HELA SÄKERHETEN I ETT SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA SÄKERHETEN I ETT SYSTEM"

Transkript

1 HELA SÄKERHETEN I ETT SYSTEM

2 Skalbart system Helintegrerat Systemet är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat säkerhetssystem. Genom den flexibla uppbyggnaden kan man börja med en kortläsare för en dörr och sedan bygga ut och ansluta valda delar för att få ett integrerat system. Med passagesystem får man hög säkerhet, kontroll och trygghet. 2

3 Från det lilla till det stora Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från RCO kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder dessa till. Nyckelhanteringen är dessutom dyr och omständlig. En nyckel passar endast en dörr/dörrar och har låg säkerhet. Den kan kopieras eller stjälas. Med R-CARD 5000 kan man enkelt bestämma under vilka tider och dagar personer får vistas i lokalerna. Man får även kontroll på när personerna varit i lokalerna, via händelseminnet. Med denna funktion får man kontroll på alla passager i kortläsaren. Man får veta vem som passerat samt tid och datum för passagen. Även försök till ogiltig passage registreras. Möjligheterna och fördelarna är många. RCOs helintegrerade säkerhetssystem erbjuder många fördelar i och med att systemet är skalbart från det lilla till det stora. Man jobbar i en och samma programvara oavsett hur stort system man bygger. Man kan börja med en kortläsare vid en dörr och sedan enkelt ansluta valfria enheter vid en eventuell utbyggnad. Systemet bygger på en modern plattform som möjliggör en vidareutveckling av systemet under lång tid framöver, vilket ger trygghet och lång livslängd. 3

4 Flexibelt och enkelt I stället för nycklar använder du en kodbricka (s.k. tag ) vid passage genom dörren. Du visar endast tagen för läsaren och kan sedan passera dörren. Tagen är personlig för varje användare. Du tillåts endast passera de dörrar du har behörighet till. Tagen kan spärras eller raderas helt fritt via programvaran. En tag ersätter hela nyckelknippan Kostnaden är betydligt lägre med taggar i jämförelse med nycklar. En tag kan fungera i en eller flera dörrar, man bestäm - mer i programvaran vilken eller vilka dör - rar den skall ha tillträde till. Varje tag innehåller en sifferkombination som är helt unik. Om en tag försvinner kan man enkelt radera eller spärra den via program varan. Man ersätter genast med en ny och säkerheten är lika hög som förut, med andra ord inga nya nycklar och dyra cylinderbyten. I programvaran bestämmer man även under vilka tider tagen skall fungera i de olika dörrarna. Vissa dörrar kanske man endast kan passera mellan 07,00-17,00 på vardagar och inte alls under helger. Det kan vara helt olika tider för de personer som skall kunna passera dörrarna. Det finns även specialdagar som kan styras via årskalendrar för långhelger och liknande. Tagen kan även användas för att sköta larmets till eller frånslag, eller boka/avboka (tvätt)tider till tvättstugan. Säkerhetsnivåer Det finns ett antal säkerhetsnivåer som kan bestämmas helt individuellt för varje tag eller användare. Den lägsta nivån är att man endast använder en kod som man trycker in på knappsatsen. Kan vara bra för besökare som skall vistas tillfälligt i fastigheten. Kod bör endast användas dagtid. Mellannivån att passera med endast tag, räcker i de flesta fall i t. ex. fastighets - portar och liknande där säkerhetsnivån inte är så hög. En högre nivå är tag i kombination med kod, även här är koden helt unik. När man använder denna nivå så har man en betryggande säkerhet även om man råkar tappa sin tag. Ingen kommer in utan att kunna den personliga koden. 4

5 Läsare för ytterdörrar PROX-65 Liten trevlig läsare som är lämplig för utomhusmontage. Finns med eller utan knappsats för kod. För att uppnå hög säkerhet bör kod i kombination med tag alltid användas vid utomhusentréer för att uppnå ett säkert skalskydd. Läsaren klarar tilloch frånslag av larm. PROX-50/60 Läsare med ut - ökade styrmöjligheter. Symboler i indikeringsfönster för enklare handhavande. Finns även i utförande med teckenfönster för information i klartext. Lämplig för att få god översikt vid ex.vis larmstyrning av olika larmområden. Läsaren kan även monteras infällt i vägg. Finns i kombination med eller utan knappsats för kod. 5

6 Läsare för innerdörrar PROX-52/62 Liten kostnadseffektiv läsare för innerdörrar. Finns i utförande med eller utan knappsats för kod. Klarar förbikoppling samt larm styrning. PROX-53 Beröringsfri el-lås-läsare som monteras direkt på dörren. Ellåsfunktionen finns i enheten vilket gör läsaren mycket kostnadseffektiv. Innerdörrar har förut varit för dyrt att sätta läsare på fast behoven är mycket stora för att i större utsträckning få bort nycklarna. Nu finns PROX-53 som kan sättas på kontorsdörrar, förråd, datarum och arkiv. Patent nr

7 Hög säkerhet med läsare och ellås för inner- och ytterdörrar Funktion och säkerhet i nivå med motorlås R-COBBER PROX Jobbar med rakregeln i stället för fallregeln. Innehåller: Läsare, låsenhet samt elektronik. Kostnaden i nivå med elslutbleck i passagesystem. Mycket lämplig för lägenhetsdörrar. Patent nr Låset är en av de viktigaste funktionerna i ett passagesystem En mycket viktig del när man satsar på passagesystem är den elektriska låsningen. För att höja säkerheten ytterligare för bland annat ytterdörrar så skall man använda lås som jobbar med rakregeln. Denna typ av lås är starkare och sticker ut längre från dörrbaldet (se bild). R-COBBER PROX Jobbar med rakregeln i stället för fallregeln vilket innebär betydligt högre säkerhet. Enheten innehåller: Läsare, låsenhet samt elektronik. Kostnaden för R-COBBER PROX är mycket låg i jämförelse med t. ex. motorlås. Det finns inget generellt godkännande för elektromekaniska lås vilket innebär att man alltid skall kontakta sitt försäkringsbolag för godkännande. Proxläsare på utsidan av dörren Låsenhet och elektronik på insidan 7

8 Integrerat larmsystem De grafiska översiktsbilderna förenklar handhavandet genom att man ser vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Man ser även via symboler utlösta larm och kan enkelt återställa dessa. Enkel styrning av larmområden, med frånslag, återställning och kvittering. Manöverpanel Hjärtat i systemet för styrning och god överblick. Med vår manöverpanel styr man och får en mycket bra överblick av systemet. Kan visa grafiska översikts bilder som visar larmområden och sektioner. Valbara säkerhetsnivåer för att komma i användarläge. Tag och kort som den högsta nivån eller endast tag eller kod. I grundprogrammeringen bestäms vilken nivå som skall gälla för de olika personerna och under vilka tider. Manöverpanelen kan även fungera som vanlig läsare. Grafisk överblick samt styrning Med R-CARD GRAF kan man få en övergripande helhetsbild över allt i systemet. Visar dörrstatus och larm grafiskt. Via ritningar och kartor kan olika symboler placeras som sedan kan visa dörrstatus som t. ex. öppna eller stängda dörrar, för länge uppställd dörr eller uppbruten dörr, utlösta larm, brandvarning och liknande. Man kan även titta på larmlogg och göra kvitteringar. Via snabbknappar kan man även styra dör - rar och funktioner. 8

9 För smidighet och kontroll CCTV Systemet hanterar även integrerade kameror (CCTV. Bilder eller video - sekvenser spelas in i samband med passage av dörrar. Man spar ner en kort sekvens före passagen och en kort sekvens efter i en DVR (Digital Video Recorder). De sparade bilderna/sekvenserna kan sedan via händelseminnet plockas fram vid behov. DVR (Digital Video Recorder). Utrust - ningen har ett antal kanaler, en kanal för varje kamera. Varje kanal kan ha sina egna inställningar beträffande inspelningstider, bildkvalitet med mera. Utrust ningen finns i ett flertal versioner från 4 kanaler upp till 256 kanaler, kameror. Inspelningsenheten måste anslutas via IP till R-CARD M5 server. Detta gör det enkelt att både söka i in - spelat material och att titta på kamerorna via ett separat program för övervakning. 9

10 Porttelefon Genom att portarna alltid skall hållas stängda blir det problem för besökarna, som inte kan komma in. Koder som man i förhand delar ut till besökarna är ingen bra lösning eftersom dessa koder snart sprids till icke önskvärda individer. Lösningen är att kunna öppna porten direkt från den vanliga telefonen med vår FreeCall Entry för att hålla hög säkerhet och ha ett enkelt handhavande. Besökaren ringer från sin mobiltelefon Med FreeCall Entry behövs ingen traditionell porttelefon. Den besökande ringer direkt från sin mobiltelefon till den som skall besökas. Den boende öppnar dörren enkelt från sin telefon. Hyresgästen öppnar direkt från telefonen Det går alltid att öppna porten direkt från telefonen. Det kostar ingenting vare sig för hyresgäst eller fastighetsägare. Det är besökaren som betalar samtalet. Spara pengar Kostnaden är mycket låg när man kompletterar passagesystemet med FreeCall Entry. Ni kan spara många tusenlappar per port med denna lösning. 10

11 Öppning av dörren med mobiltelefon Funktionen kan användas av de boende i fastigheten. Även servicefolk, nattpatrull, hemtjänst etc. kan använda denna funktion. Komplettera med porttelefon Om behov finns så kan man komplettera med en traditionell porttelefon. Lämpligt för portar där det finns många personer som har besökare utan mobiltelefon. Se separat broschyr FreeCall Entry 11

12 Trygghet i tvättstugan Samarbete med Electrolux Till passagesystemet kan anslutas boknings paneler för tvättstugor. RCO har tillsammans med Electrolux Laundry Systems Sweden AB (ELS) utvecklat boknings - system ELS Boka. Genom samarbetet kan RCO tillsammans med ELS erbjuda marknaden helt nya och unika säkerhetslösningar, beroende på bland annat kommunikation med ELS tvätt - utrustning via ett unikt protokoll. Se separat broschyr ELSBoka från ELectrolux Laundry Systems 12

13 Postfack Passagesystemet kan även styra postfack vilket gör att man slipper nycklar även här. Man använder samma tag som till dörren eller tvättstugan för att öppna sitt postfack. Enligt förslag skall utdelning i trapphus vara borta till Har man investerat i passagesystem och tvättstugebokning så är det en liten kostnad att även inkludera postfacken för att slippa nyckelhanteringen. Web Bokning Bokning av tvättider kan göras via Internet. Kan utföras hemifrån eller från jobbet eller varför inte från en mobiltelefon om man har möjlighet att surfa med GPRS eller 3G. Även denna produkt har tagits fram via samarbetet med Electrolux Laundry Systems Sweden AB. Web Administration Administration av systemet kan göras via web - läsare, så kallad tunn klient. Man kan tänka sig en områdesförvaltare eller avdelningschef som endast skall kunna lägga in och ta bort taggar och ändra namn eller liknande enkla åtgärder. Detta är ofta helt tillräckligt att kunna utföra vilket gör att det även är enkelt att lära sig. Debitering Systemet hanterar debitering av tvätt i tvättstugan på olika sätt. Det vanligaste är efterdebitering. 13

14 Mjukvara R-CARD M5 Från litet till stort Passar för alla behov. Passersystemet kan byggas från en dörr till hur stort som helst. M5 med R-CARD 5000 motsvarar alla behov och löser era problem med tillträdesskyddet. Från enkelt till avancerat Enkelt handhavande. M5 är en lättnavigerad programvara av senaste snitt med Outlook-genvägar och över skådlig trädstruktur av mappar och ikoner. Enklare administration kan också utföras med webbläsare. I takt med verksamheten Moduluppbyggnad gör det enkelt att förändra för framtida behov. Utöka antal dörrar, användare och operatörer/klienter, lägg till funktioner och ny teknologi efter behov när det passar er verksamhet. 14

15 Modern teknik M5 är ett Windowsprogram anpassat för nätverk med många klienter och SQL databas för bästa prestanda. R-CARD 5000 nyttjar senaste teknik för högsta säkerhet och tillförlitlighet. Systemet ansluter all utrustning med krypterad överföring, från PC ända ut till läsaren vid dörren. Vidare finns inbyggd redundans för funktion även vid datorhaveri, ledningsbrott etc. Förutom alla vanliga läsartekniker, stöds fler typer av beröringsfritt och biometri. Mångfald av funktioner M5 med R-CARD 5000 har idag funktioner för avancerad larmstyrning, antipassback, användare med flera tagar, flera årskalendrar, flexibel hantering av behörig - heter mm. Dessutom finns stöd för import av externa databaser, en kraftfull rapportgenerator med för- och användardefinierade utskrifter. Framtidssäker lösning RCO med över 25 år i branschen, utvecklar fortlöpande nya funktioner och produkter för M5 och R-CARD Bl a finns programvara för hantering av utrymningsoch närvarozoner, tvåtagsfunktion, utökad antipassback samt fria in- och utgångar. Hårdvaran kan enkelt uppdateras med nya funktioner genom möjligheten att centralt och on-line uppgradera platsutrustningen ute i anläggningen. Nya mark - nadskrav och kundbehov kommer att styra framtida utvecklingar. Integration med andra system M5 erbjuder många möjligheter att integrera med andra system. Inbyggd OPC server underlättar för integration med överordnade system som också kan ansluta system för t ex inbrottslarm, kameraövervakning, brand larm och fastighetsstyrning. M5 stöder som standard koppling mot de vanligaste lokalboknings - program men, Electrolux tvättstugebokning, system för ID-kort framställning och besökshantering. M5 kan också kopplas mot många andra system med MS SQL. Indikeringsfönster Övervakning och styrning av dörrar från PC. Visar status för öppen/stängd, låst/olåst och larm uppbruten av individuella och grupperade dörrar. Möjliggör låsöppning av dörrar från PC. Larmområden Gruppering av läsare med larmstyrning, förenklar kablaget. Ökad flexibilitet då larmområden kan ingå i andra larmområden dvs läsare kan styra fler larmområden. Domäner Avgränsar delar av stora system som egna objekt som då t ex kan använda egna årskalendrar. Domäner optimerar också utnyttjande av minneskapacitet i undercentraler. Kopplingar Möjliggör fria kopplingar mellan systemdefinierade in och utgångar på enheter inom en anknytning. En ingång, för t ex en öppnaknapp, på en plats i anläggningen kan programmeras att påverka en utgång på annan plats. Logik mellan egendefinierade in- och utgångar kommer att bli programmerbara. Bokning från externt bokningsprogram Tidbokningsfält för tag gör att bokning med importerad fil från t ex FRI (Idavall Data), Booking (Argen tum) och Royal BOKA (Björsta Data) går direkt in i databasen och ger rätt tillträde på bokningsobjekten. Kan också användas för bokning av konferensrum och liknande. Tvättstugebokning M5 är helt integrerat för tvättbokning med ELS Boka från Electrolux. Databasimport Möjlighet att importera data från andra databaser med olika format. Underlättar vid drifttsättning då befintligt person register kan användas eller i situationer när många nya användare ska registreras t.ex. för skolor med nya årskullar. Antipassback Tidstyrd antipassback lokalt för dörrar på en undercentral. Stöd finns också för antipassback med in- och utläsning och där alla dörrar på samma undercentral kan ingå i zonen. Besökskort Ansluter besökssystem för besökare. ID-kort framställning Ansluter kortskrivare för tryck av egna ID-kort via ex - ternt system för fotografering och design av kort-layout. Webbklient Tunn klient i form av webbläsare för enklare administration av vanliga funktioner som t ex att lägga in nya, spärra eller ta bort tag och visa händelser. OPC server OPC lösningen stöder Alarm & Events V1.02 och Data Access V2.05. M5 kan integreras med andra system via överordnat system, t ex system för inbrottslarm, brandlarm, CCTV fastighetsautomation m fl. 15

16 R-CARD M5 MEGA också en inbyggd beröringsfri tagläsare som komplement till knappsatsen för säkrare verifiering av behörighet. Tagläsaren ger också möjlighet för t ex dörrstyrning. Säker larmöverföring R-CARD MEGA erbjuder larmöverföring via såväl vanligt telefonnät (PTTS) som det mobila nätet (GSM) och dessutom genom (TCP/IP). Då man käver högsta larmklass kan Multicom anslutas. Allt i ett system Passer- och larmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd, förenklar administration och därmed inlärning. Följden blir bättre kontroll och färre felprogrammeringar. Det gemensamma nätet och nyttjandet av enheter för fler funktioner ger lägre kostnader för såväl installation som system. Lätt att använda manöverpanelen Genom ett enkelt och tydligt gränssnitt mot användaren på grafisk display undviks fel vid hanteringen. Larmlägen och utlösta larm kan visas grafiskt på orienteringsritning i displayen. MAP-50 har Olika vanliga protokoll som SIA II och III, ContactID m fl kan användas med larmuppringaren LS-50 placerad i undercentral. Larmsektioner Larminsamlande enheter t ex DIO-5048 erbjuder dubbelbalanserade slingor men också enkelbalanserade och ström - slingor. Genom programmerbara sling - resistanser kan befintlig installation med detektorer återanvändas. Enheterna har också utgångar för larmdon och åter - ställningar. Färdigt från början Färdiga in- och utgångstyper samt larmkaraktärer underlättar och påskyndar driftsättning. Dessutom finns full frihet att förändra efter egna behov. 16

17 Maximala kapaciteter M användare med en tag ** dörrar anknytningar (anslutningsbara bussar med undercentraler) 256 lokala (on-line) anknytningar 255 domäner (grupperingar av anknytningar) 80 undercentraler per anknytning 255** dörrar per anknytning 255 larmområden per anknytning klienter/operatörer (i praktiken begränsat av licenser för databas) 26 operatörsgrupper (nivåer av rättig heter) * tagar per domän (15* tagar per användare med samma id) * behörighetsgrupper per domän 48* behörighetsgrupper per tag och domän * händelser lokalt i under central Tvättstugebokning ** bokningspaneler i systemet 255** bokningspaneler per anknytning 255* förval per anknytning 2560 maskingrupper (bokningsobjekt) per anknytning * tagar (med bokningsmöjlighet) per anknytning * taggrupper (med boknings - möjlighet) per anknytning 8** bokningspaneler per undercentral 36* bokningspass per dygn per undercentral 3 bokningsbara år i kalender per under - central 6* förval per panel 32* maskingrupper med 3 valbara typer per panel Mega larmsystem Larmsystem 255 larmområden 255** manöverpaneler (MAP) 4 080** sektioner (dubbelbalanserade ingångar med DIO-5084) 255 användardefinierade ingångstyper varav 20 tal förinställda 3 315** utgångar (med IO-5008, DIO-5084 och UC-50) 255 användardefinierade utgångstyper varav 20 tal förinställda 128 användardefinierade larmkaraktärer varav 64 förinställda lokalt lagrade larmhändelser 8 larmmottagare att överföra till med stöd för SIA II, SIA III, ContactID m fl uppkopplingsförsök Porttelefon ** portapparater i systemet * telefonnummer med valbart snabbval (kortnummer) 255** portapparater per anknytning 8** portapparater per undercentral * angivna värden kan inte existera samtidigt pga begränsning av minneskapacitet i undercentraler ** med samtliga anslutna enheter av samma aktuell angiven typ för rubricerad systemdel 17

18 Systembeskrivning 18

19 19

20 Viktiga Tillbehör Prox-taggar Prox-taggarna finns i tre olika färger. Är mycket slitstarka och kan sitta på nyckelknippan. För smidig tillgång till taggen använd YOYO. YOYO Komplettera med YOYO. Används för att alltid ha taggen lätt åtkomlig. Regnskydd Läsare som monteras utomhus bör alltid förses med regnskydd. Utförd i UV-beständig PVC. Infällda läsare Våra PROX-50/60 kan fällas in i vägg genom att komplettera med infällnadslåda, IN-PROX. R-CONNECT För att dra fram kablar över dörren när läsare och el-lås sitter direkt på dörren. Enkelt och snabbt montage. Ni slipper långhålsborra dörrren och behöver i övrigt inte ta upp ett enda hål i dörrren, vilket innebär att brandklassade dörrar behåller sin brandklassning. Man kan även behålla asbestdörrar som man absolut inte får borra i. Tryckknappar Med nyckelsymbol. Används för utpassage. Finns i utanpåliggande och infällt utförande. Lämplig att använda tillsammans med vår läsare PROX-53 och R-COBBER. 20

21 Tjänster och hjälpmedel Passagesystem, larm, porttelefon och kameraövervakning, tvättstugebokning Säkerhetsanalys Kostnadsfri säkerhetsanalys. Vår säkerhetsexpert går igenom ert företag, fastighet och kontrollerar låsning, nyckelhantering och övriga säkerhetsdetaljer. Efter genomgång där man belyser de brister som finns presenteras åtgärder för att avhjälpa dessa Utbildning Vi utbildar våra återförsäljare fortlöpande för att de skall kunna hjälpa er med den senaste tekniken och lösningarna. Vi tillhandahåller även utbildningar i handhavande av produkter och programvaror för er som har investerat i våra produkter. Driftsättning Vi hjälper även till med driftsättning av system. Mycket av dagens system är anslutet via nätverk. Web applikationer blir vanligare, vilket innebär att brandväggar skall installeras och att säkerheten i övrigt måste hållas på en hög nivå. Vi har spetskompetens inom dessa områden. Kontakta oss i förebyggande syfte för att vi skall kunna titta över er IT miljö och komma med förslag inför investering av våra integrerade lösningar. Supportavtal Innebär fri telefonsupport på program - varor samt fri uppgradering av programvaror. AMA texter Föreskrivande AMA texter kan hämtas på vår hemsida. Till samtliga RCOs produkter finns AMA texter, vilka används i första hand av säkerhets och el konsulter. Kan även beställas i häftad form. Kontakta vår säljavdelning. Exempelsamling Ett ovärderligt hjälpmedel när man skall projektera eller föreskriva en R-CARD anläggning. Finns i bokform eller kan hämtas på vår hemsida. För inloggning kontakta vår säljavdelning. 21

22 Vi är inte bäst på allt... 22

23 ...men vi kan säkerhet. Öppet system för integrering Vi samarbetar med de ledande aktörerna inom respektive område. RCO erbjuder det bästa inom säkerhet med kopplingar till de främsta systemen för fastighets förvaltning och administration, styr och regler samt energimätning. Anslutningar för IT-miljöer SQL ActiveX XML OPC TCP/IP ELS Network 23 IP-telefoni

24 RCO Security AB Box Järfälla Växel: Order: Fax: R10A

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

Ledande inom nyckelfri låsning

Ledande inom nyckelfri låsning Ledande inom nyckelfri låsning 2 Öka tryggheten och säkerheten med... Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa till trädet för obehöriga till företag, förvaltningar och

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Installation MP6.55 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50 Projektnummer: 1-0008 Projektnamn: R-CARD 5000 Central Utvecklingskort:..\..\UK_1-0003.doc VERSIONSREFERENS För att R-CARD M5 skall fungera fullt ut med alla funktioner krävs att hårdvaran (UC-50) har

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Ax S. Rätt produkt på rätt plats. Både snyggt och säkert

Ax S. Rätt produkt på rätt plats. Både snyggt och säkert AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är helhetslösningar som innehåller trygghet, enkelhet och ekonomi. Ax S Rätt produkt på rätt plats

Läs mer

Bewator Entro. Det säkra och flexibla passersystemet. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Det säkra och flexibla passersystemet. Answers for infrastructure. Bewator Entro Det säkra och flexibla passersystemet Answers for infrastructure. Bewator Entro passar överallt Ett passersystem är ett effektivt sätt att skydda en lokal eller en fastighet och begränsa

Läs mer

VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner

VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner Innehåll Nya funktioner och rättade fel 5.38.5: (2015-09-15)... 3 Rättade fel 5.38.3: (2015-03-24)... 6 Nya funktioner och rättade fel 5.38.2: (2015-02-10)... 6 Nya funktioner och rättade fel 5.37.5: (2014-09-25)...

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra...

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003 Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Client/Server Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och

Läs mer

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Användarguide MP6.55 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer