TENANT & PARTNER. Referensobjekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENANT & PARTNER. Referensobjekt"

Transkript

1 TENANT & PARTNER Referensobjekt

2 Tenant & Partner AB Tenant & Partner etablerades 1989 och består idag av 36 medarbetare. Vi är jurister, ekonomer och civilingenjörer med fastighetsekonomisk inriktning. Vi är heltäckande inom området kommersiella lokaler och vi företräder alltid hyresgästen. Klienter I våra uppdrag utvecklas ofta ett nära samarbete med vår kund. Vårt arbete och resultat utgör grunden för vårt renommé. Vi genomför alltid våra uppdrag under sekretess. Följande organisationer presenteras efter godkännande från respektive referens. Torbjörn Eriksson VD 2 (14)

3 Abba Seafood Med starka varumärken som Kalles och Abba är Abba Seafood idag Nordens ledande producent och marknadsförare av produkter från havet. Verksamheten startade 1838 och ingår i den norska koncernen Orkla ASA. Abba Seafood anlitade Tenant & Partner 2005 för att genomföra en ometablering av bolagets huvudkontor, beläget i centrala Göteborg. Ambitionen var att hitta en kontorslösning som bättre motsvarade bolagets ambitioner om en modern kontorsmiljö och samtidigt gav en förbättrad lokalekonomi. Uppdraget genomfördes från projektstart till en ny förhyrning i anpassade ytor till hälften av den tidigare lokalkostnaden. AcandoFrontec När Acando och Frontec slog ihop sina verksamheter bildades konsultföretaget AcandoFrontec. Företaget är idag ett av Sveriges främsta inom utveckling och anpassning av företags processer och IT-stöd. Sammanslagningen medförde att det nybildade företaget förfogade över betydligt större kontorsytor än verksamheten krävde. Tenant & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalbeståndet till den nya verksamheten och att finna den totalekonomiskt mest gynnsamma lösningen. Efter framgångsrika förhandlingar lyckades man anpassa lokalbeståndet efter de nya förutsättningarna vilket även innebar betydande besparingar. Till grund för slutresultatet låg Tenant & Partners förmåga att förstå uppdragsgivarens affär och verksamhet. Adecco Sweden AB Koncernen Adecco SA, i vilken Adecco Sweden AB ingår, bildades 1996 genom sammanslagning av företagen Adia och Ecco. Idag är Adecco världens största aktör inom rekrytering, konsultering och bemanning. Tenant & Partner har genomfört hyresförhandlingar, inhyrning av lokaler samt rådgivning på ett flertal orter runt om i Sverige. Under 2002 erhåll Tenant & Partner uppdraget att utifrån framtida behov utforma och verkställa en strategi avseende Adeccos samtliga etableringar i Storstockholm inklusive företagets huvudkontor. Ahlsell Ahlsells är verksamt i samtliga nordiska länder med fokus på handel med VVS-, el- och kylprodukter samt verktyg. Tenant & Partner har sedan 1995 arbetat som rådgivare till Ahlsell vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett tiotal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets 67 proffsmarknader, framtagande och implementering av en policy för hanteringen av bolagets lokaler, diverse hyresförhandlingar, samlokalisering av verksamhetsgrenar, avveckling av rörelsefrämmande fastigheter med mera. Alcro -Beckers Alcro-Beckers är Nordens ledande färgtillverkare. Den huvudsakliga tillverkningen av färg sker på en av världens mest miljövänliga färgfabriker på Lövholmen i Stockholm. Tenant & Partner har under mer än tio år varit Alcro-Beckers juridiska rådgivare i lokalfrågor och biträtt bolaget i ett antal etablerings- och avvecklingärenden. Samarbetet har inneburit att Alcro-Beckers haft tillgång till kvalificerad kompetens i större och mindre frågor avseende bolagets många lokalförhyrningar. American Express/Nyman & Schultz Amercian Express/Nyman & Schultz bedriver resebyråverksamhet och i Norden ingår bolagen Nyman & Schultz, Resespecialisterna Syd (Sverige), American Express Corporate Travel (Danmark) samt Nyman & Schultz Forretningsreiser (Norge). Till den nordiska organisationen hör även Nederländerna. Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till American Express/Nyman & Schultz vad gäller bolagets lokaler. Tenant & Partner har bland annat implementerat ett system, Contract management, för att säkerställa en effektiv och säker hantering av bolagets lokalhyresavtal. Vid uppdragets inledande uppgick avtalsstocken till 135 hyresavtal lokaliserade över hela Sverige. Tenant & Partner har genomfört en granskning/förhandling av bolagets samtliga hyresavtal. Samarbetet fortgår alltjämt. Anoto Anoto AB är ett teknikbolag ägt av Ericsson och C Technologies som tagit fram en uppmärksammad läspenna som bygger på så kallad bluetooth-teknik. Bolaget är för närvarande etablerat på två adresser i Stockholm och anlitade Tenant & Partner för att hitta en långsiktig lösning på sitt behov av lokaler för huvudkontoret. Tenant & Partner genomförde för Anotos räkning den förhandling med fastighetsvärden Fastighets AB Certus som ledde till ett hyresavtal gällande kvm kontor i Kvarteret Blåmannen i centrala Stockholm. Apollo Apollo är Sveriges tredje största researrangör och marknadsledande på resor till Grekland. Företaget finns även i Danmark och Norge och ägs av den Schweiziska resekoncernen Kouni. Resorna säljs via telefon, Internet, agenter och i de egna resebutikerna. Apollo önskade sänka kostnaderna för sina lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Efter en genomgång av de historiska debiteringarna utvidgades samarbetet till att omfatta även hyresförhandling, avveckling och rådgivning. Apple Computer Apple Computer är lokaliserat på Borgarfjordsgatan i Kista. Företaget hade behov av att rationalisera användningen av de förhyrda ytorna. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha den partiella avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget som omfattade nulägesanalys av rättslig situation samt marknad, eftersökning av ny hyresgäst samt förhandling med fastighetsägaren och den tillträdande hyresgästen. Genom Tenant & Partners försorg tillträdde en ny hyresgäst de aktuella ytorna. Avtal tecknades direkt mellan den tillträdande hyresgästen och 3 (14)

4 fastighetsägaren varmed projektets huvudmål var uppfyllt. Aircall Aircall är en rikstäckande återförsäljningskedja inom telekommunikation. Kedjan bildades genom ett samgående av Prelek Telekommunikation AB i Stockholm, STC Mobilelektronik AB i Göteborg och Adapt Telekommunikation AB i Uppsala. Tenant & Partner har bistått Aircall med bland annat CM, etablering samt avveckling. Bevego Genom en fusion med Isolator 2005 blev Bevego det ledande grossist- och handelsföretaget inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Företaget lagerför, säljer och distribuerar produkter för byggnadsplåtslagerier och ventilationsföretag. Tenant & Partner har skött samlokaliseringen av Bevegos lokaliseringar i Stockholm, där det rör sig om 5000 kvm logistik och handel. Samarbetet fortsätter alltjämt. Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital- TV och andra bredbandstjänster. Sedan 2001 samarbetar Bredbandsbolaget med Tenant & Partner i diverse lokalfrågor. Bredbandsbolaget önskade se över huvudkontorets placering och kontaktade därför Tenant & Partner. Företagets huvudkontor var lokaliserat i Marievik i södra Stockholm. Önskemålet var att hitta en lokalisering inom tull utan att höja totaltkostnaden för lokalerna. Med Tenant & Partners hjälp blev Bredbandsbolaget det första företaget som tecknade avtal för lokaler i Glashuset vid Slussen efter det att KF flyttat ut. Lokalerna omfattar knappt 1,5 plan. Svenska BT Svenska är en del av BT Industries, världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Företaget sysselsätter cirka anställda och omsätter 13 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Tenant & Partner har sedan länge fungerat som rådgivare åt BT Svenska i frågor rörande företagets lokaler. Ett av de mer omfattande åtagandena resulterade i avveckling av ett tiotal lokaler runtom i Sverige med stora kostnadsbesparingar som följd. Samarbetet pågår alltjämt i ärenden av olika slag. Cancerfonden Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling. Cancerfonden hyrde tidigare sina lokaler om cirka kvm i centrala Stockholm. Numera äger Cancerfonden den fastighet man verkar ifrån. Tenant & Partner fungerade under den period Cancerfonden var hyresgäst som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner genomförde bland annat en granskning av samtliga lokalhyresavtal och ansvarade för Cancerfondens hyresförhandling. Canon Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. Företaget marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch samt produkter och lösningar inom bildhantering till konsumenter. Tenant & Partner har agerat ombud i hyresförhandlingar rörande omlokalisering av samtliga försäljningsställen runt om i Sverige samt för huvudkontoret i Solna. Citymail Citymail har varit verksamt inom postdistribution sedan 1991, då postmarknaden avreglerades. Bolaget har sedan starten varit en pigg och offensiv konkurrent till Posten. Citymail bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lokalbeståndet består av ett huvudkontor i Stockholm och ett stort antal olika typer av distributions- och utdelningslokaler. Citymail anlitade Tenant & Partner för en analys av samtliga innevarande lokalhyresavtal. Därefter har Tenant & Partner genomfört diverse uppdrag såsom hyresförhandlingar, inrättning av system för kontraktshantering samt hyresjuridisk rådgivning. CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som beviljar och betalar ut det svenska studiestödet. Myndigheten sysselsätter cirka personer och har tolv kontor runt om i landet samt kundcenter i Kiruna.I Stockholm var CSN:s kontor om 3000 kvm beläget på Löjtnantsgatan. Tenant & Partner fick i uppdrag att driva förhandlingarna med fastighetsvärden AFA Sjukförsäkringar avseende villkoren för hyresavtalet. Dessa resulterade i en sänkning av kvadratmeterkostnaden med 500 kronor per kvadratmeter inklusive den investering som gjordes för anpassning av lokalerna. Danske Bank Östgöta Enskilda Bank grundades 1837 i Linköping. Idag ägs koncernen av Danske Bank och bankverksamhet bedrivs på ett 45-tal orter i Sverige under benämningen provinsbanker. Dessutom finns central verksamhet och administration på ett flertal adresser i Stockholm och Linköping. Danske Bank ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad och gav Tenant & Partner uppdraget att analysera samtliga hyresavtal och kräva tillbaka eventuell överdebiterad hyra. Resultatet blev att ett stort antal omförhandlingar genomfördes med betydande hyresbesparingar som följd. Samarbetet har sedan utvecklats till att omfatta framåtriktade åtgärder som hyresförhandlingar, avvecklingar, omlokaliseringar och rådgivning. Samarbetet fortgår alltjämt. DHL Express DHL Express ägs av Deutsche Post och är resultatet av en sammanslagning mellan DHL International och Danzas ASG. Fusionen förde med sig att de båda organisationerna skulle samlokaliseras. I Stockholm innebar det att tre stora kontorsetableringar skulle bli en. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra omlokaliseringen genom faserna lokalsökning, 2 (14)

5 utvärdering, hyresförhandling och kontraktsskrivning. Uppdraget resulterade i att DHL Express nu finns lokaliserade i kvarteret Skogskarlen i Bergshamra i Solna. Förhyrningen omfattar kvm kontorslokaler speciellt anpassade för DHL:s verksamhet. Hyresvärd är JM Tenant & Partner har tidigare arbetat för både DHL och Danzas. Bland uppdragen kan nämnas fastighetsvärdering, servitutstvister, hyresförhandlingar, avvecklingar, fastighetsförvärv och allmän fastighetsrådgivning. Det senaste uppdraget härrör till fusionen mellan de två företagen. Det Norske Veritas DNV är en oberoende stiftelse som är verksam inom riskhantering. Företagets verksamhet syftar till att hjälpa kunder att hantera verksamhetsrisker för att skapa bättre affärer. DNV erbjuder tjänster inom områdena Certification, Inspection, Maritime och Consulting. I samband med att DNV förvärvade SAQ Kontroll AB beslöt bolagsledningen att samlokalisera organisationerna. Tenant & Partner drev såsom projektledare hyresförhandlingen som ledde till att DNV tecknade ett nytt hyreskontrakt i Hornsberg omfattande cirka kvm. Elektroskandia Elektroskandia marknadsför och säljer el-materiel, kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter och är den ledande grossisten för detta i Sverige. Tenant & Partner har sedan flera år ett samarbete med Elektroskandia. Samarbetet innefattar flertalet av Tenant & Partners tjänster med tonvikt på hyresförhandlingar, nyetableringar och rådgivning. Under de senaste åren har projekt genomförts i Stockholm, Solna, Uppsala, Halmstad, Piteå, Borlänge, Jönköping och Eskilstuna. Expert Expert är en frivillig fackhandelskedja med 235 butiker i Sverige som förser de svenska hemmen med underhållning. Kedjans huvudsakliga produktområden är ljud, bild, foto och telefoni. Under 2003 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och Expert. Tenant & Partner har genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas hyresförhandlingar, avvecklingar av lokaler och hyresjuridisk rådgivning. Samarbetet pågår alltjämt. Extenda Extenda är en ledande leverantör av butikdatalösningar för såväl varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel som övriga detaljhandelskedjor. De sysselsätter drygt 100 personer. Extenda hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en omlokalisering av företaget. Projektet resulterade i en flytt till mer verksamhetsanpassade lokaler om ca 1800 kvm, till förmånliga hyresvillkor. Folkuniversitetet Folkuniversitetet bedriver fortbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige med kursverksamheten vid landets universitet som huvudman. I Stockholms innerstad är verksamheten lokaliserad till fyra adresser. Tenant & Partner erhöll uppdraget att i mesta möjliga mån samlokalisera innerstadsverksamheten i Stockholm, innebärande ett lokalbehov om till kvm lokaler för administration och undervisning. Tenant & Partner genomförde uppdraget genom att för Folkuniversitetet förvärva en fastighet om kvm i centrala Stockholm. I uppdraget ingick även att avveckla befintliga lokaler, vilket genomfördes genom försäljning av två centralt belägna fastigheter i Stockholm. Fotoquick Fotoquick utvecklar och levererar produkter och tjänster för digitala bilder till konsumenter via ett heltäckande butiksnät och via Internet. Efter en genomlysning av sitt butiksbestånd gav Fotoquick Tenant & Partner i uppdrag att avyttra butikslokalerna på Sergelgatan, Sergels torg och Hamngatan i Stockholm samt på Fredsgatan i Göteborg. Tenant & Partner ansvarade för hela uppdragets genomförande, från fastställande av det juridiska nuläget och prospektering till förhandling med fastighetsägaren och säkerställande av avtalsskrivningar. Tenant & Partner har ett brett kontaktnät där både svenska och internationella butikskedjor ingår, vilket bidrog till ett gott resultat i projektet för såväl Fotoquick som fastighetsägarna. Samarbetet mellan Fotoquick och Tenant & Partner pågår alltjämt. Framfab Framfab var ett av Sveriges mest medialt uppmärksammade bolag under IT-branschens expansiva period. Efter diverse stålbad återstår ett bolag i mindre storlek. Tenant & Partner har varit Framfabs ombud i lokalhyresrelaterade frågor sedan 1999 och har följt företaget i både upp- och nedgångar. Samarbetet har inneburit flera olika uppdrag av skiftande karaktär såsom nyetableringar, hyresförhandlingar och kontraktsfrågor. I nedgångsfasen hjälpte vi även Framfab att anpassa lokalbeståndet till önskvärd storlek genom diverse avvecklingar. Fritidsresor Fritidsresorgruppen är Nordens största arrangör av charterresor. Företaget ingår i Thomson Travel Group som ägs av tyska Preussag AG. Fritidsresor har sitt huvudkontor i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att analysera Fritidsresors lokalhyresavtal för lokalerna i Münchenbryggeriet. Därefter vidgades uppdraget till att omfatta även en utredning om huruvida lokalerna passade för verksamheten på lång sikt. Arbetet resulterade i att Fritidsresor lät anpassa nuvarande lokaler. Tenant & Partner företrädde Fritidsresor i samtliga förhandlingar med hyresvärden och var även projektledare för anpassningen av lokalerna. Fujitsu Invia Fujitsu Invia är ett dataföretag som levererar hårdoch mjukvara. Företaget beslutade att lägga ner distributionsenheten i Stockholm och sade därför upp sitt hyresavtal för anläggningen. Det visade sig dock att uppsägningen var behäftad med ett antal formella brister, vilket ledde till att avtalet förlängdes fem år. 3 (14)

6 Tenant & Partner erhöll i uppdrag att handha avvecklingen och ansvarade för uppdraget från start till mål. Resultatet blev att Fujitsu Invia erhöll rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Detta ledde till en avsevärd hyresbesparing samtidigt som Fujitsu Invia fick möjlighet att genomföra avvecklingen i enlighet med sin ursprungliga plan. Samarbetet pågår alltjämt. Försäkringskassan i Stockholm Försäkringskassan har medarbetare. I varje län finns ett länskontor, och totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Genom Försäkringskassareformen 2004 lades alla landets försäkringskassor under Socialdepartementet. Detta innebar bl.a. en förändring av lokalsituationen. Försäkringskassan i Stockholm ägde före reformen den fastighet om kvm där huvudkontoret är beläget. Fastigheten skulle nu överlåtas till Fastighetsverket och ett hyresavtal skulle träffas med verket. Tenant & Partner erhöll uppdraget att biträda kassan i förhandlingar om överlåtelse och hyresförhandlingar. GB Glace och Lever Fabergé GB Glace (GB) och Lever Fabergé (LF) ingår båda i Unilever-koncernen och fanns på två olika adresser i Stockholm. Företagen hade sedan en tid varit missnöjda med lokalerna. Varken GBs eller Lever Fabergés lokaler gav stöd för det nya arbetssätt som den pågående integrationen krävde. Ingen av lokalerna kunde heller inrymma den samlade verksamheten i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomlysa lokalsituationen i en förstudie. Denna ledde till att GB och Lever Fabergé beslutade gå vidare med en gemensam etablering för verksamheten i Stockholm. Med hjälp av en arkitekt identifierades lokalbehovet för den samlade etableringen och Tenant & Partner kunde under våren påbörja sökningen av lämpliga lokalalternativ. Totalt identifierades ett trettiotal alternativ inom de geografiska områden som var aktuella. Förhandlingar bedrevs därefter med ett antal fastighetsvärdar. Slutligen föll valet på Solna Business Park, det alternativ som bäst uppfyllde GB/LF:s krav och önskemål när det gäller funktion, budskap mot marknaden och pris. GB/LF hyrde cirka kvm. Hallvarsson & Halvarsson Hallvarsson & Halvarsson grundades 1995, sysselsätter idag 60 personer och är Sveriges ledande konsultorganisation inom finansiell kommunikation. Specialistkompetensen ligger inom kapitalmarknad, media, kommunikation, analys, research samt webb. Vid Halvarsson & Hallvarsson flytt från sitt nuvarande kontor på Birger Jarlsgatan till det nya kontoret om 2500 kvm på Sveavägen har Tenant & Partner ansvarat för såväl rådgivning som flyttprojektledning. Hewlett-Packard Sverige Hewlett-Packard är i och med sin sammanslagning med Compaq ett av världens största IT-företag med anställda och kontor i 160 länder. Företaget är en global leverantör av produkter, teknik, lösningar och tjänster inom IT, såväl till företag som till konsumenter. Hewlett-Packard äger den fastighet i Kista där det svenska huvudkontoret är lokaliserat. Dessutom finns företaget representerat på ett antal förhyrda adresser runt om i landet. Tenant & Partner fick uppdraget att säkerställa att Hewlett-Packard har blivit korrekt debiterade över tiden för dessa lokaler. HiQ HiQ är ett börsnoterat IT- och management-företag med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget har ca 400 anställda varav ungefär hälften är knutna till företagets huvudkontor i Stockholm. Företagets dåvarande hyresvärd, Stockholm Stad genom Gatu- och Fastighetskontoret, sade upp HiQs hyresavtal på Sveavägen 17 för villkorsändring. För en förlängning av hyresförhållandet begärde hyresvärden en hyreshöjning med ca 30 procent. Tenant & Partner erhöll uppdraget av HiQ att med helhetsansvar genomföra omförhandling alternativt inhyrning av nya lokaler för HiQs huvudkontor. Uppdraget resulterade i att HiQ tecknade ett hyresavtal för lokaler på Mäster Samuelsgatan. Genom projektets genomförande sparar HiQ årligen cirka 1 miljon kronor i lokalkostnader. Utöver detta erhöll HiQ genom uppgörelsen även en ersättning på 15 miljoner kronor från den tidigare hyresgästen i lokalerna som slapp fri från sitt kontrakt. Ica Ica är en av de tre stora livsmedelskedjorna i Sverige. Huvudkontoret är arbetsplats för ungefär 700 personer. När fastighetsägaren ville omförhandla hyresavtalet för ICA:s huvudkontor väcktes tanken om att omlokalisera verksamheten. Tenant & Partner fick uppdraget att genomlysa ICA:s verksamhet, arbetssätt och identitet, att ta fram en kravspec för de nya lokalerna, att identifiera lämpliga alternativ och att driva förhandlingar med de mest intressanta lokalalternativen. Projektet ledde till att ICA omlokaliserade sitt huvudkontor och att man förlade en ICA Maxi-butik i bottenplanet för att tydligt markera att butiksverksamheten är företagets kärnverksamhet och präglar dess identitet. Man uppfyllde sin vision om ett kontor som stöder morgondagens arbetssätt, kombinerat med en butik av senaste snitt till en kostnad långt under fastslagen budget. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning IVL IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. De utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. IVL bedrev verksamhet i Stockholms- och Göteborgsområdet i kontors- och laboratorielokaler på Hälsingegatan, Stockholm, respektive i Kortedala, Göteborg. Lokalerna i Stockholm höll för låg standard och Göteborgslokalerna var olämpligt belägna för IVL:s verksamhet. Tenant & Partner fick uppdraget att hyra in nya lokaler i såväl Stockholm som Göteborg. Projektet resulterade i att IVL nu hyr lokaler i anslutning till KTH i Stockholm och i anslutning till Chalmers i Göteborg. 4 (14)

7 INTERSPORT INTERSPORT är en frivillig fackhandelskedja där enskilda köpmän samarbetar under ett gemensamt varumärke och erbjuder ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid. I Sverige finns det ca 140 INTERSPORT-butiker. Många butiker medför många frågor om både stort och smått. Då lokalhyresfrågor inte hör till INTERSPORT:s kärnverksamhet valde man att inleda ett samarbete med Tenant & Partner. Tenant & Partner fick uppdraget att agera rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Samarbetet har med tiden vuxit till att idag omfatta allt från uppsägningsförfaranden, avveckling av butikslokaler till marknadsanalyser och utveckling av strategier för lokalnyttjande. ISA - Invest in Sweden Agency Invest in Sweden Agency (ISA) har i uppdrag av regeringen att assistera och informera utländska investerare om affärsmöjligheter på den svenska marknaden. Tenant & Partner fick i uppdrag att genomföra ISA:s omlokaliseringsprojekt avseende huvudkontoret i centrala Stockholm. De tidigare lokalerna uppvisade brister avseende bland annat storlek, planlösning, klimat och närmiljö, som gjorde att ISA såg en omlokalisering som nödvändig. Genom flytten till nya, ändamålsenliga lokaler i WTC sitter man idag i en modern internationell miljö i linje med ISA:s verksamhet. ISS Sverige ISS är ett av Sveriges största serviceföretag och levererar servicetjänster inom bl.a. områdena städ, fastighetsförvaltning och sjukvård. Tenant & Partner har arbetat med ISS sedan 1998 med hyresjuridiska frågor. Ett av de första uppdragen var att analysera bolagets 110 lokalhyresavtal. Granskningen resulterade i en kostnadsminskning samt en effektivisering av lokalhyresstocken. När lokalhyresavtalet för ISS huvudkontor sades upp för villkorsändring kontaktade företaget Tenant & Partner. Inför valet att sitta kvar eller flytta huvudkontoret fungerade Tenant & Partner som ISS rådgivare med helhetsansvar för hyresförhandlingen som omfattade totalt kvm. Itello Itello är specialister inom pensions-, försäkringsoch fondadministration. Företaget är mycket expansivt, och har visat en stadig tillväxt sedan starten. Itello hade vuxit ur sina lokaler och anlitade Tenant & Partner för att hitta rätt lokal till rätt villkor. Uppdraget genomfördes under några intensiva sommarmånader med resultat att Itello tecknade hyresavtal för en lokal på Kungsgatan 44, ovanför Kungshallen. Till medarbetarnas glädje finns en stor terrass med utsikt över Hötorget utanför lokalen. ITT Flygt ITT Flygt AB är världens ledande tillverkare och leverantör av pumpar, omrörare och luftningssystem. Bolaget har anställda i Sverige och omsätter cirka 5 Mdr kr. Tenant & Partner har sedan 1995 samarbetat med ITT Flygt AB rörande bolagets kommersiella avtal. Tenant & Partner har utfört en analys av bolagets lokalhyresengagemang på Svetsarvägen 12 i Solna. Engagemanget omfattar totalt cirka kvm fördelat på kontor, lager samt laboratorium. Tenant & Partner har även utfört en omlokalisering av företagets huvudkontor i Solna. Uppdraget innebar att såsom projektledare driva projektet genom faserna projektstart, behovsanalys, sökning samt hyresförhandling. Resultatet blev att ITT Flygt flyttade till ett för företaget skräddarsytt huvudkontor i Sundbypark norr om Stockholm. De nya lokalerna omfattar kvm varav kvm labytor. JC JC driver ett flertal rikstäckande butikskedjor, samtliga med bästa affärsläge. Butikslokalerna utgör en affärskritisk del av verksamheten. JC insåg att om lokalfrågorna skulle få den uppmärksamhet de förtjänar var man antingen tvungen att utöka den egna organisationen eller ta in hjälp utifrån. Man valde det senare och anlitade Tenant & Partner. Tenant & Partner tog över hanteringen av samtliga hyresavtal och fick därigenom god överblick över lokalbeståndet. En rad åtgärder ledde till att JC fick bättre kontroll över sina lokalhyresförhållanden. Avtalen systematiserades och koordinerades, vilket gjorde att den löpande hanteringen kunde skötas mer effektivt. Dessutom blev det lättare att identifiera och kontrollera avvikelser i varje enskilt avtal. JC driver idag verksamheten i sina lokaler med bättre totalekonomi än förut, då de gick från en händelsestyrd till en aktiv hantering av sina lokalhyresavtal. JC får kontinuerligt underlag och rekommendationer från Tenant & Partner, vilket gör att man i varje läge har ett gediget och aktuellt underlag för att kunna ta bättre och snabbare beslut. KappAhl KappAhl designar, marknadsför samt säljer framför allt damkläder. Med nästan 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen är KappAhl en välkänd nordisk modekedja. Tenant & Partner har hjälpt KappAhl med en genomgång av hyresdebiteringar samt är en diskussionspartner i hyresrelaterade frågor. Kemi & Miljö Kemi & Miljö är ett helägt dotterbolag till Apoteket AB. Företaget bedriver konsultverksamhet inom miljöområdet i form av strategier, verksamhetssystem, produktbedömningar och utbildningar. Till följd av att företagets verksamhet expanderat och hyresavtalet sagts upp av hyresvärden för villkorsändring kontaktades Tenant & Partner. Tenant & Partner erhöll uppdraget att genomföra en inhyrning av nya lokaler för Kemi & Miljös verksamhet. Projektet resulterade i att Kemi & Miljö idag är lokaliserade i verksamhetsanpassade och effektiva lokaler vid Centralbadet i Stockholm. Konstfack Konstfack är Sveriges äldsta konst- och designhögskola. Kärnverksamheten består i att erbjuda kandidat- och magisterutbildningar inom konst och design. Konstfack förde diskussioner med AP Fastigheter angående en korttidsförhyrning av lokaler i AP:s bestånd under den tid som Konstfacks lokaler på 5 (14)

8 Valhallavägen i Stockholm skulle renoveras. Som ett alternativ övervägde Konstfack att permanent lämna lokalerna på Valhallavägen. Detta utmynnade i att Konstfack flyttade sin verksamhet från Valhallavägen till Ericssons gamla lokaler vid Telefonplan utanför Stockholm. Lokalerna omfattade ateljéer, undervisnings- och kontorslokaler. Tenant & Partner fick uppdrag av Konstfack att som ombud föra förhandlingarna med fastighetsägaren för att säkerställa att lokalerna anpassades efter Konstfacks nuvarande och framtida behov. Förhandlingarna resulterade i att Konstfack fick anpassade lokaler till en väsentligt lägre hyra än vad hyresvärden begärt. KRISS Modeföretaget KRISS grundades 1982 av Eivor och Torgny Nilsson. Sedan dess har KRISS designat exklusiva och användbara kollektioner för den medvetna kvinnan med krav på form och kvalitet. Den första butiken öppnades i Jönköping Sedan dess har företaget expanderat kraftigt idag finns ett 80-tal butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien och Tyskland. KRISS har även återförsäljare i USA, Kanada och Japan. Tenant & Partner fick i uppdrag av KRISS att bistå i en avyttring av ett av företagets butikslägen. Tenant & Partner tog hand om hela processen från att identifiera potentiella köpare till budgivning, förhandlingar med fastighetsägaren och avtalsskrivande. Uppdraget resulterade i bra lösning för både av- och tillträdande hyresgäst. Lindex Lindex är ett svenskt klädföretag som grundades 1954 och idag återfinns Lindex butiker i flertalet länder. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Lindex har varit klient till Tenant & Partner sedan år Vi har hjälpt företaget med en stor genomgång av deras hyreskostnader, samt har assisterat i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner är en diskussionspartner till Lindex i hyresrelaterade frågor. Linköpings Universitet Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Universitetet har över 100 utbildningsprogram och omkring studenter. Tenant & Partner har gjort utredningar avseende marknadshyra inför ett antal uppsägningar. Till detta har även Tenant & Partner assisterat i den initiala diskussionen med fastighetsägaren. Livsmedelsverket Livsmedelsverket har till uppgift att leda, planera, utföra och utveckla livsmedelstillsynen i Sverige. En central uppgift är att leda och stödja de instanser som har hand om tillsynen i praktiken kommuner, länsstyrelser och tullverket. Livsmedelsverket hyr lokaler om kvm kontor och laboratorier i Uppsala, och hade lokalkostnader om 15,0 miljoner kronor om året. Man hade behov av att sänka lokalkostnaderna, och ville även förbättra lokalanvändningen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omförhandla hyresavtalet och söka alternativa etableringar. Projektet ledde till att Livsmedelsverket behöll de befintliga lokalerna, ombyggda för att bättre passa verksamheten och med en årshyra om 13,8 miljoner kronor. Lunds Universitet Lunds Universitet grundades 1666 som ett centrum för utbildning. Idag är det en modern internationell organisation för högre utbildning och forskning med mer än studerande. Tenant & Partner engagerades som rådgivare då Lunds Universitet tecknade avtal om förhyrning av ett nytt arkiv i Lund. Därefter genomförde Tenant & Partner en utbildning inom området kommersiella lokaler för universitetets nyckelpersoner på byggnadsenheten. Vidare är Tenant & Partner strategisk rådgivare avseende universitetets ansamling av uppsägningar gällande lokalhyresavtal. Samarbetet pågår alltjämt. Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Stockholms län förhyr cirka kvm på Hantverkargatan i Stockholm. Länsstyrelsens lokalhyresavtal sades upp för villkorsändring av Vasakronan med en begäran om en kraftig hyreshöjning. Länsstyrelsen hade i detta skede önskemål om att förändra lokalernas sträckning för att bättre passa verksamheten. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att biträda i hyresförhandlingen som juridisk och strategisk rådgivare. Uppdraget bestod bland annat i att genomföra en marknadsanalys för stundande hyresförhandling samt löpande juridisk/ekonomisk rådgivning/biträde under förhandlingsprocessen. Resultatet blev att Länsstyrelsen tecknade ett nytt kontrakt avseende önskade ytor på en nivå som väsentligt understeg den begärda. Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet bildades 1981, och kom in i riksdagen Partiets kansli är lokaliserat på Prästgatan 18 i Gamla Stan. Lokalerna hade med åren blivit ganska slitna och var i behov av en uppfräschning. Miljöpartiet erhöll en uppsägning med begäran om en höjning av hyran om cirka 40 procent. Tenant & Partner erhöll ett hyresförhandlingsuppdrag med syfte att minimera hyreshöjningen samt att tillse att lokalernas skick skulle uppgraderas. Resultatet blev att lokalerna iordningställdes efter miljöpartiets önskemål och hyresnivån blev betydligt lägre än den som begärdes i uppsägningen. MNO Retail Med 2500 butiker i hela Europa distribuerar och marknadsför MNO International 25 olika varumärken inom mode och sport. MNO samarbetar med såväl stora som små kedjor och har en bred och varierad kundgrupp. MNO har dock tagit beslutet att upphöra med butiksverksamheten och Tenant & Partner hjälper MNO att avveckla butikerna. Modern Times Group, MTG Modern Times Group (MTG) är verksamma med produktion och leverans av underhållning inom bland annat TV, radio och tidningar. MTG är börsnoterat med Kinnevik som en av huvudägarna. 6 (14)

9 Idag återfinns MTGs huvudkontor i Münchenbryggeriet medan resten av de olika verksamheterna är utspridda på olika platser. När hela verksamheten nu ska samlas till Mediehuset på Ringvägen på Södermalm har Tenant & Partner agerat rådgivare och haft hand om flyttprojektledningen. Tenant & Partner har haft ett nära samarbete med MTG sedan 1997 och uppdragen har varit av mycket varierad karaktär och storlek. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning, med arbetsnamnet Handisam, har i uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik. Myndigheten ska stödja, aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. Tenant and Partner erhöll i september 2005 uppdraget att driva en nyetableringsprocess för den nystartade myndigheten. Processen innebar en kartläggning av myndighetens kommande lokalbehov och stort fokus lades vid att lokalerna skulle vara väl anpassade för personer med funktionshinder. Målet var att lokalernas utformning och omgivning skulle stå som föredöme i dessa frågor. Efter lokalsökningen bedrevs ett antal parallella förhandlingar och valet föll slutligen på Globen City, det alternativ som bäst uppfyllde Handisams krav och önskemål. MyTravel MyTravel är en internationell resekoncern som i Sverige har de kända varumärkena Ving, Spies, Always, Trivsel och Globetrotter. Koncernens resor säljs bland annat genom telefon, Internet, ett 40-tal egna butiker samt återförsäljare Under 2001 inleddes ett samarbete mellan Tenant & Partner och MyTravel. Det första som genomfördes var en analys av samtliga lokalhyresavtal för koncernens butiker. Uppdraget var framgångsrikt och väckte ytterligare behov. Sedan dess är Tenant & Partner strategisk och operativ rådgivare i alla fastighetsrelaterade frågor. Uppdraget omfattar allt från uppsägningsförfaranden och rättsutredningar till marknadsanalyser och strategier för hur lokalerna ska hanteras på lång sikt. Nordiska Fondkommission Nordiska Fondkommission var en av Sveriges största kommissionärsfirmor. Nordiska har genomgått fusioner och är numera verksamt under namnet Kaupthing. Nordiskas kunder var dels svenska privatpersoner och institutioner med kommissionshandel i aktier och kapitalförvaltning och dels företag vilka erbjöds finansiell rådgivning avseende riskkapitalförsörjning. Tenant & Partner arbetade med Nordiska som rådgivare i hyresjuridiska frågor. Tenant & Partner har bland annat inventerat och analyserat bolagets samtliga hyresavtal och representerat Nordiska vid försäljningen av en fastighet i Växjö. Norrmalms Stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsnämnd är en av 18 stadsdelsnämnder i Stockholm. Stadsdelsnämnderna ansvarar för större delen av den kommunala verksamheten, till exempel barnomsorg, grundskola, handikappomsorg, miljöarbete, renhållning av gator, skötsel och underhåll av parker, social omsorg och äldreomsorg. Tenant & Partner erhöll genom offentlig upphandling ett tvåårigt uppdrag att genomföra översyn av förvaltningens totala lokalhyresengagemang, innebärande bl a analys och förhandling i syfte att minska förvaltningens lokalkostnader. Uppdraget resulterade i betydande kostnadsbesparingar. Resco Resco AB, datakonsulter inom administrativa system, förhyr lokaler i Sportpalatset på S:t Eriksgatan i Stockholm om totalt cirka kvm. Då en nybildad bostadsrättsförening övertog fastigheten sades Rescos lokalhyresavtal upp för villkorsändring. Tenant & Partner anlitades för att hitta mindre lokaler anpassade till ett bantat Resco, alternativt omförhandla förhyrningen i Sportpalatset. Tenant & Partner tog fram ett lokalprogram och förhandlade fram ett nytt hyresavtal på halva ytan och en hyra 18 procent under den av hyresvärden offererade. Resfeber Resfeber AB bedriver komplett resebyråverksamhet via Internet. Bolaget har varit verksamt sedan 1998 och är idag Sveriges mest besökta nätresebyrå. Resfeber ägs av Northzone Ventures, Catella IT, Scandinavia Online, SBS New Media samt Per Braathen. Resfeber var på väg att växa ur sina dåvarande lokaler på Vasagatan i Stockholm. Tenant & Partner erhöll uppdraget att med helhetsansvar handha inhyrningen av nya och för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler. Resfeber och Tenant & Partner besiktigade och utvärderade tillsammans ett stort antal lämpliga lokalalternativ utifrån upprättat lokalprogram. Resultatet blev att Resfeber med hjälp av Tenant & Partner genomförde ett byte av lokal med en annan hyresgäst i den fastighet de varit lokaliserade sedan tidigare. Tenant & Partner genomförde en omförhandling av nuvarande lokal samt inhyrning av kompletterande lokal inom fastigheten. Retail and brands Retail and Brands är en börsnoterad koncern inom konfektionsbranschen och ett av Sveriges största modeföretag. Rnb driver 120 butiker inom 4 olika butikskoncept. Koncepten är NK (Stockholm - Göteborg), Polarn o. Pyret, Solo, Champagne och Saks. Koncernen omsätter 1 miljard och växer både organiskt och genom uppköp. Expansionen är i många avseende beroende av attraktiva affärslägen. Tenant & Partner har sedan 2001 utfört uppdrag åt Retail and Brands. Bland annat har Tenant & Partner genomfört en ekonomisk och juridisk analys av koncernens lokalhyresavtal. Uppdragen genomfördes parallellt och analysarbetet låg till grund för anpassningen av Tenant & Partners Contract management-system som senare installerades hos Retail and Brands. Retea Retea är ett konsultföretag som utformar lösningar för nätverk och system inom elkraft, tele och data. Bolaget ägs av Bure och är idag mycket expansivt. Huvudkontoret finns på de översta planen i DN- 7 (14)

10 huset på Kungsholmen, med fantastisk utsikt över Stockholm. Retea ville egentligen inte flytta, men anlitade Tenant & Partner när personalstyrkan växte och lokalerna började bli för trånga. Tenant & Partner undersökte andra lokalalternativ, och förhandlade samtidigt med hyresvärden om att kunna utöka Reteas befintliga lokaler. Resultatet blev att Retea fick sitta kvar i fastigheten, nu med 20 procent större yta. Avtalsvillkoren är fördelaktiga och medger även viss flexiblitet, något som är nödvändigt för ett bolag med Reteas tillväxttakt. ROCKS ROCKS vision är att bli Sveriges ledande detaljistkedja inom nöje/underhållning. ROCKS arbetar med att etablera och driva butiker med försäljning av CD-skivor, film och spel som huvudinriktning. Idag har ROCKS 27 butiker målet är att växa till mellan butiker I takt med att ROCKS förädlade sin butiksstock uppstod behovet att avveckla vissa butikslägen. Tenant & Partner erhöll uppdraget att för ROCKS räkning avyttra butikslokaler i Kista och Stinsen köpcentrum. Tenant & Partner företrädde ROCKS i allt från identifiering av potentiella köpare till förhandlingar med såväl hyresgäster som fastighetsägare. Rädda Barnen Rädda Barnen är en av de ledande medlemmarna i International Save the Children Alliance. De 29 medlemsorganisationerna verkar i över 100 länder och de arbetar för barns rättigheter. Rädda Barnen uppmärksammar problem och påverkar makthavare och samhällsinstitutioner. Tenant & Partner fick i uppdrag att biträda Rädda Barnen med omlokalisering av Stockholmskontoret. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska lokalkostnaderna. Uppdraget resulterade i att Rädda Barnen flyttade verksamheten till Landsvägen i Sundbyberg. Genom omlokaliseringen minskade man sina lokalytor från kvm till kvm och sin årshyra från 13,5 till 8,8 MKR. De nya lokalerna är av högsta kontorsstandard och helt anpassade till Rädda Barnens behov. SAP Svenska SAP bedriver sin verksamhet inom samverkande e- business-lösningar. Företaget grundades 1972 och är idag en erkänt världsledande leverantör. SAP engagerade Tenant & Partner för att genomföra en hyresförhandling avseende bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 151. Förhandlingen omfattade dels en förlängning av hyresförhållandet rörande förhyrda ytor, dels en inhyrning av nya ytor för att täcka bolagets expansion. Förhyrningen omfattar totalt ca kvm. Samarbetet pågår alltjämt. Schneider Electric Schneider Electric erbjuder innovativa lösningar för elkraftsdistribution, industriell automatisering och el-, tele- och datainstallation. I Sverige har Schneider funnits sedan 1970 och sysselställre 250 personer. Företaget ingår i den världsomspännande Schneider Electric-koncernen som sysselsätter över personer. Tenant & Partner har drivit ett flertal omlokaliserings- och förhandlingsprojekt åt Schneider Electric, bl a avseende huvudkontoret i Sollentuna och samlokaliseringen av två enheter i Göteborg. Projektet avseende Sollentunakontoret resulterade i samlokalisering av tre enheter till en ombyggd och verksamhetsanpassad enhet i befintliga lokaler om kvm i Sollentuna, med stora kostnadsbesparingar som följd. Semcon Semcons är ett av nordens ledande design- och utvecklingsföretag. Företaget hjälper sina kunder att utveckla produkter snabbare, med bättre form och design, och med den senaste tekniken inbyggd Semcon AB var lokaliserat på ett flertal olika adresser i Göteborgsområdet. Företaget hade behov av att samordna dessa verksamheter och anlitade därför Tenant & Partner. Resultatet blev att ett avtal träffades med Norra Älvstranden Utvecklings AB om förhyrning av ca kvm kontorslokaler i ett nyproducerat kontorshus. Semcon har också optioner på förhyrning av ytterligare ca kvm kontor. Samarbetet pågår alltjämt. SF Bio SF Bio har varit verksamt inom biografrörelsen sedan 1905, och är ett av världens äldsta, nu verksamma biografföretag. SF Bio anlitade Tenant & Partner för en analys av drygt 50 hyresavtal avseende biograflokaler lokaliserade över hela Sverige. Granskningen innebar omfattande arbete och stora förändringar i SF Bios lokalhyresavtalsstock. Uppdraget resulterade i ett flertal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för SF Bio AB. Då SF beslutade att avveckla Biografen Skandia på Drottninggatan återstod cirka fyra år på hyreskontraktet. Tenant & Partner erhöll i uppdrag att med helhetsansvar handha avvecklingen. Tenant & Partner genomförde uppdraget från start till mål och SF lämnade biografen bara månader senare. Förutom att avvecklingen ledde till en ansenlig hyresbesparing så kunde avvecklingen genomföras med beaktande av de kulturella intressen som försvårade avvecklingen. Detta löstes genom en överlåtelse av lokalen till ett nybildat bolag som åtog sig att driva biografverksamheten vidare. Idag är Tenant & Partner rådgivare åt SF Bio i alla typer av frågor avseende SF Bios etableringar. SIDA Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida är en global aktör med huvudkontor i Sverige och utlandskontor i ett 50-tal länder. Man sysselsätter cirka 759 personer, varav 172 vid ett 50- tal ambassader och sektionskontor runt om i världen. Sidas huvudkontor var beläget på Sveavägen i Stockholm, och omfattade kvm. Sida ämnade införa ett förändrat arbetssätt som ställde nya krav på lokalerna och önskade även sänka sina lokalhyreskostnader. Tenant & Partner ledde omlokaliseringsprojektet, som resulterade i att Sida flyttade verksamheten till nya lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Genom projektet möjliggjordes det nya arbetssättet och omlokaliseringen medförde även en besparing om 220 miljoner kronor över kontraktstiden. 8 (14)

11 Skatteverket Skatteverket är en fristående förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Verket granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. Tenant & Partner AB har samarbetet med Skatteverket under flera år. I samband med att Skatteverkets supportsida - kallad verksamhetsstöd - även skall kunna fungera som support visavi andra myndigheter beslutades att en fysisk separation av dessa delar verksamheten skulle ske. Tenant & Partner AB biträdde Skatteverket i förhandlingarna med ett antal utvalda fastighetsägare. Kontrakt träffades tidigt hösten 2007 med Fabege om ett avtal avseende nybyggt kontor kvarteret Päronet om kvm. Socialstyrelsen Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. I samband med att Socialstyrelsens hyresavtal skulle sägas upp för omförhandling engagerades Tenant & Partner för att säkerställa en konkurrensutsatt hyresförhandling. Projektet resulterade i nya och mycket goda villkor för ytterligare 6 år och stora åtaganden från hyresvärden vad gällde lokalanpassning. Socialstyrelsen sänkte sina hyreskostnader med 20 procent. Software Innovation Software Innovation är med över 500 anställda ett av Nordens ledande programvaru- och konsultföretag. Software Innovation är börsnoterat på Oslo Fondbörs. Företagets lokaler var för stora och Software Innovation gav Tenant & Partner i uppdrag att hitta lokaler som var bättre anpassade för verksamheten. Ett antal objekt identifierades och förhandlingar inleddes. Det visade sig dock att det mest fördelaktiga alternativet var att stanna kvar på nuvarande adress. Uppgörelsen innebar att Software Innovations fick minska arean av de nuvarande lokalerna enligt egna önskemål. Resterande ytor gränsades av och återlämnades till hyresvärden utan någon ersättning. Lokalerna som Software behöll renoverades enligt företagets önskemål. Samtliga kostnader för denna förändring ingick i den nya hyran. Sony Music Sony Music är ett av världens ledande skivbolag och finns etablerat i hela världen. Stockholmskontoret är lokaliserat på Kungsholmsgatan 23. Tenant & Partner har varit rådgivare till Sony Music i hyresjuridiska frågor sedan Tenant & Partner har genomfört en analys av samtliga lokalhyresavtal och företrätt Sony Music i diverse förhandlingar med hyresvärdarna. Spendrups Bryggerier Spendrups Bryggerier är av Sveriges ledande tillverkare av öl, läsk och vatten. Då Spendrups önskade samlokalisera tre enheter engagerade man Tenant & Partner. Uppdraget innefattade bland annat hyresjuridisk rådgivning samt hyresförhandling. Resultatet blev att Spendrups flyttade sitt huvudkontor till Marieberg. Hyresavtalet omfattade cirka kvm och hyresförhandlingen genomfördes med totalansvar av Tenant & Partner. Spoon Publishing Spoon Publishing producerar tidningar och magasin i tryck och på Internet. Företagets kontor är beläget på Kungstensgatan i Stockholm i en gammaldags fin industrilokal med stora fönster. Hela lokalen har renoverats upp till hög modern standard och företagets personal stortrivs. Spoon anlitade Tenant & Partner då hyresavtalet närmade sig sitt slut och personalstyrkan började bli för stor för att kunna inrymmas i lokalen. Tenant & Partner sökte av marknaden efter lämpliga objekt och inledde förhandlingar med flera fastighetsägare. Samtidigt fördes förhandlingar med den nuvarande fastighetsägaren om att utöka ytan på den befintliga lokalen. Resultatet blev att Spoon kunde sitta kvar den ursprungliga lokalen slogs ihop med en lokal i en grannfastighet. Lokalen i grannfastigheten renoverades så att den fick samma standard som den ursprungliga. Villkoren för den nya förhyrningen blev mycket fördelaktiga. Spring Mobil Spring Mobil är ett helägt dotterbolag till Brainheart Capital och är sedan 2002 innehavare av den fjärde svenska GSM-licensen. Spring Mobils verksamhet är inriktad på telefonilösningar för företag. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera Spring Mobils huvudkontor i Stockholm till nya och för verksamheten bättre anpassade lokaler. Uppdraget resulterade i att Spring Mobil tecknade ett hyresavtal avseende en förhyrning om ca kvm på Hudiksvallsgatan i Stockholm. Stadium Stadiums sortiment utgörs av kläder och skor för en aktiv fritid och i koncernen finns ett hundratal butiker i Sverige, Finland och Danmark. I Sverige är dessutom Stadium landets största privatägda sportkedja. Tenant & Partner har arbetat med Stadium i projekt rörande butikshyresavtal i några av de största köpcentrumen på ett flertal orter runtom i Sverige. Sedan 2007 pågår arbete med framtagande av ett för Stadium anpassat system för avtalshantering, Contract Management, som skall vara tillgängligt för samtliga butiker och ledningsfunktioner, för att på så sätt kunna bevaka löptider, styra och följa upp kostnader och skapa förutsättningar för rätt förändringsbeslut. Statens Järnvägar, SJ Tenant & Partner har ett flertal projekt för SJ:s räkning. Bland annat har Tenant & Partner analyserat och förhandlat om SJ:s leasingstock. Uppdraget bestod i att säkerställa att SJ var korrekt debiterat enligt hyresavtalen, föra förhandlingar om återbetalning samt avveckla alla mindre avtal för att kunna samla de finansiella åtagandena i SJ Invest. Engagemanget uppgick till ca 350 miljoner och resulterade i en kraftig utrensning i avtalsstocken och avsevärda belopp i återbetalning. Tenant & Partner har även utfört en juridisk och ekonomisk analys av det engagemang avseende fastighetsrenting som SJ hade med Nordisk Renting. Den finansierade volymen uppgick till cirka två miljarder SEK och avsåg fastigheterna Blekholmen och Solna Haga. Avtalets komplexitet gjorde att SJ 9 (14)

12 hade problem med att följa upp avtalets ekonomiska konsekvenser. SJ önskade även utvärdera det förväntade ekonomiska utfallet av att avveckla hyresavtalet i förtid. Resultatet av uppdraget var en rättsutredning samt en finansiell modell att användas vid uppföljningarna. Statens Konstråd Statens Konstråd är en myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet och arbetar för att konsten ska bli ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. I uppdraget ingår bland annat att genomföra konstprojekt runt om i landet, att förse verk och myndigheter med konst och att utsmycka statliga fastigheter och lokaler. Statens Konstråd anlitade Tenant & Partner då det innevarande lokalhyresavtalet närmade sig sitt slut. Uppdraget var att finna och kontraktera en lokal som var bättre anpassad för verksamheten. Ett framträdande önskemål var att lokalen utöver kontor skulle kunna inrymma lager, verkstad och galleri, helst i ett sammanhängande våningsplan. Processen resulterade i en lokal i Norra Stationsområdet som anpassades helt efter myndighetens behov. Allmänheten har tillträde till lokalen och kan där ta del av de konstutställningar som Konstrådet arrangerar. Svenska Bio Svenska Bio är ett dotterbolag till Svensk Filmindustri AB. Svenska Bio ville försäkra sig om att man blivit korrekt debiterad enligt sina lokalhyresavtal och engagerade därför Tenant & Partner. Uppdraget omfattade hyresavtal för totalt 27 biograflokaler på drygt 20 orter i landet. Uppdraget resulterade i ett antal hyresförhandlingar och omfattande hyresbesparingar för Svenska Bio. Idag biträder Tenant & Partner Svenska Bio i hyresförhandlingar och genom hyresjuridisk rådgivning. Svenska Institutet Svenska Institutet bedriver verksamhet med information om Sverige internationellt och driver även en bokhandel med Sverige-litteratur. Institutet satt tidigare i mindre effektiva lokaler centralt vid Hamngatan i Sverige. Tenant & Partner fick uppdraget att omlokalisera verksamheten till effektivare lokaler med lägre hyresnivåer. Lokalbehovet var ca kvm. Tenant & Partner löste uppdraget genom att hyra in nya lokaler för institutet vid Slottsbacken i Stockholm. Lokalerna inrymde såväl kontor som butiksytor i ett för Svenska Institutet mycket bra läge. Genom omlokaliseringen minskade institutets lokalkostnader med cirka 20 procent. SWECO SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom områdena teknik, miljö och arkitektur. Företaget har en växande verksamhet och återfinns i dagsläget även i östra Europa med egna dotterbolag i Ryssland, Estland, Litauen och Bulgarien. Tenant & Partner AB fick 2005 uppdraget att företräda SWECO i hyresförhandlingen avseende bolagets kontor i Mariehäll. Uppdraget omfattade även en samlokalisering med Sweco Bloco. Efter förhandlingar avseende ett antal olika objekt träffades avtal under 2006 med AMF Pension - befintlig Hyresvärd i Mariehäll avseende ombyggda gamla och nya lokaler om ca kvm till synnerligen goda villkor. TDC Song TDC Song är en ledande nordisk telekomoperatör och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget grundades 1995 och ägs av TDC, en dansk leverantör av kommunikationslösningar med verksamhet i norra och centrala Europa. TDC Song var i behov av effektivare och modernare kontorsytor och av att minska sina lokalkostnader, och anlitade Tenant & Partner för att genomföra en samlokalisering av tre Stockholmskontor. Lokalprogrammet omfattade kvm kontorsoch förrådslokaler. När uppdraget i princip var slutfört förvärvade TDC Songs moderbolag Dotcom Solutions. Man beslutade att även detta bolag skulle ingå i samlokaliseringen, och utökade därför uppdraget till att omfatta 610 arbetsplatser på cirka kvm. Tenant & Partner genomförde ytterligare en lokalsökning och hyrde in lokaler för den samlade TDC-gruppen i Sollentuna i norra Storstockholm i en nybyggd fastighet till mycket förmånliga hyresvillkor. Telenor Telenordia ägs numera av Telenor-koncernen och har varit verksamt i kommunikationsbranschen i Sverige sedan Tenant & Partner har sedan 1998 arbetat som rådgivare till Telenordia vad gäller bolagets lokaler. Under åren har vi genomfört ett flertal projekt. Bland dessa kan nämnas granskning och förhandling av bolagets huvudkontor och regionkontor, analys och strategisk rådgivning vad gäller bolagets tekniklokaler mm. Tenant & Partner har sedan slutet av 1998 företrätt Telenordia i bolagets omlokalisering. Tenant & Partner har sedan starten av uppdraget varit projektledare och svarat för bland annat strategifrågor, hyresjuridik, behovsanalys, sökning och hyresförhandling. I september 2000 tecknade Telenordia genom Tenant & Partners försorg ett nytt hyreskontrakt om totalt kvm i den så kallade Mineralvattenfabriken i Norra Stationsområdet. Vidare har Tenant & Partner drivit ett projekt där bolagets Göteborgs-kontor omlokaliserats. Tenant & Partner var projektledare för omlokaliseringen och svarade för analys, sökning och hyresförhandling. Samarbetet pågår alltjämt. Tetra Pak Tetra Paks avdelning för intern och extern databehandling, TPIM, bedrev sin verksamhet på sex adresser i Lund och Malmö. Företaget önskade samlokalisera verksamheterna och gav Tenant & Partner i uppdrag att genomföra en förstudie av tillgängliga lokalalternativ i Malmöområdet. Därefter fick Tenant & Partner uppdraget att hyra in lokaler om totalt ca kvm. Med utgångspunkt från ett utarbetat lokalprogram framtogs ett förfrågningsunderlag avseende tre lokalalternativ och hyresofferter infordrades från de tre hyresvärdarna. Slutförhandling fördes parallellt med dessa tre hyresvärdar för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga lokalalternativet 10 (14)

13 Tidningarnas Telegrambyrå (TT) Tidningarnas Telegrambyrå är Nordens största nyhetsbyrå sedan mer än 80 år. TT ägs av de största tidningarna och mediabolagen bakom dem. Drygt 100 journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som en säker nyhetskälla. TT bedrev verksamheten på tre plan och den tekniska infrastrukturen, ventilation och kyla med mera, höll inte måttet. Man önskade flytta till mer ändamålsenliga lokaler och engagerade därför Tenant & Partner. Som ett första led i uppdraget gjordes en förstudie som utgjorde beslutsunderlag för hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas. Tenant & Partner gjorde en behovsanalys, och en sökning på basis av denna och identifierade ett stort antal möjliga alternativ för en omlokalisering. Parallellt med detta undersöktes möjligheterna att stanna kvar i de nuvarande lokalerna, vilka i så fall skulle behöva byggas om för att bättre svara mot TTs behov. Förhandlingar bedrevs med ett antal olika hyresvärdar. Valet föll på Glashuset vid Slussen, det alternativ som bäst svarade mot målbilden av hur TTs lokaler skall fungera, budskap mot marknaden samt pris. TT hyrde cirka kvm. Trelleborg Trelleborg är en världsomspännande industrikoncern som utvecklar och tillverkar produkter som till stora delar bygger på gummits många tillämpningsområden. Företagets finansavdelning är lokaliserad på Norrlandsgatan i Stockholm. Då den dåvarande fastighetsägare sade upp hyresavtalet för villkorsändring övervägde man att flytta verksamheten till andra lokaler. Tenant & Partner erhöll uppdraget att omlokalisera verksamheten. Efter analys av lokalbehovet, grundligt genomförd lokalsökning och utvärdering av möjliga lokalalternativ stod det klart att nuvarande lokal framstod som det starkaste alternativet. Tenant & Partner genomförde den hyresförhandling som följde och ett nytt hyresavtal tecknades för befintliga lokaler. WM-Data WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med cirka medarbetare och en omsättning på drygt 10 miljarder kronor. Företaget erbjuder ett brett utbud av design- och ITrelaterade tjänster. I samband med ett antal förvärv av liknande, mindre verksamheter beslöt WM-data att samlokalisera verksamheten i de större svenska städerna. Tenant & Partner fick uppdraget att med totalt ansvar driva dessa processer. I Stockholm resulterade detta i att WM-data lämnade sex olika etableringar för att samlokalisera sig till Nacka Strand. De slutliga villkoren gällande för denna etablering överträffade de mål som hade satts för projektet. Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, infrastruktur-projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Företaget är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF sysselsätter fler än medarbetare och har verksamhet och kunder i hela världen. ÅF ämnade sälja sitt huvudkontor i centrala Stockholm och att samlokalisera fem enheter i Stockholmsområdet till en. Målsättningen var att få effektivare och modernare kontorsytor och att minska de totala lokalkostnaderna. Den samlokaliserade organisationen behövde ca kvm och efter en omfattande lokalsökning hade ÅF beslutat sig för att försöka komma till en uppgörelse i en fastighet vid Haga Norra i Solna. Tenant & Partner fick uppdraget att biträda Ångpanneföreningen i förhandlingarna med hyresvärden Skanska om ett hyresavtal. Parterna träffade avtal om ÅF:s förhyrning av lokalytor motsvarande lokalbehovet i en nyuppförd byggnad om totalt cirka kvm. Trio Trio AB är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system och programvara för samtalshantering i företag. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Trios verksamhets behov av lokaler har minskat under IT-krisen. Tenant & Partner har avvecklat delar av bolagets lokaler på Norrmalm i Stockholm och anpassat dessa till dagens verksamhet. Vattenfall I Norden producerar Vattenfall 20 % av den el som nära kunder konsumerar. Basen i elproduktionen är vattenkraft och kärnkraft men även vindkraft och biobränsle används. Verksamheten innefattar en stor del hyrda och ägda fastigheter, med en mängd interna och externa andrahandsuthyrningar. Det totala antalet hyresavtal som hanteras hos Vattenfall innebär höga krav på möjlighet att följa upp och bevaka löptider och kostnader. Tenant & Partner är projektledare för implementering av ett digitalt system för avtalshanteringen, som kommer att driftsättas under våren (14)

14 12 (14)

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder en bättre värd Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och bidrar därigenom till det svenska pensionssystemets finansiering

Läs mer

Kraft genom samverkan

Kraft genom samverkan Rapport nr 2 Kraft genom samverkan Exempel på projekt mellan kommuner och näringslivet KOMMUNERNA OCH KONKURRENSEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet, Sektionen för ekonomistyrning Stockholm

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (30 hp) Nr 173 Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Författare: Philip Löchen Ludvig Samuelsson Stockholm 2012 Handledare: Professor Hans

Läs mer

Tenant Representation

Tenant Representation Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 370 Tenant Representation Författare: Kristoffer Ultenius Stockholm 2007 Handledare:

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004 Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004 Säkerhet en lönsamhetsfråga Företagets säkerhet handlar om att hantera eventuella risker och att metodiskt analysera skyddsbehovet. Att

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013. Karlavagnsgatan 7 417 65 Göteborg. 031-712 97 00 www.serneke.se info@serneke.se

ÅRSREDO VISNING 2013. Karlavagnsgatan 7 417 65 Göteborg. 031-712 97 00 www.serneke.se info@serneke.se ÅRSREDO VISNING 2013 ÅRET I SIFFROR, BILDER OCH ARTIKLAR. En berättelse om koncernen som gick från SEFA till SERNEKE och från noll till en miljard på drygt tio år. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap

Läs mer

Norrmalmstorg/Biblioteksgatan, Stockholm.

Norrmalmstorg/Biblioteksgatan, Stockholm. HUFVUDSTADEN 2006 Norrmalmstorg/Biblioteksgatan, Stockholm. Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Organisation och medarbetare...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 08/09

ÅRSREDOVISNING 08/09 ÅRSREDOVISNING /09 RNB RETAIL AND BRANDS Översikt 4 VD-ord 6 RNB:s värld 8 Affärsområden 10 Butikskoncept 11 Varuhus 20 Polarn O. Pyret 24 Marknad 28 Logistik och distribution 30 Ett hållbart mode 31 Medarbetare

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

G N I N S I V O D E R S R Å Å R S R E D OV I S N I N G 0 0 0 2 2 0 0 0 +46 (0)8 787 18 00 www.proffice.se

G N I N S I V O D E R S R Å Å R S R E D OV I S N I N G 0 0 0 2 2 0 0 0 +46 (0)8 787 18 00 www.proffice.se ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll VD har ordet 4 Mål och strategier 6 Bemanningsmarknaden 10 Verksamhet 15 Historik 17 Organisation 18 Personaluthyrning 20 Rekrytering 22 Karriär & Utveckling 23 Entreprenad

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2002

Skandrenting årsredovisning 2002 Skandrenting årsredovisning 2002 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. De formella finansiella rapporterna omfattar sidorna 40 70.

Innehåll. De formella finansiella rapporterna omfattar sidorna 40 70. HUFVUDSTADEN 2005 Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag... 10 Organisation och medarbetare... 11 Aktiekapital och ägarstruktur...

Läs mer