Curriculum Vitae Klas Borell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Klas Borell"

Transkript

1 Curriculum Vitae Klas Borell Professor i Sociologi och Socialt arbete Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Hälsohögskolan (HHJ) Högskolan i Jönköping Box 1026 SE Jönköping Telefon +46 (0) Mobil +46 (0)

2 Nuvarande anställning Professor i Sociologi och Socialt arbete, Högskolan för Lärande och Kommunikation respektive Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Anställningshistoria Doktorand vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ; Filosofie doktor i sociologi vid Uppsala universitet, 1989; Vikarierande universitetsadjunkt och universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, Universitetslektor/professor i sociologi vid dåvarande Högskolan i Östersund, senare Mitthögskolan och Mittuniversitetet, från Professor i sociologi vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan i Jönköping, 2012, och, från 2013, också professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Internationell gästforskning: (USA), (Libanon) och (USA). Publikationsförteckning Artiklar i fackpress Borell, Klas. Forthcoming. When is the Time to Hate? The Impact of Dramatic Events on Islamophobia and Islamophobic Hate Crimes in Europe. Rask, Ellinor, Warsame, Mubarak and Borell, Klas Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: A Multiple-Site Study. International Journal of Child, Youth and Family Studies 5(2): Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet. Signum 39(3): Borell, Klas and Gerdner, Arne Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Study from Sweden. Review of Religious Research 55(4): Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre utbildning 2(1): Borell, Klas Research in Progress: Swedish Muslim Congregations. Sociology of Religion, Spring Issue XII(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne, Sällström, Anna, Nordlander, Johanna och Lundkvist, Elisabet Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig Tidskrift 18(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar: Tradition, organisation, integration. Socionomens Forskningssupplement 29: Borell, Klas and Gerdner, Arne Hidden Voluntary Social Work: A Nationally Representative Survey of Muslim Congregations in Sweden. British Journal of Social Work 41(5): Borell, Klas och Gerdner, Arne Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar. Sociologisk Forskning 47(4): Borell, Klas och Gerdner, Arne Etnicitet, religion och organisation: Muslimska församlingar i förändring. Invandrare & Minoriteter 37(1): Borell, Klas Terror and Everyday Life in Beirut: Mental Constructions, Precautions and Normalization. Acta Sociologica 51(1): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, Johansson, Stina, Gerdner, Arne and Borell, Klas Caring While Living Apart. Journal of Gerontological Social Work 49(4):3 27.

3 Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas A Home of Their Own: Women s Boundary Work in LAT-Relationships, Journal of Aging Studies 19(1): Gerdner, Arne and Borell, Klas Neighbourhood Reactions toward Facilities for Residential Care. A Swedish Survey Study. Journal of Community Practice. Organizing, Planning, Development and Change 11(4): Borell, Klas, Brenner, Sten-Olof, Espwall, Majen and Pryce, Joanna The Repertory Grid Technique in Social Work Practice, Research, and Education. Journal of Qualitative Social Work: Research and Practice 2(4): Borell, Klas Family and Household. Family Research and Multi-Household Families. International Review of Sociology (Revue Internationale de Sociologie) 13(3): Borell, Klas Reflexiv intimitet och blodsband. En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner. Journal of the Finnish Anthropological Society 27(4): Borell, Klas Familj, hushåll och nya familjeformer. Familjeforskningen och de hushållsöverskridande familjeformerna. Fokus pa familien: Tidsskrift for Familiebehandling 30(4): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. Ageing International 27(4): Borell, Klas och Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Hans hem är hans, och mitt hem är mitt. Om särboende bland äldre. Aldring og Livsløp 19(2): Gerdner, Arne, Hultman, Lill och Borell, Klas Grannreaktioner mot Hem för Vård och Boende Några resultat från en enkätstudie. Socialt Perspektiv 80(3/4): Borell, Klas och Gerdner, Arne NIMBY-forskningen. En kritisk översikt. Socialt Perspektiv 80(3/4): Espwall, Majen, Borell, Klas och Johansson, Roine Att förhandla i underläge en studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk Sosialt Arbeid 21(2): Borell, Klas I stället för äktenskap. Åldrande och nya intimitetsformer. Gerontologia 15(2): Borell, Klas og Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Ældre kærestefolk hvert sit hjem. Gerontologi og Samfund 16(4): Johansson, Roine and Borell, Klas Old-Age Care in Implementation Networks. Public Administration 77(3): Borell, Klas Trust and Fraud. Occupation and Resistance in Norway, Journal of Political and Military Sociology 27(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Ädelreformen som nätverksstyrning. Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativ Tidsskrift 79(3): Borell, Klas Using the Experience Sampling Method in Gerontological Social Work. Journal of Gerontological Social Work 30(3/4): Borell, Klas, Espwall, Majen och Brenner, Sten-Olof Att förstå andras mening. Nordisk Sosialt Arbeid 17(4): Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): Böcker och bokkapitel Borell, Klas Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. I Farez Hafez (ed.), Jahrbuch für Islamophobieforschung Wien: New Academic Press, Universität Wien (pp. 9

4 18). Förkortad version i MiedienDienst Integration, 2014, ( Wann fuhrt Islamophobie zu Hasskriminalität? ). Egonsdotter, Gunilla och Borell, Klas SimChild ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Westermark, Åsa och Borell, Klas Upptäcktens väg. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Borell, Klas och Gerdner, Arne Samverkan eller isolering? Svenska muslimska församlingar. I: Peter Carlsson (redaktör), Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund: 2011 års årsbok. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Det egna hemmet som andras arbetsplats. I: Björn Fjaestad och Lars-Erik Wolvén (redaktörer), Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas Disciplinära strategier. Andra reviderade och utvidgade utgåvan. Stockholm: Militärhögskolan och Gotab. [Original: Borell, Klas Disciplinära strategier. En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International]. (287 s.) Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. In: Kate Davidson and Graham Fenell (editors), Intimacy in Later Life. New Brunswick and London: Transaction Publishers (s. 1 18). Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Living Apart Together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (editors), Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Buckingham: Open University Press, McGraw-Hill (s ). Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Disciplin, rutin och avrutinisering. I: Jan Dahlström och Ulf Söderberg (redaktörer), Plikt, Politik och Praktik. Värnpliktsförsvaret under 100 år. Meddelanden från Krigsarkivet XXII. Stockholm: Krigsarkivets Förlag (s ). Borell, Klas, Johansson, Roine och Lindqvist, Rafael Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang. I: Rafael Lindqvist (redaktörer), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen exemplet Ädel. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Lindqvist, Rafael och Borell, Klas Inledning. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 9 26). Borell, Klas och Brenner, Sten-Olof Att spegla verkligheten. En introduktion av kognitiva matriser, upplevelsesampling och andra icke-konventionella metoder i samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. Borell, Klas och Johansson, Roine Introduktion: Samhället som nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 7 13). Borell, Klas Diffusion och nätverk I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ).

5 Borell, Klas Tillit och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Avslutning: Samhället som nätverk? I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Recensioner och redaktionella bidrag Borell, Klas Bognote: Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Distant Love: Personal Life in the Global Age. Dansk Sociologi 25(1): Borell, Klas Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Tidsskrift for Velferdsforskning 17(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare. Sociologisk Forskning 51(1): 1 3. Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år. Sociologisk Forskning 50(3/4): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftslandskap. Sociologisk Forskning 50(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: I backspegeln. Sociologisk Forskning 50(1): 3 5. Borell, Klas Book Review: Stephen Vertigans (with contributions from Donna Marron and Philip W. Sutton), Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences. International Sociology: Biannual Review of Books 27(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare. Sociologisk Forskning 49(2): Borell, Klas Book Review: Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam and Social Work. Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought 29(2): Borell, Klas Book Review: Samir Khalaf, Heart of Beirut, Reclaiming the Bourj. Arab Studies Quarterly 29(1): Borell, Klas Book Review: Anne Jamieson and Christina R. Victor, Researching Ageing and Later Life. Sociological Research Online 8(4). Borell, Klas Bokmelding: Ingrid Arnet Connidis, Family Ties and Aging. Aldring og Livsløp 20(2): 30. Borell, Klas Book Review: Mike Hepworth, Stories of Ageing. Ageing and Society 23(2): Borell, Klas Recension av Dan Porsfelts doktorsavhandling: Management Trainee. Möten med förhinder. Arbetsmarknad & Arbetsliv 7 (4): Borell, Klas Anmälan av Thomas M. Hess and Fredda Blanchard-Fiels (editors), Social Cognition and Aging. Socialmedicinsk Tidskrift 78(4): Borell, Klas Book Review: Anne Harrington, Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. On-line, Canadian Journal of Sociology (Cachiers canadiens de sociologie), November Issue. Borell, Klas Recension av Eviatar Zerubavel, Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology. Sociologisk Forskning 44(3): Borell, Klas Bokmelding: Christena E. Nippert Eng, Home and Work. Negotiating Boundaries through Everyday Life, Sosiologi i dag 43(4): Borell, Klas Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling: Fackliga karriärer, Sociologisk Forskning 42(2/3):

6 Borell, Klas Recension av Mary Zey, Banking on Fraud. Drexel, Junk Bonds, and Buyouts, Sociologisk Forskning 41(3): Konferensuppsatser och presentationer (urval) Borell, Klas. Forthcoming. Islamophobic Hate Crimes in Europe: From Bad to Worse? Borell, Klas Colloquium: Faith Communities and Democratic Work. Frontiers of Democracy, Tufts University, Boston, USA, July Borell, Klas Hur islam görs till en undantagsreligion. Föreläsning vid seminariet Nordiska moskéer, i anslutning till utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, arrangerat av Värmlands museum med flera organisationer, Karlstad 9 januari. Borell, Klas and Egonsdotter, Gunilla SimChild, Child Protection, and Computer-Based Simulations in Social Work Education. Paper presented at the Twenty-First International Conference on Learning in Higher Education, New York, USA, July Borell, Klas Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. Paper presented at the 13 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain. Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Utbildningsprojektet SimChild en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar. Presentation vid Socionomdagarna, Älvsjömässan november. Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: problem och möjligheter. Inledning vid konferensen Världen finns i Norrbotten, Sensus Studieförbund, Luleå 14 november. Borell, Klas Confrontation or Cooperation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Paper presented at the Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society, University of British Columbia, Vancouver, Canada, February Borell, Klas Religionens roll i integrationsarbetet. Inledning vid symposium arrangerat av Studieförbundet Bilda, Centrum för forskning om Religion och Samhälle, med flera arrangörer, Stockholm 18 oktober. Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott. Presentation vid ett symposium arrangerat av Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Stockholm 1 oktober. Borel, Klas Socialt arbete och islam. Inledning vid konferensen Religion och socialt arbete, arrangerad av Stockholms stadsmission, Ersta Sköndals Högskola med flera arrangörer. Borell, Klas Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Inledning vid symposium arrangerat av Svensk Islamisk Stiftelse för Dialog och Kommunikation med flera arrangörer, Stockholm 9 juni. Egonsdotter, Gunilla and Borell, Klas Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Families and Children at Risk. Paper presented at The 6 th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5 7 (presented by first author). Borell, Klas Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationships between Opposition and Support. Paper presented at the 11 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Paper presented

7 at the conference Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice. University of Bradford and the Joseph Rowntree Foundation, Bradford, United Kingdom, September 7 8. Borell, Klas The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Paper presented to the inter-disciplinary conference Risk, Uncertainty and Policy, Sociology of Risk and Uncertainty research, European Sociological Association (ESA), Mid-Sweden University, Östersund, March Borell, Klas Muslim Social Work in Sweden: Patterns, Organizations and Traditions. Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar and University of Zagreb, Mostar, Bosnia and Herzegovina, October Borell, Klas The Mosque in Western Europe: Ethno-Religious Enclaves or Bridges? Paper presented at the 10 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Living with Terrorism: A Comparative Approach. Paper presented at the International Biennial Conference on the Inter-University Seminar of Armed Forces and Society, Chicago, United States, October Borell, Klas The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Paper presented at the conference Hong Kong Sociological Association 8 th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, December 2 4. Borell, Klas Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut Suburb. Paper presented at the First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses (HUMSEC), Ljubljana, Slovenia, November Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused (The Whittesley Chair Lecture). Faculty of Arts and Sciences and the Department of Social and Behavioural Sciences, Research Seminar, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon, April 10. Borell, Klas Att åldras hemma. Några forskningsperspektiv under utveckling. Uppsats presenterad vid FoU-dagen; en konferens om socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, arrangerad av Socialtjänstens FoU-enhet i Jämtland, Institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan och Jämtlands Landstings FoU-enhet, Östersund, 15 april. Borell, Klas Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. Paper presented at the conference 55 th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, Massachusetts, United States, November Borell, Klas Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. Paper presented at the 2002 meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology. St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota, United States, October 3 4. Borell, Klas Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life: A Life Course Perspective. Invited paper presented at the Life Course Center s Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, Minneapolis, United States, October 25.

8 Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Paper presented at the conference International Symposium on Reconceptualising Gender and Ageing, University of Surrey, Surrey, United Kingdom, June Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age. Invited paper presented at the symposia Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective, The 17 th Congress of the International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1 6. Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Förhållandet mellan officerare och värnpliktiga före, under och efter andra världskrigets beredskap. Uppsats presenterad vid konferensen Värnpliktsförsvaret 100 år, arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet och Landsarkiven, Statens försvarshistoriska museer, Pliktverket, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien med flera arrangörer, Östersund, maj. Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together in Old Age. Women s Boundary Making and the Social Construction of Home. Paper presented at the conference A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, United Kingdom, September Borell, Klas Ageing in Age Dissimilar Couples: The Negotiation and Renegotiation of Market and Domestic Labour. Paper presented at The XXXVII th Research Committee on Family Research Seminar, International Sociological Association (ISA), Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June Borell, Klas and Johansson, Roine Old-Age Care in Implementation Networks. Central Steering and Local Networks. Paper presented at The 16 th Conference of The International Association of Management, Health Care Management Division, Chicago, United States, April 5 8. Borell, Klas och Johansson, Roine Flexibel nätverkssamverkan. En organisationsstudie av Ädelreformen. Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Organisationssociologi och ekonomisk sociologi, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg januari. Borell, Klas Sjuksköterskorna efter Ädelreformen: Kommunalisering och professionalisering. Uppsats presenterad vid konferensen Forskning i Norr, arrangerad av Samverkansnämnden för Norra sjukvårdsregionen med flera, Sundsvall november. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund januari. Borell, Klas Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Uppsats presenterad vid Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9 10 januari. Borell, Klas Putting Knowledge to Use. Paper presented at the conference Social Work Education, European Association of Schools of Social Work (EASSW), Lisboa, Portugal, April 30 May 2. Rapporter och övriga underlag (urval) Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Skriftserie, nr. 1.

9 Borell, Klas Vetenskapligt skrivande vid socionomutbildningen: Ett försök och några förslag. Pedagogiska Meddelanden nr. 7. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Svenska muslimska församlingar: En resultatsammanfattning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Östersund: Department of Social Work, Mid-Sweden University. Borell, Klas Det projektbaserade uppsatsarbetet och klyftan mellan utbildning och forskning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Examinationer: En undersökning av examinationsförfaranden vid Mittuniversitetets grundläggande socionomutbildning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas American University of Beirut: Några reflexioner kring ett ovanligt universitet i en ovanlig stad. Underlag presenterat vid Absolute Global: En konferens om internationellt student- och lärarutbyte. Östersund: Mittuniversitetet, 16 november. Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused. Beirut: American University of Beirut (AUB), Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences. Borell, Klas Liberal Arts Education i Nordamerika: Kan studier i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap verkligen integreras? Underlag presenterat vid Forum för högskoleutbildning och flexibelt lärande. Östersund, Sundsvall, Härnösand: Mitthögskolan den 3 april. Borell, Klas och Lindblom, Jonas På var sin sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts. Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT). Borell, Klas Åldrande och uppkomsten av nya intimitets- och familjeformer: Skilsmässor, särboende och släktskapskonstruktion. Uppsats presenterad vid seminarium för FAS-nätverket Managing Family and Work: The Balancing Act. Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 29 maj. Borell, Klas Hög- eller lågambitionskulturer? En kritisk granskning av examinationsformer vid socionomutbildningen. PM presenterat vid personaldagarna den juni för Institutionen för socialt arbete. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Åldersasymmetriska parrelationer. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Michels i sociologins idéhistoria. Inledning. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av: Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. Uppsala: Department of Sociology, Research Reports, vol. 1987:3]. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av, Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): ]. Borell, Klas Forskningssamverkan mellan högskola och kommuner. Ett inledande diskussionsunderlag om forskning i socialt arbete för Mitthögskolan och Jämtlands

10 kommunförbund. Östersund: Jämtlands Kommunförbund och Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas och Larsson, Anna Lena Roller och handlingsmiljöer i manliga majoritetskulturer. En explorativ studie av kvinnliga teknikstudenter. Pedagogisk forskning och förnyelse, nr. 2. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Extern examination. Erfarenheter av ett försök vid socionomutbildningen. Pedagogiska meddelanden, nr. 2. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Ockupation och motståndsrörelse. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas, Hultman, Barbro och Lindmark, Dag Att studera socialt handlande in situ. Mitthögskolans rapportserie 1995: 13. Östersund: Mitthögskolan. Aktuella debattartiklar (urval) Borell, Klas Hatbrotten står inte oemotsagda. Sydsvenska Dagbladet 21 januari. Borell, Klas Islamistisk terror och islamofobiskt hat är kommunicerande kärl: Ingen kollektiv skuld för terror. Westmanlands Läns Tidning 14 januari. Borell, Klas, Egonsdotter, Gunilla och Palmius, Joel SimChild och socialtjänsten. Länstidningen 28 oktober. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimer viktiga i kampen mot IS. Jönköpings-Posten 19 september. Borell, Klas NIMBY: När grannarna protesterar. Göteborgs-Posten 16 augusti. Borell, Klas Så ser fördomarna ut bakom mosképrotesterna. Dagens Samhälle 18 december. Borell, Klas Fördomar och hatbrott kan motverkas. Dagbladet 3 november. Borell, Klas Hatbrott kan förebyggas. Länstidningen 23 oktober. Borell, Klas Fyra av tio muslimska församlingar drabbade av hatbrott. Östersunds- Posten 16 oktober. Borell, Klas Vem kan man lita på? Om konspirationer och konspirationsteorier. Östersunds-Posten 16 januari. Borell, Klas Nu måste vi samverka för att motverka extremismen. Länstidningen, 27 juli. Borell, Klas Efter Oslo och Utøya är det omöjligt att vara tyst. Östersunds-Posten, 28 juli. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar och lokal samverkan. Dagens Samhälle, 3 juni. Gerdner, Arne och Borell, Klas Alarmerande motstånd mot muslimer. Länstidningen, 5 maj. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar brobyggare i integrationsarbetet. Östersunds-Posten, 11 november. För en fullständig publikationsförteckning, kontakta

11 Doktorsavhandling Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International. Andra, bearbetade upplagan: Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Stockholm: Gotab och Militärhögskolan. Internationell gästforskning Visiting professor, The Mildred Miller Foundation Visiting Professor in European Studies, College of Letters and Sciences, Department of Sociology, Columbus State University (CSA), Columbus, United States Visiting professor, The Whittlesey Visiting Professorship, The Whittlesey Chair, Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon Visiting scholar, St. Olaf College, Faculty of Social Sciences and Department of Sociology and Anthropology, Northfield, and University of Minnesota, Department of Sociology, Minneapolis, United States. Sakkunniguppdrag (urval) 2014; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2014; Förhandsgranskare av Linda Kvarnlöfs avhandlingsmanus Emergens i teori och praktik, Avdelningen för sociologi, Mittuniversitetet. 2013; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2013; Ledamot av Beredningsgruppen för sociologi, antropologi, socialt arbete med flera ämnen, Vetenskapsrådet (VR). 2012; Betygsnämndsledamot för Gergei Farkas doktorsavhandling i sociologi, Local Elite Networks: Power, social integration and informal contacts among political elites. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. 2012; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2012; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linnéuniversitetet. 2012; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Förhandsgranskare av Julia Grosses avhandlingsmanus Tillitens dynamik. En studie om tillit i två olika livsfaser med fokus på erfarenheter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

12 2011; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Opponent och betygsnämndsledamot för Elisabeth Braum-Breuers doktorsavhandling Transnational Adoptions and Life-Trajectories: A Biographical Study of Teenage and Young Adult Adoptees Living in Austria, England and Sweden, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien. 2010; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2010; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2010; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 2009; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi med inriktning mot genus vid Forskarskolan Demokratins Villkor, Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. 2009; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 2009: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan i Dalarna. 2009; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2008; Sakkunnig vid befordran till professor i Sociologi, Akademin för Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 2007; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm. 2007; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2006; Fakultetsopponent på Sören Augustinssons doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Om organiserad komplexitet: Integration av Organisering, Lärande och Kunnande, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2006; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2005; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2005; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2004; Ledamot av beredningsgruppen Barns levnadsvillkor, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Förhandsgranskare av bokmanus för Vetenskapsrådet (VR). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2004; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

13 2003; Förhandsgranskare av Staffan Blombergs avhandlingsmanus Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen, Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, med inriktning mot Socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat alternativt forskartjänst i Sociologi inom projektet Närsjukvård, Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 2003; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2002; Fakultetsopponent på Dan Porsfelts doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Management Trainee: Att internalisera kultur, Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet. 2002; Betygsnämndsledamot för Marianne Forsgärdes och Berith Westmans doktorsavhandling i Socialt arbete, Att skapa rum för reflektion, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2002; Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om Vetenskapsrådets (VR) forskarassistentbidrag. 2001; Förhandsgranskare av Dan Porsfelts avhandlingsmanus Management Trainee: Att internalisera kultur, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 2001; Betygsnämndsledamot för Hans Ketil Normans doktorsavhandling i Omvårdnadsvetenskap, Lucidity in people with severe dementia as a consequence of personcentred care, Medicinska fakulteten, Umeå universitet. 2000; Sakkunnig vid tillsättningen av tjänster som forskare respektive forskningsledare vid FoU-enheten, Jämtlands Kommunförbund. 1999; Opponent på Vasileia Papadakis licentiatuppsats i Socialt arbete, Choosing to Study Social Work, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 1999; Sakkunnig vid tillsättningen av førsteamanuensistjänst i Sociologi alternativt Socialpsykologi, Fakulteten for samfunnsvitenskap, Norges Tekniska og Naturvetenskapliga universitet (NTNU), Trondheim. 1999; Sakkunnig vid ansökan om befordran till lektor i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linköpings universitet. 1999; Sakkunnig granskare av forskningsprogram om professionell yrkesutövning inom offentlig sektor vid Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 1998; Ledamot av och sekreterare i Svenska Sociologförbundets styrelse. 1997; Ledamot av Svenska Sociologförbundets styrelse. 1996; Fakultetsopponent på Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling i Sociologi, Fackliga karriärer, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 1993; Fakultetsopponent på Göran Sahlbergs avhandling i Freds- och konfliktforskning, Drama och dilemma, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 1990; Opponent på Bert Lindqvists licentiatuppsats i Sociologi, Hur bör organisationer styras? Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Referee- och recensionsuppdrag för tidskrifter och förlag Acta Sociologica; Ageing International; Ageing and Society; Aldring og Livsløp; Arab Studies Quarterly; Arbetsmarknad & Arbetsliv; British Journal of Social Work; Canadian Journal of Sociology; International Journal of Mass Emergencies and Disasters; International Journal of Religion and Spirituality in Society; International Social Work; Journal for the Scientific Study of Religion; International Sociology; Journal of Intercultural Communication; Journal of Societies Without Borders; Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought;

14 Nordiske Organisasjonstudier; Nordiskt Socialt Arbete; Religions; Routledge; SageOpen; Social Science Research; Socialmedicinsk Tidskrift; Socialvetenskaplig Tidskrift; Sociological Research Online; Sociologisk Forskning; Sosiologi i dag; Tidsskrift for Velferdsforskning. Medlemskap i internationella forskningsnätverk och organisationer 2012 The Sociology of Islam Network (SIN) 2011 Society for the Scientific Study of Religion (SSSR) 2010 Research Section on Sociology of Religion, American Sociological Association (ASA) 2006 Research Committee on Conflict Resolution, International Sociological Association (ISA) 2005 American Sociological Association (ASA) 2005 The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) 2000 Committee on Family Research, International Sociological Association (ISA)

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo. Umeå Universitet, 901 87 UMEÅ +46 (0)90 786 56 84

CURRICULUM VITAE. Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo. Umeå Universitet, 901 87 UMEÅ +46 (0)90 786 56 84 CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 SE 973 32 LULEÅ chrismmo@ifi.uio.no cmberg@informatik.umu.se Född: 16/9 1950 i Övertorneå, Sverige Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo P.O. Box

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse 2013 1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Programforskning som bärande idé Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Flera nya forskningsanslag fortsatt uppbyggnad av CFK Under år 2002 har GRI varit framgångsrikt hos forskningsfinansiärerna.

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer