Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola 0(8)

2 Verksamhetsberättelse våren 2013 Frilufts Förskolor Stormyren Skarpäng, Täby Stormyren ligger naturskönt med skogen som närmsta granne till förskolan. Omgivningarna inbjuder verkligen till att vara utforskande och medupptäckande med barnen i naturen. Förskolan har två avdelningar och är byggd som två sammansatta villor. Tomten är med lutning ner från Stormyrsvägen mot skogen. Utemiljön är inspirerande och rolig med naturliga höjdskillnader och vrår som kan skapa möjligheter för mycket lek. Pedagoger på förskolan våren 2013: Johanna Strand, förskollärare, 100 %, gruppansvarig Äventyrarna Beviljad havandeskapspenning från Susanne von Rosen vikarie Viktoria Ivarsson, barnskötare, 100 %, delvis sjukskriven våren 2013 tiden omfördelad i huset på övriga kollegor. Vanessa Araya Vega, 87,5 % Isabelle Ström, resurs i barngruppen 60 % Natascha Eliasson, förskollärare, 100 %, gruppansvarig Utforskarna Helen Nilsson, barnskötare, 87,5 %, gruppansvarig Upptäckarna Petra Wangensteen, 75 % Jessica Pettersson barnskötare 75 % Förskolechef: Henrik Sundblom med delat uppdrag på förskolorna Gillbostubben och Stormyren. Planerings och utvecklingsarbete: Under terminen har vi haft verksamheten stängd en dag. Alternativ omsorg har kunnat erbjudas men inget behov har anmälts till den aktuella dagen. Planeringsdagen som genomfördes den 18 januari var vi tillsammans på Nynäsgården i Nynäshamn. Vi lade upp grunderna för terminens verksamhetsplan och det fortsatta arbetet våra utvecklingsområden för året. På lördagen den 19 januari erbjöds en föreläsning med Ulrika Aspeflo angående barn som väcker funderingar. Några av de anställda deltog i fortbildningen. Pedagogmöten har genomförts var tredje vecka kl med alla pedagoger på förskolan. Förskolechefen har hållit i mötet i en till en och en halv timma sedan har grupperna arbetat var för sig ledda av de gruppansvariga. Tisdag morgon har gruppansvariga och förskolechef möte med avstämning av veckan och vad vi skall arbeta vidare med framöver. Två nya pedagoger var med på Veda & Barke i Naturen 1 vår start utbildning samt tryggt, roligt och lärorikt i mitten av mars. Barnens framsteg och utveckling dokumenteras i Min bok som är personlig och följer barnet genom åren i förskolan. Under hösten 2012 har vi reviderat upplägget i samband med utvecklingsdagen och nu följer dokumentationen följande rubriker: 1(8)

3 Jagutveckling, Social kompetens/ EQ, Språk och kommunikation, Matematik, Naturvetenskap och Teknik samt Motorik (grov/ fin). Ett av årets utvecklingsområden har varit att utveckla den pedagogiska dokumentationen och det har gått fort framåt. I januari levererades en ny färgskrivare till förskolan vilket underlättade arbetet och medfört att vi nu skriver ut fler färdiga dokumentationer från datorn. Varje vecka skriver pedagogerna ett veckobrev med information om kommande aktiviteter samt reflektioner om veckan som varit. Veckobrevet skrivs torsdag undantagsvis fredag och e-postas ut till alla familjer. Uppföljning på utvecklingssamtal har genomförts med alla barnen på förskolan under maj. Föräldrasamverkan: I maj träffades Föräldrasamverkansgruppen med representanter valda från höstens föräldramöte. Det fördes diskussioner utifrån frågor som föräldrarna samlat upp inför mötet samt att vi analyserade svaren från årets kundundersökning som genomfördes i februari. Det är intressant att tillsammans bearbeta frågorna och analysera svaren tillsammans pedagoger och föräldrar vilket kan skapa en bättre bild av förskolans arbete. Då föräldrar och pedagoger såg en divergens i svaren kontra nöjdhetsraden av verksamheten så skickade föräldrarna ut några kompletterande frågor till övriga föräldrar. Drop-Ut kombinerat med en Fixarkväll på förskolan genomfördes i slutet av april. Med fokus på att städa upp efter vintern i vår utemiljö runt förskolan. Vårterminen avslutades med en gemensam sommarfest på förskolan. Barnen sjöng ett kortare nummer och vi passade på att hissa vår Grön flagg sedan vi godkänts av Håll Sverige Rents organisation. Verksamheten Vi följer förskolans läroplan Lpfö 98/10. Vår metod är att arbeta med utomhus och naturpedagogik. Vi följer Gröna Tråden och Öva-, pröva-, läraplanen (se bilaga). Tillsammans med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt att vistas ute i naturen. Vi vill ge barnen en positiv inställning till friluftsliv och att vara ute i alla olika väder. Skogen är den plats där barnen på ett bra sätt kan utveckla självkänsla, motorik, kunskap, fantasilek och empati tillsammans med andra barn och pedagoger. Grön Flagg mål för verksamheten inom området närmiljö: Vår första handlingsplan godkändes och vi hissade flaggan på vår sommarfest med föräldrarna. En ny handlingsplan kommer att skickas in under hösten Utvecklingsområde underläsåret: Pedagogisk dokumentation Vi kommer att arbeta med att anpassa vår dokumentation om grupperna och barnens framsteg efter förtydliganden i Lpfö-98:10. Arbetet är påbörjat och det börjar komma upp pedagogisk dokumentation på våra väggar i förskolan. Barnens pärmar är under bearbetning och utvecklas fortlöpande. En ny färgskrivare är installerad och nu kommer vi in i en teknikutvecklingsfas att utveckla tillsammans på förskolan. Arbetet har gått fort framåt och behöver fortsätta in under hösten (8)

4 Äventyrarna Äventyrargruppen har bestått av 12 barn födda Ansvariga pedagoger var Johanna Strand, Viktoria Ivarsson och Vanessa Araya Vega samt resursen Isabelle Ström. Denna vårtermin blev en väldigt snöig och kall termin. Snön låg från januari till mitten av april. Detta var glädjande, eftersom det gav mycket utrymme för vinteraktiviteter, som skidåkning och skridskoåkning, men det gjorde också att verksamheten till större del än andra terminer fått läggas inomhus. Jagutveckling I och med att vintern varit lång har vi tvingats vara inne en hel del. Tack vare det har vi haft mycket tid att träna på att klara sig själv att ta på och av och ansvara för sina kläder. Många av barnen har utvecklats mycket och stärkt sin självkänsla i takt med att de klarat av allt mer. Genom skridskoåkning och skidåkning har de även utvecklat sin kroppsuppfattning och känsla för vad de klarar av. Framstegen och stoltheten hos barnen var påtaglig under vintern träningstillfällen. VI har även lekt olika jagstärkande lekar under terminen, t.ex. spegelleken, där barnen två och två turas om att följa varandras rörelser, och då får känna sig sedda på och samtidigt träna på att se eller iakta vad andra gör. En annan övning gick ut på att alla barn skulle säga vad de tyckte om, för att våga uttrycka vad man tycker och känner. Social kompetens Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar (Lpfö-98:10 sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra Vi har lekt olika typer av regellekar som tex Banankull eller Häxkull där barnen måste samarbeta för att hjälpa varandra att bli fri igen. Stegvis materialet har använts för träna på att uttrycka sina egna känslor och att läsa av andras känslor. Vi har tränat på turtagning och att kunna vänta in varandra på sin tur. Lyssna och ta in vad kamraten uttrycker och samtidigt inte börja tala direkt själv är förmågor som vi tränat mycket på både i stor och liten grupp. Samtidigt att våga prata inför flera i gruppen är en stor utmaning. Via litteratur har talat om hur vi skall vara mot varandra och tillsammans med Veda & Barke diskuterat kompisrelationer. Barnen introducerades i att de skulle ha en hemlig kompis under en period och göra lite extra för den kamraten under perioden. Språk och kommunikation Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö-98:10 sid 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier sam sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö-98:10 sid 10) 3(8)

5 En vecka hade vi som tema att vi läste sagor, som vi inte bara lyssnade på, utan försökte träna på att verkligen höra och förstå sagan. Barnen fick illustrera en saga, de fick berätta för varandra i grupp och försöka tänka på vad som var det viktiga i sagan. Språk och kommunikation är ett så centralt tema som används i många av aktiviteterna och vi ramsar, sjunger och leker med språket tillsammans. Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö-98:10 sid 10) Vi gjorde en övning där vi hade en filt. Barnen fick gissa hur många som skulle få plats på filten. Sen testade vi hur många som fick plats. Vi vek sen filten flera gånger och varje gång gissade och testade vi. Detta för att träna begrepp som mindre och färre. En annan övning gick ut på att en pedagog knackade olika många gånger och varje antal motsvarade en uppgift att utföra, t.ex. 1-hoppa på ett ben. Barnen fick träna på att lyssna och räkna antal, och även koppla antalet till en uppgift. Naturvetenskap och teknik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen (Lpfö-98:10 sid 10) Vi har experimenterat med vattnets olika fysikaliska former som snö, is, flytande vatten och ånga. Barnen har varit delaktiga och ställt upp hypoteser som vi bearbetat och undersökt tillsammans. Med hjälp av lättflytande oregano på vatten påvisade vi vattnets ytspänning och vad som sker när vi lägger i en droppe diskmedel och bryter denna. Då en av pedagogerna i gruppen väntar barn och ett par av barnen får syskon har Äventyrarna funderat mycket på bebisar i magen. Vad händer och hur har jag fått plats i min mammas mage. I skogen täljde vi gemensamt i slutet av vårterminen och det var med stor spänning som det skapades. Tyvärr hade vi en olycka med en handskada på ett barn. Pedagoger och barn fick då träna på att ta hand om skadan och barnet var åter på förskolan ett par dagar senare. Motorik Utmaningar både notoriskt och fysiskt har sporrat Äventyrarna. Gruppen var iväg till vindskyddet på en långskidtur till Vindskyddet som stor vinter utmaning. Gruppen hade stort tålamod och mycket engagemang tillsammans och kom nöjda åter till förskolan sedan lunchen intagits i skogen. Under vintertiden har vi tränat mycket finmotorik med barnen under tiden inne på förskolan. Vi har skapat och trätt med pärlor och andra material. Utforskarna Denna hösttermin har Utforskargruppen bestått av 14 barn. Gruppen delades i två grupper Blå Utforskare och Gula Utforskare och hade sina hemvistelser i två olika avdelningar.denna vårtermin blev en väldigt snöig och kall termin. Snön låg från 4(8)

6 januari till mitten av april. Detta var glädjande, eftersom det gav mycket utrymme för vinteraktiviteter, som skidåkning och skridskoåkning, men det gjorde också att verksamheten till större del än andra terminer fått läggas inomhus. Hela förskolan hade följande mål att fokusera på ur läroplanen, Lpfö 98:10: Språk: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö-98:10, sid 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö-98:10, sid 10) Under vårterminen har vi arbetat med språk på flera olika sätt. Barnen fick lyssna på/se dramatiseringen och sedan återberätta sagor både i grupp och individuellt. Syfte med det var att utveckla berättarförmåga och minne. Vi har även använt djurbilder då barnen fick välja en bild och berätta om ett djur vilket utvecklar förmåga att beskriva utifrån bild och bilda begrepp. För att barnen ska utveckla intresse för medier och bilder har vi besökt biblioteket och lånade böcker. På biblioteket har barnen haft möjlighet att sitta och bläddra i böckerna i lugn och ro och vara med och låna böcker d.v.s. bekanta sig med biblioteksmiljö. I vårat sätt att dokumentera verksamhet har vi också jobbat med språk genom att låta barnen vara med och reflektera, tolka och samtala om bilderna på de aktiviteter vi har gjort. Även i alla vardagliga situationer har vi haft barnens tankar och funderingar i fokus, uppmuntrat barnen att diskutera och berätta om det de är intresserade av samt sig kommunicera med varandra på ett bra sätt. Samligen var också ett mycket viktigt verktyg för att barnen ska lära sig prata inför grupp, våga uttrycka sina tankar och argumentera för sin sak. Vi har även lekt lekar som uppmuntrar barnen att ställa frågor till varandra och svara på frågorna. I matsituationerna har vi varit noga med att barnen lära sig säga ja tack och nejtack, förklara vad man vill, ha kunna be om mera mat, skicka maten vidare etc. samt kunna sitta och samtala med sin bordskompis under måltiden. Vi pedagoger har hela tiden varit noga med att använda ett korrekt språk och vara barnens förebilder även språkmässigt. Utforskarna har lekt olika roliga ordlekar för att kunna skoja med ord, hitta nya ordkombinationer och våga leka med ord. Matematik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Lpfö-98:10, sid 10) Vi har använt matematik i olika vardagssituationer, till exempel vid samlingen eller när vi går till skogen då räknar vi barnen. Denna termin valde vi att arbeta med sortering och klassificering samt låta barnen komma fram olika lösningar och våga tänka olika alternativ. Barnen fick sortera olika saker(former, grankottar och tallkottar, pinnar av olika slag storlek och längd, snäckor etc.) ute i skogen och förklara hur de tänkte. En annan uppgift var att sortera former av olika färger och storlekar och klistra på dem på ett papper samt reflektera över och beskriva varför de väljer just det sättet. Vi har även jobbat med antal och gjorde övning som hette Hur många får plats på filten? Många aktiviteter hade fokus på att lära barnen det tredimensionella rummet för att kunna beskriva var saker eller personer befinner sig i rummet, kunna använda sig lägesord och förstå ord som bakom framför i mitten först sist etc. Flera 5(8)

7 övningar och lekar gjorde vi på gården som hoppa hage, spela tärningsspel och bygga hinderbanor samt bygga kojor vilket gav barnen möjlighet att undersöka och pröva på olika problemlösningar. Naturvetenskap: Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö-98:10, sid 10) Under denna termin har vi läst många böcker om djur och lyssnade på CD skivor som handlar om olika djur. Vi lekte även med djurkort och barnen fick berätta fakta om det djuret de tyckte om. Vi har varje vecka lagat mat i skogen och barnen intresserade sig för elden, tittade på hur man startar en brasa och kokar vatten på gasolspis. I skogen har vi lärt oss att ta hänsyn till allt levande, inte förstöra och vara varsam mot växter, blommor etc. Barnen har öppnat skogen med en pinnnyckel och lyssnat på skogen innan de gick in samt låst skogen efter besöket. Vi tog med oss lopar och utforskade allt spännande som vi hittade. Sånger och ramsor om djur var ett viktigt inslag i verksamheten. Vi har fortsatt arbeta med Grön Flagg, deltagit i skräplockarvecka komposterat och kärlsorterat. Socialkompetens: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Lpfö-98:10, sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. (Lpfö-98:10, sid 8) Genom olika vardagliga situationer :vid samlingen, matbordet, utelek, utgång har vi fortsatt att arbeta med att lära barnen visa respekt till varandra, vänta på sin tur, lyssna utan att avbryta, tänka på ljudnivå(inomhus),prata vänligt och att alla ska få chansen att bestämma. Vid våra utflykter har vi jobbat med att utveckla gruppkänsla och solidaritet genom att hjälpa varandra om det behövs, till exempel med utrustningen, matlådor etc.. Barnen har haft ansvar att städa undan leksakerna på gården och inomhus, samt hjälpt till med att plocka undan efter måltider samt duka fram, torka av borden etc. Genom att inte hjälpa barnen i onödan lät vi barnen ta ansvar för sina saker, kläder och utrustningen och påminde dagligen om att vara varsam mot leksaker böcker etc. Många lekar vi gjorde, till exempel Följa John, Tigerleken, hade som syfte att utveckla barnens respekt för varandra och förmåga att sätta sig in i en annan situation, förstå hur den andra känner och byta roller med varandra-turas om att bestämma. Vi har också pratat om hur är man när man är en bra kompis samt vad är öppenhet och hur känns det när man har hemligheter? Att kunna öppet berätta om saker som inte känns bra jobbade vi dagligen med genom att lyssna på barnen, ta på allvar deras konflikter hjälpa att lösa dem men även ge dem möjlighet att själva ta ansvar för konfliktlösningen. JAG-utveckling Alla Utforskare haft mycket tid att träna på att klara sig själv att ta på och av och ansvara för sina kläder. Många av barnen har utvecklats mycket och stärkt sin självkänsla i takt med att de klarat av allt mer. Genom skridskoåkning och skidåkning har de även utvecklat sin kroppsuppfattning och känsla för vad de klarar av. 6(8)

8 Vi har också lekt lekar som ger barnen möjlighet att våga släppa kontrollen och kunna göra bort sig, till exempel Grimasleken och Katten tokar sig. Motorik Eftersom vår verksamhet har fokus på skogsverksamhet och utevistelse har barnen haft möjlighet varje dag träna på grovmotoriken både på gården och i skogen. På gården har vi haft Miniröris, hinderbanor och olika lekar som tränar grovmotoriken. Vi har haft skidskola med olika övningar som utvecklar barnens koordinationsförmåga och balans. Utforskare födda -08 har även deltagit i skridskoskola. Finmotoriken har barnen utvecklat genom påsk och julpysselpyssel, göra pärlplattor, klippa och klistra, samt rita och måla och skapa av olika material. Upptäckarna Denna vårtermin har Upptäckarna bestått av 13 barn, varav 6 pojkar och 7 flickor. 2 barn födda -09, 7 barn födda -10 och 4 barn födda -11. I början av januari hade vi inskolning av två barn. Ansvariga pedagoger har varit Jessica Pettersson, Petra Wangensteen och Helen Nilsson. Denna termin hade hela förskolan som mål att fokusera på dessa mål ur läroplanen, Lpfö 98:10: Språk och Kommunikation: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö 98:10, sid. 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö 98:10, sid 10) Språk och språkstimulans är något vi arbetat med varje dag i alla situationer. I samlingen har vi haft en sång och ramsa som vi använt under flera dagar för att barnen skulle få en möjlighet att lära sig dessa (upprepa, viktigt för lärandet). Sången och ramsan har haft en koppling till det vi arbetat med till exempel våra traditioner och årstider. Vi har även haft andra sånger, rim, ramsor och rörelselekar under terminen. Vi har använt oss av två sångpåsar i samlingen och vid andra tillfällen. En med konkreta föremål och en med inplastade bilder som symboliserat sången eller ramsan och med text på baksidan. Barnen har fått välja något ur respektive påse där vi även samtalat kring bilden eller föremålet. I samlingen har vi övat på att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. Vi har gett barnen tid, uppmuntran och utrymme att få berätta och förmedla det de vill och känner. Läst böcker, trygghetsböcker, samtalat och fångat upp barnens intresse. I sagoläsningen har barnen kommit i kontakt med bilder och text och att få träna på att tolka dessa. Även att 7(8)

9 kunna återkoppla det man sett och hört. Vi har benämnt det vi gör och föremål för att barnen skulle få en förståelse för olika begrepp (t.ex. bredvid, mellan, vänster, tall, myra). Veda och Barke som pedagogiskt hjälpmedel: Veda och Barke har oftast vart med på våra samlingar men har haft en mer passiv roll. De har fått vara med i vår namnsång och när vi sjunger Veda och Barkes veckosång. De har också oftast varit med oss till skogen eller fotbollsplan. Om de vid något tillfälle ej varit med har vi pratat om att de till exempel varit sjuka eller inte hittat sina västar som man måste ha på sig när man går ifrån gården. Matematik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.(lpfö 98:10, sid 10) I samlingen har vi räknat in (1, 2, 3) innan vi börjat sjunga för att markera start på sången och alla är med från början. Sånger, rim och ramsor där vi har använt oss av matematiska begrepp (t.ex. en liten, en liten elefant, uppe på berget). När vi har haft skapande verksamhet har vi använt oss av olika material (t.ex. långa tallbarr). Vi har benämnt jämförelseord, lägesord, tidsord och flerord, i alla situationer under dagen. När vi varit i skogen har vi jämfört oss med olika storlekar på träd, vem är kortast eller längst? Samlat stenar, pinnar, barr och olika kottar där vi bland annat samtalat om antal, tjocklek, alla, vänster eller höger. En del av materialitet som barnen samlat har vi tagit med oss tillbaka till förskolan för att använda till olika skapande (t.ex. igelkott). Vi har uppmuntrat barnen att upptäcka, utforska och undersöka omgivningen med hela sin kropp och sina fem sinnen, lukt, smak, hörsel känsel och syn. Naturvetenskap och teknik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö 98:10, sid 10) I vår skapande verksamhet har vi använt oss mest av naturmaterial och att vara sparsamma med papper när vi ritat eller målat. Vi har provat på att bygga och leka med olika material (t.ex. sand, stenar, snö klossar). Barnen har även uppmuntrats att prova på vad som flyter och inte flyter i vatten (t.ex. stenar, sand, kottar). 8(8)

10 Vi har samtalat kring växter och djur som vi träffat på i skogen, vår närmiljö och på vår gård. Vi har även uppmärksammat förändringarna som sker av djur och växtliv under årstiden. I slutet av terminen fick alla upptäckare så krassefrön i återvunna plastförpackningar. Vi samtalade bland annat om vad jorden hade för färg, frönas form och hur många man fick så. Grön Flagg: Vi har lådor där vi sorterar och kastar plast, metall och glas. I vårt kök har vi en låda där vi samlar mjölkkartonger och tar vara på skruvkorken för att återanvända den vid senare tillfälle. Vi har plockat skräp i skogen och till och från skogen när det var skräpplockarvecka. Allt skräp vi hittat hällde vi ut på ett bord när vi kom tillbaka och pratade om vad vi hittat och att man inte får slänga det i naturen för djuren kan göra sig illa. Vi har återanvänt små plastförpackningar som barnen fått så krassefrön i. Där har barnen fått följa hur det växer. Sedan har de fått tagit med det sig hem. Vi har uppmuntrat att var sparsam med papper och att man bland annat kan rita på båda sidorna. Att lära barnen värna om sin miljö, natur och allt levande. Social kompetens/eq: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.(lpfö 98:10, sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. (Lpfö 98:10, sid 8) I samlingen har varje barn blivit bekräftat genom namnsång, även de barn som inte varit på förskolan den dagen har blivit benämnt med namn och varför man varit borta. Barnen har fått öva på att vänta på sin tur och att bli lyssnad på. I leken har vi uppmuntrat att alla får vara med och att inte utesluta någon. Att dela med sig av leksakerna vi har. Vid måltider har barnen fått lära sig att vänta på sin tur, att inte störa sina matkompisar och att vi uppmuntrat till samtal vid matbordet. Barnen har haft ansvar att hjälpas åt att städa undan leksaker både inomhus och utomhus. Vi har uppmuntrat att barnen hjälper varandra till exempel att samarbeta vid städning, på och av klädning och i naturen. Vi har uppmuntrat barnens empatiska förmåga bland annat vid olika konflikter genom att inte ge färdiga lösningar, utan ge barnen tillfälle att reflektera och tänka efter och att se varandra i ögonen för att kunna lära sig se skillnaden på glad eller ledsen. Jagutveckling: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.(lpfö98:10, sid 9) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (Lpfö 98:10, sid 12) 9(8)

11 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Lpfö 98:10, sid 8) I samlingen har varje barn blivit bekräftad genom namnsåg och att vi även pratar om de som inte är där den dagen. För att öka sin kroppsmedvetenhet har vi använt oss av sånger, rim, ramsor och rörelselekar. Vi uppmuntrar barnen att själva ta av och på sig sina kläder, västar, ryggsäckar och att även hjälpa varandra. Barnen har övat på sin motorik genom att använda sig av naturens egen hinderbana. Att barnen blir bekräftade i sina känslor, att vi vuxna sätter ord på känslan och att det är okej att var t.ex. arg, ledsen. Att lära barnen att säga stopp eller nej när det är något man inte vill (värna om sin integritet). Att vi har bestämda platser vid mat, vila och samling, det skapar trygghet. Även att vi har fasta rutiner och att vi alltid är tydliga vid alla övergångar från olika aktiviteter, det skapar trygghet och förståelse för den aktiviteten vi skall göra. Barns inflytande: Vid samlingen har vi gett barnen utrymme och tid att kunna och våga berätta om funderingar och händelser som är viktiga för dem. Att vi pedagoger har varit lyhörda för barnens tankar och att vi tar oss tid att lyssna in. De barn som ej kunnat uttrycka sig verbalt har vi försökt läsa av deras kroppsspråk och satt ord på det. Att vi gett barnen utrymme för att kunna göra egna aktiva val både styrda och vid fria tillfällen, att kunna påverka sin situation. Oftast har barnen fått två valmöjligheter (t.ex. pussel/rita, välja väg i skogen vänster/höger, vilken frukt man vill ha). Små val men viktiga för små barn att få göra och att vi pedagoger uppmuntrar till att man står för det man valt och även sina handlingar. Att ta ansvar för vårt material har vi bland annat introducerat nytt material på samlingen och berättat hur man kan använda det. Men även gjort barnen delaktiga genom att vi frågat vad de tror det är och hur man kan använda det. Vi har även pratat om färg, form hårt eller om det känns mjukt. Motorik- grov/fin: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppskännedom samt förståelsen för vikter av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.(lpfö 98:10, sid 10) Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.(lpfö 98:10) Vi uppmuntrar, lockar och ger förutsättningar till lek och fysisk aktivitet. Barnen har fått öva på sin grovmotorik genom att använda sig av naturens egna hinderbana. Vi uppmuntrar barnen till att våga prova på nya utmaningar som bland annat dans, rörelse och att klättra på berg. Att vi ger barnen tid till att få pröva att ta av och på sig själv. 10(8)

12 När vi har matsäck på onsdagar har barnen fått hantera dessa efter egen förmåga(t.ex. att ta av och på ryggsäcken, att bära den själv, dra upp blixtlåset). Att barnen uppmuntras till att använda sig av sina bestick. Barnen plockar saker/föremål när vi är i skogen och till och från skogen (t.ex. pinnar, kottar, stenar, bär). När vi har skapande verksamhet att det ges möjlighet att få hantera t.ex. pensel, sax. För att öka barnens kroppskännedom använder vi oss av rörelsesånger och fingerramsor. Kontakt information: Stormyren telefon: Ansvarig Förskolechef Henrik Sundblom arbetar växlande på Stormyren i Täby och på Gillbostubben. Kontaktas på telefon: eller via E-post: Har ni funderingar eller frågor om något som rör vår förskola så vill jag höra av er. Henrik slutar på Gillbostubben och ersätts av Elin Arvinder Persson. Hon nås på eller via e-post: Vi rapporterar här av spännande och utmanande vår tillsammans Pedagogerna på Stormyren 11(8)

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 Vi som arbetar på Forellen är; Kristina Lindqvist Taban Hama Saeed Elisabet Hammare Mariam Hammoud 35h/v Barngruppen består just nu av 11 barn. Det finns

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Barn- och Ungdoms Förvaltningens målbild och huvudprocesser: Varför har vi valt detta tema och vilka strävansmål har vi valt? Förra terminen var

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2016-2017 Dessi Kerstin Irina Mattias Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Logens handlingsplan 2012/2013

Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolans uppdrag Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Lokal arbetsplan. Läsåret:

Lokal arbetsplan. Läsåret: 2016-09-30 Lokal arbetsplan Läsåret: Förskolans vision: De barn som gått på Täppan ska ha med sig ut i livet: - En god självkänsla och lära sig att tänka själv - Se att alla människor har lika värde. -

Läs mer

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Beskrivning av verksamheten Skärets förskola ligger på Hasslö och ingår i Nättraby rektorsområde. Förskolan startades år 2003 och består av tre avdelningar

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

NALLENS PEDAGOGISKA PLANERING

NALLENS PEDAGOGISKA PLANERING NALLENS PEDAGOGISKA PLANERING 2015/2016 Miniröris Mål/ syfte: Att väcka lusten att röra på sig och träna på samarbete träna på att visa hänsyn och förståelse för varandra Alla som vill är med Vi sätter

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 5 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens kommer att ha följande fokusområden detta läsår: Språk / Sångsamling, Rörelse / Skapande, Berta experiment / Matematik, Hälsosamma vanor / Grön flagg / Utflykt,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hösten 2013 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Hösten 2013 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Hösten 2013 Stormyrens Förskola 0(8) Verksamhetsberättelse Hösten 2013 Frilufts Förskolor Stormyren Skarpäng, Täby Stormyren ligger naturskönt med skogen som närmsta granne till förskolan.

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för HT 2010 VT 2011

Arbetsplan för HT 2010 VT 2011 Arbetsplan för HT 2010 VT 2011 Förutsättningar Personal: Jonas (38), Anna-Lena (33), Carina (31) och Gunilla (17). Antal barn: 17 stycken barn (8 pojkar och 9 flickor). 3 stycken femåringar, 4 stycken

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

MÅNEN Verksamhetsplan

MÅNEN Verksamhetsplan MÅNEN Verksamhetsplan 2016-2017 1 Barngruppen 11: Sixten M, Sixten N, Hilma, Edvin 12: Theo, Philip, Elsa D, Linnea, Julia, Nils 13: Doris, Mimmi. Alfred, Filip, Siri 14: Espen, Tilde, Felicia, Love 15:

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Elvan

Verksamhetsplan för Förskolan Elvan Verksamhetsplan för Förskolan Elvan Inledning Daghemmet Yttersta Tvärgränd Ekonomisk Förening eller Förskolan Elvan som vi kallar oss, drivs som ett personalkooperativ sedan 1993. Styrelsen består av åtta

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2014/2015 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: Kastanjen Personal: Anita 85%, Carina 30%, Christina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Våra förutsättningar för läsåret: På Lillebo har vi en grupp på 13 barn i åldern 1-2,5 år. Hösten

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt Personalen har sin planering. Barnen har utelek tillsammans med avd. Forsen.

ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt Personalen har sin planering. Barnen har utelek tillsammans med avd. Forsen. ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt 2016 På Älven har vi tillgång till olika former av material och föremål som gör det möjligt för barnen att utforska och undersöka fenomen och företeelser i omgivningen och

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Månsagårdens förskola Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer