Blå Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne. Vindkraft eller vindmöllor? Arbete bättre än bidrag! Varning för vänsterkyrka!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne. Vindkraft eller vindmöllor? Arbete bättre än bidrag! Varning för vänsterkyrka!"

Transkript

1 Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Vindkraft eller vindmöllor? Arbete bättre än bidrag! Varning för vänsterkyrka! M-kvinnor i Skåne Nr. 2 Juni 2005

2 Har vi tid för barnen? Ofta säger vi att barnen är det viktigaste vi har och att barnen är vår och Sveriges framtid. Men lever vi efter den devisen? I den politiska diskussionen är debatten om jämställdhet och feminism het, men var finns barnen i debatten? Är det realistiskt att tro att två heltidsarbetande föräldrar, kanske mitt i karriären med en del övertidstimmar, har tid att ge sina barn den tid de behöver och har rätt till? I moderaternas ekonomiska motion finns ett vårdnadsbidrag på kronor per månad och kristdemokraterna har i sin motion ett kommunalt vårdnadsbidrag I riksdagsmajoritetens ögon väger arbetsmarknadens behov tyngre än barnens. Det finns plats för de flesta barnen vid ett års ålder i förskolan och ansvariga politiker ser mest fördelar med en tidig dagisdebut. Men samtidigt vet vi, att barn under tre år inte är mogna att träffa så många människor varje dag och att många drar på sig ständiga infektioner. Enligt en nyligen utförd studie på 800 småbarn, var de sjuka 33 % av tiden under åren 1-3, men de tilläts bara vara hemma en fjärdedel av sjukdomstiden. Tinnitus är numera lika vanligt hos barn som hos vuxna och köerna till barnpsykiatrisk vård är växande. Tillåt avdrag för hushållsnära tjänster, det skulle ge småbarnsför-äldrar mer tid för barnen Vi moderater propagerade länge för enhetstaxa på dagis och så fick vi maxtaxa. Det var inte vad vi ville ha men det var en lönande reform för barnföräldrar och det var kanske våra väljare som tjänade mest på den. Tyvärr ser vi nu hur valfriheten inom barnomsorgen försvinner, öppna förskolor läggs ner i en rasande takt, vistelsetiden i förskolan ökar och kvalitén i många förskolor försämras. Samhället subventionerar varje förskoleplats med cirka kronor varje år och de som säger nej tack till offentligt finansierad barnomsorg får ingen ekonomisk hjälp alls. I moderaternas ekonomiska motion finns ett vårdnadsbidrag på kronor per månad och kristdemokraterna har i sin motion ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det är förslag med ganska brett stöd i väljarkåren, det vårdnadsbidrag som infördes av regeringen Bildt år 1994 utnyttjades av 70 % av de berörda småbarnsföräldrarna. Den tid som föräldrar använder för att prata och umgås med sina barn blir för varje undersökning allt kortare Många barn har det bra i Sverige, men det finns också gott om bekymmer. Övervikt har blivit ett växande problem och en anledning är den allt större konsumtionen av snabbmat. Föräldrar som stressar vill inte att matlagningen ska ta mer än en kvart och kvalitén blir därefter. Upptagna föräldrar syyselsätter alltför ofta barnen genom att sätta dem framför TV och video och förutom att det ibland är skrämmande program, hämmar stillasittandet barnens motoriska utveckling. De yrkesarbetande småbarnsmammorna utsätts för hård stress och mår ofta dåligt. Sjukskrivningstalen är höga och mammornas stress färgar ibland av sig på barnens hälsa. Den tid, som föräldrar använder för att prata och umgås med sina barn, blir för varje undersökning allt kortare. Låt familjen själv bestämma vem som ska vara hemma med barnen, det är inte något som politiker ska avgöra I regeringens budget finns det pengar för att stänga ett väl fungerande kärnkraftverk i Barsebäck, det finns 2 miljarder till att flytta runt statliga myndighetsjobb och det finns pengar till att ge fri entré på statliga muséer. De pengarna borde hellre ha använts till valfrihet som gynnar barnen! Tillåt avdrag för hushållsnära tjänster, det skulle ge småbarnsföräldrar mer tid för barnen. Öka valfriheten inom barnomsorgen, uppmuntra familjernas egna val och fördela subventionen mer rättvist. Låt familjen själv bestämma vem som ska vara hemma med barnen, det är inte något som politiker ska avgöra. Jämställdhet är bra och viktigt, men det får inte gå ut över de små. Margareta Pålsson Ordförande Moderaterna i Skåne Blå Skåne Nr. 2 Juni 2005 ANSVARIG UTGIVARE Blå Skåne ges ut av Moderaterna i Skåne. Ansvarig utgivare är Margareta Pålsson REDAKTION Lars Ahlkvist och Martin Fors. ANNONSFÖRSÄLJNING Lars Ahlkvist ADRESS Moderaterna i Skåne Södra Långgatan Malmö TELEFONNUMMER Tel: Fax: Adress och telefonnummer till alla våra kanslier i Skåne finns på sidan 15. E-POST WEBBSIDA OMSLAGSBILD Martin Fors TRYCKERI Wallin & Dalholm Boktr AB 2

3 Blå Skåne - Nr. 2 Juni 2005 Vindkraft eller vindmöllor? Konkurrens pressar priser, men lagen om offentlig upphandling följs inte alltid i kommuner och landsting. Upphandlingen i kommunala bolag gör ibland att lagen blir verkningslös. Tutti Johansson Falk kommenterar. Sidan 4 Arbete bättre än bidrag! Socialdemokraterna ägnar nu stor kraft åt kritik av moderaternas förslag till nystartsjobb, enklare regler för företag och stramare bidrag. Vad innebär det moderata budgetförslaget? Varför föreslås sänkta ersättningsnivåer? Sidan 7 Varning för vänsterkyrka! Hans Wallmark, ledamot av kyrkomötet berättar varför det är viktigt att rösta i kyrkovalet den 18 september. Vänsterpolitisering av kyrkan eller fortsatt folklig förankring? Sidan 8 M-kvinnor i Skåne Moderatkvinnorna i Skåne leds sedan förbundsstämman av Anette Åkesson, Båstad och Mia Böcker, Tomelilla. Vilka är framtidsplanerna? Vad kan moderatkvinnorna göra för att stötta varandra? Sidan 11 Guldet blev till sand Vänstermajoritetens ledning av Region Skåne innebär nya köer, nedlagd privatvård och en ökad belastning på skattebetalarna. En ny rapport från de borgerliga partierna visar hur majoriteten misslyckats. Sidan 12 Förbundsstämman Skånemoderaterna höll sin förbundsstämma den 23 april i Ystad. Bl a behandlades ett nytt Skåneprogram och en jämställdhetsplan. Sidan 16 Medlemsavgift 2005 Har du inte betalt kommer du att missa våra kommande nummer av Blå Skåne och går miste om att vara med och rösta i det kommande provvalet till riksdag, region och kommun? Betala in din medlemsavgift snarast om du inte redan gjort det. Saknar du inbetalningskort, ring Lokaler uthyres Förbundets nuvarande lokaler på Södra Långgatan 25 blir lediga till sommaren och därmed lediga för ny hyresgäst. Ytan är 342 kvadratmeter. Vet ni någon som är intresserad kontakta Mikael Larsson Polishögskola på Rosengård Det är viktigt att lokalisera nya polishögskolor där deras placering gör störst nytta. Skåne är en mycket befolkningstät del av vårt land. Således är lokaliseringen av en polisutbildning dit i sig mycket naturlig. Av erfarenhet vet vi att närheten till högskolan är viktig för att skapa ett intresse och ett engagemang hos de sökande. Detta gäller främst studenter från icke studievana miljöer. Rosengård i Malmö är ett utmärkt exempel på ett område som skulle kunna gynna rekryteringen av invandrarungdomar till utbildningen. Det finns andra goda skäl till varför en fjärde polishögskola bör förläggas till Rosengård. Ungdomar i segregerade områden behöver goda förebilder. I området Herrgården i Rosengård lever 95 procent vuxna på socialbidrag i stället för på eget arbete. Många unga saknar hopp om framtiden och deras bild av en stark samhörighet som klarar av att försvara sig är oftare gäng än polis eller rättstat. Att ha en polishögskola i Rosengård skulle tydligt markera rättstatens närvaro och förhoppningsvis inge hopp och inspiration. Sveriges poliskår bör framöver bättre spegla befolkningens sammansättning för att öka legitimiteten i alla befolkningsgrupper. Det skulle också ge stadga åt kåren och det ger förbättrade kontaktytor mot nytillkomna delar av befolkningen. Malmö är den enda staden i landet där polisen regelbundet blir utsatt för stenar vid ingripanden. Om närheten till polisen ökar, vilket den kommer att göra med en högskola, då minskar också troligen problemen. Projekt 9000 Förbundsstyrelsen har beslutat om ett medlemsvärvningsprojekt i Skåne. Projektet leds av Anette Åkesson och Mia Böcker. Ett av målen med projektet är att bli 9000 Skånemoderater till den siste december För att klara det målet behövs alla medlemmars hjälp! Syftena med projektet är att höja medvetenheten om behovet av förbättrad rekrytering, att förbättra medlemsmottagandet och medlemsvården samt att dra nytta av ett valårs alla personliga kontakter för att öka medlemsantalet. Bland målen finns att Skånemoderaterna ska vara det största förbundet inom moderaterna och att vi den 31 december 2006 ska vara partimedlemmar. Under projekttiden kommer statistik att levereras regelbundet till föreningar och värvare över vårt intranät. Mer om tävlingar och premier kommer bl a i nästa nummer av Blå Skåne. Värva redan nu! Ny medlem betalar 100:-, vilket kan betalas på pg Glöm inte att ange vem som värvat! 3

4 Vindskydd eller vindmöllor? Några tankar kring offentlig konkurrens och lagen om offentlig upphandling. Vid 2005 års kommunala rikskonferens i Örebro, den mars, talade de skånska moderaterna Tutti Johansson Falk och Henrik Lethin, tillsammans med Pär Cronhult, Konkurrenskommissionens chefsjurist, på temat upphandling och konkurrenssnedvridning. Nedan beskriver Tutti Johansson Falk problematiken för Blå Skåne. Konkurrens pressar priser På Konkurrensverkets hemsida står det att läsa att konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster breddas. Konkurrens stimulerar samtidigt till en bättre användning av samhällets resurser. Som moderat är det förstås lätt att stämma in i de orden. Avregleringarna av t.ex. el-, taxi-, flyg-, järnvägs- och telemarknaderna har i huvudsak varit lyckade, även om brister på marknaderna ännu finns. Dessa brister är dock snarare exempel på politikmisslyckanden än marknadsmisslyckanden. En fortsatt liberalisering av nämnda marknader är självklart bättre än ökad politisk intervention. Bra och dålig konkurrens Är all konkurrens av vilket slag den än är av godo? Generellt sett kan man nog säga det, men ingen regel utan undantag. En speciell typ av konkurrens varnar Konkurrensverket för, nämligen offentlig konkurrens. Det vill säga när offentliga aktörer, t.ex. kommuner, landsting och stat, konkurrerar med privata företagare. Den offentliga konkurrensen i Sverige är utbredd. Konkurrensverket skriver att offentliga aktörer alltmer har börjat sälja varor och tjänster som redan säljs av privata företag. Den här utvecklingen har medfört konkurrensproblem, särskilt för små företag. Utbredd offentlig konkurrens De omkring kommunägda bolagen omsätter ca 120 miljarder kr och de omkring 100 landstingsägda bolagen omsätter ca 30 miljarder kr. Siffrorna kan jämföras med t.ex. utgifterna i 2005 års statsbudget. Till utbildning och universitetsforskning anslogs totalt ca 44 miljarder kr. Statens utgifter för rättsväsendet (polis-, åklagar-, domstolsväsende samt kriminalvård) uppgår till ca 27 miljarder kr. Det är alltså stora pengar som omsätts av de kommun- och landstingsägda företagen. Omkring arbetar i dessa offentliga företag. Moderaternas partiprogram I det gällande partiprogrammet står följande: En utveckling mot att kommunerna i företagsliknande former etablerar sig på konkurrensutsatta marknader, eller fortsätter verksamheten i egen regi på områden där privata alternativ kan uppstå, måste bestämt avvisas (s. 17). Kloka ord som är värda att fundera på. För vad innebär det egentligen att det offentliga konkurrerar med privata företag? För det första är det inte konkurrens på lika villkor. Ett privat företag måste generera vinst åt ägarna för att överleva på sikt ett offentligt bolag har inte samma krav på vinst (ett av kraven för att kommuner och landsting ska få driva näringsverksamhet är enligt kommunallagen att det sker utan vinstsyfte). Inte heller är förutsättningarna för kapitalanskaffning jämförbara. Med t.ex. kommunal borgen är möjligheten för ett kommunalt bolag att låna upp billigt kapital stora. Riskerna får kommuninvånarna stå för. I egen eller privat regi? En kommun behöver inte av nödvändighet själv utföra allt det som kommunen får utföra enligt den kommunala kompetensen. Att köpa tekniskt underhåll, städ-, tvätt- eller avfallstjänster blir ofta billigare än att själv producera tjänsterna. I en rapport från Svenskt Näringsliv, Effekter av konkurrensutsättning av offentlig verksamhet (2004), framkommer att besparingarna kan bli stora: Inom tekniska verksamheter och transporter tycks besparingspotentialen ligga närmare 30 procent. Genom att kommunen tar ett steg tillbaka, genom privatisering av verksamheter, kan tillgångar frigöras som kan användas för investeringar i kärnverksamheten. Kommuner och landsting bör göra färre saker, men mer effektivt. Idag har kommunerna och landstingen i många fall, som visat ovan, organiserat sina verksamheter i bolagsform. Det medför naturligtvis fördelar på flera sätt bl.a. undviks de ofta ganska tröga politiska processerna vilka lämpar sig illa för produktion av varor och tjänster. Men organisationer i bolagsform skapar även problem. Inte sällan tycks bolagens ledningar tendera att sträva efter ökning av verksamhet, omsättning och vinst. För att klara detta krävs att man konkurrerar. Det är då problem uppstår. LOU krångligt? Om en kommun ändå väljer att driva verksamhet i bolagsform i stället för att köpa tjänsten av någon aktör på den fria marknaden ska tjänsten handlas upp i konkurrens, i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Tyvärr är det många kommuner som bryter mot lagen. Ibland för att lagen upplevs som krånglig, ibland för att gynna sina egna bolag på privata bolags och i slutändan skattebetalarnas bekostnad. Ulf Palm, förbundsjurist och expert på LOU på Sveriges kommuner och landsting, framhåller att rent allmänt gäller LOU när kommunen köper från egna bolag. Det finns ett flertal domar som visar detta. Upphandling kan ge lägre kostnader Utan att vilja framstå som dogmatisk kan det också finnas skäl till att lyfta fram partiprogrammet ytterligare en gång: Kommunal verksamhet, som inte är myndighetsutövning, skall upphandlas i konkurrens (s.17). Bygg inte vindskydd Ett välbekant talesätt säger ju att när det blåser ska man inte bygga vindskydd utan vindmöllor. Varför inte bejaka tanken om konkurrens, avregleringar, mångfald, valfrihet och upphandlingar? När marknadens friska vindar för en gångs skull blåser varför inte sluta bygga vindskydd mot upphandlingar? Ett Foto: Martin Fors positivt exempel, som jag gärna vill framhålla, är den upphandling som de fyra avfallsbolagen i nordvästra Skåne, med Landskrona-Svalövs Renhållnings AB i spetsen arbetar med. Förhoppningsvis blir utfallet lika bra som i fallet med Nacka och Värmdö. När de kommunerna upphandlade sopförbränningsavtal i konkurrens sjönk priset med 11 %. Fler bolag borde ta efter och mer tid borde användas på att följa lagen om offentlig upphandling i stället för att försöka kringgå den. Då skulle lagen kunna bli ett stöd för vår moderata strävan efter verklig konkurrens, på riktiga marknader. Tutti Johansson Falk (m) Kommunalråd Landskrona 4

5 Öresundsregionen behöver ett maktskifte Den 1 juli är det fem år sedan Öresundsbron invigdes. Sedan dess har mycket positivt hänt i regionen. Resandet över Sundet har ökat kraftigt, fler och fler ser det som helt naturligt att bo på ena sidan och arbeta på den andra, men samtidigt finns dessvärre många barriärer för fortsatt integration kvar. Många av dem, exempelvis problem inom skatte- och socialförsäkringssystemen, måste lösas på nationell nivå. Tyvärr får inte Öresundsfrågorna den uppmärksamhet som de förtjänar i Stockholm. Om det beror på okunskap eller ointresse från den styrande socialdemokratiska regeringen är svårt att säga. De konspiratoriskt lagda hävdar att det i Stockholm finns en rädsla för konkurrens från Öresundsregionen. Kanske är det så. Redan idag har vi passerat Stockholm i attraktivitet när det gäller exempelvis placering av multinationella företags huvudkontor. I regeringen är Berit Andnor ansvarig för Öresundsfrågorna, men hon är först och främst socialminister. Det medför att hon hanterar Öresundsfrågorna med vänsterhanden och i mån av tid. När vi tar över Rosenbad efter valet 2006 tycker jag att vi skåningar bör arbeta för att en särskild Öresundsminister tillsätts. Jag tror nämligen att det är viktigt att någon känner personligt ansvar för regionens utveckling och ser till att en tydlig plan upprättas för Öresundsintegrationen, med vision, mål och medel. Naturligtvis räcker det inte att bara arbeta i Sverige. Därför är jag med och tar initiativ till att bilda ett nätverk mellan skånska och själländska parlamentariker. Tanken är att vi gemensamt ska se till att Öresundsfrågorna får högre prioritet i respektive parlamenten. Det krävs att båda regeringarna engagerar sig mer för att hinder ska rivas snabbare. Lagar och regler inom alla områden måste bli enkla och tydliga. Reglerna för föräldraledighet, pensionssystem och semesterregler måste anpassas liksom både person- och företagsbeskattning, så att företag lätt kan vara verksamma på båda sidor om Sundet. En viktig förutsättning för integration är väl fungerande trafikleder över både södra och norra Öresund. Därför är det viktigt att byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör tidtabelläggs snarast. Det är angeläget att dagens trafikmässiga U sluts till en Öresundscirkel. Redan idag pendlar knappt tiotusen skåningar till arbetsplatser i Själland och antalet ökar stadigt. En fast förbindelse på HH-leden behövs för att skapa ett trafikflöde utan återvändsgränder och för att undvika framtida kapacitetsproblem på bron. Öresundsregionen är full av potential, men regionen står också inför en hel rad utmaningar. För att regionen ska ges förutsättningar att blomstra krävs engagemang och kunskap även från regeringarnas sida. Lokalt och regionalt engagemang räcker dessvärre inte enbart. Sedan Göran Persson flyttade från Malmö verkar Skåne ha blivit regeringens slagpåse. Slagen har haglat den senaste tiden. Barsebäck stängs, pengar till skånsk infrastruktur dras in och skickas till Trollhättan, och Öresundsfrågorna prioriteras inte. Jag kan bara dra en slutsats och det är att för Skånes och Öresundsregionens skull behövs ett maktskifte Peter Danielsson riksdagsledamot från Helsingborg Inbjudan! Sommarting med Fredrik Reinfeldt i Skanör den 31 juli, ca Vid Skanörs mölla på Hamnvägen. Vid regn finns inomhusalternativ. För närmare information, se i slutet av juni. Foto: Peter Knutson 5

6 Vem slåss för bildningen? Scen ur Turandot på Malmö Opera och Musikteater Kunskap har länge varit en paradfråga för Moderata Samlingspartiet. Kunskap i skolan, satsningar på forskning och högre utbildning, värnandet om den uppväxande generationen. Detta är gott, men kanske har vi ibland hoppat över diskussionen om vad vi lägger i kunskapsbegreppet. Kunskapsinhämtning handlar inte bara om inlärning av fakta och mottagande av information, utan minst lika mycket om hur vi behandlar den information vi får oss till livs. Att sätta fakta i ett perspektiv, att reflektera, att kritiskt granska och att bygga sig en egen kunskapsbas. Det handlar om det vi kallar bildning. Kvalitet eller kvantitet? Aldrig förr har vi haft så stor tillgång till information som idag. Tydligast blir detta när man ser på de elever som idag går på högstadiet och gymnasiet. För dessa har datorer alltid varit ett naturligt inslag i vardagen och internet är en självklarhet. Informationen är alltid tillgänglig oavsett vad det gäller och upplevs inte som något man hela tiden måste lära in. Det mentala avståndet till Japan är inte större än till Eslöv. Genom en tangent-tryckning kan man läsa dagens NY Times, se flygplan flyga in i World Trade Center och följa dokusåpakändisarnas senaste fadäser i Stockholmsnatten. På TV varvas direktsändningar från Irak-kriget med de senaste musikvideorna. Dagens gymnasieelever är födda efter Berlinmurens fall och efter Kalla kriget. Den enda supermakten är USA, Sovjetunionen har de aldrig upplevt. Kunskapen om Andra världskriget finns där, men att placera Korea och Vietnam i ett historiskt perspektiv är svårare. Få har läst Strindberg, ännu färre vet vem Kafka var. Che Guevara är ett kul t-shirttryck. Ungdomar idag är inte dummare eller mer ointresserade än de var igår, men de har ett annat förhållningssätt. De har en enorm kapacitet att ta in all den Trolle Ljungby AB Jakt och Vilt Skogsprodukter Året runt-bostäder Fritidshus Tel: FJÄLKINGE information som flödar emot dem, men det ställer också väldigt stora krav att kunna hantera och bearbeta informationen. Gränsen mellan nära och långt borta suddas ut. De historiska perspektiven blir otydliga. Reflektionen får allt mindre utrymme. Kvalitet och fördjupning får stå tillbaka för kvantitet. Berättelsens makt Anders Carlgren, portalfigur för verksamheten Fryshuset i Stockholm, talar gärna om berättelsens makt. När den äldre generationen för över sina kunskaper till den yngre genom en berättelse, en liknelse eller något självupplevt, så sätts informationen i ett perspektiv. Vi tar den till oss och kan genast sätta den i ett sammanhang. Det är inte för inte som Bibeln är en samling berättelser som kristna över hela världen ska kunna relatera till. Genom att läsa om vad som hänt människor före oss så drar vi lärdom för egen räkning. Vi undviker att upprepa historiens misstag och får inspiration att fatta goda val för vår framtid. Berättelsen blir bäraren av kunskap och förutsättningen för bildning. Det är också här som kulturen kommer in. Genom kulturen samlas berättelserna och återkommer i olika former. Oavsett om det är genom litteraturen, konsten eller teatern. Kulturen hjälper oss bearbeta och hantera den information vi möter i vardagen. I ett eskalerande informationssamhälle blir kulturen allt viktigare. Foto: Charlotte T Strömwall Inför valet 1998 tog Moderaterna fram 32 faktablad som skulle svara på vad som var moderat politik inom olika områden. Inte ett enda behandlade kulturpolitik. Detta är till viss del kännetecknande för bilden av kulturpolitik också i övrigt. Ofta kommer kulturen sist på den politiska dagordningen, statusen att få bli siste ersättare i kulturnämnden är minst sagt begränsad och när det gäller budget får kulturen i många fall ta det som blir över. Satsas det på kultur så är det gärna som en del av kommunens marknadsföring för det drar ju folk, precis som fotboll och många krogar. Och förvisso är det så. Kulturen är en viktig faktor, inte bara när det gäller turism utan även för människor och företag. Tillsammans med bra tillgång på kommunikationer, bostäder och utbildning är kulturen den viktigaste faktorn för företagsetableringar. Men mycket viktigare än så är kulturens roll i bildnings- och kunskapssamhället. Bildningsinsats eller vuxenfritids? Ska vi verkligen kunna tala om Kunskapssamhället måste vi resa oss ur de kulturpolitiska skyttegravarna. Det går inte att bara föra en diskussion för eller mot kulturpolitik, om man inte vet vad som är innehållet i politiken. Är det en politik för skattefinansierade vuxennöjen? Eller handlar det om en bildningssatsning för gårdagens, dagens och morgondagens kulturarv? Den moderata diskussionen får lätt kvasi-karaktär när den nyliberale studentpolitikern möter den konservative kulturkramaren. Den ene lika fast förankrad i sitt motstånd mot vuxenfritids som den andre i sin oförbehållsamma glädje över allt som innehåller ordet kultur. Ingen av dem är särskilt förankrad i verkligheten. Kultur som fenomen är lika lite av godo eller ondo som någon annan del av samhället. Vi får inte vara rädda att satsa på kulturen, men inte heller att ställa krav. Satsar vi offentliga medel, oavsett om det gäller muséer, bibliotek, operahus eller konstutställningar, medföljer det också ett tungt ansvar. Att som kulturpolitiker dela ut bidrag till fullt kommersiella projekt och därmed konkurrera ut fungerande privata verksamheter är givetvis förkastligt. Men lika fel som det är att med skattemedel finansiera vuxna människors privata nöjen, lika rätt är det att samhället gör en ekonomisk insats för kunskap och bildning. När vi tar ansvar för morgondagens kulturarv tar vi också ansvar för kommande generationers rätt till sin egen historia. Genom att ta detta ansvar kan vi också bli en verklig kraft för kunskap och bildning! Olof Lavesson 6

7 Arbete bättre än bidrag! Med moderat politik får en förskollärare som får nystartsjobb och går från hel- till halvtidssjukskrivning 5700 kronor mer kvar i plånboken varje år, även efter en sänkning av sjukersättningen. Foto: Martin Fors Om man räknar in dem har vi en arbetslöshet på mellan procent. Det handlar om människor som är fullt arbetsföra, men som går på sjukpenning eller förtidspension. Hans Karlsson, LO:s näringspolitiska enhet i Dagens Industri I Skåne handlar detta om ca personer. En av de stora frågorna inför nästa val är hur fler ska komma i arbete. Att socialdemokraterna misslyckats när det gäller jobben blir bara mer och mer tydligt. Kostnaden för arbetslösheten är 185 miljarder kronor. (S) förslag handlar bara om att administrera arbetslösheten. Istället ägnar de mer och mer kraft att angripa borgerliga förslag för nya jobb. Inte oväntat kommer hårdast kritik mot de moderata förslagen. Blå Skåne gör en genomgång av vad den moderata politiken innebär, vilka konsekvenser den har och socialdemokraternas kritik. Satsning på viktiga välfärdsverksamheter Kommuner och landsting tillförs 10 miljarder med vårt förslag, för kvalitet i skolan, tillgänglighet i sjukvården och en bättre rättstrygghet. Den hårdaste kritiken från (s) riktas mot de sänkta ersättningsnivåerna. Men justeringarna i ersättningsnivåerna är en nödvändig del i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta genom sänkta inkomstskatter och mindre lönsamt att inte arbeta. Det ena är inte möjligt utan det andra. Socialförsäkringarna är mycket viktiga för människors trygghet. Men den politiska uppgiften är att avväga systemen så att de fångar upp människor som råkar illa ut till följd av sjukdom, skada eller arbetslöshet men samtidigt ger goda incitament till arbete. Dagens system är inte välavvägda och vi kan inte i längden betala 1,4 miljoner människor för att de inte skall arbeta. Vi tror att en sjukförsäkring som ger 75 % ersättning i ett halvt år och därefter 65 % är en godtagbar avvägning. Annonsera i Blå Skåne Att annonsera i Blå Skåne är ett enkelt sätt att nå ut till en stor målgrupp. För mer information, hör av Dig till: Lars Ahlkvist Telefon Politik handlar om att prioritera och vi försöker att vara ärliga med våra prioriteringar; Vi prioriterar arbete framför bidrag. Det ska löna sig att arbeta. Genom sänkta skatter för dem som bäst behöver det och stramare bidrag blir det större skillnad mellan att arbeta och att inte göra det. Genom stramare bidrag gör vi det mindre lönsamt att fuska med bidragssystemen. Det ska löna sig att arbeta och straffa sig att fuska. Vi prioriterar kvalitet i skolan, vården och brottsbekämpningen före bidragssystemen. Det höga tonläget från socialdemokraterna låter konstigt, eftersom vårt förslag till sänkning av sjukpenningen till 65 procent efter sex månader är lika med det som gäller för friåret och för landets folkpensionärer. På förslag av regeringen gäller sedan den 1 juli 2003 att den som är långtidssjukskriven obligatoriskt skall prövas för förtidspension efter ett års sjukskrivning. Det innebär en ännu lägre ersättningsnivå (64%) än de 65 % som vi föreslår efter ett halvt år. Skillnaden mellan dagens nivåer och våra förslag är bara 4-5 %, och måste förstås jämföras med att möjligheterna att få fler i arbete blir större när det lönar sig bättre att arbeta. Det är nivåer som motsvarar de socialdemokraterna själva införde om man inkluderar avtalsförsäkringarna. Den hårda kritiken från (s) är ett sätt att försöka föra diskussionen från att ett resultat av socialdemokraternas politik är att så många idag står utanför arbetsmarknad, % av den arbetsföra befolkningen. De vill också försöka föra diskussionen från den skattechock de talat om. Vårt förslag: Sänkta marginalskatter, stramare bidrag och flexiblare arbetsmarknad. För att få fler i arbete måste det löna sig bättre att arbeta. Vi vill slopa skatten för arbetsinkomster under Dessutom sänks marginalskatten för inkomster upp till % av våra skattesänkningar tillfaller lågoch medelinkomsttagare. Samtidigt föreslår vi en sänkning av sjukersättningen, från 80% till 75 % i sjukersättning de första sex månaderna, därefter 65%. I arbetslöshetsersättningen en sänkning från 80 till 75% de första 100 dagarna, därefter 65%. I samband med kommundagarna 2005 sade Göran Persson att kommunalskatterna ska höjas och att han inte vet vart taket går. Han nämnde 35 kronor, vilket är lågt med tanke på han tidigare flaggat om höjningar på 7-8 kronor. Om vi ändå utgår från 35 kronor så innebär det en höjning i snitt med 2,32 kronor. För ett hushåll där mannen är arbetare och kvinnan arbetar med äldre- och handikappomsorg skulle detta innebära kr mindre i plånboken per år. En jämförelse är att med vår poltik skulle t ex en förskollärare som får nystartsjobb och går från hel- till halvtidssjukskrivning få ytterligare kronor kvar i plånboken per år. Skiljelinjen går mellan en politik utan jobb och bidragsnivåer Sverige inte har råd med i längden, och mellan en politik som långsiktigt tryggar vår välfärd och skapar ett samhälle där det alltid lönar sig att arbeta. Läs mer om moderaternas budgetförslag på Nystartsjobb och integrationssatsning Nystartsjobben innebär att en arbetsgivare som anställer någon som varit arbetslös, sjuk, förtidspensionerad eller haft socialbidrag mellan ett och fem år, slipper arbetsgivaravgiften under en lika lång tid. För ungdomar år, gäller att de kan komma ifråga redan efter ett halvår. Integrationspaketet innehåller också lärlingsjobb, insatser för företagande i utsatta områden, introduktionsersättning i stället för socialbidrag och ett bättre tillvaratagande av utländska utbildningar. 7

8 Varning för vänsterkyrka! Den 18 september är det val till Svenska kyrkans alla beslutande organ. Även om intresset från de röstberättigades sida brukar vara måttligt på gränsen till avslaget ställer över ett dussin nomineringsgrupper upp när det gäller kyrkomötet. Vid valen i stift respektive samfälligheter och församlingar handlar det dock om betydligt färre. På vissa håll finns det endast en lista. Där kan det bli riktigt svårt att förmå folk att rösta. Nomineringsgrupperna är utöver de etablerade riksdagspartierna ytterligare en handfull nätverk, grupper eller organisationer. Posk samlar en hel del kyrkligt aktiva. Pensionärspartiet SPI lär dyka upp och sverigedemokraterna satsade hårt förra gången det var val till Svenska kyrkans organ. Sverigedemokraterna kunde registrera vissa framgångar 2001 men nådde nog inte ända fram till de mål man satt. Det blev bland annat två ledamöter vid kyrkomötet samt en ledamot i Lunds stiftsfullmäktige. Moderaterna ställer upp under egen valsedel både till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. På många håll går det även att rösta på moderater i församlingar och samfälligheter. I vissa fall handlar det om en ren m-märkt valsedel, i andra fall om samlingslistor företrädesvis tillsammans med ett eller flera andra borgerliga partier. Partistyrelsen har antagit ett valprogram för den kommande mandatperioden Det är en politisk plattform som tagits fram i samverkan med bland andra partiets kyrkopolitiska grupp. Visst finns det moderater som är medlemmar i andra församlingar eller helt struntar i religion. Att m ställer upp i de val Svenska kyrkan organiserar är ett tecken på ansvarstagande för det till storlek och historiskt inflytande dominerande samfundet i vårt land. Kyrkorna och frivilligorganisationerna visade i samband med flodvågskatastrofen ett aktivt ledarskap som låg långt före exempelvis regeringen och dess Kyrkornas och församlingarnas oberoende ställning gentemot staten måste betonas. Foto: Martin Fors framsnubblande under dessa svåra och påfrestande dygn. Sörjande och oroliga togs om hand på ett professionellt sätt och det visades mycket mänsklig värme. En hörnsten i moderaternas valprogram är just betonandet av en aktiv och närvarande kyrka. Genom socialt arbete ges i praktisk handling uttryck för det kristna kärleksbudskapet. I de kyrkliga valen är det mycket som förenar de olika kandidaterna. Trots politiska och ideologiska skillnader binds alla samman av den kristna värdegrunden. Differenserna mellan olika valprogram och partier är därför inte alltid knivskarpt tydlig. Men det finns ändå sådant som skiljer åt. Det finns exempelvis anledning att varna för en vänsterpolitisering av Svenska kyrkan. Inte minst har ärkebiskopen K G H a m m a r själv deltagit i aktiviteter eller ställt sig bakom artiklar och upprop som kan uppfattas som klara dagspolitiska ställningst a g a nden. D e t finns borgerliga sympatisörer som uppfattar sig som marginaliserade i kyrkan. Det är viktigt att dessa skall känna att de i valet till kyrkomötet har klara k a nd idater at t rösta fram. Kyrkornas och församlingarnas frihet och oberoende ställning gentemot staten måste också betonas. Regeringen under Göran Persson klampar ibland på och försöker genom diktat, som exempelvis hot att dra in vigselrätten, tvinga fram förändringar. Svenska kyrkan måste få utvecklas på sina egna villkor och meriter - och i sin egen takt. Synen på hushållning är något som på ett positivt sätt brukar utmärka moderater. Insikten om att andras pengar förvaltas, oavsett om dessa är insamlade som skatt eller medlemsavgift, leder till försiktighet och att man försöker vända på varje krona. Erfarenheterna från det egna hemmets köksbord med diskussioner om privatekonomi och hushållsbudget bärs med till sammanträdesrummen och de politiska församlingarna. Enligt gjorda undersökningar är en ganska vanlig anledning till utträde ur Svenska kyrkan upprördhet över hur kvinnliga präster behandlas. På sina håll förekommer fortfarande trakasserier eller ren mobbning. Det moderata valprogrammet är mycket klar på den här punkten: Ett sådant beteende och en sådan brist på respekt är fullständig oacceptabelt! Ett sätt att sammanfatta den moderata hållningen i årets kyrkoval kan vara att avslutningsvis citera direkt ur programmet: Kristna värden och västerländskt tänkande utgör grunden för vårt samhälle. Svenska kyrkans ändrade relationer till staten innebär inte att den skilts från Sveriges historia och folk. Svenska kyrkan har en särställning bland trossamfunden i Sverige. Detta står inte i strid med den självklara grundlagsskyddade religionsfriheten, som moderaterna slår vakt om. Ingen får kränkas eller särbehandlas. I tider då vårt land blir allt mer mångkulturellt och mångetniskt är religionsfriheten ett uttryck för allas lika värde. Moderaterna vill att Svenska kyrkan genom sin storlek och historiska grund aktivt skall verka för ekumenik och religionsdialog i Sverige. Hans Wallmark Ledamot av kyrkomötet Partistyrelseledamot 8

9 En konservativ i skjortärmarna Ett besök på valfritt bibliotek avslöjar snabbt det faktum att det finns mycket mer skrivet kring socialdemokratin och dess politiker än om borgerligheten och dess företrädare. Att många publicerade dagböcker, memoarer och biografier under de senaste decennierna huvudsakligen kretsar kring s-märkta personer bidrar ytterligare till obalansen. Men det finns en socialdemokrat, Stig-Björn Ljunggren, som genom åren aktivt i sin egenskap av forskare och fri debattör bidragit till att det kommit ut några både läsvärda och intressanta böcker med moderaterna som tema och studieobjekt. Nu senast är det en skissartad skildring av personen och politikern Jarl Hjalmarson (En konservativ i skjortärmarna, Hjalmarson & Högberg Förlag). Jarl Hjalmarson förtjänar uppmärksamhet. Under sina år som partiledare, , förändrades och förnyades politiken. Hans gärning är i nivå med Gösta Bohmans. Utifrån ett skånskt perspektiv skall det väl också påminnas om rötterna i Helsingborg och de många besöken i sommarhuset på Bjärehalvön. Två aspekter gjorde Jarl Hjalmarson framgångsrik. Den första var arbetet med att förändra partiets profil under 1950-talet. Istället för att bara uppfattas som en politisk kraft som är emot skaffade man sig genom idé- och programarbete en motutopi. Det blev ägardemokrati eller folkhemskapitalism för att använda den etikett Stig-Björn Ljunggren en gång lanserade i sin doktorsavhandling. Ett bra samhälle förutsätter trygga individer och familjer. Genom att ha råd och möjlighet att skaffa sig ett eget litet hus med täppa, en egen bil och kanske kunna spara pengar på banken skapas förutsättningar för en god medborgaranda. I ett sådant samhälle kanske människorna inte bara ställer krav utan man är också beredd att bidra. Under Jarl Hjalmarsons ledning engagerade sig partiet i byggfrågor. Tillsammans med näringslivet tog man fram ett visningshus som skulle illustrera att även folk med normala inkomster skulle kunna skaffa sig ett eget hem. Den andra viktiga aspekten var Jarl Hjalmarsons förhållningssätt. Han ville med sin politik och sina förslag lyfta fram vardagsmänniskans villkor. Utgångspunkt för många resonemang var vardagens erfarenheter, referenser och upplevelser i villakvarter och hyreshusområden. Politik fick inte bara bli teorier. I ett förord till Stig-Björn Ljunggrens bok konstaterar Fredrik Reinfeldt: När moderaterna varit framgångsrika, under t.ex. Hjalmarson, Bohman och Bildt, har partiet vågat stå för en realistisk politik och inte fångats vid skrivbordets snickrande på teoretiska konstruktioner som knappast är ämnade för annat än seminarieövningarna om ett framtida utopia. Jarl Hjalmarson försökte kombinera en ideologisk grundhållning med insikten om att en politisk ansvarsställning också innebär praktiskt arbete för att just vardagsmänniskans villkor skall kunna förändras och förhoppningsvis förbättras. Stig-Björn Ljunggrens porträtt tar bara upp några detaljer. Minst lika mycket handlar det väl också om författarens eget förhållande till politik. Genom att han öppnat hemsidan är förhoppningen att samla så mycket material att det med tiden går att skriva en heltäckande biografi över Jarl Hjalmarson. Och en sådan bok behövs! Gärna med just Stig-Björn Ljunggren som nedtecknare. Hans Wallmark Kommunstyrelsens ordförande, Ängelholm Frihet Ansvar Skapande Frihet för den enskilde, för människors gemenskaper och för vår nation, är grunden för den politik som skall förnya och utveckla det svenska samhället. Friheten har ett värde i sig. Friheten förverkligas enbart när den är förenad med ansvar. Det är större frihet och personligt ansvarstagande som kan sätta mänskligt skapande i centrum för samhällsutvecklingen och göra Sverige till ett ledande välfärdsoch företagarland. Denna annons är publicerad av Moderaterna i samarbete med enskilda företagare och företrädare för svensk industri. 9

10 Med Orback i FN Mer än halva mänskligheten är kvinnor, men världens största majoritet diskrimineras värre än någon minoritet.miljontals kvinnor världen över lever under omänskliga förhållanden. Det framkom tydligt vid FN:s Kvinnokommision i New York. Som representant för Moderatkvinnorna ingick jag i en regeringsdelegation med Jämställdhetsministern Jens Orback i spetsen. 160 länder var representerade med 6000 delegater, en blandning av regeringsföreträdare och NGO:s. Syftet var Beijing + 10, vad hade hänt sedan man i Peking 1995 lade ett åtgärdsprogram för att höja statusen för flickor och kvinnor i världen? oss. Det är allas ansvar att se till att kvinnor har rätt att leva i frihet och värdighet Diskriminering av flickor och kvinnor måste få första prioritet - FN har ett ansvar att arbeta för jämställdhet både socialt, ekonomiskt och utbildningsmässigt. Kvinnor förutsätts fortfarande bära huvudansvaret för hem och familj så väl som försörjningsansvaret. Kvinnor har fortfarande 20-30% lägre lön än män. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld/våldtäkt världen över. Och trafficking med kvinnor och barn ökar dramatiskt, denna vår tids slavhandel omsätter mer än bilindustrin globalt sätt. Koffi Annan inledde sitt tal med - en del har faktiskt hänt sedan Beijing, fler flickor får utbildning, fler kvinnor förvärvsarbetar, men tyvärr ökar trafficking och HIV, under dessa tio år har vi lärt oss vad som fungerar och inte, nu är det dags att implementera vad vi lärt Under två veckor följde jag regeringsförhandlingarna i generalförsamlingen samt bevistade en mängd sido-events med seminarier som handlade om verkligheten. Det var inte alltid som regeringsföreträdararnas vackra ord i generalförsamlingen överenstämde med de ögonvittnesskildringar vi fick ta del av på seminarierna.det var tex chockerande att höra Sydafrikas regeringsrepresentant hålla ett långt anförande utan att med ett ord nämna den HIV-situation som existerar i landet. Kvinnors hälsa ser olika ut i världen. Rätten till den egna kroppen, rätt till preventivmedel, rätt till abort och att bekämpa HIV. För västerländska kvinnor har hjärtkärlsjukdomarna ökat. Stressjukdomarna ökar dramatiskt. Frågan är marginaliserad trots att miljontals kvinnor och barn lever under omänskliga förhållanden. Inställningen till jämställdhet mellan män och kvinnor är inte en fråga om god vilja utan om verklig vilja att genomföra lika mänskliga rättigheter. Catharina Blixen-Finecke vice ordförande M-kvinnors Riksstyrelse Kvinnors situation i världen och här hemma måste hamna på den politiska agendan. Frågan måste bli mer synlig och få mer status. Att få slut på våld mot kvinnor måste engagera de goda männen i högre grad. Det som slog mig under min vistelse i New York var hur liten genomslagskraft denna FNkommission hade i press och TV. Vi säljer Skogs- och lantbruksprodukter KADESJÖ GÅRD SVEDALA Tel Vi försäljer SKOGSPRODUKTER GRUS KARSHOLMS GODS AKTIEBOLAG KRISTIANSTAD Tel:

11 Negligera inte brott mot barn och kvinnor! Bara vart sjätte barnporrbrott i Sverige har hittills utretts trots att ambitionen har varit en helt annan. Det finns över 500 personer som är misstänkta för barnporrbrott på internet, men fortfarande har ingen utredning påbörjats.polisen har för lite resurser och en annan bidragande orsak är att endast 120 poliser arbetar med internetbrottslighet. Från kommuner runt om i Sverige berättar poliser om att verkligheten är dyster och att det inte går att bedriva effektiv polisverksamhet mot denna typen av brottslighet. Barnporrbrottslingar klarar sig på det viset undan straff, vilket är fruktansvärt i vårt moderna rättssamhälle. Barnen är vår framtid och deras trygghet måste vara högprioriterad! Hur länge ska regeringen, med Tomas Bodström i spetsen, blunda för verkligheten? Hur många barn ska fara illa innan någonting görs? Till detta problem med internetbrottslighet läggs sen produktion av barnporrfilmer, incestbrott, barnmisshandel, våldtäktsbrott och kvinnomisshandel - fruktansvärda brott som alla genererar alldeles för korta strafftider. Det är ett enormt hån mot brottsoffret. Nu har det även gått så långt vad gäller sexuella övergrepp att färre anmäler att de blivit utsatta. Det är en orimlig situation i ett rättssamhälle att kvinnor som utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av annat slag inte tycker det är lönt att anmäla det. Nu har Jämställdshetsombudsmannen (Jämo) Claes Borgström påbörjat en utredning om varför mörkertalet är så stort. Utredningen beräknas vara klar i augusti, men vad händer sedan? Det finns en uppfattning hos allmänheten om att det inte är lönt att anmäla, att rättsprocessen bara blir ytterligare en kränkning och att man i värsta fall får skylla sig själv. Så får det inte vara! Samarbete mellan olika myndigheter och organisationer är viktigt, men fungerar fortfarande för dåligt i Sverige. Det är angeläget att minska påfrestningarna för kvinnor som väljer att anmäla brott. Det är också oerhört viktigt att tänka på hur kvinnorna bemöts av polis, vårdpersonal, domare, åklagare och hur samverkan fungerar mellan dessa olika instanser. Ett lysande exempel på ett lyckat samverkansprogram mellan myndigheter och organisationer är Kvinnofridsprogrammet i stadsdelen Södra innerstaden i Malmö. Programmet är unikt för Sverige och i Malmö har man sedan starten märkt av en ökning av antalet anmälda sexuella övergrepp. Enligt Brottsförebyggande rådets uppgifter för 2004 anmäldes sexualbrott i Sverige. Man befarar dock att de brott som anmäls endast utgör mellan procent av de brott som verkligen begås. Det är dags för socialdemokraterna, som styr vårt avlånga land, att vakna upp och agera nu! Varför görs inte mer? Varför hamnar barns och kvinnors Varför hamnar barns och kvinnors rättigheter jämt i skymundan? Det behövs inget feministparti. Sverige behöver en borgerlig regering. Foto: Martin Fors rättigheter jämt i skymundan? Det behövs inget feministparti - det Sverige behöver är en borgerlig regering! Marie Ljung Kommun- och regionfullmäktigeledamot (m) Ängelholm M-kvinnor i Skåne Mia Böcker Anette Åkesson Kvinnor och jämställdhetsfrågor är för närvarande på agendan och det passar oss moderater alldeles utmärkt! Traditionellt uppfattas det som om vänstern har monopol på dessa frågor. I själva verket riskerar vänstern att fastna i sina vanliga hjulspår, med t ex skattehöjningar som enda möjlighet att höja kvinnolönerna. Medan vi moderater får en möjlighet att informera om att även kvinnorna får mer lön kvar med våra förslag (sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare samt extra barnbidrag för ensamstående föräldrar). Dessutom är det viktigt i dessa stopplag-tider att betona att just kvinnor tjänar på att det inte enbart finns offentliga arbetsgivare inom vårdskola-omsorg. Utöver det vanliga politiska arbetet vill vi moderatkvinnor framför allt hjälpa och stötta varandra. Vi vill arbeta för att få in fler aktiva kvinnor i politiken. När vi väl är inne så kan vårt nätverk genom utbildning och kontakter med varandra bidra till att kvinnorna vågar mer och högre upp! För ensam är inte alltid stark. För att arbeta med dessa frågor bygger vice ordförande Mia Böcker (Tomelilla) och jag själv som ordförande (Båstad) upp ett kontaktnät med en kvinna per kommun. Vi vill även få igång aktiviteter i de fyra hörnen som är den mellannivå vi har valt att arbeta med i vårt nya förbund. En gång per termin med början i höst kommer det att arrangeras en gemensam dag för Skånes moderatkvinnor med ett aktuellt tema. För övrigt kommer även M-kvinnorna att synas på skånemoderaternas nya hemsida. Genom ett socialt engagemang har vi en möjlighet att även dyka upp i andra sammanhang än de vanliga. Vi samlar in pengar till ideella verksamheter i Sverige men även utomlands. Moderatkvinnorna stödjer projekt i Thailand, Etiopien och St. Petersburg. För närvarande är endast 221 av Skånes moderater listade som moderatkvinnor. Om Du vill vara med i vårt nätverk, kontakta undertecknad så ser jag till att Du kommer med i vårt register - om Du inte redan är det. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för ett nytt Sverige efter 2006! Anette Åkesson ordförande M-kvinnorna i Skåne 11

12 Guldet blev till sand En rapport av Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Region Skåne om vänstermajoritetens första två år vid makten Mer pengar, miljoner kr, men inte mer sjukvård! 3,5 gånger lägre effekt av en extra krona i sjukvården jämfört med 2002 Skatteintäkterna har ökat med miljoner kronor Skatteneutralt resultat för 2004: (-) miljoner kronor Den skånska ohälsan & vårdskulden: Kostar miljoner kronor under 2004! Ökar med 2 miljoner kronor varje dag Allt längre och dyrare vårdköer Nedläggningar och politiska återställare 2004: Neddragningar av verksamheten på Simrishamns sjukhus Avveckling av läkarbilarna Nedskärningar inom psykiatrin och den palliativa vården En rad vårdcentralsfilialer har avvecklats Misslyckanden inom sektor regional utveckling Ingen utbyggnad av E22:an Inga statliga pengar till bredbandsutbyggnaden Läs hela rapporten på Vänstermajoritetens första två år vid makten i Region Skåne visar tydligt att (s), (v) och (mp) saknar förmåga att leda och utveckla regionen. Region Skåne har under vänstertrojkans regim förvandlats från en modern sjukvårdshuvudman som sökte nya lösningar och bejakade alternativa driftsformer inom vården till en trött gammal landstingsorganisation som präglas av nedläggningar, toppstyre och centralisering av sjukvården. Nytt rekordunderskott! Under drygt två år har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet satt ekonomi och budgetbalans före skåningarnas hälsa men likväl skenar regionens underskott samtidigt som sjukvården ransoneras, vårdköerna bara växer och den årliga samhällskostnaden för ohälsan i Skåne har stigit till ofattbara 12 miljarder kronor. År 2004 produceras inte mer sjukvård än år 2002 men kostnaderna för samma vård har ökat med miljoner kronor! Merkostnaden miljoner kronor motsvarar kostnaden för att driva Helsingborgs lasarett under ett år! Vänstermajoriteten har inte förmått att utveckla, förbättra eller effektivisera regionens verksamheter (s), (v) och (mp) har enbart höjt skatten och övervältrat kostnaderna för vänsterpolitikens misslyckanden på skattebetalarna. Om resultatet för 2004 justeras för effekterna av vänsterblockets skattehöjning så rusar underskottet iväg till den nya rekordnivån miljoner kronor! Till denna dystra resultatutveckling skall läggas en ständig ökning av Region Skånes pensionsskuld, försämrad soliditet samt omfattande värdeminskning av våra tillgångar till följd av bristfällig förvaltning och eftersatta investeringar. Sämst i klassen! Om vi sätter den ekonomiska utvecklingen i Region Skåne i relation till övriga landsting så har Region Skåne det största underskottet av samtliga landsting trots att vänstermajoriteten genomförde en rekordstor skattehöjning så sent som Denna negativa bild bekräftas i en oberoende studie i tidningen Dagens Samhälle och tidningen placerar Region Skåne i botten av den ekonomiska rankingen av Sveriges landsting. Vänstermajoriteten har redan förbrukat den senaste skattehöjningen som förstärkte regionens ekonomi med drygt två miljarder kronor och som syftade till att ge både arbetsro och handlingsfrihet. Det är provocerande för både skattebetalare och ansvarstagande politiker att (s), (v) och (mp) hävdar att vi måste hushålla samtidigt som regionledningens politik och ekonomiska hushållning går ut på att skattebetalarna ska betala mer och mer för allt mindre sjukvård. Mindre sjukvård per skattekrona än under de borgerliga åren! År 2002 hade Region Skåne landets näst lägsta kostnad per producerad vårdenhet, men under de senaste två åren har vänstermajoriteten låtit verksamheternas kostnader rusa iväg utan att produktionen av sjukvård har ökat. Under vänstermajoritetens första två år så har produktionen av sjukvård ransonerats och det totala utbudet av sjukvård har endast ökat med 0,7 procent trots att nettokostnaderna har ökat med 7,6 procent! Varje extra krona som tillförts under 2003 och 2004 har alltså bara givit upphov till 0,09 extra enheter sjukvårdsproduktion eller nio öre sjukvård per tillskjuten krona! Under de senaste två åren av borgerlig styre, 2001 och 2002, var motsvarande siffra 32 öre extra sjukvård per tillskjuten skattekrona! Slutsatsen blir att under de borgerliga åren 2001 och 2002 var effekten av varje tillskjuten extra krona mer än 3,5 gånger större än under vänstermajoritetens första två år! Och skattebetalarna får betala allt mer för allt mindre År 2007 planerar socialdemokraterna och deras stödpartier att öka den årliga skattebördan för skåningarna med drygt 4,6 miljarder kronor jämfört med 12

13 Listan över indragen vård under 2004 är lång. Några exempel är: - Simrishamns sjukhus får inte längre operera - SAH - Sjukvårdsansluten hemsjukvård - i Nordvästra Skåne togs bort. - AvenyTeamet i Helsingborg fick inte förnyat avtal - Läkarbilarna som gjorde hembesök kombinerat med att de körde på SOS-alarm försvann - En (1) läkare inom ögonsjukvård, en (1) naprapat, en (1) ortoped, två (2) sjukgymnaster försvann i Mellanskåne - Vårdcentralsfilialerna i Billinge, Kågeröd, Marieholm, Röstånga, - Stehag och Teckomatorp stängdes. - Jourcentralen i Eslövs öppettider är numera endast lördag och söndag - Hemsjukvårdsbilen i Landskrona och Svalöv drogs in Denna enorma inkomstförstärkning motsvarar kostnaden för ett nytt universitetssjukhus i samma storlek som i Malmö och Lund, men i händerna på den s-ledda regionledningen blir skattebetalarnas guld till sand! En regionledning som under den första hälften av mandatperioden slarvar bort drygt två miljarder kronor i ökade skatteintäkter utan att patienterna erbjuds mer, bättre eller effektivare sjukvård saknar bevisligen förmåga att leda och utveckla regionens kärnverksamheter. Med (s), (v) och (mp) vid makten i Region Skåne kommer de skånska skattebetalarna att få betala allt mer för allt mindre hälso- och sjukvård. Med en borgerlig regionledning skulle ett gigantiskt resurstillskott på 4,6 miljarder kronor istället få ett kraftfullt genomslag i regionens verksamheter. Resurser motsvarande ett nytt universitetssjukhus skulle i händerna på (m), (fp), (kd) och (c) omvandlas till en fungerande vårdgaranti, nyanställningar och verklig valfrihet i vården istället för allt längre vårdköer, nedläggningar och politiska återställare. Fler misslyckanden, förlorade möjligheter och försuttna chanser. Vänsterkoalitionens misslyckanden begränsas inte till sjukvården, ekonomin och personalfrågor utan även sektor regional utveckling präglas av regionledningens oförmåga och ständiga tillkortakommanden. Löften från (s)-regeringen om utbyggnad av E22 har skrinlagts och utlovade statliga pengar till bredbandsutbyggnaden har frusits inne. Viktiga infrastrukturella frågor för Skåne som hanterats på ett amatörmässigt sätt av vänstermajoriteten i Region Skåne. Allians för Sverige. 13

14 Öresund och skåningar ska inte vara försökskaniner! Varje energislag måste tåla att granskas och stå för sina egna kostnader. Jag är av den ovanliga uppfattningen att man ska bedöma all energiproduktion och jämföra för- och nackdelar. Jag vill inte se subventioner till vindkraft men inte heller till kärnkraft, bioenergi eller naturgas. Jag tycker varje energislag måste tåla att granskas och stå för sina egna kostnader. Regeringen är av en helt annan uppfattning, vilket stod klart då jag nyligen debatterade ämnet i allmänhet och Lillgrund i synnerhet med samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i riksdagen. För trots att det finns en statlig utredning som dömt ut Öresund som plats för vindkraftsparker så ges statliga bidrag för att exploatera Lillgrund. Trots att Länsstyrelsen i Skåne i sin Konsekvensanalys av vindkraft i Skåne känner stor tvekan till etablering av vindkraft i Öresund vidhåller regeringen att 48 kraftverk ska sättas upp. Trots att det bor hundratusentals människor i området, trots att det saknas forskning om påverkan av stora vindkraftsetableringar på människor och fiskar så kvarstår beslutet om Lillgrund. Trots att Länsstyrelsen i Skåne är tveksam, trots att grannkommuner och många boende är direkt negativa plöjer staten ner 213 miljoner kronor i vad som kallas ett pilotprojekt. Foto: Martin Fors Trots att det går under täckmanteln pilotprojekt och benämningen försök återkommer så ger inte Sahlin några garantier för att vindkraftsparken ska rivas om försöket slår dåligt ut. För det finns många oklarheter som kan slå dåligt ut. De boende kan bli störda av buller eller infraljud och fisken kan påverkas negativt. Placeringen av 48 vindkraftverk i Öresund kommer troligtvis att påverka boendemiljön, det rörliga friluftslivet och kulturmiljön negativt. Jag tycker det vore rimligt att använda sig av den annars så omhuldade försiktighetsprincipen när det gäller etableringen av stora vindkraftparker. Det borde vara självklart att samma normer användes i samhället vid etablering av vindkraftsparker som vid annan industrietablering. Sverige behöver en ny energipolitik, där inget energislag förbjuds som idag är fallet med kärnkraften, och där inget energislag heller ska erhålla stora subventioner från staten eller medborgarna. Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot för södra Skåne Det ska löna sig att arbeta Det måste alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Det är här den tydliga skiljelinjen går mellan moderat politik och socialdemokratisk. Vi står för att det ska löna sig att anstränga sig och den som kan ska försörja sig själv. Det är en tydlig och klar moral som många kan ställa sig bakom. Även bland dem som tidigare inte valt att rösta på vårt parti. För när Hans Karlsson, arbetsmarknadsminister i den socialdemokratiska regeringen, på fullt allvar menar att det inte ska märkas i privatekonomin om man blir av med jobbet så har han inte sina väljare med sig. LO-kollektivet är trött på att ha företrädare som dribblar med statistik. Därför kom de med sin välgörande artikel i Dagens Industri den 25 mars i år där en annan Hans Karlsson, han som sitter på LO:s näringspolitiska enhet, konstaterade att Om man räknar in dem har vi en arbetslöshet på mellan procent. Det handlar om människor som är fullt arbetsföra, men som går på sjukpenning eller förtidspension. De nya väljare som kommer till vårt parti nu kommer direkt från socialdemokraterna. De har tröttnat på Perssons visionslösa prat och en ständigt hög arbetslöshet. De vill ha arbete och inte bidrag, de vill se satsningar på skolan, vården och rättstryggheten. De vet att Persson inte kan leverera det och inser att moderaterna faktiskt driver en politik de uppskattar. Det kostar att ha en så stor del av befolkningen utanför arbetsmarknaden. Bara de sjukskrivna kostar varje svensk kr per år. I samma undersökning som kom fram till den siffran visas att 58 procent av de heltidssjukskrivna enligt egen uppgift skulle kunna återgå till heltidsarbete om de fick andra arbetsuppgifter. Gå man vidare till andra undersökningar visar det sig att bara 97 av 678 praktikplatser i Malmös gigantiska satsning inom programmet Välfärd för alla har fyllts. Inom de rådande strukturerna finns mycket små incitament att anstränga sig och arbetsträna när man är arbetslös. Tittar man istället på den modell som användes i Skärholmen i Stockholms stad under det borgerliga styret förra mandatperioden så krävdes arbetsinsatser och närvaro för att få ut någon form av bidragsförsörjning. Där fylldes platserna och människor kom i arbete. Skall Stockholm vara bättre på att bekämpa arbetslösheten än Malmö? Aldrig! För att vända dagens negativa trender måste det bli mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Vi moderater har en väl genomarbetad politik som kommer att ge fler jobb, fler i arbete och ett minskat bidragsberoende. Tobias Billström Ordförande för Malmömoderaterna och riksdagsledamot från Malmö 14

15 Kalendarium Juni 4 Kristen rikskonferens 6-9 Europaparlamentet sammanträder 7 Regiongrupp Regionhuset i Lund, FU-salen Styrelse kommun/landstingsförbund 15 Nya lokaler för kansliet Tillträde till nya lokaler, inflyttning under andra halvan av månaden 16 Partiledardebatt i riksdagen Åby marknad Klippan (M-bord) Regionfullmäktige Juli 3-9 Almedalsveckan Visby 3/7 kd, 4/7 mp, 5/7 m, 6/7 v, 7/7 fp, 8/7 c, 9/7 s 4-7 Europaparlamentet sammanträder 29 Manusstopp Medborgaren Nr3 31 Sommarting Fredrik Reinfeldt Fredrik Reinfeldt på Skanörmoderaternas sommarting Augusti 1 Provvalssida Provvalssida ska vara klar 5-8 Europaparlamentet sammanträder 15 Manusstopp Blå Skåne Nr3 Ute hos medlemmarna 30/8-2/9 19 Skåneforum Tomelilla Gammelmarknad Ljungbyhed Klippanmoderaterna har M-bord 24 Partistyrelsen sammanträder Partistämma Örebro 28 Partistyrelsen sammanträder September 5 Regiongrupp Regionhuset i Lund, FU-salen, Partistyrelsens arbetsutskott 12 Stortingsval i Norge 13 Riksmötet öppnas 14 Nomineringsstämmohandlingar ute 18 Kyrkoval Valdag för de kyrkliga valen 24 Politikerakademin Steg 1, 2 och 3 av politikerakademin, grundutbildning för nya aktiva 27 Sista svarsdag provval Provvalsräkning VÅRA KANSLIER FÖRBUNDSKANSLI (tom. 15/6) Södra Långgatan Malmö Telefon Fax KRETSKANSLIER Helsingborg Drottninggatan 62, 5 tr Box HELSINGBORG Telefon Fax Kristianstad Östra Storgatan Kristianstad Telefon Lund Bredgatan 10 Box LUND Telefon MUF SKÅNE (tom. 15/6) Södra Långgatan Malmö Telefon Fax Ny adress FÖRBUNDSKANSLI & MUF SKÅNE (from. 15/6) Hans Michelsensgatan Malmö Telefonnummer och e-postadresser är samma som tidigare. Nästa nummer Nästa nummer av Blå Skåne har manusstopp den 15/8 och kommer ut runt den 31/8. Bidrag skickas till: alt. 15

16 Posttidning Avsändare: Moderaterna i Skåne Södra Långgatan MALMÖ Förbundsstämma i Ystad Stämmodelegater på väg in. Den 23 april höll Skånemoderaterna sin förbundsstämma i Ystad. På programmet för de ca 200 ombuden stod bl a nytt Skåneprogram, val av förbundsstyrelse och antagande av jämställdhetsplan. Detta var första förbundsstämman för Skånemoderaterna sedan det nya förbundet bildades under I anslutning till diskussionen om jämställdhetsplan, talade skribenten Marie Söderqvist. Hon hade den otacksamma uppgiften att med en dags varsel hoppa in i stället för Susanna Popova, som blivit sjuk. En uppgift som dock klarades med glans att döma av den livliga diskussionen och applåderna. Arbetet med en jämställdhetsplan har drivits som ett projekt sedan ett drygt halvår. Tobias Billström har lett arbetet: -Efter valet 2002 representeras t ex moderaterna i Skånes olika kommuner bara till strax över 30 procent av kvinnor. Vi konstaterade att vi måste bli betydligt aktivare i vårt rekryteringsarbete, säger Tobias Billström. - Vårt arbete grundar sig på alla individers lika värde och rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor vilka dessa än må vara. Konkret föreslår vi bland annat att varje gruppledare i fullmäktige tillsammans med föreningsordföranden tar ansvar jämställdhetsarbetet. Det behövs ett aktivt rekryteringsarbete och att de kandidater som förs fram sammantaget ger en god representation, säger Tobias Billström. Dessutom kommer olika nomineringsinstanser att få statistik över läget, och vi kommer i olika utbildningar att ytterligare belysa vikten av mångfald och jämställdhet i vår representation. - Skånemoderaterna har inför nomineringarna beslutat att: Främst bland kvalifikationer skall sättas den politiska förmågan och förutsättningarna att vara bra företrädare för partiet och väljarna, vilket innebär att kandidaterna sammantaget måste representera en mångfald av kön, ålder, etnicitet, geografisk spridning och yrke. Med detta beslut och med mångfalds- och Marie Söderqvist håller jämställdhetsseminarium. jämställdhetsplanen vill vi ge de moderata nomineringsorganen inom Skånemoderaterna ett bra verktyg i sitt rekryteringsarbete. Också det nya Skåneprogrammet är resultatet av ett längre arbete. Thomas Lantz har lett en grupp där även Pia Kinhult, Anna Palm, Henrik Hammar, Tobias Billström och Tutti Johansson Falk ingått. I gruppens arbete har även Lars Ahlkvist, Erik N Andersson och Carl Johan Sonesson deltagit. Efter att föreningar och gruppledare haft möjlighet att ge förslag, lades ett förslag fram inför stämman. På stämman diskuterades programmets sju avsnitt av vars ett utskott. Utskottets ändringar lades sedan fram för stämmans beslut. Programmet är tänkt att vara till stöd för alla aktiva inom Skånemoderaterna genom att ge en grundläggande inriktning och argument för de frågor vi tror kommer att vara de viktigaste i valet De olika avsnitten heter Ett Skåne som visar vägen, Jobb istället för bidrag, Skåne ska vara ett framtidsland, inte ett bidragsland, Skåne med Sveriges bästa företagsklimat ; Skånsk sjukvård ett möjligheternas område, Utbildning en styrka för Skåne och till sist I Skåne ska Du känna Dig trygg. Programmet tar alltså upp rättsfrågor, jobb. företagande och tillväxt, utbildning och integrationsfrågor. Hela programmet kan Du läsa på Till sist var det också dags att välja förbundsstyrelse. Valberedningens förslag gick igenom i sin helhet: Valda blev alltså Margareta Pålsson, förbundsordförande, Peter Danielsson 1.e vice ordf, Thomas Lantz 2: e vice ordf och Anja Sonesson 3: e vice ordf. Som ledamöter valdes Tobias Billström, Christine Jönsson, Christer Mars, Göran Montan, Gunilla Nordgren, Douglas Roth, Bengt Svensson, Charlotte Wachtmeister, Anette Åkesson, ordförande Moderatkvinnorna, Ingvar Holm, MSS-ansvarig, vice ordförande för Moderatkvinnorna, Mia Böcker, ersättare för MSS-ansvarig Käthe Berggren, Malmö. LA Foto: Martin Fors

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1982 FRAMTID I FRIHET Moderata Samlingspartiets viktigaste uppgift är att säkra en framtid i frihet för Sverige och dess medborgare. Frihet

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer