Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5"

Transkript

1 Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro Ordföranden har ordet Årstämman: en bildkavalkad med hedersutmärkelser Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum och badstrand Släktforskarsektionen Slöjdgillesnytt Hembygdens dag den 13 september

2 2 HEMBYGD I TÄBY Ordförande har ordet Ge mig nå nting att bita i Ge mig en labyrint att gå vilse i Ge mig noll - ge mig allt - gånger tusenfalt Ge mig en dos av livets salt. Så jag låter allt annat vara nu För i marken, i vinden, i träden finns du Och jag kan inte blunda för det som har hänt Det är en gåva som himlen har sänt. Ursäkta, jag ville bara ge en bild av hur jag känner mig inför sommaren. Hämtat av några rader ur Cajsa-Stina Åkerströms visa "Salt" från en inspirerande skiva "Visor från förr och nu". Det känns som om vårsäsongen just har börjat och här sitter programgruppen med höstprogrammet. Men jag ska inte gå händelserna i förväg. Cirkeln kring släktforskning har just avslutats. Har vi fått nio nya släktforskare, tro? Och vi har pratat ortnamn och rytteriets svenska historia, haft årsmöte, vandrat med Jan i forntiden och sjungit in våren på Skansberget med Täbykören. Årsmötet hedrades i år av extra många gäster i bygdedräkt. Tack också till Slöjdgillet, för en fin presentation av verksamheten. En nyhet - för er som inte var där - kan vara att vi efter mer än 10 år höjer medlemsavgiften 2009 till 150 kronor (från 125:-). Vi i styrelsen gör hellre det än ökar avgifter för brasaftnar, föredragsaftnar och annat. Tack till årsmötet för ert stöd i denna fråga! Museet har öppnat för säsongen med lite nyheter. En Nr 3 Juni Årgång 45 Postadress: Östra Banvägen 78, Täby Besöksadress: Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 Tel (telefonsvarare) Framför ditt ärende. Vi ringer upp dig. Tala tydligt! Hemsida: E-post: MEDLEMSAVGIFTER: PG MEDLEMSAVGIFTEN 2008: 125 kronor. Hembygd i Täby är medlemstidning för Täby Hembygdsförening och utkommer med 4 nr per år, i januari, april juni och oktober. UTGIVARE OCH PRODUKTION Ansvarig utgivare: Lothar Lammertz Redaktör: Jean-Louis Sainz, Åkerbyvägen Täby. Telefon Nr 3 Juni 2008 Bild på framsidan: Näsby Slott Foto: Jean-Louis Sainz utställning av leksaker och luffarslöjd. Öppet söndagar till som vanligt - i första hand till midsommar - därefter åter i höst. Vi har haft påhälsning av några "baggar" också. I värsta fall husbock. Anticimex ska hjälpa oss med dem. En tråkig nyhet. Göran Wiström, en av Rönninge bys beskyddare i den kommunala sfären, har slutat som chef på kulturenheten. Han har haft känsla för byn och dess utveckling. Men det har hans efterträdare också. Tack Göran och "God Tur" in i ditt nya liv som ungdomlig och entusiastisk pensionär! Utgrävningar har genomförts vid vid Broby. Länsmuseet har varit där maj och flera i vår nya arkeologisektion har deltagit. Vi har i år dessutom bekostat bussresa för skolklasser under en särskild besöksdag - den 27 maj. Hembygdens dag blir som framgår av särskild annons i Näsbypark i år. Vi fortsätter ambitionen att lyfta fram våra olika kommundelar. Planeringsarbetet pågår för fullt och det ser mycket spännande ut. Huvuddelen av arrangemanget blir på Näsby Slott och i det intilliggande Stallet. Avsätt den 13 september om Du vill vara med. Tillsammans med Trygg i Täby och andra krafter ska vi försöka bidra till ett mer städat Täby. Vår utgångspunkt är att den som skräpar ner, klottrar eller "sabbar" knappast upplever Täby som sin hembygd. Hur vi ändrar det vet vi inte än, men vi vill bjuda upp till en diskussion om åtgärder. Men innan dess - i väntans och förhoppningarnas tid - vill jag på hela styrelsens vägnar önska Hembygdsföreningens medlemmar en riktigt skön sommar med avkoppling och upplevelser i en lagom mix. Lothar Lammertz Foto och layout: Jean-Louis Sainz om inte annat anges. Illustrationer: Tord Tordmar om inte annat anges. - Tidningen HEMBYGD I TÄBY får citeras som källa. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i alla texter. Anonyma skrivelser publiceras inte. Glöm inte att anmäla flyttning! Anmäl till Hembygdsföreningen när du flyttar. Adressen är Östra Banvägen 78, Täby. Det går också per telefon (telefonsvarare). Tryck: Stockholms Läns Grafiska

3 Årsmötet 25 april - en bildkavalkad Åke Arell som ansvarar för byggnader och bybildning fick Hembygdsförbundets Nål med krans. Inger Gustavsson från Slöjdgillet fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Mona Ljungdahl, verksam i många år i naturvårdssektionen fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Inger Tillas som suttit i styrelsen ett flertal år och varit kontaktperson med skolan tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Andra icke närvarande personer som fick utmärkelser för mångårigt nedlagt arbete var: - Hasse Nordin, ornitolog som leder fågelvandringar och Jan Lundgren som ansvarar för röjningen i Kvighagen fick Hembygdsförbundets Nål utan krans. - Gudrun Ekelöf, naturvårdssektionens stora blomsterexpert, fick Hembygdsförbundets Nål med krans. - På bilden nederst på sidan står medlemmar ur Hembygdsföreningen och ur Slöjdgillet på rad och visar upp sina bygdedräkter Ett mycket uppskattat inslag vid stämmans avslut! - Ett varmt tack till Mari-Ann Lundroth som berättade om Slöjdgillets breda verksamhet. Urban Thornberg som varit skattmästare och suttit i styrelsen ett flertal år tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Kristina Fridén och Anita Ottenhall från Slöjdgillet tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Bo Gustafsson-Grip valdes till årsstämmans ordförande. 3

4 Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum När man idag pratar om Näsbypark tänker man oftast på Näsby slott, den nu nedlagda sjökrigsskolan, det nya affärscentrumet och den vackra villabebyggelsen. Meningen är inte att här skildra slottets och skolans historia. Den kan man läsa om i hembygdsföreningens skrift nr 26 Näsbypark författad av Eric Jarneberg. - Hembygdens dag den 13 september i år firas till största delen i Näs-bypark. Därför vill vi lyfta fram stadsdelen i tidningen. - Denna korta artikel har som syfte att skildra några mindre kända delar av kommundelens historia. Risken är förstås, att man hoppar över platser och händelser som näsbyparksbor skulle vilja ha med i en översikt. Kom därför till det gamla stallet intill Näsby slott på hembygdens dag med era berättelser och bilder! Näsby säteri - en mönstergård Ända sedan 1700-talet var hela södra Täby ägt av Näsby säteri. Efter en våldsam brand midsommardagen 1897 förstördes slottsbyggnaden. År 1902 köptes säteriet av industrimannen Carl Robert Lamm. År 1904 färdigställdes restaureringen av hela byggnadsbeståndet och 1905 kunde man flytta in. Till Näsby säteri hörde en ångkvarn med såg, byggd av C R Lamm. Han lät här installera ett maskinhus för den första eldriften i Täby. Fyrtiofem år senare byggdes på samma plats Täbys första komunalhus. Redan 1906 hade C R Lamm, först i Täby, elektrifierat slottet med tillhörande byggnader. Han var först i Sverige att installera eldrivna mjölkmaskiner. Under hans ledning förvandlades säteriet till en mönstergård. Tidvis var över 100 personer anställda på gården som därmed var socknens största arbetsgivare. C R Lamm bildade 1907 Näsby Fastighets AB och började avstycka och sälja tomter. De var ofta stora tomter och priset var i början bara 3 öre kvm! Det gamla stallet vid Näsby Slott Det gamla stallet beläget ca 120 m söder om Näsby slott, är näst Täby kyrka den allra äldsta stenbyggnaden i ursprungligt skick, som uppförts i Täby. Stallet byggdes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä 1665 samtidigt med det närliggande slottet. Stallet användes troligen som upplagsplats för slottsinventarier m.m. Från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet användes stallet för ridhästar och vagnhästar. Därefter var det ett sädesmagasin. På C R Lamms tid fick det gamla häststallet en ny renässans. Här fanns både rid- och vagnshästar i spiltorna. Kusk blev A Eriksson och mest berömda var vagnshästarna, de vackra svettfuxarna, halvbloden Miss Harriet och Lena. Från 1920 fick C R Lamm allt svårare att få ekonomin att gå ihop såldes större delen av godset och de flesta hästarna till grosshandlare C Söderberg. C R Lamm avled De sista vagnshästarna såldes Slottet med omgivningar såldes till Sjökrigsskolan Stallet användes därefter till lagerlokal. När Sjökrigsskolan lämnade Näsby 1987 tog statliga fastighetsbolaget Vasakronan över. Stallet är idag sammankopplat med slottet och används för fester och olika kulturaktiviteter. Parkträd med gamla anor Framför Näsby slotts entré står den omfångsrika och gamla asken. Då slottet byggdes 1665 flyttades enligt traditionen en planta från det gambla Huset i dåvarande Näsby by (som troligen låg vid dagens Falkvägen 57 ) och sattes ned som första träd i slottsparken. Det är i så fall över 340 år gammalt. Under 1600-talet vårdade man traditionsenligt gamla askträd. I nordisk mytologi var det en evigt grön ask, som var universums grundval. Dess rötter nådde till Nifelhem. Dess namn var Yggdrasil. Askträd blev symboler för universum. Men också för livet. Den första människan skapades av ett träd och hans namn blev Ask. Även hans maka, Embla, ansågs livgiven av ett askträd. Näsbyparks Centrum 47 år Näsbyparks Centrum invigdes en solig oktoberdag 1961 och blev då Täbys största affärscentrum. Tidigare var Roslags-Näsby ett centrum för Täby med de första höghusen ( Höstfibblan ), kommunalhuset och järnvägsknutpunkt på Roslagsbanan. Exploateringen av Näsbypark påbörjades Innan dess fanns bara slottet med sin bebyggelse avpassad för jordbruksdrift. I nuvarande centrum fanns bara ett hus. Det låg vid korsningen av Centralvägen och Djursholmsvägen och hade namnet Tullhus. Det uppfördes 1770 och hade en kort tid en uppgift för sjötullen. Järnvägen från Lahäll till Näsbypark blev färdig Då bodde 200 personer i Näsby östra park, som började bebyggas Näsbys olika parker utvecklades ganska raskt. År 1960 fanns där 8000 invånare och antalet har därefter hållit sig ungefär på denna nivå började Samuelsson och Bonnier bygga Näsbyparks centrum. Man trodde då att detta skulle bli ett stort handelscentrum för hela kommunen, men tillkomsten av Täby Centrum förändrade situationen radikalt. 4

5 Näsbyparks kyrka Kyrkan invigdes först 1980 och var efterlängtad. Redan 1911 skänkte C R Lamm tomt och grundplåt till en kyrka. Medlen förvaltades senare av en stiftelse, bl a på initiativ av Josef Granér ( hembygdsföreningens ordförande åren ). Stiftelsen förvärvade gården Kvarntorp, där gudstjänster hölls i Gammelgården och i Härbre-kapellet under 1940-talet. Verksamheten förpuppades under 1950-talet. Kvarntorp såldes 1963 och medlen fonderades anordnades ett kapell i källarplanet på fastigheten Centralvägen 55 i anslutning till Näsbyparks centrum. Längtan efter en riktig kyrka växte sig allt starkare. En ny stiftelse bildades, en tomt med villa på Djursholmsvägen 59 inköptes och kyrkobygget påbörjades Alla fonderade medel kom nu väl till pass. Genom att kyrkan och villan är sammanbyggda finns många ändamålsenliga lokaler för gudstjänster, samkväm, äldreverksamhet och kyrkans förskola. Idag bedrivs en omfattande musikalisk verksamhet i Näsbyparks kyrka. Norskogen och Norskogsbadet Under åren byggdes 200 rad- och kedjehus i Norskogen. Namnet kommer från ett av Näsby slotts dagsverkstorp från 1600-talet, Nor, som låg strax norr om området, intill motorvägen vid Täby Galopp. Det var Ekkronan, Sparbankernas bostadsstiftelse, som byggde Norskogen. Sparhusstaden uppmärksammades mycket både i Sverige och utomlands. Vid inflyttningen 1959 kostade ett kedjehus med söderläge kronor. Radhusområdet befinner sig idag i ett stort grönområde vars nordliga del fått namnet Centralparken. Då hade Centralvägen ännu inte kommit till. Med bil fick man ta sig till husen bakvägen via Vallarevägen. Till Näsbyparks station gick en liten stig. Utefter den kunde man på hösten plocka blåbär. Torpet Nor har inte bara givit namn åt radhusområdet utan också det förnämliga utomhusbadet, Norskogsbadet som ligger vackert insprängt i det stora grönområdet. I Centralparkens sydöstra del ligger äldreboendet Ångaren. Näsbyparks bibliotek - en viktig mötesplats för kunskapstörstiga Den 18 december 1953 invigdes det förta biblioteket i Näsbypark. Det låg i källarplanet i det då nyuppförda flerfamiljshuset med adress Slottsvägen 5. Åtta år senare flyttade biblioteket till nya och större lokaler i höghuset i Näsbyparks Centrum. Redan då blev biblioteket känt för sina många författarprogram. År 1989 flyttade så biblio- teket till sina nuvarande lokaler, som ligger i anslutning till Näsbyparksskolan. Många författare har kommit hit för att berätta om sina böcker. Exempelvis Georg Klein, Ingmar Ström, Jerzy Einhorn, Stig Ramel, Jan Mårtensson och Eric Jarneberg. Morsans raggarfik - riksbekant för 46 år sedan Våren 1962 blev Näsbypark riksbekant genom Morsans raggarfik. Tidningarna hade bildreportage, radion sände intervjuer och den unga svenska televisionen gjorde nyhetsinslag från Djursholmsvägen 39 och dess omgivningar. Kafélokalen blev ett populärt ställe för raggare som tyckte kaféet var det bästa kvälsstället i Stor-Stockholm. Fru Edith Jansson, som förestod detta stamfik, var mycket populär och kallades av alla för morsan. Intill Djursholmsvägen samlades således 100-tals raggarbilar och ungdomarna var inte precis lågmälda. Näsbyparks Tennisklubb 62 år Den 4 oktober 1946 startade Näsbyparks Tennisklubb. Målet var att anlägga tennisbanor i området. Det skulle dock dröja ända fram till 1954 då de nya banorna förlades till Näsaäng. Klubben engagerade den kände tennisspelaren Kalle Schröder, då 40 år, för att träna framför allt ungdomen. Vintertid fick man spela i Sjökrigsskolans gymnastiksal tog klubben NPTK över ansvaret för tennisbanorna och plasthallen vid Drakskeppsvägen togs Bergtorpshallens fyra banor bruk. Redaktören Näsbyudd och Näsaäng - torp och badplats i slottspark I början av 1700-talet tillkom torpet Näsbyudd och hörde till Näsby säteri. Idag är torpet ett kulturminnesmärke i privat ägo och ligger på Torpvägen 5. Ända in på 1920-talet kom många djursholmare hit för att handla mjölk.följer man strandvägen från Näsbyudde norrut kommer man till Näsaäng, en populär badplats för näsbyparkare. Hit har folk kommit för att bada och sola sedan 1800-talet. Namnet kommer från ett dagsverkstorp, Näset, som låg ungefär där tennisbanorna finns idag. Näsbyuddstorpet och Näsaäng samt några alléträd är vad som idag återstår av den ursprungliga större slottsparken från 1700-talet. Då var greve J A Meijerfeldt d ä slottsherre och generalguvernör över Pommern. 5

6 Sektionen för släkt-och hembygdsforskning Sektionens möten och aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hembygdsföreningen. Sektionen startar höstterminen tisdagen den 9 september kl med ett studiebesök på Nordiska museets arkiv med adress Linnégatan 89 c, Stockholm. Nordiska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för svensk kulturhistoria. Tid: Tisdagen den 9 september kl Plats: Linnégatan 89 c I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Även originalmanuskripten till Strindbergs Fröken Julie och till Carl Jonas Love Almqvists sena skrifter finns här. I arkivet finns även Sveriges största kulturhistoriska fotografisamling med allt från 1840-talets daguerreotypier till samtida reportagebilder. Vi får höra om Nordiska museets tillkomst och dess samlingar. Det kommer att bli tillfälle till att själva leta bland innehållet i hundratalet arkivlådor. Där kan Du söka efter något med lokalanknytning till vår hembygd eller ditt eget forskningsområde. Arkivet kan ta emot max 20 st. i en grupp. Slöjdgillesnytt Vid vårt årsmöte fick Täby Slöjdgilles styrelse följande sammansättning. Ordförande Margareta Hoffmann Vice ordförande Maud Andersson Kassör Vivi-Ann Nagel Sekreterare Gunnel Rahlgård Ledamot och representant i THF styrelse Marianne Lundroth. Ersättare: Inger Gustavsson och Gunhild Svanberg. Ett trevligt och intressant studiebesök gjorde vi den 1 april till den ideella föreningen Livstycket- för solidaritet, skaparkraft, lust och kunskap. Livstycket driver sedan många år ett design-och kunskapscentrum i Tensta centrum. Livstycket startade 1992 för att hjälpa kvinnor som har invandrat till Sverige att komma in i samhället och att lära sig svenska. Det sker genom en speciell form av pedagogik- funktionell pedagogik - som innebär att skapande, praktisk verk- Nättidningen Rötter - ledande hemsida för släktforskare Anmälan till Lennart Wallerman tel eller 1 och 2 september Tisdagen den 14 oktober Ytterbystugan kl Berättarafton. Se annonsen på tidningens baksida! - Tisdagen den 11 november Ytterbystugan kl Åva, Froden och Fasanen. Lite om gamla och nya ortnamn i Täby. - Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning, som gästade oss i Ytterbystugan i våras, återkommer nu med en fortsättning, med ovanstående spännande rubrik. Har du några frågor kontakta mig gärna! Lennart Wallerman tel eller samhet kombineras med teoretisk undervisning av kunskaper i svenska. I dag omfattar Livstycket närmare ett hundra deltagare och tio anställda. Det finns en tydlig inriktning mot arbetsmarknaden för deltagarna. Från och med 2008 är Livstycket- via sitt helägda bolag Livstycket Produktion AB - leverantör till Jobbtorgen i Stockholm, vilket syftar till att få ut människor i arbetslivet. Vi åkte med SL kommunikationer, bara det en upplevelse. Vi var rätt många som aldrig varit i dessa trakter, som ändå inte är så avlägsna för oss täbybor. Vi blev mycket väl mottagna av föreståndaren Mait Molander som höll ett mycket intressant föredrag. Det serverades kaffe med smörgås och därefter följde rundvandring. Ett gäng arbetsvilliga personer från THF och Gillet träffades den 3 april i Ytterbystugan för städning, sortering och flyttning av våra saker i vindsutrymmena en trappa upp i stugan. Nu tycker vi att vi fått god ordning. Gillet disponerar utrymmena på den södra sidan och THF på den norra. Hoppas att vi nu kommer att hitta det vi söker, vi var i alla fall rätt nöjda med resultatet. Den 19 april hade vi inbjudit till Öppet hus i Ytterbystuga. Redan utanför kunde man inhandla både handaslöjd och loppisfynd. I stugan var det fullt av aktiviteter inte minst i köket som förvandlats till våffelstuga. Tack till alla Gillessystrar som deltog den dagen, vi var många. Som ni ser så är det inte bara slöjd vi ägnar oss åt. Välkomna att besöka oss i Ytterbystugan måndagar i veckor med ojämna nummer kl och tisdagar i veckor med jämna nummer kl Vi startar igen efter sommaruppehållet den 25 augusti. Inger Gustavsson 6

7 Hembygdens Dag lördagen den 13 september mellan kl Firandet i år kommer till största delen att ske i Näsbypark. Träffpunkt: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Guidad visning av Näsby slott pågår endast mellan kl Kaffeservering kommer att finnas på slottet. Information i det gamla stallet I stallet visar Täby Hembygdsförening och Täby Slöjdgille upp sina verksamheter. Utanför stallet grillar vi korv och genomför olika familjeaktiviteter. Illustratör Ingrid af Sandeberg Båtfärd med Viking Plym Kommunens vikingaskepp Viking Plym ligger förtöjd vid den intilliggande bryggan för visning och korta rundturer. Underhållning av trubadur Medverkar under dagen gör också trubaduren Janne "Rospiggen" Hagström vid Båtsmanstorpet Täby kyrkby kl och vid stallet Näsbypark kl Promenad utefter Värtan Ta en promenad på en iordningsställd stig med några utsatta informationstavlor utefter Värtans strand från Näsby slott ända till Hägernäs strand och njut av den vackra miljön. Besök i Näsbyparks kyrka I Näsbyparks kyrka finns Karin Rönnberg, som berättar om kyrkan och den verksamhet som bedrivs där. Brandförsvaret visar upp sig. Teckningstävling Porträtt av Jarlabanke, vår vikingahövding I samband med Runrikets dag, som i år sammanfaller med Hembygdens dag, kommer Hembygdsföreningen att utlysa en teckningstävling som är öppen för alla barn i skolåldern. Motivet ska vara ett porträtt av vikingahövdingen Jarlabanke och vara insänt till Täby Hembygdsförening, Östra Banvägen 78, Täby, senast den 1 april För de bäst insända bidragen kommer priser och diplom att delas ut på Hembygdens Dag i september Besök hembygdsmuseet Hembygdsmuseet i Rönninge by och båtsmanstorpet Runborg kommer att hållas öppna under den aktuella dagen mellan kl Kom och berätta om dina minnen och upplevelser Har du själv något att berätta om Näsbypark, om hur du kom dit, om hur samhället utvecklats, om händelser som du minns, om Näsby slott och om Sjökrigsskolan m.m.? Välkommen att delta med berättelser och tag gärna med bilder! 7

8 Medlemstidning för Täby Hembygdsförening Ytterbystugan, Östra Banvägen Täby HÖSTPROGRAMMET 2008 Söndagen den 3 augusti Hembygdsmuseet i Rönninge by Museet är åter öppet ( stängt juli månad ) på söndagar kl fram t.o.m 26 oktober. Fritt inträde. Lördag-söndag 6-7 september Stora Byfesten i Rönninge by Sedvanligt program med marknad, lekar, musik och dans kl Se detaljerat program på kommande affischer och annonser. Lördagen den 13 september Hembygdens Dag kl Plats: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Se separat annonsering med program på sid 7 samt separata affischer. Söndag den 21 september Vandring på Naturoch Kulturstig i Rönninge by Pröva på två olika upplevelsestigar som är tänkta för förskolor och skolor. Syftet är att öka kunskapen och intresset för natur och kultur bland barn och ungdomar i Täby. Vi går runt och det erbjuds övningar där ni får möjlighet att pröva på och uppleva med alla sinnen! Plats: utanför Naturskolans lokal i Rönninge by Tid: vi träffas kl Staffan Lindström och Mats Hansson guidar Arr. Täby Hembygdsförening Tisdagen den 14 oktober Berättarafton - gårdfarehandlare, luffare och original i Täby Lite om slutfasen i Täby som jordbrukssamhälle. Gunnar Rönn berättar. Har du själv något att berätta om Täby Augusti t.o.m oktober eller om hur du kom till Täby, om biobesök, dansbanor och lanthandlare m.m.? Välkommen med dina berättelser! Du kan i förväg kontakta Lennart Wallerman tel Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Tid: kl Arr. Sektionen för släkt- och hembygdsforskning Torsdag den 16 oktober Trygg i Täby? Ett projekt som engagerar oss alla! Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby. Tid: kl Arr. Täby Hembygdsförening Söndagen den 19 oktober Höströjning i Skålhamra Kvighage med korvgrillning Samling kl vid avtagsvägen till Torslunda på Skålhamravägen. Samåk om möjligt! Medtag egen dryck och sittunderlag. Sektionen bjuder på korv och bröd. Alla är välkomna! Arr. Naturvårdssektionen ********** Slöjdgillets Höstprogram Arbetskvällar i Ytterbystugan Fr o m den 25 augusti träffas vi varannan vecka, måndagar udda veckor fram till 9 december då det blir julavslutning. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga kvällar från kl Dagträffar för arbetslediga Börjar tisdagen 2 september. Därefter varannan vecka tisdagar, jämna veckor. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga träffar kl Stora Byfesten i Rönninge by Slöjdgillet medverkar 6-7 september kl Hembygdens dag vid Näsby Slott Slöjdgillet medverkar lördag den 13 september kl Utställning "Stickat förr och nu" Visas 6 september - 26 oktober i Drängstugan i Rönninge by. Tid: söndagar kl Julförberedelser med ljusstöpning Söndagen den 26 oktober i Naturskolans lokaler i Rönninge by. Tid: kl Julmarknad i Rönninge by Lördag och söndag den 6 och 7 december i Rönninge by. Tid: kl Slöjdbutiken i Undantagsstugan i Rönninge by Öppen söndagar kl under perioden 17 augusti-26 oktober. Vill du bli medlem i Täby Hembygdsförening? Sätt in 125 kronor på plusgiro Ange ny medlem på talongen. Skriv ditt namn, din adress och din e-post Skriv gärna tydligt! Som medlem får du 4 nr av tidningen Hembygd i Täby, en intressant bok ur föreningens skriftserie samt vårt stora programutbud. VÄLKOMMEN!

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 2 Årgång 49 Mars 2012 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 GOD JUL önskar

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration!

Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration! Hej, käre k besökare! Västagötabygdenstabygdens förstasida finns påp nästa sida! Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration! Vid 1 ex. kostar 1-årsabonnemang

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan Årg 21 Nr 3 2011 Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille Foto: Bernt Pettersson Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan 1 Åldermannen har ordet Jag vill som ålderman

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 3 2013 Leufsta bruks herrgård. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation Ordförandespalten Korset på Vansö kyrkogård

Läs mer

Ensta - Visinge [E:7]

Ensta - Visinge [E:7] Ensta - Visinge [E:7] Välkommen till Täby, Upptäck Täby vare sig du bor här eller inte! Att turista hemma är ofta underskattat. Varför drömma om Seines stränder när du kan flanera längs Värtan, från Näsbyviken

Läs mer

Roslags-Näsby fram, Roslags-Näsby är en järnvägsknutpunkt som har

Roslags-Näsby fram, Roslags-Näsby är en järnvägsknutpunkt som har Roslags-Näsby Roslags-Näsby är en järnvägsknutpunkt som har spelat stor roll för Täbys framväxt. Innan Täby centrum stod färdigt låg kommunens kommersiella centrum här och kommunhuset har haft sitt säte

Läs mer

Trevlig vinterläsning

Trevlig vinterläsning Nummer 1 - Årgång 14 2013 Trevlig vinterläsning Björkö-Nytt ges ut av Björkö Samhällsförening. Ansvarig utgivare: Helena Larsson Redaktion: Helena Larsson Styrelsen för BSF Tel 031 961620 475 37 Bohus

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013 En månadstidning Nr 3-2013 Lösnummer: 15 kr Sid 3 Satsningarna i Agunnarydsstiftelsen Sid 4-5 Utbygget av Agunnaryds service Sid 6-7 Brogård Sid 8-9 Trettondagsfirande och Kyndelsmäss Sid 10-11 Sportlovet

Läs mer

Träskoposten Nr 3 2006

Träskoposten Nr 3 2006 Träskoposten Nr 3 2006 2 Träskoposten Nr 3 2006 Träskoposten Nr 3 Hösten 2006 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström Årgång 8 Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget Nr 2 2015 Foto: Karin Grafström 2 Diverse www.stjarnorpssk.se Dags igen för sommarläger! Snart är det dags för SSK:s traditionella sommarläger. Årets

Läs mer

Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag. Nr 1 September 2014 Årgång 1

Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag. Nr 1 September 2014 Årgång 1 Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag Nr 1 September 2014 Årgång 1 Från redaktionen... Kors i taket! Nu sitter man här och ska fixa en tidning igen. För min del är det den femte tidningen

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ Dörrposten Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ En okänd gud? Åt en okänd gud det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen

Läs mer

År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52

År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52 70 kr i s G r a t f ö r m e d l e m m a r År 2010 Östra Emterviks Hembygdsförening Nr 52 Östra Emterviks Hembygdsförening Ås Brunn 686 96 Östra Ämtervik 0565-303 41 www.ostra-amtervik.se/hbf ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 35 September 2011 Framtidens - äldrevård är vår största utmaning Claudia Arrendondo sid 20 Sluta älta. Det blir du bara sjuk av Nisse Simonson

Läs mer

EN RESEGUIDE TILL TÄBY. Täby SHOPPING PARKER UTFLYKTER RUNSTENAR BADPLATSER

EN RESEGUIDE TILL TÄBY. Täby SHOPPING PARKER UTFLYKTER RUNSTENAR BADPLATSER EN RESEGUIDE TILL TÄBY EN RESEGUIDE TILL TÄBY Täby AKTIVITETER SHOPPING PARKER UTFLYKTER RUNSTENAR BADPLATSER Täby ISBN 978-91-637-6583-4 Ur Dikter från Täby Centrum av Karl Sundén. Här ligger Täby Så

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

HJÄRNBLADET. Tack Gunnel för ditt mångåriga arbete i styrelsen! Läs mer på sidan 2

HJÄRNBLADET. Tack Gunnel för ditt mångåriga arbete i styrelsen! Läs mer på sidan 2 HJÄRNBLADET Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms läns Medlemstidning Nr 2 2015 Tack Gunnel för ditt mångåriga arbete i styrelsen! Läs mer på sidan 2 Medlemsbladet utges av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer