Beskrivning av Telia Desktop Security

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Telia Desktop Security"

Transkript

1 Produktbeskrivning 1/14 Beskrivning av Telia Desktop Security Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje part. 1 Allmän beskrivning Telia Desktop Security är en tjänst från Telia som hjälper företagskunder att upptäcka och förebygga säkerhetshot mot enskilda datorer och servrar. Telia Desktop Security erbjuder säkerhetsskydd för både arbetsstationer och servers. I tjänsten ingår ett säkerhetsprogram och en webbaserad administrationsportal samt ett fjärrinstallations verktyg. Alla ingående komponenter delar tillhandahålls och underhålls av Telia. Säkerhetsprogramvara ska installeras i kundens arbetsstation/servrar. Webbaserad övervakning, konfigurering och rapportering ingår vilket innebär enkel tillgång till information om säkerhetsstatusen på installerade program och möjlighet att styra programvarans funktioner från ett och samma ställe. 1.1 Funktioner Telia Desktop Security Huvudfunktionerna i säkerhetsprogramvaran är: Virusskydd och antispionprogram (ingår) Internetsköld (ingår) Brandvägg Uppringningskontroll (skydd mot modemkapning, ingår) Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot) Skräppostfilter (ingår) Surfskydd Telia Desktop Security Server Telia tillhandahåller en separat version av säkerhetsprogrammet för Windows Server. Telia Desktop Security Server skyddar dina servrar med: Virusskydd Skydd mot s.k.rootkit Proaktivt skydd (mot nya hot)

2 Produktbeskrivning 2/14 Huvudfunktionerna i administratörswebbportalen är: Statistik om alla installerade Telia Desktop Security klienter Möjlighet att konfigurera alla installerade Telia Desktop Security klienter. Adminstratörsportalen stödjer både den ingående säkerhetsprogramvaran för arbetsstationer och servers Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett program som möjliggör installation av Telia Desktop Security för arbetsstationer över det egna nätverket. Kravet är att man har en egen domänhanterare/active Directory på nätverket och att man har administratörsrättigheter på samtliga måldatorer. Verktyget underlättar installation av Telia Desktop Security. Är lämpligt för företag med många datorer Initial prenumerationsnyckel Tillsammans med tjänsten levereras den prenumerationsnyckel som behövs för att installera tjänsten. Alla installationer görs med samma prenumerationsnyckel. Prenumerationsnyckelns omfattning (antal installationer) går att kontrollera via administrationsportalen. Prenumerationsnyckelns omfattning kan ändras genom att t.ex. beställa en utökning av antalet behörigheter. Det är en speciell prenumerationsnyckel som används vid installation av säkerhetsprogramvaran för Telia Desktop Security Server, vilken enbart använd för installation på Windows Servrar. Installera inte programmet på en dator som har något annat antivirus- och/eller brandväggsprogram installerat. Ta först bort tidigare antivirus- och/eller brandväggsprogram Programvara Programvaran Telia Desktop Security hämtas från Det finns två olika programpaket (installationsprogram). En för Telia Desktop Security (för arbetsstationer) och en för Windows servrar, Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar användargränssnittet i Telia Desktop Security

3 Produktbeskrivning 3/ Virusskydd och antispionprogram Virusskydd och antispionprogram är avsedda att förhindra skadliga program från att ta sig in i era datorer via e-postmeddelanden, skivor eller annan informationsmedia eller via innehåll som hämtats från Internet Brandvägg Grundfunktionen hos en brandvägg är att kontrollera att Internettrafiken följer de säkerhetsregler för information som användaren definierat. Brandväggen går att konfigurera så att endast vissa anslutningar tillåts. Brandväggen kan även användas för att förhindra obehöriga att kontakta eller skicka information till användarens dator, samtidigt som godkända anslutningar, till exempel inkommande e-post, tillåts. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Skydd mot Rootkit Rootkit kallas en typ av elakartad kod som gömmer sig på datorn. Skyddet söker efter, detekterar och hanterar upptäckta Rootkits effektivt Proaktivt skydd Det finns en inbyggd proaktiv säkerhetsfunktion som proaktivt arbetar med att upptäcka och oskadliggöra ännu inte kända säkerhetshot. Det proaktiva skyddet bygger på heuristiskt och andra inbyggda metoder Skräppostfilter En skräppostfiltreringsfunktion används för att söka igenom inkommande e-postmeddelanden efter skräppost. En skräpposthanteringsfunktion används för att kontrollera inkommande e-postmeddelanden och skanna dem för att ta bort skräppost. Skräppostfiltreringen går inte att använda för e-postprotokollet IMAP. Genom skräpposthanteringsfunktionen skapas automatiskt en skräppostmapp samt skräppostfiltreringsregler i Microsoft Outlook. I Microsoft Outlook Express skapas ingen skräppostmapp automatiskt med skräpposthanteringsfunktionen. Filtreringsreglerna för skräppost skapas dock fortfarande och dessa kan sedan ändras. Om annat e-postprogram används måste både skräppostmappen och skräppostfiltreringsreglerna skapas manuellt. Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server Surfskydd Identifiering och skydd mot skadliga webbsidor Surfskyddet innebär att användaren informeras om vilka webbsidor som är skadliga och kan förhindras att nå dessa sidor. Du som är IT-ansvarig kan via säkerhetsprofilerna konfigurera hur detta surfskydd ska uppträda. Ni kan välja att varna användarna eller att blockera åtkomsten till skadliga sidor. Surfskyddet innehåller också något som kallas attackmetodsköldar. Dessa skyddar mot sårbarheter i din webbläsare och andra program i din dator.

4 Produktbeskrivning 4/14 Denna funktionen ingår inte i Telia Desktop Security Server. Bilden nedan visar hur Surfskyddet presenterar kategorisering av webbsidor vid en sökning på Google. I exemplet kan man se att två av sidorna som listas är rödmarkerade, vilket innebär att bedöms vara skadliga Programvaruuppdateringar för tjänsten Virusdatabasen i Telia Desktop Security-tjänsten uppdateras från den uppdateringsserver som tillhandahåller kundens datorer med tjänsten. Uppdateringsfunktionen installeras på varje enskild dator och uppdateringarna genomförs när användaren är ansluten till Internet. Om datorn inte är ansluten till Internet, används den senaste uppdateringen som finns installerad på datorn för att bekämpa skadlig programvara. Om användaren av tjänsten i stället själv vill kontrollera om det finns nya uppdateringar går det att inaktivera funktionen för automatisk anslutning. Kunden ansvarar själv för att definiera och kontrollera att användaren av tjänsten ansluter och installerar uppdateringar med jämna mellanrum Begränsningar Telia Desktop Security-tjänsten kan inte garantera fullständigt skydd mot alla virus- eller informationssäkerhetsattacker eller dess följder. När nya säkerhetshot uppstår måste de identifieras innan kundernas datorer kan få fullständigt skydd. Det kan uppstå kompatibilitetsproblem mellan Telia Desktop Security-programmet och andra säkerhetsprogram som är installerade på samma dator och/eller server. Serverversionen, Telia Desktop Security Server innehåller inte alla funktioner som ingår i Telia Desktop Security. Funktionerna som inte ingår i Telia Desktop Security Server är brandvägg och skräppostfilter.

5 Produktbeskrivning 5/ Portal för administration och rapporter En webbaserad portal för administration och rapporter ingår i tjänsten. Administrationswebbplatsen fungerar som ett verktyg för företagets administratör. Programmet Telia Desktop Security och Telia Desktop Security Server kan administreras via användargränssnittet på datorn när säkerhetsprogramvaran installerats på arbetsstationen eller servern. Huvudvyer och funktioner i portalen a) Översikt över säkerhetsstatus I statusvyn visas vilka datorer som använder kundens prenumerationsnycklar. I den här vyn kan administratören visa status för följande parametrar: Virusskydd och antispionprogram Internetsköld (personlig brandvägg) (enbart i program för arbetsstation) Automatiska uppdateringar Central administration Prenumerationer b) Prenumerationsstatus Informationsvy med status för prenumerationen. Följande information visas: Prenumerationskod (= prenumerationsnyckel) Prenumerationskodens omfattning och användning Sista giltighetsdatum

6 Produktbeskrivning 6/14 c) Status och administration av datorer Detaljinformation om säkerhetsstatus för datorer och fjärrhantering av säkerhetsprogrammet på datorerna hanteras i den här vyn Status för följande parametrar kan visas för varje enskild dator: Datornamn Datoralias WINS-namn DNS-namn IP-adress Operativsystem Grupptillhörighet Totalt skydd Virusskydd och antispionprogram Internetsköld Uppdateringar Installerad säkerhetsprofil Inplanerade men ännu inte utförda åtgärder Följande parametrar kan fjärrhanteras från portalen för varje enskild dator: Datoralias Grupptillhörighet Säkerhetsprofil Låsning eller upplåsning av datorn Aktivering av individuella säkerhetsfunktioner Aktivering av sökning efter säkerhetsrisker på datorn Borttagning av tjänsten från datorer Hantering av säkerhetsprofiler Under fliken Säkerhetsprofiler kan säkerhetsinställningar i form av profiler skapas, konfigureras och tilldelas användare. Det finns fördefinierade säkerhetsprofiler som normalt används samt profiler som rekommenderas tillsammans med vissa andra Telia tjänster. För att anpassa dessa profiler så arbetar man i ett javabaserat verktyg som kallas Profilredigeraren. Denna ställer vissa krav på din dator. Se separat avsnitt om systemkrav. I profilredigeraren kan du skapa egna profiler och påverka inställningarna för: Realtidsgenomsökning Manuell genomsökning E-post genomsökning Undantag från genomsökning Brandvägg Brandväggsregler Surfskydd

7 Produktbeskrivning 7/14 Så här ser Profilredigeraren ut: Fjärrinstallationsverktyg (Remote Installation Tool) Telia tillhandahåller ett fjärrinstallationsverktyg som möjliggör installation av Telia Desktop Security via företagets nätverk. Fjärrinstallationsverktyget kräver nätverk med domänhantering /Active Directory. Fjärrinstallationsverktyget, systemkrav och instruktioner finns på tjänstens supportsida, Fjärrinstallation av Telia Desktop Server stöds ej. Telia rekommenderar att först göra ett antal testinstallationer för att verifiera att det fungerar som det ska i er datormiljö innan Ni genomför installation på alla datorer i företaget via fjärrinstallationsverktyget. Eventuell annan säkerhetsprogramvara ska vara avinstallerad innan fjärrinstallation påbörjas. Telia Desktop Security innehåller i och för sig funktionalitet för att detektera och avinstallera säkerhetsprogram från andra leverantörer men detta är inget som garanteras och det måste testas noga om det ska användas. 1.2 Accesstyper, kapacitet Internetanslutning krävs för klientinstallationer, säkerhetsuppdateringar och administration/rapporter via webbportalen. Klientsäkerhetsinstallationerna och ibland även uppdateringarna kan vara flera MB stora. Därför är det önskvärt med en Internetanslutning med relativt hög hastighet.

8 Produktbeskrivning 8/ Kundens gränssnitt Avtal och introduktion I och med installationen av tjänsten accepterar kunden samtliga villkor och regler i licensavtalet från F-Secure som är specifikt för varje dator. Licensvillkoren framgår på: Kunden kan även vända sig direkt till Telia för att få del av dessa villkor. Tjänsten är kundspecifik och kunden har inte rätt att erbjuda den till tredje part. Leveranstid för tjänsten är cirka två veckor Sekretess för information och användning av tjänsten Med avseende på den användarinformation som behandlas via tjänsten räknas kunden som företagsprenumerant enligt definitionen i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Med avseende på eventuella personliga filer som användaren skapar vid användning av tjänsten räknas kunden som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i personuppgiftslagen och Telia har, i egenskap av kundens underleverantör, rätt att behandla dessa personuppgifter i den utsträckning det krävs för att implementera och tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet Kundens ansvar Kunden ansvarar bland annat för följande uppgifter: Se till att datorspecifika definitioner, kontroller och fungerande och korrekta attribut för informationssäkerhet, brandvägg och antivirus används på kundens datorer. Installera tjänsten, utföra datorspecifik aktivering, ändringar, kontroll och underhåll av programvaruinställningar enligt instruktionerna för tjänsten. Säkerhetskopiera informationen på datorerna före installation av Telia Desktop Security. Installera Telia Desktop Security med systemadministratörs-id Uppdatera till den senaste versionen av Telia Desktop Security på samtliga kundens datorer när tjänsten tagits i bruk. Informera tjänstens användare om kundens regler för informationssäkerhet samt om användarsupporten för Telia Desktop Security. Använda tjänsten och behandla all information som erhålls genom användningen av tjänsten (inklusive ID och personuppgifter) i enlighet med myndigheternas lagstiftning regler och riktlinjer samt Telias instruktioner angående tjänsten. Ansvara för att de rättigheter, tillstånd och behörigheter finns som krävs för att behandla den ovan nämnda informationen i tjänsten i enlighet med detta avtal, vare sig informationen behandlas av (a) kunden och/eller (b) Telia i egenskap av underleverantör åt kunden. Bekräfta att kunden har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att använda tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är de som definieras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

9 Produktbeskrivning 9/ Programvara och maskinvara som stöds Tjänsteanvändarnas datorer och servrar måste ha Internetanslutning. I följande tabeller visas information om systemkrav och maskinvarukrav. Operativsystem Processor RAM-minne Telia Desktop Security Minsta lediga diskutrymme Skärm Windows Vista/ Windows 7 32-bit & 64-bit Intel Pentium 4, minst 2 GHz 1 GB 800 MB 16-bit eller bättre ( färger) Windows XP med SP2 Intel Pentium 3, minst 1 GHz 256 MB 600 MB 16-bit eller bättre ( färger) Telia Desktop Security Server Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit) Intel Pentium 1 MB 800 MB 16-bit eller bättre Windows Server 2008 Standard/R2/Core (64-bit) Small Business Server Krav på webbläsare: Telia Desktop Security: - Internet Explorer 7/Firefox 2 (Windows Vista/Windows 7) - Internet Explorer 6 (Windows XP). Telia Desktop Security Server: - Internet Explorer 7 (Windows 2003/2008 Server). Funktionen Surfskydd stöds i webbläsarna: Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller nyare. Krav för Administrationsportalen (www.telia.se/supportdesktopsecurity): För att använda profilredigeraren i administrationsportalen krävs Java Runtime Environment 6 eller senare (kan hämtas från ) och en webbläsare (Internet Explorer 6.0/Firefox 2.0 eller senare) med JavaScript och cookies aktiverade. Telia lämnar dock inga garantier för att programvaran för Telia Desktop Security-tjänsten går att installera på alla kundens datorer eller servrar även om de uppfyller systemkraven i tabellerna ovan. Dessutom kan programvaran göra att datorns prestanda minskar, särskilt för datorer med lägre kapacitet.

10 Produktbeskrivning 10/ Övriga krav Ansvarsfriskrivning Telias ansvar för skada som orsakas av kunden framgår av avsnitt 12 i de allmänna villkoren. Detta innebär bl.a. följande: Telia ansvarar varken för direkta eller indirekta skador (till exempel skador beroende på bristande virusskydd eller förseningar, ändringar eller förlust av material hänförligt till användningen av tjänsten) som åsamkas kunden eller tredje part till följd av användning eller felaktig användning av tjänsten, programvaran Telia Desktop Security eller dess dokumentation. Detta gäller även om Telia har haft kännedom om att sådana skador skulle kunna uppkomma. Telia ansvarar heller inte för innehållet i den information som överförs via deras maskinvara. Telia kan inte garantera att tjänsten är kompatibel med olika VPN- eller krypteringsprogram Använda programvaran i riskmiljöer Programvaran är inte utformad, tillverkad eller avsedd att: användas som hanteringsverktyg i riskmiljöer där oavbruten drift av produkterna krävs. säljas till sådana miljöer exempelvis anläggningar som använder kärnkraft, kommunikationseller navigeringssystem som används i flygplan, styrsystem för flygplan, livsuppehållande utrustning eller vapensystem där ett programvarufel kan resultera i dödsfall, kroppsskada, allvarlig psykisk skada eller miljöskada ( riskmiljö ). Varken Telia eller dess underleverantörer kan garantera att Telia Desktop Security-programmet är lämpligt att använda i kundens datormiljö Statistik Telia sammanställer statistik för eget bruk om till exempel vilka operativsystem eller programversioner och uppdateringar som används. Rapport- och administrationsportalen innehåller datorspecifik statusinformation om till exempel programvarukomponenter med anknytning till tjänsten och här finns även rapporter om upptäckta virus Ändringar i tjänstebeskrivningen Telia har rätt att ändra denna tjänstebeskrivning. Kunden informeras om eventuella väsentliga ändringar i tjänstebeskrivningen en månad innan ändringen träder i kraft.

11 Produktbeskrivning 11/ Rapporter Telia Desktop Security har ett enkelt webbaserat gränssnitt för rapportering i realtid, verktyg för problem och säkerhetskonfigurationer. Gränssnittet för webbrapporter och administration innehåller säkerhetshantering för fjärrhantering av datorer. Eftersom gränssnittet finns på Internet är det tillgängligt praktiskt taget när och var som helst så det går att se kundens datornätverk i realtid om Desktop Security är installerat. 1.6 Kundsupport Kundserviceavdelningen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, för felanmälan. Allmän support finns tillgänglig på vardagar (ej helgdagar) mellan och Kundserviceavdelningen kan ta emot frågor på två språk: svenska och engelska. Innan kunden kontaktar kundserviceavdelningen bör en grundläggande felsökning genomföras, där felet specificeras och avskiljs från kundens egna ansvarsområden (som beskrivs i avsnitt 1.4.4). Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor.

12 Produktbeskrivning 12/ Slutanvändarsupport Slutanvändarsupport för tjänsten ingår normalt inte. Kunden ansvarar själv för att tillhandahålla support till slutanvändarna och instruera dem i hur Telia Desktop Security-tjänsten ska användas. Telia erbjuder dock möjligheten att koppla supportärenden från slutanvändare till Telias Premiumsupport. Detta är en betalsupporttjänst som kan användas för slutanvändare om företaget inte har möjlighet eller inte vill hantera det själva. Läs mer om Telias Premiumsupport på Administratörssupport Telias kundserviceavdelning tillhandahåller support för den av kunden utsedda tjänsteadministratören i frågor som rör tjänsten. Se även våra supportsidor för Telia Desktop Security på Där finns uppdaterad information och svar på vanliga frågor. Det är även här du laddar ned programvarorna som ingår i tjänsten Användarhandbok Det finns ingen separat användarhandbok för tjänsten. Vid behov kan användaren få information om programvaruinställningar och attribut genom att klicka på Hjälp-knappen. Hjälpen öppnas då i ett nytt fönster. 2. Geografisk täckning Telia Desktop Security kan levereras till användare var som helst i världen bara de har tillgång till Internetuppkoppling, oavsett Internetleverantör. Den enda begränsningen är att kontraktsinnehavaren för Telia Desktop Security-tjänsten måste ha ett svenskt organisations nummer. 3. Leverans och ändringar 3.1 Leverans När en beställning har gjorts i Telias ordersystem skickas ett e-postmeddelande till den registrerade kontaktpersonen med en prenumerationsnyckel, användaruppgifter för administratören (kontaktpersonens e-postadress och ett slumpvis skapat lösenord) samt länken till administrationsportalen för Telia Desktop Security. Den första administratören kan sedan skapa ytterligare administratörskonton för andra användare på kundens företag. När informationen mottagits är leveransen som sådan slutförd och den utsedda kundadministratören har fått tillgång till tjänsten, installationsmedia samt avtalsenligt storlek på värd licensen (PC och servrar).

13 Produktbeskrivning 13/ Leveranstid Den första leveransen av prenumerationsnyckel och tillgång till administratörsportalen sker normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning. 3.2 Ändringar Utökningar Kunden kan kontakta Telia för att utöka prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Det enklaste sättet är dock att beställa denna utökning direkt på Uppsägningar och minskningar Kunden måste kontakta Telia för att minska prenumerationsnyckelns omfattning, dvs. antalet värdar (datorer och servrar) som kan använda tjänsten. Minskningen kan beställas direkt på Prenumerationsnyckelns omfattning kan minskas när som helst under kontraktsperioden. Uppsägning av tjänstekomponenter ska göras skriftligen. Telia bekräftar att uppsägningen mottagits. Uppsägning/Annullering ska göras skriftligen via e-postmeddelande till I brevet ska du ange att du vill avbeställa Telia Desktop Security samt inkludera följande uppgifter: Anläggningsnummer / Kund-ID Organisationsnummer Prenumerationsnyckel Företagsnamn Kontaktperson (För och Efternamn) Telefonnummer E-postadress, för bekräftelse av annullering Leveranstid för ändringar Ändringar levereras normalt inom 7 arbetsdagar från det att Telia har mottagit en fullständig beställning.

14 TSP-3058_ Produktbeskrivning 14/14 4. SLA (Service Level Agreement) Installationssupport och svar på vanliga fel/problem finns på Vid fel kontakta Telia 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för felanmälan via telefon (Telia support Center). Servicecentret nås via telefon Det finns tre val: 1. Felanmälan 2. Beställning 3. Fakturafrågor Servicecentret kan hantera två språk, svenska och engelska. Innan kontakt med Servicecentret, skall en första felanalys göras i syfte att specificera felet. Supportärenden hanteras helgfria veckodagar mellan 8.00 och Prisstruktur Tjänsten betalas med en engångsavgift plus en fast månadsavgift. Debiteringen baseras på det antal användare som använder tjänsten. Avgifter faktureras kvartalsvis i förskott. Priset består av följande komponenter: Engångsavgift Fast månadsavgift för tjänsten baserat på antal datorer/användare. Engångsavgifter debiteras normalt i anslutning till den första fakturan. Ändringar som beställs via tjänstens webbportal, eller via normal säljkanal, debiteras enligt tjänstens prislista. Debitering av tjänsten börjar dagen efter införandet eller dagen efter att tjänsten levererats. 6. Allmänna villkor Tjänsten omfattas av Telias allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag.

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Användarmanual. Copyright 2010 BitDefender

Användarmanual. Copyright 2010 BitDefender Användarmanual Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Användarmanual Publicerad 2010.09.16 Copyright 2010 BitDefender Juridisk notering Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna

Läs mer

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Användarhandbok

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Användarhandbok KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 7.0 Användarhandbok KASPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 Användarhandbok Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com Versionsdatum: Maj 2007 Innehåll HOOFDSTUK 1. HOT MOT

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS SCHEMA 1 DEFINITIONER OCH ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER TJÄNSTER 1. Symantecs tjänster 1.1.

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer

Användarguide. (avser version 4.2 eller senare) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Användarguide. (avser version 4.2 eller senare) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Användarguide (avser version 4.2 eller senare) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Innehåll 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nyheter... 4 1.2 Systemkrav... 5 2. Installation...6 2.1 Typisk

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

FileMaker Server 10. Startbok

FileMaker Server 10. Startbok FileMaker Server 10 Startbok 2007 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen, Bento och Bento-logotypen

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide

Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Innan du installerar för första gången...6 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer