PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT"

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER PLUSENERGIHUSE - E ENERGIYLL RAMIDSPROJEK astigheten som genererar mer energi än den förbrukar Sid 4-5 ANALE LADDSAIONER VÄXER I AK MED ELBILARNA Sid 3 MOJANG SNYGGASE KONORE 2013 Sid 8 VI ÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ A MÅ BRA

2 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR VÅ OLLES SPAL EN NY VÄG MO RAMIDEN Klimatpåverkan från byggandet i Sverige uppgår till ca 10 miljoner ton kolekvivalenter per år. 60 % av detta uppstår vid anläggningsbyggande och 40 % vid husbyggande. Av dessa 40 % härstammar ca 60 % från lokaler och resterande från bostadsbyggande. Energianvändningen i lokaler och bostäder minskar för varje år och merparten av de lokaler och bostäder som byggs idag använder mycket lite energi under drift. ack vare väl genomtänkta byggnader med smarta energilösningar går vi mot nära noll energianvändning under drift för byggnader. Se till exempel vårt bidrag till detta i tävlingen vid Norra Djurgårdsstaden där vi tillsammans med det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem visade hur smart och intelligent man kan bygga ett Plusenergihus. Vi har kommit relativt långt i hur vi skall minska energianvändningen vid drift av byggnader. Däremot har man inte nått samma nivå när det gäller själva byggprocessen. Själva byggprocessen kan många gånger orsaka lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under hela dess livslängd. Även vid rivning och ombyggnad skapas stora miljölaster i form av avfall. Enligt Naturvårdsverket uppstår det 10 miljoner ton rivningsavfall varje år i Sverige och bara ca ton av detta utgörs av osorterat bygg- och rivningsavfall. Det är kanske dags att överge den linjära ekonomin och övergå till en mer cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp med en strävan om att avfall inte skall existera utan ses som en råvara. Det är därför viktigt att produkter designas så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material skall kunna komposteras och övrigt material designas så att det går att återanvända, materialutvinna eller energiutvinna. EU är också inne på att vi måste övergå till en mer cirkulär ekonomi. EU-kommissionen har tagit fram ett program med en nollvision för avfall inom unionen. owards a circular economy; a zero waste programme for Europe. Incoord är medlem i ett svenskt nätverk som arbetar med cirkulär ekonomi som grund. Utifrån detta nätverk arbetar vi aktivt för att uppnå ett hållbart samhälle. Olle Edberg Vd Incoord NU ÄR VÅR NYA HEMSIDA DÄR DU ÄR. Nu ligger nya incoord.se ute sedan en tid. Syftet är att göra en uppdatering på alla nivåer. Här hittar du allt nytt som händer, oavsett om det gäller tävlingar och upphandlingar vi vunnit, eller nya spännande projekt som pågår eller ska påbörjas. En responsiv sida som är anpassad till alla plattformar för att användas i din mobil, ipad, eller din laptop. Vi har producerat den tillsammans med Reklambyrån Eriksson Med lera som i design och innehåll fångar vår vision. Vi får människor, hus och miljö att må bra. CERIIERADE MEDARBEARE Vår ambition är att vara den mest professionella aktören i vår relation till våra kunder. Därför genomför vi fortlöpande ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för att våra medarbetare hela tiden ska ligga i framkant i en bransch som ständigt utvecklas. Programmet består av ett antal utbildningsblock och omfattar entreprenad- och konsultjuridik, byggprocesser, kvalitetsledning med mera. Allt för att kunna erbjuda våra kunder de senaste, innovativa lösningarna. Utbildningen pågår under ett drygt år och resulterar i en certifierad Incoordmedarbetare som kan ge kunden förtroende och trygghet i projekten. 2

3 RE INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ELBILEN ÄR HÄR ÖR A SANNA Rena elbilar är fyra gånger mer energieffektiva än bensin- och dieselbilar. Dessutom minskar utsläppen av koldioxid och andra hälsoskadliga ämnen. örutsättningarna för elbilar är följaktligen optimala. Elbilen är nästan ljudlös och bjuder på en härlig körupplevelse, vilket bidrar till att minska trafikbullret. Vattenfall samarbetar med ett antal biltillverkare och deltar i olika projekt för att påskynda utveckling av att fler eldrivna bilar ska finnas tillgängliga i Sverige. ör att få fler elbilar att rulla på våra vägar måste det vara enkelt att ladda batteriet. Och inte minst det måste gå snabbt. I en växande stad har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och det är glädjande att Vattenfall vill etablera snabbladdningsstationer för att öka möjligheten för fler Stockholmare att göra klimatsmarta val, säger Ulla Hamilton (M), f.d. trafikborgarråd i Stockholms stad. REN OCH YS SADSMILJÖ Visionen att skapa en miljövänligare fordonstrafik kommer inte att uppnås av sig själv. Vattenfalls roll är att tillhandahålla infrastruktur för snabbladdning, som in sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö. Bolagets etablering av snabbladdningsstationer görs i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Parkering. Vattenfall finns över hela landet och har ett stort kontaktnät av underentreprenörer. Bolaget är leverantörsoberoende och erbjuder lösningar som passar olika behov. SAMARBEE MED SOCKHOLMS SAD OCH SOCKHOLM PARKERING Allt fler parkeringsplatser i huvudstaden erbjuder laddning av elbilar genom att även Stockholm Parkering bygger ut ett nät av laddningsstationer. Där handlar det dock om betydligt långsammare laddningstakt, ungefär en timmes laddning för var 10:e kilometer. Satsningen på snabbladdningsstationer har ett tydligt sikte på framtiden och visionen är att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 och ett stort antal laddstationer. NU LADDAR VI OM astighetsbolaget Vasakronan har som mål att bygga ut sin infrastruktur för elbilar i och omkring sina fastigheter. Incoord hjälper Vasakronan att projektera kraftförsörjningen av laddstationer för elbilar och mopeder i garaget Karlahuset och utomhus vid Göta Livgarde i Stockholm. Syftet är att både hyra ut parkeringsplatser med laddstolpar och att erbjuda laddning för allmänheten. Utomhus installeras snabbladdare som på 20 minuter kan ladda en bil till cirka 80 % vilket motsvarar cirka 40 mil. Laddstolparna ansluts via en webbtjänst där kunden via sin smartphone kan betala för den mängd ström som laddats. Webbtjänsten innebär att hyresvärden kan övervaka och styra laddstolparnas effektuttag samt att laddstationerna märks ut på kartan för anslutna kunder. VÄRSA ELCHOCKEN PÅ 3,2 SEKUNDER! Den europeiska lanseringen av den 100 % elektriska esla Model S, har blivit en rejäl succé. Bilen har fått flera prestigefyllda utmärkelser under Allt från Årets bil i Sverige och Norge, till Årets vackraste bil i Schweiz. Den gör 0 till 100 på 3,2 sekunder och är elbilstillverkarens kraftigaste bil hittills. 3

4 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR YRA DE ÄR MÅNGA SOM VILL MEN EN DEL VILL MER VI VANN IGEN. I Norra Djurgårdsstaden pågår ett stadsutvecklingsprojekt som räknas till ett av Europas största. Området ligger i de nordöstra delarna av Stockholms innerstad, strax intill Kungliga Nationalstadsparken. Här byggs nu bostäder för folk som vill leva och bo nära naturen och samtidigt kunna njuta av ett händelserikt stadsliv. - Stockholmshem är en naturlig partner till oss på Incoord, och vi har tidigare hittat bra och energieffektiva lösningar tillsammans, säger Christoffer Haag som i samråd med Johan horstenson är ansvarig för projektet. Dessutom kom vi in med arkitektfirman i ett tidigt skede, vilket är mycket värdefullt i ett sådant här omfattande projekt. I en markanvisningstävling för den kommande etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, fick det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem i samarbete med bland andra arkitektfirman DINELLJOHANSSON och oss på Incoord högsta poäng. - Det vinnande förslaget har kombinerat energismarta lösningar med en spännande, arkitektonisk form. Vi visar att stora ambitioner kring hållbarhet är möjliga att kombinera med hög byggtakt och att det samtidigt ger en vacker och spännande stad, säger Staffan Lorentz, projektchef på Norra Djurgårdsstaden. Bostäderna kommer att utvecklas till en biologisk infrastruktur där vårt förslag får en framträdande miljöroll. Den nya stadsdelen växer fram vid Hjorthagsberget som med sina vattendrag är en perfekt biotop för gamla ekar, djur och växter. vå hus med hyresrätter omfattande 43 lägenheter ska bli plusenergihus där överskottet av energi på årsbasis medför ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet. Att ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med, sett till ett helt år, kan låta som en fantasi, men är i högsta grad en realitet. Sommartid producerar huset ett nettoöverskott av energi som inte understiger den förbrukning som sker under vintern. Den energi som produceras i huset ska vara närproducerad från bland annat bergvärme, sol, vind och vatten. Plusenergihuset är ett enastående spjutspetsprojekt med lösningar från tidigare genomförda projekt inom energisnålt och miljömedvetet byggande. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är således påtaglig. Byggnaderna har formats för att minimera energiförluster och maximera elproduktion. Det södervända takytorna är optimerade för att fånga solenergi med de högeffektiva solcellerna. På motstående sida täcks taket med sedumytor som fördröjer dagvattnets väg mot Husarviken. Kvarteren får bland annat gröna innergårdar och i alla bostäder finns tekniska lösningar som uppmuntrar till att minska användningen av varmvatten och att sortera hushållsavfall. Individuell elmätning i alla lägenheter, sopsug samt en avfallskvarn som tar tillvara komposterbart avfall, är några exempel på hur de boende kan påverka sin förbrukning. Det handlar om en hållbar livsstil i en generös och tillåtande anda med en förväntat större miljömedvetenhet och förståelse för kretslopp och energianvändning hos de boende. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är påtaglig. 4

5 EM INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR MINIMAL PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH KLIMA Vi har utgått från principen med den traditionella parstugan. Små lägenheter med många rum maximerar antalet boende. Den uppvärmda bostadsytan är minimerad, men har kompletterats med en ouppvärmd boendezon i fasad. Detta ger en komprimerad, väl fungerande bostad under vinterhalvåret som under sommarhalvåret utökas påtagligt med ytor som värms upp på naturlig väg. Boendet anpassar sig till klimatet och vardagen får en självklar relation till årstiderna. Vid inflyttning kommer hyresgästen bland annat tilldelas ett värdekort till trädgårdshandeln för att kunna fylla sina planteringslådor med jord och växter. Vidare kommer man att erbjudas matlagningskurser med ekologiska råvaror i samarbete med COOPs lokala butik som ligger i grannkvarteret. Den som har intresse av att odla till exempel frukt och grönsaker kommer att erbjudas en mindre kolonilott. X - + KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Sommarsäsong Plusenergihusets boyta utökas sommartid med ett inglasat så kallat Plusrum, som under säsongen värms upp på naturlig väg. Rummet påminner lite om grosshandlarens punchveranda. Ett vattenhål som drog till sig både familj, vänner och goda grannar. X + - KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Vintersäsong När kylan slår till och snön lägger sig i trädgårdarna runt husen, är det skönt med ett behagligt inomhusklimat. I bostaden sprider sig den värme som lagrats i berget och som via värmepumpen fyller radiatorerna. 5

6 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SEX VÄSGÖAGAAN 5 Västgötagatan 5 på Södermalm i Stockholm, är en befintlig kontorsfastighet från 1978 på ca kvm där Skatteverket har suttit större delen av tiden. Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade Skatteverket ut till sitt nya kontor och i samband med detta ville Vasakronan renovera lokalerna och anpassa dem för nya moderna kontorslösningar. I projektet kommer våning 10, nödutrymningstrapphusen på gavlarna samt mitten av långsidan mot Götgatan att rivas ner för att sedan byggas upp på nytt i annan utformning. Samtliga våningar görs stomrena för att byggas upp på nytt. Med Incoords hjälp i projektet, sparas en stor mängd energi med ett frikylsystem där köldbärarsystemet kyls i luftbehandlingsaggregatens uteluftintag. På så sätt förvärms även uteluften. ör att hålla uppe den fria höjden i lokalerna har fastigheten kompletterats med fler schakt. Byggnaden projekteras och förbereds för att kunna ha fyra hyresgäster per våningsplan. På våning tre, markplan, projekteras även möjligheten för en restaurang/café, en butik samt en konferensavdelning. Incoord har fått i uppdrag av Vasakronan astigheter AB att genomföra delar av projektet Västgötagatan 5. Beslut togs i augusti 2013 och innan dess har en förstudie utförts och programhandlingar tagits fram. Incoord utförde projekteringen. Successiv inflyttning beräknas från augusti 2015 till december samma år. MODERNA MUSEE Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst, med nyckelverk av bland andra Henri Matisse och Salvador Dalí. Samlingen omfattar svensk och internationell konst från hela 1900-talet fram till idag. Konstsamlingen ställer höga krav på inneklimatet. Och med behovet av en nära nog konstant temperatur och luftfuktighet följer höga driftskostnader för energin. Statens astighetsverk (SV) som förvaltar museibyggnaden, har som ett av sina övergripande mål att minska energianvändningen i alla sina fastigheter. SV valde att starta med sina värsta syndare, däribland Moderna Museet. Incoord har haft nöjet att delta i många lyckade energisparprojekt, men få projekt kan mäta sig med Moderna Museets vad gäller uppdragets komplexitet, känslighet och utmaning. SV anförtrodde projektet åt Incoord och utmaningar är inget som vi ryggar tillbaka ifrån, tvärtom sporrar det oss i vårt dagliga arbete. Redan tidigt framkom det att väsentliga energibesparingar fanns att hämta med bättre styrning och nya smarta lösningar i de tekniska system som försörjer fastigheten. Nu när tekniken väl är löst så vet vi att det svåraste fortfarande ligger framför oss. Nämligen att genomföra ombyggnaden under full drift, helt obemärkt för alla museets besökare. 6

7 SJU INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SUDIEBESÖK GER NY ÄNKVÄRD KUNSKAP Incoords studieresa till München hade sitt fokus på helhetstänk när det gäller att utforma energisnåla och hållbara byggnader. Besöken av ett antal objekt gav oss både berikande information och upplyftande inspiration. MUSEUM BRANDHORS Ett av målen var Museum Brandhorst som är det senast uppförda konstmuseet i Münchens konstkvarter. Här har betydande investeringar gjorts för att uppfylla höga klimatkrav. Bland annat använder man i möjligaste mån dagsljuset som ljuskälla. VAKUUMÖRPACKAD ASIGHE Stadthaus vakuumverpackt är ysklands första flervåningshus med en speciell vakuumisolering i väggarna. Den möjliggör tunna klimatskal med hög värmeisolering som minimerar energiförluster. Vakuumplattorna har upp till 10 gånger högre isolationsförmåga jämfört med andra isolermaterial SIEMENS Siemens nya huvudkontor på kvm. Kontoret kommer att stå ut som ett spetsprojekt inom hållbar design. Målet är att överträffa dagens standard för grön byggnad inom DGNM Guld och LEED Platinum. Bland annat genom avancerade husformer med koniska ljusgårdar och lutande pelare som släpper ned maximalt med dagsljus till de lägre våningsplanen. En hälsosam arbetsmiljö har hög prioritet för Siemens. Det vi sett och hört under Münchenresan tar vi till oss i vårt dagliga arbete och i de projekt vi arbetar med. Att ta med oss helhetstänket och tillsammans med arkitekterna optimera och planera framtida byggnationer så att energianvändningen blir så låg som möjligt det är vår målsättning. VI VILL GÖRA SKILLNAD Vi på Incoord ställer kompromisslöst upp och stödjer Barncancerfonden. Uppgiften är livsviktig och vi har bestämt oss för att förvandla en tanke till en angelägen handling. ÖSINGDALEN E ENERGI- SPARPROJEK MED MILJÖEMA Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden; en nytänkande och klimatanpassad stadsdel, bara tre kilometer från Stockholm city. Hela området präglas av ett genomgående miljötänkande och i öfsingdalen, som ingår i andra utbyggnadsetappen, har Incoord tillsammans med Stockholmshem en tydlig miljöroll i projekteringen. Här handlar arbetet om att skapa en energisnål byggnad med bland annat solceller, avfallskvarnar samt mätning och debitering av varmvatten. MÅNGA VINNARE 2015! HÅLLBARHESSPALEN Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert på JCW Hållbar Kommunikation. Hon har över 24 års erfarenhet och är författare till nya boken Hyfsat Hållbar 2014 samt boken Klimatkoden Jessica tilldelades år 2010 utmärkelsen Årets Inspiratör av tidningen leva Incoord är alltid intresserade av att ligga i framkant och vi har bett Jessica Cederberg Wodmar Hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation om en spaning gällande vad branschen bör ha koll på år 2015? är ett år då det händer mycket i både EU och Sverige inom energi och byggsektorn. Det som får genomslag är större satsningar på miljö, klimat, hälsa och hållbarhet där beslutsfattarna ser många fler vinster när de paras ihop istället för att hållas isär. Det blir både hårdare lagstiftning, nya regleringar men även en hel del subventioner för att få till en omställning som är lönsam både för den enskilda plånboken, samhället, företagen och planeten. Jag ser tre saker att hålla i fokus det kommande året: Innovation fortsätter vara ett modeord som många gärna använder. Med rätta då det krävs nytänkande och mod för att få fram smarta produkter och tjänster för att möta de utmaningar vi har framför oss. Att kunna visa på de framgångar och vinster som görs är viktigt för att få med sig folket, media och politiker. Intresset för hållbarhet fortsätter att öka över hela jordklotet och informationsspridningen går fortare än någonsin. Att vara tydlig med sina insatser och berätta med stolthet är fortsatt lönsamt och viktigt för att ha en tätposition i det race vi alla deltar i. Hälsa har varit lite i skymundan under ett par år men nu kommer denna fråga helt klart upp på agendan med syfte om att få till en bättre hälsa hos både barn och vuxna som vistas mycket inomhus. Genom att se till att bara släppa in sunda och hållbara material i byggnader och bygga om så att det blir frisk luft och balans på värme och kyla räknar man med vinster för både energi, klimat och hälsa samt inte minst ekonomiskt då det är lönsamt med friska människor och byggnader. Energieffektivisering är den största enskilda åtgärden som det storsatsas på under kommande år. Det finns fortfarande många enkla åtgärder som inte har genomförts trots att det är lönsamt och ger många olika vinster. Att detta är genomförbart i både befintliga byggnader och inom nybyggnation gör den mycket intressant att styra mot för beslutsfattare. Men för att detta ska hända behövs mycket bättre och smartare information, mer kunskap och en större förståelse för helheten och långsiktighet. -Vi vet redan idag att omställningen mot en mer hållbar framtid sker genom många små och stora insatser, men att de blir absolut mest effektiva då de kombineras av framsynta ansvarstagande personer som berättar stolt vad de åstadkommer, avslutar Jessica. 7

8 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ÅA NYHEER MOJÄNG ÖRLORADE VÅ PRICKAR MEN VANN EN HEL VÄRLD! Som egen företagare och ensam anställd, startade svensken Markus Persson bolaget Mojäng år Genombrottet kom med spelet Minecraft som utvecklades till en världsomspännande datorspelssuccé. Och följaktligen fick bolaget det mer internationellt gångbara namnet Mojang. BONNIERHUSE Incoord projekterade en förvandling av Bonnierhuset (ca kvm) från en industrifastighet till en kontorsfastighet 1990 till Nu 20 år senare har vi fått uppdraget av Bonnier astigheter att förändra ventilationsanläggningen till en variabelflödesanläggning (VAV-system) i de lokaler som förhyrs av PWC (ca kvm). Vi har också fått förtroendet att projektera för en flyttning av restaurangkök med matsal i Bonnierhuset. I båda projekten har Incoord ansvar för samtliga installationer. n LARSBERG, LIDINGÖ John Mattson astigheter AB genomför en omfattande förtätning av ett antal bostadslägenheter i Larsberg på Lidingö utanför Stockholm. Incoord genomför ett Infuture-projekt och gör en utvärdering av flera olika energislag. Det handlar om befintliga och lika många nybyggnationer. Utredningen omfattar även bygga smart avseende nybyggnationerna. I vårt uppdrag ingår också att utveckla program och systemhandling för de första två kvarteren om ca 220 lägenheter. n Här på södermalm pågår en genomgripande ombyggnation av två fastigheter. I det hus där Mojang sitter har man skapat en, som framgår av bilderna, designmässigt spektakulär kontorslokal. Området har fått epitetet Stockholms designcenter, och stärker huvudstadens profil som Skandinaviens design-huvudstad. Incoord svarar för projektering av VVS, styr- och övervakning samt sprinkleranläggning. astigheten ska efter ombyggnationen vara ett modernt fungerande kontorshus. SCANDINAVIAN LIE SCIENCE KAROLINSKA SOLNA Vid Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden pågår en utveckling av ett life-sciencekluster, Scandinavian Life Science. Infuture-projektet syftar till att utveckla centers of exellence, inriktade mot olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med näringsliv av primärt biomedicinskt fokus. Incoord har fått uppdraget att utföra en programhandling för installationer av el och VVS inom klustret som handlar om vård, undervisning och kontor. Projektet omfattar två byggnader om totalt kvm. n EL- OCH ELE- INSALLAIONER LYER HUMLEGÅRDSGAAN Ett projekt som Incoord just avslutat gällde en fastighet på Humlegårdsgatan. Här låg tidigare det anrika försäkringsbolaget SEB rygg Liv ett av Sveriges större livförsäkringsbolag. Incoord har ansvarat för hyresgästanpassningen för all el- och teleinstallation i den kvm stora fastigheten. Projektet rörde kontorsverksamhet och tre finare butiker i gatuplanet. n INSALLAIONSKONSUL MED SARK MILJÖMISSION Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/ konferens anläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar. Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. el , ax

EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder

EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NummeR 01-2013 30 Cradle år av framsteg to Cradle för bygger människa, en hållbar hus framtid och miljö I början av mars 1983 grundas Incoord.

Läs mer

BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA

BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER 01-2015 Sid 3 GAMMALT I CITY BLIR NYTT - HAYMARKET VID HÖTORGET Sid 5 BYGGKOMPLEX LYFTER BROMMA SUPERDATORN Sid 6 BESKOW VI FÅR MÄNNISKOR,

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Hållbart företagande. Skanska i samhället

Hållbart företagande. Skanska i samhället Hållbart företagande Skanska i samhället 2 Hållbart företagande Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det om att faktiskt agera och göra skillnad.

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 The Capital of Scandinavia 1 Året då utvecklingen tog fart Efter många år av planering och förberedande åtgärder blev 2013 året då utvecklingen i Norra

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM.

I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM. Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2010 Stad i hållbar förvandling HÄR VÄXER STOCKHOLM Alla de största stadsbyggnadsprojekten sidan14-15 Här växer det nya Stockholm

Läs mer

Blondinskämt vid fikat. Hållbara detaljer. Springer för livet. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012

Blondinskämt vid fikat. Hållbara detaljer. Springer för livet. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 En värdibalans Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 Blondinskämt vid fikat Diskussioner om etik lade grunden till uppförandekod Hållbara detaljer 2500 kvadratmeter omtanke i värdens nya huvudkontor

Läs mer

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15 För människor i rörelse Sustainability Report 14/15 Välkommen Vi tror att vårt hållbarhetsarbete är vägen till framgång och vill med hjälp av den här rapporten lyfta fram våra styrkor och berätta hur vi

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1

årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 årsredovisning örebrobostäder ab Hemvändare i sin egen stad ÖrebroBostäders årsredovisning 2010 1 Skryt upp dig. byt och Skryt. Flytta till kvarteret Pärllöken*, ett modernt och centralt boende, och upptäck

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010

HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010 HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 4 VD har ordet 7 För miljöns skull 7 Verksamheten i korthet Utvalda miljöprojekt 8 Ingen överskottsenergi 14 Miljön i första rummet 20 Tänk globalt, handla

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6 Vinden är lönsam Sid 3 Klimatsmart start på 2000-talet Sid 4-5 Passivhus en lyckoträff Sid 8 God ekonomi Sid 11 Fyran blir som ny Sid 14 NUMMER 2 2011 Kerstin har rekordet Sid. 6 Ledare 2000 talets första

Läs mer