.

113 Bluetooth Välj seriell enhet på listan och tryck sedan på Nästa. 14. Välj en COM-port på den nedrullningsbara listan. 15. Tryck på Slutför. OBS! Ingen anslutning upprättas i det här läget. För att Microsofts Bluetooth-protokollstack ska öppna anslutningen måste den valda COM-porten öppnas via ett program. ActiveSync via Bluetooth Den trådlösa, seriella Bluetooth-porten för ActiveSync används på ungefär samma sätt som fysisk USB-kabelanslutning. Konfigurera det program som ska använda anslutningen till rätt seriell port. Konfigurera ActiveSync-anslutning via Bluetooth: OBS! För att uppnå ökad säkerhet bör du avaktivera funktionen för nätverksbrygga på datorn (särskilt bryggor till NDIS-fjärradaptrar) innan du ansluter till datorn för att nå Internet eller ett nätverk. Mer information om nätverksbryggor hittar du i Windows-hjälpen på datorn. Anvisningarna nedan gäller datorer med funktioner för Windows XP SP2 eller senare. 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen på datorn. 4. Dubbelklicka på Bluetooth-enheter. 5. Markera kryssrutorna Aktivera upptäckt och Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn på fliken Alternativ. Bild 9-4 Fönstret Bluetooth-enheter på datorn 6. Klicka på Lägg till på fliken COM-portar.

114 9-10 Användarhandbok till ES Välj alternativet Inkommande (enheten inleder anslutningen) och klicka på OK. Skriv ned numret på den COM-port som läggs till. 8. Klicka på OK. 9. Klicka på Start > Program > Microsoft ActiveSync. 10. Klicka på Arkiv > Anslutningsinställningar. Bild 9-5 Anslutningsinställningar för ActiveSync 11. Välj COM-porten med det nummer som du skrivit ned på nedrullningslistan Tillåt anslutningar till något av följande. 12. Tryck på Start > ActiveSync på ES Tryck på Meny > Anslut via Bluetooth. Synkroniseringen startar automatiskt. Om autentisering krävs visas skärmen Ange lösenord. Skriv in ett alfanumeriskt lösenord (PIN-kod) och tryck på Nästa. Ange därefter samma lösenord på den andra enheten. Lösenordsanvändning rekommenderas av säkerhetsskäl. Lösenordet måste bestå av 1 till 16 bokstäver och siffror. Om inget lösenord krävs trycker du på Nästa. 14. Om du vill avbryta ActiveSync-anslutningen trycker du på Mina program > ActiveSync. 15. Tryck på Koppla från. PBAP-tjänster (Phone Book Access Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) används för synkronisering av kontakter mellan ES400 och en fjärrenhet. Upprätta PBAP-synkronisering: 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och avkänningsbart på båda enheterna. 2. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 3. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 4. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter en Bluetooth-enhet, t.ex. en bilsats. 5. Välj en enhet på listan.

115 Bluetooth Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. 7. Ange lösenordet och tryck på Nästa. Enheten läggs till på Bluetooth-listan. 8. En dialogruta öppnas där du ombeds överföra kontakter till bilsatsen. 9. Välj Ja eller Nej. 10. Om du väljer Ja överförs kontakter från ES400 till bilsatsen. Fjärranslutningstjänster (Dial-Up Networking) Fjärranslutningsfunktionen gör det möjligt att ansluta en stationär eller bärbar dator till ES400 och använda ES400 som ett modem för att ansluta till ett kontorsnätverk eller en Internetleverantör. Innan du konfigurerar fjärranslutningen bör du inhämta uppringningsinformation och andra nödvändiga inställningar (användarnamn, lösenord och domännamn) för kontorsnätverket eller Internetleverantören. Skapa en ny Bluetooth-anslutning: 1. Kontrollera att ES400 kan upptäckas och anslutas. 2. Konfigurera Bluetooth på datorn i enlighet med anvisningarna från tillverkaren. 3. Sök efter ES400 i datorns Bluetooth-program och välj fjärranslutningstjänsten. 4. Anslut till ES400 med hjälp av datorns uppringningsprogram. 5. Telefonfunktionen i ES400 slår ISP-numret och ansluter till Internetleverantören. 6. Om du vill kontrollera anslutningen kan du starta Internet Explorer på datorn och öppna en webbplats. Ansluta till en HID-enhet: ES400 kan anslutas till en HID-enhet (Human Interface Device), t.ex. ett Bluetooth-tangentbord eller en Bluetooth-mus: 1. Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på båda enheterna. 2. Kontrollera att avkänningsbart och anslutningsbart läge har aktiverats på den Bluetooth-enhet som du vill söka efter. 3. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 4. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 5. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter avkänningsbara Bluetooth-enheter i närheten. 6. Välj en HID-enhet på listan. 7. Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. Mer information finns i användarhandboken till enheten. 8. Tryck på Anslut. ES400 ansluts till HID-enheten.

116 9-12 Användarhandbok till ES400 A2DP-/AVRCP-tjänster A2DP/AVRCP används vid anslutning till stereoheadset med hög kvalitet: 1. Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på båda enheterna. 2. Kontrollera att avkänningsbart och anslutningsbart läge har aktiverats på den Bluetooth-enhet som du vill söka efter. 3. Kontrollera att det inte är mer än 10 meter mellan de två enheterna. 4. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 5. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter avkänningsbara Bluetooth-enheter i närheten. 6. Välj ett stereoheadset på listan. 7. Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. Mer information finns i användarhandboken till enheten. 8. Tryck på Anslut. ES400 ansluts till stereoheadsetet. Om du använder ett stereoheadset med funktioner för handsfree-tjänster ansluter du till handsfree-tjänsten när du har anslutit till A2DP-tjänsten: 1. Tryck på Start > Inställningar > Bluetooth > Enheter. 2. Tryck på Lägg till enhet. ES400 söker efter avkänningsbara Bluetooth-enheter i närheten. 3. Välj ett stereoheadset på listan. 4. Tryck på Nästa. Fönstret Ange lösenord visas. Mer information finns i användarhandboken till enheten. OBS! Om Smart-parkoppling har konfigurerats och du förväntas ange någon av de fördefinierade PIN-koderna visas inte fönstret Ange lösenord. 5. Tryck på Anslut. ES400 ansluts till stereoheadsetet.

117 Kapitel 10 Använda GPS-navigering Inledning ES400 är utrustad med GPS-teknik (Global Positioning System). GPS-tekniken bygger på ett världsomspännande system av GPS-satelliter som kretsar omkring jorden och ständigt sänder ut digitala radiosignaler. De här radiosignalerna innehåller information om satelliternas placering och exakta tid och används för att avgöra var på jorden du befinner dig. VARNING! När du använder ES400 i ett fordon ansvarar du själv för att placera, fästa och använda enheten på ett sätt som gör att den inte orsakar olyckor, personskador eller skador på egendom eller skymmer sikten för föraren. Det är förarens ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt, ständigt vara uppmärksam på rådande trafikförhållanden och inte låta sig distraheras av enheten och till följd av detta brista i körsäkerhet. Föraren bör av säkerhetsskäl inte hantera enheten under körning. Programinstallation Du behöver ett GPS-navigeringsprogram från tredje part. Det finns olika tillverkare som erbjuder provversioner av sina program, däribland VisualGPS Om du är intresserad av att köpa ett GPS-navigeringsprogram bör du först vända dig till GPS-programtillverkaren (innan du köper, hämtar eller installerar något program) för att säkerställa att programmet är kompatibelt med ES400. Information om hur du installerar och konfigurerar programmet hittar du i handboken till programmet. Konfigurera GPS på ES400 ES400 har funktioner för GPS och åtkomsten till GPS-mottagaren hanteras automatiskt för att du ska kunna nå GPS-data från flera program samtidigt. Här följer standardinställningarna av ES400: 1. Tryck på Start > Inställningar > System > ikonen Extern GPS. 2. På fliken Program är alternativet GPS-programport inställt på COM6. 3. På fliken Maskinvara är alternativet GPS-maskinvaruport inställt på Ingen.

118 10-2 Användarhandbok till ES400 Användning Det kan ta allt mellan några sekunder och ett par minuter att hämta satellitsignaler. Det fungerar bäst om du befinner dig utomhus och har fri sikt mot himlen. Om du inte har fri sikt kan upprättandet ta betydligt längre tid och resultera i att ES400 inte snabbt kan beräkna den ursprungliga positionen. Om du använder enheten inomhus kan du uppleva begränsade eller obefintliga GPS-signaler. OBS! När du använder ett GPS-navigeringsprogram måste du säkerställa att vänteläget inte aktiveras på ES400. Om vänteläget på ES400 aktiveras bryts strömförsörjningen till GPS-radion. När strömförsörjningen återställs måste GPS-mottagaren upprätta en giltig GPS-signal på nytt, vilket fördröjer positionsinformationen. GPS-kartor på mikro-sd-kort Vissa tillverkare av GPS-navigeringsprogram säljer kartor på mikro-sd-kort. Om du använder ett mikro-sd-kort tillsammans med GPS-navigeringsprogrammet installerar du minneskortet enligt anvisningarna i Installera ett mikro-sd-kort på sidan 1 2. Besvara telefonsamtal under GPS-navigering Om det ringer samtidigt som du använder GPS-navigeringsprogrammet: 1. Besvara samtalet genom att trycka på svarsknappen. 2. När du har talat klart trycker du på knappen för att avsluta samtal och återgå till ljudet från GPS-programmet. OBS! När det ringer samtidigt som du använder GPS-funktionen i ES400 stängs ljudet från GPS-programmet av tills du har avslutat samtalet. Förlorad GPS-signal under körning Telefonens GPS-prestanda kan påverkas om fordonet är utrustat med termoglas i sidorutor och vindruta, eftersom detta kan blockera GPS-signalerna från satelliterna. Du kan öka GPS-signalstyrkan genom att placera ES400 någonstans där det finns fri sikt mot himlen. Det krävs en obruten siktlinje mellan ES400 och GPS-satelliterna för att enheten ska kunna inhämta information från satelliterna. Assisted GPS GPS-funktionen kan användas fristående eller i A-GPS-läget (Assisted GPS). En fristående GPS-mottagare inhämtar data från GPS-satelliter. I vissa miljöer kan det ta flera minuter att fastställa en position. I A-GPS-läget används GPS-platsservrar, vilket minskar den tid det tar att fastställa utgångsläget (TTFF) och ökar GPS-mottagarens känslighet tack vare att det förses med data som annars måste inhämtas från GPS-satelliterna. A-GPS-informationen gör GPS-mottagaren både snabbare och mer exakt. Programmet GPS-hjälp gör det möjligt att ändra inställningarna för inhämtning av GPS-data. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar > GPS-hjälp.

119 Använda GPS-navigering 10-3 Bild 10-1 Fönstret GPS-hjälp Om du vill ställa in datakällan trycker du på Källa och väljer något av följande alternativ: WAN (standard), WLAN, Active Sync, Valfri eller Ingen. Om du vill ställa in frekvensen för datauppdatering trycker du på Uppdateringsfrekvens och väljer något av följande alternativ: På begäran (standard), 1 dag, 2 dagar, 4 dagar, 7 dagar. Om du vill uppdatera data manuellt trycker du på Uppdatera nu.

120 10-4 Användarhandbok till ES400

121 Kapitel 11 Inställningar Inledning Det här kapitlet innehåller information om hur du kan anpassa ES400. Inställningsmappen Tabell 11-1 innehåller en förteckning över de program som finns installerade på ES400 vid leverans. Öppna fliken Inställningar genom att trycka på statusfältet > eller på Start > Inställningar. Tabell 11-1 Inställningsprogram Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Bluetooth Aktivera Bluetooth, gör ES400 synlig för andra enheter och sök efter andra Bluetooth-enheter i närheten. Klocka och larm Ställ in lokal tid och datum på enhetens klocka. Du kan även ställa in larm för särskilda dagar och tider i veckan. Startskärm Anpassa startskärmens utseende och den information som visas där. Anslutningsmapp Innehåller program för anslutningsinställningar. Lås Ställ in ett lösenord för ES400. Ström Kontrollera batteriets laddning och ställ in tidsgräns för displayens belysning för att spara batteriladdning. Ljud och meddelanden Aktivera ljud för händelser, meddelanden med mera och ställ in meddelandetyp för olika händelser. Systemmapp Innehåller program för systeminställningar.

122 11-2 Användarhandbok till ES400 Tabell 11-1 Inställningsprogram (fortsättning) Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Personlig mapp Innehåller program för personliga inställningar. Microsoft My Phone Synkronisera kontakter, kalender, uppgifter, textmeddelanden, musik, bilder, videoklipp och andra dokument i telefonen med ditt My Phone-konto på Anslutningsmapp Låsväxling Växla mellan Microsofts låsfunktion och Motorolas låsfunktion. Mer information finns i Låsa ES400 på sidan Överför Ställ in ES400 på att ta emot inkommande överföringar. Anslutningar Konfigurera en eller flera typer av modemanslutningar för enheten, t.ex. uppringt modem, mobilmodem, Bluetooth-modem med mera, så att du kan använda ES400 till att ansluta till Internet eller till ett privat lokalt nätverk (PAN). GPS-hjälp Ändra inställningarna för användning av andra datakällor vid fastställande av en placering. Wi-Fi Konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen och anpassa inställningar. Domänregistrering Gör enheten till en AD-domänmedlem för att underlätta enhetshantering och säkerhet. Konfiguration av telefonnät Konfigurera ES400-nätet. USB-anslutning Konfigurera USB-kommunikationsport. Mer information finns i ActiveSync på sidan Hantera trådlöst Aktivera och avaktivera telefonens trådlösa radio och anpassa Wi-Fi-inställningar, Bluetooth-inställningar och telefoninställningar. Personlig mapp Knappar Tilldela ett program till en knapp. Hölster Ställ in hur telefonen ska fungera när den placeras i ett hölster. Ändra knappmappning Mappa om knappsatsens knappar till tecken eller funktioner. Telefon Konfigurera telefonen. Navigeringssats Ställ in styrplattan för optisk navigering. Ägarinformation Ange personlig information för ES400. Voice Commander-inställningar Konfigurera programmet Voice Commander. Uppringningsväxlare Växla mellan Microsoft-uppringningsprogrammet och företagsuppringningsprogrammet.

123 Inställningar 11-3 Tabell 11-1 Inställningsprogram (fortsättning) Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Systemmapp Om Ta reda på grundläggande information om exempelvis vilken Windows Mobile -version och processortyp som används i ES400. Bakgrundsbelysning och knappbelysning Ställ in bakgrundsbelysning och knappbelysning. Mer information finns i Inställningar av bakgrundsbelysning och knappbelysning på sidan Kundfeedback Skicka dina synpunkter på programmet Windows Mobile 6. Enhetsinformation Hämta information om programvara och maskinvara i ES400. Extern GPS Ställ vid behov in rätt GPS-kommunikationsportar. Mer information finns i Konfigurera GPS på ES400 på sidan Generell återställning Återställ ES400 till standardinställningarna. Mer information finns i Generell återställning på sidan Hanterade program Ta reda på vilka program som installerats på ES400 med Mobile Device Manager. Skärm Ändra skärmorienteringen, kalibrera om skärmen och ändra storlek på texten på skärmen. Aktivitetshanteraren Avsluta program som körs. Accelerometer Konfigurera telefonens accelerometerinställningar. Mer information finns i Accelerometer på sidan Certifikat Läs information om de certifikat som finns installerade i ES400. Kryptering Tillåt kryptering av filer på ett minneskort. Krypterade filer kan endast läsas på just din enhet. Felrapportering Aktivera och avaktivera Microsofts felrapporteringsfunktion. Minne Kontrollera enhetens minnesallokeringsstatus och minneskortsinformation och avsluta de program som körs. Regionala inställningar Ställ in den regionala konfiguration som du vill använda, inklusive format för visning av siffror, valuta, datum och tid på ES400. Ta bort program Ta bort program som du har installerat på ES400. Systeminformation Hämta systeminformation. DataWedge Aktivera datainsamling med kameran. Låsa ES400 Du kan välja mellan två låsfunktioner: standardversionen Microsoft Lock och Lock Plus. OBS! Du kan ringa larmsamtal även när telefonen är låst.

124 11-4 Användarhandbok till ES400 Växla mellan Microsoft Lock och Lock Plus Välja Microsoft Lock eller Lock Plus: 1. Tryck på Start > Inställning > Låsväxling. 2. Välj Lock Plus för säkerhet med fingeravtryck och PIN-kod eller Microsoft Lock för PIN-kodssäkerhet. 3. Tryck på Spara och därefter på OK. Konfigurera Lock Plus Med Lock Plus kan du ställa in ett lösenord eller registrera fingeravtryck för upplåsning av ES400. Tryck på Start > Inställningar > Lås. Bild 11-1 Inställningsfönster för Lock Plus Tryck på Automatiskt lås om du vill ställa in en tidsgräns för inaktivitet före låsning av ES400 och tryck på OK. (Om du väljer Avaktiverat utförs ingen automatisk låsning av ES400.) Lösenordslåsning OBS! Om enheten har konfigurerats för att ansluta till ett nätverk ställer du in ett starkt lösenord (svårt att lista ut) som bidrar till ökad nätverkssäkerhet. Verktygen för att knäcka lösenord blir allt bättre och de datorer som används är kraftfullare än någonsin. 1. Tryck på Lösenordstyp och växla mellan lösenordstyperna enkel och stark. 2. Ställa in ett enkelt lösenord: a. Ange ett lösenord bestående av fyra siffror i fältet Lösenord. b. Ange lösenordet igen i fältet Bekräfta:. Ställa in ett starkare lösenord: c. Ange ett lösenord bestående av sju tecken i fältet Lösenord:. Ett starkt lösenord måste innehålla minst sju tecken och minst tre av följande: versaler, gemener, siffror och skiljetecken. d. Ange lösenordet igen i fältet Bekräfta:. 3. Om du vill ställa in ett tips för att lättare komma ihåg lösenordet trycker du på Tips och anger därefter lösenordstipset. 4. Tryck på Spara och därefter på Ja.

125 Inställningar 11-5 Låsa enheten genom att dra med fingret Aktivera upplåsning av enheten via fingeravtrycksläsning: 1. Tryck på Lägg till fingeravtryck. Bild 11-2 Fönstret Lägg till fingeravtryck 2. Börja längst ned på fingravtrycket och dra med fingertoppen över fingeravtrycksläsaren nedåt (mot kameraobjektivet) eller uppåt (mot strömknappen). Eller... Börja längst upp på fingravtrycket och tryck med fingertoppen över fingeravtrycksläsaren uppåt (mot strömknappen) eller nedåt (mot kameraobjektivet). 3. När fingeravtrycksavläsningen är klar visas ett grönt fingeravtryck i den första rutan. Om avläsningen misslyckas visas ett rött fingeravtryck i rutan. 4. Dra med fingret två gånger till. 5. När avläsningen är klar skapas en mall. Dra med fingret en gång till för att bekräfta mallen. 6. När fingeravtrycket har registrerats trycker du på Spara och därefter på OK. Redigera en fingeravtrycksläsning Ändra eller redigera det registrerade fingeravtrycket: 1. Tryck på Redigera fingeravtryck. 2. Välj det fingeravtryck som ska redigeras. 3. Ändra namnet på den person som ska registreras för fingeravtrycket. 4. Tryck på Ändra fingeravtryck om du vill redigera fingeravtryckets data. 5. Dra ett nytt fingeravtryck. 6. Tryck på Program startat och välj ett program som ska starta automatiskt när ett visst fingeravtryck avläses.

126 11-6 Användarhandbok till ES400 Bild 11-3 Redigera ett fingeravtryck 7. Om du vill ta bort ett fingeravtryck trycker du på Ta bort fingeravtryck. 8. Bekräfta ändringarna genom att trycka på Ja och OK. Redigera låsningsskärmen Ändra den information som visas på låsningsskärmen: 1. Tryck på Alternativ för skärmlås. Bild 11-4 Fönstret Alternativ för skärmlås 2. Välj vad som ska visas på låsningsskärmen. 3. När du är klar trycker du på OK. Ljudfeedback Aktivera en ljudsignal för lyckad fingeravläsning: Aktivera och avaktivera ljudet genom att trycka på Ljudfeedback.

127 Inställningar 11-7 Microsoft-låsning När du låser ES400 avaktiveras knappsatsen och pekskärmen. Funktionen är praktisk när ES400 är på och du vill undvika oavsiktliga knapptryckningar. Du låser ES400 genom att trycka på Start >. Låsningsskärmen visas. Bild 11-5 Låsningsskärmen Dra åt höger eller vänster på skärmen. Om du har ställt in ett lösenord anger du lösenordet och trycker på om du vill låsa upp telefonen och visa startskärmen, på om du vill låsa upp telefonen och visa kontaktfönstret eller på om du vill låsa upp telefonen och visa meddelandefönstret. Ställa in lösenordslåsning I fönstret Lösenord kan du ställa in ett lösenord som förhindrar obehörig åtkomst till ES400. OBS! Om enheten har konfigurerats för att ansluta till ett nätverk ställer du in ett starkt lösenord (svårt att lista ut) som bidrar till ökad nätverkssäkerhet. Verktygen för att knäcka lösenord blir allt bättre och de datorer som används är kraftfullare än någonsin. 1. Tryck på Start > Inställningar > Lås > Lösenord. 2. Aktivera lösenordsskyddet genom att markera kryssrutan Lås skärmen när telefonen inte har använts under. 3. På den nedrullningsbara listan väljer du efter hur lång tids inaktivitet lösenordsskyddet ska aktiveras. 4. Välj Enkel PIN-kod eller Starkt alfanumeriskt på den nedrullningsbara listan Lösenordstyp:. 5. Om du väljer ett enkelt lösenord anger du fyra siffror i fältet Lösenord. Ställa in ett starkare lösenord: a. Ange ett lösenord bestående av sju tecken i fältet Lösenord:. Ett starkt lösenord måste innehålla minst sju tecken och minst tre av följande: versaler, gemener, siffror och skiljetecken. b. Ange lösenordet igen i fältet Bekräfta:. 6. Tryck på OK.

128 11-8 Användarhandbok till ES400 Växla mellan uppringningsprogram ES400 är utrustat med ett företagsuppringningsprogram och ett standarduppringningsprogram från Microsoft. Växla mellan de två uppringningsprogrammen: 1. Tryck på Start > Inställningar > Privat > Uppringningsväxlare. 2. Välj Företagsuppringningsprogram eller Microsoft-uppringningsprogram. 3. Tryck på Spara. 4. Tryck på OK. ES400 startas om. Fönstret Enhetshantering Fönstret Enhetshantering ger snabb och enkel åtkomst till vanliga inställningar och tillhörande alternativ. Du når fönstret Enhetshantering genom att trycka någonstans i statusfältet. Ljudprofiler Skapa en ny ljudprofil eller anpassa en egen profil: 1. Tryck på statusfältet >. 2. Tryck på bredvid en egen profil eller på Skapa ny om du vill skapa en ny profil. Bild 11-6 Ljudfönstret 3. Redigera profilnamnet eller ange ett nytt namn i textrutan. 4. Tryck på funktionerna på listan och välj ett tillgängligt alternativ. Typ av ringsignal Ställ in vilken typ av ringsignal som ska höras när ett samtal tas emot. Påminnelse Ställ in vilken ringsignal som ska höras när en påminnelse genereras i ES400. Meddelande Ställ in vilken ringsignal som ska höras när ett meddelande tas emot. Ringsignalsvolym Ställ in ringsignalens volym. Systemvolym Ställ in volym för systemljudet.

129 Inställningar 11-9 Ringsignal Ställ in ringsignal för inkommande samtal. 5. Tryck på Spara om du vill spara profiländringarna. Ta bort en egen ljudprofil: 1. Tryck på bredvid den egna profilen. 2. Tryck på Ta bort profil och tryck på OK. Strömprofiler Skapa en ny eller anpassa en egen strömprofil: 1. Tryck på statusfältet >. 2. Tryck på bredvid strömprofilen. 3. Tryck på bredvid den profil som du vill ändra eller på Skapa ny om du vill skapa en ny profil. Bild 11-7 Fönster för profilredigering 4. Redigera profilnamnet eller ange ett nytt namn i textrutan. 5. Tryck på de olika radiofunktionernas namn och växla mellan Av och På. Telefonradio Wi-Fi Bluetooth 6. Bläddra nedåt om du vill se fler alternativ. 7. Tryck på funktionerna på listan och välj ett tillgängligt alternativ. Enhetstidsgräns Ange hur länge telefonen ska vara inaktiv innan vänteläget aktiveras. Bakgrundsbelysning Ange hur länge telefonen ska vara inaktiv innan vänteläget aktiveras. Ljusstyrka Ställ in skärmens ljusstyrka på automatisk eller manuell. Om du väljer manuell ställer du in ljusstyrkan med hjälp av reglaget. ActiveSync (Högbelastningstid) Anger hur ofta telefonen söker efter e-postmeddelanden och kalenderhändelser under högbelastningstid. 8. ActiveSync av (Lågbelastningstid) Anger hur ofta telefonen söker efter e-postmeddelanden och kalenderhändelser under lågbelastningstid. Tryck på Spara.

MC45 ANVÄNDARHANDBOK

MC45 ANVÄNDARHANDBOK MC45 ANVÄNDARHANDBOK MC45 Användarhandbok 72E-164159-02SV Version A Februari 2015 ii Användarhandbok till MC45 Ingen del av den här handboken får återskapas eller användas i någon form eller på något

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer