Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening Move It Under 2012 har, med några få undantag, Move It haft i snitt en aktivitet i veckan. Sammanlagt har 47 aktiviteter arrangerats under 2012 med ett snitt på elva ungdomar per tillfälle. Antalet ungdomar som kommer varierar dock, precis som föregående år. Som mest har det kommit 35 ungdomar och det var skridskor på Ruddalen som lockade flest personer. Under hela året har cirka 521 ungdomar deltagit i aktiviteterna. Det är en sammanlagd summa deltagare på våra aktiviteter, inte unika individer. Vad gäller könsfördelning så har vi haft cirka 29 % tjejer och 71 % killar på aktiviteterna. Det är en marginell skillnad, jämfört med år Det faktum att bara en tredjedel av våra deltagare är tjejer, är något som volontärgruppen har uppmärksammat. Som ett försök att locka fler tjejer har tre aktiviteter riktats endast mot tjejer. Volontärgruppen har under 2012 bestått av cirka 20 volontärer, dock har volontärer lämnat och tillkommit under året. Uppskattningsvis har 6-10 volontärer varit engagerade samtidigt i Move It. En av årets höjdpunkter var när Move It Göteborg, tillsammans med Move It Stockholm, anordnade ett sommarläger i Vrigstad. Den helgen var mycket uppskattad bland både ungdomar och volontärer. Vi paddlade kanot och lekte lekar bland annat. Gruppen från Göteborg bestod av fyra volontärer och tolv ungdomar tilldelades Move It kronor från Lars Hiertas Stiftelse samt kronor ur Kronprinsessan Margaretas minnesfond. En återkommande aktivitet detta år har varit thaiboxning, som kom till tack vare fint samarbete med Fighter Centre Göteborg, som erbjöd Move It regelbunden träning tillsammans med KFUM:s Aktivitet för Alla. Efter några veckors provträning, i början på vårtermin samt hösttermin, formades en grupp intresserade ungdomar som därefter tränade tillsammans varje vecka. Bring Volontärerna i Bring besöker ungdomar vid Centrum för språkintroduktion (tidigare IVIK-gymnasiet). Namnet Bring syftar på tanken att personer som är etablerade i Sverige tar med sig något av det svenska till de nyanlända. Bring startades 2009 och drivs i samarbete mellan IM, Rädda barnen och KFUM. En dag i veckan kommer volontärer till skolans foajé, bjuder på fika, samtalar och har trevligt. Vi spelar spel och hjälper till med läxor. Eleverna på skolan är nyfikna på Sverige och ofta mycket ambitiösa. Ofta vill de ha hjälp med läsning på det svenska språket, som kan bli upprinnelse till samtal om ords betydelse och om olika företeelser i Sverige. Kortspelet Hej Knekt är också väldigt populärt. Skratt bryts med allvar. För många, både killar och tjejer, är Bring ett avbrott mellan skola och kvällens plikter i hemmet med hushållsarbete och passning av yngre syskon. Bring bygger på samarbete med skolledningen och skolans personal brukar alltid komma till oss och prata lite. Bringträffarna startar direkt efter skoltid, kl 14 och detta är en svårighet när det gäller att rekrytera fler volontärer. Många studerar eller jobbar och kan inte ställa upp vid den tiden. Det kräver stort ansvar av de befintliga volontärerna.

2 Efter några terminers verksamhet har Bring blivit allt mer välkänt på skolan och det kommer fler ungdomar till vår verksamhet. I våras tryckte vi upp t-shirts som volontärerna har på sig och som visar tydligare vad som sker i skolans foajé på onsdagseftermiddagarna. Det har sammanlagt varit 20 tillfällen under terminerna och 153 ungdomar (ej unika individer) har deltagit samt 52 volontärer (ej unika individer). Läxhjälpsgruppen Under 2012 har IM Göteborgs läxhjälp haft verksamhet på tre bibliotek i Göteborg: Hisingens resursbibliotek, Gamlestadens bibliotek och Kortedala bibliotek. Läxhjälpen har varit en kväll i veckan, på olika veckodagar på respektive bibliotek. Läxhjälpen är öppen för alla som vill ha hjälp med sina läxor eller träna svenska och drivs med volontära krafter. Aktiviteten har varierat från vecka till vecka under de båda terminerna, både vad det gäller aktiva läxhjälpare och besökare. Den generella tendensen har varit ett lågt antal besökare vid terminsstarterna som sedan ökat under terminens gång för att sedan gå ner en aning vid terminssluten. Ett skäl till det låga deltagandet vid terminsstart kan vara att det tar ett tag innan informationen om läxhjälpen når ut. En lägre arbetsbelastning i skolorna vid terminssluten skulle kunna vara en förklaring till det låga deltagandet vid terminernas slut. Under året har vi haft 98 läxhjälpstillfällen med sammanlagt 645 besök. Antalet besökare har varit högst på Kortedala bibliotek, medan siffrorna har legat lägre på Gamlestadens och Hisingens bibliotek. Under vårterminen hade Hisingens bibliotek i snitt 6 besökare och 3 läxhjälpare per vecka. Motsvarande siffra för höstterminen är 6 besökare och 5 läxhjälpare. På Kortedala bibliotek har vi sett betydligt fler besökare (i snitt 8 besökare under våren och 11 under hösten) trots att antalet läxhjälpare har legat på ungefär 4 per vecka under hela året. På Gamlestadens bibliotek har antalet besökare varit i snitt 5 under både hösten och våren, medan antalet läxhjälpare legat på i snitt 3 stycken under våren och 4 under hösten. Trots att besökarantalet minskat något jämfört med 2011, är antalet besökare fortfarande stort och påvisar ett fortsatt stort behov av läxhjälp. Under året har det varit en stor tillströmning av nya volontärer till läxhjälpsgruppen. Tendensen har varit särskilt tydlig under hösten då dubbelt så många nya volontärer introducerats jämfört med vårterminen. 36 nya volontärer har integrerats i arbetet och många har varit fortsatt aktiva som läxhjälpare, men att döma av statistiken är det också många som fallit bort under året. Martin Persebo, praktikant vid IM Göteborgs kontor, har genomfört en enkätundersökning bland både aktiva och inaktiva läxhjälpare för att försöka utreda orsaker till varför volontärer slutar i gruppen. Resultaten har påvisat att det sällan beror på ett missnöje kring själva volontärskapet och läxhjälpen i sig utan snarare på utomstående faktorer. Under hösten fick vi en förfrågan om att delta i projektet Frölunda Future genom att starta upp en läxhjälpsgrupp på Frölundaskolan, men vi bedömde att det i nuläget skulle bli svårt att få igång en sådan verksamhet med vår redan ansträngda volontärbas. Under 2012 har vi haft en ambition om att hålla månadsmöten och hållit fem sådana. Fler möten har planerats men fått ställas in på grund för få anmälda. På mötena har frågor som rört läxhjälpen diskuterats. Därutöver har vissa möten haft teman, såsom Ny i Sverige. Efter ett önskemål från

3 gruppen bjöds under höstterminen en SFI-lärare in till ett av mötena, vilket resulterade i en mycket uppskattad föreläsning. Under året har läxhjälpsgruppen letts av Nina Sannefält och Linnéa Bokesten med stöd från Åsa Almberg på IMs kontor i Göteborg. Flyktingbesöksgruppen Under 2012 har Flyktingbesökargruppen besökt Sagåsen ett 30-tal gånger. I regel har det varit fyrafem, men ibland fler volontärer som har åkt. Runt fem gånger har besöken tyvärr behövt ställas in på grund av för få anmälda. IM-gruppen består för närvarande av 33 medlemmar, varav ca 15 är regelbundet är aktiva. Under 2012 har ca 15 nya volontärer tillkommit. Tillströmningen av nya volontärer till flyktingbesöksgruppen är därmed god och gruppen har vuxit sedan Volontärer inom flyktingbesöksgruppen medverkade under 2012 i en rad arrangemang som ordnats av kontoret eller andra IM-grupper i Göteborg, bland annat Bokmässan och Kronhusets julmarknad. Flera volontärer deltog även i något av de tre steg som ingår kursen Ny i Sverige, som årligen anordnas av IM. Innan jul anordnades även en mindre julfest för flyktingbesökargruppens volontärer. I början av året anordnade Saronkyrkan (som är en av de nio ideella organisationer och kyrkor som besöker Sagåsen) en föreläsningskväll om asylprocessen som var öppen för alla de nio organisationer som är aktiva på Sagåsen med flyktingbesök. Den samordningsgrupp som IM ingår i tillsammans med övriga organisationer har haft ett par möten, enskilt eller tillsammans med vår kontakt på Migrationsverket. Av de kr som gruppen sökte och erhöll från OAs fond 2010 återstår fortfarande kr, då utgifter främst uppkommer vad gäller fika under söndagsbesöken. Under året har Flyktinbesökargruppen även mottagit kläder och leksaker från organisationer och företag som leksaksaffären Krabat i Göteborg. Informations- och aktivitetsgruppen Den 8e maj sprang fem av gruppens volontärer Vårruset i Göteborg, iklädda IM-tröjor! Den 28e april hölls IMs första barnprylmarknad och den bemannades av ca 15 volontärer. Vi befann oss då i Allégården på Södra Allégatan 4 i Haga och vi hade öppet för besökare mellan kl Barnprylmarknaden gick ut på att IM sålde barnkläder och barnprylar som vi hade fått in av privatpersoner. 50 procent av vinsten gick till privatpersonerna (säljarna) medan de resterade 50 procenten gick till vårt arbete med kvinnor och barn i El Salvador. De kläder och prylar som inte såldes kunde bli upphämtade efter marknaden av säljarna eller bli donerade till Karins Döttrar, som är en av organisationerna inom Vägen Ut-kooperativen. Under barnprylmarknaden kunde besökarna ta del av en utställning om vårt arbete i El Salvador. Dessutom kunde besökarna köpa fika av IM och njuta i Allégårdens restaurangdel. Vi sålde barnprylar för ca kr, varav ca kr delades ut till säljarna, så ca kr gick till IMs arbete i El Salvador! Fiket drog in drygt kr och dessa pengar gick också till IMs arbete i El Salvador. Slutligen sålde vi IM Fair Trade-varor för 400 kr. Den 27e till den 30e september var det Bokmässa i Göteborg så Informations- och aktivitetsgruppen planerade för och höll i IMs monter. Den bemannades av ca 30 volontärer. Temat i montern var IMs arbete i Malawi och den årliga insamlingen var i år fokuserad på skolavgifter. Insamlingen stannade

4 på drygt kr, vilket motsvarar att ungefär åtta flickor kan få en treårig utbildning på internatskola. Dessutom sålde vi varor för rekordsumman drygt kr! Den 10e oktober startade IMs studiecirkel och ett tillfälle hölls varje onsdag i tre veckor framöver (alltså totalt fyra tillfällen). Det deltog sju personer. Under träffarna pratade vi om IMs arbete i Nepal, Jordanien, Zimbabwe och Sverige. Deltagarna fick bland annat lyssna på föredrag av tidigare utlandsvolontärer, titta på bildvisningar, genomföra värderingsövningar och delta i diskussionspass. Dessutom talade vi om IMs historia och IM idag. Den 12e oktober var det Kulturnatta med temat Malawi. Vi höll extra öppet i butiken mellan kl Där bjöd vi på te och snacks. Dessutom hade vi en tipspromenad om IM samt vår verksamhet och visade ett bildspel om vårt arbete i Malawi. Ca 200 personer besökte butiken under kvällen och försäljningen uppgick till drygt kr. Slutligen donerades drygt 400 kr till att betala för malawiska flickors utbildning. Den 17e november var IM med på Hisingens biblioteks familjelördag. Ett bord bemannades då av tre volontärer och på bordet låg en varierad samling varor som besökarna kunde köpa (t.ex. leksaker, choklad, anteckningsböcker). Nätverket mot Trafficking (NmT) Nätverket mot Trafficking (NmT) har under året fortsatt arbetet i kampen mot prostitution och människohandel. Utgångspunkten för NmTs arbete har varit att dessa fenomen till stor del drivs av människors efterfrågan på allt från billiga handelsvaror till köp av sex och att det är svårt att dra en klar skiljelinje mellan prostitution, koppleri och människohandel. Genom olika metoder har NmT under året arbetat främst opinionsbildande med att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar. Under vårterminen ägnades en stor del av nätverkets arbete till att utveckla ett koncept för, samt designa och trycka en ny flyer som kompletterade NmTs gamla flyer. Målsättningen var att belysa problematiken med sexköp på ett nytt sätt, samt väcka uppmärksamhet. Nätverket arbetade efter detta med att sprida flyern i olika situationer, bland annat i det offentliga rummet. NmT arbetade under samma period med att skriva en debattartikel som belyste problematiken kring vilja och val. Artikeln publicerades i Göteborgsposten under sommaren och väckte stora diskussioner i tidningens kommentarsfält. Nätverket mot Trafficking har också arrangerat och deltagit i en rad seminarier, events och liknande aktiviteter under året: 1) Den 8 mars hade NmT sin utställning Destination: Såld uppe på Pedagogen i samband med en seminariedag som anordnades i samarbete med Nätverket Att Nå Ut och Den Globala Skolan. NmT föreläste också för lärare under samma dag. 2) Parallellt hade även NmT uppe samma utställning i Mölndal i samarbete med Mölndals kommun. 3) I samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborgs i september föreläste NmT om prostitution och människohandelsfrågan. NmT vann denna föreläsning i samband med en kampanj och omröstning på mässans Facebooksida. 4) För att marknadsföra NmT och för att värva fler volontärer presenterade vi NmTs ämnesområde och arbetsmetoder den 5 september under IMs studiecirkel som handlar om IMs verksamhet. 5)

5 Kulturnatta i Göteborg var nästa evenemang som NmT deltog i under temat Film för Förändring. NmT hade till evenemanget klippt om ett avsnitt av Uppdrag Granskning på temat prostitution, samt tagit fram ett diskussionsmaterial till detta. Under Kulturnatta visades filmen och en diskussion hölls därefter med publiken. 6) I samband med EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober utförde NmT en flash mob i Nordstan i Göteborg som nådde ut med budskapet till en ny grupp, nämligen varuhusbesökare. 7) Dagen efter, den 19 oktober, deltog NmT med sin utställning under nätverket Att Nå Ut:s alternativa MR-dagar i Göteborg. 8) Den 10 november höll NmT en utbildning för medlemmarna i nätverket Att Nå Ut kring hur sociala medier och ny teknik kan användas i socialt förändringsarbete. 9) Under tre dagar, november, deltog NmT i Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. NmT hade här en bemannad monter, samt föreläste under mässans sista dag. Deltagandet syftade till att belysa trafikbranschens roll och möjliga ansvarstagande vad gäller prostitution och människohandel. 10) Den 12 december föreläste NmT vid vilket är en lokal göteborgsvariant av det globala föreläsningskonceptet TED. 11) Som en internutbildning deltog flera av NmTs medlemmar i en heldagskonferens om prostitution och människohandel som anordnades av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 12) Dessutom anordnade NmT under höstterminen en egen internutbildning. 13) Filmen Såld och köpt har genom projekt Gränslöst (finansierat av Allmänna Arvsfonden) varit på turné i ett antal västsvenska skolor och nått ca 150 elever Drottning Blanka gymnasieskola Trollhättan (ca 40 elever), John Bauergymnasiet Mölndal (ca 50 elever), Västerhöjdsgymnasiet Skövde (ca 30 elever) och Jensen gymnasium Borås (ca. 30 elever). Gränslösts projektanställda har varit med på dessa lektioner och säger att elevernas reaktioner överlag har varit starka, filmen har berört och känts väldigt levande även om det är en filmatisering av en pjäs. Eleverna har suttit tysta under visning, och velat diskutera livligt efter visning, och det är positiv respons. IMs studiematerial om människohandle/trafficking har fått bra respons från lärarna som kunnat använda det i undervisningen. Deltagandet på Persontrafikmässan var en fortsättning på ett tidigare arbete som NmT har fört kring kopplingen mellan trafik och trafficking. Deltagandet här ledde till att NmT under vintern 2012 satte igång ett strategiarbete med koppling till taxibranschen. Detta arbete är tänkt att leda till konkreta initiativ under år Utöver ovan beskrivna aktiviteter har NmT också arbetat med att på olika sätt stötta personer som har eller misstänker att de har kommit i kontakt med någon utsatt för människohandel. En viktig grupp här har varit kvinnojourer som har hört av sig vid flertalet gånger under året. Vi har tillsammans försökt bilda oss en rimlig bild av den utsattas situation och utifrån detta försökt hitta lösningar på hur man ska agera fortsättningsvis. Under året har det tillkommit några nya volontärer i NmTs verksamhet. Vi har under 2012 haft så kallade ordinarie möten en gång i månaden, samt utöver dessa, så kallade arbetsmöten vid planering inför specifika aktiviteter och liknande. NmT har också varit aktiva inom nätverket Att Nå Ut och löpande deltagit i möten under hela året. NmT har även deltagit löpande i intervjuer och svarat på frågor till studenter, journalister och andra som skriver texter om prostitution och människohandel. Till stor del har detta arbete handlat om att förmedla kontakter, svara på frågor och bidra med annan relevant kunskap; ett arbete som tar mycket tid och engagemang. En del i detta har bestått i att föra dialog med studenter som har hört av sig och velat skriva uppsats för NmT. NmT har också fört ett aktivt och kontinuerligt arbete för att sprida artiklar och annan andrahandsinformation kring trafficking via nätverkets Facebooksida.

6 Dessutom har arbetet med en ny hemsida till NmT påbörjats och nya t-shirtar med NmTs logga har tryckts. Nätverket mot Trafficking har en intern maillista med ca 30 deltagare. Ca 10 av dessa har varit aktiva under året. Utifrån samtliga listade aktiviteter ovan kan NmT sammanfattningsvis sägas ha genomfört totalt ca 20 initiativ under året. Flertalet av dessa kan i sin tur delas in i flera underaktiviteter. Butiksgruppen Butiken på Linnégatan 24 drivs av IM Fair Trade-avdelningen vid IMs huvudkontor i Lund. All budget runt butiken ligger inom ramen för den avdelningen så butiken belastar inte budgetmässigt IMs lokalförening i Göteborg. IMs butiksgrupp har haft fullt upp att göra även 2012, femte året på Linnégatan. Särskilt månaden före jul var hektisk. För hela året ökade försäljningen med 9 % till totalt kr (ex moms), att jämföra med 2011 års försäljning om kr (ex moms). Butiken i Göteborg ligger tvåa i Sverige efter Lund när det gäller försäljningen. Intäkterna som kommer via Glädjeshoppen och minneskorten redovisas separat. Även där ligger vi tvåa efter Lund trots ett litet tapp under Denna försäljning uppgick till kr under året. IM Fair Trade-butiken har liksom tidigare hållit öppet måndag-fredag kl och lördag kl samt även några söndagar före jul kl Åtta veckor under sommaren höll vi öppet med hjälp av sommaranställda. Öppettiderna var då måndag-fredag kl (lunchstängt ) och lördag kl Butiksvolontärer tillsammans med andra Göteborgsvolontärer deltog traditionsenligt på Julmarknaden i Kronhuset under två veckor i december. Försäljningen av IM-varor ökade i år till drygt kr och insamlingen via tombola blev ca kr. Butiksvolontärer har under året även deltagit i arrangemang som ordnats av IMs kontor eller informations- och aktivitetsgruppen, t.ex. Bokmässan och Kulturnatta öppet hus i butiken. Enskilda butiksvolontärer (från andra IM-orter) har också deltagit i försäljning på annan ort med varor från Göteborgsbutiken. Under året har ca 10 nya volontärer engagerat sig i butiken. Totalt fanns ett femtiotal butiksvolontärer vid slutet av året, varav ca hälften med en schemalagd tid en gång i veckan eller i ett par fall varannan vecka. Övriga hjälper till vid behov. En så pass stor grupp innebär att vi kan ha ett schema med två volontärer på varje pass. Gruppen har hållit månatliga möten på IMs kontor. Seniorgruppen Seniorgruppen består av en handfull personer. Den 24 oktober hade gruppen ett möte i IMs butik i Göteborg, där man först hade en rundvisning i butiken och sedan samlades man i fikarummet. Där berättade en anställd på IMs kontor i Göteborg, Anna Ljunggren, om vad som är på gång inom IM centralt, lokalt och globalt. Gruppen hade ingen mer aktivitet eller möte under år 2012.

7 Barn i Väntan (BIS) och Barn i Start (BIS) + bidrag från Göteborgs kommun IM Göteborgs lokalförening har under 2012 haft stöd från Social resursnämnd, med kr för volontärsamordning av IMs integrationsarbete (Move It, läxhjälpen och Bring) respektive kr för att driva Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) samt kr från Mölndals kommun för att erbjuda 10 platser i verksamheten under 2012 för nyanlända barn eller ungdomar I Mölndal. De kommunala bidragen ovan har till största del täckt löner för tre anställda, men även gått till bl.a. hyreskostnader och kostnader för tolkar. Barn i väntan, BIV, vänder sig till asylsökande barn och ungdomar, både de som kommer ensamma och de som anlänt tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Barn i start, BIS, vänder sig till dem som nyss fått uppehållstillstånd och börjat sin väg in i det nya landet. Utgångspunkten är således något olika i de båda grupperna, men syftet är liknande. Det handlar om att stödja barnen och ungdomarna i bearbetningen av svåra upplevelser och funderingar om var de nu befinner sig, att ordna möten mellan jämnåriga i liknande situation där de får möjlighet att spegla sig i varandra och upptäcka att de inte är ensamma. Arbetet sker genom pedagogiska lekar, rollspel, musik och konstnärligt skapande. Man träffas vid fjorton tillfällen i grupper om sex, sju barn. Arbetet leds av anställda medarbetare med kunskaper i adekvat socialt arbete. Vi strävar efter att ha medarbetare med språk- och kulturkompetens och anlitar tolkar vid behov. Under hösten 2012 startades ett Öppet Hus i BIV/BIS nya lokal på Stigbergsliden 18. Varje måndag står dörren öppen för barn, ungdomar och vuxna som tidigare deltagit i verksamhetens stödgrupper och som vill fortsätta mötas en gång i veckan efter gruppavslut. Vår ambition är att det ska bli en trygg plats för dessa möten och på så vis låta avslutet med BIV/BIS ske på den enskilde individens villkor. Verksamheten ska samtidigt präglas av utåtriktade aktiviteter som skapar broar ut i samhället för deltagarna. Ca 25 volontärer var under 2012 knutna till BIV/BIS-verksamheten. De hade grupper med föräldrar och syskon, samt deltog under läger och i Öppet Hus. Under 2012 hölls sex BIV/BIS-grupper för barn och ungdomar, två föräldragrupper och två läger arrangerades. Sammanlagt deltog 41 barn/ungdomar i verksamheten, 12 föräldrar och 10 syskon. BIV/BIS har utvecklats i ett samarbete i Malmö mellan IM och Svenska kyrkan och därifrån har andra orter låtit sig inspireras. Genom projektet bryter vi ny mark och fördjupar det traditionella IMarbetet. I Göteborg inleddes arbetet med BIV/BIS 2006 och det är nu en tung del av verksamheten här. Under 2011 var 40 procent av IMs årsanställda finansierade av Göteborgs stad. Lokalföreningens styrelse Göteborgsstyrelsen har under året haft två interna utbildningar. Vi har haft en Framtidsverkstad där vi bjöd in samtliga volontärer och där vi under handledning diskuterat kring vad det innebär att vara volontär samt hur vi kan driva verksamheten framåt för att fördjupa vårt arbete inom integration.

8 Flera nya idéer föddes och en uppföljning kommer att äga rum i mars Vår andra utbildning var en styrelseutbildning där vi fick lära oss mer om styrelsearbete, vad det innebär att vara ledamot, vilket ansvar vi har och vad som kan förväntas av oss. Detta resulterade bland annat i ett introduktions-kit som kommer att presenteras för nya ledamöter för att ge en god introduktion till vad det innebär att vara med i en styrelse. Vi har även upprättat en årsplan där det framgår vad som bör göras under året, som exempelvis deadlines för det som ska vara med i IMs tidning. Vid det medlemsmöte styrelsen arrangerade under hösten föreläste Staffan Landin om mänsklighetens utveckling och förhållanden i världen. Staffan är skribent och föreläsare med bakgrund på FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och stiftelsen Gapminder, som grundats av professor Hans Rosling. Föredraget hölls på Södra Allégatan och besöktes av mer än 60 personer. Vid lokalföreningens årsmöte 23 februari höll Johan Bard en föreläsning om hållbar utveckling och 40 personer var anmälda. Vi har även haft 7 stycken styrelsemöten under året. Under året har tre ledamöter avsagt sig sina uppdrag på grund av arbete/studier på annan ort eller föräldraledighet, vi har därför haft två adjungerande personer i styrelsen. En annan viktig förändring under året har varit det fortsatta arbetet med medlemsdemokrati samt att vi som styrelse i en lokalförening har strävat åt att göra vår roll mer tydlig. Detta har bland annat resulterat i att kassörens roll har blivit viktigare och mer ansvarskrävande. Detta på grund av att arbetet med vår egen budget har blivit mer detaljerad samt att vi nu har öppnat ett konto där vi kan administrera över våra egna medel. Undertecknas Tina Kelly Rios Petra Strååt Nina Sannefält ordförande vice ordförande kassör Erik Andervad Louise Brodin Björn Jansson avgått aug 2012 Kerstin Olofsson Agneta Persson Cecilia Ward suppleant suppleant avgått mars 2012

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård

Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård VÅR LOKALFÖRENING Ny geografisk indelning och fler medlemmar för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Rädda Barnens distrikt Malmö

Läs mer

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015

Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Sveriges största klädbytardag 18 april 2015 Ordna en Klädbytardag under Sveriges största Klädbytardag lördag 18 april. Föreningens kretsar, ideella medlemmar, skolelever, privatpersoner kan vara med och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

Klädbytardagen 20 april 2013

Klädbytardagen 20 april 2013 Klädbytardagen 20 april 2013 Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 20 april. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar men också bibliotek, folkhögskolor, gymnasieskolor, organisationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA 1. Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uddevalla avger härmed följande rapport för verksamheten 2014.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. HÄR SES VI: Mål för kurshelgen:

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer