by semcon energiutmaningen Behovet av el väntas öka dramatiskt. Men varifrån ska vi få den?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "by semcon energiutmaningen Behovet av el väntas öka dramatiskt. Men varifrån ska vi få den?"

Transkript

1 uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # energiutmaningen Behovet av el väntas öka dramatiskt. Men varifrån ska vi få den? rolls-royce intar haven 1 fortum ger vattenkraft nytt liv 1 satsa dig ut ur krisen

2 innehåll # artiklar i detta nummer av future by semcon 2 future by semcon

3 Webbadress: Brev: Future, Semcon AB, Göteborg, Sverige. Adressändring: Ansvarig utgivare: Björn Strömberg. Projektledare Semcon: Anders Atterling. Telefon: , e-post: Redaktionell produktion: Tidningskompaniet, Göteborg. Projektledare: Peter Mohlin. Redaktör: Katarina Misic. Formgivare: Charlotte Sundberg. Webbadress: Repro: Tidningskompaniet, Göteborg. Tryck: Trydells Tryckeri, Laholm. ISSN: Översättning: Cannon Språkkonsult, Halmstad. Omslagsbild: Jan Rysavy. Retusch: Mikael Engström. 28 Propellrar från Rolls-Royce tar över haven Med sina innovativa propellrar, vattenjet - system och podar är Rolls-Royce världsledande inom framdrivningssystem för fartyg. I värmländska Kristinehamn ligger hjärtat av Rolls-Royces marina verksamhet. Och Semcon är med på resan. 6 elbehovet kräver nya energilösningar Vårt samhälle skulle inte klara sig länge utan el. Dessutom ökar behovet av el samtidigt som våra huvudsakliga energikällor inte är hållbara i längden. Varifrån kommer framtidens el? Och vilket pris är vi redo att betala för den? 38 så fick motomans robotar ett hem på nätet Kajsa Petterson på Motoman, en av världens största robottillverkare, ville ha en gemensam webbplattform för företagets europeiska del. Semconägda Zooma fick det komplexa uppdraget. Resultatet? En lättnavigerad, informativ webbplats för 11 länder. 34 möt semcons skarpaste hjärnor I Semcon Brains möter du personer med spännande kompetenser och uppdrag. Stefan Qvarnström gör AstraZenecas produktion effektivare, Samuel de Matos kan allt om takinteriörer i bilar och konfigurationsledaren Caroline Bramklev bryter ner produkter i deras minsta beståndsdelar. ledaren Energibehov ger nya möjligheter Världen står inför en energiutmaning som kräver tekniska lösningar och innovationer såväl som politiska beslut och ekonomiska medel. Industriländernas energikonsumtion ökar och följer i princip ländernas BNP-tillväxt. Tillgången på energi måste öka för att möta inte bara detta behov utan även det växande behovet i Kina, Indien och utvecklingsländerna. Världens befolkning kommer i allt större utsträckning att bosätta sig i storstadsregioner. Det ställer i sin tur krav på smarta energilösningar men också en kraftsatsning när det gäller alternativa bränslen inom fordonsindustrin för att successivt övergå till eldrivna fordon. Energiutmaningen ger oss många affärsmöjligheter framöver och vi ser med tillförsikt på uppgiften när vi fortsätter att utveckla våra kunders produkter och tjänster inom energi-, offshore- och miljöområdena. Vi ökar vår satsning inom områdena och nyttjar kunskapen och erfarenheterna från andra branscher. Semcons kompetens inom beräkning, validering, kvalitetssäkring och dokumentation är värdefull för kunderna i energibranschen, vilket gynnar utvecklingsföretag som Semcon. I lågkonjunktur blir det än viktigare för företag att driva teknikutvecklingen framåt för att särskilja sig. I detta nummer av Future by Semcon kan du läsa mer om energiutmaningen och framtidens energikällor. Du kan också följa med oss till Fortums vattenkraftverk, Rolls-Royce marina verksamhet och se hur en av världens största robottillverkare, Motoman, förbättrade sin webbkommunikation. Kjell Nilsson vd Semcon future by semcon

4 folk # personer i detta nummer av future by semcon Energiutmaningen står för dörren vårt behov av el ökar, men varifrån ska vi få den? Möt några personer i Future by Semcon som pratar kring temat energi. sidan 38 sidan 37 caroline bramklev, konfigurationsledare, semcon Vet du varifrån din egen el kommer ifrån? Min sambo har bättre koll på det där, men vi betalar extra varje månad för att få kolfri el. Det känns viktigt för oss eftersom kol är så förödande för miljön. Men det skulle vara intressant att kunna få information om exakt vilka energikällor den miljövänliga elen kom ifrån. göran urby, chef för hydro power services, semcon Vilka tekniska utmaningar ser du inom vattenkraft? Ny modern teknik erbjuder många möjligheter till en bättre driftmiljö. Här ligger en utmaning i att utforma gränssnittet mellan människa och maskin så att det blir intuitivt, enkelt och självinstruerande så långt det är möjligt. Detta är mycket önskvärt så att flera personer inom driftorganisationerna kan hantera olika kraftstationer utan att vara experter på varje specifik anläggning. martin egerström, projektledare, zooma Vilken eldriven produkt kan du inte klara dig utan i din vardag? Det beror på vilken typ av dag det är. Är det en arbetsdag klarar jag mig inte utan min dator och min telefon. Är jag ledig då blir det nog spisen. sidan 16 4 future by semcon

5 pernilla jonsson, framtidsanalytiker, kairos future Hur kan man göra förnybar energi mer attraktiv för konsumenter? Genom att göra det enkelt och billigt. Konsumenterna är inte intresserade av att handla upp energi bara för att den är miljövänlig. De flesta konsumenter orkar ju inte bry sig om sitt energival, det känns bara krångligt. Dessutom är energi något som inte får lov att kosta mer, speciellt inte i tider som de här. Det måste löna sig för konsumenten att vara miljövänlig. sidan sidan samuel de matos, delprojektledare för takinteriör, semcon Vilken potential tror du att elbilen har för bilindustrin? Jag tycker att det är viktigt att tänka över alternativ till dagens bilar. Branschen kommer att tvingas genomgå dramatiska förändringar på grund av klimatet. Sen är frågan om det blir el-, gas-, vatten- eller hybridbilar som ersätter dagens. I nuläget skulle jag satsa mina pengar på el för stadstrafik, men allt kan ändras snabbt. björn ten eicken, avdelningschef, rolls-royce marine Har ni vidtagit några åtgärder för att bli mer energieffektiva inom er bransch eller med era produkter? Ja, att utveckla produkter som sparar bränsle är inte bara något som kunderna kräver i dag det är ett nödvändigt försäljningsargument för oss som tillverkare. På senare tid har det blivit jätteviktigt för samtidiga producenter inom industrin att skaffa sig en miljöimage. Våra kunder blir pressade i miljöfrågan från alla håll, vilket innebär att de måste ha en leverantör som uppfyller de 28 sidan kraven. future by semcon

6 utan el stannar varlden 6 future by semcon

7 Världens behov av el ökar stadigt. Vi flyttar in i städer, höjer vår levnadsstandard och konsumerar mer. Men varifrån ska vår framtida el komma? Future by Semcon gör en djupdykning i framtidens energiutmaning och reder ut vilka energikällor som har potential att rädda världen. text anders nilsson bild getty, nasa future by semcon

8 fokus: energiutmaningen Beijing 25 juli Staden har plågats i flera dagar av en bastulik hetta med temperaturer på upp till 35 grader Celsius. Luftkonditioneringarna går varma. Klockan noterar det statliga Beijing Electric Power Co. ett nytt rekord för stadens elkonsumtion, 12,48 miljoner kw. 201 utryckningsteam stod beredda om elnätet inte skulle hålla, men den här gången behövde de inte ingripa. Nätet höll, och de drygt 17,4 miljoner invånarna i Beijing kunde fortsätta få svalka i hettan. Ett par veckor senare är det dags för invigningen av OS. I flera år har Beijing byggt nya, mer stabila elkraftsystem som ska hålla för de 15 miljoner kilowatt som man tror kan behövas. Stolt annonserar man att 33 vindkraftverk i utkanten av staden svarar för minst 20 procent av olympiaarenornas elenergianvändning. Enda problemet är att resterande 80 procent i huvudsak kommer från kol. Kolkraft står för 70 procent av landets energi, och hela Kinas ekonomiska modell bygger på billigt kol. Kinas elbehov har ökat med i genomsnitt 14 procent sedan år Det ökade behovet kommer snart leda till att Kina blir den största konsumenten av elektricitet i världen. Lina Bertling, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, besökte det kinesiska vattenkraftverket Three Gorges, De tre ravinerna, för ett par år sedan. Utsikten över Chang Jiang från den mer än 180 meter höga dammen är smått fantastisk, men entusiasmen i Lina Bertlings röst rör helt andra saker: generatorer, kraftstationer, likströmskablar. Hon har svårt att dölja sin entusiasm när häftiga kraftanläggningar kommer på tal. En enda turbin är om 700 MW, och det finns 32 stycken av dessa! Jämför det med till exempel Sverige, där de större vattenkraftstationerna ger runt MW, och en vindsnurra ger runt 2 3 MW. Är man fascinerad av elkraftsystem så är det en otrolig upplevelse att vara där. Anläggningen vid De tre ravinerna är, med sin mer än två kilometer långa damm, sin 60 mil långa vattenreservoar, sitt trettiotal generatorer och en beräknad framtida kapacitet på 100 terawatt-timmar per år, världens största vattenkraftverk. Från dess läge i det kinesiska inlandet transporteras en stor del av elen till mångmiljonstäderna vid kusten, hundra mil bort, för att hjälpa till att mätta den växande elhunger som hänger ihop med landets ekonomiska tillväxt och ökande välstånd. När De tre ravinernas damm planerades var det tänkt att den skulle stå för 10 procent av Kinas elbehov, men faktum är att landets energikonsumtion 8 future by semcon

9 Kinas huvudstad Beijing konsumerade rekordmycket el sommaren future by semcon

10 8 olika källor till framtidens el 1Bioenergi 2Vindkraft 3 Vattenkraft 4 Solceller De gröna växternas förmåga att är den största av de så Storskalig vattenkraft är den binda solenergi är en extremt potent energikälla. Bioenergi rymmer allt från traditionell vedeldning, pellets och flis, till biogas, biodiesel och etanol. Omfattning: Traditionell biomassa stod 2006 för 13 procent av världens energianvändning och är därmed den i särklass största förnybara energikällan. Moderna biodrivmedel stod för 0,3 procent. Framtid: Bioenergi rymmer hela skalan från traditionell teknik till spetsforskning. Intresset för bioenergi från jordoch skogsbruksavfall samt alger är stort, eftersom det inte behöver ta odlingsbar mark i anspråk. På lång sikt kan bioenergi komma att stå för en femtedel av människans energiförsörjning. kallade nya förnybara energikällorna (exklusive traditionell biomassa och vattenkraft). Omfattning: 2007 växte den installerade vindkraftskapaciteten med mer än 25 procent till omkring 95 GW. Satsningarna görs i ett 70-tal länder, men är störst i USA, Tyskland, Indien, Spanien och Kina, som tillsammans står för två tredjedelar av kapacitetsökningen. Framtid: Sett till verkningsgrad ligger tekniken redan nära den teoretiska gränsen. Trenden går från mindre till större kraftverk, från enstaka enheter till parker och från land till hav. mest etablerade förnybara energikällan vid sidan av traditionell biomassa. En mycket önskvärd buffert i ett energisystem eftersom den är lätt att reglera efter behov. Omfattning: Storskalig vattenkraft stod 2006 för 3 procent av världens energiförsörjning och 15 procent av världens elförsörjning. Framtid: Tekniken är etablerad och vattenkraften kan fortfarande byggas ut, men inte i samma omfattning som till exempel vind- och solkraft. Under någorlunda rimliga förhållanden kan kapaciteten på sin höjd fördubblas jämfört med i dag. Solceller kopplade till elnätet är den snabbast växande förnybara energikällan, med i snitt 60 procents årlig tillväxt åren 2002 till Omfattning: 2007 var den totala solcellskapaciteten uppskattningsvis 7,8 GW. Framtid: Mogen teknik i så måtto att den redan i dag fungerar bra och är kommersiellt framgångsrik. Men produktutvecklingen är intensiv och vi kan vänta oss fortsatt förbättrade prestanda och lägre kostnader under lång tid. Olika typer av tunnfilmssolceller har redan tagit upp kampen med de traditionella kristallina solcellerna. ökar så kraftigt att dammen, trots sina osannolika dimensioner, nu bara motsvarar fyra månaders ökning av elanvändningen. Att växla in mänskligheten på spåret mot hållbar energiförsörjning blir en av det kommande seklets stora utmaningar. Exemplet De tre ravinerna understryker vidden av denna utmaning. Det visar att koldioxidfritt inte är detsamma som miljövänligt, och att vi måste vara vaksamma så att de förnybara energikällornas expansion sker med rimlig hänsyn till miljö, livsmedelsproduktion och andra intressen. Och framför allt åskådliggör De tre ravinerna att även den mest enorma investering är otillräcklig när det gäller att mätta världens energibehov. För energianvändningen i världen och i synnerhet elanvändningen kommer, enligt alla prognoser, att fortsätta öka. Merparten av den ökande elkonsumtionen har skett inom bostadssektorn samt inom den kommersiella och offentliga sektorn. Dessa sektorer har tillsammans ökat från 38 procent till 52 procent de senaste trettio åren. Elkonsumtionen inom industrisektorn har också haft en konstant ökning under samma period, men inte i samma takt och därmed har dess andel minskat från 51 procent till runt 42 procent. Transportsektorn och jordbruket är relativt små elkonsumenter i sammanhanget. En stor förklaring till världens ökade elbehov finns i urbanisering och ekonomisk utveckling. Runt två tredjedelar av världens energi konsumeras i städer som Beijing trots att bara hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Enligt FN:s prognoser kommer 60 procent av världens befolkning leva i städer Invånare i städer konsumerar i genomsnitt mer el än det globala genomsnittet. De har enkel tillgång till el och helt enkelt råd att konsumera. Samtidigt har färre än var tredje hushåll i majoriteten av de olje- och gasrika länderna tillgång till elektricitet. Två miljarder människor i världen lever i extrem fattigdom, under förhållanden vi i i-världen har svårt att föreställa oss. De kommer inte att komma ur den situationen utan moderna energibärare, säger Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys och chef för Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. Han är före detta chef för FN-organet UNDP:s energi- och atmosfärprogram, ordförande för International Energy Initiative och medlem i verkställande kommittén i Global Energy Assessment. Bland annat. Energi och ekonomisk tillväxt hänger ihop, slår Thomas B Johansson fast. Oavsett hur vi ser på i-världens behov så är det odiskutabelt att ekonomisk tillväxt behövs i utvecklingsvärlden. Till det ska läggas befolkningstillväxten: dagens 6,7 miljarder människor kommer att öka Enhetsguiden 3 kw = kilowatt 3 MW = megawatt 3 GW = gigawatt 3 TWh = terawatt-timmar 3 Gt = gigaton 3 ppm = parts per million 10 future by semcon

11 Enstaka termiska solkraftverk har funnits sedan åtminstone 1980-talet, utan att väcka något större intresse i omvärlden. Men sedan 2004 pågår en boom för denna teknik, som helt enkelt tar tillvara solenergi genom att koncentrera strålarna med speglar. Omfattning: 2007 var ett tjugotal anläggningar under planering eller uppförande runtom i världen. Framtid: Tekniken får anses tämligen mogen, eftersom den bygger på klassiska lösningar: speglar, uppvärmd vätska, turbiner, generatorer. Är ett alternativ till storskaliga solcellsanläggningar, och framgången kommer till stor del att avgöras av hur billiga framtidens solceller blir. Teknikerna för att u tvinna energi ur havet väntar fortfarande på sitt kommersiella genombrott installerades dock världens första kommersiella vågkraftspark (Portugal) och världens första kommersiella tidvattenskraftsgenerator (Nordirland). Omfattning: Den installerad kapaciteten är i dagsläget mycket liten. Framtid: Forskningsfältet havsenergi rymmer en flora av idéer, där det fortfarande återstår att se vad som kan få kommersiell genomslagskraft. Potentialen är dock betydande enligt en beräkning är den ekonomiska potentialen för vågkraft TWh/år. 5 Termiska 6 Vågor, havsströmmar, Kärnkraft är en kontroversiell en- 7Kärnkraft 8 Geotermi solkraftverk tidvatten ergikälla. Anhängarna pekar på att kärnkraften vid sidan av vattenkraft är den enda koldioxidfria energikälla som redan i dag står för någon större del av världens elförsörjning. Kritikerna pekar dels på de ekonomiska aspekterna att kärnkraftverksprojekt brukar bli flera gånger dyrare än planerat dels de större och svårare frågorna kring långtidsförvaring och risk för olyckor, kärnvapenspridning och terroristattacker. Omfattning: Kärnkraften stod 2006 för 14 procent av världens elförsörjning. Framtid: Mogen teknik. Prognoserna för hur länge bränslereserverna räcker har successivt förlängts, i takt med teknikutvecklingen. I dag anser många att reserverna kan räcka i tusentals år. Den starka hettan från jordens inre används till att producera stora mängder elektrisk energi i länder med mycket vulkanisk aktivitet, som Island. Men mer beskedlig värme används också ihop med två miljoner värmepumpar i ett trettiotal länder för både uppvärmning och kylning av byggnader. Omfattning: Geotermi hade en kapacitet på 10 GW år Framtid: Etablerad teknik, med 2-3 procents tillväxt per år. Potentialen är förstås störst i länder med vulkanisk aktivitet. Ett stort fynd av het granit (mer än 200 grader Celcius) långt under markytan i Australien visar dock att det ibland finns mycket energirika geotermikällor även långt från de tektoniska sprickorna. Källa: Renewables 2007 Global Status Report till kanske 9 miljarder innan vi kan vänta oss en utplaning. Det bidrar förstås också till att energibehovet kommer att öka avsevärt. Men hur stor blir ökningen? I ett så kallat Business as usual-scenario, där nuvarande spelregler på energiområdet fortsätter att gälla, kommer den totala användningen av energi att öka med procent från 2005/2006 till 2030, enligt bedömningar av bland andra OECD:s energiorgan IEA och USA:s energidepartement EIA. Under samma period beräknas elanvändningen fördubblas från 17,3 biljoner till 33,3 biljoner kwh, enligt EIA:s prognos. Elektricitetens andel av energiförsörjningen ökar alltså. Dessutom är det icke-oecd-länderna som väntas ha det största elbehovet, en ökning med 146 procent till Fossila bränslen olja, kol och naturgas kommer i dessa scenarier att stå för omkring 80 procent eller mer av energianvändningen IEA räknar med att de energirelaterade koldioxidutsläppen skulle öka med 45 procent, från 28 Gt (miljarder ton) 2006 till 41 Gt IEA slår också fast att en sådan utveckling skulle leda till en fördubbling av halten av koldioxid i atmosfären innan seklet är slut, och därmed till en förmodad genomsnittlig temperaturökning på upp till 6 grader Celsius. Andel av global elektricitet från förnybar energi Fossila bränslen 67% Kärnkraft 14% Källa: Renewables 2007 Global Status Report Större vattenkraft 15% Nya förnybara energikällor 3,4% Kort sagt: vi står inför en klimatkatastrof. Sammanfattningsvis: energimängden måste öka om utvecklingsländerna ska kunna lyfta sig ur fattigdom, men att fortsätta på den inslagna vägen skulle leda till en global miljökatastrof. Alltså krävs en tredje väg: en energirevolution där ett ökat energianvändande uppnås i kombination med snabbt minskande koldioxidutsläpp. Det är fullt möjligt, redan med befintlig teknik. Dock förenat med mycket stora investeringar, och därmed beroende av politisk beslutsamhet. Enligt IEA:s beräkningar skulle det krävas extra investeringar i energiförsörjningen motsvarande 0,55 procent av världens samlade BNP per år för att stabilisera halten av CO2 i atmosfären kring en nivå på 450 ppm. Thomas B Johansson räknar upp de verktyg som står till buds: Att använda energi effektivare, så att vi inte behöver så stor energitillförsel för samma konsumtion av varor och tjänster. Att utnyttja future by semcon

12 I den amerikanska mellanvästern finns tillräckligt med vindenergi för att producera åtminstone fyra gånger så mycket el som hela USA använder. Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys, Lunds universitet alla de förnybara energikällorna: sol, vind, vatten, bioenergi, geotermi. Att använda fossila bränslen så att de blir miljömässigt acceptabla, eller åtminstone mindre dåliga. Att fortsätta använda sig av kärnkraft. Frågan är, hur snabbt kan man göra förändringar så att de syns på global skala? När det gäller övergången till förnybara energikällor tycks svaret vara: Inte tillräckligt fort. Tillväxten för förnybara energikällor är stark, men den sker från så låga nivåer att det kommer att ta flera decennier innan dessa energikällor leder till någon signifikant minskning av förbränningen av kol, olja och naturgas. Under de närmaste decennierna beräknas därför andra insatser bidra mer för att hålla nere CO2-utsläppen. Studie efter studie lyfter fram den oerhörda potentialen i att satsa på negawatt, det vill säga energibesparingar, Vattenkraftkapacitet under konstruktion per region 7% 9% 3% 4% 3% 6% Kina 13% Övriga Asien Indien Latinamerika Total = 167 GW OECD Afrika Ryssland Övriga världen Källa: Platt s World Electric Power Plants Database, januari % i allt från belysning och elektronik till fordon, byggnader och industriella processer. Fördelen med dessa insatser är att de samtidigt ger hushåll och företag sänkta energikostnader och ofta är direkt lönsamma investeringar, redan på relativt kort sikt. För i-länderna innebär energieffektivisering en möjlighet att frysa energianvändningen vid dagens nivåer, eller sänka den. Även i utvecklingsländerna kan energieffektivisering spela en central roll, men där handlar det snarare om att bromsa ökningen. Enligt en färsk rapport från McKinsey Global Institute skulle energisparåtgärder kunna pressa ökningen av utvecklingsländernas energibehov den kommande tolvårsperioden från 3,4 till 1,4 procent per år. Sammanlagt skulle det innebära en besparing motsvarande hela Kinas energikonsumtion i dag. När Thomas B Johansson nämner möjligheten att göra fossila bränslen mindre dåliga syftar han på avskiljning och lagring av koldioxid långt ner i berggrunden, Tekniken, som brukar kallas CCS (Carbon Capture and Storage) kan bli en betydelsefull temporär lösning för att göra fossila bränslen mer klimatvänliga under den långa tid som de fortfarande kommer att användas. Lars Strömberg, forskningsdirektör på Vattenfall och professor vid Chalmers Tekniska Högskola, räknar med att nya kolkraftverk kommer att byggas med CCS från ungefär Vår pilotanläggning Schwarze Pumpe i Tyskland den första i världen är igång och vi kan se att tekniken fungerar väl, säger han. Processen bygger på standardteknik och befintliga komponenter, konstaterar Strömberg. Pumpar och turbiner, inga konstigheter, inga nya maskiner att uppfinna. Men att industrialisera tekniken att trimma detaljerna, pressa kostnaderna och få processen att svara mot kommersiella krav, är ändå ett arbete som tar tid. Ett skäl är att det tar minst fem år att bygga ett kolkraftverk, säger Lars Strömberg. Vi räknar med att ha en uppskalad pilotanläggning, 20 gånger större än Schwarze Pumpe, klar 2015, och med erfarenheterna från den ska vi ha en kommersiell teknik klar till Lars Strömberg tror att procent av ett kolkraftverks CO2-utsläpp kommer att avskiljas och lagras med den CCS-teknik som Vattenfall utvecklar, och att processen kommer att ta 6 procent av kraftverkets elproduktion i anspråk. Men nya kraftverk är å andra sidan ungefär 6 procent effektivare än gamla, säger han. CCS kan också användas ihop med bioenergi, och ger då negativa utsläpp, påpekar Thomas B Johansson. Sedan FN:s klimatpanel kom med sin senaste rapport 2007 har vår kunskap om klimatförändringar ökat, inte minst när det gäller så kallade trösklar eller tipping points. Det börjar stå klart att vi, efter att vi slutat med fossila bränslen, behöver ta CO2 ur luften och göra av med på något sätt för att komma ner till en säker halt av växthusgaser. Förmodligen måste vi under 400 ppm, och CCS i kombination med biomassa kan bidra med en del av de negativa utsläpp som krävs. En annan stor utmaning blir att omdana infrastrukturen för elektricitet så att den passar in i morgondagens energiförsörjning. Jag satt och skrev om det häromdagen, och använde uttrycket en revolution, säger Lina Bertling. Hon är nyutnämnd professor i uthålliga energisystem vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och kommer närmast från rollen som forskningschef på Svenska Kraftnät. Revolutionen handlar om att integrera elkraftsystem mellan olika länder, att minska energiförlusterna i nätet, och att göra systemen mer robusta och mer flexibla. Det sistnämnda är i princip ett krav för att kunna hantera framtidens elkällor på ett bra sätt. Det är verkligen utmärkt att det byggs så mycket vindkraft, men den ställer nya krav, eftersom det blir så snabba variationer i elproduk- 12 future by semcon

13 fakta Lennart Hansson Ålder: 55 år. Titel: Project Sales. Kontor: Semcon Göteborg. produktutveckling av energisnål teknik och projektledning av stora energisatsningar. Men vi vill förstås ha möjlighet att växa ytterligare, och då behöver vi ta ett samlat grepp. Lennart Hansson vill gärna bredda möjligheterna inom energiområdet. Ofta begränsar man energidiskussionen till att enbart handla om hur man genererar energi. Men man kan inte bara skapa energi, man kan också transportera den, förbruka den och lagra den. Och det är oberoende av vilket energislag vi pratar om. Breddar man begreppet till att även handla om detta öppnas ännu fler möjligheter. Lennart Hansson ska se över Semcons energierbjudande. Lennart Hansson ska sätta fokus på energi Energibranschen andas framtidstro och potential. Lennart Hansson ska se till att Semcon blir ännu bättre på att stödja sina kunder inom detta område. text katarina misic foto NIcke johansson I USA har president Barack Obama redan dragit upp riktlinjerna. USA ska fördubbla produktionen av alternativ energi de närmaste tre åren, modernisera mer än 75 procent av alla statliga byggnader och energieffektivisera 2 miljoner amerikanska hem. På köpet hoppas man skapa 3 miljoner nya jobb. Att många har stora förhoppningar om energibranschen råder det inga tvivel om. Men det finns fog för det, menar Lennart Hansson på Semcon. Det finns en hel värld som behöver energi, det är inget som vi kan välja bort. Inte ens i en lågkonjunktur. Lennart Hansson har som uppgift att se över Semcons erbjudande inom energiområdet. Vi är duktiga på allt från uppgraderingar av vattenkraftstationer, beräkning av turbiner och validering inom kärnkraftsindustrin till energiutredningar, Han ser också vinster i den kunskapsöverföring som kan ske mellan branscher med hjälp av den kompetens och erfarenhet som Semcon samlat på sig under åren. Inga energianläggningar får råka ut för missöden eller slås ut, vare sig det handlar om kärn-, vind och vattenkraft eller en processanläggning. Därför behöver det finnas kompetens kring validering, kvalitetssäkring och dokumentation. En del av denna kunskap har Semcon i sin tur fått inom läkemedelsområdet. Så redan där har vi haft nytta av den branschbredd som vi har. Semcon har i dag också en omfattande kompetens inom beräkningsområdet. Där kan man ta sig an allt från strömnings- och hållfasthetsberäkningar av mycket stora turbiner till jordbävningsanalyser av kärnkraftverk. Vår beräkningsgrupp har ett mycket gott rykte i Sverige, och det är en kompetens som efterfrågas stort inom energibranschen där man arbetar med anläggningar med extremt höga säkerhets- och kvalitetskrav. Förutom möjligheten att utveckla Semcons befintliga affärer ser Lennart Hansson en stor potential i framtidens heta energifrågor. Arbetet med alternativa energikällor kommer att medföra mycket arbete under lång tid framöver eftersom det inte kommer att handla om en enda teknisk lösning utan ett flertal. Dessutom finns det en tydlig baksida av energianvändandet, med bland annat koldioxidutsläppen, som också kräver sina lösningar. 1 future by semcon

14 Ålder: 46 år. Titel: Senior process-designer, Process & Plant Design. Kontor: Semcon Göteborg. hetsbild innan du kan börja avväga vilka åtgärder och investeringar som är värda att göra. Och du bör helst ta dig an hela kedjan ända ner till konstruktionen av energieffektiv utrustning och driftsäkra styrsystem för att få ut bästa resultat. Lotta Örnros energiutredningar sparar pengar åt kunden. Lotta Örnros optimerar energilösningar Det lönar sig att optimera sitt energianvändande. Lotta Örnros gör energiutredningar för att se hur man kan spara energi och pengar och värna om miljön. läggningar eller under projektering av nya anläggningar. Avdelningen har en bred och mångårig kompetens inom processdesign, rör- och mekanisk konstruktion, el- och automationslösningar, värme och ventilationssystem. Det finns många sätt att utreda och kartlägga energislösande faktorer, men det första steget är att veta hur de olika energiflödena ser ut. Det är inte helt enkelt att optimera ett energiflöde. Du måste först ha en heltext katarina misic foto nicke johansson Energisparandet har blivit en central fråga på sistone, men inom flera branscher har det varit en fråga som man arbetat med i många år. Processdesigner Lotta Örnros har utrett energianvändningen åt åtskilliga olje- raffinaderi-, och petrokemikunder under sina 20 år i branschen. Min uppgift är att ge kunderna den bästa tekniska lösningen till så låg kostnaden som möjligt och se till att energin används på ett effektivt sätt. Våra kunder inom just den här branschen har energikrävande processer där det finns mycket pengar att spara med en grundlig energiutredning. En viktig aspekt är att man dessutom värnar om miljön. Lottas och hennes kollegor arbetar på olika sätt för att hitta den optimala energibalansen genom övergripande energioch teknikutredningar av befintliga an- Inom olje-, raffinaderi- och petrokemibranschen finns det stora flöden och volymer samt höga tryck och temperaturer. Det krävs värmning för att kunna pumpa till exempel trögflytande olja, värmning som är kostsam men som kan generera överskott som i sin tur kan värma kontorslokalen eller bostadskvarter i närheten av anläggningen. Det kan också handla om att hitta en optimerad energibalans. Vi hade nyligen ett projekt i Göteborgs hamn där vi tittade på hur man kan optimera flöden av hetvatten i oljecisterner. Där används slingor i botten av cisterner för att värma oljan för att den ska kunna pumpas. Men det är en kostsam process. Avdelning tittade närmare på hur oljan uppförde sig vid olika hetvattenflöden. Dessutom upptäckte man att närmare 40 procent av energin kunde sparas om man förbättrade isoleringen av cisternerna. Kunskaperna som avdelningen fått från processindustrin är också till stor nytta för flera av de andra branscher som Semcon arbetar med, till exempel offshore-, kraft och energiområdet. Semcons styrka ligger mycket i den kunskapsöverföring vi kan ta med oss mellan olika branscher, men även i det faktum att vi har kompetens för att klara helhetsåtaganden. Vi är experter som kan hjälpa kunderna att nå de bästa och optimala alternativen future by semcon

15 Storbritannien 2,0 GW Frankrike 1,6 GW Danmark 3,1 GW Tyskland 20,6 GW USA 11,6 GW Portugal 1,7 GW Italien 2,1 GW Spanien 11,6 GW Kina 2,6 GW Indien 6,3 GW världens tio största vindkraftsmarknader Installerad kapacitet 2006 tion. Vi behöver därför bättre modeller för att planera för att hålla balans mellan el-användning och produktion, säger Lina Bertling. Ett ord som ofta dyker upp i diskussionen om framtidens energinät är smart grids. Termen är inte helt tydligt definierad, men brukar avse IT-genomsyrade elkraftsystem som i stor utsträckning sköter sig själva och på egen hand reglerar, optimerar, detekterar fel och slår ifrån om det behövs. Våra system fungerar redan så i dag. Men vi behöver uppgradera dem för att de ska fungera lika bra ihop med framtidens mer komplexa energiproduktion. Folk brukar fråga mig om det blir komplicerat. Rent komponenttekniskt går utvecklingen mot enkelhet: mindre och färre komponenter, med fler integrerade funktioner. De nya näten kommer bland annat ge möjlighet till smartare elanvändning i framtiden, säger Lina Bertling. I dag sker balanseringen i elsystemet mest på produktionssidan, och vi har mycket att vinna på att optimera från användarsidan för att hålla en jämn belastning på nätet. Och ju bättre man kan matcha elproduktion och elanvändning, desto lägre förluster. Jag tror att vi kommer att se mycket utveckling framöver vad gäller nya tillämpningar, statistiska metoder och regler- och optimeringsmodeller för att planera driften. Vi har tekniken och nu gäller det att få helheten att fungera. Potentialen för besparingar i elnäten är betydande. I global skala skulle nya, effektivare elkraftsystem kunna reducera världens växthusgasutsläpp med 2 Gt CO2-ekvivalenter år 2020, enligt en rapport som organisationen The Climate Group och analytiker från McKinsey presenterade I Sverige ligger nätförlusterna i elkraftsystemet omkring 12 TWh per år (av 146 TWh), berättar Lina Bertling. Det är sex gånger mer än landets samlade vindkraftproduktion under Sveriges elkraftsystem kännetecknas av mycket överföring från produktion i norr till förbrukning i söder, vilket förklarar varför vi i jämförelse har högre förluster, säger Lina Bertling. Ett sätt att minska energiförlusterna vid långa överföringar är att överföra på högre spänningsnivåer och använda högspänd likström High Voltage Direct Current. HVDC blir effektivare genom att ta mindre plats och mindre material, jämfört med att överföra samma effekt med högspänd växelspänning, sammanfattar Lina Bertling. Hittills har dock användningsområdet för HVDC varit begränsat till långa punkt-tillpunkt-överföringar, eftersom likström är mycket svårare att hantera i ett förgrenat nät än växelström. Men nu händer det spännande saker på det området, säger Lina Bertling. Svenska Kraftnät satsar i sitt jätteprojekt Sydvästlänken på ett likströmssystem där man kan styra effekten och ansluta ny produktion, alltså förgrena nätet. Om det fungerar bra lär det internationella intresset bli väldigt stort. Landvinningarna inom likströmsöverföring spelar stor roll för placeringen av framtida elproduktion. De bästa förutsättningarna för landbaserad vind- och solkraft finns i regel i öknar och ödemark där solen steker, vinden har fritt spelrum, marken är så gott som gratis och ingen odlings- eller betesmark behöver tas i anspråk. Dessa platser ligger dock ofta långt från de tättbefolkade områdena. I den amerikanska mellanvästern finns tillräckligt med vindenergi för att producera åtminstone fyra gånger så mycket el som hela USA använder, säger Thomas B Johansson. Visst, det är långt till kusterna där det mesta av elen används, men när kablarna dit är dragna har du löst en stor del av energiproblemet. Över huvud taget har vi tillgång till förnybara energikällor som vind och sol i sådant överflöd att vi aldrig behöver vara oroliga för att de inte skulle räcka, konstaterar han. Ett vanligt räkneexempel är att solenergi från en bråkdel av Sahara skulle räcka för att försörja Europa med el. Behovet av mer forskning och utveckling inom förnybar energi understryks ofta. Det är svårt att inte hålla med, men påståendet kan lätt leda till slutsatsen att framtidens energiteknik inte är redo att tas i bruk än. Och det är alldeles fel, påpekar Thomas B Johansson. Även om vi kan vänta oss fortsatta betydande framsteg inom energiforskningen så måste man konstatera att den faktiskt redan har levererat. En rad mogna, kommersiella tekniker står till vårt förfogande. Nu är det dags att implementera det är den verkliga energiutmaningen. 1 future by semcon

16 fokus: energiutmaningen nytt liv för hett vatten Vattenkraft, det äldsta av alla sätt att producera elektrisk energi, är i dag hetare än någonsin. I Sverige handlar det om att ta hand om mindre kraftverk som byggdes för över hundra år sedan. Tillsammans med Semcon ger energibolaget Fortum vattenkraften ett längre liv. text olle hernegren foto øyvind lund, getty images 16 future by semcon

17 future by semcon

18 fokus: energiutmaningen Det nordiska energibolaget Fortum är väl medvetet om sanningshalten i uttrycket många bäckar små. Bolaget driver och äger hela eller delar av 260 vattenkraftverk i Sverige och Finland, en del byggda för över hundra år sedan i små vattendrag. Var för sig kan vattenkraftverken ge liten effekt, men tillsammans står de för drygt 37 procent av Fortums totala elproduktion. Men 120 år efter det att utbyggnaden av den svenska vattenkraften började står i dag elkraftindustrin inför nya utmaningar. Behovet av elektrisk energi ökar samtidigt som möjligheterna att bygga nya kraftverk i Sverige är mycket begränsade. Många av alternativen är dessutom kontroversiella ur miljösynpunkt. Då blir det viktigt att på bästa sätt förvalta de vattenkraftresurser som finns, genom att förlänga livstiden och öka energiutvinningen. Den grundläggande tekniken är densamma som för över ett sekel sedan. En turbin drivs av det framrusande vattnet från ett uppdämt vattendrag. Turbinen driver en generator som levererar elektrisk energi via ett ställverk med transformator och utrustning för anslutning till nätet. Hela anläggningen övervakas av ett system för kontroll och styrning. I hela denna kedja kan man göra förbättringar som leder till ökat effektuttag, ökad energiproduktion och längre livslängd. Peter Blomberg är projektledare på Fortum Services och leder projekt där man kontinuerligt arbetar med sådana förbättringar. Vi arbetar med rullande tioårsplaner och varje höst detaljplanerar vi det kommande årets projekt, berättar Peter. Vi gör en översyn av en kraftstation ungefär vart 20:e år. Då renoveras turbiner och generatorer, styrsystem uppgraderas och den elektriska installationen ses över. Just nu är vi i slutfasen av ett projekt som gäller nytt styr- och kontrollsystem för kraftstationen i Fensbol där vi samarbetar med Semcon. Fortum Generation är koncernens bolag för kraftproduktion och äger hela eller delar av 211 vattenkraftverk i Sverige. De flesta finns i Mellansverige, och av dem finns tolv i Norsälvens avrinningsområde i mellersta Värmland. Fensbol är ett av dessa. Kraftverkets två generatorer installerades När aggregatet går med maximal last passerar liter vatten per sekund genom turbinerna, men i dag står turbinerna stilla. Anders Axelsson och Johan Nolander från Semcon i Karlstad lägger sista handen vid installationen av ett nytt system för övervakning och styrning av anläggningen. Vi har ett inarbetat koncept och behöver inte konstruera lösningen från grunden, utan utgår från befintliga lösningar som anpassas till just den här stationen, säger Johan, en erfaren elektroingenjör som är ute på sitt första uppdrag för Semcons räkning. I morgon ska allt vara klart för en veckas provdrift. Då ska stationen köras för fullt, och på Fortums övervakningscentral i Sveg ska systemets funktioner testas, till exempel reglering av turbinernas hastighet, hur mycket vatten intagsluckorna ska släppa in, kylpumpar, ventilation och smörjning av lager. Ett nytt styrsystem ökar inte effekten på anläggningen. Men genom att få bättre kontrollmöjligheter kan vi öka utnyttjandegraden och få ut en högre årsproduktion, säger Peter Blomberg. Som exempel ger han möjligheterna till förbättrad nivåreglering i dammen. Vattnets lägesenergi utnyttjas bättre om man kan hålla vattenytan högre och därmed vinna fallhöjd. Antalet inre fel som genererar falsklarm minskar, och detta leder till färre onödiga utryckningar. Dessutom blir anläggningen säkrare med moderna reläskydd. De känner om ström eller spänning blir fel och kopplar bort den felaktiga anläggningsdelen från elnätet innan det uppstår ytterligare skador, ungefär som en jordfelsbrytare. Där minskar vi risken för skador Höljes kraftverk är det nordligaste av Fortums kraftverk i Klarälven. Tillsammans med mindre kraftverk, som det i Fensbol, står vattenkraften för 37 procent av Fortums elproduktion. 18 future by semcon

19 Peter Blomberg Ålder: 47 år. Titel: Projektledare Fortum Services. Kontor: Fortum Karlstad. Göran Urby Ålder: 45 år. Titel: Chef för Hydro Power Services. Kontor: Semcon Karlstad. future by semcon

20 fokus: energiutmaningen Den småskaliga elproduktionen, med kraftstationer på under 1,5 megawatt, är definitivt en faktor att räkna med. Peter Blomberg, projektledare, Fortum Services både för vår driftpersonal och på aggregaten, samtidigt som behovet för inbyggt halogenbrandskydd i generatorerna försvinner. Att införa det nya styr- och kontrollsystemet tillsammans med utrustning för reläskydd, generatormagnetisering, elarbeten, dokumentation och utbildning är en investering på 3,5 miljoner kronor. Inom tio år ska enligt planeringen både generatorer och turbiner renoveras, ett större arbete som kommer att kosta mellan 10 och 15 miljoner kronor. I Sverige finns riktlinjer för hur dammsäkerheten ska utformas, där man till exempel måste värdera konsekvenserna av en dammbristning. Riktlinjerna talar också om hur dammkonstruktionen ska se ut, liksom hur övervakning och kontroll ska skötas. Det nya styrsystemet hjälper till att uppfylla kraven, med bland annat nivåkontroll och automatisk öppning av de utskovsluckor som tappar av dammen vid behov. Semcons samarbete med Fortum började för drygt tio år sedan när energibolaget beslutade att lägga ut en del av sin verksamhet inom styr- och kontrollsystemet. På Semcon Karlstad arbetar i dag ett tiotal personer med just elinstallationer för kontrollsystem. Vårt huvudkoncept för en vattenkraftstation är en komplett kontrollutrustning som bygger på ett antal industridatorer av PLC-typ. Dessutom ingår elkonstruktionen för stationen, allt från belysning till pumpar, motorer och dammluckor, säger Göran Urby, chef för Hydro Power Services vid Semcons kontor i Karlstad. Att ha en tioårig relation med sin kund i bagaget underlättar en hel del när det är dags för ett nytt projekt. Semcon har samarbetat med Fortum kring ett 10-tal projekt, de större tar drygt ett och ett halvt år, de mindre är projekt på runt sex månader. Projekten är komplexa eftersom det är många parter inblandade Fortum, Semcon, leverantörer av generatorer, turbiner och montage. Att veta hur upphandlingar, kravspecifikationer och projekten ser ut är förstås värdefullt för både oss och Fortum. Vi lär oss helt enkelt mer om kunden, säger Göran Urby. Inte många industrier har så stor spännvidd mellan stor och liten aktör som elkraftproduktionen. Kraftstationen i Fensbol, med sin effekt på 3,2 megawatt och årsproduktion på 12,5 gigawattimmar, är därmed en liten producent i elkraftbranschen. Men Fensbol är en av många, för det finns ett par hundra små och medelstora stationer bara i Värmland. De är ofta byggda i början eller mitten av 1900-talet och utplacerade i något av de många mindre vattendrag som finns i Sverige. Med en verkningsgrad som ofta ligger på cirka 90 procent är de fortfarande kraftfulla producenter av elektrisk energi. 20 future by semcon

21 Semcon utrustar vattenkraftverk med en komplett kontrollutrustning som ökar utnyttjandegraden och ger högre årsproduktion. Den småskaliga elproduktionen, med kraftstationer på under 1,5 megawatt, är definitivt en faktor att räkna med, säger Peter Blomberg. Småskalig el är en gammal företeelse, men i mitten av 1900-talet, under den stora utbyggnaden av storskalig vattenkraft och kärnkraft i Sverige, lades ett par tusen små kraftverk ner. Nu kan stationer i den storleken åter ha en positiv framtid. Tekniken finns där och produkterna kommer, sedan är det infrastrukturen med ställverk och distributionslinjer till stamnätet som måste byggas, säger Göran Urby. I den andra änden av skalan finns spetsteknologi som HVDC, High Voltage Direct Current. Att distribuera el som likström är inte nytt, men tekniken utvecklas ständigt. Fördelarna med ett nät med 800 kilovolt likström jämfört med 400 kilovolt växelström är att effektför- lusterna blir mindre, och att distributionen kan göras via kabel under jord eller under vatten. Det är i första hand för längre avstånd och när man vill koppla ihop olika kraftnät som HVDC är ett alternativ. Fortum Generation ser också framåt mot nya produktionsformer. Företaget forskar kring vågkraft tillsammans med Uppsala universitet och har börjat planera för egna vindkraftparker. Faktum är att den ökande andelen el från vindkraft ökar värdet på vattenkraften, säger Peter Blomberg. Elframställningen i en vindpark kan plötsligt upphöra, helt enkelt för att det slutar blåsa. Då behövs andra energikällor som kan fylla i det som fattas och stabilisera frekvensen i nätet. Tillverkningen av kärnkraftsel är trögrörlig, så det är bara vattenkraften som är tillräckligt flexibel för att i stort sett momentant anpassa produktionen till behoven. fakta Effektivare vattenkraftverk Det går att öka tillgänglighet och verkningsgrad i vattenkraftverk genom att: 3 Använda moderna styr- och kontrollsystem som förbättrar övervakning och säkerhet. 3 Renovera eller byta turbiner och generatorer. 3 Förbättra flödet i vattenvägen. Även Göran Urby ser erfarenheterna av kontrollsystem för vattenkraftverk som en möjlighet att nå in i andra områden inom energibranschen. Kontrollutrustning finns inte bara inom vattenkraften, den finns inom kärnkraft och i vindkraftparker, men även distributionsnät behöver kontrolleras. Så det finns möjligheter och definitivt en marknad för den kompetens som vi byggt upp på Semcon. 1 future by semcon

22 lösningen så löste semcon uppdraget för kunden pistol med dubbla funktioner Uppdraget: Industrileverantören Luna ville skapa en unik renhållningspistol för industrimiljöer med både sug- och blåsfunktion. Semcon fick i uppdrag att ta fram konceptet och leverera kompletta pistoler. Lösningen: Den första utmaningen var att hitta en teknisk lösning för att använda tryckluften som driver pistolen till att både suga upp och blåsa bort damm och skräp kring arbetsplatsen. Pistolen skulle dessutom få ett mer estetiskt och ergonomiskt utseende. Semcon arbetade parallellt med att ta fram den tekniska lösningen och den nya designen. Tack vare en egen prototypverkstad och egna verktygsmakare kunde design och funktion godkännas snabbt. Därefter kunde man gå vidare och tag fram plastverktyg för att producera plastdetaljerna. Resultatet: Den smidiga Luna Cleaner Gun med både sug- och blåsfunktion som är unik på världsmarknaden. Rätt dimensionerat munstycke Det svarta munstycket är sugrör, under sitter blåspistolen. Utmaningen med sugröret var att dimensionera det rätt; det ska ha en tillräckligt stor öppning för att kunna ta in smutspartiklar, men samtidigt måste sugkraften vara tillräckligt stor. Handtag ger dubbel funktion Sug- och blåsfunktionen regleras genom knappen som trycks in i handtaget. Tryck in den halvvägs och du får en dammsugare, tryck in den hela vägen och det blir en blåspistol. Pistolen drivs av tryckluft, där man med en genomtänkt teknisk lösning gjort det möjligt att kombinera två funktioner i en produkt. 22 future by semcon

23 Standardiserat och upphängbart Luna Cleaner Gun har en standardiserad luftanslutning som finns i industrin. Den levereras med en dammsugarpåse och går enkelt att komma åt och hänga undan med hjälp av kroken. Greppvänligt och smidigt Luna Cleaner Gun har gjorts greppvänlig och smidig genom att man tog fram modeller i början av projektet som var enkla att bearbeta och snabba att fräsa i. När ett alternativ återstod lackades modellen för att man bättre skulle kunna se och känna på den färdiga pistolen. Gediget och lättillverkat Produkten ska kännas gedigen och välgjord och andas kvalité. Utmaningen var också att göra produkten lätt att tillverka och lätt att montera. I ett tidigt skede tog man in verktygsmakare i projektet för att undvika problem när det gäller plastverktygen och monteringen. future by semcon

24 Q&A pernilla jonsson framtidsanalytiker Lågkonjunktur innebär sjunkande konsumtion och konkurser. Men sämre tider innebär också möjligheter. De som satsar på produktutveckling kan bli krisens vinnare. Det gäller att ha nya stjärnor att lansera vid rätt tidpunkt, säger framtidsanalytikern Pernilla Jonsson. text christofer brask foto thron ullberg Kriser innebär inte bara problem, utan också möjligheter. Det är Pernilla Jonsson själv ett levande exempel på. Hon arbetade i IT-branschen under de goda åren kring millennieskiftet. I samband med kraschen beslutade hon att gå tillbaka till den akademiska världen och skriva sin doktorsavhandling om miljövänliga konsumenter. Reaktionerna jag fick var ungefär: Men Gud! Hur kan du skriva om konsumenter som inte vill konsumera? Är du inte riktigt klok? Sedan råkade avhandlingen komma ut 2006 och då var den precis rätt i tiden, för då var alla plötsligt intresserade av miljö. Tajming är minst lika viktigt när det gäller produktutveckling. Det räcker inte att lansera en tekniskt fulländad produkt om den inte motsvarar konsumenternas behov blir det ändå ingen framgång på marknaden. Det gäller att vara först där behoven uppstår. Så nu är det rätt tid att se över innovationsportföljen, säger Pernilla Jonsson. Hon arbetar numera på konsultföretaget Kairos Future, som chef för avdelningen Consumer, Marketing & Innovation. Traditionellt är konsument, marknad och innovation tre områden som ligger långt ifrån varandra. Produktutveckling har varit teknikdrivet och teknikintensivt. Vad som hänt är att vi lever i en nyhetsdriven överflödsekonomi med ett så stort utbud av produkter och tjänster att det inte längre räcker att ha högst kvalitet eller lägst pris. Man måste titta på innovationer ur ett konsumentbehovsperspektiv. Innovation fungerar bäst när man kombinerar 24 future by semcon

25 future by semcon

26 Q&A pernilla jonsson framtidsanalytiker En lågkonjunktur orsakar inte bara oro i form av finansiella problem, utan också mentala skiften hos konsumenterna. Pernilla Jonsson, framtidsanalytiker, Kairos Future kunnande inom teknik med kunnande om konsument och marknad, säger Pernilla Jonsson. Kairos Future använder en metod som kallas Trend and Innovation Management Process, Trim. Man undersöker vilka förändringar i omvärlden som företagen bör ta hänsyn till när de utvecklar nya produkter. Under en lågkonjunktur blir detta arbete extra viktigt, enligt Pernilla Jonsson. Alla företag måste bromsa i en lågkonjunktur, men risken är att man bromsar för hårt och skär bort sådant som är väsentligt. Det är farligt, eftersom marknadslandskapet ofta förändras mycket i en lågkonjunktur. Dessutom är det lättare att pressa kostnaderna för innovationsprocessen eftersom det blir mindre konkurrens om resurser. Det blir även billigare att utforma nya marknadsföringskampanjer, billigare att köpa medieutrymme och så vidare. Du menar att man bör satsa sig ur krisen? Ja. Ett tydligt exempel är Apple, som drabbades hårt under IT-krisen Trots att bolagets intäkter föll med 33 procent ökade man investeringarna i forskning och utveckling med 13 procent. Detta ledde till att Apple kunde lansera Itunes 2003 samt Ipod Mini och Ipod Photo 2004, vilket inledde en period av kraftig expansion för företaget. Apples historia visar också att det är viktigt att göra research, så att man satsar på rätt saker. Deras innovationer är revolutionerande på ett grundläggande plan. Hur påverkas konsumenternas beteende i en lågkonjunktur, förutom att vi håller hårt i plånboken? En lågkonjunktur orsakar inte bara oro i form av finansiella problem, utan också mentala skiften hos konsumenterna. Inte bara från lyxkonsumtion till enklare konsumtion, utan krisen påverkar också vår syn på världen. Vi kan nu se ett stort skifte i hur vi ser på krediter, om det blir riktigt illa. Då måste företagen ha beredskap: Vad händer om folk börjar skära ner på sina konsumentkrediter? Hur slår det mot oss? Hur måste vi förändra vårt upplägg? Ända sedan General Electric började finansiera sina konsumenters kylskåpsköp har företag jobbat med den här typen av lösningar för att driva intäkter. Det är förresten talande att General Electric kläckte idén om finansiering under depressionen på 30-talet det är just vad en lågkonjunktur handlar om, att upptäcka möjligheter som ligger gömda i olika typer av förändringar. Kan företagens målgrupper förändras till följd av krisen? Ja, det kan vara så. När man tittar globalt påverkas olika marknader på olika sätt. Men även inom marknader slår krisen olika hårt. I USA är delstater som Kalifornien, Arizona och Michigan hårt drabbade av finanskrisen vad gäller konsumentkrediter, men i andra stater har det inte slagit alls lika hårt. Då har du väldigt olika förutsättningar för att sälja dina varor i olika delstater. Om man tittar på demografiska grupper slår krisen också olika på Pernilla Jonsson Ålder: 36 år. Bor: Saltsjö-Boo utanför Stockholm. Familj: Gift, ett barn. Gör: Chef för avdelningen Consumer, Marketing & Research på Kairos Future. Utbildning: Doktor i företagsekonomi/konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Lyssnar på: Min Ipod. Läser: Senast Thomas Johanssons bok Makeovermani: om dr. Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget. olika marknader. I länder där 40-talister har en stor del av sin pension placerad i aktier har många sett den delen av sina pensionsbesparingar halveras det senaste året. Det kan göra att ett segment som traditionellt sett varit väldigt köpstarkt nu inte alls är det. Företagen måste gå in och noggrant studera hur deras geografiska marknader och demografiska kundsegment ser ut. Gör man inte detta kan man inte heller välja ut vilka innovationer man ska gå vidare med. Det gäller också att satsa på de stora innovationerna, som verkligen har en marknad. Enligt Harvard Business Review har andelen stora innovationer i företagens innovationsportföljer minskat från 20,4 procent till 11,5 procent under perioden 1993 till Vi ser alltså en krympande andel av de riktigt revolutionerande innovationerna. Det här är en risk. Systemen kan täppas till av de små produktutvecklingarna som får ta för mycket resurser. Vad är då en stor produktutveckling? Att man gör mer än bara ändrar storleken eller förbättrar en redan existerande produkt. Förpackningen kan också vara revolutionerande bag-in-boxen som alternativ till vinflaskan är ett lysande exempel. Hur knäcker man de stora, revolutionerande idéerna? Man måste komma konsumenterna nära. Vi använder etnografiska metoder, observerar och talar med konsumenterna i deras miljö. Vi låter till exempel konsumenterna dokumentera sin vardag på olika sätt, med videokamera eller mobiltelefon, och analyserar sedan resultatet. Om man kombinerar det här med kvantitativa studier, gärna med information från företagets egna databaser, får man en robust kombination av konsumentinformation. Den kan hjälpa dig att både hitta större innovationer, men också bedöma deras marknadspotential på ett bra sätt. Kan du ge några exempel på produkter som kommit fram på det sättet? Electrolux har jobbat mycket med studier. 26 future by semcon

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

Etanol i Fokus. Hållbara etanolsystem! Här och nu, globalt och för framtiden. Sid 6-7. På väg mot hållbara transporter

Etanol i Fokus. Hållbara etanolsystem! Här och nu, globalt och för framtiden. Sid 6-7. På väg mot hållbara transporter ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIOALCOHOL FUEL FOUNDATION ANNONS Mars 2008 På väg mot hållbara transporter Etanol i Fokus Nya möjligheter för Sverige som miljö- och industrination. Sid 8-9

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

utblick Lyxkryssarens flygande öga

utblick Lyxkryssarens flygande öga utblick En 2 15 ny tidning från ABB Sverige Lyxkryssarens flygande öga Kampen mot klockan 14 På 15 år ska Göteborg Energi göra staden oberoende av fossilt bränsle Solen visar vägen 20 Alla är överens om

Läs mer

Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009

Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009 Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009 ABB Annual Report 2009 Drivkrafter för hållbar tillväxt UG4 Om ABB ABB är ett av världens ledande kraft och automationsföretag. Vi tillhandahåller

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg Vågenergi från havsbotten Fortum 1 2008 Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Ett nyhetsmagasin från Elforsk #1 2014 Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Efterfrågeflexibilitet En flexibel elanvändning kan göra en

Läs mer