Förbättrad vårddokumentation med 3R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrad vårddokumentation med 3R"

Transkript

1 Förbättrad vårddokumentation med 3R IT Inspirationsdag 26 mars 2015 Styrgruppen 3R

2 Vad är 3R? Vem/vilka står bakom 3R? Ögonblicksbild bakgrund Var står vi nu? 26 mars 2015

3 Tre regioner i samarbete Region Skåne Lars Kristensson Matz Widerström Monika Kraft (reg.prog.led 1/4) Stockholms läns landsting Mikael Ohrling Johan Permert Karin Pihlgren (reg.prog.led) Västra Götalands Regionen Ann Söderström (ordförande) Göran Ejbyfeldt Helene Seeman-Lodding (reg.prog.led)

4 Styrstruktur för 3R-samarbetet Politisk ledning: Anger visioner och långsiktiga målsättningar Fattar övergripande inriktningsbeslut Övergripande finansieringsansvar Programägare, programmets uppdragsgivare: ansvar för övergripande ramar vilka fastställts i de politiska styrelserna upprättar och versionshanterar programdirektiv ansvarar för finansiering utgående från politiskt fastställda ramar bemannar och utser programstyrgrupp och ordförande rapporterar i linje och till respektive politisk styrelse Framtidens vårdinformationsmiljö och 3R

5 Central programorganisation Programdirektör: Annika Palmkvist Programchef: David Olerup Kommunikatör: rekrytering pg

6 Program 3R Framtidens vårdinformation - Ett förändringsarbete som omfattar: Ägs gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalands-regionen Verksamhet Teknik Informatik Ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen/sömlös informationsmiljö Ska arbeta för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov och skapa förutsättningar för interaktion

7 Styrgruppen 3R 9 personer, bred kompetens/erfarenhet + representant ekonomi och juridik (gemensam resurs)

8 Att bygga en IS/IT miljö för vården hur svårt kan det bli? Pers.kommunikation. Dr Tinja Lääverii

9 Ett verksamhetsprojekt, inte ett IT-projekt

10 Utgångspunkten är att Aktörer inom vård och omsorg, och som deltar i en vårdkedja, ska ha tillgång till nödvändig information i realtid Informationsutbyte ska kunna ske över organisationsoch verksamhetsgränser utifrån patientens behov Information ska kunna följas och analyseras Utvecklingen av ny kunskap ska stärkas

11 Samma situation, samma behov Komplexitet (~$) Komplexitet (~$) Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav från såväl invånare som vårdpersonal inom hälso- och sjukvård IT-stöd utan gemensam struktur Hundratals verksamhetskritiska IT-stöd som saknar säkrade strukturer Flera IT-stöd har egna patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen och författningen om informationshantering/ journalföring Komplexitet (~$) Antal IT system Antal IT system IT-stöd som är begränsade i sin funktion och arkitektur vilket leder till omfattande manuell administration Antal IT system Det saknas tekniska grundförutsättningar för modern, mobil informations- och kommunikationsteknik

12 Knowing is not enough, we must apply Willing is not enough, we must do! Johan Wolfgang von Goethe,1782

13 Vårt uppdrag: En patientvård och ett omhändertagande i världsklass byggd på; Kompetens Kunskap Respekt

14 Målgrupper/ Användarperspektiv Näringsliv Invånare, patient och anhörig Medarbetare inom vård och omsorg Framtidens vårdinformation Medarbetare inom forskning och utveckling Vårdgivare Myndigheter

15 Programmål En driftsatt systemlösning inom 3R En etablerad, gemensam & övergripande förvaltningsorganisation 3R Framtidens vårdinformation Slutförd upphandling som genomförts gemensamt inom 3R Etablerad samverkan mellan informationsteknikens utveckling och verksamhetsutvecklingen Införa gemensamma termer & begrepp samt standardisering av såväl arbetssätt som lösning Stärka svensk forskning, utbildning och innovation inom hälso- och sjukvårdsområdet

16 Syfte skapa incitament för verksamhetsutveckling etablera modern informationsteknik ge invånaren ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård ge vårdverksamheten tillgång till en användarvänlig informationsmiljö i realtid med dynamiska besluts- och processtöd ge kvalitetssäkrad information ge verktyg för forskning, utveckling och utbildning ge ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare Rätt verktyg Verksamhets utveckling Användarvänlighet Tillgänglighet Kvalitetssäkrad information Delaktighet Standardisering

17 Verksamhetsstrategi utsedda verksamhetsföreträdare ska kravställa och implementera ett på marknaden etablerat system/systemmiljö för nästa generations vårdinformationsmiljö inom 3R IS/IT ska understödja vårdens kontinuerliga utveckling skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan och ta del i det nationella arbetet inom dessa områden kvalitetssäkra effekthemtagning Säkra kompetensförsörjning och rekrytering genom tillgång till 3 regioners samlade resurser

18 Omvärldsanalys Nimms 2, hcsic Hur ser globalutveckling ut?

19 Andras erfarenheter? Usability- Användbarhet The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments ISO 9241 definition

20 Andras erfarenheter, forts..? Learnability Efficiency: Memorability: Errors: Satisfaction: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter the design? Once users have learned the design, how quickly can they perform tasks? When users return to the design after a period of not using it, how easily can they re-establish proficiency? How many errors do users make, how severe are these errors, and how easily can they recover from the errors? How pleasant is it to use the design? J Nielsen: Usability engineering 1990

21 Andras erfarenheter? NHS/UK, NHS/ Scotland, Program/Cambridge, Program/Berlin Huvudstadsprojektet/Danmark, Apotti-projektet/Finland, Canada Infoway, UPMC, Kaiser Permanente, AMC, Veteran Affairs, Cleveland Clinics, Intermountain m.fl

22 Verksamhetsprocess Scoopet? Hälso- och sjukvård infrastruktur (funktionskarta) Tjänstekontrakt Web-tjänster Innovation Bioinformatik Testcenter Arkitektur Kvalitetsregister/databaser/ arkiv/ Validering/standardisering/ Lagar, förordningar, regelverk Utbildning: patient, medarbetare

23 I begynnelsen Dokumentera klinisk verklighet Fritext RIG, Mats Lööf, VGR, 2015

24 Informationen i vår dokumentation Dåtid- nutid-framtid Läsbarhet Utdata eller maskinläsbarhet Kodverk Klassifikationer Polyhierarkiska begreppssystem

25 Nuläge 3R Etablerad central arbetsorganisation som nu tar fram; Strukturer för samarbetsformer Val av arbetsmetoder, t.ex behovsanalys utifrån 6 brukarperspektiv Struktur för verksamhetsengagemang/utveckling Riskanalysarbete Struktur Informatik/termer och begrepp, etablera samarbeten Arkitektur identifiering möjliga synergier i ett 3R-övergripande implementeringsprogram Kommunikationsenhet Dialog med kommun, privata vårdgivare andra möjliga intressenter

26 Fokus - involvera slutanvändare redan från början i processen Skapa engagemang både hos användaren och organisationen Få acceptans "Valt av riktiga användare från olika specialiteter, olika yrkesgrupper (sjuksköterskor, läkare etc) Is good enough, good enough? Finns det verkliga skillnader mellan val av produkter?... och är skillnaderna betydande? Vilka konsekvenser? Utveckla kompetens för verksamhetsföreträdare och organisation inför upphandling/genomförande i organisationen

27 Verka genom befintlig regional organisation

28 Sammanfattning Hälso-och sjukvården knyts ihop för våra invånares och patienters bästa Ingen verksamhet är självförsörjande idag -alla är beroende av varandra! Hållbar utveckling kräver en gemensam modern informationsmiljö FVM/3R OSG

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-02-24 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 6, Göteborg Lokal: Godset Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

PROGRAMDIREKTIV 3R Framtidens vårdinformation Version: 1.13 Datum 141020. Programdirektiv. 3R Framtidens vårdinformation

PROGRAMDIREKTIV 3R Framtidens vårdinformation Version: 1.13 Datum 141020. Programdirektiv. 3R Framtidens vårdinformation Programdirektiv Innehåll 1. Grundläggande information... 2 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Idé... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Verksamhetsstrategi 3R... 5 2. Mål... 6 2.1 Effektmål... 6 2.2 Programmål... 6 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 VGR IT

Verksamhetsplan 2015 VGR IT Verksamhetsplan 2015 VGR IT Inledning 2015 blir på många sätt ett spännande år. IT-utvecklingen går snabbt och det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. VGR IT:s uppdrag är att vara den självklara

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Genomförandeplan. för SLL:s. IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007

Genomförandeplan. för SLL:s. IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007 Sida 1 av 13 Genomförandeplan för SLL:s IT strategi för hälso- och sjukvården 2003-2007 2003-08-25 Innehållsförteckning Sida 2 av 13 1 INLEDNING...3 2 SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDEPLANEN...4 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...5

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart IT i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer