Lifecard CF. Lifecard 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lifecard CF. Lifecard 12"

Transkript

1 Instruktioner och teknisk handbok Lifecard CF Lifecard 12 Programvaruversion 7 Handbokens artikelnummer Ritning nr. 046/0025/0 CN4895 utgåva 7

2 INNEHÅLL I. INTRODUKTION Om den här handboken Ansvarsfriskrivning SÄKERHET OCH FÖRESKRIFTER Enhetsbeskrivning Indikationer och avsedd användning Kontraindikationer Säkerhetsföreskrifter Varning! Biverkningar Observera! Överensstämmelse med standarder Justeringar, byte av delar, underhåll och reparation Fel och onormala påfrestningar Ändringar Försäkran om överensstämmelse Förklaring av märkning Garanti Tillverkare ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV LIFECARD CF FLÖDESDIAGRAM FÖR INSPELNINGSPROCEDUR Registrera patientuppgifter A. Initiera ett Flash-kort B. Göra en röstinspelning C. Skriva uppgifter på CF-kortets etikett Förbereda bandspelaren Öppna bandspelaren Sätta i batteriet Förbereda patienten Förbereda huden Sätta fast elektroderna Procedurer för patientanslutning med 3, 4 och 6 elektroder Patientanslutning med tre elektroder Innehåll i

3 INNEHÅLL (fortsättning) ii Patientanslutning med fyra elektroder Patientanslutning med sex elektroder Ansluta patienten Sätta fast patientkabeln Standardinspelningsläge - Menyalternativet Start Utökat inspelningsläge - Menyalternativet Starta veckoreg Starta inspelningen Procedur för 12-avledning med patientanslutning med 10 elektroder Sätta fast elektroderna Montera bandspelaren Ansluta elektroderna EKG-variation med Mason-Likar-systemet Sätt på selen för oket Sätta fast avledningskablarna Beteende vid 12-avledad inspelning med avledningsfel Alla procedurer- Starta inspelningen Ställa in alternativet för Pacing-detektion Välja Start... eller Starta veckoreg Bekräfta patientens ID Göra en röstinspelning Övervakning av EKG - Kontroll av EKG-kvalitet Patientanvisningar Under inspelningen När patienten kommer på återbesök Koppla från och rengöra bandspelaren Öppna Lifecard-enheten Ta ut batteriet Överföra inspelningen Med CardioNavigator a. Överföra inspelningen till CardioNavigator b. Läsa in inspelningen direkt från CF-kortet a. Överföra inspelningen till Report Manager b. Läsa in inspelningen direkt från CF-kortet Överföra inspelningen till Impresario Analysera inspelningen Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

4 INNEHÅLL (fortsättning) Lifecard CF-skärmen Menyalternativ på Lifecard CF Alternativ på huvudmenyn Alternativ på menyn Inställningar Lifecard CF-ljud Fel- och varningsmeddelanden UNDERHÅLL Skötsel av Flash-kort Problem att läsa Flash-kort Rengöra och desinficera Lifecard CF-bandspelare Rengöra väskor och remmar Nedsmutsning med kroppsvätskor Tillbehör till Lifecard CF LIFECARD CF TEKNISK HANDBOK Tekniska specifikationer för Lifecard CF Standardinspelningsläge - EKG-ingångar Standardinspelningsläge - Pulsidentifiering för pacemaker Standardinspelningsläge - Datalagring Användargränssnitt Strömförbrukning Utökat inspelningsläge Ytterligare specifikationer i 12-avledningsläge Fysiska egenskaper och miljökrav Elektromagnetisk kompatibilitet Dekontaminering Översikt över Lifecard CF-enheten Patientkabel/-anslutning Kontroll av patientkabel Batteri Batterikontroll CompactFlash-kort Funktionskontroll Påminnelse om årlig service Innehåll iii

5 6. REFERENSER Referensmaterial Allmänt avledning Ischemi Pacing INDEX iv Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

6 I. INTRODUKTION Om den här handboken Den här handboken innehåller detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF-bandspelaren och 12-avledning med alternativet Lifecard 12. Det är en av två handböcker för den här bandspelaren: Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok Snabbhandledning för Lifecard CF Den här handboken har 7 kapitel: Kapitel 1: Innehåll och introduktion Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Säkerhet och föreskrifter Detaljerade anvisningar för användning Underhåll Teknisk handbok Referenser Index Ansvarsfriskrivning Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i den här handboken ska vara helt korrekt, men Del Mar Reynolds Medical kan inte hållas ansvarigt för följderna av eventuella fel eller utelämnanden. Om du är osäker på någonting i handboken eller behöver få någonting bekräftat ber vi dig kontakta Del Mar Reynolds Medical. Kapitel 1: Introduktion 1

7 Enhetsbeskrivning Del Mar Reynolds Medical 2. SÄKERHET OCH FÖRESKRIFTER Lifecard CF är en kompakt bärbar Holter EKG-bandspelare med digital lagringsteknik för lagring av EKG-inspelningar på ett CompactFlash-kort (CFkort). Med Lifecard CF kan kontinuerliga inspelningar av 2- eller 3-kanals-EKG göras i upp till 48 timmar i standardläge och upp till 7 dagar i utökat läge. Med alternativet Lifecard 12 kan kontinuerliga inspelningar av 12-avlednings- EKG göras under en period på 24 timmar. Bandspelaren har en inbyggd skärm för övervakning av EKG och pacingdetektion under anslutning. På så sätt kan du kontrollera EKG-kvaliteten före inspelning. Menyalternativen väljs med de två knapparna på framsidan av inspelningsenheten. Lifecard CF kräver ett AAA-batteri. Patientkablarna till Lifecard CF är utformade för att förhindra att patienten oavsiktligt kopplar från dem från inspelningsenheten. Med knappen Patienthändelse på framsidan av inspelningsenheten kan patienten ange symptomatiska episoder i inspelningen för jämförelse med patientens dagbok. Pulsdetektion för pacemakers kan aktiveras och avaktiveras av läkaren eller personal med lämplig kompetens inom kardiologi. Inspelningarna kan analyseras med hjälp av Holter-analyssystemen Pathfinder, Impresario eller Lifescreen från Del Mar Reynolds Medical, om dessa har kompatibel maskin- och programvara. (Lifescreen är inte kompatibelt med 12- avledade inspelningar.) Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 3

8 Enhetsbeskrivning (fortsättning) Lifecard CF består av två delar, Inspelningsenheten och Patientenheten. LIFECARD CF-INSPELNINGSENHETEN LIFECARD CF- SKÄRM GUL KNAPP Menynavigering och patienthändelser GRÖN KNAPP Menyval och patienthändelser MIKROFON HÖGTALARE 4 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

9 Enhetsbeskrivning (fortsättning) LIFECARD CF PATIENTENHET PLATS FÖR ATT FÄSTA HALSREM BÄLTESKLIPP (ENDAST LÅNGA KABLAR) FÄRGKODER FÖR ELEKTRODANSLUTNINGAR PATIENTANSLUTNING Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 5

10 Enhetsbeskrivning (fortsättning) Alternativet med 12-avledning har en tvådelad kabelenhet, som består av Varios Active Yoke-enheten samt patientanslutningen med 10 elektroder. Lifecard CFbandspelaren ser dock likadan ut som på föregående sida. PATIENTKABEL VARIOS ACTIVE YOKE Försök inte ta bort patientanslutningen från Varios Active Yoke, såvida inte en trasig kabel behöver bytas ut. 6 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

11 Indikationer och avsedd användning Holter-enheten Lifecard CF är avsedd för icke-invasiv inspelning av två- eller trekanals elektrokardiogram (EKG) på ett vanligt CompactFlash-kort. Alternativet Lifecard 12 är avsett för icke-invasiv inspelning av 12-avledade elektrokardiogram (EKG) på ett vanligt CompactFlash-kort. Inspelningsenheten medger att data samlas in kontinuerligt under en period på upp till 7 dagar, samtidigt som patienten kan utföra de flesta vardagssysslor och - aktiviteter. Inspelningarna kan analyseras med hjälp av kompatibla analyssystem från Del Mar Reynolds Medical. Den här enheten har utformats och levererats särskilt för långvarig inspelning av elektrokardiogram på aktiva patienter (arbets-ekg) med hjälp av vanlig Holterteknik. Den är inte avsedd för någon annan användning. Enheten skall endast användas av personer med lämplig kompetens, med utbildning i användning av och procedurer för Holter-EKG i diagnostiskt syfte. Kontraindikationer Inga kända. Säkerhetsföreskrifter Följ rengöringsanvisningarna av hygienskäl och för att minska risken för korsinfektion. Varning! Den här enheten får inte användas på sådant sätt att den kan komma i DIREKT LEDANDE KONTAKT MED PATIENTENS HJÄRTA. Försök aldrig att ansluta någon annan enhet eller något annat instrument till de interna anslutningarna eller kretsarna på Lifecard CF när enheten är kopplad till en patient. Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 7

12 Biverkningar Patienten kan få allergiska hudutslag av de självhäftande elektroderna, i form av rödhet, ömhet eller irritation. Fråga patienten om han eller hon har någon allergi av den här typen. Kontakta tillverkaren av elektroderna för att få mer detaljerad information. Observera! Enligt amerikansk federal lagstiftning (USA) får den här enheten endast säljas av eller på begäran av en läkare, som är licensierad att använda eller begära användning av enheten i den delstat han/hon verkar.säkerhetsklassificering 8 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

13 Överensstämmelse med standarder Den här enheten har utformats i enlighet med EN , Elektromedicinsk utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar enligt följande: 1. UTRUSTNING med en INTERN ELEKTRISK STRÖMKÄLLA. Utrustningen är endast utformad för användning med batteri. Utrustningen får under INGA omständigheter anslutas till ett nätanslutet spänningsaggregat eller någon annan extern strömkälla. 2. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV BF-TYP eller UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV CF-TYP, om märkt på det viset. 3. IPX4-UTRUSTNING som är skyddad mot att stänkande vatten tränger in, om märkt på det viset. Annars, VANLIG UTRUSTNING, utan skydd mot inträngande vätska. 4. Ej lämplig för användning i närheten av lättantändliga anestesimedel med luft, syre eller kväveoxidul (lustgas) eller lättantändliga rengöringsmedel. 5. Klassad för KONTINUERLIG ANVÄNDNING. 6. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL, särskilt utformad för användning med en LEDANDE ANSLUTNING till PATIENTEN, dock inte direkt till hjärtat. Enligt ANSI/AAMI EC38:1998 är Lifecard CF en Typ 1 bärbar EKG-enhet. Justeringar, byte av delar, underhåll och reparation Enheten kräver inga rutinmässiga justeringar för att fungera korrekt. Enheten innehåller inga delar som användaren kan utföra service på. Service av enheten får endast utföras av Del Mar Reynolds Medical eller ombud som är auktoriserade av Del Mar Reynolds Medical för att utföra service på enheter av den här typen. Oauktoriserade reparationer eller nedmontering av enheten upphäver garantin. Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 9

14 Fel och onormala påfrestningar För att garantera säker drift får enheten inte misskötas eller användas/förvaras under andra förhållanden än de som anges i specifikationerna för drift och förvaring. Lifecard CF innehåller skydd mot elektrostatisk urladdning, men det finns inget skydd mot defibrillatorer. För att undvika skador bör enheten avlägsnas före defibrillering. (Patientanslutningen med 10 elektroder har skydd mot defibrillatorer.) Om det verkar troligt att skyddet har försvagats på något sätt ska enheten sättas ur funktion på ett sådant sätt att oavsiktlig användning är omöjlig. Skyddet kan till exempel vara försvagat om enheten: a) har synliga skador, b) inte kan utföra de avsedda mätningarna, c) har förvarats under ogynnsamma förhållanden under en längre tid, d) har utsatts för allvarliga transportpåfrestningar, e) har varit ansluten till en patient under defibrillering. Ändringar För att garantera säker drift får enheten inte utsättas för oauktoriserade ändringar och får bara användas i det syfte den ursprungligen har levererats för. Försäkran om överensstämmelse Den här produkten uppfyller de huvudsakliga kraven och villkoren i EG-direktivet 93/42/EEC avseende medicinska enheter. 10 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

15 Förklaring av märkning 0088 CE-MÄRKE TILLVERKNINGSÅR 2004 LÄS DOKUMENT Den här symbolen betyder att du bör läsa tillhörande dokument. UTRUSTNING med en PATIENTANSLUTEN DEL AV BF-TYP Symbol för batteriutmatning PostScript Picture (droplet.eps) Skyddad mot att stänkande vatten tränger in, när patientkabeln är ansluten. AECG TYP 1 Typ 1 bärbar EKG-enhet som uppfyller ANSI/AAMI EC38:1998. UTRUSTNING med en DEFIBRILLATORSKYDDAD PATIENTANSLUTEN DEL AV CF-TYP 12-Lead Kompatibel med Varios Active Yoke & patientanslutning med 10 elektroder Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 11

16 Garanti I enlighet med de villkor som anges nedan garanterar Del Mar Reynolds Medical ( Företaget ) att företagets produkter inte har några material- eller tillverkningsfel under en period på 12 månader från leverans. Den här garantin utfärdas av Företaget enligt följande villkor: 1. Företaget har ingen ansvarsskyldighet vad gäller fel som uppstår på grund av normalt slitage, avsiktlig skadegörelse, försumlighet, onormala driftsförhållanden, oförmåga att följa instruktioner (vare sig dessa är muntliga eller skriftliga), missbruk, felaktig installation eller förändring/reparation av produkten utan Företagets godkännande. 2. Ovanstående garanti omfattar inte delar, material eller enheter som inte är tillverkade av Företaget, och i detta fall gäller att kunden endast kan utnyttja en eventuell garanti för sådana delar, material eller enheter i den mån Företaget har fått garantier från dessa delars tillverkare. 3. Utöver vad som uttryckligen anges här gäller inga andra lagstadgade garantier eller villkor, i den mån gällande lagstiftning tillåter att dessa utesluts. 4. Eventuella anspråk från kunden, som grundar sig på ett material- eller tillverkningsfel hos produkten, skall meddelas till Företaget så snart felet upptäcks. Om kunden inte meddelar Företaget omedelbart har kunden inte rätt att returnera produkten och Företaget har ingen ansvarsskyldighet för felet. 5. När ett giltigt anspråk avseende en produkt, som grundar sig på ett materialeller tillverkningsfel hos produkten, meddelas Företaget har Företaget rätt att ersätta eller reparera produkten eller delen ifråga (efter Företagets eget gottfinnande, antingen på plats hos kunden eller hos Företaget i Storbritannien), men Företaget har ingen ytterligare ansvarsskyldighet gentemot kunden. 6. Företaget har ingen ansvarsskyldighet gentemot kunden på grund av eventuella föreställningar eller antaganden, eller underförstådda garantier eller andra villkor, eller åligganden enligt sedvanerätt, eller för indirekta skador eller förluster (vare sig dessa rör utebliven vinst eller annat), kostnader, utgifter eller några som helst andra andra anspråk på 12 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

17 Garanti (fortsättning) kompensation, som uppstår på grund av eller i samband med agerande eller försummelse hos Företaget vid tillverkning eller leverans av produkten eller på grund av eller i samband med kundens användning av produkten. Tillverkare Del Mar Reynolds Medical Inc. Tel: Whatney Fax: Irvine, CA USA E-post: Del Mar Reynolds Medical Ltd Tel: +44 (0) Harforde Court Fax: +44 (0) John Tate Road Hertford E-post: SG13 7NW Storbritannien DelMar Reynolds GmbH Tel: +49 (0) Schwabacher Straße 34 Fax: +49 (0) Feucht Tyskland E-post: Webbplats: Kapitel 2: Säkerhet och föreskrifter 13

18 3. ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV LIFECARD CF Det här kapitlet innehåller detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CFbandspelaren. Den separata Snabbhandledningen hjälper dig att komma igång. FLÖDESDIAGRAM FÖR INSPELNINGSPROCEDUR Del Mar Reynolds Medical Förbereda Flash-kortet med patientuppgifterna Sidan 16 Förbereda bandspelaren Sidan 23 Förbereda patienten Sidan 27 Sätta fast elektroderna och ansluta Sidan 27/35 Ansluta bandspelaren Sidan 31/39 Starta bandspelaren Sidan 41 Kontrollera EKG-kvaliteten Sidan 43 Instruera patienten Sidan 47 Avlägsna och rengöra bandspelaren efter inspelningen Sidan 50 Överföra inspelningen Sidan 51 Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 13

19 Registrera patientuppgifter Du kan registrera patientuppgifterna på tre sätt. För största möjliga säkerhet bör metod A eller B användas: A. Initiera Flash-kortet med hjälp av det verktyg som finns i programmet Pathfinder, CardioNavigator eller Impresario. B. Gör en röstinspelning på Flash-kortet med mikrofonen på framsidan av Lifecard CF och identifiera patienten. C. Skriv patientens namn eller ID på Flash-kortet med en tuschpenna. För största möjliga säkerhet bör du inte använda endast den här metoden, utan kombinera den med A eller B. A. Initiera ett Flash-kort När du har initierat Flash-kortet kan du spara patientens namn och ID innan inspelningen påbörjas. Initieringen raderar även tidigare inspelningar och förbereder vid behov filstrukturen på kortet (detta kallas konditionering ). Konditionera ett Flash-kort CompactFlash-kort från Del Mar Reynolds Medical levereras färdigkonditionerade, men ibland kan ett kort behöva omkonditioneras. Om du behöver konditionera ett kort före användning visas följande meddelande på bandspelaren: ****FEL**** Minneskort Behöver konditionering Bakåt Följ anvisningarna nedan för att konditionera kortet om det behövs. Detta raderar alla filer som finns på kortet. 14 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

20 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 1. Sätt i Flash-kortet i kortläsaren och se till att Del Mar Reynolds-logotypen på etiketten är vänd nedåt. Nästa steg beror på vilken typ av analysprogram som används. Välj 2a, b, c eller d, efter behov. Du kan använda: Pathfinder eller Lifescreen med CardioNavigator-databas (se 2a) Pathfinder eller Lifescreen med Report Manager-databas (Archive Maintenance) (se 2b/2c) Impresario (se 2d) Följ relevanta anvisningar nedan, beroende på vilket system som används. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 15

21 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2a. Med CardioNavigator Klicka på menyn Patient och välj alternativet NEW PATIENT (NY PATIENT) eller klicka på ikonen NEW PATIENT (NY PATIENT). För in uppgifterna i dialogrutan New Patient (Ny patient) och klicka på OK när du är klar. Se till att Flash-kortet sitter i kortläsaren, markera patienten i patientlistan och klicka på ikonen LIFECARD CF CONFIGURE (KONFIGURERA LIFECARD CF). Patientuppgifterna överförs då till kortet. 16 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

22 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2b. Med Pathfinder och Report Manager Välj alternativet INITIALIZE COMPACT FLASH (INITIERACOMPACT FLASH) på menyn Utilities (Verktyg) i Pathfinder. För in patientens namn och ID i den dialogruta som visas. Klicka på knappen Initialize CF (Initiera CF) för att spara uppgifterna på kortet och förbereda kortet för en ny inspelning. 2c. Med Lifescreen Om Lifescreen-programmet använder CardioNavigator-databasen klickar du på menyn File (Arkiv) och väljer CardioNavigator. Följ sedan anvisningarna i procedur 2a ovan. Om Lifescreen-programmet använder Report Manager-databasen använder du skrivbordsgenvägen INITIALIZE LIFECARD CF (INITIERA LIFECARD CF). Då visas samma dialogruta som i steg 2b. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 17

23 Registrera patientuppgifter (fortsättning) 2d. Med Impresario Öppna programmet Impresario genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet. Fliken Hämta bör vara markerad. För in patientens uppgifter eller, om uppgifterna redan finns i databasen, välj patienten i den patientlista som visas när du klickar på knappen Bläddra [...]. Klicka på knappen INITIERA LIFECARD. Det visas ett meddelande när initieringen är klar. 18 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

24 Registrera patientuppgifter (fortsättning) B. Göra en röstinspelning En röstinspelning görs av användaren enligt standardproceduren för förberedelse av bandspelaren och start av inspelning. (Det här steget beskrivs på sidan 40.) Röstinspelningen kan vara valfritt meddelande som identifierar patienten senare när inspelningen överförs. Inspelningen kan spelas upp via högtalaren på analysdatorn. Det finns inga funktioner för att spela in meddelanden vid något annat tillfälle.. Röstinspelning kan aktiveras och avaktiveras på menyn Inställningar. Du hittar mer information på sidan 55. Bakåt Kontrast Tid 13:38 Datum Röst insp. PÅ ID: Aktiverad Ljud på Service Bakåt Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 19

25 Registrera patientuppgifter (fortsättning) C. Skriva uppgifter på CF-kortets etikett 1. Skriv patientens namn eller ID på Flash-kortets etikett med en tuschpenna. 2. Kontrollera alltid att inspelningstiden och - datumet som visas i Patient Details (Patientuppgifter) i Pathfinder motsvarar de aktuella journaluppgifterna. För största möjliga säkerhet bör du inte använda endast den här metoden för att identifiera inspelningen. Initiera kortet eller gör en röstinspelning. Om du inte har initierat kortet med ett patientnamn eller gjort en röstinspelning, ombeds du när du startar inspelningen att bekräfta att korrekt namn har skrivits på kortet. Patient ID inskrivet på kort etiketten Bekräfta Bläck kan färga av sig om det inte torkas av inom ett par dagar med alkohol. Permanentpennor KAN raderas med alkohol! 20 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

26 Förbereda bandspelaren Öppna bandspelaren 1. Sätt i öppningskortet i öppningsspringan. 2. Dra öppningsspärren nedåt i pilarnas riktning. 3. Ta tag i de två bandspelardelarna och dra isär dem. 4. Avlägsna patientenheten så att Flash-kortet och batterifacket i inspelningsenheten blir synliga. Se till att insidan av bandspelaren alltid är ren och torr! Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 21

27 Förbereda bandspelaren (fortsättning) Sätta i batteriet 1. Sätt i ett alkaliskt batteri eller NiMH-batteri av AAA-typ i bandspelarens batterifack (med den negativa polen först). Kontrollera att batteriet sitter i korrekt, enligt bilden på batterifackets etikett. Batterikapacitet: Batteri Standardläge Utökat läge Alkaliskt (Duracell MN2400 eller motsvarande) 48 timmar* 7 dagar NiMH (Ansmann 600 mah eller motsvarande) (Ej lämpligt för 12-avledad inspelning.) 24 timmar 3 dagar * Ett alkaliskt batteri kan användas till två på varandra följande 24- timmarsinspelningar, om det tas ut direkt efter den första 24-timmarsperioden. Märk batteriet efter den första användningen. Om batterinivån är låg när inspelningen påbörjas visas ett varningsmeddelande på Lifecard CF, och du måste byta ut batteriet. Varning! Batteri: Användning av andra batterier än de som uppges i specifikationerna kan skada batterikontakterna i Lifecard-enheten och orsaka förkortad inspelningstid. Strömkälla: Försök inte att driva Lifecard-enheten via en extern strömkälla, som ett nätanslutet spänningsaggregat. Detta skulle utgöra en säkerhetsrisk. 22 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

28 Förbereda bandspelaren (fortsättning) Sätta i Flash-kortet 1. Sätt i Flash-kortet i kortfacket på Lifecard-enheten i pilarnas riktning och med Del Mar Reynolds-etiketten uppåt. 2. Tryck tills det klickar på plats. 3. Sätt ihop bandspelaren igen genom att haka på patientenheten över gångjärnet. Stäng de båda delarna och tryck sedan in spärren nedtill så att den är ordentligt stängd. VIKTIGT! Om ett CF-kort med en inspelning som är märkt som analyserad eller sparad sätts i bandspelaren tas den inspelningen bort så fort batteriet och patientkabeln ansluts. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 23

29 Förbereda bandspelaren (fortsättning) 4. Det hörs ett boing och texten delmar Reynolds visas på Lifecard-enheten. Om du använder en kabel med 3, 4 eller 6 elektroder följs detta av logotypen 7 Day. Lifecard CF 7 Day Om du använder patientanslutningen med 10 elektroder och Varios Active Yoke visas logotypen 12-Lead. Därefter visas Huvudmenyn. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om 24 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

30 Förbereda patienten Förbereda huden RENGÖR HUDEN med alkohol RAKA HUDEN SKRUBBA HUDEN så att den blir lätt röd med en torr bomullstuss Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning, L-00-S för 12-avledade inspelningar och VLC-00-S för inspelningar som är längre än 24 timmar. Sätta fast elektroderna De elektrodplaceringar som visas på följande sidor är förslag och inte obligatoriska. Du kanske hittar andra placeringar som lämpar sig bättre för patientens behov. Kontrollera alltid EKG-kvaliteten på skärmen! Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 25

31 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med tre elektroder Gul CH1 - CH3 Röd CH1 + CH2 + Grön CH2 - CH3 + På den högra sternalkanten i höjd med det andra revbenet. I vänstra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. I högra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. Röd/gul = CH1 = CM5 Röd/grön =CH2 = CC5 Grön/gul = CH3 = CM5R Procedur med 3 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1, 2 och 3 Utökat läge (Starta veckoreg...) 7 dagar 1 och 2 Patienter med pacemaker - se tips på sidan 44. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. För att minimera muskelartefakter placeras elektroderna över ben i stället för interkostala mellanrum. 26 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

32 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med fyra elektroder Röd CH1 + Vit CH1 - Brun CH2 + Svart CH2 - I vänstra främre axillarlinjen och på det sjätte revbenet. På den högra sternalkanten i höjd med det andra revbenet. På det fjärde revbenet i den högra sternalkanten. På medioclavicularlinj en i höjd med det andra revbenet. Röd/vit = CH1 = CM5 Brun/svart = CH2 = CM1 Procedur med 4 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1 och 2 Utökat läge (Starta veckoreg...) 7 dagar 1 och 2 Patienter med pacemaker - det här diagrammet visar standardposition för en unipolär pulsgenerator. Se tips på sidan 44. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. För att minimera muskelartefakter placeras elektroderna över ben i stället för interkostala mellanrum. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 27

33 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Patientanslutning med sex elektroder Röd CH1 + Vit CH1 - Brun CH2 + Svart CH2 - Vänstra mellersta axillarlinjen på det sjätte revbenet. Högra mellersta axillarlinjen på det sjätte revbenet. Medioclavicularlinjen vid tarmbenets högsta punkt. Hals CH1 - V6, V6R Kanal 2 - H, F Orange CH3 + Blå CH3 - I mitten framtill vid basen av sternum. I mitten baktill mittemot den orangea. Kanal 3 FRAMTILL - E Kanal 3 BAKTILL - M Röd/vit = CH1 = X Brun/svart = CH2 = Y Orange/blå = CH3 = Z Procedur med 6 elektroder 90 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 48 timmar 1, 2 och 3 Utökat läge (Starta veckoreg...) Ej tillgängligt Ej tillgängligt Det finns en sele för att stödja oket, liknande den på sidan 39. Använd elektroder av god kvalitet för den slutliga anslutningen. Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor typ VL-00-S för 24-timmarsinspelning och VLC-00-S för längre procedurer. 28 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

34 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Ansluta patienten Patienten kan bära Lifecard CF på fyra olika sätt: 1. Halsrem 2. Axelväska 3. Bältesklipp 4. Engångsväska Med halsremmen och axelväskan kan patienten bära bandspelaren under kläderna. Detta innebär att av- och påklädning underlättas och att risken för inspelningsartefakter eller elektrodfrånkoppling därmed minskar. Bandspelaren blir också mindre synlig. 1. Halsrem Fäst remmen runt den böjda delen på baksidan av Lifecardenheten och dra i den så att den sitter fast ordentligt. 2. Axelväska Stoppa Lifecard-enheten i väskan och sätt fast den på patienten enligt bilden. De korta patientkablarna är optimerade för användning med remmen eller väskan och inkluderar inget bältesklipp. 3. Bältesklipp Bältesklippet är mycket bekvämt för patienter som föredrar att bära bandspelaren utanpå kläderna. 4. Engångsväska Den här plastväskan sätts fast med tejp som klipps av i lämplig längd. Den kastas efter varje inspelning. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 29

35 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Sätta fast patientkabeln Använd Ambu SkinFix eller tejp för att sätta fast de enskilda avledningskablarna och den tjockare huvudkabeln på patientens torso. Stabilisering av patientkabeln minskar rörelseartefakter och ger en bättre kvalitet på inspelningen. Kabeln mellan elektroden och fästtejpen ska vara slak (en s.k. rörelseslinga ), så att elektrodanslutningen inte belastas när patienten rör sig eller sträcker på sig. Tejpa inte över Ambu Blue Sensor-elektroderna eller tryckknappsanslutningarna, eftersom dessa är utformade för att tåla rörelser. 30 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

36 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Standardinspelningsläge - Menyalternativet Start I det här läget kan en inspelning på upp till 48 timmar med 2 eller 3 kanaler (med 2.5 µv upplösning) göras. Inspelningens längd beror på valet av patientkabel och minneskortets kapacitet. Start... 3 elektroder 4 elektroder 6 elektroder 90 MB CF-kort 48 timmar 3 Knl 48 timmar 2 Knl 48 timmar 3 Knl Utökat inspelningsläge - Menyalternativet Starta veckoreg I det här inspelningsläget kan ett 2-kanals-EKG på upp till 7 dagar spelas in. Det är avsett för patienter med symptom som förekommer oregelbundet och mer sällan. Inspelningens längd beror på valet av patientkabel och minneskortets kapacitet. Starta veckoreg MB CF-kort 3 elektroder 4 elektroder Alternativet med 6 och 10 elektroder kan inte användas i utökat inspelningsläge. 7 dagar 2 Knl 7 dagar 2 Knl Komprimering används i utökat inspelningsläge. Signalkvaliteten överskrider kraven i ANSI/AAMI-standarden EC38:1998 för bärbar EKG-utrustning. Obs! För att kunna analysera inspelningar som gjorts i utökat läge måste du ha Holter-systemet Pathfinder med programvaruversion (eller senare) eller Lifescreen (alla versioner). Kontakta din leverantör om du behöver en programvaruuppgradering. Larm om avledningsfel i utökat läge En kanals nummer blinkar på anslutningsskärmen om ett avledningsfel identifieras på den kanalen. Se sidan 42 för mer information. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 31

37 PROCEDURER FÖR PATIENTANSLUTNING MED 3, 4 OCH 6 ELEKTRODER Om en avledningskabel lossnar under en inspelning genererar Lifecard-enheten ett larm som varnar patienten. Se sidan 46 för mer information. Batterikrav i utökat läge 7-dagarsanvändning kräver alkaliska AAA-batterier. Laddningsbara NiMHbatterier kan användas för kortare inspelningar. Elektroder för utökade inspelningar Vi rekommenderar Ambu VLC-elektroder, som kan sitta på patienten i upp till 7 dagar utan att bytas ut. Ytterligare patientanvisningar för utökade inspelningar Patienten bör koppla från bandspelaren från elektroderna när han/hon badar eller duschar. Se sidan 47 för mer information. Starta inspelningen Starta inspelningen Anvisningarna för hur du startar inspelningen fortsätter på sidan Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

38 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER För 12-avledad inspelning måste du har alternativet Lifecard 12, som består av Lifecard CF-programvara V7, Varios Active Yoke och patientanslutningen med 10 elektroder. Du måste ha ett Flash-kort på 256 MB för en 24-timmarsinspelning. RA/R Se text (1) Se text (2) V1/C1 RL/N LA/L V2/C2 V3/C3 V4/C4 V6/C6 V5/C5 LL/F Vi rekommenderar Ambu Blue Sensor L-00-S-elektroder. Använd inte korttidselektroder för vilo- eller arbets-ekg för den här proceduren. Be kvinnliga patienter att ha på sig kjol eller byxor för den här proceduren för att underlätta anslutning av bandspelaren med bältesklipp. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 33

39 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätta fast elektroderna Använd följande procedur för att hitta elektrodpositionerna för bröstavledningarna: Lokalisera den beniga förhöjningen (1) vid basen av manubrium (angulus sterni). Det andra interkostala mellanrummet (2) lokaliseras genom att glida åt sidan och nedåt. Lokalisera det tredje och fjärde interkostala mellanrummet och leta upp V1(C1) och V2(C2). Lokalisera därefter V4(C4) och sedan V6(C6) i mellersta axillarlinjen. Placera slutligen V3(C3) och V5(C5). 34 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

40 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Placering På nyckelbenet, ovanför fossa infraclavicularis i mitten av den högra deltoid-muskelns kant. AHA-färg AHAmärkning IECmärkning RA Vit R Röd IEC-färg På nyckelbenet, ovanför fossa infraclavicularis i mitten av den vänstra deltoid-muskelns kant. LA Svart L Gul Ej avgörande: valfri lämplig plats på höger sida av bröstet, i närheten av V3R eller V4R I främre axillarlinjen i kanten av revbenen, ovanpå ben. I det fjärde interkostala mellanrummet i den högra sternalkanten. I det fjärde interkostala mellanrummet i den vänstra sternalkanten. RL Grön N Svart LL Röd F Grön V1 Brun/Röd C1 Vit/Röd V2 Brun/Gul C2 Vit/Gul Mittemellan V2 och V4. V3 Brun/Grön C3 Vit/Grön I det femte interkostala mellanrummet i den vänstra medioclavicularlinjen. I den vänstra främre axillarlinjen i höjd med V4. V4 Brun/Blå C4 Vit/Brun V5 Brun/Orange C5 Vit/Svart I den vänstra mellersta axillarlinjen i höjd med V4. V6 Brun/Lila C6 Vit/Violett Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 35

41 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Procedur med 10 elektroder 256 MB CF-kort EKG-kanaler Standardläge (Start...) 24 timmar 12-avledning Utökat läge (Starta veckoreg...) Ej tillgängligt Ej tillgängligt Montera bandspelaren 1. Sätt i ett nytt alkaliskt AAA-batteri i Lifecard CF-enheten. 2. Sätt i ett CompactFlash-kort på 256 MB. 3. Sätt fast baksidan av bandspelaren och stäng haken. Ansluta elektroderna Börja med N-avledningen, som sitter på vänster sida av oket. Anslut avledningskablarna från vänster till höger för att minimera eventuellt trassel. Sekvensen är: RL - RA - V1 - V2 - LA - V3 - V4 - V5 - V6 - LL (AHA-märkning) N - R - C1 - C2 - L - C3 - C4 - C5 - C6 - F (IEC-märkning) EKG-variation med Mason-Likar-systemet Amplituden för extremitetsavledningarna kan variera avsevärt jämfört med standardvilo-ekg. Andra rapporterade skillnader omfattar en förskjutning till höger av medel-qrs-axeln och en efterföljande minskning av R-vågens amplitud i avledningarna I och avl, tillsammans med en ökning av R-vågens amplitud i avledningarna II, III och avf. Bröstavledningarna påverkas också på grund av den ändrade spänningen för den centrala referensspänningen. Läs referensavsnittet i kapitel Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

42 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätt på selen för oket Sätt på selen för oket enligt bilden nedan. Stoppa i oket i väskan och fäst den på patienten med remmarna. Sätt inte fast den för hårt, eftersom remmarna då kan lossa när patienten rör sig eller sträcker på sig. Montera bandspelaren på patientens skärp eller livrem med bältesklippet. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 37

43 PROCEDUR FÖR 12-AVLEDNING MED PATIENTANSLUTNING MED 10 ELEKTRODER Sätta fast avledningskablarna Det är viktigt att de längre avledningskablarna sätts fast korrekt, eftersom patientens rörelser annars belastar elektroderna så att artefakter skapas och inspelningen blir svår att tolka. Tejpa enligt bilden på föregående sida. Det är framför allt viktigt att avledningskablarna RA (R), LA (L) och LL (F) fästs korrekt, och du bör också överväga att fästa C5 (V5) och C6 (V6) på samma ställe som LL (F). Den optimala placeringen beror på patientens kroppsform och storlek. Använd Ambu SkinFix eller kirurgisk tejp för att fästa avledningskablarna nära elektroderna. För samman kabeln mellan tejpen och elektroderna i en slinga ( rörelseslinga ). Om det inte går att använda selen på en patient tejpas oket fast på patienten. (Använd till exempel ett stort Ambu SkinFix eller tjockare tejp för den större kabeln på nederdelen av oket.) Se till att inga av avledningskablarna är spända när oket fixeras. Beteende vid 12-avledad inspelning med avledningsfel Om en bröstavledning (C- eller V-avledning) lossnar spelas den kanalen in som en rak linje (s.k. flatline). Om en extremitetsavledning (R/RA, LA/L eller LL/F) lossnar spelas alla främre avledningar (I, II, III, avr, avl, avf) in som raka linjer (s.k. flatlines ). Amplituden och morfologin för bröstavledningarna kan påverkas och bör granskas noggrant. Om referensavledningen (RL/N) lossnar kan brusnivån i inspelningen öka, men amplituden och morfologin för EKG:t påverkas inte. En trasig kabel i patientanslutningen med 10 elektroder ger samma indikationer. 38 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

44 ALLA PROCEDURER- Starta inspelningen Ställa in alternativet för Pacing-detektion Du ställer in pacing-detektion genom att trycka på den gula knappen Upp eller Ned och markera alternativet PACE DET.. Tryck sedan på den gröna knappen VÄLJ tills PÅ eller AV visas. Elektroderna måste placeras noggrant för att pacingdetektionen ska vara pålitlig. Se sidan 44. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om Välja Start... eller Starta veckoreg... Välj standardläge (24 eller 48 timmar) eller utökat läge (upp till 7 dagar). Markera alternativet Start.. och tryck på den gröna knappen Välj för standardläge. Markera alternativet Starta veckoreg... för utökat läge. Lifecard CF Pace det. PÅ Start... Starta veckoreg... ID: Cardio A Inställningar Svenska Om Bekräfta patientens ID Om du har initierat Flash-kortet kan du nu bekräfta att patientens namn är korrekt. Om fel namn visas kan du radera de sparade uppgifterna, men då måste du därefter identifiera patienten genom att göra en röstinspelning. Du kan också öppna bandspelaren och initiera om kortet med analyssystemet. Patient Per Persson Ta bort Bekräfta Patientbekräftelsen visas bara om det finns patientdata på Flash-kortet. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 39

45 Starta inspelningen (fortsättning) Göra en röstinspelning Om bandspelaren är inställd för röstinspelning (se sidan 57) ombeds du nu göra en inspelning. (Om du inte vill göra någon röstinspelning väljer du Fortsätt.) När du är klar att börja tala väljer du alternativet Inspelning genom att trycka på den gröna knappen Välj. Håll Lifecard CF nära munnen och tala in i mikrofonen. Röstinspelning Inspelning Fortsätt Lifecard CF spelar in i 8 sekunder och spelar sedan upp inspelningen. Du kan lyssna på den igen genom att välja alternativet Uppspelning. Inspelning Bekräfta inspelningen genom att välja alternativet Bekräfta eller välj Ta bort om du vill göra en ny inspelning. Röstinspelning Uppspelning Ta bort Bekräfta Om inga patientuppgifter har sparats och ingen röstinspelning görs ombeds du bekräfta att du har skrivit patientens namn på Flash-kortet. Patient ID inskrivet på kort etiketten? Nej Ja 40 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

46 Starta inspelningen (fortsättning) Övervakning av EKG - Kontroll av EKG-kvalitet Skärmen visar EKG:t under anslutning. Den kanal som visas är markerad på höger sida av skärmen. Om du vill visa en annan kanal trycker du på den gula knappen Upp eller Ned. Tryck på den gröna knappen Välj när du är klar med EKG-granskningen. (Du kan återgå till skärmen genom att välja BAKÅT i nästa meny.) Kanaler 1 mv/1 sekund Kalibreringssymbol Pacemakersymbol Pacing-pulsar identifieras endast när PACE DET. är PÅ 12-avledningsläge Om bandspelaren är ansluten till skärmen i 10 minuter utan avbrott startar inspelningen automatiskt. Antalet kanaler som visas beror på patientkabeln och inspelningsläget. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 41

47 Starta inspelningen (fortsättning) Kontrollera ett EKG:t är stabilt även med positionsändringar. Undvik ändringar av hjärtaxelmorfologi/bifasisk morfologi och varierande ST-segmentavvikelse. Om morfologin eller ST-segmentet ändras markant med positionen provar du med att flytta på elektroderna. Hög impedans eller varning om avledningsfel Den här kontrollen görs bara i utökat inspelningsläge (Starta veckoreg...). Om en kanals nummer blinkar betyder detta att den kanalen har råkat ut för hög impedans eller ett avledningsfel. Kontrollera att huden är korrekt förberedd och att elektroderna för den aktuella kanalen sitter som de ska. Pacing-detektion förhindras om det har uppstått ett avledningsfel. När inspelningen har påbörjats hörs en tydlig larmsignal om det uppstår ett avledningsfel. 42 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

48 Starta inspelningen (fortsättning) Tips för patienter med pacemaker Kontrollera att symbolen P visas på skärmen varje gång pacemakern avger en impuls (praktiskt om patienten är beroende av pacemakern). Det är enklare att identifiera unipolär pacing än bipolär, eftersom pacingartefaktens amplitud är betydligt större. Optimera identifiering av kammarpulsen om det är en tvåkammarpacemaker. Om pacing inte identifieras provar du med att flytta en av elektroderna till en ny position. Patientanslutning med 3 elektroder Prova med att flytta den gröna elektroden mot position C3 (V3). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter, även om EKG-morfologin i kanal 2 och 3 kan försämras. Patientanslutning med 4 elektroder Prova med att flytta den bruna elektroden mot position C3 (V3). Prova även med att flytta den svarta elektroden ovanför den vita elektroden (på manubrium). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter. Kanal 2 blir avledning CM3 med den föreslagna positionen. Patientanslutning med 6 elektroder Prova med att flytta den svarta elektroden till den högra sternalkanten och den bruna elektroden till C3 (V3). Detta kan förbättra identifiering av pacingartefakter. Kanal 2 blir avledning CM3 med den föreslagna positionen. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 43

49 Starta inspelningen (fortsättning) Patientanslutning med 10 elektroder Pacing identifieras i alla avledningar med den här kabeln, och elektroderna bör i allmänhet inte flyttas för en 12-avledad inspelning eftersom positionerna är strikt definierade. Pacing identifieras inte om ett avledningsfel uppstår. Kontrollera klockan När du är nöjd med anslutningen trycker du på den gröna knappen Välj. Tid 12:00 Datum STARTA NU Bakåt Kontrollera tid och datum på skärmen. Om de är felaktiga kan du ändra dem genom att flytta markeringen och trycka på den gröna knappen Välj. Använd den gula knappen Upp eller Ned för att göra önskade ändringar och bekräfta med den gröna knappen Välj. Justera 09 :12 Om du vill ändra tid och datum via menyn Inställningar kan du läsa om det på sidan 57. Starta inspelningen Välj Starta nu genom att trycka på den gröna knappen Välj. Lifecard CF övergår i inspelningsläge och visar den aktuella tiden med stora siffror, som är enkla för patienten att läsa. Välj Bakåt om du vill gå tillbaka till övervakningsskärmen utan att starta någon inspelning. Tid 12:00 Datum STARTA NU Bakåt Huvudmeny 15:16 Insp Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

50 Patientanvisningar 1. Lev som vanligt. Öppna inte bandspelaren. 2. Dra inte i elektroderna eller avledningskablarna och repa inte elektroderna. För utökade inspelningar: Om du behöver byta ut en elektrod, eller om en elektrod lossnar (bandspelaren avger då en larmsignal), följer du anvisningarna i din patientdagbok. 3. Bada eller duscha inte med bandspelaren på. För utökade inspelningar: Om du behöver koppla från bandspelaren följer du instruktionerna i din patientdagbok. 4. Undvik elektriska filtar, mikrovågsugnar och industrimaskiner. 5. Använd klockan i Lifecard för att logga aktiviteter/symptom i dagboken. 15:16 Patienthändelse 6. Om du upplever några symptom trycker du antingen på den gröna eller gula knappen för Patienthändelse på framsidan av bandspelaren och antecknar händelsen i patientdagboken. Kapitel 3: Detaljerade anvisningar för användning av Lifecard CF 45

51 Under inspelningen Patienthändelse När du trycker på valfri knapp under inspelningen spelas en Patienthändelse-markör in. Under analysen kan du gå direkt till dessa händelser och granska EKG:t. Be patienten att logga tidpunkt, datum och symptom för händelser i dagboken. (Datumet visas längst ned till höger på bandspelarens skärm i utökat inspelningsläge.) Larm om avledningsfel Detta varnar patienten om en elektrod lossnar, torkar ut eller kopplas från, men larmet utlöses bara i utökat inspelningsläge. Larmet är ett pling-plong -liknande ljud som varar ca 15 sekunder, och i stället för klockan visas då ett meddelande om **AVL FEL**, som talar om vilken kanal felet gäller. När elektroden återansluts hörs ett pling-pling - liknande ljud och den vanliga skärmen med klocka visas igen. ****AVL FEL**** Kanal 1 och :49 Inspelning VIKTIGT! VIKTIGT! Den här funktionen bör demonstreras och förklaras innan patienten lämnar sjukhuset. Analysprogrammet rensar den påverkade kanalen under den tid som avledningsfelet varar. 46 Lifecard CF/Lifecard 12 Instruktioner och teknisk handbok

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

Holter System. Bruksanvisning

Holter System. Bruksanvisning Holter System Bruksanvisning ii Expert Holter-programsystem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera eller kopiera denna handbok eller delar av

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik

Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik Användarhandbok Modell 3150 WristOx 2 pulsoximeter Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik 0123 Svenska OBS! Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Model 3150-C. Cardiac Trigger-monitor. Användarhandbok. CT-skannrar från GE Healthcare. Utformad exklusivt för att fungera tillsammans med

Model 3150-C. Cardiac Trigger-monitor. Användarhandbok. CT-skannrar från GE Healthcare. Utformad exklusivt för att fungera tillsammans med Model 3150-C Användarhandbok Utformad exklusivt för att fungera tillsammans med CT-skannrar från GE Healthcare GE:s artikelnummer: 5304770-2 Cardiac Trigger-monitor 2010 IVY Biomedical Systems Inc. All

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Trådlös telefon. Bruksanvisning

Trådlös telefon. Bruksanvisning Trådlös telefon Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 6 2. Lär känna din telefon 7 2.1 Kontrollera innehållet i förpackningen 7 2.2 Hur telefonen fungerar 8 2.3 Enhetsbeskrivning 9 2.4 Kompatibilitet med

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S-302 43 Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som

Läs mer