!"#$%&'()*++*,*-'./ '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&'()*++*,*-'./001001..'"

Transkript

1 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

2 Agenda 08:30! 09:00 Registrering 09:00! 09:15 Inledning och invigning av forskningsprojektet NIMO Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet samt Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande. 09:15! 10:00 Plattform för e-tjänster 10:00! 10:15 Kaffepaus Att utveckla och lansera många e-tjänster för en kommun kräver en bra infrastruktur och plattform. Visma Sirius är den enda leverantören som äger och utvecklar alla ingående komponenter som behövs för en e-förvaltning. De utmaningar som rör Bankid i mobilen, europeisk inloggning och säkra integrationer kommer att presenteras. Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT 10:15! 11:00 E-tjänster för kommuner och myndigheter Vad är e-tjänster? Utmaningar för mjukvaruleverantörer Framtidens e-tjänster Erling Sjöström och Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 11:00! 11:45 E-tjänster! en egen service Skellefteå kommuns resa mot en multikanaliserad medborgarservice där bokstaven e har mindre betydelse. Per Dinborn, Skellefteå kommun 11:45! 12:30 Aktuell forskning inom e-tjänster och en internationell utblick 12:30! 13:00 Frågestund Karl Andersson och Dan Johansson, Luleå tekniska universitet 13:00 Lunch, Restaurang Älvy

3 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Allan Larsson, Skellefteå Anita Larsson, Skellefteå kommun Ann-Christine Ellström, Skellefteå Bi Andersson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Bo-Lennart Rönnqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Britt-Inger Johansson, Explizit AB Caner Kilinc, Rosvik Carina Castehav, Skellefteå kommun Christer Jonsson, IUC Bothnia Daniel Granlund, doktorand Mobila System Luleå universitet i Skellefteå Eva Karlberg, Skellefteå kommun Eva-Stina Nordlund, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Gunilla Lindfors, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Gunnar Bergström, Skellefteå kommun Hans Sehlstedt, Skellefteå Håkan Eriksson, Explizit AB Håkan Åhlund, Visma Sirius IT Isak Nyberg, Skellefteå kommun Jan Pettersson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Johan Roslund, Tieto Sweden AB Johan Stålnacke, Skellefteå kommun Jonas Johansson, Frostware AB Jonas Rönngren, Tieto Sweden AB Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun Karin Lundström, Skellefteå Karl-Gunnar Forsström, Skellefteå Kenneth Burvall, Data Ductus Nord AB Kersti Bergkvist, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Kristina Cavallin, Visma Sirius IT Leif Rehnström, Hello Future AB Leif Häggmark, Skebit AB Lena Johansson, Skellefteå kommun Malin Johansson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

4 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Maria Holm, Skellefteå kommun Marita Holst, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Maria Rehnfors, Tieto Sweden Healthcare &Welfare AB Martin Gudmundson, Frostware AB Mikael Nilsson, Netcab Monica Eriksson, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Gustafsson, Explizit AB Peter Guldhag, Explizit AB Peter Holmström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Peter Krikortz, Skellefteå kommun Robert Brännström, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Roger Nilsson, Skellefteå kommun Susanne Fahlman, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Thomas Wiklund, Argentum AB Todd Booth, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Tomas Brännström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Tommy Öqvist, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Torunn Törnblom, Skellefteå kommun Viktor Arvidsson, Umeå universitet Åsa Wiklander, Skellefteå kommun

5 Deltagarförteckning Skellefteå Norra Europas epicentrum för E-tjänster Föreläsare: Birgitta Bergvall-Kåreborn, Tekniska universitet i Skellefteå Ann-Christin Westerlund, ordf. kommunfullmäktige Skellefteå Karl Andersson, Luleå Tekniska universitet i Skellefteå Dan Johansson, Luleå tekniska universitet i Skellefteå Fredrik Karlsson, Visma Sirius IT Berit Backvid, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Erling Sjöström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Per Dinborn, Skellefteå kommun

6 , Fredrik Karlsson, Chefsarkitekt Visma Sirius PLATTFORM FÖR E-TJÄNSTER Page 1

7 Visma Sirius! " Visma-koncernen har anställda i Norge, Danmark, Finland, Sverige (ca 1 300), Holland och Rumänien.! " Visma Sirius, tidigare Sirius IT " har totalt ca 400 medarbetare med kontor i Skellefteå, Stockholm och Malmö " erbjuder produkter och tjänster inom integration, säkerhet, dokument-, ärendehantering och arkiv " har ramavtal med Kammarkollegiet om e-förvaltningsstödjande tjänster

8 Agenda "Historik och utmaningar "Nuläge och lösningar "Vad kommer härnäst? "Frågor? Page 3

9 Page 4 HISTORIK OCH UTMANINGAR

10 E-tjänster - arkitektur '$()*%+,%$-&./%$#,+-& *%+,"01,2*"$%& 3*1#& 456*1#& :*;;<"& 7$))&!"#$+%,2*"& =$%>1,;?$#15& 45#89"1#& E-tjänst!"##$%& -& 5& -&!"#$%"$#& -& 5& -& /012.(,3& "1,(%4*(+"%21& '(%)*+%,& -.(.& Sida 5

11 Definition av e-tjänst En service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden hos en myndighet. Servicen tillhandahålls på elektronisk väg via dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Sid 6

12 Åldersfördelning Antal anställda hos länsstyrelserna fördelat på födelseår (Länsstyrelserna totalt ca anst.) Page 7 InfraService

13 Tekniska förutsättningarna är på plats "Internet ständigt uppkopplad "Mobilitet "E-post "SMS "Chatt När används e-tjänster? Erfarenheter från Internet-banker Sid 8

14 Självservice och e-tjänster - Intressenter Medborgare och företag E-demokrati E-tjänster Politiker E-förvaltning Tjänstemän

15 Utmaningar som fanns 2000 Page 10

16 Lösningar som togs fram 2000 "E-legitimation " Används för att autentisera medborgare " Används för underskrifter "SHS (Spridnings- och hämtningssystem) " För säker kommunikation mellan myndigheter "24-timmarswebben "Visionen om Mina Sidor Sida 11

17 Befintliga kanaler Myndighet Medborgare/ organisationsföreträdare Handläggare

18 Mina Sidor "En kontaktyta mot medborgare och företag "En adress för medborgare och företag "Enkelt för myndigheter att skicka information till en medborgare/företag "Inkorg och utkorg för kommunikation mot en myndighet Sida 13

19 Page 14 NULÄGE OCH LÖSNINGAR

20 Lösningar idag E-Process Mina sidor Federationstjänst E-Arkiv E-Formulär E-Diariet eförvaltningsstödjande tjänster SHS tjänst E-Dokument E-Publicering E-Informtion E-Sök E- Mottagning Sid 15

21 E-legitimation idag "Används av många myndigheter "Visma Sirius erbjuder en Nationell Federationstjänst " SAML2 " En tjänst som tar alla förändringar för e-legitimation " Stöd för andra inloggningsmetoder som t.ex. användarid/lösenord och SMS " Även stöd för underskrift med e-legitimation " Enkelt gränssnitt att använda för utvecklare "Europeisk inloggning Sida 16

22 Arkitektur Nationell Federationstjänst Kund HTTPS 674)2%+8214%,& A"B,">!C& A"D*%($,& A"E$F0,& G& 674)2%+8214%,& 9)2%+821(&)4,&#2)&)4%& 27:2,4+#(+"%& G& HTTPS API mot Federationstjänst SOAP Federationstjänst Myndighet 1 Myndighet 2 Myndighet 3 E-legitimation Katalogtjänst SMS HI'J& BankID Nordea Telia

23 SHS - integration Kommun Kommun SHS SHS CSN Länsstyrelsen SHS SHS SHS IK#,F15& >,#,F*+& Sida 18

24 Mina Sidor - Medborgarkonto 1." E-identifiering 2." Personliga inställningar 3." Inkorg och utkorg 4." Arkiv 5." Tillgång till förifyllda e-formulär Medborgarkontot

25 Integrationer ger ökad komplexitet Sid 20

26 Integrationsplattform - förenklar CIS Sid 21

27 E-tjänster via E-Formulär "Tjänst för att utveckla intelligenta formulär "Levererar information till kommunen " XML-fil för integration " PDF-fil för presentation till handläggarna "Endast kvalitetssäkrade e-formulär skickas till kommunen "Kan förifyllas med information som hämtas från kommunen "Alla e-formulär kan skyddas med e-legitimation "Alla e-formulär kan skrivas under med e-legitimation "Alla e-formulär kan hantera bifogade filer "Formulärverktyg för kommunen Page 22

28 Formulärverktyg för e-tjänster "Verktyg för att: " Rita och beskriva en e-tjänst " Fånga krav på funktion och information i en e-tjänst " Snabbt kunna ta fram prototyper "Kan användas av en kommun vid " Utveckling av nya e-tjänster " Förändringar av befintliga e-tjänster Sid 23

29 Ciceron Form Designer Page 24

30 Europeisk inlogging Page 25

31 Nya typer av e-tjänster kan realiseras Page 26

32 Teknisk arkitektur Page 27

33 Page 28 VAD KOMMER HÄRNÄST?

34 Mobila e-tjänster Page 29

35 Inlåsning vs Standard Page 30

36 Fördelar html5 Page 31

37 Behörighet för mobila klienter "E-tjänster kräver säker inloggning "E-tjänster kan kräva underskrift "Stöd för mobila lösningar har saknats "Mobilt BankId Page 32

38 Mobilt BankId "Har börjat användas oktober-november 2011 "SwedBank och Skandia Banken "Endast banker som är med i BankId "Stöd för " iphone " ipad " Android Page 33

39 Leveranser som sker idag Anmälan Intresse Mina Sidor 2 7 Teckning önskad tomt 3 Ärendehantering Verksamhetssystem 8 Ärenden 12 Tacka Ja/Nej 13 Arkiv Kötid & tomtfördelning Sida 34

40 Frågor? Page 35

41 Page 36

42 E-tjänster för kommuner och myndigheter Erling Sjöström! Berit Backvid " Malin Johansson!! Tieto, Welfare Nordic!

43 ieto korta fakta Verksamhet i 30 länder! Nära IT experter! Net sales EUR million 2010! Listade på NASDAQ OMX Helsinki, Stockholm! Grundades 1968!

44 to i Skellefteå! Brancher! Social och Skolsystem! Telecom och Media! M fl! Antal anställda! Ca 320 personer! Vi som ska underhålla er heter:! Erling Sjöström! Malin Johansson! Berit Backvid!

45 Agenda Vad är e-tjänster?! Utmaningar för leverantörer! Framtidens e-tjänster

46 Vad är E-tjänster?

47 kgrund -delegationen 2009-! erva ! -nämnden ! tatskontoret !

48 d är e-tjänster? edborgaren i fokus! illgängliga dygnet runt! jänster via Internet! r enkla att använda! kall vara säkra! åste stödja flera tekniska plattformar! rsätter befintliga tjänster med post, lefon etc!

49 d är inte e-tjänster nställda som har åtkomst från Internet! lever som har åtkomst från Internet! edladdningsbara blanketter!

50 d är syftet? Förbättra servicen! Öka samverkan! Sänka kostnader! Höja rättssäkerheten!

51 tjänster idag 0 % av alla e-tjänster för kommuner berör utbildning! 3 miljoner medborgare har e-legitimation! yndigheter ligger före kommuner! ånga e-tjänster kräver manuell handläggning! vantitet före kvalitet! an prioritetar ökad service i stället för effektivisering!

52 rebilder

53 å 1 - Hämta information n verksamhetssystemet! å 2 - Hämta & skriva ormation till och från rksamhetssystemet! å 3 Använda processer h funktionalitet som finns i rksamhetssystemet! å 4 - Automatisera rksamhetens processer att spara tid till annat, ex tomatiska beslut!

54 nliga typer av e-tjänster (SKL)

55 to Welfare Nordic, exempel nsökan barnomsorg! nsökan vuxenutbildning! nsökan gymnasieantagning! nmälan frånvaro! oka utvecklingssamtal! nsökan studieval! nsökan färdtjänst, hemtjänst! rboka utförare! teransökan försörjningsstöd! öjlighet att följa processen i sitt ärende! änster för anhöriga till äldre människor!

56 rnomsorg

57 ola

58 dreomsorg

59 miljeomsorg

60 pa färdigt eller bygga?

61 gga egna e-tjänster räver en bra IT infrastruktur! everantörsoberoende! ögre kostnader! omplexiteten stiger, vem tar helhetsansvaret?! ättre flexibilitet! räver både verksamhet och teknisk kunskap!

62 pa färdiga e-tjänster ägre kostnader för införande! räver ingen kundspecifik utveckling! everantörsberoende! nvändarupplevelsen kan variera mellan tjänster! ortare leveranstider!

63 Utmaningar för leverantörer

64 rastruktur

65 maningar för leverantörer agar och regelverk! äkerhet! nvändarupplevelse för erfarna och nybörjare! illgänglighet! ommunernas infrastruktur! rist på standarder! entifiera personer från andra länder!

66 odukter som byggsats

67 odukter som byggsats ema! UI integration! unktionell integration med bakomliggande erksamhetssystem

68 Framtidens! e-tjänster

69 amtidens e-tjänster nvänder standarder! ID 2.0 för kommuner och myndigheter! TML 5! ar mer automatiserade processer! ffentligt data (PSI)! ationell Tjänstekatalog!

70 amtidens e-tjänster järrkontroll istället för tangentbord ;)! lla e-tjänster kommer att säljas som molntjänster av verantörerna! nehåller mer avancerade processer! ungerar över landsgränser! ommer att nå målen om att få en effektiv " -förvaltning och nöjda medborgare!

71 amtidens e-tjänster Är den perfekta e-tjänsten synlig för medborgaren?!

72

73 ck ling Sjöström, Bert Backvid, Malin Johansson! to, Welfare Nordic!

74 !"#$%&'#()*!*(&*!+(&*'(),-.(* /01(22(3#(4*15667&'*)('8*65#*(&*672#-18&82-'()89* *"#$%&'()'*#'+,-#.$/'.%&0*1)+#2.#.3)'.",2$'#.%#14$#5*#6*!"#$%&'()#'*$+,"--"./"0$,)112'$

75 !""#$%&''#$(&)&*+,-,.#/$!!0$10$20$30$4$5*6$78)9:,')&/$! &8'&/;-*&$:/$;</$(&,:=,-,.$-,)&/,)$! &8'&/;-*&$("-/$=&%(5/.#/'&/;-*&$>)<)$!?#,#"')/#)&.-&/$:/$-,)/&''#,)#$-,)&/,)$

76 !"##$%&%$#"'&(! )*+",-(.'/(0+.0+"1-2+-(! 3.+-%#"41+%-(! 5.64.#"71+"6,(! 8"4".6(

77 !"#$%&'()*!""#$%!&#"'()!#!((*+,# ##-.(%!#'(#$&/+0#1)$-23+#%3(#4$13#5+/(# ##+,)*,)-./,!# # # # # # 6*7(#8"3$(93:)!

78 !"#! $%%&'()*+*,#! -%%./(%0*#! 12332*&#4)#! 52#/06#7+*2#&+38)# #

79 !"#

80 !"#$%#&'! ()*)#"+,-*'.'! /0++'1-2,"3+'"#4)+115++'! /0'673+7#'! 8953:1)#:,2)'!'1953:63"#+'-2;')++'<=1+)'

81 !"##$%&"##$%&"##'!! "#$%&'!()*!+(,,-#.+&/.(#!! 0#1&!&$2&3/4'&54!+(6$/.1&'!! 4627'%&3/#.#1!! 8'($$&!+-3/-'4#!(!94%4!:'()4$$4'#&!

82 !"#$%&'(")*+#,!! "#$%&'(#)!! "'$*+(*),**!! -$!./00!! 12'%#(*3'$!! 43556,$65367/*!! 89:!

83 !"#$%&'(&%&)"*+"&(#,-"&.)/"%&'(*)-(+)%*,! 0&%(1+).(,! 2%345"6(,! 7"&1-(38"+--9-+"3,-%3,)*+"&('"&(&,! 2%33:*"*,-%3,"*,8"58"+,! ;"&.)/",!(*('"3"*+,,

84 !"#$%&'(#)#*"$+,)-./*0!! "#$%&'!()*+#(+(#*#$!!,(#-!#.+)/#+'01&'*2!! 34$2&.550#*5#00#+!)67!0'+.#+')*00+8&+!! 9.2/1*+1-!&1#$'+8:! ;1*+'1*+!6)/5.+'*2!<!! =>'?.'+).0!6)/5.+'*2!

85 !"#$%%&'()*+%%,--)+%

86 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

87 !"#$%&$'()$*+,$-(.$/0($'()$1&(2($*#3$! EB2'%5/2"&$*+,$#*<8=82"2$!F*50&"2($"9"#1"=$

88 &','"&KQ$"D'(#"O5$9(*'&('*$1','"&KQ5$!34T$HB$9,,S$U5$VVTUUI$)$UWI$

89 !"#$%&'#(')*%$)%+,-.(/,%#)! 01(/2'$)*.(/2&13)1(4&'($(1(3)567)/2'&4'#7%,) >??CDE)!!"#*%$&')7"32F'&1,'GF)567)$-8H3I%($%) H#5$82G(:5#*'G5(=)F'#)/5*)7%&/,J(.#)/5*) 7%&/,)! K($%#&.L')/'*,&13'):'/%#)1) 1(:5#*'G5(/8,49,%,);AB4'&)%,)'&E=)>??CD) M%((1:%#)N5O&%9=);>??PD)QR()'('&9/1/)5:),7%)%+/%#F16%)&1,%#',8#%S),5O'#$/)') #%/%'#67)'3%($'Q=)A(,%#(%,)N%/%'#67=)T5&E)UP)A//S)C=)HHECCV)+)CWV)

90 !"#$#%&'()&*+&$,*)#%&'()&-./0&12234&! 5"67("(8)(%98:&! ;8'(%<+77&&&&&! E/%9'9*$#&D%+:,%&&&&&&! ;)F97'898:&&&&&&!!8#FF#&)($89*$#&DG%C8'%98:#%&./0&EH& &I(#*/%98:&>,*)AF(8(J)*&,D&(KF/*98(**&#6679>#L,8*&#8'& >/*),"(%&*#L*D#>L,80&M%,>(('98:*&,D&18'&58)(%8#L,8#7&N(KF&O,8D(%(8>(0&

91 !"#$%&'()*+,%-+#.)-/! +#6"-4)7"#/?K"L*%<B/CDDMF/! 01'23#,'%#/,"4/,23*9;%'23#+#./!!(#8%#.).%4)#./"$A/*3-)#8%/!!"#'-"**H9%-*I'%*,%/"$A/:"#'-"**1*":(,/ N%##+6%-/K"L*%<B/?CDDMF/OP#/)#)*<,+,/"6/'A%/%1,%-9+$%/*+'%-)'(-%G/'"L)-8,/)/ -%,%)-$A/).%#8)OB/5#'%-#%'/K%,%)-$AB/Q"*R/SM/5,,G/EB/&&REET/1/EUT/

92 !"#$%&'#(&')*%+,-.//)! )5(67-'./(&89,:87&;)'<,:)#$%&'#(&;) '<,:)8==6:&/:6>==:*():-)#$%&'#(&;)?<*6:&/=.&2;) F*7/G,#4)AH:I:J:*/6(&:)K)L7=(I;)BCCCE) LI'.',)-:*:) W.2.#:=)-:*:) LI'.',)#$%&'#) W.2.#:=)#$%&'#) H(&&.?(*)M7J=(I;)ABCCNE)OP&):&:=I'.')7?)#6()("'(*-.+()=.#(*:#G*(4)#7J:*/'):) *('(:*+6):2(&/:O;)Q&#(*&(#)M('(:*+6;)R7=S)TN)Q''4)D;)11SDDU)")DVU)

93 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

94 !"##$%"&'()*+",-'./0012'34#'5#5+,6$6')%'78"'"96"&:$;"'+$7"&57<&"='7)*5&>6'5'

95 !"#$%&'#(&')*('#+&,',(-./) )(--(/)01.,)23/'4.'),(#)3560)! ZI&,'IHH3/#);X[>?)! V&,8B8,.&H.''&8&9);D<>?)! \(B(/.&');D<>?)! Z355I&84.J3&);DE>?)! V&23/5.J3&);F<>?)! AB./'2C/5+9.);=D>?)! A%4(/:(#);EF>?)! ;G(**H-.#'(&'?) 2I&4J3&(/);EK>?) L(&&82(/)M3N-(OP);DQQK?)RS&).&.-O'8')32)#:()("'(/B8T()-8#(/.#I/(U)#3N./,').) /('(./T:).9(&,.RP)V&#(/&(#)M('(./T:P)13-W)XK)V''U)FP)HHWFFY)")F=Y)

96

97 !"#$%&'#()*+,-*.+/010#(#*!"#$%&'#(&'*)%,:80445*! 234*%)*.+/010#(#5*!6().0&31.+/010#(#*!7&8%&43).+/010#(#*!6$%&'#(.+/010#(#*!9(''0+&'.+/010#(#*

98 !"#$%$&'&()'*'+&'&, -!./,0"#$%,'/1'&, -!.2,&)34%5(&,/6&7')8,("0,(&54'),0"#$%$&'&, -!./,9++%$89:"/,0'4,'2,;)6/((/$2,<5), 8"00=/$89:"/, -!./,&>6/(&,

99 !"#$%&'()#*+,*-*.# /! $%&'(-*(*0%+*.## /! 12).-3,%+*4# /! 5)&(*-4# /! 67.&).)#43*(8%+4%(*.# /! /! AB)3-%34C#%D,#2'+'()3-%34#

100 !"#$%&'()*+#,-.# /! 0123(145%+.)%5%,+*#,-.# /! 6.+'*,-.# /! 758,-.# /! 9:;#

101 !"#$%%&'()*+,-.# /! $ (145# /! 67&*8-9')# /! :%-&# /! -1;# /! <&'-,1-.#

102 !"#$%&'()*+#,! -*..#/"01)%&'()*+#,! -*..#2"01)%&'()*+#,! 34#)*5*67'8#,! -*..1$9#,! AB*5#,! C15*?+'8'D#,! C1E&5(?#,! *)<#

103 !"##$%&#'%($)$*"*#(+#",+-"."/*01&#*",.

104 !""#$%&'()*+(,$#$-.-*/0,&*.1&2.0./-34)*-.10

105 !"#$%&'()'*+','-$./*%$'(,

106 !"#$%&'()*++*,*-'./ '

107 !"#$%!!&'()*%"+,-'.*/&+%.+(%#&0)1),2%3-4-.'*5% 61.7&'8%! 9&,.1%0D(;-,E%FGH%8<=3%! 6.',+-'4E%I9=%JK<LG%D+)M-'4),-,-+%)%=1-:0&';%&*5% 3&M.+)-8)%JN"L%!

108 !"#$%&'()*+(*,'%-./%&'0+*12&(+*%!

109 !"#$%&'(')*+,! -.*/#0+*,0',)010'$*1,23+$4'(')$5#*63+1, 740##080"9:#0"/3+)9;3<*'(01(,! 10A*4.B+0+,! C(&*,D&0+#()*+0,E'*'$(0+('),5",A0', 0F+350($4*,*+0'*',GHIJK,LMIN,

110 !"#$%&'())(*(+%!,(-'./01/12%30%(1%45.6(%2(1(.3781(1-%(9 :;51-:(3.'/:(':<.%! @<)7'313)-:D6%8>?%A)3:-E(.8(16(%:;51-:(.%

111 !"#$%&'()*+,-+%! "**'().(%/,0+1*%'23%+-45,-,*6).'*%)(%0'2+)5)%-,/+, *+*1)9%+*'-%69:113,607%'23%(85;89/00,<6'9*%/89% B+558-4*+*1,*%49,0,*6,9)9%(?9/6)1)9,*%+%,*%C,DD)44% /89%0,*0'9,9E%'D0,9().'*,9%)(%)3=9+1)%'23% B+558-4*+*1,*%06:90%3,56%)(%(?9/6)1)9,*%+%;9?1)%'-% D,3=9+13,6,9%! F7-?*)/,90%6,064,9+'/%! G44;=5>*+*1%(+)%,*<86,9%

112 !"#$%&'()*+,-%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%79%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%&'()*+,-/%/67=%>01+43:/<%+23% 90,6:(''7%;.<4+=(''(,17%>E+5(1%722(//FAB% :1=(,3)''%79%4+=(''(,17%0108(,7/%!.(/0-1%+23%045'(4(1678+1%+D%90,6:(''7%;.< 4+=(''(,%79%J'=,(*+(1=(1%

113 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)#*/0'! '7-89$%:;$%<*-;'$=)>$*%0$%<' />'72!'?7)0.$88>$%$++'/%&'2%%)>/8)%' I*/0$J)*,'!*)#*/00$A'DKE'

114 !"#"$%&$'()*+,%-%#+.*)/$,0'!! 122'345'167897%#'2*-8$*+'()*'2-#-09:'$3.);$*<$%0'-%'4=*).$' 4>IJ' '4=*).$9%'>-8-:'I$#-+0$*'J$0;)*,'! 4EF?' '$AE=-&9%6$'9%&'$AE)8$*%<$%0'?$*8-6$+'! -?1>KL '1'M%-N=$'4=*).$9%'>-7O$%+P'1Q$%7)%'?$*8-6$'!!!4!!FR 'F%$'+0$.'(=*0H$*'0);9*&+'6*)++AD)*&$*'.=D:-6'$!*)6=*$<$%0'-%' 4=*).$' I=*9:'S=+-%$++$+'!?!F>? 'J$T0'#$%$*97)%'!)-%0+')('?-%#:$'>)%0960'!?CFIU

115 !"#$%&'()*+%&,$,-%*.+/01,(! 2345$6(12+*63+1.1,7(! 8+*%%94*+01+(19%1+:$61%(! ;5167+*,$6(<=%(! 1>$-,'73+1%(! A%'4$5$7"(*)(1B*:1+,.1,7(%1+:$61%(! A#7'&1(*)(#345$6(19%1+:$61%((! 1=*63.1,7($,71+*#1+'4$5$7"((! 2*5$6"(01:15*#.1,7(! 12'+?6$#'?*,(',0(01.*6+'?6(016$%$*,(.'&$,-(%3##*+7((

116 !"#$%&

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större.

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 600 MSEK (2014) 950 medarbetare Våra kunder återfinns

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter

Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter Informationsstöd om e-legitimering och e-underskrifter 2016-05-17 För myndigheter, kommuner och landsting som behöver nya avtal om e-legitimering och e-underskrifter för sina e-tjänster Varför det här

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag

Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Harriet Hedlund Janet Ågren Janet Ågren Janet Ågren Andreas Lundgren

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - anslutningar och tillgänglighet Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Stockholms stad i siffror Ca 860 000 invånare Totalt 49 förvaltningar och bolag inklusive

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1 SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland Region Östergötland 1 SITHS och mobilt arbetsätt Region Östergötland 2 Säker inloggning - då Region Östergötland 3 Säker inloggning nu och sen Arv Nytt

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Digitala formulär och e-tjänster

Digitala formulär och e-tjänster Digitala formulär och e-tjänster Gefionfontänen i Köpenhamn. I fornnordisk mytologi erbjuder enligt sägen den svenske kungen Gylfe gudinnan Geifon så mycket mark som hon kunde plöja under ett dygn. Hon

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon?

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? Köp medges ej, kontakta din bank om problemet kvarstår. Kan vara bra ur säkerhetsaspekt 1. Pinkod 2. Svarskod 3. Kontrollkod 4. Ny svarskod 5. OK Failed. Your session

Läs mer

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Norrköpings kommun En del i Fjärde storstadsregionen 129 500 invånare 8 500 anställda 20 000 elever IT-infrastruktur

Läs mer

Samverkan för e-tjänster och handläggning

Samverkan för e-tjänster och handläggning Länsstyrelsernas e-förvaltning Samverkan för e-tjänster och handläggning Sten-Åke Gustafsson Mål e-förvaltning 1. Tjänster som ökar nyttan för medborgare, näringsliv, andra myndigheter och kommuner 2.

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Om SecMaker. Slide 2

Om SecMaker. Slide 2 Om SecMaker Slide 2 Om SecMaker Grundat 2001 Ägs av grundarna som fortfarande arbetar tillsammans idag 20 medarbetare baserade i Stockholm Omsättning: Jajjamensan Över 1 miljon slutanvändare Slide 3 Om

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET 0: IT-avdelningen STADSLEDNINGSKONTORET Ärende 6 Dnr: 055-1611/2001 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad FÖRSLAG TILL PROJEKT: ITP 2002 HUV VERSION: 1.0 F DATUM: 03-09-25 SIDA: 1(62) Sammanfattning

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster. Det handlar om tillgänglighet och service. innehåll Sid 4 iipax

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning Sammanfattning

Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning Sammanfattning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning I en utredning från 2010-12-02 presenterades 15 leverantörer av e-tjänsteplattformar Inventering och bedömningskriterier över utbudet

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Vilken klubb tillhör din butik?

Vilken klubb tillhör din butik? Sidan 1 av 8 Butik Försäljarklubb Klubbordförande Butik 0102 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0103 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0104 SPF Stockholm FK Maria Nilsson 0163 0106 SPF Stockholm FK

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster. kommunal verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster. kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster Agenda 18/12 9.30-9.40 9.40-10.00 10.00-10.50 Bensträckare 11.00-12.00 Lunch 13.00-13.40 13.40-14.00 14.00-14.15 14.15-15.15 Kaffe 15.15-15.30

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Välkomna till Härryda kommun.

Välkomna till Härryda kommun. Välkomna till Härryda kommun. Internet: hk pub-open 09.00-09.30!! Registrering och kaffe Program för dagen 9.30-10.00!! Härryda kommun välkomnar. 10.00-10.30!! Härryda kommuns IT-funktion visar den bakomliggande

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster Annie Röstlinger Forskningsgruppen VITS Linköpings universitet FoU-projekt med stöd från VINNOVA 2006-2009 PROFET

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det Guide... ett bättre sätt att leva Innehåll E-tjänster via webben! 3 E-legitimation 3 Ansökan via webben 4 Inloggning 5 Översikt 6 Ändra kontaktuppgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer