PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUSENERGIHUSET - ETT ENERGIFYLLT FRAMTIDSPROJEKT"

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NUMMER PLUSENERGIHUSE - E ENERGIYLL RAMIDSPROJEK astigheten som genererar mer energi än den förbrukar Sid 4-5 ANALE LADDSAIONER VÄXER I AK MED ELBILARNA Sid 3 MOJANG SNYGGASE KONORE 2013 Sid 8 VI ÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ A MÅ BRA

2 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR VÅ OLLES SPAL EN NY VÄG MO RAMIDEN Klimatpåverkan från byggandet i Sverige uppgår till ca 10 miljoner ton kolekvivalenter per år. 60 % av detta uppstår vid anläggningsbyggande och 40 % vid husbyggande. Av dessa 40 % härstammar ca 60 % från lokaler och resterande från bostadsbyggande. Energianvändningen i lokaler och bostäder minskar för varje år och merparten av de lokaler och bostäder som byggs idag använder mycket lite energi under drift. ack vare väl genomtänkta byggnader med smarta energilösningar går vi mot nära noll energianvändning under drift för byggnader. Se till exempel vårt bidrag till detta i tävlingen vid Norra Djurgårdsstaden där vi tillsammans med det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem visade hur smart och intelligent man kan bygga ett Plusenergihus. Vi har kommit relativt långt i hur vi skall minska energianvändningen vid drift av byggnader. Däremot har man inte nått samma nivå när det gäller själva byggprocessen. Själva byggprocessen kan många gånger orsaka lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under hela dess livslängd. Även vid rivning och ombyggnad skapas stora miljölaster i form av avfall. Enligt Naturvårdsverket uppstår det 10 miljoner ton rivningsavfall varje år i Sverige och bara ca ton av detta utgörs av osorterat bygg- och rivningsavfall. Det är kanske dags att överge den linjära ekonomin och övergå till en mer cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp med en strävan om att avfall inte skall existera utan ses som en råvara. Det är därför viktigt att produkter designas så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material skall kunna komposteras och övrigt material designas så att det går att återanvända, materialutvinna eller energiutvinna. EU är också inne på att vi måste övergå till en mer cirkulär ekonomi. EU-kommissionen har tagit fram ett program med en nollvision för avfall inom unionen. owards a circular economy; a zero waste programme for Europe. Incoord är medlem i ett svenskt nätverk som arbetar med cirkulär ekonomi som grund. Utifrån detta nätverk arbetar vi aktivt för att uppnå ett hållbart samhälle. Olle Edberg Vd Incoord NU ÄR VÅR NYA HEMSIDA DÄR DU ÄR. Nu ligger nya incoord.se ute sedan en tid. Syftet är att göra en uppdatering på alla nivåer. Här hittar du allt nytt som händer, oavsett om det gäller tävlingar och upphandlingar vi vunnit, eller nya spännande projekt som pågår eller ska påbörjas. En responsiv sida som är anpassad till alla plattformar för att användas i din mobil, ipad, eller din laptop. Vi har producerat den tillsammans med Reklambyrån Eriksson Med lera som i design och innehåll fångar vår vision. Vi får människor, hus och miljö att må bra. CERIIERADE MEDARBEARE Vår ambition är att vara den mest professionella aktören i vår relation till våra kunder. Därför genomför vi fortlöpande ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för att våra medarbetare hela tiden ska ligga i framkant i en bransch som ständigt utvecklas. Programmet består av ett antal utbildningsblock och omfattar entreprenad- och konsultjuridik, byggprocesser, kvalitetsledning med mera. Allt för att kunna erbjuda våra kunder de senaste, innovativa lösningarna. Utbildningen pågår under ett drygt år och resulterar i en certifierad Incoordmedarbetare som kan ge kunden förtroende och trygghet i projekten. 2

3 RE INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ELBILEN ÄR HÄR ÖR A SANNA Rena elbilar är fyra gånger mer energieffektiva än bensin- och dieselbilar. Dessutom minskar utsläppen av koldioxid och andra hälsoskadliga ämnen. örutsättningarna för elbilar är följaktligen optimala. Elbilen är nästan ljudlös och bjuder på en härlig körupplevelse, vilket bidrar till att minska trafikbullret. Vattenfall samarbetar med ett antal biltillverkare och deltar i olika projekt för att påskynda utveckling av att fler eldrivna bilar ska finnas tillgängliga i Sverige. ör att få fler elbilar att rulla på våra vägar måste det vara enkelt att ladda batteriet. Och inte minst det måste gå snabbt. I en växande stad har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och det är glädjande att Vattenfall vill etablera snabbladdningsstationer för att öka möjligheten för fler Stockholmare att göra klimatsmarta val, säger Ulla Hamilton (M), f.d. trafikborgarråd i Stockholms stad. REN OCH YS SADSMILJÖ Visionen att skapa en miljövänligare fordonstrafik kommer inte att uppnås av sig själv. Vattenfalls roll är att tillhandahålla infrastruktur för snabbladdning, som in sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö. Bolagets etablering av snabbladdningsstationer görs i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Parkering. Vattenfall finns över hela landet och har ett stort kontaktnät av underentreprenörer. Bolaget är leverantörsoberoende och erbjuder lösningar som passar olika behov. SAMARBEE MED SOCKHOLMS SAD OCH SOCKHOLM PARKERING Allt fler parkeringsplatser i huvudstaden erbjuder laddning av elbilar genom att även Stockholm Parkering bygger ut ett nät av laddningsstationer. Där handlar det dock om betydligt långsammare laddningstakt, ungefär en timmes laddning för var 10:e kilometer. Satsningen på snabbladdningsstationer har ett tydligt sikte på framtiden och visionen är att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 och ett stort antal laddstationer. NU LADDAR VI OM astighetsbolaget Vasakronan har som mål att bygga ut sin infrastruktur för elbilar i och omkring sina fastigheter. Incoord hjälper Vasakronan att projektera kraftförsörjningen av laddstationer för elbilar och mopeder i garaget Karlahuset och utomhus vid Göta Livgarde i Stockholm. Syftet är att både hyra ut parkeringsplatser med laddstolpar och att erbjuda laddning för allmänheten. Utomhus installeras snabbladdare som på 20 minuter kan ladda en bil till cirka 80 % vilket motsvarar cirka 40 mil. Laddstolparna ansluts via en webbtjänst där kunden via sin smartphone kan betala för den mängd ström som laddats. Webbtjänsten innebär att hyresvärden kan övervaka och styra laddstolparnas effektuttag samt att laddstationerna märks ut på kartan för anslutna kunder. VÄRSA ELCHOCKEN PÅ 3,2 SEKUNDER! Den europeiska lanseringen av den 100 % elektriska esla Model S, har blivit en rejäl succé. Bilen har fått flera prestigefyllda utmärkelser under Allt från Årets bil i Sverige och Norge, till Årets vackraste bil i Schweiz. Den gör 0 till 100 på 3,2 sekunder och är elbilstillverkarens kraftigaste bil hittills. 3

4 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR YRA DE ÄR MÅNGA SOM VILL MEN EN DEL VILL MER VI VANN IGEN. I Norra Djurgårdsstaden pågår ett stadsutvecklingsprojekt som räknas till ett av Europas största. Området ligger i de nordöstra delarna av Stockholms innerstad, strax intill Kungliga Nationalstadsparken. Här byggs nu bostäder för folk som vill leva och bo nära naturen och samtidigt kunna njuta av ett händelserikt stadsliv. - Stockholmshem är en naturlig partner till oss på Incoord, och vi har tidigare hittat bra och energieffektiva lösningar tillsammans, säger Christoffer Haag som i samråd med Johan horstenson är ansvarig för projektet. Dessutom kom vi in med arkitektfirman i ett tidigt skede, vilket är mycket värdefullt i ett sådant här omfattande projekt. I en markanvisningstävling för den kommande etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, fick det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem i samarbete med bland andra arkitektfirman DINELLJOHANSSON och oss på Incoord högsta poäng. - Det vinnande förslaget har kombinerat energismarta lösningar med en spännande, arkitektonisk form. Vi visar att stora ambitioner kring hållbarhet är möjliga att kombinera med hög byggtakt och att det samtidigt ger en vacker och spännande stad, säger Staffan Lorentz, projektchef på Norra Djurgårdsstaden. Bostäderna kommer att utvecklas till en biologisk infrastruktur där vårt förslag får en framträdande miljöroll. Den nya stadsdelen växer fram vid Hjorthagsberget som med sina vattendrag är en perfekt biotop för gamla ekar, djur och växter. vå hus med hyresrätter omfattande 43 lägenheter ska bli plusenergihus där överskottet av energi på årsbasis medför ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet. Att ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med, sett till ett helt år, kan låta som en fantasi, men är i högsta grad en realitet. Sommartid producerar huset ett nettoöverskott av energi som inte understiger den förbrukning som sker under vintern. Den energi som produceras i huset ska vara närproducerad från bland annat bergvärme, sol, vind och vatten. Plusenergihuset är ett enastående spjutspetsprojekt med lösningar från tidigare genomförda projekt inom energisnålt och miljömedvetet byggande. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är således påtaglig. Byggnaderna har formats för att minimera energiförluster och maximera elproduktion. Det södervända takytorna är optimerade för att fånga solenergi med de högeffektiva solcellerna. På motstående sida täcks taket med sedumytor som fördröjer dagvattnets väg mot Husarviken. Kvarteren får bland annat gröna innergårdar och i alla bostäder finns tekniska lösningar som uppmuntrar till att minska användningen av varmvatten och att sortera hushållsavfall. Individuell elmätning i alla lägenheter, sopsug samt en avfallskvarn som tar tillvara komposterbart avfall, är några exempel på hur de boende kan påverka sin förbrukning. Det handlar om en hållbar livsstil i en generös och tillåtande anda med en förväntat större miljömedvetenhet och förståelse för kretslopp och energianvändning hos de boende. Skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever är påtaglig. 4

5 EM INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR MINIMAL PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH KLIMA Vi har utgått från principen med den traditionella parstugan. Små lägenheter med många rum maximerar antalet boende. Den uppvärmda bostadsytan är minimerad, men har kompletterats med en ouppvärmd boendezon i fasad. Detta ger en komprimerad, väl fungerande bostad under vinterhalvåret som under sommarhalvåret utökas påtagligt med ytor som värms upp på naturlig väg. Boendet anpassar sig till klimatet och vardagen får en självklar relation till årstiderna. Vid inflyttning kommer hyresgästen bland annat tilldelas ett värdekort till trädgårdshandeln för att kunna fylla sina planteringslådor med jord och växter. Vidare kommer man att erbjudas matlagningskurser med ekologiska råvaror i samarbete med COOPs lokala butik som ligger i grannkvarteret. Den som har intresse av att odla till exempel frukt och grönsaker kommer att erbjudas en mindre kolonilott. X - + KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Sommarsäsong Plusenergihusets boyta utökas sommartid med ett inglasat så kallat Plusrum, som under säsongen värms upp på naturlig väg. Rummet påminner lite om grosshandlarens punchveranda. Ett vattenhål som drog till sig både familj, vänner och goda grannar. X + - KALLVAEN SPILL-VVX VÄRMEPUMP ACK-ANK REGNRÄDGÅRD BIOGAS BIO AVALL SPILLVAEN BORRHÅLSLAGER DAGVAENANK Vintersäsong När kylan slår till och snön lägger sig i trädgårdarna runt husen, är det skönt med ett behagligt inomhusklimat. I bostaden sprider sig den värme som lagrats i berget och som via värmepumpen fyller radiatorerna. 5

6 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SEX VÄSGÖAGAAN 5 Västgötagatan 5 på Södermalm i Stockholm, är en befintlig kontorsfastighet från 1978 på ca kvm där Skatteverket har suttit större delen av tiden. Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade Skatteverket ut till sitt nya kontor och i samband med detta ville Vasakronan renovera lokalerna och anpassa dem för nya moderna kontorslösningar. I projektet kommer våning 10, nödutrymningstrapphusen på gavlarna samt mitten av långsidan mot Götgatan att rivas ner för att sedan byggas upp på nytt i annan utformning. Samtliga våningar görs stomrena för att byggas upp på nytt. Med Incoords hjälp i projektet, sparas en stor mängd energi med ett frikylsystem där köldbärarsystemet kyls i luftbehandlingsaggregatens uteluftintag. På så sätt förvärms även uteluften. ör att hålla uppe den fria höjden i lokalerna har fastigheten kompletterats med fler schakt. Byggnaden projekteras och förbereds för att kunna ha fyra hyresgäster per våningsplan. På våning tre, markplan, projekteras även möjligheten för en restaurang/café, en butik samt en konferensavdelning. Incoord har fått i uppdrag av Vasakronan astigheter AB att genomföra delar av projektet Västgötagatan 5. Beslut togs i augusti 2013 och innan dess har en förstudie utförts och programhandlingar tagits fram. Incoord utförde projekteringen. Successiv inflyttning beräknas från augusti 2015 till december samma år. MODERNA MUSEE Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst, med nyckelverk av bland andra Henri Matisse och Salvador Dalí. Samlingen omfattar svensk och internationell konst från hela 1900-talet fram till idag. Konstsamlingen ställer höga krav på inneklimatet. Och med behovet av en nära nog konstant temperatur och luftfuktighet följer höga driftskostnader för energin. Statens astighetsverk (SV) som förvaltar museibyggnaden, har som ett av sina övergripande mål att minska energianvändningen i alla sina fastigheter. SV valde att starta med sina värsta syndare, däribland Moderna Museet. Incoord har haft nöjet att delta i många lyckade energisparprojekt, men få projekt kan mäta sig med Moderna Museets vad gäller uppdragets komplexitet, känslighet och utmaning. SV anförtrodde projektet åt Incoord och utmaningar är inget som vi ryggar tillbaka ifrån, tvärtom sporrar det oss i vårt dagliga arbete. Redan tidigt framkom det att väsentliga energibesparingar fanns att hämta med bättre styrning och nya smarta lösningar i de tekniska system som försörjer fastigheten. Nu när tekniken väl är löst så vet vi att det svåraste fortfarande ligger framför oss. Nämligen att genomföra ombyggnaden under full drift, helt obemärkt för alla museets besökare. 6

7 SJU INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR SUDIEBESÖK GER NY ÄNKVÄRD KUNSKAP Incoords studieresa till München hade sitt fokus på helhetstänk när det gäller att utforma energisnåla och hållbara byggnader. Besöken av ett antal objekt gav oss både berikande information och upplyftande inspiration. MUSEUM BRANDHORS Ett av målen var Museum Brandhorst som är det senast uppförda konstmuseet i Münchens konstkvarter. Här har betydande investeringar gjorts för att uppfylla höga klimatkrav. Bland annat använder man i möjligaste mån dagsljuset som ljuskälla. VAKUUMÖRPACKAD ASIGHE Stadthaus vakuumverpackt är ysklands första flervåningshus med en speciell vakuumisolering i väggarna. Den möjliggör tunna klimatskal med hög värmeisolering som minimerar energiförluster. Vakuumplattorna har upp till 10 gånger högre isolationsförmåga jämfört med andra isolermaterial SIEMENS Siemens nya huvudkontor på kvm. Kontoret kommer att stå ut som ett spetsprojekt inom hållbar design. Målet är att överträffa dagens standard för grön byggnad inom DGNM Guld och LEED Platinum. Bland annat genom avancerade husformer med koniska ljusgårdar och lutande pelare som släpper ned maximalt med dagsljus till de lägre våningsplanen. En hälsosam arbetsmiljö har hög prioritet för Siemens. Det vi sett och hört under Münchenresan tar vi till oss i vårt dagliga arbete och i de projekt vi arbetar med. Att ta med oss helhetstänket och tillsammans med arkitekterna optimera och planera framtida byggnationer så att energianvändningen blir så låg som möjligt det är vår målsättning. VI VILL GÖRA SKILLNAD Vi på Incoord ställer kompromisslöst upp och stödjer Barncancerfonden. Uppgiften är livsviktig och vi har bestämt oss för att förvandla en tanke till en angelägen handling. ÖSINGDALEN E ENERGI- SPARPROJEK MED MILJÖEMA Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden; en nytänkande och klimatanpassad stadsdel, bara tre kilometer från Stockholm city. Hela området präglas av ett genomgående miljötänkande och i öfsingdalen, som ingår i andra utbyggnadsetappen, har Incoord tillsammans med Stockholmshem en tydlig miljöroll i projekteringen. Här handlar arbetet om att skapa en energisnål byggnad med bland annat solceller, avfallskvarnar samt mätning och debitering av varmvatten. MÅNGA VINNARE 2015! HÅLLBARHESSPALEN Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach och kommunikationsexpert på JCW Hållbar Kommunikation. Hon har över 24 års erfarenhet och är författare till nya boken Hyfsat Hållbar 2014 samt boken Klimatkoden Jessica tilldelades år 2010 utmärkelsen Årets Inspiratör av tidningen leva Incoord är alltid intresserade av att ligga i framkant och vi har bett Jessica Cederberg Wodmar Hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation om en spaning gällande vad branschen bör ha koll på år 2015? är ett år då det händer mycket i både EU och Sverige inom energi och byggsektorn. Det som får genomslag är större satsningar på miljö, klimat, hälsa och hållbarhet där beslutsfattarna ser många fler vinster när de paras ihop istället för att hållas isär. Det blir både hårdare lagstiftning, nya regleringar men även en hel del subventioner för att få till en omställning som är lönsam både för den enskilda plånboken, samhället, företagen och planeten. Jag ser tre saker att hålla i fokus det kommande året: Innovation fortsätter vara ett modeord som många gärna använder. Med rätta då det krävs nytänkande och mod för att få fram smarta produkter och tjänster för att möta de utmaningar vi har framför oss. Att kunna visa på de framgångar och vinster som görs är viktigt för att få med sig folket, media och politiker. Intresset för hållbarhet fortsätter att öka över hela jordklotet och informationsspridningen går fortare än någonsin. Att vara tydlig med sina insatser och berätta med stolthet är fortsatt lönsamt och viktigt för att ha en tätposition i det race vi alla deltar i. Hälsa har varit lite i skymundan under ett par år men nu kommer denna fråga helt klart upp på agendan med syfte om att få till en bättre hälsa hos både barn och vuxna som vistas mycket inomhus. Genom att se till att bara släppa in sunda och hållbara material i byggnader och bygga om så att det blir frisk luft och balans på värme och kyla räknar man med vinster för både energi, klimat och hälsa samt inte minst ekonomiskt då det är lönsamt med friska människor och byggnader. Energieffektivisering är den största enskilda åtgärden som det storsatsas på under kommande år. Det finns fortfarande många enkla åtgärder som inte har genomförts trots att det är lönsamt och ger många olika vinster. Att detta är genomförbart i både befintliga byggnader och inom nybyggnation gör den mycket intressant att styra mot för beslutsfattare. Men för att detta ska hända behövs mycket bättre och smartare information, mer kunskap och en större förståelse för helheten och långsiktighet. -Vi vet redan idag att omställningen mot en mer hållbar framtid sker genom många små och stora insatser, men att de blir absolut mest effektiva då de kombineras av framsynta ansvarstagande personer som berättar stolt vad de åstadkommer, avslutar Jessica. 7

8 INCOORD INORMERAR OCH VENILERAR ÅA NYHEER MOJÄNG ÖRLORADE VÅ PRICKAR MEN VANN EN HEL VÄRLD! Som egen företagare och ensam anställd, startade svensken Markus Persson bolaget Mojäng år Genombrottet kom med spelet Minecraft som utvecklades till en världsomspännande datorspelssuccé. Och följaktligen fick bolaget det mer internationellt gångbara namnet Mojang. BONNIERHUSE Incoord projekterade en förvandling av Bonnierhuset (ca kvm) från en industrifastighet till en kontorsfastighet 1990 till Nu 20 år senare har vi fått uppdraget av Bonnier astigheter att förändra ventilationsanläggningen till en variabelflödesanläggning (VAV-system) i de lokaler som förhyrs av PWC (ca kvm). Vi har också fått förtroendet att projektera för en flyttning av restaurangkök med matsal i Bonnierhuset. I båda projekten har Incoord ansvar för samtliga installationer. n LARSBERG, LIDINGÖ John Mattson astigheter AB genomför en omfattande förtätning av ett antal bostadslägenheter i Larsberg på Lidingö utanför Stockholm. Incoord genomför ett Infuture-projekt och gör en utvärdering av flera olika energislag. Det handlar om befintliga och lika många nybyggnationer. Utredningen omfattar även bygga smart avseende nybyggnationerna. I vårt uppdrag ingår också att utveckla program och systemhandling för de första två kvarteren om ca 220 lägenheter. n Här på södermalm pågår en genomgripande ombyggnation av två fastigheter. I det hus där Mojang sitter har man skapat en, som framgår av bilderna, designmässigt spektakulär kontorslokal. Området har fått epitetet Stockholms designcenter, och stärker huvudstadens profil som Skandinaviens design-huvudstad. Incoord svarar för projektering av VVS, styr- och övervakning samt sprinkleranläggning. astigheten ska efter ombyggnationen vara ett modernt fungerande kontorshus. SCANDINAVIAN LIE SCIENCE KAROLINSKA SOLNA Vid Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden pågår en utveckling av ett life-sciencekluster, Scandinavian Life Science. Infuture-projektet syftar till att utveckla centers of exellence, inriktade mot olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med näringsliv av primärt biomedicinskt fokus. Incoord har fått uppdraget att utföra en programhandling för installationer av el och VVS inom klustret som handlar om vård, undervisning och kontor. Projektet omfattar två byggnader om totalt kvm. n EL- OCH ELE- INSALLAIONER LYER HUMLEGÅRDSGAAN Ett projekt som Incoord just avslutat gällde en fastighet på Humlegårdsgatan. Här låg tidigare det anrika försäkringsbolaget SEB rygg Liv ett av Sveriges större livförsäkringsbolag. Incoord har ansvarat för hyresgästanpassningen för all el- och teleinstallation i den kvm stora fastigheten. Projektet rörde kontorsverksamhet och tre finare butiker i gatuplanet. n INSALLAIONSKONSUL MED SARK MILJÖMISSION Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/ konferens anläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar. Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. el , ax

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 generösa ytor med stark miljöprofil Tunnelbana Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Välkommen till Kista! Wireless Valley eller Nordens Silicon Valley,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv

Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Lustgården För ett skönare och grönare arbetsliv Det sköna kontoret! Välkommen till en av Nordens mest moderna och miljösmarta kontorsfastigheter. Här i Stockholms nyaste stadsdel sitter ni i ett helt

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Theo Blom, E.ON Gas Sverige AB Agenda Bakgrund & huvudsyftet med Hållbarheten

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Miljövänligt låter bättre. Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar

Miljövänligt låter bättre. Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar Miljövänligt låter bättre Ensto Chago Laddningslösningar för elbilar Ensto Chago Miljövänligt låter bättre Vad är det första som slår dig när du möts av en stadsmiljö med bara elfordon? Att trafiken är

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer