!"#$%&'()*++*,*-'./ '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()*++*,*-'./001001..'"

Transkript

1 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

2 Agenda 08:30! 09:00 Registrering 09:00! 09:15 Inledning och invigning av forskningsprojektet NIMO Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet samt Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande. 09:15! 10:00 Plattform för e-tjänster 10:00! 10:15 Kaffepaus Att utveckla och lansera många e-tjänster för en kommun kräver en bra infrastruktur och plattform. Visma Sirius är den enda leverantören som äger och utvecklar alla ingående komponenter som behövs för en e-förvaltning. De utmaningar som rör Bankid i mobilen, europeisk inloggning och säkra integrationer kommer att presenteras. Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT 10:15! 11:00 E-tjänster för kommuner och myndigheter Vad är e-tjänster? Utmaningar för mjukvaruleverantörer Framtidens e-tjänster Erling Sjöström och Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 11:00! 11:45 E-tjänster! en egen service Skellefteå kommuns resa mot en multikanaliserad medborgarservice där bokstaven e har mindre betydelse. Per Dinborn, Skellefteå kommun 11:45! 12:30 Aktuell forskning inom e-tjänster och en internationell utblick 12:30! 13:00 Frågestund Karl Andersson och Dan Johansson, Luleå tekniska universitet 13:00 Lunch, Restaurang Älvy

3 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Allan Larsson, Skellefteå Anita Larsson, Skellefteå kommun Ann-Christine Ellström, Skellefteå Bi Andersson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Bo-Lennart Rönnqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Britt-Inger Johansson, Explizit AB Caner Kilinc, Rosvik Carina Castehav, Skellefteå kommun Christer Jonsson, IUC Bothnia Daniel Granlund, doktorand Mobila System Luleå universitet i Skellefteå Eva Karlberg, Skellefteå kommun Eva-Stina Nordlund, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Gunilla Lindfors, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Gunnar Bergström, Skellefteå kommun Hans Sehlstedt, Skellefteå Håkan Eriksson, Explizit AB Håkan Åhlund, Visma Sirius IT Isak Nyberg, Skellefteå kommun Jan Pettersson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Johan Roslund, Tieto Sweden AB Johan Stålnacke, Skellefteå kommun Jonas Johansson, Frostware AB Jonas Rönngren, Tieto Sweden AB Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun Karin Lundström, Skellefteå Karl-Gunnar Forsström, Skellefteå Kenneth Burvall, Data Ductus Nord AB Kersti Bergkvist, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Kristina Cavallin, Visma Sirius IT Leif Rehnström, Hello Future AB Leif Häggmark, Skebit AB Lena Johansson, Skellefteå kommun Malin Johansson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

4 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Maria Holm, Skellefteå kommun Marita Holst, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Maria Rehnfors, Tieto Sweden Healthcare &Welfare AB Martin Gudmundson, Frostware AB Mikael Nilsson, Netcab Monica Eriksson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Gustafsson, Explizit AB Peter Guldhag, Explizit AB Peter Holmström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Peter Krikortz, Skellefteå kommun Robert Brännström, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Roger Nilsson, Skellefteå kommun Susanne Fahlman, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Thomas Wiklund, Argentum AB Todd Booth, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Tomas Brännström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Tommy Öqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Torunn Törnblom, Skellefteå kommun Viktor Arvidsson, Umeå universitet Åsa Wiklander, Skellefteå kommun

5 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Föreläsare: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Tekniska universitet i Skellefteå Ann-Christin Westerlund, ordf. kommunfullmäktige Skellefteå Karl Andersson, Luleå Tekniska universitet i Skellefteå Dan Johansson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Erling Sjöström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Dinborn, Skellefteå kommun

6 , Fredrik Karlsson, Chefsarkitekt Visma Sirius PLATTFORM FÖR E-TJÄNSTER Page 1

7 Visma Sirius! " Visma-koncernen har anställda i Norge, Danmark, Finland, Sverige (ca 1 300), Holland och Rumänien.! " Visma Sirius, tidigare Sirius IT " har totalt ca 400 medarbetare med kontor i Skellefteå, Stockholm och Malmö " erbjuder produkter och tjänster inom integration, säkerhet, dokument-, ärendehantering och arkiv " har ramavtal med Kammarkollegiet om e-förvaltningsstödjande tjänster

8 Agenda "Historik och utmaningar "Nuläge och lösningar "Vad kommer härnäst? "Frågor? Page 3

9 Page 4 HISTORIK OCH UTMANINGAR

10 E-tjänster - arkitektur '$()*%+,%$-&./%$#,+-& *%+,"01,2*"$%& 3*1#& 456*1#& :*;;<"& 7$))&!"#$+%,2*"& =$%>1,;?$#15& 45#89"1#& E-tjänst!"##$%& -& 5& -&!"#$%"$#& -& 5& -& /012.(,3& "1,(%4*(+"%21& '(%)*+%,& -.(.& Sida 5

11 Definition av e-tjänst En service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden hos en myndighet. Servicen tillhandahålls på elektronisk väg via dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Sid 6

12 Åldersfördelning Antal anställda hos länsstyrelserna fördelat på födelseår (Länsstyrelserna totalt ca anst.) Page 7 InfraService

13 Tekniska förutsättningarna är på plats "Internet ständigt uppkopplad "Mobilitet "E-post "SMS "Chatt När används e-tjänster? Erfarenheter från Internet-banker Sid 8

14 Självservice och e-tjänster - Intressenter Medborgare och företag E-demokrati E-tjänster Politiker E-förvaltning Tjänstemän

15 Utmaningar som fanns 2000 Page 10

16 Lösningar som togs fram 2000 "E-legitimation " Används för att autentisera medborgare " Används för underskrifter "SHS (Spridnings- och hämtningssystem) " För säker kommunikation mellan myndigheter "24-timmarswebben "Visionen om Mina Sidor Sida 11

17 Befintliga kanaler Myndighet Medborgare/ organisationsföreträdare Handläggare

18 Mina Sidor "En kontaktyta mot medborgare och företag "En adress för medborgare och företag "Enkelt för myndigheter att skicka information till en medborgare/företag "Inkorg och utkorg för kommunikation mot en myndighet Sida 13

19 Page 14 NULÄGE OCH LÖSNINGAR

20 Lösningar idag E-Process Mina sidor Federationstjänst E-Arkiv E-Formulär E-Diariet eförvaltningsstödjande tjänster SHS tjänst E-Dokument E-Publicering E-Informtion E-Sök E- Mottagning Sid 15

21 E-legitimation idag "Används av många myndigheter "Visma Sirius erbjuder en Nationell Federationstjänst " SAML2 " En tjänst som tar alla förändringar för e-legitimation " Stöd för andra inloggningsmetoder som t.ex. användarid/lösenord och SMS " Även stöd för underskrift med e-legitimation " Enkelt gränssnitt att använda för utvecklare "Europeisk inloggning Sida 16

22 Arkitektur Nationell Federationstjänst Kund HTTPS 674)2%+8214%,& A"B,">!C& A"D*%($,& A"E$F0,& G& 674)2%+8214%,& 9)2%+821(&)4,&#2)&)4%& 27:2,4+#(+"%& G& HTTPS API mot Federationstjänst SOAP Federationstjänst Myndighet 1 Myndighet 2 Myndighet 3 E-legitimation Katalogtjänst SMS HI'J& BankID Nordea Telia

23 SHS - integration Kommun Kommun SHS SHS CSN Länsstyrelsen SHS SHS SHS IK#,F15& >,#,F*+& Sida 18

24 Mina Sidor - Medborgarkonto 1." E-identifiering 2." Personliga inställningar 3." Inkorg och utkorg 4." Arkiv 5." Tillgång till förifyllda e-formulär Medborgarkontot

25 Integrationer ger ökad komplexitet Sid 20

26 Integrationsplattform - förenklar CIS Sid 21

27 E-tjänster via E-Formulär "Tjänst för att utveckla intelligenta formulär "Levererar information till kommunen " XML-fil för integration " PDF-fil för presentation till handläggarna "Endast kvalitetssäkrade e-formulär skickas till kommunen "Kan förifyllas med information som hämtas från kommunen "Alla e-formulär kan skyddas med e-legitimation "Alla e-formulär kan skrivas under med e-legitimation "Alla e-formulär kan hantera bifogade filer "Formulärverktyg för kommunen Page 22

28 Formulärverktyg för e-tjänster "Verktyg för att: " Rita och beskriva en e-tjänst " Fånga krav på funktion och information i en e-tjänst " Snabbt kunna ta fram prototyper "Kan användas av en kommun vid " Utveckling av nya e-tjänster " Förändringar av befintliga e-tjänster Sid 23

29 Ciceron Form Designer Page 24

30 Europeisk inlogging Page 25

31 Nya typer av e-tjänster kan realiseras Page 26

32 Teknisk arkitektur Page 27

33 Page 28 VAD KOMMER HÄRNÄST?

34 Mobila e-tjänster Page 29

35 Inlåsning vs Standard Page 30

36 Fördelar html5 Page 31

37 Behörighet för mobila klienter "E-tjänster kräver säker inloggning "E-tjänster kan kräva underskrift "Stöd för mobila lösningar har saknats "Mobilt BankId Page 32

38 Mobilt BankId "Har börjat användas oktober-november 2011 "SwedBank och Skandia Banken "Endast banker som är med i BankId "Stöd för " iphone " ipad " Android Page 33

39 Leveranser som sker idag Anmälan Intresse Mina Sidor 2 7 Teckning önskad tomt 3 Ärendehantering Verksamhetssystem 8 Ärenden 12 Tacka Ja/Nej 13 Arkiv Kötid & tomtfördelning Sida 34

40 Frågor? Page 35

41 Page 36

42 E-tjänster för kommuner och myndigheter Erling Sjöström! Berit Backvid " Malin Johansson!! Tieto, Welfare Nordic!

43 ieto korta fakta Verksamhet i 30 länder! Nära IT experter! Net sales EUR million 2010! Listade på NASDAQ OMX Helsinki, Stockholm! Grundades 1968!

44 to i Skellefteå! Brancher! Social och Skolsystem! Telecom och Media! M fl! Antal anställda! Ca 320 personer! Vi som ska underhålla er heter:! Erling Sjöström! Malin Johansson! Berit Backvid!

45 Agenda Vad är e-tjänster?! Utmaningar för leverantörer! Framtidens e-tjänster

46 Vad är E-tjänster?

47 kgrund -delegationen 2009-! erva ! -nämnden ! tatskontoret !

48 d är e-tjänster? edborgaren i fokus! illgängliga dygnet runt! jänster via Internet! r enkla att använda! kall vara säkra! åste stödja flera tekniska plattformar! rsätter befintliga tjänster med post, lefon etc!

49 d är inte e-tjänster nställda som har åtkomst från Internet! lever som har åtkomst från Internet! edladdningsbara blanketter!

50 d är syftet? Förbättra servicen! Öka samverkan! Sänka kostnader! Höja rättssäkerheten!

51 tjänster idag 0 % av alla e-tjänster för kommuner berör utbildning! 3 miljoner medborgare har e-legitimation! yndigheter ligger före kommuner! ånga e-tjänster kräver manuell handläggning! vantitet före kvalitet! an prioritetar ökad service i stället för effektivisering!

52 rebilder

53 å 1 - Hämta information n verksamhetssystemet! å 2 - Hämta & skriva ormation till och från rksamhetssystemet! å 3 Använda processer h funktionalitet som finns i rksamhetssystemet! å 4 - Automatisera rksamhetens processer att spara tid till annat, ex tomatiska beslut!

54 nliga typer av e-tjänster (SKL)

55 to Welfare Nordic, exempel nsökan barnomsorg! nsökan vuxenutbildning! nsökan gymnasieantagning! nmälan frånvaro! oka utvecklingssamtal! nsökan studieval! nsökan färdtjänst, hemtjänst! rboka utförare! teransökan försörjningsstöd! öjlighet att följa processen i sitt ärende! änster för anhöriga till äldre människor!

56 rnomsorg

57 ola

58 dreomsorg

59 miljeomsorg

60 pa färdigt eller bygga?

61 gga egna e-tjänster räver en bra IT infrastruktur! everantörsoberoende! ögre kostnader! omplexiteten stiger, vem tar helhetsansvaret?! ättre flexibilitet! räver både verksamhet och teknisk kunskap!

62 pa färdiga e-tjänster ägre kostnader för införande! räver ingen kundspecifik utveckling! everantörsberoende! nvändarupplevelsen kan variera mellan tjänster! ortare leveranstider!

63 Utmaningar för leverantörer

64 rastruktur

65 maningar för leverantörer agar och regelverk! äkerhet! nvändarupplevelse för erfarna och nybörjare! illgänglighet! ommunernas infrastruktur! rist på standarder! entifiera personer från andra länder!

66 odukter som byggsats

67 odukter som byggsats ema! UI integration! unktionell integration med bakomliggande erksamhetssystem

68 Framtidens! e-tjänster

69 amtidens e-tjänster nvänder standarder! ID 2.0 för kommuner och myndigheter! TML 5! ar mer automatiserade processer! ffentligt data (PSI)! ationell Tjänstekatalog!

70 amtidens e-tjänster järrkontroll istället för tangentbord ;)! lla e-tjänster kommer att säljas som molntjänster av verantörerna! nehåller mer avancerade processer! ungerar över landsgränser! ommer att nå målen om att få en effektiv " -förvaltning och nöjda medborgare!

71 amtidens e-tjänster Är den perfekta e-tjänsten synlig för medborgaren?!

72

73 ck ling Sjöström, Bert Backvid, Malin Johansson! to, Welfare Nordic!

74 !"#$%&'#()*!*(&*!+(&*'(),-.(* /01(22(3#(4*15667&'*)('8*65#*(&*672#-18&82-'()89* *"#$%&'()'*#'+,-#.$/'.%&0*1)+#2.#.3)'.",2$'#.%#14$#5*#6*!"#$%&'()#'*$+,"--"./"0$,)112'$

75 !""#$%&''#$(&)&*+,-,.#/$!!0$10$20$30$4$5*6$78)9:,')&/$! &8'&/;-*&$:/$;</$(&,:=,-,.$-,)&/,)$! &8'&/;-*&$("-/$=&%(5/.#/'&/;-*&$>)<)$!?#,#"')/#)&.-&/$:/$-,)/&''#,)#$-,)&/,)$

76 !"##$%&%$#"'&(! )*+",-(.'/(0+.0+"1-2+-(! 3.+-%#"41+%-(! 5.64.#"71+"6,(! 8"4".6(

77 !"#$%&'()*!""#$%!&#"'()!#!((*+,# ##-.(%!#'(#$&/+0#1)$-23+#%3(#4$13#5+/(# ##+,)*,)-./,!# # # # # # 6*7(#8"3$(93:)!

78 !"#! $%%&'()*+*,#! -%%./(%0*#! 12332*&#4)#! 52#/06#7+*2#&+38)# #

79 !"#

80 !"#$%#&'! ()*)#"+,-*'.'! /0++'1-2,"3+'"#4)+115++'! /0'673+7#'! 8953:1)#:,2)'!'1953:63"#+'-2;')++'<=1+)'

81 !"##$%&"##$%&"##'!! "#$%&'!()*!+(,,-#.+&/.(#!! 0#1&!&$2&3/4'&54!+(6$/.1&'!! 4627'%&3/#.#1!! 8'($$&!+-3/-'4#!(!94%4!:'()4$$4'#&!

82 !"#$%&'(")*+#,!! "#$%&'(#)!! "'$*+(*),**!! -$!./00!! 12'%#(*3'$!! 43556,$65367/*!! 89:!

83 !"#$%&'(&%&)"*+"&(#,-"&.)/"%&'(*)-(+)%*,! 0&%(1+).(,! 2%345"6(,! 7"&1-(38"+--9-+"3,-%3,)*+"&('"&(&,! 2%33:*"*,-%3,"*,8"58"+,! ;"&.)/",!(*('"3"*+,,

84 !"#$%&'(#)#*"$+,)-./*0!! "#$%&'!()*+#(+(#*#$!!,(#-!#.+)/#+'01&'*2!! 34$2&.550#*5#00#+!)67!0'+.#+')*00+8&+!! 9.2/1*+1-!&1#$'+8:! ;1*+'1*+!6)/5.+'*2!<!! =>'?.'+).0!6)/5.+'*2!

85 !"#$%%&'()*+%%,--)+%

86 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

87 !"#$%&$'()$*+,$-(.$/0($'()$1&(2($*#3$! EB2'%5/2"&$*+,$#*<8=82"2$!F*50&"2($"9"#1"=$

88 &','"&KQ$"D'(#"O5$9(*'&('*$1','"&KQ5$!34T$HB$9,,S$U5$VVTUUI$)$UWI$

89 !"#$%&'#(')*%$)%+,-.(/,%#)! 01(/2'$)*.(/2&13)1(4&'($(1(3)567)/2'&4'#7%,) >??CDE)!!"#*%$&')7"32F'&1,'GF)567)$-8H3I%($%) H#5$82G(:5#*'G5(=)F'#)/5*)7%&/,J(.#)/5*) 7%&/,)! K($%#&.L')/'*,&13'):'/%#)1) 1(:5#*'G5(/8,49,%,);AB4'&)%,)'&E=)>??CD) M%((1:%#)N5O&%9=);>??PD)QR()'('&9/1/)5:),7%)%+/%#F16%)&1,%#',8#%S),5O'#$/)') #%/%'#67)'3%($'Q=)A(,%#(%,)N%/%'#67=)T5&E)UP)A//S)C=)HHECCV)+)CWV)

90 !"#$#%&'()&*+&$,*)#%&'()&-./0&12234&! 5"67("(8)(%98:&! ;8'(%<+77&&&&&! E/%9'9*$#&D%+:,%&&&&&&! ;)F97'898:&&&&&&!!8#FF#&)($89*$#&DG%C8'%98:#%&./0&EH& &I(#*/%98:&>,*)AF(8(J)*&,D&(KF/*98(**&#6679>#L,8*&#8'& >/*),"(%&*#L*D#>L,80&M%,>(('98:*&,D&18'&58)(%8#L,8#7&N(KF&O,8D(%(8>(0&

91 !"#$%&'()*+,%-+#.)-/! +#6"-4)7"#/?K"L*%<B/CDDMF/! 01'23#,'%#/,"4/,23*9;%'23#+#./!!(#8%#.).%4)#./"$A/*3-)#8%/!!"#'-"**H9%-*I'%*,%/"$A/:"#'-"**1*":(,/ N%##+6%-/K"L*%<B/?CDDMF/OP#/)#)*<,+,/"6/'A%/%1,%-9+$%/*+'%-)'(-%G/'"L)-8,/)/ -%,%)-$A/).%#8)OB/5#'%-#%'/K%,%)-$AB/Q"*R/SM/5,,G/EB/&&REET/1/EUT/

92 !"#$%&'#(&')*%+,-.//)! )5(67-'./(&89,:87&;)'<,:)#$%&'#(&;) '<,:)8==6:&/:6>==:*():-)#$%&'#(&;)?<*6:&/=.&2;) F*7/G,#4)AH:I:J:*/6(&:)K)L7=(I;)BCCCE) LI'.',)-:*:) W.2.#:=)-:*:) LI'.',)#$%&'#) W.2.#:=)#$%&'#) H(&&.?(*)M7J=(I;)ABCCNE)OP&):&:=I'.')7?)#6()("'(*-.+()=.#(*:#G*(4)#7J:*/'):) *('(:*+6):2(&/:O;)Q&#(*&(#)M('(:*+6;)R7=S)TN)Q''4)D;)11SDDU)")DVU)

93 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

94 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

95 !"#$%&'#(&')*('#+&,',(-./) )(--(/)01.,)23/'4.'),(#)3560)! ZI&,'IHH3/#);X[>?)! V&,8B8,.&H.''&8&9);D<>?)! \(B(/.&');D<>?)! Z355I&84.J3&);DE>?)! V&23/5.J3&);F<>?)! AB./'2C/5+9.);=D>?)! A%4(/:(#);EF>?)! ;G(**H-.#'(&'?) 2I&4J3&(/);EK>?) L(&&82(/)M3N-(OP);DQQK?)RS&).&.-O'8')32)#:()("'(/B8T()-8#(/.#I/(U)#3N./,').) /('(./T:).9(&,.RP)V&#(/&(#)M('(./T:P)13-W)XK)V''U)FP)HHWFFY)")F=Y)

96

97 !"#$%&'#()*+,-*.+/010#(#*!"#$%&'#(&'*)%,:80445*! 234*%)*.+/010#(#5*!6().0&31.+/010#(#*!7&8%&43).+/010#(#*!6$%&'#(.+/010#(#*!9(''0+&'.+/010#(#*

98 !"#$%$&'&()'*'+&'&, -!./,0"#$%,'/1'&, -!.2,&)34%5(&,/6&7')8,("0,(&54'),0"#$%$&'&, -!./,9++%$89:"/,0'4,'2,;)6/((/$2,<5), 8"00=/$89:"/, -!./,&>6/(&,

99 !"#$%&'()#*+,*-*.# /! $%&'(-*(*0%+*.## /! 12).-3,%+*4# /! 5)&(*-4# /! 67.&).)#43*(8%+4%(*.# /! /! AB)3-%34C#%D,#2'+'()3-%34#

100 !"#$%&'()*+#,-.# /! 0123(145%+.)%5%,+*#,-.# /! 6.+'*,-.# /! 758,-.# /! 9:;#

101 !"#$%%&'()*+,-.# /! $ (145# /! 67&*8-9')# /! :%-&# /! -1;# /! <&'-,1-.#

102 !"#$%&'()*+#,! -*..#/"01)%&'()*+#,! -*..#2"01)%&'()*+#,! 34#)*5*67'8#,! -*..1$9#,! AB*5#,! C15*?+'8'D#,! C1E&5(?#,! *)<#

103 !"##$%&#'%($)$*"*#(+#",+-"."/*01&#*",.

104 !""#$%&'()*+(,$#$-.-*/0,&*.1&2.0./-34)*-.10

105 !"#$%&'()'*+','-$./*%$'(,

106 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

107 !"#$%!!&'()*%"+,-'.*/&+%.+(%#&0)1),2%3-4-.'*5% 61.7&'8%! 9&,.1%0D(;-,E%FGH%8<=3%! 6.',+-'4E%I9=%JK<LG%D+)M-'4),-,-+%)%=1-:0&';%&*5% 3&M.+)-8)%JN"L%!

108 !"#$%&'()*+(*,'%-./%&'0+*12&(+*%!

109 !"#$%&'(')*+,! -.*/#0+*,0',)010'$*1,23+$4'(')$5#*63+1, 740##080"9:#0"/3+)9;3<*'(01(,! 10A*4.B+0+,! C(&*,D&0+#()*+0,E'*'$(0+('),5",A0', 0F+350($4*,*+0'*',GHIJK,LMIN,

110 !"#$%&'())(*(+%!,(-'./01/12%30%(1%45.6(%2(1(.3781(1-%(9 :;51-:(3.'/:(':<.%! @<)7'313)-:D6%8>?%A)3:-E(.8(16(%:;51-:(.%

111 !"#$%&'()*+,-+%! "**'().(%/,0+1*%'23%+-45,-,*6).'*%)(%0'2+)5)%-,/+, *+*1)9%+*'-%69:113,607%'23%(85;89/00,<6'9*%/89% B+558-4*+*1,*%49,0,*6,9)9%(?9/6)1)9,*%+%,*%C,DD)44% /89%0,*0'9,9E%'D0,9().'*,9%)(%)3=9+1)%'23% B+558-4*+*1,*%06:90%3,56%)(%(?9/6)1)9,*%+%;9?1)%'-% D,3=9+13,6,9%! F7-?*)/,90%6,064,9+'/%! G44;=5>*+*1%(+)%,*<86,9%

112 !"#$%&'()*+,-%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%79%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%&'()*+,-/%/67=%>01+43:/<%+23% 90,6:(''7%;.<4+=(''(,17%>E+5(1%722(//FAB% :1=(,3)''%79%4+=(''(,17%0108(,7/%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%+D%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%J'=,(*+(1=(1%

113 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)#*/0'! '7-89$%:;$%<*-;'$=)>$*%0$%<' />'72!'?7)0.$88>$%$++'/%&'2%%)>/8)%' I*/0$J)*,'!*)#*/00$A'DKE'

114 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)/$,0'!! 122'345'167897%#'2*-8$*+'()*'2-#-09:'$3.);$*<$%0'-%'4=*).$' 4>IJ' '4=*).$9%'>-8-:'I$#-+0$*'J$0;)*,'! 4EF?' '$AE=-&9%6$'9%&'$AE)8$*%<$%0'?$*8-6$+'! -?1>KL '1'M%-N=$'4=*).$9%'>-7O$%+P'1Q$%7)%'?$*8-6$'!!!4!!FR 'F%$'+0$.'(=*0H$*'0);9*&+'6*)++AD)*&$*'.=D:-6'$!*)6=*$<$%0'-%' 4=*).$' I=*9:'S=+-%$++$+'!?!F>? 'J$T0'#$%$*97)%'!)-%0+')('?-%#:$'>)%0960'!?CFIU

115 !"#$%&'()*+%&,$,-%*.+/01,(! 2345$6(12+*63+1.1,7(! 8+*%%94*+01+(19%1+:$61%(! ;5167+*,$6(<=%(! 1>$-,'73+1%(! A%'4$5$7"(*)(1B*:1+,.1,7(%1+:$61%(! A#7'&1(*)(#345$6(19%1+:$61%((! 1=*63.1,7($,71+*#1+'4$5$7"((! 2*5$6"(01:15*#.1,7(! 12'+?6$#'?*,(',0(01.*6+'?6(016$%$*,(.'&$,-(%3##*+7((

116 !"#$%&

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (128) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (128) Innehåll 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 E-Information 9 2.2 E-Formulär 13 2.3 Ciceron Form Designer 16 2.4 Mina Sidor 17 2.5 Mina Sidor i Mobilen

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (63) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (63) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning av e-tjänster

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (182) Bilaga 6 Tjänstekatalog 2 (182) Innehåll Tjänstekatalog 5 1 Inledning 5 1.1 Tillämpning 5 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 5 1.3 Ändring av tjänster 6 2 Tjänstearkitektur 7 2.1 Beskrivning

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (161) Bilaga 6 Tjänstekatalog 2 (161) Innehåll Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Beskrivning

Läs mer

Tekis Nytt. Nr 2-2013. Allt om Tekis Träffen 2013. RX Ett mångsidigt koncept. Tekis vision för Öppna Data. Support-, Konsult- & Kursnytt

Tekis Nytt. Nr 2-2013. Allt om Tekis Träffen 2013. RX Ett mångsidigt koncept. Tekis vision för Öppna Data. Support-, Konsult- & Kursnytt Tekis Nytt Nr 2-2013 Allt om Tekis Träffen 2013 RX Ett mångsidigt koncept Tekis vision för Öppna Data Support-, Konsult- & Kursnytt Tekis den kommunala marknadens systemleverantör Den digitala resan Livet

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter.

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter. Slutrapportering projekt Riges Open eplatform Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter September 2014 Open eplatform Riges delrapport 2(24) Innehållsförteckning

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (124) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (124) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Informationstjänster 7 2.1.1 Funktionell beskrivning 7 2.1.2 Teknisk beskrivning

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 PRODUKTION PUBLICERA INFORMATION AB INNEHÅLL Kalendarium Årsstämma 27 mars 2012 Delårsrapport januari-mars 19 april 2012 Delårsrapport april-juni 13 juli 2012 Delårsrapport

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (468) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (468) Innehåll Tjänstebeskrivningar 12 1 Inledning 12 2 Beskrivning av kontaktstödjande tjänster 12 2.1 Svit.Net 12 2.1.1 ABO-001 Myndighetsportalen ABO 12 2.2 Svit

Läs mer