Nyheter i operativmiljön Solaris 8. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i operativmiljön Solaris 8. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA"

Transkript

1 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA Artikelnummer: Juni 2000

2 Denna produkt och detta dokument skyddas av upphovsrättslagen och distribueras med en licens som reglerar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av produkten eller dokumentet får mångfaldigas på något sätt utan skriftligt tillstånd från Sun och Suns licenstagare. Program från övriga företag, t ex teckensnittsteknik, är skyddat av upphovsrätt och tillhandahålls på licens av Suns leverantörer. Delar av produkten kan härröra från Berkeley BSD-system, som tillhandahålls på licens av University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och övriga länder och tillhandhålls på licens med ensamrätt av X/Open Company, Ltd. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 AutoClient, CacheFS, HotJava, Java, JavaBeans, JDK, NFS, OpenWindows, PEX, Power Management, Solstice Enterprise Agents, SunATM, SunOS, SunVTS, Sun WebServer, WebNFS, XGL, XIL, Sun Enterprise, och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhandahålls och ägs av SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken bygger på en arkitektur som har utvecklats av Sun Microsystems, Inc. Netscape och Netscape Navigator är varumärken eller registrerade varumärken från Netscape Communications Corporation. Kodak Color Management System och KCMS är varumärken eller registrerade varumärken från Eastman Kodak Company. PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Inc. och som kan vara skyddat av lagstiftningen i vissa länder. SPARCstorage och UltraSPARC är varumärken eller registrerade varumärken från SPARC International, Inc. OPEN LOOK och det grafiska användargränssnittet från Sun TM är utvecklade av Sun Microsystems, Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner betydelsen av Xerox forskning och utveckling av grafiska användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en licens utan ensamrätt från Xerox för Xerox grafiska användargränssnitt, som också omfattar Suns licensinnehavare som använder OPEN LOOK-användargränssnittet och följer Suns skriftliga licensavtal. BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Användning, kopiering eller offentliggörande som utförs av USA:s regering lyder under bestämmelserna i FAR (g)(2)(6/87) och FAR (6/87) eller DFAR (b)(6/95) och DFAR (a). DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK SUN ERKÄNNER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, ÅTERGIVANDEN OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-LAGSTRIDIGHET. DETTA GÄLLER I ALLA FALL DÅ DET INTE FINNS JURIDISKT BINDANDE SKÄL TILL MOTSATSEN. Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie Etats-Unis. Tous droits réservés. Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, AutoClient, CacheFS, HotJava, Java, JavaBeans, JDK, NFS, OpenWindows, PEX, Power Management, Solstice Enterprise Agents, SunATM, SunOS, SunVTS, Sun WebServer, WebNFS, XGL, XIL, Sun Enterprise, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation. Kodak Color Management System est une marque de Eastman Kodak Company. KCMS est une marque de fabrique d Eastman Kodak Company. PostScript est une marque de fabrique d Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait é tre déposée dans certaines juridictions. SPARCstorage est une marque de SPARC International, Inc. UltraSPARC est une marque de SPARC International, Inc. L interface d utilisation graphique OPEN LOOK et Sun TM a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d utilisation visuelle ou graphique pour l industrie de l informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l interface d utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l interface d utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun. CETTE PUBLICATION EST FOURNIE EN L ETAT ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU. Papperet kan återvinnas

3 Innehåll Inledning ix 1. Snabbtitt på nyheterna 1 Nyckelfunktionerna i Solaris 8 1 Nya funktioner i tidigare Solaris-versioner 14 Solaris version 7 14 Solaris version Nyheter: En närmare titt 29 IPv6 30 Ursprungligt LDAP-protokoll 30 Java 2 SDK för Solaris 31 Installation och administration 31 Installations-cd för Solaris Web Start för avancerade användare 31 Starta ett system över nätverket med DHCP 32 Startpartitionen för Solaris 8 32 Cd-rom start 32 DHCP-hanteraren 32 Stöd för stora skivminnen 33 WBEM-tjänster i Solaris 33 Stöd för DNS i systemidentifikationsverktygen 34 Innehåll iii

4 Stöd för Ipv6 i systemidentifikationsverktygen 34 Obegränsat antal virtuella terminaler 34 Läsa dokumentationen på dokumentations-cd:n för Solaris 8 35 Produktregistret 35 Nätverkshantering 35 SPARC: InterDomain Networks 35 IPsec för IPv4 36 IPv6 NFS/RPC-kompatibelt 36 LLC2-protokollet 36 Transportskiktet NIS/NIS+ över IPv6 37 sendmail SLP (Service Location Protocol) 37 Förbättringar i STREAMS-ramverket för Solaris 37 Network Time Protocol (NTP) 38 Förbättringar i filsystemet 39 UDF-filsystem 39 NIS-serverloggning 39 Stöd för XMEM 40 JavaBeans-komponenten WebNFS 40 Uppskjutning av åtkomsttidsuppdateringar i UFS-filsystem 40 Förbättringar för diagnostik och tillgänglighet 41 Förbättrad hantering av minnesavbildningsfiler 41 Förbättrad enhetskonfigurering (devfsadm) 42 Förbättrade felmeddelanden vid systemfel 42 Modular Debugger 43 Meddelanden i fjärrkonsolen 43 Stöd för intern spårning för TCP/IP 43 Förbättringar av prestanda och anpassningsbarhet 44 iv Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

5 Stöd för PAE-läge 44 apptrace 44 SPARC: busstat 45 Snabbare start av servrar 45 Nytt alternativ i gränssnittet för poll() 46 prstat 46 Xeon-förbättringar 46 Förbättrad säkerhet 46 Solaris Smart Cards 46 Standardbehörigheter för filsystem och kataloger 47 Rollbaserad behörighetskontroll 47 Centraliserad administration av säkerhetsgranskning 48 Klientstöd för Sun Enterprise Authentication Mechanism (Kerberos V5) 48 Förbättringar för realtidssystem 49 Klocka med hög upplösning (HRT) 49 Arv av prioritet på användarnivå 49 Förbättringar för CDE (Common Desktop Environment) 50 Stöd för PDA 50 Hot Key Editor 50 Java Media Framework 50 SPARC: Ljudmixer 51 SPARC: PC Launcher Netscape Application Launcher 51 Förbättrad utskriftsklient 52 Förbättringar av SDTImage 52 Stöd för Smart Card 52 ToolTips 52 Innehåll v

6 Stöd för X11R Utökning av Kontrollpanelen 53 Webbtjänster 53 Java-tilläggsmodul 53 Netscape Communicator Solaris Network Cache and Accelerator 54 Webbservern Apache 54 Skriva ut 54 Förbättrad namngivning för skrivare 54 Solaris Utskriftshanterare 55 Språkstöd 56 Generellt språkstöd 56 Förbättrad installation och inställning av språk 56 Utökat Unicode-stöd 57 Teckenkonverteringar som kan utökas av användaren (geniconvtbl) 57 Förbättrat informationsutbyte 57 Nya språkinställningar 58 Dokumentation 58 AB AnswerBook2 Server 58 Omorganisation av referenshandboken 58 SPARC: Ljudmixer 59 Programutvecklingsmiljö bit SPARC: 64-bitars KCMS-bibliotek 60 Automatisk strömhanteringsfunktion 60 Kommandona cpustat och cputrack 60 Tillägg till granskning av körtidslänkar 60 Perl 5 61 vi Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

7 Rollbaserad behörighetskontroll för utvecklare 61 strftime() Funktionsuppdatering 61 Ändring av sökvägen för säkerhetskatalogen från /usr/lib till /usr/lib/secure 62 Stöd för dynamiska strängtecken 62 Alternativ bibliotekstråd med en nivå 62 Uppdaterade DDI-gränssnitt för klusterspecifika drivrutiner 62 8-bitars visuellt stöd 63 IA-maskinvara 63 ACPI 63 Stöd för PCI-inkoppling under drift 63 Stöd för Universal Serial Bus för tangentbord och musdrivrutiner 64 Förbättrad videodrivrutin för X Server 64 SCSI-drivrutiner för IA 64 Förbättringar för drivrutinen cadp 64 Förbättringar för drivrutinen ncrs 65 Drivrutinen symhisl 65 Övrig programvara 65 Early Access-programvara 65 Gratisprogram 65 Innehåll vii

8 viii Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

9 Inledning I dokumentet Nyheter i operativmiljön Solaris 8 beskrivs de nya funktionerna i operativmiljön Solaris TM 8. Obs! Operativmiljön Solaris kan köras på två olika typer av maskinvara, eller plattformar - SPARC och x86. Solaris kan också köras i både 64-bitars och 32-bitars adressutrymmen. Informationen i det här dokumentet gäller för båda dessa plattformar och adressutrymmen bortsett från information som ges i en särskild ruta, figur, tabell, som en egen punkt i en lista eller i ett särskilt kapitel, avsnitt, exempel eller kodexempel,. Obs! I det här dokumentet syftar termen IA på Intels 32-bitars processorarkitektur, vilket bland annat inkluderar processorerna Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium II Xeon, Celeron, Pentium III och Pentium III Xeon samt de kompatibla mikroprocessorkretsar som tillverkas av AMD eller Cyrix. Så här hittar du i den här boken Kapitel 1 innehåller tabeller som visar de nya funktionerna i Solaris 8 och tidigare versioner av operativmiljön Solaris. I Kapitel 2 beskrivs de nya och förbättrade funktionerna i operativmiljön Solaris 8 mer ingående. Inledning ix

10 Beställa Sun-dokument Fatbrain.com är en Internet-bokhandel som lagerför ett urval av produktdokumentation från Sun Microsystems, Inc. En lista över dokument och information om hur de beställs finns hos Sun Documentation Center på Fatbrain.com på Internet-adressen Sun-dokumentation online På webbplatsen docs.sun.com SM hittar du teknisk online-dokumentation från Sun. Du kan bläddra i arkivet i docs.sun.com archive eller leta efter en viss boktitel eller ett ämne. Webbadressen är Nya typografiska konventioner I nedanstående tabell beskrivs vilka ändringar som gjorts i de typografiska konventionerna i den här boken. TABELL P 1 Typografiska konventioner Teckensnitt eller symbol Innebörd Exempel AaBbCc123 AaBbCc123 Namn på kommandon, filer och kataloger, utdata på skärmen Vad du skriver i jämförelse med vad som visas på skärmen Redigera din.login-fil. Använd ls a för att lista alla filer. datornamn%, du har fått e-post. datornamn% su Lösenord: x Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

11 TABELL P 1 Typografiska konventioner (forts.) Teckensnitt eller symbol Innebörd Exempel AaBbCc123 AaBbCc123 Kommandoradens platshållare: ersätt med ett verkligt namn eller värde Boktitlar, nya ord eller termer eller ord som ska framhävas. Om du vill ta bort en fil, skriver du rm filnamn. Läs kapitel 6 i Användarhandbok. Dessa kallas klassalternativ. Du måste vara inloggad som root för att kunna göra detta. Ledtext i kommandoexempel Följande tabell visar standardsystemledtext och superanvändarledtext i C-skalet, Bourne-skalet och Korn-skalet. TABELL P 2 Skalledtext Skal Ledtext Ledtext i C-skalet Superanvändarledtext i C-skalet Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet $ Superanvändarledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet datornamn% datornamn# # xi

12 xii Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

13 KAPITEL 1 Snabbtitt på nyheterna I det här kapitlet beskrivs de nya funktionerna i operativmiljön Solaris 8. Tabell 1 1 innehåller en kortfattad beskrivning av nya funktioner i den här versionen. Mer detaljerade beskrivningar av funktionerna finns i Kapitel 2. Operativmiljön Solaris är grunden för webbaserad databehandling. Den är skalbar och gör att du kan sköta och utöka dina affärer på Internet. 64-bitars-operativmiljön Solaris har den kapacitet, den prestanda och den precision som krävs för hantering av mycket stora filer. Solaris-programvaran är tillförlitlig, stabil och mångsidig samt utformad för högsta möjliga kapacitet, säkerhet, interoperabilitet, hanterbarhet och global anslutbarhet. Nyckelfunktionerna i Solaris 8 Följande huvudfunktioner är de största fördelarna med den här versionen. Tabell 1 1 innehåller en översikt över de nya funktionerna, och i Kapitel 2 finns mer detaljerad information om varje funktion. 4 Med Internet Protocol version 6 (IPv6) ökas adressutrymmet och Internet-funktionerna förbättras genom ett förenklat rubrikformat. Dessutom erbjuds stöd för verifiering och integritet, automatisk konfigurering av adresstilldelning samt nya kvalitetstjänstfunktioner. 4 I operativmiljön Solaris 8 finns det grundläggande stödet för namntjänstomkopplare för katalogtjänster baserade på LDAP-protokollet (Lightweight Directory Access Protocol). 4 Med Java TM 2 Software Development Kit (SDK) för Solaris förbättras anpassningsbarhet och prestanda för Java-program avsevärt. 1

14 4 På installations-cd:n för Solaris finns en grafisk, Java-baserad guide som hjälper dig att installera operativmiljön Solaris och övrig programvara. 4 Operativmiljön Solaris 8 stöder filsystemet UDF (Universal Disk Format), vilket gör att användare kan utbyta information lagrad på cd-rom-skivor, skivminnen, disketter eller på dvd-skivor och annan optisk media. 4 Smart Card-funktionen i Solaris gör att säkerhetsadministratörer kan skydda en dators skrivbord samt enskilda program genom att låta användare identifiera sig med hjälp av ett Smart Card. 4 Med programmet PDA Synchronization (PDA Sync) kan en användare synkronisera information från program som Desktop Calendar, Desktop Mail, Memo och Address med information från liknande program i en PDA-dator (Personal Digital Assistant). 4 Cd-skivorna med programvaran för Solaris 8 och språk-cd-skivorna innehåller stöd för mer än 90 språkinställningar, vilket täcker över 37 olika språk. 4 Solaris Common Desktop Environment (CDE) innehåller nya och förbättrade funktioner med bland annat lättanvända produktivitetsverktyg, PC-kommunikationsmöjlighet och skrivbordshanteringsverktyg. 4 Programvaran för X Server har uppgraderats till industristandarden X11R6.4, vilken innehåller funktioner som ökar såväl produktiviteten som mobiliteten hos användaren. Bland dessa kan nämnas möjlighet till fjärrkörning av X-program via en webbläsare på ett godtyckligt webbaserat skrivbord, Xinerama, Color Utilization Policy, stöd för EnergyStar, nya API:er samt dokumentation för utvecklarverktygen. Obs! I tabellerna nedan är termen (mer) en online-länk till avsnitt i kapitlet En närmare titt. TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 Funktion Beskrivning Nästa generation Internet-protokoll IPv6 Med IPv6 ökas adressutrymmet och Internet-funktionerna förbättras genom ett förenklat rubrikformat. Dessutom erbjuds stöd för verifiering och integritet, automatisk konfigurering av adresstilldelning samt nya kvalitetstjänstfunktioner. (mer) Katalogtjänster och förbättrad namngivning Systemberoende LDAP-protokoll (Lightweight Directory Access Protocol) Det systemberoende LDAP-protokollet ger grundläggande stöd för namntjänstomkopplare för LDAP-baserade katalogtjänster. (mer) 2 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

15 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Java-förbättringar Java 2 Software Development Kit (SDK) för Solaris Java 2 SDK, Standard Edition version 1.2.1_04, är den senaste versionen av Java 2-plattformen för operativmiljön Solaris. Följande förbättringar ingår: 4 Förbättrad anpassningsbarhet 4 Förbättrade klassbibliotek med de nya Java 2-API:erna 4 Förbättrat minneshanteringssystem 4 Högpresterande, anpassningsbar JVM (Java Virtual Machine) 4 Optimeringar för JIT-kompilatorn (Just-In-Time) 4 Snabbare synkronisering av Java-trådar (mer) Installation och administration Förbättrad installations-cd för Solaris Web Start Solaris Web Start, en grafisk, Java-baserad guide som installerar operativmiljön Solaris och övrig programvara, finns nu på en separat cd. (mer) Starta ett system över nätverket med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Nu kan du använda DHCP vid nätverksinstallationer för att hämta de startparametrar och den nätverkskonfigurationsinformation som behövs för att kunna starta en klientdator över nätverket. DHCP-start stöds för vissa SPARC-system och IA-baserade system. (mer) IA: Startpartitionen för Solaris 8 Användare som kör Intel-versionen av Solaris kan nu tilldela en särskild IA boot-partition. (mer) IA: cd-rom-start Det här är en ny funktion som gör att en användare kan starta systemet från en installations-cd (istället för att som tidigare använda disketten med Device Configuration Assistant) enligt El Torito -standarden. (mer) DHCP-hanteraren DHCP-hanteraren har ett Java-baserat grafiskt användargränssnitt för konfigurering och hantering av Solaris DHCP-server och DHCP-databaser. Systemadministratören kan använda ett enda verktyg för att utföra all DHCP-hantering: Installera och underhålla DHCP-servrar, hantera klientkonfigurationsalternativ och makron samt underhålla nätverk och IP-adresser som hanteras av DHCP. (mer) IA: Stöd för stora skivminnen Tack vare det förbättrade BIOS-gränssnittet för skivminnesåtkomst kan Intel-versionen av Solaris 8 nu helt utnyttja även skivminnen som är större än 8 gigabyte. (mer) Snabbtitt på nyheterna 3

16 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning WBEM-tjänster i Solaris (Web-Based Enterprise Management) Programvaran för WBEM-tjänster i Solaris är en implementering av WBEM (Web-Based Enterprise Management) för operativmiljön Solaris 8. Solaris WBEM-tjänster är avsedda för utvecklare och administratörer i WBEM-aktiverade miljöer och tillhandahåller Solaris Schema, tillägg till CIM Schema-klasserna samt administrations-, säkerhets- och loggningstjänster. (mer) Stöd för DNS (Domain Name System) i systemidentifikationsverktygen Stöd för Ipv6 i systemidentifikationsverktygen DNS har lagts till i listan över namntjänster som kan konfigureras med systemidentifikationsverktygen. (mer) Redan vid installationen kan du konfigurera ett system till att även använda IPv6, förutom IPv4. (mer) Obegränsat antal virtuella terminaler Med Solaris 8 kan du öppna ett valfritt antal virtuella terminaler. (Dessa används av program som rlogin och telnet.) (mer) Läsa dokumentationen på dokumentations-cd:n för Solaris 8 Alla användare kan läsa AnswerBook2 TM -dokumentationen direkt från dokumentations-cd:n för Solaris 8. Den nya versionen ger bättre användarinformation, användare kan ange på vilken port ab2cd ska köras och det går att läsa dokumentation som redan har installerats i användarens system. (mer) Produktregistret Solaris Produktregister är ett verktyg för administration av programvara som installerats med Solaris Web Start 3.0 eller med pakethanteringskommandona i Solaris (till exempel pkgadd). Med produktregistret kan du: 4 visa en lista över installerad och registrerad programvara samt vissa programvaruattribut 4 Installera ytterligare programvaruprodukter 4 avinstallera programvara 4 leta efter och starta ett installationsprogram (mer) Nätverkshantering SPARC TM : InterDomain Networks (IDNs) Med InterDomain Networks kan en användare upprätta nätverksförbindelser med hög hastighet mellan dynamiska systemdomäner utan krav på särskild maskinvara. (mer) IP Security Architecture (IPsec) för IPv4 IPsec ger skydd åt IP-datagram. Detta skydd kan inkludera sekretess, stark dataintegritet, delvis sekventiell integritet (återutsändningsskydd) och dataverifiering. (mer) 4 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

17 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning IPv6 NFS/RPC-kompatibelt Den här funktionen integrerar stöd för IPv6 med NFS TM och RPC. De befintliga kommandona för NFS har inte ändrats. De flesta RPC-program kan också köras över IPv6 utan ändring. En del avancerade RPC-program med transportfunktioner kan kräva uppdateringar. (mer) Logical Link Controller 2 (LLC2) Transportskiktet NIS/NIS+ över IPv6 sendmail SLP (Service Location Protocol) Förbättringar i STREAMS-ramverket för Solaris Network time protocol Nätverksprogramvaran för LLC2-gränssnitt (NetBIOS, SNA, OSI) som körs under Solaris mot ett fysiskt LAN-nätverk som styrs av en av de kommunikationskort som stöds. Den här versionen av LLC2-drivrutinen inkluderar stöd för både icke-förbindelseorienterade och förbindelseorienterade LLC2-funktioner för Ethernet-, Token Ring- och FDDI-nätverkskort när den anropas av motsvarande Solaris-drivrutin för MAC-skiktet. (mer) Den här funktionen gör att användare kan utföra NIS- och NIS+-tjänster över RPC-transportskiktet IPv6 och lagra Ipv6-adresser i namntjänsterna NIS, NIS+ och DNS. (mer) De nya alternativen och verktygen ger förbättrade lagrings- och säkerhetsfunktioner för sendmail. (mer) SLP-protokollet är ett IETF-protokoll (Internet Engineering Task Force) som utnyttjas för att hitta delade resurser (t ex skrivare, filservrar, Internet-kameror, etc) i ett företagsnätverk. I operativmiljön Solaris 8 finns en fullständig implementering av SLP med API:er som gör det möjligt för en programutvecklare att skriva SLP-aktiverade program. Dessutom förser de systemadministratörerna med en grundstruktur som underlättar nätverksutvidgningar. (mer) Förbättringarna i STREAMS-ramverket för operativmiljön Solaris 8 resulterar i mer lättbestämda svarstider för realtidsprocesser genom att säkerställa att STREAMS-bearbetningen använder en prioritet som inte står i konflikt med användarprocessens prioritet. (mer) NTP ger exakt synkronisering av tiden och nätverksklockan vid användning i distribuerade datormiljöer. Solaris 8 har uppgraderats och inkluderar nu version e av NTP. (mer) Förbättringar i filsystemet Snabbtitt på nyheterna 5

18 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning UDF-filsystem (Universal Disk Format) UDF-filsystemet, som är industristandard för lagring av information på optisk media, stöds av den här Solaris-versionen. UDF-filsystemet kan användas för utbyte av data på följande komponenter om dessa innehåller ett UDF-filsystem: 4 Cd-rom-skivor 4 Skivminnen och disketter 4 Dvd-skivor (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) dvd-rom skivor för plattformar som stöder detta (mer) NIS-serverloggning Med NFS-serverloggning kan en NFS-server spara en lista över alla filåtgärder som utförts på dess filsystem. Den här funktionen är särskilt användbar för anläggningar där anonyma FTP-arkiv görs tillgängliga för NFS- och WebNFS TM -klienter. (mer) IA: Stöd för XMEM (Extended Memory) Stödet för XMEM gör det möjligt för en enkel 32-bitarsprocess att effektivt tilldela och administrera mer än 4 gigabyte fysiskt minne. XMEM-funktionen har implementerats som ett filsystem (xmemfs) som systemadministratörer kan montera och använda för att reservera minne åt program. (mer) JavaBeans-komponenten WebNFS I JavaBeans TM -komponenten WebNFS finns en XfileChooser-klass som utökar den grafiska JfileChooser-komponenten i Java 2 API. Den här bönan kan användas av ett Java 2-program som behöver visa en filväljare så att användaren kan välja en indatafil (open) eller utdatafil (save). Med XFileChooser kan ett program komma åt en fil på ett lokalt skivminne eller på en NFS-server genom att använda URL-namn för NFS. (mer) Uppskjutning av åtkomsttidsuppdateringar i UFS-filsystem Det finns två nya monteringsalternativ, dfratime och nodfratime, som aktiverar respektive inaktiverar uppskjutning av åtkomsttidsuppdateringar i UFS-filsystem. När alternativet är aktiverat kan uppdateringar av filsystemets skrivåtkomsttider skjutas upp tills skivminnet används till något annat än att uppdatera åtkomsttider. (mer) Förbättringar för diagnostik och tillgänglighet Kommandot coreadm Kommandot coreadm ger flexibla namngivningskonventioner och bättre loggning för minnesavbildningsfiler. (mer) Undersöka minnesavbildningsfiler med proc-verktygen En del av proc-verktygen har förbättrats så att såväl minnesavbildningsfilen som den körande processen kan undersökas. Med proc-verktygen kan du ändra funktioner hos filsystemet under /proc. (mer) Förbättrad enhetskonfigurering (devfsadm ) Kommandot devfsadm har en förbättrad mekanism för att hantera de särskilda enhetsfiler som finns i katalogerna /dev och /devices, bland annat finns stöd för dynamisk rekonfigurering av händelser. (mer) 6 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

19 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Förbättrade felmeddelanden vid systemfel Modular debugger (mdb) Meddelanden i fjärrkonsolen Stöd för intern spårning för TCP/IP Formatet för systemstartsmeddelanden och felmeddelanden inkluderar nu en numerisk identifierare, ett modulnamn och en tidstämpel för meddelanden som genererats av loggningsfunktionen syslog(1m). Dessutom sparas meddelanden som tidigare förlorades efter systempanik med åtföljande omstart av systemet. mdb är ett nytt utbyggbart verktyg för lågnivåfelsökning och redigering av körande operativsystem, systemminnesutskrifter, användarprocesser, minnesavbildningsfiler och objektfiler. (mer) I den här versionen finns kommandot consadm som du kan använda för att ange en seriell enhet som hjälpkonsol (eller fjärrkonsol) för felsökning av problem i fjärrsystem. (mer) TCP/IP stöder nu intern spårning genom att TCP-kommunikationen loggas när en anslutning avslutas med ett återställningspaket(rst). (mer) Förbättringar av prestanda och anpassningsbarhet IA: Nytt stöd för PAE-läget (Physical Address Extension) apptrace SPARC: busstat Snabbare start av servrar Nytt alternativ i gränssnittet för poll() prstat I och med introduktionen av Pentium Pro, införde Intel ett läge som kallas PAE på sina mer avancerade processorer. Genom att använda PAE-läget kan Intel-versionen av Solaris adressera upp till 32 gigabyte fysiskt minne. (mer) Med det nya felsökningsverktyget apptrace kan programutvecklare och supportpersonal felsöka problem med ett program eller systemproblem genom att spåra funktionsanrop till Solaris delade bibliotek, vilket kan komma att visa den serie av händelser som ledde fram till felet. (mer) Med det nya systemövervakningsverktyget busstat kan du komma åt de bussrelaterade prestandaräknarna för maskinvaran på SPARC-plattformar som stöder detta. Genom att visa prestandaräknarna med busstat kan du mäta klockcykler i maskinvaran samt busstatistik som DMA- och cachesynkroniseringstransaktioner i ett flerprocessorsystem. (mer) Starttiden har minskat väsentligt för stora servrar. (mer) /dev/poll ger en andra typ av avsökning efter slutförda I/O-händelser som ger mycket högre prestanda när ett väldigt stort antal händelser måste avsökas efter filbeskrivningar som är öppna under lång tid. Den här funktionen kompletterar funktionen poll(2), men den ersätter den inte. (mer) Verktyget prstat undersöker iterativt alla aktiva processer i systemet och rapporterar olika typer av statistik beroende på vilket utdataläge och vilken sorteringsordning som valts. (mer) Snabbtitt på nyheterna 7

20 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning IA: Xeon-förbättringar För att kunna erbjuda maximal prestanda, stöder nu Intel-versionen av Solaris 8 funktionen PAT (Page Attribute Table) hos IA 32&-bitarsprocessorer (Pentium II och Pentium III). (mer) Förbättrad säkerhet Solaris Smart Cards Smart Card-funktionen i Solaris är en implementering av standarden OCF 1.1 (Open Card Framework). Med den här tekniken kan säkerhetsadministratörer skydda en dators skrivbord samt enskilda program genom att låta användare identifiera sig med hjälp av ett smartkort. (mer) Standardbehörigheter för filsystem och kataloger Rollbaserad behörighetskontroll (RBAC) Centraliserad administration av säkerhetsgranskning Många systemfiler och kataloger i Solaris 8-versionen har andra ägandeförhållanden som standard och strängare behörighetsinställningar än i tidigare versioner. (mer) I vanliga superanvändarbaserade system ges fullständiga superanvändarrättigheter till vem som helst som kan bli superanvändare. Med RBAC kan administratörer tilldela begränsade administrativa rättigheter till vanliga användare. (mer) Filen /etc/security/audit_user, där förvalda klasser för granskning av användare och roller lagras, stöds nu i namnomkopplaren. Det är inte längre nödvändigt att ställa in granskningshändelser för en användare i varje system som användaren har åtkomst till. Förbättringar för realtidssystem Klocka med hög upplösning Arv av prioritet på användarnivå Klockor med hög upplösning åsidosätter det vanliga 10 millisekunders klockgränssnittet för att visa den möjliga upplösningen hos de fysiska klockavbrotten från maskinvaran. En realtidsprocess kan därför via HRT-gränssnittet ta över en processor (i ett flerprocessorsystem) och arbeta vid den erfordrade tidsupplösningen för händelser. (mer) Realtidstrådfunktionen implementerar de POSIX-gränssnitt (tidigare endast inkluderade som dummy) som kan låta den högprioriterande tråden låna ut sin prioritet till tråden med låg prioritet tills denna släpper låset. (mer) Förbättringar för CDE (Common Desktop Environment) Stöd för PDA-datorer (Personal Digital Assistant) Hot Key Editor PDA-synkronisering (PDA Sync) är ett Java-baserat program som ger användare möjlighet att synkronisera sin skrivbordskalender, e-post, adressbok, och meddelanden med en PDA-dator. (mer) Med Hot Key Editor kan en användare fördefiniera en serie kommandon till en given funktionstangent, vilket ger ökad produktivitet och effektivitet. (mer) 8 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

21 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Java Media Framework (JMF) SPARC: Ljudmixer JMF är ett Java-baserat program som erbjuder stöd för videoströmformaten MPEG1, MPEG2, Quicktime och AVI samt stöd för ljudformatet MIDI. Med det här programmet kan användare utnyttja funktioner för att skapa och sända video i realtid. (mer) Det nya grafiska verktyget sdtaudiocontrol i CDE ersätter audiocontrol. sdtaudiocontrol använder ljudmixerfunktionerna och erbjuder fler funktioner. (mer) Se även SPARC: Ljudmixer på sidan 59 SPARC: PC Launcher 1.0 Netscape Application Launcher Förbättrad utskriftsklient Förbättringar av SDTImage Stöd för smartkort ToolTips Stöd för X11R6.4 PC launcher 1.0 för SunPCi-användare ger möjlighet att enkelt visa, redigera och skriva ut en rad populära PC-filformat eller bilagor genom att låta det associerade Windows-programmet starta och öppna filen automatiskt. (mer) Med Netscape TM Application Launcher kan en användare automatiskt öppna Netscape-filer tillsammans med associerade Netscape-program som Composer. Den här funktionen gör att du inte behöver köra hela Netscape-miljön, vilket gör det enklare att komma åt Netscape-program. (mer) Med utskriftsklienten kan användarna nu enkelt konfigurera sin egen skrivaruppsättning och ange standardskrivare utan inblandning från en administratör. (mer) Skärmkopieringsfunktionen SDTImage ger nu användaren möjlighet att kopiera en skärmbildsavbildning snabbt och enkelt från kommandoraden. (mer) CDE stöder nu säkerhetsteknologin Smart Card-verifiering. Användarna kan verifiera sin identitet genom att använda Smart Card när de loggar in till CDE på ett skyddat system, loggar in på nytt efter att skärmen låsts eller verifierar sig på nytt efter att Smart Card tagits bort. CDE stöder både externa och interna Smart Card-enheter. (mer) ToolTips förser användaren med en pratbubbla med en enkel och kort beskrivning av funktionen för en ikon. (mer) Programvaran för X Server har uppgraderats till industristandarden X11R6.4, som innehåller funktioner som ökar produktiviteten och mobiliteten hos användaren. Bland dessa kan nämnas möjlighet till fjärrkörning av X-program via en webbläsare på ett godtyckligt webbaserat skrivbord, Xinerama, Color Utilization Policy, stöd för EnergyStar, nya API:er samt dokumentation för utvecklarverktygen. (mer) Snabbtitt på nyheterna 9

22 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Utökning av Kontrollpanelen Den här funktionen ger en enhetlig, konsekvent och utvidgningsbar plattform för anpassning av skrivbordet, till exempel skrivbordskontroller för färg, teckensnitt, bakgrund och Programhanteraren. Webbtjänster Java-tilläggsmodul Java Plug-in för operativmiljön Solaris är ett tillägg för Netscape TM Navigator som gör att Java-appletar och JavaBeans-komponenter kan köras på webbsidor med Java Runtime Environment (JRE) 1.2 i stället för standardmiljön Java Virtual Machine (JVM) som levereras tillsammans med Navigator. (mer) Netscape Communicator 4.7 Solaris Network Cache and Accelerator (NCA) Webbservern Apache Solaris 8 inkluderar Netscape Communicator 4.7 som nu installeras som standard i systemet. (mer) Med Solaris NCA ökas prestanda hos en webbserver genom att webbsidor som hämtas under HTTP-förfrågningar cachelagras i kärnan. (mer) Webbläsaren Apache levereras nu tillsammans med Solaris. Den innehåller alla standardmodulerna för Apache, inklusive proxy-server-stöd och modulen mod_perl. (mer) Skriva ut Förbättrad namngivning för skrivare Solaris Utskriftshanterare Den här Solaris-versionen stöder databasen printers i /etc/ nsswitch.conf som är namntjänstens växelfil. Databasen printers erbjuder centraliserad skrivarkonfigurationsinformation till utskriftsklienter i nätverket. (mer) Solaris Print Manager är ett Java-baserat grafiskt användargränssnitt för åtkomstadministration av lokala skrivare och fjärrskrivare. Det här verktyget kan användas i följande namntjänstmiljöer: NIS, NIS+, NIS+ med FNS (Federated Naming Service) och filer. (mer) Språkstöd Generellt språkstöd Solaris 8 inkluderar nu stöd för över 90 språkinställningar, vilket täcker in 37 språk, både på cd-skivorna med programvaran för Solaris 8 och språk-cd:n (mer) Förbättrad installation och inställning av språk Genom en annorlunda paketering av cd:n har utrymmesbehovet för en installation med blandat språk minskat. En omarbetning av installationsgränssnittet gör det enkelt och intuitivt att välja och gruppera språk. (mer) 10 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

23 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Utökat Unicode-stöd Solaris 8 fortsätter att utöka stödet för Unicode med tillägget av nya Unicode-språkinställningar (UTF-8) för förenklad och traditionell kinesiska. (mer) Teckenkonverteringar som kan utökas av användaren som (geniconvtbl) Med operativmiljön Solaris 8 kan utvecklare enkelt skapa användardefinierade teckenkonverterare och lägga till dem i Solaris-systemet med verktyget geniconvtbl. Ändring av befintliga teckenkonverteringar i Solaris stöds också. (mer) Förbättrade informationsutbytesfunktioner Möjligheterna till informationsutbyte med icke-solaris-miljöer har förbättrats i Solaris 8 genom tillägg av följande iconv-datakonverteringsverktyg: 4 iconv för datatyper från japanska stordatorer 4 iconv för datakoder från Microsoft (inklusive användardefinierade tecken) 4 iconv för datautbyte med UTF-8 i Kina och Korea 4 iconv för olika Unicode-kodningsformat och teckenuppsättningar enligt internationell industristandard (mer) Nya språkinställningar Två nya språkinställningar har lagts till för Island (ISO ) och Ryssland (ANSI1251) i Solaris 8. Den nya ryska språkinställningen är ett tillägg till den befintliga ryska språkinställningen (8859-5) och ger stöd för Microsofts datakodningsformat. (mer) Dokumentation Uppdateringar för dokumentationsservern AnswerBook2 Dokumentationsservern AnswerBook2 har uppdaterats i den här versionen. De huvudsakliga ändringarna jämfört med Solaris 7 är att navigeringsikonerna i AnswerBook2 har bytts ut mot text, att stödet för icke-engelska språkinställningar har förbättrats samt mindre ändringar för förbättring av prestanda och stabilitet. (mer) Snabbtitt på nyheterna 11

24 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Omorganisation av referenshandboken Avsnittet i Referenshandboken för SunOS som beskriver C-biblioteksfunktionerna (men inte inkluderar systemanrop) består nu av sex böcker i stället för en. Böckerna är 4 Library Interfaces and Headers 4 Basic Library Functions 4 Networking Library Functions 4 Threads and Realtime Library Functions 4 Extended Library Functions 4 Curses Library Functions Dessutom har många av suffixen för direkthjälpsavsnitten (man page) ändrats för att återspegla det bibliotek som innehåller funktionen. (mer) SPARC: Ljudmixer SPARC: ljudmixer Ljudmixerdrivrutinen gör det nu möjligt för flera program att spela upp och spela in ljud samtidigt. Den här nya förbättringen ersätter den tidigare funktionen som endast stödde ett ensamt uppspelningsprogram och ett ensamt inspelningsprogram. Dessutom innehåller CDE 1.4 det nya grafiska verktyget sdtaudiocontrol som ersätter audiocontrol. sdtaudiocontrol använder ljudmixerfunktionerna och erbjuder fler funktioner än tidigare. (mer) Programutvecklingsmiljö SPARC: 64-bitarsbibliotek för Kodak Color Management System (KCMS) Automatiska Power Management TM -funktioner Kommandona cpustat och cputrack Tillägg till granskning av körtidslänkar Perl 5 (Practical Extraction and Report Language) Kodak Color Management System TM (KCMS TM ) innehåller nu en 64-bitarsversion av biblioteken. Program som använder KCMS för närvarande och konverteras till 64-bitarsoperativmiljön kan nu behålla sin färghantering. (mer) I operativmiljön Solaris 8 får en drivrutin som använder de nya gränssnitten för Power Management tillgång till automatisk strömhantering. (mer) De nya kommandona cpustat och cputrack samlar in CPU-statistik, dels från hela systemet och dels processvis, för att övervaka prestanda för ett system eller en process. (mer) Ytterligare sätt att starta biblioteken för granskning av körtidslänkar erbjuds av länkredigeraralternativen -p och -P. De nya granskningsgränssnitten la_activity() och la_objsearch() har lagts till. (mer) Det populära programspråket Perl 5.005_03 har inkluderats i Solaris 8. Perl används ofta för CGI-skript och för automatisering av komplexa systemadministrationsuppgifter. (mer) 12 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

25 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Rollbaserad behörighetskontroll (RBAC) för utvecklare Ändring av sökvägen för säkerhetskatalogen från / usr/lib till /usr/lib/ secure Stöd för dynamiska strängtecken strftime() funktionsuppdatering Alternativ bibliotekstråd med en nivå SPARC: drivrutin för ljudmixer Updaterade DDI-gränssnitt för klusterspecifika drivrutiner 8-bitars visuellt stöd Tillägget av RBAC i operativmiljön Solaris innebär en möjlighet för programutvecklare att skapa detaljerade säkerhetsfunktioner i nya och modifierade program. Utvecklarna kan sedan skapa privilegierade funktioner som kräver verifieringar i stället för att kräva särskilda ID:n, till exempel superanvändare. (mer) De säkra bibliotek som filer kan förladdas från är nu /usr/lib/secure för 32-bitarsobjekt och /usr/lib/secure/sparcv9 för 64-bitars SPARCV9-objekt. (mer) De nya dynamiska strängtecknen $ISALIST, $OSNAME och $OSREL ger större flexibilitet vid upprättande av instruktionsuppsättningsspecifika och systemspecifika beroendeförhållanden. (mer) Konverteringsspecifikationen %u för funktionen strftime() har ändrats. (mer) En alternativ implementering av trådar erbjuder en modell med en nivå där trådar på användarnivå associeras direkt med lättviktsprocesser. Den här implementeringen är enklare än standardimplementeringen och kan vara fördelaktig för vissa flertrådade program. (mer) Ljudmixerdrivrutinen gör det nu möjligt för flera program att spela upp och spela in ljud samtidigt. (mer) Det finns en dokumentationsöversikt som beskriver konceptet enhetsklasser, de nödvändiga ändringarna för gränssnittet och tillägg för drivrutinsutvecklare. (mer) Det delade biblioteket för 8-bitars visuella funktioner gör det möjligt för drivrutiner att visa program med 8-bitars visuella funktioner på 24-bitarsmaskinvara. IA-maskinvaruförbättringar Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Stöd för PCI-inkoppling under drift ACPI är ett nytt, mer flexibelt sätt att konfigurera och styra IA-maskinvara. ACPI åsidosätter Plug and Play-BIOS och Intel Multi-Processor Specification (MPSPEC). Om ACPI är tillgängligt för ditt IA-baserade system, använder Solaris 8 den automatiskt för att konfigurera maskinvaran. (mer) Den här funktionen gör att ett standard-pci-kort kan kopplas in i en maskin under drift med inkoppling som körs på Intel-versionen av Solaris. Nu kan du koppla in eller ta bort kort från ett system medan det körs. (mer) Snabbtitt på nyheterna 13

26 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Funktion Beskrivning Stöd för Universal Serial Bus (USB) för tangentbord och musenheter Förbättrad videodrivrutin för X Server Intel-versionen av Solaris innehåller nu stöd för USB för tangentbord och musdrivrutiner. (mer) Intel-versionen av Solaris innehåller nu stöd för fler videoenheter. (mer) SCSI-drivrutiner för IA IA: Förbättringar för drivrutinen cadp IA: Förbättringar för drivrutinen ncrs IA: Drivrutinen symhisl Drivrutinen cadp i Solaris stöder nu Adaptec Ultra2-kort. (mer) Solaris-drivrutinen ncrs stöder nu inkoppling av SCSI under drift (hot-plugging) och Ultra2-enheter förutom förbättrade funktioner och bättre prestanda. (mer) Drivrutinen symhisl som stöder korten SYM22910 och SYM21002 har nu inkluderats i Intel-versionen av Solaris. (mer) Övrig programvara Early Access-programvara Gratisprogram I Solaris 8 finns en Early Access-katalog (EA) med EA-programvara. Mer information finns i README på Solaris programvaru-cd 2 av 2. Ett antal gratisverktyg och kataloger har inkluderats i Solaris version 8. Dessa verktyg kan vara till god hjälp vid utveckling av verktyg för administrationsoch utvecklingsuppgifter. (mer) Nya funktioner i tidigare Solaris-versioner I det här avsnittet beskrivs funktioner som har introducerats i tidigare versioner av Solaris. Solaris version 7 Tabell 1 2 beskriver nya och förbättrade funktioner i Solaris version Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

27 TABELL 1 2 Funktion Solaris 7-funktioner Beskrivning 64-bitars Solaris-operativmiljö 64-bitarsoperativmiljö (endast SPARC) 64-bitarsoperativmiljön Solaris är en fullständig 32-bitars och 64-bitars program- och utvecklingsmiljö som stöds av ett 64-bitars operativsystem. Detta ger största möjliga kompatibilitet och interoperabilitet för befintliga program, på både källnivå och binär nivå. Många av 32-bitarssystemets begränsningar har lösts i 64-bitarsoperativmiljön. Framför allt stöds nu 64-bitars virtuella adressutrymmen. (Endast för SPARC-versionen.) Webbläsare Netscape Communicator Netscape Communicator medföljer nu Solaris 7. Nätverkshantering och systemadministration UFS-loggning o noatime UFS-monteringsalternativ LDAP Dynamisk omkonfiguration Nya kommandon: pgrep och pkill UFS-loggning innebär att transaktioner lagras i en logg innan de tillämpas på UFS-filsystemet (transaktioner är ändringar som tillsammans utgör en fullständig UFS-åtgärd). När en transaktion har lagrats kan den tillämpas på filsystemet senare. Det finns två fördelar med UFS-loggning. Inkonsekvenser i filsystemen förhindras, och du behöver därför inte köra fsck(1m). När du kan hoppa över fsck går det också fortare att starta om ett system som låser sig eller avslutas felaktigt. Om du inte vill ta någon hänsyn till åtkomsttidsuppdateringar för filer kan du ange alternativet o noatime när du monterar ett UFS-filsystem. Alternativet minskar skivaktiviteten för filsystem där åtkomsttiderna inte har någon betydelse (t ex en Usenet-diskussionsgrupp). LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett plattformsoberoende åtkomstprotokoll med öppen standard som bygger på X.500-informationsmodellen. Det är avsett att köras över TCP/IP och använder enkel strängkodning. LDAP-program är klient-server-program. Med klientbiblioteket som ingår i den här versionen kan utvecklare skriva LDAP-program, och användare kan köra LDAP-kompatibla program. Tack vare funktionen för dynamisk omkonfiguration kan tekniker lägga till eller ta bort och ersätta systemkort i ett system under drift, vilket gör att du slipper slösa tid genom att starta om systemet. (Endast för vissa SPARC-system.) Med kommandot pgrep registrerar du de aktiva processerna i systemet och visar process-id för de processer vilkas attribut stämmer överens med de villkor som har angetts på kommandoraden. Kommandot pkill fungerar på samma sätt som kommandot pgrep, men varje process-id som stämmer signaleras med kill(2) i stället för att process-id:t visas. Snabbtitt på nyheterna 15

28 TABELL 1 2 Solaris 7-funktioner (forts.) Funktion Beskrivning sendmail 8.9 Spårningsverktyg Systemminnesutskriftsverktyg I den här versionen ingår kopplingar som gör att du kan förhindra oönskade massutskick av e-post, virtuella värdfunktioner som gör att du kan ta emot e-post med olika domännamn och en förbättrad konfigurationshierarki som gör det mycket lättare att skapa en egen sendmail-konfigurationsfil. I Solaris 7-programvaran ingår den populära spårningsfunktionen. Använd spårningsverktyget om du vill ta reda på vilken väg ett IP-paket tar till en Internet-värd. Det är särskilt användbart om du vill ta reda på felaktiga vägvalskonfigurationer och vägvalsfel. Systemminnesutskriften består av följande funktioner: 4 Med kommandot dumpadm kan systemadministratörer konfigurera minnesutskrifter av operativsystemet. 4 Säkerhetskopieringsinformation lagras nu i komprimerat format på säkerhetskopieringsenheten. 4 Minnesavbildningsfiler sparas i bakgrunden när en särskild minnesutskriftsenhet (inte det primära minnesväxlingsområdet) ingår i säkerhetskopieringskonfigurationen. Nätverksprestanda TCP med SACK Med TCP SACK (TCP selective acknowledgment) tillhandahålls stöd enligt RFC 2018 som löser problem som har att göra med överbelastning och förlust av flera paket, särskilt i program som använder stora TCP-fönster (RFC 1323) över satellitförbindelser eller transkontinentala förbindelser. Säkerhet i nätverk RPCSEC_GSS NIS+-utökad Diffie-Hellman BIND RPC har modifierats baserat på GSS-API:t. Detta förbättrar säkerhetens integritets- och sekretessfunktioner och gör att NFS-tjänsterna inte längre är knutna till en viss säkerhetsfunktion. NIS+-säkerheten förbättras genom att längden på verifieringsnyckeln ökas från 192 bitar till 640 bitar. BIND (Berkeley Internet Name Daemon), den vanligaste DNS-implementeringen, har uppgraderats till Den innehåller en ny konfigurationsfil som förbättrar nätverkssäkerheten med hjälp av åtkomstkontrollistor (ACL). Användarvänligt och förbättrad hantering Installation 16 Nyheter i operativmiljön Solaris 8 Juni 2000

29 TABELL 1 2 Solaris 7-funktioner (forts.) Funktion SPARC: Installera en 64- bitarsoperativmiljö Beskrivning Installationsprogrammen för Solaris 7 innehåller en ny kryssruta för 64-bitarsstöd. Den är markerad som standard när du installerar operativmiljön på UltraSPARC TM -plattformar. Installera AnswerBook med Solaris Web Start Fler språkversionsval Med produkten Solaris Web Start på dokumentations-cd:n kan du installera AnswerBook2-servern, alla dokumentvolymer på cd:n eller markerade dokumentvolymer genom att peka och klicka. I Solaris 7 har de engelska och de europeiska översatta versionerna av Solaris-programvaran samlats på en enda cd. Detta innebär att du kan välja mellan fler språkversioner vid installation av den här kombinerade cd:n än i Solaris 2.6. Dokumentation Direkthjälp (man pages) i AnswerBook2- format Köra en AnswerBook2- server direkt från dokumentationscd:n Möjlighet att använda CGI-baserade webbservrar Möjlighet att styra visningen av formatmallsfel Direkthjälpen är tillgänglig i AnswerBook2-format (SGML) i stället för det traditionella AnswerBook-formatet. Detta gör det enklare att navigera till direkthjälpen direkt från andra AnswerBook2-dokument. Med en dokumentations-cd och root-åtkomst till systemet som cd:n är ansluten till kan AnswerBook2-servern köras direkt från cd:n med hjälp av kommandofilen ab2cd. Dokumentationen kan visas direkt från cd:n. AnswerBook2-servern kan köras över en befintlig webbserver, t ex Sun WebServer TM, och kräver alltså inte att ytterligare en webbserver körs i systemet för AnswerBook2-stöd. Du kan ange ett värde för omgivningsvariabeln AB2_DEBUG på AnswerBook2-servern. Den styr om formatmallsfel visas för användaren med BUG i rött. Språkstöd Snabbtitt på nyheterna 17

Nyheter i Solaris 8 (4/01)

Nyheter i Solaris 8 (4/01) Nyheter i Solaris 8 (4/01) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 816-0384-10 Maj 2001 Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

Nyheter i operativmiljön Solaris 9

Nyheter i operativmiljön Solaris 9 Nyheter i operativmiljön Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 816 3923 11 juni 2002 Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara,

Läs mer

Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/04)

Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/04) Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/04) Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 5301 10 Mars 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

Nyheter i operativmiljön Solaris 9 8/03

Nyheter i operativmiljön Solaris 9 8/03 Nyheter i operativmiljön Solaris 9 8/03 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 2455 10 september 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network

Läs mer

Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-6323-10 Oktober 1998 Copyright 1998 Sun Microsystems, Inc. 901 San

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1512 10 September 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Hjälp för docs.sun.com

Hjälp för docs.sun.com Hjälp för docs.sun.com Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 806-6463 10 Augusti 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer

Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 6277 10 Juni 2006 Copyright 2006 Sun

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)

Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation) Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation) Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0349 11 December 2005 Copyright

Läs mer

Nyheter i Solaris 10

Nyheter i Solaris 10 Nyheter i Solaris 10 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0358 14 Juni 2006 Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara,

Läs mer

Byta till Common Desktop Environment

Byta till Common Desktop Environment Byta till Common Desktop Environment 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A. Artikelnummer: 802-4340-11 Utgåva A, juni 1996 A Sun Microsystems, Inc. Business 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A.

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Common Desktop Environment: Användarhandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Artikelnummer: 805-0011 August 1997 Copyright 1997 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio

Läs mer

Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Användarhandbok

Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Användarhandbok Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Användarhandbok För de Sun -arbetsgruppsservrar som stöds Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer: 816-3232-10

Läs mer

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 4/03 på Sun maskinvara

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 4/03 på Sun maskinvara Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 4/03 på Sun maskinvara Solaris 9 4/03 Innehåller ytterligare tilläggsinformation och information om program- och maskinvara som inte längre fungerar med Solaris

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 5/03 på Sun -maskinvara

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 5/03 på Sun -maskinvara Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 5/03 på Sun -maskinvara Innehåller ytterligare tilläggsinformation och information om program- och maskinvara som inte längre fungerar med Solaris 8 HW

Läs mer

SunPCi II 2.3 Installationshandbok

SunPCi II 2.3 Installationshandbok SunPCi II 2.3 Installationshandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650-960-1300 Artikelnr. 816-4249-10 Mars 2002, revision A Skicka kommentarer om detta dokument

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm:

Läs mer

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 9/05 på Sun maskinvara

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 9/05 på Sun maskinvara Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 9/05 på Sun maskinvara Solaris 9 9/05 Innehåller ytterligare tilläggsinformation och information om program- och maskinvara som inte längre fungerar med Solaris

Läs mer

Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång

Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång Sun Blade 1000 och Sun Blade 2000: Komma igång Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnr. 816-3555-10 Januari 2002, Revidering A Skicka kommentarer

Läs mer

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 12/02 på Sun maskinvara

Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 12/02 på Sun maskinvara Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 8 HW 12/02 på Sun maskinvara Innehåller ytterligare tilläggsinformation och information om program- och maskinvara som inte längre fungerar med Solaris 8 HW

Läs mer

Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server

Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 806-7606-10 Februari 2001 utgåva A Copyright 2001 Sun Microsystems,

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok

Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok Sun Microsystems Computer Company A Sun Microsystems, Inc. Business 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA 415 960-1300 fax 415 969-9131 Artikclnr: 805-0531-10

Läs mer

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation

Läs mer

Handbokens kod: C120-E380-01SV Artikelnr. 875-4139-10 Maj 2007. Översikt till SPARC Enterprise T1000

Handbokens kod: C120-E380-01SV Artikelnr. 875-4139-10 Maj 2007. Översikt till SPARC Enterprise T1000 Handbokens kod: C120-E380-01SV Artikelnr. 875-4139-10 Maj 2007 Översikt till SPARC Enterprise T1000 Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Med ensamrätt.

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer ReadyNAS for Home Användarhandbok Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA December 2010 202-10762-01 v1.0 2010

Läs mer

HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38)

HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38) HP Jetdirect-skrivarservrar Handbok för nätverksadministratörer (inbyggd programvara V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas

Läs mer