1. Viktig säkerhetsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Viktig säkerhetsinformation"

Transkript

1 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEÅ. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet.. Underhåll. Presentation av -:n 4.. Uppackning 4.. Insättning av batterierna i fjärrkontrollen 4.. trömanslutning av :n 5. Förstagångsinstallation 5.. -apparatens funktioner 5 4. Fjärrkontroll 7 5. riftsättning 8 5. tandardanslutningar ntenningång Komponentingång Péritel-ingångar, eller video 4/-ingång ingång G och I-ingångar Utgång för hörlurar i-fi-utgång 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring 7. nvändning av inställningsmenyerna 7.. Bildinställning 7.. Ändring av P-parametrarna 7.. P-läge 7.. judinställning vancerade inställningar Ändring av de valfria parametrarna kydd Inställning av kanalerna utomatisk sökning Manuell sökning Programredigering ortera Konfigurering av källorna cartkällor, auto Benämning ktivera/avaktivera källa Bildbrusreducering PIP/PP 9 8. Feldiagnos 0 9. ekniska specifikationer. iktig säkerhetsinformation.. äkerhet För er säkerhet och för att förlänga apparatens livslängd, följ alla underhålls- och säkerhetsföreskrifter och alla instruktioner i denna bruksanvisning. efinitioner OB! ymbolen med ett utropstecken i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på viktiga användnings- och underhållsföreskrifter. NG ymbolen med en pilblixt i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att vissa komponenter inuti apparaten kan vara strömförande och ge stötar. äkerhetsregler enna - är en apparat av klass I; den får EN kopplas in till ett jordat vägguttag. -:n är tillverkad för att fungera: ansluten till ett växelströmsnät på 0-40, z, vid en omgivande temperatur på mellan 5 och 5, i en omgivning där luftfuktigheten inte överstiger 85 %. Inuti -:n finns oisolerade högspänningsförande delar. Försök under inga omständigheter att komma åt komponenter inuti apparaten. Endast kvalificerade personer är behöriga att göra detta. Öppna ej och plocka ej isär utrustningen: risk för elektriska stötar. Materiella skador: nvänd aldrig :n om den är skadad på något vis. Om -plattan går sönder, undvik att röra vid den med bara händer. Placera alltid -apparaten på en plan och vågrät yta, undvik ställen som är utsätta för vibrationer. äderförhållanden: i rekommenderar att ni kopplar bort strömförsörjningen och antennen vid åskväder. Fukt: Utsätt inte -apparaten för regn, fukt eller damm. Om vätska av något slag tränger in i :n, kan denna skadas allvarligt. id spill av vätska på apparaten, koppla genast ur denna och kontakta återförsäljaren. törningar: Placera ej -apparaten på eller i närheten av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska störningar. törningarna kan ha en negativ effekt på :ns funktion och förvränga bilden och ljudet. emperatur: Undvik att utsätta :n för extrem värme eller kyla. Placera apparaten långt från värmekällor, som t.ex. värmelement, öppna spisar eller gas- eller elspisar. entilation: :n skall placeras på ett välventilerat ställe. äck ej apparaten och placera den inte på någon trång och instängd plats. En fri spalt på 0 cm bör lämnas runt -apparaten. öljet: Öppna ej och plocka ej isär produkten: ni riskerar att utsättas för farlig spänning. tandby: ämna inte :n i standby under längre perioder, t.ex. om ni reser på semester. Batterier: nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se 9. ekniska specifikationer). Om batterierna är defekta eller helt urladdade, var god och ta hänsyn till miljön och släng dem endast i containrar som är speciellt avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser. et är lätt hänt att små barn sväljer batterierna, låt därför inte små barn leka med fjärrkontrollen. ENK

2 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Brännmärken på skärmen: OB! Märk väl att vissa program sänds med en logo som är synlig i ena hörnet av skärmen. omliga logon framträder väldigt starkt på skärmen och kan skada denna och lämna ett permanent "avtryck". För att undvika att detta händer, låt ej :n stå på under längre tid på kanaler som sänder med en logo, i synnerhet om ni inte tittar på :n. nvänd endast batterier enligt tillverkarens specifikationer (se.). Batterierna som levereras med apparaten är ej laddningsbara. ag hänsyn till miljön. läng endast batterierna i containrar avsedda för detta ändamål enligt gällande bestämmelser, släng dem aldrig med hushållssoporna... Underhåll Före varje ingrepp, koppla ur -apparaten från vägguttaget. orka ren apparaten med en mjuk, lätt fuktad trasa med ett icke slipande, vaxfritt rengöringsmedel. nvänd aldrig bensen, sprit eller något annat petroleumbaserat rengöringsmedel då dessa kan lämna märken på apparatens yta. orka försiktigt ren skärmen med en mjuk trasa fuktad med en tvållösning. Er - har en skärm med väldigt hög prestanda, den är dock känslig. Om skärmen vidrörs med bara händerna, kan dess interna elektroniska komponenter och pixel skadas. För att bevara er agem -:s originalprestanda så länge som möjligt, undvik att röra själva bildskärmen.. Presentation av -:n i gratulerar er till ert köp av GEM XIUM -7 färg- med -skärm! Produkten har tagits fram för att vara lättanvänd, försedd med alla standardanslutningar och för att ge er det bästa inom ljud- och bildkvalitet. -apparaten kan enkelt anslutas till en videobandspelare, dekoder eller -läsare. en kan också anslutas till en dator för att användas som datorskärm eller användas som minneskortsläsare för att visa digitalfoton på skärmen. Inställningar och egna justeringar görs enkelt via en uppsättning menyer som kommer upp på skärmen och de lättåtkomliga knapparna på sidan apparaten eller med fjärrkontrollen som levereras med :n... Uppackning När ni packar upp -:n, kontrollera att ni har följande: Fjärrkontroll -batterier (x ) Nätsladdar Bruksanvisning GEM XIUM M -7 färg- F-kabel Om något av ovanstånde saknas eller verkar trasigt, var vänlig och kontakta er återförsäljare eller en auktoriserad reparatör... Insättning av batterierna i fjärrkontrollen ätt in de två -batterierna i fjärrkontrollen på följande vis: yft och tag bort locket på fjärrkontrollens baksida för att komma åt batteriutrymmet. ätt in de två batterierna som levereras med -apparaten. Kontrollera att + och - polerna sitter åt rätt håll. ätt tillbaka locket och se till att det klickat till och är korrekt stängt. nvänd ej nya och gamla batterier tillsammans eller batterier av olika typer. Kortslut ej batterierna, plocka ej isär dem, värm dem inte och släng dem inte i elden. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage. andskas varsamt med fjärrkontrollen. e till att inte tappa den i golvet och att den inte blir våt, utsätt den inte för direkt solsken, låt den inte ligga i närheten av ett värmelement eller på någon fuktig plats. 4

3 ett uttag M ätt in ett M-kort i detta uttag. 8 uttag /MM, M ätt in ett /MM- eller M-kort i detta uttag. 7 ett uttag.f ätt in ett F-kort i detta uttag. 6 ryck varje gång ni vill navigera mellan -ingångarna och källorna. 5 isar eller tar bort inställningsmenyn för att konfigurera :n. + 4 öjer eller sänker volymen. Pr-/Pr+ Går till föregående eller nästa kanal. ätter på :n eller ställer den i standby. ögtalare Producerar stereoljud och irtual olby urround. Knappar/Kortläsare Funktion 6 M M 5 F /MM Pr- Pr+ 4 Framsida etta kapitel beskriver -:ns olika funktioner. a en stund för att upptäcka :n och dess kontrollpanel innan ni börjar använda den... -apparatens funktioner UOMIK ÖKNG ryck på för att starta den automatiska sökningen. N älj land. PÅK älj språk. : U MEN : ÄJ : JUE POGM : FEKEN : 45.00Mz FÖ IONEN PÅK N UOMIK ÖKNG B/G ENK EIGE NEJ. Förstagångsinstallation Koppla in andra änden av nätsladden till ett jordat vägguttag. Koppla in nätsladden i -kontakten på -apparatens baksida... trömanslutning av :n uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 5 Baksida N 4/ 4/B 8 4 Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nslutningar Funktion N Koppla in antennen eller koaxialkabeln för era lokala -tjänster. 4/, / nslut -video-, respektive ljudutgången (/). 4/B, / nslut kompositvideo- och ljudutgångarna (/) (dito 4). 4 omponent, / nslut ljud- och videoutgångarnas kontaktdon som delar (progressiv eller radsprång) av er /-utrustning, högupplösningsutrustningar som t.ex. dekodrar. 5 P/I, / nslut er P:s eller er -dekoders ljudutgångar och G- eller Iutgång. 6 EPONE Koppla in hörlurar. 7 i-fi OUPU nslut en extern förstärkare med extra högtalare. 8,, Koppla in -utgången av er /-utrustning. 6 ENK

4 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7 4. Fjärrkontroll Knapp Funktion I ätter på :n eller sätter den i standby al KOMPONENKÄ al av komponentkälla med radsprång eller progressiv al källa P/I () al källa G eller I 4 Kanal tegar uppåt (+) el. nedåt (-) bland kanalerna 5 O + - öjer (+) eller sänker (-) volymen 6 FÖEGÅENE KN Återgår till föregående kanal 7 GENÄG X al av grupp text- sidor EX X ext- index 9 I X isar dold information 0 ZOOM X och Å Zoomning av -text och bibehållande av zoomningen ÄMN Meny För att lämna menyn PIKNPP ryck på pilarna upp, ner, höger, vänster för att navigera mellan de olika valen i inställningsmenyn MEN isar inställningsmenyn 4 ÄNG För att programmera standby 5 UIO al av irtual olby urround (60 ljud) 6 JU al mono/stero 7 ÄGE PIP/PP EEG PIP/PP EKUNÄKÄ PIP/PP al PIP/PP äget av PIP-bilden Inverterar primärkällan och den sekundära källan i PIP/PP-läge al av sekundärkälla PIP/PP isar PIP/PP 8 FOO al av fotofunktionen ÖEIK KOÄE/ al av visning översikt eller helskärm EKÄM OE FOO oterar fotot ÄE IG ätter igång visningen av diabilder 9 IEO al av inställningar för videofunktionen 0 OM mart al av ljudvolym mart I I FOMION isar informationen på skärmen IP G/N al av displayform intensiv/dag/natt EXI ext-, nästa/föregående sida 4 al EX- ext- till/från 5 Kanalval xx -/-- Mer än ensiffriga kanaler 6 ifferknappar ifferknappar 0 till 9 7 al -källor al av PEIE-källorna till 8 al IEO///-källor al, 4 och 4 källa 9 Format al av skärmformat 0 vstängning av ljudet lår ifrån högtalarna och i-fi-utgången Om den infraröda mottagaren utsätts för direkt solljus kan detta påverka fjärrkontrollen negativt och minska dess räckvidd. Utsätt ej fjärrkontrollen för stötar eller skakningar. Utsätt aldrig fjärrkontrollen för hög temperatur eller fukt. Om ni inte använder fjärrkontrollen under längre tid, plocka ut batterierna för att undvika att fjärrkontrollen skadas av eventuella batteriläckage riftsättning I kapitlen nedan finner ni detaljerade anvisningar för att koppla in er ljud- och videoutrustning (/) till -:n för att kunna se era favoritprogram eller filmer. Kapitlen beskriver hur man utför alla nödvändiga inställningar för att erhålla optimalt ljud och bild. 5. tandardanslutningar :n GEM XIUM -7 erbjuder flera in- och utportar till vilka ni kan koppla in olika /-utrustningar: antenn, kabel-, videobandspelare, -läsare, dekodrar för satellit- eller kabel-, eller t.o.m. en persondator (-kompatibel). Ni kan även använda -:n som minneskortsläsare för att visa era digitalfoton direkt på -skärmen, utan att gå via en persondator. lla dessa uppkopplingar är möjliga genom uttagen som finns på -apparatens baksida. I kapitlen nedan presenteras de olika portarna och /-utrustningen som kan anslutas till :n. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE nmärkningar: Gå alltid igenom dessa anmärkningar innan ni kopplar in någon /-utrustning till :n. Konsultera vid behov bruksanvisningen för er stereoförstärkare eller övrig utrustning. Koppla bort alla utrustningar från vägguttagen. Koppla in dem igen först när alla apparater anslutits till varandra. nslut ingen utrustning och ändra inga anslutningar så länge någon enhet är strömförande. Om ni vill använda en -läsare, anslut denna direkt till :n och gå inte via t.ex. en videobandspelare som ansluts till :n. nnars riskerar ljud- och bildkvalitén att bli sämre. Om videobandspelaren innehåller en anordning för att förhindra kopiering kan denna förvränga :ns bild. täll in stereoutrustningen på rätt källa om sådan kopplats in till er -. et räcker med en ljudanslutning och en videoanslutning mellan :n och övriga ljud-/videoutrustningar (t.ex. -läsare, videobandspelare, videokamera). etta innebär att ni kanske inte kommer att använda alla :ns kontakter för er anläggning till att börja med. Om ni ämnar titta på med videobandspelaren frånslagen, koppla in en koaxialkabel mellan videobandspelarens UNE -uttag och -:ns N-uttag. På så vis kan ni se på alla -kanaler utan att videon är på. -:ns olika videoingångar avgör bildkvalitén (från bäst till sämst): video med progressivt svep, video med radsprång, B, -video och kompositvideo. 8

5 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ntenningång ntenningången ansluts till antennen eller till kabel--nätet på följande vis: nslut ena änden av 75 W. koaxialkabeln till N-uttaget på :ns baksida. Koppla in kabelns andra ände i vägguttaget. Beroende på er anläggning, kan en kabeladapter visa sig nödvändig för vägguttaget. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Om ni har tecknat ett abonnemang för avgiftsbelagda kabel--program som fordrar att man använder en dekoder för att se alla kanaler, anslut N-kontakten till dekoderns antennuttag. i rekommenderar starkt att ni ansluter antennen en 75 W. koaxialkabel Komponentingång Komponentingången ger er möjligheten att ansluta er till moderna videoutrustningar som exempelvis läsare och -dekodrar. Porten består utav ljud- (/) och videoanslutningar med olika komponentsignaler (br eller PbPr) och ger bästa möjliga bildkvalitet. Utrustningarna ansluts till ingången på följande vis: IEOBNPEE IGIEKOE N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE Med en komponentvideokabel, anlsut :ns videouttag (br eller PbPr) till motsvarade videouttgångar på er /-utrustning. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen cart-ingångar, eller enna - har tre cart-ingångar som gör det möjligt att ansluta upp till tre /-enheter till :n: EE IGIEKOE och (in-ut) används för dekodrar, -läsare, spelkonsoler och alla enheter som producerar en B-signal. N 4/ 4/B Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE IGIEKOE EE EE + EKOE IEOBNPEE kan eventuellt reserveras åt den landbaserade anal+-dekodern (Frankrike). används endast för videobandspelare och andra /--utrustningar som exempelvis videokameror. För dessa uppkopplingar, använd cart-kablar (ej levererade med :n) video 4/-ingång 4/-ingången ger er möjligheten att ansluta utrustning som har en -video-utgång som t.ex. -spelare, digitalkameror, m.m. enna port erbjuder hög bildkvalitet. /-utrustning ansluts till porten på följande vis: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en -videokabel, anslut -apparatens 4/-uttag till /-utrustningens motsvarande -videouttag. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljuduttag på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE ingång 4-ingången är en ingång för komponentvideosignal. För att ansluta en /-utrustning som t.ex. en videobandspelare eller en -läsare, gör följande: EE IGIIEOKME N 4/ 4/B Med en komponentvideokabel, anslut -apparatens 4-uttag till /utrustningens motsvarande videoutgång. Med en ljudkabel, anslut :ns ljuduttag (/) till motsvarade ljudutgång på /-utrustningen. Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE G och I-ingångar nslut er till en persondator eller till en bärbar dator via G-porten eller I-porten för att använda :n som datorskärm. nslut persondatorn eller den bärbara datorn på följande vis: N 4/ 4/B nslut :n,, den bärbara datorn eller -dekodern till I-ingången, eller anslut den bärbara datorn till G-ingången. Pb/b Pr/r I P/I UIO OUPU EPONE G nslut persondatorns ljudutgång ine Out till -apparatens P UIO -uttag. Märk väl: denna multimediaport är fullt kompatibel med externa utrustningar som kan hantera högupplösningsvideo, som t.ex. -dekodrar. I EE Utgång för hörlurar Pb/b Pr/r P/I UIO OUPU EPONE enna utgång används för att koppla in hörlurar till -:n. 0 ENK

6 OB!: tag inte ur och rör ej vid minneskorten så länge timglaset blinkar på skärmen. Märk väl: för Picture how-navigering, se kapitlet 4. Fjärrkontrollen. Insättning av ett martmedia-kort Insättning av ett ecure igital/multimedia-kort M M M M F /MM F /MM Insättning av ett ompactflash-kort Insättning av ett Memory tick-kort M M M M F /MM F /MM Er - erbjuder en funktion för att läsa flashminneskort som gör det möjligt att visa digitalbilder direkt på skärmen, utan att behöva gå via en persondator för att läsa korten. -apparaten stöder följande kortformat: F, /MM, M och M. kjut in minneskortet i lämplig läsare (se bilder nedan). 6. Insättning av minneskorten för fotoöverföring Om ni använder denna utgång, måste ni stänga av -:ns interna högtalare (se 7...). -NÄGGNG EPONE P/I UIO OUPU Pr/r Pb/b 4/B 4/ N nvänd i-fi-utgången då ni vill ansluta er - till en förstärkare eller till ett par aktiva högtalare för att få bättre ljudkvalitet i-fi-utgång uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7. nvändning av inställningsmenyerna Med menysystemet på skärmen () går det snabbt och enkelt att göra alla nödvändiga inställningar på - :n. etta kapitel beskriver hur man ändrar de olika parametrarna. Inställningsmenyerna kan visas på skärmen antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med knappanelen på :ns framsida, se bilden nedan: Fjärrkontroll Knappanel Funktion ryck på denna knapp för att komma till inställningsmenyn och utföra önskade justeringar. ryck på knappen på nytt för att återgå till föregående meny eller för att lämna inställningsmenyerna då menyn på skärmen är huvudmenyn. eller Pr+ eller Pr- nvänds för att gå till menyn under eller ovanför bland inställningsmenyerna. eller O+ eller O- nvänds för att ändra på värdena i inställningsmenyerna. EXI nvänds för att lämna inställningsmenyerna. 7.. Bildinställning enna meny används för att utföra de vanligaste inställningarna och för att återställa fabriksinställningarna. JUK KON FÄG FÄGON KÄP BIÄGE 0 FÄGEMPEU NEU NÄNE 0 : U MEN : ÄJ : JUE Följande inställningar är tillgängliga i bildmenyn: JUK Justerar skärmens ljusstyrka. tälls in tillsammans med kontrastinställningen. KON Justerar skillnaden mellan skärmens ljusare och mörkare delar. tälls in tillsammans med ljusstyrkan. FÄG Ändrar intensiteten av skärmens dominerande färg. Justera denna parameter på skärmen tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) verkar naturliga. FÄGON Ändrar färgbalansen på skärmen. Justera denna parameter tills färgerna (t.ex. de ljusa tonerna) inte längre är varken för gröna eller för röda. KÄP Justerar skärpan i -bilden. BIÄGE Följande val finns tillgängliga: NEU, BIO, PO, UIO, NÄNE, P, MUIMEI FÄGEMPEU enna funktion gör det möjligt att justera färgtemperaturförhållandet. re nivåer: kall, neutral, varm.

7 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 7.. Ändring av P-parametrarna etta alternativ används för att ställa in källan från G- eller I-ingången. JUK KON FÄG FÄGON KÄP 0 BIÄGE NÄNE FÄGEMPEU NEU P-ÄGE : U MEN : ÄJ : JUE P-läge Ö GÖN BÅ. POIION. POIION F KOK UOMIK : U MEN : ÄJ : JUE Ö Justering av den röda färgen. GÖN Justering av den gröna färgen. BÅ Justering av den blåa färgen.. POIION ryck på för att flytta bilden åt vänster och på för att flytta bilden åt höger.. POIION ryck på eller för att förflytta bilden i höjdled. F Möjliggör en finare synkronisering med datorns grafikkort. nvänd denna knapp om bilden är ostadig eller blinkar. KOK Ändrar datans displayfrekvens så att denna överensstämmer med frekvensen av datorns grafikkort. UOMIK Ja/nej för automatisk inställning. 7.. judinställning enna meny används för att göra de vanligaste justeringarna och för att återställa de fabriksinställda värdena (avancerade inställningar). ÖGOM IKN B BN ÖU/IFI O NEE ÄNG 0 5 : U MEN : ÄJ : JUE ÖGOM Justerar högtalarnas volym. IKN Justera diskanten. B Justerar basen. BN Justerar volymbalansen mellan den högra och den vänstra högtalaren. ÖU/IFI O Justerar volymen till utgången för hörlurarna och för ifi-utgången. NEE ÄNG nvänds för att ställa in andra parametrar efter egen smak vancerade inställningar Menyn nedan visar de avancerade inställningarna: ÖGE JUÄGE OUNE UOMIK OMKONO IU OB UOUN On EEO On On On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÖGE ätter på eller stänger av högtalarna. JUÄGE MONO eller EEO. OUNE ktiverar eller avaktiverar basförstärkningen. UOMIK OMKONO ktiverar eller avaktiverar den automatiska nivåkontrollen på alla kanaler. IU OB UOUN ktiverar eller avaktiverar funktionen irtual olby urround (60 ). 4 ENK

8 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Ändring av de valfria parametrarna enna meny används för att utföra vissa justeringar och för att välja egna värden för vissa funktioner. KUE I ÄKNGU ÄKNGI OMNGIME M PÅK ENK K : U MEN : ÄJ : JUE Följande alternativ är tillgängliga i udio-menyn: KUE I nvänds för att ställa in tiden. älj denna funktion och tryck på för timinställningen. ryck på för att ställa in minuterna. ÄKNGU ktiverar och avaktiverar timern som sätter igång :n. ÄKNGI nvänds för att ställa in tiden för automatisk igångsättning av :n. älj funktionen och tryck på för timinställningen. ryck på för minutinställningen. OMNGIME nvänds för att ställa in tiden till automatisk avstängning av :n. en inställningsbara tiden går från 0 till 90 min med 0 min steg. PÅK nvänds för att ändra språket i menyerna. Följande språk går att välja: Engelska, Franska, panska, Portugues, venska. K Gör det möjligt för föräldrar att hindra sina barn att sätta på :n (se 7.4..). etta görs medels en fyrsiffrig kod. v:n kommer att be om denna kod varje gång den går ur standbyläget kydd -:n levereras med koden ÄN ÖENO BNPÄ FBIKÄNG NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ÄN ÖENO kriv in en ny kod. Bekräfta den nya koden. BNPÄ å barnspärren är aktiverad, måste ni skriva in er kod varje gång -apparaten går ur standbyläget. FBIKÄNG Återställer alla fabriksinställningar. : 0-9 ÖENO ÖENO ÖENO B ÖGE FE : 0-9 : Inställning av kanalerna enna meny används för att söka upp de etersända kanalerna automatiskt eller manuellt samt för att organisera dessa. N UOMIK ÖKNG EIGE NEJ MNUE ÖKNG POGMEIGEG OE B/G POGM : FEKEN : 55.5MZ : U MEN : ÄJ : JUE N nvänds för att välja landet i vilket ni önskar använda er - (Belgien, anmark, Finland, Frankrike, torbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, chweiz, panien, verige, yskland, Österrike). UOMIK ÖKNG utomatisk sökning av tillgängliga kanaler. MNUE ÖKNG Manuell sökning av kanalerna (se 7.5..). POGMEIGEG nvänds för att byta namn på kanaler eller för att avaktivera kanaler i listan över tillgängliga kanaler (se 7.5..). OE nvänds för att klassificera eller ta bort kanaler i listan över tillgänglig kanaler (se ) utomatisk sökning tarta den automatiska sökningen genom att trycka på Manuell sökning POGMNUMME FEKEN ÖKNG NMN P B/G 5.5MZ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja kanalnummer. FEKEN ryck på kontrollens sifferknappar för att byta kanalens frekvens. ÖKNG nvänds för att göra en kanalsökning. NMN ryck på för att namnge kanalen. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa bokstav. ryck på Menu för att lämna. P För att registrera era parametrar. 6

9 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page Programredigering POGMNUMME FJUE OPP ÖE BIBUEUEG P B/G 55.5MZ NEJ : ÅEGÅ : ÄJ : JUE POGMNUMME ryck på - / eller + / för att välja ett kanalnummer. FJUE ryck på - / eller + / för att justera kanalens frekvens. En färgpunkt hjälper er att justera denna inställning: röd: dålig gul: medelgod grön: bra OPP ÖE älj J för att ta bort kanalen från listan. BIBUEUEG nvänds för att minska videobruset på vissa kanaler. älj OFF, ÅG, MEE eller ÖG beroende på signalen som tas emot. P nvänds för att registrera era parametrar ortera älj en kanal i listan med hjälp av. Gå till önskat ställe med hjälp av. Bekräfta med.. F. F. F : ÅEGÅ : ÄJ : JUE För att ta bort kanalen: välj kanalen, tryck sedan på.. F. F. F : E : ÄJ : JUE Konfigurering av källorna KÄO, UO BENÄMNG KIE/KIE KÄ BIBUEUEG PIP/PP : U MEN : ÄJ : JUE KÄO, UO I On-läge: -:ns standbyutgång styrs av /-utrustningen som anslutits till ett av Péritél-uttagen. BENÄMNG För att döpa om källorna (se 7.6..). KIE/KIE KÄ omliga källor kan avaktiveras; när de är avaktiverade går det inte att välja dem med P+/P- (se 7.6..). BIBUEUEG nvänds för att reducera videobruset från vissa källor (se ). PIP/PP nvänds för att konfigurera PIP och PP-funktionerna (se ) cartkällor, auto Om funktionen är aktiverad, kommer igångsättningen av utrustningen som är ansluten till cart-uttaget att "väcka" :n eller övergå till lämplig cart-ingång. Om funktionen är avaktiverad, får ni manövrera manuellt Benämning 4 4- OMPONEN G I IEO PBP G I : ÅEGÅ : ÄJ : JUE ryck på för att börja namnge. ryck på för att välja bokstäver och siffror. ryck på för att välja nästa läge. ryck på Menu för att lämna och spara. 8 ENK

10 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page ktivera/avaktivera källa När källan har tagits bort från denna meny, går den ej längre att komma åt via fjärrkontrollen eller knapparna på :n OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE Bildbrusreducering älj brusreduceringsnivå OMPONEN : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP/PP PIP PIP-POIION PIP/PP-KÄ 4 PBP PP ÄX PIP-BIFOM 6/9 On : ÅEGÅ : ÄJ : JUE PIP ktiverar eller avaktiverar PIP-funktionen (bild i bild). I PIP-läge, visas en bild på hela skärmen och en annan bild infälld i ett fönster. PIP POIION nvänds för att flytta den infällda bilden till önskat läge. PIP/PP-KÄ nvänds för att välja källa för den infällda bilden när PIP-funktionen används. Om ni som primärkälla tittar på en videobild från cart, cart, cart,, -video eller PbPr, kan sekundärbilden endast vara en multimediabild från G eller I. Och vice versa. PP ktiverar eller avaktiverar PP-funktionen (bild och bild). I PP-läge är skärmen delad i två lika stora fält med en bild i varje. amma inskränkningar som gäller för videokällorna gäller även för PP-funktionen. ÄX Inverterar helskärmsbilden och PIP-bilden. Bilderna kan också inverteras med knappen Byt på fjärrkontrollen. PIP-BIFOM enna funktion används för att välja visningsformatet för helskärmsbilden. Följande format går att välja: 4/, 6/9, E, 4/9, EXNG, BIO, E KÄM Feldiagnos Ingen ström Kontrollera att -apparaten och strömförsörjningsladden är korrekt anslutna. Kontrollera att ni väl har tryckt på I på fjärrkontrollen. Om ljusindikatorn på framsidan lyser röd, tryck på I på fjärrkontrollen eller på :ns framsida. -:n fungerar inte ttre förhållanden, som exempelvis åskväder eller statisk elektricitet kan ibland orsaka fel. I dessa fall, börja med att spänningsätta utrustningen, koppla sedan bort vägguttaget och koppla sedan tillbaka det efter eller minuter. Plötsliga avbrott Kontrollera om frånslagnings- eller standbytimern är på. :ns interna temperatur har stigit. ag bort alla föremål som sitter för apparatens ventilationsöppningar och damma av ventilationsöppningarna. Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera att batterierna sitter med polerna åt rätt håll. Kontrollera att batterierna inte är urladdade. Byt ut dem mot nya batterier. Kontrollera att ni inte använder fjärrkontrollen under stark eller fluorescerande belysning. Kontrollera att det inte finns något fluorescerande ljus i närheten av fjärrkontrollens sensor. Kontrollera att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen och -apparaten och att fjärrkontrollen är riktad mot :ns fjärrkontrollsensor. Ingen F mottagning (eller ingen mottagning över kanal ) F-sladden är dåligt eller ej inkopplad; kontroller alla F-anslutningar. -tjänsten är bruten; kontakta er operatör. Bilden är avskuren eller har sträck på sidorna Kontrollera att bildläget är korrekt. Kontrollera att skärminställningarna, som t.ex. bildstorleken, är korrekta. Konstig färg, blek färg eller dålig färgfördelning Är ljuset väldigt starkt i rummet? Bilden kan verka mörk i ett starkt upplyst rum. Kontrollera insignalens inställning. ålig bildkvalitet eller ingen bild alls et kanske är fel på -kanalen. Prova med en annan kanal. F-signalen kan vara kodad eller utsatt för störningar. Kontakta er lokala kabel--tjänst. Är övrig utrustning korrekt ansluten? (e sida 9 tandardanslutningar). ar alla inställningar gjorts korrekt efter uppkopplingen? ar ni valt rätt ingång? Kontrollera att insignalen väl är kompatibel. Inget ljud Är volymen för lågt inställd? Ni har kanske tryckt på knappen vstängning av ljudet; tryck på knappen på nytt. Kontrollera att apparatens interna högtalare är aktiverade, se 7... ext-:n fungerar inte Kanalen har kanske upphört att sända text-, prova en annan kanal. "Kortfel" digitalfoto Kontrollera om ert kort är kompatibelt, se 6. Kontrollera att kortet sitter rätt. Icke formaterat kort: formatera ert fotokort med er digitalkamera. 0

11 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page 9. ekniska specifikationer Bild illbehör kärmstorlek: diagonal (cm/tum): 69/7 Kategori: 6/9 Upplösning: 80 x 70 (WXG) Mottagning / ideo Mottagare: synkron demodulering med en P Frekvensområde: 45,5-86,5 Mz Mottagningsstandard: paneuropeisk ('/BG/I/KK') ntal kanaler: 8 ideostandard: P / EM Övriga videostandarder via och 4: N.58 och 4.4 Övriga videostandarder via 4: P 60 z Brusreducering: ja vflätare: motion adaptive jud ystem för F-demodulering: M/FM//NIM BG-- K/NIM I Effekt: x W M Integrerade högtalare: x urround: IU OB UOUN Bruksanvisning (språk): F,, GB, I, N Nätsladd: ja (EU, UK, I) F-sladd: ja Fjärrkontroll: 46 knappar + 8 knappar under huv Batterier: x äggmontering: tillval (i enlighet med WE) tandarder EM (elektromagnetisk kompatibilitet) EN50 : 00 EN5 : 00 EN54 : : : 0.00 EN5 : : : 00 EB : 000 EN : : 00 Elektrisk säkerhet EN60065 : 00 EI60065 : 00 Uttag bak ntenningång: cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / GB / -IEO - jud cart : B / -IEO - jud 4: B (x ) 4: IEO (x Miniin) 4/4 udio: stereoljud (x) 5: PbPr progressiv / radsprång (x) 5 udio: stereoljud (x) P G: G P/ I: I med P P udio: stereoljud (x) ifi Output: stereoljud (x) Utgång hörlurar: stereoljud (,5 mm jack) öger och vänster sida Kontrollknappar: 7 (standby, P+ P-, + -, Meny, ) Minneskortsläsare: Memory tick, ard, MM och mart Media, ompact Flash, Micro rive llmänna specifikationer Försörjning: 0-40, z Förbrukning: 0 W, (,5 W i standby) torlek ( x x ) i mm: 880 x 58 x 70 torlek förpackning ( x x ) i mm: 980 x 645 x 85 ikt: netto / brutto, i kg:8/ NEKNG ENK

12 uødoi U 7 5.qxd 5//004 0:0 Page NEKNG NEKNG 4

Din manual SAGEM AXIUM HD-L27

Din manual SAGEM AXIUM HD-L27 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM AXIUM HD-L27. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

S10 HD BRUKSANVISNING

S10 HD BRUKSANVISNING S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer