Curriculum Vitae Klas Borell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Klas Borell"

Transkript

1 Curriculum Vitae Klas Borell Professor i Sociologi och Socialt arbete Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Hälsohögskolan (HHJ) Högskolan i Jönköping Box 1026 SE Jönköping Telefon +46 (0) Mobil +46 (0)

2 Nuvarande anställning Professor i Sociologi och Socialt arbete, Högskolan för Lärande och Kommunikation respektive Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Anställningshistoria Doktorand vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ; Filosofie doktor i sociologi vid Uppsala universitet, 1989; Vikarierande universitetsadjunkt och universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, Universitetslektor/professor i sociologi vid dåvarande Högskolan i Östersund, senare Mitthögskolan och Mittuniversitetet, från Professor i sociologi vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan i Jönköping, 2012, och, från 2013, också professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Internationell gästforskning: (USA), (Libanon) och (USA). Publikationsförteckning Artiklar i fackpress Borell, Klas. Forthcoming. When is the Time to Hate? The Impact of Dramatic Events on Islamophobia and Islamophobic Hate Crimes in Europe. Rask, Ellinor, Warsame, Mubarak and Borell, Klas Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: A Multiple-Site Study. International Journal of Child, Youth and Family Studies 5(2): Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet. Signum 39(3): Borell, Klas and Gerdner, Arne Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Study from Sweden. Review of Religious Research 55(4): Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre utbildning 2(1): Borell, Klas Research in Progress: Swedish Muslim Congregations. Sociology of Religion, Spring Issue XII(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne, Sällström, Anna, Nordlander, Johanna och Lundkvist, Elisabet Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig Tidskrift 18(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar: Tradition, organisation, integration. Socionomens Forskningssupplement 29: Borell, Klas and Gerdner, Arne Hidden Voluntary Social Work: A Nationally Representative Survey of Muslim Congregations in Sweden. British Journal of Social Work 41(5): Borell, Klas och Gerdner, Arne Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar. Sociologisk Forskning 47(4): Borell, Klas och Gerdner, Arne Etnicitet, religion och organisation: Muslimska församlingar i förändring. Invandrare & Minoriteter 37(1): Borell, Klas Terror and Everyday Life in Beirut: Mental Constructions, Precautions and Normalization. Acta Sociologica 51(1): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, Johansson, Stina, Gerdner, Arne and Borell, Klas Caring While Living Apart. Journal of Gerontological Social Work 49(4):3 27.

3 Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas A Home of Their Own: Women s Boundary Work in LAT-Relationships, Journal of Aging Studies 19(1): Gerdner, Arne and Borell, Klas Neighbourhood Reactions toward Facilities for Residential Care. A Swedish Survey Study. Journal of Community Practice. Organizing, Planning, Development and Change 11(4): Borell, Klas, Brenner, Sten-Olof, Espwall, Majen and Pryce, Joanna The Repertory Grid Technique in Social Work Practice, Research, and Education. Journal of Qualitative Social Work: Research and Practice 2(4): Borell, Klas Family and Household. Family Research and Multi-Household Families. International Review of Sociology (Revue Internationale de Sociologie) 13(3): Borell, Klas Reflexiv intimitet och blodsband. En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner. Journal of the Finnish Anthropological Society 27(4): Borell, Klas Familj, hushåll och nya familjeformer. Familjeforskningen och de hushållsöverskridande familjeformerna. Fokus pa familien: Tidsskrift for Familiebehandling 30(4): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. Ageing International 27(4): Borell, Klas och Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Hans hem är hans, och mitt hem är mitt. Om särboende bland äldre. Aldring og Livsløp 19(2): Gerdner, Arne, Hultman, Lill och Borell, Klas Grannreaktioner mot Hem för Vård och Boende Några resultat från en enkätstudie. Socialt Perspektiv 80(3/4): Borell, Klas och Gerdner, Arne NIMBY-forskningen. En kritisk översikt. Socialt Perspektiv 80(3/4): Espwall, Majen, Borell, Klas och Johansson, Roine Att förhandla i underläge en studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk Sosialt Arbeid 21(2): Borell, Klas I stället för äktenskap. Åldrande och nya intimitetsformer. Gerontologia 15(2): Borell, Klas og Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Ældre kærestefolk hvert sit hjem. Gerontologi og Samfund 16(4): Johansson, Roine and Borell, Klas Old-Age Care in Implementation Networks. Public Administration 77(3): Borell, Klas Trust and Fraud. Occupation and Resistance in Norway, Journal of Political and Military Sociology 27(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Ädelreformen som nätverksstyrning. Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativ Tidsskrift 79(3): Borell, Klas Using the Experience Sampling Method in Gerontological Social Work. Journal of Gerontological Social Work 30(3/4): Borell, Klas, Espwall, Majen och Brenner, Sten-Olof Att förstå andras mening. Nordisk Sosialt Arbeid 17(4): Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): Böcker och bokkapitel Borell, Klas Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. I Farez Hafez (ed.), Jahrbuch für Islamophobieforschung Wien: New Academic Press, Universität Wien (pp. 9

4 18). Förkortad version i MiedienDienst Integration, 2014, ( Wann fuhrt Islamophobie zu Hasskriminalität? ). Egonsdotter, Gunilla och Borell, Klas SimChild ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Westermark, Åsa och Borell, Klas Upptäcktens väg. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Borell, Klas och Gerdner, Arne Samverkan eller isolering? Svenska muslimska församlingar. I: Peter Carlsson (redaktör), Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund: 2011 års årsbok. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Det egna hemmet som andras arbetsplats. I: Björn Fjaestad och Lars-Erik Wolvén (redaktörer), Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas Disciplinära strategier. Andra reviderade och utvidgade utgåvan. Stockholm: Militärhögskolan och Gotab. [Original: Borell, Klas Disciplinära strategier. En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International]. (287 s.) Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. In: Kate Davidson and Graham Fenell (editors), Intimacy in Later Life. New Brunswick and London: Transaction Publishers (s. 1 18). Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Living Apart Together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (editors), Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Buckingham: Open University Press, McGraw-Hill (s ). Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Disciplin, rutin och avrutinisering. I: Jan Dahlström och Ulf Söderberg (redaktörer), Plikt, Politik och Praktik. Värnpliktsförsvaret under 100 år. Meddelanden från Krigsarkivet XXII. Stockholm: Krigsarkivets Förlag (s ). Borell, Klas, Johansson, Roine och Lindqvist, Rafael Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang. I: Rafael Lindqvist (redaktörer), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen exemplet Ädel. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Lindqvist, Rafael och Borell, Klas Inledning. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 9 26). Borell, Klas och Brenner, Sten-Olof Att spegla verkligheten. En introduktion av kognitiva matriser, upplevelsesampling och andra icke-konventionella metoder i samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. Borell, Klas och Johansson, Roine Introduktion: Samhället som nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 7 13). Borell, Klas Diffusion och nätverk I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ).

5 Borell, Klas Tillit och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Avslutning: Samhället som nätverk? I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Recensioner och redaktionella bidrag Borell, Klas Bognote: Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Distant Love: Personal Life in the Global Age. Dansk Sociologi 25(1): Borell, Klas Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Tidsskrift for Velferdsforskning 17(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare. Sociologisk Forskning 51(1): 1 3. Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år. Sociologisk Forskning 50(3/4): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftslandskap. Sociologisk Forskning 50(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: I backspegeln. Sociologisk Forskning 50(1): 3 5. Borell, Klas Book Review: Stephen Vertigans (with contributions from Donna Marron and Philip W. Sutton), Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences. International Sociology: Biannual Review of Books 27(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare. Sociologisk Forskning 49(2): Borell, Klas Book Review: Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam and Social Work. Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought 29(2): Borell, Klas Book Review: Samir Khalaf, Heart of Beirut, Reclaiming the Bourj. Arab Studies Quarterly 29(1): Borell, Klas Book Review: Anne Jamieson and Christina R. Victor, Researching Ageing and Later Life. Sociological Research Online 8(4). Borell, Klas Bokmelding: Ingrid Arnet Connidis, Family Ties and Aging. Aldring og Livsløp 20(2): 30. Borell, Klas Book Review: Mike Hepworth, Stories of Ageing. Ageing and Society 23(2): Borell, Klas Recension av Dan Porsfelts doktorsavhandling: Management Trainee. Möten med förhinder. Arbetsmarknad & Arbetsliv 7 (4): Borell, Klas Anmälan av Thomas M. Hess and Fredda Blanchard-Fiels (editors), Social Cognition and Aging. Socialmedicinsk Tidskrift 78(4): Borell, Klas Book Review: Anne Harrington, Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. On-line, Canadian Journal of Sociology (Cachiers canadiens de sociologie), November Issue. Borell, Klas Recension av Eviatar Zerubavel, Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology. Sociologisk Forskning 44(3): Borell, Klas Bokmelding: Christena E. Nippert Eng, Home and Work. Negotiating Boundaries through Everyday Life, Sosiologi i dag 43(4): Borell, Klas Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling: Fackliga karriärer, Sociologisk Forskning 42(2/3):

6 Borell, Klas Recension av Mary Zey, Banking on Fraud. Drexel, Junk Bonds, and Buyouts, Sociologisk Forskning 41(3): Konferensuppsatser och presentationer (urval) Borell, Klas. Forthcoming. Islamophobic Hate Crimes in Europe: From Bad to Worse? Borell, Klas Colloquium: Faith Communities and Democratic Work. Frontiers of Democracy, Tufts University, Boston, USA, July Borell, Klas Hur islam görs till en undantagsreligion. Föreläsning vid seminariet Nordiska moskéer, i anslutning till utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, arrangerat av Värmlands museum med flera organisationer, Karlstad 9 januari. Borell, Klas and Egonsdotter, Gunilla SimChild, Child Protection, and Computer-Based Simulations in Social Work Education. Paper presented at the Twenty-First International Conference on Learning in Higher Education, New York, USA, July Borell, Klas Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. Paper presented at the 13 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain. Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Utbildningsprojektet SimChild en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar. Presentation vid Socionomdagarna, Älvsjömässan november. Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: problem och möjligheter. Inledning vid konferensen Världen finns i Norrbotten, Sensus Studieförbund, Luleå 14 november. Borell, Klas Confrontation or Cooperation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Paper presented at the Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society, University of British Columbia, Vancouver, Canada, February Borell, Klas Religionens roll i integrationsarbetet. Inledning vid symposium arrangerat av Studieförbundet Bilda, Centrum för forskning om Religion och Samhälle, med flera arrangörer, Stockholm 18 oktober. Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott. Presentation vid ett symposium arrangerat av Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Stockholm 1 oktober. Borel, Klas Socialt arbete och islam. Inledning vid konferensen Religion och socialt arbete, arrangerad av Stockholms stadsmission, Ersta Sköndals Högskola med flera arrangörer. Borell, Klas Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Inledning vid symposium arrangerat av Svensk Islamisk Stiftelse för Dialog och Kommunikation med flera arrangörer, Stockholm 9 juni. Egonsdotter, Gunilla and Borell, Klas Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Families and Children at Risk. Paper presented at The 6 th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5 7 (presented by first author). Borell, Klas Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationships between Opposition and Support. Paper presented at the 11 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Paper presented

7 at the conference Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice. University of Bradford and the Joseph Rowntree Foundation, Bradford, United Kingdom, September 7 8. Borell, Klas The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Paper presented to the inter-disciplinary conference Risk, Uncertainty and Policy, Sociology of Risk and Uncertainty research, European Sociological Association (ESA), Mid-Sweden University, Östersund, March Borell, Klas Muslim Social Work in Sweden: Patterns, Organizations and Traditions. Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar and University of Zagreb, Mostar, Bosnia and Herzegovina, October Borell, Klas The Mosque in Western Europe: Ethno-Religious Enclaves or Bridges? Paper presented at the 10 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Living with Terrorism: A Comparative Approach. Paper presented at the International Biennial Conference on the Inter-University Seminar of Armed Forces and Society, Chicago, United States, October Borell, Klas The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Paper presented at the conference Hong Kong Sociological Association 8 th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, December 2 4. Borell, Klas Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut Suburb. Paper presented at the First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses (HUMSEC), Ljubljana, Slovenia, November Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused (The Whittesley Chair Lecture). Faculty of Arts and Sciences and the Department of Social and Behavioural Sciences, Research Seminar, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon, April 10. Borell, Klas Att åldras hemma. Några forskningsperspektiv under utveckling. Uppsats presenterad vid FoU-dagen; en konferens om socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, arrangerad av Socialtjänstens FoU-enhet i Jämtland, Institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan och Jämtlands Landstings FoU-enhet, Östersund, 15 april. Borell, Klas Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. Paper presented at the conference 55 th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, Massachusetts, United States, November Borell, Klas Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. Paper presented at the 2002 meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology. St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota, United States, October 3 4. Borell, Klas Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life: A Life Course Perspective. Invited paper presented at the Life Course Center s Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, Minneapolis, United States, October 25.

8 Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Paper presented at the conference International Symposium on Reconceptualising Gender and Ageing, University of Surrey, Surrey, United Kingdom, June Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age. Invited paper presented at the symposia Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective, The 17 th Congress of the International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1 6. Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Förhållandet mellan officerare och värnpliktiga före, under och efter andra världskrigets beredskap. Uppsats presenterad vid konferensen Värnpliktsförsvaret 100 år, arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet och Landsarkiven, Statens försvarshistoriska museer, Pliktverket, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien med flera arrangörer, Östersund, maj. Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together in Old Age. Women s Boundary Making and the Social Construction of Home. Paper presented at the conference A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, United Kingdom, September Borell, Klas Ageing in Age Dissimilar Couples: The Negotiation and Renegotiation of Market and Domestic Labour. Paper presented at The XXXVII th Research Committee on Family Research Seminar, International Sociological Association (ISA), Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June Borell, Klas and Johansson, Roine Old-Age Care in Implementation Networks. Central Steering and Local Networks. Paper presented at The 16 th Conference of The International Association of Management, Health Care Management Division, Chicago, United States, April 5 8. Borell, Klas och Johansson, Roine Flexibel nätverkssamverkan. En organisationsstudie av Ädelreformen. Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Organisationssociologi och ekonomisk sociologi, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg januari. Borell, Klas Sjuksköterskorna efter Ädelreformen: Kommunalisering och professionalisering. Uppsats presenterad vid konferensen Forskning i Norr, arrangerad av Samverkansnämnden för Norra sjukvårdsregionen med flera, Sundsvall november. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund januari. Borell, Klas Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Uppsats presenterad vid Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9 10 januari. Borell, Klas Putting Knowledge to Use. Paper presented at the conference Social Work Education, European Association of Schools of Social Work (EASSW), Lisboa, Portugal, April 30 May 2. Rapporter och övriga underlag (urval) Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Skriftserie, nr. 1.

9 Borell, Klas Vetenskapligt skrivande vid socionomutbildningen: Ett försök och några förslag. Pedagogiska Meddelanden nr. 7. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Svenska muslimska församlingar: En resultatsammanfattning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Östersund: Department of Social Work, Mid-Sweden University. Borell, Klas Det projektbaserade uppsatsarbetet och klyftan mellan utbildning och forskning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Examinationer: En undersökning av examinationsförfaranden vid Mittuniversitetets grundläggande socionomutbildning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas American University of Beirut: Några reflexioner kring ett ovanligt universitet i en ovanlig stad. Underlag presenterat vid Absolute Global: En konferens om internationellt student- och lärarutbyte. Östersund: Mittuniversitetet, 16 november. Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused. Beirut: American University of Beirut (AUB), Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences. Borell, Klas Liberal Arts Education i Nordamerika: Kan studier i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap verkligen integreras? Underlag presenterat vid Forum för högskoleutbildning och flexibelt lärande. Östersund, Sundsvall, Härnösand: Mitthögskolan den 3 april. Borell, Klas och Lindblom, Jonas På var sin sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts. Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT). Borell, Klas Åldrande och uppkomsten av nya intimitets- och familjeformer: Skilsmässor, särboende och släktskapskonstruktion. Uppsats presenterad vid seminarium för FAS-nätverket Managing Family and Work: The Balancing Act. Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 29 maj. Borell, Klas Hög- eller lågambitionskulturer? En kritisk granskning av examinationsformer vid socionomutbildningen. PM presenterat vid personaldagarna den juni för Institutionen för socialt arbete. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Åldersasymmetriska parrelationer. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Michels i sociologins idéhistoria. Inledning. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av: Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. Uppsala: Department of Sociology, Research Reports, vol. 1987:3]. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av, Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): ]. Borell, Klas Forskningssamverkan mellan högskola och kommuner. Ett inledande diskussionsunderlag om forskning i socialt arbete för Mitthögskolan och Jämtlands

10 kommunförbund. Östersund: Jämtlands Kommunförbund och Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas och Larsson, Anna Lena Roller och handlingsmiljöer i manliga majoritetskulturer. En explorativ studie av kvinnliga teknikstudenter. Pedagogisk forskning och förnyelse, nr. 2. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Extern examination. Erfarenheter av ett försök vid socionomutbildningen. Pedagogiska meddelanden, nr. 2. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Ockupation och motståndsrörelse. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas, Hultman, Barbro och Lindmark, Dag Att studera socialt handlande in situ. Mitthögskolans rapportserie 1995: 13. Östersund: Mitthögskolan. Aktuella debattartiklar (urval) Borell, Klas Hatbrotten står inte oemotsagda. Sydsvenska Dagbladet 21 januari. Borell, Klas Islamistisk terror och islamofobiskt hat är kommunicerande kärl: Ingen kollektiv skuld för terror. Westmanlands Läns Tidning 14 januari. Borell, Klas, Egonsdotter, Gunilla och Palmius, Joel SimChild och socialtjänsten. Länstidningen 28 oktober. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimer viktiga i kampen mot IS. Jönköpings-Posten 19 september. Borell, Klas NIMBY: När grannarna protesterar. Göteborgs-Posten 16 augusti. Borell, Klas Så ser fördomarna ut bakom mosképrotesterna. Dagens Samhälle 18 december. Borell, Klas Fördomar och hatbrott kan motverkas. Dagbladet 3 november. Borell, Klas Hatbrott kan förebyggas. Länstidningen 23 oktober. Borell, Klas Fyra av tio muslimska församlingar drabbade av hatbrott. Östersunds- Posten 16 oktober. Borell, Klas Vem kan man lita på? Om konspirationer och konspirationsteorier. Östersunds-Posten 16 januari. Borell, Klas Nu måste vi samverka för att motverka extremismen. Länstidningen, 27 juli. Borell, Klas Efter Oslo och Utøya är det omöjligt att vara tyst. Östersunds-Posten, 28 juli. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar och lokal samverkan. Dagens Samhälle, 3 juni. Gerdner, Arne och Borell, Klas Alarmerande motstånd mot muslimer. Länstidningen, 5 maj. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar brobyggare i integrationsarbetet. Östersunds-Posten, 11 november. För en fullständig publikationsförteckning, kontakta

11 Doktorsavhandling Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International. Andra, bearbetade upplagan: Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Stockholm: Gotab och Militärhögskolan. Internationell gästforskning Visiting professor, The Mildred Miller Foundation Visiting Professor in European Studies, College of Letters and Sciences, Department of Sociology, Columbus State University (CSA), Columbus, United States Visiting professor, The Whittlesey Visiting Professorship, The Whittlesey Chair, Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon Visiting scholar, St. Olaf College, Faculty of Social Sciences and Department of Sociology and Anthropology, Northfield, and University of Minnesota, Department of Sociology, Minneapolis, United States. Sakkunniguppdrag (urval) 2014; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2014; Förhandsgranskare av Linda Kvarnlöfs avhandlingsmanus Emergens i teori och praktik, Avdelningen för sociologi, Mittuniversitetet. 2013; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2013; Ledamot av Beredningsgruppen för sociologi, antropologi, socialt arbete med flera ämnen, Vetenskapsrådet (VR). 2012; Betygsnämndsledamot för Gergei Farkas doktorsavhandling i sociologi, Local Elite Networks: Power, social integration and informal contacts among political elites. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. 2012; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2012; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linnéuniversitetet. 2012; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Förhandsgranskare av Julia Grosses avhandlingsmanus Tillitens dynamik. En studie om tillit i två olika livsfaser med fokus på erfarenheter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

12 2011; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Opponent och betygsnämndsledamot för Elisabeth Braum-Breuers doktorsavhandling Transnational Adoptions and Life-Trajectories: A Biographical Study of Teenage and Young Adult Adoptees Living in Austria, England and Sweden, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien. 2010; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2010; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2010; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 2009; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi med inriktning mot genus vid Forskarskolan Demokratins Villkor, Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. 2009; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 2009: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan i Dalarna. 2009; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2008; Sakkunnig vid befordran till professor i Sociologi, Akademin för Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 2007; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm. 2007; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2006; Fakultetsopponent på Sören Augustinssons doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Om organiserad komplexitet: Integration av Organisering, Lärande och Kunnande, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2006; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2005; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2005; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2004; Ledamot av beredningsgruppen Barns levnadsvillkor, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Förhandsgranskare av bokmanus för Vetenskapsrådet (VR). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2004; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

13 2003; Förhandsgranskare av Staffan Blombergs avhandlingsmanus Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen, Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, med inriktning mot Socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat alternativt forskartjänst i Sociologi inom projektet Närsjukvård, Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 2003; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2002; Fakultetsopponent på Dan Porsfelts doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Management Trainee: Att internalisera kultur, Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet. 2002; Betygsnämndsledamot för Marianne Forsgärdes och Berith Westmans doktorsavhandling i Socialt arbete, Att skapa rum för reflektion, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2002; Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om Vetenskapsrådets (VR) forskarassistentbidrag. 2001; Förhandsgranskare av Dan Porsfelts avhandlingsmanus Management Trainee: Att internalisera kultur, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 2001; Betygsnämndsledamot för Hans Ketil Normans doktorsavhandling i Omvårdnadsvetenskap, Lucidity in people with severe dementia as a consequence of personcentred care, Medicinska fakulteten, Umeå universitet. 2000; Sakkunnig vid tillsättningen av tjänster som forskare respektive forskningsledare vid FoU-enheten, Jämtlands Kommunförbund. 1999; Opponent på Vasileia Papadakis licentiatuppsats i Socialt arbete, Choosing to Study Social Work, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 1999; Sakkunnig vid tillsättningen av førsteamanuensistjänst i Sociologi alternativt Socialpsykologi, Fakulteten for samfunnsvitenskap, Norges Tekniska og Naturvetenskapliga universitet (NTNU), Trondheim. 1999; Sakkunnig vid ansökan om befordran till lektor i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linköpings universitet. 1999; Sakkunnig granskare av forskningsprogram om professionell yrkesutövning inom offentlig sektor vid Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 1998; Ledamot av och sekreterare i Svenska Sociologförbundets styrelse. 1997; Ledamot av Svenska Sociologförbundets styrelse. 1996; Fakultetsopponent på Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling i Sociologi, Fackliga karriärer, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 1993; Fakultetsopponent på Göran Sahlbergs avhandling i Freds- och konfliktforskning, Drama och dilemma, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 1990; Opponent på Bert Lindqvists licentiatuppsats i Sociologi, Hur bör organisationer styras? Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Referee- och recensionsuppdrag för tidskrifter och förlag Acta Sociologica; Ageing International; Ageing and Society; Aldring og Livsløp; Arab Studies Quarterly; Arbetsmarknad & Arbetsliv; British Journal of Social Work; Canadian Journal of Sociology; International Journal of Mass Emergencies and Disasters; International Journal of Religion and Spirituality in Society; International Social Work; Journal for the Scientific Study of Religion; International Sociology; Journal of Intercultural Communication; Journal of Societies Without Borders; Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought;

14 Nordiske Organisasjonstudier; Nordiskt Socialt Arbete; Religions; Routledge; SageOpen; Social Science Research; Socialmedicinsk Tidskrift; Socialvetenskaplig Tidskrift; Sociological Research Online; Sociologisk Forskning; Sosiologi i dag; Tidsskrift for Velferdsforskning. Medlemskap i internationella forskningsnätverk och organisationer 2012 The Sociology of Islam Network (SIN) 2011 Society for the Scientific Study of Religion (SSSR) 2010 Research Section on Sociology of Religion, American Sociological Association (ASA) 2006 Research Committee on Conflict Resolution, International Sociological Association (ISA) 2005 American Sociological Association (ASA) 2005 The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) 2000 Committee on Family Research, International Sociological Association (ISA)

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21 Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap MARIA KALLBERG Sedan 1998 Arkivarie inom privat, statlig och kommunal arkivverksamhet 2000-2001 Universitetsadjunkt

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

PROGRAM 2010-01-04. Onsdagen den 6 januari, 2010. Ankomst Teterboro, New Jersey

PROGRAM 2010-01-04. Onsdagen den 6 januari, 2010. Ankomst Teterboro, New Jersey Washington New York PROGRAM 2010-01-04 Press-, informations- och kultursektionen Anna Björkander Niklas Arnegren Helén Daun Rosengren Program för utbildningsminister Jan Björklunds besök i New York,6-10

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University)

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) CV Sven Hamrefors Mälardalen University (www.mdh.se) Personal data Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. Education 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) 1976 Master of Science

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

1. Education and Degrees

1. Education and Degrees Dr. Johan Svanberg E-mail: Johan.Svanberg@historia.su.se Valutavägen 66 D Tel. work: +468163130 129 34 Hägersten Tel. home: +46707368990 Sweden 1. Education and Degrees Research Supervisor Training, 100

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Curriculum Vitae. Göran Melin September 2007

Curriculum Vitae. Göran Melin September 2007 Curriculum Vitae Göran Melin September 2007 Education 1985-1988: Gymnasium, technological programme, Östrabo High School, Uddevalla 1990-1993: Undergraduate courses in social sciences and humanities at

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand Jag en anhörig Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008 Ann-Britt Sand Föreläsning 4. kl 13-13.45 13.45 Vilka rättigheter har jag som anhörig rig? Institutionen för beteende-,, social och rättsvetenskap

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar MOTSTÅND OCH STÖD 31 Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar Klas Borell och Arne Gerdner 1 Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, respektive Hälsohögskolan, Högskolan

Läs mer