Plats och identitet. Stadsutveckling 12 november. En utmärkt plats. Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och identitet. Stadsutveckling 12 november. En utmärkt plats. Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling"

Transkript

1 En seminariedag kring betydelsen av god offentlig miljö. Folkets hus Kulturhuset, Trollhättan 12 november Stadsutveckling 12 november Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling Plats och identitet En utmärkt plats Säg Malmö och de flesta tänker på Turning Torso och framåtanda. Säg Paris och många associerar till caféer och kärlek. Diana Uppman pratar om platsidentet. Vad kommer först upp i ditt huvud när du hör namnet på en stad? Vad är din association? De flesta delar samma bild av stadens identitet. Diana Uppman från BVD berättar att varje plats bär på en identitet och har en egen röst, men att attraktionen till en plats förändras över tid. - Tidigare var det industrialismen och arbetstillfällen som drog. Idag är det andra saker. När vi har frågat människor om vad som är en utmärkt plats får vi höra om att kunna gå barfota i gräset, känna en havsbris och blicka DIANA UPPMAN Bebyggelseantikvarie och ekonomom VD och partner - BVD ut över en stad. En stund in i samtalet med den tillfrågade handlar det också om att kunna mötas över ett matbord där man pratar, känner dofter och upplever smaker, förklarar Diana. Alla städer vill vara attraktiva och det råder konkurrens om invånare och arbetskraft. Därför arbetas det mycket med identiteter. Diana beskriver att vi är identitetsbyggande individer och företag, som dras till olika platser beroende på hur vi är och hur vi vill vara. Den som dras till handlingskraft söker sig kanske till Malmö. Den som vill uppleva caféer och romantiskt regn söker sig kanske till Paris. Hon påminner oss om att Eiffeltornet förstås inte byggde Paris. Detsamma gäller exempelvis Bilbau, som inte byggdes av Guggenheimmuseet utan av en viljestark stadsutveckling, Men om en stad inte är nöjd med sin identitet då? Går det att märka en plats likt en produkt? Vår föreläsare berättar om ett arbete med Hornstull. Tidigare ansågs detta vara en intetsägande plats. Genom arbete med ombyggnation, konstinstallationer och happenings lyckades vi vända identiteten. Tidigare kunde företagsannonser lyda vi söker fastighet för företag överallt utom i Hornstull. Idag vill företagen tvärtom gärna dit. Detta tack vare det som hände, det vi gjorde. Genom artiklar, Twitter och annat spreds ryktet. Diana berättar om platser i Hornstull att sitta på utomhus, om platser att mötas på, och säger att man här faktiskt vågade skapa en utmärkt plats.

2 Ett annat exempel är identitetsarbetet kring Kings Cross. Miljön runt omkring präglades av upplopp med mera. Visionen var att kunna locka dit exempelvis även barnfamiljer. Genom att jobba med kulturella program riktat mot affärsidkare fick dessa verktyg för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på samma ställe. Det infördes också medborgarråd, vilket är ovanligt i Storbritannien. Det kommer att ta 20 år att bygga upp detta enligt visionen. Hur gör man då för att behålla energin och uppmärksamheten under så lång tid? Diana berättar hur man grävt i platsens historia och arbetat med storytelling. Med hjälp av stora pilar utomhus kan man följa historiken. För att visa vad som ska byggas om har byggandet knutits ihop med jättestor tejp. Med hjälp av events riktas uppmärksamheten mot Kings Cross och på stationen har man tagit tillvara på historien om Harry Potter. Många platser använder naturen som tema, men enligt Diana är det sällan vi får veta på vilket sätt naturen är speciell just där. Det saknas även kommunikation kring hur besökaren tar sig till naturen. Jag upplever aldrig naturen när jag besöker Täby. Man når inte naturen där. Hur kommer jag dit, frågar sig Diana Uppman. Diana Uppmans lista för en attraktiv plats: Säker miljö att bo i Innovativ och god utbildning Bra sjukvård Tolerans för integration Mångfald av människor, mötesplatser, bostäder Effektiv och grön kollektivtrafik Bra cykel- och kommunikationsstråk Visionära politiker Gröna ytor och tillgång till natur Satsning på god och särskiljande arkitektur Mycket kultur Entreprenörskap och affärsklimat Bra shoppingutbud Kreativitet och temporära händelser

3 Drygt 130 deltagare var med under dagen. Konstnärer, arkitekter, kommuntjänstemän, politiker med flera.

4 Design med eller mot människor För att vi ska kunna skapa mänskliga städer måste vi förstå hur människor använder städerna. Ola Gustafsson från Gehl architects delar med sig av tankarna kring design med människor. Kulturer och klimat skiljer sig åt över världen, men en sak är universell - människans vilja att utforska rummet. Det är också gemensamt hur vi använder kantzonerna. Människan vill till exempel ha skydd bakom ryggen och vill kunna blicka ut. Ytterligare en gemensam faktor är männsikans rörelsehastighet. Vi är gådjur som tar sig fram med fem km/timme. Det viktigaste sinnet är synen, men Ola Gustafsson påpekar att självklart upplever vi städerna även genom de andra sinnena. Människan behöver stimulans med ungefär 1000 intryck per timme, det vill säga ett intryck var fjärde sekund, annars tycker vi att det är tråkigt. Han berättar att detta har en del städer tagit fasta på genom att vi får upptäcka något nytt hela tiden när vi promenerar. Men de flesta städer är uppbyggda i 50 km/h-skala. För att fånga uppmärksamheten hos den som kör förbi med bil krävs mycket större uttryck, vilket skapar en krock mellan fotgängarna och bilister- na. Slutsatsen blir att människor och stadsliv inte är i centrum av planeringen. Enligt Ola är data nyckeln för att synliggöra människor, men det saknas ofta. Behovet av att kartlägga hur människor använder stadens rum är stort eftersom stadslivet har förändrats mycket över tid. Han berättar om hur uppfinningar såsom kylskåpet påverkat människans rörelse i staden. Tidigare var det nödvändigt att varje dag gå ut och handla det som behövdes för dagen, vilket gav liv till städerna. Människornas aktiviteter i staden har gått från att vara nödvändiga till att bli valfria och kallas nu urban rekreation. De valfria aktiviteterna är beroende av hur stadsrummet ser ut. Alla städer har trafikavdelningar har data på biltrafikens volymer och behov har prognoser för framtidens tillväxt. Få städer har avdelningar för fotgängare och stadsliv har statistik över användningen av stadsrum har strategier för utveckling av stadskulturen. OLA GUSTAFSSON Gehl architects Olas vision är att skapa mänskliga städer som är: levande hälsosamma attraktiva trygga Det finns en kvalitetschecklista för stadsrum (The qualitets of the pedestrian environment keywordlist the urban realm should provide) att använda sig av. Självklart handlar det inte enbart om estetik utan också om saker som säkerhet i trafiken, säkerhet med tanke på brott med mera. Det handlar inte heller om kaffelatte, det är inte bara caféer som ger liv i städer. Och det gäller mer än bara stadskärnan, det handlar även om bostadsområden utanför stadskärnan, hävdar Ola. Som exempel berättar han om hur möjligheten att gå och stå påverkar stadsrummet. Inviteras besökaren till uppehåll? Är det småskaligt? En av småstadens utmaningar är att utbudet är utspritt och glest istället för koncentrerat och hopträngt. Tips på lyckade satsningar: Vejle Horsens Brighton

5 Ola pratar om att komma till en plats och om vad de första intrycken förmedlar. När jag steg av vid Resecentrum i Trollhättan var min första tanke att cykelparkeringen var utan tak. Jag funderade på hur vi kan uppmuntra till hållbara transportmedel, hur vi kan skapa platser som visar mer omsorg om människor. Han noterade också att 90 procent av de som anländer och som sedan ska mot högskolan inte använder övergångsstället. De går över gatan ett tiotal meter längre bort. Ola menar att vi måste betrakta hur människor agerar och sedan anpassa övergångsställen och annat därefter. Under sitt föredrag återkommer han flera gånger till att designa med eller mot människor. Det som alltid ska styra är hur platsen används av människorna. Mindre städers utmaningar: utspritt och glest sovstäder lite folk, lite folkliv bildominerat ensidigt boendeutbud begränsat utbud av service och kultur handel utanför stadskärnan Olas råd till små städer: Vid sitt besök i staden promenerade han utmed Drottninggatan och anser att gatan signalerar att hela Trollhättan är för bilar och inte för människor. Han pratar också om att det kvällstid är tomt på liv i staden. När jag tog mig en kvällspromenad var det tomt i centrum. De enda människor jag såg var hundägarna. Ett tips är att använda dem och stimulera deras miljö. Den nattliga aktiviteten är så viktig för tryggheten. Likaså är det av stor vikt att fönster är upplysta såsom i Kulturhuset. Ola fortsätter sitt föredrag med att resonera kring bytespunkten som mötesplats. Kan bytet mellan olika trafikslag bli till ett möte mellan trafik och stad? Bytesplatsen handlar om att ankomma till en plats. Vad är det besökaren möts av? Vilket första intryck får resenären av till exempel Trollhättan? Vi får veta att en station kan vara mer än en bytesplats. Det är också en möteslokal och arbetsplats för pendlaren där man träffas och sitter och jobbar. Tågstationen kan till exempel innehålla ett gym. Det är väldigt enkelt för pendlaren att ta gymbesöket på vägen hem. Där kan finnas en affär för handling på väg hem från jobbet. Speciellt i mindre städer är bytesplatsen den viktigaste mötesplatsen av alla. Det är också av stor vikt att jobba med den sociala tryggheten kring bytespunkten. Hur upplevs platsen på kvällen? Finns det liv och rörelse? Är där ljus i fönstren runtomkring som ger trygghet? Ola Gustafsson avslutar med en uppmaning att tänka stadsrum och inte trafikrum eftersom det handlar om miljö för människor. Utnyttja de lokala kvaliteterna. Räcker inte bara med naturen, utan måste ta med hur naturen ser ut. Kan man t ex bada i kanalen? Blanda och överlappa funktioner. Ha t ex bostäder ovanpå butiker. Prioritera gång och cykel sociala och hållbara färdmedel. Fördel med små städer: kompakt center. Möten som kan uppstå när man promenerar eller cyklar. Bytespunkter viktiga, stationen där alla mötes. Shoppingcenter, hur kan man utnyttja det livet som finns där på ett smart sätt?

6 Mera stadsliv genom faktaanalys Vad får människor att bosätta sig i en stad och inte i en annan? Varför väljer de ett stråk framför ett annat? Detta är frågor som Tobias Nordström från Spacescape utforskar. Uppdragen varierar från storstadsregioner som Stockholm till mindre orter som Flen. Spacescape analyserar stadsmiljöer utifrån tre dimensioner: dels hur människor upplever stadsmiljön, dels hur de använder den dels vilken betydelse som stadsrummets utformning har för detta. När uppdraget rörde stadslivet i centrala Göteborg saknades kartläggning och fakta om hur staden upplevs och används. Hur många rör sig egentligen på cykel? Vad anser invånarna egentligen är viktigast i staden? Vilka är deras favoritplatser? Vad för konkreta rum vill människor ha i staden och inte? Tobias Nordström och hans team gjorde undersökningar och kartlade förutsättningarna för att sedan sammanställa rekommendationer för hur Göteborg stad kan jobba för att stötta stadslivet. Mycket tid gick åt till att samla in material. Förutsättningarna för stadslivet måste förstås i flera nivåer. Det är lager på lager. Vi måste förstå varje lager och hur det samverkar med de andra för att komma fram till förutsättningarna för stadsliv. En del av Göteborgsarbetet bestod av att invånarna fick svara på vad som är viktigast i staden och vilka som är deras favoritplatser. En webenkät skickades ut för att undersöka upplevda stadskvaliteter. Tobias visar oss en bild över staden där de omtyckta platserna markerats med gul färg. Dessa är: Andra Långgatan en rekreativ mötesplats Kungsportsplatsen en naturlig träffpunkt med hög tillgänglighet till mycket Trädgårdsföreningen rekreativ och barnvänlig plats Haga tillgänglig, rekreativ, trygg och barnvänlig mötesplats TOBIAS NORDSTRÖM Planeringsarkitekt Spacescape

7 Platser som är mindre omtyckta handlar ofta om trafikbarriärer som delar upp staden. Till dessa räknas Stenaterminalen, Skanstorget, Heden och E45:an. När invånarna får svara på vad de vill ha mer av blir svaren följande: Mer gångprioriterad stadsmiljö Fler lokaler i gatuplan Mer grönska Mer bebyggelse Nästa steg blev att mäta hur staden används, till exempel genom att titta på gångflöden. Vi mätte hur många gående det var i staden och var de fanns. Detta säger mycket om stadslivets struktur och visar hur mycket det varierar i olika delar av staden. Nordströms tips för en levande stad: Börja med det lilla, som kan ge ringeffekter Anpassa rum till den mänskliga skalan. Det finns en tendens i svenska städer att göra saker för stora och överdimensionerade. Tobias väljer att definiera stadsliv med ordet kontinuerlighet, det vill säga när stadslivet flödar på och flödar vidare. Med andra ord räknas inte områden som Eriksberg in här trots stor aktivitet i hamnen på grund av att det bara rör ett begränsat område utan flöden. I Göteborgsarbetet visade det sig att den gemensamma nämnaren för populära platser var att man där kan göra många olika saker. Det förklarar att exempelvis Brunnsparken inte kvalar in på listan, eftersom väntandet är en ensidig aktivitet. I fallet med Göteborg genomfördes en så kallad Space syntaxanalys. Genom att mäta avstånd mellan stadsrummen kartläggs centraliteten. Det handlar inte om att mäta meter utan kopplingar då man ser på hur ett stråk är hopkopplat med ett annat stråk. Tobias pratar om olika sorters rum som är beroende av kopplingar. Det finns de centrala rummen där man i Göteborg hamnar av sig själv. De halvcentrala rummen, de avskilda rummen och de hemliga rummen. Dessa rum har olika förutsättningar för vad som händer på platsen. En del rum avskärmas tyvärr av biltrafik. Därför räcker det till exempel inte att skapa flera parklekar åt barnen, det krävs också ett arbete för att se till att barnfamiljerna lätt kommer dit. En annan mätfaktor är tätheten, förklarar Tobias. Det är inte tätheten mellan husen som är intressant för att avgöra om det uppstår gatuliv. Istället mäts tätheten mellan invånare, alltså hur mycket folk det bor och arbetar inom 500 meter. Centrala Göteborg har få boende, förutom i Linnéstaden, vilket påverkar vilken typ av restauranger som uppstår och hur kvällslivet ser ut. Enligt vår föreläsare förklarar detta varför nattlivet i Göteborg är dött. Vi har också tittat på graden av öppna aktiva fasader längs centrala gator. Andra Långgatan är ett exempel på extrem fastighetsstruktur och lokaler med sitt öppna gränssnitt och hög täthet av boende.

8 Bengtsfors - arbetet med attraktivitet Från trästad till modern småstad. Från småstad till en ort som aktivt arbetar med sin offentliga miljö. Roland Jernberg, Bengtsfors kulturchef, berättar om arbetet med att ta tillbaka attraktiviteten till en liten ort. Bakåt i tiden var Bengtsfors en charmig trästad. I takt med att orten moderniserades försvann en del av charmen. På grund av EKA (en idag nedlagd kloralkaliefabrik) fanns där också en hel del sanering av mark och vattendrag att ta itu med. Arbetet med att förvandla Bengtsfors startade 2001 som en del av Västra Götalandsregionens projekt Design med omtanke. Roland berättar om framgångsfaktorerna. Sammansättningen av arbetsgruppen har varit otroligt viktig. En bred förvaltningsövergripande arbetsgrupp sattes samman med företrädare från centrumföreningen, handikapprådet, kulturchefen, gatuansvarig, kommunarkitekt och planerare. Bengtsfors tog fasta på projektidén om att skapa en attraktiv miljö där människor och natur sätts i centrum. Det första steget blev att ta reda på vilka behov invånarna har. En lång lista skapades över viktiga funktioner som behövs för att tillgodose användarnas behov. På denna lista ingick bland annat följande saker: Korta avstånd mellan parkering och butik En säker miljö för gående Lokalytor för flera butiker/restauranger Utrymme för torghandel Spontana mötesplatser Miljöskapande belysning som även ger ökad trygghet kvällstid Grönska Skapa mötesplatser mellan aktörer och åskådare (scen) Trivsam miljö, småstadskänsla Genom projektet gick vi från idé till handling, berättar Roland. Vi gjorde en inventering av tillgängligheten. Vi anordnade en visionsdag. Vi samarbetade med Stenebyskolan kring deltaljer som urnor och cykelställ. Idag finns det bättre möjligheter för kanalbåtar. Det finns en scen mitt i centrum och konstverk från Steneby. Nu tänker vi dra in ortens vandringsled till affärsgatan. Det är ju vanligt med vandringsleder utanför städerna, men det gäller ju skapa vandringsleder även inne i städerna. Detta är en av våra framtidsplaner, säger Roland Jernberg.

9 Kulturen en deltagarkultur Den inflytelserika kulturekonomen Pier Luigi Sacco, vid IULM-universitetet i Milano, har utformat tankar kring relationen mellan kulturella aktiviteter och ekonomiskt värdeskapande. David Karlsson från Nätverkstan inviger åhörarna i Saccos teorier kring Kulturen 3.0. Under lång tid var denna relation strukturerad enligt en princip vi kan kalla Kulturen 1.0. Kulturen är i behov av ekonomiskt stöd. Kulturen 1.0 är typisk för en förindustriell ekonomi. Kulturen är ingen ekonomisk sektor och inte heller tillgänglig för de flesta medborgarna. I själva verket är kulturen finansierad av enskilda finansiärer vars inkomster kommer från andra verksamheter än kultur. Att stödja kultur är ett sätt för välgöraren att ytterligare öka sin status och sitt anseende. Denna roll kom sedan att övertas av nationalstaten. Den offentliga kulturpolitiken är fortfarande väldigt dominerad av Kulturen 1.0-modellen. Tekniska innovationer under det tidiga 1900-talet var förutsättningar som ledde till utvecklandet av en kulturell massmarknad. Det växte fram en kulturindustri där man inte alltid måste tillföra resurser, kultur blev en ekonomiskt viktig sektor. Kultur 2.0 är Saccos beteckning på kulturen som en lönsam sektor som leder till tillväxt och jobb. Kultur leder faktiskt till jobb, säger David Karlsson. Många länder har en politik för att stödja kulturella och kreativa näringar. Vi måste förstå den diskussionen inom ramen för en större berättelse. Den berättelsen är att först kom varven. Sedan kom VOLVO. Nu kommer filmindustrin till Göteborg och detta är en sammanfattning av postindustrialiseringen av Göteborg eller kanske av norra Europa. Kulturen 3.0-modellens själva fundament är det aktiva deltagandet. Individerna begränsar sig inte till att vara passiva konsumenter av kultur utan man engagerar sig lika ofta med alla sina färdigheter. Man inte bara lyssnar till musik, man spelar själv. Man inte bara läser litteratur, man skriver själv. Kulturen 3.0 utmärks av att allt fler är både producenter och konsumenter; prosumers. Kulturen är inte längre enbart en bland flera samhällssektorer, kulturen genomsyrar det sociala och ekonomiska livet. Saccos teori om kulturekonomins och konstfinansieringshistoria i de tre modellerna och där dessa fortfarande existerar parallellt med varandra, är viktig för att förstå dagens kulturpolitiska utmaningar, som exempelvis ekonomin i stora sceninstitutioner. Väldigt mycket scenkonst är en form av tjänsteproduktion, vilket inte går att rationalisera på samma sätt som produktion av varor. Detta kan sammanfattas i en aforism; det går inte att spela Beethovens femma snabbare, det tar den tid det tar. Vill man ha den uppsättning som krävs, så går det i stort sett inte att rationalisera. Det kommer att bli dyrare och dyrare. Om vi vill ha kvar scenkonsten så måste delen av till exempel Västra Götalandsregionens kulturbudget bli större. David Karlsson Idéhistoriker och kulturskribent Nätverkstan Kultur 1.0: Kulturen behöver stöd (betalas utifrån), förindustriell produktion. Kultur 2.0: Kulturen genererar resurser industriell produktion. Kultur 3.0: Kulturen är någonting annat som är svårare att få grepp om. Postindustriell produktion. Kulturen genomsyrar allt.

10 Sacco: Kraften i det kulturella deltagande kan delas upp i åtta nivåer. 1. Innovation 2. Välfärd 3. Hållbar utveckling 4. Social sammanhållning 5. Nya entreprenörskapsmodeller 6. Livslångt lärande 7. Mjuk makt 8. Lokal identitet David drar en parallell till Moores lag från Den säger att datakraften på ett chip fördubblas på 18 månader. Den mängd datakraft du kan köpa för en dollar fördubblas alltså på 18 månader. Detta sätter en formel på den digitala utvecklingen utvecklade Chris Andersson denna formel och sa att Moores lag även gäller hur vi kommunicerar, lagrar och bearbetar information. De som idag tjänar pengar på detta, kommer snart inte kunna göra detta då det kommer bli en resurs som är gratis. Våra seminariedeltagare får veta att detta får konsekvenser för kulturlivet då vi lever i ett överflöd av information. Alla kulturuttryck som går att digitalisera är undankastat detta. Slutsatsen blir att kulturlivet slits isär i två delar. Scenkonsten blir dyrare och dyrare samtidigt som annan kultur blir gratis, får vi veta av vår föredragshållare. Kultur 3.0 är en epok med en aktiv publik med en kultur, som genomsyrar vardagsliv och samhälle. Det är en deltagarkultur där trösklarna för produktion av många kulturella uttryck har sänkts drastiskt. Ett exempel är filmen Searching for Sugarman, som fick Oscarspris. Pengarna för att filma tog slut, då användes en mobiltelefon för att filma färdigt. Men vi behöver ändå konstnärer. Sacco beskriver Kultur 3.0 som en teknikdriven kulturell process. Sociala medier är en del av denna. Det handlar om förändringar och om att kulturen blir viktigare i vardagslivet. Kulturen genomsyrar vardagsliv och samhälle. David förklarar att indirekta effekter av detta är att vi måste kunna beskriva kulturens betydelse i samhället. Begrepp, kategorier och siffror måste göra betydelsen tydlig. Fenomenet med studieförbund är unikt för Norden och särskilt stort i Sverige. David berättar om Saccos fascination inför det Svenska förenings- och studiecirkellivet, vilket skiljer sig enormt mycket från det i Italien. I teorierna diskuteras begreppet delaktighet och Sacco hävdar att ett samhälle med stort kulturellt deltagande även har en hög innovationskapacitet. Där räknar han in kulturella aktiviteter så som att delta i studiecirklar eller helt enkelt måla akvarell på kammaren. Han har helt enkelt lagt två tabeller bredvid varandra. En som visar hur stor del av befolkning som deltar kulturellt och en som visar på landets innovationskapacitet. Resultatet blir att det förefaller finnas sammanhang mellan påhittighet, innovationsförmåga och föreningsliv. På båda dessa listor/tabeller ligger Sverige högt i topp, förklarar David. Sacco har teorier om kulturekonomisk och konstfinansieringshistoria i tre kapitel. Jag har sysslat mycket med kulturpolitik och för mig var detta en aha-upplevelse, säger vår föreläsare. David Karlsson rundar av sitt föredrag genom att berätta om platser som gått igenom omfattande kulturella utvecklingsprocesser. Han nämner Valencia, Linz, Vancouver och Venetoregionen. Han avslutar med följande: Fotograf: Malin Robertson-Harén Tänk om det visar sig att det inte är kring avenyn som den potentiella utvecklingen finns, utan i Bengtsfors eller Fengersfors. Ett seminarium anordnat av Fyrbodals kommunalförbund. Dokumentation: Åsa Johansson, Fyrbodals kommunalförbund Beredningen Kultur

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET?

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? Institutionen för kulturgeografi Agnes Ericsson 8806214006 SGEL36 VT14 MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? En litteraturstudie om bilfri planeringsteori baserad på

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011. Centrala Älvstaden

Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011. Centrala Älvstaden Sammanställning av fyra tematiska workshops - våren 2011 Centrala Älvstaden Projekt Centrala Älvstaden är ansvarig för denna publikation. Text: Dragan Mitec och Karin Aase Bilder: Centrala Älvstaden, Göteborgs

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november.

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Deltagare Anja Wändal Lisa Gottfridsson Lottie Rääf Tina Nilsson

Läs mer

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Arrangerad av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium Centrum för stadens utemiljö, vid Sveriges

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt.

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer?

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Dokumentation KONFERENS 8 MAJ 2014, NALEN, STOCKHOLM FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Illustration: Tobias Starck, Gatukontoret, Malmö stad Anteckningarna från konferensen är

Läs mer

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling 2012 Lunds Universitet Daniel Andersen, Johanna Hjerpe, Filip Jönsson, Ellen Lindblad, Lotta Nilbecker, Frida Simonson & Jonathan Weck Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

Mot ett befolkat Brunkebergstorg

Mot ett befolkat Brunkebergstorg EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, GRUNDNIVÅ STOCKHOLM 2014 Mot ett befolkat Brunkebergstorg RUSTAN BLOMQVIST SoM EX KAND 2014-04 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0

Strategi Karlskrona karlskrona strategi gehl architects s 0 Strategi Karlskrona karlskrona strategi GEHL ARCHITECTS S 0 B E S T Ä L L A R E Karlskrona Kommun Östra Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona www.karlskrona.se Projektgrupp: Claes-Åke Kindlund Hans Juhlin Malin

Läs mer