THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA"

Transkript

1 THOMAS BROOMÉ MODERNMANTRA 1

2 Modern- Mantra Thomas Broomé ModernMantra Borås Konstmuseum 28/1 5/ Tryckt i Sverige

3 Innehåll: Thomas Modern- Mantra 25 Broome Förord 9 HowAn Ullus Alicub Empty Locus Ronald Jones 10 Wessel Mutant- Moves 36 nörden Kim West 14 2nd Wall 37 5

4 Blossom Structpong 44 Decay 38 HellHunt 46 Dog Cat 40 Ruby Red rolex Shoes 50 Bizarro NerdNerd 51 rolex 41 Britney Hell 52 Locust 53 KnifeHand

5 Till Lena och Jes 8 9

6 Thomas Broomé Samtidskonstnären Thomas Broomé, född 1971 i Malmö, företräder ett konstnärskap där den interaktiva världen är ett lika självklart redskap som måleri, skulptur eller video. I utställningen ModernMantra på Borås Konstmuseum är psykologi, poesi och politik återkommande ingredienser i ett unikt konstnärskap, där Broomé med en noggrannhet, som gränsar till det maniska, skapat en absolut egen bildvärld. En värld som bakom den dekorativa ytan härbärgerar en kritik av samhällets förtryck av våra tankar. Thomas Broomé använder i sitt konstnärskap upprepningar som en återkommande teknik och får därmed betraktaren att inse de ibland absurda budskap som skapas genom olika medier som bild, film, musik och reklam. En upprepning som blir till ett mantra för att väcka behov och begär så starka att de överskuggar existentiella frågeställningar av betydligt viktigare innebörd. I teckningsserien ModernMantra möter vi interiörer uppbyggda av ord, där konstnären genom att upprepa ett ord som t ex CHAIR, tecknat, framformat och beskrivit en stol på ett sätt som genom vår koncentration blir alla de beskrivningar som Broomé eftersträvar. Broomés bildvärld knyter an till hur exempelvis själva modet skapas genom att det faktiskt fungerar som en konstruerad epidemi; om tillräckligt många upprepar en logotyp, ett varumärke, så blir det till sist en bekräftat»sanning«. Enligt Broomé är det i sammanhanget viktigt att framhålla att det engelska språket är det främsta vapnet för att dessa i sanning interaktiva budskap snabbt kan spridas över hela vår jord. I denna omfattande utställning ser vi flera av Thomas Broomés mest uppmärksammade verk, som den rörliga skulpturen KnivHand sonen] (2004), där en pojke leker»finsk roulette«, och HowAnEmptyVesselMoves (2005), där en tom vas rör sig, styrd av en osynlig kraft, över ett bord. Vi får också uppleva den smått mytologiska HundKatt (2005) som oförtrutet jagar sin värsta fiende - sig själv, samt delar av installationen Locust (2002), där Broomé lämnat det immateriella för att rent hantverksmässigt skapa hundratals gräshoppor av Coca-Cola returburkar. I den pampflettliknande informationen till Locust påminner konstnären, på politiskt 70-tals manér, om globaliseringens effekter med fraser som:»visste du att Coca- Cola används för att rensa rostiga spikar?«det är ingen överdrift att påstå att»modernmantra«är en tankeväckande utställning i ordets sanna bemärkelse. I kontrast till den enkla, och på ytan återhållsamma tonen, framväxer ur konstverkens inre en kraftfull vilja att göra uppror mot det till synes oändliga artificiella begär och de kommersialiserade värderingar som världen idag erbjuds och som liksom ett mantra fortplantar sig till människors hjärnor och ögon. För Borås Konstmuseum känns det extra angeläget att visa upp Thomas Broomés speciella konstnärskap då det var här på den numera legendomspunna utställningen»what is political, anyway?«som han 21 år gammal, fattade beslutet att bli konstnär. Utställningen sammanställdes 1992 av dåvarande museichefen Tomas Lindh. Hasse Persson Museichef Elisabet Haglund Curator Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus Ronald Jones I Att döma av Andrea Mantegnas målning Nedstigning i limbo, daterad 1492, är inträdet i helvetet en rätt flummig tripp. Den kala och vindpinade ingången får planeten Mars att se gästvänlig ut, och de fem figurer som tar hand om Kristus vid hans avsked står där dränkta i fasa, i väntan på det värsta. Mantegna visar den korsfäste Jesus sedd bakifrån. Trots att han har besegrat döden tycks han ha svårt att skaka av sig sin dödliga skörhet. Han lutar sig mot sin stav och tvekar över att ta steget ned i Limbots avgrund. Och varför skulle han inte tveka? En osäker vind blåser upp från denna dunkla och obestämbara plats, och rör upp dörrvaktens transparenta kappa. Dörrvakten till Limbo erbjuder Kristus sin hand, för att göra hans nedstigning stadig. För alla som befinner sig på denna sida av Limbo är det en plats som i sanning saknar motstycke. Denna månad samlades en skock teologer i Vatikanen, på inbjudan av påven Benedictus. Där fullföljde de den nyligen avlidne påven Johannes Paulus den andres önskan att lägga Limbo i malpåse som en av kyrkodoktrinens reliker, och skissade istället upp Limbots oundvikliga öde: i fortsättningen kommer det även att sakna teologiskt motstycke. Limbot har varit i tjänst de senaste tusen åren, och tillhandahållit ett liv efter detta för de oskyldiga: den fåll St. Thomas av Aquino föreställde sig mellan himmel och helvete, dit spädbarn fördes om de dog innan de hann döpas av kyrkan beskrev påven Pius X Limbots varken-eller-het med ovanlig klarhet:»barn som dör utan att ha döpts hamnar i limbo, där de inte känner lyckan av Gud, men inte heller lider.«limbot var platsen St. Augustinus rättmätigt fördömde, platsen som inspirerade till Infernot, och på senare tid har det varit den plats som har skapat bekymmer för den katolska kyrkan i dess kamp mot aborträtten. Vad aborterade foster kan förvänta sig i livet efter detta är inte en fråga som är enkel att besvara, men Limbots existens gör det mer bekvämt för dem som väljer abort, och detta är precis vad den katolska kyrkan vill undvika. Det ser ut som att teologerna, när de samlas igen nästa år för att fatta ett slutgiltigt beslut om Limbot, kommer att ansluta sig till påven Benedictus, som 1984 när han fortfarande var kardinal Joseph Ratzinger drog slutsatsen:»limbot har aldrig varit en av trons definitiva sanningar«. NEDSTIGNING I LIMBO Andrea Mantegna

7 II Ronald Jones I teologisk bemärkelse är Limbots dagar räknade, men inom den kulturella sfären är det intressant att notera att varken-eller-heten aldrig tidigare har åtnjutit en sådan framskjuten ställning eller betydelse för utformandet av hur folk tänker om, skapar och skriver om konst. Tvetydighet, obestämbarhet, relativism, ofullständighet, hybriditet och transdisciplinaritet är rika på förklaringskraft när det gäller att utröna den samtida kulturens mening. Minst lika rika som den uttryckliga betydelsen av limbus, den latinska roten för ordet limbo, som bokstavligen bör översättas som»fåll«eller på»gränsen«. Detta är förstås långt ifrån första gången konstnärer arbetar i obestämbara zoner samtidigt som kritiker sätter samman ett gryende språk för att beskriva vad konstnärerna sysslar med och sedan spekulera om dessa praktikers historiska konsekvenser. Konstnärer som Eva Hesse, Richard Serra och Bruce Nauman hjälpte Robert Pincus-Witten att nå fram till sin definition av postminimalismen, trots att detta stilistiska idiom inte fanns i Pincus-Wittens första utkast till sin text om deras verk. I en period inom konsthistorien där teorin hade ersatt objektet, skapade han utifrån dessa konstnärers verk en elegant hypotes om ett skifte från ontologisk till epistemologisk skulptur, ett skifte från definitionen av vad skulptur väsentligen var till en sorts friare utforskning om vad den skulle kunna bli, en undersökning i vad Pincus-Witten först benämnde»icke-skulptur«, innan han bestämde sig för»postminimalism«. Han hade lika gärna kunnat säga att Hesse, Serra och Nauman befann sig i limbus, eftersom begreppet»postminimalism«, trots att det förklarar var dessa konstnärer är situerade historiskt efter minimalismen, ursprungligen inte sade något om deras faktiska konstnärliga praktiker. Pincus-Wittens idé om en»icke-skulptur«gav uttryck för ett limbo, där konsten ännu inte har Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus REMBRANDT Självporträtt som Zeuxis 1662 fått Historiens välsignelse, men inte heller lider av anonymitet. III Thomas Broomé lever avsiktligen i limbus. Jag kan inte tänka mig honom någon annanstans, och jag kan inte heller urskilja ens en antydan till hans smärtsamma längtan efter något äkta eller renrasigt. Kanske är det bäst att uppfatta honom som dörrvakten till vårt eget kulturella Limbo. Den utsökta ambivalensen i hans praktik har aldrig varit tydligare än i NerdNerd (1999). Detta självporträtt tillhör den långa rad som utgörs av självporträttens monument tänk tillbaks på Rembrandts Självporträtt som Zeuxis (c:a 1662), där den gamle mannen presenterar sig själv såsom han föreställde sig att hans publik skulle förstå honom. Thomas lånar ur den Ullus Alicubi Locus Anteckningar från Thomas Broomés limbus populära mytologin snarare än den grekiska. Här har vi NerdNerden, den oskyldige antihjälten som riktningslöst hasar fram mot någon sorts halvfärdig framtid i ett limbo han aldrig kommer att undfly, av den enkla anledningen att han, likt St. Thomas av Aquinos spädbarn, inte passar in någon annanstans. Det stigande hårfästet och galen professor-frisyren är tillsammans med de nördiga pollisarna obligatoriska för hans art. Såsom en del konstnär, en del programmerare och helt och hållet nörd, utgör han en marginaliserad karaktär, som är fången i det hybridtillstånd där Iron Maiden kan para sig med Texas Instruments. Till samma grad som William Hogarths satir eller Gustave Flauberts Dictionnaire des idées reçues tar Thomas själv på sig den oklädsamma karikatyren, bara för att oceremoniellt putta ut den över löjlighetens rand. Den tragekomiska episod av schizofreni NerdNerd återger säger lika mycket som hela volymer om en kultur där det är rutin att se utställningar som skryter med att visa upp två eller tre konstnärliga praktiker. Men i de flesta av dessa fall handlar det om sammansättningar, inte amalgam med andra ord, om att konstnärerna på ett mycket tydligt sätt är bättre på en sak än en annan: de är skickligare på att göra skulpturer än att redigera video, utmärker de sig i scenografi så skulle deras färdigheter i performance behöva finslipas, osv. Thomas utställning i Borås är något helt annat, den smälter till synes obesvärat samman olika praktiker, snarare än att bara samla ihop dem. Till att börja med är det ytterst ovanligt att de hårda vetenskaperna får spela någon som helst roll i den samtida kulturen; ett symptom på en nedlåtande fördomsfullhet från vetenskapssidan, och på det beklagansvärda mindervärdeskomplex som försvagar konsten. Än mer ovanligt är det att finna en konstnär som är lika fulländad i konst som i hård vetenskap, men Thomas Broomé är just en sådan. Efter att ha skaffat sig en högskoleutbildning som konstnär studerade Thomas sedan programmering, och att denna dubbla utbildning i konst och vetenskap flätades samman på ett lyckligt sätt bevisas av hur han rör sig med ovanlig lätthet och självförtroende mellan åtskilda discipliner och på vägen avsiktligen rör samman sin praktik till ett amalgam. Han tillhör en ny generation konstnärer vars praktik rättvist kan karaktäriseras som en hybrid-fusion: han är inte bara en intressant konstnär som är duktig på att programmera, eller en programmeringsexpert med en djup uppskattning för installationskonst, utan han smälter strategiskt samman sin konst till något tredje. Detta har en historisk signifikans. Thomas är en av ett litet antal konstnärer som framgångsrikt har förhandlat fram en sorts avspänning mellan konst och de hårda vetenskaperna, ofta med bestående resultat. I likhet med de andra talar Thomas i sin praktik i första person men med ett tredje språk, vilket är resultatet av att han har lyckats förena konst och vetenskap på ett sätt som gör dem omöjliga att skilja åt. EDWARD HICKS The Peaceable Kingdom

8 Ronald Jones IV Enligt legenden väcktes nörden till liv på Rensselaer Polytechnic Institute: en student som valde studerkammaren framför ölhallen blev känd som en»knurd«alltså»drunk«stavat baklänges. Likt Dr. Frankenstein förenar Thomas klichén om den alkoholistiske konstnären med karikatyren av en nogräknad programmerare, och skapar på vis sitt självporträtt utifrån monotona och förment oförenliga klichéer. I Jesaja 11:6 kan vi läsa om en plats utan motstycke där vargen och lammet lägger sig tillsammans för att leva i varken-eller-het, i en kuslig tillflyktort i det fredliga Limbot. Om du håller ditt finger mot vår kulturs puls kommer du att känna varken-eller-hetens betydelse en kultur någonstans i framtiden som kommer att vara en förening av vad som en gång var oförenligt. Kanske är detta det övergripande budskapet med Thomas utställning i Borås: konstruktionen av en ullus alicubi locus, ett någonstans, varsomhelst, någon annanstans. NERDNERD 1999 Mutantnörden Kim West Det finns många sätt att förstå och förhålla sig till medieteknologiernas utveckling och den roll de intar i det samtida samhället. Man kan förstås välja den enklaste vägen, och hylla dem för hur de gör livet lättare, kommunikationen snabbare, ökar tillgänglighet, förbättrar utbud, skapar flexibilitet och upphäver gränser osv. Varje period i den moderna tidsåldern har förmodligen haft sin egen motsvarighet till dagens ( eller gårdagens) IT-profeter och elektronikförsäljare, som predikar en lika bekväm som naiv framstegstro (it s are getting better) för att övertyga folk om nödvändigheten i att köpa nya apparater för mer pengar i snabbare takt. Man kan också välja den motsatta vägen, och se den teknologiska samtiden som höjdpunkten och slutpunkten för den mänskliga civilisationens inneboende och självdestruktiva strävan efter makt och kontroll. På så vis tycks en stor del av den kritiska konstnärliga och teoretiska produktionen idag informeras av en mer eller mindre paranoid och dystopisk världsbild, som väver samman teman från tänkare som Heidegger, Debord och Deleuze till en lös teori om en samhällsform där tekniken fullbordat sitt väsen och instrumentaliserat vårt förhållande till världen och varat, där underhållningsindustrin har infiltrerat och tagit makten över själva det sociala fältet, och där kapitalet alltid omedelbart kan assimilera alla avvikelser och desarmera alla former av motstånd. Thomas Broomé är trött på datorer. Han bekänner sig definitivt inte till någon naiv tro på deras frigörande kraft, men han fördömer dem inte heller som djävulens senaste redskap. Han är bara trött på dem. De skapar mer arbete, inte mindre. Och de är dyra och dåliga, rentav farliga.»det finns en jättelik debatt om DNA-kartläggning, kloning, integritet och humanism«, förklarar han när jag besöker honom i hans ateljé en decemberkväll.»samtidigt lägger vi över ansvaret för hela vår infrastruktur på en rad sårbara databurkar, utan att någon diskuterar det eller kritiserar det över huvud taget.«att Broomé har tröttnat på datorer innebär inte, tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro, någon radikal vändning i hans konstnärskap. Han är inte och har aldrig varit en»datakonstnär«i snävare bemärkelse en konstnär vars verk uteslutande är baserade på digitala teknologier eller»nya medier«. Däremot tror jag att man kan säga att en central utgångspunkt för hans konstnärskap sedan början har varit hans uppriktigt hängivna, ofta sarkastiska och alltid skeptiska förhållningssätt till sin medieteknologiska samtid. Sedan tidigt nittiotal har han i en lång serie verk utförda i en mängd olika medier, genrer och tekniker från The Kill (1995) och NerdNerd (1999), via BrainBall (2000) och HellHunt (2001), till Desktop (2001) och Pixelman (under arbete) ägnat sig åt att bearbeta, kritisera och driva med de medieteknologier som har omgivit honom och präglat hans tillvaro. Vad skulle känneteckna en kritisk hållning gentemot den teknologiska samtiden en hållning som varken bygger på blind acceptans eller kategoriskt fördömande, som varken är naivt hyllande eller uppgivet dystopisk? Vad 14 15

9 Mutantnörden MODERNMANTRA 2005 (Detalj ur WIC) skulle den vara kritisk mot? Låt oss utgå från två enkla hypoteser. För det första, att digitala teknologier idag är närvarande på alla platser och i alla rum i samhället (hem, arbetsplatser, offentliga rum, urbana rum, institutioner, kommunikationsnät, osv), och att de där utövar ett stort inflytande över hur människor beter sig, förhåller sig till varandra och uppfattar sin omgivning. Samtidigt råder en i det närmaste total»datoranalfabetism«, för att använda Friedrich Kittlers term dvs, i princip ingen kan förstå, läsa eller skriva den kod som ligger till grund för hur dessa teknologier fungerar, utan alla är istället hänvisade till de maskiner och gränssnitt som finns tillgängliga och är tillåtna på den medieteknologiska marknaden. Vilket i sin tur ger de företag som tillverkar och säljer dessa maskiner och gränssnitt en betydande, tyst och svårförhandlingsbar makt över de fält som dessa teknologier verkar i. 1 För det andra, att man för att kunna förstå dessa teknologiers effekter därmed inte bara kan tänka dem som verktyg, tillverkade för att underlätta människans aktiviteter, utan att man snarare bör föreställa sig att de på en fundamental nivå påverkar människans villkor vad hon kan se, säga och göra över huvud taget, och följaktligen hur hon förstår sig själv och relaterar till sin omvärld. Med andra ord, att det skulle vara ett misstag både att förstå medieteknologierna som något rent sekundärt i förhållande till människan, och att tänka sig att deras verkan är begränsad till själva de digitala teknologiernas sfär. Istället bör man föreställa sig att medieteknologierna förändrar förutsättningarna för hur vi förstår oss som människor, ytterst vad vi föreställer oss att en människa kan vara, över huvud taget och att deras effekter därmed sprider sig till och påverkar alla mänskliga aktiviteter, alla nivåer av det mänskliga livet. På så vis kan det t. ex. vara lockande att se en koppling mellan, å ena sidan, uppkomsten av de digitala teknologierna, som låter text, bild, ljud och film reduceras till en och samma kod och hanteras i en och samma maskin, och, å andra sidan, utvecklingen av ett»post-medialt«tillstånd i den samtida konsten, där en konstnärlig uttrycksforms materiella underlag 1 Jfr Kittler,»Datoranalfabetismen«, övers. Lars E Nyman, i Maskinskrifter, red. Otto Fischer och Thomas Götselius, Anthropos, Gråbo 2003, t. ex.:»[d]atoranalfabeten som sådan har med andra ord blivit subjekt eller undersåte till en corporation. Han är lika massivt och ogenomskinligt underkastad den digitala koden som t. ex. sin genetiska kod. (244f) 2 För den mest utförliga presentationen av begreppet»uppdelningen av det förnimbara«(»le partage du sensible«), se La Mésentente, Galilée, Paris 1995, kap. 2:»Le tort: politique et police«. Se även Le Partage du sensible, Fabrique, Paris 2000 och Malaise dans l ésthetique, Galilée, Paris 2004, kap. 1. Ett urval av Jacques Rancières artiklar är under utgivning i svensk översättning på Site Editions Bernard Stiegler har kritiserat Rancières begrepp för att vara naivt och förenklat, och istället talat om»förnimmandets katastrof«(»le catastrophe du sensible«), ett begrepp som hänvisar till hur medieteknologiernas användning idag inte bara definierar vad människan kan förnimma, utan även utarmar hennes förmåga till förnimmelse som sådan, på en grundläggande fenomenologisk nivå. Jfr Stiegler,»Om den symboliska fattigdomen«, om kontrollen av affekterna och den skam som denna skapar, övers. Jonas (J) Magnusson, i OEI nr , Se även Martin Thomassons artikel i samma nummer av OEI. MODERNMANTRA 2005 ( Detalj ur Bedroom) inte längre tänks bära på något unikt väsen, och där konstnären blir någon som kan röra sig fritt mellan medier, uttryck och genrer. Det centrala problemet skulle enligt en sådan här enkel bild därför handla om utformningen av den värld den»uppdelning av det förnimbara«, med Jacques Rancières begrepp som medieteknologierna bidrar till att framställa, samt om vem som har tillgång till denna värld och vem som har möjlighet att påverka dess utformning. 2 Och en kritisk hållning gentemot denna situation skulle inte bara bestå i att faktiskt göra motstånd mot dem som försöker skaffa sig monopol över medieteknologiernas fält, genom att man utarbetar alternativa teknologier, saboterar befintliga teknologier, ifrågasätter upphovsrättsstrukturer, eller liknande utan också i att man på ett vidare plan bearbetar, kritiserar och omkonfigurerar de symboliska regelmässigheter denna»uppdelning av det förnimbara«bygger på, de relationer mellan vad som låter sig sägas och vad som låter sig ses den håller tillgängliga. Regelmässigheter och relationer som alltså definierar den värld vi rör oss i, och därmed också hur vi förstår oss själva och våra möjligheter till handling i denna värld. Det är i ett sådant utvidgat teknologikritiskt fält jag tror att man bör situera Thomas Broomés konstnärliga praktik. Ett av hans senaste verk, ModernMantra (2005), markerar på ett tydligt sätt vilken position han intar och vilka teman han arbetar med. ModernMantra är en serie på 18»textteckningar«, gjorda i tusch på vitt papper. De föreställer ganska schematiskt sterila och avbefolkade interiörer, ofta enkelt men propert möblerade. Man behöver inte ställa sig särskilt nära dem för att se att teckningarna egentligen är kalligram, att interiörerna är tecknade av ord som samtidigt beskriver vad de avbildar. Alltså består figuren av ett bord i en av teckningarna av ordet»table«repeterat gång på gång, enligt följande modell: TABLE TABLE TABLE TABLE T T A A B B L L E E men väldigt mycket mer detaljerat, lagt i perspektiv, osv. Operationen i dessa»textteckningar«är enkel men motsägelsefull. Orden i dem är å ena sidan just ord: de är benämnande och går utan vidare att läsa och förstå»ta- BLE«,»CEILING«,»MIRROR«, etc. Å andra sidan är orden också bild: de är organiserade till gestalter, de är mimetiskt föreställande, deras»transparenta meningsfullhet«förnekas genom att de reduceras till rena, materiella figurer på papperets yta. Å ena sidan är orden alltså språkligt betecknande, å andra sidan figurativt avbildande men dessutom benämner dessa 16 17

10 Kim West Mutantnörden ord precis det som de avbildar när deras språkliga transparens förnekas och de reduceras till materiella figurer. Dvs: orden är (benämnande) ord, orden är (icke-benämnande) bild, och orden benämner vad de själva (på ett ickebenämnande sätt) avbildar. Jag tror att man kan säga att ModernMantras grundläggande egenskap finns i denna dubbelhet, denna samtidiga närvaro på en mångfald betydelsenivåer. En dubbelhet som man skulle kunna beskriva i klassiska filosofiska termer, som ett spel med skillnaden mellan ordens ytliga bildmässighet och språkliga meningsfullhet, mellan tecknens betydelseskikt och meningsskikt, mellan»bokstaven«och»anden«, etc. ModernMantra skulle i en sådan läsning peka ut en mycket svårbestämbar position på gränsen mellan de olika betydelsenivåerna, en position där ordens många samtidiga och motsägelsefulla funktioner i sista hand signalerar det problematiska i att på ett strikt sätt upprätthålla åtskillnaden mellan dessa betydelsenivåer. Men ModernMantra sätter inte bara olika semantiska nivåer i spel. Vad föreställer dessa»textteckningar«egentligen? Och hur? De sterila och avbefolkade rum de avbildar ger ett helt artificiellt, konstruerat intryck, som påminner om datorgenererade miljöer, såsom virtuella rum eller dataspelsinteriörer eller något liknande. Samtidigt kännetecknas de ting som avbildas i ModernMantra framför allt av en sak: att de bär sina namn på sina ytor eller rätttare sagt, att tingens ytor inte består av något annat än tingens namn. Om dessa»textteckningar«föreställer datorgenererade rum, så är det därför som att dessa rum samtidigt skulle vara avbildade och»avkodade«, som att man både kunde se på tingen och igenom dem, till den kod de är uppbyggda av eller med andra ord, som att vi på en och samma gång hade tillgång till koden och det gränssnitt som tolkar den, översätter den, gör den begriplig och användbar (för oss datoranalfabeter). På så vis för ModernMantra tankarna till en klassisk topos i alla science fiction-berättelser: scenen där hjälten plötsligt drabbas av en sorts klarsyn, och lär sig att se igenom simulationernas och skenets yta (gränssnittet) till den verkliga verkligheten där bakom (koden). ModernMantra pekar ut en liknande position i förhållande till gränssnittet och koden, med den betydande skillnaden att det i dessa»textteckningar«inte finns något som motsvarar science fiction-fantasins radikala separation eller hierarki mellan olika verklighetsnivåer, mellan det blott simulerade och det egentligt verkliga. Istället är det som att ModernMantra även här skulle ange en svårbestämbar plats, på gränsen mellan olika betydelsenivåer och symbolsystem en plats som också i detta fall i slutändan skulle signalera just det problematiska i att försöka skilja dessa symbolsystem och betydelsenivåer åt på ett strikt sätt. Man kan se ModernMantra ur ännu ett perspektiv. När jag nämner för Broomé att hans»textteckningar«får mig att tänka på scenerna i en viss science fiction-film blir han förvånad, medger att det finns en likhet och konstaterar att han inte alls hade tänkt på det.»textteckningarna«i serien ModernMantra föreställer, förklarar Broomé, interiörer i olika lyxlägenheter. De bilder som ligger till grund för dem kommer från mäklarhemsidor på nätet. Och de tecken som»textteckningarna«är uppbyggda av, rättar han, liknar bara på ett mycket begränsat sätt de tecken som ligger till grund för datorbaserade gränssnitt. Det är analoga ord, inte digital kod. Närmare bestämt substantiv, som benämner olika saker. Titeln ModernMantra, fortsätter Broomé, hänvisar helt enkelt till den»moderna människans mantra«, enligt vilket man förverkligar sig själv genom att köpa dyra saker.»textteckningarna«i serien visar miljöer som är helt uppbyggda av lyxvaror, från de PIXELMAN (under arbete) skrytvåningar ursprungsbilderna föreställer till de möbler, prylar och kläder skrytvåningarna är fyllda med (notera t. ex. hur kläderna i en av»textteckningarna«är tecknade med plaggens varumärken). Det faktum att ModernMantra avbildar en värld vars princip är den rena varufetischismen med hjälp av namnen på de varor som fyller upp denna värld, blir därmed en kommentar till hur de värden som driver denna fetischism är helt abstrakta, immateriella: det är inte tingens eventuella användbarhet som gör dem åtråvärda, utan det system av symboler de är inskrivna i. På så vis kan man säga att ModernMantra pekar ut ännu ett symbolsystem som styr vår tillgång till världen, denna gång inte för att ange någon ambivalent gränsposition i förhållande till detta system, utan bara för att ställa fram det och medvetandegöra det, enligt en lika enkel som traditionell kritisk modell. För det första anger ModernMantra alltså en sorts semantiskt gränsläge, en instabil plats mellan ordens bildmässiga och meningsbärande nivåer. En plats som kan sägas underkänna den strikta åtskillnaden mellan dessa nivåer. För det andra anger den ett lika instabilt gränsläge mellan olika tecken- eller symbolsystem, mellan kod och gränssnitt. Även här underkänns den strikta separationen mellan de olika teckensystemen. Och för det tredje pekar Modern- Mantra ut det symbolsystem som kan sägas»överkoda«alla de andra: kapitalismen (för att uttrycka det kortfattat). Sammantaget kan man säga att ModernMantra med dessa operationer markerar vilken position Broomé intar i sitt konstnärskap. Han söker en kritisk hållning med utgångspunkt i ett läge på gränsen mellan olika betydelsenivåer, på gränsen mellan till synes motsatta symbolsystem. Broomé har gjort flera verk som befinner sig precis i den form av gränslägen ModernMantra pekar ut, verk som samtidigt tycks vara närvarande på en mångfald betydelsenivåer och symbolsystem, och där spelar med nivåskillnaderna och driver med systemens regler. För att bara ta två tydliga exempel skulle man kunna nämna skulptur-projektet Pixelman (under arbete) och installationen Desktop (2001). Projektet Pixelman går helt enkelt ut på att Broomé ska tillverka en exakt tredimensionell återgivning i naturlig storlek av en datoriserad, pixeliserad 3D-bild av sin egen kropp. Spelet med nivåerna är uppenbart: skulpturen ska inte bli en återgivning av Broomé, utan av den digitala bilden av honom, komplett med pixlar och allt egenheter som förstås enbart är resultaten av en dators tekniska begränsningar: processorkraft, skärmupplösning, etc. Instal

11 Kim West Mutantnörden lationen Desktop, i sin tur, består av ett antal kopior i naturlig storlek av kontorsplatser, med skrivbord, kontorsstolar, datorer, skärmar och tangentbord, allt gjort i papp. Spelet med nivåer är inte lika uppenbart här, men å andra sidan vrids det ett varv längre. Desktop tycks vid en första anblick bara bestå av pappkopior av vanliga arbetsstationer. De ser mycket oanvändbara ut. Men snart förstår man att verket också bygger på en lek med ordet»desktop«, eller»skrivbord«.»skrivbord«är förstås namnet på navigeringsfönstret i (i princip) alla operativsystems användargränssnitt. Och som sådant utgör det typexemplet på hur dessa gränssnitt inte bara är till för att göra operativsystem och DESKTOP 2001 teknologier lätthanterliga, utan också syftar till att antropomorfisera dem, få dem att kännas mänskliga, naturliga, självklara, så att man förtränger gränssnittens artificiella, teknologiska status och därmed också sin egen (eventuella) oförmåga att faktiskt hantera dessa teknologier: sin egen datoranalfabetism. Broomés mycket oanvändbara pappkopior av faktiska, materiella skrivbord och datorer driver på ett effektivt sätt med denna antropomorfisering. Samtidigt som skrivborden i Desktop utgör en tydlig hänvisning till datorernas»skrivbord«så skulle ingen någonsin missta dem för autentiska, utan tvärtom ger de ett nästan överdrivet artificiellt, rentav taffligt intryck. Men Broomé arbetar naturligtvis också på andra, mindre bokstavliga sätt med gränserna mellan medieteknologiernas symbolsystem och betydelsenivåer. Man skulle kunna urskilja två grupper av verk inom hans konstnärskap, där han på olika vis behandlar, bearbetar och kritiserar de regelmässigheter som kännetecknar den»uppdelning av det förnimbara«medieteknologierna bidrar till att inrätta. Den första gruppen skulle bestå av verk där Broomé, med varierande metoder, visar godtyckligheten, ibland rentav absurditeten, i medieteknologiernas logik, och i den retorik som syftar till att saluföra dem och rättfärdiga deras utbredning. Här skulle man påträffa verk såsom den häxjagande webroboten HellHunt och de glatt sarkastiska installationerna BrainBar och BrainBall. Den andra gruppen skulle bestå av verk där Broomé snarare leker med idén om en gestalt som kan bebo medieteknologiernas värld, en gestalt som kan röra sig mellan åtskilda symbolsystem och betydelsenivåer, en gestalt vars själva kropp och livsform är anpassad till teknologiernas mångfald av ordningar och skikt: mutanten. Här skulle man påträffa verk såsom Locust, varumärket som förvandlas till en insektssvärm, Afterlife, blomman som dematerialiseras och aldrig vissnar, och NerdNerd, den oövervinneliga korsningen av en nätverksutvecklare och ett hårdrocksfyllo. PSYKO (1999) och HellHunt (2001) framstår som tydliga exempel på verk som skulle tillhöra den första gruppen. De bygger båda på övervakningsteknologier, och desarmerar med en viss träffsäkerhet den retorik om matematisk precision och exakt programbarhet som PSYKO 1999 kringgärdar dessa teknologier. PSYKO utgörs av ett datorstyrt kameraöga och ett lasersikte. Kameraögat scannar av det rum verket är installerat i och informationen läses av i ett program som identifierar mänskliga figurer. Programmet väljer slumpmässigt ut en av dessa figurer och säger åt kameraögat att följa offrets rörelser och lasersiktet att ständigt markera honom/ henne med sin karaktäristiska röda prick. Alla som har sett Harun Farockis filmer vet att dessa teknologier idag finner en mycket bred tillämpning, och används såväl inom militärindustrin som i civila och kommersiella fält, på offentliga platser och i shoppinggallerior. Vad PSYKO visar är kanske framför allt dessa teknologiers grundläggande likgiltighet och godtycklighet: den pedagogiskt utställda datorn visar hur programmet väljer sina offer utan urskiljning och hur laserpricken följer dem obarmhärtigt, ända tills de försvinner utom räckvidd. HellHunt bygger på en liknande idé. Den centrala operationen i detta verk utförs av en webrobot, som scannar av bilder på nätet, identifierar vissa punkter i dem, och kontrollerar om några av dessa punkter bildar djävulspentagrammets mönster. Om den finner en sådan bild laddar den hem den, ritar ut punkterna och den uppoch-nedvända, femuddiga stjärnan på den, samt skickar ett mail till hemsidans innehavare, där han/hon uppmanas att genast upphöra med sina satanistiska aktiviteter och plocka bort bilden ifråga från nätet. Det väsentliga med HellHunt är inte, som man skulle kunna tro, att det tycks finnas en suggestiv logik i hur den hittar pentagram på de mest (eller minst) osannolika platser: i Britney Spears ansikte, mellan en asiatisk porrstjärnas sammanbundna armar, över madonnans sköte, osv. Det väsentliga är tvärtom att denna inkvisitoriska webrobot är usel: den hittar pentagram precis överallt, helt utan logik, och när den väl råkar på en bild med gethuvud, satanistiska hieroglyfer och ett stort, tydligt pentagram, så missar den totalt och ritar ut stjärnan någonstans mellan två av det verkliga pentagrammets uddar och getens vänstra horn. De två verken BrainBar och BrainBall (båda 2000) driver på angränsande sätt med den sköna nya värld av precision, perfektion och harmonisk interaktivitet som en viss teknologiretorik utlovar. BrainBar (som Broomé har gjort i samarbete med Ingvar Sjöberg) är, som namnet antyder, en sorts mekanisk bar, som blandar drinkar som passar överens med kundens hjärnaktivitet. Maskinen är utrustad med allt man kan tänkas behöva: informationsteknologi, elektronik, lampor, slangar, flaskor och EEG-sensorer. Besökaren sätter på sig pannbandet med EEG-sensorer, låter dem registrera hans/hennes hjärnaktivitet, temperament, etc. och sedan blandar BrainBar till precis den grogg besökarens hjärna ber om. Fantastisk teknologi. Vad som finns i flaskorna? Vilken relation som kan tänkas finnas mellan hjärnvågor och proportionen spritsorter i en viss grogg? Oväsentligt. Det finns EEG-sensorer, teknologi, programvara och sprit: naturligtvis blir groggen perfekt på något sätt. BrainBar är en dum ma

12 Kim West Mutantnörden skin. Och som sådan ger den prov på Broomés nördiga humor, hans glada sarkasm: att använda spjutspetsteknologi och en hel stab ytterst kompetenta programmerare för att tillverka en drinkblandare och presentera den som interaktiv ny-media-konst är inte att göra sig rolig på andras bekostnad, det är att ha roligt på bekostnad av det system man samtidigt driver med. BrainBars systerverk heter BrainBall. Om BrainBar sköt IT-idealet interaktivitet i sank så är BrainBall konstverket som slutgiltigt, oåterkalleligt och definitivt sänkte det. BrainBall, som Broomé gjort i samarbete med medlemmarna i gruppen Smart Studio, är ett teknologiskt bollspel för två deltagare. Spelarna sätter sig mitt emot varandra, på varsin sida om ett bord. På bordet finns en spelplan med två mål och en liten kula. Vid varje spelarplats finns EEG-sensorer. Spelet är enkelt: kulan rör sig mot den sida där den spelare som har högst hjärnaktivitet sitter. Det gäller att göra mål på sin motståndare. Det finns otroliga bilder från BRAINBAR 2000 matcher i BrainBall: vid ändarna av ett avlångt bord sitter, hänger, ligger två fullkomligt livlösa kroppar över varsin stol, med sladdar fastsatta i pannan. När Broomé tillsammans med sina kollegor genomförde detta projekt var han anställd som»artist researcher«på Interactive Institute, där det gjordes ambitiösa undersökningar med hundratals försökspersoner om BrainBalls effekter och skrevs studier om spelets möjliga samhälleliga tillämpning. Jag är förvånad över att han kom undan med det. Vid sidan om denna grupp av verk, där Broomé driver med retoriken om medieteknologiernas samhälleligt progressiva kraft, drar deras funktionssätt till absurda slutpunkter, och på så sätt visar hur deras symbolsystem och ordningar kan sägas brytas upp inifrån, skulle man alltså kunna peka ut en annan grupp verk, som snarare bygger på att Broomé leker med idén om de hybrida och muterade livsformer som befolkar det gränsläge mellan olika betydelsenivåer och BRAINBALL 2000 symbolsystem han pekar ut i sitt konstnärskap. Ett av dessa verk är Locust (2002), som består av decimeterstora modeller av gräshoppor, tillverkade av Coca-Cola-burkar. När Locust ställs ut visas det som ett myller, en oräknelig mängd av Coca-Cola-gräshoppor som, till ackompanjemang av ljudet av svärmande insekter, på ett suggestivt sätt invaderar utställningsrummet. Locust har förstås anklagats för att vara banalt, och kanske finns det inte så mycket att tillägga om Coca-Cola-varumärkets svärmande imperialism. Vad man skulle kunna notera är däremot hur modellen för Locusts utformning och för hur detta verk installeras och presenteras egentligen inte verkar komma från småkrypens rike, utan snarare från hur den hotfulla insektssvärmen representeras i vissa äventyrs- och skräckfilmer (Broomé nämner en scen ur Mumien 2). Med andra ord, när Locust myllrar in genom ventilationssystemet på SOC i Stockholm så liknar det förmodligen inte så mycket beteendet hos de gräshoppssvärmar som förstör skördar i Nordafrika, utan mer de digitala specialeffektssvärmar som invaderar hjältens sista klaustrofobiska tillflyktsort och fyller upp filmduken i det senaste Hollywoodspektaklet. På så vis blir Locust ett verk som, i likhet med vissa verk av Christian Andersson, leker med att skapa faktiska, materiella versioner av»omöjliga«specialeffekter. I förlängningen blir det därmed också en sorts mardrömsvision, där medieteknologiernas immateriella, digitala monster lämnar sin»rent artificiella«sfär för att invadera»verkligheten«som faktiska, fysiska, levande varelser och i detta avseende är det inte oväsentligt att Locust samtidigt visar hur ett visst, helt»konstruerat«och»artificiellt«varumärke antar levande form. Men hur ska man förstå detta grepp? Ska man tänka sig att Broomé är ute efter att ställa den traditionella frågan om gränsen mellan simulation och verklighet, mellan artificiella medieteknologier och verklig natur, mellan digitala monster och levande varelser? Ett annat av de verk där Broomé laborerar med idén om hybrida och muterade livsformer, Afterlife (2001), visar hur han i själva verket tycks söka en annorlunda problemställning. Afterlife består 22 23

13 Kim West Mutantnörden av krukväxter, biosensorer, programvara och mer informationsteknologi. Biosensorerna registrerar den elektriska aktivitet blommorna alstrar. När blommorna vissnar översätts informationen till binär kod och förs över till ett program i en dator, som utifrån denna information skapar en sorts representation av en blomma. Denna representation av en blomma, som alltså rimligtvis inte är mindre komplex än själva ursprungsblommorna och som dessutom står i en sorts indexikal relation till samma ursprungsblommor,»lever«sedan vidare i digital form på datorskärmen. Man kan nu förstås föreställa sig att Afterlife på detta sätt vill ställa frågan om livets natur och om skillnaden mellan det»blott artificiella«och det»egentligt verkliga«. Men AFTERLIFE 2001 det är osäkert hur långt man kommer med en sådan läsning. Kanske bör man inte tänka sig att poängen med Afterlife är att visa hur den»organiska«blomman och den»artificiella«,»digitala«blomman är desamma, likadana, av samma status, samma natur vilket de givetvis inte är. Snarare tror jag att Afterlife helt enkelt vill poängtera att den digitala representationen av blomman inte är mindre verklig än den»naturliga«blomman själv, lika lite som specialeffektsgräshopporna i en Hollywoodfilm är mindre verkliga än modeller av dem tillverkade av Coca-Cola-burkar, eller gränssnittet är mindre verkligt än koden, osv. Bilder, gränssnitt, pixlar, information, kod, varumärken och krukväxter är alla till samma grad verkliga företeelser, och som sådana påverkar de utformningen av den värld vi rör oss i. Dvs, de är inte alla av samma natur, men de skiljs åt av andra saker än sina grader av verklighet av att de hör hemma i olika rum, av att de är verksamma i olika fält, av att de tillhör olika symbolsystem och olika betydelsenivåer, osv. Och det kritiska problemet är inte frågan om skillnaden mellan simulation och verklighet, mellan det artificiella och det naturliga, mellan människa och maskin det kritiska problemet är, för att upprepa, att alla inte har tillgång till dessa rum och dessa fält, dessa symbolsystem och nivåer, och att alla därmed inte har möjlighet att påverka deras utformning. Med andra ord, det finns något absurt i tanken på att människor idag tillbringar halva sina vakna liv framför olika skärmar och att man samtidigt envisas med att diskutera skärmarnas ontologi i termer av»overklighet«,»illusion«och»simulation«. Vad skulle krävas för att man började uppfatta dem som verkliga? Ingen skulle förneka att medieteknologierna intar en helt central position i det samtida samhället, och att de på så vis bidrar till att utforma den värld vi rör oss i, och i förlängningen villkoren för hur vi uppfattar oss själva och vår relation till denna värld. Men samtidigt som vi upplåter definitionen av vår egen tillvaro på en rad»sårbara databurkar«, som i princip ingen egentligen har förmågan att kontrollera och hantera (»datoranalfabetism«, än en gång), så tycks den kritiska diskussionen i många fall stå och stampa med en måttligt fruktbar problemställning om skillnaden mellan simulation och verklighet, mellan det artificiella och det mänskliga, etc. På ett sätt är det som att vi har låtit oss separeras från oss själva: vi har glatt och okritiskt låtit medieteknologierna inta en helt bestämmande roll i vår tillvaro, och därmed har vi också överlåtit kontrollen över motsvarande del av vår tillvaro till dem som har makten över medieteknologiernas fält. Broomé har gjort två verk som kan uppfattas som en sorts allegorier över denna situation, HundKatt (2005) och NerdNerd (1999). Hund- Katt är en skulptur i»naturlig«storlek av en varelse vars främre hälft kommer från en hund och vars bakre hälft kommer från en katt. Skulpturen fångar denna dubbla gestalt i en ursinnig jakt på sin egen/den andres svans. Verket kan sägas visa en viss personlighetsklyvnings dilemma: HundKatt har åtskilts från sig själv, en del av honom/henne har förvandlats till hans/hennes värsta fiende och därmed kan han/hon inte frigöra sig från den del av sig själv som har blivit en annan utan att samtidigt förgöra sig själv. NerdNerd är HundKatts motsats. Där Hund- Katt visar en märklig varelse som består av två konkurrerande delar, ställer NerdNerd oss inför en inte mindre bisarr skapelse, som även han är tudelad, men vars delar snarare kompletterar och understödjer varandra. NerdNerd är helt enkelt ett fotografi av Broomé själv, där han har på sig ett klädesplagg som till hälften består av kontorsslavens vanliga kostym, komplett med skjorta, slips och kulspetspennor i bröstfickan, och till hälften av den slafsige nördens patenterade uniform: Iron Maiden-tröja och urtvättade blåjeans. Man kan tänka sig på vilka sätt dessa till synes motsatta halvor kompletterar varandra. Dels utspelar sig såväl den förre som den senare figurens liv framför en datorskärm: den ene utvecklar nätverkslösningar, programvara och övervakningsteknologier, den andre spelar nätverksspel, laddar ned dödsmetall och bryter ned brandväggar. De har båda alltså åtminstone en viss grad av»datoralfabetism«, för att leka med Kittlers begrepp. Men samtidigt kommer dessa halvor från helt åtskilda världar, och deras allians har förödande konsekvenser: när den förra halvan tror sig ha utvecklat ett fulländat och ofelbart kontrollsystem så förstör den senare alltihop genom att visa att det inte ens kan hitta djävulen på internet, och när den förre tillverkar ett sofistikerat hårdvarusystem för människa-maskin-interaktion så använder den senare det för att slanga fulsprit. Det är en säregen gestalt Broomé ger upphov till i sin strävan efter att ifrågasätta medieteknologiernas givna roll, pervertera de symbolsystem de inrättar och visa att vem som helst fortfarande kan ta makten över deras utformning. Man kan kalla det en ny art: mutantnörden

14 AMODERNDAYMANTRA (Ink drawing, 72 x 102 cm) st teckningar Repetition as Desire Creation

15

16

17

18

19 HOWANEMPTYVESSELMOVES (Table and vase) 37

20 2NDWALL 38 (Ink drawing, 72 x 102 cm)

21 HUNDKATT 40 (sculpture 75 x 80 x 45 cm)

22 rolexbizarrorolex (Ink drawing, Diptych, each 102 x 72 cm) In the Bizarro world, a cube-shaped planet known as»htrae«, society is ruled by the Bizarro Code, KNIVHAND (The Son) (Mechanoid, life-size boy and table) 42 which states that it is a crime to do anything well or to make anything perfect or beautiful Frustration plays 43

23 STRUCTPONG (computer game) The Cartesian gap:»how can an immaterial mind cause anything in a material body, and vice versa?«45

24 HELLHUNT (computer program,»a paranoid web spider searching for the Devil on the net«) The HellHunt piece is more about the mechanics of the mind than it is about computer vision. But when the paranoia of the world s different cultures is combined with new technology then it can become really problematic. The HellHunt piece shows that such a projection is in the mind of the beholder. It is a projection of what you want to find in a picture and not what is actually there. During the course of our history we have lived with the belief of secret societies and powers out to overthrow our way of life. These suspicions have often led to catastrophic results with the world war two as one peak. Therefore it is not the conspiracy theories that are interesting, it is the theories about conspiracies. 47

25

26 MYRUBYREDSHOES (Ink Drawing 72 x 102 cm) There s no place like home, there s no place like home, there s no place like home. 51

27 BRITNEY_HELL_SMALL_SCREEN (movie, a macabre dance with the pentagram) NERDNERD (silicon-mounted photograph)»the Mulholland«experiment in the early 70 s wired ten kids to electroencephalograph (EEG) machines (which measure brain wave activity) and sat them down in front of their chosen favourite programmes. He expected to see plenty of fast beta waves, which would indicate that they were actively responding to something (as is produced when reading or during conservation); instead all he could find were the slower alpha waves of the kind found when a person is in a coma or put in a trance where the 52 Sewn together clothes subject is not interacting with the outside world at all.«53

28 Biografi Thomas Broomé Född i Malmö, 1971 Bor och arbetar i Stockholm Studier vid: Konsthögskolan Valand Fine arts and new media, Göteborgs Universitet Konstfack, Fri Konst, Stockholm Arbetar för närvarande som lärare i Fri Konst på Konsthögskolan Valand, Göteborg Utställningar i urval: 2006 amoderndaymantra, Borås Konstmuseum 2005 Touching the invisible, ICA, London, England (smart studio) How An empty vessel moves, 300 m3, artspace, Göteborg Moscow Biennale: I Click therefore I am, Moskva, Ryssland (smart studio) 2004 Abstract vs. Realism, ALPHAarte Gallery, Brugg, Schweiz Touching the invisible, Ludwig museum, Budapest, Ungern KnifeHand [the son], Avesta Art Nextfest, Wired, San Fransisco, USA Museo de Bellas Artes, Santiago de Chile (smart studio) 2003 Centre de Pompidou, Paris, Frankrike (smart studio) Museu da Casa Brasileira, Sao Paulo, Brasilien (smart studio) Konst-TV, Moderna museet, Dunkers kulturhus Thomas Broomé, Hlemmur Gallery, Reykjavik, Island Locust Subbau, Göteborg Aaargh Edsvik konst och kultur, Stockholm Stockholm Art Fair (Maria Bonnier-Dahlins stiftelse) 2002 Locust SOC. Stockholm Electrohype Malmö konsthall, Malmö After-shopping Kulturhuset, Stockholm 2001 Lords of Legacy Art Node, Stockholm Ars Electronica Linz, (smart studio) CRAC Liljevalchs konsthall, Stockholm 2000 n2art, nordic internet exhibition Electrohype Malmö Expo 2000 världsutställningen, Hannover, (smart studio) Viva Scanland Belfast Stipendier i urval: Konstnärsnämndens arbetsstipendium, 2004 Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse, 2002 Konstnärsnämndens arbetsstipendie, 2002 Ulla Fröberg-Cramers stiftelse,1999 Helge Ax:son Johnson stiftelse, 1998 Stiftelsen Willhelm och Martina Lundgren, 1995 Meda stipendiet, 1994 Otto & Charlotte Mannheimers stiftelse, 1994 Föreläsningar i urval: Konst TV Dunkers kulturhus, MOVE Borås Konstmuseum, Forum Moderna, Moderna Museet Stockholm, RAM3 & 4 Estland och Finland, ArtistTalk Moderna museet Stockholm, Verk mellan entropi och extropi Electrohype Malmö, Norköping Campus, Campus, Art as a bastard to science BAC Visby föreläsning i samband med Equator Stockholm, Konst/teknologi Arkitekthögskolan, Stockholm Publikationer: ModerMantra Thomas Broomé, Borås Konstmuseum, 2006 Samtidskonst för lärare, Moderna Museet, 2005 Svensk konst nu: 85 konstnärer, SAKs årsbok, Sophie Allgård och Estelle af Malmborg, 2004 Toching the invisible, Smart studio on Europe tour (Budapest, Moscow, Oslo, Berlin, London), 2004 NextFest, Wired magazine, 2004 Avesta Art, 2004 Arrrgghh, texter av bl.a. Ana L. Valdes, Fredrika Spindler, 2003 Action Works, 2003 Electrohype 2002, texter av Maria Hellström, 2002 Lords of Legacy, texter av Thomas Broomé och Lotten Wiklund, 2001 Artiklar i urval: Otäckt - och absurt komiskt, Kristina Hermansson, GP Konst-svängen, Nils Forsberg, 00tal #13 Thomas Hellhunter, Lotten Wiklund, Mars 3/2003 CD-rom vs. Internet art, Karin Wagner, Katalog journal of photography and video, vol 15 no 1 Coca Cola og..., Jón B.K. Ransu, Morgunbla_i_ Övertygelser med finurlig spets, Håkan Nilsson, DN Skönhet ytterligare ett varv, Fred Andersson, SvD Thomas Broomé, Anders Olofsson, Gränserna gäller inte för alla, Lars O Ericsson, DN Hellhunt, Glänta 1.02 Bilden av människan..., Charlotte Bydler, Aftonbladet Viva Scanland, Eoghan McTigue, Nu: The nordic art review, vol 2 no 5/00 LOCUST (cut and folded from 500 ml cans) Did you know that Coca-Cola can be read in a mirror and then spells in Arabic:»No Muhammad No Mecca«? 54 55

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Tema: "Konst och mjukvara mjukvara som konst" Electrohype bjuder in till en två dagars konferens för att belysa och diskutera olika frågor som relaterar

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

en Universella Lagen - Anne Pedersen

en Universella Lagen - Anne Pedersen en Universella Lagen - Anne Pedersen Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan

Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan Referat Michael Marmot Fair society, healthy lives 30/11 2014 på Svenska Mässan Michael Marmot sa att han är förtjust över att svenskarna fortfarande pratar om hans rapport Closing the Gap in a generation.

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet.

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Jag har försökt att sortera ut det som har med detta arbete, Kira Carpelan,

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Tips på appar med känslor Någonting

Tips på appar med känslor Någonting StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar med känslor Någonting En blandning av appar att Plats för bild i textruta använda när man vill prata om känslor Juli 2015 Känslor

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur.

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur. Att Analysera film Denna skrift innehåller olika analysscheman. Olika exempel som används i högskolestudier och lite enklare som kan vara lite enklare att applicera på de filmer ni arbetar med. / Lennart

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Mediehistoriens slut mediestudiets början

Mediehistoriens slut mediestudiets början ! Mediehistoriens slut mediestudiets början Prof. Pelle Snickars Institutionen för kultur- och medievetenskaper / HUMlab Kittlers medieteori Kittlers medieteori är på många sätt en mediehistorisk modell

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer