Fullständig bruksanvisning Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullständig bruksanvisning Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa"

Transkript

1 Fullständig bruksanvisning Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa A0204 Ange din enhets ID-kod här! DXCa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation! Tekniska specifikationer kan komma att ändras BA DC /14 SV

2 Kompletterande anvisningar Allmän likabehandling I detta dokument används grammatiskt den manliga formen med en neutral innebörd för att hålla texten så läsbar som möjligt. Texten tilltalar kvinnor och män på samma sätt. Vi ber våra kvinnliga läsare om förståelse för denna förenkling. Kompletterande anvisningar Läs igenom de kompletterande anvisningarna. I texten framhävs följande: Uppräkningar Åtgärdsanvisningar ð Resultatet av åtgärdsanvisningarna Informationer En information ger viktiga anvisningar för en pumps korrekta funktion eller ger tips som underlättar ditt arbete. Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar är försedda med utförliga beskrivningar av de farliga situationerna, se Ä Kapitel 2.1 Säkerhetsanvisningarnas förklaring på sidan 13 2

3 Övergripande innehållsförteckning Övergripande innehållsförteckning SV SV Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa Apparatmärkning/ID-kod Inledning Säkerhetsanvisningarnas förklaring Operatörernas kvalifikation Säkerhet och ansvar Allmänna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen Krav på uppställningsplatsen Fastställ vilka kablar och tillbehör som behövs Iordningställ nätenhetsmoduler (DULCOMARIN II DULCO-Net) Installera CAN-bussens huvudledning Montering och installation Tillvägagångssätt DXC-kapsling (stor) Tillvägagångssätt DXC-kapsling (liten) Installera CAN-busskabeln Apparatöversikt och manöverelement Funktionsbeskrivning (allmän) Underhåll, reparation och skrotning Avfallshantering av förbrukade delar Tekniska uppgifter, reservdelar och tillbehör EG-försäkran om överensstämmelse och standarder som uppfylls Plintschema DULCOMARIN II compact Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa Kompletterande dokument Inledning Säkerhetsanvisningarnas förklaring Operatörernas kvalifikation Säkerhet och ansvar Allmänna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Funktionsbeskrivning Styrelement Knapparnas funktion Åtkomstkod (lösenord) Driftsättning: Konfigurera CAN-moduler Registrera och avregistrera moduler Ta pumpen CAN-Beta i drift Ta R-modul i drift Betjäningsmenyns uppbyggnad Principiell uppbyggnad Huvudskärmbild Centralmeny Ta bort SD-kortet på ett säkert sätt Allmängiltiga tillstånd

4 Övergripande innehållsförteckning 7.6 Menyer under centralmenyn Undermenyer i parametermenyn Kalibrera Kalibrera mätvariabeln ph Kontrollera mätvariabeln redox Kalibrera mätvariabeln Fritt klor Kalibrera mätvariabeln Totalt klor Kalibrera mätvariabeln Fluorid (F - ) Kalibrera mätvariabeln Klordioxid (ClO 2 ) Kalibrera mätvariabeln Väteperoxid (H 2 O 2 ) Kalibrera mätvariabeln Klorit (ClO 2 - ) Kalibrera mätvariabeln Perättiksyra (PES) Kalibrera mätvariabeln Temperatur Parametrera Alla parametrar Mätning Reglering Ställ in ma-utgång Ställa in larm Parametrera flödesmätare Ställ in Eco!Mode Redoxberoende klordosering Konfigurera Konfigurera modulen DXMaM Konfigurera modul DXMaA Konfigurera modulen DXMaP Konfigurera modulen för fritt klor Konfigurera modulen för totalt klor Konfigurera modulen klor Konfigurera R-modulen (styrmodul för doseringsenhet för klorgas) Konfigurera P1-modul (doseringspumpsmodul) Konfigurera G-modulen (gränsvärdesmodul) Konfigurera I-modul (strömingångsmodul) Underhåll Konfigurera servicetimern Åtgärda fel SV DULCOMARIN II, bildskärmsskrivare Betjäning SV 1 Om denna produkt Förvaring och transport Installera bildskärmsskrivaren Bildskärmsskrivarens uppbyggnad och funktion Användning av SD-kort Åtgärda fel Tekniska uppgifter och tillbehör DULCOMARIN II, A-modul (Styrmodul, pumpar och normsignalutgångar ma) DXMaA ID-kod Om denna apparat Säkerhetskapitel Förvaring och transport

5 Övergripande innehållsförteckning 3 Montering och installation Tekniska uppgifter SV SV SV SV SV SV DULCOMARIN II, G-modul (Gränsvärdes- och larmgivarmodul) DXMaG ID-kod Om denna apparat Säkerhetskapitel Förvaring och transport Montering och installation Tekniska uppgifter DULCOMARIN II, I-modul (Strömingångsmodul, normsignalingångar ma) DXMaI ID-kod Om denna apparat Säkerhetskapitel Förvaring och transport Montering och installation Tekniska uppgifter DULCOMARIN II, M-modul DXMaM (mätmodul för ph, redox, temperatur) ID-kod Säkerhet och ansvar Hantering av apparaten Plintschema Styrelement Betjäningsmenyns uppbyggnad Inställningar Grundinställningar Kalibrera DULCOMARIN II, N-modul (Nätenhetsmodul utan relä) DXMaN ID-kod Om denna apparat Säkerhetskapitel Förvaring och transport Montering och installation Reparation (endast säkringsbyte) DULCOMARIN II, P-modul (nätenhetsmodul med relä) DXMaP ID-kod Om denna apparat Säkerhetskapitel Förvaring och transport Montering och installation Reparation (endast säkringsbyte) Lysdiodernas placering Exempel på anslutning av en magnetventil Tekniska uppgifter DULCOMARIN II, R-modul (Styrmodul för doseringsenhet för klorgas) DXMaR ID-kod

6 Övergripande innehållsförteckning 2 Säkerhet och ansvar Hantering av apparaten Plintschema SV DULCOMARIN II Funktionsutbyggnad med M-, A- och P- modul Funktion MAP Konfiguration av cirkulationsmängd Konfiguration av de aktuella cirkulationsdriftförhållandena Flödesövervakning [vattenflöde] Timerinställningar Vattenpåfyllning Styrning av bakspolningsventilerna

7 Monteringsinstruktion Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa Del 1: Montering och installation A0507 Ange din enhets ID-kod här! DXCa _ Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation! Tekniska specifikationer kan komma att ändras. Art.nr BA DC /14 SV

8 Kompletterande anvisningar Kompletterande dokument Denna bruksanvisning resp. kompletterande manual är endast giltig tillsammans med nedanstående bruksanvisningar resp. kompletterande manualer: Bruksanvisning för flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II, bassängregulator och Disinfection Controller DXCa del 2: Betjäning Kompletterande manual DULCOMARIN II, Betjäning av skärmskrivare Kompletterande manual DULCOMARIN II, Anslutning av M- modul (mätmodul för ph, redox, temperatur) DXMaM Kompletterande manual DULCOMARIN II, A-modul (styrmodul, pumpar och normsignalutgångar ma) DXMaA Kompletterande manual DULCOMARIN II, N-modul (nätenhetsmodul utan relä) DXMaN Kompletterande manual DULCOMARIN II, P-modul (nätenhetsmodul med relä) DXMaP Kompletterande manualdulcomarin II, I-modul (strömingångsmodul, normsignalingångar ma) DXMaI 8

9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Apparatmärkning/ID-kod Inledning Säkerhetsanvisningarnas förklaring Operatörernas kvalifikation Säkerhet och ansvar Allmänna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen Krav på uppställningsplatsen Fastställ vilka kablar och tillbehör som behövs Iordningställ nätenhetsmoduler (DULCOMARIN II DULCO-Net) Installera CAN-bussens huvudledning Montering och installation Tillvägagångssätt DXC-kapsling (stor) Väggmontering Montering på kopplingspanel Installation (elektrisk) Ansluta koaxialkabeln Ansluta plintar Tillvägagångssätt DXC-kapsling (liten) Montering (mekanisk) Installation (elektrisk) Installera CAN-busskabeln Förbindelser utanför kapslingarna Förbindelser inuti DXC-kapslingen Apparatöversikt och manöverelement Funktionsbeskrivning (allmän) Underhåll, reparation och skrotning Avfallshantering av förbrukade delar Tekniska uppgifter, reservdelar och tillbehör EG-försäkran om överensstämmelse och standarder som uppfylls Plintschema DULCOMARIN II compact Index

10 Apparatmärkning/ID-kod 1 Apparatmärkning/ID-kod ID-koden används för att beskriva reglerenheten DUL COMARIN II Compact 1) Den medföljande kabeln ansluts till en hubb, en switch, en router eller ett intranät. För att DULCOMARIN II ska kunna anslutas direkt till en PC/MAC behövs den medföljande LAN-kopplingen och crossover-kabeln kat. 5. Den maximala LAN-kabellängden är ca 100 m. För att webbservern ska kunna användas med en PC rekommenderar via att Microsoft Internet Explorer 5 eller senare används som webbläsare. I DXCa:s leveransomfång ingår: En T-fördelare En anslutningskabel CAN Ett avslutningsmotstånd koppling och ett avslutningsmotstånd kontakt Ett SD-kort 64 MB eller större En kortläsare för PC DXCa Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II serie DXC Monteringssätt: W Väggmontering (IP 65) S Apparatskåp (IP 54) Utförande: 0 Med manöverelement D Med manöverelement, för dricksvatten/desinfektion 0 Inga Kommunikationsgränssnitt: 5 Inbäddad webbserver, LAN inkl. 5 m LAN-patchkabel 1:1, LAN-koppling, 5 m crossover-kabel 1) 6 OPC-server + inbäddad webbserver, LAN inkl. 5 m LAN-patchkabel 1:1, LAN-koppling, 5 m crossover-kabel 1) Tillval: 1 Skärmskrivare med dataloggare inkl. SD-kort och USB-kortläsare för PC Modul 1: M I M-modul, mätmodul ph, redox, temperatur I-modul, strömingångsmodul, 3x ma, 0/4 till 20 ma Modul 2: 0 Används inte A A-modul, styrmodul: Tre pumputgångar och fyra analoga utgångar 10

11 Apparatmärkning/ID-kod DXCa Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II serie DXC I I-modul, strömingångsmodul, 3x ma, 0/4 till 20 ma Användningsområde: S Simbassäng D Desinfektion, allmänt Förinställning språk: DE Tyska EN Engelska ES Spanska FR Franska IT Italienska PL Polska Godkännanden: 01 CE-märkning ID-koden används för att beskriva hela centralenheten DULCOMARIN II DULCO -Net. Om centralenheten ska utrustas med moduler gäller följande: Modul 1 bör användas som M-modul Modul 2 bör användas som A-modul. Modul 3 måste alltid användas som P-modul eller N- modul. 1) Modul 1 bör användas som M-modul 2) Endast i utförande: 2 utan manövrering DXCa Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II serie DXC Monteringssätt: W Väggmontering (IP 65) S Apparatskåp (IP 54) Utförande: 0 Med manöverelement 2 Utan manöverelement 0 Inga Kommunikationsgränssnitt: 5 Inbäddad webbserver, LAN inkl. 5 m LAN-patchkabel 1:1, LAN-koppling, 5 m crossover-kabel 1) 6 OPC-server + inbäddad webbserver, LAN inkl. 5 m LAN-patchkabel 1:1, LANkoppling, 5 m crossover-kabel 1) 11

12 Apparatmärkning/ID-kod DXCa Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II serie DXC Tillval: 0 Utan skärmskrivare 2) 1 Skärmskrivare med dataloggare inkl. SD-kort och USB-kortläsare för PC Modul 1: 0 Används inte M A I M-modul, mätmodul ph, redox, temperatur A-modul, styrmodul: Tre pumputgångar och fyra analoga utgångar I-modul, strömingångsmodul, 3x ma, 0/4 till 20 ma Modul 2: 0 Används inte A M I A-modul, styrmodul: Tre pumputgångar och fyra analoga utgångar M-modul, mätmodul: ph, redox, temperatur I-modul, strömingångsmodul, 3x ma, 0/4 till 20 ma Modul 3: 0 Används inte P N A M P-modul, nätenhet, ett larmrelä, tre magnetventilreläer N-modul, nätenhet utan relä A-modul, styrmodul: Tre pumputgångar och fyra analoga utgångar M-modul, mätmodul: ph, redox, temperatur S D Användningsområde: Simbassäng Desinfektion, allmänt DE EN ES FR IT PL Förinställning språk: Tyska Engelska Spanska Franska Italienska Polska Godkännanden: 01 CE-märkning 12

13 Inledning 2 Inledning Denna bruksanvisning beskriver tekniska uppgifter och funktioner för det flerkanaliga mät- och reglersystemet DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa. Fortsättningsvis kommer enheten endast att kallas för DXCa i bruksanvisningen. 2.1 Säkerhetsanvisningarnas förklaring Inledning Denna bruksanvisning beskriver produktens tekniska data och funktioner. Bruksanvisningen ger tydliga säkerhetsanvisningar och är uppdelad i tydliga handlingssteg. Säkerhetsanvisningar och anmärkningar är uppdelade enligt följande schema. I detta sammanhang används olika symboler, beroende på situationen. De symboler, som anges här är bara exempel. FARA! Typ av fara och farans orsak Följd: dödsfall eller mycket svåra personskador Åtgärd, som behöver vidtas för att undvika denna fara. Fara! Betecknar en omedelbart hotande fara. Om den inte undviks är dödsfall eller mycket svåra personskador följden. VARNING! Typ av fara och farans orsak Möjlig följd: dödsfall eller mycket svåra personskador Åtgärder, som behöver vidtas för att undvika denna fara. Varning! Betecknar en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan dödsfall eller mycket svåra personskador vara följden. SE UPP! Typ av fara och farans orsak Möjlig följd: lätta eller obetydliga personskador, materiella skador Åtgärd, som behöver vidtas för att undvika denna fara. Var försiktig! Betecknar en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan lätta eller obetydliga personskador vara följden. Får även användas för att varna för materiella skador. 13

14 Inledning HÄNVISNING! Typ av fara och farans orsak Skador på produkten eller dess omgivning Åtgärd, som behöver vidtas för att undvika denna fara. Anmärkning Betecknar en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan produkten eller något annat i dess omgivning skadas. Typ av information Användningstips och tilläggsinformation. Informationskälla Ytterligare åtgärder Information Beteckningar användningstips och andra speciellt nyttiga informationer. Det är inget signalord för en farlig eller skadlig situation. 2.2 Operatörernas kvalifikation VARNING! Risk för personskador om operatörspersonalen är otilräckligt kvalificerade. Anläggningens/utrustningens driftsansvarige är ansvarig för att dessa föreskrifter iakttas. Om okvalificerad personal arbetar med utrustningen eller vistas i dess riskområde uppstår risker, som kan leda till svåra personskador och materiella skador. Samtliga arbeten får endast utföras av lämpligt kvalificerad personal. Okvalificerad personal skall hållas borta från de farliga områdena. Utbildning instruerade personer utbildad användare utbildad fackpersonal Definition Såsom instruerad person betraktas den som instruerats och vid behov lärts upp i utförandet av sina arbetsuppgifter, de möjliga farorna vid felaktigt agerande och i hanteringen av de nödvändiga skyddsanordningarna och skyddsåtgärderna. Med utbildad användare menas en person, som uppfyller kraven på en instruerad person och som därutöver har fått en anläggningsspecifik utbildning hos ProMinent eller en auktoriserad återförsäljare. Såsom fackpersonal betraktas de, som baserat på sin yrkesutbildning, kunskaper och erfarenheter och kunskaper om gällande bestämmelser kan bedöma sina arbetsuppgifter och som kan identifiera möjliga faror. För att bedöma yrkesutbildningen kan också en flerårig verksamhet inom det aktuella området tas med. 14

15 Inledning Utbildning Elektriker Kundtjänst Definition Elektrikern kan baserat på sin yrkesutbildning, kunskaper och erfarenheter och erfarenheter liksom kunskaper om de gällande normerna och bestämmelserna utföra arbetsuppgifter på elektriska anläggningar och självständigt identifiera möjliga faror och undvika dessa. Elektrikern är specialutbildad för den arbetsomgivning, som denne är verksam i och kan de relevanta normerna och bestämmelserna. Elektrikern skall uppfylla kraven i lagar och bestämmelser för förebyggande av olycksfall. Såsom kundtjänst betraktas servicetekniker, som kan påvisa att de utbildats och auktoriserats av ProMinent för arbeten på anläggningen. Anmärkningar till den driftsansvarige Gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor och övriga allmänt erkända säkerhetstekniska regler skall iakttas. 15

16 Säkerhet och ansvar 3 Säkerhet och ansvar 3.1 Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! Oväntad start DULCOMARIN II har ingen strömbrytare. Den börjar arbeta direkt när nätkabeln är spänningsförande. Möjlig konsekvens: Dödsfall eller mycket allvarliga personskador Åtgärd: Säkra enheten mot obehörig åtkomst Anpassa din verksamhet efter denna egenskap Anslut inte enheten till elnätet förrän alla förberedande åtgärder har avslutats och enheten kan tas i drift utan risk VARNING! Risk för överdosering av dosermedier. Förhindra överdosering av dosermedier vid funktionsfel i sensorer eller vid demontering av sensorer. Möjlig konsekvens: Dödsfall eller mycket allvarliga personskador Åtgärd: Anpassa din process så att okontrollerad dosering vid val av sensorer eller funktionsfel i sensorer inte är möjlig VARNING! Uppfyllande av kapslingsklassen Skruva fast den genomskinliga anslutningskåpan över lysdioderna så att den blir fuktsäker igen om den har öppnats! I annat fall uppnås inte kapslingsklass IP 65! SE UPP! Enheter som beskrivs i den här bruksanvisningen får endast användas tillsammans med CANopen-enheter från andra tillverkare som är certifierade. 3.2 Ändamålsenlig användning HÄNVISNING! Justering av regleringsavvikelser Skador på produkten eller dess omgivning Regulatorn kan användas i processer, som kräver justeringar under > 30 sekunder. 16

17 Säkerhet och ansvar HÄNVISNING! Ändamålsenlig användning Enheten är inte avsedd för att mäta eller reglera flytande medier. Märkningen av mätstorheten finns på regulatorn och är absolut bindande. Enheten får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning och de enskilda komponenternas (som t.ex. sensorer, inbyggnadsarmaturer, kalibreringsenheter, doseringspumpar etc.) bruksanvisningar och angivna tekniska data och specifikationer. Alla andra användningar eller ombyggnader är förbjudna. 17

18 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen 4 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen Omgivningsförhållanden SE UPP! Även om modulen är förpackad måste den skyddas mot fukt och inverkan från kemikalier. DULCOMARIN II är beständig mot normala atmosfärer i tekniska lokaler Förvara och transportera modulen i originalförpackningen. Omgivningsförhållanden för förvaring och transport: Temperatur: -10 C till 70 C Högsta tillåtna relativa fuktighet: 95 %, ej kondenserande (DIN IEC ) Omgivningsförhållanden för driften: Temperatur: 0 C till 50 C Högsta tillåtna relativa fuktighet: 95 %, ej kondenserande (DIN IEC ) 4.1 Krav på uppställningsplatsen Installera inte DULCOMARIN II utomhus Skydda DULCOMARIN II mot solljus och frost Skydda DULCOMARIN II mot obehörig åtkomst En nätanslutning behövs 18

19 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen 4.2 Fastställ vilka kablar och tillbehör som behövs Bild 1: Ett komplett mätställe kan se ut på följande sätt: Pos. Antal Benämning Artikelnr 1 3 T-fördelare M12 5-pol. CAN M-modul DXMa M W 0 S DE Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m Klorsensor CLE 3.1-CAN-10 ppm Klorsensor CTE 1 CAN-10 ppm Redoxsensor RHES-Pt-SE ph-sensor PHES 112 SE Koaxialkabel 2 m SN6 färdigmonterad Styrledning 2x0,25 mm Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m Flödesgivare DGMa T Tillbehör följer med centralenheten och varje extern modul. 19

20 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen Bild 2: Centralenhet DXCa Medföljande tillbehör Pos. Antal Benämning Artikelnr 1 1 Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m T-fördelare, M 12, 5-pol. CAN Avslutningsmotstånd M 12-koppling [hane ] Avslutningsmotstånd M 12-kontakt [hona]

21 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen A0487 Bild 3: Externa moduler DXMa Medföljande tillbehör Pos. Antal Benämning Artikelnr 1 1 T-fördelare, M 12, 5-pol. CAN Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m

22 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen Bild 4: Beta/4 CANopen Medföljande tillbehör Pos. Antal Benämning Artikelnr 1 1 T-fördelare, M 12, 5-pol. CAN Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 1 m Bild 5: Sensorer DXUa Medföljande tillbehör Pos. Antal Benämning Artikelnr 1 1 T-fördelare, M 12, 5-pol. CAN Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m

23 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen 1. Fastställ vilka nätenhetsmoduler som behövs; se Ä Kapitel 4.3 Iordningställ nätenhetsmoduler (DULCO MARIN II DULCO-Net) på sidan Fastställ vilka anslutningskablar som behövs mellan de externa modulerna 3. Fastställ behovet av fästklämmor för anslutningskabeln (ASV rörklämma, 16 mm, art.nr Iordningställ nätenhetsmoduler (DULCOMARIN II DULCO-Net) Bestäm antalet extra nätenhetsmoduler som behövs (N-moduler och P-moduler). 1. Kontrollera att det finns ett eluttag för varje nätenhetsmodul Avståndet mellan nätenhetsmodulerna bör inte överskrida 50 m. 2. Fördela nätenhetsmodulerna så jämnt det går över CANbussledningen 3. För en A-modul med anslutna skrivare: Sätt en av nätenhetsmodulerna så nära A-modulen som möjligt Iordningställ nätenhetsmoduler i CANbussens huvudledning (DULCO MARIN II DULCO-Net) I centralenheten finns alltid en nätenhetsmodul. Antal bassänger Extra N- eller P-moduler Antal bassänger Extra N- eller P-moduler Dela antalet bassänger med 2. Avrunda om kvoten inte är jämn: (Undantag: Antalet bassänger = 2) 4.4 Installera CAN-bussens huvudledning SE UPP! Huvudbussens maximala längd Möjlig konsekvens: Funktionsfel. Huvudbussen (utan grenledningar) måste vara kortare än 400 m. 23

24 Hjälpmedel vid planering och krav på uppställningsplatsen SE UPP! Grenledningarnas maximala längd Möjlig konsekvens: Funktionsfel. Endast de T-stycken och anslutningsledningar (grenledningar) som följer med modulerna (M-, A-, G-, N-, R-, I- moduler, CAN-sensorer och doseringspumpar med CAN-buss) får användas. Grenledningar är förbindelser till modulerna som är avgrenade från CAN-bussens huvudledning. De externa modulerna kan placeras i valfri ordning i CAN-bussens huvudledning. I bruksanvisningen visas ett exempel på hur de externa modulerna kan vara arrangerade. Varje CAN-kabel har vardera en kontakt eller en koppling i ändarna så att de kan kopplas till varandra. Regel Organisera de externa modulerna i grupper för varje bassäng. Börja med att montera och installera de externa modulerna och deras påbyggnadsdelar. Först därefter ska de externa modulerna anslutas till CAN-bussens huvudledning på kortaste avståndet. Benämning Artikelnr Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 0,5 m Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 1 m Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 2 m Anslutningskabel CAN, M 12, 5-pol., 5 m Anslutningskabel CAN-metervara

25 Montering och installation 5 Montering och installation 5.1 Tillvägagångssätt DXC-kapsling (stor) DXC-kapslingen är avsedd att monteras på en vägg eller i en kopplingspanel Väggmontering Väggmontering Monteringsmaterial (ingår i leveransomfånget): 1x vägghållare 4x PT-skruvar (5 x 35 mm) 4x bricka 5.3 4x plugg (Ø 8 mm), plast Ta bort vägghållaren från DXC-kapslingen A0490 Bild 6: Demontera vägghållaren 1. Dra de båda snäpphakarna (1) utåt ð Vägghållaren snäpper något nedåt. 2. Tryck ut vägghållaren nedåt (2) från DXC-kapslingen och fäll (3) bort den. 3. Använd vägghållaren som borrschablon och markera fyra borrhål 4. Borra hålen: Ø 8 mm, d = 50 mm 25

26 Montering och installation A0491 Bild 7: Montera vägghållaren 5. Skruva fast vägghållaren med brickor; se Bild A0492 Bild 8: Montera vägghållaren 6. Häng DXC-kapslingen nedtill (1) i vägghållaren 7. Tryck DXC-kapslingen mot vägghållaren genom att trycka lätt ovanifrån (2) 8. Kontrollera att DXC-kapslingen har hängts in ovanifrån och tryck den nedåt (3) tills den hörbart snäpper fast 26

27 Montering och installation Montering på kopplingspanel SE UPP! Kopplingspanelens tjocklek Kopplingspanelen måste vara så tjock att den inte bågnar efter montering. Om kopplingspanelen är av stål måste den minst vara 2 mm tjock. Om den är av plast måste den vara tjockare. Det är en förutsättning för att kapslingsklass IP 54 ska uppnås! I monterat tillstånd skjuter DXC-kapslingen ut ca 45 mm från kopplingspanelen. En borrschablon medföljer. A0493 Bild 9: Montering på kopplingspanel 1. Rikta upp DXC-kapslingen på kopplingspanelen med hjälp av borrschablonen och sätt fast den 2. Körna hålen för fästskruvarna och borrhålen för ursparningen genom borrschablonen 3. Borra de fyra fästhålen med ett Ø 5 mm-borr SE UPP! De kan hamna snett genom de kanter som bildas. 4. Stansa ut ursparningen. Alternativt kan du borra de fyra inre hålen med ett Ø 5 mm-borr och sedan såga ut ursparningen med en sticksåg 5. Avgrada kanterna som bildas 6. Lossa de fyra skruvarna till kapslingen 7. Lyft frontdelen och lossa flatkabeln från P-modulen 27

28 Montering och installation 8. Ta av frontdelen 9. Nu kan du ta upp de gänghål du behöver på nedre raden; se Ä Kapitel Installation (elektrisk) på sidan Skruva fast bakdelen på kopplingspanelen (med de medföljande PT-skruvarna) 11. Anslut flatkabeln igen 12. Sätt frontdelen till parkeringsläge ð Först nu ska DULCOMARIN II installeras elektriskt. Avsluta sedan monteringen på kopplingspanelen. 13. Sätt frontdelen på DXC-kapslingens bakdel och skruva ihop dem 14. SE UPP! Kapslingsklass IP 54 Kontrollera igen att tätningen sitter korrekt. För att kapslingsklass IP 54 ska kunna uppnås måste monteringen vara korrekt Installation (elektrisk) VARNING! Funktionsavbrott i cirkulationspumparna Om cirkulationspumpen får ett funktionsfel räcker det inte att bara använda flödesgivarens mätvattengränskontakt för att avbryta regleringen för den aktuella bassängen (M-modulens K1-kontakt). Regleringen av bassängen måste även pausas via M- modulens kontakt K2 Paus reglering. Följande kan användas som trigger: den potentialfria kontakten till filterstyrningen den potentialfria kontakten till cirkulationspumpens motorskyddsbrytare en flödesvakt i cirkulationsledningen VARNING! Säkert driftläge Maskin- och programvarumässiga säkerhetsåtgärder måste vidtas så att DULCOMARIN II vid funktionsfel försätts i ett säkert driftläge. Använd t.ex. en gränsvärdesbrytare, mekaniska spärrar osv. Vid installation får enheten inte vara spänningsförande. Installationen får endast utföras av utbildad fackpersonal. Beakta de tekniska uppgifterna i denna bruksanvisning. 28

29 Montering och installation HÄNVISNING! Dragavlastning för kabeln Vid montering på kopplingspanel måste kablarna dras genom en lokal kabelkanal för att få dragavlastning. 1. Planera för vilka gänghål som ska tas upp (märk ut önskade gänghål). SE UPP! Förhindra att skruvmejseln tränger in djupt i kapslingen när gänghålen tas upp. Enhetens inre delar kan skadas. A0494 Bild 10: Ta upp gänghål 2. Bryt igenom spåret i mitten av gänghålen med en skruvmejsel (3,5 4 mm bred flat spets; se Bild 10) och lirka sedan ut materialet. 3. Avgrada kanterna som bildas 29

30 Montering och installation A0495 Bild 11: Montera förskruvningar 1. Blindplugg 2. Huvmutter 3. Kombitätningselement 4. Förskruvning 5. Fästmutter 4. Skruva fast motsvarande förskruvningar (4) med passande fästmuttrar (5) och dra åt dem. 5. Installera kombitätningselement (3) i förskruvningarna i enlighet med det aktuella kabeltvärsnittet. 6. För in kablarna i förskruvningarna 7. De fortsatta stegen hittar du på Ä Kapitel Ansluta koaxialkabeln på sidan 31 och Ä Kapitel Ansluta plintar på sidan Dra åt huvmuttrarna (2) till förskruvningarna så mycket att de är täta 9. Sätt frontdelen på bakdelen. 10. Dra åt de fyra kapslingsskruvarna med fingrarna 11. SE UPP! Kapslingsklass IP 54 Kontrollera igen att tätningen sitter korrekt. För att kapslingsklass IP 54 ska kunna uppnås måste monteringen vara korrekt. 30

31 Montering och installation Ansluta koaxialkabeln ph- resp. redoxsensorn ansluts via en koaxialkabel A0496 Bild 12: Skala av kabeln 1. Frilägg kabelns skärm enligt Bild Kläm fast skärmen Ansluta plintar Plintschemat finns i bilagan. Vid plintarna på modulerna finns även ett fält med anslutningsinformation. Bild 13: Skala av kabeln 1. Skala av kabeländarna enligt Bild 13 och pressa dit passande ändhylsor 2. Dra loss plintblock P1 till P4 för att installera 3. För att installera kabeln sticker du in den medföljande skruvmejseln helt i den fyrkantiga öppningen vid respektive plint och för in kabeländen i plintblocket 4. Anslut kabeln enligt plintschemat 5. Sätt tillbaka plintblocken som har tagits bort på kretskortet igen när kabeln har anslutits A

32 Montering och installation 6. Kontrollera kabelinstallationen med hjälp av plintschemat 5.2 Tillvägagångssätt DXC-kapsling (liten) Montering (mekanisk) Vid väggmontering ska följande steg beaktas: Monteringsmaterial (medföljer i leverans): 1x vägg-/rörfäste 2x skruvar 5x45 mm med halvrunt huvud 2x brickor 5.3 2x pluggar (Ø 8 mm), plast 1x tätningskåpa 1x låsskruv (PT) Ta bort vägg-/rörfästet från DXM 2. Dra de båda snäpphakarna utåt och för dem uppåt (1) 3. Fäll undan vägg-/rörfästet och dra ut det nedåt (2) 4. Märk ut två borrhål diagonalt i förhållande till varandra. Använd vägg-/rörfästet som borrschablon. 5. Borra hålen: Ø 8 mm, d = 50 mm A

33 Montering och installation 6. Dra åt vägg-/rörfästet 7. Häng kapslingen i vägg-/rörfästet uppifrån och pressa den mot vägg-/rörfästet med lätt tryck. Tryck sedan upp kapslingen tills den hörbart snäpper fast A Installation (elektrisk) VARNING! Säkert driftläge Vid installation får enheten inte vara spänningsförande. Installationen får endast utföras av utbildad fackpersonal. Beakta de tekniska uppgifterna i denna bruksanvisning. HÄNVISNING! Dragavlastning för kabeln Vid montering på kopplingspanel måste kablarna dras genom en lokal kabelkanal för att få dragavlastning. Vid väggmontering 1. Lossa de fyra kapslingsskruvarna. 2. HÄNVISNING! Gångjärnet mellan fram- och bakdelen av kapslingen tål bara lättare mekanisk belastning. Vid arbeten på framsidan av kapslingen måste denna hållas emot. Lyft framdelen något framåt och fäll den sedan åt vänster. 33

34 Montering och installation A Den stora förskruvningen (M20x1,5) är endast avsedd för koaxialkabeln. Ta upp så många gänghål på undersidan av bakdelen som du behöver A0497 Bild Förskruvning 2. Reducerinsats 3. Klämmutter 4. Kopplingsschema 4. Skruva i de aktuella förskruvningarna (1) och dra åt dem 5. Sätt i reducerinsatser (2) som motsvarar det kabeltvärsnitt som används i förskruvningarna 6. För in kablarna i förskruvningarna 7. De fortsatta stegen hittar du på Ä Kapitel Ansluta koaxialkabeln på sidan 31 och Ä Kapitel Ansluta plintar på sidan 31 ð Fortsätt därefter med följande steg: 34

35 Montering och installation 8. Dra åt huvmuttrarna (3) till förskruvningarna så mycket att de är täta 9. Sätt frontdelen på bakdelen 10. HÄNVISNING! Kapslingsklass IP 65 Kontrollera igen att tätningen sitter korrekt. För att kapslingsklass IP 65 ska kunna uppnås måste monteringen vara korrekt. Dra vid behov framdelen något framåt för att avlasta tätningen. Dra åt kapslingsskruvarna med fingrarna Vid montering på kopplingspanel (internmodul) HÄNVISNING! Dragavlastning för kabeln Vid montering på kopplingspanel måste kablarna dras genom en lokal kabelkanal för att få dragavlastning. Anslut kabeln på följande sätt: Ä Kapitel Ansluta koaxialkabeln på sidan 31 och Ä Kapitel Ansluta plintar på sidan Installera CAN-busskabeln SE UPP! Huvudbussens maximala längd Möjlig konsekvens: Funktionsfel. Huvudbussen (utan grenledningar) måste vara kortare än 400 m. SE UPP! Grenledningarnas maximala längd Möjlig konsekvens: Funktionsfel. Endast de T-stycken och anslutningsledningar (grenledningar) som följer med modulerna (M-, A-, G-, N-, R-, I- moduler, CAN-sensorer och doseringspumpar med CAN-buss) får användas. Grenledningar är förbindelser till modulerna som är avgrenade från CAN-bussens huvudledning. 35

36 Montering och installation Förbindelser utanför kapslingarna SE UPP! T-fördelare Anslut aldrig en T-fördelare direkt till kapslingen. Inbyggnadskontakten i kapslingen kan brytas loss. SE UPP! Kapslingsklass IP65 Skruva ihop CAN-kabelns förskruvningar till anslaget med handen. I annat fall uppnås inte kapslingsklass IP65! HÄNVISNING! Börja med att skruva ihop de enskilda delarna i CANbussledningen från ena sidan. I annat fall kan det leda till att en honkontakt hamnar över en honkontakt eller en hankontakt över en hankontakt på ett eller flera ställen. I CAN-enheterna sitter alltid hankontakter, inga honkontakter. CAN-bussledning Externmoduler, klorsensor i CAN-utförande och DULCOMARIN II sammankopplas via en CAN-bussledning. Till denna CAN-bussledning kopplas de enskilda CAN-enheterna. Det sitter ett avslutningsmotstånd i vardera änden av CAN-bussledningen. 1. Anslut de medföljande grenledningarna (t.ex. 0,5 m) med ett T-stycke i änden till varje modul och DULCOMARIN II 2. Skruva ihop CAN-modulernas T-stycken med CAN-kablar efter varandra eller direkt med varandra. 3. Skruva fast ett avslutningsmotstånd (1x med anslutningshankontakt, 1x med anslutningshonkontakt) på respektive återstående ände av CAN-bussledningen. 36

37 Montering och installation Bild 15: Installera moduler i CAN-bussledningen, Compact-versionen 1. CAN-anslutningskabel (grenledning 0,5 m) 2. Avslutningsmotstånd, M12-koppling 3. T-fördelare 4. CAN-anslutningskabel 5. Klorsensor CTE 6. Klorsensor CLE 7. CAN-anslutningskabel (grenledning 0,5 m) 8. T-fördelare 9. Avslutningsmotstånd, M12-kontakt 37

38 Montering och installation I. II. III. A0499 Bild 16: Installera moduler i CAN-bussledningen I. Kontrollrum II. Teknikrum t.ex. bassäng 1 III. Teknikrum t.ex. bassäng 2 A. Avslutningsmotstånd i änden av CAN-bussen (från denna punkt kan anläggningen byggas ut) 38

39 Montering och installation Förbindelser inuti DXC-kapslingen I allmänhet är det inte nödvändigt att göra några förändringar av kabelförbindelserna inuti DXC-kapslingen Alla CAN-busskablar slutar vid P-modulen (nätenhetsmodul med relä) eller vid N-modulen (nätenhetsmodul): de fem trådarna i inbyggnadskontakten CAN 1 (4) för (3) den 16-poliga flatkabeln för visnings- och manövermodulen (visas inte) för (2) den 10-poliga flatkabeln från A-modulen (styrmodul) (6) och från M-modulen (mätmodul) (5) för (1) A0500 Bild 17: CAN-kablage inuti DXC-kapslingen 1. Kabelanslutning till visnings- och manövermodulen 2. Kabelanslutning till A-modulen och M-modulen 3. Kabelanslutning till inbyggnadskontakten CAN 1 4. Inbyggnadskontakt CAN 1 5. M-modul (mätmodul) 6. A-modul (styrmodul) 7. P-modul (nätenhetsmodul med relä) 39

40 Montering och installation Om ingen P-modul eller N-modul finns i DXC-kapslingen: Använd ett s.k. L-kort som fördelare för CAN-bussledningarna A0501 Bild 18: Användning av L-kort 1. Kabelanslutning till A-modulen och M-modulen 2. Kabelanslutning till visnings- och manövermodulen 3. Kabelanslutning till inbyggnadskontakten CAN 1 4. Inbyggnadskontakt CAN 1 40

41 Apparatöversikt och manöverelement 6 Apparatöversikt och manöverelement Knappar A0502 Bild 19: Knappar 1. Enter-knapp 2. Start-/stoppknapp 3. ESC-knapp 4. Pilknappar 5. Funktionsknappar med variabla funktioner 41

42 Apparatöversikt och manöverelement Indikatorer A0503 Bild 20: Indikatorer 1. LCD-display 2. CAN 1-lysdiod 3. Device-lysdiod 42

43 Funktionsbeskrivning (allmän) 7 Funktionsbeskrivning (allmän) A0504 Bild 21: Mät- och reglersystem för ett filtersystem 1. Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II 2. Flödesgivare DGMa 3. Klorsensor CLE 4. Klorsensor CTE 5. T-fördelare 6. Avslutningsmotstånd, M12-koppling 7. Avslutningsmotstånd, M12-kontakt 8. CAN-anslutningskabel 9. ph-sensor 10. Redoxsensor 11. Koaxialkabel 12. Styrledning 13. Doseringspump Doseringspump Larmsignal I. Teknikrum Det flerkanaliga mät- och reglersystemet DULCOMARIN II är, beroende på utförande, avsett för reglering av ett eller flera system (filtersystem, bassänger osv.). Basfunktionerna är fördelade på följande moduler: M-modul (mätmodul) I-modul (strömingångsmodul) A-modul (styrmodul) R-modul (styrmodul för doseringsenheter för klorgas) 43

44 Funktionsbeskrivning (allmän) P-modul (nätenhetsmodul med relä) N-modul (nätenhetsmodul) M-modul (mätmodul) Mätning och reglering av ph-värdet Mätning och indikering (valfri reglering) av redoxpotentialen Mätning och indikering av temperaturen i mätvattnet Mätning och indikering av cirkulationsflödet Övervakning av mätvattnet Mätning av temperaturen i mätvattnet Mätning av fritt klor Mätning av totalt klor Visning av bundet klor Valfritt: beräknas från totalt klor och fritt klor Klorsensorer: Mätning av fritt klor och temperatur Mätning av totalt tillgängligt klor och temperatur Mätning av bundet klor som klordifferensmätning I-modul (strömingångsmodul) Mätvattenövervakning och paus (två kontaktingångar) Anslutning av tre sensorer (Tre normsignalingångar 0/4 till 20 ma, av vilka två som 2- ledaranslutning) Mätning och reglering av fluorid Mätning och reglering av ClO 2 Mätning och reglering av klorit Mätning och reglering av H 2 O 2 Mätning av PES (perättiksyra) Mätning och indikering av löst syre Mätning och indikering av ammoniak Mätning och indikering av ledningsförmåga Mätning och indikering av flöde Mätning och indikering av grumlighet Mätning och indikering av UV-intensitet A-modul (styrmodul) Styrning av doseringspumpar för ph-korrigering och dosering av desinfektionsmedel (via tre frekvensutgångar, tre kontaktingångar för pumpfel eller nivåövervakning för behållare) Överför mätvärden för ph-värde, redoxpotential, fritt klor eller totalt klor eller bundet klor eller temperatur (fyra analoga utgångar 0/4 till 20 ma, som kan programmeras och skalas efter behov) R-modul (styrmodul för doseringsenheter för klorgas) Styrning av en ställmotor med lägesmeddelande för desinfektionsmedelsdosering (två reläutgångar, ingång för lägesmeddelanden) P-modul (nätenhetsmodul med relä) Styrning av magnetventil eller slangpump för ph-korrigering (via pulslängdsutgång) Styrning av magnetventil eller slangpump för desinfektionsmedel (via pulslängdsutgång) Styrning av slangpump för flockningsmedel (via pulslängdsutgång) eller minimering av bundet klor (via reläutgång) 44

45 Funktionsbeskrivning (allmän) Larm (via reläutgång) Försörjning av CAN-bussen med matningsspänning N-modul (nätenhetsmodul) Försörjning av CAN-bussen med matningsspänning CANopen doseringspumpar (Beta/4a, delta DLTa, Sigma S1Ca- S2Ca-S3Ca) Dosering av ph-korrigeringsmedel, desinfektionsmedel eller flockningsmedel 45

46 Underhåll, reparation och skrotning 8 Underhåll, reparation och skrotning Underhåll SE UPP! Lösningsmedel Rengör aldrig ytorna med lösningsmedel. Ytorna kan då skadas. Rengör kapslingen med en fuktig trasa Torka sedan kapslingen med en duk. DULCOMARIN II är underhållsfri. Byt ut batteriet efter 10 år. Om DULCOMARIN II visar ett varningsmeddelande ska batteriet bytas ut tidigare. Batterityp: CR2032, 3 V ca 190 mah Batteriet sitter i en hållare på baksidan av DXC-kapslingens överdel. A0505 Bild 22: Ta bort batteriet 1. Lossa de fyra fästskruvarna framtill på kapslingens överdel och ta sedan av kapslingens överdel från dess underdel. HÄNVISNING! Specialavfall Batteriet är specialavfall. Batteriet måste avfallshanteras separat. De lokala föreskrifterna på orten ska följas. 2. Tryck på fliken till hållaren för att ta loss batteriet; se Bild Sätt ett nytt batteri i hållaren ð Undvik att sätta fingeravtryck på batteripolerna. Det leder till kontaktproblem. 4. Sätt kapslingens överdel på underdelen. 5. Dra åt de fyra kapslingsskruvarna med fingrarna Reparation Skicka DULCOMARIN II till tillverkaren för reparation. 46

47 Underhåll, reparation och skrotning 8.1 Avfallshantering av förbrukade delar Användarkvalifikation: instruerad person, se Ä Kapitel 2.2 Operatörernas kvalifikation på sidan 14 HÄNVISNING! Föreskrifter för avfallshantering av förbrukade delar Observera de aktuellt gällande nationella föreskrifterna och rättsliga normerna ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg tar emot förbrukade och dekontaminerade apparater om sändningen frankerats tillräckligt. 47

48 Tekniska uppgifter, reservdelar och tillbehör 9 Tekniska uppgifter, reservdelar och tillbehör Tekniska uppgifter Tekniska uppgifter hittar du i bruksanvisningarna för de enskilda komponentgrupperna; se även avsnittet Kompletterande dokument. Reservdelar och tillbehör Benämning: Artikelnr T-fördelare M12, 5-pol. CAN Avslutningsmotstånd, M12-koppling Avslutningsmotstånd, M12-kontakt Anslutningskabel CAN, M12, 5-pol. 0,5 m Anslutningskabel CAN, M12, 5-pol. 1 m Anslutningskabel CAN, M12, 5-pol. 2 m Anslutningskabel CAN, M12, 5-pol. 5 m Anslutningskabel CAN, M12, 5-pol. Metervara Kontakt CAN, M12, 5-pol. Skruvanslutning Koppling CAN, M12, 5-pol. Skruvanslutning Kabelkombination koax 0,8 m, SN6, färdigmonterad Kabelkombination koax 2 m, SN6, färdigmonterad Kabelkombination koax 5 m, SN6, färdigmonterad Styrledning metervara, 2x0,25 mm Säkring 5x20 trög 0.63 AT VDE Batteri 3 V ca 190 mah Li-cell BR Buffertlösning ph 4, röd, 50 ml Buffertlösning ph 7, grön, 50 ml Buffertlösning redox 465 mv, 50 ml Redoxsensor RHES-Pt-SE ph-sensor PHES 112 SE Klorsensor CLE 3-CAN-10 ppm* Klorsensor CLE 3.1-CAN-10 ppm* Klorsensor CTE 1-CAN-10 ppm* Klorsensor CGE 2-CAN-10 ppm* * Membranlock och elektrolyt för klorsensorer. Se bruksanvisningen för sensorn. 48

49 EG-försäkran om överensstämmelse och standarder som uppfylls 10 EG-försäkran om överensstämmelse och standarder som uppfylls EG-försäkran om överensstämmelse Härmed förklarar vi, ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 DE Heidelberg att nedan betecknade produkt till utformning och konstruktion och i det av oss marknadsförda utförandet uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EG-direktivet. Denna försäkran förlorar sin giltighet vid ändringar av produkten som inte avstämts med oss. Produktens beteckning: Mät- och reglerenhet DULCOMARIN II Produkttyp: DXCa, DXMaN _ DXMaP _ Serienr.: se märkskylten på apparaten Gällande EG-direktiv: EG:s lågspänningsdirektiv (2006/95/EG) EG:s EMC-direktiv (2004/108/EG) Tillämpade tillnärmade standarder i synnerhet : DIN EN , DIN EN , DIN EN , DIN EN 50106, DIN EN , DIN EN 60529, DIN EN 61326, DIN EN , DIN EN , DIN EN , DIN EN Datum/tillverkare underskrift: Uppgifter om undertecknaren: Joachim Schall, chef för innovation och teknik Bild 23: EG-försäkran om överensstämmelse 49

50 Plintschema DULCOMARIN II compact 11 Plintschema DULCOMARIN II compact A0506 Bild 24: Plintschema DULCOMARIN II compact (exempel på placering av modulerna) I. M-modul (mätmodul) DXMaM II. A-modul (styrmodul) DXMaA III. P-modul (nätenhetsmodul med relä) DXMaP 50

51 Plintschema DULCOMARIN II compact Utförliga konfigurationsalternativ finns i Kompletterande manual DULCOMARIN II, DXMa-moduler. M-modul (mätmodul) DXMaM Benämning Temp.ingång Pt1000/100 Plintar beteckning Plintnr Pol. Funktion Kabel Borrhåls nr Storlek RTD 1 + Temp.sensor d 5 1/M Anmärkning Redoxingång 1 ORP (ph) 3 Ref. Redoxsensor d3/d5 2/M20 För in kabeln genom multitätningsinsatsen 4 meas sig. 2x5 resp. 2x4 Potentialutjämning 1 Potentialutjämning 2 Pot /M12 Pot.2 6 ph-sensor 11/M12 ph-ingång 2 ORP (ph) 7 Ref. d3/d5 2/M20 För in kabeln genom multitätningsinsatsen 8 meas sig. 2x5 Kontaktingång 1 K1 9 + Fel mätvatten d4 3/M16 För in kabeln 10 - genom multitätningsinsatsen 2x4 Kontaktingång 2 K Paus (backspolning) 12 - d4 3/M16 Kontaktingång 3 K ECO!Mode d4 12/M

52 Plintschema DULCOMARIN II compact A-modul (styrmodul) DXMaA Benämning Plintar beteckning Plintnr Pol. Funktion* Kabel Reläutgång 1 R1 1 + Styrning pump 2 - syra eller Styrning pump bas Reläutgång 2 R2 3 + Styrning pump 4 - klor Styrning pump syra Styrning pump redox Reläutgång 3 R3 5 + Styrning pump 6 - flock. medel Styrning pump klor Styrning pump redox Kontaktingång 1 K1 7 + Fel pump 8 - eller Nivå Kontaktingång 2 K2 9 + Fel pump 10 - eller Nivå Kontaktingång 3 K Fel pump Strömutgång 0/4 20 ma 1 Strömutgång 0/4 20 ma 2 Strömutgång 0/4 20 ma 3 Strömutgång 0/4 20 ma eller Nivå I out Skrivaranslutning 14 - ph I out Skrivaranslutning 16 - redox I out Skrivaranslutning 18 - fritt klor I out Skrivaranslutning 20 - bund. klor eller skrivaranslutning temperatur Borrhåls nr Storlek d5 13/M12 d5 14/M12 d5 15/M12 Anmärkning d4 4/M20 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 4/M20 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 5/M16 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 6/M16 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 6/M16 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 /M16 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 d4 7/M16 För in två kablar genom multitätningsinsatsen 2x4 52

53 Plintschema DULCOMARIN II compact P-modul (nätenhetsmodul med relä) DXMaP Benämning Plintar beteckning Plintnr Pol. Funktion Kabel Borrhål nr Storlek Larmrelä P1 1 Styrning summer d6,5 8/M Effektrelä 1 P2 4 Styrning magnetventil syra 5 eller Styrning magnetventil bas Effektrelä 2 P3 6 Styrning magnetventil klor 7 eller Styrning magnetventil redox eller Styrning magnetventil syra eller Styrning magnetventil bas Effektrelä 3 P4 8 Styrning UV (ozon, aktivt kol) 9 eller Styrning magnetventil redox eller Styrning magnetventil klor eller Styrning uppvärmning d6,5 9/M16 d6,5 18/M12 d6,5 19/M12 Nät X1 10 PE d6,5 10/M16 11 N 12 L(1) CAN-anslutningsmodul Benämning CAN 1 bussanslutning Plintar beteckning Plintnr Pol. Kabel Borrhål nr CAN 1 1 Skärm Kontakt 2 24 V 3 ground 4 CAN high 5 CAN low A-kodning Storlek 16/M12 53

54 Index 12 Index 1, 2, polig flatkabel polig flatkabel A Automatisk start Avslutningsmotstånd B Batterityp: CR2032, 3 V ca 190 mah C CAN-bussens huvudledning CAN-bussledning CANopen-enheter från andra tillverkare Centralenhet CR D DIN IEC Dragavlastning för kabeln DULCO-Net E Externa moduler i CAN-bussens huvudledning F Funktionsavbrott i cirkulationspumparna G Giftiga ämnen Grenledningar Grenledningarnas maximala längd I ID-kod Indikatorer Internet Explorer IP K Kapslingsklass Kapslingsklass IP Knappar Krav på uppställningsplatsen L LAN-koppling L-kort M Metervara Microsoft Internet Explorer Monteringsmaterial (ingår i leveransomfånget): N Nätenhetsmoduler O Omgivningsförhållanden Operatörernas kvalifikation R Reparation Reservdelar S Skrotning Skruvmejsel Specialavfall Säkerhetsanvisningar Säkert driftläge T T-fördelare Tillbehör V Vägg-/rörfäste Väggmontering

55 ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann Heidelberg Telefon: Fax: Internet: , 2, sv_se 2014

56 Driftinstruktion Flerkanaligt mät- och reglersystem DULCOMARIN II bassängregulator och Disinfection Controller DXCa Del 2: Betjäning A0204 Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador som uppkommit på grund av felaktig användning, felaktigt handhavande eller felaktig installation! Tekniska specifikationer kan komma att ändras. Art.nr BA DC /14 SV

57 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Kompletterande dokument Inledning Säkerhetsanvisningarnas förklaring Operatörernas kvalifikation Säkerhet och ansvar Allmänna säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Funktionsbeskrivning Styrelement Knapparnas funktion Åtkomstkod (lösenord) Driftsättning: Konfigurera CAN-moduler Registrera och avregistrera moduler Ta pumpen CAN-Beta i drift Ta R-modul i drift Betjäningsmenyns uppbyggnad Principiell uppbyggnad Huvudskärmbild Centralmeny Ta bort SD-kortet på ett säkert sätt Allmängiltiga tillstånd Menyer under centralmenyn Undermenyer i parametermenyn Kalibrera Kalibrera mätvariabeln ph punktskalibrering ph punktskalibrering ph Kontrollera mätvariabeln redox Kalibrera mätvariabeln Fritt klor Kalibrera mätvariabeln Totalt klor Kalibrera mätvariabeln Fluorid (F - ) Kalibrera mätvariabeln Klordioxid (ClO 2 ) Kalibrera mätvariabeln Väteperoxid (H 2 O 2 ) Kalibrera mätvariabeln Klorit (ClO 2 - ) Kalibrera mätvariabeln Perättiksyra (PES) Kalibrera mätvariabeln Temperatur Parametrera Alla parametrar Mätning Parametrering ph Parametrera redox Parametrering Fritt klor Parametrering Bundet klor Parametrering fluorid (F - ) Parametrering ClO Parametrering H 2 O Reglering

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Montera Rörelsedetektor

Montera Rörelsedetektor 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 1 Skruva loss skruven och öppna detektorn. 2 Skruva loss skruven från kretskortet.

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010

Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Originalbruksanvisning Säker AS-i-slav AC009S 7390464 / 02 09 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Installation/idrifttagande 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Funktionsbeskrivning och anslutningsanvisningar

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer