Beskrivning av Telia Desktop Security

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Telia Desktop Security"

Transkript

1 Produktbeskrivning 1/14 Beskrivning av Telia Desktop Security Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje part. 1 Allmän beskrivning Telia Desktop Security är en tjänst från Telia som hjälper företagskunder att upptäcka och förebygga säkerhetshot mot enskilda datorer och servrar. Telia Desktop Security erbjuder säkerhetsskydd för både arbetsstationer och servers. I tjänsten ingår ett säkerhetsprogram och en webbaserad administrationsportal samt ett fjärrinstallations verktyg. Alla ingående komponenter delar tillhandahålls och underhålls av Telia. Säkerhetsprogramvara ska installeras i kundens arbetsstation/servrar. Webbaserad övervakning, konfigurering och rapportering ingår vilket innebär enkel tillgång till information om säkerhetsstatusen på installerade program och möjlighet att styra programvarans funktioner från ett och samma ställe. 1.1 Funktioner Telia Desktop Security Huvudfunktionerna i säkerhetsprogramvaran är: Virusskydd och antispionprogram (ingår) Internetsköld (ingår) Brandvägg Uppringningskontroll (skydd mot modemkapning, ingår) Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot) Skräppostfilter (ingår) Surfskydd Telia Desktop Security Server Telia tillhandahåller en separat version av säkerhetsprogrammet för Windows Server. Telia Desktop Security Server skyddar dina servrar med: Virusskydd Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot)

2 Produktbeskrivning 2/14 Huvudfunktionerna i administratörswebbportalen är: Statistik om alla installerade Telia Desktop Security klienter Möjlighet att konfigurera alla installerade Telia Desktop Security klienter. Adminstratörsportalen stödjer både den ingående säkerhetsprogramvaran för arbetsstationer och servers Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett program som möjliggör installation av Telia Desktop Security för arbetsstationer över det egna nätverket. Kravet är att man har en egen domänhanterare/active Directory på nätverket och att man har administratörsrättigheter på samtliga måldatorer. Verktyget underlättar installation av Telia Desktop Security. Är lämpligt för företag med många datorer Initial prenumerationsnyckel Tillsammans med tjänsten levereras den prenumerationsnyckel som behövs för att installera tjänsten. Alla installationer görs med samma prenumerationsnyckel. Prenumerationsnyckelns omfattning (antal installationer) går att kontrollera via administrationsportalen. Prenumerationsnyckelns omfattning kan ändras genom att t.ex. beställa en utökning av antalet behörigheter. Det är en speciell prenumerationsnyckel som används vid installation av säkerhetsprogramvaran för Telia Desktop Security Server, vilken enbart använd för installation på Windows Servrar. Installera inte programmet på en dator som har något annat antivirus- och/eller brandväggsprogram installerat. Ta först bort tidigare antivirus- och/eller brandväggsprogram Programvara Programvaran Telia Desktop Security hämtas från Det finns två olika programpaket (installationsprogram). En för Telia Desktop Security (för arbetsstationer) och en för Windows servrar, Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar användargränssnittet i Telia Desktop Security

3 Produktbeskrivning 3/ Virusskydd och antispionprogram Virusskydd och antispionprogram är avsedda att förhindra skadliga program från att ta sig in i era datorer via e-postmeddelanden, skivor eller annan informationsmedia eller via innehåll som hämtats från Internet Brandvägg Grundfunktionen hos en brandvägg är att kontrollera att Internettrafiken följer de säkerhetsregler för information som användaren definierat. Brandväggen går att konfigurera så att endast vissa anslutningar tillåts. Brandväggen kan även användas för att förhindra obehöriga att kontakta eller skicka information till användarens dator, samtidigt som godkända anslutningar, till exempel inkommande e-post, tillåts. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Skydd mot Rootkit Rootkit kallas en typ av elakartad kod som gömmer sig på datorn. Skyddet söker efter, detekterar och hanterar upptäckta Rootkits effektivt Proaktivt skydd Det finns en inbyggd proaktiv säkerhetsfunktion som proaktivt arbetar med att upptäcka och oskadliggöra ännu inte kända säkerhetshot. Det proaktiva skyddet bygger på heuristiskt och andra inbyggda metoder Skräppostfilter En skräppostfiltreringsfunktion används för att söka igenom inkommande e-postmeddelanden efter skräppost. En skräpposthanteringsfunktion används för att kontrollera inkommande e-postmeddelanden och skanna dem för att ta bort skräppost. Skräppostfiltreringen går inte att använda för e-postprotokollet IMAP. Genom skräpposthanteringsfunktionen skapas automatiskt en skräppostmapp samt skräppostfiltreringsregler i Microsoft Outlook. I Microsoft Outlook Express skapas ingen skräppostmapp automatiskt med skräpposthanteringsfunktionen. Filtreringsreglerna för skräppost skapas dock fortfarande och dessa kan sedan ändras. Om annat e-postprogram används måste både skräppostmappen och skräppostfiltreringsreglerna skapas manuellt. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Surfskydd Identifiering och skydd mot skadliga webbsidor Surfskyddet innebär att användaren informeras om vilka webbsidor som är skadliga och kan förhindras att nå dessa sidor. Du som är IT-ansvarig kan via säkerhetsprofilerna konfigurera hur detta surfskydd ska uppträda. Ni kan välja att varna användarna eller att blockera åtkomsten till skadliga sidor. Surfskyddet innehåller också något som kallas attackmetodsköldar. Dessa skyddar mot sårbarheter i din webbläsare och andra program i din dator.

4 Produktbeskrivning 4/14 Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar hur Surfskyddet presenterar kategorisering av webbsidor vid en sökning på Google. I exemplet kan man se att två av sidorna som listas är rödmarkerade, vilket innebär att bedöms vara skadliga Programvaruuppdateringar för tjänsten Virusdatabasen i Telia Desktop Security-tjänsten uppdateras från den uppdateringsserver som tillhandahåller kundens datorer med tjänsten. Uppdateringsfunktionen installeras på varje enskild dator och uppdateringarna genomförs när användaren är ansluten till Internet. Om datorn inte är ansluten till Internet, används den senaste uppdateringen som finns installerad på datorn för att bekämpa skadlig programvara. Om användaren av tjänsten i stället själv vill kontrollera om det finns nya uppdateringar går det att inaktivera funktionen för automatisk anslutning. Kunden ansvarar själv för att definiera och kontrollera att användaren av tjänsten ansluter och installerar uppdateringar med jämna mellanrum Begränsningar Telia Desktop Security-tjänsten kan inte garantera fullständigt skydd mot alla virus- eller informationssäkerhetsattacker eller dess följder. När nya säkerhetshot uppstår måste de identifieras innan kundernas datorer kan få fullständigt skydd. Det kan uppstå kompatibilitetsproblem mellan Telia Desktop Security-programmet och andra säkerhetsprogram som är installerade på samma dator och/eller server. Serverversionen, Telia Desktop Security Server innehåller inte alla funktioner som ingår i Telia Desktop Security. Funktionerna som inte ingår i Telia Desktop Security Server är brandvägg och skräppostfilter.

5 Produktbeskrivning 5/ Portal för administration och rapporter En webbaserad portal för administration och rapporter ingår i tjänsten. Administrationswebbplatsen fungerar som ett verktyg för företagets administratör. Programmet Telia Desktop Security och Telia Desktop Security Server kan administreras via användargränssnittet på datorn när säkerhetsprogramvaran installerats på arbetsstationen eller servern. Huvudvyer och funktioner i portalen a) Översikt över säkerhetsstatus I statusvyn visas vilka datorer som använder kundens prenumerationsnycklar. I den här vyn kan administratören visa status för följande parametrar: Virusskydd och antispionprogram Internetsköld (personlig brandvägg) (enbart i program för arbetsstation) Automatiska uppdateringar Central administration Prenumerationer b) Prenumerationsstatus Informationsvy med status för prenumerationen. Följande information visas: Prenumerationskod (= prenumerationsnyckel) Prenumerationskodens omfattning och användning Sista giltighetsdatum

6 Produktbeskrivning 6/14 c) Status och administration av datorer Detaljinformation om säkerhetsstatus för datorer och fjärrhantering av säkerhetsprogrammet på datorerna hanteras i den här vyn Status för följande parametrar kan visas för varje enskild dator: Datornamn Datoralias WINS-namn DNS-namn IP-adress Operativsystem Grupptillhörighet Totalt skydd Virusskydd och antispionprogram Internetsköld Uppdateringar Installerad säkerhetsprofil Inplanerade men ännu inte utförda åtgärder Följande parametrar kan fjärrhanteras från portalen för varje enskild dator: Datoralias Grupptillhörighet Säkerhetsprofil Låsning eller upplåsning av datorn Aktivering av individuella säkerhetsfunktioner Aktivering av sökning efter säkerhetsrisker på datorn Borttagning av tjänsten från datorer Hantering av säkerhetsprofiler Under fliken Säkerhetsprofiler kan säkerhetsinställningar i form av profiler skapas, konfigureras och tilldelas användare. Det finns fördefinierade säkerhetsprofiler som normalt används samt profiler som rekommenderas tillsammans med vissa andra Telia tjänster. För att anpassa dessa profiler så arbetar man i ett javabaserat verktyg som kallas Profilredigeraren. Denna ställer vissa krav på din dator. Se separat avsnitt om systemkrav. I profilredigeraren kan du skapa egna profiler och påverka inställningarna för: Realtidsgenomsökning Manuell genomsökning E-post genomsökning Undantag från genomsökning Brandvägg Brandväggsregler Surfskydd

7 Produktbeskrivning 7/14 Så här ser Profilredigeraren ut: Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett fjärrinstallationsverktyg som möjliggör installation av Telia Desktop Security via företagets nätverk. Fjärrinstallationsverktyget kräver nätverk med domänhantering /Active Directory. Fjärrinstallationsverktyget, systemkrav och instruktioner finns på tjänstens supportsida, Fjärrinstallation av Telia Desktop Server stöds ej. Telia rekommenderar att först göra ett antal testinstallationer för att verifiera att det fungerar som det ska i er datormiljö innan Ni genomför installation på alla datorer i företaget via fjärrinstallationsverktyget. Eventuell annan säkerhetsprogramvara ska vara avinstallerad innan fjärrinstallation påbörjas. Telia Desktop Security innehåller i och för sig funktionalitet för att detektera och avinstallera säkerhetsprogram från andra leverantörer men detta är inget som garanteras och det måste testas noga om det ska användas. 1.2 Accesstyper, kapacitet Internetanslutning krävs för klientinstallationer, säkerhetsuppdateringar och administration/rapporter via webbportalen. Klientsäkerhetsinstallationerna och ibland även uppdateringarna kan vara flera MB stora. Därför är det önskvärt med en Internetanslutning med relativt hög hastighet.

8 Produktbeskrivning 8/ Kundens gränssnitt Avtal och introduktion I och med installationen av tjänsten accepterar kunden samtliga villkor och regler i licensavtalet från F-Secure som är specifikt för varje dator. Licensvillkoren framgår på: Kunden kan även vända sig direkt till Telia för att få del av dessa villkor. Tjänsten är kundspecifik och kunden har inte rätt att erbjuda den till tredje part. Leveranstid för tjänsten är cirka två veckor Sekretess för information och användning av tjänsten Med avseende på den användarinformation som behandlas via tjänsten räknas kunden som företagsprenumerant enligt definitionen i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Med avseende på eventuella personliga filer som användaren skapar vid användning av tjänsten räknas kunden som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i personuppgiftslagen och Telia har, i egenskap av kundens underleverantör, rätt att behandla dessa personuppgifter i den utsträckning det krävs för att implementera och tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet Kundens ansvar Kunden ansvarar bland annat för följande uppgifter: Se till att datorspecifika definitioner, kontroller och fungerande och korrekta attribut för informationssäkerhet, brandvägg och antivirus används på kundens datorer. Installera tjänsten, utföra datorspecifik aktivering, ändringar, kontroll och underhåll av programvaruinställningar enligt instruktionerna för tjänsten. Säkerhetskopiera informationen på datorerna före installation av Telia Desktop Security. Installera Telia Desktop Security med systemadministratörs-id Uppdatera till den senaste versionen av Telia Desktop Security på samtliga kundens datorer när tjänsten tagits i bruk. Informera tjänstens användare om kundens regler för informationssäkerhet samt om användarsupporten för Telia Desktop Security. Använda tjänsten och behandla all information som erhålls genom användningen av tjänsten (inklusive ID och personuppgifter) i enlighet med myndigheternas lagstiftning regler och riktlinjer samt Telias instruktioner angående tjänsten. Ansvara för att de rättigheter, tillstånd och behörigheter finns som krävs för att behandla den ovan nämnda informationen i tjänsten i enlighet med detta avtal, vare sig informationen behandlas av (a) kunden och/eller (b) Telia i egenskap av underleverantör åt kunden. Bekräfta att kunden har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att använda tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är de som definieras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

9 Produktbeskrivning 9/ Programvara och maskinvara som stöds Tjänsteanvändarnas datorer och servrar måste ha Internetanslutning. I följande tabeller visas information om systemkrav och maskinvarukrav. Operativsystem Processor RAM-minne Telia Desktop Security Minsta lediga diskutrymme Skärm Windows Vista/ Windows 7 32-bit & 64-bit Intel Pentium 4, minst 2 GHz 1 GB 800 MB 16-bit eller bättre ( färger) Windows XP med SP2 Intel Pentium 3, minst 1 GHz 256 MB 600 MB 16-bit eller bättre ( färger) Telia Desktop Security Server Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit) Intel Pentium 1 MB 800 MB 16-bit eller bättre Windows Server 2008 Standard/R2/Core (64-bit) Small Business Server Krav på webbläsare: Telia Desktop Security: - Internet Explorer 7/Firefox 2 (Windows Vista/Windows 7) - Internet Explorer 6 (Windows XP). Telia Desktop Security Server: - Internet Explorer 7 (Windows 2003/2008 Server). Funktionen Surfskydd stöds i webbläsarna: Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller nyare. Krav för Administrationsportalen (www.telia.se/supportdesktopsecurity): För att använda profilredigeraren i administrationsportalen krävs Java Runtime Environment 6 eller senare (kan hämtas från ) och en webbläsare (Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller senare) med JavaScript och cookies aktiverade. Telia lämnar dock inga garantier för att programvaran för Telia Desktop Security-tjänsten går att installera på alla kundens datorer eller servrar även om de uppfyller systemkraven i tabellerna ovan. Dessutom kan programvaran göra att datorns prestanda minskar, särskilt för datorer med lägre kapacitet.

10 Produktbeskrivning 10/ Övriga krav Ansvarsfriskrivning Telias ansvar för skada som orsakas av kunden framgår av avsnitt 12 i de allmänna villkoren. Detta innebär bl.a. följande: Telia ansvarar varken för direkta eller indirekta skador (till exempel skador beroende på bristande virusskydd eller förseningar, ändringar eller förlust av material hänförligt till användningen av tjänsten) som åsamkas kunden eller tredje part till följd av användning eller felaktig användning av tjänsten, programvaran Telia Desktop Security eller dess dokumentation. Detta gäller även om Telia har haft kännedom om att sådana skador skulle kunna uppkomma. Telia ansvarar heller inte för innehållet i den information som överförs via deras maskinvara. Telia kan inte garantera att tjänsten är kompatibel med olika VPN- eller krypteringsprogram Använda programvaran i riskmiljöer Programvaran är inte utformad, tillverkad eller avsedd att: användas som hanteringsverktyg i riskmiljöer där oavbruten drift av produkterna krävs. säljas till sådana miljöer exempelvis anläggningar som använder kärnkraft, kommunikationseller navigeringssystem som används i flygplan, styrsystem för flygplan, livsuppehållande utrustning eller vapensystem där ett programvarufel kan resultera i dödsfall, kroppsskada, allvarlig psykisk skada eller miljöskada ( riskmiljö ). Varken Telia eller dess underleverantörer kan garantera att Telia Desktop Security-programmet är lämpligt att använda i kundens datormiljö Statistik Telia sammanställer statistik för eget bruk om till exempel vilka operativsystem eller programversioner och uppdateringar som används. Rapport- och administrationsportalen innehåller datorspecifik statusinformation om till exempel programvarukomponenter med anknytning till tjänsten och här finns även rapporter om upptäckta virus Ändringar i tjänstebeskrivningen Telia har rätt att ändra denna tjänstebeskrivning. Kunden informeras om eventuella väsentliga ändringar i tjänstebeskrivningen en månad innan ändringen träder i kraft.

11 Produktbeskrivning 11/ Rapporter Telia Desktop Security har ett enkelt webbaserat gränssnitt för rapportering i realtid, verktyg för problem och säkerhetskonfigurationer. Gränssnittet för webbrapporter och administration innehåller säkerhetshantering för fjärrhantering av datorer. Eftersom gränssnittet finns på Internet är det tillgängligt praktiskt taget när och var som helst så det går att se kundens datornätverk i realtid om Desktop Security är installerat. 1.6 Kundsupport Kundserviceavdelningen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, för felanmälan. Allmän support finns tillgänglig på vardagar (ej helgdagar) mellan och Kundserviceavdelningen kan ta emot frågor på två språk: svenska och engelska. Innan kunden kontaktar kundserviceavdelningen bör en grundläggande felsökning genomföras, där felet specificeras och avskiljs från kundens egna ansvarsområden (som beskrivs i avsnitt 1.4.4). Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor.

12 Produktbeskrivning 12/ Slutanvändarsupport Slutanvändarsupport för tjänsten ingår normalt inte. Kunden ansvarar själv för att tillhandahålla support till slutanvändarna och instruera dem i hur Telia Desktop Security-tjänsten ska användas. Telia erbjuder dock möjligheten att koppla supportärenden från slutanvändare till Telias Premiumsupport. Detta är en betalsupporttjänst som kan användas för slutanvändare om företaget inte har möjlighet eller inte vill hantera det själva. Läs mer om Telias Premiumsupport på Administratörssupport Telias kundserviceavdelning tillhandahåller support för den av kunden utsedda tjänsteadministratören i frågor som rör tjänsten. Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor. Det är även här du laddar ned programvarorna som ingår i tjänsten Användarhandbok Det finns ingen separat användarhandbok för tjänsten. Vid behov kan användaren få information om programvaruinställningar och attribut genom att klicka på Hjälp-knappen. Hjälpen öppnas då i ett nytt fönster. 2. Geografisk täckning Telia Desktop Security kan levereras till användare var som helst i världen bara de har tillgång till Internetuppkoppling, oavsett Internetleverantör. Den enda begränsningen är att kontraktsinnehavaren för Telia Desktop Security-tjänsten måste ha ett svenskt organisations nummer. 3. Leverans och ändringar 3.1 Leverans När en beställning har gjorts i Telias ordersystem skickas ett e-postmeddelande till den registrerade kontaktpersonen med en prenumerationsnyckel, användaruppgifter för administratören (kontaktpersonens e-postadress och ett slumpvis skapat lösenord) samt länken till administrationsportalen för Telia Desktop Security. Den första administratören kan sedan skapa ytterligare administratörskonton för andra användare på kundens företag. När informationen mottagits är leveransen som sådan slutförd och den utsedda kundadministratören har fått tillgång till tjänsten, installationsmedia samt avtalsenligt storlek på värd licensen (PC och servrar).

13 Produktbeskrivning 13/ Leveranstid Den första leveransen av prenumerationsnyckel och tillgång till administratörsportalen sker normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning. 3.2 Ändringar Utökningar Kunden kan kontakta Telia för att utöka prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Det enklaste sättet är dock att beställa denna utökning direkt på Uppsägningar och minskningar Kunden måste kontakta Telia för att minska prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Minskningen kan beställas direkt på Prenumerationsnyckelns omfattning kan minskas när som helst under kontraktsperioden. Uppsägning av tjänstekomponenter ska göras skriftligen. Telia bekräftar att uppsägningen mottagits. Uppsägning/Annullering ska göras skriftligen via e-postmeddelande till I brevet ska du ange att du vill avbeställa Telia Desktop Security samt inkludera följande uppgifter: Anläggningsnummer / Kund-ID Organisationsnummer Prenumerationsnyckel Företagsnamn Kontaktperson (För och Efternamn) Telefonnummer E-postadress, för bekräftelse av annullering Leveranstid för ändringar Ändringar levereras normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning.

14 TSP-3058_ Produktbeskrivning 14/14 4. SLA (Service Level Agreement) Installationssupport och svar på vanliga fel/problem finns på Vid fel kontakta Telia 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för felanmälan via telefon (Telia support Center). Servicecentret nås via telefon Det finns tre val: 1. Felanmälan 2. Beställning 3. Fakturafrågor Servicecentret kan hantera två språk, svenska och engelska. Innan kontakt med Servicecentret, skall en första felanalys göras i syfte att specificera felet. Supportärenden hanteras helgfria veckodagar mellan 8.00 och Prisstruktur Tjänsten betalas med en engångsavgift plus en fast månadsavgift. Debiteringen baseras på det antal användare som använder tjänsten. Avgifter faktureras kvartalsvis i förskott. Priset består av följande komponenter: Engångsavgift Fast månadsavgift för tjänsten baserat på antal datorer/användare. Engångsavgifter debiteras normalt i anslutning till den första fakturan. Ändringar som beställs via tjänstens webbportal, eller via normal säljkanal, debiteras enligt tjänstens prislista. Debitering av tjänsten börjar dagen efter införandet eller dagen efter att tjänsten levererats. 6. Allmänna villkor Tjänsten omfattas av Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag.

Page 1 (14) Security Public

Page 1 (14) Security Public Page 1 (14) Beskrivning av Telia Desktop Bilaga till offert/kontrakt. 1 Telia Desktop 1.1 Allmän beskrivning Telia Desktop är en tjänst från Telia som hjälper företagskunder att upptäcka och förebygga

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Sidnr 1 (9) Security. Tjänsten är tillgänglig för Kundens Användare dygnet runt, året om undantaget tid för Planerat underhåll.

Sidnr 1 (9) Security. Tjänsten är tillgänglig för Kundens Användare dygnet runt, året om undantaget tid för Planerat underhåll. 1 (9) Beskrivning av Telia Mobile Bilaga till Offert / Bilaga till Avtal. Detta dokument utgör konfidentiell information mellan Kunden och Telia och får därför ej spridas till annan part. 1 Telia Mobile

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Snabbstartguide PC, Mac och Android

Snabbstartguide PC, Mac och Android Snabbstartguide PC, Mac och Android Installation på PC Se filen Viktigt på installationsskivan eller Trend Micros webbplats för utförliga systemkrav. Du kan också ladda ner installationsprogrammet på www.trendmicroupdate.com.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Teknisk manual. För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad:

Teknisk manual.  För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad: För LOV utförare Upplands-Bro kommun 2016-10-01 Reviderad: socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 www.upplands-bro.se Extern åtkomst till Upplands-Bro kommun Innehåll 1 Extern åtkomst till Upplands-Bro

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Installera & Aktivera. In Print 3. funktionsverket

Installera & Aktivera. In Print 3. funktionsverket Installera & Aktivera In Print 3 funktionsverket Innehållsförteckning 1. Systemkrav...3 2. Före installationen...3 3. Installera...4 4. Aktivering kan behövas...6 5. Före aktiveringen...6 6. Aktivera din

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer