Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5"

Transkript

1 Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro Ordföranden har ordet Årstämman: en bildkavalkad med hedersutmärkelser Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum och badstrand Släktforskarsektionen Slöjdgillesnytt Hembygdens dag den 13 september

2 2 HEMBYGD I TÄBY Ordförande har ordet Ge mig nå nting att bita i Ge mig en labyrint att gå vilse i Ge mig noll - ge mig allt - gånger tusenfalt Ge mig en dos av livets salt. Så jag låter allt annat vara nu För i marken, i vinden, i träden finns du Och jag kan inte blunda för det som har hänt Det är en gåva som himlen har sänt. Ursäkta, jag ville bara ge en bild av hur jag känner mig inför sommaren. Hämtat av några rader ur Cajsa-Stina Åkerströms visa "Salt" från en inspirerande skiva "Visor från förr och nu". Det känns som om vårsäsongen just har börjat och här sitter programgruppen med höstprogrammet. Men jag ska inte gå händelserna i förväg. Cirkeln kring släktforskning har just avslutats. Har vi fått nio nya släktforskare, tro? Och vi har pratat ortnamn och rytteriets svenska historia, haft årsmöte, vandrat med Jan i forntiden och sjungit in våren på Skansberget med Täbykören. Årsmötet hedrades i år av extra många gäster i bygdedräkt. Tack också till Slöjdgillet, för en fin presentation av verksamheten. En nyhet - för er som inte var där - kan vara att vi efter mer än 10 år höjer medlemsavgiften 2009 till 150 kronor (från 125:-). Vi i styrelsen gör hellre det än ökar avgifter för brasaftnar, föredragsaftnar och annat. Tack till årsmötet för ert stöd i denna fråga! Museet har öppnat för säsongen med lite nyheter. En Nr 3 Juni Årgång 45 Postadress: Östra Banvägen 78, Täby Besöksadress: Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 Tel (telefonsvarare) Framför ditt ärende. Vi ringer upp dig. Tala tydligt! Hemsida: E-post: MEDLEMSAVGIFTER: PG MEDLEMSAVGIFTEN 2008: 125 kronor. Hembygd i Täby är medlemstidning för Täby Hembygdsförening och utkommer med 4 nr per år, i januari, april juni och oktober. UTGIVARE OCH PRODUKTION Ansvarig utgivare: Lothar Lammertz Redaktör: Jean-Louis Sainz, Åkerbyvägen Täby. Telefon Nr 3 Juni 2008 Bild på framsidan: Näsby Slott Foto: Jean-Louis Sainz utställning av leksaker och luffarslöjd. Öppet söndagar till som vanligt - i första hand till midsommar - därefter åter i höst. Vi har haft påhälsning av några "baggar" också. I värsta fall husbock. Anticimex ska hjälpa oss med dem. En tråkig nyhet. Göran Wiström, en av Rönninge bys beskyddare i den kommunala sfären, har slutat som chef på kulturenheten. Han har haft känsla för byn och dess utveckling. Men det har hans efterträdare också. Tack Göran och "God Tur" in i ditt nya liv som ungdomlig och entusiastisk pensionär! Utgrävningar har genomförts vid vid Broby. Länsmuseet har varit där maj och flera i vår nya arkeologisektion har deltagit. Vi har i år dessutom bekostat bussresa för skolklasser under en särskild besöksdag - den 27 maj. Hembygdens dag blir som framgår av särskild annons i Näsbypark i år. Vi fortsätter ambitionen att lyfta fram våra olika kommundelar. Planeringsarbetet pågår för fullt och det ser mycket spännande ut. Huvuddelen av arrangemanget blir på Näsby Slott och i det intilliggande Stallet. Avsätt den 13 september om Du vill vara med. Tillsammans med Trygg i Täby och andra krafter ska vi försöka bidra till ett mer städat Täby. Vår utgångspunkt är att den som skräpar ner, klottrar eller "sabbar" knappast upplever Täby som sin hembygd. Hur vi ändrar det vet vi inte än, men vi vill bjuda upp till en diskussion om åtgärder. Men innan dess - i väntans och förhoppningarnas tid - vill jag på hela styrelsens vägnar önska Hembygdsföreningens medlemmar en riktigt skön sommar med avkoppling och upplevelser i en lagom mix. Lothar Lammertz Foto och layout: Jean-Louis Sainz om inte annat anges. Illustrationer: Tord Tordmar om inte annat anges. - Tidningen HEMBYGD I TÄBY får citeras som källa. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i alla texter. Anonyma skrivelser publiceras inte. Glöm inte att anmäla flyttning! Anmäl till Hembygdsföreningen när du flyttar. Adressen är Östra Banvägen 78, Täby. Det går också per telefon (telefonsvarare). Tryck: Stockholms Läns Grafiska

3 Årsmötet 25 april - en bildkavalkad Åke Arell som ansvarar för byggnader och bybildning fick Hembygdsförbundets Nål med krans. Inger Gustavsson från Slöjdgillet fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Mona Ljungdahl, verksam i många år i naturvårdssektionen fick Hembygdsförbundets Hedersplakett. Inger Tillas som suttit i styrelsen ett flertal år och varit kontaktperson med skolan tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Andra icke närvarande personer som fick utmärkelser för mångårigt nedlagt arbete var: - Hasse Nordin, ornitolog som leder fågelvandringar och Jan Lundgren som ansvarar för röjningen i Kvighagen fick Hembygdsförbundets Nål utan krans. - Gudrun Ekelöf, naturvårdssektionens stora blomsterexpert, fick Hembygdsförbundets Nål med krans. - På bilden nederst på sidan står medlemmar ur Hembygdsföreningen och ur Slöjdgillet på rad och visar upp sina bygdedräkter Ett mycket uppskattat inslag vid stämmans avslut! - Ett varmt tack till Mari-Ann Lundroth som berättade om Slöjdgillets breda verksamhet. Urban Thornberg som varit skattmästare och suttit i styrelsen ett flertal år tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Kristina Fridén och Anita Ottenhall från Slöjdgillet tilldelades Hembygdsförbundets Nål utan krans. Bo Gustafsson-Grip valdes till årsstämmans ordförande. 3

4 Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum När man idag pratar om Näsbypark tänker man oftast på Näsby slott, den nu nedlagda sjökrigsskolan, det nya affärscentrumet och den vackra villabebyggelsen. Meningen är inte att här skildra slottets och skolans historia. Den kan man läsa om i hembygdsföreningens skrift nr 26 Näsbypark författad av Eric Jarneberg. - Hembygdens dag den 13 september i år firas till största delen i Näs-bypark. Därför vill vi lyfta fram stadsdelen i tidningen. - Denna korta artikel har som syfte att skildra några mindre kända delar av kommundelens historia. Risken är förstås, att man hoppar över platser och händelser som näsbyparksbor skulle vilja ha med i en översikt. Kom därför till det gamla stallet intill Näsby slott på hembygdens dag med era berättelser och bilder! Näsby säteri - en mönstergård Ända sedan 1700-talet var hela södra Täby ägt av Näsby säteri. Efter en våldsam brand midsommardagen 1897 förstördes slottsbyggnaden. År 1902 köptes säteriet av industrimannen Carl Robert Lamm. År 1904 färdigställdes restaureringen av hela byggnadsbeståndet och 1905 kunde man flytta in. Till Näsby säteri hörde en ångkvarn med såg, byggd av C R Lamm. Han lät här installera ett maskinhus för den första eldriften i Täby. Fyrtiofem år senare byggdes på samma plats Täbys första komunalhus. Redan 1906 hade C R Lamm, först i Täby, elektrifierat slottet med tillhörande byggnader. Han var först i Sverige att installera eldrivna mjölkmaskiner. Under hans ledning förvandlades säteriet till en mönstergård. Tidvis var över 100 personer anställda på gården som därmed var socknens största arbetsgivare. C R Lamm bildade 1907 Näsby Fastighets AB och började avstycka och sälja tomter. De var ofta stora tomter och priset var i början bara 3 öre kvm! Det gamla stallet vid Näsby Slott Det gamla stallet beläget ca 120 m söder om Näsby slott, är näst Täby kyrka den allra äldsta stenbyggnaden i ursprungligt skick, som uppförts i Täby. Stallet byggdes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä 1665 samtidigt med det närliggande slottet. Stallet användes troligen som upplagsplats för slottsinventarier m.m. Från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet användes stallet för ridhästar och vagnhästar. Därefter var det ett sädesmagasin. På C R Lamms tid fick det gamla häststallet en ny renässans. Här fanns både rid- och vagnshästar i spiltorna. Kusk blev A Eriksson och mest berömda var vagnshästarna, de vackra svettfuxarna, halvbloden Miss Harriet och Lena. Från 1920 fick C R Lamm allt svårare att få ekonomin att gå ihop såldes större delen av godset och de flesta hästarna till grosshandlare C Söderberg. C R Lamm avled De sista vagnshästarna såldes Slottet med omgivningar såldes till Sjökrigsskolan Stallet användes därefter till lagerlokal. När Sjökrigsskolan lämnade Näsby 1987 tog statliga fastighetsbolaget Vasakronan över. Stallet är idag sammankopplat med slottet och används för fester och olika kulturaktiviteter. Parkträd med gamla anor Framför Näsby slotts entré står den omfångsrika och gamla asken. Då slottet byggdes 1665 flyttades enligt traditionen en planta från det gambla Huset i dåvarande Näsby by (som troligen låg vid dagens Falkvägen 57 ) och sattes ned som första träd i slottsparken. Det är i så fall över 340 år gammalt. Under 1600-talet vårdade man traditionsenligt gamla askträd. I nordisk mytologi var det en evigt grön ask, som var universums grundval. Dess rötter nådde till Nifelhem. Dess namn var Yggdrasil. Askträd blev symboler för universum. Men också för livet. Den första människan skapades av ett träd och hans namn blev Ask. Även hans maka, Embla, ansågs livgiven av ett askträd. Näsbyparks Centrum 47 år Näsbyparks Centrum invigdes en solig oktoberdag 1961 och blev då Täbys största affärscentrum. Tidigare var Roslags-Näsby ett centrum för Täby med de första höghusen ( Höstfibblan ), kommunalhuset och järnvägsknutpunkt på Roslagsbanan. Exploateringen av Näsbypark påbörjades Innan dess fanns bara slottet med sin bebyggelse avpassad för jordbruksdrift. I nuvarande centrum fanns bara ett hus. Det låg vid korsningen av Centralvägen och Djursholmsvägen och hade namnet Tullhus. Det uppfördes 1770 och hade en kort tid en uppgift för sjötullen. Järnvägen från Lahäll till Näsbypark blev färdig Då bodde 200 personer i Näsby östra park, som började bebyggas Näsbys olika parker utvecklades ganska raskt. År 1960 fanns där 8000 invånare och antalet har därefter hållit sig ungefär på denna nivå började Samuelsson och Bonnier bygga Näsbyparks centrum. Man trodde då att detta skulle bli ett stort handelscentrum för hela kommunen, men tillkomsten av Täby Centrum förändrade situationen radikalt. 4

5 Näsbyparks kyrka Kyrkan invigdes först 1980 och var efterlängtad. Redan 1911 skänkte C R Lamm tomt och grundplåt till en kyrka. Medlen förvaltades senare av en stiftelse, bl a på initiativ av Josef Granér ( hembygdsföreningens ordförande åren ). Stiftelsen förvärvade gården Kvarntorp, där gudstjänster hölls i Gammelgården och i Härbre-kapellet under 1940-talet. Verksamheten förpuppades under 1950-talet. Kvarntorp såldes 1963 och medlen fonderades anordnades ett kapell i källarplanet på fastigheten Centralvägen 55 i anslutning till Näsbyparks centrum. Längtan efter en riktig kyrka växte sig allt starkare. En ny stiftelse bildades, en tomt med villa på Djursholmsvägen 59 inköptes och kyrkobygget påbörjades Alla fonderade medel kom nu väl till pass. Genom att kyrkan och villan är sammanbyggda finns många ändamålsenliga lokaler för gudstjänster, samkväm, äldreverksamhet och kyrkans förskola. Idag bedrivs en omfattande musikalisk verksamhet i Näsbyparks kyrka. Norskogen och Norskogsbadet Under åren byggdes 200 rad- och kedjehus i Norskogen. Namnet kommer från ett av Näsby slotts dagsverkstorp från 1600-talet, Nor, som låg strax norr om området, intill motorvägen vid Täby Galopp. Det var Ekkronan, Sparbankernas bostadsstiftelse, som byggde Norskogen. Sparhusstaden uppmärksammades mycket både i Sverige och utomlands. Vid inflyttningen 1959 kostade ett kedjehus med söderläge kronor. Radhusområdet befinner sig idag i ett stort grönområde vars nordliga del fått namnet Centralparken. Då hade Centralvägen ännu inte kommit till. Med bil fick man ta sig till husen bakvägen via Vallarevägen. Till Näsbyparks station gick en liten stig. Utefter den kunde man på hösten plocka blåbär. Torpet Nor har inte bara givit namn åt radhusområdet utan också det förnämliga utomhusbadet, Norskogsbadet som ligger vackert insprängt i det stora grönområdet. I Centralparkens sydöstra del ligger äldreboendet Ångaren. Näsbyparks bibliotek - en viktig mötesplats för kunskapstörstiga Den 18 december 1953 invigdes det förta biblioteket i Näsbypark. Det låg i källarplanet i det då nyuppförda flerfamiljshuset med adress Slottsvägen 5. Åtta år senare flyttade biblioteket till nya och större lokaler i höghuset i Näsbyparks Centrum. Redan då blev biblioteket känt för sina många författarprogram. År 1989 flyttade så biblio- teket till sina nuvarande lokaler, som ligger i anslutning till Näsbyparksskolan. Många författare har kommit hit för att berätta om sina böcker. Exempelvis Georg Klein, Ingmar Ström, Jerzy Einhorn, Stig Ramel, Jan Mårtensson och Eric Jarneberg. Morsans raggarfik - riksbekant för 46 år sedan Våren 1962 blev Näsbypark riksbekant genom Morsans raggarfik. Tidningarna hade bildreportage, radion sände intervjuer och den unga svenska televisionen gjorde nyhetsinslag från Djursholmsvägen 39 och dess omgivningar. Kafélokalen blev ett populärt ställe för raggare som tyckte kaféet var det bästa kvälsstället i Stor-Stockholm. Fru Edith Jansson, som förestod detta stamfik, var mycket populär och kallades av alla för morsan. Intill Djursholmsvägen samlades således 100-tals raggarbilar och ungdomarna var inte precis lågmälda. Näsbyparks Tennisklubb 62 år Den 4 oktober 1946 startade Näsbyparks Tennisklubb. Målet var att anlägga tennisbanor i området. Det skulle dock dröja ända fram till 1954 då de nya banorna förlades till Näsaäng. Klubben engagerade den kände tennisspelaren Kalle Schröder, då 40 år, för att träna framför allt ungdomen. Vintertid fick man spela i Sjökrigsskolans gymnastiksal tog klubben NPTK över ansvaret för tennisbanorna och plasthallen vid Drakskeppsvägen togs Bergtorpshallens fyra banor bruk. Redaktören Näsbyudd och Näsaäng - torp och badplats i slottspark I början av 1700-talet tillkom torpet Näsbyudd och hörde till Näsby säteri. Idag är torpet ett kulturminnesmärke i privat ägo och ligger på Torpvägen 5. Ända in på 1920-talet kom många djursholmare hit för att handla mjölk.följer man strandvägen från Näsbyudde norrut kommer man till Näsaäng, en populär badplats för näsbyparkare. Hit har folk kommit för att bada och sola sedan 1800-talet. Namnet kommer från ett dagsverkstorp, Näset, som låg ungefär där tennisbanorna finns idag. Näsbyuddstorpet och Näsaäng samt några alléträd är vad som idag återstår av den ursprungliga större slottsparken från 1700-talet. Då var greve J A Meijerfeldt d ä slottsherre och generalguvernör över Pommern. 5

6 Sektionen för släkt-och hembygdsforskning Sektionens möten och aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hembygdsföreningen. Sektionen startar höstterminen tisdagen den 9 september kl med ett studiebesök på Nordiska museets arkiv med adress Linnégatan 89 c, Stockholm. Nordiska museets arkiv är en guldgruva för alla med intresse för svensk kulturhistoria. Tid: Tisdagen den 9 september kl Plats: Linnégatan 89 c I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Även originalmanuskripten till Strindbergs Fröken Julie och till Carl Jonas Love Almqvists sena skrifter finns här. I arkivet finns även Sveriges största kulturhistoriska fotografisamling med allt från 1840-talets daguerreotypier till samtida reportagebilder. Vi får höra om Nordiska museets tillkomst och dess samlingar. Det kommer att bli tillfälle till att själva leta bland innehållet i hundratalet arkivlådor. Där kan Du söka efter något med lokalanknytning till vår hembygd eller ditt eget forskningsområde. Arkivet kan ta emot max 20 st. i en grupp. Slöjdgillesnytt Vid vårt årsmöte fick Täby Slöjdgilles styrelse följande sammansättning. Ordförande Margareta Hoffmann Vice ordförande Maud Andersson Kassör Vivi-Ann Nagel Sekreterare Gunnel Rahlgård Ledamot och representant i THF styrelse Marianne Lundroth. Ersättare: Inger Gustavsson och Gunhild Svanberg. Ett trevligt och intressant studiebesök gjorde vi den 1 april till den ideella föreningen Livstycket- för solidaritet, skaparkraft, lust och kunskap. Livstycket driver sedan många år ett design-och kunskapscentrum i Tensta centrum. Livstycket startade 1992 för att hjälpa kvinnor som har invandrat till Sverige att komma in i samhället och att lära sig svenska. Det sker genom en speciell form av pedagogik- funktionell pedagogik - som innebär att skapande, praktisk verk- Nättidningen Rötter - ledande hemsida för släktforskare Anmälan till Lennart Wallerman tel eller 1 och 2 september Tisdagen den 14 oktober Ytterbystugan kl Berättarafton. Se annonsen på tidningens baksida! - Tisdagen den 11 november Ytterbystugan kl Åva, Froden och Fasanen. Lite om gamla och nya ortnamn i Täby. - Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning, som gästade oss i Ytterbystugan i våras, återkommer nu med en fortsättning, med ovanstående spännande rubrik. Har du några frågor kontakta mig gärna! Lennart Wallerman tel eller samhet kombineras med teoretisk undervisning av kunskaper i svenska. I dag omfattar Livstycket närmare ett hundra deltagare och tio anställda. Det finns en tydlig inriktning mot arbetsmarknaden för deltagarna. Från och med 2008 är Livstycket- via sitt helägda bolag Livstycket Produktion AB - leverantör till Jobbtorgen i Stockholm, vilket syftar till att få ut människor i arbetslivet. Vi åkte med SL kommunikationer, bara det en upplevelse. Vi var rätt många som aldrig varit i dessa trakter, som ändå inte är så avlägsna för oss täbybor. Vi blev mycket väl mottagna av föreståndaren Mait Molander som höll ett mycket intressant föredrag. Det serverades kaffe med smörgås och därefter följde rundvandring. Ett gäng arbetsvilliga personer från THF och Gillet träffades den 3 april i Ytterbystugan för städning, sortering och flyttning av våra saker i vindsutrymmena en trappa upp i stugan. Nu tycker vi att vi fått god ordning. Gillet disponerar utrymmena på den södra sidan och THF på den norra. Hoppas att vi nu kommer att hitta det vi söker, vi var i alla fall rätt nöjda med resultatet. Den 19 april hade vi inbjudit till Öppet hus i Ytterbystuga. Redan utanför kunde man inhandla både handaslöjd och loppisfynd. I stugan var det fullt av aktiviteter inte minst i köket som förvandlats till våffelstuga. Tack till alla Gillessystrar som deltog den dagen, vi var många. Som ni ser så är det inte bara slöjd vi ägnar oss åt. Välkomna att besöka oss i Ytterbystugan måndagar i veckor med ojämna nummer kl och tisdagar i veckor med jämna nummer kl Vi startar igen efter sommaruppehållet den 25 augusti. Inger Gustavsson 6

7 Hembygdens Dag lördagen den 13 september mellan kl Firandet i år kommer till största delen att ske i Näsbypark. Träffpunkt: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Guidad visning av Näsby slott pågår endast mellan kl Kaffeservering kommer att finnas på slottet. Information i det gamla stallet I stallet visar Täby Hembygdsförening och Täby Slöjdgille upp sina verksamheter. Utanför stallet grillar vi korv och genomför olika familjeaktiviteter. Illustratör Ingrid af Sandeberg Båtfärd med Viking Plym Kommunens vikingaskepp Viking Plym ligger förtöjd vid den intilliggande bryggan för visning och korta rundturer. Underhållning av trubadur Medverkar under dagen gör också trubaduren Janne "Rospiggen" Hagström vid Båtsmanstorpet Täby kyrkby kl och vid stallet Näsbypark kl Promenad utefter Värtan Ta en promenad på en iordningsställd stig med några utsatta informationstavlor utefter Värtans strand från Näsby slott ända till Hägernäs strand och njut av den vackra miljön. Besök i Näsbyparks kyrka I Näsbyparks kyrka finns Karin Rönnberg, som berättar om kyrkan och den verksamhet som bedrivs där. Brandförsvaret visar upp sig. Teckningstävling Porträtt av Jarlabanke, vår vikingahövding I samband med Runrikets dag, som i år sammanfaller med Hembygdens dag, kommer Hembygdsföreningen att utlysa en teckningstävling som är öppen för alla barn i skolåldern. Motivet ska vara ett porträtt av vikingahövdingen Jarlabanke och vara insänt till Täby Hembygdsförening, Östra Banvägen 78, Täby, senast den 1 april För de bäst insända bidragen kommer priser och diplom att delas ut på Hembygdens Dag i september Besök hembygdsmuseet Hembygdsmuseet i Rönninge by och båtsmanstorpet Runborg kommer att hållas öppna under den aktuella dagen mellan kl Kom och berätta om dina minnen och upplevelser Har du själv något att berätta om Näsbypark, om hur du kom dit, om hur samhället utvecklats, om händelser som du minns, om Näsby slott och om Sjökrigsskolan m.m.? Välkommen att delta med berättelser och tag gärna med bilder! 7

8 Medlemstidning för Täby Hembygdsförening Ytterbystugan, Östra Banvägen Täby HÖSTPROGRAMMET 2008 Söndagen den 3 augusti Hembygdsmuseet i Rönninge by Museet är åter öppet ( stängt juli månad ) på söndagar kl fram t.o.m 26 oktober. Fritt inträde. Lördag-söndag 6-7 september Stora Byfesten i Rönninge by Sedvanligt program med marknad, lekar, musik och dans kl Se detaljerat program på kommande affischer och annonser. Lördagen den 13 september Hembygdens Dag kl Plats: Näsby slott och det gamla stallet invid Näsbyviken Se separat annonsering med program på sid 7 samt separata affischer. Söndag den 21 september Vandring på Naturoch Kulturstig i Rönninge by Pröva på två olika upplevelsestigar som är tänkta för förskolor och skolor. Syftet är att öka kunskapen och intresset för natur och kultur bland barn och ungdomar i Täby. Vi går runt och det erbjuds övningar där ni får möjlighet att pröva på och uppleva med alla sinnen! Plats: utanför Naturskolans lokal i Rönninge by Tid: vi träffas kl Staffan Lindström och Mats Hansson guidar Arr. Täby Hembygdsförening Tisdagen den 14 oktober Berättarafton - gårdfarehandlare, luffare och original i Täby Lite om slutfasen i Täby som jordbrukssamhälle. Gunnar Rönn berättar. Har du själv något att berätta om Täby Augusti t.o.m oktober eller om hur du kom till Täby, om biobesök, dansbanor och lanthandlare m.m.? Välkommen med dina berättelser! Du kan i förväg kontakta Lennart Wallerman tel Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Tid: kl Arr. Sektionen för släkt- och hembygdsforskning Torsdag den 16 oktober Trygg i Täby? Ett projekt som engagerar oss alla! Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby. Tid: kl Arr. Täby Hembygdsförening Söndagen den 19 oktober Höströjning i Skålhamra Kvighage med korvgrillning Samling kl vid avtagsvägen till Torslunda på Skålhamravägen. Samåk om möjligt! Medtag egen dryck och sittunderlag. Sektionen bjuder på korv och bröd. Alla är välkomna! Arr. Naturvårdssektionen ********** Slöjdgillets Höstprogram Arbetskvällar i Ytterbystugan Fr o m den 25 augusti träffas vi varannan vecka, måndagar udda veckor fram till 9 december då det blir julavslutning. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga kvällar från kl Dagträffar för arbetslediga Börjar tisdagen 2 september. Därefter varannan vecka tisdagar, jämna veckor. Lokal: Ytterbystugan, Roslags-Näsby Samtliga träffar kl Stora Byfesten i Rönninge by Slöjdgillet medverkar 6-7 september kl Hembygdens dag vid Näsby Slott Slöjdgillet medverkar lördag den 13 september kl Utställning "Stickat förr och nu" Visas 6 september - 26 oktober i Drängstugan i Rönninge by. Tid: söndagar kl Julförberedelser med ljusstöpning Söndagen den 26 oktober i Naturskolans lokaler i Rönninge by. Tid: kl Julmarknad i Rönninge by Lördag och söndag den 6 och 7 december i Rönninge by. Tid: kl Slöjdbutiken i Undantagsstugan i Rönninge by Öppen söndagar kl under perioden 17 augusti-26 oktober. Vill du bli medlem i Täby Hembygdsförening? Sätt in 125 kronor på plusgiro Ange ny medlem på talongen. Skriv ditt namn, din adress och din e-post Skriv gärna tydligt! Som medlem får du 4 nr av tidningen Hembygd i Täby, en intressant bok ur föreningens skriftserie samt vårt stora programutbud. VÄLKOMMEN!

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Nr 4 Årgång 44 Okt 2007 medlemsavg. på postgiro 87 72 07-1

Nr 4 Årgång 44 Okt 2007 medlemsavg. på postgiro 87 72 07-1 Nr 4 Årgång 44 Okt 2007 medlemsavg. på postgiro 87 72 07-1 Ordföranden har ordet Utgrävningar vid Broby Bro Glimtar från Hembygdens Dag den 23 september 2007 En lyckad midsommar tack vare frivilliga eldsjälar.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges av: Täby Hembygdsförening NYTT Nr 4 Årgång 2 april 2010 Text, bild, layout: lgronwall@tele2.se Ansvarig utgivare: Jan Rosenberg 070-6949988

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

2013 Nr: 1. Museets öppettider: Lördag-Söndag under juni-augusti kl. 12.00-15.00 Grupper hela året

2013 Nr: 1. Museets öppettider: Lördag-Söndag under juni-augusti kl. 12.00-15.00 Grupper hela året 2013 Nr: 1 Museets öppettider: Lördag-Söndag under juni-augusti kl. 12.00-15.00 Grupper hela året Ordförande har ordet sidan 2 Svar till tävlingen sidan 3 Några ord från kassören sidan 4 Utlåtande från

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon:

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon: 2 Infart Tofta V, mot Strandpensionatet med Gotländska konstnärer bl a Erik Olsson, David Ahlqvist. Med hembakat på gårdsplan varje helg Försäljning av bl a jordgubbar! Saffranspannkaka och annat gott!

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

I detta bildspel är samtliga bilder hämtade från THF s arkiv

I detta bildspel är samtliga bilder hämtade från THF s arkiv I detta bildspel är samtliga bilder hämtade från THF s arkiv Verksamhetsberättelse 2015 Agneta Pörner ordförande John Boija sekreterare Gunilla Hammarsjö vice ordförande Bo Arvidsson Skattmästare Styrelsen

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hänt under 2015. Januari Medlemsträff Torsdagen den 22 januari träffades medlemmar i föreningen med temat 60-talet i ord och ton. Sven Thomson berättade minnen och spelade musik från 60-talet. Många minnen

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

2012 Nr: 4 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året

2012 Nr: 4 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året 2012 Nr: 4 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året Kassören har ordet sidan 2 Böckerna TORP I HÅBO är klara och

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Välkommen som utställare! Innehåll Inför din bordsbokning... 3 Våra olika platser att boka placering på... 3 Gillet... 3 Kalkugnen... 3 Utomhus... 3 Tider... 3 Boka bord...

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 38 Täby Nr 2 Årgång 51 Mars 2014 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

2012 Nr: 5 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året

2012 Nr: 5 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året 2012 Nr: 5 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året Ordförande har ordet sidan 2 Några ord från kassören sidan

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2014 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2014 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 2 Årgång 49 Mars 2012 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening. Foto: Helena Nyman

Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening. Foto: Helena Nyman Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening Foto: Helena Nyman Årsmöte den 16 februari 2014 Styrelsen har under året bestått av: Bitte Nohrin Jernberg, ordförande Gunnel Nordin, ordinarie ledamot

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse 2006.. 4 Ordförande har ordet... Hej igen! Då var det åter dags med några rader igen På årsmötet 2006-03-12

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2014

Programblad Vår - Sommar 2014 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Välkommen. Välkommen in i familjen Spendrups vinkök! Mia Spendrup, vd Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård

Välkommen. Välkommen in i familjen Spendrups vinkök! Mia Spendrup, vd Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård Välkommen Sedan 2014 ägs Grythyttans Gästgivaregård av familjen Spendrup. Vi vill att det ska vara lätt att ha det bra, så låt oss ta hand om dig och ditt sällskap. Det är det vi kan bäst. Vi hoppas att

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 1 Årgång 48 Januari 2011 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Gårdsnytt 2/2008. Innehåll

Gårdsnytt 2/2008. Innehåll Gårdsnytt 2/2008 Innehåll Kalendarium... 1 Ordförandens ord... 2 Kommande aktiviteter... 2 Årets funktionärskväll... 3 Enebybergshistoria... 3 Föreningens styrelse under 2008... 4 Kalendarium Söndagen

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 3. September 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 3. September 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 3 September 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2012. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Det femte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer