Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola 0(8)

2 Verksamhetsberättelse våren 2013 Frilufts Förskolor Stormyren Skarpäng, Täby Stormyren ligger naturskönt med skogen som närmsta granne till förskolan. Omgivningarna inbjuder verkligen till att vara utforskande och medupptäckande med barnen i naturen. Förskolan har två avdelningar och är byggd som två sammansatta villor. Tomten är med lutning ner från Stormyrsvägen mot skogen. Utemiljön är inspirerande och rolig med naturliga höjdskillnader och vrår som kan skapa möjligheter för mycket lek. Pedagoger på förskolan våren 2013: Johanna Strand, förskollärare, 100 %, gruppansvarig Äventyrarna Beviljad havandeskapspenning från Susanne von Rosen vikarie Viktoria Ivarsson, barnskötare, 100 %, delvis sjukskriven våren 2013 tiden omfördelad i huset på övriga kollegor. Vanessa Araya Vega, 87,5 % Isabelle Ström, resurs i barngruppen 60 % Natascha Eliasson, förskollärare, 100 %, gruppansvarig Utforskarna Helen Nilsson, barnskötare, 87,5 %, gruppansvarig Upptäckarna Petra Wangensteen, 75 % Jessica Pettersson barnskötare 75 % Förskolechef: Henrik Sundblom med delat uppdrag på förskolorna Gillbostubben och Stormyren. Planerings och utvecklingsarbete: Under terminen har vi haft verksamheten stängd en dag. Alternativ omsorg har kunnat erbjudas men inget behov har anmälts till den aktuella dagen. Planeringsdagen som genomfördes den 18 januari var vi tillsammans på Nynäsgården i Nynäshamn. Vi lade upp grunderna för terminens verksamhetsplan och det fortsatta arbetet våra utvecklingsområden för året. På lördagen den 19 januari erbjöds en föreläsning med Ulrika Aspeflo angående barn som väcker funderingar. Några av de anställda deltog i fortbildningen. Pedagogmöten har genomförts var tredje vecka kl med alla pedagoger på förskolan. Förskolechefen har hållit i mötet i en till en och en halv timma sedan har grupperna arbetat var för sig ledda av de gruppansvariga. Tisdag morgon har gruppansvariga och förskolechef möte med avstämning av veckan och vad vi skall arbeta vidare med framöver. Två nya pedagoger var med på Veda & Barke i Naturen 1 vår start utbildning samt tryggt, roligt och lärorikt i mitten av mars. Barnens framsteg och utveckling dokumenteras i Min bok som är personlig och följer barnet genom åren i förskolan. Under hösten 2012 har vi reviderat upplägget i samband med utvecklingsdagen och nu följer dokumentationen följande rubriker: 1(8)

3 Jagutveckling, Social kompetens/ EQ, Språk och kommunikation, Matematik, Naturvetenskap och Teknik samt Motorik (grov/ fin). Ett av årets utvecklingsområden har varit att utveckla den pedagogiska dokumentationen och det har gått fort framåt. I januari levererades en ny färgskrivare till förskolan vilket underlättade arbetet och medfört att vi nu skriver ut fler färdiga dokumentationer från datorn. Varje vecka skriver pedagogerna ett veckobrev med information om kommande aktiviteter samt reflektioner om veckan som varit. Veckobrevet skrivs torsdag undantagsvis fredag och e-postas ut till alla familjer. Uppföljning på utvecklingssamtal har genomförts med alla barnen på förskolan under maj. Föräldrasamverkan: I maj träffades Föräldrasamverkansgruppen med representanter valda från höstens föräldramöte. Det fördes diskussioner utifrån frågor som föräldrarna samlat upp inför mötet samt att vi analyserade svaren från årets kundundersökning som genomfördes i februari. Det är intressant att tillsammans bearbeta frågorna och analysera svaren tillsammans pedagoger och föräldrar vilket kan skapa en bättre bild av förskolans arbete. Då föräldrar och pedagoger såg en divergens i svaren kontra nöjdhetsraden av verksamheten så skickade föräldrarna ut några kompletterande frågor till övriga föräldrar. Drop-Ut kombinerat med en Fixarkväll på förskolan genomfördes i slutet av april. Med fokus på att städa upp efter vintern i vår utemiljö runt förskolan. Vårterminen avslutades med en gemensam sommarfest på förskolan. Barnen sjöng ett kortare nummer och vi passade på att hissa vår Grön flagg sedan vi godkänts av Håll Sverige Rents organisation. Verksamheten Vi följer förskolans läroplan Lpfö 98/10. Vår metod är att arbeta med utomhus och naturpedagogik. Vi följer Gröna Tråden och Öva-, pröva-, läraplanen (se bilaga). Tillsammans med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt att vistas ute i naturen. Vi vill ge barnen en positiv inställning till friluftsliv och att vara ute i alla olika väder. Skogen är den plats där barnen på ett bra sätt kan utveckla självkänsla, motorik, kunskap, fantasilek och empati tillsammans med andra barn och pedagoger. Grön Flagg mål för verksamheten inom området närmiljö: Vår första handlingsplan godkändes och vi hissade flaggan på vår sommarfest med föräldrarna. En ny handlingsplan kommer att skickas in under hösten Utvecklingsområde underläsåret: Pedagogisk dokumentation Vi kommer att arbeta med att anpassa vår dokumentation om grupperna och barnens framsteg efter förtydliganden i Lpfö-98:10. Arbetet är påbörjat och det börjar komma upp pedagogisk dokumentation på våra väggar i förskolan. Barnens pärmar är under bearbetning och utvecklas fortlöpande. En ny färgskrivare är installerad och nu kommer vi in i en teknikutvecklingsfas att utveckla tillsammans på förskolan. Arbetet har gått fort framåt och behöver fortsätta in under hösten (8)

4 Äventyrarna Äventyrargruppen har bestått av 12 barn födda Ansvariga pedagoger var Johanna Strand, Viktoria Ivarsson och Vanessa Araya Vega samt resursen Isabelle Ström. Denna vårtermin blev en väldigt snöig och kall termin. Snön låg från januari till mitten av april. Detta var glädjande, eftersom det gav mycket utrymme för vinteraktiviteter, som skidåkning och skridskoåkning, men det gjorde också att verksamheten till större del än andra terminer fått läggas inomhus. Jagutveckling I och med att vintern varit lång har vi tvingats vara inne en hel del. Tack vare det har vi haft mycket tid att träna på att klara sig själv att ta på och av och ansvara för sina kläder. Många av barnen har utvecklats mycket och stärkt sin självkänsla i takt med att de klarat av allt mer. Genom skridskoåkning och skidåkning har de även utvecklat sin kroppsuppfattning och känsla för vad de klarar av. Framstegen och stoltheten hos barnen var påtaglig under vintern träningstillfällen. VI har även lekt olika jagstärkande lekar under terminen, t.ex. spegelleken, där barnen två och två turas om att följa varandras rörelser, och då får känna sig sedda på och samtidigt träna på att se eller iakta vad andra gör. En annan övning gick ut på att alla barn skulle säga vad de tyckte om, för att våga uttrycka vad man tycker och känner. Social kompetens Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar (Lpfö-98:10 sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra Vi har lekt olika typer av regellekar som tex Banankull eller Häxkull där barnen måste samarbeta för att hjälpa varandra att bli fri igen. Stegvis materialet har använts för träna på att uttrycka sina egna känslor och att läsa av andras känslor. Vi har tränat på turtagning och att kunna vänta in varandra på sin tur. Lyssna och ta in vad kamraten uttrycker och samtidigt inte börja tala direkt själv är förmågor som vi tränat mycket på både i stor och liten grupp. Samtidigt att våga prata inför flera i gruppen är en stor utmaning. Via litteratur har talat om hur vi skall vara mot varandra och tillsammans med Veda & Barke diskuterat kompisrelationer. Barnen introducerades i att de skulle ha en hemlig kompis under en period och göra lite extra för den kamraten under perioden. Språk och kommunikation Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö-98:10 sid 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier sam sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö-98:10 sid 10) 3(8)

5 En vecka hade vi som tema att vi läste sagor, som vi inte bara lyssnade på, utan försökte träna på att verkligen höra och förstå sagan. Barnen fick illustrera en saga, de fick berätta för varandra i grupp och försöka tänka på vad som var det viktiga i sagan. Språk och kommunikation är ett så centralt tema som används i många av aktiviteterna och vi ramsar, sjunger och leker med språket tillsammans. Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö-98:10 sid 10) Vi gjorde en övning där vi hade en filt. Barnen fick gissa hur många som skulle få plats på filten. Sen testade vi hur många som fick plats. Vi vek sen filten flera gånger och varje gång gissade och testade vi. Detta för att träna begrepp som mindre och färre. En annan övning gick ut på att en pedagog knackade olika många gånger och varje antal motsvarade en uppgift att utföra, t.ex. 1-hoppa på ett ben. Barnen fick träna på att lyssna och räkna antal, och även koppla antalet till en uppgift. Naturvetenskap och teknik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen (Lpfö-98:10 sid 10) Vi har experimenterat med vattnets olika fysikaliska former som snö, is, flytande vatten och ånga. Barnen har varit delaktiga och ställt upp hypoteser som vi bearbetat och undersökt tillsammans. Med hjälp av lättflytande oregano på vatten påvisade vi vattnets ytspänning och vad som sker när vi lägger i en droppe diskmedel och bryter denna. Då en av pedagogerna i gruppen väntar barn och ett par av barnen får syskon har Äventyrarna funderat mycket på bebisar i magen. Vad händer och hur har jag fått plats i min mammas mage. I skogen täljde vi gemensamt i slutet av vårterminen och det var med stor spänning som det skapades. Tyvärr hade vi en olycka med en handskada på ett barn. Pedagoger och barn fick då träna på att ta hand om skadan och barnet var åter på förskolan ett par dagar senare. Motorik Utmaningar både notoriskt och fysiskt har sporrat Äventyrarna. Gruppen var iväg till vindskyddet på en långskidtur till Vindskyddet som stor vinter utmaning. Gruppen hade stort tålamod och mycket engagemang tillsammans och kom nöjda åter till förskolan sedan lunchen intagits i skogen. Under vintertiden har vi tränat mycket finmotorik med barnen under tiden inne på förskolan. Vi har skapat och trätt med pärlor och andra material. Utforskarna Denna hösttermin har Utforskargruppen bestått av 14 barn. Gruppen delades i två grupper Blå Utforskare och Gula Utforskare och hade sina hemvistelser i två olika avdelningar.denna vårtermin blev en väldigt snöig och kall termin. Snön låg från 4(8)

6 januari till mitten av april. Detta var glädjande, eftersom det gav mycket utrymme för vinteraktiviteter, som skidåkning och skridskoåkning, men det gjorde också att verksamheten till större del än andra terminer fått läggas inomhus. Hela förskolan hade följande mål att fokusera på ur läroplanen, Lpfö 98:10: Språk: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö-98:10, sid 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö-98:10, sid 10) Under vårterminen har vi arbetat med språk på flera olika sätt. Barnen fick lyssna på/se dramatiseringen och sedan återberätta sagor både i grupp och individuellt. Syfte med det var att utveckla berättarförmåga och minne. Vi har även använt djurbilder då barnen fick välja en bild och berätta om ett djur vilket utvecklar förmåga att beskriva utifrån bild och bilda begrepp. För att barnen ska utveckla intresse för medier och bilder har vi besökt biblioteket och lånade böcker. På biblioteket har barnen haft möjlighet att sitta och bläddra i böckerna i lugn och ro och vara med och låna böcker d.v.s. bekanta sig med biblioteksmiljö. I vårat sätt att dokumentera verksamhet har vi också jobbat med språk genom att låta barnen vara med och reflektera, tolka och samtala om bilderna på de aktiviteter vi har gjort. Även i alla vardagliga situationer har vi haft barnens tankar och funderingar i fokus, uppmuntrat barnen att diskutera och berätta om det de är intresserade av samt sig kommunicera med varandra på ett bra sätt. Samligen var också ett mycket viktigt verktyg för att barnen ska lära sig prata inför grupp, våga uttrycka sina tankar och argumentera för sin sak. Vi har även lekt lekar som uppmuntrar barnen att ställa frågor till varandra och svara på frågorna. I matsituationerna har vi varit noga med att barnen lära sig säga ja tack och nejtack, förklara vad man vill, ha kunna be om mera mat, skicka maten vidare etc. samt kunna sitta och samtala med sin bordskompis under måltiden. Vi pedagoger har hela tiden varit noga med att använda ett korrekt språk och vara barnens förebilder även språkmässigt. Utforskarna har lekt olika roliga ordlekar för att kunna skoja med ord, hitta nya ordkombinationer och våga leka med ord. Matematik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Lpfö-98:10, sid 10) Vi har använt matematik i olika vardagssituationer, till exempel vid samlingen eller när vi går till skogen då räknar vi barnen. Denna termin valde vi att arbeta med sortering och klassificering samt låta barnen komma fram olika lösningar och våga tänka olika alternativ. Barnen fick sortera olika saker(former, grankottar och tallkottar, pinnar av olika slag storlek och längd, snäckor etc.) ute i skogen och förklara hur de tänkte. En annan uppgift var att sortera former av olika färger och storlekar och klistra på dem på ett papper samt reflektera över och beskriva varför de väljer just det sättet. Vi har även jobbat med antal och gjorde övning som hette Hur många får plats på filten? Många aktiviteter hade fokus på att lära barnen det tredimensionella rummet för att kunna beskriva var saker eller personer befinner sig i rummet, kunna använda sig lägesord och förstå ord som bakom framför i mitten först sist etc. Flera 5(8)

7 övningar och lekar gjorde vi på gården som hoppa hage, spela tärningsspel och bygga hinderbanor samt bygga kojor vilket gav barnen möjlighet att undersöka och pröva på olika problemlösningar. Naturvetenskap: Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö-98:10, sid 10) Under denna termin har vi läst många böcker om djur och lyssnade på CD skivor som handlar om olika djur. Vi lekte även med djurkort och barnen fick berätta fakta om det djuret de tyckte om. Vi har varje vecka lagat mat i skogen och barnen intresserade sig för elden, tittade på hur man startar en brasa och kokar vatten på gasolspis. I skogen har vi lärt oss att ta hänsyn till allt levande, inte förstöra och vara varsam mot växter, blommor etc. Barnen har öppnat skogen med en pinnnyckel och lyssnat på skogen innan de gick in samt låst skogen efter besöket. Vi tog med oss lopar och utforskade allt spännande som vi hittade. Sånger och ramsor om djur var ett viktigt inslag i verksamheten. Vi har fortsatt arbeta med Grön Flagg, deltagit i skräplockarvecka komposterat och kärlsorterat. Socialkompetens: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Lpfö-98:10, sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. (Lpfö-98:10, sid 8) Genom olika vardagliga situationer :vid samlingen, matbordet, utelek, utgång har vi fortsatt att arbeta med att lära barnen visa respekt till varandra, vänta på sin tur, lyssna utan att avbryta, tänka på ljudnivå(inomhus),prata vänligt och att alla ska få chansen att bestämma. Vid våra utflykter har vi jobbat med att utveckla gruppkänsla och solidaritet genom att hjälpa varandra om det behövs, till exempel med utrustningen, matlådor etc.. Barnen har haft ansvar att städa undan leksakerna på gården och inomhus, samt hjälpt till med att plocka undan efter måltider samt duka fram, torka av borden etc. Genom att inte hjälpa barnen i onödan lät vi barnen ta ansvar för sina saker, kläder och utrustningen och påminde dagligen om att vara varsam mot leksaker böcker etc. Många lekar vi gjorde, till exempel Följa John, Tigerleken, hade som syfte att utveckla barnens respekt för varandra och förmåga att sätta sig in i en annan situation, förstå hur den andra känner och byta roller med varandra-turas om att bestämma. Vi har också pratat om hur är man när man är en bra kompis samt vad är öppenhet och hur känns det när man har hemligheter? Att kunna öppet berätta om saker som inte känns bra jobbade vi dagligen med genom att lyssna på barnen, ta på allvar deras konflikter hjälpa att lösa dem men även ge dem möjlighet att själva ta ansvar för konfliktlösningen. JAG-utveckling Alla Utforskare haft mycket tid att träna på att klara sig själv att ta på och av och ansvara för sina kläder. Många av barnen har utvecklats mycket och stärkt sin självkänsla i takt med att de klarat av allt mer. Genom skridskoåkning och skidåkning har de även utvecklat sin kroppsuppfattning och känsla för vad de klarar av. 6(8)

8 Vi har också lekt lekar som ger barnen möjlighet att våga släppa kontrollen och kunna göra bort sig, till exempel Grimasleken och Katten tokar sig. Motorik Eftersom vår verksamhet har fokus på skogsverksamhet och utevistelse har barnen haft möjlighet varje dag träna på grovmotoriken både på gården och i skogen. På gården har vi haft Miniröris, hinderbanor och olika lekar som tränar grovmotoriken. Vi har haft skidskola med olika övningar som utvecklar barnens koordinationsförmåga och balans. Utforskare födda -08 har även deltagit i skridskoskola. Finmotoriken har barnen utvecklat genom påsk och julpysselpyssel, göra pärlplattor, klippa och klistra, samt rita och måla och skapa av olika material. Upptäckarna Denna vårtermin har Upptäckarna bestått av 13 barn, varav 6 pojkar och 7 flickor. 2 barn födda -09, 7 barn födda -10 och 4 barn födda -11. I början av januari hade vi inskolning av två barn. Ansvariga pedagoger har varit Jessica Pettersson, Petra Wangensteen och Helen Nilsson. Denna termin hade hela förskolan som mål att fokusera på dessa mål ur läroplanen, Lpfö 98:10: Språk och Kommunikation: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö 98:10, sid. 10) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö 98:10, sid 10) Språk och språkstimulans är något vi arbetat med varje dag i alla situationer. I samlingen har vi haft en sång och ramsa som vi använt under flera dagar för att barnen skulle få en möjlighet att lära sig dessa (upprepa, viktigt för lärandet). Sången och ramsan har haft en koppling till det vi arbetat med till exempel våra traditioner och årstider. Vi har även haft andra sånger, rim, ramsor och rörelselekar under terminen. Vi har använt oss av två sångpåsar i samlingen och vid andra tillfällen. En med konkreta föremål och en med inplastade bilder som symboliserat sången eller ramsan och med text på baksidan. Barnen har fått välja något ur respektive påse där vi även samtalat kring bilden eller föremålet. I samlingen har vi övat på att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. Vi har gett barnen tid, uppmuntran och utrymme att få berätta och förmedla det de vill och känner. Läst böcker, trygghetsböcker, samtalat och fångat upp barnens intresse. I sagoläsningen har barnen kommit i kontakt med bilder och text och att få träna på att tolka dessa. Även att 7(8)

9 kunna återkoppla det man sett och hört. Vi har benämnt det vi gör och föremål för att barnen skulle få en förståelse för olika begrepp (t.ex. bredvid, mellan, vänster, tall, myra). Veda och Barke som pedagogiskt hjälpmedel: Veda och Barke har oftast vart med på våra samlingar men har haft en mer passiv roll. De har fått vara med i vår namnsång och när vi sjunger Veda och Barkes veckosång. De har också oftast varit med oss till skogen eller fotbollsplan. Om de vid något tillfälle ej varit med har vi pratat om att de till exempel varit sjuka eller inte hittat sina västar som man måste ha på sig när man går ifrån gården. Matematik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.(lpfö 98:10, sid 10) I samlingen har vi räknat in (1, 2, 3) innan vi börjat sjunga för att markera start på sången och alla är med från början. Sånger, rim och ramsor där vi har använt oss av matematiska begrepp (t.ex. en liten, en liten elefant, uppe på berget). När vi har haft skapande verksamhet har vi använt oss av olika material (t.ex. långa tallbarr). Vi har benämnt jämförelseord, lägesord, tidsord och flerord, i alla situationer under dagen. När vi varit i skogen har vi jämfört oss med olika storlekar på träd, vem är kortast eller längst? Samlat stenar, pinnar, barr och olika kottar där vi bland annat samtalat om antal, tjocklek, alla, vänster eller höger. En del av materialitet som barnen samlat har vi tagit med oss tillbaka till förskolan för att använda till olika skapande (t.ex. igelkott). Vi har uppmuntrat barnen att upptäcka, utforska och undersöka omgivningen med hela sin kropp och sina fem sinnen, lukt, smak, hörsel känsel och syn. Naturvetenskap och teknik: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö 98:10, sid 10) I vår skapande verksamhet har vi använt oss mest av naturmaterial och att vara sparsamma med papper när vi ritat eller målat. Vi har provat på att bygga och leka med olika material (t.ex. sand, stenar, snö klossar). Barnen har även uppmuntrats att prova på vad som flyter och inte flyter i vatten (t.ex. stenar, sand, kottar). 8(8)

10 Vi har samtalat kring växter och djur som vi träffat på i skogen, vår närmiljö och på vår gård. Vi har även uppmärksammat förändringarna som sker av djur och växtliv under årstiden. I slutet av terminen fick alla upptäckare så krassefrön i återvunna plastförpackningar. Vi samtalade bland annat om vad jorden hade för färg, frönas form och hur många man fick så. Grön Flagg: Vi har lådor där vi sorterar och kastar plast, metall och glas. I vårt kök har vi en låda där vi samlar mjölkkartonger och tar vara på skruvkorken för att återanvända den vid senare tillfälle. Vi har plockat skräp i skogen och till och från skogen när det var skräpplockarvecka. Allt skräp vi hittat hällde vi ut på ett bord när vi kom tillbaka och pratade om vad vi hittat och att man inte får slänga det i naturen för djuren kan göra sig illa. Vi har återanvänt små plastförpackningar som barnen fått så krassefrön i. Där har barnen fått följa hur det växer. Sedan har de fått tagit med det sig hem. Vi har uppmuntrat att var sparsam med papper och att man bland annat kan rita på båda sidorna. Att lära barnen värna om sin miljö, natur och allt levande. Social kompetens/eq: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.(lpfö 98:10, sid 8) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. (Lpfö 98:10, sid 8) I samlingen har varje barn blivit bekräftat genom namnsång, även de barn som inte varit på förskolan den dagen har blivit benämnt med namn och varför man varit borta. Barnen har fått öva på att vänta på sin tur och att bli lyssnad på. I leken har vi uppmuntrat att alla får vara med och att inte utesluta någon. Att dela med sig av leksakerna vi har. Vid måltider har barnen fått lära sig att vänta på sin tur, att inte störa sina matkompisar och att vi uppmuntrat till samtal vid matbordet. Barnen har haft ansvar att hjälpas åt att städa undan leksaker både inomhus och utomhus. Vi har uppmuntrat att barnen hjälper varandra till exempel att samarbeta vid städning, på och av klädning och i naturen. Vi har uppmuntrat barnens empatiska förmåga bland annat vid olika konflikter genom att inte ge färdiga lösningar, utan ge barnen tillfälle att reflektera och tänka efter och att se varandra i ögonen för att kunna lära sig se skillnaden på glad eller ledsen. Jagutveckling: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.(lpfö98:10, sid 9) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (Lpfö 98:10, sid 12) 9(8)

11 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (Lpfö 98:10, sid 8) I samlingen har varje barn blivit bekräftad genom namnsåg och att vi även pratar om de som inte är där den dagen. För att öka sin kroppsmedvetenhet har vi använt oss av sånger, rim, ramsor och rörelselekar. Vi uppmuntrar barnen att själva ta av och på sig sina kläder, västar, ryggsäckar och att även hjälpa varandra. Barnen har övat på sin motorik genom att använda sig av naturens egen hinderbana. Att barnen blir bekräftade i sina känslor, att vi vuxna sätter ord på känslan och att det är okej att var t.ex. arg, ledsen. Att lära barnen att säga stopp eller nej när det är något man inte vill (värna om sin integritet). Att vi har bestämda platser vid mat, vila och samling, det skapar trygghet. Även att vi har fasta rutiner och att vi alltid är tydliga vid alla övergångar från olika aktiviteter, det skapar trygghet och förståelse för den aktiviteten vi skall göra. Barns inflytande: Vid samlingen har vi gett barnen utrymme och tid att kunna och våga berätta om funderingar och händelser som är viktiga för dem. Att vi pedagoger har varit lyhörda för barnens tankar och att vi tar oss tid att lyssna in. De barn som ej kunnat uttrycka sig verbalt har vi försökt läsa av deras kroppsspråk och satt ord på det. Att vi gett barnen utrymme för att kunna göra egna aktiva val både styrda och vid fria tillfällen, att kunna påverka sin situation. Oftast har barnen fått två valmöjligheter (t.ex. pussel/rita, välja väg i skogen vänster/höger, vilken frukt man vill ha). Små val men viktiga för små barn att få göra och att vi pedagoger uppmuntrar till att man står för det man valt och även sina handlingar. Att ta ansvar för vårt material har vi bland annat introducerat nytt material på samlingen och berättat hur man kan använda det. Men även gjort barnen delaktiga genom att vi frågat vad de tror det är och hur man kan använda det. Vi har även pratat om färg, form hårt eller om det känns mjukt. Motorik- grov/fin: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppskännedom samt förståelsen för vikter av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.(lpfö 98:10, sid 10) Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.(lpfö 98:10) Vi uppmuntrar, lockar och ger förutsättningar till lek och fysisk aktivitet. Barnen har fått öva på sin grovmotorik genom att använda sig av naturens egna hinderbana. Vi uppmuntrar barnen till att våga prova på nya utmaningar som bland annat dans, rörelse och att klättra på berg. Att vi ger barnen tid till att få pröva att ta av och på sig själv. 10(8)

12 När vi har matsäck på onsdagar har barnen fått hantera dessa efter egen förmåga(t.ex. att ta av och på ryggsäcken, att bära den själv, dra upp blixtlåset). Att barnen uppmuntras till att använda sig av sina bestick. Barnen plockar saker/föremål när vi är i skogen och till och från skogen (t.ex. pinnar, kottar, stenar, bär). När vi har skapande verksamhet att det ges möjlighet att få hantera t.ex. pensel, sax. För att öka barnens kroppskännedom använder vi oss av rörelsesånger och fingerramsor. Kontakt information: Stormyren telefon: Ansvarig Förskolechef Henrik Sundblom arbetar växlande på Stormyren i Täby och på Gillbostubben. Kontaktas på telefon: eller via E-post: Har ni funderingar eller frågor om något som rör vår förskola så vill jag höra av er. Henrik slutar på Gillbostubben och ersätts av Elin Arvinder Persson. Hon nås på eller via e-post: Vi rapporterar här av spännande och utmanande vår tillsammans Pedagogerna på Stormyren 11(8)

Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola I natursköna Skarpäng ligger Frilufts Förskolor Stormyren. Skogen är vår närmsta granne och vi har tillgång till skogar, gläntor, dungar, ängar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Förskolan Solens. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Förskolan Solens. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förskolan Solens Verksamhetsberättelse 2013-2014 Innehållsförtäckning. Inledning Riktning Våra värdeord Dokumentation utifrån värdeordet glädje Dokumentation utifrån värdeordet samspel Dokumentation utifrån

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer