PROTOKOLL 1 (46)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (46) 2010-03-10"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Beslutande Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Margareta Lundgren (S) Robert Ignberg (S) Leif Holmkvist (C) Jan-Erik Engman (MP) Catarina Lundberg (FP) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Lillian Carlstén (S) Henry Andersson (M) Fredrik Barrljung (S) Erik Lundgren (FP) Tjänstemän Helena Markgren förvaltningschef Fredrik Nilsson avdchef lokalförsörjning Helena Bäckström avdchef internservice 53 Anders Ideskog kvalitetsutvecklare Peter Lundmark avdchef måltid JusterareJan-Erik Ershag Paragrafer Tid och plats Underskrifter.., ordförande Stefan Bergman, sekreterare Hallgerd Pettersson.., protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret Underskrift. Hallgerd Pettersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 15 Dnr Frågor till ungdomsfullmäktige Vid 2010 års ungdomsfullmäktige erbjuds varje nämnd att ställa frågor till deltagarna som kommer att besvaras med hjälp av mentometerknappar. Föreslagna frågor är 1: Har ni upplevt en förbättring av kvalitén på skolmaten under år 2009? Svarsalternativ: Ja Nej 2: Vilket rum tycker ni att det är viktigast att hålla hela och rena på er skola? Svarsalternativ: Klassrum! Entréer! Uppehållsrum! Toaletter! Fråga nummer två är likadan som den som fastighetsnämnden ställde till ungdomsfullmäktige 2008, men svarsalternativet grupprum har ersatts med entréer. 1. fastighetsnämnden ställer föreslagna frågor med svarsalternativ till ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 16 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående toaletterna på Furuskolan erna vill att toaletterna ska fräschas upp samt att sitsar och toaborstar byts. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Furuskolan är i dåligt skick. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över toaletter. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Toaborstar byts när städpersonalen bedömer att de inte är funktionella längre. Upplever man att borstarna är ofräscha så ta kontakt med städpersonalen på skolan. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 17 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående utemiljön på Ersmarskskolan erna vill att ängen nedanför skolan planas ut och att det blir en del av skolgården samt att en del av ängen asfalteras för bandy och basket. Fastighetskontorets svar: Om barn- och grundskolenämnden beslutar att förskolorna Snäckan och Inkastet kommer att flytta in på skolan så måste utemiljön ses över för både förskolorna och skolan. Vad som i detalj ska göras som t ex asfaltera ängen, görs i samråd med skol- och kulturkontoret. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Fastighetsnämnd

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 18 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Furuskolan erna vill att de ska få mer pengar till värme inomhus. Fastighetskontorets svar: Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Furuskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över fönster. Ett byte av fönster gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 19 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående skolgården på Furuskolan erna vill att de lekredskap som är trasiga ersätts med nya samt det köps in nya saker som t.ex. en kompisgunga. Fastighetskontorets svar: I fastighetskontorets underhållsplan för 2010 finns det avsatt kronor för lekplatsåtgärder gäller hela kommunen. De fel som är akuta kommer att åtgärdas under året. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och samtidigt se över vad gäller att köpa in nya saker och förändra lekplatsen. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 20 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående nödutgångar på Bolidenskolan erna vill att nödutgångsskyltar omgående sätts upp i omklädningsrum och duschrum på Bolidenskolan. Fastighetskontorets svar: Nödutgångsskyltar är numera uppsatta i omklädningsrum. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 21 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående renovering av toaletterna på Brännanskolan erna vill att man budget planerar för renovering av toaletterna på Brännanskolan. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Brännanskolan är i dåligt skick. Underhåll av toaletterna kommer att prioriteras i 2011:års underhållsplan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 22 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående reglerbar temperatur i duscharna på Brännanskolan erna vill att man skall kunna ändra temperaturen i duscharna på gymnastiken och föreslår därför att blandarna byts. Fastighetskontorets svar: På Brännanskolan finns det en central blandare för duscharna. Fastighetskontoret hade det som standardutförande under ett antal år. Numera när duschar renoveras så byts de centrala blandarna ut till blandare på respektive dusch. I dagsläget är det inte aktuellt att renovera duscharna på Brännanskolan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion från ungdomsfullmäktige angående gymnastiken på Byskeskolan erna föreslår gymnastikgolvet och omklädningsrum renoveras samt att gymnastikhallen byggs ut. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret håller med motionären om att golvet i gymnastiken är i dåligt skick och kommer att prioritera det i 2011:års underhållsplan. Däremot bedöms omklädningsrummen vara i betydligt bättre skick och åtgärder i omklädningen kommer först i fråga om några år. Det är fritidsnämnden som hyr gymnastikhallen och de har inte föreslagit någon utbyggnad av hallen de närmaste åren. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående ventilationen på Byskeskolan en föreslår att det ska göras en total översyn av ventilationen i klassrummen på Byskeskolan Fastighetskontorets svar: Det genomförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Utöver det så genomför fastighetskontoret återkommande tillsyn och skötsel av ventilationen. Fastighetskontorets personal har inte fått någon felanmälan om tjutande ventilation och dessutom har ventilationen undersökts under vecka 7. Uppstår det att ventilationen tjuter så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Byskeskolan erna vill att temperaturen höjs på Byskeskolan. Fastighetskontorets svar: Fönsterbyten är påbörjade på skolan och det gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag från fönster. Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Byskeskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmälan görs till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Pålägg på brödet erna på Brännanskolan tycker att det ska serveras pålägg till brödet. Serverar måltidsavdelningen pålägg till alla elever som äter lunch varje dag på grundskolan kostar det cirka kr per dag, och kr per år. Att servera pålägg varje dag innebär att måltidsavdelningen får mindre pengar till andra livsmedel. På måltidsavdelningens träffar om matsedel har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa pengar på diskuterats. De svar måltidsavdelningen fått från eleverna är att dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpannkaka och hamburgare ska prioriteras. Ni är naturligtvis välkomna att delta i måltidsavdelningens träffar om matsedeln. Uppmana motionärerna på Brännanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Servering av fil till årskurs 6 erna på Brännanskolan anser att fil ska serveras som alternativ till alla i åk 6. Enligt barn- och grundskolenämndens beslut ska fil som alternativ erbjudas till åk 7-9. Eftersom antalet 6-9 ökar bör även fil erbjudas de åk 6 som ingår i 6-9. Detta är beslutat i Barn- och grundskolenämnden Anse motionen besvarad enlig ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Örjansskolan tycker det ska serveras bättre mat i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Fasighetsnämndens beslut Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Laga maten på Örjansskolan erna föreslår att maten skall tillagas i Örjansskolans kök. Om maten ska tillagas på varje skola kräver det att många kök byggs om. Vid en jämförelse som gjordes år 2006 kostade skolmaten på tillagningskök 2,36 kr mer/portion. Det beror främst på att det behövs mera personal på ett tillagningskök än ett kök som får kyld mat från Jörnköket. Jörnköket lagade portioner till grundskolan. Vill man att maten ska lagas på varje skola behövs pengar till både ombyggnad och mer personal. Motionen avslås på grund av att det saknas ekonomiska förutsättningar för att bygga om köket. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Sluta blanda ihop maträtter t.ex. fisklasagne en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är. Måltidsavdelningen byter gärna ut fisklasagne mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Oftare pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Örjansskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre julbord erna på Örjansskolan tycker att det ska serveras bättre julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut ska tas om julbord kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att: I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta rycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker.detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Färre grytor på skolmatsedeln en tycker att det serveras gryta för ofta i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Byskeskolan att vara med i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Alla ska få mellanmål och frukost en anser att alla högstadieelever är hungriga på förmiddagen och eftermiddagen, inte bara de som är borta hemifrån mer än 8 timmar och 15 minuter. en föreslår därför att alla högstadieelever ska få frukost och mellanmål. År 2008 serveras det ca mellanmål (ca 120/dag) på högstadiet på grund av att elever har längre skoldag än 8 timmar och 15 minuter. Ska alla elever på högstadiet få mellanmål innebär det att vi ska servera ytterligare cirka mellanmål samt frukostar varje år. Ett mellanmål/frukost bestående av mjukt/hårt bröd, smörgåsmargarin, pålägg och ett glas mjölk kostar ca 5,20 kr och det skulle kosta kr/år. På grund av kostnaderna avslå motionärernas förslag om mellanmål och frukost till alla högstadieelever. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja av en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är, samt att det ska finnas flera maträtter att välja på. Måltidsavdelningen diskuterar gärna olika namn på maträtter. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka namn som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Uppmana motionären på Byskeskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Brickor i skolrestaurangen en vill ha brickor i skolrestaurangen. Uppföljning av frågan på elevrådsmöten har visat att de flesta är nöjda med att vara utan brickor. Fördelar med att brickorna plockats bort är framför allt av miljöskäl. Vi spar både på varmvatten och diskmedel då brickorna inte behöver diskas. Det blir också mindre buller i matsalen eftersom att diskmaskinen inte behöver användas lika mycket. Den minskade disken frigör också tid för kökspersonalen som kan torka borden oftare i matsalen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Undermålig skolmat erna vill välja vilka rätter som ska finnas på matsedeln. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor, wok och korv mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kaplanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Motion från ungdomsfullmäktige

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mycket grytor och konstiga maträtter en på Furuskolan tycker att det serveras mycket grytor och konstiga maträtter, samt konstiga sallader. Vilken mat, sallad man tycker är konstig och vad man kallar vanlig varierar mellan olika elever och olika skolor. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna på Furuskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att servera mjukt bröd kostar ca kr/servering. På våra träffar om matsedeln har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa på diskuterats. De svar vi fått innebär att man vill att vi använder pengarna till dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpanka och hamburgare. Vi hoppas att elevrådet från din skola kommer att delta i måltidsavdelningens årliga träff om mat och matsedel. Om flera delar din åsikt kan vi kanske servera bröd oftare.varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av smörförpackning man ska ha. Därför tycker jag att ni ska prata med personalen i skolrestaurangen. Uppmana motionärerna på Furuskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pengar till skolmat en föreslår att kommunen avsätter mer pengar för att göra skolmaten god och varierad. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja på erna föreslår fler maträtter att välja på. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter, fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag, krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Kanalskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kanalskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Två olika maträtter en föreslår två olika maträtter. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna på Norrhammarskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Norrhammarskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Grönsaksbuffè en på Norrhammarskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallads man ska ha. Nytt för år, 2010 är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Salladsbuffé en på Balderskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallad man ska ha. Nytt för år 2010, är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre tillagning av fisk erna vill att fisken ska tillagas bättre.. Att rå fisk serveras är helt oacceptabelt och ska inte hända. Mat ska vara varm och tillräckligt tillagad. Lagen säger att maten som serveras ska vara minst 60 C. Fisken tillagas på din skolrestaurang och ska ha nått en temperatur på minst 72 C innan tillagningen avbryts. Säg gärna till i er skolrestaurang när maten inte uppfyller era förväntningar så kan personalen i skolrestaurangen göra något åt det. Vi kommer naturligtvis att vidarebefordra era synpunkter till köket men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Mat som serveras i skolrestaurangerna ska hålla en temperatur på minst +60 C. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Äppeldricka till lunchen en vill att det serveras äppeldricka till lunchen.. I måltidsavdelningens uppdrag ingår att erbjuda måltider som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Frukost, lunch och mellanmål är i dag näringsberäknade och följer rekommendationerna. I våra skolrestauranger erbjuds vatten eller mjölk i grundskolan som måltidsdryck Till de elever som är laktosintoleranta finns laktosfri mjölk som alternativ. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Dessert på fredagar erna på Bureskolan tycker att det ska serveras dessert på fredagar. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna efterrätter. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Anderstorpsskolan tycker det ska serveras färre grytor och bättre kvalité. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi tillsammans diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att riset inte är mjukt och att lasagnen är hård på ytan är synpunkter som vi kommer att vidarebefordra till köket, men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Uppmana motionärerna på Anderstorpsskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Julbord med julmust erna på Alhemsskolan tycker att det ska serveras julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut om julbord ska tas kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Uppfyller Skellefteå Kommun nationella målet om inköp av ekologiska varor erna föreslår att Skellefteå Kommun följer regeringens mål om inköp av ekologiska varor i kommun och landsting. Från kommunfullmäktige finns i Skellefteå kommun ett beslut om att 10 % av de livsmedel vi köper ska vara ekologiska innan Det nationella målet ligger på 25%. Inköpskontoret gjorde tillsammans med Måltidsavdelningen en livsmedelsupphandling 2007 där ambitionen var att övergå till ekologisk mjölk för att uppfylla kommunens mål om andel ekologiska livsmedel. Vid ingången av det nya anbudet fanns inte längre det politiska intresset för ekologisk mjölk varför Måltidsavdelningen idag enbart serverar konventionell mjölk i stället för ekologisk. Kostnaden för att övergå till ekologisk mjölk var 2008 ca kr/år. Utifrån nytt avtal undersöka möjligheten att kunna servera t.ex. ekologisk mjölk i skolrestaurangerna från och med höstterminen Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan 2010 En internkontrollplan för 2010 har tagits fram inom fastighetskontoret. Denna skall följas upp och resultatet rapporteras till nämnden i oktober Godkänna föreslagen internkontrollplan, daterad Godkänna att redovisningen av genomförandet av internkontrollplanen sker vid nämndssammanträdet i oktober Bilaga: Internkontrollplan 2010, daterad Fastighetskontoret

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Åtgärder revisionsrapport 2009 Kommunrevisionen bjöd den 11 november 2009 in nämndsrepresentanter samt tjänstemän för en överläggning med kommunrevisionen. Överläggningen hade sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunrevisionen informerade även om den pågående granskningen som gjordes inom nämndens ansvarsområden Den 10 februari 2010 delgavs revisorernas rapport Årlig granskning av ansvarsutövande 2010 (daterad ), där underlag redovisades för gjorda bedömningar och föreslagna utvecklingsområden. Revisionens bedömning är att fastighetsnämndens ledning och styrning är tillfredsställande och har utvecklats sedan föregående år. Vidare bedömer man att nämndens uppföljning och rapportering är tillfredsställande. Nämnden bedöms i tillräcklig omfattning vidta aktiva åtgärder till följd av mottagen rapportering. Däremot bedöms nämnden inte fullt ut ha vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorernas föregående granskning. För fortsatt utveckling av ansvarsutövande föreslås därför nämnden att: Fortsatt utveckla resultatmål, i synnerhet mål som uttrycker verksamhetens effektivitet och produktivitet. Utveckla sin styrning av investeringsverksamheten. Utifrån detta har nämnden sammanställt en handlings- och åtgärdsplan 1. Godkänna framtagen handlings- och åtgärdsplan. 2. Återkoppling skall ske i delårsrapporter/bokslut samt kommande budgetprocesser. Kommunstyrelsen

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Prissättning av säkerhetstjänster och passerkort för externa hyresgäster och kunder Internserviceavdelningen inom fastighetskontoret ansvarar i dagsläget för leverans av passerkort eller ID-kort till externa hyresgäster och kunder. Priser för debitering av tjänst och material har varit föremål för översyn, och ett prisförslag har arbetats fram i samråd med lokalförsörjningsavdelningen. Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetstjänster har medfört att kommunalt ägda fastigheter utrustas med kortläsare eller annan teknik som medför att leverans av ovanstående tjänster tillkommit och förväntas bestå, varvid extern prissättning måste beslutas. Föreslå kommunfullmäktige att leveranser ska genomföras och finansieras enligt föreslagen prislista. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Försäljning alterna Försäljning alternativt rivning av f.d. tandläkaren i Bureå (Bureå 2:102) Fastighetskontoret har föreslagit försäljning, alternativt rivning av fd tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2:102. Det beroende på att den inte behövs för kommunal verksamhet. 1. Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetskontoret i uppdrag att sälja f d tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2: Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna försäljningen. 3. Om det inte är möjligt att sälja ges det tillstånd att riva huset. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Utdrag från geografiskt informationssystem, Solen Kommunstyrelsen

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omfördelning av budget En konsult har genomfört besiktning av balkonger och föreslagit åtgärder. Åtgärderna bedöms kosta kronor. I underhållsplan finns det avsatt kronor för senare fördelning. Fastighetskontoret föreslår att det omfördelas kronor från medel för senare fördelning till åtgärder utifrån balkongbesiktningar 1. Omfördela kronor från medel för senare fördelning i underhållsplan till åtgärder utifrån balkongbesiktning. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förvaltare Norr och Söder

43 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Remiss:Ett Skellefteå för alla plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun Styrgruppen för arbetet med det handikappolitiska programmet har utarbetat ett förslag till nytt program. Fastighetskontoret har efter genomgång, endast några smärre förslag till förtydliganden. I övrigt inget att anmärka på det föreslagna programmet. 1. godkänner remissyttrandet. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Styrgruppen för handikappolitiska programmet Ewa Boström

44 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördelning av anslag Investering till styr och regler Förslag till fördelning av anslag till Styr och regler Prioriteringarna ska samtidigt ses som anskaffningsbeslut Åtgärderna ska genomföras och finansieras enligt upprättad plan för 2010 daterad Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Fördelning av anslag 2010, daterad

45 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Informationspunkter Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut avseende leasing av fordon. Anskaffning av 2 st fordon för fastighetsteknikerdistrikt 1. Beställning går till tekniska kontoret på miljöfordon med alkolås. Bilarna leasas av tekniska kontoret. Fredrik Nilsson: Informerar om vattenskadan på Kullens förskola fastighetskontoret gör en bedömning tillsammans med försäkringsbolaget om det är ekonomiskt försvarbart att göra en renovering av förskolan. Snöskottning prioritering av tak som bedöms vara i riskzonen. Anders Ideskog: Informerar om Kunddriven verksamhetsutveckling han visar jämförelsetal på de två kundenkäter som är gjorda och visar på att fastighetskontorets arbete ger resultat. Godkänna informationen

46 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar Delges och läggs till handlingarna Boverket: Om risken för takras Elsäkerhetsverket: Beslut ärendet avslutas Barn- och grundskolenämnden: Årsredovisning barn och grundskolenämnden år 2009 inkl begäran om kompletteringsbudget Delgivningarna läggs till handlingarna

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14

PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Plats och tid E 10 kl 12:30-15:45 Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Margareta Lundgren (S) Robert Ignberg (S) Leif Holmkvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13 Plats och tid Öppenheten, stadshuset, kl.13.15-15.50 Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Margareta

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, Ks au-rummet, Klockan 11.00-16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14

PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14 PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14 Plats och tid Öppenheten kl 13.15-15.00 Beslutande Stefan Bergman ordförande (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Margareta Lundgren (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09

PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09 PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E4. Klockan 11.00-12.00. Tekniska kontoret, Odenrummet. Klockan 13.00-16.00. Beslutande Stefan Bergman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23

PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23 PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Sammanträdesrum Oden, fd tekniska kontoret. Klockan 10.00 15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 13 december 2012, Kl. 08.30-12.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan-Erik Steen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Mat och måltider i förskola och grundskola

Mat och måltider i förskola och grundskola Mat och måltider i förskola och grundskola Mat och måltider är en viktig del i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Maten har stor betydelse för både hälsa och miljö.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kostpolicy på Ängdala Skolor

Kostpolicy på Ängdala Skolor Kostpolicy på Ängdala Skolor Syfte och bakgrund. I en strävan att ge er en insikt i vår verksamhet upprättar vi en kostpolicy. Ett tydligt dokument som man lätt kan följa för att bl.a. säkerställa att

Läs mer

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212

Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 236 Motion om att servera klimatsmart mat. KS 2014-212 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA NÄRING MÅLTIDEN Måltider ska vara näringsriktig sammansatt kost av god kvalitet utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna. En rullande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden i Nybro kommun 2010-03-03, 19. Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan I Säters kommun Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2015-xx-xx,? 1 Innehållsförteckning INLEDNING/BAKGRUND... 2 GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER...

Läs mer

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-21 Plats och tid Sessionssal 2, klockan 15.00 17.15 Beslutande Lena Näslund, ordförande Gert-Åke Nilsson Aina Andersson

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer