Årsredovisning2011 för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning2011 för räkenskapsåret 1 januari - 31 december"

Transkript

1 Årsredovisning2011 för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Programpunkter Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Underskrifter 15 Revisionsberättelse 16 Styrelse 17 Anteckningar 18 Huvudpartner 19

3 Förvaltningsberättelse Vision Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. Allmänt om verksamheten Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är en ideell organisation som bildades redan Föreningens moderorganisation är Sveriges Marknadsförbund. Föreningens syfte är att eftersträva ett förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som konsumenternas organisationer, och främja sådan verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter för framgång. Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på Marknadsföringens skilda områden, och bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte. Aktiviteter Marknadsföreningen är den ledande mötesarenan för näringslivet i nordvästra Skåne. Den sista december uppgick medlemsantalet till 1617 personer. Föreningen ökade medlemsantalet för sjunde året i rad, ökningen under 2011 uppgick till se procent (89 personer). Marknadsföreningens aktiviteter ska vara inspirerande och engagera besökaren. När människor möts skapas förutsättningar för att nya konstellationer bildas och nya idéer uppstår. Nytänkande och färgstarka entreprenörer bidrar till en positiv utveckling i regionen, något som Marknadsföreningen kraftfullt vill stödja. Den största mötesarenan i verksamheten är Frukostklubben. Under året har Frukostklubben på Dunkers Kulturhus haft över 8500 besök. Det ger ett snitt på 295 personer per tillfälle, vilket är en ökning jämfört med året innan (+ 6 personer i genomsnitt per möte). Även detta år har Frukostklubben genomförts på ytterligare tre arenor i regionen. Frukostklubben på Lindab Arena och Landskrona Teater har båda arrangerats en onsdag i månaden. I samarbete med Navet arrangerades Frukostklubben under Båstadtennisen en gång under damveckan och en gång under herrveckan, vilka lockade fullt hus med cirka 200 personer per gång. Medlemstidningen MiHngel har utkommit fyra gånger under året med en upplaga på eemplar. Tidningen är ett forum för att skapa debatt, engagera och informera. I varje nummer presenteras det aktuella temat och dess föreläsare på Frukostklubben. Under 2011 har föreningen ökat bemanningen med en halvtidstjänst. Föreningen har haft en heltidsanställd projektledare samt en halvtidsanställd projektassistent. I samband med större aktiviteter, som GuldkärnanGalan, köps även tjänster in. Sommarfesten arrangerades för andra gången i trädgården vid Konsul Perssons Villa, i studentmun kallad Villan, som bemannades av studentföreningen Stampus. Denna regniga afton hade 217 deltagare tagit sig till AfterBeach-festen. I det stora festtältet bjöds det på musikquiz och sommarbuffé. Coverbandet Bröderna Handsome fick hela tältet att gunga och många förvånade miner syntes när Arvingarna gjorde ett gästspel med två låter. Bouleturneringen, MiH Boule, arrangerades i augusti på Gröningen i Helsingborg. Tävlingen lockade 64 lag med tre deltagare i varje. Efter övertygande spel vann Manpower årets turnering och får därmed ha vandringspokalen fram till 2012 då nästa vinnare utses. GuldkärnanGalan arrangerades även detta år på Sundspärlan i Helsingborg och gästades av 451 besökare. Tillsammans med prisutdelning av Guldkärnan toppades galan av underhållning av musikalartisten Niklas Andersson, operasångerskan Susanna Evans Andersson och jonglören Patrick Elmnert. Menyn var komponerad av lokala råvaror av Helsingborgsrestaurangen Bara Vara. Hela evenemanget fördes framåt av kvällens konferencier Ulrica Bengtsson. Guldkärnan 2011 utformades av skulptören Jonas Högström från Höganäs och tilldelades: Årets Marknadsförare Helsingborgs IF Årets Designer Gert Hanner Årets Personlighet Bodil Mårtensson Årets Evenemang OV Beachhandboll Även detta år arrangerade föreningen ett antal halvdagsseminarier. För tredje året hölls seminariet New Generation Marketing, detta år på temat Människor, maskiner och megastjärnor. Tillsammans med NE och Dunkers Kulturhus genomfördes en halvdag i kunskapens tecken när Kunskapens Dag arrangerades. Nytt för i år är att föreningen har arrangerat lunchseminarier, ett på temat It s not a recession it s the end of growth, med Paul Gilding, fd vd för Greenpeace, och ett på temat Med uppdrag att väa med Anders Dahlvig, tidigare koncernchef för IKEA. För att hälsa nya medlemmar välkomna arrangerades två luncher. Här fick nya medlemmar mingla med varandra och lyssna till representanter från styrelsen och kansliet som informerade kort om föreningens aktiviteter och möjligheter. MiH Future är den del av Marknadsföreningen som vänder sig till studenter och medlemmar under 35 år. Förutom alla de aktiviteter som föreningen erbjuder arrangeras även speciella aktiviteter inom MiH Future. En kraftfull satsning har gjorts för att kunna erbjuda studenter vid Campus Helsingborg en mentor från näringslivet. Årets upplaga av MiH Future Mentor har haft 72 mentor- och adeptpar. Under året har MiH Future utökat sin verksamhet med lunchföreläsningar på SHIP varje onsdag. Antalet engagerade medlemmar i MiH Future uppgår till 339, varav 185 är heltidsstuderande. Marknadsföreningen delade ut stipendium till två uppsatser vid Campus Helsingborg som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring. Bästa uppsats vid Institutionen för kommunikation och medier tilldelades Anna Jörback och Linda Vrbanac för uppsatsen Kriskommunikation och sociala medier ur ett relationsskapande perspektiv. Bästa uppsats vid Institutionen för service management tilldelades Maria Ekelund, Emma Jungmark och Marielle Karlberg för uppsatsen 90 kilometer varumärkesutvidgning. Vidare vill Marknadsföreningen bidra till Campus Helsingborgs tillvät. Fler studenter och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer liksom en ökad samverkan med näringslivet är strategiskt viktigt för vår region. Årsmötet ägde rum på The Tivoli i Helsingborg den 17 februari, med 122 närvarande medlemmar. Vid ett etrainsatt årsmöte den 23 september fyllnadsvaldes två styrelseledamöter. Medlemmar och medlemskommunikation Medlemsantalet har under året ökat med 89 medlemmar (418 nya medlemmar har tillkommit och 329 har flyttat eller gått ur föreningen) och uppgick den sista december till Av dessa medlemmar återfinns 339 i MiH Future (varav 185 är heltidsstuderande på högskola),vår satsning på yngre medlemmar och studenter. Frukostklubben på Dunkers Kulturhus lockade i snitt 295 besökare per tillfälle. Luciaavslutningen i Mariakyrkan besöktes av 571 personer, vilket är årets toppnoterade besöksantal. Sammanlagt har Frukostklubben på Dunkers Kulturhus haft över besök. Totalt har alla aktiviteter lockat över besök. Medlemsavgiften har under året varit 900 kr inklusive moms. Medlemskommunikationen sker i huvudsak via hemsida och e-post. Varje månad registreras i genomsnitt besök på hemsidan. Den egna tidningen MiHngel har utkommit med fyra nummer. Via kontinuerlig kontakt med medlemmarna fångas deras synpunkter upp. Under året lanserade föreningen en helt ny hemsida och bytte till ett nytt administrationssystem, som båda producerats av Bombsquad. Den nya hemsidan är tydligare, har större möjlighet för interaktion och är lätthanterlig för medlemmarna. Hemsidans administrationssystem är användarvänligt och stödjer medlemshantering och fakturering. I samband med lanseringen av den nya hemsidan uppdaterades även föreningens logotype. Föreningen har en facebooksida med 916 gilla-markeringar, och en Youtube-kanal där filmklipp från de olika föredragen läggs upp. I januari och februari visades reklamfilm för Marknadsföreningens kommande program på TV4. Statistik Diff i % Antal medlemmar 31 december % Antal möten % Genomsnittligt antal besökare på Frukostklubben på Dunkers % Totalt antal besökare på Frukostklubben* % Flest antal besökare vid ett tillfälle** % Antal besökare på GuldkärnanGalan % Antal besök på hemsidan*** % * Samtliga aktiviteter under året. **Luciafirande i Mariakyrkan. *** I samband med byte av adminsystem mäter vi sedan april 2011 via Google analytics. Ekonomi En målmedveten satsning, ett starkt stöd från näringslivet i Helsingborgsregionen samt ett stort medlemsantal gör att Marknadsföreningen har en stabil ekonomi. En god ekonomi gör att föreningen kan fortsätta att satsa på kvalitativa evenemang för våra medlemmar. Årets resultat uppgår till kronor efter skatt. Kirsten Persson har skött den ekonomiska redovisningen. Årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor, behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 4 5

4 Programpunkter under 2011 Maj Tema Branding Partnerlunch 5/5: Med Campus Helsingborgs nya rektor Jesper Falkheimer, 49 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 6/5: Forskningsanläggningar, med Allan Larsson och Mats Paulsson, 237 deltagare. (I samband med Företagardagarna i Lindab Arena). Halvdagsseminarium 12/5: Kunskapens dag, ett samarrangemang med NE och Dunkers Kulturhus, 126 deltagare. Frukostklubben 13/5: Branding ur ett krisperspektiv, med Jeanette Fors-Andrée, forskare vid Uppsala universitet, 234 deltagare. Frukostklubben 20/5: Konsumtionssamhällets 11 megatrender, med Sofia Ulver-Sneistrup, PhD och konsumtionsforskare på EH vid Lunds Universitet, 340 deltagare. Sommarfest 27/5: Tema After Beach-party i trädgården utanför Villan, 217 deltagare. Januari/februari Tema Etremt Frukostklubben 21/1: Etreme Morning Live! Talkshow med Christian von Koenigsegg, entreprenör, Annelie Pompe, fridykerska, Malin Nilsson, dramatisk sopran och Camilla Lindell, triatleth, 320 deltagare. Frukostklubben 28/1: Mänsklighet bland etremister, med fd ärkebiskop KG Hammar, 347 deltagare. Frukostklubben 4/2: Per Cromwell och Gudrun Hauksdottir från Studio Total om Etrem PR, 321 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 9/2: fd proffsboaren och kulturskribenten Åsa Sandell om Etrema mål, 153 deltagare. Frukostklubben 11/2: Henrik Bunge, VD för Adidas Group om att skida till Nordpolen, 327 deltagare. Årsmöte & Afterwork 17/2 på The Tivoli, 122 deltagare. Frukostklubben 18/2: Future Frukostklubb om Framtidens Entreprenörskap med den unga entreprenören Andreas Wilhelmsson, VD Davelo, 257 deltagare. Mars Tema Dejting Frukostklubben 4/3: Passion för dansk-svenska relationer med Anders Olshov, VD på Öresundsinstituttet, 305 deltagare. Frukostklubben 11/3: Som att gå på krogen, med Mikael Josander, VD för Mötesplatsen.se, 330 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 16/3: Gamla öron möter nya ljud, med Jonas Christensson, konceptutvecklare på Ecophon, 85 deltagare. Frukostklubben 18/3: Möten med luft under vingarna, med flygvärdinnan Anette Jernström, 318 deltagare. Frukostklubben 25/3: Bygga företag genom nätverk, med Mia Collin och Linda Moberg från Business in Heart, 304 deltagare. Frukostklubben på Landskrona Teater 30/3: Havre i ryggen, med Oatlys VD Jan Johansson, 72 deltagare. April Tema At Your Service Frukostklubben 1/4: Plåtlådor och Gamla tanter, med Jan Gunnarsson från Värdskapet, 285 deltagare. Frukostklubben 8/4: Mystery Shopping, med Veronica Boberg Karlsson från branschorganisationen för Mystery Shoppers, 310 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 13/4: Mötesplaster med service i fokus, med Bosse Nilsson från Lilla Båstad, 125 deltagare. Frukostklubben 15/4: Auditions vid rekrytering, med Ulrika Rosén, HR-chef på Clarion Hotels, 230 deltagare. Frukostklubben 29/4: Samverkan vid event, med Leif Nilsson, fd VD för Göteborg & CO, 257 deltagare. Halvdagsseminarium 29/4: New Generation Marketing, med Anna Caracolias, Kristina Aleandersson, Katarina Graffman och Isabella Blondinbella Löwengrip, med Joakim Jardenberg som moderator, 156 deltagare. Juli Båstadtennisen Frukostklubben 6/7: Skräddarsytt på nätet, med Jan Höjman, VD och delägare i Tailor Store Sweden, 209 deltagare Frukostklubben 11/7: Turism på eport, med Pia Jönsson- Rajgård, VD för Tourism in Skåne AB, 202 deltagare. 6 7

5 Augusti/september Tema Superkoll på sport MiH Boule19/8: Bouleturnering på Gröningen, 192 deltagare (64 lag). Frukostklubben 26/8: Resan mot OS-guld, med kanotisten Susanne Gunnarsson, 311 deltagare. Frukostklubben på Landskrona Teater 31/8: Företagare och professionell kampsportare, med Mats Nilsson, MMAproffs, 56 deltagare. Frukostklubben 3/9: Träning mellan två andetag, med fridykerskan och bergsklättraren Annelie Pompe, 296 deltagare. AfternoonTea 7/9: Kalle Blohm, marknadschef på Media- Analys om Internetmarknadsföring, 34 deltagare. Frukostklubben 9/9: The Hour of Power med idrottsfysiolog Ronny Kvist, 326 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 14/9: I radiosportens tjänst, med sportjournalist Gunnar Brink, 71 deltagare. Frukostklubben 16/9: Från spelare till ledare, med Rögles tränare Roger Hansson, 238 deltagare. Frukostklubben 23/9: Supporterkulturens kraft, diskussion med polisen, supportrar och Helsingborgs IF, 226 deltagare. Etrainsatt årsmöte 23/9: Fyllnadsval av två ledamöter till styrelsen, 20 deltagare. Oktober Tema Global Ekonomi Frukostklubben på Landskrona Teater 28/9: Inte en förstorad hushållskassa, med Troed Troedsson, 59 deltagare. Frukostklubben 7/10: Finansmarknaden i fokus, med Jens Henriksson, VD för Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, 304 deltagare. Frukostklubben 13/10: Placeringsstrategi, med Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SEB, 333 deltagare. GuldkärnanGalan 13/10: På Sundspärlan, 451 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 19/10: Lokal affär har blivit global, med Lennart Andersson, VD för TNM, 60 deltagare. Frukostklubben 21/10: Womens Role, med Jaleh Taheri, grundare av Women for Sustainable Growth, 184 deltagare. Frukostklubben 28/10: Den nygamla supermakten, med Klas Eklund, 340 deltagare. Lunchseminarium 23/9: Not a Recession it is the end November/december Tema Asskön Kulturkrock of growth, med Paul Gilding, tidigare vd för Greenpeace, 123 deltagare. Välkomstlunch för nya medlemmar 10/11: 33 deltagare. Frukostklubben 30/9: Future Frukostklubb, Ett nytt sätt att Frukostklubben 11/11: Själen och pengarna, med Dieter tänka, med Filip Ljungberg från Air Wipp, 297 deltagare. Hoffman, teologie doktor, 291 deltagare. Frukostklubben på Lindab Arena 16/11: Från prins till kung, med Dani Evanoff, grundare av Godisprinsen, 68 deltagare. Välkomstlunch för nya medlemmar 17/11: 28 deltagare. Frukostklubben 18/11: Resa mellan berg och dal, med Behrang Miri, artist och debattör, 176 deltagare. Frukostklubben 25/11: Stilkrockar och modemissar, med stilepert Katarina Althin, 315 deltagare. Lunchseminarium 25/11: Med uppdrag att väa, med Anders Dahlvig, fd koncernchef på IKEA, 139 deltagare. Frukostklubben på Landskrona Teater 30/11: Yalla för alla, med Christina Merker Siesjö, grundare av projektet Yalla Trappan, 36 deltagare. Frukostklubben 2/12: Vad är en människa? Med Gunnar Bergdahl, kulturchef på HD, 153 deltagare. Luciamorgon 9/12: i Mariakyrkan, 571 deltagare. Partnerlunch 14/12: 81 deltagare. 8 9

6 Resultaträkning Balansräkning Belopp i kr Not Belopp i kr Not Medlemsavgifter inkl Frukostmöte Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga eterna kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Styrelsens kostnader Rörelseresultat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skatt på årets resultat Årets resultat EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Not 1 Intäkternas fördelning Belopp i kr Intäkter per väsentligt intäktsslag Ställda säkerheter Övriga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Programpunktintäkter MiH Future Temapartners Serviceavgift Medlemsavgift Summa Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. MiHngel Guldkärnan Galan Huvudpartners Summa Not Medelantalet anställda 2 1 Varav män 0% 0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av förenings pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) gruppen styrelse (24) (18) 12 13

8 Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Styrelse vald under Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Inventarier, verktyg och installationer Helsingborg Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Hans Nelson Pia Siljeklint Annika Gigel Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Nyanskaffningar Albert Aleandersson Marie-Louise Berghult Stene Boldt (invald ) Gustaf Drake Tommy Edlund Karin Hofko Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Rana Ibrik Josefin Liljegren Sten-Åke Tjärnlund (invald ) Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Nils Bertil Tranebacke Jonas Wilensjö Karl Josefsson (Futures ordf fr.o.m ) Rikard Thulin Annika Borgelin (avgick ) (avgick ) Personalrelaterade kostnader Periodisering av medlemsavgifter, 2011 Övriga poster Maria Hansson (Futures ordf tom ) Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG AB Anna Lönnberg, KPMG Auktoriserad revisor Anneli Öden Föreningsvald revisor 14 15

9 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, org nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-dovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg den / 2012 Anna Lönnberg Auktoriserad revisor Anneli Öden Föreningsvald revisor Främre raden från vänster: Marie-Louise Berghult, Kirsten Persson (Medarbetare MiH), Minna Torstensson (Medarbetare MiH) Mellersta raden från vänster: Stene Boldt, Sten-Åke Tjärnlund, Hans Nelson, Jonas Wilensjö Bakre raden från vänster: Karl Josefsson, Josefin Liljegren, Karin Hofko, Rana Ibrik, Annika Gigel, Pia Siljeklint, Gustaf Drake, Helene Tigerström (Medarbetare MiH), Nils Bertil Tranebacke Saknas på bilden gör: Tommy Edlund, Albert Aleandersson, Rikard Thulin, Annika Borgelin och Maria Hansson

10 Valberedningen Huvudpartners Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Valberedningens förslag 2012 Ordförande Omval 1 år Nyval 1 år Stene Boldt Avgående ledamöter Hans Nelson Sten-Åke Tjärnlund Albert Aleandersson Ledamöter Marie-Louise Berghult Gustaf Drake Tommy Edlund Annika Gigel Karin Hofko Rana Ibrik Josefin Liljegren Pia Siljeklint Nils Bertil Tranebacke Jonas Wilensjö MiH Futures ordförande (idag Karl Josefsson) Ulf Cato Caroline Garpvall Tommy Håkansson Revisorer: KPMG, Etern Revisor Anneli Öden, Föreningsvald revisor VETTIGA PRISER - SMARTA RESENÄRER 18 19

11 Kontaktinformation Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, Bo 1336, Helsingborg eller telefon Organisationsnummer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Marknadsföreningen Helsingborgsregionen. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Marknadsföreningen Helsingborgsregionen. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Marknadsföreningen Helsingborgsregionen 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Programpunkter 2012 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559. får härmed avge.

Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559. får härmed avge. Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004 1 Årsmöte

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer