20/ Festival /14. An open source festival. Version 2.0. Projektförslag till Umeå2014, Kulturhuvudstad i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20/ Festival /14. An open source festival. Version 2.0. Projektförslag till Umeå2014, Kulturhuvudstad i Europa"

Transkript

1 20/ Festival /14 Version 2.0 Projektförslag till Umeå2014, Kulturhuvudstad i Europa An open source festival»den kollektiva peppen som finns i Umeå är skälet till varför det här kommer att fungera«victor Hillebjörk, initiativtagare

2 Index Sökande organisation/organisationsnummer s. 3 Plats för projektet s. 4 Tid för projektet s. 5 Medsökande organisationer s. 5 PROJEKTBESKRIVNING 1 Projektets syfte & mål s Kuratorskap s Crowdfunding s Medskapande s ABC-guide för musikfestivaler s Mer om festi valens innehåll & arrangemang... s Målgrupp s Projektets roll/aktivitet under kultur huvudstadsåret s Hur projektet arbetar långsiktigt utifrån kulturhuvudstadsårets mål s Hur projektet genom syras av de kännetecken som präglar ett kulturhuvudstadsprojekt s Hur projektet planerar för långsiktig utveckling s Tillvägagångssätt/Metod s Lite mer bakgrund först s Så här ska vi sälja alla biljetter! s Överenskomna samarbetsorganisationer s Kostnader & finansiering s Startkapital s Genomförande av festivalen s Avslutningsvis s Litteraturförteckning s. 52

3 Sökande organisation /organisationsnummer: När vi har lyckats attrahera det startkapital som presenteras i tårtdiagrammet på sida 48, kommer en organisation att byggas upp vars uppgift är att driva projektet. Bolagsformen är ännu oklar men det lutar åt antingen aktiebolag eller förening. En viktig sak att känna till om projektet är att oavsett bolagsform kommer eventuell vinst att återinvesteras i ett nytt musikevenemang i Umeå år Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att genomföra en uppföljning på denna festival år 2015 kommer eventuell vinst istället att gå till kulturföreningen Humlan i syfte att stärka deras befintliga festivaler. Adress Festival 2014, c/o Kreator, Parkgatan 2, Umeå Telefon Kontaktperson Victor Hillebjörk E-postadress Webbsida s. 3

4 Plats för projektet Festivalen är planerad att äga rum i Umeå centrum. Den främsta anledningen till detta är att vi tror att tröskeln för att besöka festivalen då blir mindre för de äldre biljettköparna, i jämförelse med att ta sig till ett festivalområde i exempelvis I20-skogen. I centrum finns en stor del av den nödvändiga infrastrukturen samt många naturligt avgränsade ytor som lämpar sig väl som festivalscener och där det dessutom inte bor alltför många människor (Rådhustorget, Vänortsparken, Döbelns park, Folkets Hus med flera). Platsen för den riktigt stora scenen saknas dock, åtminstone vid en första anblick. Vi har emellertid en idé som inte bara kan lösa det problemet utan som dessutom kan ge festivalen ytterligare attraktionsvärde. Idén är att bygga upp festivalens största scen på en flytande pråm som är förankrad mitt i Umeälven. Där skulle den stå riktad mot den nya Kulturväven och publiken skulle få sprida ut sig på taket av den nya byggnaden, i Rådhusparken och resten av området längs kajen. Vi hoppas att detta kommer ge Umeåborna ett ansikte till visionen»staden mellan broarna«. Eftersom att festivalens storlek kommer att avgöras utifrån hur många biljetter vi säljer (se sida 9-15 om crowdfunding) kan det emellertid bli aktuellt att festivalen, delvis eller helt och hållet, måste flyttas till annan plats. Alternativa områden som vi har tittat närmare på är Nolia-området, Gammliavallen och Nydala. s. 4

5 Tid för projektet Arrangemanget är en sommarfestival och preliminära datum är torsdagsöndag juli Det är dock oklart om det blir en endags-, tvådagseller en flerdagsfestival, det beror på hur många biljetter vi lyckas sälja. Ovan nämnda datum är helgen innan YMCA World Festival börjar i Umeå (19-27 juli) vilket är en fördel då vi båda har en inställning att samarbeta runt till exempel scenfrågor, logistik och infrastruktur. I diskussioner med människor från livebranschen har dessa datum även visat sig vara bra ur en strategisk synpunkt. Man menar att tidpunkten ger goda förutsättningar för att kunna boka de riktigt stora artisterna som turnerar i Europa under den perioden. Timingen gentemot andra festivaler i Sverige är också god, se kalendariet nedan för mer information om detta. M M M JUNI 2014 T O T F L S JULI 2014 T O T F L S AUGUSTI 2014 T O T F L S Hultsfred Peace & Love (exklusive förfest) Roskilde (exklusive förfest) Festival 2014 YMCA World Festival Storsjöyran Stockholm Music & Arts Way Out West Medsökande organisationer Det finns inga medsökande organisationer men däremot en avsikt till samverkan med många organisationer på både lokal, regional och nationell nivå. Idéer finns även om internationella samarbeten. Läs mer under avsnittet Överenskomna samarbetsorganisationer på sida s. 5

6 PROJEKTBESKRIVNING 1 Projektets syfte & mål I Umeå har musikkulturen alltid byggts nerifrån och upp. Från gräsrötterna i slitna replokaler till de stora internationella scenerna. Utan att ha vetenskaplig uppbackning dristar vi oss till att påstå att Umeå förmodligen har flest kvalitativa band per-capita i hela världen. Det här handlar om band som en gång spelat på samma fritidsgårdar, harvat i samma vattenskadade källare, omskrivits i samma lokala fanzines och i stort delat varandras erfarenheter trots att de kommit från vitt skilda genres. Det är i den här myllan, utifrån precis denna gör-det-själv-anda och deltagarkultur, som vi vill att Festival 2014 ska växa fram. Det kommer att bli fantastiskt, frågan är bara hur fantastiskt. Med hjälp av den kollektiva intelligensen och den samlade kreativiteten hos tusentals potentiella besökare hoppas vi tillsammans kunna etablera en återkommande festival i världsklass. Det har Umeå gjort sig förtjänt av. Varje gång det görs försök att skapa större populärkulturella musikevenemang i Umeå sker det utan förankring i stadens musikliv. Ofta är det kommersiella krafter som leder initiativen och resultaten tenderar att bli»rix FM Festival«eller något liknande där de bokade artisterna präglas av radiokanalernas topplistor snarare än av Umeås autentiska och genuina musikscen. Vårt mål är att skapa en årligt återkommande musikfestival i stor skala, som behåller själen från Umeås musikscen. Vi ska lyckas med detta genom att tillämpa en filosofi av medskapande där vi bjuder in folket och människorna från musikscenen och låter dem vara delaktiga genom hela processen. Vår metod vilar på fyra ben som vi på följande sidor kommer att utveckla. När man beaktar denna metod, tillvägagångssättet, kommer kopplingen till det Open Source*-tänk som Umeås kulturhuvudstadsansökan bygger på att bli mycket tydligt. Att vi har inspirerats av Ert sätt att tänka är inget vi hymlar om, tvärtom ser vi det som en styrka. Festivalen, som är tänkt att genomföras för första gången år 2014, blir då en naturlig del av kulturhuvudstadsåret eftersom den står för samma kärnvärden som Umeå2014 genomsyras av. Vi har till och med gått så långt att vi har valt att lyfta fram begreppet Open Source som en del av festivalens beskrivande devis:»an Open Source Festival«. * Open Source är ett begrepp som i sin ursprungliga form avser datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. När man använder begreppet i arrangörssammanhang inom kultursfären åsyftas en inbjudande mentalitet samt att medskapande från folket blir en naturlig del av arrangemanget. Tanken med att bjuda in människor till delaktighet genom Open Source, är dock inte detsamma som att amatörisera. Tvärtom handlar det om att förbättra kvaliteten genom att engagera fler individer och därgenom få nya insikter. s. 6

7 De fyra benen som festivalens Open Source-metod vilar på: Kuratorskap Vi kommer inte att bygga upp en central festivalorganisation som besitter all makt och allt inflytande över vilka artister som ska bokas. I stället kommer detta ansvar att delas ut till befintliga konsert- och festivalarrangörer som redan är verksamma i Västerbottensregionen eller på annat sätt har kopplingar hit. Festivalområdet i sig kommer att se ut lite som en pizza där olika arrangörer fått varsin»slice«att ta hand om. Crowdfunding Vi kommer att vända oss till allmänheten och be om hjälp med finansieringen av festivalen. Det innebär i praktiken att vi kommer att sälja biljetter till festivalen i förväg, innan vi har bokat alla artister. Om vi inte uppnår ett på förhand uppsatt crowdfunding-mål och festivalen inte skulle kunna genomföras på det som vi har beskrivit, åtar vi oss ansvaret att återbetala pengarna till de enskilda finansiärerna. Om vi däremot säljer fler biljetter än crowdfunding-målet kan vi i stället boka ännu fler artister. Makten över hur stor festivalen i slutändan blir ligger alltså hos biljettköparna. På så sätt skulle man kunna säga att festivalen är en skalbar produkt. Medskapande Alla som vill kommer att få vara delaktiga, hjälpa till och även erhålla reellt inflytande över festivalens inriktning. Detta ställer naturligtvis höga krav på interaktionsfunktioner på vår webbplats, eftersom det är främst genom denna kanal som engagerade individer ska kunna delta i festivalens utformning på. Omröstningar och diskussioner på webbplatsen kommer till exempel att styra vilka artister som vi bokar för Folkets Scen vilken blir en av scenerna på festivalområdet. ABC-guide för musikfestivaler Allt arbete inom projektet kommer att dokumenteras och sammanställas i en ABC-guide som förklarar hur festivalen byggdes upp. Detta blir ett fritt och öppet dokument som kommer att finnas översatt till olika språk och bli ett mervärde för alla som är intresserade. 1.1 Kuratorskap För att säkerställa att själen från Umeås musikscen bevaras, kommer festivalens band och artister inte att bokas av en central festivalorganisation. Istället lägger vi ut makten över detta till befintliga konsert- och festivalarrangörer som redan är verksamma i Västerbottensregionen eller har andra kopplingar hit. Idén är att dela upp festivalområdet i olika mindre områden som sedan ansvarsmässigt fördelas mellan de grupper av människor som vi har valt att kalla kuratorer. Inom konstvärlden brukar man på samma sätt använda denna benämning (»curators«) för någon som skapar en utställning, vilket i konstsammanhang innebär ansvar för val av konstnärer och/ eller konstnärliga verk och att skapa ett sammanhang, ett tema eller en pro- s. 7

8 blemställning för utställningen. På samma sätt kommer kuratorernas roll i festivalens utformning även att innebära arbete med helhetsupplevelsen på deras respektive område i form av scendekor, stämningsljud/-ljus, utsmyckning med mera. Omfattningen på insatsen från de olika aktörerna kommer att variera. Humlan som är en av de redan överenskomna kuratorerna har till exempel stor erfarenhet av att arrangera egna festivaler och kan därför ta ett större ansvar för sitt område. De aktörer som redan är överenskomna kuratorer presenteras på kartan nedan. 4 1 ~ Karta över Umeå ~ Hiphop-scen kuraterad av 5 Punk-scen kuraterad av 4 2 Indie-scen kuraterad av Pop-scen kuraterad av Reggae- & dancehall-scen kuraterad av 6 Rock-scen kuraterad av Eventuell huvudscen i Umeåälven Humlan är en ideell kulturförening som bland annat ligger bakom Sveriges största inomhusfestival Umeå Open. Random Bastards är ett kreativt kollektiv som bland annat skapar musik, skateboard- och snowboardfilmer. De är också arrangörer av klubben Goodfellas som har sin utgångspunkt i dubstep och hiphop. Femtastic är ett boknings- och produktionsbolag. De jobbar som ett kreativt kollektiv och verkar för organisering av kvinnliga aktörer i musikoch kulturbranschen. Deras klubb med samma namn har gjort succé i både Umeå och Stockholm under de senaste åren. Ny Våg är hjärtat i punkumeå och Dennis Lyxzéns skötebarn när han inte sjunger i något av sina framgångsrika band. Det går knappast att hitta en tyngre kurator till festivalens punkscen oavsett var man letar. Shape Up! är en omtalad klubb som arrangerades i Umeå Under den intensiva perioden bjöd klubben på galna dansgolv, sprängda s. 8

9 högtalare och fullsatta hus. Klubben har sedan dess även haft en spinn-off som huserat på Debaser i Stockholm. Scharinska är en legendarisk rockklubb som representerar en tydlig bild av hjärtat av musikumeå. Roligt att veta är att alla andra kuratorer har huserat med sina arrangemang hos Scharinska vid något tillfälle. Å På festivalens webbsida kommer själva crowdfunding-plattformen att finnas. Den kommer fungera ungefär som en webbshop, där de olika nivåerna är förpackade som varor som man kan köpa Google Trends»Crowdfunding«Search Volume Index News Reference Volume SCALE IS BASED ON THE AVERAGE WORLDWIDE TRAFFIC OF»CROWDFUNDING«IN ALL YEARS ÅCrowdfunding började populariseras som begrepp under senare hälften av 2010, sedan dess har trenden varit starkt tilltagande. Det ser vi ett tydligt bevis på i diagrammet ovan som visar sökvolymen efter begreppet på sökmotorn Google. En bra kurator har: Varit aktiv inom Umeås/Västerbottens kulturliv under en längre period och haft betydelse för musikscenen här Ett känt varumärke och kan hjälpa oss att förmedla en bild över vilken typ av festival det kommer att bli i slutändan Ett kontaktnät som kan ge ingångar till intressanta/bra bokningar Tack vare kuratorernas etablerade varumärken kommer medverkan från dessa aktörer att underlätta biljettförsäljningen på lokal/regional nivå. Eftersom att man känner till dem sedan tidigare köper man inte längre grisen i säcken så att säga. Sett ur ett nationellt och inte minst ett internationellt perspektiv är dessa aktörer emellertid förhållandevis okända. Därför kommer vi även att koppla kända personligheter till varje scen, som genremässigt går att knyta till de olika lokala kuratorerna. Detta går ihop med festivalens finansieringsmodell och därför utvecklar vi detta härnäst i denna ansökan, under crowdfunding-avsnittet som följer fram till sida Crowdfunding Festivaler har ofta svårt att gå ihop ekonomiskt. Problemet är att man genomför bokningar och drar på sig kostnader innan man vet hur många biljetter man kommer att sälja, sedan är det bara att hoppas att besökarna inte sviker. Vi vill göra tvärtom, vi vill sälja biljetterna innan artisterna är bokade. Detta genom att tillämpa finansieringsmodellen crowdfunding. Fenomenet crowdfunding är egentligen ingenting nytt. Det var till stor del tack vare denna metod som Barack Obamas valkampanj blev en succé Det brittiska rockbandet Marillion brukar nämnas som det första kända exemplet på crowdfunding, när deras fans på eget initiativ samlade ihop $60,000 via internet för att finansiera deras USA-turné Rötterna till crowdfunding går att hitta i den gamla kooperativa grundtanken, en ekonomisk samverkan där medlemmar till exempel kan vara både ägare och konsumenter. Crowdfunding är en bra metod för att finansiera idéer där man inte kan hitta en enskild investerare som kan täcka hela kapitalbehovet. I stället vänder man sig till ett stort antal mindre kapitalstarka finansiärer och förklarar att man behöver pengar på förhand för att en idé ska kunna förverkligas. När man crowdfundar idéer sätter man ofta upp ett mål över hur mycket pengar man behöver och en deadline när summan ska vara insamlad. Om man inte uppnår sitt mål i tid återbetalas alla pengar. Vårt crowdfunding-mål är sålda biljetter, vilket ger en minsta festivalbudget på 12,75 miljoner kronor, inklusive budgeterat startkapital, diverse extern försäljning och beräknade sponsorintäkter. Detta måste säkras före 31 augusti 2013 för att festivalen ska kunna bli av på det sätt som vi beskriver i det här projektförslaget. s. 9

10 Om vi inte skulle uppnå sålda biljetter åtar vi oss alltså att återbetala pengarna till de crowdfunding-finansiärer som vill lämna igen sina biljetter (detta scenario återkommer vi till längre fram). Det innebär att vi inte kan använda pengarna från biljettförsäljningen i den löpande verksamheten förrän vi vet att vi garanterat kommer att nå det uppsatta målet, vilket vidare innebär att vi behöver ett startkapital för att driva projektet fram tills dess. Startkapitalet är budgeterat till 7,3 miljoner kronor och ska täcka uppbyggnaden av webbplattformen som innefattar betalsystemet, artistbudget på 3 miljoner kronor för att boka ett antal artister som blir grunden i festivalens utbud, personalkostnader och inte minst en marknadsföringskampanj som gör att vi säljer de första biljetterna. budget Vi kommer att vända oss till allmänheten och be om hjälp med finansieringen av festivalen genom att tillämpa crowdfunding. Det speciella med crowdfunding kan sammanfatttas som att»köparen«betalar innan»säljaren«har tagit fram produkten. Det vanligaste är att pengarna samlas in via en internetbaserad plattform, så kommer också att ske när det gäller festivalen. Det finns ett antal etablerade crowdfundingtjänster på nätet som samlar olika projekt på sina webbplatser. De största tjänsterna heter kickstarter.com och indiegogo.com. Vi kommer dock att bygga en egen skräddarsydd lösning. Det främsta skälet till detta är att vi ser en risk i att man inte skulle förstå projektets potential om vi skulle underordna oss en plattform. Oss veterligen kommer detta vara första gången i världen som man finansierar en festival genom crowdfunding. Det typiska projektet på de etablerade plattformarna söker runt hundra tusen kronor medan vi kommer att söka flera miljoner. Andra nackdelar med de etablerade tjänsterna är dels att man tvingas följa deras designmallar och dels att de tar ut en avgift på 5-7% av summan som projektet samlar in. Den största fördelen med att nyttja en redan etablerad plattform är emellertid att vi på så sätt skulle få s. 10

11 en oberoende part som håller pengarna, vilket skulle ge trovärdighet. Här hoppas vi istället att Umeå kommun ska kunna fylla denna funktion och fungera som övervakare av bankkontot där pengarna förvaras tills crowdfunding-målet är uppnått. En viktig sak att understryka är att plattformen inte kommer att byggas upp helt från grunden. Istället kommer vi att integrera befintliga system för betalningar och biljetthantering på festivalens webbsida, via leverantörer som Paypal och Ticnet. 50 sek = sek sek = TKT sek = TKT 01 TKT 02 TKT sek = sek = TKT 01 TKT 02 TKT sek = sek 1500 sek = TKT 01 TKT 02 TKT sek = TKT 01 TKT 02 TKT sek = sek = TKT 01 TKT 02 TKT sek = HELLO MY NAME IS 500 sek = + TKT 5000 sek = TKT 01 TKT 02 TKT 03 På festivalens webbsida kommer vi att sälja olika typer av produkter. Om man till exempel bidrar med 200 kr får man en T-shirt och rätten att visa ett meddelande i smslängd på en storbildsskärm under festivalen. För 500 kr får man bl.a. en internetbiljett till festivalens livestream. Incitamentet till att gå in som crowfunding-finansiär är att man får någonting tillbaka för pengarna man bidrar med. Finansiärernas belöning kommer att stå i relation till pengarna man går in med och som illustrationen ovan visar får man till exempel en T-shirt för 100 kr och en endagsbiljett till festivalen för 750 kr. Denna endagsbiljett kommer emellertid att uppgraderas till ett festivalpass som gäller under flera dagar under förutsättning att vi når en viss gräns i biljettförsäljning och att festivalen då får en tillräckligt stor budget för att kunna genomföras under flera dagar. Om vi endast säljer biljetter kan vi nämligen bara göra en endagsfestival, men om vi däremot säljer biljetter räcker pengarna till för att arrangera en tvådagarsfestival. Om vi säljer biljetter kan vi arrangera en tredagarsfestival. Och så vidare. Detta upplägg bygger även på en stegrande prismodell som presenteras nedan och som finns till för att stimulera biljettförsäljningen. Det ska löna sig att gå in med pengar i ett tidigt skede. När man crowdfundar en festival på detta sätt uppstår en spännande ef- s. 11

12 fekt ur ett kommunikativt perspektiv. Varje finansiär blir nämligen en naturlig ambassadör eftersom att man med säkerhet vill att festivalen ska äga rum när man har stöttat initiativet och fått en biljett i utbyte. Följaktligen blir man benägen att berätta om festivalen för människor i sin omgivning, till exempel genom att posta länkar till webbsidan via sociala medier. Genom att vara medveten om detta och på olika sätt stimulera finansiärernas engagemang kan vi uppnå en stark»word of mouth-effekt«. Denna ambassadörskapskänsla kommer sannolikt att stärkas ytterligare på grund av att varje individuell finansiär har möjlighet att välja hur denne vill placera sina pengar. När man går in med sitt crowdfunding-medel kommer man nämligen erbjudas valet att satsa sina pengar på någon eller några av de specifika scenerna på festivalområdet. Förinställningen är dock att man fördelar sina pengar jämt mellan de olika kuratorernas scener. Crowdfunding-stegen 40 m SEK 37.5 m SEK = 4-dags festival 30 m SEK 20 m SEK 10 m SEK 6 m SEK m SEK = 1-dags festival m SEK = 2-dags festival 28 m SEK = 3-dags festival 750 sek/bilj sek/bilj sek/bilj sek/bilj. Startkapital biljetter biljetter biljetter biljetter Ambassadörskaps-potentialen slutar dock inte där, något som är extra spännande med att crowdfunda en festival är att produkten är just skalbar och att vår prismodell bygger på detta. Det kan låta diffust men teorin är enkel: ju fler biljetter vi säljer, desto större kan festivalområdet bli och desto fler och mer välkända artister kan vi boka. Detta ska komma dem som trod- s. 12

13 de på oss i början till gagn! För att förmedla den kommunikativa vinsten med detta tydligt kan vi illustrera med ett konkret exempel: En person som bidrar med 750 kr i början av crowdfunding-perioden och i utbyte får en endagsbiljett kan få se ännu fler världsartister utan att betala något extra, om festivalen säljer tillräckligt med biljetter och dennes endagsbiljett uppgraderas till ett festivalpass som gäller under flera dagar. Varje finansiär blir alltså en potentiell ambassadör även efter att crowdfunding-målet är uppnått och kommer med all sannolikhet att vara villig att fortsätta sprida budskapet eftersom denne fortfarande har något att vinna på det. Vi har sett exempel på många andra crowdfunding-projekt med skalbara produkter som har lyckats bra. Detta koncept har vi sedan utvecklat genom att tillägga en prismodell som bygger på en stegrande skala och gör att det lönar sig att gå in som finansiär i en ett tidigt skede (detta möjliggörs i sin tur av att vi som tidigare nämnt bygger en egen skräddarsydd lösning istället för att underordna oss en färdig crowdfunding-plattform). Med utgångspunkt i detta törs vi lova att det kommer att finnas en»tipping point«, en punkt där vi nått en kritisk massa och festivalens biljetter mer eller mindre kommer att sälja sig själva. Den stora utmaningen blir att ta sig förbi den gränsen. Tillbaka till kuratorerna igen Vi nämnde tidigare att vi skulle återkomma till kuratorerna längre fram under crowdfunding-avsnittet och det har blivit dags för det nu. Som redan konstaterats är de lokala kuratorerna förhållandevis okända ur ett nationellt och inte minst ur ett internationellt perspektiv. Därför kommer vi även att koppla kända personligheter till varje scen, som genremässigt går att knyta till de lokala kuratorerna. Idén hänger ihop med vilka artister som bokas allra först, med hjälp av startkapitalet. Vid den första nivån i crowdfunding-stegen, biljetter, får varje lokal kurator presentera en egen akt. Om vi endast skulle sälja biljetter är det dessa akter, tillsammans med ett antal nationella och lokala artister, som skulle stå för uppträdandena på festivalen. Om vi däremot uppnår nästa nivå, sålda biljetter, kommer de tidigare bokade akterna inte längre endast att uppträda på festivalen utan dessa blir då även konstnärliga ledare för den scenen de tillhör, i samarbete med den lokala kuratorn som ursprungligen har bokat dem. Det är utifrån dessa premisser som de initiala artisterna bokas. Det leder vidare till att dessa artister, tillsammans med den lokala kuratorn, har makten och inflytandet över vilka som ska uppträda på festivalen i de kommande nivåerna i crowdfundingstegen. Upplägget presenteras närmare i tabellen på följande sida. Skälet till att vi vill jobba med den här modellen är framförallt för att det kommer att underlätta biljettförsäljningen. Tack vare dessa samarbeten kommer vi att kunna kommunicera en tydlig profil av festivalen och ge en bild av vad man kan förvänta sig för typ av musik, utan att nödgas boka allt för många artister innan vi vet hur många biljetter som kommer att säljas. I stället låter vi de etablerade artisterna berätta vilka artister de i sin tur skulle boka om vi uppnår de olika nivåerna. Det är även rimligt att vänta sig att dessa samarbeten kommer att underlätta själva artistbokningen. Låt oss ta den svenska artisten Robyn som exempel och anta att Humlan, som är kurator över pop-scenen på festivalen, skulle lyckas boka s. 13

14 EXEMPEL* PÅ ARTISTER SOM SKULLE KUNNA BOKAS I CROWDFUNDING-STEGEN biljetter 1-dagsfestival Biljettpris 750 kr biljetter 2-dagsfestival Biljettpris kr biljetter 3-dagsfestival Biljettpris kr biljetter 4-dagsfestival Biljettpris kr Pop-scenen Kurator Humlan Bokade akter Robyn & ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Humlan & Robyn Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Gossip Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Dj Mujava Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Madonna Rock-scenen Kurator Scharinska Bokade akter Phoenix & ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Scharinska & Phoenix Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Dinosaur jr Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Black Keys Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Patti Smith Dancehall/ reggae-scenen Kurator Femtastic Bokade akter Ms. Dynamite & ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Femtastic & Ms. Dynamite Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Mavado Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas även Estelle Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Azaelia Banks Punk-scenen Kurator Ny Våg Bokade akter Fugazi & ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Ny Våg & Fugazi Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Bikini Kill Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Lungfish Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Big Black Hiphop-scenen Kurator Random Bastards Bokade akter The Roots + ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Random Bastards & The Roots Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Jazzyfatnastees Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas A Tribe Called Quest Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Public Enemy Indie-scenen Kurator Shape-Up! Bokade akter Wilco + ett antal nationella och lokala artister ur genren Kurator Shape-Up!+Wilco Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas The Breeders Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Sufjan Stevens Bokade akter Utöver tidigare innehåll bokas Tom Waits *OBS! Detta är endast exempel och inte de slutgiltiga artisterna som vi kommer att försöka boka henne som sin första akt. Låt oss vidare anta att vi uppnår den andra nivån i crowfunding-stegen ( sålda biljetter) och föreställa oss att Robyn då inte bara uppträder på festivalen utan även blir konstnärlig ledare för pop-scenen. I ett sådant scenario är det alltså Robyn som skulle vara ansiktet utåt för pop-scenen och vara den person som förmedlar vilka artister hon skulle boka. Detta skulle inte bara låta mer spännande än om vi själva skulle förmedla de tilltänka artistbokningarna, det skulle dessutom bli mer trovärdigt. Under hennes tid som turnerande musiker har hon näm- s. 14

15 ligen skapat sig kontakter och lärt känna många etablerade artister runtom i världen vilket gör att hon får en annan typ av ingång och kan gå direkt till källan istället för att använda den traditionella vägen via bokningsbolag och agenter. Det är till exempel allmänt känt att pop-ikonen Madonna är en beundrare av Robyn, dessa har även turnerat tillsammans. Rollen för den kända personen (Robyn i exemplet ovan) skulle kunna beskrivas som konstnärlig ledare, medan det praktiska arbetet utförs i större utsträckning av den lokala kuratorn. Här uppstår en intressant samverkan mellan lokala aktörer och internationellt etablerade artister. Detta är något som kommer att gynna Umeås kulturliv på lång sikt och borde vara intressant med tanke på Umeås roll som Europas kulturhuvudstad. Festivalens storlek bestäms av publiken Det är i allra högsta grad ett troligt scenario att vi lyckas sälja de biljetter som är vårt crowdfunding-mål. Anledningen är att vi inte kommer att gå ut med projektet och börja crowdfunda förrän vi först har lyckats attrahera det startkapital på 7,3 Mkr som presenteras i tårtdiagrammet på sida 48. Tre av dessa miljoner är öronmärkta som»artistbudget«och med dessa medel kan vi, utifrån bokningsbolagens erfarenhet, boka artister som vi redan vet lockar en större publik än personer. Om vi detta till trots skulle hamna på en slutförsäljningssiffra under vår miniminivå kan vi ändå arrangera en festival, även om det inte skulle bli på precis det sätt vi har tänkt. De ursprungligen bokade akterna har vi redan finansierat med startkapitalet och ett antal nationella och lokala band samt en lokal att husera i skulle vi fortfarande kunna boka för biljettintäkterna som kommit in därefter. Låt oss tänka oss ett skräckscenario: trots bokade akter som vanligtvis säljer mer än biljetter, har vi av någon anledning inte fått sålt mer än biljetter när vår deadline för crowdfunding-perioden nåtts. I det läget måste vi vara beredda att återbetala pengarna till dem som vill eftersom den utfästelsen har getts under försäljningsperioden. Låt oss även beräkna detta pessimistiskt, att personer vill ha sina biljetter återbetalda. Det ger oss fortfarande en budget på drygt 1 Mkr (1500 betalande x 750 kr, delat på 1,06 för att räkna bort 6% moms; på detta tillkommer även försäljning av alkoholrättigheter, sponsorintäkter med mera) som mer än gott räcker för att boka en lokal som Folkets Hus som har kapacitet att rymma denna publik. Denna budget är också tillräcklig för att fylla på utbudet av akter med några nationella och lokala artister. Med andra ord kan man säga att det är bestämt att det kommer att bli en festival i Umeå sommaren 2014, redan när vi går ut och börjar crowdfunda. Frågan är bara hur stor den kommer att bli. Då kan man fråga sig varför vi ska ha ett crowdfunding-mål över huvudtaget? Svaret på den frågan är att detta är ett kommunikativt grepp. Att kunna säga till crowdfunding-finansiärerna att de får tillbaka sina pengar om vi inte lyckas sälja minst biljetter är ett säljstimulerande budskap. Det visar hur höga ambitioner vi har med projektet och sätter ribban högt. Och sedan är det just detta, kanske det viktigaste i sammanhanget; att vi gör det tillsammans och att hela festivalens existens vilar på folkets engagemang, som gör det till en världsunik idé och skapar ett enormt stort PR-värde. s. 15

16 1.3 Medskapande Folkets involvering i festivalen kommer inte att sluta vid finansieringen. Vi vill skapa folkets festival och för att kunna leva upp till detta behöver deltagandet gå bortom att biljettköparna blir passiva konsumenter. Vi kommer att sträva efter att outsourca så mycket som möjligt på publiken vi riktar oss mot genom att tillämpa så kallad crowd sourcing. Till exempel kommer vi att erbjuda något som vi kallar för ett action kit via vår webbplats: färdiga kit med affischer, flyers och stickers som de som vill ska kunna beställa för att kunna sprida ordet om festivalen. Det kommer även att finnas ett digitalt action kit med färdiga profilbilder, banderoller och andra digitala verktyg för att starta virala kampanjer via Facebook och andra sociala medier. Detta är ett arbetssätt som vi utifrån projektets karaktär tror kommer att ge långt mycket mer effekt än att köpa dyra reklamkampanjer i traditionella medier. Namnet på festivalen är en annan sak som vi kommer att lägga ut på entreprenad. Det är inte tänkt att festivalen ska kallas Festival 2014 mer än då vi i början av kampanjen fokuserar marknadsföringen lokalt i syfte är att vinna Umeåbornas hjärtan. En bit in i kampanjen ska festivalens slutgiltiga namn avgöras tillsammans med de människor som då har engagerat sig i projektet. Alla som vill kommer att få vara delaktiga, hjälpa till och även erhålla reellt inflytande över festivalens inriktning. s. 16

17 På festivalen kommer det också att finnas en»folkets Scen«, där omröstningar via webbplatsen styr artistvalen. Här kommer vi att jobba aktivt för att fånga upp både idéer och ingångar till intressanta bokningar, från engagerade webbesökare som vill vara med och bidra till festivalens utbud. På senare tid har något som man skulle kunna kalla»konceptspelningar«blivit en företeelse på en del festivaler. Håkan Hellström genomförde till exempel en konceptspelning under Way Out West i Göteborg 2010 där han framförde hela sitt debutalbum i kronologisk ordning, iförd sjömanskostymen som gjorde honom känd för hela svenska folket i början av hans karriär. Uppträdandet marknadsfördes på det här sättet och upplägget blev en succé. Konceptspelningar är uppskattade på bred front men är ändå någonting annorlunda och representerar därför en tydlig bild av det vi söker till festivalen. Utmaningen att få artister att ställa upp på konceptspelningar går väl ihop med idén om en»folkets Scen«. Det finns en positiv anda i det hela, vilket ligger i den kollektiva viljan:»okej, ifall så pass många som 3000 människor har uttryckt att dom vill se oss spela det här live, då stället vi upp!«. Detta har redan visat sig stämma när en av festivalens tilltänkta kuratorer, Shape Up!, inledde en dialog med det kultförklarade bandet Komeda som visade sig vara positivt inställda till idén om en återförening i form av en konceptspelning under festivalen 2014 (dialog är alltså inledd, men det är ingenting som ännu är säkerställt). 1.4 ABC-guide för musikfestivaler De tre tidigare nämnda benen som festivalens Open Source-metod vilar på (kuratorskap, crowdfunding och medskapande), innefattar samtliga att den enskilde individen själv bidrar med något, antingen genom en arbetsinsats eller genom kontanta medel. För att vi med rätta ska kunna kalla oss en festival med öppen källkod (An open source festival) behöver vi emellertid dela med oss av något som i ordens rätta bemärkelse är fritt och öppet. Precis som källkoden är fri och öppen på Open Source-program inom datorvärlden. För att uppnå detta kommer vi att skapa en ABC-guide för musikfestivaler. Ända sedan starten har allt arbete med festivalen dokumenterats noggrant. I arbetsdagböcker, mötesanteckningar och i video-inspelningar finns beskrivningar av de utmaningar vi har stött på, tankar vi har haft, förslag som har behandlats, gjorts om och kastats bort, korrigeringar och så vidare. Därtill finns en komplett»att göra-lista«med de utförda arbetsuppgifterna genom det projektprogram vi jobbar i. Tanken är att kontinuerligt arbeta med dokumentation och även utveckla metoden för denna, för att i slutet av processen sammanställa en ABC-guide som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur festivalen byggdes upp.»så här gjorde vi! Det här var våra misstag. Så här skulle vi gjort det annorlunda om vi gjorde om det idag«. Guiden blir sedan ett fritt och öppet dokument som kommer att finnas översatt till olika språk, och blir därmed ett mervärde för alla som är intresserade från olika geografiska platser därtill. Detta kommer att ge oss ett PR-värde som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. ABC-guiden gör det alltså möjligt för aspirerande samt redan etablerade festivalarrangörer i hela världen att dra nytta av våra erfarenheter. Vår för- s. 17

18 hoppning är att dessa individer och/eller organisationer i utbyte ska bidra med sina egna lärdomar kring festivalskapande som då kan integreras i den officiella versionen av ABC-guiden, vilket gör den till ett levande dokument precis som källkoden i Open Source-program inom datorvärlden. Vi inser värdet i en sådan guide, särskilt nu när vi själva står inför utmaningen att arrangera en sådan här typ av festival för första gången. ÏAllt arbete inom projektet kommer att dokumenteras och sammanställas i en ABC-guide som förklarar hur festivalen byggdes upp. Detta blir ett fritt och öppet dokument som kommer att finnas översatt till olika språk och bli ett mervärde för alla som är intresserade. En förebild som vi har tagit inspiration från är TED, en årlig tvärvetenskaplig konferens i USA som definierar sitt tema som idéer värda att sprida (ideas worth spreading). I samband med konferensen hålls ett antal föredrag som kallas för TED Talks. Föredragshållare genom åren har varit kända och högprofilerade personer som Bill Gates, Steve Jobs och Al Gore. Som en spinn-off till konferensen har TED också skapat ett program kallat TEDx där de låter organisationer och individer skapa sina egna föreläsnings-event utifrån en av TED skapad guide. Man tillåts även använda deras varumärke för att förmedla en lockande och trovärdig avsändare till sitt evenemang. På liknande sätt är vår vision med ABC-guiden att kunna dela med oss av vårt nedlagda arbete och samlade erfarenheter. s. 18

19 2 Mer om festi valens innehåll & arrangemang Kulturell kvalitet i världsklass Utifrån ett kulturellt perspektiv är vår ambition att skapa ett arrangemang som blir något mer än de stadsfestivaler som redan genomförs i Piteå, Skellefteå, Sundsvall och många andra norrländska städer. Vår plan med lokala kuratorer och etablerade artister som konstnärliga ledare borgar inte bara för en unik festival utan även för ett kvalitativt kulturellt utbud. Det finns även en uttalad ambition att genomföra bokningar som blir exklusiva för vår festival under den sommaren i Sverige (och i vissa fall även Europa). I bokningsprocessen kommer vi att prioritera band och artister som kan tänka sig att ge oss ett löfte om exklusivitet. Ice Stage För att ge festivalen ytterligare attraktionsvärde och knyta an till den geografiska platsen har vi avsikt att ha en scen där hela området är byggt i is. Förhoppningen är att genomföra ett samarbete med Ishotellet i Jukkasjärvi och kunna ha en officiell Absolut Icebar på detta område av festivalen. Detta skulle förhoppningsvis resultera i att vi blir en naturlig del av marknadsföringssatsningen»icetour 2013«som vi har förstått att Umeå2014 planerar att genomföra. Mer än bara musik Festivalen ska innehålla mer än bara musik. Inspiration har hämtats från Glastonburyfestivalen i England där man till exempel har lyckats få den mytomspunna gatukonstnären Banksy att skapa installationer och grafittimålåen av scenerna på festivalen kommer kanske att vara byggd av is. Förhoppningen är att kunna samarbeta med Ishotellet i Jukkasjärvi s. 19

20 åunder Burning Man byggs de mest spektakulära kreationerna upp och i slutet av festivalen är allt borta utan ett enda spår efter sig ningar på området under flera år i rad. Kanske överlåter vi ansvar till Umeåbon Daniel Diaz, en av Sveriges främsta gatukonstnärer, att skapa en gatukonstdel på festivalen. Liknande idéer fast inom andra kulturfält kommer också att finnas på festivalen, där vi samverkar med aktörer från Umeå som på olika sätt sticker ut inom sina respektive områden. Visionen är att presentera ett smörgåsbord av vad Umeå kan erbjuda till alla människor som besöker festivalen, både inhemska Umeåbor samt de som besöker staden utifrån. Vi tänker till exempel involvera den kreativa digitala industrin i Umeå och låta ledande aktörer projektleda ett område på festivalen med interaktiva spelupplevelser. Vi hoppas också att DUÅ och restaurang Viktoria ska vilja involvera sig i festivalens matområde, där man strävar efter något mer än de vanliga gatuköken som erbjuds på festivaler. Gallerikonst är också ett tänkbart inslag i utbudet på festivalen och här tycker vi att det vore roligt att lyfta in något som går hand i hand med den ungdomskultur som genomsyrar arrangemanget i övrigt. En utställning med konstnärerna Ed Templeton och Mark Gonzales är till exempel en idé som har diskuterats. Bortsett från att dessa är etablerade konstnärer är de också två av världens mest framgångsrika skateboardåkare, vilket gör att deras verk uppmärksammas av en ung målgrupp som i vanliga fall kanske inte intresserar sig av gallerikonst. I samband med detta hoppas vi att Crossing Boarders, med Ida Östensson i spetsen, ska vilja ta på sig ansvaret att arrangera en jämställd skateboardtävling i Sparken med internationellt etablerade åkare. Fler idéer som är väl värda att nämna är till exempel de planerade»pop up-spelningarna«, som innebär plötsliga och korta happenings i flashmobanda där det gäller att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle under festivalen. Vattenbaserade aktiviteter i Umeälven är också något som har diskuterats och vidare finns det en idé om en tävling inom live-karaoke på den stora scenen i Umeälven. s. 20

21 En världsunik händelse Inom projektet finns en vision om att tillföra något extra till festivalen; något som verkligen är unikt. Inspiration för detta har hämtats från Burning man* och vår ambition är att krydda festivalen med en händelse som på ett liknande sätt är ensam i sitt slag. Vi hoppas att kunna samarbeta med någon av festivalens artister som har en konstnärlig ambition som sträcker sig utanför musiken. Det skulle till exempel kunna vara Moby, Thurston Moore eller Björk. Det är dock omöjligt att på förhand säga vad själva händelsen kommer att vara. Om händelsen ska vara något med autenticitet måste själva idén utvecklas tillsammans med den inblandade artisten. Därför blir detta något som utvecklar sig i dialogen under bokningsprocessen. För att ändå ge en fingervisning om vad det skulle kunna handla om nämner vi en idé som har diskuterats inom projektet. Den världsunika händelsen skulle kunna vara en inspelning av en musikvideo med någon av de ovan nämnda artisterna, där manuset kräver minst människor i en publik som samverkar på något sätt i videon. Detta skulle dessutom ge publiksiffran besökare ett högre syfte vilket kan vara en fördel ur crowdfunding-perspektiv. Oavsett vad den världsunika händelsen i slutändan blir föreställer vi oss att den blir en storslagen final som äger rum under festivalens sista dag. *Burning Man är en festival i Nevada där tiotusentals människor samlas varje år och bygger upp en tillfällig stad mitt ute i öken. Nästan allt som händer skapas helt av dess medborgare, som är aktiva deltagare i evenemanget. Inga vanliga pengar gäller som valuta och festivalen är tillägnad konst, gemenskap och personligt uttryck. Under festivalen bygger deltagare upp de mest spektakulära kreationerna man kan tänka sig och i slutet bränner man ner dessa och även en 30 m hög staty, därav festivalens namn. Man sätter en ära i att återställa området till sitt ursprungliga skick, efter en vecka när alla deltagare lämnar staden finns inte så mycket som ett spår kvar i öknen. s. 21

22 3 Målgrupp Festivalens primära målgrupp är crowdfunding-finansiärer. Vi har delat upp denna målgrupp i olika segment som presenteras nedan i form av profiler vilka symboliserar en generaliserad bild över vilka typer av människor vi riktar oss mot. Den inbördes ordningen representerar riskbenägenhet, som bedöms utifrån ens förväntade vilja att gå in med pengar till festivalen i ett tidigt stadium. En hög riskbenägenhet betyder alltså att vi tror att människorna inom det segmentet kommer att gå in med pengar i ett tidigt stadium. Open Source-älskaren Riskbenägenhet * * * * * Är troligen runt år. En modern människa som är snabb att följa med i digitala trender. Sannolikt en teknikintresserad person som gillar internets fria form och stöttar festivalen för att man gillar initiativet. Kanske planerar man inte ens att besöka festivalen men man gillar själva idén om att arrangera en festival genom medskapande och vill gärna visa sitt stöd. Förmodligen stöttar man festivalen genom att köpa någon av de billigare produkterna (till exempel en T-shirt eller internetbiljett till festivalens livestream), men man går in med pengarna i ett väldigt tidigt stadium och är därför en viktig finansiär. Man är också en människa som använder sociala medier i stor utsträckning och som gärna i dessa kanaler visar att man stöttat festivalen. Vad avser geografisk plats, kan den här personen befinna sig vart som helst i världen, men vi kan utgå från att hon/han i alla fall förstår och talar engelska. Musikälskaren Riskbenägenhet * * * * * Är troligen runt år. Älskar musik och har full koll på de flesta av festivalens akter. Troligen har man ett nischat musikintresse, förmodligen kommer man att spendera större delen av tiden under festivalen på någon av de smalare scenerna snarare än att vara primärt lockad av huvudakterna på festivalen. Man är beredd att ligga ute med pengarna för festivalbiljetter i över ett års tid innan arrangemanget ska gå av stapeln. Att stå bra till på festivalen är viktigt och vissa människor i detta segment kommer troligen att köpa deluxe-biljetten och andra mer påkostade produkter. Konceptspelningarna lockar det här segmentet och är något som kan få människor att resa till Umeå från hela Europa, även om de allra flesta är svenskar. Det här är ett av de viktigaste segmenten i målgruppen. Fanet Riskbenägenhet * * * * * Svår att åldersbestämma. Personen är ett riktigt fan och älskar en av akterna på festivalen, men bryr sig inte nödvändigtvis särskilt mycket om varken Open Source-filosofin eller resten av utbudet på festivalen. Kan resa från s. 22

23 hela världen. Viktig ur ambassadörssynpunkt då de troligen är beredda att göra stora insatser för att stötta sina idoler. Om man lyckas attrahera människor i det här segmentet med någon av konceptspelningarna har man sannolikt en av de bästa marknadsföringskanalerna som går att hitta. Lokalpatrioten Riskbenägenhet * * * * * Svår att åldersbestämma. Går ihop med många av de andra segmenten, men i vissa fall inte. Älskar Umeå så mycket att man är beredd att ligga ute med pengarna i över ett år för att något sådant här ska hända i staden. Är en viktig ambassadör och kommer att göra vad den kan för att få vänner från andra städer att upptäcka festivalen genom uppmaningar via Facebook och andra sociala medier. Nostalgikern Riskbenägenhet * * * * * Troligen år. Upplevde festivaler och många konserter under sin ungdom. Kommer för huvudakterna och vill stå/se bra i publiken. Det här är personer som inte har mycket potential som ambassadörer, men ändå är oerhört viktiga eftersom de är det mest köpstarka segmentet i målgruppen. De flesta i det här segmentet bor i Norrland, längre än så är man inte beredd att resa för att gå på en festival. Kulturälskaren Riskbenägenhet * * * * * Svår att åldersbestämma. Går ihop med många av de andra segmenten, men i vissa fall inte. En person som älskar kultur i alla dess former. Besöker festivalen för den kulturella upplevelsen och inte enbart för musiken, festivallivet eller campingen även om dessa faktorer bidrar. Vill stå bra till i publiken. Bor troligen någonstans i Norrland, för kulturälskare i resten av landet känner inte att festivalen är tillräckligt relevant för att besöka på grund av det långa avståndet. Detta är ett köpstarkt segment. Festivalälskaren Riskbenägenhet * * * * * Är troligen någonstans i åldern mellan år. Det här segmentet vill gå på festivalen för campingen och»festivallivet«lika mycket som för själva akterna. Vissa kanske inte ens betalar inträde till festivalen utan spenderar all sin tid på campingen. Den här människan är ärketypen av en festivalbesökare och tillsammans utgör de en viktig målgrupp för att få igång snacket om festivalen, så att säga. Problemet är att många av dessa studerar eller är låginkomsttagare och som sådana har de inte möjlighet att ligga ute med pengarna som behövs i över ett år. Men när festivalen väl närmar sig och det är dags att köpa biljett så köper många ett festivalpass till festivalens alla dagar. Geografiskt sett bor de flesta i Stockholm och norröver. Festivaläls- s. 23

24 kare från andra platser åker lika gärna på en annan festival som ligger närmare ens hemort. Den musikintresserade Riskbenägenhet * * * * * Svår att åldersbestämma. Ganska lik musikälskaren, dock är inte musiken ett lika utpräglat intresse och därför är personerna i detta segment inte lika riskbenägna. Vi kan tänka oss ett scenario där dessa individer läser i tidningen att vi närmar oss någon av nivåerna i crowdfunding-stegen, att det endast krävs fåtal ytterligare biljettköp för att festivalen ska utökas till en två eller tredagars festival. Under sådana omständigheter köper också de musikintresserade biljetter till festivalen. Hemvändaren Riskbenägenhet * * * * * år. Har vuxit upp i Umeå men flyttat därifrån. Har kvar många vänner i staden och när man hör talas om festivalen och att det fattas några hundra sålda festivalbiljetter till nästa nivå går man in som finansiär. Man ser en möjlighet i att göra ett hemvändarbesök under kulturhuvudstadsåret och komma tillbaka till Umeå när något stort händer där hemma. Den nyfikna Riskbenägenhet * * * * * Är troligen runt år. Vill besöka festivalen för att man är nyfiken på vad som händer i staden under kulturhuvudstadsåret. Man köper troligen inte mer än ett endagarspass och man köper inte biljetten förrän efter crowdfunding-målet är uppnått och man vet att festivalen verkligen kommer äga rum. Det innebär att den här kategorin människor egentligen inte tillhör målgruppen crowdfunding-finansiärer utan är en vanlig biljettköpare. I detta segment ingår många barnfamiljer. Geografiskt sett bor de flesta inom detta segment i Umeå med omnejd. Övriga målgrupper Det finns även ett antal sekundära målgrupper, som också är viktiga att kommunicera med löpande under projektets gång: Övriga finansiärer (Umeå2014, Umeå kommun, Region Västerbotten, Postkodlotteriets kulturstiftelse, privata finansiärer) Sponsorer Medarrangörer (kuratorer och andra samarbetspartners) Leverantörer (scenutrustning, säkerhet, betalsystem med mera) Beslutsfattare (gator och parker, serveringstillstånd med mera) Umeåbor som inte besöker festivalen Media (fackpress, nyhetstidningar, -radio och -tv på lokal, nationell och internationell nivå samt bloggare över hela världen) s. 24

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Innehållsförteckning Bakom boken...3 Innan du börjar...3 Låt fler ta del av spelhobbyn...4 Ideell marknadsföring...4 Här

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event, KSE, har som ambition att utveckla sponsring och event som annonsmedium.

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Crowdfunding: Något nytt eller gammal finansieringsmetod i modern kostym?

Crowdfunding: Något nytt eller gammal finansieringsmetod i modern kostym? Crowdfunding: Något nytt eller gammal finansieringsmetod i modern kostym? Författare: Fidan Gutaj Handledare: Tobias Karlsson Examinator: Benny Carlson C-uppsats Lunds Universitet Ekonomisk Historia Institutionen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET Statens kulturråd 2013 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer