TENANT & PARTNER. Referensobjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENANT & PARTNER. Referensobjekt"

Transkript

1 TENANT & PARTNER Referensobjekt

2 Tenant & Partner AB Tenant & Partner etablerades 1989 och består idag av 36 medarbetare. Vi är jurister, ekonomer och civilingenjörer med fastighetsekonomisk inriktning. Vi är heltäckande inom området kommersiella lokaler och vi företräder alltid hyresgästen. Klienter I våra uppdrag utvecklas ofta ett nära samarbete med vår kund. Vårt arbete och resultat utgör grunden för vårt renommé. Vi genomför alltid våra uppdrag under sekretess. Följande organisationer presenteras efter godkännande från respektive referens. Torbjörn Eriksson VD 2 (14)

3 Abba Seafood Med starka varumärken som Kalles och Abba är Abba Seafood idag Nordens ledande producent och marknadsförare av produkter från havet. Verksamheten startade 1838 och ingår i den norska koncernen Orkla ASA. Abba Seafood anlitade Tenant & Partner 2005 för att genomföra en ometablering av bolagets huvudkontor, beläget i centrala Göteborg. Ambitionen var att hitta en kontorslösning som bättre motsvarade bolagets ambitioner om en modern kontorsmiljö och samtidigt gav en förbättrad lokalekonomi. Uppdraget genomfördes från projektstart till en ny förhyrning i anpassade ytor till hälften av den tidigare lokalkostnaden. AcandoFrontec När Acando och Frontec slog ihop sina verksamheter bildades konsultföretaget AcandoFrontec. Företaget är idag ett av Sveriges främsta inom utveckling och anpassning av företags processer och IT-stöd. Sammanslagningen medförde att det nybildade företaget förfogade över betydligt större kontorsytor än verksamheten krävde. Tenant & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalbeståndet till den nya verksamheten och att finna den totalekonomiskt mest gynnsamma lösningen. Efter framgångsrika förhandlingar lyckades man anpassa lokalbeståndet efter de nya förutsättningarna vilket även innebar betydande besparingar. Till grund för slutresultatet låg Tenant & Partners förmåga att förstå uppdragsgivarens affär och verksamhet. Adecco Sweden AB Koncernen Adecco SA, i vilken Adecco Sweden AB ingår, bildades 1996 genom sammanslagning av företagen Adia och Ecco. Idag är Adecco världens största aktör inom rekrytering, konsultering och bemanning. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingar, inhyrning av lokaler samt rådgivning på ett flertal orter runt om i Sverige. Under 2002 erhåll Tenant & Partner uppdraget att utifrån framtida behov utforma och verkställa en strategi avseende Adeccos samtliga etableringar i Storstockholm inklusive företagets huvudkontor. Ahlsell Ahlsells är verksamt i samtliga nordiska länder med fokus på handel med VVS-, el- och kylprodukter samt verktyg. Tenant & Partner har sedan 1995 arbetat som rådgivare till Ahlsell vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett tiotal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets 67 proffsmarknader, framtagande och implementering av en policy för hanteringen av bolagets lokaler, diverse hyresförhandlingar, samlokalisering av verksamhetsgrenar, avveckling av rörelsefrämmande fastigheter med mera. Alcro -Beckers Alcro-Beckers är Nordens ledande färgtillverkare. Den huvudsakliga tillverkningen av färg sker på en av världens mest miljövänliga färgfabriker på Lövholmen i Stockholm. Tenant & Partner har under mer än tio år varit Alcro-Beckers juridiska rådgivare i lokalfrågor och biträtt bolaget i ett antal etablerings- och avvecklingärenden. Samarbetet har inneburit att Alcro-Beckers haft tillgång till kvalificerad kompetens i större och mindre frågor avseende bolagets många lokalförhyrningar. American Express/Nyman & Schultz Amercian Express/Nyman & Schultz bedriver resebyråverksamhet och i Norden ingår bolagen Nyman & Schultz, Resespecialisterna Syd (Sverige), American Express Corporate Travel (Danmark) samt Nyman & Schultz Forretningsreiser (Norge). Till den nordiska organisationen hör även Nederländerna. Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till American Express/Nyman & Schultz vad gäller bolagets lokaler. Tenant & Partner har bland annat implementerat ett system, Contract management, för att säkerställa en effektiv och säker hantering av bolagets lokalhyresavtal. Vid uppdragets inledande uppgick avtalsstocken till 135 hyresavtal lokaliserade över hela Sverige. Tenant & Partner har genomfört en granskning/förhandling av bolagets samtliga hyresavtal. Samarbetet fortgår alltjämt. Anoto Anoto AB är ett teknikbolag ägt av Ericsson och C Technologies som tagit fram en uppmärksammad läspenna som bygger på så kallad bluetooth-teknik. Bolaget är för närvarande etablerat på två adresser i Stockholm och anlitade Tenant & Partner för att hitta en långsiktig lösning på sitt behov av lokaler för huvudkontoret. Tenant & Partner genomförde för Anotos räkning den förhandling med fastighetsvärden Fastighets AB Certus som ledde till ett hyresavtal gällande kvm kontor i Kvarteret Blåmannen i centrala Stockholm. Apollo Apollo är Sveriges tredje största researrangör och marknadsledande på resor till Grekland. Företaget finns även i Danmark och Norge och ägs av den Schweiziska resekoncernen Kouni. Resorna säljs via telefon, Internet, agenter och i de egna resebutikerna. Apollo önskade sänka kostnaderna för sina lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Efter en genomgång av de historiska debiteringarna utvidgades samarbetet till att omfatta även hyresförhandling, avveckling och rådgivning. Apple Computer Apple Computer är lokaliserat på Borgarfjordsgatan i Kista. Företaget hade behov av att rationalisera användningen av de förhyrda ytorna. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha den partiella avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget som omfattade nulägesanalys av rättslig situation samt marknad, eftersökning av ny hyresgäst samt förhandling med fastighetsägaren och den tillträdande hyresgästen. Genom Tenant & Partners försorg tillträdde en ny hyresgäst de aktuella ytorna. Avtal tecknades direkt mellan den tillträdande hyresgästen och 3 (14)

4 fastighetsägaren varmed projektets huvudmål var uppfyllt. Aircall Aircall är en rikstäckande återförsäljningskedja inom telekommunikation. Kedjan bildades genom ett samgående av Prelek Telekommunikation AB i Stockholm, STC Mobilelektronik AB i Göteborg och Adapt Telekommunikation AB i Uppsala. Tenant & Partner har bistått Aircall med bland annat CM, etablering samt avveckling. Bevego Genom en fusion med Isolator 2005 blev Bevego det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Företaget lagerför, säljer och distribuerar produkter för byggnadsplåtslagerier och ventilationsföretag. Tenant & Partner har skött samlokaliseringen av Bevegos lokaliseringar i Stockholm, där det rör sig om 5000 kvm logistik och handel. Samarbetet fortsätter alltjämt. Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital- TV och andra bredbandstjänster. Sedan 2001 samarbetar Bredbandsbolaget med Tenant & Partner i diverse lokalfrågor. Bredbandsbolaget önskade se över huvudkontorets placering och kontaktade därför Tenant & Partner. Företagets huvudkontor var lokaliserat i Marievik i södra Stockholm. Önskemålet var att hitta en lokalisering inom tull utan att höja totaltkostnaden för lokalerna. Med Tenant & Partners hjälp blev Bredbandsbolaget det första företaget som tecknade avtal för lokaler i Glashuset vid Slussen efter det att KF flyttat ut. Lokalerna omfattar knappt 1,5 plan. Svenska BT Svenska är en del av BT Industries, världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Företaget sysselsätter cirka anställda och omsätter 13 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Tenant & Partner har sedan länge fungerat som rådgivare åt BT Svenska i frågor rörande företagets lokaler. Ett av de mer omfattande åtagandena resulterade i avveckling av ett tiotal lokaler runtom i Sverige med stora kostnadsbesparingar som följd. Samarbetet pågår alltjämt i ärenden av olika slag. Cancerfonden Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling. Cancerfonden hyrde tidigare sina lokaler om cirka kvm i centrala Stockholm. Numera äger Cancerfonden den fastighet man verkar ifrån. Tenant & Partner fungerade under den period Cancerfonden var hyresgäst som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner genomförde bland annat en granskning av samtliga lokalhyresavtal och ansvarade för Cancerfondens hyresförhandling. Canon Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. Företaget marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch samt produkter och lösningar inom bildhantering till konsumenter. Tenant & Partner har agerat ombud i hyresförhandlingar rörande omlokalisering av samtliga försäljningsställen runt om i Sverige samt för huvudkontoret i Solna. Citymail Citymail har varit verksamt inom postdistribution sedan 1991, då postmarknaden avreglerades. Bolaget har sedan starten varit en pigg och offensiv konkurrent till Posten. Citymail bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lokalbeståndet består av ett huvudkontor i Stockholm och ett stort antal olika typer av distributions- och utdelningslokaler. Citymail anlitade Tenant & Partner för en analys av samtliga innevarande lokalhyresavtal. Därefter har Tenant & Partner genomfört diverse uppdrag såsom hyresförhandlingar, inrättning av system för kontraktshantering samt hyresjuridisk rådgivning. CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som beviljar och betalar ut det svenska studiestödet. Myndigheten sysselsätter cirka personer och har tolv kontor runt om i landet samt kundcenter i Kiruna.I Stockholm var CSN:s kontor om 3000 kvm beläget på Löjtnantsgatan. Tenant & Partner fick i uppdrag att driva förhandlingarna med fastighetsvärden AFA Sjukförsäkringar avseende villkoren för hyresavtalet. Dessa resulterade i en sänkning av kvadratmeterkostnaden med 500 kronor per kvadratmeter inklusive den investering som gjordes för anpassning av lokalerna. Danske Bank Östgöta Enskilda Bank grundades 1837 i Linköping. Idag ägs koncernen av Danske Bank och bankverksamhet bedrivs på ett 45-tal orter i Sverige under benämningen provinsbanker. Dessutom finns central verksamhet och administration på ett flertal adresser i Stockholm och Linköping. Danske Bank ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad och gav Tenant & Partner uppdraget att analysera samtliga hyresavtal och kräva tillbaka eventuell överdebiterad hyra. Resultatet blev att ett stort antal omförhandlingar genomfördes med betydande hyresbesparingar som följd. Samarbetet har sedan utvecklats till att omfatta framåtriktade åtgärder som hyresförhandlingar, avvecklingar, omlokaliseringar och rådgivning. Samarbetet fortgår alltjämt. DHL Express DHL Express ägs av Deutsche Post och är resultatet av en sammanslagning mellan DHL International och Danzas ASG. Fusionen förde med sig att de båda organisationerna skulle samlokaliseras. I Stockholm innebar det att tre stora kontorsetableringar skulle bli en. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra omlokaliseringen genom faserna lokalsökning, 2 (14)

5 utvärdering, hyresförhandling och kontraktsskrivning. Uppdraget resulterade i att DHL Express nu finns lokaliserade i kvarteret Skogskarlen i Bergshamra i Solna. Förhyrningen omfattar kvm kontorslokaler speciellt anpassade för DHL:s verksamhet. Hyresvärd är JM Tenant & Partner har tidigare arbetat för både DHL och Danzas. Bland uppdragen kan nämnas fastighetsvärdering, servitutstvister, hyresförhandlingar, avvecklingar, fastighetsförvärv och allmän fastighetsrådgivning. Det senaste uppdraget härrör till fusionen mellan de två företagen. Det Norske Veritas DNV är en oberoende stiftelse som är verksam inom riskhantering. Företagets verksamhet syftar till att hjälpa kunder att hantera verksamhetsrisker för att skapa bättre affärer. DNV erbjuder tjänster inom områdena Certification, Inspection, Maritime och Consulting. I samband med att DNV förvärvade SAQ Kontroll AB beslöt bolagsledningen att samlokalisera organisationerna. Tenant & Partner drev såsom projektledare hyresförhandlingen som ledde till att DNV tecknade ett nytt hyreskontrakt i Hornsberg omfattande cirka kvm. Elektroskandia Elektroskandia marknadsför och säljer el-materiel, kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter och är den ledande grossisten för detta i Sverige. Tenant & Partner har sedan flera år ett samarbete med Elektroskandia. Samarbetet innefattar flertalet av Tenant & Partners tjänster med tonvikt på hyresförhandlingar, nyetableringar och rådgivning. Under de senaste åren har projekt genomförts i Stockholm, Solna, Uppsala, Halmstad, Piteå, Borlänge, Jönköping och Eskilstuna. Expert Expert är en frivillig fackhandelskedja med 235 butiker i Sverige som förser de svenska hemmen med underhållning. Kedjans huvudsakliga produktområden är ljud, bild, foto och telefoni. Under 2003 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och Expert. Tenant & Partner har genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas hyresförhandlingar, avvecklingar av lokaler och hyresjuridisk rådgivning. Samarbetet pågår alltjämt. Extenda Extenda är en ledande leverantör av butikdatalösningar för såväl varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel som övriga detaljhandelskedjor. De sysselsätter drygt 100 personer. Extenda hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en omlokalisering av företaget. Projektet resulterade i en flytt till mer verksamhetsanpassade lokaler om ca 1800 kvm, till förmånliga hyresvillkor. Folkuniversitetet Folkuniversitetet bedriver fortbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige med kursverksamheten vid landets universitet som huvudman. I Stockholms innerstad är verksamheten lokaliserad till fyra adresser. Tenant & Partner erhöll uppdraget att i mesta möjliga mån samlokalisera innerstadsverksamheten i Stockholm, innebärande ett lokalbehov om till kvm lokaler för administration och undervisning. Tenant & Partner genomförde uppdraget genom att för Folkuniversitetet förvärva en fastighet om kvm i centrala Stockholm. I uppdraget ingick även att avveckla befintliga lokaler, vilket genomfördes genom försäljning av två centralt belägna fastigheter i Stockholm. Fotoquick Fotoquick utvecklar och levererar produkter och tjänster för digitala bilder till konsumenter via ett heltäckande butiksnät och via Internet. Efter en genomlysning av sitt butiksbestånd gav Fotoquick Tenant & Partner i uppdrag att avyttra butikslokalerna på Sergelgatan, Sergels torg och Hamngatan i Stockholm samt på Fredsgatan i Göteborg. Tenant & Partner ansvarade för hela uppdragets genomförande, från fastställande av det juridiska nuläget och prospektering till förhandling med fastighetsägaren och säkerställande av avtalsskrivningar. Tenant & Partner har ett brett kontaktnät där både svenska och internationella butikskedjor ingår, vilket bidrog till ett gott resultat i projektet för såväl Fotoquick som fastighetsägarna. Samarbetet mellan Fotoquick och Tenant & Partner pågår alltjämt. Framfab Framfab var ett av Sveriges mest medialt uppmärksammade bolag under IT-branschens expansiva period. Efter diverse stålbad återstår ett bolag i mindre storlek. Tenant & Partner har varit Framfabs ombud i lokalhyresrelaterade frågor sedan 1999 och har följt företaget i både upp- och nedgångar. Samarbetet har inneburit flera olika uppdrag av skiftande karaktär såsom nyetableringar, hyresförhandlingar och kontraktsfrågor. I nedgångsfasen hjälpte vi även Framfab att anpassa lokalbeståndet till önskvärd storlek genom diverse avvecklingar. Fritidsresor Fritidsresorgruppen är Nordens största arrangör av charterresor. Företaget ingår i Thomson Travel Group som ägs av tyska Preussag AG. Fritidsresor har sitt huvudkontor i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att analysera Fritidsresors lokalhyresavtal för lokalerna i Münchenbryggeriet. Därefter vidgades uppdraget till att omfatta även en utredning om huruvida lokalerna passade för verksamheten på lång sikt. Arbetet resulterade i att Fritidsresor lät anpassa nuvarande lokaler. Tenant & Partner företrädde Fritidsresor i samtliga förhandlingar med hyresvärden och var även projektledare för anpassningen av lokalerna. Fujitsu Invia Fujitsu Invia är ett dataföretag som levererar hårdoch mjukvara. Företaget beslutade att lägga ner distributionsenheten i Stockholm och sade därför upp sitt hyresavtal för anläggningen. Det visade sig dock att uppsägningen var behäftad med ett antal formella brister, vilket ledde till att avtalet förlängdes fem år. 3 (14)

6 Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha avvecklingen och ansvarade för uppdraget från start till mål. Resultatet blev att Fujitsu Invia erhöll rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Detta ledde till en avsevärd hyresbesparing samtidigt som Fujitsu Invia fick möjlighet att genomföra avvecklingen i enlighet med sin ursprungliga plan. Samarbetet pågår alltjämt. Försäkringskassan i Stockholm Försäkringskassan har medarbetare. I varje län finns ett länskontor, och totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Genom Försäkringskassareformen 2004 lades alla landets försäkringskassor under Socialdepartementet. Detta innebar bl.a. en förändring av lokalsituationen. Försäkringskassan i Stockholm ägde före reformen den fastighet om kvm där huvudkontoret är beläget. Fastigheten skulle nu överlåtas till Fastighetsverket och ett hyresavtal skulle träffas med verket. Tenant & Partner erhöll uppdraget att biträda kassan i förhandlingar om överlåtelse och hyresförhandlingar. GB Glace och Lever Fabergé GB Glace (GB) och Lever Fabergé (LF) ingår båda i Unilever-koncernen och fanns på två olika adresser i Stockholm. Företagen hade sedan en tid varit missnöjda med lokalerna. Varken GBs eller Lever Fabergés lokaler gav stöd för det nya arbetssätt som den pågående integrationen krävde. Ingen av lokalerna kunde heller inrymma den samlade verksamheten i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomlysa lokalsituationen i en förstudie. Denna ledde till att GB och Lever Fabergé beslutade gå vidare med en gemensam etablering för verksamheten i Stockholm. Med hjälp av en arkitekt identifierades lokalbehovet för den samlade etableringen och Tenant & Partner kunde under våren påbörja sökningen av lämpliga lokalalternativ. Totalt identifierades ett trettiotal alternativ inom de geografiska områden som var aktuella. Förhandlingar bedrevs därefter med ett antal fastighetsvärdar. Slutligen föll valet på Solna Business Park, det alternativ som bäst uppfyllde GB/LF:s krav och önskemål när det gäller funktion, budskap mot marknaden och pris. GB/LF hyrde cirka kvm. Hallvarsson & Halvarsson Hallvarsson & Halvarsson grundades 1995, sysselsätter idag 60 personer och är Sveriges ledande konsultorganisation inom finansiell kommunikation. Specialistkompetensen ligger inom kapitalmarknad, media, kommunikation, analys, research samt webb. Vid Halvarsson & Hallvarsson flytt från sitt nuvarande kontor på Birger Jarlsgatan till det nya kontoret om 2500 kvm på Sveavägen har Tenant & Partner ansvarat för såväl rådgivning som flyttprojektledning. Hewlett-Packard Sverige Hewlett-Packard är i och med sin sammanslagning med Compaq ett av världens största IT-företag med anställda och kontor i 160 länder. Företaget är en global leverantör av produkter, teknik, lösningar och tjänster inom IT, såväl till företag som till konsumenter. Hewlett-Packard äger den fastighet i Kista där det svenska huvudkontoret är lokaliserat. Dessutom finns företaget representerat på ett antal förhyrda adresser runt om i landet. Tenant & Partner fick uppdraget att säkerställa att Hewlett-Packard har blivit korrekt debiterade över tiden för dessa lokaler. HiQ HiQ är ett börsnoterat IT- och management-företag med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget har ca 400 anställda varav ungefär hälften är knutna till företagets huvudkontor i Stockholm. Företagets dåvarande hyresvärd, Stockholm Stad genom Gatu- och Fastighetskontoret, sade upp HiQs hyresavtal på Sveavägen 17 för villkorsändring. För en förlängning av hyresförhållandet begärde hyresvärden en hyreshöjning med ca 30 procent. Tenant & Partner erhöll uppdraget av HiQ att med helhetsansvar genomföra omförhandling alternativt inhyrning av nya lokaler för HiQs huvudkontor. Uppdraget resulterade i att HiQ tecknade ett hyresavtal för lokaler på Mäster Samuelsgatan. Genom projektets genomförande sparar HiQ årligen cirka 1 miljon kronor i lokalkostnader. Utöver detta erhöll HiQ genom uppgörelsen även en ersättning på 15 miljoner kronor från den tidigare hyresgästen i lokalerna som slapp fri från sitt kontrakt. Ica Ica är en av de tre stora livsmedelskedjorna i Sverige. Huvudkontoret är arbetsplats för ungefär 700 personer. När fastighetsägaren ville omförhandla hyresavtalet för ICA:s huvudkontor väcktes tanken om att omlokalisera verksamheten. Tenant & Partner fick uppdraget att genomlysa ICA:s verksamhet, arbetssätt och identitet, att ta fram en kravspec för de nya lokalerna, att identifiera lämpliga alternativ och att driva förhandlingar med de mest intressanta lokalalternativen. Projektet ledde till att ICA omlokaliserade sitt huvudkontor och att man förlade en ICA Maxi-butik i bottenplanet för att tydligt markera att butiksverksamheten är företagets kärnverksamhet och präglar dess identitet. Man uppfyllde sin vision om ett kontor som stöder morgondagens arbetssätt, kombinerat med en butik av senaste snitt till en kostnad långt under fastslagen budget. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning IVL IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. De utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. IVL bedrev verksamhet i Stockholms- och Göteborgsområdet i kontors- och laboratorielokaler på Hälsingegatan, Stockholm, respektive i Kortedala, Göteborg. Lokalerna i Stockholm höll för låg standard och Göteborgslokalerna var olämpligt belägna för IVL:s verksamhet. Tenant & Partner fick uppdraget att hyra in nya lokaler i såväl Stockholm som Göteborg. Projektet resulterade i att IVL nu hyr lokaler i anslutning till KTH i Stockholm och i anslutning till Chalmers i Göteborg. 4 (14)

7 INTERSPORT INTERSPORT är en frivillig fackhandelskedja där enskilda köpmän samarbetar under ett gemensamt varumärke och erbjuder ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid. I Sverige finns det ca 140 INTERSPORT-butiker. Många butiker medför många frågor om både stort och smått. Då lokalhyresfrågor inte hör till INTERSPORT:s kärnverksamhet valde man att inleda ett samarbete med Tenant & Partner. Tenant & Partner fick uppdraget att agera rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Samarbetet har med tiden vuxit till att idag omfatta allt från uppsägningsförfaranden, avveckling av butikslokaler till marknadsanalyser och utveckling av strategier för lokalnyttjande. ISA - Invest in Sweden Agency Invest in Sweden Agency (ISA) har i uppdrag av regeringen att assistera och informera utländska investerare om affärsmöjligheter på den svenska marknaden. Tenant & Partner fick i uppdrag att genomföra ISA:s omlokaliseringsprojekt avseende huvudkontoret i centrala Stockholm. De tidigare lokalerna uppvisade brister avseende bland annat storlek, planlösning, klimat och närmiljö, som gjorde att ISA såg en omlokalisering som nödvändig. Genom flytten till nya, ändamålsenliga lokaler i WTC sitter man idag i en modern internationell miljö i linje med ISA:s verksamhet. ISS Sverige ISS är ett av Sveriges största serviceföretag och levererar servicetjänster inom bl.a. områdena städ, fastighetsförvaltning och sjukvård. Tenant & Partner har arbetat med ISS sedan 1998 med hyresjuridiska frågor. Ett av de första uppdragen var att analysera bolagets 110 lokalhyresavtal. Granskningen resulterade i en kostnadsminskning samt en effektivisering av lokalhyresstocken. När lokalhyresavtalet för ISS huvudkontor sades upp för villkorsändring kontaktade företaget Tenant & Partner. Inför valet att sitta kvar eller flytta huvudkontoret fungerade Tenant & Partner som ISS rådgivare med helhetsansvar för hyresförhandlingen som omfattade totalt kvm. Itello Itello är specialister inom pensions-, försäkringsoch fondadministration. Företaget är mycket expansivt, och har visat en stadig tillväxt sedan starten. Itello hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att hitta rätt lokal till rätt villkor. Uppdraget genomfördes under några intensiva sommarmånader med resultat att Itello tecknade hyresavtal för en lokal på Kungsgatan 44, ovanför Kungshallen. Till medarbetarnas glädje finns en stor terrass med utsikt över Hötorget utanför lokalen. ITT Flygt ITT Flygt AB är världens ledande tillverkare och leverantör av pumpar, omrörare och luftningssystem. Bolaget har anställda i Sverige och omsätter cirka 5 Mdr kr. Tenant & Partner har sedan 1995 samarbetat med ITT Flygt AB rörande bolagets kommersiella avtal. Tenant & Partner har utfört en analys av bolagets lokalhyresengagemang på Svetsarvägen 12 i Solna. Engagemanget omfattar totalt cirka kvm fördelat på kontor, lager samt laboratorium. Tenant & Partner har även utfört en omlokalisering av företagets huvudkontor i Solna. Uppdraget innebar att såsom projektledare driva projektet genom faserna projektstart, behovsanalys, sökning samt hyresförhandling. Resultatet blev att ITT Flygt flyttade till ett för företaget skräddarsytt huvudkontor i Sundbypark norr om Stockholm. De nya lokalerna omfattar kvm varav kvm labytor. JC JC driver ett flertal rikstäckande butikskedjor, samtliga med bästa affärsläge. Butikslokalerna utgör en affärskritisk del av verksamheten. JC insåg att om lokalfrågorna skulle få den uppmärksamhet de förtjänar var man antingen tvungen att utöka den egna organisationen eller ta in hjälp utifrån. Man valde det senare och anlitade Tenant & Partner. Tenant & Partner tog över hanteringen av samtliga hyresavtal och fick därigenom god överblick över lokalbeståndet. En rad åtgärder ledde till att JC fick bättre kontroll över sina lokalhyresförhållanden. Avtalen systematiserades och koordinerades, vilket gjorde att den löpande hanteringen kunde skötas mer effektivt. Dessutom blev det lättare att identifiera och kontrollera avvikelser i varje enskilt avtal. JC driver idag verksamheten i sina lokaler med bättre totalekonomi än förut, då de gick från en händelsestyrd till en aktiv hantering av sina lokalhyresavtal. JC får kontinuerligt underlag och rekommendationer från Tenant & Partner, vilket gör att man i varje läge har ett gediget och aktuellt underlag för att kunna ta bättre och snabbare beslut. KappAhl KappAhl designar, marknadsför samt säljer framför allt damkläder. Med nästan 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen är KappAhl en välkänd nordisk modekedja. Tenant & Partner har hjälpt KappAhl med en genomgång av hyresdebiteringar samt är en diskussionspartner i hyresrelaterade frågor. Kemi & Miljö Kemi & Miljö är ett helägt dotterbolag till Apoteket AB. Företaget bedriver konsultverksamhet inom miljöområdet i form av strategier, verksamhetssystem, produktbedömningar och utbildningar. Till följd av att företagets verksamhet expanderat och hyresavtalet sagts upp av hyresvärden för villkorsändring kontaktades Tenant & Partner. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra en inhyrning av nya lokaler för Kemi & Miljös verksamhet. Projektet resulterade i att Kemi & Miljö idag är lokaliserade i verksamhetsanpassade och effektiva lokaler vid Centralbadet i Stockholm. Konstfack Konstfack är Sveriges äldsta konst- och designhögskola. Kärnverksamheten består i att erbjuda kandidat- och magisterutbildningar inom konst och design. Konstfack förde diskussioner med AP Fastigheter angående en korttidsförhyrning av lokaler i AP:s bestånd under den tid som Konstfacks lokaler på 5 (14)

8 Valhallavägen i Stockholm skulle renoveras. Som ett alternativ övervägde Konstfack att permanent lämna lokalerna på Valhallavägen. Detta utmynnade i att Konstfack flyttade sin verksamhet från Valhallavägen till Ericssons gamla lokaler vid Telefonplan utanför Stockholm. Lokalerna omfattade ateljéer, undervisnings- och kontorslokaler. Tenant & Partner fick uppdrag av Konstfack att som ombud föra förhandlingarna med fastighetsägaren för att säkerställa att lokalerna anpassades efter Konstfacks nuvarande och framtida behov. Förhandlingarna resulterade i att Konstfack fick anpassade lokaler till en väsentligt lägre hyra än vad hyresvärden begärt. KRISS Modeföretaget KRISS grundades 1982 av Eivor och Torgny Nilsson. Sedan dess har KRISS designat exklusiva och användbara kollektioner för den medvetna kvinnan med krav på form och kvalitet. Den första butiken öppnades i Jönköping Sedan dess har företaget expanderat kraftigt idag finns ett 80-tal butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien och Tyskland. KRISS har även återförsäljare i USA, Kanada och Japan. Tenant & Partner fick i uppdrag av KRISS att bistå i en avyttring av ett av företagets butikslägen. Tenant & Partner tog hand om hela processen från att identifiera potentiella köpare till budgivning, förhandlingar med fastighetsägaren och avtalsskrivande. Uppdraget resulterade i bra lösning för både av- och tillträdande hyresgäst. Lindex Lindex är ett svenskt klädföretag som grundades 1954 och idag återfinns Lindex butiker i flertalet länder. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Lindex har varit klient till Tenant & Partner sedan år Vi har hjälpt företaget med en stor genomgång av deras hyreskostnader, samt har assisterat i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner är en diskussionspartner till Lindex i hyresrelaterade frågor. Linköpings Universitet Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Universitetet har över 100 utbildningsprogram och omkring studenter. Tenant & Partner har gjort utredningar avseende marknadshyra inför ett antal uppsägningar. Till detta har även Tenant & Partner assisterat i den initiala diskussionen med fastighetsägaren. Livsmedelsverket Livsmedelsverket har till uppgift att leda, planera, utföra och utveckla livsmedelstillsynen i Sverige. En central uppgift är att leda och stödja de instanser som har hand om tillsynen i praktiken kommuner, länsstyrelser och tullverket. Livsmedelsverket hyr lokaler om kvm kontor och laboratorier i Uppsala, och hade lokalkostnader om 15,0 miljoner kronor om året. Man hade behov av att sänka lokalkostnaderna, och ville även förbättra lokalanvändningen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omförhandla hyresavtalet och söka alternativa etableringar. Projektet ledde till att Livsmedelsverket behöll de befintliga lokalerna, ombyggda för att bättre passa verksamheten och med en årshyra om 13,8 miljoner kronor. Lunds Universitet Lunds Universitet grundades 1666 som ett centrum för utbildning. Idag är det en modern internationell organisation för högre utbildning och forskning med mer än studerande. Tenant & Partner engagerades som rådgivare då Lunds Universitet tecknade avtal om förhyrning av ett nytt arkiv i Lund. Därefter genomförde Tenant & Partner en utbildning inom området kommersiella lokaler för universitetets nyckelpersoner på byggnadsenheten. Vidare är Tenant & Partner strategisk rådgivare avseende universitetets ansamling av uppsägningar gällande lokalhyresavtal. Samarbetet pågår alltjämt. Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Stockholms län förhyr cirka kvm på Hantverkargatan i Stockholm. Länsstyrelsens lokalhyresavtal sades upp för villkorsändring av Vasakronan med en begäran om en kraftig hyreshöjning. Länsstyrelsen hade i detta skede önskemål om att förändra lokalernas sträckning för att bättre passa verksamheten. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att biträda i hyresförhandlingen som juridisk och strategisk rådgivare. Uppdraget bestod bland annat i att genomföra en marknadsanalys för stundande hyresförhandling samt löpande juridisk/ekonomisk rådgivning/biträde under förhandlingsprocessen. Resultatet blev att Länsstyrelsen tecknade ett nytt kontrakt avseende önskade ytor på en nivå som väsentligt understeg den begärda. Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet bildades 1981, och kom in i riksdagen Partiets kansli är lokaliserat på Prästgatan 18 i Gamla Stan. Lokalerna hade med åren blivit ganska slitna och var i behov av en uppfräschning. Miljöpartiet erhöll en uppsägning med begäran om en höjning av hyran om cirka 40 procent. Tenant & Partner erhöll ett hyresförhandlingsuppdrag med syfte att minimera hyreshöjningen samt att tillse att lokalernas skick skulle uppgraderas. Resultatet blev att lokalerna iordningställdes efter miljöpartiets önskemål och hyresnivån blev betydligt lägre än den som begärdes i uppsägningen. MNO Retail Med 2500 butiker i hela Europa distribuerar och marknadsför MNO International 25 olika varumärken inom mode och sport. MNO samarbetar med såväl stora som små kedjor och har en bred och varierad kundgrupp. MNO har dock tagit beslutet att upphöra med butiksverksamheten och Tenant & Partner hjälper MNO att avveckla butikerna. Modern Times Group, MTG Modern Times Group (MTG) är verksamma med produktion och leverans av underhållning inom bland annat TV, radio och tidningar. MTG är börsnoterat med Kinnevik som en av huvudägarna. 6 (14)

9 Idag återfinns MTGs huvudkontor i Münchenbryggeriet medan resten av de olika verksamheterna är utspridda på olika platser. När hela verksamheten nu ska samlas till Mediehuset på Ringvägen på Södermalm har Tenant & Partner agerat rådgivare och haft hand om flyttprojektledningen. Tenant & Partner har haft ett nära samarbete med MTG sedan 1997 och uppdragen har varit av mycket varierad karaktär och storlek. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning, med arbetsnamnet Handisam, har i uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik. Myndigheten ska stödja, aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. Tenant and Partner erhöll i september 2005 uppdraget att driva en nyetableringsprocess för den nystartade myndigheten. Processen innebar en kartläggning av myndighetens kommande lokalbehov och stort fokus lades vid att lokalerna skulle vara väl anpassade för personer med funktionshinder. Målet var att lokalernas utformning och omgivning skulle stå som föredöme i dessa frågor. Efter lokalsökningen bedrevs ett antal parallella förhandlingar och valet föll slutligen på Globen City, det alternativ som bäst uppfyllde Handisams krav och önskemål. MyTravel MyTravel är en internationell resekoncern som i Sverige har de kända varumärkena Ving, Spies, Always, Trivsel och Globetrotter. Koncernens resor säljs bland annat genom telefon, Internet, ett 40-tal egna butiker samt återförsäljare Under 2001 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och MyTravel. Det första som genomfördes var en analys av samtliga lokalhyresavtal för koncernens butiker. Uppdraget var framgångsrikt och väckte ytterligare behov. Sedan dess är Tenant & Partner strategisk och operativ rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Uppdraget omfattar allt från uppsägningsförfaranden och rättsutredningar till marknadsanalyser och strategier för hur lokalerna ska hanteras på lång sikt. Nordiska Fondkommission Nordiska Fondkommission var en av Sveriges största kommissionärsfirmor. Nordiska har genomgått fusioner och är numera verksamt under namnet Kaupthing. Nordiskas kunder var dels svenska privatpersoner och institutioner med kommissionshandel i aktier och kapitalförvaltning och dels företag vilka erbjöds finansiell rådgivning avseende riskkapitalförsörjning. Tenant & Partner arbetade med Nordiska som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner har bland annat inventerat och analyserat bolagets samtliga hyresavtal och representerat Nordiska vid försäljningen av en fastighet i Växjö. Norrmalms Stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsnämnd är en av 18 stadsdelsnämnder i Stockholm. Stadsdelsnämnderna ansvarar för större delen av den kommunala verksamheten, till exempel barnomsorg, grundskola, handikappomsorg, miljöarbete, renhållning av gator, skötsel och underhåll av parker, social omsorg och äldreomsorg. Tenant & Partner erhöll genom offentlig upphandling ett tvåårigt uppdrag att genomföra översyn av förvaltningens totala lokalhyresengagemang, innebärande bl a analys och förhandling i syfte att minska förvaltningens lokalkostnader. Uppdraget resulterade i betydande kostnadsbesparingar. Resco Resco AB, datakonsulter inom administrativa system, förhyr lokaler i Sportpalatset på S:t Eriksgatan i Stockholm om totalt cirka kvm. Då en nybildad bostadsrättsförening övertog fastigheten sades Rescos lokalhyresavtal upp för villkorsändring. Tenant & Partner anlitades för att hitta mindre lokaler anpassade till ett bantat Resco, alternativt omförhandla förhyrningen i Sportpalatset. Tenant & Partner tog fram ett lokalprogram och förhandlade fram ett nytt hyresavtal på halva ytan och en hyra 18 procent under den av hyresvärden offererade. Resfeber Resfeber AB bedriver komplett resebyråverksamhet via Internet. Bolaget har varit verksamt sedan 1998 och är idag Sveriges mest besökta nätresebyrå. Resfeber ägs av Northzone Ventures, Catella IT, Scandinavia Online, SBS New Media samt Per Braathen. Resfeber var på väg att växa ur sina dåvarande lokaler på Vasagatan i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att med helhetsansvar handha inhyrningen av nya och för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Resfeber och Tenant & Partner besiktigade och utvärderade tillsammans ett stort antal lämpliga lokalalternativ utifrån upprättat lokalprogram. Resultatet blev att Resfeber med hjälp av Tenant & Partner genomförde ett byte av lokal med en annan hyresgäst i den fastighet de varit lokaliserade sedan tidigare. Tenant & Partner genomförde en omförhandling av nuvarande lokal samt inhyrning av kompletterande lokal inom fastigheten. Retail and brands Retail and Brands är en börsnoterad koncern inom konfektionsbranschen och ett av Sveriges största modeföretag. Rnb driver 120 butiker inom 4 olika butikskoncept. Koncepten är NK (Stockholm - Göteborg), Polarn o. Pyret, Solo, Champagne och Saks. Koncernen omsätter 1 miljard och växer både organiskt och genom uppköp. Expansionen är i många avseende beroende av attraktiva affärslägen. Tenant & Partner har sedan 2001 utfört uppdrag åt Retail and Brands. Bland annat har Tenant & Partner genomfört en ekonomisk och juridisk analys av koncernens lokalhyresavtal. Uppdragen genomfördes parallellt och analysarbetet låg till grund för anpassningen av Tenant & Partners Contract management-system som senare installerades hos Retail and Brands. Retea Retea är ett konsultföretag som utformar lösningar för nätverk och system inom elkraft, tele och data. Bolaget ägs av Bure och är idag mycket expansivt. Huvudkontoret finns på de översta planen i DN- 7 (14)

10 huset på Kungsholmen, med fantastisk utsikt över Stockholm. Retea ville egentligen inte flytta, men anlitade Tenant & Partner när personalstyrkan växte och lokalerna började bli för trånga. Tenant & Partner undersökte andra lokalalternativ, och förhandlade samtidigt med hyresvärden om att kunna utöka Reteas befintliga lokaler. Resultatet blev att Retea fick sitta kvar i fastigheten, nu med 20 procent större yta. Avtalsvillkoren är fördelaktiga och medger även viss flexiblitet, något som är nödvändigt för ett bolag med Reteas tillväxttakt. ROCKS ROCKS vision är att bli Sveriges ledande detaljistkedja inom nöje/underhållning. ROCKS arbetar med att etablera och driva butiker med försäljning av CD-skivor, film och spel som huvudinriktning. Idag har ROCKS 27 butiker målet är att växa till mellan butiker I takt med att ROCKS förädlade sin butiksstock uppstod behovet att avveckla vissa butikslägen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att för ROCKS räkning avyttra butikslokaler i Kista och Stinsen köpcentrum. Tenant & Partner företrädde ROCKS i allt från identifiering av potentiella köpare till förhandlingar med såväl hyresgäster som fastighetsägare. Rädda Barnen Rädda Barnen är en av de ledande medlemmarna i International Save the Children Alliance. De 29 medlemsorganisationerna verkar i över 100 länder och de arbetar för barns rättigheter. Rädda Barnen uppmärksammar problem och påverkar makthavare och samhällsinstitutioner. Tenant & Partner fick i uppdrag att biträda Rädda Barnen med omlokalisering av Stockholmskontoret. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska lokalkostnaderna. Uppdraget resulterade i att Rädda Barnen flyttade verksamheten till Landsvägen i Sundbyberg. Genom omlokaliseringen minskade man sina lokalytor från kvm till kvm och sin årshyra från 13,5 till 8,8 MKR. De nya lokalerna är av högsta kontorsstandard och helt anpassade till Rädda Barnens behov. SAP Svenska SAP bedriver sin verksamhet inom samverkande e- business-lösningar. Företaget grundades 1972 och är idag en erkänt världsledande leverantör. SAP engagerade Tenant & Partner för att genomföra en hyresförhandling avseende bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 151. Förhandlingen omfattade dels en förlängning av hyresförhållandet rörande förhyrda ytor, dels en inhyrning av nya ytor för att täcka bolagets expansion. Förhyrningen omfattar totalt ca kvm. Samarbetet pågår alltjämt. Schneider Electric Schneider Electric erbjuder innovativa lösningar för elkraftsdistribution, industriell automatisering och el-, tele- och datainstallation. I Sverige har Schneider funnits sedan 1970 och sysselställre 250 personer. Företaget ingår i den världsomspännande Schneider Electric-koncernen som sysselsätter över personer. Tenant & Partner har drivit ett flertal omlokaliserings- och förhandlingsprojekt åt Schneider Electric, bl a avseende huvudkontoret i Sollentuna och samlokaliseringen av två enheter i Göteborg. Projektet avseende Sollentunakontoret resulterade i samlokalisering av tre enheter till en ombyggd och verksamhetsanpassad enhet i befintliga lokaler om kvm i Sollentuna, med stora kostnadsbesparingar som följd. Semcon Semcons är ett av nordens ledande design- och utvecklingsföretag. Företaget hjälper sina kunder att utveckla produkter snabbare, med bättre form och design, och med den senaste tekniken inbyggd Semcon AB var lokaliserat på ett flertal olika adresser i Göteborgsområdet. Företaget hade behov av att samordna dessa verksamheter och anlitade därför Tenant & Partner. Resultatet blev att ett avtal träffades med Norra Älvstranden Utvecklings AB om förhyrning av ca kvm kontorslokaler i ett nyproducerat kontorshus. Semcon har också optioner på förhyrning av ytterligare ca kvm kontor. Samarbetet pågår alltjämt. SF Bio SF Bio har varit verksamt inom biografrörelsen sedan 1905, och är ett av världens äldsta, nu verksamma biografföretag. SF Bio anlitade Tenant & Partner för en analys av drygt 50 hyresavtal avseende biograflokaler lokaliserade över hela Sverige. Granskningen innebar omfattande arbete och stora förändringar i SF Bios lokalhyresavtalsstock. Uppdraget resulterade i ett flertal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för SF Bio AB. Då SF beslutade att avveckla Biografen Skandia på Drottninggatan återstod cirka fyra år på hyreskontraktet. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att med helhetsansvar handha avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget från start till mål och SF lämnade biografen bara månader senare. Förutom att avvecklingen ledde till en ansenlig hyresbesparing så kunde avvecklingen genomföras med beaktande av de kulturella intressen som försvårade avvecklingen. Detta löstes genom en överlåtelse av lokalen till ett nybildat bolag som åtog sig att driva biografverksamheten vidare. Idag är Tenant & Partner rådgivare åt SF Bio i alla typer av frågor avseende SF Bios etableringar. SIDA Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida är en global aktör med huvudkontor i Sverige och utlandskontor i ett 50-tal länder. Man sysselsätter cirka 759 personer, varav 172 vid ett 50- tal ambassader och sektionskontor runt om i världen. Sidas huvudkontor var beläget på Sveavägen i Stockholm, och omfattade kvm. Sida ämnade införa ett förändrat arbetssätt som ställde nya krav på lokalerna och önskade även sänka sina lokalhyreskostnader. Tenant & Partner ledde omlokaliseringsprojektet, som resulterade i att Sida flyttade verksamheten till nya lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Genom projektet möjliggjordes det nya arbetssättet och omlokaliseringen medförde även en besparing om 220 miljoner kronor över kontraktstiden. 8 (14)

11 Skatteverket Skatteverket är en fristående förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Verket granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. Tenant & Partner AB har samarbetet med Skatteverket under flera år. I samband med att Skatteverkets supportsida - kallad verksamhetsstöd - även skall kunna fungera som support visavi andra myndigheter beslutades att en fysisk separation av dessa delar verksamheten skulle ske. Tenant & Partner AB biträdde Skatteverket i förhandlingarna med ett antal utvalda fastighetsägare. Kontrakt träffades tidigt hösten 2007 med Fabege om ett avtal avseende nybyggt kontor kvarteret Päronet om kvm. Socialstyrelsen Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. I samband med att Socialstyrelsens hyresavtal skulle sägas upp för omförhandling engagerades Tenant & Partner för att säkerställa en konkurrensutsatt hyresförhandling. Projektet resulterade i nya och mycket goda villkor för ytterligare 6 år och stora åtaganden från hyresvärden vad gällde lokalanpassning. Socialstyrelsen sänkte sina hyreskostnader med 20 procent. Software Innovation Software Innovation är med över 500 anställda ett av Nordens ledande programvaru- och konsultföretag. Software Innovation är börsnoterat på Oslo Fondbörs. Företagets lokaler var för stora och Software Innovation gav Tenant & Partner i uppdrag att hitta lokaler som var bättre anpassade för verksamheten. Ett antal objekt identifierades och förhandlingar inleddes. Det visade sig dock att det mest fördelaktiga alternativet var att stanna kvar på nuvarande adress. Uppgörelsen innebar att Software Innovations fick minska arean av de nuvarande lokalerna enligt egna önskemål. Resterande ytor gränsades av och återlämnades till hyresvärden utan någon ersättning. Lokalerna som Software behöll renoverades enligt företagets önskemål. Samtliga kostnader för denna förändring ingick i den nya hyran. Sony Music Sony Music är ett av världens ledande skivbolag och finns etablerat i hela världen. Stockholmskontoret är lokaliserat på Kungsholmsgatan 23. Tenant & Partner har varit rådgivare till Sony Music i hyresjuridiska frågor sedan Tenant & Partner har genomfört en analys av samtliga lokalhyresavtal och företrätt Sony Music i diverse förhandlingar med hyresvärdarna. Spendrups Bryggerier Spendrups Bryggerier är av Sveriges ledande tillverkare av öl, läsk och vatten. Då Spendrups önskade samlokalisera tre enheter engagerade man Tenant & Partner. Uppdraget innefattade bland annat hyresjuridisk rådgivning samt hyresförhandling. Resultatet blev att Spendrups flyttade sitt huvudkontor till Marieberg. Hyresavtalet omfattade cirka kvm och hyresförhandlingen genomfördes med totalansvar av Tenant & Partner. Spoon Publishing Spoon Publishing producerar tidningar och magasin i tryck och på Internet. Företagets kontor är beläget på Kungstensgatan i Stockholm i en gammaldags fin industrilokal med stora fönster. Hela lokalen har renoverats upp till hög modern standard och företagets personal stortrivs. Spoon anlitade Tenant & Partner då hyresavtalet närmade sig sitt slut och personalstyrkan började bli för stor för att kunna inrymmas i lokalen. Tenant & Partner sökte av marknaden efter lämpliga objekt och inledde förhandlingar med flera fastighetsägare. Samtidigt fördes förhandlingar med den nuvarande fastighetsägaren om att utöka ytan på den befintliga lokalen. Resultatet blev att Spoon kunde sitta kvar den ursprungliga lokalen slogs ihop med en lokal i en grannfastighet. Lokalen i grannfastigheten renoverades så att den fick samma standard som den ursprungliga. Villkoren för den nya förhyrningen blev mycket fördelaktiga. Spring Mobil Spring Mobil är ett helägt dotterbolag till Brainheart Capital och är sedan 2002 innehavare av den fjärde svenska GSM-licensen. Spring Mobils verksamhet är inriktad på telefonilösningar för företag. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera Spring Mobils huvudkontor i Stockholm till nya och för verksamheten bättre anpassade lokaler. Uppdraget resulterade i att Spring Mobil tecknade ett hyresavtal avseende en förhyrning om ca kvm på Hudiksvallsgatan i Stockholm. Stadium Stadiums sortiment utgörs av kläder och skor för en aktiv fritid och i koncernen finns ett hundratal butiker i Sverige, Finland och Danmark. I Sverige är dessutom Stadium landets största privatägda sportkedja. Tenant & Partner har arbetat med Stadium i projekt rörande butikshyresavtal i några av de största köpcentrumen på ett flertal orter runtom i Sverige. Sedan 2007 pågår arbete med framtagande av ett för Stadium anpassat system för avtalshantering, Contract Management, som skall vara tillgängligt för samtliga butiker och ledningsfunktioner, för att på så sätt kunna bevaka löptider, styra och följa upp kostnader och skapa förutsättningar för rätt förändringsbeslut. Statens Järnvägar, SJ Tenant & Partner har ett flertal projekt för SJ:s räkning. Bland annat har Tenant & Partner analyserat och förhandlat om SJ:s leasingstock. Uppdraget bestod i att säkerställa att SJ var korrekt debiterat enligt hyresavtalen, föra förhandlingar om återbetalning samt avveckla alla mindre avtal för att kunna samla de finansiella åtagandena i SJ Invest. Engagemanget uppgick till ca 350 miljoner och resulterade i en kraftig utrensning i avtalsstocken och avsevärda belopp i återbetalning. Tenant & Partner har även utfört en juridisk och ekonomisk analys av det engagemang avseende fastighetsrenting som SJ hade med Nordisk Renting. Den finansierade volymen uppgick till cirka två miljarder SEK och avsåg fastigheterna Blekholmen och Solna Haga. Avtalets komplexitet gjorde att SJ 9 (14)

12 hade problem med att följa upp avtalets ekonomiska konsekvenser. SJ önskade även utvärdera det förväntade ekonomiska utfallet av att avveckla hyresavtalet i förtid. Resultatet av uppdraget var en rättsutredning samt en finansiell modell att användas vid uppföljningarna. Statens Konstråd Statens Konstråd är en myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet och arbetar för att konsten ska bli ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. I uppdraget ingår bland annat att genomföra konstprojekt runt om i landet, att förse verk och myndigheter med konst och att utsmycka statliga fastigheter och lokaler. Statens Konstråd anlitade Tenant & Partner då det innevarande lokalhyresavtalet närmade sig sitt slut. Uppdraget var att finna och kontraktera en lokal som var bättre anpassad för verksamheten. Ett framträdande önskemål var att lokalen utöver kontor skulle kunna inrymma lager, verkstad och galleri, helst i ett sammanhängande våningsplan. Processen resulterade i en lokal i Norra Stationsområdet som anpassades helt efter myndighetens behov. Allmänheten har tillträde till lokalen och kan där ta del av de konstutställningar som Konstrådet arrangerar. Svenska Bio Svenska Bio är ett dotterbolag till Svensk Filmindustri AB. Svenska Bio ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad enligt sina lokalhyresavtal och engagerade därför Tenant & Partner. Uppdraget omfattade hyresavtal för totalt 27 biograflokaler på drygt 20 orter i landet. Uppdraget resulterade i ett antal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för Svenska Bio. Idag biträder Tenant & Partner Svenska Bio i hyresförhandlingar och genom hyresjuridisk rådgivning. Svenska Institutet Svenska Institutet bedriver verksamhet med information om Sverige internationellt och driver även en bokhandel med Sverige-litteratur. Institutet satt tidigare i mindre effektiva lokaler centralt vid Hamngatan i Sverige. Tenant & Partner fick uppdraget att omlokalisera verksamheten till effektivare lokaler med lägre hyresnivåer. Lokalbehovet var ca kvm. Tenant & Partner löste uppdraget genom att hyra in nya lokaler för institutet vid Slottsbacken i Stockholm. Lokalerna inrymde såväl kontor som butiksytor i ett för Svenska Institutet mycket bra läge. Genom omlokaliseringen minskade institutets lokalkostnader med cirka 20 procent. SWECO SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom områdena teknik, miljö och arkitektur. Företaget har en växande verksamhet och återfinns i dagsläget även i östra Europa med egna dotterbolag i Ryssland, Estland, Litauen och Bulgarien. Tenant & Partner AB fick 2005 uppdraget att företräda SWECO i hyresförhandlingen avseende bolagets kontor i Mariehäll. Uppdraget omfattade även en samlokalisering med Sweco Bloco. Efter förhandlingar avseende ett antal olika objekt träffades avtal under 2006 med AMF Pension - befintlig Hyresvärd i Mariehäll avseende ombyggda gamla och nya lokaler om ca kvm till synnerligen goda villkor. TDC Song TDC Song är en ledande nordisk telekomoperatör och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget grundades 1995 och ägs av TDC, en dansk leverantör av kommunikationslösningar med verksamhet i norra och centrala Europa. TDC Song var i behov av effektivare och modernare kontorsytor och av att minska sina lokalkostnader, och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en samlokalisering av tre Stockholmskontor. Lokalprogrammet omfattade kvm kontorsoch förrådslokaler. När uppdraget i princip var slutfört förvärvade TDC Songs moderbolag Dotcom Solutions. Man beslutade att även detta bolag skulle ingå i samlokaliseringen, och utökade därför uppdraget till att omfatta 610 arbetsplatser på cirka kvm. Tenant & Partner genomförde ytterligare en lokalsökning och hyrde in lokaler för den samlade TDC-gruppen i Sollentuna i norra Storstockholm i en nybyggd fastighet till mycket förmånliga hyresvillkor. Telenor Telenordia ägs numera av Telenor-koncernen och har varit verksamt i kommunikationsbranschen i Sverige sedan Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till Telenordia vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets huvudkontor och regionkontor, analys och strategisk rådgivning vad gäller bolagets tekniklokaler mm. Tenant & Partner har sedan slutet av 1998 företrätt Telenordia i bolagets omlokalisering. Tenant & Partner har sedan starten av uppdraget varit projektledare och svarat för bland annat strategifrågor, hyresjuridik, behovsanalys, sökning och hyresförhandling. I september 2000 tecknade Telenordia genom Tenant & Partners försorg ett nytt hyreskontrakt om totalt kvm i den så kallade Mineralvattenfabriken i Norra Stationsområdet. Vidare har Tenant & Partner drivit ett projekt där bolagets Göteborgs-kontor omlokaliserats. Tenant & Partner var projektledare för omlokaliseringen och svarade för analys, sökning och hyresförhandling. Samarbetet pågår alltjämt. Tetra Pak Tetra Paks avdelning för intern och extern databehandling, TPIM, bedrev sin verksamhet på sex adresser i Lund och Malmö. Företaget önskade samlokalisera verksamheterna och gav Tenant & Partner i uppdrag att genomföra en förstudie av tillgängliga lokalalternativ i Malmöområdet. Därefter fick Tenant & Partner uppdraget att hyra in lokaler om totalt ca kvm. Med utgångspunkt från ett utarbetat lokalprogram framtogs ett förfrågningsunderlag avseende tre lokalalternativ och hyresofferter infordrades från de tre hyresvärdarna. Slutförhandling fördes parallellt med dessa tre hyresvärdar för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga lokalalternativet 10 (14)

13 Tidningarnas Telegrambyrå (TT) Tidningarnas Telegrambyrå är Nordens största nyhetsbyrå sedan mer än 80 år. TT ägs av de största tidningarna och mediabolagen bakom dem. Drygt 100 journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som en säker nyhetskälla. TT bedrev verksamheten på tre plan och den tekniska infrastrukturen, ventilation och kyla med mera, höll inte måttet. Man önskade flytta till mer ändamålsenliga lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Som ett första led i uppdraget gjordes en förstudie som utgjorde beslutsunderlag för hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas. Tenant & Partner gjorde en behovsanalys, och en sökning på basis av denna och identifierade ett stort antal möjliga alternativ för en omlokalisering. Parallellt med detta undersöktes möjligheterna att stanna kvar i de nuvarande lokalerna, vilka i så fall skulle behöva byggas om för att bättre svara mot TTs behov. Förhandlingar bedrevs med ett antal olika hyresvärdar. Valet föll på Glashuset vid Slussen, det alternativ som bäst svarade mot målbilden av hur TTs lokaler skall fungera, budskap mot marknaden samt pris. TT hyrde cirka kvm. Trelleborg Trelleborg är en världsomspännande industrikoncern som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Företagets finansavdelning är lokaliserad på Norrlandsgatan i Stockholm. Då den dåvarande fastighetsägare sade upp hyresavtalet för villkorsändring övervägde man att flytta verksamheten till andra lokaler. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera verksamheten. Efter analys av lokalbehovet, grundligt genomförd lokalsökning och utvärdering av möjliga lokalalternativ stod det klart att nuvarande lokal framstod som det starkaste alternativet. Tenant & Partner genomförde den hyresförhandling som följde och ett nytt hyresavtal tecknades för befintliga lokaler. WM-Data WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med cirka medarbetare och en omsättning på drygt 10 miljarder kronor. Företaget erbjuder ett brett utbud av design- och ITrelaterade tjänster. I samband med ett antal förvärv av liknande, mindre verksamheter beslöt WM-data att samlokalisera verksamheten i de större svenska städerna. Tenant & Partner fick uppdraget att med totalt ansvar driva dessa processer. I Stockholm resulterade detta i att WM-data lämnade sex olika etableringar för att samlokalisera sig till Nacka Strand. De slutliga villkoren gällande för denna etablering överträffade de mål som hade satts för projektet. Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, infrastruktur-projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Företaget är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF sysselsätter fler än medarbetare och har verksamhet och kunder i hela världen. ÅF ämnade sälja sitt huvudkontor i centrala Stockholm och att samlokalisera fem enheter i Stockholmsområdet till en. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska de totala lokalkostnaderna. Den samlokaliserade organisationen behövde ca kvm och efter en omfattande lokalsökning hade ÅF beslutat sig för att försöka komma till en uppgörelse i en fastighet vid Haga Norra i Solna. Tenant & Partner fick uppdraget att biträda Ångpanneföreningen i förhandlingarna med hyresvärden Skanska om ett hyresavtal. Parterna träffade avtal om ÅF:s förhyrning av lokalytor motsvarande lokalbehovet i en nyuppförd byggnad om totalt cirka kvm. Trio Trio AB är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system och programvara för samtalshantering i företag. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Trios verksamhets behov av lokaler har minskat under IT-krisen. Tenant & Partner har avvecklat delar av bolagets lokaler på Norrmalm i Stockholm och anpassat dessa till dagens verksamhet. Vattenfall I Norden producerar Vattenfall 20 % av den el som nära kunder konsumerar. Basen i elproduktionen är vattenkraft och kärnkraft men även vindkraft och biobränsle används. Verksamheten innefattar en stor del hyrda och ägda fastigheter, med en mängd interna och externa andrahandsuthyrningar. Det totala antalet hyresavtal som hanteras hos Vattenfall innebär höga krav på möjlighet att följa upp och bevaka löptider och kostnader. Tenant & Partner är projektledare för implementering av ett digitalt system för avtalshanteringen, som kommer att driftsättas under våren (14)

14 12 (14)

TENANT & PARTNER. Referensobjekt

TENANT & PARTNER. Referensobjekt TENANT & PARTNER Referensobjekt Tenant & Partner AB Tenant & Partner etablerades 1989 och består idag av 36 medarbetare. Vi är jurister, ekonomer och civilingenjörer med fastighetsekonomisk inriktning.

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

2 Tenant & Partner - PROPERTY LAW AND TENANT REPRESENTATION -

2 Tenant & Partner - PROPERTY LAW AND TENANT REPRESENTATION - 2 Tenant & Partner - PROPERTY LAW AND TENANT REPRESENTATION - www.tenantandpartner.com Innehåll sid 2...innehåll sid 4...VD har ordet sid 6...om Tenant & Partner sid 8...våra värderingar sid 10...våra

Läs mer

Dags för en lokalförändring?

Dags för en lokalförändring? Dags för en lokalförändring? Vill ditt företag ha lägre hyra, bättre läge, trevligare utsikt eller lokaler där ni kan växa och utvecklas? Kanske har ni redan bra lokaler, men ett dåligt hyreskontrakt?

Läs mer

RNB RETAIL AND BRANDS idag

RNB RETAIL AND BRANDS idag 26 juni 2009 1 RNB RETAIL AND BRANDS idag En avyttringsprocess av bolagets verksamhet på NK i Stockholm och NK i Göteborg är förestående. Beslut väntas från Konkurrensmyndigheten senast den 1 september

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

OBJEKTINFORMATION September 2013

OBJEKTINFORMATION September 2013 OBJEKTINFORMATION September 2013 Lightsign Scandinavia (Objekt S-6460) CETRÉL Företagsförmedling har i uppdrag att förmedla kontakt med potentiella köpare av detta företag och att projektleda en överlåtelseprocess.

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Peab bildar Brinova Fastigheter

Peab bildar Brinova Fastigheter 1 1 (5) Pressmeddelande från Peab AB 2003-02-13 Nr 3 Peab bildar Brinova Fastigheter Som tidigare meddelats har Peabs styrelse beslutat föreslå en utdelning av koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt!

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad 365 kvm. Modernt kontor med härlig utsikt! Modernt kontor med härlig utsikt! Yta: 365 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Båtturen 2 Sidan 1 (6) Om lokalen Modernt kontor med fin utsikt som anpassas efter önskemål. Här sitter man med

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Yta: 754 kvm Typ av lokal: Butik, Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan användas till

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 712 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal i bottenplan

Läs mer

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN 2016-09-13 Tenant & Partner 65 anställda Lokal- och fastighetsrelaterad rådgivning sedan 1992 Kontor i Stockholm och Göteborg Global närvaro Samma huvudägare och ledning sedan

Läs mer