Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg)."

Transkript

1 Skogsmästarskolan U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas endast ett urval av de frågor som ställdes i brevet. Svarsfrekvens t.o.m : 38/53 = 72 % HELHETSINTRYCK Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Antal studenter dåligt bra Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). EXAMINATION Hur har proven varit? Här anger 56 procent av de svarande att svårighetsgraden i medeltal varit lagom. Det är ungefär lika många som anger att proven varit något för lätta som anger att de varit något för svåra. Väldigt många understryker att det är stora variationer från kurs till kurs och från lärare till lärare.

2 KOMMUNIKATION Anser Du att Du fått tillräckligt mycket träning i muntlig kommunikation (redovisning av egna arbeten och projekt)? Anser Du att Du fått tillräckligt mycket träning i skriftlig kommunikation? Fler träningstillfällen och bättre feedback från lärarna. (8 st) Starten bra nu i baskursen, men följs inte upp i andra kurser. (2 st) Introducera rapportskrivning tidigt. Tillämpa i alla kurser. (2 st) Många tycker fortfarande att det muntliga är jobbigt. Försök väva in det ännu mer i utbildningen. ( 2 st) Försök skapa fler skarpa lägen med redovisning utanför skolan. Fler tillfällen med muntliga presentationer där studenter får opponera. För lätt att slippa undan idag. Undervisning i retorik. Ge fler tillfällen till diskussion under undervisningspassen. Högre krav bör ställas på de skriftliga redovisningarna. Inför en gemensam SLU-standard för rapporter! I Alnarp får studenterna i smågrupper läsa in och sedan förbereda presentationer av olika vetenskapliga artiklar. Något att ta efter?

3 TREDJE ÅRET Vad anser Du om upplägget med 2 års obligatoriska kurser och 1 års profilering? Antal studenter dåligt bra Medelbetyg: 4,7. bra upplägg nu där man kan skräddarsy sitt eget sista år! (5 st) Bra, men de två första åren bör ses över och t.ex. utökas med mer GIS. Bra, men ge mer information inför valet sista året. Viktigt att kunskapsnivån och kraven upprätthålls på alla kurser under år 3 så man inte kan läsa in utbildningen på 2 år! Hur anser Du att studierna (arbetsformer, nivå, krav, resultat etc.) tillsammans med jägmästarstudenterna har avlöpt? Det gick bra (17 st). bra. (4 st). Jägmästarna verkar vana vid att det ställs högre krav (2 st). Skogsmästarna ligger efter i GIS och rapportskrivning. Jägmästarna ligger efter i ekonomi. Anser Du att inslaget av icke-programkurser kan öka utan att yrkesprofilen riskeras? Här svarar ca hälften nej: 16/38 42 % medan 15/38 39 % svarar ja. Viktigt att behålla den skogliga yrkesprofilen. Studenten klarar att göra egna vettiga val år tre och bör därför själv få bestämma vilka kurser som ska tas med i examen.

4 BRA AVSNITT I UTBILDNINGEN ÖVRIGT Är programkurserna år 3 relevanta? Förekommer överlappning? Saknas någon kurs? Kurserna är relevanta (9 st). Driftskursen överlappar (7 st). Skogsgården överlappar (5 st). Fler skötselkurser borde erbjudas år tre (2 st). Fler kurser med inriktning mot skogsteknik ( 2 st). Skogsgården överlappar till viss del, men viss upprepning behöver inte vara dåligt. Vilka avsnitt i utbildningen tycker Du har varit riktigt bra? Baskurs och statistik (18 st). Ekonomi (11 st). Skötselkursen, tredje terminen (9 st). Resorna inklusive Rysslandsresan (7 st). Fjärde terminen med Snefringeövning och skogsbruksplan (5 st). Ekologin. (5 st). Skogsuppskattningen. (3 st). Skogsgården (3 st). Mitt tredje år (3 st). Skogsteknik (1 st). Över lag nöjd. Lärarna vill studenternas bästa. Utomhusundervisningen. Näringslivsdagarna Go ASK! Helheten! Skulle Du kunna tänka Dig att rekommendera utbildningen till någon annan? YTTERLIGARE NÅGRA CITAT UR BREVEN Förslag på hur utbildningen kan förbättras: Studieorten kan bytas ut. Konstigt att vi inte gått igenom skogsvårdslagen ordentligt. Satsa på att nyrekrytera pedagogiskt kunniga lärare. Använd kursutvärderingarna! En ledarfråga på institutionen att sedan orka ställa krav på kursansvariga lärare.

5 Mer GIS och data integrerat i de skogliga kurserna. Bättre fältutrustning. Mer rapportskrivning en skogsmästare ska vara bra på detta. Mer engelsk litteratur gör oss bättre förberedda för det tredje året. Mindre teori och mer praktriska kunskaper. Ha ett ständigt vakande öga på vad branschen efterfrågar. Bättre lärarpedagogik. Låt kurserna överlappa varandra genom t.ex. en lång övning som berör flera kurser utan att repetition förekommer. Se till att alla lärare är så engagerade att de gör vad de ska. Tycker annars att det är bra standard på utbildningen. Läget är den ständiga frågan. Lockar man bättre lärare om skolan ligger i Uppsala? För övrigt tycker jag att Skogsmästarskolan tar steg i rätt riktning för varje år. Höj nivån på skogskurserna. Flytta till Uppsala så att rekrytering av bra lärare möjliggörs. Ta bort lärare som inte hänger med i utvecklingen. Mer engagerade lärare och högre tempo! Ta bättre till vara på kunskaper från de som nyss varit ute i arbetslivet. Synpunkter på arbetsformer: Höj kunskapsnivån och ge lärarna mer tid till att ge feedback. Ibland löjligt låga krav. Tydligare riktlinjer om vad som krävs vid en redovisning. Kollegiet behöver sätta ner foten lite oftare. För mycket elevdemokrati emellanåt även om avsikten är god. Bättre respons från lärarna på inlämnade redovisningar. Uppdatera och förnya studentlitteratur och tentor. Glöm inte bort bitar som exv. bioenergi där vi fått för lite med oss i ryggsäcken. Fler vetenskapliga rapporter som kurslitteratur. Ställ högre krav på självstudier redan från början. Utöka de skogliga praktiska momenten som är utbildningens profil. Mer krävande examinationsformer. Kursledaren måste ta större ansvar för kursadministrationen. Håll utbildningen branschnära. Forskare är nog bra men de hamnar ofta en bit från verkligheten. Öka kraven för godkänt (i vissa ämnen). Det bör krävas 30 h studier per vecka. Se till att alla som antas uppfyller kraven. Strama upp krav på tentor, inlämningsuppgifter osv. Viktigt att man får feedback på det man gör! Ibland har man varit osäker på om det man lämnat in ens lästs av lärare. Övriga kommentarer: Antalet elever har varit för stort på vår kurs vilket främst gått ut över utomhusundervisningen! Behåll antagningskravet på praktisk erfarenhet före utbildningen. Stort tack till Anna-Stina och Gunsan för personligt bemötande före kursstart, vilket är superviktigt. Glad att det snart är över. Tack för en bra utbildning i stort! SKOGSMÄSTARSKOLAN BOX SKINNSKATTEBERG TEL: FAX:

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: 36-43 Termin: HT 2014 - HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna.

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan ( Inspelningstid 50 minuter, 8 elever, samt Helena, Tony och Ewa. I transkriberingen förekommer talspråksformer som; nåt, dom, asså, osv.. Detta

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Signalera tidigt att det är aktivitet som gäller o Ange redan i kursbeskrivningen att kursen från start kräver studentaktivitet. Motivera

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Johan Lundin och Robert Jönsson

Johan Lundin och Robert Jönsson Civilingenjörer i arbetslivet Riskhantering. - En undersökning av dem som genomgått utbildningen. Johan Lundin och Robert Jönsson Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer