Lifecard CF. Lifecard 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lifecard CF. Lifecard 12"

Transkript

1 Instruktioner och teknisk handbok Lifecard CF Lifecard 12 Programvaruversion 7 Handbokens artikelnummer Ritning nr. 046/0025/0 CN4895 utgåva 7

2 INNEHÅLL I. INTRODUKTION Om den här handboken Ansvarsfriskrivning SÄKERHET OCH FÖRESKRIFTER Enhetsbeskrivning Indikationer och avsedd användning Kontraindikationer Säkerhetsföreskrifter Varning! Biverkningar Observera! Överensstämmelse med standarder Justeringar, byte av delar, underhåll och reparation Fel och onormala påfrestningar Ändringar Försäkran om överensstämmelse Förklaring av märkning Garanti Tillverkare ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV LIFECARD CF FLÖDESDIAGRAM FÖR INSPELNINGSPROCEDUR Registrera patientuppgifter A. Initiera ett Flash-kort B. Göra en röstinspelning C. Skriva uppgifter på CF-kortets etikett Förbereda bandspelaren Öppna bandspelaren Sätta i batteriet Förbereda patienten Förbereda huden Sätta fast elektroderna Procedurer för patientanslutning med 3, 4 och 6 elektroder Patientanslutning med tre elektroder Innehåll i

3 INNEHÅLL (fortsättning) ii Patientanslutning med fyra elektroder Patientanslutning med sex elektroder Ansluta patienten Sätta fast patientkabeln Standardinspelningsläge - Menyalternativet Start Utökat inspelningsläge - Menyalternativet Starta veckoreg Starta inspelningen Procedur för 12-avledning med patientanslutning med 10 elektroder Sätta fast elektroderna Montera bandspelaren Ansluta elektroderna EKG-variation med Mason-Likar-systemet Sätt på selen för oket Sätta fast avledningskablarna Beteende vid 12-avledad inspelning med avledningsfel Alla procedurer- Starta inspelningen Ställa in alternativet för Pacing-detektion Välja Start... eller Starta veckoreg Bekräfta patientens ID Göra en röstinspelning Övervakning av EKG - Kontroll av EKG-kvalitet Patientanvisningar Under inspelningen När patienten kommer på återbesök Koppla från och rengöra bandspelaren Öppna Lifecard-enheten Ta ut batteriet Överföra inspelningen Med CardioNavigator a. Överföra inspelningen till CardioNavigator b. Läsa in inspelningen direkt från CF-kortet a. Överföra inspelningen till Report Manager b. Läsa in inspelningen direkt från CF-kortet Överföra inspelningen till Impresario Analysera inspelningen Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

4 INNEHÅLL (fortsättning) Lifecard CF-skärmen Menyalternativ på Lifecard CF Alternativ på huvudmenyn Alternativ på menyn Inställningar Lifecard CF-ljud Fel- och varningsmeddelanden UNDERHÅLL Skötsel av Flash-kort Problem att läsa Flash-kort Rengöra och desinficera Lifecard CF-bandspelare Rengöra väskor och remmar Nedsmutsning med kroppsvätskor Tillbehör till Lifecard CF LIFECARD CF TEKNISK HANDBOK Tekniska specifikationer för Lifecard CF Standardinspelningsläge - EKG-ingångar Standardinspelningsläge - Pulsidentifiering för pacemaker Standardinspelningsläge - Datalagring Användargränssnitt Strömförbrukning Utökat inspelningsläge Ytterligare specifikationer i 12-avledningsläge Fysiska egenskaper och miljökrav Elektromagnetisk kompatibilitet Dekontaminering Översikt över Lifecard CF-enheten Patientkabel/-anslutning Kontroll av patientkabel Batteri Batterikontroll CompactFlash-kort Funktionskontroll Påminnelse om årlig service Innehåll iii

5 6. REFERENSER Referensmaterial Allmänt avledning Ischemi Pacing INDEX iv Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

6 I. INTRODUKTION Om den här handboken Den här handboken innehåller detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF-bandspelaren och 12-avledning med alternativet Lifecard 12. Det är en av två handböcker för den här bandspelaren: Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok Snabbhandledning för Lifecard CF Den här handboken har 7 kapitel: Kapitel 1: Innehåll och introduktion Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Säkerhet och föreskrifter Detaljerade anvisningar för användning Underhåll Teknisk handbok Referenser Index Ansvarsfriskrivning Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i den här handboken ska vara helt korrekt, men Del Mar Reynolds Medical kan inte hållas ansvarigt för följderna av eventuella fel eller utelämnanden. Om du är osäker på någonting i handboken eller behöver få någonting bekräftat ber vi dig kontakta Del Mar Reynolds Medical. Kapitel 1: Introduktion 1

7 Enhetsbeskrivning Del Mar Reynolds Medical 2. SÄKERHET OCH FÖRESKRIFTER Lifecard CF är en kompakt bärbar Holter EKG-bandspelare med digital lagringsteknik för lagring av EKG-inspelningar på ett CompactFlash-kort (CFkort). Med Lifecard CF kan kontinuerliga inspelningar av 2- eller 3-kanals-EKG göras i upp till 48 timmar i standardläge och upp till 7 dagar i utökat läge. Med alternativet Lifecard 12 kan kontinuerliga inspelningar av 12-avlednings- EKG göras under en period på 24 timmar. Bandspelaren har en inbyggd skärm för övervakning av EKG och pacingdetektion under anslutning. På så sätt kan du kontrollera EKG-kvaliteten före inspelning. Menyalternativen väljs med de två knapparna på framsidan av inspelningsenheten. Lifecard CF kräver ett AAA-batteri. Patientkablarna till Lifecard CF är utformade för att förhindra att patienten oavsiktligt kopplar från dem från inspelningsenheten. Med knappen Patienthändelse på framsidan av inspelningsenheten kan patienten ange symptomatiska episoder i inspelningen för jämförelse med patientens dagbok. Pulsdetektion för pacemakers kan aktiveras och avaktiveras av läkaren eller personal med lämplig kompetens inom kardiologi. Inspelningarna kan analyseras med hjälp av Holter-analyssystemen Pathfinder, Impresario eller Lifescreen från Del Mar Reynolds Medical, om dessa har kompatibel maskin- och programvara. (Lifescreen är inte kompatibelt med 12- avledade inspelningar.) Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 3

8 Enhetsbeskrivning (fortsättning) Lifecard CF består av två delar, Inspelningsenheten och Patientenheten. LIFECARD CF-INSPELNINGSENHETEN LIFECARD CF- SKÄRM GUL KNAPP Menynavigering och patienthändelser GRÖN KNAPP Menyval och patienthändelser MIKROFON HÖGTALARE 4 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

9 Enhetsbeskrivning (fortsättning) LIFECARD CF PATIENTENHET PLATS FÖR ATT FÄSTA HALSREM BÄLTESKLIPP (ENDAST LÅNGA KABLAR) FÄRGKODER FÖR ELEKTRODANSLUTNINGAR PATIENTANSLUTNING Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 5

10 Enhetsbeskrivning (fortsättning) Alternativet med 12-avledning har en tvådelad kabelenhet, som består av Varios Active Yoke-enheten samt patientanslutningen med 10 elektroder. Lifecard CFbandspelaren ser dock likadan ut som på föregående sida. PATIENTKABEL VARIOS ACTIVE YOKE Försök inte ta bort patientanslutningen från Varios Active Yoke, såvida inte en trasig kabel behöver bytas ut. 6 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

11 Indikationer och avsedd användning Holter-enheten Lifecard CF är avsedd för icke-invasiv inspelning av två- eller trekanals elektrokardiogram (EKG) på ett vanligt CompactFlash-kort. Alternativet Lifecard 12 är avsett för icke-invasiv inspelning av 12-avledade elektrokardiogram (EKG) på ett vanligt CompactFlash-kort. Inspelningsenheten medger att data samlas in kontinuerligt under en period på upp till 7 dagar, samtidigt som patienten kan utföra de flesta vardagssysslor och - aktiviteter. Inspelningarna kan analyseras med hjälp av kompatibla analyssystem från Del Mar Reynolds Medical. Den här enheten har utformats och levererats särskilt för långvarig inspelning av elektrokardiogram på aktiva patienter (arbets-ekg) med hjälp av vanlig Holterteknik. Den är inte avsedd för någon annan användning. Enheten skall endast användas av personer med lämplig kompetens, med utbildning i användning av och procedurer för Holter-EKG i diagnostiskt syfte. Kontraindikationer Inga kända. Säkerhetsföreskrifter Följ rengöringsanvisningarna av hygienskäl och för att minska risken för korsinfektion. Varning! Den här enheten får inte användas på sådant sätt att den kan komma i DIREKT LEDANDE KONTAKT MED PATIENTENS HJÄRTA. Försök aldrig att ansluta någon annan enhet eller något annat instrument till de interna anslutningarna eller kretsarna på Lifecard CF när enheten är kopplad till en patient. Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 7

12 Biverkningar Patienten kan få allergiska hudutslag av de självhäftande elektroderna, i form av rödhet, ömhet eller irritation. Fråga patienten om han eller hon har någon allergi av den här typen. Kontakta tillverkaren av elektroderna för att få mer detaljerad information. Observera! Enligt amerikansk federal lagstiftning (USA) får den här enheten endast säljas av eller på begäran av en läkare, som är licensierad att använda eller begära användning av enheten i den delstat han/hon verkar.säkerhetsklassificering 8 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

13 Överensstämmelse med standarder Den här enheten har utformats i enlighet med EN , Elektromedicinsk utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar enligt följande: 1. UTRUSTNING med en INTERN ELEKTRISK STRÖMKÄLLA. Utrustningen är endast utformad för användning med batteri. Utrustningen får under INGA omständigheter anslutas till ett nätanslutet spänningsaggregat eller någon annan extern strömkälla. 2. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV BF-TYP eller UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV CF-TYP, om märkt på det viset. 3. IPX4-UTRUSTNING som är skyddad mot att stänkande vatten tränger in, om märkt på det viset. Annars, VANLIG UTRUSTNING, utan skydd mot inträngande vätska. 4. Ej lämplig för användning i närheten av lättantändliga anestesimedel med luft, syre eller kväveoxidul (lustgas) eller lättantändliga rengöringsmedel. 5. Klassad för KONTINUERLIG ANVÄNDNING. 6. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL, särskilt utformad för användning med en LEDANDE ANSLUTNING till PATIENTEN, dock inte direkt till hjärtat. Enligt ANSI/AAMI EC38:1998 är Lifecard CF en Typ 1 bärbar EKG-enhet. Justeringar, byte av delar, underhåll och reparation Enheten kräver inga rutinmässiga justeringar för att fungera korrekt. Enheten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Service av enheten får endast utföras av Del Mar Reynolds Medical eller ombud som är auktoriserade av Del Mar Reynolds Medical för att utföra service på enheter av den här typen. Oauktoriserade reparationer eller nedmontering av enheten upphäver garantin. Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 9

14 Fel och onormala påfrestningar För att garantera säker drift får enheten inte misskötas eller användas/förvaras under andra förhållanden än de som anges i specifikationerna för drift och förvaring. Lifecard CF innehåller skydd mot elektrostatisk urladdning, men det finns inget skydd mot defibrillatorer. För att undvika skador bör enheten avlägsnas före defibrillering. (Patientanslutningen med 10 elektroder har skydd mot defibrillatorer.) Om det verkar troligt att skyddet har försvagats på något sätt ska enheten sättas ur funktion på ett sådant sätt att oavsiktlig användning är omöjlig. Skyddet kan till exempel vara försvagat om enheten: a) har synliga skador, b) inte kan utföra de avsedda mätningarna, c) har förvarats under ogynnsamma förhållanden under en längre tid, d) har utsatts för allvarliga transportpåfrestningar, e) har varit ansluten till en patient under defibrillering. Ändringar För att garantera säker drift får enheten inte utsättas för oauktoriserade ändringar och får bara användas i det syfte den ursprungligen har levererats för. Försäkran om överensstämmelse Den här produkten uppfyller de huvudsakliga kraven och villkoren i EG-direktivet 93/42/EEC avseende medicinska enheter. 10 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

15 Förklaring av märkning 0088 CE-MÄRKE TILLVERKNINGSÅR 2004 LÄS DOKUMENT Den här symbolen betyder att du bör läsa tillhörande dokument. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV BF-TYP Symbol för batteriutmatning PostScript Picture (droplet.eps) Skyddad mot att stänkande vatten tränger in, när patientkabeln är ansluten. AECG TYP 1 Typ 1 bärbar EKG-enhet som uppfyller ANSI/AAMI EC38:1998. UTRUSTNING med en DEFIBRILLATORSKYDDAD PATIENTANSLUTEN DEL AV CF-TYP 12-Lead Kompatibel med Varios Active Yoke & patientanslutning med 10 elektroder Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 11

16 Garanti I enlighet med de villkor som anges nedan garanterar Del Mar Reynolds Medical ( Företaget ) att företagets produkter inte har några material- eller tillverkningsfel under en period på 12 månader från leverans. Den här garantin utfärdas av Företaget enligt följande villkor: 1. Företaget har ingen ansvarsskyldighet vad gäller fel som uppstår på grund av normalt slitage, avsiktlig skadegörelse, försumlighet, onormala driftsförhållanden, oförmåga att följa instruktioner (vare sig dessa är muntliga eller skriftliga), missbruk, felaktig installation eller förändring/reparation av produkten utan Företagets godkännande. 2. Ovanstående garanti omfattar inte delar, material eller enheter som inte är tillverkade av Företaget, och i detta fall gäller att kunden endast kan utnyttja en eventuell garanti för sådana delar, material eller enheter i den mån Företaget har fått garantier från dessa delars tillverkare. 3. Utöver vad som uttryckligen anges här gäller inga andra lagstadgade garantier eller villkor, i den mån gällande lagstiftning tillåter att dessa utesluts. 4. Eventuella anspråk från kunden, som grundar sig på ett material- eller tillverkningsfel hos produkten, skall meddelas till Företaget så snart felet upptäcks. Om kunden inte meddelar Företaget omedelbart har kunden inte rätt att returnera produkten och Företaget har ingen ansvarsskyldighet för felet. 5. När ett giltigt anspråk avseende en produkt, som grundar sig på ett materialeller tillverkningsfel hos produkten, meddelas Företaget har Företaget rätt att ersätta eller reparera produkten eller delen ifråga (efter Företagets eget gottfinnande, antingen på plats hos kunden eller hos Företaget i Storbritannien), men Företaget har ingen ytterligare ansvarsskyldighet gentemot kunden. 6. Företaget har ingen ansvarsskyldighet gentemot kunden på grund av eventuella föreställningar eller antaganden, eller underförstådda garantier eller andra villkor, eller åligganden enligt sedvanerätt, eller för indirekta skador eller förluster (vare sig dessa rör utebliven vinst eller annat), kostnader, utgifter eller några som helst andra andra anspråk på 12 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

17 Garanti (fortsättning) kompensation, som uppstår på grund av eller i samband med agerande eller försummelse hos Företaget vid tillverkning eller leverans av produkten eller på grund av eller i samband med kundens användning av produkten. Tillverkare Del Mar Reynolds Medical Inc. Tel: Whatney Fax: Irvine, CA USA E-post: Del Mar Reynolds Medical Ltd Tel: +44 (0) Harforde Court Fax: +44 (0) John Tate Road Hertford E-post: SG13 7NW Storbritannien DelMar Reynolds GmbH Tel: +49 (0) Schwabacher Straße 34 Fax: +49 (0) Feucht Tyskland E-post: Webbplats: Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 13

18 3. ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV LIFECARD CF Det här kapitlet innehåller detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CFbandspelaren. Den separata Snabbhandledningen hjälper dig att komma igång. FLÖDESDIAGRAM FÖR INSPELNINGSPROCEDUR Del Mar Reynolds Medical Förbereda Flash-kortet med patientuppgifterna Sidan 16 Förbereda bandspelaren Sidan 23 Förbereda patienten Sidan 27 Sätta fast elektroderna och ansluta Sidan 27/35 Ansluta bandspelaren Sidan 31/39 Starta bandspelaren Sidan 41 Kontrollera EKG-kvaliteten Sidan 43 Instruera patienten Sidan 47 Avlägsna och rengöra bandspelaren efter inspelningen Sidan 50 Överföra inspelningen Sidan 51 Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 13

19 Registrera patientuppgifter Du kan registrera patientuppgifterna på tre sätt. För största möjliga säkerhet bör metod A eller B användas: A. Initiera Flash-kortet med hjälp av det verktyg som finns i programmet Pathfinder, CardioNavigator eller Impresario. B. Gör en röstinspelning på Flash-kortet med mikrofonen på framsidan av Lifecard CF och identifiera patienten. C. Skriv patientens namn eller ID på Flash-kortet med en tuschpenna. För största möjliga säkerhet bör du inte använda endast den här metoden, utan kombinera den med A eller B. A. Initiera ett Flash-kort När du har initierat Flash-kortet kan du spara patientens namn och ID innan inspelningen påbörjas. Initieringen raderar även tidigare inspelningar och förbereder vid behov filstrukturen på kortet (detta kallas konditionering ). Konditionera ett Flash-kort CompactFlash-kort från Del Mar Reynolds Medical levereras färdigkonditionerade, men ibland kan ett kort behöva omkonditioneras. Om du behöver konditionera ett kort före användning visas följande meddelande på bandspelaren: ****FEL**** Minneskort Behöver konditionering Bakåt Följ anvisningarna nedan för att konditionera kortet om det behövs. Detta raderar alla filer som finns på kortet. 14 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

20 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 1. Sätt i Flash-kortet i kortläsaren och se till att Del Mar Reynolds-logotypen på etiketten är vänd nedåt. Nästa steg beror på vilken typ av analysprogram som används. Välj 2a, b, c eller d, efter behov. Du kan använda: Pathfinder eller Lifescreen med CardioNavigator-databas (se 2a) Pathfinder eller Lifescreen med Report Manager-databas (Archive Maintenance) (se 2b/2c) Impresario (se 2d) Följ relevanta anvisningar nedan, beroende på vilket system som används. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 15

21 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2a. Med CardioNavigator Klicka på menyn Patient och välj alternativet NEW PATIENT (NY PATIENT) eller klicka på ikonen NEW PATIENT (NY PATIENT). För in uppgifterna i dialogrutan New Patient (Ny patient) och klicka på OK när du är klar. Se till att Flash-kortet sitter i kortläsaren, markera patienten i patientlistan och klicka på ikonen LIFECARD CF CONFIGURE (KONFIGURERA LIFECARD CF). Patientuppgifterna överförs då till kortet. 16 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

22 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2b. Med Pathfinder och Report Manager Välj alternativet INITIALIZE COMPACT FLASH (INITIERACOMPACT FLASH) på menyn Utilities (Verktyg) i Pathfinder. För in patientens namn och ID i den dialogruta som visas. Klicka på knappen Initialize CF (Initiera CF) för att spara uppgifterna på kortet och förbereda kortet för en ny inspelning. 2c. Med Lifescreen Om Lifescreen-programmet använder CardioNavigator-databasen klickar du på menyn File (Arkiv) och väljer CardioNavigator. Följ sedan anvisningarna i procedur 2a ovan. Om Lifescreen-programmet använder Report Manager-databasen använder du skrivbordsgenvägen INITIALIZE LIFECARD CF (INITIERA LIFECARD CF). Då visas samma dialogruta som i steg 2b. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 17

23 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2d. Med Impresario Öppna programmet Impresario genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet. Fliken Hämta bör vara markerad. För in patientens uppgifter eller, om uppgifterna redan finns i databasen, välj patienten i den patientlista som visas när du klickar på knappen Bläddra [...]. Klicka på knappen INITIERA LIFECARD. Det visas ett meddelande när initieringen är klar. 18 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

24 Registrera patientuppgifter (fortsättning) B. Göra en röstinspelning En röstinspelning görs av användaren enligt standardproceduren för förberedelse av bandspelaren och start av inspelning. (Det här steget beskrivs på sidan 40.) Röstinspelningen kan vara valfritt meddelande som identifierar patienten senare när inspelningen överförs. Inspelningen kan spelas upp via högtalaren på analysdatorn. Det finns inga funktioner för att spela in meddelanden vid något annat tillfälle.. Röstinspelning kan aktiveras och avaktiveras på menyn Inställningar. Du hittar mer information på sidan 55. Bakåt Kontrast Tid 13:38 Datum Röst insp. PÅ ID: Aktiverad Ljud på Service Bakåt Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 19

25 Registrera patientuppgifter (fortsättning) C. Skriva uppgifter på CF-kortets etikett 1. Skriv patientens namn eller ID på Flash-kortets etikett med en tuschpenna. 2. Kontrollera alltid att inspelningstiden och - datumet som visas i Patient Details (Patientuppgifter) i Pathfinder motsvarar de aktuella journaluppgifterna. För största möjliga säkerhet bör du inte använda endast den här metoden för att identifiera inspelningen. Initiera kortet eller gör en röstinspelning. Om du inte har initierat kortet med ett patientnamn eller gjort en röstinspelning, ombeds du när du startar inspelningen att bekräfta att korrekt namn har skrivits på kortet. Patient ID inskrivet på kort etiketten Bekräfta Bläck kan färga av sig om det inte torkas av inom ett par dagar med alkohol. Permanentpennor KAN raderas med alkohol! 20 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

26 Förbereda bandspelaren Öppna bandspelaren 1. Sätt i öppningskortet i öppningsspringan. 2. Dra öppningsspärren nedåt i pilarnas riktning. 3. Ta tag i de två bandspelardelarna och dra isär dem. 4. Avlägsna patientenheten så att Flash-kortet och batterifacket i inspelningsenheten blir synliga. Se till att insidan av bandspelaren alltid är ren och torr! Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 21

27 Förbereda bandspelaren (fortsättning) Sätta i batteriet 1. Sätt i ett alkaliskt batteri eller NiMH-batteri av AAA-typ i bandspelarens batterifack (med den negativa polen först). Kontrollera att batteriet sitter i korrekt, enligt bilden på batterifackets etikett. Batterikapacitet: Batteri Standardläge Utökat läge Alkaliskt (Duracell MN2400 eller motsvarande) 48 timmar* 7 dagar NiMH (Ansmann 600 mah eller motsvarande) (Ej lämpligt för 12-avledad inspelning.) 24 timmar 3 dagar * Ett alkaliskt batteri kan användas till två på varandra följande 24- timmarsinspelningar, om det tas ut direkt efter den första 24-timmarsperioden. Märk batteriet efter den första användningen. Om batterinivån är låg när inspelningen påbörjas visas ett varningsmeddelande på Lifecard CF, och du måste byta ut batteriet. Varning! Batteri: Användning av andra batterier än de som uppges i specifikationerna kan skada batterikontakterna i Lifecard-enheten och orsaka förkortad inspelningstid. Strömkälla: Försök inte att driva Lifecard-enheten via en extern strömkälla, som ett nätanslutet spänningsaggregat. Detta skulle utgöra en säkerhetsrisk. 22 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

28 Förbereda bandspelaren (fortsättning) Sätta i Flash-kortet 1. Sätt i Flash-kortet i kortfacket på Lifecard-enheten i pilarnas riktning och med Del Mar Reynolds-etiketten uppåt. 2. Tryck tills det klickar på plats. 3. Sätt ihop bandspelaren igen genom att haka på patientenheten över gångjärnet. Stäng de båda delarna och tryck sedan in spärren nedtill så att den är ordentligt stängd. VIKTIGT! Om ett CF-kort med en inspelning som är märkt som analyserad eller sparad sätts i bandspelaren tas den inspelningen bort så fort batteriet och patientkabeln ansluts. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 23

29 Förbereda bandspelaren (fortsättning) 4. Det hörs ett boing och texten delmar Reynolds visas på Lifecard-enheten. Om du använder en kabel med 3, 4 eller 6 elektroder följs detta av logotypen 7 Day. Lifecard CF 7 Day Om du använder patientanslutningen med 10 elektroder och Varios Active Yoke visas logotypen 12-Lead. Därefter visas Huvudmenyn. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om 24 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

30 Förbereda patienten Förbereda huden RENGÖR HUDEN med alkohol RAKA HUDEN SKRUBBA HUDEN så att den blir lätt röd med en torr bomullstuss Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning, L-00-S för 12-avledade inspelningar och VLC-00-S för inspelningar som är längre än 24 timmar. Sätta fast elektroderna De elektrodplaceringar som visas på följande sidor är förslag och inte obligatoriska. Du kanske hittar andra placeringar som lämpar sig bättre för patientens behov. Kontrollera alltid EKG-kvaliteten på skärmen! Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 25

31 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med tre elektroder Gul CH1 - CH3 Röd CH1 + CH2 + Grön CH2 - CH3 + På den högra sternalkanten i höjd med det andra revbenet. I vänstra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. I högra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. Röd/gul = CH1 = CM5 Röd/grön =CH2 = CC5 Grön/gul = CH3 = CM5R Procedur med 3 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1, 2 och 3 Utökat läge (Starta veckoreg...) 7 dagar 1 och 2 Patienter med pacemaker - se tips på sidan 44. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. För att minimera muskelartefakter placeras elektroderna över ben i stället för interkostala mellanrum. 26 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

32 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med fyra elektroder Röd CH1 + Vit CH1 - Brun CH2 + Svart CH2 - I vänstra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. På den högra sternalkanten i höjd med det andra revbenet. På det fjärde revbenet i den högra sternalkanten. På medioclavicularlinj en i höjd med det andra revbenet. Röd/vit = CH1 = CM5 Brun/svart = CH2 = CM1 Procedur med 4 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1 och 2 Utökat läge (Starta veckoreg...) 7 dagar 1 och 2 Patienter med pacemaker - det här diagrammet visar standardposition för en unipolär pulsgenerator. Se tips på sidan 44. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. För att minimera muskelartefakter placeras elektroderna över ben i stället för interkostala mellanrum. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 27

33 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med sex elektroder Röd CH1 + Vit CH1 - Brun CH2 + Svart CH2 - Vänstra mellersta axillarlinjen på det sjätte revbenet. Högra mellersta axillarlinjen på det sjätte revbenet. Medioclavicularlinjen vid tarmbenets högsta punkt. Hals CH1 - V6, V6R Kanal 2 - H, F Orange CH3 + Blå CH3 - I mitten framtill vid basen av sternum. I mitten baktill mittemot den orangea. Kanal 3 FRAMTILL - E Kanal 3 BAKTILL - M Röd/vit = CH1 = X Brun/svart = CH2 = Y Orange/blå = CH3 = Z Procedur med 6 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1, 2 och 3 Utökat läge (Starta veckoreg...) Ej tillgängligt Ej tillgängligt Det finns en sele för att stödja oket, liknande den på sidan 39. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. 28 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

34 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Ansluta patienten Patienten kan bära Lifecard CF på fyra olika sätt: 1. Halsrem 2. Axelväska 3. Bältesklipp 4. Engångsväska Med halsremmen och axelväskan kan patienten bära bandspelaren under kläderna. Detta innebär att av- och påklädning underlättas och att risken för inspelningsartefakter eller elektrodfrånkoppling därmed minskar. Bandspelaren blir också mindre synlig. 1. Halsrem Fäst remmen runt den böjda delen på baksidan av Lifecardenheten och dra i den så att den sitter fast ordentligt. 2. Axelväska Stoppa Lifecard-enheten i väskan och sätt fast den på patienten enligt bilden. De korta patientkablarna är optimerade för användning med remmen eller väskan och inkluderar inget bältesklipp. 3. Bältesklipp Bältesklippet är mycket bekvämt för patienter som föredrar att bära bandspelaren utanpå kläderna. 4. Engångsväska Den här plastväskan sätts fast med tejp som klipps av i lämplig längd. Den kastas efter varje inspelning. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 29

35 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Sätta fast patientkabeln Använd Ambu SkinFix eller tejp för att sätta fast de enskilda avledningskablarna och den tjockare huvudkabeln på patientens torso. Stabilisering av patientkabeln minskar rörelseartefakter och ger en bättre kvalitet på inspelningen. Kabeln mellan elektroden och fästtejpen ska vara slak (en s.k. rörelseslinga ), så att elektrodanslutningen inte belastas när patienten rör sig eller sträcker på sig. Tejpa inte över Ambu Blue Sensor-elektroderna eller tryckknappsanslutningarna, eftersom dessa är utformade för att tåla rörelser. 30 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

36 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Standardinspelningsläge - Menyalternativet Start I det här läget kan en inspelning på upp till 48 timmar med 2 eller 3 kanaler (med 2.5 µv upplösning) göras. Inspelningens längd beror på valet av patientkabel och minneskortets kapacitet. Start... 3 elektroder 4 elektroder 6 elektroder 90 MB CF-kort 48 timmar 3 Knl 48 timmar 2 Knl 48 timmar 3 Knl Utökat inspelningsläge - Menyalternativet Starta veckoreg I det här inspelningsläget kan ett 2-kanals-EKG på upp till 7 dagar spelas in. Det är avsett för patienter med symptom som förekommer oregelbundet och mer sällan. Inspelningens längd beror på valet av patientkabel och minneskortets kapacitet. Starta veckoreg MB CF-kort 3 elektroder 4 elektroder Alternativet med 6 och 10 elektroder kan inte användas i utökat inspelningsläge. 7 dagar 2 Knl 7 dagar 2 Knl Komprimering används i utökat inspelningsläge. Signalkvaliteten överskrider kraven i ANSI/AAMI-standarden EC38:1998 för bärbar EKG-utrustning. Obs! För att kunna analysera inspelningar som gjorts i utökat läge måste du ha Holter-systemet Pathfinder med programvaruversion (eller senare) eller Lifescreen (alla versioner). Kontakta din leverantör om du behöver en programvaruuppgradering. Larm om avledningsfel i utökat läge En kanals nummer blinkar på anslutningsskärmen om ett avledningsfel identifieras på den kanalen. Se sidan 42 för mer information. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 31

37 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Om en avledningskabel lossnar under en inspelning genererar Lifecard-enheten ett larm som varnar patienten. Se sidan 46 för mer information. Batterikrav i utökat läge 7-dagarsanvändning kräver alkaliska AAA-batterier. Laddningsbara NiMHbatterier kan användas för kortare inspelningar. Elektroder för utökade inspelningar Vi rekommenderar Ambu VLC-elektroder, som kan sitta på patienten i upp till 7 dagar utan att bytas ut. Ytterligare patientanvisningar för utökade inspelningar Patienten bör koppla från bandspelaren från elektroderna när han/hon badar eller duschar. Se sidan 47 för mer information. Starta inspelningen Starta inspelningen Anvisningarna för hur du startar inspelningen fortsätter på sidan Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

38 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER För 12-avledad inspelning måste du har alternativet Lifecard 12, som består av Lifecard CF-programvara V7, Varios Active Yoke och patientanslutningen med 10 elektroder. Du måste ha ett Flash-kort på 256 MB för en 24-timmarsinspelning. RA/R Se text (1) Se text (2) V1/C1 RL/N LA/L V2/C2 V3/C3 V4/C4 V6/C6 V5/C5 LL/F Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor L-00-S-elektroder. Använd inte korttidselektroder för vilo- eller arbets-ekg för den här proceduren. Be kvinnliga patienter att ha på sig kjol eller byxor för den här proceduren för att underlätta anslutning av bandspelaren med bältesklipp. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 33

39 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätta fast elektroderna Använd följande procedur för att hitta elektrodpositionerna för bröstavledningarna: Lokalisera den beniga förhöjningen (1) vid basen av manubrium (angulus sterni). Det andra interkostala mellanrummet (2) lokaliseras genom att glida åt sidan och nedåt. Lokalisera det tredje och fjärde interkostala mellanrummet och leta upp V1(C1) och V2(C2). Lokalisera därefter V4(C4) och sedan V6(C6) i mellersta axillarlinjen. Placera slutligen V3(C3) och V5(C5). 34 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

40 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Placering På nyckelbenet, ovanför fossa infraclavicularis i mitten av den högra deltoid-muskelns kant. AHA-färg AHAmärkning IECmärkning RA Vit R Röd IEC-färg På nyckelbenet, ovanför fossa infraclavicularis i mitten av den vänstra deltoid-muskelns kant. LA Svart L Gul Ej avgörande: valfri lämplig plats på höger sida av bröstet, i närheten av V3R eller V4R I främre axillarlinjen i kanten av revbenen, ovanpå ben. I det fjärde interkostala mellanrummet i den högra sternalkanten. I det fjärde interkostala mellanrummet i den vänstra sternalkanten. RL Grön N Svart LL Röd F Grön V1 Brun/Röd C1 Vit/Röd V2 Brun/Gul C2 Vit/Gul Mittemellan V2 och V4. V3 Brun/Grön C3 Vit/Grön I det femte interkostala mellanrummet i den vänstra medioclavicularlinjen. I den vänstra främre axillarlinjen i höjd med V4. V4 Brun/Blå C4 Vit/Brun V5 Brun/Orange C5 Vit/Svart I den vänstra mellersta axillarlinjen i höjd med V4. V6 Brun/Lila C6 Vit/Violett Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 35

41 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Procedur med 10 elektroder 256 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 24 timmar 12-avledning Utökat läge (Starta veckoreg...) Ej tillgängligt Ej tillgängligt Montera bandspelaren 1. Sätt i ett nytt alkaliskt AAA-batteri i Lifecard CF-enheten. 2. Sätt i ett CompactFlash-kort på 256 MB. 3. Sätt fast baksidan av bandspelaren och stäng haken. Ansluta elektroderna Börja med N-avledningen, som sitter på vänster sida av oket. Anslut avledningskablarna från vänster till höger för att minimera eventuellt trassel. Sekvensen är: RL - RA - V1 - V2 - LA - V3 - V4 - V5 - V6 - LL (AHA-märkning) N - R - C1 - C2 - L - C3 - C4 - C5 - C6 - F (IEC-märkning) EKG-variation med Mason-Likar-systemet Amplituden för extremitetsavledningarna kan variera avsevärt jämfört med standardvilo-ekg. Andra rapporterade skillnader omfattar en förskjutning till höger av medel-qrs-axeln och en efterföljande minskning av R-vågens amplitud i avledningarna I och avl, tillsammans med en ökning av R-vågens amplitud i avledningarna II, III och avf. Bröstavledningarna påverkas också på grund av den ändrade spänningen för den centrala referensspänningen. Läs referensavsnittet i kapitel Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

42 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätt på selen för oket Sätt på selen för oket enligt bilden nedan. Stoppa i oket i väskan och fäst den på patienten med remmarna. Sätt inte fast den för hårt, eftersom remmarna då kan lossa när patienten rör sig eller sträcker på sig. Montera bandspelaren på patientens skärp eller livrem med bältesklippet. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 37

43 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätta fast avledningskablarna Det är viktigt att de längre avledningskablarna sätts fast korrekt, eftersom patientens rörelser annars belastar elektroderna så att artefakter skapas och inspelningen blir svår att tolka. Tejpa enligt bilden på föregående sida. Det är framför allt viktigt att avledningskablarna RA (R), LA (L) och LL (F) fästs korrekt, och du bör också överväga att fästa C5 (V5) och C6 (V6) på samma ställe som LL (F). Den optimala placeringen beror på patientens kroppsform och storlek. Använd Ambu SkinFix eller kirurgisk tejp för att fästa avledningskablarna nära elektroderna. För samman kabeln mellan tejpen och elektroderna i en slinga ( rörelseslinga ). Om det inte går att använda selen på en patient tejpas oket fast på patienten. (Använd till exempel ett stort Ambu SkinFix eller tjockare tejp för den större kabeln på nederdelen av oket.) Se till att inga av avledningskablarna är spända när oket fixeras. Beteende vid 12-avledad inspelning med avledningsfel Om en bröstavledning (C- eller V-avledning) lossnar spelas den kanalen in som en rak linje (s.k. flatline). Om en extremitetsavledning (R/RA, LA/L eller LL/F) lossnar spelas alla främre avledningar (I, II, III, avr, avl, avf) in som raka linjer (s.k. flatlines ). Amplituden och morfologin för bröstavledningarna kan påverkas och bör granskas noggrant. Om referensavledningen (RL/N) lossnar kan brusnivån i inspelningen öka, men amplituden och morfologin för EKG:t påverkas inte. En trasig kabel i patientanslutningen med 10 elektroder ger samma indikationer. 38 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

44 ALLA PROCEDURER- Starta inspelningen Ställa in alternativet för Pacing-detektion Du ställer in pacing-detektion genom att trycka på den gula knappen Upp eller Ned och markera alternativet PACE DET.. Tryck sedan på den gröna knappen VÄLJ tills PÅ eller AV visas. Elektroderna måste placeras noggrant för att pacingdetektionen ska vara pålitlig. Se sidan 44. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om Välja Start... eller Starta veckoreg... Välj standardläge (24 eller 48 timmar) eller utökat läge (upp till 7 dagar). Markera alternativet Start.. och tryck på den gröna knappen Välj för standardläge. Markera alternativet Starta veckoreg... för utökat läge. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om Bekräfta patientens ID Om du har initierat Flash-kortet kan du nu bekräfta att patientens namn är korrekt. Om fel namn visas kan du radera de sparade uppgifterna, men då måste du därefter identifiera patienten genom att göra en röstinspelning. Du kan också öppna bandspelaren och initiera om kortet med analyssystemet. Patient Per Persson Ta bort Bekräfta Patientbekräftelsen visas bara om det finns patientdata på Flash-kortet. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 39

45 Starta inspelningen (fortsättning) Göra en röstinspelning Om bandspelaren är inställd för röstinspelning (se sidan 57) ombeds du nu göra en inspelning. (Om du inte vill göra någon röstinspelning väljer du Fortsätt.) När du är klar att börja tala väljer du alternativet Inspelning genom att trycka på den gröna knappen Välj. Håll Lifecard CF nära munnen och tala in i mikrofonen. Röstinspelning Inspelning Fortsätt Lifecard CF spelar in i 8 sekunder och spelar sedan upp inspelningen. Du kan lyssna på den igen genom att välja alternativet Uppspelning. Inspelning Bekräfta inspelningen genom att välja alternativet Bekräfta eller välj Ta bort om du vill göra en ny inspelning. Röstinspelning Uppspelning Ta bort Bekräfta Om inga patientuppgifter har sparats och ingen röstinspelning görs ombeds du bekräfta att du har skrivit patientens namn på Flash-kortet. Patient ID inskrivet på kort etiketten? Nej Ja 40 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

46 Starta inspelningen (fortsättning) Övervakning av EKG - Kontroll av EKG-kvalitet Skärmen visar EKG:t under anslutning. Den kanal som visas är markerad på höger sida av skärmen. Om du vill visa en annan kanal trycker du på den gula knappen Upp eller Ned. Tryck på den gröna knappen Välj när du är klar med EKG-granskningen. (Du kan återgå till skärmen genom att välja BAKÅT i nästa meny.) Kanaler 1 mv/1 sekund Kalibreringssymbol Pacemakersymbol Pacing-pulsar identifieras endast när PACE DET. är PÅ 12-avledningsläge Om bandspelaren är ansluten till skärmen i 10 minuter utan avbrott startar inspelningen automatiskt. Antalet kanaler som visas beror på patientkabeln och inspelningsläget. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 41

47 Starta inspelningen (fortsättning) Kontrollera ett EKG:t är stabilt även med positionsändringar. Undvik ändringar av hjärtaxelmorfologi/bifasisk morfologi och varierande ST-segmentavvikelse. Om morfologin eller ST-segmentet ändras markant med positionen provar du med att flytta på elektroderna. Hög impedans eller varning om avledningsfel Den här kontrollen görs bara i utökat inspelningsläge (Starta veckoreg...). Om en kanals nummer blinkar betyder detta att den kanalen har råkat ut för hög impedans eller ett avledningsfel. Kontrollera att huden är korrekt förberedd och att elektroderna för den aktuella kanalen sitter som de ska. Pacing-detektion förhindras om det har uppstått ett avledningsfel. När inspelningen har påbörjats hörs en tydlig larmsignal om det uppstår ett avledningsfel. 42 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

48 Starta inspelningen (fortsättning) Tips för patienter med pacemaker Kontrollera att symbolen P visas på skärmen varje gång pacemakern avger en impuls (praktiskt om patienten är beroende av pacemakern). Det är enklare att identifiera unipolär pacing än bipolär, eftersom pacingartefaktens amplitud är betydligt större. Optimera identifiering av kammarpulsen om det är en tvåkammarpacemaker. Om pacing inte identifieras provar du med att flytta en av elektroderna till en ny position. Patientanslutning med 3 elektroder Prova med att flytta den gröna elektroden mot position C3 (V3). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter, även om EKG-morfologin i kanal 2 och 3 kan försämras. Patientanslutning med 4 elektroder Prova med att flytta den bruna elektroden mot position C3 (V3). Prova även med att flytta den svarta elektroden ovanför den vita elektroden (på manubrium). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter. Kanal 2 blir avledning CM3 med den föreslagna positionen. Patientanslutning med 6 elektroder Prova med att flytta den svarta elektroden till den högra sternalkanten och den bruna elektroden till C3 (V3). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter. Kanal 2 blir avledning CM3 med den föreslagna positionen. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 43

49 Starta inspelningen (fortsättning) Patientanslutning med 10 elektroder Pacing identifieras i alla avledningar med den här kabeln, och elektroderna bör i allmänhet inte flyttas för en 12-avledad inspelning eftersom positionerna är strikt definierade. Pacing identifieras inte om ett avledningsfel uppstår. Kontrollera klockan När du är nöjd med anslutningen trycker du på den gröna knappen Välj. Tid 12:00 Datum STARTA NU Bakåt Kontrollera tid och datum på skärmen. Om de är felaktiga kan du ändra dem genom att flytta markeringen och trycka på den gröna knappen Välj. Använd den gula knappen Upp eller Ned för att göra önskade ändringar och bekräfta med den gröna knappen Välj. Justera 09 :12 Om du vill ändra tid och datum via menyn Inställningar kan du läsa om det på sidan 57. Starta inspelningen Välj Starta nu genom att trycka på den gröna knappen Välj. Lifecard CF övergår i inspelningsläge och visar den aktuella tiden med stora siffror, som är enkla för patienten att läsa. Välj Bakåt om du vill gå tillbaka till övervakningsskärmen utan att starta någon inspelning. Tid 12:00 Datum STARTA NU Bakåt Huvudmeny 15:16 Insp Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

50 Patientanvisningar 1. Lev som vanligt. Öppna inte bandspelaren. 2. Dra inte i elektroderna eller avledningskablarna och repa inte elektroderna. För utökade inspelningar: Om du behöver byta ut en elektrod, eller om en elektrod lossnar (bandspelaren avger då en larmsignal), följer du anvisningarna i din patientdagbok. 3. Bada eller duscha inte med bandspelaren på. För utökade inspelningar: Om du behöver koppla från bandspelaren följer du instruktionerna i din patientdagbok. 4. Undvik elektriska filtar, mikrovågsugnar och industrimaskiner. 5. Använd klockan i Lifecard för att logga aktiviteter/symptom i dagboken. 15:16 Patienthändelse 6. Om du upplever några symptom trycker du antingen på den gröna eller gula knappen för Patienthändelse på framsidan av bandspelaren och antecknar händelsen i patientdagboken. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 45

51 Under inspelningen Patienthändelse När du trycker på valfri knapp under inspelningen spelas en Patienthändelse-markör in. Under analysen kan du gå direkt till dessa händelser och granska EKG:t. Be patienten att logga tidpunkt, datum och symptom för händelser i dagboken. (Datumet visas längst ned till höger på bandspelarens skärm i utökat inspelningsläge.) Larm om avledningsfel Detta varnar patienten om en elektrod lossnar, torkar ut eller kopplas från, men larmet utlöses bara i utökat inspelningsläge. Larmet är ett pling-plong -liknande ljud som varar ca 15 sekunder, och i stället för klockan visas då ett meddelande om **AVL FEL**, som talar om vilken kanal felet gäller. När elektroden återansluts hörs ett pling-pling - liknande ljud och den vanliga skärmen med klocka visas igen. ****AVL FEL**** Kanal 1 och :49 Inspelning VIKTIGT! VIKTIGT! Den här funktionen bör demonstreras och förklaras innan patienten lämnar sjukhuset. Analysprogrammet rensar den påverkade kanalen under den tid som avledningsfelet varar. 46 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Aria Digital Holter Registreringsenhet

Aria Digital Holter Registreringsenhet Aria Digital Holter Registreringsenhet Svensk bruksanvisning Återförsäljare: Infiniti Medical AB Box 3145 183 03 TÄBY Tel. 08-792 12 40 Fax. 08-792 5115 Detta är en översättning av DelMar Medicals Users

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

EVO-registreringenhet och dockningsstation

EVO-registreringenhet och dockningsstation Instruktionsbok och Teknisk Manual EVO-registreringenhet och dockningsstation EVO-registreringsenhet firmvareversion 2.xx evo dockningsstation firmwareversion 1.xx Instruktionsbok och Teknisk Manual 1

Läs mer

Impresario Web Presenter

Impresario Web Presenter Installations- och instruktionshandbok Impresario Web Presenter Programvaruversion 3.0.0000 Del nr. 051_1005 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION Om den här handboken...............................................1

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2)

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2) Snabbstartsguide DP100 Bilvideokamera (Version 0.1.2) Innehållsfö rteckning Säkerhetsföreskrifter...2 Förpackningens innehåll...2 Ö versikt av DP100...2 Komma igång...3 Sätt i ett microsd-minneskort...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer