Verksamhetsberättelse Avdelning Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Gävleborg 1

2 Ordförande ordet Då har ett år passerat igen, oj vad det går fort. För mig som ordförande har det varit ett spännande år eftersom det har varit mitt första i den här rollen. Vad har då hänt under året? Medlemmar. Förutsättningen i vårt uppdrag. Under 2009 träffade vi 1061 st medlemmar, det är av stor vikt för oss. Vi behöver sträva mot en gemensam syn på vad som är utveckling av våra yrken. Det gör oss starkare. Under året har vi träffat medlemmar på arbetsplatsmöten. V.47 pratade vi säker vård och tittade på bio ihop. I höstas startade vi upp en medlems utbildning, Yrke Värde - Lön, den utbildningen har vi erbjudit de arbetsplatser som är intresserade. Det fortsätter vi med även under Vi har även mött medlemmar som är i behov av stöd i relationen till sin arbetsgivare. Vi har funnits till hands vid ett 60 tal sådana träffar. Vi har även drivit ett projekt som Vårdförbundet och Länsstyrelsen finansierat tillsammans för att stimulera till ett ökande kvinnligt företagande i vård och omsorgssektorn. I projektet deltog 15 st av Vårdförbundets medlemmar. Förtroendevalda Är de medlemmar som valt att engagera sig mer, för att kunna påverka utvecklingen på den egna arbetsplatsen. Vi har arbetat för att få flera att prova på detta uppdrag, vilket är så viktigt i en facklig verksamhet. Vårdförbundet Gävleborg har under det senaste året haft drygt 190 förtroendevalda, på länets 459 arbetsplatser. Vi har erbjudit grundutbildningar för nya förtroendevalda vid två tillfällen under året. Dessa dagar är mycket energigivande, och väcker entusiasm bland de förtroendevalda, det är styrka. Vi har även haft fortbildning för alla förtroendevalda med olika teman under vår och höst. Det är alltid många närvarande på dessa träffar sammanlagt ca 160 förtroendevalda. Även varje samordnarområde träffar respektive förtroendevalda ett par gånger per år. Styrelsen Efter årsmötet 2009 startade vi med en fulltalig styrelse, då vi fick in fyra nya ledamöter. Det kändes mycket bra, eftersom det var ett tag sen vi var fulltaliga. Sen händer det ju alltid saker i livet. Den 1/9-09 valde en styrelseledamot att avsluta sitt uppdrag för att prova på nya utmaningar utomlands. Den 1/ väljer ännu en ledamot att gå tillbaks till sitt ordinarie arbete på heltid. Arbetsgivare Den ekonomiska krisen börjar göra sig hörd inom den offentliga sektorn vilket har lett till en del 11 förhandlingar beträffande arbetsbrist. Vi har träffat arbetsgivare sammanlagt ca 200 gånger. Det har varit allt från samverkan, överläggningar, förhandlingar och en tvist. Politiker Träffar med politiker är viktigt för oss. Att få möjlighet till dialog med dem som faktiskt bestämmer över vård och omsorg inom landsting och kommuner. Vi måste säkerställa att de har fakta, om våra professioners kunskap och visa på vad vi kan bidra med, i utveckling av vård och omsorg. Vi har träffat politiker vid sju tillfällen och har då passat på att sprida vår Vision Studenter Vi har under 2009 träffat 226 studerande medlemmar i olika forum, Vi har haft informationsluncher och vi har även varit inne på lektionstid. Studenter träffar vi även under insparken och olika mässor som arrangeras på högskolan. Vi har även haft ett samarbete med VOX ( vård och omsorgs studenterna på HIGs studerandeorganisation). för att marknadsföra oss. 2

3 Ledning och organisation I början av året avslutade dåvarande ordförande Gunilla Nordström sitt uppdrag, Irene Strandqvist som vice ordförande axlade uppdraget fram till Åretsdag 1/4-09. Det var även två av dåvarande styrelse ledamöter som avslutade sina uppdrag före mandattidens utgång. Eftersom vi sen tidigare var en ledamot kort, behövde vi utföra ett nyval till avdelningens styrelse. Vilket skedde, fyra nya styrelsemedlemmar valdes in samt ny ordförande. Vi har organiserat uppdraget så att varje division inom landstinget (5 st+ en förvaltning) är ett samordnarområde, samt att vi har delat in kommunerna utifrån landskap, Gästrikland och Hälsingland. Styrelseledamöterna har sitt samordnar uppdrag i den division/kommun där de har sin anställning. I en division har det inte kunnat lösas, vilket innebar att vi har två förtroendevalda som har fackligtid för att delta i divisions samverkan. Samordnarrollens uppgifter hanteras av en styrelseledamot. Medlemmar inom privata, stat och kyrka hanteras i första hand av vår ombudsman. Studenter hanteras inom styrelsen, baserat på hur mycket facklig tid varje ledamot har. Samordnar rollen för våra chefsmedlemmar hanteras av avd. ordförande. Avd Ordförande Vice avd ordförande Förtroendevald Förtroendevald Förtroendevald 100% 100% 90% 75% 75% 60% 50% 50% 75% avslutar uppdrag. 1/ Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF Facklig tid av kommunen + upp till 25% arvodering av VF 10% Div samverkan 10% Div samverkan 20% Div samverkan Primärvård från 31/8-09 Kommun Gästrikland Kommun Hälsingland Landsting Landsting Landsting 3

4 Styrelsens har sedan årsmötet följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter AU-arbetsutskott Anna Wielbass, Gävle Irene Strandqvist, Hudiksvall Karin Bergsman, Enånger Gunilla Melin, Söderhamn Eva-Lena Sundstedt-Nordström, Valbo t o m Karin Molin, Bollnäs Suzanne Jansson, Bergvik Linda Lundström-Frisk, Delsbo Magnus Lövgren, Storvik Maria Jansson-Qvarnström, Sandviken Anne-Helene Svedberg, Bollnäs Anna Wielbass Irene Strandqvist Karin Bergsman Revisorer har sedan varit Ordinarie Suppleant Katarina Gärdström, Gävle Annika Bäckström-Tysklind, Bollnäs Malin Månsson-Leinonen, Gävle Valberedning har sedan varit Sammankallande Avdelningens kansli Per Danielsson, Forsa Mona Holmström, Gävle Ann-Mari Landegren, Hudiksvall Christina Persson, Alfta Iris Heinonen, Hudiksvall Ewa Grönvall, Valbo Ulla-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall Terese Brunzell, Hudiksvall Vid avdelningens kansli, Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle, tjänstgör 2 deltidsanställda administratörer Elisabeth Lydén och Elna Wassberg. På kansliet tjänstgör också förbundsombudsman Eva Elmén. Ett stort antal förfrågningar rörande medlemskap, medlemsavgifter och villkoren på arbetsplatsen utifrån såväl avtal som yrke har under året mottagits och handlagts av kansliet. Medlemmarna kan vända sig personligen, via e-post eller telefon till kansliet: Telefon Postadress Norra Rådmansgatan 8 A, Gävle e-postadress: 4

5 Statistik över medlemsantalet Medlemmar 31/ Anställda förhandlingsbara Anställda ej förhandlingsbara 31 Ej anställda 83 Studenter 251 Pensionärer 249 Totalt medlemmar Medlemmar som Vårdförbundet förhandlar med Landstinget Kommun 425 Staten 23 Privata 148 År Antal medlemmar Antal nya medlmmar

6 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 09 samt de strategiska fokusområdena. Vi har valt att redovisa våra olika aktiviteter som vi erbjudit medlemmar och förtroendevalda, först med denna bild och sen med en kort beskrivning av några av aktiviteterna. Utifrån syfte, reflektion och resultat. Material Vision 2018 har vi visat på alla träffar med grupper av studerande, medlemmar, förtroendevalda, tjänstemän och politiker. Vår grund utbildning för förtroendevalda har innehållt vår Vision samt de strategiska fokus områdena. Strategisk fokus Säker vård Profession Villkor Förbundsstyrelsens mål Vi i Vårdförbundet arbetar för en noll tolerans mot vårdskador Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet Vi i Vårdförbundet väcker samhällsdebatten om värderingen av välfärdens kunskapsområden Avd Gävleborgs lokala aktiviteter V. 47 Säkervård, reflekterande samtal/ Biokväll Temadag Överbeläggning. Arbetsmiljöverket och Förtroendevalda Åretsdag, tema profession Fortbildning för förtroendevalda Studerande på Högskolan (Vårdförbundet den kollegiala mötesplatsen) Nya vägar i vården Yrke värde-lön, medlems utbildning Fortbildning för förtroendevalda Träffar med politiker Studerande på Högskolan (Arbetsrätt) 6

7 Chefsmedlemmar Som ny ordförande valde jag att bjuda in till lunch träffar för chefer/ledare i Hudiksvall Bollnäs och Gävle. (tyvärr fick vi ställa in i Gävle pga. ingen anmälde sig) Jag var angelägen att presentera mig för våra chefsmedlemmar för att skapa kontakt. Jag ville även passa på att presentera vårt Visionsmaterial som delades ut och som diskuterade. Jag hoppas att ledare inom vården skall kunna se materialet som en inspiration i det dagliga arbetet med vårdutveckling. Jag har även under hösten förberett tre föreläsningstillfällen som startade i Bollnäs i december med Företagande inom Vården. ( inställt pga. ingen anmälde sig) Nästa träff blir i januari i Hudiksvall med temat Ledarskap och patientsäkerhet. Sista träffen är planerad till februari i Gävle och skall handla om Vårdens ledarskap. Tyvärr har vi inte haft den uppslutning till chefsträffarna som vi önskat och vi får fundera på hur vi skall planera och utföra chefsträffar framåt för att kunna vara den kollegiala mötesplatsen för våra chefsmedlemmar. Studerande medlemmar I Gävleborg så blir Vårdförbundet inbjudna att ha undervisning för sjuksköterskestudenter i ämnet arbetsrätt på Högskolan i Gävle. Vi tycker att det är mycket bra att vi blir inbjudna eftersom vi då har en möjlighet att träffa studenterna. Två från styrelsen var på Högskolan i juni och hade den utbildningen. Vi träffade studenter i termin två. Vid det tillfället försökte vi också värva fler medlemmar. Många studenter deltog. Om vi fick många fler medlemmar efter det har vi inte utvärderat, men förhoppningsvis fick studenterna en inblick i arbetsrätten och förstod värdet av att vara med i en fackförening. Det är redan nu inbokat ett möte i januari Det känns viktigt att fortsätta aktiviteten. I juni blev vi inbjuden att träffa studenter som skulle ta examen som sjuksköterska. Där informerade vi om våra tre strategiska fokus områden som vi enades om kongressen 2008 Vi gav tips och råd och Vårdförbundets syn på avtal och vikten av att vår kunskap finns med där beslut fattas. Tillsammans är vi starka. 7

8 Årets Dag På avdelning Gävleborgs Årets Dag som ägde rum den 1/ på CFL i Söderhamn kom 154 medlemmar. Dagen innehöll två mycket uppskattade föreläsningar, en med Elaine Bergkvist som pratade om retorik och härskarteknik, samt Göran Hellströms föreställning Det Ljuva Livet, som behandlade livet i hemmet och på jobbet. Årets dag innehöll som vanligt också ett årsmöte som valde 4 nya styrelseledamöter och föreslog aktiviteter utifrån kongressens fokus områden som styrelsen fick i uppdrag att formulera.. Verksamhetsberättelsen för 2008 presenterades och Vårdförbundets Vision 2018 visades. Årets dag kan beskrivas som ett forum för möten mellan medlemmar i Vårdförbundet men även en dag då medlemmarna utövar sitt inflytande i form av årsmötet. Dagen ska även vara en källa till glädje och inspiration och är den demokratiska processen för Vårdförbundet i Gävleborg. Biokvällar under v 47 Precis som i fjol hade vi biokvällar på fyra orter i länet, Hudiksvall, Bollnäs, Gävle och Söderhamn. Det var uppskattat även i år och det var ca 400 medlemmar som deltog under veckan. Före varje bioföreställning så höll vår ordförande, Anna Wielbass, ett kort föredrag om säker vård och reflekterande samtal. Vårdförbundet passade även på att dela ut vykort om reflekterande samtal. Efter fördraget drog filmerna igång, Så olika visades i Gävle och Hudiksvall. Bröllopsfotografen visades i Bollnäs. I Söderhamn så hade vi turen att få vara med på Sverige premiären av New moon! Deltagarna blev bjudna på popcorn, godis och läsk till filmen, vilket var uppskattat. Styrelsens reflektion: Det är ett bra sätt att på kort tid, en vecka, nå ut till många medlemmar med information i kombination med trevligheter. 8

9 Grundutbildning för förtroendevalda Utgångspunkt för den fackliga utbildningen är det gemensamma arbetet mellan arbetsgivare och medarbetare som sker på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att den förtroendevalda skall skapa en plattform av kunskap och ett nätverk för sitt fortsatta engagemang i uppdraget som förtroendevald. En del i grundutbildningen är att förtroendevalda från olika verksamheter med olika erfarenheter ingår i gruppen för att lära av varandra och för att utveckla de egna idéerna från olika verksamheter i gemensam diskussion och reflektion. Under våren 2009 genomfördes en förtroendevalds utbildning och under hösten påbörjades en andra omgång som kommer att slutföras under våren 2010 med dag 5 och 6. Totalt har 31 förtroendevalda utbildats vid dessa tillfällen. Fler har bjudits in men har anmält förhinder eller inte svarat alls. Utbildningarna har varit uppskattade och engagemanget från de förtroendevalda har varit stort. Vi startar upp nästa utbildnings tillfälle den 3/2-10 Fortbildning för förtroendevalda Vi har under 2009 haft gemensam fortbildning för förtroendevalda i länet. Två dagar i juni med samma innehåll och två dagar med nytt innehåll i november under vecka 47. Vi tycker att det är ett värde att alla får samma kunskaper och det är ett värde att mötas i hela länet. I juni var innehållet: Visionen, Arbetsmiljö- Samverkansavtalet, Löneavtalet och LAS. I november var innehållet: Säker vård- Vårdmiljö- Arbetsmiljö, Information från Patientnämnden. Löneavtalet- processen inför 2010 och Medlemsrekrytering Hela styrelsen deltog i genomförandet. Möjlighet fanns också för de förtroendevalda att träffa respektive samordnare. Dagarna var uppskattade av de förtroendevalda. Vi planerar att fortsatta den formen av fortbildning för förtroendevalda. Vi träffar även förtroendevalda per samordnarområde ca 1-2 gånger per termin, 9

10 Medlemsutbildning Yrke Värde Lön För att kunna påverka värderingen av våra yrken måste vi själva ta plats och visa och berätta vad vår kunskap gör för skillnad. Vi ville därför stärka våra medlemmar genom att ha en dialog runt detta. Materialet vi använt är Yrke Värde Lön. Styrelsen planerade att utbildningen skulle bestå av ett tillfälle ca.2tim. och att bjuda in på två orter i länet till att börja med. Vid dess två tillfällen mötte vi ett 10-tal medlemmar. Vi har också fått förfrågningar om att komma ut på medlemsmöten på arbetsplatsen. Efter förfrågan har vi varit på klinisk kemi i Bollnäs och haft utbildning för ca 10 medlemmar till. Våra medlemmar har varit delaktiga i dialogen och mötena har varit uppskattade. Planering finns för fler tillfällen under 2010 eftersom önskemål finns om det. Styrelsen planerar fortsätta med denna utbildning under 2010 och ser vikten av ett långsiktigt arbete i detta ämne. Nya vägar i vården Ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen och Vårdförbundet. Projektet drog igång med en inspirationsträff för ett kvinnligt företagande i vård och omsorg. Ett 90 tal av Vårdförbundet medlemmar kom och visade intresse. Därefter gjordes det intresseanmälningar som slutade i att 15 deltagare valdes ut att delta i projektet. Utbildningstillfällena hölls på Vårdförbundets avd expedition i Gävleborg. I programmet har man kopplat kompetens om vårdbranschen och kompetens om företagande på ett nyskapat sätt. Projektet avslutades den 20 november med ett Vernissage där våra deltagare beskrev sin resa mot ett kvinnligt företagande. Lanshövding Barbro Holmberg var på plats och önskade deltagarna lycka till i resan mot att starta ett företag. Resultatet den 20 nov. är att 60% av deltagarna har startat eller står i begrepp att starta företag. 10

11 Temadag Överbeläggning Under hösten 2009 planerade vi en dag tillsammans med Arbetsmiljöverket. Temat för dagen skulle vara överbeläggningar. Syftet med dagen var att stärka våra förtroendevalda i arbete som skyddsombud. Inbjudan gick till alla förtroendevalda som arbetade i en miljö med överbeläggningar. Dagen blev en halvdag. Den genomfördes den 11 november tillsammans med två personer från Arbetsmiljöverket. Totalt blev vi 12 personer. Vi pratade om hur vi systematiskt måste arbeta med detta problem. De tydliggjorde vikten av att ha en levande handlingsplan för att kunna påverka problemområden. Detta blev en bra och uppskattad aktivitet. Överläggningsproblematiken finns hela tiden och liknande dagar tillsammans med Arbetsmiljöverket bör upprepas för att fler ska få denna kunskap. Lunch för nyblivna pensionärer Som tidigare år har vi bjudit in nyblivna pensionärer för att mötas i samband med en exklusiv lunch. Några från styrelsen är med och får ta del av fantastiska historier från deras yrkesliv. Vi passar också på att ha en dialog om vilka förmåner man har som pensionärsmedlem i Vårdförbundet. I mitten av juni 2009 hade vi första lunchen och den intogs på restaurang Axmarbrygga. Decemberlunchen gick av stapeln på två ställen i länet, dels på Orbaden som ligger i länets nordvästra del och Furuviks brygga där läget är sydöst i länet. Vi har mött 19 medlemmar under dessa möten. Utvärderingen vid dessa möten är alltid positiva, man har fått delat med sig av sin erfarenhet och den utveckling dom varit med om under hela sin yrkeskarriär. Dessa aktiviteter finns med även i planeringen

12 Politiker träffar Vårdförbundet tillsammans med övriga fack, träffar politiker ifrån landstinget två gånger per termin, ena gången är det oppositionen den andra är de styrande partierna. Det är ett tillfälle för oss att framföra Vårförbundet tankar och idéer om hur vården ser ut och vad vi anser är av vikt, för att kunna utveckla vården. Vi har även blivit inbjudna av moderata samlingspartiet vid två tillfällen, Dels för att diskutera om hur framtidens vård bör vara organiserad och den andra träffen, där diskuterade vi om hur vården för de äldre bör organiseras. Vi överlämnade även Vision 2018 material som vi hoppas de studerar grundligt. Dessa träffar med länets politiker är något som vi anser är viktiga, då det är politikerna som fattar besluten om hur vården i länet skall se ut. Vi är angelägna att de baserar sina beslut på en bred kunskap. Vi kommer att fortsätta att initiera till flera politiker träffar i både landsting och kommunerna. 12

13 13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Representantskap 2014

Representantskap 2014 Representantskap 2014 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Lördagen den 29 mars kl. 9.30-16.00 På Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 Avprickning kl. 8.30 9.30 Mötet hålls mellan kl. 9.30 16.00 1 2

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 2 2009 SKTF 2012 Nöjda och stolta medlemmar sid 3 Jämställdhet Händer på internationella kvinnodagen sid 5 Utbildning Ny organisation för utbildningsverksamheten

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Nära dig No: 2 - höst 2011 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 Arbetsglädje

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress] VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Avdelning Västerbotten [Ange företagets adress] Innehåll Ordförande har ordet 3 Ledning och organisation 4 Medlemsutveckling 5 Uppföljning av kongressens strategier 2011-2014

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

En rivstart för det nya förbundet

En rivstart för det nya förbundet Årsredovisning 2008 TEXT, FOTO & GRAFISK FORM: s Kommunikationssektion, ML, ER, PD FOTO: Urban Orzolek (s 5, 59), Sune Fridell (s 7, 10, 18, 24, 25, 27, 61), Lena Granefeldt (s 12) ISBN 978-91-7391-087-3

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie

Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie Frivillig i Gävleborg Slutrapport av förstudie Författare Rebecca Mårtensson och Marika Engberg Redovisningsperiod 2013-11-01 2014-05-31 Nordanstigs kommun 2 3 Sammanfattning Det finns ett behov för nyanlända

Läs mer