Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?"

Transkript

1 Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys för att hitta brister i egen organisation Analys av befintlig statistik för att utforma ny organisation/förbund Media (lokal) Analys för att utforma tillsynsplaner Små kommuner analyserar nationell statistik när den lokala populationen är för liten Till handlingsprogram Risk och sårbarhetsanalyser Till fastighetsbolag/försäkringsbolag Behjälplig/kompletterande till polis Jämförelse med andra likvärdiga kommuner till politiker Hur utvärderar ni enskilda insatser? Anvarig läser regelbundet alla IR Olycksundersökning i 3 nivåer varav IR nivå 1 Dokumenterade brister i IR följs upp regelbundet Gemensamma genomgångar med IL och gruppen Enskilda IR används för förebyggande åtgärder

2 Problem med insatsrapporten Utsläpp av farligt ämne, tilläggsdel svår att fylla i IR speglar inte olycksbilden, mest inriktad på brand i byggnad Saknar möjlighet att skriva brister på annans utrustning (t.ex. i byggnader) Saknar tider för FIP, befälsbil, övriga (när var vi tillräckligt många för att göra nytta?) Tider för heltid/deltid som åker samtidigt blir knepig Trolig brandorsak tolkas olika av olika personer Förlarm/huvudlarm: inkonsekvent hantering gör att anspänningstiden kan bli fel Det går inte att avsluta räddningstjänst innan man är framme på skadeplats Tidsangivelser från SOS inte alltid korrekta om de måste anges manuellt

3 Grupp 1 Datakällor Vad behöver vi veta? Insatsrapport SOS Alarm Olycksutredning Andra Egna brister 1 1 Andras brister tekniska organisatoriska människan 1 1 Alla vägegenskaper Vem vilken numerär började göra nytta 1 1 Beskrivning av insatser 1 1 Utvärdering av insatsen 1 1 Använd utrustning/metod 1 1 Beslut (alla) 1 1 Avvikelser från larmplan 1 Riskbedömning enl. AFS 1 Ägare, innehavare, verksamhetsutövare 1 Efterföljande kontakt med andra aktörer 1 1 Efterföljande kontakt med drabbad 1 1 Genomförd debriefing 1 "Beslut" olycksutredning nivå 1 1 Uppfylls aktuellt tema? 1 Externa resurser + ansvarig beställare 1 1 Styrkebesked 1 Datum o tider (många) 1 Koordinater 1 Adress 1 Händelsetyp (olyckstyp) 1

4 Grupp 2 Datakällor Vad behöver vi veta? Insatsrapport SOS Alarm Olycksutredning Andra Exempel på andra= Adress koordinater GPS Olyckstyp Dokumentera räddningstjänstbeslut rtj/ej rtj 1 Tider Resurser 1 1 Olycksundersökning 1 1 Bakomliggande orsaker till händelsen 1 1 Insatsens genomförande 1 A RVR 1 Räddat värde 1 Väder 1 1 SMHI Fotodok. + film 1 1 Dokumentera myndighetsbeslut t ex ingrepp i annans rätt 1 Samverkan andra/externa resurser 1 1 IVPA 1 1 Suicid 1 1 Iakttagelser från drabbade/skadedrabbade 1 1 Utvärdering 1 1 Vägens kondition, hastighet 1 1 Soteld 1 Drunkning röd flagg på strand 1 Eldningsförbud 1 Riskbedömning AFS rökdyk. 1 "Entreprenörsuppgifter" hisslarm, bärhjälp landsting, kommunjour 1 Vägsanering 1 Sanering järnväg 1

5 Grupp 3 Datakällor Vad behöver vi veta? Insatsrapport SOS Alarm Olycksutredning Andra Vilka inblandade Prognos 1 1 Restvärde försäkringsbolag 1 1 Info om t ex ämne Typ av olycka vid larm 1 Tid på dygnet 1 1 Beslut kopplad till LSO 1 Reg.nummer fordon m.m 1 Ägare och innehavare 1 1 Typ av olycka vid framkomst 1 1 Plats, adress Väder Fotodok. 1 1 Förlopp före ankomst 1 1 Antal inblandade Hot Tidslogg 1 1 Olycksorsak 1 1

6 Grupp 4 Datakällor Vad behöver vi veta? Insatsrapport SOS Alarm Olycksutredning Andra Exempel på andra= Beslut 1 Fel brist SOS Fel brister, byggn. Tek 1 1 Fel brist organisation 1 1 Riskbedömning 1 Spec. utrustn 1 Fel/brist egna 1 Positiva erf. Lokala behov 1 Omkomna skadade 1 sjukvård Insatutv 1 1 Väder vind 1 SMHI Väglag 1 1 Tider 1 Koordinat 1 Händelse 1 Förlopp 1 1 Drogpåverk. 1 1 Personuppg. Kön/ålder 1 1 Orsak 1 1 Räddat värde 1?RVR, Försäkringsbolag MSB:s tema? Bevakning t ex dödsbrand 1 Bilagor Uppskattat räddat värde 1

7 Framtida utformning av IR Framtida utformning av insatsrapport Möjligt att skriva ut beslut (färdig rapport) Grupp 1 Färdiga olycksutredningsmoduler m. kontroll att det blir gjort Grupp 1 Egna anpassningar Grupp 1 Sökfunktion på liknande händelser typ IDA (koppling till) Grupp 1 Temabevakning Grupp 1 "Tvingande" riskbedömning vid rök o kemdykning för alla RL vid avlösning Grupp 1 Möjlighet att koppla o visa bilder, dokument och filmer redigeringsmöjligheter, snyggar layout Grupp 1 Möjligt att lokalt ta fram räddat värde Grupp 1 Så mycket automatgenererade uppgifter som möjligt Grupp 1 "I det fria" behöver kategoriseras Grupp 1 Rapporten ska enkelt kunna delges interna/externa intressenter Grupp 1 Statusrapport ger RAKEL bra tider? Om många rapporterar samtidigt blir det kö, Är det Sverigetid eller lokalt per kår? Grupp 1 Användarvänlig Grupp 2 Specialflikar t ex trafik, brand etc. Grupp 2 Sekretessfunktion utskrifter Grupp 2 Endast aktuella fält för utskrift Grupp 2 Stödfunktioner för lagkrav t ex. riskbedömning rökdyk enl. AFS Grupp 2 Dödsbrand integrera blanketter i systemet Grupp 2 Appar Grupp 2 Förenkling Grupp 2 Logik (inga onödiga fält) Grupp 2 Hjälpfunktion förklarande text Grupp 2 Dynamisk IR Långa insatser samma typning "brand i byggnad" men stor spridning på omfattning på insatsen Grupp 2 Ex "brand i byggnad" behov av underkategorier för mindre ifyllande vid små händelser Grupp 2 Fråga andra hur rapporten ska se ut Grupp 2 Beslut ska loggas i realtid Grupp 2 Olika nivåer beroende på olycka, ifyllning i IR styrs av storlek på insats Grupp 2 Foto miniatyrer, vyer så det är lätt att se Grupp 2 FAQ frågor och svar Grupp 2 Relevans vad används uppg till? T ex släckvatten, heltid/deltid i styrkebesked Grupp 2 Skilj på fordon och personer är det intressant vem som sitter i vilken bil? Grupp 2 Ljudfiler/"prat" genererar underlag till insatsrapport Korrekthet! Realtid Grupp 2

8 Framtida utformning av IR Framtida utformning av insatsrapport Automatgenerering från andra Grupp 2 insatszon o kommun Grupp 2 väder Grupp 2 fordon Grupp 2 vägar Grupp 2 fastighet Grupp 2 Dynamisk insatsrapport. Enkla larm enkel rapport Grupp 3 Koppling reg.nr till fordonsreg (Andra) Grupp 3 Koppling till andra databaser (Andra) Grupp 3 Ny personskadebedömning Grupp 3 död på plats Grupp 3 avtransport ambulans Grupp 3 ingen åtgärd Grupp 3 Mer kunskap om den drabbade personnummer?? Grupp 3 Kryssrutor Grupp 4 Omfattning IR (dynamisk) Grupp 4 Dynamisk Grupp 4 Anpassning i omfattn. Grupp 4 Anpassas till IVPA Grupp 4 Relevanta frågor Grupp 4 Guide Grupp 4 Brand ute utvecklas Grupp 4 Olycks Sverige Grupp 4 Minska upprepning Grupp 4 Icke ledande frågor t.ex gick insatsen som förväntat Grupp 4 Gränsdragning personuppgifter, bakgrund, påverkad Grupp 4 Samordning av myndigheters register Grupp 4 Skilja på öppna och sekretessbelagda uppgifter Grupp 4 Sekretess Grupp 4 Personuppgifter? Grupp 4 Motiverande Grupp 4

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Begrepp Definition Kommentar

Begrepp Definition Kommentar Huvuddel Varje insatsrapport består av en huvuddel och vid en viss sorts olycka även tilläggsdelar med kompletterande uppgifter specifika för den sortens olycka. 1 Räddningstjänst Blocket omfattar vissa

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Aktivitetskatalog Exempel på aktiviteter som kommuner kan genomföra för att stärka brandskyddet för den enskilde AG Skåne Sakområde skydd

Läs mer

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen Vansbro 16 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02 KS Lb 16 Ärende KS 20 14/123 Motion, anhörigparkering Söderåsen Förslag till kommunstyrelsen Behovet av antalet parkeringsplatser

Läs mer

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare 25/02/2013 CARER Arbetsrapport Nr 6, 2013 Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/forskning/carer En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare Åsa Weinholt

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur 2 MSB:s kontaktpersoner: Håkan Hasewinkel, Göteborgsregionens räddningstjänstförbund, 031-335 26 00 Rainar All, MSB, 070-699 51

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2013

Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Morgan Asp, 010-240 53 89 Marie Lundqvist,

Läs mer

Anpassning till lag om skydd mot olyckor

Anpassning till lag om skydd mot olyckor Revisionsrapport Anpassning till lag om skydd mot olyckor Motala kommun April 2010 Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Innehållsföreteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Inledning...3

Läs mer

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302 Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011 Referens insatsrapport 2011005302 Göteborg 2011-12-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr:

Läs mer

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Södertörns brandförsvarsförbund Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr. 425-2989-11.

Egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Svar till Länsstyrelsen Västmanlands län, dnr. 425-2989-11. RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY Bo Söderlund Bilaga KS 2011/169/1 Kommunstyrelsen Sala kommun 1(3) 2011-08-23 DNR.2011.31 SALA KflMMUN Komm' 'HtvreIHens förvaltning Ink. ZGil -08-3 O Egenkontroll enligt Lagen

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Direktionens ordförande har ordet 4 Förbundsdirektören om åren och året som gått 5 Uppdrag och mål 6 Måluppfyllelse 8 Operativa HÄNDELSER 11 Statistik insatser

Läs mer