Verksamhetsberättelse Avdelning Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Gävleborg 1

2 Ordförande ordet Då har ett år passerat igen, oj vad det går fort. För mig som ordförande har det varit ett spännande år eftersom det har varit mitt första i den här rollen. Vad har då hänt under året? Medlemmar. Förutsättningen i vårt uppdrag. Under 2009 träffade vi 1061 st medlemmar, det är av stor vikt för oss. Vi behöver sträva mot en gemensam syn på vad som är utveckling av våra yrken. Det gör oss starkare. Under året har vi träffat medlemmar på arbetsplatsmöten. V.47 pratade vi säker vård och tittade på bio ihop. I höstas startade vi upp en medlems utbildning, Yrke Värde - Lön, den utbildningen har vi erbjudit de arbetsplatser som är intresserade. Det fortsätter vi med även under Vi har även mött medlemmar som är i behov av stöd i relationen till sin arbetsgivare. Vi har funnits till hands vid ett 60 tal sådana träffar. Vi har även drivit ett projekt som Vårdförbundet och Länsstyrelsen finansierat tillsammans för att stimulera till ett ökande kvinnligt företagande i vård och omsorgssektorn. I projektet deltog 15 st av Vårdförbundets medlemmar. Förtroendevalda Är de medlemmar som valt att engagera sig mer, för att kunna påverka utvecklingen på den egna arbetsplatsen. Vi har arbetat för att få flera att prova på detta uppdrag, vilket är så viktigt i en facklig verksamhet. Vårdförbundet Gävleborg har under det senaste året haft drygt 190 förtroendevalda, på länets 459 arbetsplatser. Vi har erbjudit grundutbildningar för nya förtroendevalda vid två tillfällen under året. Dessa dagar är mycket energigivande, och väcker entusiasm bland de förtroendevalda, det är styrka. Vi har även haft fortbildning för alla förtroendevalda med olika teman under vår och höst. Det är alltid många närvarande på dessa träffar sammanlagt ca 160 förtroendevalda. Även varje samordnarområde träffar respektive förtroendevalda ett par gånger per år. Styrelsen Efter årsmötet 2009 startade vi med en fulltalig styrelse, då vi fick in fyra nya ledamöter. Det kändes mycket bra, eftersom det var ett tag sen vi var fulltaliga. Sen händer det ju alltid saker i livet. Den 1/9-09 valde en styrelseledamot att avsluta sitt uppdrag för att prova på nya utmaningar utomlands. Den 1/ väljer ännu en ledamot att gå tillbaks till sitt ordinarie arbete på heltid. Arbetsgivare Den ekonomiska krisen börjar göra sig hörd inom den offentliga sektorn vilket har lett till en del 11 förhandlingar beträffande arbetsbrist. Vi har träffat arbetsgivare sammanlagt ca 200 gånger. Det har varit allt från samverkan, överläggningar, förhandlingar och en tvist. Politiker Träffar med politiker är viktigt för oss. Att få möjlighet till dialog med dem som faktiskt bestämmer över vård och omsorg inom landsting och kommuner. Vi måste säkerställa att de har fakta, om våra professioners kunskap och visa på vad vi kan bidra med, i utveckling av vård och omsorg. Vi har träffat politiker vid sju tillfällen och har då passat på att sprida vår Vision Studenter Vi har under 2009 träffat 226 studerande medlemmar i olika forum, Vi har haft informationsluncher och vi har även varit inne på lektionstid. Studenter träffar vi även under insparken och olika mässor som arrangeras på högskolan. Vi har även haft ett samarbete med VOX ( vård och omsorgs studenterna på HIGs studerandeorganisation). för att marknadsföra oss. 2

3 Ledning och organisation I början av året avslutade dåvarande ordförande Gunilla Nordström sitt uppdrag, Irene Strandqvist som vice ordförande axlade uppdraget fram till Åretsdag 1/4-09. Det var även två av dåvarande styrelse ledamöter som avslutade sina uppdrag före mandattidens utgång. Eftersom vi sen tidigare var en ledamot kort, behövde vi utföra ett nyval till avdelningens styrelse. Vilket skedde, fyra nya styrelsemedlemmar valdes in samt ny ordförande. Vi har organiserat uppdraget så att varje division inom landstinget (5 st+ en förvaltning) är ett samordnarområde, samt att vi har delat in kommunerna utifrån landskap, Gästrikland och Hälsingland. Styrelseledamöterna har sitt samordnar uppdrag i den division/kommun där de har sin anställning. I en division har det inte kunnat lösas, vilket innebar att vi har två förtroendevalda som har fackligtid för att delta i divisions samverkan. Samordnarrollens uppgifter hanteras av en styrelseledamot. Medlemmar inom privata, stat och kyrka hanteras i första hand av vår ombudsman. Studenter hanteras inom styrelsen, baserat på hur mycket facklig tid varje ledamot har. Samordnar rollen för våra chefsmedlemmar hanteras av avd. ordförande. Avd Ordförande Vice avd ordförande Förtroendevald Förtroendevald Förtroendevald 100% 100% 90% 75% 75% 60% 50% 50% 75% avslutar uppdrag. 1/ Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF 10% Div samverkan 10% Div samverkan 20% Div samverkan Primärvård från 31/8-09 Kommun Gästrikland Kommun Hälsingland Landsting Landsting Landsting 3

4 Styrelsens har sedan årsmötet följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter AU-arbetsutskott Anna Wielbass, Gävle Irene Strandqvist, Hudiksvall Karin Bergsman, Enånger Gunilla Melin, Söderhamn Eva-Lena Sundstedt-Nordström, Valbo t o m Karin Molin, Bollnäs Suzanne Jansson, Bergvik Linda Lundström-Frisk, Delsbo Magnus Lövgren, Storvik Maria Jansson-Qvarnström, Sandviken Anne-Helene Svedberg, Bollnäs Anna Wielbass Irene Strandqvist Karin Bergsman Revisorer har sedan varit Ordinarie Suppleant Katarina Gärdström, Gävle Annika Bäckström-Tysklind, Bollnäs Malin Månsson-Leinonen, Gävle Valberedning har sedan varit Sammankallande Avdelningens kansli Per Danielsson, Forsa Mona Holmström, Gävle Ann-Mari Landegren, Hudiksvall Christina Persson, Alfta Iris Heinonen, Hudiksvall Ewa Grönvall, Valbo Ulla-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall Terese Brunzell, Hudiksvall Vid avdelningens kansli, Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle, tjänstgör 2 deltidsanställda administratörer Elisabeth Lydén och Elna Wassberg. På kansliet tjänstgör också förbundsombudsman Eva Elmén. Ett stort antal förfrågningar rörande medlemskap, medlemsavgifter och villkoren på arbetsplatsen utifrån såväl avtal som yrke har under året mottagits och handlagts av kansliet. Medlemmarna kan vända sig personligen, via e-post eller telefon till kansliet: Telefon Postadress Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle e-postadress: 4

5 Statistik över medlemsantalet Medlemmar 31/ Anställda förhandlingsbara Anställda ej förhandlingsbara 31 Ej anställda 83 Studenter 251 Pensionärer 249 Totalt medlemmar Medlemmar som Vårdförbundet förhandlar med Landstinget Kommun 425 Staten 23 Privata 148 År Antal medlemmar Antal nya medlmmar

6 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 09 samt de strategiska fokusområdena. Vi har valt att redovisa våra olika aktiviteter som vi erbjudit medlemmar och förtroendevalda, först med denna bild och sen med en kort beskrivning av några av aktiviteterna. Utifrån syfte, reflektion och resultat. Material Vision 2018 har vi visat på alla träffar med grupper av studerande, medlemmar, förtroendevalda, tjänstemän och politiker. Vår grund utbildning för förtroendevalda har innehållt vår Vision samt de strategiska fokus områdena. Strategisk fokus Säker vård Profession Villkor Förbundsstyrelsens mål Vi i Vårdförbundet arbetar för en noll tolerans mot vårdskador Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet Vi i Vårdförbundet väcker samhällsdebatten om värderingen av välfärdens kunskapsområden Avd Gävleborgs lokala aktiviteter V. 47 Säkervård, reflekterande samtal/ Biokväll Temadag Överbeläggning. Arbetsmiljöverket och Förtroendevalda Åretsdag, tema profession Fortbildning för förtroendevalda Studerande på Högskolan (Vårdförbundet den kollegiala mötesplatsen) Nya vägar i vården Yrke värde-lön, medlems utbildning Fortbildning för förtroendevalda Träffar med politiker Studerande på Högskolan (Arbetsrätt) 6

7 Chefsmedlemmar Som ny ordförande valde jag att bjuda in till lunch träffar för chefer/ledare i Hudiksvall Bollnäs och Gävle. (tyvärr fick vi ställa in i Gävle pga. ingen anmälde sig) Jag var angelägen att presentera mig för våra chefsmedlemmar för att skapa kontakt. Jag ville även passa på att presentera vårt Visionsmaterial som delades ut och som diskuterade. Jag hoppas att ledare inom vården skall kunna se materialet som en inspiration i det dagliga arbetet med vårdutveckling. Jag har även under hösten förberett tre föreläsningstillfällen som startade i Bollnäs i december med Företagande inom Vården. ( inställt pga. ingen anmälde sig) Nästa träff blir i januari i Hudiksvall med temat Ledarskap och patientsäkerhet. Sista träffen är planerad till februari i Gävle och skall handla om Vårdens ledarskap. Tyvärr har vi inte haft den uppslutning till chefsträffarna som vi önskat och vi får fundera på hur vi skall planera och utföra chefsträffar framåt för att kunna vara den kollegiala mötesplatsen för våra chefsmedlemmar. Studerande medlemmar I Gävleborg så blir Vårdförbundet inbjudna att ha undervisning för sjuksköterskestudenter i ämnet arbetsrätt på Högskolan i Gävle. Vi tycker att det är mycket bra att vi blir inbjudna eftersom vi då har en möjlighet att träffa studenterna. Två från styrelsen var på Högskolan i juni och hade den utbildningen. Vi träffade studenter i termin två. Vid det tillfället försökte vi också värva fler medlemmar. Många studenter deltog. Om vi fick många fler medlemmar efter det har vi inte utvärderat, men förhoppningsvis fick studenterna en inblick i arbetsrätten och förstod värdet av att vara med i en fackförening. Det är redan nu inbokat ett möte i januari Det känns viktigt att fortsätta aktiviteten. I juni blev vi inbjuden att träffa studenter som skulle ta examen som sjuksköterska. Där informerade vi om våra tre strategiska fokus områden som vi enades om kongressen 2008 Vi gav tips och råd och Vårdförbundets syn på avtal och vikten av att vår kunskap finns med där beslut fattas. Tillsammans är vi starka. 7

8 Årets Dag På avdelning Gävleborgs Årets Dag som ägde rum den 1/ på CFL i Söderhamn kom 154 medlemmar. Dagen innehöll två mycket uppskattade föreläsningar, en med Elaine Bergkvist som pratade om retorik och härskarteknik, samt Göran Hellströms föreställning Det Ljuva Livet, som behandlade livet i hemmet och på jobbet. Årets dag innehöll som vanligt också ett årsmöte som valde 4 nya styrelseledamöter och föreslog aktiviteter utifrån kongressens fokus områden som styrelsen fick i uppdrag att formulera.. Verksamhetsberättelsen för 2008 presenterades och Vårdförbundets Vision 2018 visades. Årets dag kan beskrivas som ett forum för möten mellan medlemmar i Vårdförbundet men även en dag då medlemmarna utövar sitt inflytande i form av årsmötet. Dagen ska även vara en källa till glädje och inspiration och är den demokratiska processen för Vårdförbundet i Gävleborg. Biokvällar under v 47 Precis som i fjol hade vi biokvällar på fyra orter i länet, Hudiksvall, Bollnäs, Gävle och Söderhamn. Det var uppskattat även i år och det var ca 400 medlemmar som deltog under veckan. Före varje bioföreställning så höll vår ordförande, Anna Wielbass, ett kort föredrag om säker vård och reflekterande samtal. Vårdförbundet passade även på att dela ut vykort om reflekterande samtal. Efter fördraget drog filmerna igång, Så olika visades i Gävle och Hudiksvall. Bröllopsfotografen visades i Bollnäs. I Söderhamn så hade vi turen att få vara med på Sverige premiären av New moon! Deltagarna blev bjudna på popcorn, godis och läsk till filmen, vilket var uppskattat. Styrelsens reflektion: Det är ett bra sätt att på kort tid, en vecka, nå ut till många medlemmar med information i kombination med trevligheter. 8

9 Grundutbildning för förtroendevalda Utgångspunkt för den fackliga utbildningen är det gemensamma arbetet mellan arbetsgivare och medarbetare som sker på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att den förtroendevalda skall skapa en plattform av kunskap och ett nätverk för sitt fortsatta engagemang i uppdraget som förtroendevald. En del i grundutbildningen är att förtroendevalda från olika verksamheter med olika erfarenheter ingår i gruppen för att lära av varandra och för att utveckla de egna idéerna från olika verksamheter i gemensam diskussion och reflektion. Under våren 2009 genomfördes en förtroendevalds utbildning och under hösten påbörjades en andra omgång som kommer att slutföras under våren 2010 med dag 5 och 6. Totalt har 31 förtroendevalda utbildats vid dessa tillfällen. Fler har bjudits in men har anmält förhinder eller inte svarat alls. Utbildningarna har varit uppskattade och engagemanget från de förtroendevalda har varit stort. Vi startar upp nästa utbildnings tillfälle den 3/2-10 Fortbildning för förtroendevalda Vi har under 2009 haft gemensam fortbildning för förtroendevalda i länet. Två dagar i juni med samma innehåll och två dagar med nytt innehåll i november under vecka 47. Vi tycker att det är ett värde att alla får samma kunskaper och det är ett värde att mötas i hela länet. I juni var innehållet: Visionen, Arbetsmiljö- Samverkansavtalet, Löneavtalet och LAS. I november var innehållet: Säker vård- Vårdmiljö- Arbetsmiljö, Information från Patientnämnden. Löneavtalet- processen inför 2010 och Medlemsrekrytering Hela styrelsen deltog i genomförandet. Möjlighet fanns också för de förtroendevalda att träffa respektive samordnare. Dagarna var uppskattade av de förtroendevalda. Vi planerar att fortsatta den formen av fortbildning för förtroendevalda. Vi träffar även förtroendevalda per samordnarområde ca 1-2 gånger per termin, 9

10 Medlemsutbildning Yrke Värde Lön För att kunna påverka värderingen av våra yrken måste vi själva ta plats och visa och berätta vad vår kunskap gör för skillnad. Vi ville därför stärka våra medlemmar genom att ha en dialog runt detta. Materialet vi använt är Yrke Värde Lön. Styrelsen planerade att utbildningen skulle bestå av ett tillfälle ca.2tim. och att bjuda in på två orter i länet till att börja med. Vid dess två tillfällen mötte vi ett 10-tal medlemmar. Vi har också fått förfrågningar om att komma ut på medlemsmöten på arbetsplatsen. Efter förfrågan har vi varit på klinisk kemi i Bollnäs och haft utbildning för ca 10 medlemmar till. Våra medlemmar har varit delaktiga i dialogen och mötena har varit uppskattade. Planering finns för fler tillfällen under 2010 eftersom önskemål finns om det. Styrelsen planerar fortsätta med denna utbildning under 2010 och ser vikten av ett långsiktigt arbete i detta ämne. Nya vägar i vården Ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen och Vårdförbundet. Projektet drog igång med en inspirationsträff för ett kvinnligt företagande i vård och omsorg. Ett 90 tal av Vårdförbundet medlemmar kom och visade intresse. Därefter gjordes det intresseanmälningar som slutade i att 15 deltagare valdes ut att delta i projektet. Utbildningstillfällena hölls på Vårdförbundets avd expedition i Gävleborg. I programmet har man kopplat kompetens om vårdbranschen och kompetens om företagande på ett nyskapat sätt. Projektet avslutades den 20 november med ett Vernissage där våra deltagare beskrev sin resa mot ett kvinnligt företagande. Lanshövding Barbro Holmberg var på plats och önskade deltagarna lycka till i resan mot att starta ett företag. Resultatet den 20 nov. är att 60% av deltagarna har startat eller står i begrepp att starta företag. 10

11 Temadag Överbeläggning Under hösten 2009 planerade vi en dag tillsammans med Arbetsmiljöverket. Temat för dagen skulle vara överbeläggningar. Syftet med dagen var att stärka våra förtroendevalda i arbete som skyddsombud. Inbjudan gick till alla förtroendevalda som arbetade i en miljö med överbeläggningar. Dagen blev en halvdag. Den genomfördes den 11 november tillsammans med två personer från Arbetsmiljöverket. Totalt blev vi 12 personer. Vi pratade om hur vi systematiskt måste arbeta med detta problem. De tydliggjorde vikten av att ha en levande handlingsplan för att kunna påverka problemområden. Detta blev en bra och uppskattad aktivitet. Överläggningsproblematiken finns hela tiden och liknande dagar tillsammans med Arbetsmiljöverket bör upprepas för att fler ska få denna kunskap. Lunch för nyblivna pensionärer Som tidigare år har vi bjudit in nyblivna pensionärer för att mötas i samband med en exklusiv lunch. Några från styrelsen är med och får ta del av fantastiska historier från deras yrkesliv. Vi passar också på att ha en dialog om vilka förmåner man har som pensionärsmedlem i Vårdförbundet. I mitten av juni 2009 hade vi första lunchen och den intogs på restaurang Axmarbrygga. Decemberlunchen gick av stapeln på två ställen i länet, dels på Orbaden som ligger i länets nordvästra del och Furuviks brygga där läget är sydöst i länet. Vi har mött 19 medlemmar under dessa möten. Utvärderingen vid dessa möten är alltid positiva, man har fått delat med sig av sin erfarenhet och den utveckling dom varit med om under hela sin yrkeskarriär. Dessa aktiviteter finns med även i planeringen

12 Politiker träffar Vårdförbundet tillsammans med övriga fack, träffar politiker ifrån landstinget två gånger per termin, ena gången är det oppositionen den andra är de styrande partierna. Det är ett tillfälle för oss att framföra Vårförbundet tankar och idéer om hur vården ser ut och vad vi anser är av vikt, för att kunna utveckla vården. Vi har även blivit inbjudna av moderata samlingspartiet vid två tillfällen, Dels för att diskutera om hur framtidens vård bör vara organiserad och den andra träffen, där diskuterade vi om hur vården för de äldre bör organiseras. Vi överlämnade även Vision 2018 material som vi hoppas de studerar grundligt. Dessa träffar med länets politiker är något som vi anser är viktiga, då det är politikerna som fattar besluten om hur vården i länet skall se ut. Vi är angelägna att de baserar sina beslut på en bred kunskap. Vi kommer att fortsätta att initiera till flera politiker träffar i både landsting och kommunerna. 12

13 13

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Delegeringsordning Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

Delegeringsordning Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Delegeringsordning Vårdförbundet Avdelning Gävleborg. Delegeringar för Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Avdelningens styrelse fastställer delegeringsordning för avdelningens verksamhet. Delegeringsordning

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Ordförandeordet.. Så har ett år gått igen, året som blev mitt sista år som ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ Mailadress: vision@soderhamn.se Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ INLEDNING Året 2012 har som tidigare år varit ett ganska intensivt år, både lokalt och centralt. Det har varit en hel del enskilda förhandlingar.

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Demokrativeckor 2013

Demokrativeckor 2013 Demokrativeckor 2013 Ewa Franzén Bun 2013/259 Ubn 2013/118 november 2013 2013-10-18 1 (4) Innehåll 1. BAKGRUND/ SYFTE... 2 2. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE... 2 3. SYNPUNKTER... 2 4. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG...

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (6) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Region Gävleborgs regionkontor, Gävle, kl 09.30 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordförande Region Gävleborg Erika Engberg

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Plats och tid: Kursgården kl Beslutande:

Plats och tid: Kursgården kl Beslutande: [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(5) Plats och tid: Kursgården 2011-05-16 kl. 15.30 Beslutande: Anne-Sofie Koivisto Anders Flygare Hans Fernström Helen Lundbäck Irene Sikku Annica Lindgren

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor Då det varit sjunkande medlemsantal de senaste åren (pga förändringar inom industrin) så är det beslutat att våra avdelningar 7 och 9 slås ihop. Med för få medlemmar är det inte hållbart att driva en avdelning

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2014-03-06 1 (5) Plats och tid Beslutande Cafeterian kommunkontoret, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Thomas Eriksson, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer