Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening Move It Under 2012 har, med några få undantag, Move It haft i snitt en aktivitet i veckan. Sammanlagt har 47 aktiviteter arrangerats under 2012 med ett snitt på elva ungdomar per tillfälle. Antalet ungdomar som kommer varierar dock, precis som föregående år. Som mest har det kommit 35 ungdomar och det var skridskor på Ruddalen som lockade flest personer. Under hela året har cirka 521 ungdomar deltagit i aktiviteterna. Det är en sammanlagd summa deltagare på våra aktiviteter, inte unika individer. Vad gäller könsfördelning så har vi haft cirka 29 % tjejer och 71 % killar på aktiviteterna. Det är en marginell skillnad, jämfört med år Det faktum att bara en tredjedel av våra deltagare är tjejer, är något som volontärgruppen har uppmärksammat. Som ett försök att locka fler tjejer har tre aktiviteter riktats endast mot tjejer. Volontärgruppen har under 2012 bestått av cirka 20 volontärer, dock har volontärer lämnat och tillkommit under året. Uppskattningsvis har 6-10 volontärer varit engagerade samtidigt i Move It. En av årets höjdpunkter var när Move It Göteborg, tillsammans med Move It Stockholm, anordnade ett sommarläger i Vrigstad. Den helgen var mycket uppskattad bland både ungdomar och volontärer. Vi paddlade kanot och lekte lekar bland annat. Gruppen från Göteborg bestod av fyra volontärer och tolv ungdomar tilldelades Move It kronor från Lars Hiertas Stiftelse samt kronor ur Kronprinsessan Margaretas minnesfond. En återkommande aktivitet detta år har varit thaiboxning, som kom till tack vare fint samarbete med Fighter Centre Göteborg, som erbjöd Move It regelbunden träning tillsammans med KFUM:s Aktivitet för Alla. Efter några veckors provträning, i början på vårtermin samt hösttermin, formades en grupp intresserade ungdomar som därefter tränade tillsammans varje vecka. Bring Volontärerna i Bring besöker ungdomar vid Centrum för språkintroduktion (tidigare IVIK-gymnasiet). Namnet Bring syftar på tanken att personer som är etablerade i Sverige tar med sig något av det svenska till de nyanlända. Bring startades 2009 och drivs i samarbete mellan IM, Rädda barnen och KFUM. En dag i veckan kommer volontärer till skolans foajé, bjuder på fika, samtalar och har trevligt. Vi spelar spel och hjälper till med läxor. Eleverna på skolan är nyfikna på Sverige och ofta mycket ambitiösa. Ofta vill de ha hjälp med läsning på det svenska språket, som kan bli upprinnelse till samtal om ords betydelse och om olika företeelser i Sverige. Kortspelet Hej Knekt är också väldigt populärt. Skratt bryts med allvar. För många, både killar och tjejer, är Bring ett avbrott mellan skola och kvällens plikter i hemmet med hushållsarbete och passning av yngre syskon. Bring bygger på samarbete med skolledningen och skolans personal brukar alltid komma till oss och prata lite. Bringträffarna startar direkt efter skoltid, kl 14 och detta är en svårighet när det gäller att rekrytera fler volontärer. Många studerar eller jobbar och kan inte ställa upp vid den tiden. Det kräver stort ansvar av de befintliga volontärerna.

2 Efter några terminers verksamhet har Bring blivit allt mer välkänt på skolan och det kommer fler ungdomar till vår verksamhet. I våras tryckte vi upp t-shirts som volontärerna har på sig och som visar tydligare vad som sker i skolans foajé på onsdagseftermiddagarna. Det har sammanlagt varit 20 tillfällen under terminerna och 153 ungdomar (ej unika individer) har deltagit samt 52 volontärer (ej unika individer). Läxhjälpsgruppen Under 2012 har IM Göteborgs läxhjälp haft verksamhet på tre bibliotek i Göteborg: Hisingens resursbibliotek, Gamlestadens bibliotek och Kortedala bibliotek. Läxhjälpen har varit en kväll i veckan, på olika veckodagar på respektive bibliotek. Läxhjälpen är öppen för alla som vill ha hjälp med sina läxor eller träna svenska och drivs med volontära krafter. Aktiviteten har varierat från vecka till vecka under de båda terminerna, både vad det gäller aktiva läxhjälpare och besökare. Den generella tendensen har varit ett lågt antal besökare vid terminsstarterna som sedan ökat under terminens gång för att sedan gå ner en aning vid terminssluten. Ett skäl till det låga deltagandet vid terminsstart kan vara att det tar ett tag innan informationen om läxhjälpen når ut. En lägre arbetsbelastning i skolorna vid terminssluten skulle kunna vara en förklaring till det låga deltagandet vid terminernas slut. Under året har vi haft 98 läxhjälpstillfällen med sammanlagt 645 besök. Antalet besökare har varit högst på Kortedala bibliotek, medan siffrorna har legat lägre på Gamlestadens och Hisingens bibliotek. Under vårterminen hade Hisingens bibliotek i snitt 6 besökare och 3 läxhjälpare per vecka. Motsvarande siffra för höstterminen är 6 besökare och 5 läxhjälpare. På Kortedala bibliotek har vi sett betydligt fler besökare (i snitt 8 besökare under våren och 11 under hösten) trots att antalet läxhjälpare har legat på ungefär 4 per vecka under hela året. På Gamlestadens bibliotek har antalet besökare varit i snitt 5 under både hösten och våren, medan antalet läxhjälpare legat på i snitt 3 stycken under våren och 4 under hösten. Trots att besökarantalet minskat något jämfört med 2011, är antalet besökare fortfarande stort och påvisar ett fortsatt stort behov av läxhjälp. Under året har det varit en stor tillströmning av nya volontärer till läxhjälpsgruppen. Tendensen har varit särskilt tydlig under hösten då dubbelt så många nya volontärer introducerats jämfört med vårterminen. 36 nya volontärer har integrerats i arbetet och många har varit fortsatt aktiva som läxhjälpare, men att döma av statistiken är det också många som fallit bort under året. Martin Persebo, praktikant vid IM Göteborgs kontor, har genomfört en enkätundersökning bland både aktiva och inaktiva läxhjälpare för att försöka utreda orsaker till varför volontärer slutar i gruppen. Resultaten har påvisat att det sällan beror på ett missnöje kring själva volontärskapet och läxhjälpen i sig utan snarare på utomstående faktorer. Under hösten fick vi en förfrågan om att delta i projektet Frölunda Future genom att starta upp en läxhjälpsgrupp på Frölundaskolan, men vi bedömde att det i nuläget skulle bli svårt att få igång en sådan verksamhet med vår redan ansträngda volontärbas. Under 2012 har vi haft en ambition om att hålla månadsmöten och hållit fem sådana. Fler möten har planerats men fått ställas in på grund för få anmälda. På mötena har frågor som rört läxhjälpen diskuterats. Därutöver har vissa möten haft teman, såsom Ny i Sverige. Efter ett önskemål från

3 gruppen bjöds under höstterminen en SFI-lärare in till ett av mötena, vilket resulterade i en mycket uppskattad föreläsning. Under året har läxhjälpsgruppen letts av Nina Sannefält och Linnéa Bokesten med stöd från Åsa Almberg på IMs kontor i Göteborg. Flyktingbesöksgruppen Under 2012 har Flyktingbesökargruppen besökt Sagåsen ett 30-tal gånger. I regel har det varit fyrafem, men ibland fler volontärer som har åkt. Runt fem gånger har besöken tyvärr behövt ställas in på grund av för få anmälda. IM-gruppen består för närvarande av 33 medlemmar, varav ca 15 är regelbundet är aktiva. Under 2012 har ca 15 nya volontärer tillkommit. Tillströmningen av nya volontärer till flyktingbesöksgruppen är därmed god och gruppen har vuxit sedan Volontärer inom flyktingbesöksgruppen medverkade under 2012 i en rad arrangemang som ordnats av kontoret eller andra IM-grupper i Göteborg, bland annat Bokmässan och Kronhusets julmarknad. Flera volontärer deltog även i något av de tre steg som ingår kursen Ny i Sverige, som årligen anordnas av IM. Innan jul anordnades även en mindre julfest för flyktingbesökargruppens volontärer. I början av året anordnade Saronkyrkan (som är en av de nio ideella organisationer och kyrkor som besöker Sagåsen) en föreläsningskväll om asylprocessen som var öppen för alla de nio organisationer som är aktiva på Sagåsen med flyktingbesök. Den samordningsgrupp som IM ingår i tillsammans med övriga organisationer har haft ett par möten, enskilt eller tillsammans med vår kontakt på Migrationsverket. Av de kr som gruppen sökte och erhöll från OAs fond 2010 återstår fortfarande kr, då utgifter främst uppkommer vad gäller fika under söndagsbesöken. Under året har Flyktinbesökargruppen även mottagit kläder och leksaker från organisationer och företag som leksaksaffären Krabat i Göteborg. Informations- och aktivitetsgruppen Den 8e maj sprang fem av gruppens volontärer Vårruset i Göteborg, iklädda IM-tröjor! Den 28e april hölls IMs första barnprylmarknad och den bemannades av ca 15 volontärer. Vi befann oss då i Allégården på Södra Allégatan 4 i Haga och vi hade öppet för besökare mellan kl Barnprylmarknaden gick ut på att IM sålde barnkläder och barnprylar som vi hade fått in av privatpersoner. 50 procent av vinsten gick till privatpersonerna (säljarna) medan de resterade 50 procenten gick till vårt arbete med kvinnor och barn i El Salvador. De kläder och prylar som inte såldes kunde bli upphämtade efter marknaden av säljarna eller bli donerade till Karins Döttrar, som är en av organisationerna inom Vägen Ut-kooperativen. Under barnprylmarknaden kunde besökarna ta del av en utställning om vårt arbete i El Salvador. Dessutom kunde besökarna köpa fika av IM och njuta i Allégårdens restaurangdel. Vi sålde barnprylar för ca kr, varav ca kr delades ut till säljarna, så ca kr gick till IMs arbete i El Salvador! Fiket drog in drygt kr och dessa pengar gick också till IMs arbete i El Salvador. Slutligen sålde vi IM Fair Trade-varor för 400 kr. Den 27e till den 30e september var det Bokmässa i Göteborg så Informations- och aktivitetsgruppen planerade för och höll i IMs monter. Den bemannades av ca 30 volontärer. Temat i montern var IMs arbete i Malawi och den årliga insamlingen var i år fokuserad på skolavgifter. Insamlingen stannade

4 på drygt kr, vilket motsvarar att ungefär åtta flickor kan få en treårig utbildning på internatskola. Dessutom sålde vi varor för rekordsumman drygt kr! Den 10e oktober startade IMs studiecirkel och ett tillfälle hölls varje onsdag i tre veckor framöver (alltså totalt fyra tillfällen). Det deltog sju personer. Under träffarna pratade vi om IMs arbete i Nepal, Jordanien, Zimbabwe och Sverige. Deltagarna fick bland annat lyssna på föredrag av tidigare utlandsvolontärer, titta på bildvisningar, genomföra värderingsövningar och delta i diskussionspass. Dessutom talade vi om IMs historia och IM idag. Den 12e oktober var det Kulturnatta med temat Malawi. Vi höll extra öppet i butiken mellan kl Där bjöd vi på te och snacks. Dessutom hade vi en tipspromenad om IM samt vår verksamhet och visade ett bildspel om vårt arbete i Malawi. Ca 200 personer besökte butiken under kvällen och försäljningen uppgick till drygt kr. Slutligen donerades drygt 400 kr till att betala för malawiska flickors utbildning. Den 17e november var IM med på Hisingens biblioteks familjelördag. Ett bord bemannades då av tre volontärer och på bordet låg en varierad samling varor som besökarna kunde köpa (t.ex. leksaker, choklad, anteckningsböcker). Nätverket mot Trafficking (NmT) Nätverket mot Trafficking (NmT) har under året fortsatt arbetet i kampen mot prostitution och människohandel. Utgångspunkten för NmTs arbete har varit att dessa fenomen till stor del drivs av människors efterfrågan på allt från billiga handelsvaror till köp av sex och att det är svårt att dra en klar skiljelinje mellan prostitution, koppleri och människohandel. Genom olika metoder har NmT under året arbetat främst opinionsbildande med att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar. Under vårterminen ägnades en stor del av nätverkets arbete till att utveckla ett koncept för, samt designa och trycka en ny flyer som kompletterade NmTs gamla flyer. Målsättningen var att belysa problematiken med sexköp på ett nytt sätt, samt väcka uppmärksamhet. Nätverket arbetade efter detta med att sprida flyern i olika situationer, bland annat i det offentliga rummet. NmT arbetade under samma period med att skriva en debattartikel som belyste problematiken kring vilja och val. Artikeln publicerades i Göteborgsposten under sommaren och väckte stora diskussioner i tidningens kommentarsfält. Nätverket mot Trafficking har också arrangerat och deltagit i en rad seminarier, events och liknande aktiviteter under året: 1) Den 8 mars hade NmT sin utställning Destination: Såld uppe på Pedagogen i samband med en seminariedag som anordnades i samarbete med Nätverket Att Nå Ut och Den Globala Skolan. NmT föreläste också för lärare under samma dag. 2) Parallellt hade även NmT uppe samma utställning i Mölndal i samarbete med Mölndals kommun. 3) I samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborgs i september föreläste NmT om prostitution och människohandelsfrågan. NmT vann denna föreläsning i samband med en kampanj och omröstning på mässans Facebooksida. 4) För att marknadsföra NmT och för att värva fler volontärer presenterade vi NmTs ämnesområde och arbetsmetoder den 5 september under IMs studiecirkel som handlar om IMs verksamhet. 5)

5 Kulturnatta i Göteborg var nästa evenemang som NmT deltog i under temat Film för Förändring. NmT hade till evenemanget klippt om ett avsnitt av Uppdrag Granskning på temat prostitution, samt tagit fram ett diskussionsmaterial till detta. Under Kulturnatta visades filmen och en diskussion hölls därefter med publiken. 6) I samband med EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober utförde NmT en flash mob i Nordstan i Göteborg som nådde ut med budskapet till en ny grupp, nämligen varuhusbesökare. 7) Dagen efter, den 19 oktober, deltog NmT med sin utställning under nätverket Att Nå Ut:s alternativa MR-dagar i Göteborg. 8) Den 10 november höll NmT en utbildning för medlemmarna i nätverket Att Nå Ut kring hur sociala medier och ny teknik kan användas i socialt förändringsarbete. 9) Under tre dagar, november, deltog NmT i Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. NmT hade här en bemannad monter, samt föreläste under mässans sista dag. Deltagandet syftade till att belysa trafikbranschens roll och möjliga ansvarstagande vad gäller prostitution och människohandel. 10) Den 12 december föreläste NmT vid vilket är en lokal göteborgsvariant av det globala föreläsningskonceptet TED. 11) Som en internutbildning deltog flera av NmTs medlemmar i en heldagskonferens om prostitution och människohandel som anordnades av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 12) Dessutom anordnade NmT under höstterminen en egen internutbildning. 13) Filmen Såld och köpt har genom projekt Gränslöst (finansierat av Allmänna Arvsfonden) varit på turné i ett antal västsvenska skolor och nått ca 150 elever Drottning Blanka gymnasieskola Trollhättan (ca 40 elever), John Bauergymnasiet Mölndal (ca 50 elever), Västerhöjdsgymnasiet Skövde (ca 30 elever) och Jensen gymnasium Borås (ca. 30 elever). Gränslösts projektanställda har varit med på dessa lektioner och säger att elevernas reaktioner överlag har varit starka, filmen har berört och känts väldigt levande även om det är en filmatisering av en pjäs. Eleverna har suttit tysta under visning, och velat diskutera livligt efter visning, och det är positiv respons. IMs studiematerial om människohandle/trafficking har fått bra respons från lärarna som kunnat använda det i undervisningen. Deltagandet på Persontrafikmässan var en fortsättning på ett tidigare arbete som NmT har fört kring kopplingen mellan trafik och trafficking. Deltagandet här ledde till att NmT under vintern 2012 satte igång ett strategiarbete med koppling till taxibranschen. Detta arbete är tänkt att leda till konkreta initiativ under år Utöver ovan beskrivna aktiviteter har NmT också arbetat med att på olika sätt stötta personer som har eller misstänker att de har kommit i kontakt med någon utsatt för människohandel. En viktig grupp här har varit kvinnojourer som har hört av sig vid flertalet gånger under året. Vi har tillsammans försökt bilda oss en rimlig bild av den utsattas situation och utifrån detta försökt hitta lösningar på hur man ska agera fortsättningsvis. Under året har det tillkommit några nya volontärer i NmTs verksamhet. Vi har under 2012 haft så kallade ordinarie möten en gång i månaden, samt utöver dessa, så kallade arbetsmöten vid planering inför specifika aktiviteter och liknande. NmT har också varit aktiva inom nätverket Att Nå Ut och löpande deltagit i möten under hela året. NmT har även deltagit löpande i intervjuer och svarat på frågor till studenter, journalister och andra som skriver texter om prostitution och människohandel. Till stor del har detta arbete handlat om att förmedla kontakter, svara på frågor och bidra med annan relevant kunskap; ett arbete som tar mycket tid och engagemang. En del i detta har bestått i att föra dialog med studenter som har hört av sig och velat skriva uppsats för NmT. NmT har också fört ett aktivt och kontinuerligt arbete för att sprida artiklar och annan andrahandsinformation kring trafficking via nätverkets Facebooksida.

6 Dessutom har arbetet med en ny hemsida till NmT påbörjats och nya t-shirtar med NmTs logga har tryckts. Nätverket mot Trafficking har en intern maillista med ca 30 deltagare. Ca 10 av dessa har varit aktiva under året. Utifrån samtliga listade aktiviteter ovan kan NmT sammanfattningsvis sägas ha genomfört totalt ca 20 initiativ under året. Flertalet av dessa kan i sin tur delas in i flera underaktiviteter. Butiksgruppen Butiken på Linnégatan 24 drivs av IM Fair Trade-avdelningen vid IMs huvudkontor i Lund. All budget runt butiken ligger inom ramen för den avdelningen så butiken belastar inte budgetmässigt IMs lokalförening i Göteborg. IMs butiksgrupp har haft fullt upp att göra även 2012, femte året på Linnégatan. Särskilt månaden före jul var hektisk. För hela året ökade försäljningen med 9 % till totalt kr (ex moms), att jämföra med 2011 års försäljning om kr (ex moms). Butiken i Göteborg ligger tvåa i Sverige efter Lund när det gäller försäljningen. Intäkterna som kommer via Glädjeshoppen och minneskorten redovisas separat. Även där ligger vi tvåa efter Lund trots ett litet tapp under Denna försäljning uppgick till kr under året. IM Fair Trade-butiken har liksom tidigare hållit öppet måndag-fredag kl och lördag kl samt även några söndagar före jul kl Åtta veckor under sommaren höll vi öppet med hjälp av sommaranställda. Öppettiderna var då måndag-fredag kl (lunchstängt ) och lördag kl Butiksvolontärer tillsammans med andra Göteborgsvolontärer deltog traditionsenligt på Julmarknaden i Kronhuset under två veckor i december. Försäljningen av IM-varor ökade i år till drygt kr och insamlingen via tombola blev ca kr. Butiksvolontärer har under året även deltagit i arrangemang som ordnats av IMs kontor eller informations- och aktivitetsgruppen, t.ex. Bokmässan och Kulturnatta öppet hus i butiken. Enskilda butiksvolontärer (från andra IM-orter) har också deltagit i försäljning på annan ort med varor från Göteborgsbutiken. Under året har ca 10 nya volontärer engagerat sig i butiken. Totalt fanns ett femtiotal butiksvolontärer vid slutet av året, varav ca hälften med en schemalagd tid en gång i veckan eller i ett par fall varannan vecka. Övriga hjälper till vid behov. En så pass stor grupp innebär att vi kan ha ett schema med två volontärer på varje pass. Gruppen har hållit månatliga möten på IMs kontor. Seniorgruppen Seniorgruppen består av en handfull personer. Den 24 oktober hade gruppen ett möte i IMs butik i Göteborg, där man först hade en rundvisning i butiken och sedan samlades man i fikarummet. Där berättade en anställd på IMs kontor i Göteborg, Anna Ljunggren, om vad som är på gång inom IM centralt, lokalt och globalt. Gruppen hade ingen mer aktivitet eller möte under år 2012.

7 Barn i Väntan (BIS) och Barn i Start (BIS) + bidrag från Göteborgs kommun IM Göteborgs lokalförening har under 2012 haft stöd från Social resursnämnd, med kr för volontärsamordning av IMs integrationsarbete (Move It, läxhjälpen och Bring) respektive kr för att driva Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) samt kr från Mölndals kommun för att erbjuda 10 platser i verksamheten under 2012 för nyanlända barn eller ungdomar I Mölndal. De kommunala bidragen ovan har till största del täckt löner för tre anställda, men även gått till bl.a. hyreskostnader och kostnader för tolkar. Barn i väntan, BIV, vänder sig till asylsökande barn och ungdomar, både de som kommer ensamma och de som anlänt tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Barn i start, BIS, vänder sig till dem som nyss fått uppehållstillstånd och börjat sin väg in i det nya landet. Utgångspunkten är således något olika i de båda grupperna, men syftet är liknande. Det handlar om att stödja barnen och ungdomarna i bearbetningen av svåra upplevelser och funderingar om var de nu befinner sig, att ordna möten mellan jämnåriga i liknande situation där de får möjlighet att spegla sig i varandra och upptäcka att de inte är ensamma. Arbetet sker genom pedagogiska lekar, rollspel, musik och konstnärligt skapande. Man träffas vid fjorton tillfällen i grupper om sex, sju barn. Arbetet leds av anställda medarbetare med kunskaper i adekvat socialt arbete. Vi strävar efter att ha medarbetare med språk- och kulturkompetens och anlitar tolkar vid behov. Under hösten 2012 startades ett Öppet Hus i BIV/BIS nya lokal på Stigbergsliden 18. Varje måndag står dörren öppen för barn, ungdomar och vuxna som tidigare deltagit i verksamhetens stödgrupper och som vill fortsätta mötas en gång i veckan efter gruppavslut. Vår ambition är att det ska bli en trygg plats för dessa möten och på så vis låta avslutet med BIV/BIS ske på den enskilde individens villkor. Verksamheten ska samtidigt präglas av utåtriktade aktiviteter som skapar broar ut i samhället för deltagarna. Ca 25 volontärer var under 2012 knutna till BIV/BIS-verksamheten. De hade grupper med föräldrar och syskon, samt deltog under läger och i Öppet Hus. Under 2012 hölls sex BIV/BIS-grupper för barn och ungdomar, två föräldragrupper och två läger arrangerades. Sammanlagt deltog 41 barn/ungdomar i verksamheten, 12 föräldrar och 10 syskon. BIV/BIS har utvecklats i ett samarbete i Malmö mellan IM och Svenska kyrkan och därifrån har andra orter låtit sig inspireras. Genom projektet bryter vi ny mark och fördjupar det traditionella IMarbetet. I Göteborg inleddes arbetet med BIV/BIS 2006 och det är nu en tung del av verksamheten här. Under 2011 var 40 procent av IMs årsanställda finansierade av Göteborgs stad. Lokalföreningens styrelse Göteborgsstyrelsen har under året haft två interna utbildningar. Vi har haft en Framtidsverkstad där vi bjöd in samtliga volontärer och där vi under handledning diskuterat kring vad det innebär att vara volontär samt hur vi kan driva verksamheten framåt för att fördjupa vårt arbete inom integration.

8 Flera nya idéer föddes och en uppföljning kommer att äga rum i mars Vår andra utbildning var en styrelseutbildning där vi fick lära oss mer om styrelsearbete, vad det innebär att vara ledamot, vilket ansvar vi har och vad som kan förväntas av oss. Detta resulterade bland annat i ett introduktions-kit som kommer att presenteras för nya ledamöter för att ge en god introduktion till vad det innebär att vara med i en styrelse. Vi har även upprättat en årsplan där det framgår vad som bör göras under året, som exempelvis deadlines för det som ska vara med i IMs tidning. Vid det medlemsmöte styrelsen arrangerade under hösten föreläste Staffan Landin om mänsklighetens utveckling och förhållanden i världen. Staffan är skribent och föreläsare med bakgrund på FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och stiftelsen Gapminder, som grundats av professor Hans Rosling. Föredraget hölls på Södra Allégatan och besöktes av mer än 60 personer. Vid lokalföreningens årsmöte 23 februari höll Johan Bard en föreläsning om hållbar utveckling och 40 personer var anmälda. Vi har även haft 7 stycken styrelsemöten under året. Under året har tre ledamöter avsagt sig sina uppdrag på grund av arbete/studier på annan ort eller föräldraledighet, vi har därför haft två adjungerande personer i styrelsen. En annan viktig förändring under året har varit det fortsatta arbetet med medlemsdemokrati samt att vi som styrelse i en lokalförening har strävat åt att göra vår roll mer tydlig. Detta har bland annat resulterat i att kassörens roll har blivit viktigare och mer ansvarskrävande. Detta på grund av att arbetet med vår egen budget har blivit mer detaljerad samt att vi nu har öppnat ett konto där vi kan administrera över våra egna medel. Undertecknas Tina Kelly Rios Petra Strååt Nina Sannefält ordförande vice ordförande kassör Erik Andervad Louise Brodin Björn Jansson avgått aug 2012 Kerstin Olofsson Agneta Persson Cecilia Ward suppleant suppleant avgått mars 2012

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010

It-ikapp. Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 Slutrapport För perioden 1 februari 2010 till 31 november 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning Internet för alla Inledning

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer