!"#$%&'()*++*,*-'./ '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()*++*,*-'./001001..'"

Transkript

1 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

2 Agenda 08:30! 09:00 Registrering 09:00! 09:15 Inledning och invigning av forskningsprojektet NIMO Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet samt Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande. 09:15! 10:00 Plattform för e-tjänster 10:00! 10:15 Kaffepaus Att utveckla och lansera många e-tjänster för en kommun kräver en bra infrastruktur och plattform. Visma Sirius är den enda leverantören som äger och utvecklar alla ingående komponenter som behövs för en e-förvaltning. De utmaningar som rör Bankid i mobilen, europeisk inloggning och säkra integrationer kommer att presenteras. Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT 10:15! 11:00 E-tjänster för kommuner och myndigheter Vad är e-tjänster? Utmaningar för mjukvaruleverantörer Framtidens e-tjänster Erling Sjöström och Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 11:00! 11:45 E-tjänster! en egen service Skellefteå kommuns resa mot en multikanaliserad medborgarservice där bokstaven e har mindre betydelse. Per Dinborn, Skellefteå kommun 11:45! 12:30 Aktuell forskning inom e-tjänster och en internationell utblick 12:30! 13:00 Frågestund Karl Andersson och Dan Johansson, Luleå tekniska universitet 13:00 Lunch, Restaurang Älvy

3 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Allan Larsson, Skellefteå Anita Larsson, Skellefteå kommun Ann-Christine Ellström, Skellefteå Bi Andersson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Bo-Lennart Rönnqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Britt-Inger Johansson, Explizit AB Caner Kilinc, Rosvik Carina Castehav, Skellefteå kommun Christer Jonsson, IUC Bothnia Daniel Granlund, doktorand Mobila System Luleå universitet i Skellefteå Eva Karlberg, Skellefteå kommun Eva-Stina Nordlund, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Gunilla Lindfors, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Gunnar Bergström, Skellefteå kommun Hans Sehlstedt, Skellefteå Håkan Eriksson, Explizit AB Håkan Åhlund, Visma Sirius IT Isak Nyberg, Skellefteå kommun Jan Pettersson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Johan Roslund, Tieto Sweden AB Johan Stålnacke, Skellefteå kommun Jonas Johansson, Frostware AB Jonas Rönngren, Tieto Sweden AB Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun Karin Lundström, Skellefteå Karl-Gunnar Forsström, Skellefteå Kenneth Burvall, Data Ductus Nord AB Kersti Bergkvist, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Kristina Cavallin, Visma Sirius IT Leif Rehnström, Hello Future AB Leif Häggmark, Skebit AB Lena Johansson, Skellefteå kommun Malin Johansson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

4 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Maria Holm, Skellefteå kommun Marita Holst, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Maria Rehnfors, Tieto Sweden Healthcare &Welfare AB Martin Gudmundson, Frostware AB Mikael Nilsson, Netcab Monica Eriksson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Gustafsson, Explizit AB Peter Guldhag, Explizit AB Peter Holmström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Peter Krikortz, Skellefteå kommun Robert Brännström, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Roger Nilsson, Skellefteå kommun Susanne Fahlman, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Thomas Wiklund, Argentum AB Todd Booth, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Tomas Brännström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Tommy Öqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Torunn Törnblom, Skellefteå kommun Viktor Arvidsson, Umeå universitet Åsa Wiklander, Skellefteå kommun

5 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Föreläsare: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Tekniska universitet i Skellefteå Ann-Christin Westerlund, ordf. kommunfullmäktige Skellefteå Karl Andersson, Luleå Tekniska universitet i Skellefteå Dan Johansson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Erling Sjöström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Dinborn, Skellefteå kommun

6 , Fredrik Karlsson, Chefsarkitekt Visma Sirius PLATTFORM FÖR E-TJÄNSTER Page 1

7 Visma Sirius! " Visma-koncernen har anställda i Norge, Danmark, Finland, Sverige (ca 1 300), Holland och Rumänien.! " Visma Sirius, tidigare Sirius IT " har totalt ca 400 medarbetare med kontor i Skellefteå, Stockholm och Malmö " erbjuder produkter och tjänster inom integration, säkerhet, dokument-, ärendehantering och arkiv " har ramavtal med Kammarkollegiet om e-förvaltningsstödjande tjänster

8 Agenda "Historik och utmaningar "Nuläge och lösningar "Vad kommer härnäst? "Frågor? Page 3

9 Page 4 HISTORIK OCH UTMANINGAR

10 E-tjänster - arkitektur '$()*%+,%$-&./%$#,+-& *%+,"01,2*"$%& 3*1#& 456*1#& :*;;<"& 7$))&!"#$+%,2*"& =$%>1,;?$#15& 45#89"1#& E-tjänst!"##$%& -& 5& -&!"#$%"$#& -& 5& -& /012.(,3& "1,(%4*(+"%21& '(%)*+%,& -.(.& Sida 5

11 Definition av e-tjänst En service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden hos en myndighet. Servicen tillhandahålls på elektronisk väg via dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Sid 6

12 Åldersfördelning Antal anställda hos länsstyrelserna fördelat på födelseår (Länsstyrelserna totalt ca anst.) Page 7 InfraService

13 Tekniska förutsättningarna är på plats "Internet ständigt uppkopplad "Mobilitet "E-post "SMS "Chatt När används e-tjänster? Erfarenheter från Internet-banker Sid 8

14 Självservice och e-tjänster - Intressenter Medborgare och företag E-demokrati E-tjänster Politiker E-förvaltning Tjänstemän

15 Utmaningar som fanns 2000 Page 10

16 Lösningar som togs fram 2000 "E-legitimation " Används för att autentisera medborgare " Används för underskrifter "SHS (Spridnings- och hämtningssystem) " För säker kommunikation mellan myndigheter "24-timmarswebben "Visionen om Mina Sidor Sida 11

17 Befintliga kanaler Myndighet Medborgare/ organisationsföreträdare Handläggare

18 Mina Sidor "En kontaktyta mot medborgare och företag "En adress för medborgare och företag "Enkelt för myndigheter att skicka information till en medborgare/företag "Inkorg och utkorg för kommunikation mot en myndighet Sida 13

19 Page 14 NULÄGE OCH LÖSNINGAR

20 Lösningar idag E-Process Mina sidor Federationstjänst E-Arkiv E-Formulär E-Diariet eförvaltningsstödjande tjänster SHS tjänst E-Dokument E-Publicering E-Informtion E-Sök E- Mottagning Sid 15

21 E-legitimation idag "Används av många myndigheter "Visma Sirius erbjuder en Nationell Federationstjänst " SAML2 " En tjänst som tar alla förändringar för e-legitimation " Stöd för andra inloggningsmetoder som t.ex. användarid/lösenord och SMS " Även stöd för underskrift med e-legitimation " Enkelt gränssnitt att använda för utvecklare "Europeisk inloggning Sida 16

22 Arkitektur Nationell Federationstjänst Kund HTTPS 674)2%+8214%,& A"B,">!C& A"D*%($,& A"E$F0,& G& 674)2%+8214%,& 9)2%+821(&)4,&#2)&)4%& 27:2,4+#(+"%& G& HTTPS API mot Federationstjänst SOAP Federationstjänst Myndighet 1 Myndighet 2 Myndighet 3 E-legitimation Katalogtjänst SMS HI'J& BankID Nordea Telia

23 SHS - integration Kommun Kommun SHS SHS CSN Länsstyrelsen SHS SHS SHS IK#,F15& >,#,F*+& Sida 18

24 Mina Sidor - Medborgarkonto 1." E-identifiering 2." Personliga inställningar 3." Inkorg och utkorg 4." Arkiv 5." Tillgång till förifyllda e-formulär Medborgarkontot

25 Integrationer ger ökad komplexitet Sid 20

26 Integrationsplattform - förenklar CIS Sid 21

27 E-tjänster via E-Formulär "Tjänst för att utveckla intelligenta formulär "Levererar information till kommunen " XML-fil för integration " PDF-fil för presentation till handläggarna "Endast kvalitetssäkrade e-formulär skickas till kommunen "Kan förifyllas med information som hämtas från kommunen "Alla e-formulär kan skyddas med e-legitimation "Alla e-formulär kan skrivas under med e-legitimation "Alla e-formulär kan hantera bifogade filer "Formulärverktyg för kommunen Page 22

28 Formulärverktyg för e-tjänster "Verktyg för att: " Rita och beskriva en e-tjänst " Fånga krav på funktion och information i en e-tjänst " Snabbt kunna ta fram prototyper "Kan användas av en kommun vid " Utveckling av nya e-tjänster " Förändringar av befintliga e-tjänster Sid 23

29 Ciceron Form Designer Page 24

30 Europeisk inlogging Page 25

31 Nya typer av e-tjänster kan realiseras Page 26

32 Teknisk arkitektur Page 27

33 Page 28 VAD KOMMER HÄRNÄST?

34 Mobila e-tjänster Page 29

35 Inlåsning vs Standard Page 30

36 Fördelar html5 Page 31

37 Behörighet för mobila klienter "E-tjänster kräver säker inloggning "E-tjänster kan kräva underskrift "Stöd för mobila lösningar har saknats "Mobilt BankId Page 32

38 Mobilt BankId "Har börjat användas oktober-november 2011 "SwedBank och Skandia Banken "Endast banker som är med i BankId "Stöd för " iphone " ipad " Android Page 33

39 Leveranser som sker idag Anmälan Intresse Mina Sidor 2 7 Teckning önskad tomt 3 Ärendehantering Verksamhetssystem 8 Ärenden 12 Tacka Ja/Nej 13 Arkiv Kötid & tomtfördelning Sida 34

40 Frågor? Page 35

41 Page 36

42 E-tjänster för kommuner och myndigheter Erling Sjöström! Berit Backvid " Malin Johansson!! Tieto, Welfare Nordic!

43 ieto korta fakta Verksamhet i 30 länder! Nära IT experter! Net sales EUR million 2010! Listade på NASDAQ OMX Helsinki, Stockholm! Grundades 1968!

44 to i Skellefteå! Brancher! Social och Skolsystem! Telecom och Media! M fl! Antal anställda! Ca 320 personer! Vi som ska underhålla er heter:! Erling Sjöström! Malin Johansson! Berit Backvid!

45 Agenda Vad är e-tjänster?! Utmaningar för leverantörer! Framtidens e-tjänster

46 Vad är E-tjänster?

47 kgrund -delegationen 2009-! erva ! -nämnden ! tatskontoret !

48 d är e-tjänster? edborgaren i fokus! illgängliga dygnet runt! jänster via Internet! r enkla att använda! kall vara säkra! åste stödja flera tekniska plattformar! rsätter befintliga tjänster med post, lefon etc!

49 d är inte e-tjänster nställda som har åtkomst från Internet! lever som har åtkomst från Internet! edladdningsbara blanketter!

50 d är syftet? Förbättra servicen! Öka samverkan! Sänka kostnader! Höja rättssäkerheten!

51 tjänster idag 0 % av alla e-tjänster för kommuner berör utbildning! 3 miljoner medborgare har e-legitimation! yndigheter ligger före kommuner! ånga e-tjänster kräver manuell handläggning! vantitet före kvalitet! an prioritetar ökad service i stället för effektivisering!

52 rebilder

53 å 1 - Hämta information n verksamhetssystemet! å 2 - Hämta & skriva ormation till och från rksamhetssystemet! å 3 Använda processer h funktionalitet som finns i rksamhetssystemet! å 4 - Automatisera rksamhetens processer att spara tid till annat, ex tomatiska beslut!

54 nliga typer av e-tjänster (SKL)

55 to Welfare Nordic, exempel nsökan barnomsorg! nsökan vuxenutbildning! nsökan gymnasieantagning! nmälan frånvaro! oka utvecklingssamtal! nsökan studieval! nsökan färdtjänst, hemtjänst! rboka utförare! teransökan försörjningsstöd! öjlighet att följa processen i sitt ärende! änster för anhöriga till äldre människor!

56 rnomsorg

57 ola

58 dreomsorg

59 miljeomsorg

60 pa färdigt eller bygga?

61 gga egna e-tjänster räver en bra IT infrastruktur! everantörsoberoende! ögre kostnader! omplexiteten stiger, vem tar helhetsansvaret?! ättre flexibilitet! räver både verksamhet och teknisk kunskap!

62 pa färdiga e-tjänster ägre kostnader för införande! räver ingen kundspecifik utveckling! everantörsberoende! nvändarupplevelsen kan variera mellan tjänster! ortare leveranstider!

63 Utmaningar för leverantörer

64 rastruktur

65 maningar för leverantörer agar och regelverk! äkerhet! nvändarupplevelse för erfarna och nybörjare! illgänglighet! ommunernas infrastruktur! rist på standarder! entifiera personer från andra länder!

66 odukter som byggsats

67 odukter som byggsats ema! UI integration! unktionell integration med bakomliggande erksamhetssystem

68 Framtidens! e-tjänster

69 amtidens e-tjänster nvänder standarder! ID 2.0 för kommuner och myndigheter! TML 5! ar mer automatiserade processer! ffentligt data (PSI)! ationell Tjänstekatalog!

70 amtidens e-tjänster järrkontroll istället för tangentbord ;)! lla e-tjänster kommer att säljas som molntjänster av verantörerna! nehåller mer avancerade processer! ungerar över landsgränser! ommer att nå målen om att få en effektiv " -förvaltning och nöjda medborgare!

71 amtidens e-tjänster Är den perfekta e-tjänsten synlig för medborgaren?!

72

73 ck ling Sjöström, Bert Backvid, Malin Johansson! to, Welfare Nordic!

74 !"#$%&'#()*!*(&*!+(&*'(),-.(* /01(22(3#(4*15667&'*)('8*65#*(&*672#-18&82-'()89* *"#$%&'()'*#'+,-#.$/'.%&0*1)+#2.#.3)'.",2$'#.%#14$#5*#6*!"#$%&'()#'*$+,"--"./"0$,)112'$

75 !""#$%&''#$(&)&*+,-,.#/$!!0$10$20$30$4$5*6$78)9:,')&/$! &8'&/;-*&$:/$;</$(&,:=,-,.$-,)&/,)$! &8'&/;-*&$("-/$=&%(5/.#/'&/;-*&$>)<)$!?#,#"')/#)&.-&/$:/$-,)/&''#,)#$-,)&/,)$

76 !"##$%&%$#"'&(! )*+",-(.'/(0+.0+"1-2+-(! 3.+-%#"41+%-(! 5.64.#"71+"6,(! 8"4".6(

77 !"#$%&'()*!""#$%!&#"'()!#!((*+,# ##-.(%!#'(#$&/+0#1)$-23+#%3(#4$13#5+/(# ##+,)*,)-./,!# # # # # # 6*7(#8"3$(93:)!

78 !"#! $%%&'()*+*,#! -%%./(%0*#! 12332*&#4)#! 52#/06#7+*2#&+38)# #

79 !"#

80 !"#$%#&'! ()*)#"+,-*'.'! /0++'1-2,"3+'"#4)+115++'! /0'673+7#'! 8953:1)#:,2)'!'1953:63"#+'-2;')++'<=1+)'

81 !"##$%&"##$%&"##'!! "#$%&'!()*!+(,,-#.+&/.(#!! 0#1&!&$2&3/4'&54!+(6$/.1&'!! 4627'%&3/#.#1!! 8'($$&!+-3/-'4#!(!94%4!:'()4$$4'#&!

82 !"#$%&'(")*+#,!! "#$%&'(#)!! "'$*+(*),**!! -$!./00!! 12'%#(*3'$!! 43556,$65367/*!! 89:!

83 !"#$%&'(&%&)"*+"&(#,-"&.)/"%&'(*)-(+)%*,! 0&%(1+).(,! 2%345"6(,! 7"&1-(38"+--9-+"3,-%3,)*+"&('"&(&,! 2%33:*"*,-%3,"*,8"58"+,! ;"&.)/",!(*('"3"*+,,

84 !"#$%&'(#)#*"$+,)-./*0!! "#$%&'!()*+#(+(#*#$!!,(#-!#.+)/#+'01&'*2!! 34$2&.550#*5#00#+!)67!0'+.#+')*00+8&+!! 9.2/1*+1-!&1#$'+8:! ;1*+'1*+!6)/5.+'*2!<!! =>'?.'+).0!6)/5.+'*2!

85 !"#$%%&'()*+%%,--)+%

86 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

87 !"#$%&$'()$*+,$-(.$/0($'()$1&(2($*#3$! EB2'%5/2"&$*+,$#*<8=82"2$!F*50&"2($"9"#1"=$

88 &','"&KQ$"D'(#"O5$9(*'&('*$1','"&KQ5$!34T$HB$9,,S$U5$VVTUUI$)$UWI$

89 !"#$%&'#(')*%$)%+,-.(/,%#)! 01(/2'$)*.(/2&13)1(4&'($(1(3)567)/2'&4'#7%,) >??CDE)!!"#*%$&')7"32F'&1,'GF)567)$-8H3I%($%) H#5$82G(:5#*'G5(=)F'#)/5*)7%&/,J(.#)/5*) 7%&/,)! K($%#&.L')/'*,&13'):'/%#)1) 1(:5#*'G5(/8,49,%,);AB4'&)%,)'&E=)>??CD) M%((1:%#)N5O&%9=);>??PD)QR()'('&9/1/)5:),7%)%+/%#F16%)&1,%#',8#%S),5O'#$/)') #%/%'#67)'3%($'Q=)A(,%#(%,)N%/%'#67=)T5&E)UP)A//S)C=)HHECCV)+)CWV)

90 !"#$#%&'()&*+&$,*)#%&'()&-./0&12234&! 5"67("(8)(%98:&! ;8'(%<+77&&&&&! E/%9'9*$#&D%+:,%&&&&&&! ;)F97'898:&&&&&&!!8#FF#&)($89*$#&DG%C8'%98:#%&./0&EH& &I(#*/%98:&>,*)AF(8(J)*&,D&(KF/*98(**&#6679>#L,8*&#8'& >/*),"(%&*#L*D#>L,80&M%,>(('98:*&,D&18'&58)(%8#L,8#7&N(KF&O,8D(%(8>(0&

91 !"#$%&'()*+,%-+#.)-/! +#6"-4)7"#/?K"L*%<B/CDDMF/! 01'23#,'%#/,"4/,23*9;%'23#+#./!!(#8%#.).%4)#./"$A/*3-)#8%/!!"#'-"**H9%-*I'%*,%/"$A/:"#'-"**1*":(,/ N%##+6%-/K"L*%<B/?CDDMF/OP#/)#)*<,+,/"6/'A%/%1,%-9+$%/*+'%-)'(-%G/'"L)-8,/)/ -%,%)-$A/).%#8)OB/5#'%-#%'/K%,%)-$AB/Q"*R/SM/5,,G/EB/&&REET/1/EUT/

92 !"#$%&'#(&')*%+,-.//)! )5(67-'./(&89,:87&;)'<,:)#$%&'#(&;) '<,:)8==6:&/:6>==:*():-)#$%&'#(&;)?<*6:&/=.&2;) F*7/G,#4)AH:I:J:*/6(&:)K)L7=(I;)BCCCE) LI'.',)-:*:) W.2.#:=)-:*:) LI'.',)#$%&'#) W.2.#:=)#$%&'#) H(&&.?(*)M7J=(I;)ABCCNE)OP&):&:=I'.')7?)#6()("'(*-.+()=.#(*:#G*(4)#7J:*/'):) *('(:*+6):2(&/:O;)Q&#(*&(#)M('(:*+6;)R7=S)TN)Q''4)D;)11SDDU)")DVU)

93 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

94 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

95 !"#$%&'#(&')*('#+&,',(-./) )(--(/)01.,)23/'4.'),(#)3560)! ZI&,'IHH3/#);X[>?)! V&,8B8,.&H.''&8&9);D<>?)! \(B(/.&');D<>?)! Z355I&84.J3&);DE>?)! V&23/5.J3&);F<>?)! AB./'2C/5+9.);=D>?)! A%4(/:(#);EF>?)! ;G(**H-.#'(&'?) 2I&4J3&(/);EK>?) L(&&82(/)M3N-(OP);DQQK?)RS&).&.-O'8')32)#:()("'(/B8T()-8#(/.#I/(U)#3N./,').) /('(./T:).9(&,.RP)V&#(/&(#)M('(./T:P)13-W)XK)V''U)FP)HHWFFY)")F=Y)

96

97 !"#$%&'#()*+,-*.+/010#(#*!"#$%&'#(&'*)%,:80445*! 234*%)*.+/010#(#5*!6().0&31.+/010#(#*!7&8%&43).+/010#(#*!6$%&'#(.+/010#(#*!9(''0+&'.+/010#(#*

98 !"#$%$&'&()'*'+&'&, -!./,0"#$%,'/1'&, -!.2,&)34%5(&,/6&7')8,("0,(&54'),0"#$%$&'&, -!./,9++%$89:"/,0'4,'2,;)6/((/$2,<5), 8"00=/$89:"/, -!./,&>6/(&,

99 !"#$%&'()#*+,*-*.# /! $%&'(-*(*0%+*.## /! 12).-3,%+*4# /! 5)&(*-4# /! 67.&).)#43*(8%+4%(*.# /! /! AB)3-%34C#%D,#2'+'()3-%34#

100 !"#$%&'()*+#,-.# /! 0123(145%+.)%5%,+*#,-.# /! 6.+'*,-.# /! 758,-.# /! 9:;#

101 !"#$%%&'()*+,-.# /! $ (145# /! 67&*8-9')# /! :%-&# /! -1;# /! <&'-,1-.#

102 !"#$%&'()*+#,! -*..#/"01)%&'()*+#,! -*..#2"01)%&'()*+#,! 34#)*5*67'8#,! -*..1$9#,! AB*5#,! C15*?+'8'D#,! C1E&5(?#,! *)<#

103 !"##$%&#'%($)$*"*#(+#",+-"."/*01&#*",.

104 !""#$%&'()*+(,$#$-.-*/0,&*.1&2.0./-34)*-.10

105 !"#$%&'()'*+','-$./*%$'(,

106 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

107 !"#$%!!&'()*%"+,-'.*/&+%.+(%#&0)1),2%3-4-.'*5% 61.7&'8%! 9&,.1%0D(;-,E%FGH%8<=3%! 6.',+-'4E%I9=%JK<LG%D+)M-'4),-,-+%)%=1-:0&';%&*5% 3&M.+)-8)%JN"L%!

108 !"#$%&'()*+(*,'%-./%&'0+*12&(+*%!

109 !"#$%&'(')*+,! -.*/#0+*,0',)010'$*1,23+$4'(')$5#*63+1, 740##080"9:#0"/3+)9;3<*'(01(,! 10A*4.B+0+,! C(&*,D&0+#()*+0,E'*'$(0+('),5",A0', 0F+350($4*,*+0'*',GHIJK,LMIN,

110 !"#$%&'())(*(+%!,(-'./01/12%30%(1%45.6(%2(1(.3781(1-%(9 :;51-:(3.'/:(':<.%! @<)7'313)-:D6%8>?%A)3:-E(.8(16(%:;51-:(.%

111 !"#$%&'()*+,-+%! "**'().(%/,0+1*%'23%+-45,-,*6).'*%)(%0'2+)5)%-,/+, *+*1)9%+*'-%69:113,607%'23%(85;89/00,<6'9*%/89% B+558-4*+*1,*%49,0,*6,9)9%(?9/6)1)9,*%+%,*%C,DD)44% /89%0,*0'9,9E%'D0,9().'*,9%)(%)3=9+1)%'23% B+558-4*+*1,*%06:90%3,56%)(%(?9/6)1)9,*%+%;9?1)%'-% D,3=9+13,6,9%! F7-?*)/,90%6,064,9+'/%! G44;=5>*+*1%(+)%,*<86,9%

112 !"#$%&'()*+,-%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%79%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%&'()*+,-/%/67=%>01+43:/<%+23% 90,6:(''7%;.<4+=(''(,17%>E+5(1%722(//FAB% :1=(,3)''%79%4+=(''(,17%0108(,7/%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%+D%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%J'=,(*+(1=(1%

113 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)#*/0'! '7-89$%:;$%<*-;'$=)>$*%0$%<' />'72!'?7)0.$88>$%$++'/%&'2%%)>/8)%' I*/0$J)*,'!*)#*/00$A'DKE'

114 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)/$,0'!! 122'345'167897%#'2*-8$*+'()*'2-#-09:'$3.);$*<$%0'-%'4=*).$' 4>IJ' '4=*).$9%'>-8-:'I$#-+0$*'J$0;)*,'! 4EF?' '$AE=-&9%6$'9%&'$AE)8$*%<$%0'?$*8-6$+'! -?1>KL '1'M%-N=$'4=*).$9%'>-7O$%+P'1Q$%7)%'?$*8-6$'!!!4!!FR 'F%$'+0$.'(=*0H$*'0);9*&+'6*)++AD)*&$*'.=D:-6'$!*)6=*$<$%0'-%' 4=*).$' I=*9:'S=+-%$++$+'!?!F>? 'J$T0'#$%$*97)%'!)-%0+')('?-%#:$'>)%0960'!?CFIU

115 !"#$%&'()*+%&,$,-%*.+/01,(! 2345$6(12+*63+1.1,7(! 8+*%%94*+01+(19%1+:$61%(! ;5167+*,$6(<=%(! 1>$-,'73+1%(! A%'4$5$7"(*)(1B*:1+,.1,7(%1+:$61%(! A#7'&1(*)(#345$6(19%1+:$61%((! 1=*63.1,7($,71+*#1+'4$5$7"((! 2*5$6"(01:15*#.1,7(! 12'+?6$#'?*,(',0(01.*6+'?6(016$%$*,(.'&$,-(%3##*+7((

116 !"#$%&

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning Sammanfattning

Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning Sammanfattning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning I en utredning från 2010-12-02 presenterades 15 leverantörer av e-tjänsteplattformar Inventering och bedömningskriterier över utbudet

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Samverkan för e-tjänster och handläggning

Samverkan för e-tjänster och handläggning Länsstyrelsernas e-förvaltning Samverkan för e-tjänster och handläggning Sten-Åke Gustafsson Mål e-förvaltning 1. Tjänster som ökar nyttan för medborgare, näringsliv, andra myndigheter och kommuner 2.

Läs mer

E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Stockholms stad i siffror Ca 860 000 invånare Totalt 49 förvaltningar och bolag inklusive

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

- effektiv kvalitetssäkring för överförmyndarverksamheten

- effektiv kvalitetssäkring för överförmyndarverksamheten - effektiv kvalitetssäkring för överförmyndarverksamheten Ett verksamhetssystem för alla Sveriges kommuners överförmyndarförvaltningar Provivus är verksamhetssystemet som kvalitetssäkrar och effektiviserar

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler Anders Kasberg Jag Områdesansvarig kontaktcenter och Solidus ecare - Aastra Telecom Sweden Bakgrund Ericsson & Aastra, Teleadress

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster. Det handlar om tillgänglighet och service. innehåll Sid 4 iipax

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning Birgitta Torgén, Örebro läns landsting, ordförande R7e-arkiv styrgrupp Leif Sandberg, Landstinget i Uppsala län, förvaltningsledare R7earkiv Agenda

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Statens inköpscentral Dnr 93-67-10 Ramavtal 7061/10 Visma Consulting AB E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Bilaga 10 Priser 2014-11-26.

Statens inköpscentral Dnr 93-67-10 Ramavtal 7061/10 Visma Consulting AB E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Bilaga 10 Priser 2014-11-26. 1 (23) Bilaga 10 Priser Innehåll 2 (23) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ändring av pris 4 2 Priser e-förvaltningsstödjande tjänster 5 2.1 Kontaktstödjande tjänster 6 2.2 Verksamhetsstödjande tjänster

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster. Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket

Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster. Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket Verksamhetsutveckling och processdrivna e-tjänster Seminarium för Sambruks medlemmar Arrangeras av Sambruks forskargrupp/vits-nätverket Forskning inom Sambruk Två delprojekt Processdrivna e-tjänster för

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg

Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg Tjänstekatalog Tieto Individ- och familjeomsorg Verksamhetskonsulting Individ- och familjeomsorg En konsultdag gör skillnad! Den administrativa processen behöver då och då ses över pga interna och externa

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL

Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL Anna Gillquist Avdelningen för digitalisering SKL 3 av 4 kommuner har inte påbörjat ett arbete för att ansluta till Mina Meddelanden Antal svarande: 224 kommuner Samverkansmöjligheter SKL och Sambruks

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter. Kvalitet vid offentlig upphandling mm

Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter. Kvalitet vid offentlig upphandling mm Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter Kvalitet vid offentlig upphandling mm 1 Syftet med tjänsten Möjliggöra för offentlig förvaltning (stat/kommun/landsting) att via en elektronisk tjänst

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015

Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015 Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015 Föreningen Sambruks projekt ivis innovativt verksamhetssystem i skolan www.sambruk.se 1 Bakgrund Dagens

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer