Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgästföreningen Västra Göteborg"

Transkript

1 Hyresgästföreningen Västra Göteborg

2 Innehåll 3. Årsmöte Styrelse Revisorer Valberedning Regionfullmäktige Medlemsantal Mariaplan 1 På webben 5. Förhandlingsverksamhet Bostadspolitik Stadsplanering 7. Regionen Lokala hyresgästföreningar 9. Arbetsgrupper, nätverk och samverkan 14. Ekonomisk sammanställning Revisionsberättelse Foto Maria Ilves (omslaget, sid 3, 4, 6, 8, 10, 12) Majornas Samverkansförening (sidan 16) Hyresgästföreningen Västra Göteborg, mars R.B 2

3 Valberedning Barbro Norén Klang (sammankallande), Jonas Göransson, Calle Wahlgren. Regionfullmäktige Ordinarie Ronny Bengtsson, Jonas Göransson, Anna Sandin, Maria Ilves, Barbro Norén Klang, Ulf Bergqvist, Regina Söderlund, Kjell Brogren. Ersättare Tomas Elvén, Anders Bengtsson, Kjell Mott. Årsmötet 2013 ägde rum i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Hyresgästföreningen ska fokusera på förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete, stödja och utveckla lokalt engagemang, upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen. Årsmöte Tisdagen den 26 mars 2013 ägde årsmötet rum på Sjömanskyrkan, Stigbergstorget. Sjömansprästen Ib Philblad inledde med att berätta om kyrkan och verksamheten där med daglig verksamhet för i huvudsak de som verkar eller har verkat till sjöss, i hamnen eller på varven. Här kan man läsa sin dagstidning, umgås och prata. Många minnen från hamnar i när och fjärran delas över en kopp kaffe eller lunch till ett facilt pris i Café Kuling. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar samt musikunderhållning av Tomas Elvén och Bernt Andersson. Styrelse Ronny Bengtsson (ordförande), Anders Bengtsson, Gabriella Espinosa, Magdalena Herrnsdorf, Marita Hägg (ekonomiansvarig), Maria Ilves (sekreterare), Anna Sandin. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden under året samt en styrelsekonferens. Revisorer Ulf Bergquist, Bengt Klang. Medlemsantal Föreningen har medlemmar (december 2013). Av dessa bor (58.30%) i allmännyttan och (41.70%) i det privata beståndet. Könsfördelningen är (55.24%) kvinnor och (44.76%) män. 230 förtroendevalda. 34 lokala hyresgästföreningar. Mariaplan 1 Föreningens lokal vid Mariaplan används till styrelsens arbete samt av ett flertal nätverk och ideella föreningar. Här anordnas utåtriktade verksamheter av olika slag, bl.a. föreläsningar, utställningar, stadsplanering och information kring hyresförhandlingar. Under året har bildspelet "Då & Nu. Majorna ur samma synvinkel" visats. Bildspelet är sammanställt av Svante Sjöstedt och består av äldre fotografier av stadsdelen lånade från Göteborgs Stadsmuseum samt nya fotografier av samma plats. På webben Webben är en viktig kanal för att informera om oss och vår verksamhet. Därför driver vi sajten Hyresgästföreningen Västra Göteborg (http://hgfvastragoteborg.se/) samt sajten Megaloppis i Majorna, Kungsladugård, Sandarna (http://www.megaloppismajorna.se/). Med sajten Råd att bo (http://radattbo.se/) vill vi belysa den ekonomiska och sociala segregeringen av staden och hur denna kan motverkas. 3

4 Sjöbergen en undangömd oas 4

5 Förhandlingsverksamhet I de stora delegationerna har västra Göteborg representerats av Bostadsbolaget Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Barbro Norén Klang. Familjebostäder Jonas Göransson, Barbro Norén Klang. Föreningsstyrelsens representant Ronny Bengtsson. Poseidon Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Gabriella Espinosa. Privata Leif Arne Ljungholm. Föreningsstyrelsens representant Anders Bengtsson. Stena Fastigheter Arne Petersson. Förhandlingsråd Inför hyresförhandlingarna behöver vi kunskap om hur fastighetsägarna sköter underhåll och bemöter hyresgäster. Det är därför viktigt att lokala hyresgästföreningar utser representanter till förhandlingsråden. Vid ombyggnation, vid brister av underhåll och inflytande över den gemensamma miljön har föreningen deltagit vid samrådsmöten med representanter för hyresgästerna och bostadsföretag. Under året har vi medverkat vid samråd med LH Spejaren (Bostadsbolaget) och LH Harsyran (Familjebostäder). Ett särskilt Bomiljöprotokoll för lokala hyresgästföreningar, som föreningen tagit fram, finns att tillgå i arbetet. Styrelsen har initierat en diskussion om hyresdifferentieringen som tenderar att driva upp hyrorna i "populära" områden. Differentieringen slår mot boende i Centrum, Masthugget och Majorna. Bostadspolitik Vi deltog aktivt i kampanjen och namninsamlingen mot hyrskatten det vill säga överbeskattningen av hyresgästerna. Vi har varit ute och diskuterat bostadspolitik vid ett flertal arrangemang som Majornadagen, Gröna Vallendagen, Stigberget svänger och svär, Jul på Mariaplan, på LH årsmöten och andra tillfällen. Vi deltar aktivt i olika regionala arbetsgrupper. Bostadslyftet är en stor satsning för att sätta bostadsfrågan på den politiska dagordningen. Målet är att bostadsfrågan skall vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast vid valet Under året bildades en arbetsgrupp för Bostadslyftet bestående av Göteborgs hyresgästföreningar med syfte att koordinera aktiviteter och att gemensamt utarbeta ett bostadspolitiskt program. Vår stad en stad startade i september. Gruppen består av anställda på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och förtroendevalda. Syftet är att identifiera orsaker till segregation och formulera lösningar. Stadsplanering Arbetsgruppen för stadsplanering bevakar aktuella plan- och byggprojekt. Under året fortsatte arbetet med att stoppa byggandet av parkeringsplatser på förträdgården Kungsladugårdsgatan 7. I oktober 2012 beviljade byggnadsnämnden bygglov för parkeringsplatserna. Hyresgästföreningen Västra Göteborg överklagade beslutet. Vi har besökt Stadsbyggnadskontoret för att få fram ett relevant underlag. I slutet av april lämnade föreningen in överklagan till Mark- och miljödomstolen rörande bygglovet för p-platserna. I överklagan begärdes att bygglovet skulle avslås och förträdgårdsmarken återställas. I september lämnades ytterligare yttrande till Mark- och miljödomstolen. I december deltog mark- och miljödomstolen och parterna i en förhandling i Göteborgs tingsrätt samt syn på platsen. Styrelsen representerades av Maria Ilves. Mark- och miljödomstolens utslag väntas efter årsskiftet. Arbetsgruppen bevakar planerna på förtätning av Gråberget och Godhemsberget. I november lämnade föreningen yttrande över förtätningsplanerna för Godhemsberget till Stadsbyggnadskontoret. I yttrandet ställer vi oss positiva till förtätning av delar av Godhemsberget förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi vill att det byggs billiga hyresrätter, att nuvarande hyresgäster inte får hyreshöjningar pga. installering av hiss samt att det byggs färre parkeringsplatser. Om ytan i stället används till bostäder kan grönområden sparas. Sjöbergen, som ligger ovanför Röda sten och Nya varvet, är en undangömd oas med odlingslotter, djurgårdar och orörd natur. Planerna på exploatering oroar många. Sjöbergen är ett mycket populärt koloni- och rekreationsområde för de boende i närliggande stadsdelar och bör bevaras. Kostnaderna för att bygga där är mycket höga och de planerade bostäderna kommer att bli dyra. Föreningens lokal har lånats ut till olika föreningar från Sjöbergen. Vi har informerat i skyltfönster samt tagit fram en utställning om Sjöbergen som visades på Majornas bibliotek under ett par veckor i augusti. 5

6 Bangatan 10, en bedagad skönhet 6

7 Bangatan I trappuppgången står fönstren på vid gavel och vädrar ut unken lukt. Lamporna har på vissa ställen slutat fungera. Inget görs åt vittrande fasad, trasiga fönsterrutor och hängande kablar. Kampen om Bangatan 10 är en långdragen historia. Arbetsmiljön för brevbärarna är så dålig att posten slutade delas ut i huset. Soptunnorna är för få för antalet hyresgäster. Mycket av soporna hamnar bara på gården vilket innebär gott om mat för duvor och råttor. De 21 lägenheterna har fortfarande kvar sina gasspisar, trots att stadsgasen stängdes av för över tre år sedan. Underhållet av den över 100 år gamla fastigheten har enligt Hyresgästföreningen varit eftersatt i många år. Hyresvärden har trots viten inte rättat till bristerna. Värden ville riva huset men byggnadsnämnden beviljade inte rivningslov. Hyresgästföreningen region Västra Sverige förbereder en ansökan om tvångsförvaltning för att lämnas in Förhoppningen är att detta vackra gamla hus i Majorna äntligen skall rustas upp. Råd att bo Sajten lyfter fram bostadsbristen och renoveringar. Under året har särskilt Stenas omdiskuterade planer på renovering av Pennygången i Högsbo och i samband med detta höja hyrorna med 60 % fortsatt varit i fokus. Hur ska hyresgäster ha råd att bo kvar? Återkommande tema är att Majorna ska förbli en stadsdel för alla, oavsett inkomst. Med sajten Råd att bo (www.radattbo.se) vill vi lyfta fram och belysa den ekonomiska och sociala segregering av staden och hur denna segregering kan motverkas. Regionen Föreningen har deltagit vid Region Västra Sveriges sammankomster: 13 april, Strategidag med föreningarnas AU 25 april, Årsmöte 21 september, Ordförandekonferens med Bostadslyftet/verksamhetsdialog 26 oktober, Ordförandekonferens 21 november, Höstfullmäktige På höstfullmäktige tilldelades Kalle Karlsson 2013 års Göte Brink-stipendium på 5000 kr för sin insats i föreningen Kultur 414. Kalle Karlsson är dessutom styrelsemedlem i LH Polstjärnan i Majorna, där han också bedriver kulturell verksamhet. Lokala hyresgästföreningar En av våra uppgifter är att stödja och underlätta för medlemmar att, i former som de själva avgör, bedriva verksamhet. Vi hjälper till vid start av lokala hyresgästföreningar och stödjer föreningar på olika sätt. Ordförande, sekreterare och kassör i LH-föreningarna inbjöds till Öppet Hus 28 januari för att tillsammans med Hyresgästföreningen diskutera frågor inför kommande årsmöten. Ett tiotal LH-föreningar kom. Monica Nilsson från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt föreningens revisor Ulf Bergquist deltog tillsammans med föreningens styrelse. 6 april höll föreningen en inspirationsdag för LHföreningarna på Novotel i Klippan. Styrelser från ett tiotal LH-föreningar deltog. Konferensen hade fokus på information om hyresförhandlingarna och på hur vi kan få fler förtroendevalda hyresförhandlare. Andra halvan av dagen ägnades åt LH-föreningarnas verksamhet och hur föreningarna kan inspireras av varandra. Under året har vi tillsammans med verksamhetsutvecklare på regionkontoret arbetat för att starta upp nya lokala hyresgästföreningar. Vi har fått igång två helt nya föreningar och återstartat två. Vi har också bistått lokala hyresgästföreningar vid olika problem. Ett återkommande problem har varit att Familjebostäder återtagit ett antal kvarterslokaler. Lokalerna har bland annat byggts om till lägenheter eller stängts. Under året planerade Familjebostäder i Kungsladugård att återta ytterligare två lokaler. En av de drabbade föreningarna är LH Harsyran på Slottsskogsgatan. Lokalerna återtogs eftersom bolaget vill använda lokalen för egen verksamhet och utan att erbjuda hyresgästerna andra alternativ. LH Harsyran startade en namninsamling och tillsammans agerade vi för att stoppa återtagandet och alternativt att hyresgästerna skulle erbjudas en likvärdig lokal. Till slut erbjöds en lokal beläget i källare och med stort behov av upprustning. Workshop om energi 25 september deltog vi på en workshop i Stockholm om energibesparingar i boendet. Syftet med workshopen var att diskutera underlag för ett utbildningsmaterial om energi som kan användas av medlemmar och förtroendevalda. Arrangörer Hyresgästföreningen och SABO. 7

8 Sommarverksamhet i Majorna 8

9 Arbetsgrupper, nätverk & samverkan Att bo handlar inte enbart om kvadratmeter och hyror. Det handlar också om en trygg och levande närmiljö. Majornas Samverkansförening Majornas Samverkansförening, MSF, bildades 2004 på initiativ av Hyresgästföreningen Västra Göteborg för att tillsammans med det lokala föreningslivet möta behov och bidra till goda uppväxtmiljöer för barn och unga. MSF är idag ett paraply för cirka 33 föreningar som samverkar i stadsdelen med fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Med engagemanget i MSF tar vi ett socialt ansvar för närmiljön. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid Karl Johans torg samt små och stora projekt och aktiviteter allt från Majornadagen till rockskola, hip-hop studio, läxhjälp, studiecirklar, skollovsaktiviteter och mycket mera. Det är viktigt att stödja ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Majornadagen Lördagen den 14 september deltog vi för 9:e året i rad på Majornadagen vid Karl Johans torg. Majornadagen är en festivaldag för folk och föreningar med musik- och dans framträdanden, prova-på aktiviteter, fotbollsspel, klättervägg, barnaktiviteter, café, loppis, lokal marknad och massa annat trevligt och skoj. Det är en dag då föreningslivet får glänsa och lyftas fram som den viktiga och goda kraft den är. Ungdomsverksamhet I samarbete med andra aktörer stödjer vi ungt kultur - och musikliv i stadsdelen. På Aktivitetshuset finns lokaler för föreningsverksamhet, replokaler, hiphopstudio, café och mycket annat. Gemensamt arrangerar föreningarna lovaktiviteter för barn och unga med pyssel, bakning, brädspel, frågesport, dataspelsvecka, tröjtryck, läger, teater med mera. Ungdomarna får ledarskapsträning och är ungdomsledare för yngre. Majornaspelet Stadsdelen har många spännande historiska miljöer. Här finns "titthål" ner i tiden före vår tids Göteborg. Tillsammans med föreningar och intresserade vill vi försöka realisera idén om ett stadsdelsspel. Vi vill, tillsammans med andra, skapa möten oavsett bakgrund och funktionshinder över stadsdelsgränser och generationsgränser. I projektet är målet att den moderna och den historiska världen skall mötas. Precis som äldre kan tillföra kunskap, skall även yngre beredas plats. Första fasen innebär research i äldre tidningsartiklar, politiska protokoll och föreningsarkiv. Vi gör intervjuer för att hitta historier hos äldre och unga. Utifrån underlaget skrivs en stadsdelpjäs. Målet är att skapa en energifylld, poetisk och musikalisk föreställning om Majorna. Hiphopkollektivet Tillsammans med Studieförbundet NBV anordnar vi musikverksamheten "Hiphopkollektivet". Verksamheten går ut på att skapa en trygg och kreativ mötesplats för ungdomar i åldrarna 12 och uppåt. Ett 80- tal deltar regelbundet. På grund av det stora intresset byggdes under året ytterligare en musikstudio. Samarbetet med NBV ger en drogfri profil som går hand i hand med det ungdomsarbete som i övrigt bedrivs i Aktivitetshuset och som stadsdelen är i stort behov av. Flera av deltagarna har en orolig bakgrund, många har inte förtroende för vuxna eller myndigheter utan förlitar sig helt på broderskapet, dvs. vännerna omkring sig. Därför är det extra viktigt att bedriva denna verksamhet. Tjejskejt MSF bjöd in till Tjejskejt under hösten tillsammans med Hyresgästföreningen. Verksamheten blev snabbt mycket omtyckt. Under terminen passerade ca 50 deltagare, samtliga tjejer, även småbarn och vuxna, som provade på skateboard. Av dessa var ca 20 återkommande deltagare! Tjejskejten hann under hösten att ha ca 15 träffar. Skejtboards samt fler skydd i mindre storlekar köptes in. Till följd av tjejskejten ser vi att allt fler tjejer vågar ta plats. Det är ett varmt och gott betyg för våra insatser Sommarverksamhet För tionde året anordnades sommarverksamhet. Syftet är att ge ungdomar i Majorna något att göra under sommaren, att lära dem ta ansvar för sitt närområde och att underlätta för föräldrar med pressad semesterbudget. Praktiken bestod av utomhusskötsel i området, att hjälpa äldre att använda mobiltelefonen på Frivilligcentralen samt matlagning. För att stärka gruppkänslan åkte ungdomar och ledare på kanotläger under två dagar i Vättlefjäll. Det blev en upplevelse med mycket kamratskap många skratt. Två dagar ägnades även åt att diskutera viktiga frågor såsom diskriminering och normkritik. Resten bestod av olika härliga sommaraktiviteter. 9

10 10

11 Levande stadsdel Vi önskar att fler vill engagerar sig i sin närmiljö på olika sätt för en trygg och levande stadsdel. Vi har lyft fram problemet med att gamla butikslokaler byggs om till bostäder vilket leder till utarmning av samspelet mellan människors vanor och bebyggelsens mångsidiga användning, som präglat och i många fall ännu präglar den äldre bebyggelsen. Föreningen har tidigare som ett led i arbetet utgivit broschyren Värna Majornas blandstadsbebyggelse. Stigberget Svänger och Svär samt Fiestan i Kungsladugård Föreningen Kultur 414 arrangerade familjefest i Gathenhielmska parken vid Stigbergstorget 1 juni. Parken är idag en övergiven plats och används mest av missbrukare. Ett sätt att återta parken är att arrangera familjefest på dagen med konsert på kvällen allt med ekologisk profil. Vi fanns på plats för att informera om Hyresgästföreningens arbete och kampanjade mot hyrskatten. 14 augusti medverkade vi också i Fiestan som är ett lokalt musikarrangemang vid Plaskis, Kungsladugård. Vid arrangemangen har föreningen synts tydligt med en stor banderoll draperad runt scenen. Gröna Vallens Dag Gröna Vallens dag som hölls lördagen den 12 oktober är ett arrangemang tillsammans med föreningslivet och Familjebostäder distrikt Kungsladugård. Vi deltog tillsammans med LH Slottsälven och informerade om Bostadslyftet och om Slottsälvens omfattande verksamhet. Jul på Mariaplan 5 december var det dags för Hyresgästföreningen, Familjebostäder samt företagare att för fjärde gången bjuda in till Jul på Mariaplan. I föreningens lokal, som både julpyntats och pyntats med Bostadslyftet, bjöd vi på kaffe, julmust och pepparkakor. Tomten var förstås på plats för både små och stora och årets julklapp var en jättefin reflex. Dessutom delade vi ut material om bostadsfrågan och diskuterade bostadspolitik. Spårvagn 11 Spårvagn 11 är ett verksamhetsparaply som föreningen driver. Genom olika aktiviteter och tillsammans med andra vill vi skapa möten över stadsdelsoch generationsgränser. Polariseringen och segregationen i samhället ökar och många kommer inte i kontakt med människor med annan social eller etnisk bakgrund. Den sociala sammanhållningen riskerar att minska. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att se andra perspektiv i livet och även möta personer med annan bakgrund än deras egen. Vi vill också att unga ska få positiva förebilder inom vuxenvärlden, samtidigt som äldre får en möjlighet att träffa unga personer på ett naturligt sätt. Vi stödjer bland annat Brobygget. Det är en integrations- och språkverksamhet som initierats av LH Maskrosen. Brobygget vill bygga sociala broar över gränserna. Vänskap och kontaktnät skapas när människor gör roliga saker tillsammans. Om vi börjar bygga gemenskap människor emellan, kommer mentaliteten i hela staden att så småningom bli mer öppen och tolerant. Detta ökar tryggheten och människorna som bor här blir mindre främmande inför varandra. Community Work Vi deltog som medarrangör i konferensen Community Work oktober på Dalheimers Hus. Konferensen handlade om att koordinerar lokala möjligheter och resurser. För att kunna främja goda mötesplatser i bostadsområden behövs kompetens och kunskaper i att leda processer och förändringsarbete. Öppningstalare var Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef. Staden vi vill ha Hyresgästföreningen deltar i en demokratisatsning med syftet att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle genom utvecklandet av det demokratiska deltagandet och engagemanget i det gemensamma samhällsbygget. Under två år har förberedelser pågått för att planera och organisera verksamheten med målet att ta fram en medborgaragenda, som samlar invånares förslag och prioriteringar utifrån den stad vi vill ha. Med detta är vi med och påverkar den politiska diskussionen, särskilt inför valet 2014, och väcker långsiktig lust och drivkraft att utveckla demokratin hos medborgare och politiker. Det gör vi bland annat genom att bjuda in till Göteborgs första Medborgarstämma mars oktober medverkade vi i Bostadsdagen - ett öppet forum med fokus på bostadsfrågor från olika perspektiv. Arrangemanget hölls på Göteborgs Stadsmuseum och bestod av föreläsningar på tre teman: bygga billigt, renovera demokratiskt och bo annorlunda. Dessutom hölls workshops där vi diskuterade lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. 11

12 Megaloppis alltid sista söndagen i Maj 12

13 Mitt Majorna, ur olika perspektiv, genom kameralinsen Under våren har vi fortsatt med fotokursen Mitt Majorna genom kameralinsen under handledning av fotografen Lotta Andersson. Fotokursen medverkade på World Oceans Day den 8 juni på Sjöfartsmuseet med Under ytan en digital fotoutställning som visades fram till 25 augusti. Ett syfte med kursen är att ge ungdomar och äldre tillfälle att mötas, över generationsgränser, på lika villkor och i en trygg miljö. De båda grupperna arbetar för ett gemensamt mål, med något de har gemensamt - nämligen stadsdelen vi bor i. Alla tiders boende i Majorna Genom att granska hur boendet i Majorna såg ut förr arbetar gruppen med att undersöka framtidens boende. Väl proportionerade rum, levande byggnadsmaterial, rimliga samband mellan boende och arbete är lärdomar gruppen dragit. Till detta kommer krav på miljömässigt hållbara tekniska lösningar. Låga boendekostnader och granngemenskap kan bidra till boende på demokratiska villkor. Värdegrunden för det framtida boendet bör vara barnens situation och rättigheter. Det som är bra för barn är bra för de flesta av oss. 16 maj genomfördes en studieresa till stadsdelen Brogården i Alingsås för att ta del av ombyggnaden enligt passivhus-värme-tekniken som innebär att husen är mycket värmeisolerade och endast behöver ett försumbart värmetillskott. Genom att bygga ett tätt klimatskal och använda värmeväxlare för ventilationsluften, kan värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den kalla inkommande luften från ventilationen. Under de flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe med den värme som genereras av hushållsapparater, belysning och de boende själva. Nätverket Grönskande Gårdar i Majorna Målsättningen är att sprida kunskap och inspiration kring trädgårdsarbete och grön miljö. Nätverket Grönskande Gårdar är öppet för alla medlemmar. Idén är att stötta hyresgäster att hålla det gröna levande i våra stadsdelar. Här finns möjlighet att lära känna andra trädgårdsintresserade samt att få rådgivning i trädgårdsfrågor. I samband med träffar finns möjlighet att diskutera boinflytande och hur man startar samt utvecklar lokala hyresgästföreningar med grönprofil. Inför 90-års jubiléet En liten notis i tidningen Ny Tid berättar att Majornas Hyresgästförening bildats vid ett möte den 4 april 1924 å Västra Realläroverkets musiksal. Interimsstyrelsen valde Hr Sven Petterson, boende på Ankargatan 24, till föreningens ordförande. Det var inte första gången man försökte få igång en förening i stadsdelen. I februari 1923 bildades en förening men den lades ned efter bara två månader. I Masthugget fanns redan en hyresgästförening sedan året innan och föreningen i Kungsladugård startade redan Under åren slogs föreningarna samman till att bli det som idag är Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Vi kommer att på olika sätt uppmärksamma 90-års jubileet inte minst för att lyfta fram den kamp som våra företrädare förde som gör att vi idag har en lagstiftning för bostäder och en stark hyresgäströrelse. Under året har vi gjort en inventering och djupdykning i arkiven. Megaloppis Också i år arrangerade Hyresgästföreningen Västra Göteborg Megaloppis i Majorna, Kungsladugård och Sandarna. Söndagen 26 maj fylldes stadsdelarna av tiotusentals köpare och säljare. Gata efter gata, i flera kvarter sträckte borden och prylarna ut sig. När dagen var över kunde vi konstatera att Megaloppis åter blivit en folkfest och en megasuccé. Syftet med loppisen är att skapa reflektion över hur mycket vi konsumerar och att lyfta fram återvinningstanken. Vidare skapar den möten mellan människor och ökar gemenskapen och trivsel i våra stadsdelar. Ekologisk stadsdel Majorna Under året har styrelsen förberett en projektansökan till regionen för Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0. Vi planerar en fortsättning på satsningen för att fullfölja många av de goda idéer som framkom i det ursprungliga projektet. Verksamheten initierades 2008 av Hyresgästföreningen Västra Göteborg i samverkan med olika aktörer, bostadsbolag, kommunala bolag och Naturvårdsverket. Målsättningen var att forma en ekologiskt hållbar stadsdel utifrån Majbornas egna förutsättningar och idéer. Förutom att skapa ökat engagemang och inflytande i utvecklingen av stadsdelen, hitta nya kanaler för dialog och öka miljöintresset resulterade projektet också i en rad konkreta aktiviteter. Majornas bikooperativ har idag bikupor i drift i stadsdelen. Hyresgäster på ett tiotal gårdar i Familjebostäders bestånd komposterar hushållsavfallet. Ett antal miljöambassadörer arbetar för att bostadsbolag och förvaltningar genomför ekologiskt hållbara alternativ. 13

14 Ekonomisk sammanställning Hyresgästföreningen Västra Göteborg Budget Bättre boende för hyresgästerna Bostadspolitisk arbetsgrupp Hemsida och sociala medier Stadsplaneringsgrupp Ungdomsstyrelse Stadsdelsaktiviteter Lokala hyresgästföreningar Utökad medlemsnytta Bygdespel Ungdomsverksamhet Mariaplan 1 Ekologisk stadsdel Majorna Alla tiders boende Spårvagn 11 Årsmöte och medlemsmöten Bostadspolitisk verksamhet Hyror och förhandlingar Förutsättningar för att lyckas Expeditionskostnader Styrelsekostnader Budget totalt Utfall jmf med beviljad ram

15 15

16 Hyresgästföreningen Västra Göteborg Mariaplan 1b Göteborg 16

Verksamhetsberättelse 2012. Majornas Samverkansförening

Verksamhetsberättelse 2012. Majornas Samverkansförening Verksamhetsberättelse 2012 Majornas Samverkansförening 1 Majornas Samverkansförening Verksamhetsberättelse 2012 Majornas Samverkansförening är ett paraply för föreningar som samverkar i stadsdelen med

Läs mer

100 år. Hyresgästföreningen. l Jonas: Delvis samma frågor idag. fokus: TEMA Det startade i Nynäshamn. OMVÄRLD Satsning på hyresrätter i Wien

100 år. Hyresgästföreningen. l Jonas: Delvis samma frågor idag. fokus: TEMA Det startade i Nynäshamn. OMVÄRLD Satsning på hyresrätter i Wien HYRESGÄSTEN TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR AKTIV INOM HYRESGÄSTFÖRENINGEN NR 3/2015 WWW.HYRESGASTFORENINGEN.SE EXPERTERNA Semesterbyte av bostad TEMA Det startade i Nynäshamn OMVÄRLD Satsning på hyresrätter

Läs mer

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Annika Nilsson och Carina Listerborn

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Annika Nilsson och Carina Listerborn Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden Annika Nilsson och Carina Listerborn Förord 2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till

Läs mer

Majornas Samverkansfo rening

Majornas Samverkansfo rening Majornas Samverkansfo rening Verksamhetsbera ttelse 2011 Majornas Samverkansförening är ett paraply för föreningar som samverkar i stadsdelen med fokus på barn och ungdomsverksamhet. Tillsammans driver

Läs mer

När många skapar tillsammans

När många skapar tillsammans ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Hyresgästföreningen NR 4/4 En bilaga om rätten till egen bostad och vikten av att det

Läs mer

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 Svar från partier i Göteborg på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 S T A D E N V I V I L L H A Svaren från partier i Göteborg på förslagen överst på Göteborgs Medborgaragenda 2014 mottogs från respektive

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014. hyresgästföreningen region stockholm

VERKSAMHETEN 2014. hyresgästföreningen region stockholm VERKSAMHETEN 2014 hyresgästföreningen region stockholm Agenda 2016 Agenda 2016 är Hyresgästföreningens övergripande mål och strategi mot 2016 för att bli en enastående organisation. Den nationella verksamhetsplanen

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Majornas Samverkansförening

Majornas Samverkansförening Majornas Samverkansförening Verksamhetsberättelse 2010 Majornas Samverkansförening är ett paraply för föreningar som samverkar i stadsdelen med fokus på barn och ungdomsverksamhet. Tillsammans driver vi

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

VI VILL, BERÄTTA BARA HUR - UNGA RÖSTER OM FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DELTA I FYSISK UTVECKLING AV DET EGNA NÄROMRÅDET

VI VILL, BERÄTTA BARA HUR - UNGA RÖSTER OM FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DELTA I FYSISK UTVECKLING AV DET EGNA NÄROMRÅDET VI VILL, BERÄTTA BARA HUR - UNGA RÖSTER OM FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DELTA I FYSISK UTVECKLING AV DET EGNA NÄROMRÅDET Denna rapport är ett resultat av Förstudie: Medborgardialog som Allmänna Arvsfonden finansierat.

Läs mer

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten Bo tillsammans nr28 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU www.kollektivhus.nu dec 2013 Byggemenskaper ett frö som behöver vatten I april arrangerade stadsbyggnadskontoret i Göteborg sin återkommande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Nya mötesplatser. Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige

Nya mötesplatser. Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige Nya mötesplatser Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige Karen Austin på uppdrag av Folkets Hus och Parker 2015

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling 2012 Lunds Universitet Daniel Andersen, Johanna Hjerpe, Filip Jönsson, Ellen Lindblad, Lotta Nilbecker, Frida Simonson & Jonathan Weck Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring

Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...4 1.1 UTVÄRDERARE... 4 1.2 GENOMFÖRANDE... 5 2 HISTORIK...5 2.1 UPPTAKTEN...

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Leader Halland 2007-2013

Leader Halland 2007-2013 Leader Halland 2007-2013 LEADER LANDSBYGD HALLAND LEADER KUSTBYGD HALLAND Inledning Leader Halland har haft 130 projekt för 153 miljoner i Halland under programperioden 2007-2013. I Halland har det lagts

Läs mer

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer