Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgästföreningen Västra Göteborg"

Transkript

1 Hyresgästföreningen Västra Göteborg

2 Innehåll 3. Årsmöte Styrelse Revisorer Valberedning Regionfullmäktige Medlemsantal Mariaplan 1 På webben 5. Förhandlingsverksamhet Bostadspolitik Stadsplanering 7. Regionen Lokala hyresgästföreningar 9. Arbetsgrupper, nätverk och samverkan 14. Ekonomisk sammanställning Revisionsberättelse Foto Maria Ilves (omslaget, sid 3, 4, 6, 8, 10, 12) Majornas Samverkansförening (sidan 16) Hyresgästföreningen Västra Göteborg, mars R.B 2

3 Valberedning Barbro Norén Klang (sammankallande), Jonas Göransson, Calle Wahlgren. Regionfullmäktige Ordinarie Ronny Bengtsson, Jonas Göransson, Anna Sandin, Maria Ilves, Barbro Norén Klang, Ulf Bergqvist, Regina Söderlund, Kjell Brogren. Ersättare Tomas Elvén, Anders Bengtsson, Kjell Mott. Årsmötet 2013 ägde rum i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Hyresgästföreningen ska fokusera på förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete, stödja och utveckla lokalt engagemang, upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen. Årsmöte Tisdagen den 26 mars 2013 ägde årsmötet rum på Sjömanskyrkan, Stigbergstorget. Sjömansprästen Ib Philblad inledde med att berätta om kyrkan och verksamheten där med daglig verksamhet för i huvudsak de som verkar eller har verkat till sjöss, i hamnen eller på varven. Här kan man läsa sin dagstidning, umgås och prata. Många minnen från hamnar i när och fjärran delas över en kopp kaffe eller lunch till ett facilt pris i Café Kuling. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar samt musikunderhållning av Tomas Elvén och Bernt Andersson. Styrelse Ronny Bengtsson (ordförande), Anders Bengtsson, Gabriella Espinosa, Magdalena Herrnsdorf, Marita Hägg (ekonomiansvarig), Maria Ilves (sekreterare), Anna Sandin. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden under året samt en styrelsekonferens. Revisorer Ulf Bergquist, Bengt Klang. Medlemsantal Föreningen har medlemmar (december 2013). Av dessa bor (58.30%) i allmännyttan och (41.70%) i det privata beståndet. Könsfördelningen är (55.24%) kvinnor och (44.76%) män. 230 förtroendevalda. 34 lokala hyresgästföreningar. Mariaplan 1 Föreningens lokal vid Mariaplan används till styrelsens arbete samt av ett flertal nätverk och ideella föreningar. Här anordnas utåtriktade verksamheter av olika slag, bl.a. föreläsningar, utställningar, stadsplanering och information kring hyresförhandlingar. Under året har bildspelet "Då & Nu. Majorna ur samma synvinkel" visats. Bildspelet är sammanställt av Svante Sjöstedt och består av äldre fotografier av stadsdelen lånade från Göteborgs Stadsmuseum samt nya fotografier av samma plats. På webben Webben är en viktig kanal för att informera om oss och vår verksamhet. Därför driver vi sajten Hyresgästföreningen Västra Göteborg (http://hgfvastragoteborg.se/) samt sajten Megaloppis i Majorna, Kungsladugård, Sandarna (http://www.megaloppismajorna.se/). Med sajten Råd att bo (http://radattbo.se/) vill vi belysa den ekonomiska och sociala segregeringen av staden och hur denna kan motverkas. 3

4 Sjöbergen en undangömd oas 4

5 Förhandlingsverksamhet I de stora delegationerna har västra Göteborg representerats av Bostadsbolaget Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Barbro Norén Klang. Familjebostäder Jonas Göransson, Barbro Norén Klang. Föreningsstyrelsens representant Ronny Bengtsson. Poseidon Kjell Mott. Föreningsstyrelsens representant Gabriella Espinosa. Privata Leif Arne Ljungholm. Föreningsstyrelsens representant Anders Bengtsson. Stena Fastigheter Arne Petersson. Förhandlingsråd Inför hyresförhandlingarna behöver vi kunskap om hur fastighetsägarna sköter underhåll och bemöter hyresgäster. Det är därför viktigt att lokala hyresgästföreningar utser representanter till förhandlingsråden. Vid ombyggnation, vid brister av underhåll och inflytande över den gemensamma miljön har föreningen deltagit vid samrådsmöten med representanter för hyresgästerna och bostadsföretag. Under året har vi medverkat vid samråd med LH Spejaren (Bostadsbolaget) och LH Harsyran (Familjebostäder). Ett särskilt Bomiljöprotokoll för lokala hyresgästföreningar, som föreningen tagit fram, finns att tillgå i arbetet. Styrelsen har initierat en diskussion om hyresdifferentieringen som tenderar att driva upp hyrorna i "populära" områden. Differentieringen slår mot boende i Centrum, Masthugget och Majorna. Bostadspolitik Vi deltog aktivt i kampanjen och namninsamlingen mot hyrskatten det vill säga överbeskattningen av hyresgästerna. Vi har varit ute och diskuterat bostadspolitik vid ett flertal arrangemang som Majornadagen, Gröna Vallendagen, Stigberget svänger och svär, Jul på Mariaplan, på LH årsmöten och andra tillfällen. Vi deltar aktivt i olika regionala arbetsgrupper. Bostadslyftet är en stor satsning för att sätta bostadsfrågan på den politiska dagordningen. Målet är att bostadsfrågan skall vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast vid valet Under året bildades en arbetsgrupp för Bostadslyftet bestående av Göteborgs hyresgästföreningar med syfte att koordinera aktiviteter och att gemensamt utarbeta ett bostadspolitiskt program. Vår stad en stad startade i september. Gruppen består av anställda på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och förtroendevalda. Syftet är att identifiera orsaker till segregation och formulera lösningar. Stadsplanering Arbetsgruppen för stadsplanering bevakar aktuella plan- och byggprojekt. Under året fortsatte arbetet med att stoppa byggandet av parkeringsplatser på förträdgården Kungsladugårdsgatan 7. I oktober 2012 beviljade byggnadsnämnden bygglov för parkeringsplatserna. Hyresgästföreningen Västra Göteborg överklagade beslutet. Vi har besökt Stadsbyggnadskontoret för att få fram ett relevant underlag. I slutet av april lämnade föreningen in överklagan till Mark- och miljödomstolen rörande bygglovet för p-platserna. I överklagan begärdes att bygglovet skulle avslås och förträdgårdsmarken återställas. I september lämnades ytterligare yttrande till Mark- och miljödomstolen. I december deltog mark- och miljödomstolen och parterna i en förhandling i Göteborgs tingsrätt samt syn på platsen. Styrelsen representerades av Maria Ilves. Mark- och miljödomstolens utslag väntas efter årsskiftet. Arbetsgruppen bevakar planerna på förtätning av Gråberget och Godhemsberget. I november lämnade föreningen yttrande över förtätningsplanerna för Godhemsberget till Stadsbyggnadskontoret. I yttrandet ställer vi oss positiva till förtätning av delar av Godhemsberget förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi vill att det byggs billiga hyresrätter, att nuvarande hyresgäster inte får hyreshöjningar pga. installering av hiss samt att det byggs färre parkeringsplatser. Om ytan i stället används till bostäder kan grönområden sparas. Sjöbergen, som ligger ovanför Röda sten och Nya varvet, är en undangömd oas med odlingslotter, djurgårdar och orörd natur. Planerna på exploatering oroar många. Sjöbergen är ett mycket populärt koloni- och rekreationsområde för de boende i närliggande stadsdelar och bör bevaras. Kostnaderna för att bygga där är mycket höga och de planerade bostäderna kommer att bli dyra. Föreningens lokal har lånats ut till olika föreningar från Sjöbergen. Vi har informerat i skyltfönster samt tagit fram en utställning om Sjöbergen som visades på Majornas bibliotek under ett par veckor i augusti. 5

6 Bangatan 10, en bedagad skönhet 6

7 Bangatan I trappuppgången står fönstren på vid gavel och vädrar ut unken lukt. Lamporna har på vissa ställen slutat fungera. Inget görs åt vittrande fasad, trasiga fönsterrutor och hängande kablar. Kampen om Bangatan 10 är en långdragen historia. Arbetsmiljön för brevbärarna är så dålig att posten slutade delas ut i huset. Soptunnorna är för få för antalet hyresgäster. Mycket av soporna hamnar bara på gården vilket innebär gott om mat för duvor och råttor. De 21 lägenheterna har fortfarande kvar sina gasspisar, trots att stadsgasen stängdes av för över tre år sedan. Underhållet av den över 100 år gamla fastigheten har enligt Hyresgästföreningen varit eftersatt i många år. Hyresvärden har trots viten inte rättat till bristerna. Värden ville riva huset men byggnadsnämnden beviljade inte rivningslov. Hyresgästföreningen region Västra Sverige förbereder en ansökan om tvångsförvaltning för att lämnas in Förhoppningen är att detta vackra gamla hus i Majorna äntligen skall rustas upp. Råd att bo Sajten lyfter fram bostadsbristen och renoveringar. Under året har särskilt Stenas omdiskuterade planer på renovering av Pennygången i Högsbo och i samband med detta höja hyrorna med 60 % fortsatt varit i fokus. Hur ska hyresgäster ha råd att bo kvar? Återkommande tema är att Majorna ska förbli en stadsdel för alla, oavsett inkomst. Med sajten Råd att bo (www.radattbo.se) vill vi lyfta fram och belysa den ekonomiska och sociala segregering av staden och hur denna segregering kan motverkas. Regionen Föreningen har deltagit vid Region Västra Sveriges sammankomster: 13 april, Strategidag med föreningarnas AU 25 april, Årsmöte 21 september, Ordförandekonferens med Bostadslyftet/verksamhetsdialog 26 oktober, Ordförandekonferens 21 november, Höstfullmäktige På höstfullmäktige tilldelades Kalle Karlsson 2013 års Göte Brink-stipendium på 5000 kr för sin insats i föreningen Kultur 414. Kalle Karlsson är dessutom styrelsemedlem i LH Polstjärnan i Majorna, där han också bedriver kulturell verksamhet. Lokala hyresgästföreningar En av våra uppgifter är att stödja och underlätta för medlemmar att, i former som de själva avgör, bedriva verksamhet. Vi hjälper till vid start av lokala hyresgästföreningar och stödjer föreningar på olika sätt. Ordförande, sekreterare och kassör i LH-föreningarna inbjöds till Öppet Hus 28 januari för att tillsammans med Hyresgästföreningen diskutera frågor inför kommande årsmöten. Ett tiotal LH-föreningar kom. Monica Nilsson från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt föreningens revisor Ulf Bergquist deltog tillsammans med föreningens styrelse. 6 april höll föreningen en inspirationsdag för LHföreningarna på Novotel i Klippan. Styrelser från ett tiotal LH-föreningar deltog. Konferensen hade fokus på information om hyresförhandlingarna och på hur vi kan få fler förtroendevalda hyresförhandlare. Andra halvan av dagen ägnades åt LH-föreningarnas verksamhet och hur föreningarna kan inspireras av varandra. Under året har vi tillsammans med verksamhetsutvecklare på regionkontoret arbetat för att starta upp nya lokala hyresgästföreningar. Vi har fått igång två helt nya föreningar och återstartat två. Vi har också bistått lokala hyresgästföreningar vid olika problem. Ett återkommande problem har varit att Familjebostäder återtagit ett antal kvarterslokaler. Lokalerna har bland annat byggts om till lägenheter eller stängts. Under året planerade Familjebostäder i Kungsladugård att återta ytterligare två lokaler. En av de drabbade föreningarna är LH Harsyran på Slottsskogsgatan. Lokalerna återtogs eftersom bolaget vill använda lokalen för egen verksamhet och utan att erbjuda hyresgästerna andra alternativ. LH Harsyran startade en namninsamling och tillsammans agerade vi för att stoppa återtagandet och alternativt att hyresgästerna skulle erbjudas en likvärdig lokal. Till slut erbjöds en lokal beläget i källare och med stort behov av upprustning. Workshop om energi 25 september deltog vi på en workshop i Stockholm om energibesparingar i boendet. Syftet med workshopen var att diskutera underlag för ett utbildningsmaterial om energi som kan användas av medlemmar och förtroendevalda. Arrangörer Hyresgästföreningen och SABO. 7

8 Sommarverksamhet i Majorna 8

9 Arbetsgrupper, nätverk & samverkan Att bo handlar inte enbart om kvadratmeter och hyror. Det handlar också om en trygg och levande närmiljö. Majornas Samverkansförening Majornas Samverkansförening, MSF, bildades 2004 på initiativ av Hyresgästföreningen Västra Göteborg för att tillsammans med det lokala föreningslivet möta behov och bidra till goda uppväxtmiljöer för barn och unga. MSF är idag ett paraply för cirka 33 föreningar som samverkar i stadsdelen med fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Med engagemanget i MSF tar vi ett socialt ansvar för närmiljön. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid Karl Johans torg samt små och stora projekt och aktiviteter allt från Majornadagen till rockskola, hip-hop studio, läxhjälp, studiecirklar, skollovsaktiviteter och mycket mera. Det är viktigt att stödja ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Majornadagen Lördagen den 14 september deltog vi för 9:e året i rad på Majornadagen vid Karl Johans torg. Majornadagen är en festivaldag för folk och föreningar med musik- och dans framträdanden, prova-på aktiviteter, fotbollsspel, klättervägg, barnaktiviteter, café, loppis, lokal marknad och massa annat trevligt och skoj. Det är en dag då föreningslivet får glänsa och lyftas fram som den viktiga och goda kraft den är. Ungdomsverksamhet I samarbete med andra aktörer stödjer vi ungt kultur - och musikliv i stadsdelen. På Aktivitetshuset finns lokaler för föreningsverksamhet, replokaler, hiphopstudio, café och mycket annat. Gemensamt arrangerar föreningarna lovaktiviteter för barn och unga med pyssel, bakning, brädspel, frågesport, dataspelsvecka, tröjtryck, läger, teater med mera. Ungdomarna får ledarskapsträning och är ungdomsledare för yngre. Majornaspelet Stadsdelen har många spännande historiska miljöer. Här finns "titthål" ner i tiden före vår tids Göteborg. Tillsammans med föreningar och intresserade vill vi försöka realisera idén om ett stadsdelsspel. Vi vill, tillsammans med andra, skapa möten oavsett bakgrund och funktionshinder över stadsdelsgränser och generationsgränser. I projektet är målet att den moderna och den historiska världen skall mötas. Precis som äldre kan tillföra kunskap, skall även yngre beredas plats. Första fasen innebär research i äldre tidningsartiklar, politiska protokoll och föreningsarkiv. Vi gör intervjuer för att hitta historier hos äldre och unga. Utifrån underlaget skrivs en stadsdelpjäs. Målet är att skapa en energifylld, poetisk och musikalisk föreställning om Majorna. Hiphopkollektivet Tillsammans med Studieförbundet NBV anordnar vi musikverksamheten "Hiphopkollektivet". Verksamheten går ut på att skapa en trygg och kreativ mötesplats för ungdomar i åldrarna 12 och uppåt. Ett 80- tal deltar regelbundet. På grund av det stora intresset byggdes under året ytterligare en musikstudio. Samarbetet med NBV ger en drogfri profil som går hand i hand med det ungdomsarbete som i övrigt bedrivs i Aktivitetshuset och som stadsdelen är i stort behov av. Flera av deltagarna har en orolig bakgrund, många har inte förtroende för vuxna eller myndigheter utan förlitar sig helt på broderskapet, dvs. vännerna omkring sig. Därför är det extra viktigt att bedriva denna verksamhet. Tjejskejt MSF bjöd in till Tjejskejt under hösten tillsammans med Hyresgästföreningen. Verksamheten blev snabbt mycket omtyckt. Under terminen passerade ca 50 deltagare, samtliga tjejer, även småbarn och vuxna, som provade på skateboard. Av dessa var ca 20 återkommande deltagare! Tjejskejten hann under hösten att ha ca 15 träffar. Skejtboards samt fler skydd i mindre storlekar köptes in. Till följd av tjejskejten ser vi att allt fler tjejer vågar ta plats. Det är ett varmt och gott betyg för våra insatser Sommarverksamhet För tionde året anordnades sommarverksamhet. Syftet är att ge ungdomar i Majorna något att göra under sommaren, att lära dem ta ansvar för sitt närområde och att underlätta för föräldrar med pressad semesterbudget. Praktiken bestod av utomhusskötsel i området, att hjälpa äldre att använda mobiltelefonen på Frivilligcentralen samt matlagning. För att stärka gruppkänslan åkte ungdomar och ledare på kanotläger under två dagar i Vättlefjäll. Det blev en upplevelse med mycket kamratskap många skratt. Två dagar ägnades även åt att diskutera viktiga frågor såsom diskriminering och normkritik. Resten bestod av olika härliga sommaraktiviteter. 9

10 10

11 Levande stadsdel Vi önskar att fler vill engagerar sig i sin närmiljö på olika sätt för en trygg och levande stadsdel. Vi har lyft fram problemet med att gamla butikslokaler byggs om till bostäder vilket leder till utarmning av samspelet mellan människors vanor och bebyggelsens mångsidiga användning, som präglat och i många fall ännu präglar den äldre bebyggelsen. Föreningen har tidigare som ett led i arbetet utgivit broschyren Värna Majornas blandstadsbebyggelse. Stigberget Svänger och Svär samt Fiestan i Kungsladugård Föreningen Kultur 414 arrangerade familjefest i Gathenhielmska parken vid Stigbergstorget 1 juni. Parken är idag en övergiven plats och används mest av missbrukare. Ett sätt att återta parken är att arrangera familjefest på dagen med konsert på kvällen allt med ekologisk profil. Vi fanns på plats för att informera om Hyresgästföreningens arbete och kampanjade mot hyrskatten. 14 augusti medverkade vi också i Fiestan som är ett lokalt musikarrangemang vid Plaskis, Kungsladugård. Vid arrangemangen har föreningen synts tydligt med en stor banderoll draperad runt scenen. Gröna Vallens Dag Gröna Vallens dag som hölls lördagen den 12 oktober är ett arrangemang tillsammans med föreningslivet och Familjebostäder distrikt Kungsladugård. Vi deltog tillsammans med LH Slottsälven och informerade om Bostadslyftet och om Slottsälvens omfattande verksamhet. Jul på Mariaplan 5 december var det dags för Hyresgästföreningen, Familjebostäder samt företagare att för fjärde gången bjuda in till Jul på Mariaplan. I föreningens lokal, som både julpyntats och pyntats med Bostadslyftet, bjöd vi på kaffe, julmust och pepparkakor. Tomten var förstås på plats för både små och stora och årets julklapp var en jättefin reflex. Dessutom delade vi ut material om bostadsfrågan och diskuterade bostadspolitik. Spårvagn 11 Spårvagn 11 är ett verksamhetsparaply som föreningen driver. Genom olika aktiviteter och tillsammans med andra vill vi skapa möten över stadsdelsoch generationsgränser. Polariseringen och segregationen i samhället ökar och många kommer inte i kontakt med människor med annan social eller etnisk bakgrund. Den sociala sammanhållningen riskerar att minska. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att se andra perspektiv i livet och även möta personer med annan bakgrund än deras egen. Vi vill också att unga ska få positiva förebilder inom vuxenvärlden, samtidigt som äldre får en möjlighet att träffa unga personer på ett naturligt sätt. Vi stödjer bland annat Brobygget. Det är en integrations- och språkverksamhet som initierats av LH Maskrosen. Brobygget vill bygga sociala broar över gränserna. Vänskap och kontaktnät skapas när människor gör roliga saker tillsammans. Om vi börjar bygga gemenskap människor emellan, kommer mentaliteten i hela staden att så småningom bli mer öppen och tolerant. Detta ökar tryggheten och människorna som bor här blir mindre främmande inför varandra. Community Work Vi deltog som medarrangör i konferensen Community Work oktober på Dalheimers Hus. Konferensen handlade om att koordinerar lokala möjligheter och resurser. För att kunna främja goda mötesplatser i bostadsområden behövs kompetens och kunskaper i att leda processer och förändringsarbete. Öppningstalare var Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef. Staden vi vill ha Hyresgästföreningen deltar i en demokratisatsning med syftet att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle genom utvecklandet av det demokratiska deltagandet och engagemanget i det gemensamma samhällsbygget. Under två år har förberedelser pågått för att planera och organisera verksamheten med målet att ta fram en medborgaragenda, som samlar invånares förslag och prioriteringar utifrån den stad vi vill ha. Med detta är vi med och påverkar den politiska diskussionen, särskilt inför valet 2014, och väcker långsiktig lust och drivkraft att utveckla demokratin hos medborgare och politiker. Det gör vi bland annat genom att bjuda in till Göteborgs första Medborgarstämma mars oktober medverkade vi i Bostadsdagen - ett öppet forum med fokus på bostadsfrågor från olika perspektiv. Arrangemanget hölls på Göteborgs Stadsmuseum och bestod av föreläsningar på tre teman: bygga billigt, renovera demokratiskt och bo annorlunda. Dessutom hölls workshops där vi diskuterade lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. 11

12 Megaloppis alltid sista söndagen i Maj 12

13 Mitt Majorna, ur olika perspektiv, genom kameralinsen Under våren har vi fortsatt med fotokursen Mitt Majorna genom kameralinsen under handledning av fotografen Lotta Andersson. Fotokursen medverkade på World Oceans Day den 8 juni på Sjöfartsmuseet med Under ytan en digital fotoutställning som visades fram till 25 augusti. Ett syfte med kursen är att ge ungdomar och äldre tillfälle att mötas, över generationsgränser, på lika villkor och i en trygg miljö. De båda grupperna arbetar för ett gemensamt mål, med något de har gemensamt - nämligen stadsdelen vi bor i. Alla tiders boende i Majorna Genom att granska hur boendet i Majorna såg ut förr arbetar gruppen med att undersöka framtidens boende. Väl proportionerade rum, levande byggnadsmaterial, rimliga samband mellan boende och arbete är lärdomar gruppen dragit. Till detta kommer krav på miljömässigt hållbara tekniska lösningar. Låga boendekostnader och granngemenskap kan bidra till boende på demokratiska villkor. Värdegrunden för det framtida boendet bör vara barnens situation och rättigheter. Det som är bra för barn är bra för de flesta av oss. 16 maj genomfördes en studieresa till stadsdelen Brogården i Alingsås för att ta del av ombyggnaden enligt passivhus-värme-tekniken som innebär att husen är mycket värmeisolerade och endast behöver ett försumbart värmetillskott. Genom att bygga ett tätt klimatskal och använda värmeväxlare för ventilationsluften, kan värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den kalla inkommande luften från ventilationen. Under de flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe med den värme som genereras av hushållsapparater, belysning och de boende själva. Nätverket Grönskande Gårdar i Majorna Målsättningen är att sprida kunskap och inspiration kring trädgårdsarbete och grön miljö. Nätverket Grönskande Gårdar är öppet för alla medlemmar. Idén är att stötta hyresgäster att hålla det gröna levande i våra stadsdelar. Här finns möjlighet att lära känna andra trädgårdsintresserade samt att få rådgivning i trädgårdsfrågor. I samband med träffar finns möjlighet att diskutera boinflytande och hur man startar samt utvecklar lokala hyresgästföreningar med grönprofil. Inför 90-års jubiléet En liten notis i tidningen Ny Tid berättar att Majornas Hyresgästförening bildats vid ett möte den 4 april 1924 å Västra Realläroverkets musiksal. Interimsstyrelsen valde Hr Sven Petterson, boende på Ankargatan 24, till föreningens ordförande. Det var inte första gången man försökte få igång en förening i stadsdelen. I februari 1923 bildades en förening men den lades ned efter bara två månader. I Masthugget fanns redan en hyresgästförening sedan året innan och föreningen i Kungsladugård startade redan Under åren slogs föreningarna samman till att bli det som idag är Hyresgästföreningen Västra Göteborg. Vi kommer att på olika sätt uppmärksamma 90-års jubileet inte minst för att lyfta fram den kamp som våra företrädare förde som gör att vi idag har en lagstiftning för bostäder och en stark hyresgäströrelse. Under året har vi gjort en inventering och djupdykning i arkiven. Megaloppis Också i år arrangerade Hyresgästföreningen Västra Göteborg Megaloppis i Majorna, Kungsladugård och Sandarna. Söndagen 26 maj fylldes stadsdelarna av tiotusentals köpare och säljare. Gata efter gata, i flera kvarter sträckte borden och prylarna ut sig. När dagen var över kunde vi konstatera att Megaloppis åter blivit en folkfest och en megasuccé. Syftet med loppisen är att skapa reflektion över hur mycket vi konsumerar och att lyfta fram återvinningstanken. Vidare skapar den möten mellan människor och ökar gemenskapen och trivsel i våra stadsdelar. Ekologisk stadsdel Majorna Under året har styrelsen förberett en projektansökan till regionen för Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0. Vi planerar en fortsättning på satsningen för att fullfölja många av de goda idéer som framkom i det ursprungliga projektet. Verksamheten initierades 2008 av Hyresgästföreningen Västra Göteborg i samverkan med olika aktörer, bostadsbolag, kommunala bolag och Naturvårdsverket. Målsättningen var att forma en ekologiskt hållbar stadsdel utifrån Majbornas egna förutsättningar och idéer. Förutom att skapa ökat engagemang och inflytande i utvecklingen av stadsdelen, hitta nya kanaler för dialog och öka miljöintresset resulterade projektet också i en rad konkreta aktiviteter. Majornas bikooperativ har idag bikupor i drift i stadsdelen. Hyresgäster på ett tiotal gårdar i Familjebostäders bestånd komposterar hushållsavfallet. Ett antal miljöambassadörer arbetar för att bostadsbolag och förvaltningar genomför ekologiskt hållbara alternativ. 13

14 Ekonomisk sammanställning Hyresgästföreningen Västra Göteborg Budget Bättre boende för hyresgästerna Bostadspolitisk arbetsgrupp Hemsida och sociala medier Stadsplaneringsgrupp Ungdomsstyrelse Stadsdelsaktiviteter Lokala hyresgästföreningar Utökad medlemsnytta Bygdespel Ungdomsverksamhet Mariaplan 1 Ekologisk stadsdel Majorna Alla tiders boende Spårvagn 11 Årsmöte och medlemsmöten Bostadspolitisk verksamhet Hyror och förhandlingar Förutsättningar för att lyckas Expeditionskostnader Styrelsekostnader Budget totalt Utfall jmf med beviljad ram

15 15

16 Hyresgästföreningen Västra Göteborg Mariaplan 1b Göteborg 16

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012

Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012 Majornas Samverkansförening verksamhetsplan 2012 Majornas Samverkansförening (MSF) främjar socialt engagemang i stadsdelen genom att starta och utveckla nätverk och olika mötesforum. Vi utvecklar i samverkan

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2010 Styrelsens ledamöter Christer Lundenius, ordförande Bo Dahlberg, kassör, t o m april Niclas Bergquist,

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Rapport från workshop den 11 maj Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Inledning Våren 2012 presenterade Stena Fastigheter sitt första förslag till renovering och därpå följande hyreshöjningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer