HSNNYTT 02/14. Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. smärta nytt vårdval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 02/14. Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. smärta nytt vårdval"

Transkript

1 HSNNYTT 02/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Mars Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta nytt vårdval Vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och för utmattningssyndrom införs i oktober Nu går det att ansöka för att bli godkänd som vårdgivare inom vårdvalet. u Läs mer på sidan 5 I takt med att allt mer vård kommer bedrivas utanför akutsjukhusen i linje med Framtidsplanen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera nya vårdgivare i ST-utbildningen. u Läs mer i ledaren på sidan 3 Ökad operationskapacitet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får 24 nya operationssalar i en satsning som ska rusta sjukhuset inför framtidens vårdbehov. Det beslutade landstingsfullmäktige i slutet av februari. Investeringen på 1,6 miljarder i om- och nybyggnationer förväntas öka operationskapaciteten med 25 procent. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en viktig roll i Framtidsplanen, en av landstingets största satsningar på framtidens hälso- och sjukvård någonsin. Sjukhuset behöver anpassas till vårdens utveckling och rustas inför den stadigt växande befolkningen med ökat antal äldre. Sjukhuset har idag Sveriges största operationsavdelning, vilken är i behov av upprustning och modernisering. Investeringsbeslutet innebär en kombination av att både bygga nytt och att bygga om befintliga lokaler. De 24 nya operationssalarna får ny dimensionering och förbättrad ytanvändning, vilket gör det möjligt att arbeta på nya sätt och få ett bättre flöde i operationsverksamheten. Något som leder till ökad patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Byggnationerna startar under 2014 ska vara klara Landstingsfullmäktige fattade dels ett inriktningsbeslut som innebär att planeringen av byggnationerna kan sätta igång. Dels ett genomförandebeslut som bland annat innebär att förberedande markarbeten kan starta. Screening minskar risken att dö av tarmcancer Stockholms läns landsting och region Gotland har hittills varit ensamma om tarmcancerscreening i Sverige. Från och med 2014 kommer övriga landsting och regioner i Sverige att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen. u Läs mer på sidan 6 Start för vaccination mot rotavirus på BVC Nu erbjuds alla barn boende i Stockholms län och födda 1 mars 2014 och senare, gratis vaccination mot rotavirus på BVC. Stockholms läns landsting är först i landet med att införa vaccination mot rotavirus i vaccinationsprogrammet för barn. u Läs mer på sidan 8

2 Vårdutbud M M Ny BVC på Södermalm Alva Barnklinik AB öppnar en ny BVC i Söderhallarna, våning 9, Södermalm. Verksamhetschef är Anders Nilsson. Tfn: Mottagningen öppnade den 3 mars, Kontaktperson: Katrin Rekkedal, Ny fotsjukvårdsmottagning i Täby Fot i fokus startade en ny mottagning den 1 mars Hägernäsvägen 5, Täby. Tfn: Kontaktperson: Biljana Knezevic, Slutligt avtal klart för BB Sophia Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har undertecknat det formella beslutet för att Barnbördshuset i Praktikertjänst AB kan starta verksamheten vid BB Sophia. BB Sophia startade sin verksamhet den 3 mars och ska därefter successivt öka antalet förlossningar för att kunna erbjuda full kapacitet efter cirka tre veckor. Avtalet gäller i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut för förlossningsverksamhet för kvinnor som är i graviditetsvecka 37+0 undantaget de med förhöjd risk. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har erbjudit länets övriga förlossningskliniker en ekonomisk garanti för att bemanna alla förlossningsplatser fram till och med hela mars månad. Södertälje sjukhus har sedan tidigare fått en särskild ekonomisk garanti för att bemanna för en högre kapacitet än de normalt behöver. Denna garanti gäller under hela 2014 för att säkerställa ytterligare förlossningskapacitet i länet. Det beslut som tidigare fattats om att under en period ersätta förlossningsklinikerna med ytterligare kronor per förlossning kvarstår. Implementering av tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga (första linjens psykiatri) Det av HSN nyligen beslutade tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga har redan startat. Tilläggsuppdraget kan sökas av husläkare och barnoch ungdomsmedicinska mottagningar. Först ut var Gustavsbergs vårdcentral och Södertälje sjukhus. Drygt fem andra ansökningar är under handläggning. Kontakt: Gertrud Wahlund och Kristina Laurell Laroussi 2 HSN nytt 02/14 Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner är nu uppdaterat Nu har Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso-och sjukvården uppdaterats. Det togs fram 2012 för att ge landstingets vårdgivare stöd i att ta fram åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). Programmet är fastställt av hälso-och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman. Hösten 2013 var prevalensen 9,1 procent i den somatiska slutenvården. Det innebär att Stockholm läns landsting, alltjämt, hade en högre förekomst av VRI än riksgenomsnittet. Att minska VRI prioriteras därför högt av landstingets politiska ledning och flera vårdgivare arbetar aktivt med olika förbättringsprojekt inom åtta insatsområden: Ledning och kultur Patientinvolvering Verktyg, teknik och metoder Kompetens och utbildning Lokaler och städning Forskning och kunskapsspridning Samverkan med kommuner Avtal och uppföljning Under mars 2014 utvärderas vårdgivarnas patientssäkerhetsberättelser en andra gång. Första uppföljningen av handlingsprogrammet och vårdgivarnas arbete med att minska VRI gjordes 2013 av förvaltningens arbetsgrupp och Landstingsrevisorerna. Den visade att handlingsprogrammet var ett stöd i arbetet och att det finns ett förbättringsutrymme beträffande dokumentation av VRI-arbetet inom flera insatsområden. Här hittar du handlingsprogrammet: Kontakt: Marion Lindh och Anna Lundin, och Ändring: Här bokar du språktolk! Kontakta alltid i turordning: 1. Transvoice/Stockholms tolkförmedling Telefon: , fax: Språkservice Sverige Telefon: , fax: Semantix/Tolkjouren Telefon: , fax: Järva tolk och översättning Telefon: , fax: Semantix/Eqvator endast telefontolkning Telefon: , fax: Läs mer om att boka språktolk på

3 Innehåll Ständig utveckling För nästan två år sedan startade QRC Stockholm kvalitetsregistercentrum. QRC Stockholms uppdrag är att bidra till att utveckla en god och säker sjukvård både nationellt och regionalt. Nu har 17 team från olika sjukhuskliniker i hela Sverige, varav nio från SLL, avslutat ett utvecklingsprogram anordnat av QRC Stockholm. Teamen har på olika sätt arbetat för att förbättra sina verksamheter med hjälp av relevanta kvalitetsregister. På köpet har man också bland annat förkortat patienternas behandlingstid och ökat patienternas delaktighet. En slutsats deltagarna har dragit är att kvalitetsregistren ger goda möjligheter när det gäller det lokala förbättringsarbetet. I juni startar en ny omgång ta chansen och anmäl er till detta angelägna utvecklingsarbete! En slutsats deltagarna har dragit är att kvalitetsregistren ger goda möjligheter när det gäller det lokala förbättringsarbetet. I somras togs beslut om en ny samordnande ST-organisation och just nu skapar vi den struktur som ska göra det enklare att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen. Samtidigt har ett projekt pågått i landstinget där man tagit fram modeller för ersättning, kvalitetssäkring, prognostisering och styrning av ST-utbildningsplatser. Resultatet av projektet blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Att landstinget kommer att kunna samordna utbildningen är betydelsefullt då organisationen för ST-utbildning idag ser olika ut beroende på specialitet. I takt med att allt mer vård kommer bedrivas utanför akutsjukhusen i linje med Framtidsplanen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Slutligen vill jag gärna berätta att vi nu lanserar webbplatsen Vårdgivarguiden som vid lanseringen ersätter Uppdragsguiden och åtta andra webbplatser. Vårdgivarguiden är Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya kanal för information och verksamhetsstöd. Syftet med webbplatsen är att göra det enklare för dig i vården att utföra ditt uppdrag om en tillgänglig, säker och jämlik vård. Vårdgivarguiden riktar sig i första hand till vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting. Den kommer att vara en transparent och öppen webbplats, vilket betyder att den är tillgänglig för alla. Precis som vanligt i webbutvecklingsprojekt så kommer webbplatsen inte vara komplett från början utan utvecklas steg för steg. Använd Vårdgivarguiden och var på så sätt med och utveckla webbplatsen! u Vårdutbud mm Ny BVC på Södermalm 02 Ny fotsjukvårdsmottagning i Täby 02 Slutligt avtal klart för BB Sophia 02 Implementering av tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga 02 Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner är nu uppdaterat 02 u Ledare Ständig utveckling 03 u HSN Information Kunskapscentrum för prehospital vård till Hälsooch sjukvårdsförvaltningen 04 Specialiserad BVC mottagning öppnar på Rosenlunds sjukhus 04 Psykiatriavtal förlängs i öppenvården 04 Upphandling 04 Specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom blir nytt vårdval 05 Mer samordning ska säkra tillgången på läkare med olika specialiteter 06 Överenskommelser för akutsjukhusen u Artiklar och notiser Mål och struktur försätter berg 07 Start för vaccination mot rotavirus på BVC 08 Stor hypertonisatsning inledd 08 Välkommen till Vårdgivarguiden 09 Nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning 10 Nytt regionalt vårdprogram om akuta tarminfektioner hos vuxna 10 Pilot för säkrare och effektivare screening för förstadier till diabetes och diabetes 10 Nu finns nationella minoritetsspråk på 1177 Vårdguiden och UMO.se 10 Upplands-Bro och Familjeläkarna höjer patientsäkerheten med Nationell patientöversikt 11 Screening minskar risken att dö av tarmcancer 11 u Observera! Vid vansinnets rand ny blogg på 1177.se 12 Seminarium med fokkus på sjukskrivningsfrågor 12 Utbildning i TIPPA 12 Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Politiska organ/ Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Karolinska Universitetssjukhuset, Denny Lorentzen, Emilia Ricciuti, MASKOT HSN nytt 02/14 3

4 HSN information 4 mars 2014 Landstingsrevisorernas rapport Kunskapscentrum för prehospital vård till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans integreras med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det för att få en tydligare styrning, samordning och uppföljning av den prehospitala vården. Landstingsrevisorerna har under hösten 2013 reviderat den prehospitala vården i länet. En av synpunkterna som framkommit i revisionen är att styrning, samordning och uppföljning av den prehospitala vården behöver stärkas. En åtgärd för att åstadkomma detta är att integrera Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans, det landstingsövergripande kompetenscentrat för den prehospitala vården, med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för Prehospital vård och medicinsk service. Sammanslagningen sker den 1 mars Länsgemensamt akutvårdskoncept Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser positivt på de synpunkter och förbättringsområden som landstingsrevisorerna lyfter fram. Mot den bakgrund har förvaltningen bland annat inlett arbetet med att driva den prehospitala vården så att den utvecklas som en del av ett länsgemensamt akutvårdskoncept Specialiserad BVC mottagning öppnar på Rosenlunds sjukhus Den 3 mars startade en specialiserad BVC-mottagning, Rosenlunds barnhälsovårdsteam, på Rosenlunds sjukhus. Verksamheten vänder sig till barn med föräldrar som har eller har haft en alkohol- eller drogberoendeproblematik. Under de sju första månaderna erbjuds barnet en specialiserad, utökad och individuellt anpassad barnhälsovård. Familjen erbjuds ett utökat besöksprogram med täta mottagningsbesök och fler hembesök och läkarbesök än på en vanlig BVC. Efter sju månader görs en individuell uppföljning för att bedöma när barnet kan skrivas ut från mottagningen. Utskrivning sker alltid i nära samverkan med mottagande BVC. I Rosenlunds barnhälsovårdsteams uppdrag ligger också att säkerställa en god samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri. Kontaktpersoner: Maria Costa Thafvelin, Tim Bomanson, Fakta: Rosenlunds barnhälsovårdsteam kommer att samverka med Rosenlunds mödrahälsovårdsteam (f.d. familjesociala enheten). Rosenlunds mödrahälsovårdsteam vänder sig till gravida kvinnor i behov av beroendevård på specialistnivå. Mottagningen erbjuder stöd och specialistmödravård, bland annat graviditetskontroller, förlossningsförberedelser, rådgivning om alkohol och drogers effekt på fostret och samtal om föräldraskap. inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Enheten Ambulans och medicinsk service på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen byter namn till enheten Prehospital vård och medicinsk service i samband med integrationen av kunskapscentret för prehospital vård. Här hittar du landstingsrevisorernas rapport och tjänsteutlåtandet: aspx?id=66917 Psykiatriavtal förlängs i öppenvården Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att teckna avtal om förlängning av ett antal befintliga avtal med perioden : Capio Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB om lokal psykiatrisk öppenvård för vuxna PRIMA barn- och vuxenpsykiatri AB om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård samt länsövergripande specialistmottagning för barn och ungdomar med tvångssyndrom. WeMind AB och Praktikertjänst AB/ Psykhälsan om psykiatrisk vård för patienter med komplicerade depressions- och ångesstillstånd Kontaktperson Andreas Falk, Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling upphandling av länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet. HSN HSN nytt 02/14

5 HSN information 4 mars 2014 Specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom blir nytt vårdval här typen av specialiserad rehabilitering. Personer som har behov av denna rehabilitering får vanligen en remiss från exempelvis läkare på vårdcentral. Kraven i förfrågningsunderlaget bygger på erfarenheter från verksamheter som ingått i Stockholms läns landstings arbete inom Rehabiliteringsgarantin. Under våren 2014 godkänner Stockholms läns landsting löpande vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag. I oktober 2014 beräknas patienter kunna välja vårdgivare för den här typen av rehabilitering. Klara krav för vårdvalet specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom. Ett team med olika professioner som samarbetar om patientens rehabilitering. Så ser huvudkravet ut för att bli godkänd som vårdgivare i det nya vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och för utmattningssyndrom som införs i oktober Information för blivande vårdgivare finns på Se nyheter eller sök efter specialiserad rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom på Vårdgivarguiden.se Om Rehabiliteringsgarantin: Nu går det att ansöka för att bli godkänd som vårdgivare inom vårdvalet. Personer med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar och de med utmattningssyndrom söker ofta vård hos flera olika vårdgivare. När vårdval införs blir det möjligt för dessa personer att få sin rehabilitering hos en och samma vårdgivare och träffa de professioner som de behöver samtidigt. Med det nya vårdvalet förväntas utbudet av vårdgivare inom rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom utökas så att fler patienter kan få rehabilitering. Målet är ökad handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga hos dessa patienter. Krav för att bli godkänd vårdgivare För att bli godkänd i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR, där patienten möter ett team av professioner anpassat utifrån patientens behov. Teamet består av läkare, psykolog och sjukgymnast och vid behov av arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom. Även andra legitimerade hälsoprofessioner kan ingå i teamet. I Stockholms län beräknas till personer behöva den HSN nytt 02/14 5

6 HSN information 4 mars 2014 Mer samordning ska säkra tillgången på läkare med olika specialiteter Nu ökas samordningen av läkares specialistutbildning. Det innebär bättre styrning av tillgången på utbildningsplatser inom de olika läkarinriktningar som finns. Antalet platser inom de olika specialiteterna ska styras av de behov som länets invånare kommer att ha. I och med den ökade samordningen kommer det att bli enklare att involvera fler vårdgivare i utbildningen, både landstings- och privatdrivna. Landstinget har beslutat att gemensamt skapa en samordnad ST-organisation. Uppdraget blir att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen inom respektive specialitet samt att arbeta med prioriteringsfrågor för hela regionen. Enklare att involvera nya vårdgivare Idag ser organisationen lite olika ut beroende på vilken specialitet. Vissa delar av utbildningen styrs centralt, medan akutsjukhusen ansvarar för den största delen av de specialiteter som är knutna till just vården vid akutsjukhusen. I takt med att allt mer vård bedrivs utanför akutsjukhusen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Redan nu pågår projekt inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård där vårdgivare är delaktiga i att ta fram modeller för att förutse behovet av olika specialiteter. Det finns också projekt som tar fram modeller för hur ersättningen ska utformas till det som erbjuder utbildningsplatser. Resultaten av dessa projekt blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Fakta om ST-läkare Inom Stockholms läns landsting finns drygt ST-läkare (ST är förkortning för specialisttjänstgöring) anställda inom cirka 57 olika specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. En del av ST-lönen kommer från landstinget centralt. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom områden där det är brist på vissa sorters läkare. Det innebär att vårdgivaren betalar för det arbete läkaren utför, medan själva utbildningsdelen bekostas centralt. Så utbildas läkare En hel läkarutbildning sträcker sig över cirka 12 år. Den som antas till läkarutbildningen börjar först med en grundutbildning under 5,5 år. Därefter följer en Allmäntjänstgöring (AT) där läkaren studerar och arbetar under handledning under ett och ett halvt till två år. Efter detta följer specialisttjänstgöring under ytterligare cirka fem år inom den inriktning läkaren valt. Även denna tjänstgöring varvas med utbildning. Exempel på specialiteter är kardiologi (hjärtsjukvård), ortopedi (skador på rörelseapparaten), allmän medicin (läkare för arbete på husläkarmottagning) och psykiatri. Totalt finns 47 specialiteter. Överenskommelser för akutsjukhusen 2014 Nu är överenskommelserna för 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och akutsjukhusen i Stockholms län godkända i Hälsooch sjukvårdsnämnden. Överenskommelserna innefattar volymer och ersättningar som möjliggör förändringar enligt intentionerna i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. En köfri vård är ett fortsatt viktigt mål. Varje år görs en översyn av uppdrag och ersättningar till akutsjukhusen i länet. Detta sker enligt en uppräkningsmodell som bland annat innefattar justeringar för löner, läkemedel, demografisk tillväxt och medicinskteknisk utveckling. Årets totala uppräkning är cirka två procent. I enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska akutsjukhusens verksamhet i första hand koncentreras till den vård som kräver akutsjukhusens resurser. Denna strukturförändring fortsätter och kommer även framöver leda till omfördelningar mellan sjukhusen och den vård som bedrivs utanför sjukhusen. Kvalitet och patientsäkerhet följs upp med ett antal indikatorer som till exempel vårdrelaterade infektioner, överbeläggningar och hygienregler. Fokus på tillgänglighet och köfri vård i avtalen för ökar möjligheten för alla invånare i Stockholms län att få tillgång till rätt vård i rätt tid. 6 HSN nytt 02/14

7 Artiklar & notiser Kvalitetsregister Mål och struktur försätter berg Det här är en berättelse om strukturerat förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister och med patienten i fokus. Inte mindre än 17 team från olika sjukhuskliniker har sedan i maj förra året arbetat för att förbättra sina verksamheter inom ramen för ett utvecklingsprogram anordnat av Kvalitetsregistercentrum. Deras resa har varit svår på många sätt, men visar också att det går att vårda patienter och bedriva förbättringsarbete samtidigt. Då utvecklingsprogrammet avslutades på Folkets Hus i Stockholm den 6 februari var nyckelorden från deltagarna många och viktiga, till exempel patientens bästa, nya rutiner, samverkan, nätverk. De konstaterade att motivation och tålamod kan försätta berg. Och att de lärt sig att motivera på rätt sätt, att ställa intresseväckande frågor och inte minst att det faktiskt går att förändra på ett smidigt sätt. Upprinnelsen till teamens projekt är ett utvecklingsprogram vid Kvalitetsregistercentrum i Stockholm, QRC, som drivs inom ramen för en överenskommelse stat/landsting. Syftet är att stödja utvecklingen av nationella kvalitetsregister så att vårdverksamheter effektivt kan använda dem för att förbättra arbetssätt och vården av patienterna. Efter en kartläggning av de egna verksamheterna valde teamen förbättringsområden där resultatet skulle komma patienterna till godo. Teamcoaching en viktig pusselbit Den metod som använts, teamcoaching, är vetenskapligt beprövad och har tagits fram av forskare vid The Dartmouth Institute i USA. Det strukturerade förbättringsarbetet stöds av en särskilt utbildad teamcoach. En person i varje team utbildas till coach. Teamcoaching är en viktig pusselbit i förändringsarbetet. Ni kommer att göra stor skillnad för era patienter och verksamheter, sade Inger Rising, biträdande chef vid QRC, till teamdeltagarna. Lovord och stötestenar Mycket matnyttigt och många positiva omdömen kom fram under dagen på Folkets Hus. Särskilt uppskattades ny kunskap om metoder/verktyg för förbättringsarbete liksom det samarbete som skapades genom dialog, möten och nätverk. Vunna kunskaper om effektiv möteskultur ansågs närmast revolutionerande. Stödet från QRC lovordades liksom samarbetet med kvalitetsregistren. De flesta deltagare menade att de lärt sig att det går att bedriva lokalt förbättringsarbete samtidigt som patienterna ges vård, men att det finns många stötestenar på vägen. En är inte oväntat möjligheterna att delta i samtliga möten. En annan att det är mycket svårt att skapa nya rutiner. De flesta team såg det också som en utmaning att få ledningens stöd och att klinikens ekonomi spelar stor roll. Förbättrad fortsättning följer Avslutningsvis gav Marjorie Godfrey från The Dartmouth Institute goda råd. Hon menade att förbättringar och nya rutiner kan etableras med hjälp av resurser och stöd från ledningen, repetition, disciplin, handböcker, insikt hos alla om vad förbättringsarbetet innebär, rytm och struktur i arbetet samt uppmuntran och engagemang. Berättelsen fortsätter och nya deltagare kommer att få förmånen att göra denna resa. Inför den nya resan har det skett några förbättringar. Större fokus läggs vid chefernas roll och ämnet gruppdynamik tas upp i coachutbildningen. Nästa utbildningstillfälle startar i maj. För mer information: eller kontakta Susanna Lagersten, Läs mer på HSN nytt 02/14 7

8 Artiklar & notiser Skatteverket begär in upplysningar om lagreglerade läkare och sjukgymnaster (f.d. ARV) Vårdgivare som är lagreglerade enligt LOL och LOF ska fylla i en särskild blankett om skatteförhållanden. Det avser uppgifter om bolagsform, skatteförhållanden med mera. Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster sänder ut blanketten under mars via post och den finns även att skriva ut på Vårdgivarguidens avsnitt om lagreglerade läkare och sjukgymnaster. Frågor till Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster sänds till På Skatteverkets webbplats finns mer information Fler besöker kunskapswebbar Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård växer gällande mängden tillgänglig information så väl som antalet besökare. Rikshandboken i barnhälsovård har 400 artiklar om ämnen som föräldrastöd, kostråd, vaccinationer och utvecklingsprogram inom barnhälsovården personer använder webbsidan i snitt dagligen. Vårdhandboken ger medarbetare inom vård och omsorg stöd i allt från hygienanvisningar, skötsel av medicinteknisk utrustning till rekommendationer kring arbetssätt och god omvårdnad. Webbplatsen hade 1,7 miljoner besök under 2013 en kraftig ökning jämfört med Innehållet på de båda webbplatserna är framtagen i samarbete med experter i hela landet. Start för vaccination mot rotavirus på BVC Nu erbjuds alla barn boende i Stockholms län och födda 1 mars 2014 och senare, gratis vaccination mot rotavirus på BVC. Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka bland små barn. Vaccinationen består av tre doser som ska tas med minst en månads mellanrum. Vid den första dosen ska barnet vara minst sex veckor gammalt. Stockholms läns landsting är först i landet med att införa vaccination mot rotavirus i vaccinationsprogrammet för barn. Alla BVC i länet kan beställa vaccinet RotaTeq hos Crucell (tidigare SBL) via e-post eller via telefon Varje mottagning har sedan tidigare ett kundnummer samt ett betalkundnummer och ska använda samma även för beställning av RotaTeq. En folder med information till föräldrarna kommer att distribueras Stor hypertonisatsning inledd till alla BVC-mottagningar i mitten av mars. För medicinska frågor kan BVC vända sig till Barnhälsovårsenheterna. För administrativa frågor kan BVC vända sig till respektive avtalshandläggare. Hypertoni är den näst vanligaste diagnosen i primärvården och den vanligaste orsaken till vårdbesök bland patienter med kroniska sjukdomar. Centrala gashandboken har uppdaterats Nu har det kommit en ny version av gashandboken. Styrdokumentet ska fungera som ett stöd för vårdgivare, beställare av vård och fastighetsförvaltare. Handboken, som revideras varje år, säkerställer att rutiner och organisation för den centrala gaskommittén och de lokala gaskommittéerna fungerar. I Sverige beräknas ungefär 2 miljoner av befolkningen ha hypertoni. Diagnosen är viktig att behandla då den ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar och även innebär ökad risk för demens. Mot denna bakgrund inleds nu en stor hypertonisatsning mellan företrädare för vården och de tre enheterna inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Målet är att upptäcka och bättre följa upp patienter med hypertoni samt identifiera lämpliga kvalitetsindikatorer. Projektledare är Christina Walldin, processledare vid Vårdgivarstöd, Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: 8 HSN nytt 02/14

9

10 Artiklar & notiser Nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning Nu finns ett nytt regionalt vårdprogram om narkotika och dopning på webbplatsen Psykiatristöd Det nya vårdprogrammet om narkotika och dopning omfattar nio vårdområden. Projektledare för arbetet har varit Stefan Borg, tidigare verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm, tillsammans med Kristina Marttinen och Christina Walldin, bägge processledare vid enheten Vårdgivarstöd, avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: Nytt regionalt vårdprogram om akuta tarminfektioner hos vuxna Tarminfektioner utgör en av de största diagnosgrupperna vid svenska infektionskliniker och leder till hög sjukfrånvaro från arbete eller skola. Nu finns en uppdatering och bearbetning av tidigare vårdprogram från 2006 om akuta tarminfektioner hos vuxna att hämta eller beställa från Vardsamordning/Dokument/Publikationer/ Vardprogram/RV_Akuta_tarminfektioner_hos_vuxna_rev_2014.pdf Författare är Bo Svenungsson, docent och överläkare vid Smittskydd Stockholm. Programmet har granskats av en grupp sakkunniga på området. Projektledare/ redaktör har varit Susanne Pioud Wadén vid Vårdgivarstöd, avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin. Kontaktperson: Pilot för säkrare och effektivare screening för förstadier till diabetes och diabetes Förekomst av diabetes och förstadier av diabetes (prediabetes) ökar världen över. Var tredje person i åldern med sjukdomen är oupptäckt. Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes och tyvärr tar det ofta lång tid innan patienten får diagnos då symptomen kan vara otydliga. Relativt enkla och exakta verktyg kan användas för att screena för både typ 2-diabetes och förstadier till diabetes. Dessa verktyg har dock visat olika resultat för personer med olika genetiska ursprung, därför är Nu finns nationella minoritetsspråk på 1177 Vårdguiden och UMO.se Det är 38 av de viktigaste och mest lästa texterna på de båda sajterna som översatts till fem språk och så kallade varieteter av dem. De områden som 1177 Vårdguidens texter rör sig inom är egenvård av barn, patienträttigheter, vårdens organisation samt vanliga undersökningar inom screeningverksamheter. På UMO.se handlar det exempelvis om sex, relationer, alkohol och tobak samt psykisk hälsa. Nu kan romerna på sitt eget språk ta del av information för att förbättra sin egen hälsa och få veta vart de ska vända sig för att söka vård. Det främjar också integrationen och känslan av delaktighet i samhället, säger Erland Kaldaras ordförande i Romska ungdomsförbundet. Drygt en halv miljon personer i Sverige räknar sig till de nationella minoriteterna: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Översättningarna är gjorda viktigt att utvärdera dessa metoder för att skapa en jämlik vård. Piloten en del av 4D Målet med pilotstudien är att finna en effektiv och jämlik screeningmetod för den framtida screeningen av diabetes och prediabetes. Eftersom studien är en pilot begränsas genomförandet till Flemingsbergs och Jakobsbergs akademiska vårdcentraler. Pilotprojektet är en del av projekt 4D. till meänkieli/tornedalsfinska, finska, samiska med tre varieteter och romska med fem. Jiddish översätts med två alfabet, hebreiskt och latinskt. 10 HSN nytt 02/14

11 Artiklar & notiser Upplands-Bro och Familjeläkarna höjer patientsäkerheten med Nationell patientöversikt Väl fungerande samarbete mellan kommunal omsorg och primärvården är angeläget för bra vård och omsorg, vilket påtalas i Patientsäkerhetssatsningen Nationell patientöversikt, NPÖ, pekas ut som ett viktigt verktyg för effektivt och säkert informationsutbyte. I december 2013 anslöts Upplands- Bro kommun till NPÖ. Innan dess hade vårdansvariga sjuksköterskor på kommunens äldreboenden inte tillgång till de boendes journaluppgifter från läkare. Marita Lindell- Jansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är positiv till utvecklingen som anslutningen inneburit. Den snabba tillgången till information om vård som getts någon annanstans innebär en enorm förbättring av patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för både ansvariga läkare och sjuksköterskor. Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna på kommunens äldreboenden, håller med. Förutom höjd patientsäkerhet bidrar det här till en ökad smidighet i vår relation med boenden. Redan nu börjar vi också se hur förfrågningar om fax, utskrifter och telefonsamtal minskar. Under våren kommer vi att få mer utväxling av NPÖ då fler kommuner börjar använda verktyget, säger Stefan Amér, ansvarig för läkarinsatserna. Snabb uppdatering av journaler är viktigt Den snabba tillgången till journalinformation ställer höga krav på att journalerna är uppdaterade. När de ansvariga sjuksköterskorna får tillgång till läkarens journalanteckningar direkt efter ronderna får vi de riktigt stora vinsterna, avslutar Marita Lindell-Jansson. NPÖ är ett verktyg för sammanhållen journalföring som ger ett titthål in i journaluppgifter från vårdgivare och journalsystem i hela Sverige. 9 vårdgivare och 15 kommuner är idag anslutna till NPÖ inom SLL, cirka 30 vårdgivare och 155 kommuner i hela Sverige. Screening minskar risken att dö av tarmcancer Screeningen minskar risken att dö av tarmcancer. Studier visar på 16 procents bättre överlevnad i gruppen som kallas till screeningen. 200 personer har diagnostiserats med tidig form av tarmcancer sedan screeningprogrammet infördes Av de tarmcancerfall som upptäckts via screening har 15 procent fler haft tidiga tumörstadier än bland de icke screeningupptäckta fallen. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen och medelåldern för diagnos är 73 år. 5-årsöverlevnaden är över 90 procent för tidigt upptäckta tarmcancerfall jämfört med under 20 procent för dem med avancerat tumörstadium. Stockholms läns landsting och region Gotland har hittills varit ensamma om tarmcancerscreening i Sverige. I februari publicerade Socialstyrelsen rekommendation om att införa tarmcancerscreening. Från och med 2014 kommer övriga landsting och regioner i Sverige att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen. Läs vårdprogrammet om tarmcancer: viss.nu/handlaggning/vardprogram/magetarm/kolorektalcancer/ Fakta om tarmcancerscreening Alla män och kvinnor mellan 60 och 69 år kallas till tarmcancerscreening vartannat år. 60 procent av de kallade skickar in avföringsprov. Fler kvinnor än män väljer att delta. Tarmcancerscreeningen hanteras av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. HSN nytt 02/14 11

12 Observera! Vid vansinnets rand ny blogg på 1177 Vårdguiden När Pebbles Karlsson Ambrose var 27 år fick hon en förlossningspsykos. Vanföreställningar och paranoia ledde till ett poliseskorterat besök till en psykiatrisk akutmottagning. Efter det har hon haft en lång och krokig relation med vården och senare också socialtjänsten. Diagnosen är schizoaffektivt syndrom. Följ mig i en tuff, ibland vinglig vardag och dela mina glada stunder, skriver den nu 44-åriga Pebbles i sin blogg på 1177 Vårdguiden. Tanken med gästbloggarna är att erbjuda en mer personlig ingång till frågor som rör människors fysiska och psykiska hälsa. Att ta del av andras erfarenheter, få kunskap och bidra med identifikation och andra perspektiv, kan ofta vara stärkande för den som läser. Måna upplever en lättnad i att se att de inte är ensamma om sina utmaningar och problem. När det gäller psykisk ohälsa är en viktig anledning till de personliga berättelserna att synliggöra problemen och minska stigmatisering. Pebbles Karlsson vill bidra till att avmystifiera och avdramatisera frågor som rör psykisk ohälsa, samt nå läsare som kanske inte vet så mycket om psykoser tidigare: Fortfarande är det många som upplever det som väldigt svårt att prata med andra om sina problem. Många skäms över att berätta om hur dåligt de egentligen mår. Även anhöriga har svårt att prata om hur de har det. Via bloggarnas kommentarsfunktion har läsaren möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med både bloggaren själv och med andra. Bakgrund Sedan sommaren 2011 har Stockholms läns landsting erbjudit gästbloggar via Vårdguiden.se. I november 2013 gick Vårdguiden.se och dess nationella motsvarighet 1177.se samman och nu erbjuds därför gästbloggarna till alla Sveriges invånare via 1177.se. Genom åren har det bloggats om allt ifrån offentliga försök att sluta röka, bröstcancer, bipolär sjukdom, till hur det är att leva som hundraåring i dagens samhälle. Möte med privatläkarna SEMINARIUM MED FOKUS PÅ SJUKSKRIVNINGSFRÅGOR Seminariet Otyg eller processtödjande intyg?, riktar sig till sjukskrivande läkare och hålls vid två separata tillfällen. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram metoder som kan underlätta arbetet, bjuder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in till två seminarier. Datum och tid: 14 april kl eller 28 april kl Plats: Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11 B Anmälan: senast 7 april Hämta inbjudan och läs mer om seminariet: UTBILDNING I TIPPA Tippa är ett instrument för bedömning av rehabiliteringspotential och fysisk förmåga hos patienter med långvarig muskuloskeletal smärta. Utbildningen syftar till att ge fysioterapeuter/sjukgymnaster ökad kunskap i att, med hjälp av ett standardiserat testinstrument, kartlägga/screena fysisk förmåga i aktivitet och delaktighetsnivå enligt international Classification of Functioning (ICF). Utbildningen arrangeras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin i samverkan med CeFAM. Kursledare är Jan Bengtsson. Datum och tid: 9 april och 13 juni Plats: CeFAM, Alfred Nobels Allé 12, Huddinge, plan 4, sal 415 kostnad: Avgiftsfritt ANMÄLAN: senast den 31 mars (april-kursen) 30 maj (juni-kursen). Ange namn, vårdgivare, kontaktperson, e-postadress och tfn. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Kontaktperson: Aime Laur, tfn , Tisdagen den 18 februari träffade förvaltningen företrädare för Stor-Stockholms privatläkarförening och Stockholms läkarsällskap. Förvaltningen och de två föreningarna träffas ett par gånger per halvår för att diskutera samarbetsfrågor. Mötet denna gång upptogs i sin helhet av en punkt om regelförenkling för att diskutera hur förutsättningarna för de mindre privata vårdgivarna kan förbättras. Därför hölls en workshop som resulterade i en aktivitetslista över regler som borde kunna förenklas inom en tidshorisont på ett halvår. Kontakt: Peder Eskesen 12 HSN nytt 02/14

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1211-1348 Handläggare: Anne-Marie Norén Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 3 Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (8) HSN 1511-1352 Handläggare: Ewa Korek Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 37 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Programberedning 4-2014-10-15 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Datum 2014-10-15 Tid 14.30 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) (KD) (M) (FP) (S)

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm HSN 2010-02-16 P 10 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ewa Korek Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS) Ärendet

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 14.45 Plats Södertälje sjukhus, Styrelserummet, Hus 10, plan 3 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr

Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2012-05-22 p 8 Handläggare: Gertrud Wahlund Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet. YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547 Regionfullmäktige Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-06-11 5/2015 52-65 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 11 juni 2015 13.00 16.00 Nya Karolinska sjukhuset Ledamöter (KD) (MP) (V)

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Vårdavtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS)

Vårdavtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 2009-04-28 p 10 1 (5) Handläggare: Ewa Korek, Sigrun Garay Sevelin Johan Tallroth Vårdavtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv 2012-06-18 LJ2012/609 Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum Tid 14.00-15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (KD) (S) (L) (S) (S) (MP) Ella Bohlin Catarina

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård i stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård i stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 20 1 (7) Handläggare: Camilla Grundström Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård!

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer