Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hsb.se/stockholm/bofinken"

Transkript

1 Solna Rev: v.9 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA Uppgifter och telefonnummer stamrenovering Titania, platschef Telefon Niclas Sehlin Ramböll*, projektledare Ylva Malm Andrej Efron (platsansv.) *Ramböll projektleder samt företräder föreningen i stamrenoveringsprojektet. - Visningsbadrum Wv 12 bottenvåningen, öppettider 08:00-16:00. Ytterdörren kan öppnas med nyckelbrickan. - För individuella besök. Boka tid i visningsrummet! - Om du har renoverat badrum. Boka tid för avsyn med Titania. - Anmälan om andra entreprenörer på arbetsplatsen måste ske till och godkännas av Titanias platschef. - Ekonomiska ansvarsgränser mellan medlem och förening har förändrats till att följa stadgar och stämmobeslut, se nedan. Materialkostnad om 2200 kr dras av på kontraktspriset vid tillvalsmötet. Ingen blankett behöver fyllas i. (Gäller endast Wv 10 samt Wv 12: För att få tillbaka 2200 kr för materialkostnaden så måste blankett fyllas i som fås av Titania och som delats ut på medlemsmöten.) INNEHÅLL 1. Ansvarsfördelning 2. Renoveringsprinciper 3. Beställningsfrågor 4. Föreningsfrågor 5. Kontrakts- byggnationsfrågor 6. Renoveringsfrågor 7. Fastighetsfrågor 8. Ekonomifrågor 9. Garantier 10. Miljöfrågor 11.Boendefrågor 12. Tidplaner 13.Entreprenörsval 14. Tidigare startmöten HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 1

2 1. Ansvarsfördelning mellan förening och medlem Styrelsen har efter medlemmarnas påpekande förändrat ansvarsfördelningen mellan förening och medlem till att följa stadgar, stämmobeslut 2012 samt Skatteverkets ROT-avdragsregler när det gäller badrumsrenoveringen. Nu gällande regler innebär att allt arbete och material som omfattas av tätskikt samt ytskikt är medlemmens ansvar. Detta medför också ett ansvar för medlemmen att sanera förekommande asbest. Föreningen ansvarar för allt arbete under tätskikt vilket innebär montering av groda, golvbrunn samt gjutning av golv. 2. Renoveringsprinciper Föreningen har fastställt att när renovering av badrum och toalett utförs ska asbestsanering ske eftersom det är ett lagstadgat krav och föreningen har funnit att det finns asbest i våra fastigheter. När stamrenoveringsprojektet är klart i november 2015 ska föreningsgemensamma rördelar vara utbytta eller renoverade/infordrade. Detta inkluderar allt i golv i badrum och WC under tätskikt/ytskikt. När stamrenovering inte kan ske eller det är mer fördelaktigt att helt byta ut avloppsrör så kommer detta att göras. Golvbrunn kommer alltid att bytas eftersom de gamla har uppnått sin tekniska livslängd. Tappvattendragningar skall ske i enlighet med branschstandard med minsta möjliga ingrepp i medlems lägenhet. Medlem ansvarar för renovering av sitt eget badrum och sin toalett. Att inte renovera nu innebär att förening och övriga medlemmar/grannar riskerar framtida vattenskador vilket inte är önskvärt. Att inte renovera medför också att föreningen inte kommer kunna sänka sina försäkringskostnader i samma omfattning som om hela föreningen vore stambytt, samt att föreningen inte får någon garanti på det område i badrumsgolv/wc som är föreningens ansvar. Föreningsgemensamma delar kommer att renoveras under projektets gång oavsett om medlem nekar att renovera badrum i samband med stamprojektet. Detta får konsekvenser för den enskilde medlemmen som inte kan använda sitt badrum förrän ett godkänt tätskikt är applicerat i badrummet. Närmare upplysningar om detta svarar styrelsen på i enskilda samtal med de som inte vill eller kan renovera nu. 3. Beställningsfrågor När skall jag göra tilläggsbeställning? Senast 2 veckor innan etappstarten i din uppgång, se reviderad tidplan i din uppgång. När skall jag betala? HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 2

3 4 veckor efter byggstarten i ditt badrum skall du betala 90% av standardbadrumskostnaden efter ROT-avdrag, ca: kr. När badrummet är klart har man på sig 30 dagar till att betala resterande 10% samt gjorda tillval. Vad skall jag betala? Kontraktssumman, före tillägg och ROT avdrag är angett i Titanias beställningsutskick (avgår 2200 kr för material i badrumsgolv). Se även Informationshäftet från Titania, sidan 5, under rubriken Fakturering och betalning. Titania ombesörjer således anmälan om ROT- avdrag till Skattemyndigheten. 4. Föreningsfrågor Hur ser föreningens beställarorganisation ut? Styrelsen har en utvald stamprojektgrupp som arbetar i samråd med Ramböll i kontakterna med Titania. Beställningar i projektet klubbas dock av styrelsen som helhet, baserat på arbetsgruppens underlag. Hur kommer föreningen att informera framöver? Information kommer att hållas husvis i god tid innan renovering startar i respektive byggnad. Det kommer också att informeras skriftligt med tätare intervall i den byggnad där renovering sker under renoveringstiden. (Stam o Badnytt). Bofinken-Nytt kommer också att innehålla allmän information om renoveringen som är av intresse för oss alla. 5. Kontrakts- och byggnationsfrågor Vad händer om alla inte tecknar kontrakt med Titania i en samordnad badrumsrenovering? Varje medlem är ansvarig för sitt eget badrum och WC. Detta ansvar sträcker sig också till att inte orsaka vattenskador som påverkar andra medlemmars bostäder. Styrelsen förordar att vi medlemmar, så långt det går, samordnar badrumsrenovering med Titania som leverantör. Hur gör jag om jag skall flytta och har tecknat kontrakt med Titania? Kontraktet gäller och du får komma överens med köparen av bostadsrätten om att denne tar över kontraktet för att undvika skadestånd på grund av kontraktsbrott. Vad händer med kontraktet vid dödsfall? Om dödsfallet inträffar innan arbetena har påbörjats så upphör kontraktet att gälla. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 3

4 Om arbetena har påbörjats så kan dödsboet eller närstående välja att ta över kontraktet. Om pågående arbeten avbryts så blir dödsboet skyldig för det arbete som redan har blivit utfört. Kan jag renovera mitt badrum med en annan entreprenör (utom Titania) samtidigt som stamrenoveringsprojektet pågår? Nej, Titania kan inte ta på sig arbetsmiljöansvaret för byggnationen om det finns främmande entreprenörer som arbetar samtidigt i fastigheterna. Om man vill renovera sitt badrum med egen entreprenör så får man vänta tills stamrenoveringsprojektet är klart och slutbesiktigat november Har jag rätt att göra min badrumsrenovering med en annan entreprenör? Ja, men först efter att Titania avslutat sin entreprenad Däremot, i icke godkända badrum, kommer golvbrunn och avloppsrör att bytas ut i medlems lägenhet i samband med stamrenoveringen eftersom föreningen annars utsätts för onödiga kostnader och även förlorar möjlighet till garanti och sänkning av försäkringspremie. Dessutom byts, i enlighet med beslut på årsstämman, tappvattenrör i badrum/wc Kan jag göra tilläggsbeställningar? Ja, det går bra. Badrumskomponenterna som ingår i ett standardbadrum visas i visningslokalen på Wv 12. Till badrummet går det att göra tillval om man vill ha annat kakel eller göra andra förändringar av badrummet. Titania har kompetens inom el, vatten, snickeri, målning och våtutrymmen så de kan hantera medlemmarnas olika önskemål i hela lägenheten. Jag har nyrenoverat kök och badrum vad gäller för mig? Om det vid badrumsinventeringen framkommer att badrummet uppfyller gällande standarder så blir påverkan endast tappvattenomläggningen och att stamrenovering kommer att ske vilket gör att toa och dusch inte går att använda under en 2-3 veckors period 1. Denna tid är dock helt beroende på hur förutsättningarna i aktuellt hus ser ut. Vem ansvarar för skador under byggnationstiden? Innan renoveringen börjar kommer medlemmarnas lägenheter avsynas för att dokumentera eventuella skador. Sedan sker en ny avsyning efter renoveringen. Om det blivit skador under tiden på medlemmens lägenhet som inte fanns sedan tidigare eller är 1 Varje etappdel är cirka 11 veckor lång och under den tiden kommer periodvisa avstängningar av vatten att ske. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 4

5 dokumenterad på avsyningen så återställer Titania det som blivit skadat. Stambytet, kommer det att göras i ett svep i varje trappuppgång? Ja, dessa görs i följd så att störningen blir så liten som möjligt för medlemmen. Om någon medlem väljer att inte renovera nu så kommer renoveringar även att ske vid senare tillfällen. Styrelsen har dock tagit fram en åtgärdsplan för dessa lägenheter. Är priserna som anges för badrums och toa renovering kompletta? Ja, priserna avser fullt färdiga badrum och toaletter i standardutförande utan tillkommande kostnader. Vill man däremot göra förändringar och tillval så kostar detta i tillägg, se prislista i Titanias informationshäfte. Kommer tillfällig toa och dusch vara inomhus under renoveringen? Ja. Går det att behålla det vattenburna elementet? Ja, det går bra för dem som vill detta. Ny radiator med utanpåliggande rör monteras. Tillval kan göras av vattenburen handdukstork istället för ett element samt om man vill ha elektrisk handdukstork. När skall blanketterna ges till Titania? Intresseanmälan som är bindande och görs genom att fylla i Hantverkarformuläret 09. Tillvalsblanketten skall lämnas in i samband med de individuella tillvalsmötena. Ändringar efter att man har lämnat in en påskriven blankett kostar 2000 kr per ändringstillfälle. Så var noggranna vid beställningstillfället! Är priserna som angetts fasta, med tanke på den långa projekttiden? Ja, ingen indexreglering av priset kommer att ske. Detta gäller för kontrakt tecknade före den 1 juni 2014! Varför är inte helkaklat badrum standard i projektet? Styrelsen har valt att prioritera ett lågt pris för att så många som möjligt skall kunna ha råd med ett nytt badrum och att vi som förening får så många som möjligt som åtgärdar sina badrum vid detta tillfälle. Det hindrar ju inte den mer ekonomiskt starke att ordna med en högre standard genom tillval. Får man välja att ha duschdraperi stället för duschhörna? Ja, det går bra. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 5

6 Vad ingår i standardbadrummet? Rivning av kakel enligt standard badrum i Bofinken (vilket innebär ej helkaklade badrum) samt asbestsanering. Tätskikt och klinkers på golvet samt kakel i våtzon 1. Övriga väggar och tak målas med våtrumsfärg efter att sprickor eller hål spacklats till en standard nivå. Toalett, badrumsspegel, handfat, handdukstork, handdukskrok, hållare för toarulle, duschväggar samt taklampa. Jordfelsbrytare monteras i anslutning till el-centralen för att skydda mot farlig ström i badrummet. Föreningen bekostar bilning av golv för montage av ny groda, golvbrunn samt golvavjämning. Vilken typ av lampor erbjuds när man väljer tillvalet spotlights? Halogenlampor eller LED. Hur kommer mitt badrum att se ut, placeringar av lampor, skåp, krokar m.m.? Kontakta Titanias platschef för ytterligare information. Vad kommer de nytillkomna tillvalen att kosta? Priser för vattenburen handdukstork m.m. finns anslaget på Titanias kontor Wv Renoveringsfrågor Kommer det att damma mycket? Alla renoveringar orsakar mycket damm. Titania kommer därför att täcka golv och upprätta dammslussar i lägenheterna för att minimera dammspridning. Alla uppmanas i samband med renoveringen att ta undan känsliga saker som till exempel elektronik ur utrymmen där byggnation sker. Är man känslig för damm eller har problem med luftvägarna så kan Titania ordna med en dammfläkt för att minska problemet. Då förekomst av asbest har identifierats i fix och fog i badrummen kommer dessa saneras enligt bransch- och arbetsmiljöregler. Kan jag bo hemma under renoveringen? Ja, det kommer att gå bra. Titania kommer att ordna med tillfälliga toaletter och duschutrymmen. I punkthusen har det ordnats i cykelrummen samt i lamellhusen i skyddsrummen. Vad är en groda? Det är avloppsrördelarna som finns i badrumsgolvet som förgrenas till toalett, tvättfat och golvbrunn. Kan en groda renoveras med strumpmetoden? HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 6

7 Ja och nej, en groda kan relinas med strumpmetoden om det inte finns hindrande sidoavstick. Helst skall gamla gjutjärnsgrodor inte renoveras alls men det finns en annan teknik där man belägger (sprutar) rören på insidan med plast. Nackdelen är att med denna metod finns inga garantier. Rören kan vara i så pass dåligt skick att de kan spricka under rensningsprocessen och då blir man tvungen att renovera i alla fall. När kommer badrummen statusinventeras? Endast renoverade badrum med utbytt golvbrunn kommer att statusinventeras. Medlemmar som har ett sådant badrum uppmanas att kontakta Titanias platschef via mejl om möjligt, annars med brev i Titanias postlåda på Wv 12. Ange fullständiga kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, etc.). Alla andra badrum tolkas som att de inte uppfyller gällande krav för våtrum. Hur kommer de horisontella avloppsrören och golvbrunnen vara beskaffade? De kommer att vara av plast och bytas ut helt. Golvbrunnen kan komma att flyttas till en ny plats beroende på de nya badrumskraven samt om man väljer badkar som tillval eller standard duschhörna. Är de nya tappvattenledningarna av koppar? Ja, det är koppar, ingen relining av tappvatten kommer att ske. Jag är borta på semester, hur gör jag när de vill komma och inventera mitt badrum? Om du är borta en längre tid (över en månad) så lämnar du besked till Titania om eventuell andra telefonnummer som det går att kontakta dig på, alternativt att du kontaktar styrelsen för vidare information. Jag har ett badrum som är renoverat men golvbrunnen är inte bytt, vad gäller? Badrummet anses inte ha fullgott fuktskydd och badrummet måste förses med godkänd fuktspärr för att uppnå en godkänd standard. Styrelsen rekommenderar att rivning av badrummet bör ske och en ny golvbrunn monteras varefter badrummet byggs upp igen. Om medlemmen låter bli att göra denna åtgärd så blir denne ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer, om det uppstår en fuktskada, gentemot övriga lägenhetsinnehavare samt föreningen. Styrelsen kommer att dokumentera skriftligen de badrum som inte renoveras nu. (Detta kan ligga till grund för en framtida skadereglering.) Jag har ett badkar och vill ha det som våtzon 1. Kan jag få kaklet på bredden istället för på höjden utan tilläggskostnad? HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 7

8 Nej, duschhörna är standardvalet, badkarsutförande är tillval. Våtzonsutförande görs efter de krav som ställs för respektive val. Vart vänder jag mig om det uppstår problem under renoveringen i min lägenhet, t.ex. vattenläckage, strömavbrott eller stopp i avloppsrör? I första hand skall du under arbetstid 08:00-16:00 vända dig till Titania: Niclas , alt. Tomasz , Resul , kontor utanför arbetstid, endast AKUTA ärenden, till Niclas, se ovanstående telefonnummer. eller om han ej nås HSB Jour Specifika fastighetsfrågor Om Titania stöter på problem med rördragningar och ni inte kan dra ledningarna som ni har tänkt hur gör ni då? Rören kommer att dras i alternativt läge. Projektering har tagit med alternativa rördragningslösningar. Ibland händer det att en fastighet har byggts om så att ritningarna inte längre stämmer och då får man lösa problemen i genomförande fasen. Jag har tappvattenrör i en garderob måste jag flytta på något? Ja, man måste tömma garderoben på prylar så att man kan montera de nya rören. Titania kommer att gå igenom specifikt vad som behöver lyftas undan och tas bort av medlemmen vid det individuella mötet. Varför måste tappvattenrören monteras i taket i badrummet? Enligt branschregler och försäkringsbolagens regler måste man numera montera vattenrören i taknivå. Detta för att skydda både våtutrymmets väggar genom färre antal håltagningar i fuktspärren samt mot yttre åverkan och slag mot rören. Var i huset startar renoveringen? Renoveringen kan startas både uppifrån och ner samt tvärtom. Det beror på hur det ser ut i det aktuella huset. Kommer alla badrum att inventeras? Nej, de som har ett gammalt badrum kommer inte att avsynas. Däremot är det viktigt om man har ett renoverat badrum att man kontaktar Titanias platschef Niclas för en kontroll för att fastställa fuktskyddets skick och om det uppfyller gällande standarder. Har tappvattendragningarna fastställts? HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 8

9 Ja, bygghandlingar är framtagna för både lamellhus och punkthus och tappvattenrören kommer att förläggas på det mest optimala sättet för varje hustyp. Hur det kommer att se ut i respektive lägenhet redovisas av Titania. 8. Ekonomi Lånefinansieringen, hur stor blir avgiftshöjningen? Föreningen har höjt avgifterna med 13,8% från och med 1 januari Framtida höjningar kan inte uteslutas beroende på hur stamrenoveringen framskrider samt det allmänna ekonomiska läget i samhället (räntehöjningar m.m.). Hur görs ROT-avdragen? En första ansökan till skatteverket på standardpriset görs av Titania när beställningen görs av medlemmen, i nära anslutning till badrumrenoveringstidpunkten (senast 2 veckor innan). En andra ansökan görs när tilläggsbeställningen skall betalas. Hur stort blir ROT-avdraget? Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst kronor per person och år. Det är Titania som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Det är viktigt att varje medlem är medveten om att ROT-avdraget kan enbart användas om man har tillräckligt hög inkomst som det går att göra ROT-avdrag emot. En god idé är att kontakta Skatteverket för mer råd om vad som är mest fördelaktigt för dig. Se även skatteverkets hemsida: te.4.2e56d4ba1202f html Skatteverkets telefonnummer Jag har renoverat badrummet inklusive grodan. Hur får jag ersättning för grodan ifrån föreningen? Ta kontakt med styrelsen. 9. Garantier Hur långa är garantitiderna på badrumsarbetena? På fuktspärren är det 10 års garanti. På utförandet och arbetet är det 5 års garanti samt på materialet är det 2 års garanti. 10. Miljöfrågor Finns det Bisfenol A i epoxin som härdar avloppsrören? HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 9

10 Nej, Titania använder miljögodkända produkter som är enligt branschens rekommendationer. All information om kemisk sammansättning av härdare och avloppsstrumpor redovisas inom projektet till föreningen där medlemmen kan få ta del av materialet. Förekommer asbest i våra fastigheter? Asbest har påträffats i badrummens kakelfix samt i fogmaterial. Sanering av asbest kommer därför att utföras enligt gällande föreskrifter och regler samt med certifierade personal ifrån Titania. Rivningen kommer att utföras med förstärkt dammskydd i lägenheterna för att förhindra dammspridning i och mellan lägenheterna. Det kommer medföra att man använder undertrycksventilation i badrummet och extra inplastning av varje lägenhet samt att arbetarna har extra skyddskläder för att hantera avfallet på ett korrekt sätt. Observera att fastighetens ventilationssystem inte kommer att användas för evakuering av asbestdamm utan detta leds ut genom Titanias ventilationsutrustning. 11. Boendefrågor Kan föreningen ordna med boende under renoveringen? Nej, föreningen kan inte ordna med ersättningsboende. Föreningen får heller inte bistå enskilda medlemmar så att dessa får en fördel gentemot andra medlemmar utifrån likabehandlingsprincipen. Jag är orolig för inbrott, hur sköts detta? Titania kommer att ersätta låset i din ytterdörr till ett entreprenörslås (byggcylinder) som du och entreprenören har nycklar till. Vid varje rast när entreprenören lämnar lägenheten låses dörren. Jag är orolig för att de skall trampa på min post och stöka ner mitt hem, hur sköts det? Man skall veta att när renoveringen pågår så är lägenheten en byggarbetsplats. Detta medför att det kommer att bli spring genom dörrarna och att material skall fraktas ut och in i lägenheten. Entreprenören lägger ut skyddsmatta på golvet och plastar in så att lägenheten inte blir neddammad. Du som lägenhetsinnehavare måste bereda plats för arbetarna så att inte ägodelar står i vägen för arbetet. I utrymmet där de passerar är det klokt att plocka bort skåp, tavlor, kläder och skor för att dessa inte skall förstöras. Entreprenören anger i informationsbladet att man skall ställa fram en kartong eller en hink där arbetarna kan lägga posten som kommer. Genom att samarbeta kommer ingen post bli nedtrampad eller att onödiga skador sker på personliga ägodelar. Problemet är mindre nu när vi kommer att ha tillfälliga postboxar i entrén vilket gör att ingen post utdelas i lägenheten. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 10

11 Jag har speciella förutsättningar och behov som behöver respekteras. Innan renoveringen börjar så måste du kontakta Niclas för att gå igenom dina frågor om det gäller t.ex. trygghetslarm, hemtjänst eller annat behov som måste klargöras innan arbetet sätt igång. Tillvalsmötet är ett bra tillfälle att gå igenom förutsättningarna. 12. Tidplaner Hur vet man när och hur länge renoveringen pågår? Nuvarande slutdatum är november 2015 och en reviderad tidplan har delats ut till alla berörda medlemmar. När arbetena börjar i ditt hus så anslås detta i porten. Tyvärr kan inte sluttid anges i det individuella badrummet eftersom det kan uppstå förskjutningar under renoveringstiden. Hur säker är den fastlagda tidsplanen? När en tidsplan väl är lagd så kommer den att följas. Det är bara om det uppstår stora störningar som det kan bli tal om förändringar. Varken Titania eller föreningen vill ha förseningar i projektet. 13. Entreprenörsval Varför valdes Titania som entreprenör? Styrelsen valde Titania utifrån de beslutskriterier som framtogs i samråd med vår konsult, Ramböll. Kriterierna är noggrant uppställda utifrån leveranssäkerhet, tidigare utföranden, pris, referenser samt entreprenörens förmåga, både ur ett ekonomiskt och utförandemässigt perspektiv. Är styrelsens kontraktshandlingar med Titania offentliga? Nej, styrelsen har inte rätt att delge dessa. Styrelsen har valt Titania utifrån framtagna beslutskriterier samt med medlemmarnas bästa för ögonen. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 11

12 14. Tidigare startmöten Erfarenheter av allmänt intresse ifrån möte i 12:an. (Kursiverad information gäller enbart punkthus). Styrelsen bör informera om att etappredogörelsen i Stam o badnytt inte avser individuella badrum utan projektet som helhet. Färdigställande av badrum kommer att ske i vissa fall efter att etapperna är klara. De på 11:e våningen bör informeras om att de är beroende av flera etapper! Därför vattenskada på 10:e våningen eftersom de på 11:e våningen trodde allt var klart! Info måste utgå om att layouten i standardbadrum inte är detsamma som i de gamla badrummen. Det vill säga att golvbrunn och toalett kan flyttas till en ny position. Viktigt när medlem gör egen beställning av badrumsutrustning som kanske inte passar enligt gamla mått! Info borde utgå om att relining inte kommer att ske i alla lägen utan stambyte kan ske där slitsar öppnas. Titanias standardritningar kanske inte stämmer överens med allas badrum. Kontrollera mått innan tillvalsmöte! Medlemmarna uppmanas att prata med varandra innan tillvalsmötet för att undvika att man senare måste göra ändringar för att man inte visste bättre innan! Tappvatten kan dras på ett bättre sätt i våningsplanet och därmed minska rörmängden inne i medlemmens badrum! Vissa lägenheter är helt neddammade. Det är dammigt att stamrenovera, medlemmarna ombeds ta bort och ställa undan sina saker. Grovstädning sker genom Titanias försorg, finstädning får medlem själv ordna med. I flera lägenheter har förinspektion inte gjorts. Skador kan därför inte hävdas eftersom bevis saknas om hur det såg ut innan. Ta foton själva innan renovering. Det har kommit fram att det finns firmor som erbjuder skogstoa för 55 kr/dygn istället för 140 kr/dygn med avhämtning. (Hjördis har uppgifter) Det borde finnas en stol i duschen för att de äldre skall kunna klä på sig utan att vingla. Uppmaning att erbjuda grannen att kunna duscha hos varandra om det är svårt att använda provisorierna. Takplåten i hissarna blir repigt av alla material transporter. Bör kläs in med masonit också. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i 10/12:an. (Kursiverad information gäller enbart punkthus). Ingår rivning av helkaklat badrum och hur räknas det ut hur mycket det kostar att välja ett eget kakel? Nej, enbart standardrivning ingår. Extrakostnaden är cirka 1500 kr. Om man väljer eget kakel avgår materialkostnad HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 12

13 samt arbetsgrund ur priset. Sedan tillkommer arbetsgrund för eget val av kakel samt kostnaden för kaklet. För exakt pris, kontakta Titania. Ingår demontering av badkar i standardpriset? Ja. Kan man välja egen handdukstork? Ja, man kan både ordna egen handdukstork eller välja någon ut Titanias utbud. Det finns att välja mellan vattenburen, elektrisk eller en vattenburen som har en inmonterad el-patron så att funktionen finns över hela året. Hur monteras elledningarna till badrummet? Bredvid el-centralen monteras en jordfelsbrytare och elledningarna dras i befintliga rör till badrummet om det går. Annars monteras en kabelkanal i takvinkeln från el-centralen till badrummet. Kan man få trefas jordfelsbrytare? Tilläggsbeställningar går att göra, prata med Titania. Vad menas med att väggarna grundspacklas och när skall jag måla taket? Grundspackling innebär en fullgod yta som sedan målas. Vill man dock ha en extra jämn vägg så kostar sådan spackling extra. Standarden är ändrad, målning ingår i standardutförandet. Hur mycket bygger värmegolvet (elektriskt) i höjd? Cirka 1 centimeter. Hur mycket sänks taket med inbyggda spotlights? Cirka 8 centimeter. Titania erbjuder halogen och LED spotlights. Om jag har renoverat badrummet och en boende ovanför skall renovera, skall jag vidta några åtgärder? Det är bra att skydda badrummets ytor om det värsta skulle hända. Badrummet är då ändå avstängt på grund av stamrenoveringen under 6-7 veckor. Hur kommer rören i vardagsrummet att dras? Det är värmerör och berörs inte i denna renovering. Hur gör jag med mina husdjur? Husdjur mår inte så bra under renoveringsprojekt eftersom det är mycket ljud och damm. Samtidigt kan de vara i vägen för arbetena. Om det går, så placera dem gärna någon annanstans under dagtid. Hur gör jag med mitt akvarium? Det finns tillgång till vatten i lägenheten under hela projektet. Du kan få extra plast ifrån Titania för att plasta in och dammskydda akvariet. Kommunikation, det kommer för mycket lappar i brevlådan. Ja, kommunikationen är löpande angående stam och vattenavstängning och annan info från Titania. Vi kommer montera nya anslagstavlor i entrén för både Titanias information och Bofinkens information i alla hus/portuppgångar. Förutom det kommer även husvis information kallad Stam o badnytt att läggas i plastlådan i entréerna med 2 veckors mellanrum för att informera hur projektet framskrider. Denna distribueras enbart i det hus/port där renovering pågår. Tidplanen som är distribuerad i Titanias informationshäfte gäller och renoveringen ligger i fas. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 13

14 Varför måste tappvattenrören förläggas i takvinkeln? Årsstämmans uppdrag till Styrelsen är att upphandla en lösning där tappvatten i badrum förläggs i nya lägen. Föreningen har därefter upphandlat enligt branschstandarden Säker vatten som inblandade parter på marknaden, VVS-företag samt försäkringsbolag, har kommit överens om. Det är viktigt för föreningen att minimera alla risker som kan leda till vattenskador och förhöjda försäkringspremier för föreningen och även för oss medlemmar som i slutändan betalar avgiften och självrisken. Vilka är fördelarna med att renovera sitt badrum nu? I samband med projektet är fördelarna flera. Vi får en gemensam stam- och badrumsrenoveringsperiod vilket minimerar störningarna för alla. Flera viktiga aspekter tas om hand på ett kontrollerat sätt. Som renoverande medlem får man också det vattenburna värmeelementet utbytt om man så vill eftersom föreningen står för denna kostnad. En viktig aspekt är att vi får en enhetlig standard i föreningen som i sin tur minskar föreningens försäkringskostnad och därmed påverkar våra avgifter som vi betalar ur egen ficka. Varför måste jag byta min gamla vattenkran/blandare i köket? Vi måste inte byta vattenkran men Titania återmonterar inte för gammal utrustning eftersom den börjar läcka efter att ha fått torka ur under vattenavstängningsperioden. I 12:an har man på uppmaning från medlem återmonterat gamla vattenkranar med läckage som följd vilket inte är bra. En gammal vattenkran är också en risk för att varmvatten blandas med kallvatten för att backventilerna är sönder inuti kranen vilket gör att det tar längre tid för varmvattnet att komma fram. De nya vattenkranarna som Titania monterar har en vattenavstängningskran för diskmaskin som gör att man kan vara säker på att vattenläckage inte uppstår om man har stängt kranen, när man inte använder diskmaskinen. Läckande kranar ökar också föreningens kostnader vilket vi tillsammans betalar för. Vilken nyckel passar till dörren i den tillfälliga toaletten och duschen i cykelrummet? Låset är utbytt och det är tvättstugenyckeln som passar till dörren eftersom alla inte har cykelrumsnyckel. Dörren skall åtgärdas så att den inte står öppen dygnet runt. Vänligen lämna toaletten i det skick som du själv vill finna den i. Toaletten och duschen städas 3 gånger i veckan men inspekteras varje dag. Det kommer att sättas upp en logglista på dörren för att visa när avsyning har gjorts av Titanias personal. Den lilla toaletten i nedre källare kommer också att städas 3 gånger per vecka när den är driftsatt. Titanias personal använder inte cykelrumstoaletterna men däremot toaletten i nedre källaren Varför kan det ta upp till 7 minuter för varmvattnet att komma fram? Detta är problemet som vi nu angriper med tappvattenrenoveringen samt kulvertutbytet. För att kunna få varmt vatten snabbt måste vi även värdera andra åtgärder tillsamman med vår konsult. Tappvattenstandarder som styr detta anger att man skall få varmvatten efter 10 sekunder och det är något som vi arbetar med för att HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 14

15 uppnå. Detta sparar pengar för oss medlemmar både i vatten- samt värmekostnader. Kan man komma åt vattenavstängningarna som medlem? Ja, på varje våningsplan i punkthusen, utanför lägenheten, kommer det att finnas vattenavstängningskranar. Vattenavstängning till kökskran finns under köksbänken eftersom dessa ledningar kommer i slitsen. Varför sätter man in nya plastavlopp när vi relinar? På vissa platser måste slitsar öppnas för att tappvatten skall kunna bytas. Där kan man för enkelhets skull lika gärna byta ut vissa rörstråk till plaströr när man ändå kommer åt avloppsrören. Utslagsbackar i trapphus, funkar dessa? Detta är tillfälliga utslagsbackar för Titanias personal som använder det för att blanda cement, fix och fog. Förslag. När man tejpar på skyddsmasonit/papper ovanpå golven i lägenheten, kan man inte tejpa med gultejp vid yttre kanten mot det område som inte är täckt. Då minskas snubbelrisken. Hur kommer tvättstugorna att stängas av? Dessa kommer också påverkas av stam- och tapprenoveringen men Titania skall försöka att stänga av så att en tvättstuga i vart fall är öppen hela tiden. Varje tvättstugeavstängning skall enbart ta ett par, tre dagar. Det är stora hål mellan utrymmen där vattenledningar dras fram, kommer detta att åtgärdas? Ja, dessa hål kommer att tätas med värmeisolerande massa och ytan återställas. Tappvattenledningarna isoleras grundligt och sedan täcks de med antingen en utanpåliggande låda eller med ett grått plastskal. Jag vill ha mitt kakel satt på ett visst sätt, hur gör jag? Kontakta Niclas, som sedan instruerar plattsättaren. Jag har inget vatten i lägenheten sedan en tid? Kontakta Niclas, det är beställt att vatten skall finnas antingen i köket eller på toaletten. Jag har fått en spricka i taket på grund av badrumsrenovering, hur gör jag? Kontakta Niclas för kontroll av skadan. Kan vi få en extra container nu när vi skall tömma förråden temporärt? Det är inte planerat av styrelsen men däremot kommer i november återigen en container planenligt att sättas ut. Alla i punkthusen kan nu passa på att rensa upp när den kommer. Observera dock skyltningen om vad som får slängas i denna. Har föreningen fått bankgarantier av Titania? Ja, men det gäller enbart föreningen inte medlemmarna. Medlemmarna skyddas av att första delbetalningen av badrummen sker först efter att badrumsrenoveringen pågått i 4 veckor i medlemmens badrum. Vilka arbetstider har Titania? Arbeten pågår vardagar 07:00-17:00. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 15

16 Dålig framförhållning i projektet, korta varsel om tömning av cykelförråd till exempel? Styrelsen arbetar intensivt med att förbättra informationen till medlemmarna så att inga överraskningar skall ske. Säckarna utanför porten. När det blåser så flyger skräp omkring. Titania ombeds att stänga säckarna om det går och städa undan dessa vartefter. Vi som medlemmar måste vara medvetna om att det är en period av skräp, damm och buller när stamrenovering sker och att detta är helt normalt. Kommer Titania att återmontera utrustning och kommer det att kosta något? Det beror på vad som avses. Kontrollera med Niclas om vad som ingår och inte. Elen har lagt av i samband med Titanias arbeten. Om elavbrott sker i samband med renovering. Ring Titanias personal för åtgärd! Vilka är öppettiderna i Holken under vardagarna? Respektive portombud (i det hus som renoveras) har nyckel till Holken. Öppettiderna är 09:00-17:00. Se uppsatta anslag utanför Holken. Det finns ett behov av att all information dateras. Titania ombeds fylla i datum på all information som riktar sig emot medlemmarna. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i 8:an. Tillvalsmöten i Wv 8 startar v.15. Etapp 1 och 2 kommer att starta samtidigt v.22. Titania återkommer med mer information. Information kommuniceras i Stam och Badnytt samt vid tillvalsmötena. Niklas Sehlin är Titanias representant vid tillvalsmötena, han har telenummer Tidplan för projektet kommer att uppsättas i entrén samt på hemsidan. På hemsidan kommer även en uppdaterad presentation bifogas. Medlemmarna vill ha en uppdaterad tillvalslista så att de kan förbereda sig inför tillvalsmötena. Fredrik ombesörjer att information delges. Enligt Niklas på Titania är tillvalslistan distribuerad. Kommer strömmen att brytas under projektet? Nej, inga större strömavbrott är inplanerade. Vattenavstängningar. Generellt så är principen denna: Om avloppen håller på att relinas så är även vattnet avstängt i den delen av stammen. Det kan förekomma vattenavstängningar som påverkar hela huset på grund av rörbyten i källaren. Dessa stopp kommuniceras dock i god tid innan. Diskmaskin, kostar återmontering? I princip nej, men om man har en diskmaskin med avlopp som rinner ut i golvbrunn måste anpassningar göras mot det nya avloppet vilket kan medföra en merkostnad. Helkaklat badrum, kostar det extra att riva? Ja, i standardbadrumskostnad ingår endast rivning av originalkakelsättning (halvvägs upp på vägg). Tips från Enis! Kontrollera och begär om ni kan sänka golvet i badrummet/wc så att hallgolv och badrum kommer i jämn nivå när tillvalsmötet sker med Titania. Detta HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 16

17 är en fördel framöver om man vill handikappanpassa m.m. Observera dock att detta innebär en merkostnad om dörrar och trösklar byts samtidigt. Kan man vara hemma nära asbestsanering sker? Ja, eftersom saneringen sker under undertrycksförhållanden och badrummet är inplastat. OBS, man skall dock undvika att bryta luftslussarna under arbetets gång. Är man osäker på vad man får eller inte får göra skall man kontakta Niklas på Titania. Ventilationssystemet i huset används inte till att evakuera asbestdammet utan all sanering sker med Titanias frånluftsfläktar samt att allt är inplastat i badrummet och wc:n. För de gamla som är oroliga över att inte ha råd med renovering, kan föreningen hjälpa till med rådgivning? Pensionärsföreningen har diskuterat att anordna sådana möten men det har inte i slutändan ändå inte efterfrågats. Föreningen måste behandla alla lika så det finns inte möjlighet för föreningen att gå in ekonomiskt för enskilda medlemmar. Kommer pantsättningsavgift vara kvar på 495 kr? Ja, någon förändring av avgiften är inte planerad för tillfället, det korrekta priset är dock 440 kr/pantsättning. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i Wv Tillvalsmöten i Wv startar v.20 för de boende i etapp 1-3 samt för de boende i etapp 4-7, v.22. Etapp 1 samt allmänna arbeten kommer att starta v.31 som tidigare har aviserats. Titania återkommer med mer information samt att information kommuniceras i Stam och Badnytt samt vid tillvalsmötena. Niklas Sehlin är Titanias representant vid tillvalsmötena, han har telefonnummer Tidplan för projektet kommer att uppsättas i entrén samt på hemsidan. På hemsidan kommer även en uppdaterad presentation bifogas. Hur monteras plastslussarna? De monteras fristående träramar längs med väggarna som bär upp plasten. Mellan träram, väggar samt tak kommer det tätas med skumgummi. I dörröppningar monteras det en plastsluss med dragkedja. Rivningsarbete (ej asbest): Arbetena dammar, Titania plastar in vid sina arbeten och medlemmen ombeds också att täcka över exempelvis elektronisk utrustning. Har man husdjur kan det vara en god idé att låta den bo någon annanstans under rivningsperioden. Titania grovstädar efter sina arbeten. Hur skall jag tömma skåp i kök? Ta bort porslin i skåpet ovanför diskho (eller där vatten och avlopp kommer in till diskbänken) samt i underskåpet vid diskbänken. Som en extra säkerhetsåtgärd kan första raden av glas närmast skåpluckorna tas bort. Hör med Titania om ni är osäkra. Hur lång tid tar badrums renovering? Erfarenhetsmässigt tar det ca: 3-4 veckor för kök samt 7-8 veckor för badrum/wc. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 17

18 Kan jag ta bort mellanvägg mellan badrum och toalett? Det är okej att ta bort mellanväggen mellan om det inte är en bärande vägg. Prata med Titania i samband med tillvalsmötet för att planera arbetet. Om det är en bärande vägg krävs byggnadstillstånd från Solna kommun. Observera att det kan komma en tillkommande kostnad för justering av ventilation efter en sådan ombyggnad. Kommer ljudet att försvinna i avloppsrören vid spolning? Nej, inte helt. Dock monteras avloppsrör med trippelvägg som är ljuddämpande av Titania för att ljudet skall bli så lågt som möjligt när man spolar. Hur sker arbetena i etappen? Arbeten kan pågå var som helst i byggnaden i aktuell etapp. Det finns ingen bestämd ordning, vilket våningsplan som tas först. Däremot börjar etappen med köksarbeten enligt tidsplan. Jag är orolig för att ytterdörren inte är låst och stöldrisken? När byggcylindern sätts i dörren går Titanias ansvarsförsäkring in för att täcka eventuella skador samt stölder under byggnadstiden. Är man orolig så bör man dels plocka undan värdefulla saker och kanske ställa in dem i ett angränsande rum som man låser samt att man kan fotografera sin lägenhet med sina tillhörigheter. Titania kommer också att fotografera lägenheten innan arbetena startar för att vara säkra på att de inte har orsakat skador under entreprenaden. Nyckeln till byggcylindern i ytterdörren passar också till utrymmet där de provisoriska toaletterna/duscharna kommer att finnas. Enbart i de etapper där arbeten sker har boende tillgång till provisorierna. Kan man sätta upp information på lite lägre höjd för oss som inte ser/når upp till anslagstavlan? Titania är informerade om att sätta upp lappar på lägre höjd också och kommer fortsättningsvis att göra så. Hur garanteras utförandet samt hur sker besiktning? Det görs i etapper. Titania gör egenkontroll på sitt arbete. Ramböll övervakar detta arbete genom sina observationer av arbetet. Därefter har föreningen anlitat en extern besiktningsman för att besiktiga föreningsgemensamma delar samt medlemmars badrum. Det skall dock påpekas att det är medlemmen som kund som skall ansvara för besiktningen i sitt eget badrum. Föreningen samordnar numera besiktningen som uppgår till 700 kr/besiktning och debiterar därefter medlem. Får man anlita egen besiktningsman? Ja, det går bra. Priser i tillvalslista. Alla priser i tillvalslistan avser installation samt material om inte annat anges. T.ex. helkakling kostar kr, vilket avser både material och arbete. Priset efter fullt rotavdrag blir kr för detta tillval. Att betala 90% av badrumskostnaden efter 30 dagar är inte bra förhandlat? 90% avser kostnaden efter att preliminärt ROT-avdrag är borttaget från standardbadrumskostnaden, det vill säga att cirka kr faktureras för ett standardbadrum. För kombinationen Badrum + WC blir det ca: kr. Gjorda tillval samt de resterande 10% faktureras när badrummet är klart med 30 dagars betalningstid. Får man installera vägghängd WC? Ja, det går bra. Observera dock att medlemmen ansvarar för sådan installation och bör kontrollera med sitt försäkringsbolag att de accepterar sådan utrustning. HSB:s Bostadsrättsförening Bofinken, Wiboms väg i Solna 18

Stam o Badnytt. Information till Wiboms väg 2 26 mars 2015 Nr 1

Stam o Badnytt. Information till Wiboms väg 2 26 mars 2015 Nr 1 Stam o Badnytt Information till Wiboms väg 2 26 mars 2015 Nr 1 1 Inledning När arbetet med stam- och badrumsrenovering startar också i punkthuset Wiboms väg 2, kommer vi varannan vecka att lägga ut en

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013.

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. DELTAGARE/FÖREDRAGANDE Ann-Christin, ordförande Jolanta, vice ordförande Enis, stamprojekt, ledamot Rainer, sekreterare, ledamot Einar samt

Läs mer

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 10

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 10 STARTMÖTE WIBOMS VÄG 10 SYFTET ÄR ATT GÖRA MEDLEMMARNA FÖRBEREDDA FÖR OLIKA PRAKTISKA FRÅGOR UNDER BYGGTIDEN SAMT ATT UNDERLÄTTA FÖR TITANIA I KONTAKTEN MED MEDLEMMARNA. HOLKEN 30 OKTOBER 2013. KL.18:30

Läs mer

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27 STARTMÖTE WIBOMS VÄG 17-27 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för Titania i kontakten med Medlemmarna. Holken 6 maj

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Leporiden 1 Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför extra föreningsstämma 2/12 i Frälsningsarmens lokaler på Hornsgatan 96. Våra hus är 50 år gamla, byggda

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA 1 (14) HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER R PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Torsdagen den 13 november kl 19.00

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum Nytt och fräscht badrum Vi planerar badrumsrenovering och stambyte för Valhallavägen 41, 43 samt Torsvägen 6. Vi kommer då att göra en totalrenovering

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Hej! Vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdraget att utföra utbyte av vatten och avloppsstammar i er fastighet. I samband med detta kommer även övriga renoveringsåtgärder utföras

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga

Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Information inför stambyte i Kv Städet 2, Åkersberga Hej! vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdrag av er bostadsrättsförening att utföra utbyte av vatten- och avloppsstammar i er fastighet. I samband

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch HSB DAGERMAN 50 2012-10-05 Uppsala 1(5) Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch elrenovering 1 Ordförande Jan Fors hälsade alla mötesdeltagare, ca 200 personer,

Läs mer

NÄR KOMMER NI TILL MIN PORT?

NÄR KOMMER NI TILL MIN PORT? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I januari 2016 kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 31 och fortsätter port för port fram till 36:an. I detta brev försöker vi besvara

Läs mer

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation Brf Bofinken, HSB Medlemsinformation 2013-01- 30 1 Program Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund

Läs mer

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34

Dags att renovera. Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Dags att renovera Frågor och svar för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 Nu är det dags för dig som bor på Odlingsvägen 20-34 att få renoverat i huset, på gården och inne i lägenheten. Det är mycket som

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Några erfarenheter och tips angående stamrenoveringen. 2012-04-28

Några erfarenheter och tips angående stamrenoveringen. 2012-04-28 Det är mina högst personliga reflektioner, men eftersom vi alla reagerar olika på störande ljud, damm, hantverkare som kommer och går, lär det väl finnas lika många åsikter som det finns berörda lägenheter.

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Informationsmöte Brf Höstfibblan 8

Informationsmöte Brf Höstfibblan 8 2012-11-12 Dagordning till informationsmöte, Brf Höstfibblan 8 1 (11) Informationsmöte Brf Höstfibblan 8 På uppdrag av styrelsen är ni härmed välkomna till möte med och Titania Bygg & VVS AB Tidpunkt:

Läs mer

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel.

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. Upprustning av Vikingavägen 26 Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. 046-35 85 00 Februari 2015 Vi har nu tagit nästa steg i upprustningen av

Läs mer

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET BRF Roslagsskutan 1. INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET Allmänt Entreprenör är nu upphandlad av föreningen. Det är FIMA Bygg och Plattsättning AB som kommer att utföra arbetet. Detta kommer att bedrivas

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Hyrespåverkan Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Praktisk information inför

Praktisk information inför Praktisk information inför BADRUMSRENOVERINGEN Hej! I augusti 2016 påbörjar vi badrumsrenoveringarna på din gård. Vi börjar i port 81 och fortsätter port för port fram till 86:an. I detta brev försöker

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Renovering stående stammar. Stugan 4

Renovering stående stammar. Stugan 4 Renovering stående stammar Övergripande process Relining stående stammar Vad händer? Hur går det 8ll? 1. Spolning, fräsning och kontroll med filmkamera. 2. Rörrenovering med flexibelt foder ( strumpa )

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningsstämma

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen:

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: Byggnads AB Gunnar Lindell och FR Byggmästargruppen var två företag med starka byggmästartraditioner som 2008 slogs samman

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Tidsplan... 3 Tillvägagångssätt... 3 Säkerhet... 4 Detta förväntas av lägenhetsinnehavaren...

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26 Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-6 Innehåll När du ser denna symbol i texten så innebär det något som du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att utföra.. Företaget BTH

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

Schlytersvägen 35 39 Aspudden

Schlytersvägen 35 39 Aspudden Foto: Patrik Engström Schlytersvägen 35 39 Aspudden MI www.diligentia.se L JÖ MÄRKT TR YCKSAK 341 376 Renovering och modernisering dat 2013-02-05 Spis med häll och inbyggd ugn. Integrerad kyl och frys.

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9

1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 1. Allmänna regler för ombyggnad av lägenhet i Brf Gillet nr 9 Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna en vägg eller dela av ett av de större rummen

Läs mer

Riksbyggen Brf Gula Gården. Stambyteshandboken

Riksbyggen Brf Gula Gården. Stambyteshandboken Riksbyggen Brf Gula Gården Stambyteshandboken Riksbyggen Brf Gula Gården Inledning Nu får Ni veta hur stambytet och våtrumsrenoveringen fungerar och vem Ni skall vända Er till om Ni har några frågor. Med

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376

Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg. www.diligentia.se 341 376 Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg MILJÖMÄRKT TRYCKSAK www.diligentia.se 341 376 Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Renovering och modernisering dat 2013-09-12 Helkaklat badrum med möjlighet

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE MINNESANTECKNINGAR FRÅN INFORMATIONSMÖTET STAMBYTE Plats: Norra Reals Gymnasium Datum: 2012-02-08, kl. 18:30 Närvarande: från styrelsen Redtzer Sahlin Lundstedt Konsulten Weman från BKG Konsulten Lindqvist

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren

NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE. Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NYA STAMMAR UTAN STAMBYTE Ett samarbete mellan Proline AB och Brf Väktaren NU ÄR DET DAGS FÖR NYA RÖR OCH STAMMAR I BRF VÄKTAREN Avloppsrören som betjänar kök och extra WC inom Brf Väktaren börjar nu vara

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2017-05-16 Brf Räven Bakgrund Agenda Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader och finansiering

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

När du fått en skada på ditt hus

När du fått en skada på ditt hus När du fått en skada på ditt hus Sidan 2 Du har säkert en del funderingar, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste frågorna. Så här går det

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl)

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl) Bostadsrättsinnehavare (Fyll i nedan) Efternamn Förnamn Personnummer Telefon Adress Läg nr nya Läg nr gamla Vån E-mail Beräknad ombyggnadstid (Fyll i nedan) Startdatum Slutdatum Utrymme (Kryssa i rutor

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF TANTO INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Tisdag den 1 december kl

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer