PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT"

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER PLUSENERGIHUSE - E ENERGIYLL RAMIDSPROJEK astigheten som genererar mer energi än den förbrukar Sid 4-5 ANALE LADDSAIONER VÄXER I AK MED ELBILARNA Sid 3 MOJANG SNYGGASE KONORE 2013 Sid 8 VI ÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ A MÅ BRA

2 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR VÅ OLLES SPAL EN NY VÄG MO RAMIDEN Klimatpåverkan från byggandet i Sverige uppgår till ca 10 miljoner ton kolekvivalenter per år. 60 % av detta uppstår vid anläggningsbyggande och 40 % vid husbyggande. Av dessa 40 % härstammar ca 60 % från lokaler och resterande från bostadsbyggande. Energianvändningen i lokaler och bostäder minskar för varje år och merparten av de lokaler och bostäder som byggs idag använder mycket lite energi under drift. ack vare väl genomtänkta byggnader med smarta energilösningar går vi mot nära noll energianvändning under drift för byggnader. Se till exempel vårt bidrag till detta i tävlingen vid Norra Djurgårdsstaden där vi tillsammans med det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem visade hur smart och intelligent man kan bygga ett Plusenergihus. Vi har kommit relativt långt i hur vi skall minska energianvändningen vid drift av byggnader. Däremot har man inte nått samma nivå när det gäller själva byggprocessen. Själva byggprocessen kan många gånger orsaka lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under hela dess livslängd. Även vid rivning och ombyggnad skapas stora miljölaster i form av avfall. Enligt Naturvårdsverket uppstår det 10 miljoner ton rivningsavfall varje år i Sverige och bara ca ton av detta utgörs av osorterat bygg- och rivningsavfall. Det är kanske dags att överge den linjära ekonomin och övergå till en mer cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp med en strävan om att avfall inte skall existera utan ses som en råvara. Det är därför viktigt att produkter designas så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material skall kunna komposteras och övrigt material designas så att det går att återanvända, materialutvinna eller energiutvinna. EU är också inne på att vi måste övergå till en mer cirkulär ekonomi. EU-kommissionen har tagit fram ett program med en nollvision för avfall inom unionen. owards a circular economy; a zero waste programme for Europe. Incoord är medlem i ett svenskt nätverk som arbetar med cirkulär ekonomi som grund. Utifrån detta nätverk arbetar vi aktivt för att uppnå ett hållbart samhälle. Olle Edberg Vd Incoord NU ÄR VÅR NYA HEMSIDA DÄR DU ÄR. Nu ligger nya incoord.se ute sedan en tid. Syftet är att göra en uppdatering på alla nivåer. Här hittar du allt nytt som händer, oavsett om det gäller tävlingar och upphandlingar vi vunnit, eller nya spännande projekt som pågår eller ska påbörjas. En responsiv sida som är anpassad till alla plattformar för att användas i din mobil, ipad, eller din laptop. Vi har producerat den tillsammans med Reklambyrån Eriksson Med lera som i design och innehåll fångar vår vision. Vi får människor, hus och miljö att må bra. CERIIERADE MEDARBEARE Vår ambition är att vara den mest professionella aktören i vår relation till våra kunder. Därför genomför vi fortlöpande ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för att våra medarbetare hela tiden ska ligga i framkant i en bransch som ständigt utvecklas. Programmet består av ett antal utbildningsblock och omfattar entreprenad- och konsultjuridik, byggprocesser, kvalitetsledning med mera. Allt för att kunna erbjuda våra kunder de senaste, innovativa lösningarna. Utbildningen pågår under ett drygt år och resulterar i en certifierad Incoordmedarbetare som kan ge kunden förtroende och trygghet i projekten. 2

3 RE INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ELBILEN ÄR HÄR ÖR A SANNA Rena elbilar är fyra gånger mer energieffektiva än bensin- och dieselbilar. Dessutom minskar utsläppen av koldioxid och andra hälsoskadliga ämnen. örutsättningarna för elbilar är följaktligen optimala. Elbilen är nästan ljudlös och bjuder på en härlig körupplevelse, vilket bidrar till att minska trafikbullret. Vattenfall samarbetar med ett antal biltillverkare och deltar i olika projekt för att påskynda utveckling av att fler eldrivna bilar ska finnas tillgängliga i Sverige. ör att få fler elbilar att rulla på våra vägar måste det vara enkelt att ladda batteriet. Och inte minst det måste gå snabbt. I en växande stad har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och det är glädjande att Vattenfall vill etablera snabbladdningsstationer för att öka möjligheten för fler Stockholmare att göra klimatsmarta val, säger Ulla Hamilton (M), f.d. trafikborgarråd i Stockholms stad. REN OCH YS SADSMILJÖ Visionen att skapa en miljövänligare fordonstrafik kommer inte att uppnås av sig själv. Vattenfalls roll är att tillhandahålla infrastruktur för snabbladdning, som in sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö. Bolagets etablering av snabbladdningsstationer görs i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Parkering. Vattenfall finns över hela landet och har ett stort kontaktnät av underentreprenörer. Bolaget är leverantörsoberoende och erbjuder lösningar som passar olika behov. SAMARBEE MED SOCKHOLMS SAD OCH SOCKHOLM PARKERING Allt fler parkeringsplatser i huvudstaden erbjuder laddning av elbilar genom att även Stockholm Parkering bygger ut ett nät av laddningsstationer. Där handlar det dock om betydligt långsammare laddningstakt, ungefär en timmes laddning för var 10:e kilometer. Satsningen på snabbladdningsstationer har ett tydligt sikte på framtiden och visionen är att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 och ett stort antal laddstationer. NU LADDAR VI OM astighetsbolaget Vasakronan har som mål att bygga ut sin infrastruktur för elbilar i och omkring sina fastigheter. Incoord hjälper Vasakronan att projektera kraftförsörjningen av laddstationer för elbilar och mopeder i garaget Karlahuset och utomhus vid Göta Livgarde i Stockholm. Syftet är att både hyra ut parkeringsplatser med laddstolpar och att erbjuda laddning för allmänheten. Utomhus installeras snabbladdare som på 20 minuter kan ladda en bil till cirka 80 % vilket motsvarar cirka 40 mil. Laddstolparna ansluts via en webbtjänst där kunden via sin smartphone kan betala för den mängd ström som laddats. Webbtjänsten innebär att hyresvärden kan övervaka och styra laddstolparnas effektuttag samt att laddstationerna märks ut på kartan för anslutna kunder. VÄRSA ELCHOCKEN PÅ 3,2 SEKUNDER! Den europeiska lanseringen av den 100 % elektriska esla Model S, har blivit en rejäl succé. Bilen har fått flera prestigefyllda utmärkelser under Allt från Årets bil i Sverige och Norge, till Årets vackraste bil i Schweiz. Den gör 0 till 100 på 3,2 sekunder och är elbilstillverkarens kraftigaste bil hittills. 3

4 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR YRA DE ÄR MÅNGA SOM VILL MEN EN DEL VILL MER VI VANN IGEN. I Norra Djurgårdsstaden pågår ett stadsutvecklingsprojekt som räknas till ett av Europas största. Området ligger i de nordöstra delarna av Stockholms innerstad, strax intill Kungliga Nationalstadsparken. Här byggs nu bostäder för folk som vill leva och bo nära naturen och samtidigt kunna njuta av ett händelserikt stadsliv. - Stockholmshem är en naturlig partner till oss på Incoord, och vi har tidigare hittat bra och energieffektiva lösningar tillsammans, säger Christoffer Haag som i samråd med Johan horstenson är ansvarig för projektet. Dessutom kom vi in med arkitektfirman i ett tidigt skede, vilket är mycket värdefullt i ett sådant här omfattande projekt. I en markanvisningstävling för den kommande etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, fick det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem i samarbete med bland andra arkitektfirman DINELLJOHANSSON och oss på Incoord högsta poäng. - Det vinnande förslaget har kombinerat energismarta lösningar med en spännande, arkitektonisk form. Vi visar att stora ambitioner kring hållbarhet är möjliga att kombinera med hög byggtakt och att det samtidigt ger en vacker och spännande stad, säger Staffan Lorentz, projektchef på Norra Djurgårdsstaden. Bostäderna kommer att utvecklas till en biologisk infrastruktur där vårt förslag får en framträdande miljöroll. Den nya stadsdelen växer fram vid Hjorthagsberget som med sina vattendrag är en perfekt biotop för gamla ekar, djur och växter. vå hus med hyresrätter omfattande 43 lägenheter ska bli plusenergihus där överskottet av energi på årsbasis medför ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet. Att ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med, sett till ett helt år, kan låta som en fantasi, men är i högsta grad en realitet. Sommartid producerar huset ett nettoöverskott av energi som inte understiger den förbrukning som sker under vintern. Den energi som produceras i huset ska vara närproducerad från bland annat bergvärme, sol, vind och vatten. Plusenergihuset är ett enastående spjutspetsprojekt med lösningar från tidigare genomförda projekt inom energisnålt och miljömedvetet byggande. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är således påtaglig. Byggnaderna har formats för att minimera energiförluster och maximera elproduktion. Det södervända takytorna är optimerade för att fånga solenergi med de högeffektiva solcellerna. På motstående sida täcks taket med sedumytor som fördröjer dagvattnets väg mot Husarviken. Kvarteren får bland annat gröna innergårdar och i alla bostäder finns tekniska lösningar som uppmuntrar till att minska användningen av varmvatten och att sortera hushållsavfall. Individuell elmätning i alla lägenheter, sopsug samt en avfallskvarn som tar tillvara komposterbart avfall, är några exempel på hur de boende kan påverka sin förbrukning. Det handlar om en hållbar livsstil i en generös och tillåtande anda med en förväntat större miljömedvetenhet och förståelse för kretslopp och energianvändning hos de boende. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är påtaglig. 4

5 EM INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR MINIMAL PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH KLIMA Vi har utgått från principen med den traditionella parstugan. Små lägenheter med många rum maximerar antalet boende. Den uppvärmda bostadsytan är minimerad, men har kompletterats med en ouppvärmd boendezon i fasad. Detta ger en komprimerad, väl fungerande bostad under vinterhalvåret som under sommarhalvåret utökas påtagligt med ytor som värms upp på naturlig väg. Boendet anpassar sig till klimatet och vardagen får en självklar relation till årstiderna. Vid inflyttning kommer hyresgästen bland annat tilldelas ett värdekort till trädgårdshandeln för att kunna fylla sina planteringslådor med jord och växter. Vidare kommer man att erbjudas matlagningskurser med ekologiska råvaror i samarbete med COOPs lokala butik som ligger i grannkvarteret. Den som har intresse av att odla till exempel frukt och grönsaker kommer att erbjudas en mindre kolonilott. X - + KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Sommarsäsong Plusenergihusets boyta utökas sommartid med ett inglasat så kallat Plusrum, som under säsongen värms upp på naturlig väg. Rummet påminner lite om grosshandlarens punchveranda. Ett vattenhål som drog till sig både familj, vänner och goda grannar. X + - KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Vintersäsong När kylan slår till och snön lägger sig i trädgårdarna runt husen, är det skönt med ett behagligt inomhusklimat. I bostaden sprider sig den värme som lagrats i berget och som via värmepumpen fyller radiatorerna. 5

6 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SEX VÄSGÖAGAAN 5 Västgötagatan 5 på Södermalm i Stockholm, är en befintlig kontorsfastighet från 1978 på ca kvm där Skatteverket har suttit större delen av tiden. Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade Skatteverket ut till sitt nya kontor och i samband med detta ville Vasakronan renovera lokalerna och anpassa dem för nya moderna kontorslösningar. I projektet kommer våning 10, nödutrymningstrapphusen på gavlarna samt mitten av långsidan mot Götgatan att rivas ner för att sedan byggas upp på nytt i annan utformning. Samtliga våningar görs stomrena för att byggas upp på nytt. Med Incoords hjälp i projektet, sparas en stor mängd energi med ett frikylsystem där köldbärarsystemet kyls i luftbehandlingsaggregatens uteluftintag. På så sätt förvärms även uteluften. ör att hålla uppe den fria höjden i lokalerna har fastigheten kompletterats med fler schakt. Byggnaden projekteras och förbereds för att kunna ha fyra hyresgäster per våningsplan. På våning tre, markplan, projekteras även möjligheten för en restaurang/café, en butik samt en konferensavdelning. Incoord har fått i uppdrag av Vasakronan astigheter AB att genomföra delar av projektet Västgötagatan 5. Beslut togs i augusti 2013 och innan dess har en förstudie utförts och programhandlingar tagits fram. Incoord utförde projekteringen. Successiv inflyttning beräknas från augusti 2015 till december samma år. MODERNA MUSEE Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst, med nyckelverk av bland andra Henri Matisse och Salvador Dalí. Samlingen omfattar svensk och internationell konst från hela 1900-talet fram till idag. Konstsamlingen ställer höga krav på inneklimatet. Och med behovet av en nära nog konstant temperatur och luftfuktighet följer höga driftskostnader för energin. Statens astighetsverk (SV) som förvaltar museibyggnaden, har som ett av sina övergripande mål att minska energianvändningen i alla sina fastigheter. SV valde att starta med sina värsta syndare, däribland Moderna Museet. Incoord har haft nöjet att delta i många lyckade energisparprojekt, men få projekt kan mäta sig med Moderna Museets vad gäller uppdragets komplexitet, känslighet och utmaning. SV anförtrodde projektet åt Incoord och utmaningar är inget som vi ryggar tillbaka ifrån, tvärtom sporrar det oss i vårt dagliga arbete. Redan tidigt framkom det att väsentliga energibesparingar fanns att hämta med bättre styrning och nya smarta lösningar i de tekniska system som försörjer fastigheten. Nu när tekniken väl är löst så vet vi att det svåraste fortfarande ligger framför oss. Nämligen att genomföra ombyggnaden under full drift, helt obemärkt för alla museets besökare. 6

7 SJU INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SUDIEBESÖK GER NY ÄNKVÄRD KUNSKAP Incoords studieresa till München hade sitt fokus på helhetstänk när det gäller att utforma energisnåla och hållbara byggnader. Besöken av ett antal objekt gav oss både berikande information och upplyftande inspiration. MUSEUM BRANDHORS Ett av målen var Museum Brandhorst som är det senast uppförda konstmuseet i Münchens konstkvarter. Här har betydande investeringar gjorts för att uppfylla höga klimatkrav. Bland annat använder man i möjligaste mån dagsljuset som ljuskälla. VAKUUMÖRPACKAD ASIGHE Stadthaus vakuumverpackt är ysklands första flervåningshus med en speciell vakuumisolering i väggarna. Den möjliggör tunna klimatskal med hög värmeisolering som minimerar energiförluster. Vakuumplattorna har upp till 10 gånger högre isolationsförmåga jämfört med andra isolermaterial SIEMENS Siemens nya huvudkontor på kvm. Kontoret kommer att stå ut som ett spetsprojekt inom hållbar design. Målet är att överträffa dagens standard för grön byggnad inom DGNM Guld och LEED Platinum. Bland annat genom avancerade husformer med koniska ljusgårdar och lutande pelare som släpper ned maximalt med dagsljus till de lägre våningsplanen. En hälsosam arbetsmiljö har hög prioritet för Siemens. Det vi sett och hört under Münchenresan tar vi till oss i vårt dagliga arbete och i de projekt vi arbetar med. Att ta med oss helhetstänket och tillsammans med arkitekterna optimera och planera framtida byggnationer så att energianvändningen blir så låg som möjligt det är vår målsättning. VI VILL GÖRA SKILLNAD Vi på Incoord ställer kompromisslöst upp och stödjer Barncancerfonden. Uppgiften är livsviktig och vi har bestämt oss för att förvandla en tanke till en angelägen handling. ÖSINGDALEN E ENERGI- SPARPROJEK MED MILJÖEMA Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden; en nytänkande och klimatanpassad stadsdel, bara tre kilometer från Stockholm city. Hela området präglas av ett genomgående miljötänkande och i öfsingdalen, som ingår i andra utbyggnadsetappen, har Incoord tillsammans med Stockholmshem en tydlig miljöroll i projekteringen. Här handlar arbetet om att skapa en energisnål byggnad med bland annat solceller, avfallskvarnar samt mätning och debitering av varmvatten. MÅNGA VINNARE 2015! HÅLLBARHESSPALEN Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert på JCW Hållbar Kommunikation. Hon har över 24 års erfarenhet och är författare till nya boken Hyfsat Hållbar 2014 samt boken Klimatkoden Jessica tilldelades år 2010 utmärkelsen Årets Inspiratör av tidningen leva Incoord är alltid intresserade av att ligga i framkant och vi har bett Jessica Cederberg Wodmar Hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation om en spaning gällande vad branschen bör ha koll på år 2015? är ett år då det händer mycket i både EU och Sverige inom energi och byggsektorn. Det som får genomslag är större satsningar på miljö, klimat, hälsa och hållbarhet där beslutsfattarna ser många fler vinster när de paras ihop istället för att hållas isär. Det blir både hårdare lagstiftning, nya regleringar men även en hel del subventioner för att få till en omställning som är lönsam både för den enskilda plånboken, samhället, företagen och planeten. Jag ser tre saker att hålla i fokus det kommande året: Innovation fortsätter vara ett modeord som många gärna använder. Med rätta då det krävs nytänkande och mod för att få fram smarta produkter och tjänster för att möta de utmaningar vi har framför oss. Att kunna visa på de framgångar och vinster som görs är viktigt för att få med sig folket, media och politiker. Intresset för hållbarhet fortsätter att öka över hela jordklotet och informationsspridningen går fortare än någonsin. Att vara tydlig med sina insatser och berätta med stolthet är fortsatt lönsamt och viktigt för att ha en tätposition i det race vi alla deltar i. Hälsa har varit lite i skymundan under ett par år men nu kommer denna fråga helt klart upp på agendan med syfte om att få till en bättre hälsa hos både barn och vuxna som vistas mycket inomhus. Genom att se till att bara släppa in sunda och hållbara material i byggnader och bygga om så att det blir frisk luft och balans på värme och kyla räknar man med vinster för både energi, klimat och hälsa samt inte minst ekonomiskt då det är lönsamt med friska människor och byggnader. Energieffektivisering är den största enskilda åtgärden som det storsatsas på under kommande år. Det finns fortfarande många enkla åtgärder som inte har genomförts trots att det är lönsamt och ger många olika vinster. Att detta är genomförbart i både befintliga byggnader och inom nybyggnation gör den mycket intressant att styra mot för beslutsfattare. Men för att detta ska hända behövs mycket bättre och smartare information, mer kunskap och en större förståelse för helheten och långsiktighet. -Vi vet redan idag att omställningen mot en mer hållbar framtid sker genom många små och stora insatser, men att de blir absolut mest effektiva då de kombineras av framsynta ansvarstagande personer som berättar stolt vad de åstadkommer, avslutar Jessica. 7

8 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ÅA NYHEER MOJÄNG ÖRLORADE VÅ PRICKAR MEN VANN EN HEL VÄRLD! Som egen företagare och ensam anställd, startade svensken Markus Persson bolaget Mojäng år Genombrottet kom med spelet Minecraft som utvecklades till en världsomspännande datorspelssuccé. Och följaktligen fick bolaget det mer internationellt gångbara namnet Mojang. BONNIERHUSE Incoord projekterade en förvandling av Bonnierhuset (ca kvm) från en industrifastighet till en kontorsfastighet 1990 till Nu 20 år senare har vi fått uppdraget av Bonnier astigheter att förändra ventilationsanläggningen till en variabelflödesanläggning (VAV-system) i de lokaler som förhyrs av PWC (ca kvm). Vi har också fått förtroendet att projektera för en flyttning av restaurangkök med matsal i Bonnierhuset. I båda projekten har Incoord ansvar för samtliga installationer. n LARSBERG, LIDINGÖ John Mattson astigheter AB genomför en omfattande förtätning av ett antal bostadslägenheter i Larsberg på Lidingö utanför Stockholm. Incoord genomför ett Infuture-projekt och gör en utvärdering av flera olika energislag. Det handlar om befintliga och lika många nybyggnationer. Utredningen omfattar även bygga smart avseende nybyggnationerna. I vårt uppdrag ingår också att utveckla program och systemhandling för de första två kvarteren om ca 220 lägenheter. n Här på södermalm pågår en genomgripande ombyggnation av två fastigheter. I det hus där Mojang sitter har man skapat en, som framgår av bilderna, designmässigt spektakulär kontorslokal. Området har fått epitetet Stockholms designcenter, och stärker huvudstadens profil som Skandinaviens design-huvudstad. Incoord svarar för projektering av VVS, styr- och övervakning samt sprinkleranläggning. astigheten ska efter ombyggnationen vara ett modernt fungerande kontorshus. SCANDINAVIAN LIE SCIENCE KAROLINSKA SOLNA Vid Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden pågår en utveckling av ett life-sciencekluster, Scandinavian Life Science. Infuture-projektet syftar till att utveckla centers of exellence, inriktade mot olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med näringsliv av primärt biomedicinskt fokus. Incoord har fått uppdraget att utföra en programhandling för installationer av el och VVS inom klustret som handlar om vård, undervisning och kontor. Projektet omfattar två byggnader om totalt kvm. n EL- OCH ELE- INSALLAIONER LYER HUMLEGÅRDSGAAN Ett projekt som Incoord just avslutat gällde en fastighet på Humlegårdsgatan. Här låg tidigare det anrika försäkringsbolaget SEB rygg Liv ett av Sveriges större livförsäkringsbolag. Incoord har ansvarat för hyresgästanpassningen för all el- och teleinstallation i den kvm stora fastigheten. Projektet rörde kontorsverksamhet och tre finare butiker i gatuplanet. n INSALLAIONSKONSUL MED SARK MILJÖMISSION Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/ konferens anläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar. Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. el , ax

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (5) 2014-09-01 Handläggare Anders Widerberg 08-508 266 24 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden,

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

villa solgläntan Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt boende Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter.

villa solgläntan Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt boende Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. NEED 4B villa solgläntan från skog till färdigt hus - vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt

Läs mer

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Sida 1 (5) 2013-08-29 Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Utbildningsnämndens övergripande miljömål Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö Förväntat resultat Samtliga nämndens

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. N15 inom DP Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden

Nyproduktion av bostäder i Kv. N15 inom DP Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2012-10-18 Ärende nr 9 Sida 1 av 6 2012-10-10 Handläggare: Peter Ekman E-post: peter.ekman@stockholmshem.se Telefon: 08-50839209 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. 422 kvm kontor Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. 422 kvm kontor Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 422 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Yta Våning 422 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International.

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Vi som står bakom Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen.

Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet på kajkanten i attraktiva Lindholmen. Lindholmspiren 7, Göteborg, Kontor, 418 kvm Lokalbeskrivning Nybyggnation av modern och flexibel kontorsfastighet

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Från analys till uppföljning - att mäta energieffektiviteten i datacentret BAKGRUND/PROBLEM Vi vill med detta white paper illustrera vilka möjligheter

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Miljöprofil

Miljöprofil www.hplus.helsingborg.se Miljöprofil Resurseffektiv stad Varför en miljöprofil? För att uppfylla H+ vision om en långsiktigt hållbar stadsutveckling har Miljöprofil H+ tagits fram. Denna ska fungera som

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 36A 751 83 UPPSALA TELEFON 018-418 28 00 FAX 018-418

Läs mer

Tävlingskriterier hållbarhet markanvisningstävling det gamla trädskoleområdet i Riddersvik

Tävlingskriterier hållbarhet markanvisningstävling det gamla trädskoleområdet i Riddersvik 1 Tävlingskriterier hållbarhet markanvisningstävling det gamla trädskoleområdet i Riddersvik 2015-10-20 2 Stockholms stad har beslutat om vision 2014 Ett Stockholm för alla. Visionen omfattar fyra avsnitt

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad Ingmarie Ahlberg Exploateringskontoret Stockholms stad, * Hammarby sjöstad * Tre nya miljöprofilprojekt - Lövholmen - Norra Djurgårdsstaden - Miljöprofilering Järva upprustning miljonprogramsområdena 2

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer