Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människadatorinteraktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människadatorinteraktion"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människadatorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret var året då STIMDI fyllde 25 år. Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete där fokus varit på att ta fram en ny grafisk profil och en ny webb. Det har även arrangerats en hel del spännande seminarier och det är något som vi ska fortsätta med även Styrelse STIMDIs styrelse bestod under perioden 3/2-11 till 1/2-12 av: Cathrin Svensson (ordförande) Anna Swartling (kassör) Nils- Erik Gustafsson, (ansvarig för mentorsprogrammet) Maria Lindström (ansvarig för lokala STIMDI- representanter) Anastasia Szmulik (ansvarig för webbplatsen) Linda Mattsson (sekreterare, studentansvarig, ansvarig för bokklubben och Twitter) David Marcusson (ansvarig för event Stockholm) Valberedningen för 2011 har varit: Jan Gulliksen Brita Solvin Revisorer för 2011 har varit: Malin Grahn Erik Borälv Medlemmar Idag ( ) har STIMDI 197 betalande medlemmar plus 10 st ickebetalande medlemmar (gamla pristagare), vilket är en ökning från föregående år med 17 medlemmar. Medlemsavgiften var under kronor. Vi försöker kontinuerligt uppmuntra medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet utöver deltagande på våra olika aktiviteter. I år har vi haft hjälp av

2 flertal medlemmar som mentorer, seminarieledare, arrangörer och posterdesigners. Till dem vill vi rikta ett speciellt tack! Lokala STIMDI-representanter Arbetet med lokala representater har fått stå tillbaka det här året pga andra satsningar i styrelsen som har tagit mycket tid i anspråk. Ekonomi Föreningens resultat- och balansräkning redovisas separat. Föreningen har fortsatt god ekonomi men under året har vi genomfört ett antal stora satsningar som har fått stort genomslag på utgiftsposterna. Under våren genomförde vi en arbetsmarknadskväll för första gången. Den gick med 16170:90 i vinst. Vi genomförde med stor framgång WUD i Sverige för första gången. Trots problem med att få sponsorer gick vi endast med 3819:41 i förlust. I samband med WUD firade vi även att föreningen under året fyllde 25 år. Jubileumsfesten innebar en kostnad på 20212:50. Vi har även avslutat vårt visionsarbete och påbörjat arbetet med att ta fram en ny webbplats, dessa poster har i år landat på strax under 40 tkr. Alla satsningar har kunnat täckas genom användning av snabbt tillgängliga tillgångar på konton i SEB och Marginalen. Aktieindexobligationerna genererade en avkastning på 6,8 %. Fondmixen har haft en mer moderat tillväxt och låg vid årsskiftet på en ökning på 3,5 % under året och 7 % i relation till investerat kapital. Huvuddelen av de snabba tillgångarna placeras löpande på ett konto på Marginalen Bank som har en av de högsta räntorna för konton med fria uttag. Styrelsearbete Under 2011 har styrelsearbetet flutit på bra med de nya styrelserutiner som tagits fram under de senaste åren. Ett bra komplement som kom till under året var en delad Google- kalender för våra aktiviteter i styrelsen. STIMDIs webbplats och mailinglistor Under året har vi påbörjat arbetet med att ta fram en ny webbplats baserat på det visionsarbete som styrelsen genomfört. Vi genomförde under våren och försommaren ett antal workshops med medlemmar och studenter för att ta fram en så bra design som möjligt baserat på våra behov.

3 Därefter anlitades ett utvecklingsföretag för att göra själva programmeringen. Kravspec med designskisser skickades till företaget under sommaren och materialet gicks igenom i augusti. Dessvärre har vi därefter haft problem med att få leveranser ifrån företaget, både överhuvudtaget och i överensstämmande med kravspecen. Detta trots flertal påstötningar i olika former. Enligt planen för genomförandet skulle vi ha genomfört expertutvärdering samt användningstester i oktober- november. Dessa har inte kunnat genomföras. Om inget förändras överväger styrelsen att byta utvecklingsföretag under senvintern. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skickades i regel en gång i månad, via getanewsletter. Styrelsen tagit ett beslut att uppgradera till getanewsletter betaltjänst eftersom getanewsletters gratis tjänst har ett begränsat antal prenumeranter och begränsat antal utsick per månad. Anmälningar I samband med årets WUD har man använt Google docs forms som anmälningsformulär. Detta fungerade relativt bra men har inneburit mycket manuellt arbete i anslutning till avanmälningar och registrering för WUD. Andra alternativ bör undersökas till nästa år. Google docs forms ska dock fortsätta användas som anmälningsformulär för STIMDIs vanliga aktiviteter. Populära sidor och sökord Populära sidor på vår web är De populäraste sökorden som leder till webbsidan är stimdi, interaktionsdesigner jobb och interaktionsdesign jobb interaktionsdesign företag, konsult interaktionsdesign

4 Besökare Ca unika besökare per månad : 872 Jämförelse mellan 2010 och 2011: Användning av sociala nätverk Facebook och LinkedIn används som annons- och medlemsrekryteringskanaler. LinkedIngruppen används även för att diskutera MDI- relaterade ämnen och vilka aktiviteter STIMDI ska arrangera. Webbplatsen uppdateras löpande med de senaste jobbtipsen och med nyheter. Under 2011 började styrelsen använda Twitter. Genom att Twittra informerar vi våra följare (medlemmarna och andra) om våra olika event, vad som händer i styrelsen och citerar intressanta tips från andra twittrare. I skrivande stund 169 följare och vi följer 172 personer/organisationer. Hittills har 243 tweets skrivits. STIMDIs stora pris För 2011 har STIMDI valt att ge sitt Stora pris till Kia Höök på Mobile Life i Kista. Priset offentliggjordes av STIMDIs ordförande Cathrin Svensson på STIMDIS 25- årsjubileumsfest i samband med WUD den 3:e november och motiveringen löd: STIMDIs stora pris går till Kia Höök för att hon förenar en mycket framstående akademisk karriär i Människa- datorinteraktion med att utveckla och sprida kunskap och insikt om interaktionens betydelse, inte minst i mobila tillämpningar, bl.a. genom kompetenscentret Mobile Life.

5 STIMDIs mentorsprogram Under 2011 har STIMDIs mentorprogram haft ett tiotal deltagare (adepter och mentorer). Förutom individuella kontakter mellan varje adept och mentor har vi haft fyra gemensamma möten på KTH, Skatteverket, Myra Design och AMF. På de gemensamma mötena har aktuella projekt och akuta problem diskuterats, men även olika metoder och tekniker presenterats och tillämpats. Ett avslutande möte kommer att hållas på Kungliga biblioteket och avrundas med en gemensam middag. Bokklubben Under 2011 startade STIMDI en bokklubb. Den fungerade så att de som vill läste en utvald bok inom något MDI- relaterat ämne för att därefter träffas och diskutera boken. Träffarna ägde rum hos någon av deltagarnas företag. En diskussionsledare (ofta från styrelsen) ledde diskussionen och såg till att alla fick komma till tals. På varje träff bestämdes vilken bok som skulle läsas till nästa gång. Deltagandet på bokklubbsträffarna har varit ca 5-7 personer och det har varit mycket uppskattat. Sammanfattningar av diskussionerna och gemensamt omdöme om böckerna har publicerats på webben efter varje träff. Målet har varit att få till 2 träffar per termin. Följande böcker lästes under 2011: Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences (Voices That Matter) Subject To Change Selling Usability A Project Guide to UX Design Arbetsmarknadskvällen I år arrangerade vi för första gången en arbetsmarknadskväll för studenter. Fem företag betalade för en utställningsplats: Antrop AB, EDB Consulting Group AB, Metamatrix AB, NTech Consulting AB och Valtech AB. Kvällen arrangerades på KTH och vi bjöd på fika. Vi erbjöd även företagen att hålla korta seminarier vilket några av företagen valde att göra. Vi hade uppskattningsvis 100 studenter som besökte oss och vi fick bra betyg av deltagarna. Företagen hade en del förslag på förbättringar men ansåg överlag att vi gjort ett bra jobb för att vara förstagångsarrangörer. Framförallt uppskattade både studenter och företag att det var en arbetsmarknadskväll helt inriktad på vår bransch.

6 World Usability Day STIMDI arrangerade WUD den 3:e november intresserade personer dök upp, både medlemmar och icke- medlemmar. De talare som vi hade på WUD var: Lidia Oshlyansky från Google som pratade om hur de arbetar med UX på hennes företag. Jared Cole från Adaptive Path som berättade om ett inspirerande projekt som han hade varit med i. Erik Markensten från Antrop som höll i ett föredrag där han bland annat berättade om det intressanta området upplevelsestrategi. Julia Treutiger från Myra design höll i en presentation om hur hon i ett projekt använt sig av personas och kärnvärdeord. Per Nordqvist och Ida Ristner från Ocean Observations pratade om mänskliga möten och hur de kan ge oss bättre design och lösningar 25-års jubileum 2011 fyllde STIMDI 25 år och det firade vi med att anordna en middag för våra medlemmar på Syster och Bror i samband med WUD. Ca 60 personer var närvarande och det serverades en trerättersmiddag med tillhörande dryck. Under kvällen hölls det tal och priser delades ut till medlemmar som engagerat sig lite extra mycket. STIMDI-seminarier Under året har vi arrangerat flertalet seminarier i Stockholm Rundabordet- diskussioner Öppen diskussion med medlemmar 24 februari på KTH. Vi diskuterade de vanligaste och besvärligaste problemen som vi, användbarhetsmänniskor, stångas med i vårt dagliga arbete. Närvarande medlemmar bestämda själva val av frågor. Designdokumentation Öppen diskussion med medlemmar 28 april på KTH. Vi diskuterade olika tillvägagångssätt vi har för att dokumentera vår design. Som underlag använde vi oss av exempel som medlemmar själva tagit med till seminariet.

7 Hur ser framtidens digitala myndighet ut? Moderator Zayhera Khan 31 maj på PUB- huset, Stockholm. STIMDI provade ett nytt format av medlemsaktivitet i form av debatter. STIMDI hade bjudit in personer från Jordbruksverket samt ett antal interaktionsdesigners med stor erfarenhet av att arbeta med myndigheters webbplatser. Tillsammans fördes en diskussion om hur framtiden kring digitala myndigheter kan tänkas se ut. Deltagare: Linda Karlsson (Jordbruksverket), Karin Andersson (Försäkringskassan), Armin Hadzic (Pangea design), Nils- Erik Gustafsson (Skatteverket) Tillgänglighet och användbarhet som ett led i kvalitetssäkringen - Andreas Cederbom, Funka Nu 16 juni på KTH. Andreas berättade om var tillgänglighetsarbetet kommer ifrån och hur det har närmat sig användbarhetsområdet. Han pratade även om hur tillgänglighet är en viktig pusselbit som tillsammans med användbarhetsarbetet är oumbärlig när det gäller att säkra kvalitén i nya digitala system. UX- workshop och lös dina designproblem 15 september på KTH. STIMDI inledde hösten med UX- fika och en designworkshop. Medlemmar tog med designlösning och designproblem kring vi diskuterade. Vart är VÅRDEN och e- tjänster inom vården på väg? Moderator Zayera Khan 29 september på PUB- huset, Stockholm. STIMDI bjöd in till ett samtal kring Vården och e- tjänster inom vården. Vi diskuterade på vilket sätt medborgare får ta del av webbaserad information, hur verksamheter arbetar för att förbättra journalsystem och på vilket sätt vi som arbetar inom IT kan bidra till att förbättra patienters och vårdtagarnas villkor. Deltagare: Jonas Söderström från Inuse, Anna Stolt från Apoteket.se och Sara Bäck från Ntech, Kerstin Beckman från OmVård.se, Marie Eliasson från Inera och Elin Axelsson från Antrop. Workshoptekniker Malin Grahn, AMF

8 20 oktober på Xlents kontor. Malin höll ett seminarier om olika workshoptekniker som hon använder i sitt arbete. Visualisera förändringen du vill se i din organisation Mats Berglind, Connecta 17 november på Connectas kontor. Mats berättade om hur man kan exemplifiera och tydliggöra problem, visioner och projektet. Som redskap använde han sig av body- storming vilket medlemmarna fick prova på och presentera för varandra.

9 Verksamhetsplan 2012 Under 2012 ska vi framför allt fortsätta med de aktiviteter som vi startat upp under 2011 och självklart göra dem ännu bättre. Dessutom kommer vi att avsluta arbetet med vår nya Webb. Medlemmar och medlemsrutiner Vi har tagit fram en ny informationsbroschyr baserat på vår nya grafiska profil. I dagsläget har vi en medlemskår som består av primärt personer som antingen är studenter eller arbetar ute i industrin. Vi har endast ett fåtal akademiker. Under 2012 ska vi sträva efter att förbättra förutsättningarna för att kunna locka även dem att bli medlemmar. Lokala representanter Styrelsen har beslutat att i nuläget inte satsa på lokala representanter under 2012 Webbplatsen och mailinglistan lansera en ny webbsida med en ny grafisk profil baserat på visionsarbetet göra det lättare att bli medlem nyhetsbrev på fast datum varje månad och vid behov undersöka möjligheter att anmäla sig till aktiviteter med en tjänst som är mer anpassad till vår verksamhet i samband med större evenemang Mentorsprogrammet Vi fortsätter med mentorsprogrammet på inslagen väg. Nytt för 2011 var att vi medvetet alternerade mellan olika mötesplatser vid de gemensamma mötena, och alla uppskattade variation i resväg och möjligheten att besöka olika arbetsplatser. Särskilt Myra Design var en spännande miljö! Därför går vi gärna vidare och fortsätter med det LinkedIn- gruppen användes sparsamt. Där kan vi uppmuntra till diskussioner och tips på distans! Bokklubben Bokklubben kommer fortsätta under Målet är fortfarande att hinna med 2 träffar per termin. Träffarna kommer också fortsättningsvis äga rum i olika

10 företags lokaler. Förhoppningen är att öka deltagandet lite för att kunna ha fler diskussionsgrupper. Arbetsmarknadskvällen Det var mer arbete än förväntat men samtidigt väldigt roligt så vi har bestämt oss för att arrangera en arbetsmarknadskväll även under Vi har bra underlag för att förbättra förra årets arrangemang och förhoppningsvis bygga upp en struktur som kan leva kvar länge och få bra renommé. WUD Vi vill fortsätta med förra årets framgångsrika arrangemang. I år kan vi dessutom påbörja arbetet betydligt tidigare och har en eller ett par spännande samarbetspartners på gång som vi ska jobba vidare med. Detta arbete ligger väl i linje med styrelsens vision om att arbeta mer utåtriktat samtidigt som vi erbjuder våra medlemmar möjlighet till spännande och kompetensutvecklande möten Seminarier STIMDI vill arrangera minst 5 spännande seminarier för medlemmarna under året. Vi vill även prova på att sprida på vilka veckodagar samt tider som seminarierna hålls. Debatterna som vi börjat med under året vill vi även fortsätta med samt även se om de kan gå att göra för en större publik Övrigt Tillse att STIMDI långsiktigt lever och frodas så att inte de problem som vi hittills sett under överlämningarna mellan styrelser fortgår. Vi föreslår oförändrad medlemsavgift 2012, dvs. 200 kronor som ska erläggas per kalenderår. De som erlagt medlemsavgift fr.o.m. WUD i november 2012 får medlemskap även för 2013.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2012 2012 har varit ett händelserikt år med ett extra insatt årsmöte eftersom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013 Vi har som vanligt varit väldigt aktiva. Trots att det var många nya

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer