PROTOKOLL 1 (46)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (46) 2010-03-10"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Beslutande Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Margareta Lundgren (S) Robert Ignberg (S) Leif Holmkvist (C) Jan-Erik Engman (MP) Catarina Lundberg (FP) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Lillian Carlstén (S) Henry Andersson (M) Fredrik Barrljung (S) Erik Lundgren (FP) Tjänstemän Helena Markgren förvaltningschef Fredrik Nilsson avdchef lokalförsörjning Helena Bäckström avdchef internservice 53 Anders Ideskog kvalitetsutvecklare Peter Lundmark avdchef måltid JusterareJan-Erik Ershag Paragrafer Tid och plats Underskrifter.., ordförande Stefan Bergman, sekreterare Hallgerd Pettersson.., protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret Underskrift. Hallgerd Pettersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 15 Dnr Frågor till ungdomsfullmäktige Vid 2010 års ungdomsfullmäktige erbjuds varje nämnd att ställa frågor till deltagarna som kommer att besvaras med hjälp av mentometerknappar. Föreslagna frågor är 1: Har ni upplevt en förbättring av kvalitén på skolmaten under år 2009? Svarsalternativ: Ja Nej 2: Vilket rum tycker ni att det är viktigast att hålla hela och rena på er skola? Svarsalternativ: Klassrum! Entréer! Uppehållsrum! Toaletter! Fråga nummer två är likadan som den som fastighetsnämnden ställde till ungdomsfullmäktige 2008, men svarsalternativet grupprum har ersatts med entréer. 1. fastighetsnämnden ställer föreslagna frågor med svarsalternativ till ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 16 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående toaletterna på Furuskolan erna vill att toaletterna ska fräschas upp samt att sitsar och toaborstar byts. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Furuskolan är i dåligt skick. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över toaletter. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Toaborstar byts när städpersonalen bedömer att de inte är funktionella längre. Upplever man att borstarna är ofräscha så ta kontakt med städpersonalen på skolan. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 17 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående utemiljön på Ersmarskskolan erna vill att ängen nedanför skolan planas ut och att det blir en del av skolgården samt att en del av ängen asfalteras för bandy och basket. Fastighetskontorets svar: Om barn- och grundskolenämnden beslutar att förskolorna Snäckan och Inkastet kommer att flytta in på skolan så måste utemiljön ses över för både förskolorna och skolan. Vad som i detalj ska göras som t ex asfaltera ängen, görs i samråd med skol- och kulturkontoret. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Fastighetsnämnd

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 18 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Furuskolan erna vill att de ska få mer pengar till värme inomhus. Fastighetskontorets svar: Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Furuskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över fönster. Ett byte av fönster gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 19 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående skolgården på Furuskolan erna vill att de lekredskap som är trasiga ersätts med nya samt det köps in nya saker som t.ex. en kompisgunga. Fastighetskontorets svar: I fastighetskontorets underhållsplan för 2010 finns det avsatt kronor för lekplatsåtgärder gäller hela kommunen. De fel som är akuta kommer att åtgärdas under året. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och samtidigt se över vad gäller att köpa in nya saker och förändra lekplatsen. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 20 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående nödutgångar på Bolidenskolan erna vill att nödutgångsskyltar omgående sätts upp i omklädningsrum och duschrum på Bolidenskolan. Fastighetskontorets svar: Nödutgångsskyltar är numera uppsatta i omklädningsrum. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 21 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående renovering av toaletterna på Brännanskolan erna vill att man budget planerar för renovering av toaletterna på Brännanskolan. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Brännanskolan är i dåligt skick. Underhåll av toaletterna kommer att prioriteras i 2011:års underhållsplan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 22 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående reglerbar temperatur i duscharna på Brännanskolan erna vill att man skall kunna ändra temperaturen i duscharna på gymnastiken och föreslår därför att blandarna byts. Fastighetskontorets svar: På Brännanskolan finns det en central blandare för duscharna. Fastighetskontoret hade det som standardutförande under ett antal år. Numera när duschar renoveras så byts de centrala blandarna ut till blandare på respektive dusch. I dagsläget är det inte aktuellt att renovera duscharna på Brännanskolan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion från ungdomsfullmäktige angående gymnastiken på Byskeskolan erna föreslår gymnastikgolvet och omklädningsrum renoveras samt att gymnastikhallen byggs ut. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret håller med motionären om att golvet i gymnastiken är i dåligt skick och kommer att prioritera det i 2011:års underhållsplan. Däremot bedöms omklädningsrummen vara i betydligt bättre skick och åtgärder i omklädningen kommer först i fråga om några år. Det är fritidsnämnden som hyr gymnastikhallen och de har inte föreslagit någon utbyggnad av hallen de närmaste åren. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående ventilationen på Byskeskolan en föreslår att det ska göras en total översyn av ventilationen i klassrummen på Byskeskolan Fastighetskontorets svar: Det genomförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Utöver det så genomför fastighetskontoret återkommande tillsyn och skötsel av ventilationen. Fastighetskontorets personal har inte fått någon felanmälan om tjutande ventilation och dessutom har ventilationen undersökts under vecka 7. Uppstår det att ventilationen tjuter så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Byskeskolan erna vill att temperaturen höjs på Byskeskolan. Fastighetskontorets svar: Fönsterbyten är påbörjade på skolan och det gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag från fönster. Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Byskeskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmälan görs till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Pålägg på brödet erna på Brännanskolan tycker att det ska serveras pålägg till brödet. Serverar måltidsavdelningen pålägg till alla elever som äter lunch varje dag på grundskolan kostar det cirka kr per dag, och kr per år. Att servera pålägg varje dag innebär att måltidsavdelningen får mindre pengar till andra livsmedel. På måltidsavdelningens träffar om matsedel har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa pengar på diskuterats. De svar måltidsavdelningen fått från eleverna är att dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpannkaka och hamburgare ska prioriteras. Ni är naturligtvis välkomna att delta i måltidsavdelningens träffar om matsedeln. Uppmana motionärerna på Brännanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Servering av fil till årskurs 6 erna på Brännanskolan anser att fil ska serveras som alternativ till alla i åk 6. Enligt barn- och grundskolenämndens beslut ska fil som alternativ erbjudas till åk 7-9. Eftersom antalet 6-9 ökar bör även fil erbjudas de åk 6 som ingår i 6-9. Detta är beslutat i Barn- och grundskolenämnden Anse motionen besvarad enlig ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Örjansskolan tycker det ska serveras bättre mat i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Fasighetsnämndens beslut Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Laga maten på Örjansskolan erna föreslår att maten skall tillagas i Örjansskolans kök. Om maten ska tillagas på varje skola kräver det att många kök byggs om. Vid en jämförelse som gjordes år 2006 kostade skolmaten på tillagningskök 2,36 kr mer/portion. Det beror främst på att det behövs mera personal på ett tillagningskök än ett kök som får kyld mat från Jörnköket. Jörnköket lagade portioner till grundskolan. Vill man att maten ska lagas på varje skola behövs pengar till både ombyggnad och mer personal. Motionen avslås på grund av att det saknas ekonomiska förutsättningar för att bygga om köket. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Sluta blanda ihop maträtter t.ex. fisklasagne en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är. Måltidsavdelningen byter gärna ut fisklasagne mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Oftare pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Örjansskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre julbord erna på Örjansskolan tycker att det ska serveras bättre julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut ska tas om julbord kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att: I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta rycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker.detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Färre grytor på skolmatsedeln en tycker att det serveras gryta för ofta i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Byskeskolan att vara med i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Alla ska få mellanmål och frukost en anser att alla högstadieelever är hungriga på förmiddagen och eftermiddagen, inte bara de som är borta hemifrån mer än 8 timmar och 15 minuter. en föreslår därför att alla högstadieelever ska få frukost och mellanmål. År 2008 serveras det ca mellanmål (ca 120/dag) på högstadiet på grund av att elever har längre skoldag än 8 timmar och 15 minuter. Ska alla elever på högstadiet få mellanmål innebär det att vi ska servera ytterligare cirka mellanmål samt frukostar varje år. Ett mellanmål/frukost bestående av mjukt/hårt bröd, smörgåsmargarin, pålägg och ett glas mjölk kostar ca 5,20 kr och det skulle kosta kr/år. På grund av kostnaderna avslå motionärernas förslag om mellanmål och frukost till alla högstadieelever. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja av en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är, samt att det ska finnas flera maträtter att välja på. Måltidsavdelningen diskuterar gärna olika namn på maträtter. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka namn som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Uppmana motionären på Byskeskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Brickor i skolrestaurangen en vill ha brickor i skolrestaurangen. Uppföljning av frågan på elevrådsmöten har visat att de flesta är nöjda med att vara utan brickor. Fördelar med att brickorna plockats bort är framför allt av miljöskäl. Vi spar både på varmvatten och diskmedel då brickorna inte behöver diskas. Det blir också mindre buller i matsalen eftersom att diskmaskinen inte behöver användas lika mycket. Den minskade disken frigör också tid för kökspersonalen som kan torka borden oftare i matsalen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Undermålig skolmat erna vill välja vilka rätter som ska finnas på matsedeln. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor, wok och korv mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kaplanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Motion från ungdomsfullmäktige

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mycket grytor och konstiga maträtter en på Furuskolan tycker att det serveras mycket grytor och konstiga maträtter, samt konstiga sallader. Vilken mat, sallad man tycker är konstig och vad man kallar vanlig varierar mellan olika elever och olika skolor. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna på Furuskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att servera mjukt bröd kostar ca kr/servering. På våra träffar om matsedeln har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa på diskuterats. De svar vi fått innebär att man vill att vi använder pengarna till dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpanka och hamburgare. Vi hoppas att elevrådet från din skola kommer att delta i måltidsavdelningens årliga träff om mat och matsedel. Om flera delar din åsikt kan vi kanske servera bröd oftare.varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av smörförpackning man ska ha. Därför tycker jag att ni ska prata med personalen i skolrestaurangen. Uppmana motionärerna på Furuskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pengar till skolmat en föreslår att kommunen avsätter mer pengar för att göra skolmaten god och varierad. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja på erna föreslår fler maträtter att välja på. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter, fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag, krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Kanalskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kanalskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Två olika maträtter en föreslår två olika maträtter. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna på Norrhammarskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Norrhammarskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Grönsaksbuffè en på Norrhammarskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallads man ska ha. Nytt för år, 2010 är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Salladsbuffé en på Balderskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallad man ska ha. Nytt för år 2010, är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre tillagning av fisk erna vill att fisken ska tillagas bättre.. Att rå fisk serveras är helt oacceptabelt och ska inte hända. Mat ska vara varm och tillräckligt tillagad. Lagen säger att maten som serveras ska vara minst 60 C. Fisken tillagas på din skolrestaurang och ska ha nått en temperatur på minst 72 C innan tillagningen avbryts. Säg gärna till i er skolrestaurang när maten inte uppfyller era förväntningar så kan personalen i skolrestaurangen göra något åt det. Vi kommer naturligtvis att vidarebefordra era synpunkter till köket men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Mat som serveras i skolrestaurangerna ska hålla en temperatur på minst +60 C. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Äppeldricka till lunchen en vill att det serveras äppeldricka till lunchen.. I måltidsavdelningens uppdrag ingår att erbjuda måltider som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Frukost, lunch och mellanmål är i dag näringsberäknade och följer rekommendationerna. I våra skolrestauranger erbjuds vatten eller mjölk i grundskolan som måltidsdryck Till de elever som är laktosintoleranta finns laktosfri mjölk som alternativ. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Dessert på fredagar erna på Bureskolan tycker att det ska serveras dessert på fredagar. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna efterrätter. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Anderstorpsskolan tycker det ska serveras färre grytor och bättre kvalité. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi tillsammans diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att riset inte är mjukt och att lasagnen är hård på ytan är synpunkter som vi kommer att vidarebefordra till köket, men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Uppmana motionärerna på Anderstorpsskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Julbord med julmust erna på Alhemsskolan tycker att det ska serveras julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut om julbord ska tas kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Uppfyller Skellefteå Kommun nationella målet om inköp av ekologiska varor erna föreslår att Skellefteå Kommun följer regeringens mål om inköp av ekologiska varor i kommun och landsting. Från kommunfullmäktige finns i Skellefteå kommun ett beslut om att 10 % av de livsmedel vi köper ska vara ekologiska innan Det nationella målet ligger på 25%. Inköpskontoret gjorde tillsammans med Måltidsavdelningen en livsmedelsupphandling 2007 där ambitionen var att övergå till ekologisk mjölk för att uppfylla kommunens mål om andel ekologiska livsmedel. Vid ingången av det nya anbudet fanns inte längre det politiska intresset för ekologisk mjölk varför Måltidsavdelningen idag enbart serverar konventionell mjölk i stället för ekologisk. Kostnaden för att övergå till ekologisk mjölk var 2008 ca kr/år. Utifrån nytt avtal undersöka möjligheten att kunna servera t.ex. ekologisk mjölk i skolrestaurangerna från och med höstterminen Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan 2010 En internkontrollplan för 2010 har tagits fram inom fastighetskontoret. Denna skall följas upp och resultatet rapporteras till nämnden i oktober Godkänna föreslagen internkontrollplan, daterad Godkänna att redovisningen av genomförandet av internkontrollplanen sker vid nämndssammanträdet i oktober Bilaga: Internkontrollplan 2010, daterad Fastighetskontoret

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Åtgärder revisionsrapport 2009 Kommunrevisionen bjöd den 11 november 2009 in nämndsrepresentanter samt tjänstemän för en överläggning med kommunrevisionen. Överläggningen hade sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunrevisionen informerade även om den pågående granskningen som gjordes inom nämndens ansvarsområden Den 10 februari 2010 delgavs revisorernas rapport Årlig granskning av ansvarsutövande 2010 (daterad ), där underlag redovisades för gjorda bedömningar och föreslagna utvecklingsområden. Revisionens bedömning är att fastighetsnämndens ledning och styrning är tillfredsställande och har utvecklats sedan föregående år. Vidare bedömer man att nämndens uppföljning och rapportering är tillfredsställande. Nämnden bedöms i tillräcklig omfattning vidta aktiva åtgärder till följd av mottagen rapportering. Däremot bedöms nämnden inte fullt ut ha vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorernas föregående granskning. För fortsatt utveckling av ansvarsutövande föreslås därför nämnden att: Fortsatt utveckla resultatmål, i synnerhet mål som uttrycker verksamhetens effektivitet och produktivitet. Utveckla sin styrning av investeringsverksamheten. Utifrån detta har nämnden sammanställt en handlings- och åtgärdsplan 1. Godkänna framtagen handlings- och åtgärdsplan. 2. Återkoppling skall ske i delårsrapporter/bokslut samt kommande budgetprocesser. Kommunstyrelsen

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Prissättning av säkerhetstjänster och passerkort för externa hyresgäster och kunder Internserviceavdelningen inom fastighetskontoret ansvarar i dagsläget för leverans av passerkort eller ID-kort till externa hyresgäster och kunder. Priser för debitering av tjänst och material har varit föremål för översyn, och ett prisförslag har arbetats fram i samråd med lokalförsörjningsavdelningen. Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetstjänster har medfört att kommunalt ägda fastigheter utrustas med kortläsare eller annan teknik som medför att leverans av ovanstående tjänster tillkommit och förväntas bestå, varvid extern prissättning måste beslutas. Föreslå kommunfullmäktige att leveranser ska genomföras och finansieras enligt föreslagen prislista. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Försäljning alterna Försäljning alternativt rivning av f.d. tandläkaren i Bureå (Bureå 2:102) Fastighetskontoret har föreslagit försäljning, alternativt rivning av fd tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2:102. Det beroende på att den inte behövs för kommunal verksamhet. 1. Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetskontoret i uppdrag att sälja f d tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2: Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna försäljningen. 3. Om det inte är möjligt att sälja ges det tillstånd att riva huset. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Utdrag från geografiskt informationssystem, Solen Kommunstyrelsen

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omfördelning av budget En konsult har genomfört besiktning av balkonger och föreslagit åtgärder. Åtgärderna bedöms kosta kronor. I underhållsplan finns det avsatt kronor för senare fördelning. Fastighetskontoret föreslår att det omfördelas kronor från medel för senare fördelning till åtgärder utifrån balkongbesiktningar 1. Omfördela kronor från medel för senare fördelning i underhållsplan till åtgärder utifrån balkongbesiktning. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förvaltare Norr och Söder

43 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Remiss:Ett Skellefteå för alla plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun Styrgruppen för arbetet med det handikappolitiska programmet har utarbetat ett förslag till nytt program. Fastighetskontoret har efter genomgång, endast några smärre förslag till förtydliganden. I övrigt inget att anmärka på det föreslagna programmet. 1. godkänner remissyttrandet. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Styrgruppen för handikappolitiska programmet Ewa Boström

44 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördelning av anslag Investering till styr och regler Förslag till fördelning av anslag till Styr och regler Prioriteringarna ska samtidigt ses som anskaffningsbeslut Åtgärderna ska genomföras och finansieras enligt upprättad plan för 2010 daterad Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Fördelning av anslag 2010, daterad

45 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Informationspunkter Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut avseende leasing av fordon. Anskaffning av 2 st fordon för fastighetsteknikerdistrikt 1. Beställning går till tekniska kontoret på miljöfordon med alkolås. Bilarna leasas av tekniska kontoret. Fredrik Nilsson: Informerar om vattenskadan på Kullens förskola fastighetskontoret gör en bedömning tillsammans med försäkringsbolaget om det är ekonomiskt försvarbart att göra en renovering av förskolan. Snöskottning prioritering av tak som bedöms vara i riskzonen. Anders Ideskog: Informerar om Kunddriven verksamhetsutveckling han visar jämförelsetal på de två kundenkäter som är gjorda och visar på att fastighetskontorets arbete ger resultat. Godkänna informationen

46 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar Delges och läggs till handlingarna Boverket: Om risken för takras Elsäkerhetsverket: Beslut ärendet avslutas Barn- och grundskolenämnden: Årsredovisning barn och grundskolenämnden år 2009 inkl begäran om kompletteringsbudget Delgivningarna läggs till handlingarna

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 - resultat från SkolmatSveriges nationella baslinjestudie före den nya skollagen Emma Patterson, PhD Karin Lilja, MSc Liselotte Schäfer Elinder, docent Institutionen

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN inom skolan 2014-05-22 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Definitioner...5 2 Det formella läget...6

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan I Säters kommun Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2015-xx-xx,? 1 Innehållsförteckning INLEDNING/BAKGRUND... 2 GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Revisionsrapport Måltidsverksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport Måltidsverksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport Måltidsverksamheten Botkyrka kommun Lennart Elfving September 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Jenny Dahlberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Jenny Dahlberg PROTOKOLL 1(42) Tid: kl 08:30 14:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Annsofi Holmström,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera

Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera School food impact on students strength to perform Marléne Muñoz Lärarexamen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139 Kommunstyrelsen 127-139 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)... 6 128 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan... 8 129 Förändrad

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset?

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset? Innehåll Brandskyddsarbete i huset Vad händer när en styrelseledamot avgår? Handboken Bättre projekt Gå på Bostadsrättsmässan gratis Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv Kvalitetsnätverket Gränslös 2009-05-28 Förord GRÄNSLÖS är ett jämförande kvalitetsnätverk i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera Falköpings Kommun Revisorerna 2015-03-04 FALKÖPINGS Ko KommunstyrelS' 2015-03- 1 1 Tekniska nämnden Diarienr Planbet Kommunfullmäktige, för kännedom Granskning kostverksamhet Kommunens revisorer har, med

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Mat för hållbar utveckling

Mat för hållbar utveckling Mat för hållbar utveckling Kostöversyn 2013 Rapport av kostkonsult Erna Backlund 2/32 Motala kommun kostöversyn - för en hållbar utveckling...3 Uppdraget...3 Sammanfattning...3 Övergripande krav...5 Visionen

Läs mer