Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården."

Transkript

1 Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Årsstämman äger rum den 20 mars 2014 kl. 19:00. Agenda till årsstämma 1. Stämmans öppnande 2. Stämmans behöriga utlysande 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän jämte rösträknare 6. Förklaring av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens verksamhetsberättelse Se Bilaga 1 9. Revisionsberättelsen 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ersättning till styrelse, revisor och arbetsgrupper 12. Styrelsens förslag till budget och kvartalsavgift Se Bilaga Valberedningens arbete och förslag Se Bilaga Motioner Se Bilaga Övriga frågor 16. Stämmans avslutande

2 Anteckningar

3 Bilagor Bilaga 1 Verksamhetsberättelse mars 2013 t.o.m. mars 2014 för Samfällighetsföreningen Erikslund 4 i Täby Styrelsen för Samfällighetsföreningen Erikslund 4 avger härmed följande årsberättelse för verksamheten. Styrelsen och styrelsemöten Styrelsemedlemmar: Richard Stones Ordförande Hans Boström Vice ordförande Pia Johan Kaj Fredrik Tommy Stenberg Eriksson Samlin Jubran Persson Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Styrelsen har haft möte varje månad med uppehåll för sommaren och två inställda tillfällen p.g.a. förhinder. Protokollen har anslagits på anslagstavlan i kvartersgården, samt vidarebefordrats till webbansvarig för Årsstämman äger rum den 20 mars 2014 kl. 19:00. Verksamhet Städdagar Två städdagar har genomförts. Både vår- och höststädning genomförts med relativt högt deltagande och stort engagemang av deltagande hushåll. Ett diskussionsämne i styrelsen efter höst städdagen gällde möjliga sätt att öka deltagandegrad, samt ordna dagarna på annat vis. Kvartersgården Kvartersgården har använts flitigt under året. Tyvärr har den missbrukats ett antal gånger, då oanmäld användning har förekommit, utan att städning efter har genomförts. Kvartersvärdinnorna har stått för städningsinsatser. Poolen Poolskötsel under året har genomförts av ansvarig grupp. Viss problematik med ljudnivån från poolen sent på kvällen förekom. En notis om badregler skickades ut. Viss reparation av utrustning förekom. Garagen Under året har renovering av panel på baksidan av den ena garagelängan, med hjälp av frivilliga. Tyvärr uppfattades det att deltagandegraden i arbetet vara alltför låg och styrelsen vill tacka de frivilliga som ställde upp i arbetet.

4 Parkering Ett återkommande diskussionsämne i styrelsen har varit hur samfälligheten borde arbeta vidare med parkeringsfrågan som hanterades på årsstämman 21:a mars Styrelsen budgeterar för upprustning av mittremsan och målning av parkeringsplatser under Ekonomi Följande nya avtal har tecknats under året, försäkring med Trygg Hansa, snöröjning och halkbekämpning med Sunaru. Snöröjningsavtalet upphandlades i samarbete med de övriga Erikslunds kvarter. Resultatet för 2013 slutade på kr, vilket är kr bättre än budgeterat resultat. Kostnader som inte höll budget var el och snöröjning vilket kan förklaras av den kalla vinter med mycket snö som vi hade i början av En annan kostnad som blev lite dyrare än budgeterat var bytet av garagelängan mot gula husgruppen. Efter diskussion i styrelsen så bestämdes det att ej göra den budgeterade inbetalningen till reparationsfonden på kr. För övrigt vad gäller ekonomi antar styrelsen följande åtgärder för att säkerställa utbetalningsprocessen: Etablera betalning via e- faktura för el, tele och vatten Vad gäller personligt utlägg av en samfällighetsmedlem gällande inköp till samfälligheten ska nu utbetalning ske direkt då underlag och kvitto lämnas in till kassören Utöka antalet attesterande ledamöter till fyra (4) stycken, inklusive ordförande och kassören Köpa in en låsbar postlåda till Erikslund 200 (samfällighetens adress) Sammanfattning Styrelsen vill tacka samtliga som har deltagit i förvaltningen av kvarteret under perioden. En generell reflektion är att det nuvarande läge där ett fåtal hushåll som står för förvaltning och frivilliga insatser i underhållsarbete är inte hållbart fortsättningsvis. Samfälligheten behöver ta itu med problematiken och kommer med lösningsförslag som är rimliga utifrån både ett ekonomiskt perspektiv men även ett perspektiv av tillgänglig tid per hushåll för deltagande. Stora underhållsinsatser måste genomföras inom de närmaste fem åren, t.ex. takrenovering av garagen och även asfalteringsbehov på parkeringen och mellan husen. Täby i februari Undertecknat av:

5 Richard Stones Ordförande Hans Boström Vice ordförande Pia Stenberg Johan Kaj Fredrik Tommy Eriksson Samlin Jubran Persson Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant

6 Bilaga 2 Budget Utfall Budget Intäkter 3010 Kvartalsavgifter Engångsdebitering 3020 Räntor Överföring från Rep fond Summa Utgifter 6050 El Vatten Snöröjning Städdag Bygg.underhåll Kv.gård inred Pool underhåll G- klipp, verktyg Adm o ekonomi Div. kostn Valborg K- TV abon Mark, underhåll Försäkring Rep.fond 0 Summa Resultat

7 Bilaga 3 Valberedningens arbete och förslag Ordförande: Kaj Samlin 192: nyval 1 år Ledamot: Johan Eriksson 218: kvarstår 1 år Fredrik Jubran 172: kvarstår 1 år Pia Stenberg 180: nyval2 år Mehrzad Kananian 190: nyval 2 år Suppleant: Micke Odberger 240: nyval 2 år Reinhard Peters 154: nyval 1 år Revisor: Lars Ekblom 132: omval 1 år Revis. Suppl. : Inga- Lill Lindmark 186: omval 1 år Kvartersgårdsvärdinnor: Effie Göthe 250: omval 1 år (Sammank.) Rose- Marie Danielsson 134: nyval 1 år UH.Grupp: Leif Norrman 252: omval 1 år (Sammank.) Lars Ekblom 132: nyval 1 år Poolgrupp: Thomas Hedén 164: omval 1 år (Sammank.) Anders Wiberg 238: omval 1 år Ulrika Elwin 168: omval 1 år Bosse Friberg 208: omval 1 år Henrik Hårde 244: omval 1 år Liselotte Hälleberg 206: omval 1 år Rickard Pettersson 144: nyval 1 år Husgr. Ansvar Röd husgrupp Thomas Göthe 250: omval 1 år (Sammank.) Gul husgrupp Lena Gustafsson 160: omval 1 år Brun husgrupp Ragnar Eklund 178: nyval 1 år Blå husgrupp Karin Wallenskog 196: omval 1 år

8 Grannsamv. Effie/Thomas Göthe 250: omval 1 år Valberedning. Thomas Göthe 250: omval 1 år (Sammank.) Lena Gustafsson 160: omval 1 år Per- Olov Sundström 160: omval 1 år Stefan Månsson 246: nyval 1 år Erikslund Thomas Göthe Lena Gustafsson P.O Sundström Jill Lundemo

9 Bilaga 4 Motioner Motion 1 Lekplatsen i den blå husgruppen Husgruppsansvarig / styrelse har det övergripande ansvaret för att husgruppens gemensamma anläggningar är i gott skick och dit hör lekplatsen. Pippihuset är nu så ruttet och framför allt farligt att det omedelbart måste rivas innan en allvarlig olycka sker med våra barn. I styrelseprotokoll 16 maj 2013 står att det ska ske en upprustning av Pippihuset under vår/sommar men inget har hänt och vi anser att det nu är för sent. Huset är ett ruckel och är definitivt en mycket dålig reklam för vårt område. Vi föreslår alltså 1 Omedelbar rivning av Pippihuset 2 Borttagning av ogräset i sanden med spade och kratta - får förslagsvis ske under vårstädningen. Därefter komplettering med ny sand 3 Ersätta Pippihuset med adekvat lekutrustning där det t ex bör finnas en GUNGA Erikslund 28 januari 2014 Inger & Bertil Ericsson Erikslundsvägen 226 Motion 2 Från styrelsen Lekplatsen i den blå husgruppen Styrelsen har diskuterat upprustning av den blåa lekplatsen. Styrelsen föreslår följande åtgärder: 1. Rivning av det gröna trä lekhus 2. Ersättning av lekhuset med lämplig lek utrustning 3. Tilldelning av budget på högst kr 4. Tilldelning av uppdrag till underhållsgruppen

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 21 mars 2013, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning Samfälligheten Erikslund 2 Kallelse till årsstämma Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen.

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda till ordinarie årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen torsdagen den 2 april 2009. Mötet kommer att

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer