GoD JUL! Åseby Västergård. Tjuvstarta julen på torget, handla utan stress! Vi har öppet 1:a advent Välkomna önskar handlarna på Torget!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GoD JUL! Åseby Västergård. Tjuvstarta julen på torget, handla utan stress! Vi har öppet 1:a advent Välkomna önskar handlarna på Torget!"

Transkript

1 når över hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 48 onsdag 25 november 2009 årg 17 TORSLANDA TORG VARDAG 9-18 LÖRDAG 9-14 SÖNDAG Adventserbjudande! På Onsdag kväll kl har vi 20% rabatt på alla julblommor! Nyinkommet från Danmark Madame Stoltz zink o glas Välkommen in i din nyrenoverade blomsterbutik på Torget! Tjuvstarta julen på torget, handla utan stress! Vi har öppet 1:a advent Välkomna önskar handlarna på Torget! GoD JUL! Julmarknad med allt som hör till har vi Fre-Sön from 21/11 Cafét är öppet som vanligt. Välkomna till en riktigt God Jul! Åseby Västergård För bokning, menyförslag eller andra frågor ring

2 Jag har haft en förhoppning om att få bli kommunpolitiker i Torslanda kommun i många år. Det är fortfarande möjligt att det kan bli så efter valet nästa år. Om regeringen under januari månad fattar beslutet att Torslanda skall få återbildas till egen kommun så sätter den stora valapparaten igång. Det skall nomineras kandidater för de olika partierna, valsedlar skall tryckas, blivande politiker och tjänstemän skall utbildas och mycket annat. Stöd ges av bland annat av kommunförbundet. När kommundelningsfrågan kom upp våren 1997 efter den massiva kritiken mot Göteborg kommuns fördelningsmodell, som med sina många felaktigheter drabbade torslandaborna extra hårt - och fortfarande gör, så var jag till att börja med mycket kritisk till en delning av Göteborg. Men ju mer jag satte mig in i frågan ju säkrare blev jag att det var det enda rätta. Som egen kommun skulle vi få närdemokrati. Vi skulle få välja våra egna politiker som alla skulle vara torslandabor. Vi skulle själva få bestämma hur Torslanda skall byggas ut, var vägar skall dras och mycket annat. De flesta som är kritiska mot återbildandet har inte satt sig in i frågan utan har oftast felaktiga förutfattade åsikter. De borde sätta sig in i frågan innan de tar ställning mot - eller för. Det senare borde bli resultatet med mer kunskap i frågan. SPELAS ÄVEN- KAN SES PÅ TYR PÅ ÅKER PÅLÄGG SMÅPLA- SKOLLO- T E L I KRUKA NETER KALER K R A S S E LÅD- VIRKE? KAN MAN A S K A R OM MÖTE A V T A L A TIDIGARE MÅSTE VARUHUS LAND- TÅG HA KÄRLEKS- TUNGA E P A FULLT F Ö R A R E STYRKA? DYRBAR METALL- TRENTER M O D KLUMP D VÄXER SPELAR MUSIK- SKREV STADGAR VISSA PIANO? SLÄKT BACH SPELADE RESA BLOMMOR KRÄVER DEL AV LONDON- JESUS FÖR S T I E G I K Ö O S S FEM SPEL LUFT ARTIST SKÖRDAS WEST PÅ SÖDERUT INLEDER DUKEN SATS CENTRALT D R U V K L ASAR A T T RUM I ROM KAN ANSES NEGA- MAN ÅL ENVISA TION I NORR MARKEX- M A E L V I K T I G L PERTER U A NYTTJAR VILO- SKRÄD- PLATS ASTAT DARE T R Å D I N T ÄR R E S O R T ROVA VANTEN ELEKTRO- AKTUELL KÄNNS NYTTIGT NIKFÖRE TID PÅ SKAL TAG U R TIPPEN S T A N K S L G NÄSTAN N U ÖBERG GIFT STORT SOM INOM FULL- BETONG I MÅNEN N ATT A K T I V I TET BE- TALADE NÖD- DRAG LÖV- TIDER EUR O C E R L TRÄDEN A D E R E FLITIGA BLIR KAN SES FISKAR? GAMMALT I VIRKE M U R BLEV K E T I D A R BACKEN? O Å R ELTON OFOG VÅRDA KAN MAN MÄTA SOM FLÖDADE MED KATT DANSK DJUPET TROLL- ATTILA LEDER Ö DOM N I NORR A K T A G VERK K E L A NAMN RAST- KÄNNS OCH ORT PLATS I ÄLDRE L O D A A HUS D R A G BEAR- N O R A BETNING REOLEN TVÅL I ÖVER- REBUS GÅNGS- EMEDAN T T ORS L A N DA STÄLLE V L ÄLDRE HAR SKÖRDE- REVY- H Y L L A N TID A N D PUBLIK R O A T S UT- RINNER ÄVJA SPRIDDA I ÖST G L E S A D N E P R D Y 129:- 100:- 59:- 25:- Hej alla läsare! Nu har det gått tio dagar sedan branden. Tre unga torslandapojkar sitter häktade. Att kvällstidningarna driver sin egen förundersökning kan jag förstå. Att ungdomar i Torslanda spekulerar på nätet har jag svårare att ta till mej. Låt polisen sköta den utredning som behövs. Låt berörda familjer vara i fred. De mår tillräckligt dåligt och behöver inte någon mer som ska strö salt i deras sår. Underbart att se hur en stadsdel sluter upp kring varann när något sker. Stod förundrad när jag hörde vad som redan var uträttat på måndagen efter branden. BROTTSPORTALEN EFTERLYSNINGAR PÅ NÄTET Tre ungdomar är häktade för branden på Torslandaskolan, som väckt mycket reaktioner. Det inkom ett intressant tips som vidarebefodrades till Polisen. Förhoppningsvis kommer fallet att klaras upp. I övrigt rapporteras det om en avställd röd bil som kan vara stulen och stått övergiven sedan över en vecka på ett udda ställe. Läs denna och andra efterlysningar och iakttagelser från Torslanda på Brottsportalen.se Brottsportalens koncept Virtuell Grannsamverkan fortsätter få uppmärksamhet i media, och antalet efterlysningar passerar snart 5000 stycken. I Torslanda finns nu ett trettiotal efterlysningar och iakttagelser, och två uppklarade brott. Bli en brottsförebyggare du med; bli medlem på Brottsportalen och prenumerera på brott så att du kan hålla koll på brottstrender. Tipsa på efterlysningar där du iakttagit något misstänkt och framför allt; berätta om du blivit utsatt för brott. Skall du sälja eller köpa? Varmt välkommen att höra av dig till mig för en enkel och god affär med personlig service! Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Heder åt alla som samverkade på ett så bra sätt. Var på Trulsegårdsskolan när niorna från Torslandaskolan kom dit. Roligt att se vilket fint mottagande de fick. Åter måndag och får telefonsamtal som berättar att någon med hjälp av golfbollar krossat tio rutor på Nordlyckeskolan. Ska vi införa utegångsförbud eller vad ska vi göra? Skadegörelsen skedde natten mot lördag. Som jag skrev förra veckan är det är det någons barn som gjort detta. Föräldrar, vakna någon gång. Under veckan har det kommit in 56 anmälningar. Nämnas speciellt är att två kvinnor ringt på dörren hos äldre människor. Vid första tillfället lyckades den äldre kvinnan få ut sina objudna gäster. Andra tillfället trängde kvinnorna Inför planeringen av en ny högstadieskola m.m. som ersättning för den så beklagligtsvis nedbrunna skolan vill vi från centerpartiet komma med några synpunkter. Vi förutsätter att den nuvarande tomten kommer ifråga. Läget är bra närheten till ett flertal bostadsområden och bra allmänna kommunikationer samt ett antal parkeringsplatser inom rimligt avstånd. Förutom högstadieskola innehöll den nuvarande skolan också en fritidsgård. Härutöver har nämnden nyligen diskuterat planeringen av en ny sådan någonstans inom stadsdelen. Ungdomarna inom stadsdelen har också denna fråga högt på sina prioriteringslistor. Vår uppfattning är att en fritidsgård borde planeras i samband med skolan, men också möteslokaler i varierande storlek. Ett flertal organisationer, bl.a. pensionärsorganisationerna, inom stadsdelen har påtalat behovet av möteslokaler och sig in. Efter det ovälkomna besöket saknade kvinnan sina guldsmycken. Har inget signalement på kvinnorna ännu. Återkommer om detta. Allt för denna gång /CHRISTER geografiskt vore detta en bra placering. Vid införlivningen av Torslanda med Göteborg fanns i införlivningsavtalet också uppförandet av en simhall. En simhall borde därför också kunna inrymmas i en nybyggnation. Ifrågavarande tomt har säkerligen sina begränsningar om man inte ska göra allt för stora intrång på omkringliggande miljö. Men man borde kunna bygga i flera våningar och på så sätt öka utrymmet för olika slag av verksamheter. Behovet av bilparkering för personal borde kunna tillgodoses under marknivå. Vi hoppas att nämnden nu skyndsamt sätter igång med planeringen av ifrågavarande högstadieskola samt övriga lokaler som vi ovan redovisat. För Torslanda och Björlanda Centerpartiavdelningar Rune Thorén ordf Torslanda tel Georg Trulsegård ordf Björlanda tel ~ Torslanda Torg Tel: E-post:

3 Aqua Vera anser det går utmärkt att placera vindkraftverk i Bovik. För det första finns inga planer på att bygga vindkraftverk i Bovik som är en mindre boplats med båthamn. För det andra så upptar installationsytan med säkerhetszoner i stort sett hela norra Björkö om tre 150 meters vindkraftverk etableras. Det är alltså inte bara Bovik som påverkas, utan stora delar av Björkö samhälle och även Källö- Knippla som t ex får sin morgonsol upphackad och ett buller som nästan blir lika påtagligt som i Bovik. Verken med sina roterande delar kommer att synas över i stort sett över hela kommunen och från stora delar av fastlandet. Ska vi då inte kunna offra boendemiljö och natur i Öckerö kommun till förmån för energiproduktion och det faktum att det är billigare att lägga vindkraft på land som Aqua Vera påpekar? Här kan man alltid ha olika åsikt, dels hur stor påverkan är och dels hur stor störning man vill Vecka 48 onsdag 25 november 2009 tillåta på boendemiljön och naturen, en sak ska man dock veta innan man gör ställningstagandet för eller emot vindkraft på Björkö. Vindkraftproduktionen på Björkö kommer inte att ha någon som helst avgörande betydelse för energiproduktionen i landet och ersätter inga kärnkraftverk eller vår huvudsakliga elproduktion som består av vattenkraft och kärnkraft. Lite siffror från Energimyndighetens hemsida: Den totala inhemska elanvändningen var TWh. Detta täcktes av elproduktion från vattenkraft med 68,3 TWh, kärnkraft med 61,3 TWh och från elproduktion i samband med fjärrvärme 7,7 TWh, samt annan elproduktion 6,7 TWh. Vindkraftproduktionen gav 2,0 TWh. År 2008 nettoexporterade Sverige 2,0 TWh (alltså lika mycket som vindkraften snurrade ihop). För 2011 räknar man med en nettoexport på 14 TWh. Vindkraften år 2011 kalkyleras ge 4 TWh. Idag finns c:a 900 vindkraftverk i Sverige. Vindkraft är och förblir ett komplement till andra kraftkällor och detta beroende på reglersvårigheter och det faktum att energitätheten i vinden är låg i sammanhanget elkraftproduktion. Vindkraft är också vårt dyraste energislag och snurrar inte utan bidrag. De tre verken på Björkö skulle omräknat till TWh producera ca 0,02 TWh, eller 0,14 promille av vårt elbehov i landet. Mot bakgrund av detta tycker jag det är i allra högsta grad oklokt att miljöförstöra stora delar av kommunen för ett politiskt mål att bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Det kan inte ligga i Öckerö kommuns innevånares intresse att ta på sig den bördan för ett så litet utbyte. Landbaserad vindkraft har hamnat i skamvrån och protesterna runt om i landet från folk som får sina miljöer förstörda tilltar, många politiker börjar nu tala tyst om landbaserad vindkraft. Det har blivit fult med landbaserad vindkraft och problemet är dessa gigantiska verk som från början var tänkta för placering i havet och som nu kommit till bebyggda områden. Här får exploatörerna och okritiska kommunpolitiker ta på sig ett stort ansvar. Felplacerade verk gynnar inte vindkraftens fortsatta utveckling utan bidrar troligen till vindkraftens avveckling. Nätverket Bevara Björkös Natur genom Peter Westerdahl, tekniker och boende i Bovik I förra numret av Torslanda-Tidningen fanns en artikel som handlade om Öckerö kommuns vindbruksplaner. Tyvärr råkade bilden bli felvisande. Vindkraftverken är i fotomontaget avbildade högre än de kommer att vara i verkligheten. Redaktionen beklagar misstaget. Vad håller stadsdelsförvaltningen på med? Hur kan ni så där utan vidare stänga fotvården, är det så dåligt ställt i Torslanda? Då kan väl ni med era stora löner minska dem med kronor i månaden. Det kanske skulle räcka till fotvården. Och vem var det utav partierna som kom med detta förslag? Kan vi alla kunder till Kristina på fotvården få reda på detta? Besvikna pensionärer genom Solveig Strandell Lördagen 7/11 fick vi tacka av våra underbara tränare Patrick Engdahl, Peter Carlsson och Peter Skoog på Oakleys. Rosor är röda och Torslanda mè Alla tränare efter er kommer hamna i lä Tre musketörer, ni beredde väg för nya mål Gjorde oss till ett damlag av redigt stål Med er hjälp frön vi sådde Nya höjder och resultat vi nådde Goa gubbar med huvudet på skaft Och ni mycket tålamod mé oss haft Skämt under bältet och snusk i mängder Att inte alla skämt går hem, det är sådant som händer Underbara killar och tränare av hög rang Ni måste glömma alla gånger vi offside sprang Minns våra glada och härliga stunder Utan er, vi tror vi går under Nä, nu ska vi inte överdriva här Men vi kommer sakna er väldans, jag svär En plats i vårt hjärta ni alltid kommer ha Nu hurrar vi för er, hipp, hipp hurra! Kramar från TIK Damlag via Rebecca Tapper Visa oss ditt hem och gör en riktigt bra affär! Amhult Hjuvik Hjuvik LIVSKVALITET OCH STIL! Gossbydal CHARMIGT BOENDE FÖR DEN LILLA FAMILJEN! VÄLPLANERAT PARHUS MED SOLIGT LÄGE I HJUVIK UNDERBAR UTSIKT MOT HJUVIK OCH SKÄRGÅRDEN Dax att sälja? HJUVIKS MARINA Hamnfyrsvägen 3 Tel *Ring eller maila för tidsbokning

4 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Vidare har vi bett om ett svar kring egna visioner för Torslanda. Medvetet har vi önskat att svaren skall vara kortfattade - i några fall har vi därför tvingats korta ner texterna. Mats Wiséhn har påpekat att hans svar bygger på hans åsikter som Folkpartistisk politiker i Torslanda, inte som ledamot i Torslanda stadsdelsnämnd. V har för tillfället inte någon egen representant varken som ordinarie ledamot eller ersättare i stadsdelsnämnden. Vi har därför vänt oss till Ylva som valdes in som V-representant, men senare gått ur partiet. URBAN JANSSON - Vi samlar in namn som skall skickas till regeringen, berättar Lennart Bjärknemyr. Vi räknar med att frågan kommer att avgöras runt årsskiftet och torslandabornas inställning är avgörande. Insamlingen startades i lördags i Amhult. Trots att många hade bråttom så stannade de till för att skriva på. På några timmar fick 4-5 representanter för Nätverket för Torslandas framtid in hundratals namnunderskrifter. Endast ett fåtal ville inte skriva på. - Det känns givetvis bra att känna stödet, säger Bengt Welin. Speciellt att så många nyinflyttade skriver på direkt eller efter några frågor. En nyinflyttad från Frölunda berättade i samband med att han skrev på att tidigare har han kallat sig för göteborgare men sedan han flyttat till Torslanda kallar han sig torslandabo - Ganska många var förvånade, för dom trodde Göteborgs Kommunfullmäktige hade avgjort frågan slutgiltigt, med att säga nej. De visste inte att det är Regeringen och kommunminister Mats Odell som kommer att besluta om att Torslanda kommun ska återbildas, avslutar Johan Grundén. BW

5 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Nyhetens behag är stort och man pratar nu om att sociala medier ska ersätta den traditionella marknadsföringen är det så? Temat för företagarföreningens andra medlemsmöte blev kort och gott Mingla utan megafon - ett snack om sociala medier. Torslanda Företagarförening höll den 20 november sitt andra medlemsmöte och inbjuden talare var Mattias Åkerberg som till vardags jobbbar som copywriter på reklambyrån Valentin&Byhr i Göteborg, och jobbar med kunder som Världskulturmuseet, Volvo Lastvagnar, Vetenskapsfestivalen och Business Region Göteborg. Mattias skriver också bloggen Please copy me, som i februari 2009 blev framröstad till Sveriges bästa marknadsföringsblogg. Genom bloggen och sitt engagemang på bland annat Twitter och Facebook är Mattias idag en auktoritet inom användandet av sociala medier. Mattias föreläsning lockade fram många skratt och frågorna efter hans anförande var många. Varför ska man bry sig om sociala medier? Du ska bry dig för att det ger dig feedback från dina kunder, nyheter, skapar relationer, ger dig en röst och är en arena för att få ut ditt budskap. För att lyckas med sociala medier som företagare behöver du ha en strategi, frigöra resurser som kan skriva, skydda ditt varumärke, lär av andra och våga experimentera. Tjugotalet medlemmar hade slutit upp denna novembermorgon. Torslanda Företagarförening växer och sedan föregående medlemsmöte har 10-talet nya medlemmar anslutit sig. Medlemmar som betalt sin medlemsavgift finns nu utlagda på föreningens hemsida. Föreningens sekreterare, Magnus Eriksson, informerade om att föreningen försöker få till stånd ett möte mellan fastighetskontoret och andra berörda markägare inom Amhult etapp 2 för att diskutera hur de ser på framtiden. Detta var ett önskemål som kom från medlemmarna vid förra medlemsmötet. Som ett led i att bli en tydlig röst för Torslandas företagare har styrelsen träffat stadsdelsförvaltningens chef, Stig Santa, och informerat honom om föreningen. Stadsdelsförvaltningen är mycket positiv till Torslanda Företagarförening och ser gärna ett samarbete mellan kommunen och föreningen. Stig Santa ser bland annat en möjlighet till att jobba tillsammans med föreningen för att få ut ungdomar på praktikplatser i Torslandas näringsliv. Genom att vara med och bidra med praktikplatser kan vi tillsammans med kommunen skapa en ljusare framtid för våra ungdomar här i Torslanda säger föreningens ordförande Andreas Andersson. Vi kommer att diskutera detta i föreningens styrelse då det känns som denna fråga ligger helt i vår linje med att bidra till ett attraktivt och aktivt Torslanda, fortsätter han. Nästa medlemsmöte äger rum den 16 december kl 18:30 hos Do & ReDo. Ägarna av butiken kommer då att dela med sig av sina erfarenheter av att driva butik i Torslanda. Utöver detta blir det även information om den nya kassaregisterlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Läs mer på föreningens hemsida www. torslandaff.se MAGNUS ERIKSSON Läge för förändring? Från ett läge till ett annat GATUGÅRDEN TREVLIGT VÄLPLANERAT RADHUS 122 kvm med tre bra sovrum och stort vardagsrum. Solig trädgårdssida med altan. Bekvämt boende i barnvänligt område med goda kommunikationer. PRIS: kr/bud ADRESS: Vårbäcksvägen 3b VISAS: tor 26/11, sön 29/11. Ring för bokning! MÄKLARE: Ulla Arsenius SMS:A till AMHULT ETT STENKAST FRÅN TORSLANDAS GOLFBANA 3:a om ca: 70 kvm. Vån. 2/2. Färdigställd Läckert kök med rostfria maskiner och utgång till en härlig balkong.två bra sovrum Inkl. p-plats. PRIS: kr/bud MÅN.AVG: kr. ADRESS: Norra Lysevägen 15 VISAS: Ring för visning! MÄKLARE: Per Lind SMS:A till NU BJUDER VI PÅ ENERGI- DEKLARATIONEN! TECKNA FÖRMEDLINGSAVTAL MED OSS 1/3-31/32009, SÅ TAR VI KOSTNADEN FÖR ENERGIDEKLARATIONEN. (ORD. PRIS CA 5 000:-). 1/10-31/12, ERIKSBERG 3:A - LJUST OCH HÄRLIGT BOENDE! Mycket fin 3:a en trappa upp med genomgående hög standard. Stort vardagsrum som är integrerat med matplatsen. Kök med alla bekvämligheter, två sovrum. PRIS: kr/bud MÅN.AVG: kr. ADRESS: Norra Skeppspromenaden 1 VISAS: Ons 25/11. Ring för bokning! MÄKLARE: Carola Ragnhem SMS:A till ERIKSBERG CHARMIG TREA MED STOR UTEPLATS! 69 kvm i mysiga kvarter på Lindholmen. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Två rymliga sovrum samt helkaklat badrum med praktisk tvättavdelning. PRIS: kr/bud MÅN.AVG: kr. ADRESS: Lindholmsvägen 15 VISAS: tis 1/12, ons 2/12. Ring för bokning! MÄKLARE: Carola Ragnhem SMS:A till ERIKSBERG NY LÄGENHET PÅ VÄSTRA ERIKSBERG Läcker 2:a om ca 76 kvm med ett fantastiskt läge intill bockkranen! Nyproducerad och färdigställd under Luftig och tilltalande, öppen planlösning. PRIS: kr/fast pris MÅN.AVG: kr. ADRESS: Ostindiefararen 63 VISAS: Ring för visning! MÄKLARE: Carl-Johan Billing tel SMS:A till ERIKSBERG OSLAGBART BOENDE I ERIKSBERG På våning tio av tretton återfinns denna fantastiska 3:a om ca 89 kvm. Ljus, nyproducerad med stilrena material. Öppen och luftig planlösning. PRIS: kr/fast pris MÅN.AVG: kr. ADRESS: Ostindiefararen 53 VISAS: Ring för visning! MÄKLARE: Carl-Johan Billing tel SMS:A till STÖRST I TORSLANDA AMHULTS TORG TELEFON:

6 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Torslanda-Tidningen var bland de första på plats och såg att den friska nordanvinden, som blåste in ett hål i skolans pelletssilo, skapade glödande flagor som yrde runt. Vi ringde då räddningstjänsten som upplyste att de redan fått ett larm och att en styrka var på väg. Räddningstjänsten i Storgöteborg kom snabbt på plats. De bedömde läget som lugnt och att det inte fanns risk för att branden skulle sprida sig till omgivningen. Pelletsen användes som värmekälla till skolan. Det är i skrivande stund emellertid oklart vad som fått bränslet att brinna. Självantändning är ett möjligt scenario eller så var det en efterdyning av storbranden som har legat och pyrt och som fick fart i den hårda vinden. Brandmännen gjorde hål i silon för att lätta på trycket där inne och släppa ut eventuell rökgas. CONNY ÅQUIST Vi har blivit väldigt väl mottagna här, säger Karin Hesselbom Wilson, tidigare lärare på Torslandaskolan. Rektorerna Marie Sköld och Laila Sleipnes på Nordlyckeskolan konstaterar att det än så länge har fungerat över förväntan. Alla har dragit sitt strå till stacken för att situationen ska bli så bra som möjligt. Gamla elever, skolor och företag har skänkt böcker och material. Ordspråket i nöden prövas vännen känns verkligen passande. Det viktigaste är att eleverna från Torslandaskolan känner sig hemma här och vi gör vad vi kan för att tillvaron ska bli så nära på normal som möjligt, säger Laila. Men riktigt som vanligt är det inte. På åttornas schema är det enbart eftermiddagslektioner och dagen börjar med lunch i restaurangen, som fått förstärkning i form av Hans Einemo, kock på Torslandaskolan. Karin berättar att några lärare måste åka emellan skolorna där eleverna är utspridda, men själv drabbas hon inte. Istället har jag fått släppa mina nior till andra lärare. Det tjoas och tjimmas kring pingisbordet i entrén, som är en naturlig samlingsplats. Här umgås både nya och gamla Nordlycke-elever. Fredrik, David, Marcus och Niklas drabbades i branden. Det är bra att vi slipper åka in till stan. Det kanske vi hade fått göra annars. Men det är ändå inte kul, säger David. Karin nämner att det känns som att åttorna har drabbats hårdast. Niorna har ändå gått klart högstadiet snart och sjuorna hade ju nyss börjat. Åttorna är liksom mitt uppe i det med första betygen till jul. Alla ämnen har fått minskad tid för att få schemat att gå ihop. Anna, Ester, Sofia, Matilda och Isabelle märker stor skillnad på ljudvolymen på skolan. Jag har huvudvärk när jag kommer hem, säger Sofia. Annars har de inte drabbats. De har sitt vanliga schema, men några lektioner har bytt salar. Än så länge har ingen annan lösning arbetats fram, men som provisorisk lösning är lärarna och rektorerna överens om att detta blev så bra som möjligt. Rektorerna på Torslandaskolan, Marie Berg och Hans Persson vill framföra ett stort tack till de skolor som mottar elever. MATILDA OLSSON Ny katalog! Priserna avser resa från Malmö. Rabatten är avdragen. Scandorama firar 30 år i Europa! 30 år Jubileumsresan 16 dagar, från 9 995:- Boka tidigt-rabatt t.o.m 8/12-09: Upp till 1000:- Franska kuster 13 dagar, från 8 195:- Jalta & Odessa 9 dagar, från 9 195: Emilia Romagna 9 dagar, från 4 795:- Missa inte Scandoramas julkalender! RESOR I EUROPA 2010

7 torslanda krysset Långlördag kl Kom in pyssla under långlördagen. Helt kostnadsfritt. Ta med dina saker hem! kl Vik en stjärna i papp kl Tomteverkstad för barn Fler härliga pysselerbjudanden i butiken hela dagen. Välkomna! DIN KREATIVA BUTIK Må-fre: lördag: Tel take-away Ga. Flygplatsvägen 1, vid Torslandakrysset Hängmörat gourmetkött Ljuvliga ostar Äkta medelhavsdelikatesser Närproducerat & ekologiskt Hemlagat Välkommen till den nya tidens vårdcentral! Kinesiskt - Thailändskt - Svenskt A la carte - SUSHI TORSLANDA LÄKARHUS OCH BVC HOS OSS FINNS Gamla Flygplatsvägen 4 Öppettider helgfria vardagar kl Tel / Avhämtning Thai- & Kinamat SUSHI Även abonnering flygledarev Dagens Lunch Mån - Fre Tel Hos oss gäller Idrottsrabatten Ledig lokal centralt! Torslanda krysset 135 kvm. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer! TIPP FASTIGHETS AB Flygledarevägen 1 Telefon / F A S T I G H E T S A B TORSLANDA PIZZERIA ADVENTSFROSSA TORSDAG & FREDAG gäller EJ förmedlingar, binderier & beställningar Flygledarevägen 3C, Torslanda Färgspecialisten i Torslanda Alla vägar bär till krysset! Från Torslanda Torg Från Amhult Knutpunkt Torslandakryssets busshållsplats Från Göteborg

8 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Skärgårdsmarknad Vi gör en ny hemsida och förbereder för de fyra stora turistmässor som är under vinterhalvåret, säger turistbyråchef Sandra Osberg upplysningsvis. Mässorna Sandra pratar om är Båtmässan, Turistliv i Oslo, Ferie för alla i Danmark och Turistmässan i Göteborg. Men det är fler saker än så i görningen! En ny turistbroschyr över vårt område görs i december så för att komma med i den är det nu dags att höra av sig till oss. Mer närliggande är annars Skärgårdsmarknaden som turistbyrån naturligtvis laddar för. Då skall vi ha tomtestuga här i lokalen, för hit kommer tomtemor och tomtefar. CONNY ÅQUIST SEASIDE på Björkö Från 27 nov lunch 295:- Fredag/lördag 475:- Söndag 375:- Julbord & salta bad 620:- Turistbyrån finns i Hönö Klova hamn året om Se vår hemsida för restauranger, boende, sevärdheter och evenemang Tomtestuga november kl se tider för julbussen från burö och Taxibåten

9 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Det jäser av liv på den lilla Kompassenskolan. Här går cirka 130 tomtenissar och tomtenissor i klasserna F-5. Hela skolan har nu förvandlats till tomtens verkstad eftersom de deltar i ett projekt som går ut på att skicka iväg julklappar till några fattiga länder. Tomtemor Lisbeth Dahlström är en av lärarna som jobbar med paketprojektet som skall ge fattiga barn en glad jul. Detta är frivilligt men alla vill vara med. Skolan har gjort det här i tre års tid och vi är den enda skolan i Öckerö kommun som är engagerade i projektet. Varje julklapp skall innehålla exakt samma saker för rättvisans skull. I paketen finns bland annat ritblock, kritor, tablettask och tandborste. När klapparna är inslagna läggs de ner i banankartonger och körs iväg till Göteborg för vidare transport. Barnen här tycker detta är viktigt och det känns bra. Kompassen stöttar dessutom en skola i Uganda. Öckeröbarnen får alltså tidigt lära sig empati och känna på den tillfredställelse goda gärningar ger. CONNY ÅQUIST Däckservice Hönö AB månd torsd 9 18 fredag 9 16 Andvägen 1 Tel Hönö Mobiltfn-Jour lunch Däckförvaring Tidsbokning Snabb service Snabbare än att åka till stan!

10 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Hus är människans boningar. De är därför starkt förknippade med vem som bor där och på något sätt är det som om den mänskliga själen delvis överförs till gamla och inbodda hus. Det är därför som det är så svårt att uppnå en atmosfär i ett nybygge, trivseln kommer så att säga med åren. Mycket av tidigare inredning var slängd när vi köpte huset 2002, säger Kicki, som gjort jobbet tillsammans med sin man Joakim. Båda två arbetar i byggbranschen så det ligger nära till hands att även på fritiden syssla med projekt av denna typ. Ibland blir man så trött på renoveringen men det har varit roligt också. Vi har lagt all fritid men lejt bort en del så att der blir hanterbart. Utsidan är inte riktigt klar. Nästa delar att ta tag i är taket och skorstenen. Hur gammal villan i hamnen är vet väl ingen riktigt men när makarna Kicki och Joakim Nyman började renovera hittade de tidningar från En notering säger att bostaden uppfördes 1896 av Per Larsson Bonde från Smögen och Charlotta Rabe från Björkö. Längre fram i tiden, 1911 närmare bestämt, köpte Kickis gammelmorfar och gammelmormor, Ernst och Lotten Edvardsson, huset. På 1920 och 30-tal var bageri- och speceriaffärsverksamhet inhyst i bottenvåningen. Och de senaste decennierna har alltså nuvarande ägarinna levt här. Jag bodde i många år tillsammans med min mormor, Sonja Edvardsson, jag uppe och hon nere. Renoveringsarbetet började 2005 men det gick inte på räls, ett gammalt fotografi förändrade allt! Det satt plåt utanpå eterniten. Vi bytte till ny plåt men rev ner allt och började på nytt när vi kom över ett gammalt kort och fick se hur fint huset var med träpanel. CONNY ÅQUIST WEBSHOP DYGNET RUNT Beställ på nätet Betala på nätet -10% rabatt på weborder När du har tid Gå före kön Hämta eller vi kör ut Snabbt, enkelt & effektivt Ursäkta röran Vi utökar & bygger ny uteavdelning samt fler p-platser Vi hjälper Dig vid alla tillfällen - boka tid så sitter vi ner & ser över dina önskemål Blommor i sorgens stund Gravsmyckningstider! Smycka graven mer personligt & lite annorlunda. Få inspiration av våra nya gravlyktor och gravsmyckningsdetaljer. ÖPPET Lördag 31/10 kl Blomsteraffären med det lilla extra Välkomna till Öckerö Hamn Tel: ÖPPET: Vard: Lörd: Vardagar lunchstängt Hjärtligt välkomna önskar Ing-Marie & Anna Julklappstips! Nattlinne 349:- Morgonrock 599:- Julbord Fisk & skaldjursjulbord dagligen 495:- Jullunch Dagtid erbjuder vi större sällskap julbuffé 299:- 23 november - 20 december Boka redan nu! Fira Nyår på Tullhuset Välkomstdrink - 5 rätters nyårssupé - Bubbel på tolvslaget 495:- pp Önskar du dessutom övernatta i dubbelrum på Hönö Hotell tillkommer 350:- pp (inkl. ankomstmacka och frukost) Skärgården i Advent november kl Köket öppet tll båda dagarna Underhållning Pedda & Martin Hönö Hotell Traditionellt julbord vissa med underhållning Familjejulbord Lönefredag direkt efter jobbet kl Fira Nyår hos oss Sov in det nya året hos oss tel

11 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 LINNEVÄVERIET 20% rabatt på alla ställbara sängar året ut! 7876:- JUST NU! 14164:- JUST NU! Slingan runt Jungfruviken och Engelsmännens hage i den sydöstra delen av Hönö är alltid välbesökt. Här möter man vandrare, hundfolk och motionärer när som helst under dagen. Det hela började med att jag irriterade mig på uppeldade enbuskar som låg runt om kring här, säger Björn Zachrisson när vi går och tittar runt där han och ett gäng frivilliga har röjt. Jag och ett gäng, det var bland annat Lennart Olausson, Lennart Jonasson, Gösta Corneliusson och Hasse Larsson var med. I snitt var vi nog fyra man här som jobbade tre dagar per vecka. Ursprungligen använde männen sina egna redskap, betalade bensinen till maskinerna och så vidare därefter fick de hjälp av kommunen, men nu har deras insatser avstannat. Björn misstänker att det fattas pengar. Vi hade jättetrevlig men har tröttnat när kommunen inte hakar på och fortsätter. Tanken var att de skulle ta över och orsaken till att vi började med det här var för att det skulle bli lättare för dem att fortsätta. Björn har dock fått mycket positivt beröm för det han och de andra gjorde. Vi har bara fått rosor. Många kvinnor har kommit och sagt att det är bra att vi öppnar upp landskapet. Man skall ju inte vara rädd bara för att det är alltför tät vegetation längs slingan. Männen, som arbetade frivilligt, fällde massor av träd, röjde vid den gamla dammen och Björn planterade dessutom en del växter som backsippor och gullvivor. Det finns en i systemet inbyggd samhällelig motsättning i det att vi har en stor och omfattande arbetslöshet samtidigt som oerhört mycket arbete behövs utföras. Motionsslingan visar på ett exempel vad som kan göras om de styrande bara vore beredda att sätta folk i arbete, uppgifter saknas sannerligen inte. Gösta Gillholm, verksamhetsansvarig på kommunens avdelning för Kultur och Fritid säger: Det hela var ett EUprojekt på olika öar och förhoppningarna är att det kan fortsätta. Att kunna göra det är emellertid en personell- och pengafråga. Just nu är vi på Björkö och jobbar med att tillföra stora mängder grus på slingan som förstördes i ett regnoväder. Det är OSA-laget som jobbar med det. Förhoppningsvis kan vi fortsätta röja på Hönö men det är svårt driva det ibland så vi får göra jobbet successivt. CONNY ÅQUIST Plastgran, 210 cm. Ord. 449:- 299:- JUST NU! 17996:- JUST NU!

12 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Men vi saknar en trattgrammofon. En sådan vill vi ha, så om någon bland Torslanda-Tidningens läsekrets kan skänka eller deponera en här vore det tacksamt, säger Lennart Olsson, eldsjäl i föreningen. Idén kläcktes för många år sedan men det är alltså först nu som man gått från ord till handling. Ett gäng gamla snickare har iordningställt ett rum för samlingarna så till sommarsäsongen finns alltså en ny begivenhet på Öckerö hembygdsgård. Rännet låg bara för fäfot när vi kom på att det skulle passa för detta men vi tar inte bort något från den gamla lagården utan allt ryms. Föreningen har nämligen hundratals gamla stenkakor och massor av radioapparater att visa upp, poängterar Åke Gustavsson, en av föreningens guider. Bland sakerna som skall ställas ut finns en tv från 1953, radiogrammofoner av olika storlekar och modeller samt mycket mer. Men som om den nya radiooch grammofonavdelningen inte skulle vara nog så har föreningen redan börjat planera för ett nytt garage. Saken är den att i samlingarna finns två brandbilar, en från 1935 och en från 1970, med tillhörande motorsprutor. Nu skall ytterligare en bil deponeras här, en Volvo av droskmodell från 1953, och då krävs ännu ett garage. Det fina med den här föreningen är att skall något göras så ställer folk upp. Bygglovet är redan klart så det blir ytterligare attraktioner här framöver, säger Lennart Olsson nöjt. CONNY ÅQUIST Luncher vardagar Franses Restaurang, Klova Hamn Västra Vägen 11, HÖNÖ Tel ,

13 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Ta färjan till friheten & njut av havets julbord! Höstens första möte i Bohusläns Hembygdförbunds arbetsutskott hålls av tradition hos någon av medlemsföreningarna och i år ställdes alltså kosan MINYMO FRANSA KIDS DESIGUAL KIDS NAME IT VERO MODA till Hönö. Första anhalt var Hönö hembygdsgård, där Hans Taremark tog emot med kaffe och Hönökaka. Därefter besökte gruppen Fiskemuséet där Lars Nordenberg och Dag Edvardsson guidade. Här fick arbetsutskottets medlemmar information om att cirka besökare årligen kommer till muséet och att människor från 28 nationer besökt deras X-TRA PRISER & FYNDSTÄNGER I HELGEN! lördagar utställningar. Även Öckerö har fått besök av tidningen Bohusarvet. Det var vid samma tid fast året innan, då en stor artikel beskrev huset som kallas Hildas. Hela Öckerö kommun är en turistmagnet av stora mått och hembygdsgårdarna samt fiskemuséet bidrar till detta i högsta grad. CONNY ÅQUIST ALLA YTTERPLAGG & STÖVLAR 50% FAMILJE JULBORD Tomten kommer, klappar till barnen Söndag 29 november & söndag 6 december Kl Pris: 395 kr/vuxen - 90 kr/barn upp till 12 år JULSHOW med BAS EDIT Lördag 28 november & lördag 5 december Kl Pris: 395 kr/vuxen Endast showen pris: 100 kr. Bordsbeställning alla dagar! Övernattning samt frukost från 350 kr. Välkomna! 5 år i Hönö Klåva! Det firar vi med 20% på allt i hela butiken! Gäller torsdag-fredag Varmt välkomna önskar Marie & Rebecca Hemtrevnad Hamnen i mysiga Hönö Klåva Mån-fre 10-18, lör Långlördag COPENHAGEN Björkö Hotell

14 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Föreningen drogs igång 1991 av eldsjälen Sture Olofsson. Vi startade en kurs på Brattebergsskolan och så blev det en förening som naturlig följd härav. Nu har föreningen 158 medlemmar. Hans Taremark är en av dem. Släktforskning är en del av den lokala kulturen så det är inte så konstig att vi håller till här på biblioteket. Vi hjälper varandra på ett ömsesidigt sätt. Hans har hittat en speciell gubbe i släkten, 11 generationer tillbaka i tiden, en företagsam man vid namn Erik Larsson. Erik var från en gård på Hönö Röd. Han fiskade och fraktade timmer mellan Uddevalla och Stralsund på 1660-talet. Sommaren 1666 stannade han till vid krogen på Kalvsund. Vid samma tillfälle var Torslandas präst här för att predika. Prästen och Erik festade till varpå prästen mördade Erik. Tings- och Hovrättens protokoll finns kvar. Prästen fick villkorligt dödsstraff, vad nu det är, och blev placerad på Bohus fästning. Ja, mycket märkligt kan man få reda på om sina anfäder men det finns även andra aspekter enligt Hans Taremark. Det blir en samhörighet med de andra forskarkollegorna. Själv har han fått ihop 4500 namn på släktingar, mycket tack vare datorn. Annars finns de gamla kyrkoböckerna på landsarkivet och de går tillbaka till 1600-talets mitt, minns att Bohuslän blev svenskt först 1658! Äldre böcker måste därför sökas i Köpenhamn eller Oslo. Tack vare sillperioderna stannade många kvar i skärgården mellan upp- och nedgångar varför männen ofta hämtade sina fruar från inlandet. Detta är alltså en skillnad från till exempel Småland, där många emigrerade. För den som själv skulle vilja släktforska har Hans Taremark ett antal handfasta råd. Börja med att prata med dina äldre släktingar först. De sitter inne med den moderna historien. Därefter kan du gå vidare med domböcker, ut- och inflyttningsböcker, bouppteckningar och så vidare. Efter kort tid blir det så många släktingar att man behöver ha ett program för att få en överblick över det hela. Notera dessutom alltid var du funnit uppgifterna, för blir det fel någonstans så fortsätter det. Och sist, men inte minst, gå gärna kurser. För kom ihåg, tack vare datorer är det mycket lättare att släktforska nu än för bara 15 år sedan. CONNY ÅQUIST 20% på alla broderier Gäller tom 28/11 EXTRA öppet 28/11 kl Öppet mån-fre 14-18, lör MAUDS GARN Sandlyckev 37 Hönö Klåva tel: Hyr - vi kör ut! aluminiumrullställning minigrävare markvibrator bobcat cementblandare berg- och betongborr el-handmaskiner färgborttagare släpkärra motor- och röjsågar pumpar m m Sjöentreprenader och sjötransporter BJÖRKÖ MASKIN NY BUTIK 3 DECEMBER! Dam- & herrkläder Inr I marin stil Öppet: Tors - fre 10-18, lör Utsiktsvägen 3 Hönö. Smygpremiär under Skärgård i Advent 28 & 29 novembe vi tillfälligt på Västra vägen 45 (Fd. Jonassons Bageri). Missa inte vår na premiärerbjudanden! JULMARKNAD NOVEMBER KL Stekt sill, kaffe, marsipan, fiskdamm, lotterier, utställare mm. Välkomna! Hönö Klåva Hamn. Telefon INREDNING UNDERKLÄDER & HÅRVÅRD under samma tak. Bra erbjudanden på LANZA under skärgården i Advent! Hönö Smörgåstårtor Fest och sammankomster hemma eller i lokal Vi fixar allt det du behöver! Mat & dryck, glas & porslin OBS! Ring minst 2 dagar före beställning. Även sön- & helgdagar Låt inte julstressen ta över! Ge bort ett presentkort med omtanke! Stress - Huvudvärk - Magkatarr PMS - Knäproblem - Obalans Osteopat D.O. Gudrun Unander Tidsbokning

15 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Anna-Stina Wettersten är en av de bitna. Hon började redan på 70- talet rota i luntor från anno dazumal. Min pappa kom då hem med ett gammalt papper med släktforskning över min farfars sida. Jag skrev av pappret, det tog hela natten, och därefter var jag fast. Senare började Anna- Stina även med sin mors sida. Mest är det vanligt folk som fiskare och så vidare hon hittat men en del märkvärdigheter dök upp när hon forskade på svärdotterns släkt. På Hälsö fanns ett dykeribolag där en av hennes släktingar jobbade och det är ju tidigt eftersom de var på 1800-talet. Och på min mans sida är vi inne på vallonerna. Det som är roligast tycker Anna-Stina är att se hur människor levde förr i tiden. Hon är nu tillbaka på 1500-talet, för så länge har släkten bott här ute. Tack vare hjälp av andra har jag kommit långt. Det finns otroligt mycket att hitta. Men mitt råd är att inte bara leta årtal utan studera hur de hade det, det vill säga allt runt om. CONNY ÅQUIST Sveriges välstånd är av sent datum. Det var först efter senaste världskriget som landets innevånare har fått det riktigt bra, något som är lätt att glömma av. Historieprofessor Dick Harrison fick vid ett tillfälle frågan om i vilken tidsålder han skulle vilja leva om han kunde välja. Hans svar är mycket tankvärt: Så nära nutid som möjligt. Det var fruktansvärt för folk förr i tiden. CONNY ÅQUIST Skärgården i advent. Många fina julklappserbjudanden. Vårnyheter på väg! Öppet: Lördag söndag november kl Klåva Hamnväg 10 b Hönö Tel: Hemtrevnad

16 5k $hi -8&^1# )4+,423 NCLBPSNQ JGRCP.PGEGL?J JGEFR 2 )DP NPGQ JGRCP,?V IwN FSQFiJJ /?LR RGJJIMKKCP KCB 3<:B8EJ <I9AL;8E;<E =IZE $]\ /4-2"']#$+.23 )DP NPGQ IE 3?AI?JJ? LG QMK T?P KCB MAF P?BC KCB MQQ SLBCP DwPCEiCLBC TCAI? $]\ *.*3 2*(-* 2$- /2&1(+)$1 # )DP NPGQ IE

17 *wn JHSQPGBi M AF Qi DiP BS CL C VRP? Ni IwNCR 5gP BC 249k 2.%(- +)421(#^ 2MDGL? A gyv\ dx] h cyv\ W_ jyzg k^ e \a \\ dx] ezeevg`v` dg e k gi Ó cv _jaidg\ `a &&Å&*# K a`dbcv /.+ 15]32* JGRCP NPGQ #CJGI?RCQQBGQICLQ wnncrrgbcp TCAI?,iL DPC JwP QwL &?KJ? %JWENJ?RQT 3CJ UUU K?VGRMPQJ?LB? QC K^ gzhzgkzgvg dhh [ g haji[ gh a_c^c\ dx] ZkZcijZaaV ignx`[za# Eg^hZgcV \ aazg '*$&&Å'.$&& k )- '%%.! h a c\i av\gzi g X`Zg! e BVm^ >86 HidgbVg`cVY#

18 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 På vår familjesida har vi möjlighet att ta emot begravnings-, tack- samt minnesannonser. Samtliga dessa annonser förmedlas genom begravningsbyråer. Familj (60:-) Uthyres (40:-) Säljes (40:-) Sökes (40:-) Köpes (40:-) Övrigt (40:-) Text: Beloppet i jämna pengar tillsammans med beställningen skickar du så att den är oss tillhanda senast fredag, till: Torslanda Tidningen, Flygmotorvägen 3, Torslanda. Om foto önskas i retur, bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Familjannons mottages även via e-post; Bifoga högupplöst foto för bästa kvalitet. Glöm ej fakturaadress. Kupongen insänd av (ifylls endast vid familjeannonsering): Namn... Adress... Postnr/Ort... Telefon... Vinnaradress av tårtan om annan än ovan: Vår roll är att visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. En stund som blir personlig, ger hopp och ett ljust minne inför framtiden. Anders Levin Representant - Öckerö tel ÖCKERÖ - Saltarsviksv. 3 tel dygnet runt Vi finns, om du behöver oss Med personligt engagemang hjälper vi dig med allt för en stilfull och värdig begravning. Varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även hembesök om du vill och har jour dygnet runt. TRYGGHET OMSORG KOMPETENS Bouppteckningar Testamenten Juridisk rådgivning Även Hembesök Hjalmar Brantingsgatan 13 Tel: JOHAN EKSTEDT Personligt bemötande dygnet runt Västra Vägen 9, Hönö ANDERS JOHANSSON

19 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 I Torslanda finns 2513 röstberättigade från årskurs 5 till och med gymnasiet. Av dessa röstade 1283 ungdomar, vilket betyder 51 procent. Två från det tidigare ungdomsfullmäktige omvaldes och fem nya kom till. William, Paula, Johan, Julia och Jennie är nya i ungdomsfullmäktige, medan Andreas och Christoffer omvaldes. Ungdomsfullmäktige instiftades 2004 och träffas fem gånger per år. Varje höst startar de med en utbildning under en helg. Med sina önskemål eller krav hamnar ungdomsfullmäktige i olika utskott eller arbetsgrupper. Beroende på i vilket utskott de hamnar i, avgör hur mycket mer arbete de lägger ner. Ungdomarna ställs inför många frågor och i utskotten arbetar de olika intensivt vilket ungdomarna bestämmer själva. Ungdomsfullmäktige träffar många ungdomar från andra stadsdelar och umgås på ett naturligt sätt med dem. De får ta del av samhällsfrågor och märker att de kan påverka. - Jag är stolt och jätteglad över att vi har så många aktiva ungdomar i Torslanda, berättade Eva Svantesson. De lär sig mötesteknik, får vana att stå upp och prata och blir självständiga människor. PIA MAGNUSSON Energideklarerad betyder att bostaden är energibesiktigad enligt gällande lag. Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning. Det innebär en trygghet för både säljare och köpare. Torslanda - Sandviksvägen Underbar röd trävilla med stor utomhuspool. I anslutning till utomhuspoolen finns ett gästhus eller kontor för den egna företagaren. Ovanför huset finns en 2 rums lägenhet om ca 65 kvm med separat ingång och uteplats. Säljarna har hyrt ut lägenheten och haft en intäkt om ca kr sommarperiod. Etablerad kontakt med ett uthyrningsföretag finns. Kungälv - Halleröd Nyproducerat enplanshus från Smålandsvillan! Vill du bo nära naturen med möjlighet till en avkopplande promenad i skogen efter en stressig arbetsdag? Då är det här ett perfekt hus för dig! Modernt, praktiskt och mycket smakfullt hus från Smålandsvillan. Genomgående parekttgolv. Mycket fräscha och eleganta designtapeter på väggarna. Torslanda- Björlanda En fastighet utöver det vanliga! Stora öppna ytor med utsikt och nära till Björlandakiles småbåtshamn. Entréplan med stor relaxavdelning, kontor om ca 33 kvm samt två ingångar. På plan ett finns kök av märket Poggenpoohl, vardagsrum om ca 73 kvm med stor matplats och tv-avdelning, sovrum och badrum. Plan två med sällskapsrum. Två sovrum och badrum med dusch. C-dammsugare. Dubbelgarage. ADRESS Sandviksvägen 47 BOAREA 197 kvm, bia 110 RUM 7 varav 3-4 sovrum TOMT PRIS kvm kr / bud ADRESS Hallerödsvägen 12 BOAREA 94,9 kvm, bia 51,4 RUM 3 TOMT 704 kvm PRIS kr / bud VISAS Tis 24/11 kl ADRESS Sjögräsvägen 7 BOAREA 313 kvm, bia 66 RUM 6 TOMT PRIS kvm kr / bud Letar ni efter något speciellt hus? Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte! Varmt välkommen! Torslanda I Gamla Flygplatsvägen 4, Tel , Izabela Nowak eller

20 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Henry, som tidigare var kassör i RK, var klädd i tomtedräkt och sålde lotter till en specerispann tillsammans med Göran som är ordförande i RK. I församlingshemmet bjöds besökarna på glögg vid entrén. Många fina vinster fanns för barnen som kunde peka rätt, fiska i fiskdamm och ta lotter i barntombolan. För de vuxna fanns många andra lotterier samt kaffeservering. Intäkterna från dagen går till Björlanda-Torslanda rödakorskrets som har många verksamheter att underhålla. De arrangerar många kurser i barnolycksfall och hjärt- lungräddning. De satsar även på rekreationsresor för äldre som varit sjuka och behöver vila upp sig. För ett par veckor sedan skickade de tillsammans med RK i Säve-Kärra, kläder till Cecis, Lettland, där transportkostnaden delades mellan de båda kretsarna. Under lördagen fick RK ihop cirka kronor tillsammans med det stora lotteriet som de sålt slut innan. - Jag är förvånad att det kom så mycket folk, sa ordförande Göran Berggren. Det är över förväntan. PIA MAGNUSSON Nyöppnad gårdsbutik! Vi säljer närproducerat, naturbeteskött från Highland Cattle med låg fetthalt och lågt kolesterolvärde. Läs mer på vår hemsida Öppet varje onsdag em. mellan kl Lördag 5/12 och lördag 19/12 har vi öppet mellan Välkomna! Björlanda Strand 38, Torslanda

21 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Jag har tidigare haft olika chefsuppdrag på olika ställen i Göteborg men familjen har bott i Torslanda i 28 år så jag känner marknaden här ute väl. Swedbanks Amhultskontor, som startade för cirka 4 år sedan, har ett fullserviceutbud. Det innebär att här finns såväl privat- som företagsrådgivning samt kontantservice. Jag kommer att fortsätta med den framgång som vårt kontor haft på marknaden här och jag känner väl till företagarsidan eftersom min fru driver ett företag i området. CONNY ÅQUIST Kattens Dag! Årets katthöjdpunkt Vi firar nov Mängder av erbjudanden under två dagar Vid köp av minst 3,5 kg valfri produkt av Royal Canin kattfoder, får du med en fin fodertunna speciellt framtagen för Kattens Dag samt rabattkuponger ( 150:-). Ever clean 10 kg + 1,5 kg iams kattmat + 4 pkt mjukmat ord. pris 428:- Vi tänker även på hunden! 199:- Köp 6-15 kg hundfoder Royal 75:- rabatt idag! 75:- rabatt vid nästa köp! Eukanuba Wild Nature 2x7,5 kg NU: 298:- Ord. 798:- +fler erbjudanden i butiken! Öppet: Måndag-fredag 10-18, lördag Tel , Ga Flygplatsv. 18 Sk yltlördag * * * * på Back aplan lördag 28/11 Massor av spännande aktiviteter för hela familjen. Välkommen! Backa 1, Kl : SATS har uppvisning. Kl : Modevisning. Kl : SATS har uppvisning. Kl : Modevisning i samarbete med JC, Brothers, Ur & Penn, Cubus, Kicks och McDonalds. Gratis pocketbok till alla som handlar hos Bokia! Gäller så långt lagret räcker. Triumf Glass & Godis har gratis glass till alla barn! Backa 2 på Backaplan får besök av de galna ekorrarna från Alvin & Gänget. Kom hit kl och träffa dem, sjung, måla och julpyssla medan de vuxna julhandlar! Och missa inte att besöka Coop Forums vackra jultorg inne i butiken med allt du kan tänkas behöva för att skapa julstämning hemma. Alla ytterplagg -40% Gäller endast på Cubus i Backaplan november. Endast på ord. priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Porslin Mugg 15:- Assiett 15:- Mattallrik 19:- X66IC-JX010V, Bärbar dator Intel Dual Core processor T4300 2,1 GHz Minne: 4 GB DDR2 800 MHz Hårddisk: 500 GB S-ATA NVIDIA GeForce GT 220M 1024MB Windows 7 Home Premium Art nr: A :- BACKAPLAN Lugnt och skönt i baksätet Nintendo i miniformat 149:- Vardagar Lördag Söndag Coop Forum butiker 3000 P-platser backaplan.se

22 Vecka 48 onsdag 25 november 2009 Biosalongen var fylld av ungdomar och tränare från Torslanda Handbollsklubb och IK Zenith. Även representanter från Göteborgs handbollsförbund, IOFF, VSIF Sport i Väst och ÖIS friidrott deltog i föreläsningen. THK och Zenith har aktivt gått in för att vaccinera sig mot doping och ställer upp i kampen mot AAS i samhället. I ett sätt att bekämpa drogen var att komma och lyssna och inspireras av kvällens föreläsare. Förutom Tommy Moberg fanns Magnus Adriansson, polis på narkotikaroteln och ÖIS elittränare Yannick Tregaro på plats. Tommy Moberg och Magnus Adriansson vill tillsammans med Marie Clasgård på Sportfront arbeta för en alkohol- och drogpolicy. De anordnar föreläsningar och utbildningar i ledarskap och förhållningssätt samt inspirera och stötta ledarna. De har även utbildningar för ungdomar och vuxna angående alkohol droger och mopedkörning med mera. De säger att det är viktigt att idrotten har alkohol och drogfria miljöer, så att barn och ungdomar känner sig trygga i denna miljö. För två år sedan startades stiftelsen Sportfront där Marie och Tommy sitter i styrelsen. Nu under hösten har de gått in för att informera om energidrycker och dess risker. Magnus Adriansson berättade om att de flesta gym är skötsamma men att några använder steroider för muskeluppbyggnad. - Det är straffbart med steroider för eget bruk eller innehav vilket kan straffas från böter till två års fängelse. Det kommer att ligga kvar i registret i många år, vilket inte är så roligt när man ska söka jobb. För grov brott är maxstraffet fyra års fängelse. - I framtiden kommer polisen att lägga ner mer tid att undersöka gym, berättade Magnus. Anabola steroider och våld hör ihop. Anabola steroider riskerar att slå ut impulskontrollen och de som använder drogen kan hamna i situationer där de slår sina flickvänner, sina mammor eller mormödrar. Det är oftast orsaken att killar, av skuldkänslor, tar livet av sig. Bland alla de negativa sidor av steroider är att tjejer får svårt att få barn efter att ha använt AAS. De som blir gravida kan föda gravt handikappade barn. Kvinnor får adamsäpple, skägg, menstruationsrubbningar, klitoristillväxt, minskade bröst, flintskallighet, ökad manlig könsbehåring samt hudförändringar. Männens testiklar som är stora som valnötter krymper ihop och kan i värsta fall bli små som hasselnötter. Om det gått så lång finns det en risk att de inte återhämtar sig. Om man tillför manligt könshormon till sin egen kropp kommer också omvandlingen av testosteron till östrogen att öka. Därmed riskeras att bröstkörtlarna växer med gynecomasti som följd. På dopingslang kallas detta för bitch tits. AAS ger ökad hastighet på åderförkalkningen och förhöjer blodtrycket. En del kan få syrebrist och kärlkramp vid 18-årsåldern. Vätskeansamlingarna i kroppen gör att missbrukaren riskerar hjärtsvikt. Tommy varnar idrottare att använda kosttillskott. Välkomponerad mat gör att man inte behöver kosttillskott. Vissa kosttillskott innehåller prohormon vilket omvandlas till steroider. Yannick berättade att han är uppvuxen i Angered. Han började tidigt att friidrotta. Kompisen hamnade i drogvärlden och finns inte längre. Man ska respektera att man är olika och att man ska kunna känna sig trygg i att vara sig själv. Gillar inte att behöva vara som andra utan vara sig själv. Det ställs orimliga krav på ungdomarna. Yannick menar att man inom idrotten kan hitta sin egna själ - insikt om sig själv. Man kan sätta upp mål och kämpa för att komma vidare. Respektera andra. I en homogen grupp där alla ger får man tillbaks automatiskt. Fel balans om man bara tar. Yannick vill vara en bra förebild för ungdomar. - Träna på roligt och inspirerande sätt. Som tränare ska man vara kreativa och hitta på nya utmaningar och träna på olika ställen. - Det går att bli bäst i världen med att äta rätt, berättade Yannick. Det gäller att lära sig vad man ska äta. De som Yannick tränar använder inte kosttillskott även om några skulle behöva det då de inte äter ordentligt. Men de väljer att inte ta till kosttillskott då det finns risker med dem. Energidryck är heller inte bra. - Det räcker med vatten efter träningen, berättade Yannick. Det är viktigt med vätskeintag både före och efter träningen. Återställ kolhydraterna direkt efter träningen med yoghurt och banan och sedan riktig mat inom 1-2 timmar efter träningen. Från flera skolor i Sverige har det rapporterats att barn och ungdomar blivit rastlösa, speedade och okoncentrerade som en följd av konsumtion av energidrycker. Sömnsvårigheter är vanligt. Den stora mängden koffein och socker ger för ögonblicket en snabb energikick. Denna kan följas av en drastisk sänkning av blodsockret inom en relativt kort tid varvid en påtagligare trötthet blir resultatet av den ojämna sockernivån. Vissa barn och ungdomar har också uppvisat symptom som hjärtklappning, bröstsmärtor, ångest och sömnbesvär. Tommy berättade om flickor som uppsöker skolsköterskan på grund av bröstsmärtor och andra problem. De startar dagen med en cigarett och ett par energidrycker. - Energidryck ger näring i koncentrerad form, vilket är farligt, berättade Tommy, det blockerar den naturliga näringen. I Norge, Danmark och Frankrike är energidrycker förbjudet. Sportfront vill totalförbjuda energidrycker men i första hand sätta åldersgräns på dem. I Sverige har vi en åldersgräns på 18 år på berusningsmedel, tobak och alkohol. Energidrycker bör också ha denna åldersgräns, menar Sportfront. PIA MAGNUSSON Inlämning pågår nu. Fri hemvärdering. HELA HEM, ANTIKVITETER, KONST- OCH DESIGNFÖREMÅL Fri värdering hos: Bukowskis och Auktionskompaniet - en del av Bukowskis Bukowskis Kungsportsavenyn 43 För bokning av hembesök: Auktionskompaniet Auktionskompaniet Odinsgatan 9 För bokning av hembesök:

Vardagar 10-18 Lördagar 10-14 www.malms.biz. Amhults Torg Telefon 564142. BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil!

Vardagar 10-18 Lördagar 10-14 www.malms.biz. Amhults Torg Telefon 564142. BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! når över 17.600 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 06 onsdag 4 februari 2009 årg 17 Information från Stadsdelsnämd torslanda Berlin 4 dgr 2-5/4, 4 dagar. Sightseeing,

Läs mer

Världens största köttbullemacka

Världens största köttbullemacka Fredrik Sämsgård En av deltagarna i årets Robinson sidan 8 EXTRA BILAGA bolagan tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 44 onsdag 2 november

Läs mer

Ta shoppingbussen till Ullared. Samling vid Hönö-Pinan kl. 7.30 därefter Lilla Varholmen och Amhult. Föranmälan krävs. Kaffe & smörgås ingår!

Ta shoppingbussen till Ullared. Samling vid Hönö-Pinan kl. 7.30 därefter Lilla Varholmen och Amhult. Föranmälan krävs. Kaffe & smörgås ingår! når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 21 onsdag 20 maj 2009 årg 17 Nu i NY regi! För bokning och information ring: 921010 www.torslandagk.se Torslanda

Läs mer

Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT

Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT når över 17.200 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 04 onsdag 23 januari 2008 årg 16 Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT FJÄLLMANS

Läs mer

Bredvid Synsam, Ga Flygplatsvägen. Torslanda Pizzeria. Lunch 11-15. alla rätter inkl dryck, sallad, bröd & kaffe

Bredvid Synsam, Ga Flygplatsvägen. Torslanda Pizzeria. Lunch 11-15. alla rätter inkl dryck, sallad, bröd & kaffe når över.00 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka onsdag december 00 årg Fridfull Advent! Fantastisk Julros Helleborus niger, vinterblommande Vi tar tacksamt emot

Läs mer

25% Alla barnskor Tag 3 betala för 2! VI FIRAR 4 ÅR! BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab. Sommarfin!

25% Alla barnskor Tag 3 betala för 2! VI FIRAR 4 ÅR! BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab. Sommarfin! når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 23 onsdag 3 juni 2009 årg 17 BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab Lundbyleden, vid

Läs mer

I torsdags i förra veckan spelades det in några scener till den nya ungdomsserien Svaleskär i Torslanda. På hembygdsgården

I torsdags i förra veckan spelades det in några scener till den nya ungdomsserien Svaleskär i Torslanda. På hembygdsgården Detaljplan Norra Långesand Förslag på hotell- o. konferensanläggning sidan 10 Viktoria Reinhold Tog både guld och silver i simning sidan 24 www.tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

31600:- Hos oss hyr du en pensionär! Vi har 400 pensionärer hos oss och tillsammans utför vi nästan allt! 1650:- ROT.

31600:- Hos oss hyr du en pensionär! Vi har 400 pensionärer hos oss och tillsammans utför vi nästan allt! 1650:- ROT. når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 37 onsdag 9 september 2009 årg 17 www.pensionarsbemanning.se Hos oss hyr du en pensionär! Vi har 400 pensionärer

Läs mer

Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker.

Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker. Hälsovecka på Torslandaskolan Skolsysters idé ha friskvårdsutställning sidan 16 Familjen Welander från Hästevik Flyttar till Kina på 2 år sidan 22 tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

Välbesökta julmarknader med tomten på besök SIDAN 15 SIDAN 11

Välbesökta julmarknader med tomten på besök SIDAN 15 SIDAN 11 en signerad skiva lagom TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE till jul. SIDAN 8 VECKA 50 ONSDAG 12 DECEMBER 2012 ÅRG 20 UPPLAGA 18.500 Vinn Sörns nya skiva Sörns släpper nu en ny skiva, Jul

Läs mer

Traditionsenligt arrangerade Hjuviks Båtklubb ett tredagars dagläger under påskhelgen med både träning och tävlingar. Detta händer i APRIL!

Traditionsenligt arrangerade Hjuviks Båtklubb ett tredagars dagläger under påskhelgen med både träning och tävlingar. Detta händer i APRIL! TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Slottsfru i Frankrike Marina Mattiasson och hennes man flyttade till Frankrike för att driva ett bed and breakfast. Men efter att ha letat utefter hela

Läs mer

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken.

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 10 ONSDAG 4 MARS 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 TIDNINGEN.SE Hockeykusiner Jennifer Carlsson och Nathalie Carlsson Mattila från Torslanda kommer att representera

Läs mer

Hyr en pensionär hos oss! Höststädning i trädgården? Låt oss ta hand om löv, häckklippning,

Hyr en pensionär hos oss! Höststädning i trädgården? Låt oss ta hand om löv, häckklippning, når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 41 onsdag 7 oktober 2009 årg 17 PIZZA KEBAB HAMBURGARE ÖPPET ALLA DAGAR KL. 11-21 Kongahällavägen 031-565252

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Lilla Sportspegeln besökte IF Kville. Vi har kläderna för henne! I butik eller på nätet. Pernillas goda fisklasange NU:50:-/ST

Lilla Sportspegeln besökte IF Kville. Vi har kläderna för henne! I butik eller på nätet. Pernillas goda fisklasange NU:50:-/ST EXTRA TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 36 ONSDAG 3 SEPTEMBER 2014 ÅRG 22 UPPLAGA 18.500 TIDNINGEN.SE SIDORNA 26-36 Bra betyg i Torslanda Stadsledningskontoret har redovisat uppdaterade siffror

Läs mer

Sommarlov REA START! Måndag 24 juni. Ett sista kalas på Kalvsund skola. Södra Låssbyvägen är nu stängd. Ombyggnad av Vingen försenas

Sommarlov REA START! Måndag 24 juni. Ett sista kalas på Kalvsund skola. Södra Låssbyvägen är nu stängd. Ombyggnad av Vingen försenas TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE ÖCKERÖ TIDNINGEN Extra tidning SOMMARLÄSNING SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS!

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

Framtiden oviss för Bärbyskolan

Framtiden oviss för Bärbyskolan TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 6 ONSDAG 4 FEBRUARI 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Kämpar för tågstopp Nätverket för tågstopp i Säve är en grupp Sävebor vill väcka den gamla tågstationen till

Läs mer

Missa inte ROT avdraget! 50.000:-/pers.

Missa inte ROT avdraget! 50.000:-/pers. når över 17.400 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 04 onsdag 21 januari 2009 årg 17 Göteborgs KöksCentrum Räntefri Kampanj! Dela upp betalningen i 36 månader

Läs mer

Frisörsalong till salu! Väletablerad sedan 15 år i ett av de bättre lägena i Torslanda industriområde.

Frisörsalong till salu! Väletablerad sedan 15 år i ett av de bättre lägena i Torslanda industriområde. NYHET! KOSTNADSFRI JURIDISK RÅDGIVNING & AFFÄRSRÅDGIVNING. ONSDAGAR PÅ DROP-IN. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE VECKA 38 ONSDAG 18 SEPTEMBER 2013 ÅRG 21 UPPLAGA 18.500 Trafiknämnden

Läs mer

Trafikproblemen i Torslanda har blivit ett ständigt

Trafikproblemen i Torslanda har blivit ett ständigt Linn Attefors TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Genom tuff sjukdom och flera års felbehandling har hon visat prov på kämpaglöd. Nu släpper Linn sin första bok där intäkterna ska gå till

Läs mer

Gamla Lillebyvägen spärrades av genom att ett träd blåste ned och lade sig över vägen. Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker.

Gamla Lillebyvägen spärrades av genom att ett träd blåste ned och lade sig över vägen. Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker. Elever slår in paket Fattiga är värda en julklapp sidan 5 Skärgårdsmarknad i styv kuling Värme och vänlighet i stugorna sidan 10 tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda

Läs mer

Mustigt invigningsfirande

Mustigt invigningsfirande Lödöse 0520-66 00 10 I delikatessen: Mor Matildas Kokta skinka Gäller t.o.m. 9/10-11 /hg Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner Bokföring Rådgivning Revision Älvängen 0303-74 80 55,

Läs mer

www.axums.se JULKLAPPS- KVÄLL! Torsdag 1/12 kl. 19.30-21.30 20% RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN! Gäller ordinarie priser.

www.axums.se JULKLAPPS- KVÄLL! Torsdag 1/12 kl. 19.30-21.30 20% RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN! Gäller ordinarie priser. Lödöse 0520-66 00 10 Lördag-Söndag 3-4 december: Handla denna helgen för minst 200:- och få en överaskning i kassan. Under lördagen mellan 14-17 bjuder vi på smakprov från vårt julsortiment, kom till spelavdelningen

Läs mer

Torslanda bibliotek nyöppnar på Vingen! Hela dagen: Boklotteri för barn & unga. Kl 10.00 Invigning Musik, tal och bandklippning.

Torslanda bibliotek nyöppnar på Vingen! Hela dagen: Boklotteri för barn & unga. Kl 10.00 Invigning Musik, tal och bandklippning. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 20 ONSDAG 13 MAJ 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Kulturpris till Torslanda Kulturförening Västra Hisingens kulturpris går till någon som har berikat kulturlivet

Läs mer

Allsvensk segling 3 FÖR 99:- TAG 3 BETALA FÖR 2. Allsvenskan i segling avgjordes utanför Grötö. Från. Storpack. Praktex! Backar om trängselskatt

Allsvensk segling 3 FÖR 99:- TAG 3 BETALA FÖR 2. Allsvenskan i segling avgjordes utanför Grötö. Från. Storpack. Praktex! Backar om trängselskatt - ETT KÖPMANSHUS I SKÄRGÅRDEN! TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Östra Hamnen 2, HÖNÖ www.olinders.se 031-96 53 29 VECKA 36 ONSDAG 2 SEPTEMBER 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Backar om trängselskatt

Läs mer

SIDAN 8 Fler och fler hittar till hembygdsgården för att fira traditionellt midsommarfirande. Beckers mest HÅLLBARA UTOMHUSFÄRG någonsin!

SIDAN 8 Fler och fler hittar till hembygdsgården för att fira traditionellt midsommarfirande. Beckers mest HÅLLBARA UTOMHUSFÄRG någonsin! TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Jimmy grillar Jimmy Hemmingsson från Torslanda är med i finalen årets säsong av Grillmästarna i TV4. Det är vilda västern när jag grillar, säger Jimmy.

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Joanna och Julia Crafoord Omega från Torslanda tävlar i synkroniserad konståkning med världsledande Team Surprise.

Joanna och Julia Crafoord Omega från Torslanda tävlar i synkroniserad konståkning med världsledande Team Surprise. Drejade för kyrkan TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Annie Huldén från Torslanda är produktdesigner och illustratör. Hon har designat och drejat ett unikt och modernt nattvardskärl för

Läs mer

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna.

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna. motor TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE SIDAN 7-14 VECKA 44 ONSDAG 31 OKTOBER 2012 ÅRG 20 UPPLAGA 18.500 OKTOBER 2012 TEMA däck & Problemet med Låssbyvägen måste lösas Låssbyförbindelsen

Läs mer