Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5"

Transkript

1 Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro Ordföranden har ordet Årstämman: en bildkavalkad med hedersutmärkelser Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum och badstrand Släktforskarsektionen Slöjdgillesnytt Hembygdens dag den 13 september

2 2 HEMBYGD I TÄBY Ordförande har ordet Ge mig nå nting att bita i Ge mig en labyrint att gå vilse i Ge mig noll - ge mig allt - gånger tusenfalt Ge mig en dos av livets salt. Så jag låter allt annat vara nu För i marken, i vinden, i träden finns du Och jag kan inte blunda för det som har hänt Det är en gåva som himlen har sänt. Ursäkta, jag ville bara ge en bild av hur jag känner mig inför sommaren. Hämtat av några rader ur Cajsa-Stina Åkerströms visa "Salt" från en inspirerande skiva "Visor från förr och nu". Det känns som om vårsäsongen just har börjat och här sitter programgruppen med höstprogrammet. Men jag ska inte gå händelserna i förväg. Cirkeln kring släktforskning har just avslutats. Har vi fått nio nya släktforskare, tro? Och vi har pratat ortnamn och rytteriets svenska historia, haft årsmöte, vandrat med Jan i forntiden och sjungit in våren på Skansberget med Täbykören. Årsmötet hedrades i år av extra många gäster i bygdedräkt. Tack också till Slöjdgillet, för en fin presentation av verksamheten. En nyhet - för er som inte var där - kan vara att vi efter mer än 10 år höjer medlemsavgiften 2009 till 150 kronor (från 125:-). Vi i styrelsen gör hellre det än ökar avgifter för brasaftnar, föredragsaftnar och annat. Tack till årsmötet för ert stöd i denna fråga! Museet har öppnat för säsongen med lite nyheter. En Nr 3 Juni Årgång 45 Postadress: Östra Banvägen 78, Täby Besöksadress: Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 Tel (telefonsvarare) Framför ditt ärende. Vi ringer upp dig. Tala tydligt! Hemsida: E-post: MEDLEMSAVGIFTER: PG MEDLEMSAVGIFTEN 2008: 125 kronor. Hembygd i Täby är medlemstidning för Täby Hembygdsförening och utkommer med 4 nr per år, i januari, april juni och oktober. UTGIVARE OCH PRODUKTION Ansvarig utgivare: Lothar Lammertz Redaktör: Jean-Louis Sainz, Åkerbyvägen Täby. Telefon Nr 3 Juni 2008 Bild på framsidan: Näsby Slott Foto: Jean-Louis Sainz utställning av leksaker och luffarslöjd. Öppet söndagar till som vanligt - i första hand till midsommar - därefter åter i höst. Vi har haft påhälsning av några "baggar" också. I värsta fall husbock. Anticimex ska hjälpa oss med dem. En tråkig nyhet. Göran Wiström, en av Rönninge bys beskyddare i den kommunala sfären, har slutat som chef på kulturenheten. Han har haft känsla för byn och dess utveckling. Men det har hans efterträdare också. Tack Göran och "God Tur" in i ditt nya liv som ungdomlig och entusiastisk pensionär! Utgrävningar har genomförts vid vid Broby. Länsmuseet har varit där maj och flera i vår nya arkeologisektion har deltagit. Vi har i år dessutom bekostat bussresa för skolklasser under en särskild besöksdag - den 27 maj. Hembygdens dag blir som framgår av särskild annons i Näsbypark i år. Vi fortsätter ambitionen att lyfta fram våra olika kommundelar. Planeringsarbetet pågår för fullt och det ser mycket spännande ut. Huvuddelen av arrangemanget blir på Näsby Slott och i det intilliggande Stallet. Avsätt den 13 september om Du vill vara med. Tillsammans med Trygg i Täby och andra krafter ska vi försöka bidra till ett mer städat Täby. Vår utgångspunkt är att den som skräpar ner, klottrar eller "sabbar" knappast upplever Täby som sin hembygd. Hur vi ändrar det vet vi inte än, men vi vill bjuda upp till en diskussion om åtgärder. Men innan dess - i väntans och förhoppningarnas tid - vill jag på hela styrelsens vägnar önska Hembygdsföreningens medlemmar en riktigt skön sommar med avkoppling och upplevelser i en lagom mix. Lothar Lammertz Foto och layout: Jean-Louis Sainz om inte annat anges. Illustrationer: Tord Tordmar om inte annat anges. - Tidningen HEMBYGD I TÄBY får citeras som källa. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i alla texter. Anonyma skrivelser publiceras inte. Glöm inte att anmäla flyttning! Anmäl till Hembygdsföreningen när du flyttar. Adressen är Östra Banvägen 78, Täby. Det går också per telefon (telefonsvarare). Tryck: Stockholms Läns Grafiska

3 Årsmötet 25 april - en bildkavalkad Åke Arell som ansvarar för byggnader och bybildning fick Hembygdsförbundets Nål med krans. Inger Gustavsson från Slöjdgillet fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Mona Ljungdahl, verksam i många år i naturvårdssektionen fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Inger Tillas som suttit i styrelsen ett flertal år och varit kontaktperson med skolan tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Andra icke närvarande personer som fick utmärkelser för mångårigt nedlagt arbete var: - Hasse Nordin, ornitolog som leder fågelvandringar och Jan Lundgren som ansvarar för röjningen i Kvighagen fick Hembygdsförbundets Nål utan krans. - Gudrun Ekelöf, naturvårdssektionens stora blomsterexpert, fick Hembygdsförbundets Nål med krans. - På bilden nederst på sidan står medlemmar ur Hembygdsföreningen och ur Slöjdgillet på rad och visar upp sina bygdedräkter Ett mycket uppskattat inslag vid stämmans avslut! - Ett varmt tack till Mari-Ann Lundroth som berättade om Slöjdgillets breda verksamhet. Urban Thornberg som varit skattmästare och suttit i styrelsen ett flertal år tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Kristina Fridén och Anita Ottenhall från Slöjdgillet tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Bo Gustafsson-Grip valdes till årsstämmans ordförande. 3

4 Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum När man idag pratar om Näsbypark tänker man oftast på Näsby slott, den nu nedlagda sjökrigsskolan, det nya affärscentrumet och den vackra villabebyggelsen. Meningen är inte att här skildra slottets och skolans historia. Den kan man läsa om i hembygdsföreningens skrift nr 26 Näsbypark författad av Eric Jarneberg. - Hembygdens dag den 13 september i år firas till största delen i Näs-bypark. Därför vill vi lyfta fram stadsdelen i tidningen. - Denna korta artikel har som syfte att skildra några mindre kända delar av kommundelens historia. Risken är förstås, att man hoppar över platser och händelser som näsbyparksbor skulle vilja ha med i en översikt. Kom därför till det gamla stallet intill Näsby slott på hembygdens dag med era berättelser och bilder! Näsby säteri - en mönstergård Ända sedan 1700-talet var hela södra Täby ägt av Näsby säteri. Efter en våldsam brand midsommardagen 1897 förstördes slottsbyggnaden. År 1902 köptes säteriet av industrimannen Carl Robert Lamm. År 1904 färdigställdes restaureringen av hela byggnadsbeståndet och 1905 kunde man flytta in. Till Näsby säteri hörde en ångkvarn med såg, byggd av C R Lamm. Han lät här installera ett maskinhus för den första eldriften i Täby. Fyrtiofem år senare byggdes på samma plats Täbys första komunalhus. Redan 1906 hade C R Lamm, först i Täby, elektrifierat slottet med tillhörande byggnader. Han var först i Sverige att installera eldrivna mjölkmaskiner. Under hans ledning förvandlades säteriet till en mönstergård. Tidvis var över 100 personer anställda på gården som därmed var socknens största arbetsgivare. C R Lamm bildade 1907 Näsby Fastighets AB och började avstycka och sälja tomter. De var ofta stora tomter och priset var i början bara 3 öre kvm! Det gamla stallet vid Näsby Slott Det gamla stallet beläget ca 120 m söder om Näsby slott, är näst Täby kyrka den allra äldsta stenbyggnaden i ursprungligt skick, som uppförts i Täby. Stallet byggdes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä 1665 samtidigt med det närliggande slottet. Stallet användes troligen som upplagsplats för slottsinventarier m.m. Från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet användes stallet för ridhästar och vagnhästar. Därefter var det ett sädesmagasin. På C R Lamms tid fick det gamla häststallet en ny renässans. Här fanns både rid- och vagnshästar i spiltorna. Kusk blev A Eriksson och mest berömda var vagnshästarna, de vackra svettfuxarna, halvbloden Miss Harriet och Lena. Från 1920 fick C R Lamm allt svårare att få ekonomin att gå ihop såldes större delen av godset och de flesta hästarna till grosshandlare C Söderberg. C R Lamm avled De sista vagnshästarna såldes Slottet med omgivningar såldes till Sjökrigsskolan Stallet användes därefter till lagerlokal. När Sjökrigsskolan lämnade Näsby 1987 tog statliga fastighetsbolaget Vasakronan över. Stallet är idag sammankopplat med slottet och används för fester och olika kulturaktiviteter. Parkträd med gamla anor Framför Näsby slotts entré står den omfångsrika och gamla asken. Då slottet byggdes 1665 flyttades enligt traditionen en planta från det gambla Huset i dåvarande Näsby by (som troligen låg vid dagens Falkvägen 57 ) och sattes ned som första träd i slottsparken. Det är i så fall över 340 år gammalt. Under 1600-talet vårdade man traditionsenligt gamla askträd. I nordisk mytologi var det en evigt grön ask, som var universums grundval. Dess rötter nådde till Nifelhem. Dess namn var Yggdrasil. Askträd blev symboler för universum. Men också för livet. Den första människan skapades av ett träd och hans namn blev Ask. Även hans maka, Embla, ansågs livgiven av ett askträd. Näsbyparks Centrum 47 år Näsbyparks Centrum invigdes en solig oktoberdag 1961 och blev då Täbys största affärscentrum. Tidigare var Roslags-Näsby ett centrum för Täby med de första höghusen ( Höstfibblan ), kommunalhuset och järnvägsknutpunkt på Roslagsbanan. Exploateringen av Näsbypark påbörjades Innan dess fanns bara slottet med sin bebyggelse avpassad för jordbruksdrift. I nuvarande centrum fanns bara ett hus. Det låg vid korsningen av Centralvägen och Djursholmsvägen och hade namnet Tullhus. Det uppfördes 1770 och hade en kort tid en uppgift för sjötullen. Järnvägen från Lahäll till Näsbypark blev färdig Då bodde 200 personer i Näsby östra park, som började bebyggas Näsbys olika parker utvecklades ganska raskt. År 1960 fanns där 8000 invånare och antalet har därefter hållit sig ungefär på denna nivå började Samuelsson och Bonnier bygga Näsbyparks centrum. Man trodde då att detta skulle bli ett stort handelscentrum för hela kommunen, men tillkomsten av Täby Centrum förändrade situationen radikalt. 4

5 Näsbyparks kyrka Kyrkan invigdes först 1980 och var efterlängtad. Redan 1911 skänkte C R Lamm tomt och grundplåt till en kyrka. Medlen förvaltades senare av en stiftelse, bl a på initiativ av Josef Granér ( hembygdsföreningens ordförande åren ). Stiftelsen förvärvade gården Kvarntorp, där gudstjänster hölls i Gammelgården och i Härbre-kapellet under 1940-talet. Verksamheten förpuppades under 1950-talet. Kvarntorp såldes 1963 och medlen fonderades anordnades ett kapell i källarplanet på fastigheten Centralvägen 55 i anslutning till Näsbyparks centrum. Längtan efter en riktig kyrka växte sig allt starkare. En ny stiftelse bildades, en tomt med villa på Djursholmsvägen 59 inköptes och kyrkobygget påbörjades Alla fonderade medel kom nu väl till pass. Genom att kyrkan och villan är sammanbyggda finns många ändamålsenliga lokaler för gudstjänster, samkväm, äldreverksamhet och kyrkans förskola. Idag bedrivs en omfattande musikalisk verksamhet i Näsbyparks kyrka. Norskogen och Norskogsbadet Under åren byggdes 200 rad- och kedjehus i Norskogen. Namnet kommer från ett av Näsby slotts dagsverkstorp från 1600-talet, Nor, som låg strax norr om området, intill motorvägen vid Täby Galopp. Det var Ekkronan, Sparbankernas bostadsstiftelse, som byggde Norskogen. Sparhusstaden uppmärksammades mycket både i Sverige och utomlands. Vid inflyttningen 1959 kostade ett kedjehus med söderläge kronor. Radhusområdet befinner sig idag i ett stort grönområde vars nordliga del fått namnet Centralparken. Då hade Centralvägen ännu inte kommit till. Med bil fick man ta sig till husen bakvägen via Vallarevägen. Till Näsbyparks station gick en liten stig. Utefter den kunde man på hösten plocka blåbär. Torpet Nor har inte bara givit namn åt radhusområdet utan också det förnämliga utomhusbadet, Norskogsbadet som ligger vackert insprängt i det stora grönområdet. I Centralparkens sydöstra del ligger äldreboendet Ångaren. Näsbyparks bibliotek - en viktig mötesplats för kunskapstörstiga Den 18 december 1953 invigdes det förta biblioteket i Näsbypark. Det låg i källarplanet i det då nyuppförda flerfamiljshuset med adress Slottsvägen 5. Åtta år senare flyttade biblioteket till nya och större lokaler i höghuset i Näsbyparks Centrum. Redan då blev biblioteket känt för sina många författarprogram. År 1989 flyttade så biblio- teket till sina nuvarande lokaler, som ligger i anslutning till Näsbyparksskolan. Många författare har kommit hit för att berätta om sina böcker. Exempelvis Georg Klein, Ingmar Ström, Jerzy Einhorn, Stig Ramel, Jan Mårtensson och Eric Jarneberg. Morsans raggarfik - riksbekant för 46 år sedan Våren 1962 blev Näsbypark riksbekant genom Morsans raggarfik. Tidningarna hade bildreportage, radion sände intervjuer och den unga svenska televisionen gjorde nyhetsinslag från Djursholmsvägen 39 och dess omgivningar. Kafélokalen blev ett populärt ställe för raggare som tyckte kaféet var det bästa kvälsstället i Stor-Stockholm. Fru Edith Jansson, som förestod detta stamfik, var mycket populär och kallades av alla för morsan. Intill Djursholmsvägen samlades således 100-tals raggarbilar och ungdomarna var inte precis lågmälda. Näsbyparks Tennisklubb 62 år Den 4 oktober 1946 startade Näsbyparks Tennisklubb. Målet var att anlägga tennisbanor i området. Det skulle dock dröja ända fram till 1954 då de nya banorna förlades till Näsaäng. Klubben engagerade den kände tennisspelaren Kalle Schröder, då 40 år, för att träna framför allt ungdomen. Vintertid fick man spela i Sjökrigsskolans gymnastiksal tog klubben NPTK över ansvaret för tennisbanorna och plasthallen vid Drakskeppsvägen togs Bergtorpshallens fyra banor bruk. Redaktören Näsbyudd och Näsaäng - torp och badplats i slottspark I början av 1700-talet tillkom torpet Näsbyudd och hörde till Näsby säteri. Idag är torpet ett kulturminnesmärke i privat ägo och ligger på Torpvägen 5. Ända in på 1920-talet kom många djursholmare hit för att handla mjölk.följer man strandvägen från Näsbyudde norrut kommer man till Näsaäng, en populär badplats för näsbyparkare. Hit har folk kommit för att bada och sola sedan 1800-talet. Namnet kommer från ett dagsverkstorp, Näset, som låg ungefär där tennisbanorna finns idag. Näsbyuddstorpet och Näsaäng samt några alléträd är vad som idag återstår av den ursprungliga större slottsparken från 1700-talet. Då var greve J A Meijerfeldt d ä slottsherre och generalguvernör över Pommern. 5

6 Sektionen för släkt-och hembygdsforskning Sektionens möten och aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hembygdsföreningen. Sektionen startar höstterminen tisdagen den 9 september kl med ett studiebesök på Nordiska museets arkiv med adress Linnégatan 89 c, Stockholm. Nordiska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för svensk kulturhistoria. Tid: Tisdagen den 9 september kl Plats: Linnégatan 89 c I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Även originalmanuskripten till Strindbergs Fröken Julie och till Carl Jonas Love Almqvists sena skrifter finns här. I arkivet finns även Sveriges största kulturhistoriska fotografisamling med allt från 1840-talets daguerreotypier till samtida reportagebilder. Vi får höra om Nordiska museets tillkomst och dess samlingar. Det kommer att bli tillfälle till att själva leta bland innehållet i hundratalet arkivlådor. Där kan Du söka efter något med lokalanknytning till vår hembygd eller ditt eget forskningsområde. Arkivet kan ta emot max 20 st. i en grupp. Slöjdgillesnytt Vid vårt årsmöte fick Täby Slöjdgilles styrelse följande sammansättning. Ordförande Margareta Hoffmann Vice ordförande Maud Andersson Kassör Vivi-Ann Nagel Sekreterare Gunnel Rahlgård Ledamot och representant i THF styrelse Marianne Lundroth. Ersättare: Inger Gustavsson och Gunhild Svanberg. Ett trevligt och intressant studiebesök gjorde vi den 1 april till den ideella föreningen Livstycket- för solidaritet, skaparkraft, lust och kunskap. Livstycket driver sedan många år ett design-och kunskapscentrum i Tensta centrum. Livstycket startade 1992 för att hjälpa kvinnor som har invandrat till Sverige att komma in i samhället och att lära sig svenska. Det sker genom en speciell form av pedagogik- funktionell pedagogik - som innebär att skapande, praktisk verk- Nättidningen Rötter - ledande hemsida för släktforskare Anmälan till Lennart Wallerman tel eller 1 och 2 september Tisdagen den 14 oktober Ytterbystugan kl Berättarafton. Se annonsen på tidningens baksida! - Tisdagen den 11 november Ytterbystugan kl Åva, Froden och Fasanen. Lite om gamla och nya ortnamn i Täby. - Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning, som gästade oss i Ytterbystugan i våras, återkommer nu med en fortsättning, med ovanstående spännande rubrik. Har du några frågor kontakta mig gärna! Lennart Wallerman tel eller samhet kombineras med teoretisk undervisning av kunskaper i svenska. I dag omfattar Livstycket närmare ett hundra deltagare och tio anställda. Det finns en tydlig inriktning mot arbetsmarknaden för deltagarna. Från och med 2008 är Livstycket- via sitt helägda bolag Livstycket Produktion AB - leverantör till Jobbtorgen i Stockholm, vilket syftar till att få ut människor i arbetslivet. Vi åkte med SL kommunikationer, bara det en upplevelse. Vi var rätt många som aldrig varit i dessa trakter, som ändå inte är så avlägsna för oss täbybor. Vi blev mycket väl mottagna av föreståndaren Mait Molander som höll ett mycket intressant föredrag. Det serverades kaffe med smörgås och därefter följde rundvandring. Ett gäng arbetsvilliga personer från THF och Gillet träffades den 3 april i Ytterbystugan för städning, sortering och flyttning av våra saker i vindsutrymmena en trappa upp i stugan. Nu tycker vi att vi fått god ordning. Gillet disponerar utrymmena på den södra sidan och THF på den norra. Hoppas att vi nu kommer att hitta det vi söker, vi var i alla fall rätt nöjda med resultatet. Den 19 april hade vi inbjudit till Öppet hus i Ytterbystuga. Redan utanför kunde man inhandla både handaslöjd och loppisfynd. I stugan var det fullt av aktiviteter inte minst i köket som förvandlats till våffelstuga. Tack till alla Gillessystrar som deltog den dagen, vi var många. Som ni ser så är det inte bara slöjd vi ägnar oss åt. Välkomna att besöka oss i Ytterbystugan måndagar i veckor med ojämna nummer kl och tisdagar i veckor med jämna nummer kl Vi startar igen efter sommaruppehållet den 25 augusti. Inger Gustavsson 6

7 Hembygdens Dag lördagen den 13 september mellan kl Firandet i år kommer till största delen att ske i Näsbypark. Träffpunkt: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Guidad visning av Näsby slott pågår endast mellan kl Kaffeservering kommer att finnas på slottet. Information i det gamla stallet I stallet visar Täby Hembygdsförening och Täby Slöjdgille upp sina verksamheter. Utanför stallet grillar vi korv och genomför olika familjeaktiviteter. Illustratör Ingrid af Sandeberg Båtfärd med Viking Plym Kommunens vikingaskepp Viking Plym ligger förtöjd vid den intilliggande bryggan för visning och korta rundturer. Underhållning av trubadur Medverkar under dagen gör också trubaduren Janne "Rospiggen" Hagström vid Båtsmanstorpet Täby kyrkby kl och vid stallet Näsbypark kl Promenad utefter Värtan Ta en promenad på en iordningsställd stig med några utsatta informationstavlor utefter Värtans strand från Näsby slott ända till Hägernäs strand och njut av den vackra miljön. Besök i Näsbyparks kyrka I Näsbyparks kyrka finns Karin Rönnberg, som berättar om kyrkan och den verksamhet som bedrivs där. Brandförsvaret visar upp sig. Teckningstävling Porträtt av Jarlabanke, vår vikingahövding I samband med Runrikets dag, som i år sammanfaller med Hembygdens dag, kommer Hembygdsföreningen att utlysa en teckningstävling som är öppen för alla barn i skolåldern. Motivet ska vara ett porträtt av vikingahövdingen Jarlabanke och vara insänt till Täby Hembygdsförening, Östra Banvägen 78, Täby, senast den 1 april För de bäst insända bidragen kommer priser och diplom att delas ut på Hembygdens Dag i september Besök hembygdsmuseet Hembygdsmuseet i Rönninge by och båtsmanstorpet Runborg kommer att hållas öppna under den aktuella dagen mellan kl Kom och berätta om dina minnen och upplevelser Har du själv något att berätta om Näsbypark, om hur du kom dit, om hur samhället utvecklats, om händelser som du minns, om Näsby slott och om Sjökrigsskolan m.m.? Välkommen att delta med berättelser och tag gärna med bilder! 7

8 Medlemstidning för Täby Hembygdsförening Ytterbystugan, Östra Banvägen Täby HÖSTPROGRAMMET 2008 Söndagen den 3 augusti Hembygdsmuseet i Rönninge by Museet är åter öppet ( stängt juli månad ) på söndagar kl fram t.o.m 26 oktober. Fritt inträde. Lördag-söndag 6-7 september Stora Byfesten i Rönninge by Sedvanligt program med marknad, lekar, musik och dans kl Se detaljerat program på kommande affischer och annonser. Lördagen den 13 september Hembygdens Dag kl Plats: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Se separat annonsering med program på sid 7 samt separata affischer. Söndag den 21 september Vandring på Naturoch Kulturstig i Rönninge by Pröva på två olika upplevelsestigar som är tänkta för förskolor och skolor. Syftet är att öka kunskapen och intresset för natur och kultur bland barn och ungdomar i Täby. Vi går runt och det erbjuds övningar där ni får möjlighet att pröva på och uppleva med alla sinnen! Plats: utanför Naturskolans lokal i Rönninge by Tid: vi träffas kl Staffan Lindström och Mats Hansson guidar Arr. Täby Hembygdsförening Tisdagen den 14 oktober Berättarafton - gårdfarehandlare, luffare och original i Täby Lite om slutfasen i Täby som jordbrukssamhälle. Gunnar Rönn berättar. Har du själv något att berätta om Täby Augusti t.o.m oktober eller om hur du kom till Täby, om biobesök, dansbanor och lanthandlare m.m.? Välkommen med dina berättelser! Du kan i förväg kontakta Lennart Wallerman tel Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Tid: kl Arr. Sektionen för släkt- och hembygdsforskning Torsdag den 16 oktober Trygg i Täby? Ett projekt som engagerar oss alla! Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby. Tid: kl Arr. Täby Hembygdsförening Söndagen den 19 oktober Höströjning i Skålhamra Kvighage med korvgrillning Samling kl vid avtagsvägen till Torslunda på Skålhamravägen. Samåk om möjligt! Medtag egen dryck och sittunderlag. Sektionen bjuder på korv och bröd. Alla är välkomna! Arr. Naturvårdssektionen ********** Slöjdgillets Höstprogram Arbetskvällar i Ytterbystugan Fr o m den 25 augusti träffas vi varannan vecka, måndagar udda veckor fram till 9 december då det blir julavslutning. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga kvällar från kl Dagträffar för arbetslediga Börjar tisdagen 2 september. Därefter varannan vecka tisdagar, jämna veckor. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga träffar kl Stora Byfesten i Rönninge by Slöjdgillet medverkar 6-7 september kl Hembygdens dag vid Näsby Slott Slöjdgillet medverkar lördag den 13 september kl Utställning "Stickat förr och nu" Visas 6 september - 26 oktober i Drängstugan i Rönninge by. Tid: söndagar kl Julförberedelser med ljusstöpning Söndagen den 26 oktober i Naturskolans lokaler i Rönninge by. Tid: kl Julmarknad i Rönninge by Lördag och söndag den 6 och 7 december i Rönninge by. Tid: kl Slöjdbutiken i Undantagsstugan i Rönninge by Öppen söndagar kl under perioden 17 augusti-26 oktober. Vill du bli medlem i Täby Hembygdsförening? Sätt in 125 kronor på plusgiro Ange ny medlem på talongen. Skriv ditt namn, din adress och din e-post Skriv gärna tydligt! Som medlem får du 4 nr av tidningen Hembygd i Täby, en intressant bok ur föreningens skriftserie samt vårt stora programutbud. VÄLKOMMEN!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 2 Årgång 49 Mars 2012 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats).

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats). MÖTESPLATS KUPAN 1990 IDAG 1948 Fru Ellida Lagerman ville överlämna fastigheten Lilla Holmen, Lerum, till Överstyrelsen i Stockholm att användas som vilohem för sockersjuka. Överstyrelsen frågade Lerumskretsen

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 GOD JUL önskar

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98 Information om FINNSAM Postgironr Sverige 646 27 77-1 Postgironr Norge 0826 0282 663 Kassör och adresslista: Tor Eriksson, Lövstagatan 20, 703 56 ÖREBRO Tel: (0)19-12 08 84 Hemsidesansvarig: Christer Nilsson,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Nyhetsbrev september 2013

Nyhetsbrev september 2013 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev september 2013 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt under månaden, framför

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21.

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21. OBS!!! Nya datum!! Hej alla UBB are Nu börjar höstens aktiviteter 2013. Nu är det dags att börja föra in i almanackan.. (Är det Jesus Dotter?) 25 Augusti (Söndag) Nu är det DAGS!! Det kommer att bli ett

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus.

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus. 1/5 Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 14 september 2011 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Mötet öppnas. Mötet öppnades av Johan Seger, som hälsade de närvarande välkomna. 2 Dagordningen.

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015.

Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Centrala Huddinge PROTOKOLL M2/15 Medlemsmöte med PRO Centrala Huddinge den 23 februari 2015. Plats: ABF Studiehem Huddinge, Blå salen Närvarande: 56 medlemmar 1. Ordförande Kjell Andersson hälsade alla

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

S O M M A R K A L E N D E R N

S O M M A R K A L E N D E R N S O M M A R K A L E N D E R N L J U N G B Y K O M M U N I n fo r ma t ion o m friti d, ku l t u r och re kre a t ion fö r p e r soner me d f u n kt i o n s n edsättning M A J, J U N I, J U L I O C H A

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer