Curriculum Vitae Klas Borell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae Klas Borell"

Transkript

1 Curriculum Vitae Klas Borell Professor i Sociologi och Socialt arbete Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Hälsohögskolan (HHJ) Högskolan i Jönköping Box 1026 SE Jönköping Telefon +46 (0) Mobil +46 (0)

2 Nuvarande anställning Professor i Sociologi och Socialt arbete, Högskolan för Lärande och Kommunikation respektive Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Anställningshistoria Doktorand vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ; Filosofie doktor i sociologi vid Uppsala universitet, 1989; Vikarierande universitetsadjunkt och universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, Universitetslektor/professor i sociologi vid dåvarande Högskolan i Östersund, senare Mitthögskolan och Mittuniversitetet, från Professor i sociologi vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan i Jönköping, 2012, och, från 2013, också professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Internationell gästforskning: (USA), (Libanon) och (USA). Publikationsförteckning Artiklar i fackpress Borell, Klas. Forthcoming. When is the Time to Hate? The Impact of Dramatic Events on Islamophobia and Islamophobic Hate Crimes in Europe. Rask, Ellinor, Warsame, Mubarak and Borell, Klas Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: A Multiple-Site Study. International Journal of Child, Youth and Family Studies 5(2): Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet. Signum 39(3): Borell, Klas and Gerdner, Arne Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Study from Sweden. Review of Religious Research 55(4): Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre utbildning 2(1): Borell, Klas Research in Progress: Swedish Muslim Congregations. Sociology of Religion, Spring Issue XII(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne, Sällström, Anna, Nordlander, Johanna och Lundkvist, Elisabet Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig Tidskrift 18(1): Borell, Klas och Gerdner, Arne Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar: Tradition, organisation, integration. Socionomens Forskningssupplement 29: Borell, Klas and Gerdner, Arne Hidden Voluntary Social Work: A Nationally Representative Survey of Muslim Congregations in Sweden. British Journal of Social Work 41(5): Borell, Klas och Gerdner, Arne Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar. Sociologisk Forskning 47(4): Borell, Klas och Gerdner, Arne Etnicitet, religion och organisation: Muslimska församlingar i förändring. Invandrare & Minoriteter 37(1): Borell, Klas Terror and Everyday Life in Beirut: Mental Constructions, Precautions and Normalization. Acta Sociologica 51(1): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, Johansson, Stina, Gerdner, Arne and Borell, Klas Caring While Living Apart. Journal of Gerontological Social Work 49(4):3 27.

3 Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas A Home of Their Own: Women s Boundary Work in LAT-Relationships, Journal of Aging Studies 19(1): Gerdner, Arne and Borell, Klas Neighbourhood Reactions toward Facilities for Residential Care. A Swedish Survey Study. Journal of Community Practice. Organizing, Planning, Development and Change 11(4): Borell, Klas, Brenner, Sten-Olof, Espwall, Majen and Pryce, Joanna The Repertory Grid Technique in Social Work Practice, Research, and Education. Journal of Qualitative Social Work: Research and Practice 2(4): Borell, Klas Family and Household. Family Research and Multi-Household Families. International Review of Sociology (Revue Internationale de Sociologie) 13(3): Borell, Klas Reflexiv intimitet och blodsband. En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner. Journal of the Finnish Anthropological Society 27(4): Borell, Klas Familj, hushåll och nya familjeformer. Familjeforskningen och de hushållsöverskridande familjeformerna. Fokus pa familien: Tidsskrift for Familiebehandling 30(4): Ghazanfareeon Karlsson, Sofie and Borell, Klas Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. Ageing International 27(4): Borell, Klas och Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Hans hem är hans, och mitt hem är mitt. Om särboende bland äldre. Aldring og Livsløp 19(2): Gerdner, Arne, Hultman, Lill och Borell, Klas Grannreaktioner mot Hem för Vård och Boende Några resultat från en enkätstudie. Socialt Perspektiv 80(3/4): Borell, Klas och Gerdner, Arne NIMBY-forskningen. En kritisk översikt. Socialt Perspektiv 80(3/4): Espwall, Majen, Borell, Klas och Johansson, Roine Att förhandla i underläge en studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Nordisk Sosialt Arbeid 21(2): Borell, Klas I stället för äktenskap. Åldrande och nya intimitetsformer. Gerontologia 15(2): Borell, Klas og Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Ældre kærestefolk hvert sit hjem. Gerontologi og Samfund 16(4): Johansson, Roine and Borell, Klas Old-Age Care in Implementation Networks. Public Administration 77(3): Borell, Klas Trust and Fraud. Occupation and Resistance in Norway, Journal of Political and Military Sociology 27(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Ädelreformen som nätverksstyrning. Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativ Tidsskrift 79(3): Borell, Klas Using the Experience Sampling Method in Gerontological Social Work. Journal of Gerontological Social Work 30(3/4): Borell, Klas, Espwall, Majen och Brenner, Sten-Olof Att förstå andras mening. Nordisk Sosialt Arbeid 17(4): Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): Böcker och bokkapitel Borell, Klas Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. I Farez Hafez (ed.), Jahrbuch für Islamophobieforschung Wien: New Academic Press, Universität Wien (pp. 9

4 18). Förkortad version i MiedienDienst Integration, 2014, ( Wann fuhrt Islamophobie zu Hasskriminalität? ). Egonsdotter, Gunilla och Borell, Klas SimChild ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Westermark, Åsa och Borell, Klas Upptäcktens väg. I Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier och didaktik (pp ). Borell, Klas och Gerdner, Arne Samverkan eller isolering? Svenska muslimska församlingar. I: Peter Carlsson (redaktör), Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund: 2011 års årsbok. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Det egna hemmet som andras arbetsplats. I: Björn Fjaestad och Lars-Erik Wolvén (redaktörer), Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas Disciplinära strategier. Andra reviderade och utvidgade utgåvan. Stockholm: Militärhögskolan och Gotab. [Original: Borell, Klas Disciplinära strategier. En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International]. (287 s.) Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together. In: Kate Davidson and Graham Fenell (editors), Intimacy in Later Life. New Brunswick and London: Transaction Publishers (s. 1 18). Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Living Apart Together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (editors), Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Buckingham: Open University Press, McGraw-Hill (s ). Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Disciplin, rutin och avrutinisering. I: Jan Dahlström och Ulf Söderberg (redaktörer), Plikt, Politik och Praktik. Värnpliktsförsvaret under 100 år. Meddelanden från Krigsarkivet XXII. Stockholm: Krigsarkivets Förlag (s ). Borell, Klas, Johansson, Roine och Lindqvist, Rafael Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang. I: Rafael Lindqvist (redaktörer), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen exemplet Ädel. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s ). Lindqvist, Rafael och Borell, Klas Inledning. I: Rafael Lindqvist (redaktör), Organisation och välfärdsstat. Lund: Studentlitteratur (s. 9 26). Borell, Klas och Brenner, Sten-Olof Att spegla verkligheten. En introduktion av kognitiva matriser, upplevelsesampling och andra icke-konventionella metoder i samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. Borell, Klas och Johansson, Roine Introduktion: Samhället som nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s. 7 13). Borell, Klas Diffusion och nätverk I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ).

5 Borell, Klas Tillit och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Borell, Klas och Johansson, Roine Avslutning: Samhället som nätverk? I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer) Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur (s ). Recensioner och redaktionella bidrag Borell, Klas Bognote: Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Distant Love: Personal Life in the Global Age. Dansk Sociologi 25(1): Borell, Klas Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. Tidsskrift for Velferdsforskning 17(1): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare. Sociologisk Forskning 51(1): 1 3. Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år. Sociologisk Forskning 50(3/4): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftslandskap. Sociologisk Forskning 50(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: I backspegeln. Sociologisk Forskning 50(1): 3 5. Borell, Klas Book Review: Stephen Vertigans (with contributions from Donna Marron and Philip W. Sutton), Militant Islam: A Sociology of Characteristics, Causes and Consequences. International Sociology: Biannual Review of Books 27(2): Borell, Klas och Johansson, Roine Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare. Sociologisk Forskning 49(2): Borell, Klas Book Review: Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam and Social Work. Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought 29(2): Borell, Klas Book Review: Samir Khalaf, Heart of Beirut, Reclaiming the Bourj. Arab Studies Quarterly 29(1): Borell, Klas Book Review: Anne Jamieson and Christina R. Victor, Researching Ageing and Later Life. Sociological Research Online 8(4). Borell, Klas Bokmelding: Ingrid Arnet Connidis, Family Ties and Aging. Aldring og Livsløp 20(2): 30. Borell, Klas Book Review: Mike Hepworth, Stories of Ageing. Ageing and Society 23(2): Borell, Klas Recension av Dan Porsfelts doktorsavhandling: Management Trainee. Möten med förhinder. Arbetsmarknad & Arbetsliv 7 (4): Borell, Klas Anmälan av Thomas M. Hess and Fredda Blanchard-Fiels (editors), Social Cognition and Aging. Socialmedicinsk Tidskrift 78(4): Borell, Klas Book Review: Anne Harrington, Reenchanted Science. Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. On-line, Canadian Journal of Sociology (Cachiers canadiens de sociologie), November Issue. Borell, Klas Recension av Eviatar Zerubavel, Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology. Sociologisk Forskning 44(3): Borell, Klas Bokmelding: Christena E. Nippert Eng, Home and Work. Negotiating Boundaries through Everyday Life, Sosiologi i dag 43(4): Borell, Klas Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling: Fackliga karriärer, Sociologisk Forskning 42(2/3):

6 Borell, Klas Recension av Mary Zey, Banking on Fraud. Drexel, Junk Bonds, and Buyouts, Sociologisk Forskning 41(3): Konferensuppsatser och presentationer (urval) Borell, Klas. Forthcoming. Islamophobic Hate Crimes in Europe: From Bad to Worse? Borell, Klas Colloquium: Faith Communities and Democratic Work. Frontiers of Democracy, Tufts University, Boston, USA, July Borell, Klas Hur islam görs till en undantagsreligion. Föreläsning vid seminariet Nordiska moskéer, i anslutning till utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, arrangerat av Värmlands museum med flera organisationer, Karlstad 9 januari. Borell, Klas and Egonsdotter, Gunilla SimChild, Child Protection, and Computer-Based Simulations in Social Work Education. Paper presented at the Twenty-First International Conference on Learning in Higher Education, New York, USA, July Borell, Klas Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. Paper presented at the 13 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain. Borell, Klas och Egonsdotter, Gunilla Utbildningsprojektet SimChild en interaktiv simulering av barnavårdsutredningar. Presentation vid Socionomdagarna, Älvsjömässan november. Borell, Klas Svenska muslimska församlingar: problem och möjligheter. Inledning vid konferensen Världen finns i Norrbotten, Sensus Studieförbund, Luleå 14 november. Borell, Klas Confrontation or Cooperation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Paper presented at the Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society, University of British Columbia, Vancouver, Canada, February Borell, Klas Religionens roll i integrationsarbetet. Inledning vid symposium arrangerat av Studieförbundet Bilda, Centrum för forskning om Religion och Samhälle, med flera arrangörer, Stockholm 18 oktober. Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott. Presentation vid ett symposium arrangerat av Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Stockholm 1 oktober. Borel, Klas Socialt arbete och islam. Inledning vid konferensen Religion och socialt arbete, arrangerad av Stockholms stadsmission, Ersta Sköndals Högskola med flera arrangörer. Borell, Klas Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State. Inledning vid symposium arrangerat av Svensk Islamisk Stiftelse för Dialog och Kommunikation med flera arrangörer, Stockholm 9 juni. Egonsdotter, Gunilla and Borell, Klas Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Families and Children at Risk. Paper presented at The 6 th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5 7 (presented by first author). Borell, Klas Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationships between Opposition and Support. Paper presented at the 11 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Paper presented

7 at the conference Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice. University of Bradford and the Joseph Rowntree Foundation, Bradford, United Kingdom, September 7 8. Borell, Klas The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Paper presented to the inter-disciplinary conference Risk, Uncertainty and Policy, Sociology of Risk and Uncertainty research, European Sociological Association (ESA), Mid-Sweden University, Östersund, March Borell, Klas Muslim Social Work in Sweden: Patterns, Organizations and Traditions. Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar and University of Zagreb, Mostar, Bosnia and Herzegovina, October Borell, Klas The Mosque in Western Europe: Ethno-Religious Enclaves or Bridges? Paper presented at the 10 th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain, October Borell, Klas Living with Terrorism: A Comparative Approach. Paper presented at the International Biennial Conference on the Inter-University Seminar of Armed Forces and Society, Chicago, United States, October Borell, Klas The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Paper presented at the conference Hong Kong Sociological Association 8 th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, December 2 4. Borell, Klas Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut Suburb. Paper presented at the First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses (HUMSEC), Ljubljana, Slovenia, November Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused (The Whittesley Chair Lecture). Faculty of Arts and Sciences and the Department of Social and Behavioural Sciences, Research Seminar, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon, April 10. Borell, Klas Att åldras hemma. Några forskningsperspektiv under utveckling. Uppsats presenterad vid FoU-dagen; en konferens om socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, arrangerad av Socialtjänstens FoU-enhet i Jämtland, Institutionen för socialt arbete vid Mitthögskolan och Jämtlands Landstings FoU-enhet, Östersund, 15 april. Borell, Klas Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. Paper presented at the conference 55 th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, Massachusetts, United States, November Borell, Klas Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. Paper presented at the 2002 meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology. St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota, United States, October 3 4. Borell, Klas Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life: A Life Course Perspective. Invited paper presented at the Life Course Center s Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, Minneapolis, United States, October 25.

8 Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Reconceptualising Intimacy and Ageing. Paper presented at the conference International Symposium on Reconceptualising Gender and Ageing, University of Surrey, Surrey, United Kingdom, June Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age. Invited paper presented at the symposia Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective, The 17 th Congress of the International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1 6. Borell, Klas Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Förhållandet mellan officerare och värnpliktiga före, under och efter andra världskrigets beredskap. Uppsats presenterad vid konferensen Värnpliktsförsvaret 100 år, arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet och Landsarkiven, Statens försvarshistoriska museer, Pliktverket, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien med flera arrangörer, Östersund, maj. Borell, Klas and Ghazanfareeon Karlsson, Sofie Living Apart Together in Old Age. Women s Boundary Making and the Social Construction of Home. Paper presented at the conference A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, United Kingdom, September Borell, Klas Ageing in Age Dissimilar Couples: The Negotiation and Renegotiation of Market and Domestic Labour. Paper presented at The XXXVII th Research Committee on Family Research Seminar, International Sociological Association (ISA), Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June Borell, Klas and Johansson, Roine Old-Age Care in Implementation Networks. Central Steering and Local Networks. Paper presented at The 16 th Conference of The International Association of Management, Health Care Management Division, Chicago, United States, April 5 8. Borell, Klas och Johansson, Roine Flexibel nätverkssamverkan. En organisationsstudie av Ädelreformen. Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Organisationssociologi och ekonomisk sociologi, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg januari. Borell, Klas Sjuksköterskorna efter Ädelreformen: Kommunalisering och professionalisering. Uppsats presenterad vid konferensen Forskning i Norr, arrangerad av Samverkansnämnden för Norra sjukvårdsregionen med flera, Sundsvall november. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, Uppsats presenterad vid arbetsgruppen för Vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund januari. Borell, Klas Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Uppsats presenterad vid Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9 10 januari. Borell, Klas Putting Knowledge to Use. Paper presented at the conference Social Work Education, European Association of Schools of Social Work (EASSW), Lisboa, Portugal, April 30 May 2. Rapporter och övriga underlag (urval) Borell, Klas Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), Skriftserie, nr. 1.

9 Borell, Klas Vetenskapligt skrivande vid socionomutbildningen: Ett försök och några förslag. Pedagogiska Meddelanden nr. 7. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Svenska muslimska församlingar: En resultatsammanfattning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Östersund: Department of Social Work, Mid-Sweden University. Borell, Klas Det projektbaserade uppsatsarbetet och klyftan mellan utbildning och forskning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas och Gerdner, Arne Examinationer: En undersökning av examinationsförfaranden vid Mittuniversitetets grundläggande socionomutbildning. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Borell, Klas American University of Beirut: Några reflexioner kring ett ovanligt universitet i en ovanlig stad. Underlag presenterat vid Absolute Global: En konferens om internationellt student- och lärarutbyte. Östersund: Mittuniversitetet, 16 november. Borell, Klas Trust and Fraud: When Trust is Abused. Beirut: American University of Beirut (AUB), Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences. Borell, Klas Liberal Arts Education i Nordamerika: Kan studier i humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap verkligen integreras? Underlag presenterat vid Forum för högskoleutbildning och flexibelt lärande. Östersund, Sundsvall, Härnösand: Mitthögskolan den 3 april. Borell, Klas och Lindblom, Jonas På var sin sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts. Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT). Borell, Klas Åldrande och uppkomsten av nya intimitets- och familjeformer: Skilsmässor, särboende och släktskapskonstruktion. Uppsats presenterad vid seminarium för FAS-nätverket Managing Family and Work: The Balancing Act. Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 29 maj. Borell, Klas Hög- eller lågambitionskulturer? En kritisk granskning av examinationsformer vid socionomutbildningen. PM presenterat vid personaldagarna den juni för Institutionen för socialt arbete. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Åldersasymmetriska parrelationer. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Michels i sociologins idéhistoria. Inledning. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av: Borell, Klas Rävar och lejon, byråkrati och karisma. Uppsala: Department of Sociology, Research Reports, vol. 1987:3]. Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. I: Klas Borell, Organisationer och fåtalsvälde. Robert Michels i sociologins idéhistoria. Mitthögskolans rapportserie 1998:3. Östersund: Mitthögskolan [Bearbetning av, Borell, Klas När Michels oligarkilag kom till Sverige. Debatten om partiliv och demokratisering, Sociologisk Forsknings Jubileumsnummer 43(1/2): ]. Borell, Klas Forskningssamverkan mellan högskola och kommuner. Ett inledande diskussionsunderlag om forskning i socialt arbete för Mitthögskolan och Jämtlands

10 kommunförbund. Östersund: Jämtlands Kommunförbund och Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas och Larsson, Anna Lena Roller och handlingsmiljöer i manliga majoritetskulturer. En explorativ studie av kvinnliga teknikstudenter. Pedagogisk forskning och förnyelse, nr. 2. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Extern examination. Erfarenheter av ett försök vid socionomutbildningen. Pedagogiska meddelanden, nr. 2. Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan. Borell, Klas Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas Ockupation och motståndsrörelse. I: Klas Borell och Roine Johansson (redaktörer), Samhällets väv. En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Mitthögskolans rapportserie 1995: 29. Östersund: Mitthögskolan. Borell, Klas, Hultman, Barbro och Lindmark, Dag Att studera socialt handlande in situ. Mitthögskolans rapportserie 1995: 13. Östersund: Mitthögskolan. Aktuella debattartiklar (urval) Borell, Klas Hatbrotten står inte oemotsagda. Sydsvenska Dagbladet 21 januari. Borell, Klas Islamistisk terror och islamofobiskt hat är kommunicerande kärl: Ingen kollektiv skuld för terror. Westmanlands Läns Tidning 14 januari. Borell, Klas, Egonsdotter, Gunilla och Palmius, Joel SimChild och socialtjänsten. Länstidningen 28 oktober. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimer viktiga i kampen mot IS. Jönköpings-Posten 19 september. Borell, Klas NIMBY: När grannarna protesterar. Göteborgs-Posten 16 augusti. Borell, Klas Så ser fördomarna ut bakom mosképrotesterna. Dagens Samhälle 18 december. Borell, Klas Fördomar och hatbrott kan motverkas. Dagbladet 3 november. Borell, Klas Hatbrott kan förebyggas. Länstidningen 23 oktober. Borell, Klas Fyra av tio muslimska församlingar drabbade av hatbrott. Östersunds- Posten 16 oktober. Borell, Klas Vem kan man lita på? Om konspirationer och konspirationsteorier. Östersunds-Posten 16 januari. Borell, Klas Nu måste vi samverka för att motverka extremismen. Länstidningen, 27 juli. Borell, Klas Efter Oslo och Utøya är det omöjligt att vara tyst. Östersunds-Posten, 28 juli. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar och lokal samverkan. Dagens Samhälle, 3 juni. Gerdner, Arne och Borell, Klas Alarmerande motstånd mot muslimer. Länstidningen, 5 maj. Borell, Klas och Gerdner, Arne Muslimska församlingar brobyggare i integrationsarbetet. Östersunds-Posten, 11 november. För en fullständig publikationsförteckning, kontakta

11 Doktorsavhandling Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Uppsala/Stockholm: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Sociologica Upsaliensia/Almqvist & Wiksell International. Andra, bearbetade upplagan: Borell, Klas Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet, Stockholm: Gotab och Militärhögskolan. Internationell gästforskning Visiting professor, The Mildred Miller Foundation Visiting Professor in European Studies, College of Letters and Sciences, Department of Sociology, Columbus State University (CSA), Columbus, United States Visiting professor, The Whittlesey Visiting Professorship, The Whittlesey Chair, Faculty of Arts and Sciences and Department of Social and Behavioural Sciences, American University of Beirut (AUB), Beirut, Lebanon Visiting scholar, St. Olaf College, Faculty of Social Sciences and Department of Sociology and Anthropology, Northfield, and University of Minnesota, Department of Sociology, Minneapolis, United States. Sakkunniguppdrag (urval) 2014; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2014; Förhandsgranskare av Linda Kvarnlöfs avhandlingsmanus Emergens i teori och praktik, Avdelningen för sociologi, Mittuniversitetet. 2013; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska Sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2013; Ledamot av Beredningsgruppen för sociologi, antropologi, socialt arbete med flera ämnen, Vetenskapsrådet (VR). 2012; Betygsnämndsledamot för Gergei Farkas doktorsavhandling i sociologi, Local Elite Networks: Power, social integration and informal contacts among political elites. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. 2012; Redaktör för Sociologisk Forskning, Svenska sociologförbundets tidskrift (tillsammans med professor Roine Johansson). 2012; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linnéuniversitetet. 2012; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Förhandsgranskare av Julia Grosses avhandlingsmanus Tillitens dynamik. En studie om tillit i två olika livsfaser med fokus på erfarenheter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

12 2011; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens (biträdande professor) i Sociologi, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2011; Opponent och betygsnämndsledamot för Elisabeth Braum-Breuers doktorsavhandling Transnational Adoptions and Life-Trajectories: A Biographical Study of Teenage and Young Adult Adoptees Living in Austria, England and Sweden, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien. 2010; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2010; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2010; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. 2009; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi med inriktning mot genus vid Forskarskolan Demokratins Villkor, Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. 2009; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 2009: Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Akademin för Hälsa och samhälle, Högskolan i Dalarna. 2009; Sakkunnig vid bedömning av forskningsansökningar till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2008; Sakkunnig vid befordran till professor i Sociologi, Akademin för Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 2007; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, Stockholm. 2007; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2006; Fakultetsopponent på Sören Augustinssons doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Om organiserad komplexitet: Integration av Organisering, Lärande och Kunnande, Filosofiska fakulteten, Luleå Tekniska Universitet. 2006; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2005; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2005; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2004; Ledamot av beredningsgruppen Barns levnadsvillkor, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Förhandsgranskare av bokmanus för Vetenskapsrådet (VR). 2004; Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenttjänst vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2004; Sakkunnig vid prövning av docentkompetens i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. 2004; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

13 2003; Förhandsgranskare av Staffan Blombergs avhandlingsmanus Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen, Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i Sociologi, med inriktning mot Socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 2003; Sakkunnig vid tillsättning av lektorat alternativt forskartjänst i Sociologi inom projektet Närsjukvård, Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 2003; Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). 2002; Fakultetsopponent på Dan Porsfelts doktorsavhandling i Arbetsvetenskap Management Trainee: Att internalisera kultur, Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet. 2002; Betygsnämndsledamot för Marianne Forsgärdes och Berith Westmans doktorsavhandling i Socialt arbete, Att skapa rum för reflektion, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 2002; Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om Vetenskapsrådets (VR) forskarassistentbidrag. 2001; Förhandsgranskare av Dan Porsfelts avhandlingsmanus Management Trainee: Att internalisera kultur, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 2001; Betygsnämndsledamot för Hans Ketil Normans doktorsavhandling i Omvårdnadsvetenskap, Lucidity in people with severe dementia as a consequence of personcentred care, Medicinska fakulteten, Umeå universitet. 2000; Sakkunnig vid tillsättningen av tjänster som forskare respektive forskningsledare vid FoU-enheten, Jämtlands Kommunförbund. 1999; Opponent på Vasileia Papadakis licentiatuppsats i Socialt arbete, Choosing to Study Social Work, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 1999; Sakkunnig vid tillsättningen av førsteamanuensistjänst i Sociologi alternativt Socialpsykologi, Fakulteten for samfunnsvitenskap, Norges Tekniska og Naturvetenskapliga universitet (NTNU), Trondheim. 1999; Sakkunnig vid ansökan om befordran till lektor i Sociologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linköpings universitet. 1999; Sakkunnig granskare av forskningsprogram om professionell yrkesutövning inom offentlig sektor vid Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. 1998; Ledamot av och sekreterare i Svenska Sociologförbundets styrelse. 1997; Ledamot av Svenska Sociologförbundets styrelse. 1996; Fakultetsopponent på Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling i Sociologi, Fackliga karriärer, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. 1993; Fakultetsopponent på Göran Sahlbergs avhandling i Freds- och konfliktforskning, Drama och dilemma, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 1990; Opponent på Bert Lindqvists licentiatuppsats i Sociologi, Hur bör organisationer styras? Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Referee- och recensionsuppdrag för tidskrifter och förlag Acta Sociologica; Ageing International; Ageing and Society; Aldring og Livsløp; Arab Studies Quarterly; Arbetsmarknad & Arbetsliv; British Journal of Social Work; Canadian Journal of Sociology; International Journal of Mass Emergencies and Disasters; International Journal of Religion and Spirituality in Society; International Social Work; Journal for the Scientific Study of Religion; International Sociology; Journal of Intercultural Communication; Journal of Societies Without Borders; Journal of Religion and Spirituality in Social Work: Social Thought;

14 Nordiske Organisasjonstudier; Nordiskt Socialt Arbete; Religions; Routledge; SageOpen; Social Science Research; Socialmedicinsk Tidskrift; Socialvetenskaplig Tidskrift; Sociological Research Online; Sociologisk Forskning; Sosiologi i dag; Tidsskrift for Velferdsforskning. Medlemskap i internationella forskningsnätverk och organisationer 2012 The Sociology of Islam Network (SIN) 2011 Society for the Scientific Study of Religion (SSSR) 2010 Research Section on Sociology of Religion, American Sociological Association (ASA) 2006 Research Committee on Conflict Resolution, International Sociological Association (ISA) 2005 American Sociological Association (ASA) 2005 The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) 2000 Committee on Family Research, International Sociological Association (ISA)

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements:

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements: SOB521 - file:///i /Examen/Kristinas nya mapp/ects/svi/sociologi/ec_sob521.html Code: SOB521 Date: End of January - Beginning of June Name: Schedule: 80h of lectures, 7-8 hours per week of lectures, tutorials

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Funktionshinder, livslopp och åldrande

Funktionshinder, livslopp och åldrande Funktionshinder, livslopp och åldrande Professor Eva Jeppsson Grassman (eva.jeppsson-grassman@liu.se) National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings Universitet Frågor som kommer

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMMNA VÅRDEN CARE-LEAVERS EN UTSATT GRUPP ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET EN VIKTIG

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Migration, religion och integration - psykosociala utmaningar inom vård och social omsorg i en interkulturell kontext 7,5 högskolepoäng grundläggande

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses HT16/ Autumn 16 VT17/ Spring 17 HT17/ Autumn 17 VT18/ Spring

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

SQ4246, Äldre och åldrande, 10,0 högskolepoäng Elderly and Ageing, 10.0 higher education credits

SQ4246, Äldre och åldrande, 10,0 högskolepoäng Elderly and Ageing, 10.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ4246, Äldre och åldrande, 10,0 högskolepoäng Elderly and Ageing, 10.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits KURSPLAN Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap 2002-03-20. Gäller läsåret 2002/2003. Poäng 20

Läs mer

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Sid 1 (7) Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. Vid vilket lärosäte är du doktorand? Ersta Sköndal högskola 0 Göteborgs

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

KURSPLAN Dnr. 161/333-99

KURSPLAN Dnr. 161/333-99 KURSPLAN Dnr. 161/333-99 SO8022 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg, 20 poäng Nivå 21-40 Kurs nr 2 i sociala omsorgsprogrammet Fastställd av institutionsstyrelsen 1999-02-17 Övergripande syfte

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Maria Liljas Stålhandske, MA, PhD

Maria Liljas Stålhandske, MA, PhD Maria Liljas Stålhandske, MA, PhD Academic qualifiations Doctor of Theology 2005 Department of theology, Uppsala university. Thesis in the Psychology of religion: Ritual Invention: A play perspective on

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Sociology, 1-30, 30 credits Kurskod: LSOA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde: Ämnesgrupp:

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Det sociala arbetets praktik II, 30 hp SOC7 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Avancerad SKAGXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp.

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursplan Introduktion till socialt arbete, 30 hp SOC1 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGAXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation Engelsk benämning: Social Interaction and Organization Kurskod: 1MV017 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Institution: Militärvetenskapliga

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp.

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursplan Introduktion till socialt arbete, 30 hp SOC1 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGAXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer