Beskrivning av Telia Desktop Security

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Telia Desktop Security"

Transkript

1 Produktbeskrivning 1/14 Beskrivning av Telia Desktop Security Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje part. 1 Allmän beskrivning Telia Desktop Security är en tjänst från Telia som hjälper företagskunder att upptäcka och förebygga säkerhetshot mot enskilda datorer och servrar. Telia Desktop Security erbjuder säkerhetsskydd för både arbetsstationer och servers. I tjänsten ingår ett säkerhetsprogram och en webbaserad administrationsportal samt ett fjärrinstallations verktyg. Alla ingående komponenter delar tillhandahålls och underhålls av Telia. Säkerhetsprogramvara ska installeras i kundens arbetsstation/servrar. Webbaserad övervakning, konfigurering och rapportering ingår vilket innebär enkel tillgång till information om säkerhetsstatusen på installerade program och möjlighet att styra programvarans funktioner från ett och samma ställe. 1.1 Funktioner Telia Desktop Security Huvudfunktionerna i säkerhetsprogramvaran är: Virusskydd och antispionprogram (ingår) Internetsköld (ingår) Brandvägg Uppringningskontroll (skydd mot modemkapning, ingår) Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot) Skräppostfilter (ingår) Surfskydd Telia Desktop Security Server Telia tillhandahåller en separat version av säkerhetsprogrammet för Windows Server. Telia Desktop Security Server skyddar dina servrar med: Virusskydd Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot)

2 Produktbeskrivning 2/14 Huvudfunktionerna i administratörswebbportalen är: Statistik om alla installerade Telia Desktop Security klienter Möjlighet att konfigurera alla installerade Telia Desktop Security klienter. Adminstratörsportalen stödjer både den ingående säkerhetsprogramvaran för arbetsstationer och servers Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett program som möjliggör installation av Telia Desktop Security för arbetsstationer över det egna nätverket. Kravet är att man har en egen domänhanterare/active Directory på nätverket och att man har administratörsrättigheter på samtliga måldatorer. Verktyget underlättar installation av Telia Desktop Security. Är lämpligt för företag med många datorer Initial prenumerationsnyckel Tillsammans med tjänsten levereras den prenumerationsnyckel som behövs för att installera tjänsten. Alla installationer görs med samma prenumerationsnyckel. Prenumerationsnyckelns omfattning (antal installationer) går att kontrollera via administrationsportalen. Prenumerationsnyckelns omfattning kan ändras genom att t.ex. beställa en utökning av antalet behörigheter. Det är en speciell prenumerationsnyckel som används vid installation av säkerhetsprogramvaran för Telia Desktop Security Server, vilken enbart använd för installation på Windows Servrar. Installera inte programmet på en dator som har något annat antivirus- och/eller brandväggsprogram installerat. Ta först bort tidigare antivirus- och/eller brandväggsprogram Programvara Programvaran Telia Desktop Security hämtas från Det finns två olika programpaket (installationsprogram). En för Telia Desktop Security (för arbetsstationer) och en för Windows servrar, Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar användargränssnittet i Telia Desktop Security

3 Produktbeskrivning 3/ Virusskydd och antispionprogram Virusskydd och antispionprogram är avsedda att förhindra skadliga program från att ta sig in i era datorer via e-postmeddelanden, skivor eller annan informationsmedia eller via innehåll som hämtats från Internet Brandvägg Grundfunktionen hos en brandvägg är att kontrollera att Internettrafiken följer de säkerhetsregler för information som användaren definierat. Brandväggen går att konfigurera så att endast vissa anslutningar tillåts. Brandväggen kan även användas för att förhindra obehöriga att kontakta eller skicka information till användarens dator, samtidigt som godkända anslutningar, till exempel inkommande e-post, tillåts. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Skydd mot Rootkit Rootkit kallas en typ av elakartad kod som gömmer sig på datorn. Skyddet söker efter, detekterar och hanterar upptäckta Rootkits effektivt Proaktivt skydd Det finns en inbyggd proaktiv säkerhetsfunktion som proaktivt arbetar med att upptäcka och oskadliggöra ännu inte kända säkerhetshot. Det proaktiva skyddet bygger på heuristiskt och andra inbyggda metoder Skräppostfilter En skräppostfiltreringsfunktion används för att söka igenom inkommande e-postmeddelanden efter skräppost. En skräpposthanteringsfunktion används för att kontrollera inkommande e-postmeddelanden och skanna dem för att ta bort skräppost. Skräppostfiltreringen går inte att använda för e-postprotokollet IMAP. Genom skräpposthanteringsfunktionen skapas automatiskt en skräppostmapp samt skräppostfiltreringsregler i Microsoft Outlook. I Microsoft Outlook Express skapas ingen skräppostmapp automatiskt med skräpposthanteringsfunktionen. Filtreringsreglerna för skräppost skapas dock fortfarande och dessa kan sedan ändras. Om annat e-postprogram används måste både skräppostmappen och skräppostfiltreringsreglerna skapas manuellt. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Surfskydd Identifiering och skydd mot skadliga webbsidor Surfskyddet innebär att användaren informeras om vilka webbsidor som är skadliga och kan förhindras att nå dessa sidor. Du som är IT-ansvarig kan via säkerhetsprofilerna konfigurera hur detta surfskydd ska uppträda. Ni kan välja att varna användarna eller att blockera åtkomsten till skadliga sidor. Surfskyddet innehåller också något som kallas attackmetodsköldar. Dessa skyddar mot sårbarheter i din webbläsare och andra program i din dator.

4 Produktbeskrivning 4/14 Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar hur Surfskyddet presenterar kategorisering av webbsidor vid en sökning på Google. I exemplet kan man se att två av sidorna som listas är rödmarkerade, vilket innebär att bedöms vara skadliga Programvaruuppdateringar för tjänsten Virusdatabasen i Telia Desktop Security-tjänsten uppdateras från den uppdateringsserver som tillhandahåller kundens datorer med tjänsten. Uppdateringsfunktionen installeras på varje enskild dator och uppdateringarna genomförs när användaren är ansluten till Internet. Om datorn inte är ansluten till Internet, används den senaste uppdateringen som finns installerad på datorn för att bekämpa skadlig programvara. Om användaren av tjänsten i stället själv vill kontrollera om det finns nya uppdateringar går det att inaktivera funktionen för automatisk anslutning. Kunden ansvarar själv för att definiera och kontrollera att användaren av tjänsten ansluter och installerar uppdateringar med jämna mellanrum Begränsningar Telia Desktop Security-tjänsten kan inte garantera fullständigt skydd mot alla virus- eller informationssäkerhetsattacker eller dess följder. När nya säkerhetshot uppstår måste de identifieras innan kundernas datorer kan få fullständigt skydd. Det kan uppstå kompatibilitetsproblem mellan Telia Desktop Security-programmet och andra säkerhetsprogram som är installerade på samma dator och/eller server. Serverversionen, Telia Desktop Security Server innehåller inte alla funktioner som ingår i Telia Desktop Security. Funktionerna som inte ingår i Telia Desktop Security Server är brandvägg och skräppostfilter.

5 Produktbeskrivning 5/ Portal för administration och rapporter En webbaserad portal för administration och rapporter ingår i tjänsten. Administrationswebbplatsen fungerar som ett verktyg för företagets administratör. Programmet Telia Desktop Security och Telia Desktop Security Server kan administreras via användargränssnittet på datorn när säkerhetsprogramvaran installerats på arbetsstationen eller servern. Huvudvyer och funktioner i portalen a) Översikt över säkerhetsstatus I statusvyn visas vilka datorer som använder kundens prenumerationsnycklar. I den här vyn kan administratören visa status för följande parametrar: Virusskydd och antispionprogram Internetsköld (personlig brandvägg) (enbart i program för arbetsstation) Automatiska uppdateringar Central administration Prenumerationer b) Prenumerationsstatus Informationsvy med status för prenumerationen. Följande information visas: Prenumerationskod (= prenumerationsnyckel) Prenumerationskodens omfattning och användning Sista giltighetsdatum

6 Produktbeskrivning 6/14 c) Status och administration av datorer Detaljinformation om säkerhetsstatus för datorer och fjärrhantering av säkerhetsprogrammet på datorerna hanteras i den här vyn Status för följande parametrar kan visas för varje enskild dator: Datornamn Datoralias WINS-namn DNS-namn IP-adress Operativsystem Grupptillhörighet Totalt skydd Virusskydd och antispionprogram Internetsköld Uppdateringar Installerad säkerhetsprofil Inplanerade men ännu inte utförda åtgärder Följande parametrar kan fjärrhanteras från portalen för varje enskild dator: Datoralias Grupptillhörighet Säkerhetsprofil Låsning eller upplåsning av datorn Aktivering av individuella säkerhetsfunktioner Aktivering av sökning efter säkerhetsrisker på datorn Borttagning av tjänsten från datorer Hantering av säkerhetsprofiler Under fliken Säkerhetsprofiler kan säkerhetsinställningar i form av profiler skapas, konfigureras och tilldelas användare. Det finns fördefinierade säkerhetsprofiler som normalt används samt profiler som rekommenderas tillsammans med vissa andra Telia tjänster. För att anpassa dessa profiler så arbetar man i ett javabaserat verktyg som kallas Profilredigeraren. Denna ställer vissa krav på din dator. Se separat avsnitt om systemkrav. I profilredigeraren kan du skapa egna profiler och påverka inställningarna för: Realtidsgenomsökning Manuell genomsökning E-post genomsökning Undantag från genomsökning Brandvägg Brandväggsregler Surfskydd

7 Produktbeskrivning 7/14 Så här ser Profilredigeraren ut: Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett fjärrinstallationsverktyg som möjliggör installation av Telia Desktop Security via företagets nätverk. Fjärrinstallationsverktyget kräver nätverk med domänhantering /Active Directory. Fjärrinstallationsverktyget, systemkrav och instruktioner finns på tjänstens supportsida, Fjärrinstallation av Telia Desktop Server stöds ej. Telia rekommenderar att först göra ett antal testinstallationer för att verifiera att det fungerar som det ska i er datormiljö innan Ni genomför installation på alla datorer i företaget via fjärrinstallationsverktyget. Eventuell annan säkerhetsprogramvara ska vara avinstallerad innan fjärrinstallation påbörjas. Telia Desktop Security innehåller i och för sig funktionalitet för att detektera och avinstallera säkerhetsprogram från andra leverantörer men detta är inget som garanteras och det måste testas noga om det ska användas. 1.2 Accesstyper, kapacitet Internetanslutning krävs för klientinstallationer, säkerhetsuppdateringar och administration/rapporter via webbportalen. Klientsäkerhetsinstallationerna och ibland även uppdateringarna kan vara flera MB stora. Därför är det önskvärt med en Internetanslutning med relativt hög hastighet.

8 Produktbeskrivning 8/ Kundens gränssnitt Avtal och introduktion I och med installationen av tjänsten accepterar kunden samtliga villkor och regler i licensavtalet från F-Secure som är specifikt för varje dator. Licensvillkoren framgår på: Kunden kan även vända sig direkt till Telia för att få del av dessa villkor. Tjänsten är kundspecifik och kunden har inte rätt att erbjuda den till tredje part. Leveranstid för tjänsten är cirka två veckor Sekretess för information och användning av tjänsten Med avseende på den användarinformation som behandlas via tjänsten räknas kunden som företagsprenumerant enligt definitionen i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Med avseende på eventuella personliga filer som användaren skapar vid användning av tjänsten räknas kunden som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i personuppgiftslagen och Telia har, i egenskap av kundens underleverantör, rätt att behandla dessa personuppgifter i den utsträckning det krävs för att implementera och tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet Kundens ansvar Kunden ansvarar bland annat för följande uppgifter: Se till att datorspecifika definitioner, kontroller och fungerande och korrekta attribut för informationssäkerhet, brandvägg och antivirus används på kundens datorer. Installera tjänsten, utföra datorspecifik aktivering, ändringar, kontroll och underhåll av programvaruinställningar enligt instruktionerna för tjänsten. Säkerhetskopiera informationen på datorerna före installation av Telia Desktop Security. Installera Telia Desktop Security med systemadministratörs-id Uppdatera till den senaste versionen av Telia Desktop Security på samtliga kundens datorer när tjänsten tagits i bruk. Informera tjänstens användare om kundens regler för informationssäkerhet samt om användarsupporten för Telia Desktop Security. Använda tjänsten och behandla all information som erhålls genom användningen av tjänsten (inklusive ID och personuppgifter) i enlighet med myndigheternas lagstiftning regler och riktlinjer samt Telias instruktioner angående tjänsten. Ansvara för att de rättigheter, tillstånd och behörigheter finns som krävs för att behandla den ovan nämnda informationen i tjänsten i enlighet med detta avtal, vare sig informationen behandlas av (a) kunden och/eller (b) Telia i egenskap av underleverantör åt kunden. Bekräfta att kunden har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att använda tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är de som definieras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

9 Produktbeskrivning 9/ Programvara och maskinvara som stöds Tjänsteanvändarnas datorer och servrar måste ha Internetanslutning. I följande tabeller visas information om systemkrav och maskinvarukrav. Operativsystem Processor RAM-minne Telia Desktop Security Minsta lediga diskutrymme Skärm Windows Vista/ Windows 7 32-bit & 64-bit Intel Pentium 4, minst 2 GHz 1 GB 800 MB 16-bit eller bättre ( färger) Windows XP med SP2 Intel Pentium 3, minst 1 GHz 256 MB 600 MB 16-bit eller bättre ( färger) Telia Desktop Security Server Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit) Intel Pentium 1 MB 800 MB 16-bit eller bättre Windows Server 2008 Standard/R2/Core (64-bit) Small Business Server Krav på webbläsare: Telia Desktop Security: - Internet Explorer 7/Firefox 2 (Windows Vista/Windows 7) - Internet Explorer 6 (Windows XP). Telia Desktop Security Server: - Internet Explorer 7 (Windows 2003/2008 Server). Funktionen Surfskydd stöds i webbläsarna: Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller nyare. Krav för Administrationsportalen (www.telia.se/supportdesktopsecurity): För att använda profilredigeraren i administrationsportalen krävs Java Runtime Environment 6 eller senare (kan hämtas från ) och en webbläsare (Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller senare) med JavaScript och cookies aktiverade. Telia lämnar dock inga garantier för att programvaran för Telia Desktop Security-tjänsten går att installera på alla kundens datorer eller servrar även om de uppfyller systemkraven i tabellerna ovan. Dessutom kan programvaran göra att datorns prestanda minskar, särskilt för datorer med lägre kapacitet.

10 Produktbeskrivning 10/ Övriga krav Ansvarsfriskrivning Telias ansvar för skada som orsakas av kunden framgår av avsnitt 12 i de allmänna villkoren. Detta innebär bl.a. följande: Telia ansvarar varken för direkta eller indirekta skador (till exempel skador beroende på bristande virusskydd eller förseningar, ändringar eller förlust av material hänförligt till användningen av tjänsten) som åsamkas kunden eller tredje part till följd av användning eller felaktig användning av tjänsten, programvaran Telia Desktop Security eller dess dokumentation. Detta gäller även om Telia har haft kännedom om att sådana skador skulle kunna uppkomma. Telia ansvarar heller inte för innehållet i den information som överförs via deras maskinvara. Telia kan inte garantera att tjänsten är kompatibel med olika VPN- eller krypteringsprogram Använda programvaran i riskmiljöer Programvaran är inte utformad, tillverkad eller avsedd att: användas som hanteringsverktyg i riskmiljöer där oavbruten drift av produkterna krävs. säljas till sådana miljöer exempelvis anläggningar som använder kärnkraft, kommunikationseller navigeringssystem som används i flygplan, styrsystem för flygplan, livsuppehållande utrustning eller vapensystem där ett programvarufel kan resultera i dödsfall, kroppsskada, allvarlig psykisk skada eller miljöskada ( riskmiljö ). Varken Telia eller dess underleverantörer kan garantera att Telia Desktop Security-programmet är lämpligt att använda i kundens datormiljö Statistik Telia sammanställer statistik för eget bruk om till exempel vilka operativsystem eller programversioner och uppdateringar som används. Rapport- och administrationsportalen innehåller datorspecifik statusinformation om till exempel programvarukomponenter med anknytning till tjänsten och här finns även rapporter om upptäckta virus Ändringar i tjänstebeskrivningen Telia har rätt att ändra denna tjänstebeskrivning. Kunden informeras om eventuella väsentliga ändringar i tjänstebeskrivningen en månad innan ändringen träder i kraft.

11 Produktbeskrivning 11/ Rapporter Telia Desktop Security har ett enkelt webbaserat gränssnitt för rapportering i realtid, verktyg för problem och säkerhetskonfigurationer. Gränssnittet för webbrapporter och administration innehåller säkerhetshantering för fjärrhantering av datorer. Eftersom gränssnittet finns på Internet är det tillgängligt praktiskt taget när och var som helst så det går att se kundens datornätverk i realtid om Desktop Security är installerat. 1.6 Kundsupport Kundserviceavdelningen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, för felanmälan. Allmän support finns tillgänglig på vardagar (ej helgdagar) mellan och Kundserviceavdelningen kan ta emot frågor på två språk: svenska och engelska. Innan kunden kontaktar kundserviceavdelningen bör en grundläggande felsökning genomföras, där felet specificeras och avskiljs från kundens egna ansvarsområden (som beskrivs i avsnitt 1.4.4). Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor.

12 Produktbeskrivning 12/ Slutanvändarsupport Slutanvändarsupport för tjänsten ingår normalt inte. Kunden ansvarar själv för att tillhandahålla support till slutanvändarna och instruera dem i hur Telia Desktop Security-tjänsten ska användas. Telia erbjuder dock möjligheten att koppla supportärenden från slutanvändare till Telias Premiumsupport. Detta är en betalsupporttjänst som kan användas för slutanvändare om företaget inte har möjlighet eller inte vill hantera det själva. Läs mer om Telias Premiumsupport på Administratörssupport Telias kundserviceavdelning tillhandahåller support för den av kunden utsedda tjänsteadministratören i frågor som rör tjänsten. Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor. Det är även här du laddar ned programvarorna som ingår i tjänsten Användarhandbok Det finns ingen separat användarhandbok för tjänsten. Vid behov kan användaren få information om programvaruinställningar och attribut genom att klicka på Hjälp-knappen. Hjälpen öppnas då i ett nytt fönster. 2. Geografisk täckning Telia Desktop Security kan levereras till användare var som helst i världen bara de har tillgång till Internetuppkoppling, oavsett Internetleverantör. Den enda begränsningen är att kontraktsinnehavaren för Telia Desktop Security-tjänsten måste ha ett svenskt organisations nummer. 3. Leverans och ändringar 3.1 Leverans När en beställning har gjorts i Telias ordersystem skickas ett e-postmeddelande till den registrerade kontaktpersonen med en prenumerationsnyckel, användaruppgifter för administratören (kontaktpersonens e-postadress och ett slumpvis skapat lösenord) samt länken till administrationsportalen för Telia Desktop Security. Den första administratören kan sedan skapa ytterligare administratörskonton för andra användare på kundens företag. När informationen mottagits är leveransen som sådan slutförd och den utsedda kundadministratören har fått tillgång till tjänsten, installationsmedia samt avtalsenligt storlek på värd licensen (PC och servrar).

13 Produktbeskrivning 13/ Leveranstid Den första leveransen av prenumerationsnyckel och tillgång till administratörsportalen sker normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning. 3.2 Ändringar Utökningar Kunden kan kontakta Telia för att utöka prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Det enklaste sättet är dock att beställa denna utökning direkt på Uppsägningar och minskningar Kunden måste kontakta Telia för att minska prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Minskningen kan beställas direkt på Prenumerationsnyckelns omfattning kan minskas när som helst under kontraktsperioden. Uppsägning av tjänstekomponenter ska göras skriftligen. Telia bekräftar att uppsägningen mottagits. Uppsägning/Annullering ska göras skriftligen via e-postmeddelande till I brevet ska du ange att du vill avbeställa Telia Desktop Security samt inkludera följande uppgifter: Anläggningsnummer / Kund-ID Organisationsnummer Prenumerationsnyckel Företagsnamn Kontaktperson (För och Efternamn) Telefonnummer E-postadress, för bekräftelse av annullering Leveranstid för ändringar Ändringar levereras normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning.

14 TSP-3058_ Produktbeskrivning 14/14 4. SLA (Service Level Agreement) Installationssupport och svar på vanliga fel/problem finns på Vid fel kontakta Telia 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för felanmälan via telefon (Telia support Center). Servicecentret nås via telefon Det finns tre val: 1. Felanmälan 2. Beställning 3. Fakturafrågor Servicecentret kan hantera två språk, svenska och engelska. Innan kontakt med Servicecentret, skall en första felanalys göras i syfte att specificera felet. Supportärenden hanteras helgfria veckodagar mellan 8.00 och Prisstruktur Tjänsten betalas med en engångsavgift plus en fast månadsavgift. Debiteringen baseras på det antal användare som använder tjänsten. Avgifter faktureras kvartalsvis i förskott. Priset består av följande komponenter: Engångsavgift Fast månadsavgift för tjänsten baserat på antal datorer/användare. Engångsavgifter debiteras normalt i anslutning till den första fakturan. Ändringar som beställs via tjänstens webbportal, eller via normal säljkanal, debiteras enligt tjänstens prislista. Debitering av tjänsten börjar dagen efter införandet eller dagen efter att tjänsten levererats. 6. Allmänna villkor Tjänsten omfattas av Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag.

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Snabbstartguide PC, Mac och Android

Snabbstartguide PC, Mac och Android Snabbstartguide PC, Mac och Android Installation på PC Se filen Viktigt på installationsskivan eller Trend Micros webbplats för utförliga systemkrav. Du kan också ladda ner installationsprogrammet på www.trendmicroupdate.com.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

F-Secure Anti-Virus 2003

F-Secure Anti-Virus 2003 F-Secure Anti-Virus 2003 Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Användarhandbok Alla produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition Pålitligt skydd mot skadliga program och e-postburna hot Översikt Symantec Multi-tier Protection Small Business är en enkel, lättanvänd och kostnadseffektiv lösning som utformats för att skydda affärstillgångar

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer