Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgästföreningen Västra Göteborg"

Transkript

1 Hyresgästföreningen Västra Göteborg

2 Innehåll 3. Årsmöte Styrelse Revisorer Valberedning Regionfullmäktige Medlemsantal Mariaplan 1 På webben 5. Förhandlingsverksamhet Bostadspolitik Stadsplanering 7. Regionen Lokala hyresgästföreningar 9. Arbetsgrupper, nätverk och samverkan 14. Ekonomisk sammanställning Revisionsberättelse Foto Maria Ilves (omslaget, sid 3, 4, 6, 8, 10, 12) Majornas Samverkansförening (sidan 16) Hyresgästföreningen Västra Göteborg, mars R.B 2

3 Valberedning Barbro Norén Klang (sammankallande), Jonas Göransson, Calle Wahlgren. Regionfullmäktige Ordinarie Ronny Bengtsson, Jonas Göransson, Anna Sandin, Maria Ilves, Barbro Norén Klang, Ulf Bergqvist, Regina Söderlund, Kjell Brogren. Ersättare Tomas Elvén, Anders Bengtsson, Kjell Mott. Årsmötet 2013 ägde rum i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Hyresgästföreningen ska fokusera på förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete, stödja och utveckla lokalt engagemang, upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen. Årsmöte Tisdagen den 26 mars 2013 ägde årsmötet rum på Sjömanskyrkan, Stigbergstorget. Sjömansprästen Ib Philblad inledde med att berätta om kyrkan och verksamheten där med daglig verksamhet för i huvudsak de som verkar eller har verkat till sjöss, i hamnen eller på varven. Här kan man läsa sin dagstidning, umgås och prata. Många minnen från hamnar i när och fjärran delas över en kopp kaffe eller lunch till ett facilt pris i Café Kuling. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar samt musikunderhållning av Tomas Elvén och Bernt Andersson. Styrelse Ronny Bengtsson (ordförande), Anders Bengtsson, Gabriella Espinosa, Magdalena Herrnsdorf, Marita Hägg (ekonomiansvarig), Maria Ilves (sekreterare), Anna Sandin. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden under året samt en styrelsekonferens. Revisorer Ulf Bergquist, Bengt Klang. Medlemsantal Föreningen har medlemmar (december 2013). Av dessa bor (58.30%) i allmännyttan och (41.70%) i det privata beståndet. Könsfördelningen är (55.24%) kvinnor och (44.76%) män. 230 förtroendevalda. 34 lokala hyresgästföreningar. Mariaplan 1 Föreningens lokal vid Mariaplan används till styrelsens arbete samt av ett flertal nätverk och ideella föreningar. Här anordnas utåtriktade verksamheter av olika slag, bl.a. föreläsningar, utställningar, stadsplanering och information kring hyresförhandlingar. Under året har bildspelet "Då & Nu. Majorna ur samma synvinkel" visats. Bildspelet är sammanställt av Svante Sjöstedt och består av äldre fotografier av stadsdelen lånade från Göteborgs Stadsmuseum samt nya fotografier av samma plats. På webben Webben är en viktig kanal för att informera om oss och vår verksamhet. Därför driver vi sajten Hyresgästföreningen Västra Göteborg (http://hgfvastragoteborg.se/) samt sajten Megaloppis i Majorna, Kungsladugård, Sandarna (http://www.megaloppismajorna.se/). Med sajten Råd att bo (http://radattbo.se/) vill vi belysa den ekonomiska och sociala segregeringen av staden och hur denna kan motverkas. 3

4 Sjöbergen en undangömd oas 4

5 Förhandlingsverksamhet I de stora delegationerna har västra Göteborg representerats av Bostadsbolaget Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Barbro Norén Klang. Familjebostäder Jonas Göransson, Barbro Norén Klang. Föreningsstyrelsens representant Ronny Bengtsson. Poseidon Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Gabriella Espinosa. Privata Leif Arne Ljungholm. Föreningsstyrelsens representant Anders Bengtsson. Stena Fastigheter Arne Petersson. Förhandlingsråd Inför hyresförhandlingarna behöver vi kunskap om hur fastighetsägarna sköter underhåll och bemöter hyresgäster. Det är därför viktigt att lokala hyresgästföreningar utser representanter till förhandlingsråden. Vid ombyggnation, vid brister av underhåll och inflytande över den gemensamma miljön har föreningen deltagit vid samrådsmöten med representanter för hyresgästerna och bostadsföretag. Under året har vi medverkat vid samråd med LH Spejaren (Bostadsbolaget) och LH Harsyran (Familjebostäder). Ett särskilt Bomiljöprotokoll för lokala hyresgästföreningar, som föreningen tagit fram, finns att tillgå i arbetet. Styrelsen har initierat en diskussion om hyresdifferentieringen som tenderar att driva upp hyrorna i "populära" områden. Differentieringen slår mot boende i Centrum, Masthugget och Majorna. Bostadspolitik Vi deltog aktivt i kampanjen och namninsamlingen mot hyrskatten det vill säga överbeskattningen av hyresgästerna. Vi har varit ute och diskuterat bostadspolitik vid ett flertal arrangemang som Majornadagen, Gröna Vallendagen, Stigberget svänger och svär, Jul på Mariaplan, på LH årsmöten och andra tillfällen. Vi deltar aktivt i olika regionala arbetsgrupper. Bostadslyftet är en stor satsning för att sätta bostadsfrågan på den politiska dagordningen. Målet är att bostadsfrågan skall vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast vid valet Under året bildades en arbetsgrupp för Bostadslyftet bestående av Göteborgs hyresgästföreningar med syfte att koordinera aktiviteter och att gemensamt utarbeta ett bostadspolitiskt program. Vår stad en stad startade i september. Gruppen består av anställda på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och förtroendevalda. Syftet är att identifiera orsaker till segregation och formulera lösningar. Stadsplanering Arbetsgruppen för stadsplanering bevakar aktuella plan- och byggprojekt. Under året fortsatte arbetet med att stoppa byggandet av parkeringsplatser på förträdgården Kungsladugårdsgatan 7. I oktober 2012 beviljade byggnadsnämnden bygglov för parkeringsplatserna. Hyresgästföreningen Västra Göteborg överklagade beslutet. Vi har besökt Stadsbyggnadskontoret för att få fram ett relevant underlag. I slutet av april lämnade föreningen in överklagan till Mark- och miljödomstolen rörande bygglovet för p-platserna. I överklagan begärdes att bygglovet skulle avslås och förträdgårdsmarken återställas. I september lämnades ytterligare yttrande till Mark- och miljödomstolen. I december deltog mark- och miljödomstolen och parterna i en förhandling i Göteborgs tingsrätt samt syn på platsen. Styrelsen representerades av Maria Ilves. Mark- och miljödomstolens utslag väntas efter årsskiftet. Arbetsgruppen bevakar planerna på förtätning av Gråberget och Godhemsberget. I november lämnade föreningen yttrande över förtätningsplanerna för Godhemsberget till Stadsbyggnadskontoret. I yttrandet ställer vi oss positiva till förtätning av delar av Godhemsberget förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi vill att det byggs billiga hyresrätter, att nuvarande hyresgäster inte får hyreshöjningar pga. installering av hiss samt att det byggs färre parkeringsplatser. Om ytan i stället används till bostäder kan grönområden sparas. Sjöbergen, som ligger ovanför Röda sten och Nya varvet, är en undangömd oas med odlingslotter, djurgårdar och orörd natur. Planerna på exploatering oroar många. Sjöbergen är ett mycket populärt koloni- och rekreationsområde för de boende i närliggande stadsdelar och bör bevaras. Kostnaderna för att bygga där är mycket höga och de planerade bostäderna kommer att bli dyra. Föreningens lokal har lånats ut till olika föreningar från Sjöbergen. Vi har informerat i skyltfönster samt tagit fram en utställning om Sjöbergen som visades på Majornas bibliotek under ett par veckor i augusti. 5

6 Bangatan 10, en bedagad skönhet 6

7 Bangatan I trappuppgången står fönstren på vid gavel och vädrar ut unken lukt. Lamporna har på vissa ställen slutat fungera. Inget görs åt vittrande fasad, trasiga fönsterrutor och hängande kablar. Kampen om Bangatan 10 är en långdragen historia. Arbetsmiljön för brevbärarna är så dålig att posten slutade delas ut i huset. Soptunnorna är för få för antalet hyresgäster. Mycket av soporna hamnar bara på gården vilket innebär gott om mat för duvor och råttor. De 21 lägenheterna har fortfarande kvar sina gasspisar, trots att stadsgasen stängdes av för över tre år sedan. Underhållet av den över 100 år gamla fastigheten har enligt Hyresgästföreningen varit eftersatt i många år. Hyresvärden har trots viten inte rättat till bristerna. Värden ville riva huset men byggnadsnämnden beviljade inte rivningslov. Hyresgästföreningen region Västra Sverige förbereder en ansökan om tvångsförvaltning för att lämnas in Förhoppningen är att detta vackra gamla hus i Majorna äntligen skall rustas upp. Råd att bo Sajten lyfter fram bostadsbristen och renoveringar. Under året har särskilt Stenas omdiskuterade planer på renovering av Pennygången i Högsbo och i samband med detta höja hyrorna med 60 % fortsatt varit i fokus. Hur ska hyresgäster ha råd att bo kvar? Återkommande tema är att Majorna ska förbli en stadsdel för alla, oavsett inkomst. Med sajten Råd att bo (www.radattbo.se) vill vi lyfta fram och belysa den ekonomiska och sociala segregering av staden och hur denna segregering kan motverkas. Regionen Föreningen har deltagit vid Region Västra Sveriges sammankomster: 13 april, Strategidag med föreningarnas AU 25 april, Årsmöte 21 september, Ordförandekonferens med Bostadslyftet/verksamhetsdialog 26 oktober, Ordförandekonferens 21 november, Höstfullmäktige På höstfullmäktige tilldelades Kalle Karlsson 2013 års Göte Brink-stipendium på 5000 kr för sin insats i föreningen Kultur 414. Kalle Karlsson är dessutom styrelsemedlem i LH Polstjärnan i Majorna, där han också bedriver kulturell verksamhet. Lokala hyresgästföreningar En av våra uppgifter är att stödja och underlätta för medlemmar att, i former som de själva avgör, bedriva verksamhet. Vi hjälper till vid start av lokala hyresgästföreningar och stödjer föreningar på olika sätt. Ordförande, sekreterare och kassör i LH-föreningarna inbjöds till Öppet Hus 28 januari för att tillsammans med Hyresgästföreningen diskutera frågor inför kommande årsmöten. Ett tiotal LH-föreningar kom. Monica Nilsson från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt föreningens revisor Ulf Bergquist deltog tillsammans med föreningens styrelse. 6 april höll föreningen en inspirationsdag för LHföreningarna på Novotel i Klippan. Styrelser från ett tiotal LH-föreningar deltog. Konferensen hade fokus på information om hyresförhandlingarna och på hur vi kan få fler förtroendevalda hyresförhandlare. Andra halvan av dagen ägnades åt LH-föreningarnas verksamhet och hur föreningarna kan inspireras av varandra. Under året har vi tillsammans med verksamhetsutvecklare på regionkontoret arbetat för att starta upp nya lokala hyresgästföreningar. Vi har fått igång två helt nya föreningar och återstartat två. Vi har också bistått lokala hyresgästföreningar vid olika problem. Ett återkommande problem har varit att Familjebostäder återtagit ett antal kvarterslokaler. Lokalerna har bland annat byggts om till lägenheter eller stängts. Under året planerade Familjebostäder i Kungsladugård att återta ytterligare två lokaler. En av de drabbade föreningarna är LH Harsyran på Slottsskogsgatan. Lokalerna återtogs eftersom bolaget vill använda lokalen för egen verksamhet och utan att erbjuda hyresgästerna andra alternativ. LH Harsyran startade en namninsamling och tillsammans agerade vi för att stoppa återtagandet och alternativt att hyresgästerna skulle erbjudas en likvärdig lokal. Till slut erbjöds en lokal beläget i källare och med stort behov av upprustning. Workshop om energi 25 september deltog vi på en workshop i Stockholm om energibesparingar i boendet. Syftet med workshopen var att diskutera underlag för ett utbildningsmaterial om energi som kan användas av medlemmar och förtroendevalda. Arrangörer Hyresgästföreningen och SABO. 7

8 Sommarverksamhet i Majorna 8

9 Arbetsgrupper, nätverk & samverkan Att bo handlar inte enbart om kvadratmeter och hyror. Det handlar också om en trygg och levande närmiljö. Majornas Samverkansförening Majornas Samverkansförening, MSF, bildades 2004 på initiativ av Hyresgästföreningen Västra Göteborg för att tillsammans med det lokala föreningslivet möta behov och bidra till goda uppväxtmiljöer för barn och unga. MSF är idag ett paraply för cirka 33 föreningar som samverkar i stadsdelen med fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Med engagemanget i MSF tar vi ett socialt ansvar för närmiljön. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid Karl Johans torg samt små och stora projekt och aktiviteter allt från Majornadagen till rockskola, hip-hop studio, läxhjälp, studiecirklar, skollovsaktiviteter och mycket mera. Det är viktigt att stödja ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Majornadagen Lördagen den 14 september deltog vi för 9:e året i rad på Majornadagen vid Karl Johans torg. Majornadagen är en festivaldag för folk och föreningar med musik- och dans framträdanden, prova-på aktiviteter, fotbollsspel, klättervägg, barnaktiviteter, café, loppis, lokal marknad och massa annat trevligt och skoj. Det är en dag då föreningslivet får glänsa och lyftas fram som den viktiga och goda kraft den är. Ungdomsverksamhet I samarbete med andra aktörer stödjer vi ungt kultur - och musikliv i stadsdelen. På Aktivitetshuset finns lokaler för föreningsverksamhet, replokaler, hiphopstudio, café och mycket annat. Gemensamt arrangerar föreningarna lovaktiviteter för barn och unga med pyssel, bakning, brädspel, frågesport, dataspelsvecka, tröjtryck, läger, teater med mera. Ungdomarna får ledarskapsträning och är ungdomsledare för yngre. Majornaspelet Stadsdelen har många spännande historiska miljöer. Här finns "titthål" ner i tiden före vår tids Göteborg. Tillsammans med föreningar och intresserade vill vi försöka realisera idén om ett stadsdelsspel. Vi vill, tillsammans med andra, skapa möten oavsett bakgrund och funktionshinder över stadsdelsgränser och generationsgränser. I projektet är målet att den moderna och den historiska världen skall mötas. Precis som äldre kan tillföra kunskap, skall även yngre beredas plats. Första fasen innebär research i äldre tidningsartiklar, politiska protokoll och föreningsarkiv. Vi gör intervjuer för att hitta historier hos äldre och unga. Utifrån underlaget skrivs en stadsdelpjäs. Målet är att skapa en energifylld, poetisk och musikalisk föreställning om Majorna. Hiphopkollektivet Tillsammans med Studieförbundet NBV anordnar vi musikverksamheten "Hiphopkollektivet". Verksamheten går ut på att skapa en trygg och kreativ mötesplats för ungdomar i åldrarna 12 och uppåt. Ett 80- tal deltar regelbundet. På grund av det stora intresset byggdes under året ytterligare en musikstudio. Samarbetet med NBV ger en drogfri profil som går hand i hand med det ungdomsarbete som i övrigt bedrivs i Aktivitetshuset och som stadsdelen är i stort behov av. Flera av deltagarna har en orolig bakgrund, många har inte förtroende för vuxna eller myndigheter utan förlitar sig helt på broderskapet, dvs. vännerna omkring sig. Därför är det extra viktigt att bedriva denna verksamhet. Tjejskejt MSF bjöd in till Tjejskejt under hösten tillsammans med Hyresgästföreningen. Verksamheten blev snabbt mycket omtyckt. Under terminen passerade ca 50 deltagare, samtliga tjejer, även småbarn och vuxna, som provade på skateboard. Av dessa var ca 20 återkommande deltagare! Tjejskejten hann under hösten att ha ca 15 träffar. Skejtboards samt fler skydd i mindre storlekar köptes in. Till följd av tjejskejten ser vi att allt fler tjejer vågar ta plats. Det är ett varmt och gott betyg för våra insatser Sommarverksamhet För tionde året anordnades sommarverksamhet. Syftet är att ge ungdomar i Majorna något att göra under sommaren, att lära dem ta ansvar för sitt närområde och att underlätta för föräldrar med pressad semesterbudget. Praktiken bestod av utomhusskötsel i området, att hjälpa äldre att använda mobiltelefonen på Frivilligcentralen samt matlagning. För att stärka gruppkänslan åkte ungdomar och ledare på kanotläger under två dagar i Vättlefjäll. Det blev en upplevelse med mycket kamratskap många skratt. Två dagar ägnades även åt att diskutera viktiga frågor såsom diskriminering och normkritik. Resten bestod av olika härliga sommaraktiviteter. 9

10 10

11 Levande stadsdel Vi önskar att fler vill engagerar sig i sin närmiljö på olika sätt för en trygg och levande stadsdel. Vi har lyft fram problemet med att gamla butikslokaler byggs om till bostäder vilket leder till utarmning av samspelet mellan människors vanor och bebyggelsens mångsidiga användning, som präglat och i många fall ännu präglar den äldre bebyggelsen. Föreningen har tidigare som ett led i arbetet utgivit broschyren Värna Majornas blandstadsbebyggelse. Stigberget Svänger och Svär samt Fiestan i Kungsladugård Föreningen Kultur 414 arrangerade familjefest i Gathenhielmska parken vid Stigbergstorget 1 juni. Parken är idag en övergiven plats och används mest av missbrukare. Ett sätt att återta parken är att arrangera familjefest på dagen med konsert på kvällen allt med ekologisk profil. Vi fanns på plats för att informera om Hyresgästföreningens arbete och kampanjade mot hyrskatten. 14 augusti medverkade vi också i Fiestan som är ett lokalt musikarrangemang vid Plaskis, Kungsladugård. Vid arrangemangen har föreningen synts tydligt med en stor banderoll draperad runt scenen. Gröna Vallens Dag Gröna Vallens dag som hölls lördagen den 12 oktober är ett arrangemang tillsammans med föreningslivet och Familjebostäder distrikt Kungsladugård. Vi deltog tillsammans med LH Slottsälven och informerade om Bostadslyftet och om Slottsälvens omfattande verksamhet. Jul på Mariaplan 5 december var det dags för Hyresgästföreningen, Familjebostäder samt företagare att för fjärde gången bjuda in till Jul på Mariaplan. I föreningens lokal, som både julpyntats och pyntats med Bostadslyftet, bjöd vi på kaffe, julmust och pepparkakor. Tomten var förstås på plats för både små och stora och årets julklapp var en jättefin reflex. Dessutom delade vi ut material om bostadsfrågan och diskuterade bostadspolitik. Spårvagn 11 Spårvagn 11 är ett verksamhetsparaply som föreningen driver. Genom olika aktiviteter och tillsammans med andra vill vi skapa möten över stadsdelsoch generationsgränser. Polariseringen och segregationen i samhället ökar och många kommer inte i kontakt med människor med annan social eller etnisk bakgrund. Den sociala sammanhållningen riskerar att minska. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att se andra perspektiv i livet och även möta personer med annan bakgrund än deras egen. Vi vill också att unga ska få positiva förebilder inom vuxenvärlden, samtidigt som äldre får en möjlighet att träffa unga personer på ett naturligt sätt. Vi stödjer bland annat Brobygget. Det är en integrations- och språkverksamhet som initierats av LH Maskrosen. Brobygget vill bygga sociala broar över gränserna. Vänskap och kontaktnät skapas när människor gör roliga saker tillsammans. Om vi börjar bygga gemenskap människor emellan, kommer mentaliteten i hela staden att så småningom bli mer öppen och tolerant. Detta ökar tryggheten och människorna som bor här blir mindre främmande inför varandra. Community Work Vi deltog som medarrangör i konferensen Community Work oktober på Dalheimers Hus. Konferensen handlade om att koordinerar lokala möjligheter och resurser. För att kunna främja goda mötesplatser i bostadsområden behövs kompetens och kunskaper i att leda processer och förändringsarbete. Öppningstalare var Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef. Staden vi vill ha Hyresgästföreningen deltar i en demokratisatsning med syftet att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle genom utvecklandet av det demokratiska deltagandet och engagemanget i det gemensamma samhällsbygget. Under två år har förberedelser pågått för att planera och organisera verksamheten med målet att ta fram en medborgaragenda, som samlar invånares förslag och prioriteringar utifrån den stad vi vill ha. Med detta är vi med och påverkar den politiska diskussionen, särskilt inför valet 2014, och väcker långsiktig lust och drivkraft att utveckla demokratin hos medborgare och politiker. Det gör vi bland annat genom att bjuda in till Göteborgs första Medborgarstämma mars oktober medverkade vi i Bostadsdagen - ett öppet forum med fokus på bostadsfrågor från olika perspektiv. Arrangemanget hölls på Göteborgs Stadsmuseum och bestod av föreläsningar på tre teman: bygga billigt, renovera demokratiskt och bo annorlunda. Dessutom hölls workshops där vi diskuterade lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. 11

12 Megaloppis alltid sista söndagen i Maj 12

13 Mitt Majorna, ur olika perspektiv, genom kameralinsen Under våren har vi fortsatt med fotokursen Mitt Majorna genom kameralinsen under handledning av fotografen Lotta Andersson. Fotokursen medverkade på World Oceans Day den 8 juni på Sjöfartsmuseet med Under ytan en digital fotoutställning som visades fram till 25 augusti. Ett syfte med kursen är att ge ungdomar och äldre tillfälle att mötas, över generationsgränser, på lika villkor och i en trygg miljö. De båda grupperna arbetar för ett gemensamt mål, med något de har gemensamt - nämligen stadsdelen vi bor i. Alla tiders boende i Majorna Genom att granska hur boendet i Majorna såg ut förr arbetar gruppen med att undersöka framtidens boende. Väl proportionerade rum, levande byggnadsmaterial, rimliga samband mellan boende och arbete är lärdomar gruppen dragit. Till detta kommer krav på miljömässigt hållbara tekniska lösningar. Låga boendekostnader och granngemenskap kan bidra till boende på demokratiska villkor. Värdegrunden för det framtida boendet bör vara barnens situation och rättigheter. Det som är bra för barn är bra för de flesta av oss. 16 maj genomfördes en studieresa till stadsdelen Brogården i Alingsås för att ta del av ombyggnaden enligt passivhus-värme-tekniken som innebär att husen är mycket värmeisolerade och endast behöver ett försumbart värmetillskott. Genom att bygga ett tätt klimatskal och använda värmeväxlare för ventilationsluften, kan värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den kalla inkommande luften från ventilationen. Under de flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe med den värme som genereras av hushållsapparater, belysning och de boende själva. Nätverket Grönskande Gårdar i Majorna Målsättningen är att sprida kunskap och inspiration kring trädgårdsarbete och grön miljö. Nätverket Grönskande Gårdar är öppet för alla medlemmar. Idén är att stötta hyresgäster att hålla det gröna levande i våra stadsdelar. Här finns möjlighet att lära känna andra trädgårdsintresserade samt att få rådgivning i trädgårdsfrågor. I samband med träffar finns möjlighet att diskutera boinflytande och hur man startar samt utvecklar lokala hyresgästföreningar med grönprofil. Inför 90-års jubiléet En liten notis i tidningen Ny Tid berättar att Majornas Hyresgästförening bildats vid ett möte den 4 april 1924 å Västra Realläroverkets musiksal. Interimsstyrelsen valde Hr Sven Petterson, boende på Ankargatan 24, till föreningens ordförande. Det var inte första gången man försökte få igång en förening i stadsdelen. I februari 1923 bildades en förening men den lades ned efter bara två månader. I Masthugget fanns redan en hyresgästförening sedan året innan och föreningen i Kungsladugård startade redan Under åren slogs föreningarna samman till att bli det som idag är Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Vi kommer att på olika sätt uppmärksamma 90-års jubileet inte minst för att lyfta fram den kamp som våra företrädare förde som gör att vi idag har en lagstiftning för bostäder och en stark hyresgäströrelse. Under året har vi gjort en inventering och djupdykning i arkiven. Megaloppis Också i år arrangerade Hyresgästföreningen Västra Göteborg Megaloppis i Majorna, Kungsladugård och Sandarna. Söndagen 26 maj fylldes stadsdelarna av tiotusentals köpare och säljare. Gata efter gata, i flera kvarter sträckte borden och prylarna ut sig. När dagen var över kunde vi konstatera att Megaloppis åter blivit en folkfest och en megasuccé. Syftet med loppisen är att skapa reflektion över hur mycket vi konsumerar och att lyfta fram återvinningstanken. Vidare skapar den möten mellan människor och ökar gemenskapen och trivsel i våra stadsdelar. Ekologisk stadsdel Majorna Under året har styrelsen förberett en projektansökan till regionen för Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0. Vi planerar en fortsättning på satsningen för att fullfölja många av de goda idéer som framkom i det ursprungliga projektet. Verksamheten initierades 2008 av Hyresgästföreningen Västra Göteborg i samverkan med olika aktörer, bostadsbolag, kommunala bolag och Naturvårdsverket. Målsättningen var att forma en ekologiskt hållbar stadsdel utifrån Majbornas egna förutsättningar och idéer. Förutom att skapa ökat engagemang och inflytande i utvecklingen av stadsdelen, hitta nya kanaler för dialog och öka miljöintresset resulterade projektet också i en rad konkreta aktiviteter. Majornas bikooperativ har idag bikupor i drift i stadsdelen. Hyresgäster på ett tiotal gårdar i Familjebostäders bestånd komposterar hushållsavfallet. Ett antal miljöambassadörer arbetar för att bostadsbolag och förvaltningar genomför ekologiskt hållbara alternativ. 13

14 Ekonomisk sammanställning Hyresgästföreningen Västra Göteborg Budget Bättre boende för hyresgästerna Bostadspolitisk arbetsgrupp Hemsida och sociala medier Stadsplaneringsgrupp Ungdomsstyrelse Stadsdelsaktiviteter Lokala hyresgästföreningar Utökad medlemsnytta Bygdespel Ungdomsverksamhet Mariaplan 1 Ekologisk stadsdel Majorna Alla tiders boende Spårvagn 11 Årsmöte och medlemsmöten Bostadspolitisk verksamhet Hyror och förhandlingar Förutsättningar för att lyckas Expeditionskostnader Styrelsekostnader Budget totalt Utfall jmf med beviljad ram

15 15

16 Hyresgästföreningen Västra Göteborg Mariaplan 1b Göteborg 16

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 14 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsens ledamöter, ordförande Karin Spångberg, vice ordförande, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, remissansvarig Lena

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012 Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012 Majornas Samverkansförening (MSF) främjar socialt engagemang i stadsdelen genom att starta och utveckla nätverk och olika mötesforum. Vi utvecklar i samverkan

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Majornas Samverkans förening Verksamhetsplan 2015

Majornas Samverkans förening Verksamhetsplan 2015 Majornas Samverkans förening Verksamhetsplan 2015 Majornas Samverkansförening 031-121411 Karl Johans torg 1 info@majsamverkan.se 414 61 Göteborg orgnr: 802427-6464 1 1. Övergripande syfte och mål med Majornas

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2014

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2014 Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2014 Majornas Samverkansförening (MSF) främjar socialt engagemang i stadsdelen genom att starta och utveckla nätverk och olika mötesforum. Med ett strategiskt

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Fastighetsägarna och samhällsansvar

Fastighetsägarna och samhällsansvar Fastighetsägarna och samhällsansvar Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem AB finansierar och samarbetar med Stiftelsen Läxhjälpen. Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att ge högstadieelever ökade framtidsmöjligheter.

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 Popkollo Göteborg är en förening som bedriver musikverksamhet för tjejer/transpersoner. Vi är en del i den rikstäckande organisationen Popkollo,

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Kastanjegården måndagen den 11 juni 2007 kl 17,00 18,30 Paragrafer 44-56 Närvarande ledamöter

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Majornas Samverkansförening Verksamhetsplan 2016

Majornas Samverkansförening Verksamhetsplan 2016 Majornas Samverkansförening Verksamhetsplan 2016 Majornas Samverkansförening 031-121411 Karl Johans torg 1 info@majsamverkan.se 414 61 Göteborg orgnr: 802427-6464 1 1. Övergripande syfte och mål med Majornas

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer