STUDIEFÖRBUND. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEFÖRBUND. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR"

Transkript

1 STUDIEFÖRBUND Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

2 En oberoende kraft För varje människa som hamnar utanför blir vi alla lite svagare Idén är enkel: i en demokrati ska alla ha en röst. Verkligheten är knepigare. Vill man ha en röst måste man skaffa sig en. För att bli sedd och förstådd, måste man se och förstå sin omvärld. Det kräver utbildning, språk, vidgade vyer och andra oumbärliga nycklar till demokratins möjligheter. De öppnar vägen för framtidstro och hopp. Natur & Kultur är ett drivhus för utbildning, kultur och demokratisk utveckling, inte bara för dem som själva söker upplysning. En av samtidens allra viktigaste frågor är att engagera dem som i dag har längre till lärande och delaktighet. Genom att vara en affärsdrivande stiftelse där överskottet går till verksam heter och personer som verkar för humanism, tolerans och demokrati, stöder vi dessa ideal. Den som känner sig avskuren från demokratins möjligheter hyser knappast någon förståelse för dess skyldigheter. Ju fler som reflekterar, ser olika perspektiv och engagerar sig i sin omvärld, desto starkare blir vi alla.

3 Innehåll Digitala och interaktiva läromedel Hos Natur & Kultur hittar du även digitala läromedel, pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning hos alla åldrar. Våra digitala läromedel är som våra tryckta, men med ännu mer innehåll och möjligheter. Du kan till exempel få boken uppläst, titta på filmer och göra självrättande hör- och webbövningar som är specifika till vissa sidor och kapitlen. Med våra digitala läromedel kan alla studerande, även hemifrån, träna på sitt uttal, göra extra övningar och anpassa studierna efter sin egen kunskapsnivå. Erbjuder ditt studieförbund även distanskurser så passar Natur & Kulturs digitala läromedel utmärkt. Använder du digitala läromedel så kan du dessutom alltid ha boken med dig i din smart phone eller läsplatta. Utnyttja teknikens möjligheter och testa våra digitala läromedel! För mer information, abonnemangstider och priset, se nok.se/laromedel Svenska som främmande språk 2 Svenska, litteraturkunskap & skrivande 9 Spanska 12 Franska 14 Italienska 15 Engelska 16 Humaniora & samhälle 17 Historia & kultur 17 Matematik & naturvetenskap 18 Djur 19 Odling och trädgård 19 Register 20 Nyheter! Rivstart serien revideras! s 3 En bra utbildning behöver bra pedagoger. Och bra pedagoger behöver bra läromedel. Tillsammans med dig som är pedagog vill vi ge varje person så goda förutsättningar som möjligt och bra utbildning är en viktig del i hur vi lyckas med det. Det både förpliktigar och stimu lerar oss som arbetar här på Natur & Kultur. Natur & Kultur är ett förlag. Men också en stiftelse som verkar för bildning och utbildning. Vi gör det genom att dela ut priser och stipendier och viktigast av allt vi gör det genom att ge ut läromedel av hög kvalitet. Med kvalitet menar vi att läromedlen är aktuella, forskningsbaserade och noga faktagranskade. Vi menar också att de ska möta varje elev på dennes nivå, stötta dig som pedagog och frigöra kraft som du kan ägna åt undervisningen. Det är med stolthet jag presenterar Natur & Kulturs läromedelskatalog för studieförbund. Rivstart app för svenskträning på språng s 3 Mål SFI-favoriten revideras! s 3 Framåt svenska för analfabeter s 4 Mitt i mål reviderad s 4 Sagor och sanningar reviderad s 4 Klara texten! Elevens handbok för texttyper s 5 Fixa svenskan en serie svenskläromedel s 9 Digitala och interaktiva språkläromedel! s 11 Caminando serien revideras! s 12 Caminando 5 är här Spanska nivå C1 s 12 Echo läsvänlig engelska s 16 The English Handbook ett måste för engelsk-cirkeln! s 16 Helena Holmström, förlagschef För priser och mer info gå in på nok.se

4 ÖVNINGSBOK MARGARETA MARGARETA THYRA BRUSEWITZ THYRA BRUSEWITZ MÖRLING MÖRLING BODIL RENLUND BODIL RENLUND K lara tex ten! genomgångar av texternas struktur och språkliga nyanser. I boken finns även en lärarguide som presenterar arbetsgången grundligt och har fler arbetsuppgifter. Klara texten! består av: Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs C. Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs D. A1 A2 B1 TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C Klara texten! är ett läromedel om texttyper för Utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Läromedlet är i första hand tänkt för studieväg 3. Klara texten! innehåller utvalda texttyper för kurs C och här finns tydliga Kurs D B FRAMÅT TEXTBOK Nivå A2 Vad är det för skillnad mellan ett meddelande och ett brev? Kurs A B FRAMÅT ELEVBOK 3 MÖRLING Vad är typiskt för en instruktion? Kurs B A FRAMÅT MARGARETA Ann-Sofie Lindholm Kurs C ELEVBOK 2 ELEVBOK 1 K lara texten! Referensnivåer A FRAMÅT A FRAMÅT Klara texten! Översikt svenska som främmande språk Nivå A1 TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C B2 A 1 /A 1 A 1 /A 2 A 2 /A 2 + B1 /B1+ ISBN Klara texten C cover.indd All Pages B FRAMÅT B FRAMÅT C FRAMÅT C FRAMÅT TEXTBOK ÖVNINGSBOK TEXTBOK ÖVNINGSBOK THYRA BRUSEWITZ THYRA BRUSEWITZ THYRA BRUSEWITZ THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND BODIL RENLUND BODIL RENLUND BODIL RENLUND Nivå B1 K lara tex ten! EVA HANSSON STRÖM JENNY UDDLING TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS D TEXTBOK akut situvar någon att padkanske rna för att det ute. kanote a här Jag tänkte hade lånat inte så oft inte stod TS går ju och några något HITTA mishar är ation till stan. Bussen Rune att TERNA veckan förstod polisen. Polisenbörjade dla in KANO n i förra UNNA s och Men senare larmade. försvan hetbegått ägaren är mitt r som och hade kanote från allmän kal nade till brott rna rätt till ett tips De tiotal och återläm Kanote e att ett en lagerlo lättad. gen. Efter spåras till r stänkt nu hittade är mycket söknin kanote rna under hyrt ut Jag kanote var i år har d! ut. Det en kunde från Sveg. många levebrö som i, ser glad var fel. I skju- några mil Berg, Rune vid sundet att något tomt. n ute det helt i hamne som han märktee ligga var gs månda rna brukad kanote let där DE FÖRSV TACKLA ANNA ALMQVIST MAHIYAR MOGHADAM TACKLA ANN-MARI TORMALM GUNNEL BERGSTRÖM Läsförståelse Ordkunskap SKÖNLITTERATUR IDIOM GRÖN pist GRÖN pist Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. TACKLA La ssko ngro n.indd 1 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal Nivå B2 Nivå C1 Ordböcker Se fler titlar i svenska som främmande språk på nok.se/sfi 2 Studieforbunds_katalog_LY.indd

5 SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK NYHET Den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Med glimten i ögat tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. För studievana och självstudier Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs in i kapitlen och Rivstart ger dina elever goda förut sättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar utmärkt för studiecirklar eller för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Extramaterial på webben Inloggningskod för extramaterial samt inlästa ljudfiler hittar du på omslagets insida. Där hittar du extramaterial som webbövningar, text- och övnings bokens facit, hörövnings tester, framstegstester med facit, övnings dialoger samt verblista. Dess utom finns ordlistor på engelska och tyska. Se mer på nok.se/rivstart. App med självrättande övningar Med Rivstarts nya app får du självrättande quizövningar i grammatik på en grundläggande nivå samt ordträning med ordkort. Nivån, progressionen, orden och fraserna motsvarar boken Rivstart A1+A2. Appen heter Rivstart A1/A2, och du köper den i App Store eller Google Play. App för extra träning Snabb inlärning Uppmuntrar till kommunikation Nu fler övningar A1 till C1 Sfi studieväg 3 Nybörjare med studievana Sva grundvux nok.se/rivstart Med Mål är det lätt att lära sig svenska NYHET Mål varken spurtar eller stressar fram i det svenska språket. Här vandrar vi tryggt och i varje elevs eget tempo på vägen fram till kursens mål. Reviderad och moderniserad Nya upplagan innehåller olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag som till exempel beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av fotograferade människor. Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Även lärarhandledningen är reviderad och innehåller nu mer material och bedömningsstöd. Mer prat på lektionerna Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra. Inloggningskod för ljudfiler och hörövningar hittar du på omslagets insida. Gå in på nok.se/mal. Grammatikövningar I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på sin grammatik. I lärobokens slutdel finns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer på nok.se/mal. Extramaterial till Mål såsom interaktiva övningar, filmer mm hittar du på nok.se/mal. För att komma åt materialet krävs kod som du hittar på omslagets insida. Individualisering & flexibilitet Verkliga situationer & texttyper Långsam progression Filmer och webbövningar Interaktiv version A1 till A2+ Sfi kurs B & C Språkintroduktion nok.se/mal 3

6 AVDELNING SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK Framåt ett läromedel för analfabeter och kortutbildade NYHET FRAMÅT A FRAMÅT A ELEVBOK 1 ELEVBOK 2 ELEVBOK 3 MARGARETA MÖRLING FRAMÅT B FRAMÅT C FRAMÅT A Hela Framåtserien revideras Framåt revideras och har blivit ännu bättre! Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana. Alla texter är inlästa med naturligt tal och ligger som ljudfiler på läromedlets hemsida. Inloggningskoden medföljer boken. Framåt A För analfabeter och kortutbildade (A1 /A1) Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Framåt A består av tre elevböcker A1, A2 och A3. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart digitalt material. Framåt B och C för att komma längre (A1/A2 & A2/A2+) Med Framåt B och C kommer eleverna ännu längre i sin språkutveckling. Böckerna är i första hand tänkta för vuxna med kort skolbakgrund. Texterna utgår från vardagliga situationer med en mängd dialoger som ger eleven ett användbart språk. Textböckerna inleds med ett repetitionskapitel och avslutas med en grammatikdel. TEXTBOK THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND För analfabeter & kortutbildade Långsam progression Vuxet & inspirerande A1 till A2+ Sfi kurs A C TEXTBOK MARGARETA MÖRLING nok.se/framat THYRA BRUSEWITZ BODIL RENLUND MARGARETA MÖRLING Mitt i mål Reviderad och moderniserad! Vår nya upplaga av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxna som läser sfi kurs D eller motsvarande nivå (B1/B1+) inom andra skolformer. Mitt i mål förbereder eleverna inför det nationella provet för Sfi då de får reflektera och uttrycka sina åsikter i samband med läsningen. HARRIET RISÉRUS ÖVNINGSBOK EVA HANSSON STRÖM JENNY UDDLING TEXTBOK Moderna texter För vuxna & ungdomar Om Sverige idag Kulturella jämförelser B1 till B1+ Sfi kurs D Språkintroduktion NYHET Sagor och sanningar allmänbildande texter med språkutvecklande övningar Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd. Dina elever lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar. Beskriver och berättar Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Till varje faktatext hör även en klassisk saga för att träna den berättande genren. Då faktatexten exempelvis handlar om Dinosaurier, är sagan i samma tema Sankt Göran och draken. Lärarstöd på webben Inloggningskod för extramaterial, lärarstöd samt ljudfiler hittar du på sista sidan i boken. Gå in på nok.se/sagorochsanningar. NYHET Ger rikt ordförråd Diskussion & samtal uppmuntras Läsförståelseträning Världsomspännande teman genomsyrar alla övningar B1 till B1+ Sfi kurs D 4

7 ISBN Klara texten C cover.indd All Pages SVENSKA SOM FRÄMMANDE AVDELNING SPRÅK Klara texten! Elevens handbok för texttyper Klara texten! är ett tydligt genrepedagogiskt läromedel som ger dina elever handfasta strategier och vektyg för att kunna läsa, förstå och skriva egna texttyper. K lara tex ten! K lara texten! Ann-Sofie Lindholm Vad är det för skillnad mellan ett meddelande och ett brev? Vad är typiskt för en instruktion? Klara texten! är ett läromedel om texttyper för Utbildningen i svenska TEXTTYPER för invandrare OCH (sfi). Läromedlet ÖVNINGAR är i första hand tänkt FÖR för studieväg KURS 3. D Klara texten! innehåller utvalda texttyper för kurs C och här finns tydliga genomgångar av texternas struktur och språkliga nyanser. I boken finns även en lärarguide som presenterar arbetsgången grundligt och har fler arbetsuppgifter. Klara texten! består av: Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs C. Klara texten! Texttyper och övningar för sfi kurs D. Referensnivåer Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D A1 A2 A1 /A1 A1/A2 A2/A2+ B1 B1/B1+ NYHET B2 Klara texten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C K lara tex ten! TEXTTYPER OCH ÖVNINGAR FÖR KURS C Klara texten! består av två läroböcker, en för Kurs C (A2/A2+) och en för Kurs D (B1/B1+). I bok C får eleverna träna på exempelvis enkla meddelanden, mejl, notiser och annonser. Bok D innehåller allt från insändare, arbets ansökan och mejl till kollegor till noveller och dikter. Texttyper för vanliga situationer Klara texten är tydligt baserad på genrepedagogiken. Dina elever lär sig att särskilja vanligt förekommande text typer och ges verktyg att själva skriva och förstå texttyper som mejl, insändare och skön litterära texter. Tydlig arbetsgång Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och alla lärobokens kapitel har samma struktur. Kapitlen börjar med utvalda, aktuella och vanligt förekommande mönstertexter som eleven stöter på i sin vardag. Sedan följer en analys av textens olika delar där eleven får kunskap om det typiska för textens struktur och språk. Därefter får eleverna möjlighet att själva arbeta med kapitlets texter och texttypiska drag. Kapitlet avslutas med skrivövningar både i grupp och individuellt. Jag tänkte att det kanske var någon akut situation och några hade lånat kanoterna för att pad- De tiotal kanoter som försvann i förra veckan är nu hittade och återlämnade till ägaren. dla in till stan. Bussen går ju inte så ofta här ute. Jag är mycket lättad. Kanoterna är mitt Men senare förstod Rune att något inte stod levebröd! rätt till och larmade polisen. Polisen misstänkte att ett brott hade begåtts och började Rune Berg, som i många år har hyrt ut kanoter i hamnen ute vid sundet, ser glad ut. Det var i undersökningen. Efter ett tips från allmänheten kunde kanoterna spåras till en lagerlokal måndags som han märkte att något var fel. I skjulet där kanoterna brukade ligga var det helt tomt. några mil från Sveg. DE FÖRSVUNNA KANOTERNA HAR HITTATS Tränar texttyper Tydlig genrepedagogik Lärarguide i boken Tydligt bedömningsresonemang A2 till B1+ Nybörjare med studievana Sfi kurs C & D Svenska till max Svenska till max är ett engagerande läromedel som består av tre textböcker och tre webbplatser. Du och dina elever går gemensamt igenom texter och uppgifter i boken och därefter arbetar eleverna i sin egen takt med att befästa och fördjupa sina kunskaper på bokens webbplats. Där har de tillgång till hundratals interaktiva övningar, länkar och dokument att skriva ut. Övningsmaterial på webben Systematisk läsutveckling Förbereder eleverna för vidare studier A1 till B1+ Sfi kurs B D Språkintroduktion Läsa till max I Läsa till max finns lättlästa noveller av kända och okända författare samt ordlistor, diskussionsfrågor och lärarinstruktioner. Börja med novellhäftena, som består av 2 3 korta noveller och fortsätt med läseböckerna, som består av en längre novell. På nok.se/laromedel kan du kostnadsfritt ladda ner ordlistor och inläsningar av novellerna i mp3-format. Läsa till max vänder sig till ungdomar och vuxna som studerar svenska som andraspråk. Lättlästa noveller på olika nivåer Ordlistor, övningar och instruktioner A1 till B1+ Sfi kurs B D Språkintroduktion Sva grundvux Ungdomar & vuxna med lässvårigheter Missa inte våra inbjudningar, erbjudanden och nyheter! Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev 5

8 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. ANNA ALMQVIST MAHIYAR MOGHADAM ANN-MARI TORMALM Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. TACKLA La ssko ngro n.indd GUNNEL BERGSTRÖM SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK Uttalsboken Uttalsboken ger alla en god grund till svenskt uttal. Den kan användas av både nybörjaren och av den mer avancerade eleven, med lärare eller vid självstudier. Den fungerar även bra som repetition. Uttalsboken avslutas med en omfattande handledning för lärare som känner sig osäkra på uttalsundervisning. Med boken följer en cd med inspelade övningar. Ger en god grund till svenskt uttal A2 till B1+ Sfi kurs C D Språkintroduktion Sva grundvux Om att lyssna och läsa sig till språket Läroböckerna för ungdomar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Lyssna! och Lyssna mera! innehåller hör övningar och Läs! är ett läsförståelsematerial. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Träna hörförståelse & läsförståelse Övningar & test Enkelt att individualisera Lyssna! & Läs!: A1 Sfi kurs B Lyssna mera!: A2 till A2+ Sfi kurs B C Skriv i vardagen! Låt dina cirkeldeltagare arbeta med skrivuppgifter med mönstertexter. Skriv i vardagen är en arbetsbok med blandade skrivövningar och facit. Boken innehåller övningssekvenser i små steg som förbereder eleven för vardagliga situationer där skrift behövs. Eleven får möta formella och informella mönstertexter och ska utifrån dessa skapa egna texter. Läromedlet har enkla instruktioner och passar därför även för elever som gärna tränar på egen hand. Skrivutvecklande övningar Aktuella övningar för elevens vardag Självständigt material med facit A1 till A2+ Sfi kurs B C Språkintroduktion Tackla! Öva ordkunskap, läsförståelse och språklära Tackla är en serie övningshäften i svenska som andraspråk och svenska. Inom vart och ett av områdena språklära, ordkunskap och läsförståelse finns häften på olika nivåer (B1 till B1+). Läs mer på tackla.nu. TACKLA Ordkunskap IDIOM GRÖN pist TACKLA Läsförståelse SKÖNLITTERATUR GRÖN pist Flera nivåer Många övningar Klara grammatiken! B1 till B1+ Sfi kurs D Sva åk 7 9 Svenska åk 7 9 Sva grundvux 6

9 SVENSKA FÖR SVENSKA GYMNASIAL SOM FRÄMMANDE VUXENUTBILDNING SPRÅK Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och för beredande ämneskunskaper inom natur orientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsedd för elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet består av en elevbok med skrivrader samt en digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning. Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och inne håller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förståelse. Intalning av texterna i läroboken finns i lärarhandledningen. Språk- & ämnes utvecklande Levande bilder Digital lärarhandledning med konkreta tips A1 Sfi kurs A B Samhällskunskap på lätt svenska Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Den finns även som digitalbok med all text inläst. Boken är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/svenska för invandrare i någon form av nybörjarverksamhet. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Digitalboken säljs som abonnemang. Nya ord förklaras Tydliga orsaks- & tids samband Abstrakta begrepp konkretiseras Ren & tydlig layout A2 till B1+ Sfi kurs C & D Samhällskunskap åk 7 9 Förberedelseklass Språkintroduktion Yrkessvenska i äldreomsorgen Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin grundutbildning i sfi (eller motsvarande) och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor har stor nytta av boken. På Ljungbackens vård- och omsorgsboende möter eleverna tio vanliga åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna. Eleverna tränar omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning samt bygger upp ett specifikt fras- och ordförråd. Genom både muntliga och skriftliga övningar för bereds eleven inför sin blivande yrkesroll inom vården. Intressanta fallbeskrivningar Träna rapportskrivning Ger yrkesspecifikt ordförråd Språk- & yrkesutvecklande B1 till B1+ Sfi kurs D Sva grundvux 7

10 SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK Rivstart Yrkesliv fungerande svenska på jobbet! Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige. Nivån är B1 till B2 eller motsvarande kurs D i sfi. Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå. De många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. Läs mer på nok.se/rivstart Svensk arbetskultur Svenska för arbetslivet Kommunikativa övningar B1 till B2 Sfi kurs D Framåt yrkesinriktade böcker Uppmuntra cirkeldeltagarnas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar för nivå A2 till B1 +, på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar. Bakom ratten Att arbeta med transport Hos Karlssons Att arbeta på restaurang och i storkök Förskolan Liljan Att arbeta inom barnomsorg Harrys hörna Att arbeta inom handel Idas arbetsvecka Att arbeta inom vård och omsorg Vinklar och rör Att arbeta med teknik Ger god inblick i olika branscher & jobb A2 till B1+ Sfi kurs C D Arbetsmarknadsutbildningar Missa inte våra inbjudningar, erbjudanden och nyheter! Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev 8

11 SVENSKAN SVENSKA, LITTERATURKUNSKAP & SKRIVANDE NYHET Svenska för alla studiecirklar En självklar struktur med mönstertexter och övningsuppgifter gör Fixa svenskan till ett läromedel som passar utmärkt för både klassrums- och distansstudier. Köp hela paketet eller boken som passar just din studiecirkel. Fixa genren läsa och skriva i genrer Med Fixa genren får ni verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Varje kapitel inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshopar innan ni producerar era egna texter i den aktuella genren. Uppslaget behandlar bland mycket annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik. Fixa språket 1 språklig variation och attityder Fixa språket 1 består av kortare språkexempel som visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön och social bakgrund. Här introduceras språkvetenskapliga begrepp som ger verktyg för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor. Fixa litteraturen 1 motiv, stildrag och berättarteknik I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, t ex Triangeldramat. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Ni får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshopar. Fixa språket 2 språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Fixa litteraturen 2 relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och litteraturvetenskaplig analys I vart och ett av de sex kapitlen presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Fixa grammatiken ord, fras och sats Fixa grammatiken beskriver språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de olika nivåerna samspelar. I den interaktiva versionen av Fixa grammatiken har vi dessutom lagt ett stort antal självrättande webbövningar. Böcker för alla svenskcirklar Lägg upp studierna efter eget behov Flexibelt läromedel Tydlig struktur nok.se/fixasvenskan BRUS Handboksserien en överblick över språket och litteraturen Ska du köpa en enda bok till dina svenskcirklar, köp BRUS Handboken! Här finns allt du behöver för att utveckla dina cirkeldeltagare som talare, läsare och skribenter. Längst bak finns guider för bland annat källkritik och bild- och filmanalys. BRUS Litteraturhandboken introducerar de litterära epokerna utifrån elva klassiska verk som får representera sin tid. Ni får följa respektive berättelse genom en närläsning med många citat som visar på det allmänmänskliga i litteraturen genom olika tider. Varje epok avslutas med en uppgiftsdel med diskussions- och skrivuppgifter som tillsammans med läs- och filmtips knyter an till vår egen tid. Vad är det som gör att jag som läsare direkt uppfattar att en text är argumenterande? Och hur blir jag en skickligare skribent? BRUS Genrer ger svar på de här frågorna genom att guida läsaren genom ett antal texter som hör hemma i olika genrer. Handboksserien med allt du behöver Ger eleverna överblick över både språket och litteraturen 9 Studieforbunds_katalog_LY.indd

12 SVENSKA, LITTERATURKUNSKAP & SKRIVANDE Text & tal nio kapitel om två viktiga saker Text & tal fokuserar på att öva att tala och skriva. Boken består av nio kapitel med rubriker som Referat och källkritik, Argumenterande text och Språksociologi. Här finns dessutom kapitel som behandlar språkriktighet, till exempel textbindning och skillnaden mellan formellt och informellt språk. Varje kapitel innehåller ett stort antal övningar där du kan testa dina kunskaper. Tydlig arbetsgång & struktur Sammanfattande kapiteluppgifter Myrios noveller Romaner är bra. Men långa. Använder ni istället noveller i cirkelstudierna får ni bekanta er med många olika berättarröster. Den interaktiva boken Myrios noveller består av 33 samtida berättelser, skrivna av några av Sveriges främsta författare. Boken innehåller även ljudnoveller, författarintervjuer och diskussionsfrågor. I lärarhandledningen tillkommer dessutom novellintroduktioner och handledningar. Med Myrios noveller har du alltid tillgång till bra kortprosa. Bland Myrios noveller hittar du något för alla, även texter för mer svårflörtade läsare. Här skildras ständigt aktuella ämnen av Johannes Anyuru, Karolina Ramqvist, Jonas Hassen Khemiri och många fler. Eleverna får även möjlighet att träffa människan bakom texten, i författarintervjuerna som följer med. Inlästa noveller Samtida berättelser Sveriges främsta författare Författarintervjuer Modern retorik om konsten att få folk att vilja lyssna Modern retorik utmanar och är skriven av retorikgurun Elaine Eksvärd, med förord av professor Lennart Hellspong. I Modern retorik levandegörs den klassiska retoriken i ny tappning. Med konkreta exempel från modern tid och situationer som läsaren kan känna igen sig i presen terar författaren sitt budskap: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Modern retorik visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, hur man använder sig av presentationsteknik och hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Extra material på webben Till Modern retorik hör också extramaterial med retoriska tips, filmklipp mm, nok.se/modernretorik. Få människor att vilja lyssna Retoriska arbetsprocessen i praktiken Presentationsteknik och talängslan Över 50 praktiska övningar Ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok med ord och uttryck är mycket uppskattad tack vare de tydliga och lättbegripliga ordförklaringarna, de ca 500 teckningarna och den extra luftiga texten. Vill du ha en mer omfattande ordbok, välj Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok med över ord och uttryck. I båda ordböckerna hittar du bl a böjningsformer och betoningsmarkörer för samtliga ord, över språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt. Ord & uttryck Tydliga förklaringar 10

13 SPRÅK Natur & Kulturs språkläromedel NYHET Läsning som får dig att prata! Inspirerande läsning Böckernas texter handlar om ämnen som väcker intresse hos vuxna läsare och som är lätta att samtala om. Inlärningen blir då mycket mer än ett inpräntande av glosor och grammatik, den blir inspirerande och rolig. Böckerna är kommunikationsinriktade från första sidan och nivån ökar successivt genom hela boken, och sedan vidare i nästa nivås bok. Böckerna kan läsas från pärm till pärm och Natur & Kultur har ett stort utbud av allt-i-ett-böcker, där även facit ingår. Passar självstudier och kommunikationsövning Böckerna passar vidare även för självstudier och det faktum att de finns i interaktiv eller digital form och/ eller att tillbehör som ljudfiler eller CD-skivor finns, gör att självinlärning och övande på uttal och kommunikation underlättas. Väljer ni att använda våra interaktiva eller digitala böcker så kan ni läsa eller lyssna på boken när ni vill, var ni än befinner er. Det enda som behövs är en dator, smart phone eller läsplatta. Väljer ni våra språkläromedel som Interaktiv bok ingår dessutom flertalet webbövningar där man kan öva på ord, fraser och grammatik med direkt respons, om och om igen. Läs mer om alla våra läromedel, såväl tryckta som digitala, på nok.se/laromedel Interaktiva språkböcker Läs och lyssna på boken. Ta del av interaktiva tillägg som filmer, webbövningar och hörövningar. 11

14 Cam1_2 omslag.indd :52 Cam2_omslag.indd :50 SPANSKA ad är ytt? ad är ytt? Caminando Para toda la Vida! Vad är Caminando? NYHET Kommunikation Språk, kultur och & historia samspel Successivt ökande svårighetsgrad Utgångspunkten Caminando är i Caminando vårt populära är läromedel att språkfärdighet i uppstår Svårighetsgraden genom ökar successivt genom kommunikation spanska som och finns samspel. för nivå A1 till B2. I respektive bok samt för varje ny nivå böckerna besöker vi spansktalande länder genom längre och svårare texter, mer Nya upplagan och studerar öppnar språk, upp kultur för och mer historia fri kommunikation, på ett krävande men fortfarande insiktsfullt med gott och om nyanserat hjälp och sätt. stöd. För att bli självständiga klaringar språkan- och översättningar. Du kan studera övningar samt färre svenska förvändare arbetar eleverna också aktivt med strategier Caminando för både reception och Kommunikation produktion. Hörförståelse är svårt, det vet vi, behöva och därför hoppa finns mellan sidorna. från pärm till pärm utan att nu fler Caminando hörövningar. bygger språkkunskaperna steg för steg, genom att metodiskt varva kommunikation progression med ordförråd och grammatik. Nu revideras Caminando! Revideringen Ny upplaga! Tydlig Övningarna Redan från i Caminando Caminando kan 1 är alltid undervisningen blandas och göras innehåller var för sig. helt nyskrivna texter och uppgifter, Via trygga kommunikationsinriktad stödstrukturer rör med sig eleverna dialoger från och det välbekanta kortare enheter till (unidades) som gör det lätt det nya, talövningar. och ännu längre. att hinna med, tydligare progression med mål och delmål, mer fri produktion och fokus Progressionen i nya Caminando har gjorts ännu tydligare, på kommunikation, samt fler hörövningar. med övningar som leder till delmål och examinationer enligt ämnes planen. ELISABET WALDENSTRÖM NINNI WESTERMAN MÄRET WIK-BRETZ ÅSA GUSTAFSSON ÅSA BRETZ NY UPPLAGA! 1 Kvar finns såklart alla de ingredienser som gjort Caminando till det läromedel som ger dig och dina studiecirklar överlägset mest innehåll och kvalitet. Böckerna finns även som Interaktiv bok där du bland annat kan lyssna på boken och göra interaktiva webbövningar. Provläs och läs mer på nok.se/caminando. Fokus på kommunikation Texter om livet i Spanien & Latinamerika Språk, kultur & historia A1 till B2 Spanska 1 5 SPANSKA nok.se/caminando ad är ytt? ad är ytt? ad är ytt? Verklighetsförankrad Caminandos texter speglar en skiftande omvärld och samtid. För att Caminando inspirera och koppla 1 till verkligheten lär dina elever känna verkliga personer i Spanien och Latin amerika. NY Caminando 1 är reviderad och passar för nybörjare och upp till nivå A1+. På denna Researchuppgifter uppmuntrar eleverna att söka, välja och nivå är en stor del av förklaringarna på bearbeta aktuell information om den spansk talande världen. svenska. I denna bok besöker vi Murcia och Barcelona i Spanien, samt Argentina, Costa Flexibel undervisning Rica och Nicaragua. Cirkeldel tagarna lär sig Med modern teknik blir undervisningen flexibel och individualiserad: att samtala och skriva enkelt om sig själva att spela in tal, filma och dela med sig av sin kunskap är en naturlig del och sin vardag. av nya Caminando. Caminando 2 Hur vill du jobba? I nya upplagans tryckta och interaktiva bok ingår ett webbstöd Caminando med 2 är inlästa reviderad texter, och hörövningar passar och webb övningar. NY för de cirklar som befinner sig på nivå Formativ A2 till bedömning A2+. På denna nivå ökar längden på inriktade texterna på och kamratrespons fler instruktioner och bearbetning av text och Uppgifter tal ger är dig på spanska. möjlighet Vi att besöker arbeta platser formativt som i varje enhet. I lärarhandledningen Madrid, finns Galicien, också Peru en provbank och Chile. med Cirkeldeltagarna lär sig till exempel att beställa färdighetsprov, matriser och bedömningshjälp. på restaurang, ringa ambulans, fråga om vägen och berätta mer om sig själva. Caminando 3 Caminando 3 passar för de cirklar som be finner sig på nivå A2+ till B1. På denna nivå ökar texternas längd och svårighetsgrad ytterligare. Spanskan är mer framträdande i instruktioner till uppgifter. Vi besöker nya spansktalande länder och cirkel deltagarna lär sig till exempel om levnadsförhållandena där och att berätta om erfarenheter och ge information. Detta är den 3:e upplagan. Nästa upplaga utkommer ELISABET WALDENSTRÖM NINNI WESTERMAN MÄRET WIK-BRETZ ÅSA GUSTAFSSON ÅSA BRETZ ELISABET WALDENSTRÖM NINNI WESTERMAN MÄRET WIK-BRETZ ÅSA GUSTAFSSON 1 2 Caminando 4 Cam1_2 omslag.indd :52 NY ELISABET WALDENSTRÖM NINNI WESTERMAN MÄRET WIK-BRETZ ÅSA GUSTAFSSON Caminando 4 passar för de 2cirklar som be finner sig på nivå B1 till B1+. På denna nivå är allt förutom glosöversättningen på spanska. Denna bok är övervägande på spanska. Vi besöker nya platser och människor i Spanien och Latin amerika och lär oss uttrycka åsikter och diskutera på ett enkelt sätt. Detta är den 3:e upplagan. Nästa upplaga utkommer Caminando 5 Nyskrivna Caminando 5 passar för de cirklar som be finner sig på nivå B1+ till B2. Här tar vi spanskan till en ny nivå med texter i olika genrer, autentisk hörförståelse och verklighetsnära uppgifter. Dina elever får en bra förberedelse att ta sig ut i världen och massor av verktyg för att lära sig mer spanska. I denna bok rör vi oss mellan Spanien, Mexiko och Bolivia och cirkel deltagarna lär sig att skriva CV, läsa nyheter och samtala på en mer formell nivå. NYHET Cam2_omslag.indd :50

15 Lena Gleisner Villasmil SPANSKA Trampolín Ett övningshäfte att skriva i med spansk ord- och grammatik - träning. Häftet innehåller 14 avsnitt som inleds med en text, följd av övningar på ord och grammatik. TRAMPOLÍN Språkträning inför steg 3 ord och grammatik SPANSKA Ord- och grammatikträning i samma häfte Strukturerad och varierad snabbrepetition A2 Inför Spanska 3 Leyendo Läs en hel bok på spanska! Leyendo är en serie noveller som utspelar sig i olika delar av den spansktalande världen. Låt dina cirkeldeltagare läsa en hel bok på spanska om teman som engagerar: kärlek, spänning, mystik, samhällsproblem, historia etc. Ni får en läsupplevelse samtidigt som ni får en inblick i ländernas kultur och samhällsliv. Ordlistor finns att ladda ner på nok.se/laromedel En serie noveller Visar den spansktalande världens kultur & samhällsliv Läs en hel bok på spanska A2 till B1+ Spanska 2 5 Vamos a leer Noveller på nybörjarspanska Vamos a leer är 20 noveller på nybörjarspanska. Med Vamos a leer kan alla läsa en hel bok på enkel spanska på sin egen nivå, med ett spännande innehåll. Novellerna är skrivna för elever på högstadiet men är spännande läsning även för vuxna med unga sinnen. Novellerna kan köpas till paketpris efter nivå (1 4), tema (för olika teman att välja på) eller 5-pack av enskild titel. Compresion de textos innehåller läsförståelseövningar, utvärderingsblad, facit och ordlistor. Alla texter finns också inlästa på cd. Spännande teman Fyra olika nivåer Läs en hel bok på spanska A1 till A2 Spanska 1 2 Skriv bättre på spanska Skriv bättre på spanska är en digital grammatikbok och språklig handbok för Spanska 1 7 (A1 till C1). Ett smidigt material både för lärare och elever. I en digital kommentarbank hittar du de 250 vanligast förekommande misstagen i spanska från klassiska grammatikfel till ordval, stavnings förändringar och accentregler. Alla problem beskrivs pedagogiskt och enkelt, med jämförelser med engelska och svenska. Skriv bättre på spanska säljs som en nedladdningsbar pdf. Språklig handbok Digital grammatikbok A1 till C1 Spanska 1 7 Escucha! Hörövningar i Spanska 1 & 2 Escucha! är ett hörövningsmaterial som riktar sig till dig som är cirkel ledare. Materialet innehåller 44 hörförståelseövningar, varav fyra sammanfattande prov. Hörövningarna ger dig vardagsnära teman med naturligt och enkelt tal från olika delar av den spansktalande världen. Alla uppgifter finns på tre nivåer; lyssna gemensamt och arbeta på lämplig nivå eller lyssna flera gånger och klara alla. Vardagsnära teman 44 hörförståelseövningar A1 till A2+ Spanska

16 FRANSKA Génial Encore plus Génial! Génial 1 4 är en serie i franska med samma struktur som den spanska serien Caminando. Upplägget är populärt hos studieförbunden eftersom inspirerande texter och övningar hjälper vuxna elever att kommunicera på ett nytt språk. Levnadsvillkor, traditioner och kulturella företeelser i den fransktalande världen skildras genom möten med autentiska personer. Läsaren får ta del av olika texttyper som t ex faktatexter, dikter, sångtexter, dialoger och intervjuer. Övningarna är inriktade på färdighetsträning. I varje kapitel finns flera hör övningar som tränar förmågan att uppfatta såväl detaljer som att förstå sammanhang. I slutet av böckerna finns facit och texterna på svenska. Böckerna finns även som Interaktiv bok där eleverna bl a kan lyssna till inspelningarna och göra interaktiva självrättande övningar. Provläs och läs mer på nok.se/genial Génial 1 Génial 1 passar för nybörjare och upp till nivå A1+. På denna nivå är en stor del av förklaringarna på svenska för att alla deltagare ska hänga med. I boken besöks platser som Paris, Korsika och Provence. I kapitel som Bienvenue en France!, Je me présente och A l hôtel lär sig cirkeldeltagarna bl a att hälsa, presentera sig själva och boka rum på hotell. Språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation och grammatik tränas återkommande. Génial 2 Génial 2 passar för cirkeldeltagare på nivå A2- till nivå A2+. Boken inleds med repetition av ordförrådet i Génial 1. Texterna är längre och fler förklaringar är på franska. I Génial 2 besöks platser som Bretagne, La Côte d Azur och Algeriet. I kapitel som Bon appétit!, Comme d habitude och En forme lär sig cirkeldeltagarna bl a att handla mat och gå på restaurang, att köpa kläder och om fritidsaktiviteter. Språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation och grammatik tränas återkommande. Génial 3 Génial 3 passar för cirkeldeltagare på nivå A2+ till nivå B1-. Boken inleds med repetition av ordförråd och grammatik. Längden på texterna ökar och ligger på 2 3 sidor. Förklaringar på svenska finns då det behövs. I Génial 3 besöks platser som Senegal, Guadeloupe, Kongo och Schweiz. I kapitel som La francophonie mais oui! och Portes ouvertes lär sig cirkeldeltagarna om levnadsvillkor i olika delar av den fransktalande världen. Språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation och grammatik tränas återkommande. Génial 4 Génial 4 passar för cirkeldeltagare på nivå B1- till nivå B1+. Här får eleverna läsa allt från tidningsartiklar till serier och skönlitterära texter från jordens alla hörn. De får också lära känna autentiska personer från den fransktalande världen. I kapitlet Une sale période får cirkeldeltagarna läsa om Frankrike under andra världskriget. Allt utom översättningarna i gloslistorna och förklaringarna i grammatikrutorna är på franska. Språklig säkerhet när det gäller uttal, intonation, grammatik och kommunikation tränas återkommande. Fokus på kommunikation Texter om livet i Frankrike & den fransktalande världen Språk, kultur & historia Upplägg som Caminando A1 till B1+ Franska 1 4 nok.se/genial Trampoline Ett övningshäfte att skriva i med fransk ord- och grammatikträning. Häftet innehåller 14 avsnitt som inleds med en text, följd av övningar på ord och grammatik. Ord- och grammatikträning i samma häfte Strukturerad och varierad snabbrepetition A2 Inför franska 3 Fransk ordbok Ca ord och fraser till och från franska, 984 sidor och 60 specialartiklar. Samtliga franska ord har uttalsuppgifter. 14

17 ITALIENSKA Ciao! om Italien på italienska Ciao! består av två allt-i-ett-böcker med foton och teckningar som ger mycket Italien-känsla. Många italienare medverkar i texter och dialoger, vilket ger garanterad autenticitet. Ciao! är ett läromedel i italienska med samma struktur och känsla som Caminando (spanska). Böckerna innehåller fullmatade kapitel, varav det sista är ett jul- och nyårskapitel. Längst bak i böckerna hittar man minigrammatik, uttalsavsnitt, facit, texterna på svenska samt italiensk-svensk och svensk-italiensk ordlista. Lo sapevi che...? (Visste du att...?) är ett återkommande avsnitt med fakta på svenska om olika företeelser i Italien. Varje kapitel avslutas med Inoltre (Dessutom), en text på italienska med frågor på svenska. Här får man använda olika strategier för att klura ut vad texten handlar om. Grammatikövningar, talövningar och sånger finns det gått om och även kroppsspråket, som är så viktigt i italienskan, tränas genom gester. Varje kapitel innehåller även ett repetitionsavsnitt med sådant som har förekommit i tidigare kapitel så att ingen behöver komma efter gruppen. Böckerna finns även som Interaktiv bok där du bland annat kan lyssna på boken och göra interaktiva självrättande övningar. Provläs och läs mer på nok.se/ciao. Ciao! 1 Ciao 1 är en allt-i-ett-bok som börjar med ett Intro-kapitel. Boken passar för nybörjare och upp till nivå A1+. På denna nivå är stor del av förklaringarna på svenska så att alla ska kunna hänga med från första till sista sidan. I denna bok lär ni er fakta och reseinfo om Italien, praktisk kommunikation och grammatik som räkneord, regelbundna verb, uttal och mycket mer. Ciao! 2 Ciao 2 är en allt-i-ett-bok som börjar med ett repetitionskapitel. Boken passar för de cirklar som befinner sig på nivå A2 till nivå A2+. På denna nivå ökar längden på texterna och fler förklaringar är på italienska. I denna bok lär ni er vardagsitalienska, historik, kultur och kuriosa om Italien samt grammatik som t.ex. possessiva pronomen, futurum och mycket mer. Fokus på kommunikation Tränar kroppsspråk Mycket Italien-känsla Språk, kultur & historia Upplägg som Caminando För nivå A1- till A2+ A1 till A2+ Italienska 1 2 nok.se/ciao Missa inte våra inbjudningar, erbjudanden och nyheter! Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev 15

18 SVENSKA ENGELSKAFÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ECHO Fact and Fiction NYHET Fakta och skönlitteratur samspelar i Echo. Det gör att ni kan arbeta med angelägna ämnen på flera sätt. Börja i en specialskriven faktatext, studera texttypen och få igång engagerande samtal. Fortsätt sedan till novellen med samma tema. Även hörförståelsefilmer och självrättande övningar ingår! Main Issues 5 & 6 Main Issues har fokus på hur vi lever i dag, i Sverige och i den engelskspråkiga världen. Texterna speglar flera engelsktalande länder och sammanhang. Varje text tillhör också en tydlig texttyp: debattartikel, broschyr, intervju, formellt brev etc. Det ger en värdefull provkarta över olika genrer. Uppgifterna övar läsförståelse, ordförråd och språkliga strukturer. Därutöver ingår inlästa texter, hörövningar och webbövningar. Short Stories 5 & 6 Short Stories är Echos skönlitterära del och innehåller utvalda noveller från hela den engelskspråkiga världen. Novellerna rör ämnen som fördomar, turism, krig och sociala konventioner. Ni arbetar med innehåll, form, ordkunskap och litterära begrepp. Varje text kan enkelt kopplas till Main Issues. Inlästa texter, hörövningar och webbövningar ingår. I Short Stories 6 knyts novellerna även samman med äldre prosatexter, dikter och pjäser av kända författare som Wilde, Shakespeare och Austen. Provläs och läs mer på nok.se/echo Kreativ & flexibel undervisning Angelägna ämnen och välskrivna texter Vuxet tilltal och naturligt språk Även som Interaktiv bok B1+ till B2 Engelska 5 & 6 The English Handbook En språklig handbok som ger en handfast struktur Hur lägger jag upp ett argumenterande tal? Vad är skillnaden mellan reportage och nyhetsartikel? Vad är översiktsläsning? Vilka är de vanligaste misstagen i engelska? Med pedagogiska metoder och lättsamt språk presenteras Speaking, Writing, Reading och Listening samt Vocabulary & Grammar i varsitt avsnitt. Här finns information om struktur och tekniker, exempeltexter och praktiska övningar att genomföra direkt, i grupp eller ensam. Boken fungerar både som lärar- och elev material. Flexibelt läromedel Strukturerad & praktisk Tidsbesparande Interaktiva övningar och facit finns på B1+ till C1 Engelska 5 7 Polar Fish Polar Fish är en serie på 16 noveller på engelska. Titlarna är indelade efter nivå (1 4) och genre (fantasy, friendship, crime, horror). Nivå 4 passar elever i åk 9 och gymnasiet. Samtliga titlar finns inlästa och säljs som nedladdningsbara ljudfiler (mp3) och som appar för Windows Phone, se nok.se/laromedel. Natur & Kulturs Engelska ordbok ord och fraser till och från engelska. Ordboken är enkel, överskådlig och pedagogisk och till finns även en övningsbok i form av kopieringsunderlag. Spännande teman Läs en hel bok! A2 till B1+ 16

19 HUMANIORA & SAMHÄLLE 10 lektioner om tolerans Undervisning för tolerans är ingen debatt om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker 10 lektioner om tolerans bygger på Kungälvsmetoden och visar hur det är möjligt att, med utgångspunkt från verkliga berättelser om människor ur det förflutna, hantera och lösa konflikter i skolan. Samhällskunskap på lätt svenska Samhällskunskap på lätt svenska är en mycket omtyckt sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Den är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska i någon form av nybörjarverksamhet. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Levanders psykologi Nu är den nya upplagan av Levanders psykologi här, Psykologi 1+2a. Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mer överskådlig och lättanvänd. Läs mer på nok.se/levanderspsykologi Gula idéer sover lugnt Gula idéer sover lugnt från att filosofi är en intellektuell och social aktivitet. Genom att identifiera problem, ställa frågor och diskutera möjliga svar kan vi bättre lära känna och förstå vår värld. I boken presenteras sex problemområden: moralfilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och verklighetsteori. Tillsammans täcker de in frågor om allt från gott till ont till människans plats i tillvaron. HISTORIA & KULTUR Konsten i historien Konsten i historien ger grundläggande kunskap om vårt kulturarv, om konsthistoriska epoker och stilar från grottkonst till i dag. Några viktiga konstnärer presenteras och de kvinnliga konstnärernas arbete och villkor tas upp speciellt. Den metodiska genomgången av bildens olika delar hjälper läsaren att tolka och värdera information i bilder. I den metodiska delen beskrivs också konstens olika motivkretsar och hur konstnären använder symboler och allegorier i olika tider. Idéer och skapande Att bredda, fördjupa och utveckla sina kunskaper i historia handlar om mycket mer än bara kunskaper om tidsperioder och förändringsprocesser. Även konst och kultur är en del av ett utvecklat historiemedvetande. Med Idéer och skapande kan ni följa utvecklingen inom olika konstarter måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, film, musik och dans. Källor och källkritik I Källor och källkritik får läsaren bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem. Varje författare resp. problemområde presenteras i en inledande text, som sedan följs av utdrag ur autentiska historiska källor och arbetsuppgifter. Upplägget är kronologiskt med tyngdpunkt på västerlandet och på modern historia. Filmskolan Över 40 filmlektioner på 2 6 sidor vardera som kan läsas helt fristående. Varje lektion spinner runt ett tema, t ex western-filmer eller filmskaparen Stanley Kubrick. Den tematiska indelningen ger ett tydligt sammanhang för analys av filmerna. Samma analysredskap används genomgående. Indelningen gör det också lätt att visa hur olika faktorer i samhälle och tidsanda påverkar filmkonsten. 17

20 LENA ALFREDSSON KAJSA BRÅTING PATRIK ERIXON HANS HEIKNE är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns nu även för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina förmågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som det befäster viktiga kunskaper. Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med. Välj mellan RÖD SERIE GUL SERIE för serviceinriktade yrkesprogram för tekniskt inriktade yrkesprogram GRÖN SERIE för SA, EK, ES, HU samt vuxenutbildningen BLÅ SERIE för NA och TE BASBÖCKER för elever som behöver en enklare framställning För aktuell information om serien och digitalt material, besök ISBN VUX MATEMATIK & NATURKUNSKAP Summit MATEMATIK Summit Summit är till för unga och vuxna elever som behöver hjälp att klara grundskolans Matematik 5000 matematik. Bokens tydliga struktur och lättlästa text hjälper eleven att behålla fokus. Summit sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå och med ett Sva-perspektiv. 1 bc Matematik bc VUX Matematik 5000 Matematik 5000 Läromedelsserien Matematik 5000 täcker alla kurser på gymnasiet och vuxenutbildningen. Du kan ta del av det pedagogiska innehållet i många olika former, tryckt eller digitalt. Välj själv utifrån hur du och dina elever arbetar bäst. Matematik som inspirerar alla! Heureka! Heureka är ett gediget men modernt läromedel i fysik som ger läsaren förståelse på djupet och som fångar upp gör fysiken lättillgänglig och intresseväckande. Kontrolluppgifter finns efter varje delavsnitt och varje kapitel avslutas med en sammanfattning tillsammans med övningsuppgifter för övning, repetition och fördjupning. Missa inte tänk-till-frågorna, perfekt diskussionsunderlag! Formler och tabeller Formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Boken innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och kemidel finns gott om användbara tabeller. I matematikdelen har hänsyn tagits till att dagens miniräknare gjort många tabeller överflödiga. Insikt Naturkunskap Med hjälp av Insikt Naturkunskap kan ni skapa er en egen uppfattning om sådant man ofta hör om på nyheterna för att reflektera om hur samhället och naturvetenskapen hänger samman. Böckerna har ett engagerande och elevnära språk och uppmuntrar hela tiden till egen reflektion. Flipped Classroom Flipped Classroom är ett högaktuellt begrepp i dag. Många lärare vill testa arbetssättet genom att använda färdigt material eller spela in egna filmklipp. Boken ingår i serien Input, som inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga skolarbetet. Böckerna är avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen. Insikt Biologi INSIKT är ett läromedel i biologi som gör biologikursen rolig och lättillgänglig! Insikt Biologi hjälper er att verkligen förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat lilla osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att reflektera, analysera och dra egna slutsatser. Vektor Vektor är ett läromedel i matematik, skrivet för högstadiet. Tydlig arbetsgång och koppling till läroplanen gör det lätt att arbeta formativt i matematiken. Små pratbubblor visar vilka uppgifter som passar särskilt bra att göra i par eller i grupp. Insikt Bioteknik Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl a biotekniska och gentekniska verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem. Boken är ett starkt teoretiskt stöd för laborationer. Läs mer om våra tryckta och digitala läromedel på nok.se/laromedel 18

GY & VUX. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

GY & VUX. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR GY & VUX Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR 2013 Det klassrummet! Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel, pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de flesta

Läs mer

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar.

Läromedel för. Gy &Vux. Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. 2012 Läromedel för Gy &Vux Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget provexemplar. Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vi gör läromedel vi själva

Läs mer

Sfi och svenska som andraspråk

Sfi och svenska som andraspråk mmxiv Sfi och svenska som andraspråk Summan av ett gemensamt synsätt Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist / Läromedel 2014 SFI och svenska som andraspråk/ Läraren Arian Asinger: Nyckeln är delade läsupplevelser

Läs mer

2013 6Lär ome9 del för

2013 6Lär ome9 del för 2013 Läromedel för 6 9 Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

ÄMNES ANGES SENARE 2

ÄMNES ANGES SENARE 2 ÄMNES ANGES SENARE 2 Digitalt hos Natur & Kultur Interaktiv bok Bas Interaktiv bok Bas har ett innehåll som är identiskt med den tryckta versionen, men den har också många användbara funktioner som intalad

Läs mer

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR ÅK 4 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Vad är viktigt för dig? Att få mer tid för lärande Att få tillgång till bra lärarstöd Att ha verktyg för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor Att kunna

Läs mer

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasium och vuxenutbildning 2010 Störst utbud av språktitlar Upptäck vår utgivning inom språk den mest omfattande på marknaden Prisbelönta läromedel inom psykologi Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommitté

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. F -6 2013 Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt god morgon

Läs mer

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Välkommen till vår värld. En ny termin vädrar morgonluft. Morgontrötta blickar söker gamla bekantskaper. Andra kan knappt vänta på allt nytt som ska erövras.

Läs mer

GyVux 2013. Gymnasieskola Vuxenutbildning. Svenska Moderna språk Ekonomi Samhällsvetenskap Matematik Naturvetenskap. läromedel

GyVux 2013. Gymnasieskola Vuxenutbildning. Svenska Moderna språk Ekonomi Samhällsvetenskap Matematik Naturvetenskap. läromedel GyVux 2013 läromedel Gymnasieskola Vuxenutbildning Svenska Moderna språk Ekonomi Samhällsvetenskap Matematik Naturvetenskap Nyhetsbrev! Nyheter i vår utgivning, fortbildningar, lärar- och biokvällar och

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT Meritportfölj inom SFI Idéer och tips för handledare ERIT Förord Att skapa förutsättningar för nyanlända att arbeta med sin meritportfölj inom SFI (Svenska för invandrare) har varit basaktiviteten i projekten

Läs mer

Bengt Sjöstedt Tomas Jeppsson MÄNNISKANS TEXTER SPRÅKET. Smakprov

Bengt Sjöstedt Tomas Jeppsson MÄNNISKANS TEXTER SPRÅKET. Smakprov Bengt Sjöstedt Tomas Jeppsson MÄNNISKANS TEXTER SPRÅKET Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se Produktionsstöd

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Christin Backsten, Cecilia Torbjörnsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Liss Kerstin Sylvén

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå. En kväll på hotell

Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå. En kväll på hotell Malmö högskola Lärande och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng avancerad nivå En kväll på hotell - Bilders betydelse för läsförståelsen hos vuxna andraspråksinlärare på Sfi One night at a hotel Images

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer