Framtidens lärande. Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens lärande. Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media"

Transkript

1 Förstudie: Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media

2 - Snabba förändringar med stora möjligheter I förstudien Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media har vi tittat på hur flexibelt lärande och distanslärande ser ut idag. Vi ser en starkt växande marknad och en glädjande efterfrågan på bättre pedagogiskt innehåll och bättre former för samverkan och kommunikation på distans. Men också en nyfikenhet på vad som väntar runt hörnet. Ett nytt sätt att lära Lärande sker ju dagligen på arbetsplatserna, men också dygnet runt på Internet via olika typer av forum och communities. 94 % av befolkningen har idag tillgång till dator och Internet, vilket lett till en formlig explosion av tillgänglig kunskap. Det informella lärandet drivs av ett starkt gemensamt intresse hos de individer och grupper som deltar. Kännetecknade är kommunikation, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Unga banar vägen Även om det oftast är yngre grupper som använder sig av dessa lärformer kommer de att påverka framtidens lärande i och med sitt inträde på arbetsmarknaden. Det finns all anledning att reflektera över hur organisationer och företag ska möta denna utmaning. Främst gäller det att reflektera över den pedagogiska aspekten. Uppenbar motsättning I företag och organisationer används ord som kompetensplanering och kompetensförsörjning, vilka antyder ett instrumentellt tänkande kring lärande. Man analyserar kompetensgap och gör upp planer för individers och gruppers lärande. Risken är stor att utbildning ses som något uppifrån påbjudet. Samtidigt sägs att individen ska ta ett större ansvar för sin egen kompetensutveckling. Här finns en uppenbar motsättning. Framtidens utmaning Kan organisationer och företag ta tillvara det som händer i det informella lärandet och ge kompetensförsörjningen eller distansutbildningen ett nytt ansikte? Hur ska det i så fall gå till? Det vill vi ta reda på i ett andra steg av projektet. Uttryck för informellt lärande Webb 2.0 ett samlingsbegrepp för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben. Gemensamt för webb 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Wiki ( wikisar ) - en typ av ämnesbaserade webbsidor som deltagare kan redigera och bidra med innehåll till. Blogg oftast en personlig webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet och där besökarna har möjlighet att kommentera inläggen. De används också för en del nyhetstjänster och diskussionsforum. Ett kännetecknande drag hos alla bloggar är att de nyaste inläggen presenteras överst. Community en medlemsstyrd mötesplats på nätet som brukar ligga på en vanlig webbsida. Huvudsyftet brukar vara att komma i kontakt med likasinnade. Exempel är: Facebook, You Tube, My Space, Lunarstorm RSS ett standarformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Det finns flera program som kan hämta data i RSS-format. De fungerar lite olika men principen är att de hämtar data från en RSS-källa som levereras till och meddelar den som abonnerar när det kommit in något nytt. 2

3 Resultat Företag, offentlig sektor, högskolor och folkbildning använder sig av flexibelt lärande eller distanslärande i allt större omfattning. Volymerna skiftar men för de allra flesta är den ännu under 20% av utbildningsbudget. Flexibelt lärande effektiviserar utbildningsverksamheten, anser man. Den sänker kostnader, ökar kompetens och tillgänglighet. Kursdeltagarna anser att utbildningarna har fungerat som väntat eller bättre. Cheferna anser också att flexibelt lärande kommer att öka i framtiden. Man prioriterar bättre pedagogik, interaktivitet och medieinnehåll före sänkta kostnader, men även lösningar för bättre samverkan och kommunikation. Fakta enkätundersökningar En enkät kring flexibelt lärande har skickats ut till chefer i företag och organisationer med fler än 500 anställda i regionerna Skåne och Blekinge. Inom samma område har även en enkät om distansutbildning skickats ut till högskolor, universitet och folkbildning. Här är resultaten i kort drag: Företag och organisationer Goda erfarenheter av flexibelt lärande som effektiviserar utbildningsverksamheten Sänker kostnader ökar kompetens och tillgänglighet Utbildningarna har producerats via extern leverantör eller egen produktion Man önskar bättre pedagogik, interaktivitet och medieinnehåll samt bättre lösningar för samverkan och kommunikation. Flexibelt lärande kommer att öka anser alla. Högskolor, universitet och folkbildning De flesta anser att tillgänglighet och studerandeantal ökar Distanslärande upplevs som likvärdigt eller bättre än traditionell av studenterna Inga eller få köper in externa kurser Man önskar bättre pedagogik, interaktivitet och medieinnehåll och bättre lösningar för samverkan och kommunikation Dessutom vill man ha bättre tekniska plattformar och flera vill ha mobila kurslösningar De allra flesta anser att distansutbildning kommer att öka 3

4 Näringsliv, högskola och producenter om flexibelt lärande Oscar Hemer Ansvarig för: Communication for development inom K3 Kursen som är på distans behandlar media och kommunikation i en globaliserad värld. Ingår fysiska träffar i distansutbildningen? Ja, de fysiska träffarna är en mycket viktigt del i utbildningen. Vi har seminarier dit de svenska och danska eleverna kommer. Övriga kan se föreläsaren via strömmande video och chatta med studenterna som är uppkopplade under seminariet. Carina Augustsson Utbildningschef Tarkett Vad ser du för fördelar med en e-learningproduktion? Med hjälp av e-learning som utbildningsform kan våra anställda prova på simulerade övningar innan de ska ut i verkligheten. De får också möjlighet att snabbt kunna gå tillbaka för att repetera övningar eller söka information. Jag vill också betona vikten av att vi själva kan gå in och göra uppdateringar av kommande utbildningar utan att det påverkar innehållets kvalitet. Bengt Magnusson Utbildningsledare Tetra Pak Hur ser du på framtidens lärande? Man måste kunna tillfredsställa olika lärstilar. En ny generation, som har andra förväntningar och krav, är på väg. Men man får inte glömma att datorer inte funkar för alla. Det är lätt att få en övertro på nätbaserat. Vi är försiktiga och använder det i liten skala för närvarande. Den mest populära formen är blended learning. Marie Kullving Projektledare, Landstinget Blekinge Det är många som snart pensioneras och ni tappar kompetens. Har du några idéer på lösningar? - Våra anställda har idag möjlighet att gå i förtida deltidspension, så kallat generationsskifte. Det innebär att vi successivt genomför generationsskiftet och samtidigt tar tillvara den erfarnes kompetens. Men det hade varit bra om det också funnits en metod att synliggöra den kunskap och expertis som varje anställd har, även deras informella kompetens. Oftast har du idag ett nätverk eller något forum som hjälp i ditt arbete. Vi vill behålla den kunskapen inom verksamheten och skulle vilja hitta intranätbaserade stöd för kunskapsdelning. 4

5 Innehållet i materialet måste förbättras vad gäller pedagogik för nätet, metoder och berättande. Dessutom måste formen för kommunikation och samverkan bli bättre och mer lättanvänd. Håkan Andersson Regionchef Hermods Hur följer ni utvecklingen av det flexibla lärandet? Hermods har en egen kurspedagogik som vi inte tullar på men vi jobbar med kommunikation via Internet och vi vill föra in nya ingångar. Vi använder oss bl.a. av webb 2.0 och wikkisar för att ge eleverna utrymme att skapa sitt eget material. De upplever dessa nya former som extra motiverande. Lasse Bourelius, Verksamhetschef LearningLab vid BTH Hur tycker du att man bör gå vidare med forskning och utveckling? Man behöver paketera om tjänster på ett nytt sätt. Bygga smartare lösningar och tänka pedagogiskt. Man får också tänka på att det är skillnad på vad som passar i näringslivet och inom högre utbildning. Men vi kan inspirera varandra och näringslivet skulle kunna ha användning av en hel del tjänster som vi använder, t.ex. Bambuser som är livesändning av mobilfilmad video. Vad kan man inte visa direkt på detta sätt? Ola Hallqvist Producent Audiola Hur ser du på framtidens flexibla lärande? Innehållet i materialet måste förbättras vad gäller pedagogik för nätet, metoder och berättande. Dessutom måste formen för kommunikation och samverkan bli bättre och mer lättanvänd. Studenterna och cirkeldeltagarnas redovisningssätt behöver utvecklas med hjälp av nätbaserade tjänster och produkter. Hur kan mer berättande redovisningsuttryck gestaltas och distribueras? Man får inte heller glömma lärarens roll i utbildningen. Han eller hon måste finnas till för studenten och coacha hela vägen genom utbildningen. Det behövs en hel del utbildning av lärare som verkar på distans. Frågan är hur man får ansvariga att inse detta? 5

6 Marknaden flexibelt lärande De grafiska diagrammen nedan är ett försök att kartlägga marknaden för flexibelt lärande. Exempel på aktörer ligger i fälten mellan axlarna. Efterfrågan, exempel exempel Privata Företag Efterfrågan, exempel Företag över 300 anställda Internutbildning, personal Externutbildning, kunder Privata Företag Privata Företag över 300 anställda Internutbildning, personal Externutbildning, kunder Kollektivt/organisation Kollektivt/organisation Offentliga organisationer Kommuner, landsting, myndigheter Internutbildning, personal Externutbildning, medborgare Offentliga organisationer Offentliga Kommuner, landsting, myndigheter Universitet, högskolor Internutbildning, personal KomVux, fo lkhögskolor Externutbildning, medborgare Privata Konsument Offentliga Studiefö rbund Universitet, högskolor Individuellt KomVux, fo lkhögskolor Konsument EfterfråganStudiefö rbund Efterfrågan på flexibelt lärande ökar bland större företag och organisationer. Internutbildningar av personal är vanligast Utbud, exempel Individuellt men även kurser riktade till kunder och medborgare efterfrågas. Universitet och högskolors efterfrågan på extern produktion av distanskurser är ännu liten. Kollektivt/organisation Privata företag Offentliga organisationer e-learningföretag: Utbud, exempel Academedia, Grade/LuvIT Interaktionsbolaget, TicTac, Uneed, Info rmationsbolaget, GiountiLabs Interactit Inhouseproduktion Utbildningsföretag:Liber, Info rmator, LerniaKollektivt/organisation IT-konsulter: Privata företag Sigma, Sirius IT, Logica, CapGemini Offentliga organisationer Webbyråer: e-learningföretag: KAN, Helikopter Academedia, Grade/LuvIT Interaktionsbolaget, TicTac, Uneed, Info rmationsbolaget, GiountiLabs Interactit Privata Inhouseproduktion Offentliga Utbildningsföretag:Liber, Info rmator, Lernia IT-konsulter: Sigma, Sirius IT, Logica, CapGemini Webbyråer: Internet KAN, Helikopter Privata Universitet/högskolor: Malmö, Lund, BTH Kristianstad: distansutbildning KomVux: distansutbildning Offentliga Internet Hermods,Studieförbunden, fo lkhögskolor Individuellt Universitet/högskolor: Malmö, Lund, BTH Kristianstad: distansutbildning KomVux: distansutbildning Hermods,Studieförbunden, fo lkhögskolor Individuellt Utbud På företagssidan finns e-learningföretag, utbildningsföretag, IT-konsulter och webbyråer. Bland organisationerna hittar man bl.a. den offentliga sektorn (egenproducerade kurser) samt Lärcentra och KomVux- aktörer. Högskolor och universitet producerar till största delen kursmaterial på egen hand. 6

7 Förslag För att öka tillgängligheten till nya utbildningsformer, främja tillväxten av marknaderna för flexibelt lärande och en ökad konkurrenskraft i regionerna vill vi föreslå att ett kommande andra steg i ett utvecklingsprojekt främst riktar in sig på två större åtgärder: 1 Stärka e-lärandeutvecklingen i Skåne/Blekinge genom att bygga en långsiktigt hållbar nätverksorganisation i form av en klusterbildning och/eller föreningsbildning Det informella nätverket består av medlemmar från universitet/högskola, offentlig sektor, folkbildning och företag på utbudssidan och är i sig ett Triple Helix*- samarbete. Ett identifierat problem är att nätverket har få representanter från de större företagen på efterfrågesidan. En förutsättning för framgång är deras medverkan. Förutom ett aktivt rekryteringsarbete behövs ändrade former för nätverkets sammankomster och aktiviteter. Företagen måste uppleva affärsvärdet av att vara medlemmar. Nätverket har alla möjligheter att bli en sektorsövergripande samverkansplats för kompetensöverföring i syfte att främja affärsutveckling och sysselsättning. 2 Utveckla och förpacka digitala infrastukturer och stödfunktioner för kunskapsdelning inom organisationer och företag Nya och pågående projekt samt tjänster och produkter i utveckling kan behöva stöd för att ta ytterligare steg i sin utvecklingscykel. Kompetenser och resurser måste avsättas för sådant stöd i idéarbete kring bättre pedagogik, medieinnehåll och digital kommunikation, teknikutvärdering, testmiljöer, entreprenörskap och marknad. En idésmedja inom ramen för nätverket skapas som följer och stödjer projekt under de första utvecklingsfaserna, därefter bör andra aktörer ta vid. Ett exempel är utveckling av och stöd till idéer kring hur det informella lärandet kan gestaltas, förpackas och implementeras i organisationer och företag. Inom detta efterfrågade område kan regionerna i syd nå en konkurrensfördel. * Triple Helix: Samverkan i verksamheter mellan privat-, offentlig- och forskningssektor. 7

8 Produktion: Projektfakta och kontakt Syfte Förstudiens syfte är att ta fram förutsättningarna för ett ökat användande och tillgänglighet av flexibelt lärande i Skåne/Blekinge och därmed stärka regionens konkurrenskraft inom området kompetensutveckling. Parter Region Skåne: Region Blekinge: Malmö högskola: Landstinget Blekinge: Tidsplan till Kontaktpersoner Region Skåne: Projektledare: Nätverk för e-lärande Mer om Förstudieprojektet Slutrapport och material kommer läggas ut kontinuerligt fram till den 22 mars.

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet (FMLOPE) Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3. Ingela Björck. Tänk om. Om- och nytänk kring distansutbildning ISBN 91-973907-2-0

Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3. Ingela Björck. Tänk om. Om- och nytänk kring distansutbildning ISBN 91-973907-2-0 Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 2002:3 3 Ingela Björck Tänk om Om- och nytänk kring distansutbildning vid tre högskolor Distansutbildningsmyndigheten Rapport 3:2002 ISBN 91-973907-2-0 Distansutbildningsmyndigheten

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Whitepaper. 3 tips för framgångsrik migrering med användarna i fokus

Whitepaper. 3 tips för framgångsrik migrering med användarna i fokus Whitepaper 3 tips för framgångsrik migrering med användarna i fokus 2 Innehållsförteckning Inledning Sid 3 1. Skapa förutsättningar redan i migreringsplanen Sid 4 Ta hänsyn till verksamhetens behov Sid

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer