Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV

2 Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel, felaktigheter i informationen, förbättringar av programvaran och/eller utrustningen utan varsel. Sådana ändringar kommer att införas i nya upplagor av handboken som bland annat publiceras på vår hemsida Med ensamrätt OPTEX Technologies B.V., 2009 version 4.4

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Utrustning 5 Standardinnehåll 5 Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska 5 Standardkonfiguration 6 Tillbehör 6 De olika delarnas kännetecken 7 3. Installation 8 Montera sensorn på väggen 9 Anslut sensorn 11 Specifikationer och kopplingsschema 12 Kopplingsscheman 13 Markera sängen 14 Varför det är bra att kunna ställa in tiden 16 Ställa in tid och känslighet 16 Funktionstest Att använda sensorn 19 Sätta på och stänga av sensorn 19 Ett larm skickas 20 Efter att vårdtagaren fått hjälp 21 Andra utgångskontakt Att tänka på 23 När skickas larm 23 För vilka vårdtagare är sensorn avsedd 23 Förusättningar för att sensorn skall fungera 23 Försämrande faktorer Underhåll och skötsel 25 Torka av sensorn 25 Gör ett funktionstest en gång i veckan Felsökning 26 Fel som sensorn själv upptäcker 26 Sensorn missar 27 Sensorn falsklarmar 28 Problem vid markering av sängen 28

4 1. Inledning SecNurse är en närvarosensor för sängar i vårdhemsmiljö som larmar om vårdtagaren lämnar sängen - eller lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom utsatt tid. Sensorn bygger på en helt ny typ av teknik som brukar kallas visionteknik. Tekniken går ut på att sensorn kan se och tolka vad som händer. Den största fördelen, som denna teknik medför, är att sensorn i högre grad kan anpassas till individen än andra sängvakter. Andra stora fördelar är att produktlivslängden ökar och att inget hygienunderhåll krävs, något som är möjligt tack vare att detektionen inte bygger på fysisk kontakt. En annan stor fördel är att SecNurse ställbar känslighet. Med den ställbara känsligheten kan larm antingen skickas när vårdtagaren lämnar sängen eller redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutom denna användarhandbok finns även en kortfattad användarguide med de vanligaste funktionerna. Viktigt! Sensorn utgör ett högteknologiskt komplement som kraftigt höjer effektiviteten per vårdare vid sedvanlig tillsyn av vårdtagare. Den är dock endast ett komplement till vanlig tillsyn och skall aldrig användas som enda tillsynsfunktion eller fullständigt ersätta sedvanlig tillsyn av vårdtagare genom vårdpersonals försorg. Hänsyn bör och skall tas till att det skulle kunna inträffa att sensorn underlåter detektera när vårdtagaren lämnar sängen, specifikt vid felaktig hantering eller montering av sensorn. Samtlig personal och andra berörda skall därför tydligt informeras om detta. Mot bakgrund av ovanstående kan därför Optex ej ta något ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer som en konsekvens av skada uppkommen i anslutning till eller till följd av nyttjande av sensorn

5 2. Utrustning Standardinnehåll - 1 SecNurse - 4 m kabel med RJ45 kontaktdon - Monteringsfäste (inklusive 2 st skruv och 2 st plugg) - Fjärrkontrollen (inklusive 2 st AAA-batterier) - Användarhandbok och kortfattad användarguide Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska* C Modular Y adapter (3 x RJ45) D 2 Terminalblocks till RJ45 med 20 cm kabel, COM-NO-NC type E 6,3 mm. mono Jack till RJ45 med 2 m kabel, COM-NO type F 6,3 mm. stereo Jack till RJ45, med 2 m kabel, COM-NO-NC type G Mini-DIN 8pol. till RJ45 med 2 m kabel H RJ45 till RJ45 förlängning kabel med 2 m kabel I Modular kontaktdon (2 x RJ45) * Men var vänlig på beställningen (se sidan 6) - 5 -

6 2. Utrustning Standardkonfiguration SecNurse, inklusive EU strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-EUCD EU strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-EUCE EU strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-EUCF EU strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-EUCG EU strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-EUCH EU strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive UK strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-UKCD UK strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-UKCE UK strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-UKCF UK strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-UKCG UK strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-UKCH UK strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive US strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-USCD US strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-USCE US strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-USCF US strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-USCG US strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-USCH US strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse-HI SecNurse-Retrofit SecNurse, utan strömförsörjning, med H + I (förlangning kabel) SecNurse inklusive 4 m kabel med RJ45 kontaktdon Tillbehör SecNurse RC SecNurse MB SecNurse PS SecNurse universal fjärrkontroll, T-33, inkl. batterier SecNurse väggen monteringsfäste efter detektionsvinkel Strömförsörjning EU, UK eller US Programvara Armed mode Valfri programvara för den andra utgångskontakten. Out of bed mode läge signaleras automatiskt till den andra utgångskontakten

7 2. Utrustning De olika delarnas kännetecken optik lysdioder för kommunikation med användaren R-lysdioder för att sensorn skall fungera i mörker Monteringsfäste SecNurse dimensioner (inklusive fastsättningsbygel): 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) PÅ/AV-knapp Den röda knappen används för att sätta på och stänga av sensorn. Se kap. 4. Att använda sensorn. room / foot 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Wespot wall / head Sängmarkeringsknappar Dessa två knappar används för att tala om för sensorn var sängen är placerad. Se kap. 3. Installation. Inställningsknappar för tid och känslighet Tiden från det att vårdtagaren gått upp ur sängen till att larmet skickas samt känsligheten regleras med dessa knappar. Se kap. 3. Installation

8 3. Installation Installationsproceduren är indelad i fem delar: 1. Montera sensorn på väggen 2. Ansluta sensorn 3. Markera sängen 4. Ställ in tid och känslighet 5. Funktionstest VIKTIGT! För att sensorn skall fungera bra krävs det att installationen utförts korrekt. Monteringsanvisning För att sensorn skall fungera på ett tillfredsställande sätt är det väldigt viktigt att den monteras korrekt. Det är därför alltid en god idé att kontrollera monteringen vid problem med sensorn. För att det skall vara enkelt att flytta sensorn skruvas endast ett monteringsfäste fast i väggen. När detta är fastskruvat knäpper man enkelt fast sensorn i detta. Monteringskraven är olika för de två alternativen. Efter att sensorn är monterad och sängen är markerad, se längre fram i kapitlet, räknar sensorn själv ut enligt vilket alternativ den är monterad. Oavsett monteringsalternativ är det mycket viktigt att sensorn sitter horisontellt och ända intill väggen, så att monteringsvinkeln blir korrekt. Vidare är det viktigt att det inte finns stora möbler intill sängen som kan skymma brukaren när han eller hon går upp ur sängen. VIKTIGT! Använd alltid monteringsstödet för bästa resultat

9 3. Installation Montera sensorn på väggen Sensorn kan monteras antingen ovanför huvudändan av sängen eller ovanför en långsida av sängen, enligt bilderna nedan. Ovanför huvudändan av sängen Ovanför en långsida av sängen Om det finns möjlighet att installera sensorn på båda sätten bör långsidesmontering väljas om det finns lyftbåge på sängen eller om sensorn skall vara inställd på extra känslighet, se kapitel 4. Att använda sensorn. Alternativ 1. Ovanför huvudändan av sängen B A 1a. Om det inte finns lyftbåge på sängen skall sensorn placeras 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. b. Om det finns lyftbåge skall sensorn placeras 200 cm ovanför golvet och det vertikala avståndet mellan sensor och lyftbåge skall vara minst 40 cm, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den blå tejpmarkeringen på sensorsladden precis når golvet är monteringshöjden 200 cm och när den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2 Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över huvudändan samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen

10 3. Installation Alternativ 2. Ovanför långsidan av sängen A B 1.Montera sensorn 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. Om det finns lyftbåge på sängen bör sensorn monteras cm närmre fotändan av sängen, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2. Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över långsidan av sängen, alternativt cm närmare fotändan om det finns lyftbåge, samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen. Monteringsfästet Monteringsfästet fästs i väggen, därefter sätts sensorn fast i monteringsfästet. Detta medför att sensorn enkelt kan flyttas. Skruva fast monteringsfästet i väggen. Var noggrann med att den sitter horisontellt och att monteringsfästet sitter ända intill väggen så att inte vinkeln ändras. För in sensorn i de två skårorna i fästet. Tryck sensorn försiktigt nedåt. Genom att göra denna procedur omvänt kan sensorn enkelt tas bort

11 3. Installation Att tänka på vid monteringen Sensorn beräknar olika avstånd för att kunna avgöra om en person lämnar sängen eller inte. Om sensorn monteras på något annat sätt än angivet kommer dessa avstånd att bli felaktiga, vilket resulterar i att sensorns prestanda försämras. Ex. Om sensorn monteras lägre än 180 cm kommer sängen att förefalla större för sensorn än vad den egentligen är. Personen som lämnar sängen kommer att förefalla jättestor och på så sätt sorteras bort som en orimlighet. - Möbler och ljuskällor nära sängen kan försämra detektionen För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren går upp ur sängen är det viktigt att det inte står möbler eller dylikt i vägen. Dessa skymmer nämligen sikten för sensorn, vilket gör att prestandan försämras. Även möbler som bara delvis skymmer vårdtagaren kan försämra prestandan. Ljuskällor som är placerade väldigt nära sensorn kan även de göra att sensorn får svårare att detektera när vårdtagaren lämnar sängen. Anslut sensorn Olika larmsystem har olika anslutning. För att det skall vara så enkelt som möjligt att ansluta sensorn till larmsystemet levereras sensorn med en kontakt som är anpassad till larmsystemet. Eftersom kontakterna skiljer sig åt mellan larmsystemen finns information om den aktuella kontakten på ett separat informationsblad. När sensorn ansluts till larmsystemet blinkar lysdioderna under ungefär en sekund. Om de inte gör detta är sensorn inte korrekt ansluten. (Se sidan 5 för ytterligare detaljer). OBSERVERA! Olika larmsystem kan ha likadan kontakt, men ändå olika anslutning

12 3. Installation Specifikationer Detekteringsteknik Monteringshöjd Ljuskänslighet Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kopplingsschema Kamera 1,8 meter utan lyftstång 2 meter med lyftstång 0 ~ lux Strömförsörjning 12~40V DC ± 5% 12~28V AC ± 5%; 50-60Hz Strömstyrka dagtid Strömstyrka nattetid Max strömstyrka Utgångskontakt vid larm Extra utgångskontakt Integration ± 100mA (vid 12V DC) ± 200mA (vid 12V DC) ± 280mA (vid 12V DC) Driftstemperatur 5 C ~ 40 C Vikt Dimensioner Färg Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Uppe ur sängen-läge (standard) eller beredskapsläge (valfritt) Se sidan 5/Välj aktuell typ av tillämpning 290g (inkl. fastsättningsbygel & kabel) 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) (inkl. fastsättningsbygel) Vit NO Relä 2 COM NC Brun Pin 1 NC RY2 RJ45 NO Blå Pin 2 NO RY1 Relä 1 COM NC Gul Grön Pin 3 Pin 4 COM RY1 NC RY1 Power Power SecNurse GND + Röd Svart Apelsin Grä Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 GND + NO RY2 COM RY2 Pin 1 Pin 8 RJ45 Male Pin 8 Pin 1 RJ45 Female Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kablarnas färg kan avvika

13 3. Installation Kopplingsscheman Out of bed mode (Uppe ur sängen-läge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när patienten lämnar sängen och stängs av när patienten återvänder till sängen igen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen Armed mode (beredskapsläge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när givaren slås på med fjärrkontrollen (armed mode) och stängs av när givaren slås av igen med fjärrkontrollen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen

14 3. Installation Markera sängen För att sensorn skall kunna detektera korrekt måste den veta var sängen är placerad. Sensorn får reda sängens placering genom att de två bortre sänghörnen markeras med fjärrkontrollen. Utifrån dessa markeringar beräknas sängens placering samt omgivande detektionsområde. Varje gång sängen eller sensorn flyttats måste sängen markeras om. Fall 1. Ovanför huvudändan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i ett av hörnen vid fotändan. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner room/foot-knappen om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida. Om brukaren inte kan gå upp ur sängen på denna sida använd wall/head-knappen istället. När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul punkt ej funnen fast röd höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Placera fjärrkontrollen i den andra hörnan av fotändan och upprepa proceduren från punkt 3. När sensorn sitter över sängens huvudända skall sängen markeras enligt ovan. Observera att valet av knapp beror på om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida eller ej

15 3. Installation Fall 2. Ovanför långsidan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i det hörnet av huvudändan som ligger längst bort från sensorn, enligt bilden ovan. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön 3. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner wall/head-knappen. punkt ej funnen fast röd När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om Placera därefter fjärrkontrollen i det andra hörnet på samma långsida, d.v.s. vid fotändan. Upprepa från punkt 3 till punkt 5 fast använd room/foot-knappen istället När sensorn sitter över sängens långsida skall sängen markeras enligt ovan.

16 3. Installation Varför det är bra att kunna ställa in tiden Olika brukare har olika behov. En del brukare löper stor risk att skada sig när de går upp, medan andra oftast klarar sig bra på egen hand. Med SecNurse finns det möjlighet att anpassa sänglarmet efter de olika typerna av brukare.anpassningen sker genom att man ändrar tiden innan ett larm skickas samt känsligheten på detektionerna. Genom att ändra tiden innan ett larm skickas ger man brukaren möjlighet att gå upp ur sängen en kort stund, exempelvis för att gå på toaletten, utan att det går ett larm. Om brukaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Detta ger brukaren en ökad integritet samt att det underlättar vårdpersonalens arbete eftersom det minskar antalet onödiga larm. Normalt detekterar sensorn när brukaren går upp ur sängen. Om detta är för sent kan man öka känsligheten på sensorn så att den larmar redan då vårdtagaren sitter på sängkanten. Till standardutrustningen hör en andra utgångskontakt (out of bed mode) som kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. En andra programvarufunktion*, Armed mode, finns tillgänglig. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. Ställ in tid och känslighet Det finns två sätt att anpassa sensorn efter vårdtagaren: 1. Ställ in tidr Ställa in tiden från det att sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen tills att larmet skickas. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden gått ut återställs larmet, d.v.s. inget larm skickas.. Den längsta tiden, 20 minuter, innebär att vårdtagaren kan gå på toaletten själv utan att det skickas ett larm. Om vårdtagaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas larm.den kortaste tiden, 0 minuter, innebär att larm skickas så fort sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen. *Medför inga extra kostnader, men var vänlig anteckna programvarutyp på beställningen

17 3. Installation 2. Ställa in detektionskänsligheten Normalt sett detekterar sensorn när vårdtagaren lämnar sängen. I de fall där detta är för sent kan detektionskänsligheten sänkas så att larm skickas så fort vårdtagaren sitter på sängkanten. Ändra tid och känslighet med fjärrkontrollen 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Rikta fjärrkontrollen mot sensorn. Tryck på +- och --knapparna för att öka respektive minska tiden innan ett larm skickas. Om tiden är ställd till 0 min och man trycker ytterligare en gång på --knappen ökas känsligheten till att detektera redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Efter varje knapptryckning visar lysdioderna aktuell inställning, enligt tabellen på fjärrkontrollen. VIKTIGT! Tiderna som anges tar inte hänsyn till eventuell fördröjning i det interna larmsystemet. Funktionstest För att kontrollera att allt blivit rätt under installationen görs ett funktionstest. Detta test skall dessutom upprepas en gång i veckan som en kontroll på att sensorn fungerar korrekt. Det är viktigt att personen som utför testet är ensam i rummet, eftersom sensorn är anpassad för situationer där det bara finns en person i rummet. Om inte testet faller väl ut skall sensorn startas om och punkterna sättas på nytt. Läs mer i kapitel 7. Felsökning

18 3. Installation Funktionstest 1. Stäng av sensorn och sätt tiden till 3 min. 2. Lägg dig i sängen. 3. Sätt på sensorn genom att trycka på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen. Grön lampa tänds. 4. Vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. Detta tar knappt 15 sekunder. (Om du har svårt att se skillnaden i ljusstyrka räcker det att du väntar 15 sekunder.) 5. Gå upp ur sängen. När sensorn registrerat att du lämnat sängen börjar röd lampa att blinka. 6. Lägg dig i sängen igen. När sensorn registrerat att du är tillbaka i sängen slutar röd lampa att blinka. 7. Upprepa, om det är möjligt, för den andra sidan av sängen. 8. Upprepa testet ännu en gång för någon av sidorna med skillnaden att du inte går och lägger dig i sängen igen. 9. Efter 3 minuter skickas ett larm från sensorn till det interna larmsystemet. När ett larm skickats övergår röd lampa från blinkande till ett fast sken 10. Stäng av sensorn genom att trycka en gång på PÅ/AV-knappen. Grön lampa släcks. 11. Sätt tiden till 0 minuter med ökad känslighet, d.v.s. lägsta läget. 12. Lägg dig i sängen. Aktivera sensorn och vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. 13. Sätt dig på sängkanten. 14. Kontrollera att larmet skickas. Stäng därefter av sensorn enligt punkt Funktionstestet är färdigt. Obs! Vi rekommenderar att registrera funk tionstesterna i en loggbok

19 4. Att använda sensorn Sätta på och stänga av sensorn Sensorn sätts på genom att man riktar fjärrkontrollen mot sensorn och trycker på den röda PÅ/AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lysdiod. Sensorn aktiveras genom att man trycker på den röda PÅ/ AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lampa. Sensorn skall sättas på efter att vårdtagaren är hjälpt i säng, precis innan vårdgivaren lämnar rummet. För att vårdgivaren skall hinna ut ur rummet utan att orsaka falsklarm är en fördröjning på 10 sek inlagd från knapptryckningen till det att sensorn är aktiverad. När sensorn blir aktiverad sänks ljusstyrkan på grön lysdiod. Innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen skall sensorn stängas av. Detta görs genom ett tryck på PÅ/AV-knappen. Då grön lysdiod slocknar är sensorn avstängd. Avaktivera sensorn innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen. Om inte detta görs kommer vårdgivaren att orsaka ett falsk-larm. Om inte sensorn avaktiveras kommer vårdgivaren att utlösa ett larm. Det är därför viktigt att ha fjärrkontrollen nära ingången till rummet, så att vårdgivaren inte behöver gå runt i rummet för att leta efter den. Kom ihåg! När sensorn är på är grön lampa tänd

20 4. Att använda sensorn Ett larm skickas När vårdtagaren går upp ur sängen börjar den förinställda tiden att räknas ner och röd lysdiod börjar blinka. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden har räknats ner går sensorn tillbaka till normalläge och röd lysdiod slutar blinka. Inget larm skickas. När vårdtagaren lämnar sängen börjar tiden räknas ner. Om inte vårdtagaren återvänt till sängen innan tiden räknats ner skickas ett larm. Om vårdtagaren inte åter-vänder till sängen skickas ett larm via det interna larmsystemet och röd lysdiod övergår i fast sken. Vårdtagaren återvänder till sängen. Inget larm skickas. Vårdtagaren går upp ur sängen. röd blinkande, fast grön Vårdtagaren återvänder inte till sängen. fast grön Larm skickas till vårdpersonalen. fast röd OBSERVERA! Sensorn detekterar med normal känslighet först när vårdtagaren går upp ur sängen. Om larm skall skickas redan när vårdtagaren sitter på sängkanten måste känsligheten ändras

21 4. Att använda sensorn Efter att vårdtagaren fått hjälp Efter att ett larm har gått och man kommer in i rummet skall följande göras: 1. Stäng av larmet med PÅ/AV-knappen. Grön lysdiod släcks. 2. Hjälp vårdtagaren. 3. Om larmet skall vara på, aktivera det med PÅ/AV-knappen precis innan rummet lämnas. Grön lampa tänds. Om inte larmet stängs av efter ett larm kommer sensorn automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter. Det är därför viktigt att man tar för vana att alltid stänga av larmet innan man går in i rummet. Om man vill att sensorn skall stängas av När det gått ett larm stänger man först av larmet, därefter hjälper man brukaren och innan man går igen sätter man på sensorn. Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta. Om man vill att sensorn skall sättas på igen Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd Sätt på larmet Sensorn år aktiverad. fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta PÅ/AV-knapp fast grön KOM IHÅG! Om inte sensorn stängs av kommer den automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter

22 4. Att använda sensorn Andra utgångskontakt Till standardutrustningen för SecNurse hör en andra utgångskontakt som kan användas för olika tillämpningar. Det är inte nödvändigt att ansluta denna utgång. Out of bed mode Out of bed mode innebär att givaren erbjuder en andra kontakt. Denna kontakt kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset när patienten lämnar sängen. Eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. Armed mode Som ett alternativ finns ytterligare valfri* programvara tillgänglig, nämligen armed mode. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. ( armed mode använder den andra utgångskontakten och ersätter därför out of bed mode ). *Om ni vill ha programvaran för armed mode, var vänlig ange det tydligt på beställningsordern

23 5. Att tänka på När skickas larm Sensorn känner av när vårdtagaren lämnar sängen. Om inte vård-tagaren återvänt till sängen innan den förinställda tiden gått ut sänds ett larm till vårdpersonalen via det interna larmsystemet. Den kortaste tiden är 0 min, vilket innebär att larmet skickas direkt. För vilka vårdtagare är sensorn avsedd Produkten är avsedd för vårdtagare som riskerar att skada sig då de är ensamma på sitt rum. Sensorn har två känsligheter, antingen skickar den larm när vårdtagaren har lämnat sängen eller när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutsättningar för att sensorn skall fungera - Korrekt installation För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren lämnar sängen måste sensorn vara korrekt installerad, d.v.s. den skall vara placerad på rätt höjd, sitta horisontellt, vara ansluten till det interna alarmsystemet, sängen skall vara markerad samt tiden skall vara rätt inställd. - Vårdtagaren måste vara ensam i rummet för att sensorn skall fungera. Anledningen till detta är att sensorn inte kan skilja vårdtagaren från andra människor. Det är därför viktigt att endast ha sensorn aktiverad när vårdtagaren är ensam i rummet. - Rätt inställning för tid och känslighet Sensorn har två känsligheter, en som detekterar när vårdtagaren lämnar sängen och en som detekterar redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Den första känsligheten har fem olika tider, 20 min, 10 min, 5 min, 3 min och 0 min. Denna tid börjar räknas ner när vårdtagaren lämnar sängen och om han eller hon inte återvänt till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Den andra känsligheten skickar alltid larm direkt, d.v.s. 0 min

24 5. Att tänka på Försämrande faktorer Följande faktorer försämrar sensorns förmåga att upptäcka en vårdtagare som lämnar sängen. För att få en så god detektionsförmåga som möjligt bör dessa undvikas i möjligaste mån. - Mörka kläder på natten När det är mörkt sker detektionen m.h.a. IR-ljus. Vissa mörka kläder absorberar IR-ljuset, vilket får till följd att sensorn inte kan upptäcka vårdtagaren. - TV Sensorn innehåller optik och är på så sätt känslig för starka ljusförändringar. Prestandan kommer därför att sänkas markant om det står en TV väldigt nära sängen. Det är inte att rekommendera att ha en påslagen TV närmre än 1,5 m från sängen samtidigt som sensorn är på. - För att sensorn skall kunna känna av när vårdtagaren lämnar sängen är det viktigt att det inte finns något som skymmer vårdtagaren. Även föremål som bara delvs skymmer vårdtagaren, t.ex. lyftbågar och nattduksbord, påverkar detektionsprestandan och bör därför om möjligt avlägsnas eller riktas bort. Ett stort nattduksbord nära sängen som skymmer vårdtagaren gör att sensorn får mycket svårare att avgöra om vårdtagaren lämnar sängen eller inte

25 6. Underhåll och skötsel Torka av sensorn Sensorn skall torkas av med en fuktig trasa utan rengöringsmedel. När sensorn rengörs är det viktigt att man är försiktig så att inte glaset framför optiken repas eller på annat sätt förstörs. Gör ett funktionstest en gång i veckan En gång i veckan skall ett funktionstest utföras. Se sidan 18 Funktionstest. Det är vikigt att testet utförs både i mörker och i ljusa förhållanden. VIKTIGT! Funktionstestet skall göras minst en gång i veckan

26 7. Felsökning Fel som sensorn själv upptäcker Sensorn är övertäckt eller IR-dioderna är dåliga - röd lampa tänd och gul lampa blinkande Sensorn har en inbyggd felsökningsfunktion för att upptäcka att sensorn är övertäckt eller att IR-ljuset inte fungerar. Om sensorn upptäcker detta skickas ett larm, men till skillnad från ett vanligt larm så lyser röd lampa med ett fast sken och gul lampa blinkar. (Vid ett normalt larm lyser röd lampa med ett fast sken.) Denna felsökningsfunktion kan även ge larm om sängen flyttats utan att den markerats om eller vid starkt ljus. Åtgärden vid ett sådant här larm är först och främst att se till att inte någonting skymmer sängen för sensorn. Om det inte finns någonting som skymmer sensorn är nästa steg att markera om sängen, se kap 3. Installation. Om sensorn ger ett likadant larm, trots att sängen markerats om, är IR-lamporna troligen trasiga och måste bytas ut. Detta görs av en installatör. Sensorn har detekterat ett feltillstånd - röd lampa tänd och grön lampa blinkande Sensorn detekterar i vissa fall feltillstånd i produkten. Den reparerar själv felet genom att starta om sig. Eftersom vårdtagaren kan ha lämnat sängen under de ca 10 sekunderna det tar att starta om sensorn skickar sensorn ett larm. Larmet indikeras genom att röd lampa lyser med ett fast sken och grön lampa blinkar. För att återställa sensorn stängs den först av och sätts sedan på igen genom två tryck på PÅ/AV-knappen

27 7. Felsökning Sensorn är inte korrekt installerad - röd lampa blinkar snabbt efter aktivering Om röd lampa blinkar snabbt efter att man försökt sätta på sensorn med PÅ/AV-knappen innebär detta att markeringen av sängen ej utförts korrekt. Möjliga orsaker är: - fel hörn har markerats. - båda hörnen har markerats som wall/head. Markera sängen på nytt enligt kap. 3. Sensorn behöver repareras - gul,röd och grön lampa blinkar De fel som kräver reperation indikeras genom att gul, grön och röd lampa börjar blinka. Tag kontakt med installatören av sensorn. Sensorn missar Sensorn kan i sällsynta fall missa när vårdtagaren går upp utan att det egentligen är något fel på sensorn. Om det däremot upprepas många gånger samt när man gör ett funktionstest kan man göra följande: 1. Markera om sängen (se kap. 3., Installation). 2. Kontrollera att tid och känslighet är rätt inställda (se kap. 3.Installation). 3. Ta bort möbler nära sängen om det finns några (se kap. 5. Att tänka på) 4. Ta bort TV-apparat eller annan ljuskälla nära sängen (se kap. 5. Att tänka på). 5. Byta kläder (se kap.5.att tänka på). Om sensorn fortfarande missar är någonting fel och installatören bör kontaktas

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

DEl 1/2. SAFERA Siro R spisvakt

DEl 1/2. SAFERA Siro R spisvakt installationsanvisning DEl 1/2 SAFERA Siro R spisvakt v4.1.3 v4.1.3 SWE SWE Siro Siro r r 1 SAFErA oy innehålls 1. Förberedelse 2. Montering 3. Koppling 4. Justering av larmgräns 5. Montering av läckagevakt

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT Bruksanvisning RÖRELSEVAKT 2016-09-19 Rev 2.0 1 Innehåll Rörelsevaktens funktion... 3 Koppla bort treminutersfördröjningen... 3 Komma igång (batteribyte)... 4 Placering av rörelsevakten.... 6 Placeringstips...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Manual för brandvarnare NEXA-005

Manual för brandvarnare NEXA-005 SE 15 Doc No: NEXA.NK-2000.20 Verson No: V1.1 Verson date: 2016-02-22 Artikel: 13316 0832-CPR-F1315 NEXA Trading AB Karl Johansgatan 152, 414 51 Göteborg NEXA-005 NEXA13316-CPR-001 EN14604:2005/AC:2008

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Ingående delar: Med i paketet skall följande finnas - Magnetventil - Elektronikmodul - Sensor med montageplatta - 2 st skruvar - 2,5 meters

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer