Verksamhetsberättelse Avdelning Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Gävleborg 1

2 Ordförande ordet Då har ett år passerat igen, oj vad det går fort. För mig som ordförande har det varit ett spännande år eftersom det har varit mitt första i den här rollen. Vad har då hänt under året? Medlemmar. Förutsättningen i vårt uppdrag. Under 2009 träffade vi 1061 st medlemmar, det är av stor vikt för oss. Vi behöver sträva mot en gemensam syn på vad som är utveckling av våra yrken. Det gör oss starkare. Under året har vi träffat medlemmar på arbetsplatsmöten. V.47 pratade vi säker vård och tittade på bio ihop. I höstas startade vi upp en medlems utbildning, Yrke Värde - Lön, den utbildningen har vi erbjudit de arbetsplatser som är intresserade. Det fortsätter vi med även under Vi har även mött medlemmar som är i behov av stöd i relationen till sin arbetsgivare. Vi har funnits till hands vid ett 60 tal sådana träffar. Vi har även drivit ett projekt som Vårdförbundet och Länsstyrelsen finansierat tillsammans för att stimulera till ett ökande kvinnligt företagande i vård och omsorgssektorn. I projektet deltog 15 st av Vårdförbundets medlemmar. Förtroendevalda Är de medlemmar som valt att engagera sig mer, för att kunna påverka utvecklingen på den egna arbetsplatsen. Vi har arbetat för att få flera att prova på detta uppdrag, vilket är så viktigt i en facklig verksamhet. Vårdförbundet Gävleborg har under det senaste året haft drygt 190 förtroendevalda, på länets 459 arbetsplatser. Vi har erbjudit grundutbildningar för nya förtroendevalda vid två tillfällen under året. Dessa dagar är mycket energigivande, och väcker entusiasm bland de förtroendevalda, det är styrka. Vi har även haft fortbildning för alla förtroendevalda med olika teman under vår och höst. Det är alltid många närvarande på dessa träffar sammanlagt ca 160 förtroendevalda. Även varje samordnarområde träffar respektive förtroendevalda ett par gånger per år. Styrelsen Efter årsmötet 2009 startade vi med en fulltalig styrelse, då vi fick in fyra nya ledamöter. Det kändes mycket bra, eftersom det var ett tag sen vi var fulltaliga. Sen händer det ju alltid saker i livet. Den 1/9-09 valde en styrelseledamot att avsluta sitt uppdrag för att prova på nya utmaningar utomlands. Den 1/ väljer ännu en ledamot att gå tillbaks till sitt ordinarie arbete på heltid. Arbetsgivare Den ekonomiska krisen börjar göra sig hörd inom den offentliga sektorn vilket har lett till en del 11 förhandlingar beträffande arbetsbrist. Vi har träffat arbetsgivare sammanlagt ca 200 gånger. Det har varit allt från samverkan, överläggningar, förhandlingar och en tvist. Politiker Träffar med politiker är viktigt för oss. Att få möjlighet till dialog med dem som faktiskt bestämmer över vård och omsorg inom landsting och kommuner. Vi måste säkerställa att de har fakta, om våra professioners kunskap och visa på vad vi kan bidra med, i utveckling av vård och omsorg. Vi har träffat politiker vid sju tillfällen och har då passat på att sprida vår Vision Studenter Vi har under 2009 träffat 226 studerande medlemmar i olika forum, Vi har haft informationsluncher och vi har även varit inne på lektionstid. Studenter träffar vi även under insparken och olika mässor som arrangeras på högskolan. Vi har även haft ett samarbete med VOX ( vård och omsorgs studenterna på HIGs studerandeorganisation). för att marknadsföra oss. 2

3 Ledning och organisation I början av året avslutade dåvarande ordförande Gunilla Nordström sitt uppdrag, Irene Strandqvist som vice ordförande axlade uppdraget fram till Åretsdag 1/4-09. Det var även två av dåvarande styrelse ledamöter som avslutade sina uppdrag före mandattidens utgång. Eftersom vi sen tidigare var en ledamot kort, behövde vi utföra ett nyval till avdelningens styrelse. Vilket skedde, fyra nya styrelsemedlemmar valdes in samt ny ordförande. Vi har organiserat uppdraget så att varje division inom landstinget (5 st+ en förvaltning) är ett samordnarområde, samt att vi har delat in kommunerna utifrån landskap, Gästrikland och Hälsingland. Styrelseledamöterna har sitt samordnar uppdrag i den division/kommun där de har sin anställning. I en division har det inte kunnat lösas, vilket innebar att vi har två förtroendevalda som har fackligtid för att delta i divisions samverkan. Samordnarrollens uppgifter hanteras av en styrelseledamot. Medlemmar inom privata, stat och kyrka hanteras i första hand av vår ombudsman. Studenter hanteras inom styrelsen, baserat på hur mycket facklig tid varje ledamot har. Samordnar rollen för våra chefsmedlemmar hanteras av avd. ordförande. Avd Ordförande Vice avd ordförande Förtroendevald Förtroendevald Förtroendevald 100% 100% 90% 75% 75% 60% 50% 50% 75% avslutar uppdrag. 1/ Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF 10% Div samverkan 10% Div samverkan 20% Div samverkan Primärvård från 31/8-09 Kommun Gästrikland Kommun Hälsingland Landsting Landsting Landsting 3

4 Styrelsens har sedan årsmötet följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter AU-arbetsutskott Anna Wielbass, Gävle Irene Strandqvist, Hudiksvall Karin Bergsman, Enånger Gunilla Melin, Söderhamn Eva-Lena Sundstedt-Nordström, Valbo t o m Karin Molin, Bollnäs Suzanne Jansson, Bergvik Linda Lundström-Frisk, Delsbo Magnus Lövgren, Storvik Maria Jansson-Qvarnström, Sandviken Anne-Helene Svedberg, Bollnäs Anna Wielbass Irene Strandqvist Karin Bergsman Revisorer har sedan varit Ordinarie Suppleant Katarina Gärdström, Gävle Annika Bäckström-Tysklind, Bollnäs Malin Månsson-Leinonen, Gävle Valberedning har sedan varit Sammankallande Avdelningens kansli Per Danielsson, Forsa Mona Holmström, Gävle Ann-Mari Landegren, Hudiksvall Christina Persson, Alfta Iris Heinonen, Hudiksvall Ewa Grönvall, Valbo Ulla-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall Terese Brunzell, Hudiksvall Vid avdelningens kansli, Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle, tjänstgör 2 deltidsanställda administratörer Elisabeth Lydén och Elna Wassberg. På kansliet tjänstgör också förbundsombudsman Eva Elmén. Ett stort antal förfrågningar rörande medlemskap, medlemsavgifter och villkoren på arbetsplatsen utifrån såväl avtal som yrke har under året mottagits och handlagts av kansliet. Medlemmarna kan vända sig personligen, via e-post eller telefon till kansliet: Telefon Postadress Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle e-postadress: 4

5 Statistik över medlemsantalet Medlemmar 31/ Anställda förhandlingsbara Anställda ej förhandlingsbara 31 Ej anställda 83 Studenter 251 Pensionärer 249 Totalt medlemmar Medlemmar som Vårdförbundet förhandlar med Landstinget Kommun 425 Staten 23 Privata 148 År Antal medlemmar Antal nya medlmmar

6 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 09 samt de strategiska fokusområdena. Vi har valt att redovisa våra olika aktiviteter som vi erbjudit medlemmar och förtroendevalda, först med denna bild och sen med en kort beskrivning av några av aktiviteterna. Utifrån syfte, reflektion och resultat. Material Vision 2018 har vi visat på alla träffar med grupper av studerande, medlemmar, förtroendevalda, tjänstemän och politiker. Vår grund utbildning för förtroendevalda har innehållt vår Vision samt de strategiska fokus områdena. Strategisk fokus Säker vård Profession Villkor Förbundsstyrelsens mål Vi i Vårdförbundet arbetar för en noll tolerans mot vårdskador Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet Vi i Vårdförbundet väcker samhällsdebatten om värderingen av välfärdens kunskapsområden Avd Gävleborgs lokala aktiviteter V. 47 Säkervård, reflekterande samtal/ Biokväll Temadag Överbeläggning. Arbetsmiljöverket och Förtroendevalda Åretsdag, tema profession Fortbildning för förtroendevalda Studerande på Högskolan (Vårdförbundet den kollegiala mötesplatsen) Nya vägar i vården Yrke värde-lön, medlems utbildning Fortbildning för förtroendevalda Träffar med politiker Studerande på Högskolan (Arbetsrätt) 6

7 Chefsmedlemmar Som ny ordförande valde jag att bjuda in till lunch träffar för chefer/ledare i Hudiksvall Bollnäs och Gävle. (tyvärr fick vi ställa in i Gävle pga. ingen anmälde sig) Jag var angelägen att presentera mig för våra chefsmedlemmar för att skapa kontakt. Jag ville även passa på att presentera vårt Visionsmaterial som delades ut och som diskuterade. Jag hoppas att ledare inom vården skall kunna se materialet som en inspiration i det dagliga arbetet med vårdutveckling. Jag har även under hösten förberett tre föreläsningstillfällen som startade i Bollnäs i december med Företagande inom Vården. ( inställt pga. ingen anmälde sig) Nästa träff blir i januari i Hudiksvall med temat Ledarskap och patientsäkerhet. Sista träffen är planerad till februari i Gävle och skall handla om Vårdens ledarskap. Tyvärr har vi inte haft den uppslutning till chefsträffarna som vi önskat och vi får fundera på hur vi skall planera och utföra chefsträffar framåt för att kunna vara den kollegiala mötesplatsen för våra chefsmedlemmar. Studerande medlemmar I Gävleborg så blir Vårdförbundet inbjudna att ha undervisning för sjuksköterskestudenter i ämnet arbetsrätt på Högskolan i Gävle. Vi tycker att det är mycket bra att vi blir inbjudna eftersom vi då har en möjlighet att träffa studenterna. Två från styrelsen var på Högskolan i juni och hade den utbildningen. Vi träffade studenter i termin två. Vid det tillfället försökte vi också värva fler medlemmar. Många studenter deltog. Om vi fick många fler medlemmar efter det har vi inte utvärderat, men förhoppningsvis fick studenterna en inblick i arbetsrätten och förstod värdet av att vara med i en fackförening. Det är redan nu inbokat ett möte i januari Det känns viktigt att fortsätta aktiviteten. I juni blev vi inbjuden att träffa studenter som skulle ta examen som sjuksköterska. Där informerade vi om våra tre strategiska fokus områden som vi enades om kongressen 2008 Vi gav tips och råd och Vårdförbundets syn på avtal och vikten av att vår kunskap finns med där beslut fattas. Tillsammans är vi starka. 7

8 Årets Dag På avdelning Gävleborgs Årets Dag som ägde rum den 1/ på CFL i Söderhamn kom 154 medlemmar. Dagen innehöll två mycket uppskattade föreläsningar, en med Elaine Bergkvist som pratade om retorik och härskarteknik, samt Göran Hellströms föreställning Det Ljuva Livet, som behandlade livet i hemmet och på jobbet. Årets dag innehöll som vanligt också ett årsmöte som valde 4 nya styrelseledamöter och föreslog aktiviteter utifrån kongressens fokus områden som styrelsen fick i uppdrag att formulera.. Verksamhetsberättelsen för 2008 presenterades och Vårdförbundets Vision 2018 visades. Årets dag kan beskrivas som ett forum för möten mellan medlemmar i Vårdförbundet men även en dag då medlemmarna utövar sitt inflytande i form av årsmötet. Dagen ska även vara en källa till glädje och inspiration och är den demokratiska processen för Vårdförbundet i Gävleborg. Biokvällar under v 47 Precis som i fjol hade vi biokvällar på fyra orter i länet, Hudiksvall, Bollnäs, Gävle och Söderhamn. Det var uppskattat även i år och det var ca 400 medlemmar som deltog under veckan. Före varje bioföreställning så höll vår ordförande, Anna Wielbass, ett kort föredrag om säker vård och reflekterande samtal. Vårdförbundet passade även på att dela ut vykort om reflekterande samtal. Efter fördraget drog filmerna igång, Så olika visades i Gävle och Hudiksvall. Bröllopsfotografen visades i Bollnäs. I Söderhamn så hade vi turen att få vara med på Sverige premiären av New moon! Deltagarna blev bjudna på popcorn, godis och läsk till filmen, vilket var uppskattat. Styrelsens reflektion: Det är ett bra sätt att på kort tid, en vecka, nå ut till många medlemmar med information i kombination med trevligheter. 8

9 Grundutbildning för förtroendevalda Utgångspunkt för den fackliga utbildningen är det gemensamma arbetet mellan arbetsgivare och medarbetare som sker på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att den förtroendevalda skall skapa en plattform av kunskap och ett nätverk för sitt fortsatta engagemang i uppdraget som förtroendevald. En del i grundutbildningen är att förtroendevalda från olika verksamheter med olika erfarenheter ingår i gruppen för att lära av varandra och för att utveckla de egna idéerna från olika verksamheter i gemensam diskussion och reflektion. Under våren 2009 genomfördes en förtroendevalds utbildning och under hösten påbörjades en andra omgång som kommer att slutföras under våren 2010 med dag 5 och 6. Totalt har 31 förtroendevalda utbildats vid dessa tillfällen. Fler har bjudits in men har anmält förhinder eller inte svarat alls. Utbildningarna har varit uppskattade och engagemanget från de förtroendevalda har varit stort. Vi startar upp nästa utbildnings tillfälle den 3/2-10 Fortbildning för förtroendevalda Vi har under 2009 haft gemensam fortbildning för förtroendevalda i länet. Två dagar i juni med samma innehåll och två dagar med nytt innehåll i november under vecka 47. Vi tycker att det är ett värde att alla får samma kunskaper och det är ett värde att mötas i hela länet. I juni var innehållet: Visionen, Arbetsmiljö- Samverkansavtalet, Löneavtalet och LAS. I november var innehållet: Säker vård- Vårdmiljö- Arbetsmiljö, Information från Patientnämnden. Löneavtalet- processen inför 2010 och Medlemsrekrytering Hela styrelsen deltog i genomförandet. Möjlighet fanns också för de förtroendevalda att träffa respektive samordnare. Dagarna var uppskattade av de förtroendevalda. Vi planerar att fortsatta den formen av fortbildning för förtroendevalda. Vi träffar även förtroendevalda per samordnarområde ca 1-2 gånger per termin, 9

10 Medlemsutbildning Yrke Värde Lön För att kunna påverka värderingen av våra yrken måste vi själva ta plats och visa och berätta vad vår kunskap gör för skillnad. Vi ville därför stärka våra medlemmar genom att ha en dialog runt detta. Materialet vi använt är Yrke Värde Lön. Styrelsen planerade att utbildningen skulle bestå av ett tillfälle ca.2tim. och att bjuda in på två orter i länet till att börja med. Vid dess två tillfällen mötte vi ett 10-tal medlemmar. Vi har också fått förfrågningar om att komma ut på medlemsmöten på arbetsplatsen. Efter förfrågan har vi varit på klinisk kemi i Bollnäs och haft utbildning för ca 10 medlemmar till. Våra medlemmar har varit delaktiga i dialogen och mötena har varit uppskattade. Planering finns för fler tillfällen under 2010 eftersom önskemål finns om det. Styrelsen planerar fortsätta med denna utbildning under 2010 och ser vikten av ett långsiktigt arbete i detta ämne. Nya vägar i vården Ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen och Vårdförbundet. Projektet drog igång med en inspirationsträff för ett kvinnligt företagande i vård och omsorg. Ett 90 tal av Vårdförbundet medlemmar kom och visade intresse. Därefter gjordes det intresseanmälningar som slutade i att 15 deltagare valdes ut att delta i projektet. Utbildningstillfällena hölls på Vårdförbundets avd expedition i Gävleborg. I programmet har man kopplat kompetens om vårdbranschen och kompetens om företagande på ett nyskapat sätt. Projektet avslutades den 20 november med ett Vernissage där våra deltagare beskrev sin resa mot ett kvinnligt företagande. Lanshövding Barbro Holmberg var på plats och önskade deltagarna lycka till i resan mot att starta ett företag. Resultatet den 20 nov. är att 60% av deltagarna har startat eller står i begrepp att starta företag. 10

11 Temadag Överbeläggning Under hösten 2009 planerade vi en dag tillsammans med Arbetsmiljöverket. Temat för dagen skulle vara överbeläggningar. Syftet med dagen var att stärka våra förtroendevalda i arbete som skyddsombud. Inbjudan gick till alla förtroendevalda som arbetade i en miljö med överbeläggningar. Dagen blev en halvdag. Den genomfördes den 11 november tillsammans med två personer från Arbetsmiljöverket. Totalt blev vi 12 personer. Vi pratade om hur vi systematiskt måste arbeta med detta problem. De tydliggjorde vikten av att ha en levande handlingsplan för att kunna påverka problemområden. Detta blev en bra och uppskattad aktivitet. Överläggningsproblematiken finns hela tiden och liknande dagar tillsammans med Arbetsmiljöverket bör upprepas för att fler ska få denna kunskap. Lunch för nyblivna pensionärer Som tidigare år har vi bjudit in nyblivna pensionärer för att mötas i samband med en exklusiv lunch. Några från styrelsen är med och får ta del av fantastiska historier från deras yrkesliv. Vi passar också på att ha en dialog om vilka förmåner man har som pensionärsmedlem i Vårdförbundet. I mitten av juni 2009 hade vi första lunchen och den intogs på restaurang Axmarbrygga. Decemberlunchen gick av stapeln på två ställen i länet, dels på Orbaden som ligger i länets nordvästra del och Furuviks brygga där läget är sydöst i länet. Vi har mött 19 medlemmar under dessa möten. Utvärderingen vid dessa möten är alltid positiva, man har fått delat med sig av sin erfarenhet och den utveckling dom varit med om under hela sin yrkeskarriär. Dessa aktiviteter finns med även i planeringen

12 Politiker träffar Vårdförbundet tillsammans med övriga fack, träffar politiker ifrån landstinget två gånger per termin, ena gången är det oppositionen den andra är de styrande partierna. Det är ett tillfälle för oss att framföra Vårförbundet tankar och idéer om hur vården ser ut och vad vi anser är av vikt, för att kunna utveckla vården. Vi har även blivit inbjudna av moderata samlingspartiet vid två tillfällen, Dels för att diskutera om hur framtidens vård bör vara organiserad och den andra träffen, där diskuterade vi om hur vården för de äldre bör organiseras. Vi överlämnade även Vision 2018 material som vi hoppas de studerar grundligt. Dessa träffar med länets politiker är något som vi anser är viktiga, då det är politikerna som fattar besluten om hur vården i länet skall se ut. Vi är angelägna att de baserar sina beslut på en bred kunskap. Vi kommer att fortsätta att initiera till flera politiker träffar i både landsting och kommunerna. 12

13 13

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge 2012 Engagemang, Lust och Mod Mitt första år som Ordförande för avdelning Blekinge har gått oerhört fort och varit otroligt händelserikt. Ett år då Arbetstidfrågan,

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Maria Hägglund Visions center i Sundsvall Sida 1 Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Lila = Utbildningsgruppens utbildningar 2014 eller central aktivitet Januari Chefsträff arbetsmiljö 9 januari,

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer