HSNNYTT 02/14. Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. smärta nytt vårdval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 02/14. Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. smärta nytt vårdval"

Transkript

1 HSNNYTT 02/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Mars Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta nytt vårdval Vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och för utmattningssyndrom införs i oktober Nu går det att ansöka för att bli godkänd som vårdgivare inom vårdvalet. u Läs mer på sidan 5 I takt med att allt mer vård kommer bedrivas utanför akutsjukhusen i linje med Framtidsplanen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera nya vårdgivare i ST-utbildningen. u Läs mer i ledaren på sidan 3 Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får 24 nya operationssalar i en satsning som ska rusta sjukhuset inför framtidens vårdbehov. Det beslutade landstingsfullmäktige i slutet av februari. Investeringen på 1,6 miljarder i om- och nybyggnationer förväntas öka operationskapaciteten med 25 procent. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en viktig roll i Framtidsplanen, en av landstingets största satsningar på framtidens hälso- och sjukvård någonsin. Sjukhuset behöver anpassas till vårdens utveckling och rustas inför den stadigt växande befolkningen med ökat antal äldre. Sjukhuset har idag Sveriges största operationsavdelning, vilken är i behov av upprustning och modernisering. Investeringsbeslutet innebär en kombination av att både bygga nytt och att bygga om befintliga lokaler. De 24 nya operationssalarna får ny dimensionering och förbättrad ytanvändning, vilket gör det möjligt att arbeta på nya sätt och få ett bättre flöde i operationsverksamheten. Något som leder till ökad patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Byggnationerna startar under 2014 ska vara klara Landstingsfullmäktige fattade dels ett inriktningsbeslut som innebär att planeringen av byggnationerna kan sätta igång. Dels ett genomförandebeslut som bland annat innebär att förberedande markarbeten kan starta. Screening minskar risken att dö av tarmcancer Stockholms läns landsting och region Gotland har hittills varit ensamma om tarmcancerscreening i Sverige. Från och med 2014 kommer övriga landsting och regioner i Sverige att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen. u Läs mer på sidan 6 Start för vaccination mot rotavirus på BVC Nu erbjuds alla barn boende i Stockholms län och födda 1 mars 2014 och senare, gratis vaccination mot rotavirus på BVC. Stockholms läns landsting är först i landet med att införa vaccination mot rotavirus i vaccinationsprogrammet för barn. u Läs mer på sidan 8

2 Vårdutbud M M Ny BVC på Södermalm Alva Barnklinik AB öppnar en ny BVC i Söderhallarna, våning 9, Södermalm. Verksamhetschef är Anders Nilsson. Tfn: Mottagningen öppnade den 3 mars, Kontaktperson: Katrin Rekkedal, Ny fotsjukvårdsmottagning i Täby Fot i fokus startade en ny mottagning den 1 mars Hägernäsvägen 5, Täby. Tfn: Kontaktperson: Biljana Knezevic, Slutligt avtal klart för BB Sophia Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har undertecknat det formella beslutet för att Barnbördshuset i Praktikertjänst AB kan starta verksamheten vid BB Sophia. BB Sophia startade sin verksamhet den 3 mars och ska därefter successivt öka antalet förlossningar för att kunna erbjuda full kapacitet efter cirka tre veckor. Avtalet gäller i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut för förlossningsverksamhet för kvinnor som är i graviditetsvecka 37+0 undantaget de med förhöjd risk. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har erbjudit länets övriga förlossningskliniker en ekonomisk garanti för att bemanna alla förlossningsplatser fram till och med hela mars månad. Södertälje sjukhus har sedan tidigare fått en särskild ekonomisk garanti för att bemanna för en högre kapacitet än de normalt behöver. Denna garanti gäller under hela 2014 för att säkerställa ytterligare förlossningskapacitet i länet. Det beslut som tidigare fattats om att under en period ersätta förlossningsklinikerna med ytterligare kronor per förlossning kvarstår. Implementering av tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga (första linjens psykiatri) Det av HSN nyligen beslutade tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga har redan startat. Tilläggsuppdraget kan sökas av husläkare och barnoch ungdomsmedicinska mottagningar. Först ut var Gustavsbergs vårdcentral och Södertälje sjukhus. Drygt fem andra ansökningar är under handläggning. Kontakt: Gertrud Wahlund och Kristina Laurell Laroussi 2 HSN nytt 02/14 Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner är nu uppdaterat Nu har Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso-och sjukvården uppdaterats. Det togs fram 2012 för att ge landstingets vårdgivare stöd i att ta fram åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). Programmet är fastställt av hälso-och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman. Hösten 2013 var prevalensen 9,1 procent i den somatiska slutenvården. Det innebär att Stockholm läns landsting, alltjämt, hade en högre förekomst av VRI än riksgenomsnittet. Att minska VRI prioriteras därför högt av landstingets politiska ledning och flera vårdgivare arbetar aktivt med olika förbättringsprojekt inom åtta insatsområden: Ledning och kultur Patientinvolvering Verktyg, teknik och metoder Kompetens och utbildning Lokaler och städning Forskning och kunskapsspridning Samverkan med kommuner Avtal och uppföljning Under mars 2014 utvärderas vårdgivarnas patientssäkerhetsberättelser en andra gång. Första uppföljningen av handlingsprogrammet och vårdgivarnas arbete med att minska VRI gjordes 2013 av förvaltningens arbetsgrupp och Landstingsrevisorerna. Den visade att handlingsprogrammet var ett stöd i arbetet och att det finns ett förbättringsutrymme beträffande dokumentation av VRI-arbetet inom flera insatsområden. Här hittar du handlingsprogrammet: Kontakt: Marion Lindh och Anna Lundin, och Ändring: Här bokar du språktolk! Kontakta alltid i turordning: 1. Transvoice/Stockholms tolkförmedling Telefon: , fax: Språkservice Sverige Telefon: , fax: Semantix/Tolkjouren Telefon: , fax: Järva tolk och översättning Telefon: , fax: Semantix/Eqvator endast telefontolkning Telefon: , fax: Läs mer om att boka språktolk på

3 Innehåll Ständig utveckling För nästan två år sedan startade QRC Stockholm kvalitetsregistercentrum. QRC Stockholms uppdrag är att bidra till att utveckla en god och säker sjukvård både nationellt och regionalt. Nu har 17 team från olika sjukhuskliniker i hela Sverige, varav nio från SLL, avslutat ett utvecklingsprogram anordnat av QRC Stockholm. Teamen har på olika sätt arbetat för att förbättra sina verksamheter med hjälp av relevanta kvalitetsregister. På köpet har man också bland annat förkortat patienternas behandlingstid och ökat patienternas delaktighet. En slutsats deltagarna har dragit är att kvalitetsregistren ger goda möjligheter när det gäller det lokala förbättringsarbetet. I juni startar en ny omgång ta chansen och anmäl er till detta angelägna utvecklingsarbete! En slutsats deltagarna har dragit är att kvalitetsregistren ger goda möjligheter när det gäller det lokala förbättringsarbetet. I somras togs beslut om en ny samordnande ST-organisation och just nu skapar vi den struktur som ska göra det enklare att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen. Samtidigt har ett projekt pågått i landstinget där man tagit fram modeller för ersättning, kvalitetssäkring, prognostisering och styrning av ST-utbildningsplatser. Resultatet av projektet blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Att landstinget kommer att kunna samordna utbildningen är betydelsefullt då organisationen för ST-utbildning idag ser olika ut beroende på specialitet. I takt med att allt mer vård kommer bedrivas utanför akutsjukhusen i linje med Framtidsplanen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Slutligen vill jag gärna berätta att vi nu lanserar webbplatsen Vårdgivarguiden som vid lanseringen ersätter Uppdragsguiden och åtta andra webbplatser. Vårdgivarguiden är Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya kanal för information och verksamhetsstöd. Syftet med webbplatsen är att göra det enklare för dig i vården att utföra ditt uppdrag om en tillgänglig, säker och jämlik vård. Vårdgivarguiden riktar sig i första hand till vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting. Den kommer att vara en transparent och öppen webbplats, vilket betyder att den är tillgänglig för alla. Precis som vanligt i webbutvecklingsprojekt så kommer webbplatsen inte vara komplett från början utan utvecklas steg för steg. Använd Vårdgivarguiden och var på så sätt med och utveckla webbplatsen! u Vårdutbud mm Ny BVC på Södermalm 02 Ny fotsjukvårdsmottagning i Täby 02 Slutligt avtal klart för BB Sophia 02 Implementering av tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga 02 Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner är nu uppdaterat 02 u Ledare Ständig utveckling 03 u HSN Information Kunskapscentrum för prehospital vård till Hälsooch sjukvårdsförvaltningen 04 Specialiserad BVC mottagning öppnar på Rosenlunds sjukhus 04 Psykiatriavtal förlängs i öppenvården 04 Upphandling 04 Specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom blir nytt vårdval 05 Mer samordning ska säkra tillgången på läkare med olika specialiteter 06 Överenskommelser för akutsjukhusen u Artiklar och notiser Mål och struktur försätter berg 07 Start för vaccination mot rotavirus på BVC 08 Stor hypertonisatsning inledd 08 Välkommen till Vårdgivarguiden 09 Nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning 10 Nytt regionalt vårdprogram om akuta tarminfektioner hos vuxna 10 Pilot för säkrare och effektivare screening för förstadier till diabetes och diabetes 10 Nu finns nationella minoritetsspråk på 1177 Vårdguiden och UMO.se 10 Upplands-Bro och Familjeläkarna höjer patientsäkerheten med Nationell patientöversikt 11 Screening minskar risken att dö av tarmcancer 11 u Observera! Vid vansinnets rand ny blogg på 1177.se 12 Seminarium med fokkus på sjukskrivningsfrågor 12 Utbildning i TIPPA 12 Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Politiska organ/ Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Karolinska Universitetssjukhuset, Denny Lorentzen, Emilia Ricciuti, MASKOT HSN nytt 02/14 3

4 HSN information 4 mars 2014 Landstingsrevisorernas rapport Kunskapscentrum för prehospital vård till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans integreras med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det för att få en tydligare styrning, samordning och uppföljning av den prehospitala vården. Landstingsrevisorerna har under hösten 2013 reviderat den prehospitala vården i länet. En av synpunkterna som framkommit i revisionen är att styrning, samordning och uppföljning av den prehospitala vården behöver stärkas. En åtgärd för att åstadkomma detta är att integrera Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans, det landstingsövergripande kompetenscentrat för den prehospitala vården, med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för Prehospital vård och medicinsk service. Sammanslagningen sker den 1 mars Länsgemensamt akutvårdskoncept Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser positivt på de synpunkter och förbättringsområden som landstingsrevisorerna lyfter fram. Mot den bakgrund har förvaltningen bland annat inlett arbetet med att driva den prehospitala vården så att den utvecklas som en del av ett länsgemensamt akutvårdskoncept Specialiserad BVC mottagning öppnar på Rosenlunds sjukhus Den 3 mars startade en specialiserad BVC-mottagning, Rosenlunds barnhälsovårdsteam, på Rosenlunds sjukhus. Verksamheten vänder sig till barn med föräldrar som har eller har haft en alkohol- eller drogberoendeproblematik. Under de sju första månaderna erbjuds barnet en specialiserad, utökad och individuellt anpassad barnhälsovård. Familjen erbjuds ett utökat besöksprogram med täta mottagningsbesök och fler hembesök och läkarbesök än på en vanlig BVC. Efter sju månader görs en individuell uppföljning för att bedöma när barnet kan skrivas ut från mottagningen. Utskrivning sker alltid i nära samverkan med mottagande BVC. I Rosenlunds barnhälsovårdsteams uppdrag ligger också att säkerställa en god samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri. Kontaktpersoner: Maria Costa Thafvelin, Tim Bomanson, Fakta: Rosenlunds barnhälsovårdsteam kommer att samverka med Rosenlunds mödrahälsovårdsteam (f.d. familjesociala enheten). Rosenlunds mödrahälsovårdsteam vänder sig till gravida kvinnor i behov av beroendevård på specialistnivå. Mottagningen erbjuder stöd och specialistmödravård, bland annat graviditetskontroller, förlossningsförberedelser, rådgivning om alkohol och drogers effekt på fostret och samtal om föräldraskap. inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Enheten Ambulans och medicinsk service på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen byter namn till enheten Prehospital vård och medicinsk service i samband med integrationen av kunskapscentret för prehospital vård. Här hittar du landstingsrevisorernas rapport och tjänsteutlåtandet: aspx?id=66917 Psykiatriavtal förlängs i öppenvården Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att teckna avtal om förlängning av ett antal befintliga avtal med perioden : Capio Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB om lokal psykiatrisk öppenvård för vuxna PRIMA barn- och vuxenpsykiatri AB om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård samt länsövergripande specialistmottagning för barn och ungdomar med tvångssyndrom. WeMind AB och Praktikertjänst AB/ Psykhälsan om psykiatrisk vård för patienter med komplicerade depressions- och ångesstillstånd Kontaktperson Andreas Falk, Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling upphandling av länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet. HSN HSN nytt 02/14

5 HSN information 4 mars 2014 Specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom blir nytt vårdval här typen av specialiserad rehabilitering. Personer som har behov av denna rehabilitering får vanligen en remiss från exempelvis läkare på vårdcentral. Kraven i förfrågningsunderlaget bygger på erfarenheter från verksamheter som ingått i Stockholms läns landstings arbete inom Rehabiliteringsgarantin. Under våren 2014 godkänner Stockholms läns landsting löpande vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag. I oktober 2014 beräknas patienter kunna välja vårdgivare för den här typen av rehabilitering. Klara krav för vårdvalet specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom. Ett team med olika professioner som samarbetar om patientens rehabilitering. Så ser huvudkravet ut för att bli godkänd som vårdgivare i det nya vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och för utmattningssyndrom som införs i oktober Information för blivande vårdgivare finns på Se nyheter eller sök efter specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom på Vårdgivarguiden.se Om Rehabiliteringsgarantin: Nu går det att ansöka för att bli godkänd som vårdgivare inom vårdvalet. Personer med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar och de med utmattningssyndrom söker ofta vård hos flera olika vårdgivare. När vårdval införs blir det möjligt för dessa personer att få sin rehabilitering hos en och samma vårdgivare och träffa de professioner som de behöver samtidigt. Med det nya vårdvalet förväntas utbudet av vårdgivare inom rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom utökas så att fler patienter kan få rehabilitering. Målet är ökad handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga hos dessa patienter. Krav för att bli godkänd vårdgivare För att bli godkänd i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR, där patienten möter ett team av professioner anpassat utifrån patientens behov. Teamet består av läkare, psykolog och sjukgymnast och vid behov av arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom. Även andra legitimerade hälsoprofessioner kan ingå i teamet. I Stockholms län beräknas till personer behöva den HSN nytt 02/14 5

6 HSN information 4 mars 2014 Mer samordning ska säkra tillgången på läkare med olika specialiteter Nu ökas samordningen av läkares specialistutbildning. Det innebär bättre styrning av tillgången på utbildningsplatser inom de olika läkarinriktningar som finns. Antalet platser inom de olika specialiteterna ska styras av de behov som länets invånare kommer att ha. I och med den ökade samordningen kommer det att bli enklare att involvera fler vårdgivare i utbildningen, både landstings- och privatdrivna. Landstinget har beslutat att gemensamt skapa en samordnad ST-organisation. Uppdraget blir att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen inom respektive specialitet samt att arbeta med prioriteringsfrågor för hela regionen. Enklare att involvera nya vårdgivare Idag ser organisationen lite olika ut beroende på vilken specialitet. Vissa delar av utbildningen styrs centralt, medan akutsjukhusen ansvarar för den största delen av de specialiteter som är knutna till just vården vid akutsjukhusen. I takt med att allt mer vård bedrivs utanför akutsjukhusen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Redan nu pågår projekt inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård där vårdgivare är delaktiga i att ta fram modeller för att förutse behovet av olika specialiteter. Det finns också projekt som tar fram modeller för hur ersättningen ska utformas till det som erbjuder utbildningsplatser. Resultaten av dessa projekt blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Fakta om ST-läkare Inom Stockholms läns landsting finns drygt ST-läkare (ST är förkortning för specialisttjänstgöring) anställda inom cirka 57 olika specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. En del av ST-lönen kommer från landstinget centralt. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom områden där det är brist på vissa sorters läkare. Det innebär att vårdgivaren betalar för det arbete läkaren utför, medan själva utbildningsdelen bekostas centralt. Så utbildas läkare En hel läkarutbildning sträcker sig över cirka 12 år. Den som antas till läkarutbildningen börjar först med en grundutbildning under 5,5 år. Därefter följer en Allmäntjänstgöring (AT) där läkaren studerar och arbetar under handledning under ett och ett halvt till två år. Efter detta följer specialisttjänstgöring under ytterligare cirka fem år inom den inriktning läkaren valt. Även denna tjänstgöring varvas med utbildning. Exempel på specialiteter är kardiologi (hjärtsjukvård), ortopedi (skador på rörelseapparaten), allmän medicin (läkare för arbete på husläkarmottagning) och psykiatri. Totalt finns 47 specialiteter. Överenskommelser för akutsjukhusen 2014 Nu är överenskommelserna för 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och akutsjukhusen i Stockholms län godkända i Hälsooch sjukvårdsnämnden. Överenskommelserna innefattar volymer och ersättningar som möjliggör förändringar enligt intentionerna i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. En köfri vård är ett fortsatt viktigt mål. Varje år görs en översyn av uppdrag och ersättningar till akutsjukhusen i länet. Detta sker enligt en uppräkningsmodell som bland annat innefattar justeringar för löner, läkemedel, demografisk tillväxt och medicinskteknisk utveckling. Årets totala uppräkning är cirka två procent. I enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska akutsjukhusens verksamhet i första hand koncentreras till den vård som kräver akutsjukhusens resurser. Denna strukturförändring fortsätter och kommer även framöver leda till omfördelningar mellan sjukhusen och den vård som bedrivs utanför sjukhusen. Kvalitet och patientsäkerhet följs upp med ett antal indikatorer som till exempel vårdrelaterade infektioner, överbeläggningar och hygienregler. Fokus på tillgänglighet och köfri vård i avtalen för ökar möjligheten för alla invånare i Stockholms län att få tillgång till rätt vård i rätt tid. 6 HSN nytt 02/14

7 Artiklar & notiser Kvalitetsregister Mål och struktur försätter berg Det här är en berättelse om strukturerat förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister och med patienten i fokus. Inte mindre än 17 team från olika sjukhuskliniker har sedan i maj förra året arbetat för att förbättra sina verksamheter inom ramen för ett utvecklingsprogram anordnat av Kvalitetsregistercentrum. Deras resa har varit svår på många sätt, men visar också att det går att vårda patienter och bedriva förbättringsarbete samtidigt. Då utvecklingsprogrammet avslutades på Folkets Hus i Stockholm den 6 februari var nyckelorden från deltagarna många och viktiga, till exempel patientens bästa, nya rutiner, samverkan, nätverk. De konstaterade att motivation och tålamod kan försätta berg. Och att de lärt sig att motivera på rätt sätt, att ställa intresseväckande frågor och inte minst att det faktiskt går att förändra på ett smidigt sätt. Upprinnelsen till teamens projekt är ett utvecklingsprogram vid Kvalitetsregistercentrum i Stockholm, QRC, som drivs inom ramen för en överenskommelse stat/landsting. Syftet är att stödja utvecklingen av nationella kvalitetsregister så att vårdverksamheter effektivt kan använda dem för att förbättra arbetssätt och vården av patienterna. Efter en kartläggning av de egna verksamheterna valde teamen förbättringsområden där resultatet skulle komma patienterna till godo. Teamcoaching en viktig pusselbit Den metod som använts, teamcoaching, är vetenskapligt beprövad och har tagits fram av forskare vid The Dartmouth Institute i USA. Det strukturerade förbättringsarbetet stöds av en särskilt utbildad teamcoach. En person i varje team utbildas till coach. Teamcoaching är en viktig pusselbit i förändringsarbetet. Ni kommer att göra stor skillnad för era patienter och verksamheter, sade Inger Rising, biträdande chef vid QRC, till teamdeltagarna. Lovord och stötestenar Mycket matnyttigt och många positiva omdömen kom fram under dagen på Folkets Hus. Särskilt uppskattades ny kunskap om metoder/verktyg för förbättringsarbete liksom det samarbete som skapades genom dialog, möten och nätverk. Vunna kunskaper om effektiv möteskultur ansågs närmast revolutionerande. Stödet från QRC lovordades liksom samarbetet med kvalitetsregistren. De flesta deltagare menade att de lärt sig att det går att bedriva lokalt förbättringsarbete samtidigt som patienterna ges vård, men att det finns många stötestenar på vägen. En är inte oväntat möjligheterna att delta i samtliga möten. En annan att det är mycket svårt att skapa nya rutiner. De flesta team såg det också som en utmaning att få ledningens stöd och att klinikens ekonomi spelar stor roll. Förbättrad fortsättning följer Avslutningsvis gav Marjorie Godfrey från The Dartmouth Institute goda råd. Hon menade att förbättringar och nya rutiner kan etableras med hjälp av resurser och stöd från ledningen, repetition, disciplin, handböcker, insikt hos alla om vad förbättringsarbetet innebär, rytm och struktur i arbetet samt uppmuntran och engagemang. Berättelsen fortsätter och nya deltagare kommer att få förmånen att göra denna resa. Inför den nya resan har det skett några förbättringar. Större fokus läggs vid chefernas roll och ämnet gruppdynamik tas upp i coachutbildningen. Nästa utbildningstillfälle startar i maj. För mer information: eller kontakta Susanna Lagersten, Läs mer på HSN nytt 02/14 7

8 Artiklar & notiser Skatteverket begär in upplysningar om lagreglerade läkare och sjukgymnaster (f.d. ARV) Vårdgivare som är lagreglerade enligt LOL och LOF ska fylla i en särskild blankett om skatteförhållanden. Det avser uppgifter om bolagsform, skatteförhållanden med mera. Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster sänder ut blanketten under mars via post och den finns även att skriva ut på Vårdgivarguidens avsnitt om lagreglerade läkare och sjukgymnaster. Frågor till Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster sänds till På Skatteverkets webbplats finns mer information Fler besöker kunskapswebbar Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård växer gällande mängden tillgänglig information så väl som antalet besökare. Rikshandboken i barnhälsovård har 400 artiklar om ämnen som föräldrastöd, kostråd, vaccinationer och utvecklingsprogram inom barnhälsovården personer använder webbsidan i snitt dagligen. Vårdhandboken ger medarbetare inom vård och omsorg stöd i allt från hygienanvisningar, skötsel av medicinteknisk utrustning till rekommendationer kring arbetssätt och god omvårdnad. Webbplatsen hade 1,7 miljoner besök under 2013 en kraftig ökning jämfört med Innehållet på de båda webbplatserna är framtagen i samarbete med experter i hela landet. Start för vaccination mot rotavirus på BVC Nu erbjuds alla barn boende i Stockholms län och födda 1 mars 2014 och senare, gratis vaccination mot rotavirus på BVC. Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka bland små barn. Vaccinationen består av tre doser som ska tas med minst en månads mellanrum. Vid den första dosen ska barnet vara minst sex veckor gammalt. Stockholms läns landsting är först i landet med att införa vaccination mot rotavirus i vaccinationsprogrammet för barn. Alla BVC i länet kan beställa vaccinet RotaTeq hos Crucell (tidigare SBL) via e-post eller via telefon Varje mottagning har sedan tidigare ett kundnummer samt ett betalkundnummer och ska använda samma även för beställning av RotaTeq. En folder med information till föräldrarna kommer att distribueras Stor hypertonisatsning inledd till alla BVC-mottagningar i mitten av mars. För medicinska frågor kan BVC vända sig till Barnhälsovårsenheterna. För administrativa frågor kan BVC vända sig till respektive avtalshandläggare. Hypertoni är den näst vanligaste diagnosen i primärvården och den vanligaste orsaken till vårdbesök bland patienter med kroniska sjukdomar. Centrala gashandboken har uppdaterats Nu har det kommit en ny version av gashandboken. Styrdokumentet ska fungera som ett stöd för vårdgivare, beställare av vård och fastighetsförvaltare. Handboken, som revideras varje år, säkerställer att rutiner och organisation för den centrala gaskommittén och de lokala gaskommittéerna fungerar. I Sverige beräknas ungefär 2 miljoner av befolkningen ha hypertoni. Diagnosen är viktig att behandla då den ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar och även innebär ökad risk för demens. Mot denna bakgrund inleds nu en stor hypertonisatsning mellan företrädare för vården och de tre enheterna inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Målet är att upptäcka och bättre följa upp patienter med hypertoni samt identifiera lämpliga kvalitetsindikatorer. Projektledare är Christina Walldin, processledare vid Vårdgivarstöd, Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: 8 HSN nytt 02/14

9

10 Artiklar & notiser Nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning Nu finns ett nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning på webbplatsen Psykiatristöd Det nya vårdprogrammet om narkotika och dopning omfattar nio vårdområden. Projektledare för arbetet har varit Stefan Borg, tidigare verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm, tillsammans med Kristina Marttinen och Christina Walldin, bägge processledare vid enheten Vårdgivarstöd, avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: Nytt regionalt vårdprogram om akuta tarminfektioner hos vuxna Tarminfektioner utgör en av de största diagnosgrupperna vid svenska infektionskliniker och leder till hög sjukfrånvaro från arbete eller skola. Nu finns en uppdatering och bearbetning av tidigare vårdprogram från 2006 om akuta tarminfektioner hos vuxna att hämta eller beställa från Vardsamordning/Dokument/Publikationer/ Vardprogram/RV_Akuta_tarminfektioner_hos_vuxna_rev_2014.pdf Författare är Bo Svenungsson, docent och överläkare vid Smittskydd Stockholm. Programmet har granskats av en grupp sakkunniga på området. Projektledare/ redaktör har varit Susanne Pioud Wadén vid Vårdgivarstöd, avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: Pilot för säkrare och effektivare screening för förstadier till diabetes och diabetes Förekomst av diabetes och förstadier av diabetes (prediabetes) ökar världen över. Var tredje person i åldern med sjukdomen är oupptäckt. Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes och tyvärr tar det ofta lång tid innan patienten får diagnos då symptomen kan vara otydliga. Relativt enkla och exakta verktyg kan användas för att screena för både typ 2-diabetes och förstadier till diabetes. Dessa verktyg har dock visat olika resultat för personer med olika genetiska ursprung, därför är Nu finns nationella minoritetsspråk på 1177 Vårdguiden och UMO.se Det är 38 av de viktigaste och mest lästa texterna på de båda sajterna som översatts till fem språk och så kallade varieteter av dem. De områden som 1177 Vårdguidens texter rör sig inom är egenvård av barn, patienträttigheter, vårdens organisation samt vanliga undersökningar inom screeningverksamheter. På UMO.se handlar det exempelvis om sex, relationer, alkohol och tobak samt psykisk hälsa. Nu kan romerna på sitt eget språk ta del av information för att förbättra sin egen hälsa och få veta vart de ska vända sig för att söka vård. Det främjar också integrationen och känslan av delaktighet i samhället, säger Erland Kaldaras ordförande i Romska ungdomsförbundet. Drygt en halv miljon personer i Sverige räknar sig till de nationella minoriteterna: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Översättningarna är gjorda viktigt att utvärdera dessa metoder för att skapa en jämlik vård. Piloten en del av 4D Målet med pilotstudien är att finna en effektiv och jämlik screeningmetod för den framtida screeningen av diabetes och prediabetes. Eftersom studien är en pilot begränsas genomförandet till Flemingsbergs och Jakobsbergs akademiska vårdcentraler. Pilotprojektet är en del av projekt 4D. till meänkieli/tornedalsfinska, finska, samiska med tre varieteter och romska med fem. Jiddish översätts med två alfabet, hebreiskt och latinskt. 10 HSN nytt 02/14

11 Artiklar & notiser Upplands-Bro och Familjeläkarna höjer patientsäkerheten med Nationell patientöversikt Väl fungerande samarbete mellan kommunal omsorg och primärvården är angeläget för bra vård och omsorg, vilket påtalas i Patientsäkerhetssatsningen Nationell patientöversikt, NPÖ, pekas ut som ett viktigt verktyg för effektivt och säkert informationsutbyte. I december 2013 anslöts Upplands- Bro kommun till NPÖ. Innan dess hade vårdansvariga sjuksköterskor på kommunens äldreboenden inte tillgång till de boendes journaluppgifter från läkare. Marita Lindell- Jansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är positiv till utvecklingen som anslutningen inneburit. Den snabba tillgången till information om vård som getts någon annanstans innebär en enorm förbättring av patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för både ansvariga läkare och sjuksköterskor. Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna på kommunens äldreboenden, håller med. Förutom höjd patientsäkerhet bidrar det här till en ökad smidighet i vår relation med boenden. Redan nu börjar vi också se hur förfrågningar om fax, utskrifter och telefonsamtal minskar. Under våren kommer vi att få mer utväxling av NPÖ då fler kommuner börjar använda verktyget, säger Stefan Amér, ansvarig för läkarinsatserna. Snabb uppdatering av journaler är viktigt Den snabba tillgången till journalinformation ställer höga krav på att journalerna är uppdaterade. När de ansvariga sjuksköterskorna får tillgång till läkarens journalanteckningar direkt efter ronderna får vi de riktigt stora vinsterna, avslutar Marita Lindell-Jansson. NPÖ är ett verktyg för sammanhållen journalföring som ger ett titthål in i journaluppgifter från vårdgivare och journalsystem i hela Sverige. 9 vårdgivare och 15 kommuner är idag anslutna till NPÖ inom SLL, cirka 30 vårdgivare och 155 kommuner i hela Sverige. Screening minskar risken att dö av tarmcancer Screeningen minskar risken att dö av tarmcancer. Studier visar på 16 procents bättre överlevnad i gruppen som kallas till screeningen. 200 personer har diagnostiserats med tidig form av tarmcancer sedan screeningprogrammet infördes Av de tarmcancerfall som upptäckts via screening har 15 procent fler haft tidiga tumörstadier än bland de icke screeningupptäckta fallen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen och medelåldern för diagnos är 73 år. 5-årsöverlevnaden är över 90 procent för tidigt upptäckta tarmcancerfall jämfört med under 20 procent för dem med avancerat tumörstadium. Stockholms läns landsting och region Gotland har hittills varit ensamma om tarmcancerscreening i Sverige. I februari publicerade Socialstyrelsen rekommendation om att införa tarmcancerscreening. Från och med 2014 kommer övriga landsting och regioner i Sverige att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen. Läs vårdprogrammet om tarmcancer: viss.nu/handlaggning/vardprogram/magetarm/kolorektalcancer/ Fakta om tarmcancerscreening Alla män och kvinnor mellan 60 och 69 år kallas till tarmcancerscreening vartannat år. 60 procent av de kallade skickar in avföringsprov. Fler kvinnor än män väljer att delta. Tarmcancerscreeningen hanteras av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. HSN nytt 02/14 11

12 Observera! Vid vansinnets rand ny blogg på 1177 Vårdguiden När Pebbles Karlsson Ambrose var 27 år fick hon en förlossningspsykos. Vanföreställningar och paranoia ledde till ett poliseskorterat besök till en psykiatrisk akutmottagning. Efter det har hon haft en lång och krokig relation med vården och senare också socialtjänsten. Diagnosen är schizoaffektivt syndrom. Följ mig i en tuff, ibland vinglig vardag och dela mina glada stunder, skriver den nu 44-åriga Pebbles i sin blogg på 1177 Vårdguiden. Tanken med gästbloggarna är att erbjuda en mer personlig ingång till frågor som rör människors fysiska och psykiska hälsa. Att ta del av andras erfarenheter, få kunskap och bidra med identifikation och andra perspektiv, kan ofta vara stärkande för den som läser. Måna upplever en lättnad i att se att de inte är ensamma om sina utmaningar och problem. När det gäller psykisk ohälsa är en viktig anledning till de personliga berättelserna att synliggöra problemen och minska stigmatisering. Pebbles Karlsson vill bidra till att avmystifiera och avdramatisera frågor som rör psykisk ohälsa, samt nå läsare som kanske inte vet så mycket om psykoser tidigare: Fortfarande är det många som upplever det som väldigt svårt att prata med andra om sina problem. Många skäms över att berätta om hur dåligt de egentligen mår. Även anhöriga har svårt att prata om hur de har det. Via bloggarnas kommentarsfunktion har läsaren möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med både bloggaren själv och med andra. Bakgrund Sedan sommaren 2011 har Stockholms läns landsting erbjudit gästbloggar via Vårdguiden.se. I november 2013 gick Vårdguiden.se och dess nationella motsvarighet 1177.se samman och nu erbjuds därför gästbloggarna till alla Sveriges invånare via 1177.se. Genom åren har det bloggats om allt ifrån offentliga försök att sluta röka, bröstcancer, bipolär sjukdom, till hur det är att leva som hundraåring i dagens samhälle. Möte med privatläkarna SEMINARIUM MED FOKUS PÅ SJUKSKRIVNINGSFRÅGOR Seminariet Otyg eller processtödjande intyg?, riktar sig till sjukskrivande läkare och hålls vid två separata tillfällen. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram metoder som kan underlätta arbetet, bjuder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in till två seminarier. Datum och tid: 14 april kl eller 28 april kl Plats: Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11 B Anmälan: senast 7 april Hämta inbjudan och läs mer om seminariet: UTBILDNING I TIPPA Tippa är ett instrument för bedömning av rehabiliteringspotential och fysisk förmåga hos patienter med långvarig muskuloskeletal smärta. Utbildningen syftar till att ge fysioterapeuter/sjukgymnaster ökad kunskap i att, med hjälp av ett standardiserat testinstrument, kartlägga/screena fysisk förmåga i aktivitet och delaktighetsnivå enligt international Classification of Functioning (ICF). Utbildningen arrangeras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin i samverkan med CeFAM. Kursledare är Jan Bengtsson. Datum och tid: 9 april och 13 juni Plats: CeFAM, Alfred Nobels Allé 12, Huddinge, plan 4, sal 415 kostnad: Avgiftsfritt ANMÄLAN: senast den 31 mars (april-kursen) 30 maj (juni-kursen). Ange namn, vårdgivare, kontaktperson, e-postadress och tfn. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Kontaktperson: Aime Laur, tfn , Tisdagen den 18 februari träffade förvaltningen företrädare för Stor-Stockholms privatläkarförening och Stockholms läkarsällskap. Förvaltningen och de två föreningarna träffas ett par gånger per halvår för att diskutera samarbetsfrågor. Mötet denna gång upptogs i sin helhet av en punkt om regelförenkling för att diskutera hur förutsättningarna för de mindre privata vårdgivarna kan förbättras. Därför hölls en workshop som resulterade i en aktivitetslista över regler som borde kunna förenklas inom en tidshorisont på ett halvår. Kontakt: Peder Eskesen 12 HSN nytt 02/14

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hållpunkter Varför behöver vi veta Barn ska skyddas Prioriterat mål ANDT Gravida Gravida RMT Kartläggningen Metod

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-05 1 (5) HSN 1303-0365 Handläggare: Kristina Laurell Laroussi Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 5 Förslag till tilläggsuppdrag avseende

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Värdeskapande för de mest sjuka äldre

Värdeskapande för de mest sjuka äldre Värdeskapande för de mest sjuka äldre Teamarbete, patientfokus och kvalitetregister skapar värde för de vi finns till för Viktoria Loo viktoria.loo@famna.org Famnas Forum för ledarskap och kvalitet AVTAL

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer