PROTOKOLL 1 (46)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (46) 2010-03-10"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Beslutande Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Margareta Lundgren (S) Robert Ignberg (S) Leif Holmkvist (C) Jan-Erik Engman (MP) Catarina Lundberg (FP) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Lillian Carlstén (S) Henry Andersson (M) Fredrik Barrljung (S) Erik Lundgren (FP) Tjänstemän Helena Markgren förvaltningschef Fredrik Nilsson avdchef lokalförsörjning Helena Bäckström avdchef internservice 53 Anders Ideskog kvalitetsutvecklare Peter Lundmark avdchef måltid JusterareJan-Erik Ershag Paragrafer Tid och plats Underskrifter.., ordförande Stefan Bergman, sekreterare Hallgerd Pettersson.., protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret Underskrift. Hallgerd Pettersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 15 Dnr Frågor till ungdomsfullmäktige Vid 2010 års ungdomsfullmäktige erbjuds varje nämnd att ställa frågor till deltagarna som kommer att besvaras med hjälp av mentometerknappar. Föreslagna frågor är 1: Har ni upplevt en förbättring av kvalitén på skolmaten under år 2009? Svarsalternativ: Ja Nej 2: Vilket rum tycker ni att det är viktigast att hålla hela och rena på er skola? Svarsalternativ: Klassrum! Entréer! Uppehållsrum! Toaletter! Fråga nummer två är likadan som den som fastighetsnämnden ställde till ungdomsfullmäktige 2008, men svarsalternativet grupprum har ersatts med entréer. 1. fastighetsnämnden ställer föreslagna frågor med svarsalternativ till ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 16 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående toaletterna på Furuskolan erna vill att toaletterna ska fräschas upp samt att sitsar och toaborstar byts. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Furuskolan är i dåligt skick. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över toaletter. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Toaborstar byts när städpersonalen bedömer att de inte är funktionella längre. Upplever man att borstarna är ofräscha så ta kontakt med städpersonalen på skolan. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 17 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående utemiljön på Ersmarskskolan erna vill att ängen nedanför skolan planas ut och att det blir en del av skolgården samt att en del av ängen asfalteras för bandy och basket. Fastighetskontorets svar: Om barn- och grundskolenämnden beslutar att förskolorna Snäckan och Inkastet kommer att flytta in på skolan så måste utemiljön ses över för både förskolorna och skolan. Vad som i detalj ska göras som t ex asfaltera ängen, görs i samråd med skol- och kulturkontoret. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Fastighetsnämnd

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 18 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Furuskolan erna vill att de ska få mer pengar till värme inomhus. Fastighetskontorets svar: Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Furuskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och i utredningen ser man även över fönster. Ett byte av fönster gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag. Byggnationerna är beräknade att pågå mellan Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 19 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående skolgården på Furuskolan erna vill att de lekredskap som är trasiga ersätts med nya samt det köps in nya saker som t.ex. en kompisgunga. Fastighetskontorets svar: I fastighetskontorets underhållsplan för 2010 finns det avsatt kronor för lekplatsåtgärder gäller hela kommunen. De fel som är akuta kommer att åtgärdas under året. En utredning om hur man kan nyttja lokalerna på Furuskolan är påbörjad och samtidigt se över vad gäller att köpa in nya saker och förändra lekplatsen. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 20 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående nödutgångar på Bolidenskolan erna vill att nödutgångsskyltar omgående sätts upp i omklädningsrum och duschrum på Bolidenskolan. Fastighetskontorets svar: Nödutgångsskyltar är numera uppsatta i omklädningsrum. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 21 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående renovering av toaletterna på Brännanskolan erna vill att man budget planerar för renovering av toaletterna på Brännanskolan. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret har de senaste åren prioriterat elevtoaletter i sin underhållsplan och håller med motionären om att toaletterna på Brännanskolan är i dåligt skick. Underhåll av toaletterna kommer att prioriteras i 2011:års underhållsplan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 22 Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående reglerbar temperatur i duscharna på Brännanskolan erna vill att man skall kunna ändra temperaturen i duscharna på gymnastiken och föreslår därför att blandarna byts. Fastighetskontorets svar: På Brännanskolan finns det en central blandare för duscharna. Fastighetskontoret hade det som standardutförande under ett antal år. Numera när duschar renoveras så byts de centrala blandarna ut till blandare på respektive dusch. I dagsläget är det inte aktuellt att renovera duscharna på Brännanskolan. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion från ungdomsfullmäktige angående gymnastiken på Byskeskolan erna föreslår gymnastikgolvet och omklädningsrum renoveras samt att gymnastikhallen byggs ut. Fastighetskontorets svar: Fastighetskontoret håller med motionären om att golvet i gymnastiken är i dåligt skick och kommer att prioritera det i 2011:års underhållsplan. Däremot bedöms omklädningsrummen vara i betydligt bättre skick och åtgärder i omklädningen kommer först i fråga om några år. Det är fritidsnämnden som hyr gymnastikhallen och de har inte föreslagit någon utbyggnad av hallen de närmaste åren. 1.Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående ventilationen på Byskeskolan en föreslår att det ska göras en total översyn av ventilationen i klassrummen på Byskeskolan Fastighetskontorets svar: Det genomförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Utöver det så genomför fastighetskontoret återkommande tillsyn och skötsel av ventilationen. Fastighetskontorets personal har inte fått någon felanmälan om tjutande ventilation och dessutom har ventilationen undersökts under vecka 7. Uppstår det att ventilationen tjuter så bör man uppmana skolans personal att felanmäla detta till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion till ungdomsfullmäktige angående inomhustemperaturen på Byskeskolan erna vill att temperaturen höjs på Byskeskolan. Fastighetskontorets svar: Fönsterbyten är påbörjade på skolan och det gör att inomhusklimatet kommer att upplevas behagligare genom att man slipper drag från fönster. Vad gäller själva temperaturen så skall det vara 20 grader Celsius jämt över hela dagen, när lokalerna nyttjas. På Byskeskolan så hålls det en inomhustemperatur på 20 grader. Om man upplever att temperaturen understiger 20 grader så bör man uppmana skolans personal att felanmälan görs till fastighetsteknikerna. 1. Anta tjänsteskrivelsen som svar på motion från ungdomsfullmäktige Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr Motion från ungdomsfullmäktige, Dnr

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Pålägg på brödet erna på Brännanskolan tycker att det ska serveras pålägg till brödet. Serverar måltidsavdelningen pålägg till alla elever som äter lunch varje dag på grundskolan kostar det cirka kr per dag, och kr per år. Att servera pålägg varje dag innebär att måltidsavdelningen får mindre pengar till andra livsmedel. På måltidsavdelningens träffar om matsedel har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa pengar på diskuterats. De svar måltidsavdelningen fått från eleverna är att dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpannkaka och hamburgare ska prioriteras. Ni är naturligtvis välkomna att delta i måltidsavdelningens träffar om matsedeln. Uppmana motionärerna på Brännanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Servering av fil till årskurs 6 erna på Brännanskolan anser att fil ska serveras som alternativ till alla i åk 6. Enligt barn- och grundskolenämndens beslut ska fil som alternativ erbjudas till åk 7-9. Eftersom antalet 6-9 ökar bör även fil erbjudas de åk 6 som ingår i 6-9. Detta är beslutat i Barn- och grundskolenämnden Anse motionen besvarad enlig ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Örjansskolan tycker det ska serveras bättre mat i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Fasighetsnämndens beslut Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Laga maten på Örjansskolan erna föreslår att maten skall tillagas i Örjansskolans kök. Om maten ska tillagas på varje skola kräver det att många kök byggs om. Vid en jämförelse som gjordes år 2006 kostade skolmaten på tillagningskök 2,36 kr mer/portion. Det beror främst på att det behövs mera personal på ett tillagningskök än ett kök som får kyld mat från Jörnköket. Jörnköket lagade portioner till grundskolan. Vill man att maten ska lagas på varje skola behövs pengar till både ombyggnad och mer personal. Motionen avslås på grund av att det saknas ekonomiska förutsättningar för att bygga om köket. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Sluta blanda ihop maträtter t.ex. fisklasagne en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är. Måltidsavdelningen byter gärna ut fisklasagne mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Oftare pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Örjansskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Örjansskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre julbord erna på Örjansskolan tycker att det ska serveras bättre julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut ska tas om julbord kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att: I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta rycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker.detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Färre grytor på skolmatsedeln en tycker att det serveras gryta för ofta i skolrestaurangen. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Byskeskolan att vara med i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Alla ska få mellanmål och frukost en anser att alla högstadieelever är hungriga på förmiddagen och eftermiddagen, inte bara de som är borta hemifrån mer än 8 timmar och 15 minuter. en föreslår därför att alla högstadieelever ska få frukost och mellanmål. År 2008 serveras det ca mellanmål (ca 120/dag) på högstadiet på grund av att elever har längre skoldag än 8 timmar och 15 minuter. Ska alla elever på högstadiet få mellanmål innebär det att vi ska servera ytterligare cirka mellanmål samt frukostar varje år. Ett mellanmål/frukost bestående av mjukt/hårt bröd, smörgåsmargarin, pålägg och ett glas mjölk kostar ca 5,20 kr och det skulle kosta kr/år. På grund av kostnaderna avslå motionärernas förslag om mellanmål och frukost till alla högstadieelever. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja av en föreslår att man ska kalla maträtter för vad det är, samt att det ska finnas flera maträtter att välja på. Måltidsavdelningen diskuterar gärna olika namn på maträtter. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka namn som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Uppmana motionären på Byskeskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Brickor i skolrestaurangen en vill ha brickor i skolrestaurangen. Uppföljning av frågan på elevrådsmöten har visat att de flesta är nöjda med att vara utan brickor. Fördelar med att brickorna plockats bort är framför allt av miljöskäl. Vi spar både på varmvatten och diskmedel då brickorna inte behöver diskas. Det blir också mindre buller i matsalen eftersom att diskmaskinen inte behöver användas lika mycket. Den minskade disken frigör också tid för kökspersonalen som kan torka borden oftare i matsalen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Undermålig skolmat erna vill välja vilka rätter som ska finnas på matsedeln. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor, wok och korv mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kaplanskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Motion från ungdomsfullmäktige

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mycket grytor och konstiga maträtter en på Furuskolan tycker att det serveras mycket grytor och konstiga maträtter, samt konstiga sallader. Vilken mat, sallad man tycker är konstig och vad man kallar vanlig varierar mellan olika elever och olika skolor. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna på Furuskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att servera mjukt bröd kostar ca kr/servering. På våra träffar om matsedeln har frågan om vad de deltagande eleverna helst vill att vi ska satsa på diskuterats. De svar vi fått innebär att man vill att vi använder pengarna till dyrare maträtter som tacos, pizza, tunnpanka och hamburgare. Vi hoppas att elevrådet från din skola kommer att delta i måltidsavdelningens årliga träff om mat och matsedel. Om flera delar din åsikt kan vi kanske servera bröd oftare.varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av smörförpackning man ska ha. Därför tycker jag att ni ska prata med personalen i skolrestaurangen. Uppmana motionärerna på Furuskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pengar till skolmat en föreslår att kommunen avsätter mer pengar för att göra skolmaten god och varierad. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mera pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Fler maträtter att välja på erna föreslår fler maträtter att välja på. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter, fil och flingor och ett vegetariskt alternativ varje dag, krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Mer pizza erna föreslår att pizza ska serveras oftare. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi motionärerna på Kanalskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionärerna på Kanalskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Två olika maträtter en föreslår två olika maträtter. Om skolköken ska servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Krävs det att många kök byggs om. Barn- och grundskolenämnden sa nej till ett bekosta ett försök för att undersöka vad det skulle kosta att servera två alternativa varmrätter och ett vegetariskt alternativ varje dag. Måltidsavdelningen bjuder in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi diskuterar mat och matsedel varje höst. För att kunna beräkna hur mycket mer pengar det behövs för att eleverna ska tycka att maten är god och varierad, men också se vad vi kan göra inom befintliga ramar, uppmanar vi eleverna på Norrhammarskolan att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Uppmana motionären på Norrhammarskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Grönsaksbuffè en på Norrhammarskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallads man ska ha. Nytt för år, 2010 är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Salladsbuffé en på Balderskolan tycker att det serveras mycket blandad sallad. Hur man vill ha sitt salladsbord varierar mellan olika elever och olika skolor. Salladsbordet ska innehålla minst en blandad sallad och en oblandad, varje skolrestaurang kan inom sina ekonomiska ramar bestämma vilken typ av sallad man ska ha. Nytt för år 2010, är att måltidsavdelningen centralt tagit fram ett material till kökspersonalen, för att salladsborden i våra skolrestauranger ska uppfylla Livsmedelsverkets krav på kvalitet och variation. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre tillagning av fisk erna vill att fisken ska tillagas bättre.. Att rå fisk serveras är helt oacceptabelt och ska inte hända. Mat ska vara varm och tillräckligt tillagad. Lagen säger att maten som serveras ska vara minst 60 C. Fisken tillagas på din skolrestaurang och ska ha nått en temperatur på minst 72 C innan tillagningen avbryts. Säg gärna till i er skolrestaurang när maten inte uppfyller era förväntningar så kan personalen i skolrestaurangen göra något åt det. Vi kommer naturligtvis att vidarebefordra era synpunkter till köket men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Mat som serveras i skolrestaurangerna ska hålla en temperatur på minst +60 C. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Äppeldricka till lunchen en vill att det serveras äppeldricka till lunchen.. I måltidsavdelningens uppdrag ingår att erbjuda måltider som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Frukost, lunch och mellanmål är i dag näringsberäknade och följer rekommendationerna. I våra skolrestauranger erbjuds vatten eller mjölk i grundskolan som måltidsdryck Till de elever som är laktosintoleranta finns laktosfri mjölk som alternativ. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Dessert på fredagar erna på Bureskolan tycker att det ska serveras dessert på fredagar. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna efterrätter. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Bättre skolmat erna på Anderstorpsskolan tycker det ska serveras färre grytor och bättre kvalité. Måltidsavdelningen byter gärna ut grytor mot andra maträtter i samma kostnadsläge. Varje år bjuder måltidsavdelningen in grundskolans elevråd och skolfritidsledare till en träff där vi tillsammans diskuterar mat och matsedel. Vi uppmanar därför eleverna att delta i denna träff och komma med förslag på vilka maträtter som ska bytas ut och vad de ska ersättas med. Att riset inte är mjukt och att lasagnen är hård på ytan är synpunkter som vi kommer att vidarebefordra till köket, men det går också bra att ni själva berättar för köket vad ni tycker. Uppmana motionärerna på Anderstorpsskolan att delta i måltidsavdelningens träffar om mat och matsedel. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Julbord med julmust erna på Alhemsskolan tycker att det ska serveras julbord med julmust. År 2009 serverades det julbord på Skellefteå Kommuns skolor. Om det ska serveras julbord år 2010 beslutas till hösten och beror på det ekonomiska läget på måltidsavdelningen, när beslut om julbord ska tas kommer vi att ta med i beräkningen om det finns utrymme för att servera julmust till. Livsmedelsverket säger att; I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten mängd söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Dit kan man även räkna julmust. Barn har stort behov av att få tillräckliga mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent av sin energi från livsmedel som dessa sötsaker. Detta under förutsättning att maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en fördel om skolan inte alls tillhandahåller sådana sötsaker, utan låter föräldrar ta ansvar för den delen. Anse motionen besvarad enligt ovan Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motionen till ungdomsfullmäktige: Uppfyller Skellefteå Kommun nationella målet om inköp av ekologiska varor erna föreslår att Skellefteå Kommun följer regeringens mål om inköp av ekologiska varor i kommun och landsting. Från kommunfullmäktige finns i Skellefteå kommun ett beslut om att 10 % av de livsmedel vi köper ska vara ekologiska innan Det nationella målet ligger på 25%. Inköpskontoret gjorde tillsammans med Måltidsavdelningen en livsmedelsupphandling 2007 där ambitionen var att övergå till ekologisk mjölk för att uppfylla kommunens mål om andel ekologiska livsmedel. Vid ingången av det nya anbudet fanns inte längre det politiska intresset för ekologisk mjölk varför Måltidsavdelningen idag enbart serverar konventionell mjölk i stället för ekologisk. Kostnaden för att övergå till ekologisk mjölk var 2008 ca kr/år. Utifrån nytt avtal undersöka möjligheten att kunna servera t.ex. ekologisk mjölk i skolrestaurangerna från och med höstterminen Fastighetskontorets tjänsteskrivelse

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan 2010 En internkontrollplan för 2010 har tagits fram inom fastighetskontoret. Denna skall följas upp och resultatet rapporteras till nämnden i oktober Godkänna föreslagen internkontrollplan, daterad Godkänna att redovisningen av genomförandet av internkontrollplanen sker vid nämndssammanträdet i oktober Bilaga: Internkontrollplan 2010, daterad Fastighetskontoret

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Åtgärder revisionsrapport 2009 Kommunrevisionen bjöd den 11 november 2009 in nämndsrepresentanter samt tjänstemän för en överläggning med kommunrevisionen. Överläggningen hade sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunrevisionen informerade även om den pågående granskningen som gjordes inom nämndens ansvarsområden Den 10 februari 2010 delgavs revisorernas rapport Årlig granskning av ansvarsutövande 2010 (daterad ), där underlag redovisades för gjorda bedömningar och föreslagna utvecklingsområden. Revisionens bedömning är att fastighetsnämndens ledning och styrning är tillfredsställande och har utvecklats sedan föregående år. Vidare bedömer man att nämndens uppföljning och rapportering är tillfredsställande. Nämnden bedöms i tillräcklig omfattning vidta aktiva åtgärder till följd av mottagen rapportering. Däremot bedöms nämnden inte fullt ut ha vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorernas föregående granskning. För fortsatt utveckling av ansvarsutövande föreslås därför nämnden att: Fortsatt utveckla resultatmål, i synnerhet mål som uttrycker verksamhetens effektivitet och produktivitet. Utveckla sin styrning av investeringsverksamheten. Utifrån detta har nämnden sammanställt en handlings- och åtgärdsplan 1. Godkänna framtagen handlings- och åtgärdsplan. 2. Återkoppling skall ske i delårsrapporter/bokslut samt kommande budgetprocesser. Kommunstyrelsen

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Prissättning av säkerhetstjänster och passerkort för externa hyresgäster och kunder Internserviceavdelningen inom fastighetskontoret ansvarar i dagsläget för leverans av passerkort eller ID-kort till externa hyresgäster och kunder. Priser för debitering av tjänst och material har varit föremål för översyn, och ett prisförslag har arbetats fram i samråd med lokalförsörjningsavdelningen. Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetstjänster har medfört att kommunalt ägda fastigheter utrustas med kortläsare eller annan teknik som medför att leverans av ovanstående tjänster tillkommit och förväntas bestå, varvid extern prissättning måste beslutas. Föreslå kommunfullmäktige att leveranser ska genomföras och finansieras enligt föreslagen prislista. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Försäljning alterna Försäljning alternativt rivning av f.d. tandläkaren i Bureå (Bureå 2:102) Fastighetskontoret har föreslagit försäljning, alternativt rivning av fd tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2:102. Det beroende på att den inte behövs för kommunal verksamhet. 1. Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetskontoret i uppdrag att sälja f d tandläkaren i Bureå på fastigheten Bureå 2: Föreslå kommunstyrelsen att ge fastighetsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna försäljningen. 3. Om det inte är möjligt att sälja ges det tillstånd att riva huset. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Utdrag från geografiskt informationssystem, Solen Kommunstyrelsen

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omfördelning av budget En konsult har genomfört besiktning av balkonger och föreslagit åtgärder. Åtgärderna bedöms kosta kronor. I underhållsplan finns det avsatt kronor för senare fördelning. Fastighetskontoret föreslår att det omfördelas kronor från medel för senare fördelning till åtgärder utifrån balkongbesiktningar 1. Omfördela kronor från medel för senare fördelning i underhållsplan till åtgärder utifrån balkongbesiktning. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förvaltare Norr och Söder

43 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Remiss:Ett Skellefteå för alla plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun Styrgruppen för arbetet med det handikappolitiska programmet har utarbetat ett förslag till nytt program. Fastighetskontoret har efter genomgång, endast några smärre förslag till förtydliganden. I övrigt inget att anmärka på det föreslagna programmet. 1. godkänner remissyttrandet. Fastighetskontorets tjänsteskrivelse, daterad Styrgruppen för handikappolitiska programmet Ewa Boström

44 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördelning av anslag Investering till styr och regler Förslag till fördelning av anslag till Styr och regler Prioriteringarna ska samtidigt ses som anskaffningsbeslut Åtgärderna ska genomföras och finansieras enligt upprättad plan för 2010 daterad Fastighetskontorets tjänsteskrivelse Fördelning av anslag 2010, daterad

45 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Informationspunkter Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut avseende leasing av fordon. Anskaffning av 2 st fordon för fastighetsteknikerdistrikt 1. Beställning går till tekniska kontoret på miljöfordon med alkolås. Bilarna leasas av tekniska kontoret. Fredrik Nilsson: Informerar om vattenskadan på Kullens förskola fastighetskontoret gör en bedömning tillsammans med försäkringsbolaget om det är ekonomiskt försvarbart att göra en renovering av förskolan. Snöskottning prioritering av tak som bedöms vara i riskzonen. Anders Ideskog: Informerar om Kunddriven verksamhetsutveckling han visar jämförelsetal på de två kundenkäter som är gjorda och visar på att fastighetskontorets arbete ger resultat. Godkänna informationen

46 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar Delges och läggs till handlingarna Boverket: Om risken för takras Elsäkerhetsverket: Beslut ärendet avslutas Barn- och grundskolenämnden: Årsredovisning barn och grundskolenämnden år 2009 inkl begäran om kompletteringsbudget Delgivningarna läggs till handlingarna

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2010-06-09

PROTOKOLL 1 (14) 2010-06-09 PROTOKOLL 1 (14) 2010-06-09 Plats och tid Öppenheten kl 12.30 15.30 Beslutande Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Leif Holmkvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11

PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11 PROTOKOLL 1 (11) 2009-11-11 Plats och tid Öppenheten kl 13:15-15:00 Beslutande Stefan Bergman (s) ordförande Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Margareta Lundström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-02-08 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Oden, f d tekniska kontoret. Klockan 14.00-15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14

PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Plats och tid E 10 kl 12:30-15:45 Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Margareta Lundgren (S) Robert Ignberg (S) Leif Holmkvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum E1, stadshuset Skellefteå. Klockan 11.00 13.00 Beslutande Stefan Bergman (s), Skellefteå kommun, ordförande Leif Holmqvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (19) 2010-10-13 Plats och tid Öppenheten, stadshuset, kl.13.15-15.50 Beslutande Stefan Bergman (S) ordförande Jan-Erik Ershag (KD) Britt-Marie Lundström (S) Karl-Erik Gustavsson (S) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid E 520 kl 13:15-16:00 Beslutande Stefan Bergman ordförande Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Catarina Lundberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Fastighetsnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Fastighetsnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid E 520 Kl 12:30-15:00 Beslutande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Balderskolan konferensrum D 358. Klockan 13.15-16.00 Beslutande Stefan Bergman (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, Ks au-rummet, Klockan 11.00-16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (43) 2016-04-13

PROTOKOLL 1 (43) 2016-04-13 PROTOKOLL 1 (43) 2016-04-13 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, kommunstyrelsens sammanträdesrum. Klockan 10.00 15.00. ande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-04-20 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Samhällsbyggnad Oden, Odenrummet. Klockan 08.00-15.00. Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice ordförande

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-15.45 Beslutande Valter Stenberg Agda Johansson Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Rosalie

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14

PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14 PROTOKOLL 1 (13) 2009-10-14 Plats och tid Öppenheten kl 13.15-15.00 Beslutande Stefan Bergman ordförande (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Margareta Lundgren (s)

Läs mer

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola KOSTPOLICY mat i förskola och skola Denna broschyr är framtagen av Catarina Åsberg, konsult, i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och IDEFICS i Partille kommun under hösten 2011. Övriga källor:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2015-06-10

PROTOKOLL 1 (14) 2015-06-10 PROTOKOLL 1 (14) 2015-06-10 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, stadshuset. Klockan 13.00-16.00 ande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2016-04-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet, Skeppargatan 16 kl 14-15 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Barn- och grundskolenämnden 2008-01-16

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Barn- och grundskolenämnden 2008-01-16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Kl. 09.00-16.15 Beslutande Maria Marklund (s), ordförande Jörgen Lundqvist (v) Jan Lundgren (s) Mari-Louise Larsson (s) Gunilla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (39)

PROTOKOLL 1 (39) PROTOKOLL 1 (39) 2017-04-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid ande Hans Brettschneider (MP), ordförande Britt-Marie Lundström (S) Fredrik Barrljung (S) Lilliann Carlsten (S) Robert Ignberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Verksamhetsplan Skolmåltid

Verksamhetsplan Skolmåltid Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona Montessorifriskola 2015/2016 2015-07-01 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 5 Sockerpolicy... 5 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

Kostenheten Uddevalla kommun

Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 1 Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 2 RIKTLINJER FÖR KOSTENHETENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Senaste revideringen av dokumentet om riktlinjer: 2011-10-06 Målsättningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-09-12 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Gamla stadshuset Hjorten, sammanträdesrum Älgen. Klockan 14.00 16.00. ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09

PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09 PROTOKOLL 1 (28) 2014-04-09 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E4. Klockan 11.00-12.00. Tekniska kontoret, Odenrummet. Klockan 13.00-16.00. Beslutande Stefan Bergman

Läs mer

KOSTPOLICY. i Gislaveds kommun

KOSTPOLICY. i Gislaveds kommun KOSTPOLICY för skolrestaurangerna inom förskola och skola i Gislaveds kommun Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-05-20, 55 1 VARFÖR KOSTPOLICY? Enhetliga riktlinjer för verksamheterna Stöd för

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11 december 2013, klockan 16.00 17.30 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren, måndagen den 5 december 2016 kl 17:00 ande Per Gren (S), Ordförande Per-Olof Qvick (M), 1:e vice ordförande Thomas Carlsson (S) Liselott Nydén (S) Ann Hall Gustafsson (C) ( 92-97)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2011-02-17 12 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2013-12-11 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie Lundström (s) Caroline Cercio (s) Fredrik

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

2012-06-19 2012-07-11

2012-06-19 2012-07-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:15 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2010-12-22 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00-17.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP) Styrbjörn

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2013-11-13

PROTOKOLL 1 (16) 2013-11-13 PROTOKOLL 1 (16) 2013-11-13 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet. Klockan 13.15 16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Måltider i förskolan i Huddinge kommun

Måltider i förskolan i Huddinge kommun Måltider i förskolan i Huddinge kommun Våra kök I Huddinge kommun finns ca 75 kommunala förskolor där vi serverar mat till ca 5200 barn varje dag. På de flesta förskolor finns en kock som lagar maten i

Läs mer

Halmstads kommun, Servicekontoret

Halmstads kommun, Servicekontoret Servicenämnden 2011-11-08 1(7) Plats och tid: Hotell Scandic Hallandia, kl 13:30-16:40 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Mmm maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Maten i grundskoleverksamheten Denna folder med gemensamma riktlinjer är ett led i arbetet med att grundlägga

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer