THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA"

Transkript

1 THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA 1

2 Modern- Mantra Thomas Broomé ModernMantra Borås Konstmuseum 28/1 5/ Tryckt i Sverige

3 Innehåll: Thomas Modern- Mantra 25 Broome Förord 9 HowAn Ullus Alicub Empty Locus Ronald Jones 10 Wessel Mutant- Moves 36 nörden Kim West 14 2nd Wall 37 5

4 Blossom Structpong 44 Decay 38 HellHunt 46 Dog Cat 40 Ruby Red rolex Shoes 50 Bizarro NerdNerd 51 rolex 41 Britney Hell 52 Locust 53 KnifeHand

5 Till Lena och Jes 8 9

6 Thomas Broomé Samtidskonstnären Thomas Broomé, född 1971 i Malmö, företräder ett konstnärskap där den interaktiva världen är ett lika självklart redskap som måleri, skulptur eller video. I utställningen ModernMantra på Borås Konstmuseum är psykologi, poesi och politik återkommande ingredienser i ett unikt konstnärskap, där Broomé med en noggrannhet, som gränsar till det maniska, skapat en absolut egen bildvärld. En värld som bakom den dekorativa ytan härbärgerar en kritik av samhällets förtryck av våra tankar. Thomas Broomé använder i sitt konstnärskap upprepningar som en återkommande teknik och får därmed betraktaren att inse de ibland absurda budskap som skapas genom olika medier som bild, film, musik och reklam. En upprepning som blir till ett mantra för att väcka behov och begär så starka att de överskuggar existentiella frågeställningar av betydligt viktigare innebörd. I teckningsserien ModernMantra möter vi interiörer uppbyggda av ord, där konstnären genom att upprepa ett ord som t ex CHAIR, tecknat, framformat och beskrivit en stol på ett sätt som genom vår koncentration blir alla de beskrivningar som Broomé eftersträvar. Broomés bildvärld knyter an till hur exempelvis själva modet skapas genom att det faktiskt fungerar som en konstruerad epidemi; om tillräckligt många upprepar en logotyp, ett varumärke, så blir det till sist en bekräftat»sanning«. Enligt Broomé är det i sammanhanget viktigt att framhålla att det engelska språket är det främsta vapnet för att dessa i sanning interaktiva budskap snabbt kan spridas över hela vår jord. I denna omfattande utställning ser vi flera av Thomas Broomés mest uppmärksammade verk, som den rörliga skulpturen KnivHand sonen] (2004), där en pojke leker»finsk roulette«, och HowAnEmptyVesselMoves (2005), där en tom vas rör sig, styrd av en osynlig kraft, över ett bord. Vi får också uppleva den smått mytologiska HundKatt (2005) som oförtrutet jagar sin värsta fiende - sig själv, samt delar av installationen Locust (2002), där Broomé lämnat det immateriella för att rent hantverksmässigt skapa hundratals gräshoppor av Coca-Cola returburkar. I den pampflettliknande informationen till Locust påminner konstnären, på politiskt 70-tals manér, om globaliseringens effekter med fraser som:»visste du att Coca- Cola används för att rensa rostiga spikar?«det är ingen överdrift att påstå att»modernmantra«är en tankeväckande utställning i ordets sanna bemärkelse. I kontrast till den enkla, och på ytan återhållsamma tonen, framväxer ur konstverkens inre en kraftfull vilja att göra uppror mot det till synes oändliga artificiella begär och de kommersialiserade värderingar som världen idag erbjuds och som liksom ett mantra fortplantar sig till människors hjärnor och ögon. För Borås Konstmuseum känns det extra angeläget att visa upp Thomas Broomés speciella konstnärskap då det var här på den numera legendomspunna utställningen»what is political, anyway?«som han 21 år gammal, fattade beslutet att bli konstnär. Utställningen sammanställdes 1992 av dåvarande museichefen Tomas Lindh. Hasse Persson Museichef Elisabet Haglund Curator Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus Ronald Jones I Att döma av Andrea Mantegnas målning Nedstigning i limbo, daterad 1492, är inträdet i helvetet en rätt flummig tripp. Den kala och vindpinade ingången får planeten Mars att se gästvänlig ut, och de fem figurer som tar hand om Kristus vid hans avsked står där dränkta i fasa, i väntan på det värsta. Mantegna visar den korsfäste Jesus sedd bakifrån. Trots att han har besegrat döden tycks han ha svårt att skaka av sig sin dödliga skörhet. Han lutar sig mot sin stav och tvekar över att ta steget ned i Limbots avgrund. Och varför skulle han inte tveka? En osäker vind blåser upp från denna dunkla och obestämbara plats, och rör upp dörrvaktens transparenta kappa. Dörrvakten till Limbo erbjuder Kristus sin hand, för att göra hans nedstigning stadig. För alla som befinner sig på denna sida av Limbo är det en plats som i sanning saknar motstycke. Denna månad samlades en skock teologer i Vatikanen, på inbjudan av påven Benedictus. Där fullföljde de den nyligen avlidne påven Johannes Paulus den andres önskan att lägga Limbo i malpåse som en av kyrkodoktrinens reliker, och skissade istället upp Limbots oundvikliga öde: i fortsättningen kommer det även att sakna teologiskt motstycke. Limbot har varit i tjänst de senaste tusen åren, och tillhandahållit ett liv efter detta för de oskyldiga: den fåll St. Thomas av Aquino föreställde sig mellan himmel och helvete, dit spädbarn fördes om de dog innan de hann döpas av kyrkan beskrev påven Pius X Limbots varken-eller-het med ovanlig klarhet:»barn som dör utan att ha döpts hamnar i limbo, där de inte känner lyckan av Gud, men inte heller lider.«limbot var platsen St. Augustinus rättmätigt fördömde, platsen som inspirerade till Infernot, och på senare tid har det varit den plats som har skapat bekymmer för den katolska kyrkan i dess kamp mot aborträtten. Vad aborterade foster kan förvänta sig i livet efter detta är inte en fråga som är enkel att besvara, men Limbots existens gör det mer bekvämt för dem som väljer abort, och detta är precis vad den katolska kyrkan vill undvika. Det ser ut som att teologerna, när de samlas igen nästa år för att fatta ett slutgiltigt beslut om Limbot, kommer att ansluta sig till påven Benedictus, som 1984 när han fortfarande var kardinal Joseph Ratzinger drog slutsatsen:»limbot har aldrig varit en av trons definitiva sanningar«. NEDSTIGNING I LIMBO Andrea Mantegna

7 II Ronald Jones I teologisk bemärkelse är Limbots dagar räknade, men inom den kulturella sfären är det intressant att notera att varken-eller-heten aldrig tidigare har åtnjutit en sådan framskjuten ställning eller betydelse för utformandet av hur folk tänker om, skapar och skriver om konst. Tvetydighet, obestämbarhet, relativism, ofullständighet, hybriditet och transdisciplinaritet är rika på förklaringskraft när det gäller att utröna den samtida kulturens mening. Minst lika rika som den uttryckliga betydelsen av limbus, den latinska roten för ordet limbo, som bokstavligen bör översättas som»fåll«eller på»gränsen«. Detta är förstås långt ifrån första gången konstnärer arbetar i obestämbara zoner samtidigt som kritiker sätter samman ett gryende språk för att beskriva vad konstnärerna sysslar med och sedan spekulera om dessa praktikers historiska konsekvenser. Konstnärer som Eva Hesse, Richard Serra och Bruce Nauman hjälpte Robert Pincus-Witten att nå fram till sin definition av postminimalismen, trots att detta stilistiska idiom inte fanns i Pincus-Wittens första utkast till sin text om deras verk. I en period inom konsthistorien där teorin hade ersatt objektet, skapade han utifrån dessa konstnärers verk en elegant hypotes om ett skifte från ontologisk till epistemologisk skulptur, ett skifte från definitionen av vad skulptur väsentligen var till en sorts friare utforskning om vad den skulle kunna bli, en undersökning i vad Pincus-Witten först benämnde»icke-skulptur«, innan han bestämde sig för»postminimalism«. Han hade lika gärna kunnat säga att Hesse, Serra och Nauman befann sig i limbus, eftersom begreppet»postminimalism«, trots att det förklarar var dessa konstnärer är situerade historiskt efter minimalismen, ursprungligen inte sade något om deras faktiska konstnärliga praktiker. Pincus-Wittens idé om en»icke-skulptur«gav uttryck för ett limbo, där konsten ännu inte har Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus REMBRANDT Självporträtt som Zeuxis 1662 fått Historiens välsignelse, men inte heller lider av anonymitet. III Thomas Broomé lever avsiktligen i limbus. Jag kan inte tänka mig honom någon annanstans, och jag kan inte heller urskilja ens en antydan till hans smärtsamma längtan efter något äkta eller renrasigt. Kanske är det bäst att uppfatta honom som dörrvakten till vårt eget kulturella Limbo. Den utsökta ambivalensen i hans praktik har aldrig varit tydligare än i NerdNerd (1999). Detta självporträtt tillhör den långa rad som utgörs av självporträttens monument tänk tillbaks på Rembrandts Självporträtt som Zeuxis (c:a 1662), där den gamle mannen presenterar sig själv såsom han föreställde sig att hans publik skulle förstå honom. Thomas lånar ur den Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus populära mytologin snarare än den grekiska. Här har vi NerdNerden, den oskyldige antihjälten som riktningslöst hasar fram mot någon sorts halvfärdig framtid i ett limbo han aldrig kommer att undfly, av den enkla anledningen att han, likt St. Thomas av Aquinos spädbarn, inte passar in någon annanstans. Det stigande hårfästet och galen professor-frisyren är tillsammans med de nördiga pollisarna obligatoriska för hans art. Såsom en del konstnär, en del programmerare och helt och hållet nörd, utgör han en marginaliserad karaktär, som är fången i det hybridtillstånd där Iron Maiden kan para sig med Texas Instruments. Till samma grad som William Hogarths satir eller Gustave Flauberts Dictionnaire des idées reçues tar Thomas själv på sig den oklädsamma karikatyren, bara för att oceremoniellt putta ut den över löjlighetens rand. Den tragekomiska episod av schizofreni NerdNerd återger säger lika mycket som hela volymer om en kultur där det är rutin att se utställningar som skryter med att visa upp två eller tre konstnärliga praktiker. Men i de flesta av dessa fall handlar det om sammansättningar, inte amalgam med andra ord, om att konstnärerna på ett mycket tydligt sätt är bättre på en sak än en annan: de är skickligare på att göra skulpturer än att redigera video, utmärker de sig i scenografi så skulle deras färdigheter i performance behöva finslipas, osv. Thomas utställning i Borås är något helt annat, den smälter till synes obesvärat samman olika praktiker, snarare än att bara samla ihop dem. Till att börja med är det ytterst ovanligt att de hårda vetenskaperna får spela någon som helst roll i den samtida kulturen; ett symptom på en nedlåtande fördomsfullhet från vetenskapssidan, och på det beklagansvärda mindervärdeskomplex som försvagar konsten. Än mer ovanligt är det att finna en konstnär som är lika fulländad i konst som i hård vetenskap, men Thomas Broomé är just en sådan. Efter att ha skaffat sig en högskoleutbildning som konstnär studerade Thomas sedan programmering, och att denna dubbla utbildning i konst och vetenskap flätades samman på ett lyckligt sätt bevisas av hur han rör sig med ovanlig lätthet och självförtroende mellan åtskilda discipliner och på vägen avsiktligen rör samman sin praktik till ett amalgam. Han tillhör en ny generation konstnärer vars praktik rättvist kan karaktäriseras som en hybrid-fusion: han är inte bara en intressant konstnär som är duktig på att programmera, eller en programmeringsexpert med en djup uppskattning för installationskonst, utan han smälter strategiskt samman sin konst till något tredje. Detta har en historisk signifikans. Thomas är en av ett litet antal konstnärer som framgångsrikt har förhandlat fram en sorts avspänning mellan konst och de hårda vetenskaperna, ofta med bestående resultat. I likhet med de andra talar Thomas i sin praktik i första person men med ett tredje språk, vilket är resultatet av att han har lyckats förena konst och vetenskap på ett sätt som gör dem omöjliga att skilja åt. EDWARD HICKS The Peaceable Kingdom

8 Ronald Jones IV Enligt legenden väcktes nörden till liv på Rensselaer Polytechnic Institute: en student som valde studerkammaren framför ölhallen blev känd som en»knurd«alltså»drunk«stavat baklänges. Likt Dr. Frankenstein förenar Thomas klichén om den alkoholistiske konstnären med karikatyren av en nogräknad programmerare, och skapar på vis sitt självporträtt utifrån monotona och förment oförenliga klichéer. I Jesaja 11:6 kan vi läsa om en plats utan motstycke där vargen och lammet lägger sig tillsammans för att leva i varken-eller-het, i en kuslig tillflyktort i det fredliga Limbot. Om du håller ditt finger mot vår kulturs puls kommer du att känna varken-eller-hetens betydelse en kultur någonstans i framtiden som kommer att vara en förening av vad som en gång var oförenligt. Kanske är detta det övergripande budskapet med Thomas utställning i Borås: konstruktionen av en ullus alicubi locus, ett någonstans, varsomhelst, någon annanstans. NERDNERD 1999 Mutantnörden Kim West Det finns många sätt att förstå och förhålla sig till medieteknologiernas utveckling och den roll de intar i det samtida samhället. Man kan förstås välja den enklaste vägen, och hylla dem för hur de gör livet lättare, kommunikationen snabbare, ökar tillgänglighet, förbättrar utbud, skapar flexibilitet och upphäver gränser osv. Varje period i den moderna tidsåldern har förmodligen haft sin egen motsvarighet till dagens ( eller gårdagens) IT-profeter och elektronikförsäljare, som predikar en lika bekväm som naiv framstegstro (it s are getting better) för att övertyga folk om nödvändigheten i att köpa nya apparater för mer pengar i snabbare takt. Man kan också välja den motsatta vägen, och se den teknologiska samtiden som höjdpunkten och slutpunkten för den mänskliga civilisationens inneboende och självdestruktiva strävan efter makt och kontroll. På så vis tycks en stor del av den kritiska konstnärliga och teoretiska produktionen idag informeras av en mer eller mindre paranoid och dystopisk världsbild, som väver samman teman från tänkare som Heidegger, Debord och Deleuze till en lös teori om en samhällsform där tekniken fullbordat sitt väsen och instrumentaliserat vårt förhållande till världen och varat, där underhållningsindustrin har infiltrerat och tagit makten över själva det sociala fältet, och där kapitalet alltid omedelbart kan assimilera alla avvikelser och desarmera alla former av motstånd. Thomas Broomé är trött på datorer. Han bekänner sig definitivt inte till någon naiv tro på deras frigörande kraft, men han fördömer dem inte heller som djävulens senaste redskap. Han är bara trött på dem. De skapar mer arbete, inte mindre. Och de är dyra och dåliga, rentav farliga.»det finns en jättelik debatt om DNA-kartläggning, kloning, integritet och humanism«, förklarar han när jag besöker honom i hans ateljé en decemberkväll.»samtidigt lägger vi över ansvaret för hela vår infrastruktur på en rad sårbara databurkar, utan att någon diskuterar det eller kritiserar det över huvud taget.«att Broomé har tröttnat på datorer innebär inte, tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro, någon radikal vändning i hans konstnärskap. Han är inte och har aldrig varit en»datakonstnär«i snävare bemärkelse en konstnär vars verk uteslutande är baserade på digitala teknologier eller»nya medier«. Däremot tror jag att man kan säga att en central utgångspunkt för hans konstnärskap sedan början har varit hans uppriktigt hängivna, ofta sarkastiska och alltid skeptiska förhållningssätt till sin medieteknologiska samtid. Sedan tidigt nittiotal har han i en lång serie verk utförda i en mängd olika medier, genrer och tekniker från The Kill (1995) och NerdNerd (1999), via BrainBall (2000) och HellHunt (2001), till Desktop (2001) och Pixelman (under arbete) ägnat sig åt att bearbeta, kritisera och driva med de medieteknologier som har omgivit honom och präglat hans tillvaro. Vad skulle känneteckna en kritisk hållning gentemot den teknologiska samtiden en hållning som varken bygger på blind acceptans eller kategoriskt fördömande, som varken är naivt hyllande eller uppgivet dystopisk? Vad 14 15

9 Mutantnörden MODERNMANTRA 2005 (Detalj ur WIC) skulle den vara kritisk mot? Låt oss utgå från två enkla hypoteser. För det första, att digitala teknologier idag är närvarande på alla platser och i alla rum i samhället (hem, arbetsplatser, offentliga rum, urbana rum, institutioner, kommunikationsnät, osv), och att de där utövar ett stort inflytande över hur människor beter sig, förhåller sig till varandra och uppfattar sin omgivning. Samtidigt råder en i det närmaste total»datoranalfabetism«, för att använda Friedrich Kittlers term dvs, i princip ingen kan förstå, läsa eller skriva den kod som ligger till grund för hur dessa teknologier fungerar, utan alla är istället hänvisade till de maskiner och gränssnitt som finns tillgängliga och är tillåtna på den medieteknologiska marknaden. Vilket i sin tur ger de företag som tillverkar och säljer dessa maskiner och gränssnitt en betydande, tyst och svårförhandlingsbar makt över de fält som dessa teknologier verkar i. 1 För det andra, att man för att kunna förstå dessa teknologiers effekter därmed inte bara kan tänka dem som verktyg, tillverkade för att underlätta människans aktiviteter, utan att man snarare bör föreställa sig att de på en fundamental nivå påverkar människans villkor vad hon kan se, säga och göra över huvud taget, och följaktligen hur hon förstår sig själv och relaterar till sin omvärld. Med andra ord, att det skulle vara ett misstag både att förstå medieteknologierna som något rent sekundärt i förhållande till människan, och att tänka sig att deras verkan är begränsad till själva de digitala teknologiernas sfär. Istället bör man föreställa sig att medieteknologierna förändrar förutsättningarna för hur vi förstår oss som människor, ytterst vad vi föreställer oss att en människa kan vara, över huvud taget och att deras effekter därmed sprider sig till och påverkar alla mänskliga aktiviteter, alla nivåer av det mänskliga livet. På så vis kan det t. ex. vara lockande att se en koppling mellan, å ena sidan, uppkomsten av de digitala teknologierna, som låter text, bild, ljud och film reduceras till en och samma kod och hanteras i en och samma maskin, och, å andra sidan, utvecklingen av ett»post-medialt«tillstånd i den samtida konsten, där en konstnärlig uttrycksforms materiella underlag 1 Jfr Kittler,»Datoranalfabetismen«, övers. Lars E Nyman, i Maskinskrifter, red. Otto Fischer och Thomas Götselius, Anthropos, Gråbo 2003, t. ex.:»[d]atoranalfabeten som sådan har med andra ord blivit subjekt eller undersåte till en corporation. Han är lika massivt och ogenomskinligt underkastad den digitala koden som t. ex. sin genetiska kod. (244f) 2 För den mest utförliga presentationen av begreppet»uppdelningen av det förnimbara«(»le partage du sensible«), se La Mésentente, Galilée, Paris 1995, kap. 2:»Le tort: politique et police«. Se även Le Partage du sensible, Fabrique, Paris 2000 och Malaise dans l ésthetique, Galilée, Paris 2004, kap. 1. Ett urval av Jacques Rancières artiklar är under utgivning i svensk översättning på Site Editions Bernard Stiegler har kritiserat Rancières begrepp för att vara naivt och förenklat, och istället talat om»förnimmandets katastrof«(»le catastrophe du sensible«), ett begrepp som hänvisar till hur medieteknologiernas användning idag inte bara definierar vad människan kan förnimma, utan även utarmar hennes förmåga till förnimmelse som sådan, på en grundläggande fenomenologisk nivå. Jfr Stiegler,»Om den symboliska fattigdomen«, om kontrollen av affekterna och den skam som denna skapar, övers. Jonas (J) Magnusson, i OEI nr , Se även Martin Thomassons artikel i samma nummer av OEI. MODERNMANTRA 2005 ( Detalj ur Bedroom) inte längre tänks bära på något unikt väsen, och där konstnären blir någon som kan röra sig fritt mellan medier, uttryck och genrer. Det centrala problemet skulle enligt en sådan här enkel bild därför handla om utformningen av den värld den»uppdelning av det förnimbara«, med Jacques Rancières begrepp som medieteknologierna bidrar till att framställa, samt om vem som har tillgång till denna värld och vem som har möjlighet att påverka dess utformning. 2 Och en kritisk hållning gentemot denna situation skulle inte bara bestå i att faktiskt göra motstånd mot dem som försöker skaffa sig monopol över medieteknologiernas fält, genom att man utarbetar alternativa teknologier, saboterar befintliga teknologier, ifrågasätter upphovsrättsstrukturer, eller liknande utan också i att man på ett vidare plan bearbetar, kritiserar och omkonfigurerar de symboliska regelmässigheter denna»uppdelning av det förnimbara«bygger på, de relationer mellan vad som låter sig sägas och vad som låter sig ses den håller tillgängliga. Regelmässigheter och relationer som alltså definierar den värld vi rör oss i, och därmed också hur vi förstår oss själva och våra möjligheter till handling i denna värld. Det är i ett sådant utvidgat teknologikritiskt fält jag tror att man bör situera Thomas Broomés konstnärliga praktik. Ett av hans senaste verk, ModernMantra (2005), markerar på ett tydligt sätt vilken position han intar och vilka teman han arbetar med. ModernMantra är en serie på 18»textteckningar«, gjorda i tusch på vitt papper. De föreställer ganska schematiskt sterila och avbefolkade interiörer, ofta enkelt men propert möblerade. Man behöver inte ställa sig särskilt nära dem för att se att teckningarna egentligen är kalligram, att interiörerna är tecknade av ord som samtidigt beskriver vad de avbildar. Alltså består figuren av ett bord i en av teckningarna av ordet»table«repeterat gång på gång, enligt följande modell: TABLE TABLE TABLE TABLE T T A A B B L L E E men väldigt mycket mer detaljerat, lagt i perspektiv, osv. Operationen i dessa»textteckningar«är enkel men motsägelsefull. Orden i dem är å ena sidan just ord: de är benämnande och går utan vidare att läsa och förstå»ta- BLE«,»CEILING«,»MIRROR«, etc. Å andra sidan är orden också bild: de är organiserade till gestalter, de är mimetiskt föreställande, deras»transparenta meningsfullhet«förnekas genom att de reduceras till rena, materiella figurer på papperets yta. Å ena sidan är orden alltså språkligt betecknande, å andra sidan figurativt avbildande men dessutom benämner dessa 16 17

10 Kim West Mutantnörden ord precis det som de avbildar när deras språkliga transparens förnekas och de reduceras till materiella figurer. Dvs: orden är (benämnande) ord, orden är (icke-benämnande) bild, och orden benämner vad de själva (på ett ickebenämnande sätt) avbildar. Jag tror att man kan säga att ModernMantras grundläggande egenskap finns i denna dubbelhet, denna samtidiga närvaro på en mångfald betydelsenivåer. En dubbelhet som man skulle kunna beskriva i klassiska filosofiska termer, som ett spel med skillnaden mellan ordens ytliga bildmässighet och språkliga meningsfullhet, mellan tecknens betydelseskikt och meningsskikt, mellan»bokstaven«och»anden«, etc. ModernMantra skulle i en sådan läsning peka ut en mycket svårbestämbar position på gränsen mellan de olika betydelsenivåerna, en position där ordens många samtidiga och motsägelsefulla funktioner i sista hand signalerar det problematiska i att på ett strikt sätt upprätthålla åtskillnaden mellan dessa betydelsenivåer. Men ModernMantra sätter inte bara olika semantiska nivåer i spel. Vad föreställer dessa»textteckningar«egentligen? Och hur? De sterila och avbefolkade rum de avbildar ger ett helt artificiellt, konstruerat intryck, som påminner om datorgenererade miljöer, såsom virtuella rum eller dataspelsinteriörer eller något liknande. Samtidigt kännetecknas de ting som avbildas i ModernMantra framför allt av en sak: att de bär sina namn på sina ytor eller rätttare sagt, att tingens ytor inte består av något annat än tingens namn. Om dessa»textteckningar«föreställer datorgenererade rum, så är det därför som att dessa rum samtidigt skulle vara avbildade och»avkodade«, som att man både kunde se på tingen och igenom dem, till den kod de är uppbyggda av eller med andra ord, som att vi på en och samma gång hade tillgång till koden och det gränssnitt som tolkar den, översätter den, gör den begriplig och användbar (för oss datoranalfabeter). På så vis för ModernMantra tankarna till en klassisk topos i alla science fiction-berättelser: scenen där hjälten plötsligt drabbas av en sorts klarsyn, och lär sig att se igenom simulationernas och skenets yta (gränssnittet) till den verkliga verkligheten där bakom (koden). ModernMantra pekar ut en liknande position i förhållande till gränssnittet och koden, med den betydande skillnaden att det i dessa»textteckningar«inte finns något som motsvarar science fiction-fantasins radikala separation eller hierarki mellan olika verklighetsnivåer, mellan det blott simulerade och det egentligt verkliga. Istället är det som att ModernMantra även här skulle ange en svårbestämbar plats, på gränsen mellan olika betydelsenivåer och symbolsystem en plats som också i detta fall i slutändan skulle signalera just det problematiska i att försöka skilja dessa symbolsystem och betydelsenivåer åt på ett strikt sätt. Man kan se ModernMantra ur ännu ett perspektiv. När jag nämner för Broomé att hans»textteckningar«får mig att tänka på scenerna i en viss science fiction-film blir han förvånad, medger att det finns en likhet och konstaterar att han inte alls hade tänkt på det.»textteckningarna«i serien ModernMantra föreställer, förklarar Broomé, interiörer i olika lyxlägenheter. De bilder som ligger till grund för dem kommer från mäklarhemsidor på nätet. Och de tecken som»textteckningarna«är uppbyggda av, rättar han, liknar bara på ett mycket begränsat sätt de tecken som ligger till grund för datorbaserade gränssnitt. Det är analoga ord, inte digital kod. Närmare bestämt substantiv, som benämner olika saker. Titeln ModernMantra, fortsätter Broomé, hänvisar helt enkelt till den»moderna människans mantra«, enligt vilket man förverkligar sig själv genom att köpa dyra saker.»textteckningarna«i serien visar miljöer som är helt uppbyggda av lyxvaror, från de PIXELMAN (under arbete) skrytvåningar ursprungsbilderna föreställer till de möbler, prylar och kläder skrytvåningarna är fyllda med (notera t. ex. hur kläderna i en av»textteckningarna«är tecknade med plaggens varumärken). Det faktum att ModernMantra avbildar en värld vars princip är den rena varufetischismen med hjälp av namnen på de varor som fyller upp denna värld, blir därmed en kommentar till hur de värden som driver denna fetischism är helt abstrakta, immateriella: det är inte tingens eventuella användbarhet som gör dem åtråvärda, utan det system av symboler de är inskrivna i. På så vis kan man säga att ModernMantra pekar ut ännu ett symbolsystem som styr vår tillgång till världen, denna gång inte för att ange någon ambivalent gränsposition i förhållande till detta system, utan bara för att ställa fram det och medvetandegöra det, enligt en lika enkel som traditionell kritisk modell. För det första anger ModernMantra alltså en sorts semantiskt gränsläge, en instabil plats mellan ordens bildmässiga och meningsbärande nivåer. En plats som kan sägas underkänna den strikta åtskillnaden mellan dessa nivåer. För det andra anger den ett lika instabilt gränsläge mellan olika tecken- eller symbolsystem, mellan kod och gränssnitt. Även här underkänns den strikta separationen mellan de olika teckensystemen. Och för det tredje pekar Modern- Mantra ut det symbolsystem som kan sägas»överkoda«alla de andra: kapitalismen (för att uttrycka det kortfattat). Sammantaget kan man säga att ModernMantra med dessa operationer markerar vilken position Broomé intar i sitt konstnärskap. Han söker en kritisk hållning med utgångspunkt i ett läge på gränsen mellan olika betydelsenivåer, på gränsen mellan till synes motsatta symbolsystem. Broomé har gjort flera verk som befinner sig precis i den form av gränslägen ModernMantra pekar ut, verk som samtidigt tycks vara närvarande på en mångfald betydelsenivåer och symbolsystem, och där spelar med nivåskillnaderna och driver med systemens regler. För att bara ta två tydliga exempel skulle man kunna nämna skulptur-projektet Pixelman (under arbete) och installationen Desktop (2001). Projektet Pixelman går helt enkelt ut på att Broomé ska tillverka en exakt tredimensionell återgivning i naturlig storlek av en datoriserad, pixeliserad 3D-bild av sin egen kropp. Spelet med nivåerna är uppenbart: skulpturen ska inte bli en återgivning av Broomé, utan av den digitala bilden av honom, komplett med pixlar och allt egenheter som förstås enbart är resultaten av en dators tekniska begränsningar: processorkraft, skärmupplösning, etc. Instal

11 Kim West Mutantnörden lationen Desktop, i sin tur, består av ett antal kopior i naturlig storlek av kontorsplatser, med skrivbord, kontorsstolar, datorer, skärmar och tangentbord, allt gjort i papp. Spelet med nivåer är inte lika uppenbart här, men å andra sidan vrids det ett varv längre. Desktop tycks vid en första anblick bara bestå av pappkopior av vanliga arbetsstationer. De ser mycket oanvändbara ut. Men snart förstår man att verket också bygger på en lek med ordet»desktop«, eller»skrivbord«.»skrivbord«är förstås namnet på navigeringsfönstret i (i princip) alla operativsystems användargränssnitt. Och som sådant utgör det typexemplet på hur dessa gränssnitt inte bara är till för att göra operativsystem och DESKTOP 2001 teknologier lätthanterliga, utan också syftar till att antropomorfisera dem, få dem att kännas mänskliga, naturliga, självklara, så att man förtränger gränssnittens artificiella, teknologiska status och därmed också sin egen (eventuella) oförmåga att faktiskt hantera dessa teknologier: sin egen datoranalfabetism. Broomés mycket oanvändbara pappkopior av faktiska, materiella skrivbord och datorer driver på ett effektivt sätt med denna antropomorfisering. Samtidigt som skrivborden i Desktop utgör en tydlig hänvisning till datorernas»skrivbord«så skulle ingen någonsin missta dem för autentiska, utan tvärtom ger de ett nästan överdrivet artificiellt, rentav taffligt intryck. Men Broomé arbetar naturligtvis också på andra, mindre bokstavliga sätt med gränserna mellan medieteknologiernas symbolsystem och betydelsenivåer. Man skulle kunna urskilja två grupper av verk inom hans konstnärskap, där han på olika vis behandlar, bearbetar och kritiserar de regelmässigheter som kännetecknar den»uppdelning av det förnimbara«medieteknologierna bidrar till att inrätta. Den första gruppen skulle bestå av verk där Broomé, med varierande metoder, visar godtyckligheten, ibland rentav absurditeten, i medieteknologiernas logik, och i den retorik som syftar till att saluföra dem och rättfärdiga deras utbredning. Här skulle man påträffa verk såsom den häxjagande webroboten HellHunt och de glatt sarkastiska installationerna BrainBar och BrainBall. Den andra gruppen skulle bestå av verk där Broomé snarare leker med idén om en gestalt som kan bebo medieteknologiernas värld, en gestalt som kan röra sig mellan åtskilda symbolsystem och betydelsenivåer, en gestalt vars själva kropp och livsform är anpassad till teknologiernas mångfald av ordningar och skikt: mutanten. Här skulle man påträffa verk såsom Locust, varumärket som förvandlas till en insektssvärm, Afterlife, blomman som dematerialiseras och aldrig vissnar, och NerdNerd, den oövervinneliga korsningen av en nätverksutvecklare och ett hårdrocksfyllo. PSYKO (1999) och HellHunt (2001) framstår som tydliga exempel på verk som skulle tillhöra den första gruppen. De bygger båda på övervakningsteknologier, och desarmerar med en viss träffsäkerhet den retorik om matematisk precision och exakt programbarhet som PSYKO 1999 kringgärdar dessa teknologier. PSYKO utgörs av ett datorstyrt kameraöga och ett lasersikte. Kameraögat scannar av det rum verket är installerat i och informationen läses av i ett program som identifierar mänskliga figurer. Programmet väljer slumpmässigt ut en av dessa figurer och säger åt kameraögat att följa offrets rörelser och lasersiktet att ständigt markera honom/ henne med sin karaktäristiska röda prick. Alla som har sett Harun Farockis filmer vet att dessa teknologier idag finner en mycket bred tillämpning, och används såväl inom militärindustrin som i civila och kommersiella fält, på offentliga platser och i shoppinggallerior. Vad PSYKO visar är kanske framför allt dessa teknologiers grundläggande likgiltighet och godtycklighet: den pedagogiskt utställda datorn visar hur programmet väljer sina offer utan urskiljning och hur laserpricken följer dem obarmhärtigt, ända tills de försvinner utom räckvidd. HellHunt bygger på en liknande idé. Den centrala operationen i detta verk utförs av en webrobot, som scannar av bilder på nätet, identifierar vissa punkter i dem, och kontrollerar om några av dessa punkter bildar djävulspentagrammets mönster. Om den finner en sådan bild laddar den hem den, ritar ut punkterna och den uppoch-nedvända, femuddiga stjärnan på den, samt skickar ett mail till hemsidans innehavare, där han/hon uppmanas att genast upphöra med sina satanistiska aktiviteter och plocka bort bilden ifråga från nätet. Det väsentliga med HellHunt är inte, som man skulle kunna tro, att det tycks finnas en suggestiv logik i hur den hittar pentagram på de mest (eller minst) osannolika platser: i Britney Spears ansikte, mellan en asiatisk porrstjärnas sammanbundna armar, över madonnans sköte, osv. Det väsentliga är tvärtom att denna inkvisitoriska webrobot är usel: den hittar pentagram precis överallt, helt utan logik, och när den väl råkar på en bild med gethuvud, satanistiska hieroglyfer och ett stort, tydligt pentagram, så missar den totalt och ritar ut stjärnan någonstans mellan två av det verkliga pentagrammets uddar och getens vänstra horn. De två verken BrainBar och BrainBall (båda 2000) driver på angränsande sätt med den sköna nya värld av precision, perfektion och harmonisk interaktivitet som en viss teknologiretorik utlovar. BrainBar (som Broomé har gjort i samarbete med Ingvar Sjöberg) är, som namnet antyder, en sorts mekanisk bar, som blandar drinkar som passar överens med kundens hjärnaktivitet. Maskinen är utrustad med allt man kan tänkas behöva: informationsteknologi, elektronik, lampor, slangar, flaskor och EEG-sensorer. Besökaren sätter på sig pannbandet med EEG-sensorer, låter dem registrera hans/hennes hjärnaktivitet, temperament, etc. och sedan blandar BrainBar till precis den grogg besökarens hjärna ber om. Fantastisk teknologi. Vad som finns i flaskorna? Vilken relation som kan tänkas finnas mellan hjärnvågor och proportionen spritsorter i en viss grogg? Oväsentligt. Det finns EEG-sensorer, teknologi, programvara och sprit: naturligtvis blir groggen perfekt på något sätt. BrainBar är en dum ma

12 Kim West Mutantnörden skin. Och som sådan ger den prov på Broomés nördiga humor, hans glada sarkasm: att använda spjutspetsteknologi och en hel stab ytterst kompetenta programmerare för att tillverka en drinkblandare och presentera den som interaktiv ny-media-konst är inte att göra sig rolig på andras bekostnad, det är att ha roligt på bekostnad av det system man samtidigt driver med. BrainBars systerverk heter BrainBall. Om BrainBar sköt IT-idealet interaktivitet i sank så är BrainBall konstverket som slutgiltigt, oåterkalleligt och definitivt sänkte det. BrainBall, som Broomé gjort i samarbete med medlemmarna i gruppen Smart Studio, är ett teknologiskt bollspel för två deltagare. Spelarna sätter sig mitt emot varandra, på varsin sida om ett bord. På bordet finns en spelplan med två mål och en liten kula. Vid varje spelarplats finns EEG-sensorer. Spelet är enkelt: kulan rör sig mot den sida där den spelare som har högst hjärnaktivitet sitter. Det gäller att göra mål på sin motståndare. Det finns otroliga bilder från BRAINBAR 2000 matcher i BrainBall: vid ändarna av ett avlångt bord sitter, hänger, ligger två fullkomligt livlösa kroppar över varsin stol, med sladdar fastsatta i pannan. När Broomé tillsammans med sina kollegor genomförde detta projekt var han anställd som»artist researcher«på Interactive Institute, där det gjordes ambitiösa undersökningar med hundratals försökspersoner om BrainBalls effekter och skrevs studier om spelets möjliga samhälleliga tillämpning. Jag är förvånad över att han kom undan med det. Vid sidan om denna grupp av verk, där Broomé driver med retoriken om medieteknologiernas samhälleligt progressiva kraft, drar deras funktionssätt till absurda slutpunkter, och på så sätt visar hur deras symbolsystem och ordningar kan sägas brytas upp inifrån, skulle man alltså kunna peka ut en annan grupp verk, som snarare bygger på att Broomé leker med idén om de hybrida och muterade livsformer som befolkar det gränsläge mellan olika betydelsenivåer och BRAINBALL 2000 symbolsystem han pekar ut i sitt konstnärskap. Ett av dessa verk är Locust (2002), som består av decimeterstora modeller av gräshoppor, tillverkade av Coca-Cola-burkar. När Locust ställs ut visas det som ett myller, en oräknelig mängd av Coca-Cola-gräshoppor som, till ackompanjemang av ljudet av svärmande insekter, på ett suggestivt sätt invaderar utställningsrummet. Locust har förstås anklagats för att vara banalt, och kanske finns det inte så mycket att tillägga om Coca-Cola-varumärkets svärmande imperialism. Vad man skulle kunna notera är däremot hur modellen för Locusts utformning och för hur detta verk installeras och presenteras egentligen inte verkar komma från småkrypens rike, utan snarare från hur den hotfulla insektssvärmen representeras i vissa äventyrs- och skräckfilmer (Broomé nämner en scen ur Mumien 2). Med andra ord, när Locust myllrar in genom ventilationssystemet på SOC i Stockholm så liknar det förmodligen inte så mycket beteendet hos de gräshoppssvärmar som förstör skördar i Nordafrika, utan mer de digitala specialeffektssvärmar som invaderar hjältens sista klaustrofobiska tillflyktsort och fyller upp filmduken i det senaste Hollywoodspektaklet. På så vis blir Locust ett verk som, i likhet med vissa verk av Christian Andersson, leker med att skapa faktiska, materiella versioner av»omöjliga«specialeffekter. I förlängningen blir det därmed också en sorts mardrömsvision, där medieteknologiernas immateriella, digitala monster lämnar sin»rent artificiella«sfär för att invadera»verkligheten«som faktiska, fysiska, levande varelser och i detta avseende är det inte oväsentligt att Locust samtidigt visar hur ett visst, helt»konstruerat«och»artificiellt«varumärke antar levande form. Men hur ska man förstå detta grepp? Ska man tänka sig att Broomé är ute efter att ställa den traditionella frågan om gränsen mellan simulation och verklighet, mellan artificiella medieteknologier och verklig natur, mellan digitala monster och levande varelser? Ett annat av de verk där Broomé laborerar med idén om hybrida och muterade livsformer, Afterlife (2001), visar hur han i själva verket tycks söka en annorlunda problemställning. Afterlife består 22 23

13 Kim West Mutantnörden av krukväxter, biosensorer, programvara och mer informationsteknologi. Biosensorerna registrerar den elektriska aktivitet blommorna alstrar. När blommorna vissnar översätts informationen till binär kod och förs över till ett program i en dator, som utifrån denna information skapar en sorts representation av en blomma. Denna representation av en blomma, som alltså rimligtvis inte är mindre komplex än själva ursprungsblommorna och som dessutom står i en sorts indexikal relation till samma ursprungsblommor,»lever«sedan vidare i digital form på datorskärmen. Man kan nu förstås föreställa sig att Afterlife på detta sätt vill ställa frågan om livets natur och om skillnaden mellan det»blott artificiella«och det»egentligt verkliga«. Men AFTERLIFE 2001 det är osäkert hur långt man kommer med en sådan läsning. Kanske bör man inte tänka sig att poängen med Afterlife är att visa hur den»organiska«blomman och den»artificiella«,»digitala«blomman är desamma, likadana, av samma status, samma natur vilket de givetvis inte är. Snarare tror jag att Afterlife helt enkelt vill poängtera att den digitala representationen av blomman inte är mindre verklig än den»naturliga«blomman själv, lika lite som specialeffektsgräshopporna i en Hollywoodfilm är mindre verkliga än modeller av dem tillverkade av Coca-Cola-burkar, eller gränssnittet är mindre verkligt än koden, osv. Bilder, gränssnitt, pixlar, information, kod, varumärken och krukväxter är alla till samma grad verkliga företeelser, och som sådana påverkar de utformningen av den värld vi rör oss i. Dvs, de är inte alla av samma natur, men de skiljs åt av andra saker än sina grader av verklighet av att de hör hemma i olika rum, av att de är verksamma i olika fält, av att de tillhör olika symbolsystem och olika betydelsenivåer, osv. Och det kritiska problemet är inte frågan om skillnaden mellan simulation och verklighet, mellan det artificiella och det naturliga, mellan människa och maskin det kritiska problemet är, för att upprepa, att alla inte har tillgång till dessa rum och dessa fält, dessa symbolsystem och nivåer, och att alla därmed inte har möjlighet att påverka deras utformning. Med andra ord, det finns något absurt i tanken på att människor idag tillbringar halva sina vakna liv framför olika skärmar och att man samtidigt envisas med att diskutera skärmarnas ontologi i termer av»overklighet«,»illusion«och»simulation«. Vad skulle krävas för att man började uppfatta dem som verkliga? Ingen skulle förneka att medieteknologierna intar en helt central position i det samtida samhället, och att de på så vis bidrar till att utforma den värld vi rör oss i, och i förlängningen villkoren för hur vi uppfattar oss själva och vår relation till denna värld. Men samtidigt som vi upplåter definitionen av vår egen tillvaro på en rad»sårbara databurkar«, som i princip ingen egentligen har förmågan att kontrollera och hantera (»datoranalfabetism«, än en gång), så tycks den kritiska diskussionen i många fall stå och stampa med en måttligt fruktbar problemställning om skillnaden mellan simulation och verklighet, mellan det artificiella och det mänskliga, etc. På ett sätt är det som att vi har låtit oss separeras från oss själva: vi har glatt och okritiskt låtit medieteknologierna inta en helt bestämmande roll i vår tillvaro, och därmed har vi också överlåtit kontrollen över motsvarande del av vår tillvaro till dem som har makten över medieteknologiernas fält. Broomé har gjort två verk som kan uppfattas som en sorts allegorier över denna situation, HundKatt (2005) och NerdNerd (1999). Hund- Katt är en skulptur i»naturlig«storlek av en varelse vars främre hälft kommer från en hund och vars bakre hälft kommer från en katt. Skulpturen fångar denna dubbla gestalt i en ursinnig jakt på sin egen/den andres svans. Verket kan sägas visa en viss personlighetsklyvnings dilemma: HundKatt har åtskilts från sig själv, en del av honom/henne har förvandlats till hans/hennes värsta fiende och därmed kan han/hon inte frigöra sig från den del av sig själv som har blivit en annan utan att samtidigt förgöra sig själv. NerdNerd är HundKatts motsats. Där Hund- Katt visar en märklig varelse som består av två konkurrerande delar, ställer NerdNerd oss inför en inte mindre bisarr skapelse, som även han är tudelad, men vars delar snarare kompletterar och understödjer varandra. NerdNerd är helt enkelt ett fotografi av Broomé själv, där han har på sig ett klädesplagg som till hälften består av kontorsslavens vanliga kostym, komplett med skjorta, slips och kulspetspennor i bröstfickan, och till hälften av den slafsige nördens patenterade uniform: Iron Maiden-tröja och urtvättade blåjeans. Man kan tänka sig på vilka sätt dessa till synes motsatta halvor kompletterar varandra. Dels utspelar sig såväl den förre som den senare figurens liv framför en datorskärm: den ene utvecklar nätverkslösningar, programvara och övervakningsteknologier, den andre spelar nätverksspel, laddar ned dödsmetall och bryter ned brandväggar. De har båda alltså åtminstone en viss grad av»datoralfabetism«, för att leka med Kittlers begrepp. Men samtidigt kommer dessa halvor från helt åtskilda världar, och deras allians har förödande konsekvenser: när den förra halvan tror sig ha utvecklat ett fulländat och ofelbart kontrollsystem så förstör den senare alltihop genom att visa att det inte ens kan hitta djävulen på internet, och när den förre tillverkar ett sofistikerat hårdvarusystem för människa-maskin-interaktion så använder den senare det för att slanga fulsprit. Det är en säregen gestalt Broomé ger upphov till i sin strävan efter att ifrågasätta medieteknologiernas givna roll, pervertera de symbolsystem de inrättar och visa att vem som helst fortfarande kan ta makten över deras utformning. Man kan kalla det en ny art: mutantnörden

14 AMODERNDAYMANTRA (Ink drawing, 72 x 102 cm) st teckningar Repetition as Desire Creation

15

16

17

18

19 HOWANEMPTYVESSELMOVES (Table and vase) 37

20 2NDWALL 38 (Ink drawing, 72 x 102 cm)

21 HUNDKATT 40 (sculpture 75 x 80 x 45 cm)

22 rolexbizarrorolex (Ink drawing, Diptych, each 102 x 72 cm) In the Bizarro world, a cube-shaped planet known as»htrae«, society is ruled by the Bizarro Code, KNIVHAND (The Son) (Mechanoid, life-size boy and table) 42 which states that it is a crime to do anything well or to make anything perfect or beautiful Frustration plays 43

23 STRUCTPONG (computer game) The Cartesian gap:»how can an immaterial mind cause anything in a material body, and vice versa?«45

24 HELLHUNT (computer program,»a paranoid web spider searching for the Devil on the net«) The HellHunt piece is more about the mechanics of the mind than it is about computer vision. But when the paranoia of the world s different cultures is combined with new technology then it can become really problematic. The HellHunt piece shows that such a projection is in the mind of the beholder. It is a projection of what you want to find in a picture and not what is actually there. During the course of our history we have lived with the belief of secret societies and powers out to overthrow our way of life. These suspicions have often led to catastrophic results with the world war two as one peak. Therefore it is not the conspiracy theories that are interesting, it is the theories about conspiracies. 47

25

26 MYRUBYREDSHOES (Ink Drawing 72 x 102 cm) There s no place like home, there s no place like home, there s no place like home. 51

27 BRITNEY_HELL_SMALL_SCREEN (movie, a macabre dance with the pentagram) NERDNERD (silicon-mounted photograph)»the Mulholland«experiment in the early 70 s wired ten kids to electroencephalograph (EEG) machines (which measure brain wave activity) and sat them down in front of their chosen favourite programmes. He expected to see plenty of fast beta waves, which would indicate that they were actively responding to something (as is produced when reading or during conservation); instead all he could find were the slower alpha waves of the kind found when a person is in a coma or put in a trance where the 52 Sewn together clothes subject is not interacting with the outside world at all.«53

28 Biografi Thomas Broomé Född i Malmö, 1971 Bor och arbetar i Stockholm Studier vid: Konsthögskolan Valand Fine arts and new media, Göteborgs Universitet Konstfack, Fri Konst, Stockholm Arbetar för närvarande som lärare i Fri Konst på Konsthögskolan Valand, Göteborg Utställningar i urval: 2006 amoderndaymantra, Borås Konstmuseum 2005 Touching the invisible, ICA, London, England (smart studio) How An empty vessel moves, 300 m3, artspace, Göteborg Moscow Biennale: I Click therefore I am, Moskva, Ryssland (smart studio) 2004 Abstract vs. Realism, ALPHAarte Gallery, Brugg, Schweiz Touching the invisible, Ludwig museum, Budapest, Ungern KnifeHand [the son], Avesta Art Nextfest, Wired, San Fransisco, USA Museo de Bellas Artes, Santiago de Chile (smart studio) 2003 Centre de Pompidou, Paris, Frankrike (smart studio) Museu da Casa Brasileira, Sao Paulo, Brasilien (smart studio) Konst-TV, Moderna museet, Dunkers kulturhus Thomas Broomé, Hlemmur Gallery, Reykjavik, Island Locust Subbau, Göteborg Aaargh Edsvik konst och kultur, Stockholm Stockholm Art Fair (Maria Bonnier-Dahlins stiftelse) 2002 Locust SOC. Stockholm Electrohype Malmö konsthall, Malmö After-shopping Kulturhuset, Stockholm 2001 Lords of Legacy Art Node, Stockholm Ars Electronica Linz, (smart studio) CRAC Liljevalchs konsthall, Stockholm 2000 n2art, nordic internet exhibition Electrohype Malmö Expo 2000 världsutställningen, Hannover, (smart studio) Viva Scanland Belfast Stipendier i urval: Konstnärsnämndens arbetsstipendium, 2004 Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse, 2002 Konstnärsnämndens arbetsstipendie, 2002 Ulla Fröberg-Cramers stiftelse,1999 Helge Ax:son Johnson stiftelse, 1998 Stiftelsen Willhelm och Martina Lundgren, 1995 Meda stipendiet, 1994 Otto & Charlotte Mannheimers stiftelse, 1994 Föreläsningar i urval: Konst TV Dunkers kulturhus, MOVE Borås Konstmuseum, Forum Moderna, Moderna Museet Stockholm, RAM3 & 4 Estland och Finland, ArtistTalk Moderna museet Stockholm, Verk mellan entropi och extropi Electrohype Malmö, Norköping Campus, Campus, Art as a bastard to science BAC Visby föreläsning i samband med Equator Stockholm, Konst/teknologi Arkitekthögskolan, Stockholm Publikationer: ModerMantra Thomas Broomé, Borås Konstmuseum, 2006 Samtidskonst för lärare, Moderna Museet, 2005 Svensk konst nu: 85 konstnärer, SAKs årsbok, Sophie Allgård och Estelle af Malmborg, 2004 Toching the invisible, Smart studio on Europe tour (Budapest, Moscow, Oslo, Berlin, London), 2004 NextFest, Wired magazine, 2004 Avesta Art, 2004 Arrrgghh, texter av bl.a. Ana L. Valdes, Fredrika Spindler, 2003 Action Works, 2003 Electrohype 2002, texter av Maria Hellström, 2002 Lords of Legacy, texter av Thomas Broomé och Lotten Wiklund, 2001 Artiklar i urval: Otäckt - och absurt komiskt, Kristina Hermansson, GP Konst-svängen, Nils Forsberg, 00tal #13 Thomas Hellhunter, Lotten Wiklund, Mars 3/2003 CD-rom vs. Internet art, Karin Wagner, Katalog journal of photography and video, vol 15 no 1 Coca Cola og..., Jón B.K. Ransu, Morgunbla_i_ Övertygelser med finurlig spets, Håkan Nilsson, DN Skönhet ytterligare ett varv, Fred Andersson, SvD Thomas Broomé, Anders Olofsson, Gränserna gäller inte för alla, Lars O Ericsson, DN Hellhunt, Glänta 1.02 Bilden av människan..., Charlotte Bydler, Aftonbladet Viva Scanland, Eoghan McTigue, Nu: The nordic art review, vol 2 no 5/00 LOCUST (cut and folded from 500 ml cans) Did you know that Coca-Cola can be read in a mirror and then spells in Arabic:»No Muhammad No Mecca«? 54 55

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Tema: "Konst och mjukvara mjukvara som konst" Electrohype bjuder in till en två dagars konferens för att belysa och diskutera olika frågor som relaterar

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Introduktion till logik

Introduktion till logik Introduktion till logik Av Johan Johansson Johan.johansson@guldstadsgymnasiet.se Logik sägs som många andra saker komma från de grekiska filosoferna, och ordet kommer också därifrån. Grekerna kallade det

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13

Guds existens. Mats Selander CredoAkademin. måndag 11 februari 13 Guds existens Mats Selander CredoAkademin William Lane Craig KALAMARGUMENTET 1. ALLT SOM BÖRJAR EXISTERA HAR EN ORSAK 2. UNIVERSUM HAR BÖRJAT EXISTERA 3. DÄRFÖR HAR UNIVERSUM EN ORSAK KALAMARGUMENTET 1.

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Algebra Del 1 Upprepade mönster Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Det är välkänt att barn långt innan de börjat skolan utforskar och skapar mönster på olika sätt och med olika material. Ofta skapas

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? GEMENSKAP GEMENSKAP

VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? GEMENSKAP GEMENSKAP VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? Tiotusenkronorsfrågan: Vad är det som får folk att skicka sin musik till AllEars, lägga upp sina bilder på Bilddagboken, leverera nyheter till CurrentTV, skapa machinima-filmer

Läs mer

Teoretiska skäl att tro på Gud

Teoretiska skäl att tro på Gud Teoretiska skäl att tro på Gud 1 A priori, oberoende av erfarenheten. Poäng: Det ligger i själva begreppet om Gud att Gud måste existera. Det ligger i begreppet om Gud att Gud är ett absolut fullkomligt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning EVIGHET Budskap om evig räddning EVIGHET De ting som synas, äro för en tid, men de som inte synas, eviga, 2 Kor. 4: 18. Vi är vandrare på Tidens väg, varje tickande av klockan markerar ett fotsteg, varje

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Movement of Beginnings // Sara Wallgren

Movement of Beginnings // Sara Wallgren Movement of Beginnings // Sara Wallgren Movement of Beginnings Movement of Beginnings är en interaktiv skulptur tillika ett musikinstrument. Som konstnär arbetar jag både med den visuella bildvärlden och

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them Spaning mot framtiden Designtänkande som stöd för framtidsvisioner Åsa Wikberg Nilsson Innovation och Design Luleå tekniska universitet We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Hur kan man göra omvärlden begriplig?

Hur kan man göra omvärlden begriplig? Hur kan man göra omvärlden begriplig? - om att använda visualiseringar i undervisningen 1:3 Lars Nohagen 1 Utbildningsvetenskapliga perspektiv, 20 p Moment 1: SAMHÄLLE Utbildning, pedagogik och samhälle

Läs mer

(Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation

(Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation (Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation Definitioner Ordböckerna ger flera olika betydelser för ordet kommunikation. Kommunikation betyda flera saker:

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är Karin Landtblom Hur sannolikt är det? Uttrycket Hur sannolikt är det på en skala? använder många till vardags, ofta med viss ironi. I denna artikel om grunder för begreppet sannolikhet åskådliggör författaren

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Arne Fritzson: Själavård med extra dimension

Arne Fritzson: Själavård med extra dimension Arne Fritzson: Själavård med extra dimension Människor med funktionshinder har inte andra själavårdsfrågor än människor utan funktionshinder. Men frågorna får ett tillägg, en extra dimension. Jag har blivit

Läs mer

m i n a m e d f å n g a r

m i n a m e d f å n g a r mina medfångar michail chodorkovskij Mina medfångar Översättning Ola Wallin ersatz 2011, 2012, 2013 MBK IP Limited. Reprinted with kind permission of M. Khodorkovsky/MBK IP Limited Ersatz, Stockholm 2015

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten?

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Chloé Avril, doktorand i engelska En politisk genre Den utopiska genren är från början politisk. Avsikten är oftast att skildra en alternativ värld

Läs mer

Elevmaterial Livets steg om riter

Elevmaterial Livets steg om riter Elevmaterial Livets steg om riter Apachernas soluppgångsdans, Arizona, USA Människor har det gemensamt att de vill uttrycka det som är viktigt genom handlingar. När vi utsätts för starka sinnesrörelser

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson

illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson 1 Illusion futile Fredrik Brånstad Juri Markkula Ulrik Samuelson Omslag: Fredrik Brånstad, CLANDESTINE PUBLIC. Olja på duk, 195x300 cm, 2008.

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer