Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV

2 Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel, felaktigheter i informationen, förbättringar av programvaran och/eller utrustningen utan varsel. Sådana ändringar kommer att införas i nya upplagor av handboken som bland annat publiceras på vår hemsida Med ensamrätt OPTEX Technologies B.V., 2009 version 4.4

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Utrustning 5 Standardinnehåll 5 Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska 5 Standardkonfiguration 6 Tillbehör 6 De olika delarnas kännetecken 7 3. Installation 8 Montera sensorn på väggen 9 Anslut sensorn 11 Specifikationer och kopplingsschema 12 Kopplingsscheman 13 Markera sängen 14 Varför det är bra att kunna ställa in tiden 16 Ställa in tid och känslighet 16 Funktionstest Att använda sensorn 19 Sätta på och stänga av sensorn 19 Ett larm skickas 20 Efter att vårdtagaren fått hjälp 21 Andra utgångskontakt Att tänka på 23 När skickas larm 23 För vilka vårdtagare är sensorn avsedd 23 Förusättningar för att sensorn skall fungera 23 Försämrande faktorer Underhåll och skötsel 25 Torka av sensorn 25 Gör ett funktionstest en gång i veckan Felsökning 26 Fel som sensorn själv upptäcker 26 Sensorn missar 27 Sensorn falsklarmar 28 Problem vid markering av sängen 28

4 1. Inledning SecNurse är en närvarosensor för sängar i vårdhemsmiljö som larmar om vårdtagaren lämnar sängen - eller lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom utsatt tid. Sensorn bygger på en helt ny typ av teknik som brukar kallas visionteknik. Tekniken går ut på att sensorn kan se och tolka vad som händer. Den största fördelen, som denna teknik medför, är att sensorn i högre grad kan anpassas till individen än andra sängvakter. Andra stora fördelar är att produktlivslängden ökar och att inget hygienunderhåll krävs, något som är möjligt tack vare att detektionen inte bygger på fysisk kontakt. En annan stor fördel är att SecNurse ställbar känslighet. Med den ställbara känsligheten kan larm antingen skickas när vårdtagaren lämnar sängen eller redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutom denna användarhandbok finns även en kortfattad användarguide med de vanligaste funktionerna. Viktigt! Sensorn utgör ett högteknologiskt komplement som kraftigt höjer effektiviteten per vårdare vid sedvanlig tillsyn av vårdtagare. Den är dock endast ett komplement till vanlig tillsyn och skall aldrig användas som enda tillsynsfunktion eller fullständigt ersätta sedvanlig tillsyn av vårdtagare genom vårdpersonals försorg. Hänsyn bör och skall tas till att det skulle kunna inträffa att sensorn underlåter detektera när vårdtagaren lämnar sängen, specifikt vid felaktig hantering eller montering av sensorn. Samtlig personal och andra berörda skall därför tydligt informeras om detta. Mot bakgrund av ovanstående kan därför Optex ej ta något ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer som en konsekvens av skada uppkommen i anslutning till eller till följd av nyttjande av sensorn

5 2. Utrustning Standardinnehåll - 1 SecNurse - 4 m kabel med RJ45 kontaktdon - Monteringsfäste (inklusive 2 st skruv och 2 st plugg) - Fjärrkontrollen (inklusive 2 st AAA-batterier) - Användarhandbok och kortfattad användarguide Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska* C Modular Y adapter (3 x RJ45) D 2 Terminalblocks till RJ45 med 20 cm kabel, COM-NO-NC type E 6,3 mm. mono Jack till RJ45 med 2 m kabel, COM-NO type F 6,3 mm. stereo Jack till RJ45, med 2 m kabel, COM-NO-NC type G Mini-DIN 8pol. till RJ45 med 2 m kabel H RJ45 till RJ45 förlängning kabel med 2 m kabel I Modular kontaktdon (2 x RJ45) * Men var vänlig på beställningen (se sidan 6) - 5 -

6 2. Utrustning Standardkonfiguration SecNurse, inklusive EU strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-EUCD EU strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-EUCE EU strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-EUCF EU strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-EUCG EU strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-EUCH EU strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive UK strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-UKCD UK strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-UKCE UK strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-UKCF UK strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-UKCG UK strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-UKCH UK strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive US strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-USCD US strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-USCE US strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-USCF US strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-USCG US strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-USCH US strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse-HI SecNurse-Retrofit SecNurse, utan strömförsörjning, med H + I (förlangning kabel) SecNurse inklusive 4 m kabel med RJ45 kontaktdon Tillbehör SecNurse RC SecNurse MB SecNurse PS SecNurse universal fjärrkontroll, T-33, inkl. batterier SecNurse väggen monteringsfäste efter detektionsvinkel Strömförsörjning EU, UK eller US Programvara Armed mode Valfri programvara för den andra utgångskontakten. Out of bed mode läge signaleras automatiskt till den andra utgångskontakten

7 2. Utrustning De olika delarnas kännetecken optik lysdioder för kommunikation med användaren R-lysdioder för att sensorn skall fungera i mörker Monteringsfäste SecNurse dimensioner (inklusive fastsättningsbygel): 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) PÅ/AV-knapp Den röda knappen används för att sätta på och stänga av sensorn. Se kap. 4. Att använda sensorn. room / foot 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Wespot wall / head Sängmarkeringsknappar Dessa två knappar används för att tala om för sensorn var sängen är placerad. Se kap. 3. Installation. Inställningsknappar för tid och känslighet Tiden från det att vårdtagaren gått upp ur sängen till att larmet skickas samt känsligheten regleras med dessa knappar. Se kap. 3. Installation

8 3. Installation Installationsproceduren är indelad i fem delar: 1. Montera sensorn på väggen 2. Ansluta sensorn 3. Markera sängen 4. Ställ in tid och känslighet 5. Funktionstest VIKTIGT! För att sensorn skall fungera bra krävs det att installationen utförts korrekt. Monteringsanvisning För att sensorn skall fungera på ett tillfredsställande sätt är det väldigt viktigt att den monteras korrekt. Det är därför alltid en god idé att kontrollera monteringen vid problem med sensorn. För att det skall vara enkelt att flytta sensorn skruvas endast ett monteringsfäste fast i väggen. När detta är fastskruvat knäpper man enkelt fast sensorn i detta. Monteringskraven är olika för de två alternativen. Efter att sensorn är monterad och sängen är markerad, se längre fram i kapitlet, räknar sensorn själv ut enligt vilket alternativ den är monterad. Oavsett monteringsalternativ är det mycket viktigt att sensorn sitter horisontellt och ända intill väggen, så att monteringsvinkeln blir korrekt. Vidare är det viktigt att det inte finns stora möbler intill sängen som kan skymma brukaren när han eller hon går upp ur sängen. VIKTIGT! Använd alltid monteringsstödet för bästa resultat

9 3. Installation Montera sensorn på väggen Sensorn kan monteras antingen ovanför huvudändan av sängen eller ovanför en långsida av sängen, enligt bilderna nedan. Ovanför huvudändan av sängen Ovanför en långsida av sängen Om det finns möjlighet att installera sensorn på båda sätten bör långsidesmontering väljas om det finns lyftbåge på sängen eller om sensorn skall vara inställd på extra känslighet, se kapitel 4. Att använda sensorn. Alternativ 1. Ovanför huvudändan av sängen B A 1a. Om det inte finns lyftbåge på sängen skall sensorn placeras 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. b. Om det finns lyftbåge skall sensorn placeras 200 cm ovanför golvet och det vertikala avståndet mellan sensor och lyftbåge skall vara minst 40 cm, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den blå tejpmarkeringen på sensorsladden precis når golvet är monteringshöjden 200 cm och när den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2 Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över huvudändan samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen

10 3. Installation Alternativ 2. Ovanför långsidan av sängen A B 1.Montera sensorn 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. Om det finns lyftbåge på sängen bör sensorn monteras cm närmre fotändan av sängen, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2. Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över långsidan av sängen, alternativt cm närmare fotändan om det finns lyftbåge, samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen. Monteringsfästet Monteringsfästet fästs i väggen, därefter sätts sensorn fast i monteringsfästet. Detta medför att sensorn enkelt kan flyttas. Skruva fast monteringsfästet i väggen. Var noggrann med att den sitter horisontellt och att monteringsfästet sitter ända intill väggen så att inte vinkeln ändras. För in sensorn i de två skårorna i fästet. Tryck sensorn försiktigt nedåt. Genom att göra denna procedur omvänt kan sensorn enkelt tas bort

11 3. Installation Att tänka på vid monteringen Sensorn beräknar olika avstånd för att kunna avgöra om en person lämnar sängen eller inte. Om sensorn monteras på något annat sätt än angivet kommer dessa avstånd att bli felaktiga, vilket resulterar i att sensorns prestanda försämras. Ex. Om sensorn monteras lägre än 180 cm kommer sängen att förefalla större för sensorn än vad den egentligen är. Personen som lämnar sängen kommer att förefalla jättestor och på så sätt sorteras bort som en orimlighet. - Möbler och ljuskällor nära sängen kan försämra detektionen För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren går upp ur sängen är det viktigt att det inte står möbler eller dylikt i vägen. Dessa skymmer nämligen sikten för sensorn, vilket gör att prestandan försämras. Även möbler som bara delvis skymmer vårdtagaren kan försämra prestandan. Ljuskällor som är placerade väldigt nära sensorn kan även de göra att sensorn får svårare att detektera när vårdtagaren lämnar sängen. Anslut sensorn Olika larmsystem har olika anslutning. För att det skall vara så enkelt som möjligt att ansluta sensorn till larmsystemet levereras sensorn med en kontakt som är anpassad till larmsystemet. Eftersom kontakterna skiljer sig åt mellan larmsystemen finns information om den aktuella kontakten på ett separat informationsblad. När sensorn ansluts till larmsystemet blinkar lysdioderna under ungefär en sekund. Om de inte gör detta är sensorn inte korrekt ansluten. (Se sidan 5 för ytterligare detaljer). OBSERVERA! Olika larmsystem kan ha likadan kontakt, men ändå olika anslutning

12 3. Installation Specifikationer Detekteringsteknik Monteringshöjd Ljuskänslighet Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kopplingsschema Kamera 1,8 meter utan lyftstång 2 meter med lyftstång 0 ~ lux Strömförsörjning 12~40V DC ± 5% 12~28V AC ± 5%; 50-60Hz Strömstyrka dagtid Strömstyrka nattetid Max strömstyrka Utgångskontakt vid larm Extra utgångskontakt Integration ± 100mA (vid 12V DC) ± 200mA (vid 12V DC) ± 280mA (vid 12V DC) Driftstemperatur 5 C ~ 40 C Vikt Dimensioner Färg Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Uppe ur sängen-läge (standard) eller beredskapsläge (valfritt) Se sidan 5/Välj aktuell typ av tillämpning 290g (inkl. fastsättningsbygel & kabel) 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) (inkl. fastsättningsbygel) Vit NO Relä 2 COM NC Brun Pin 1 NC RY2 RJ45 NO Blå Pin 2 NO RY1 Relä 1 COM NC Gul Grön Pin 3 Pin 4 COM RY1 NC RY1 Power Power SecNurse GND + Röd Svart Apelsin Grä Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 GND + NO RY2 COM RY2 Pin 1 Pin 8 RJ45 Male Pin 8 Pin 1 RJ45 Female Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kablarnas färg kan avvika

13 3. Installation Kopplingsscheman Out of bed mode (Uppe ur sängen-läge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när patienten lämnar sängen och stängs av när patienten återvänder till sängen igen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen Armed mode (beredskapsläge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när givaren slås på med fjärrkontrollen (armed mode) och stängs av när givaren slås av igen med fjärrkontrollen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen

14 3. Installation Markera sängen För att sensorn skall kunna detektera korrekt måste den veta var sängen är placerad. Sensorn får reda sängens placering genom att de två bortre sänghörnen markeras med fjärrkontrollen. Utifrån dessa markeringar beräknas sängens placering samt omgivande detektionsområde. Varje gång sängen eller sensorn flyttats måste sängen markeras om. Fall 1. Ovanför huvudändan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i ett av hörnen vid fotändan. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner room/foot-knappen om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida. Om brukaren inte kan gå upp ur sängen på denna sida använd wall/head-knappen istället. När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul punkt ej funnen fast röd höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Placera fjärrkontrollen i den andra hörnan av fotändan och upprepa proceduren från punkt 3. När sensorn sitter över sängens huvudända skall sängen markeras enligt ovan. Observera att valet av knapp beror på om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida eller ej

15 3. Installation Fall 2. Ovanför långsidan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i det hörnet av huvudändan som ligger längst bort från sensorn, enligt bilden ovan. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön 3. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner wall/head-knappen. punkt ej funnen fast röd När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om Placera därefter fjärrkontrollen i det andra hörnet på samma långsida, d.v.s. vid fotändan. Upprepa från punkt 3 till punkt 5 fast använd room/foot-knappen istället När sensorn sitter över sängens långsida skall sängen markeras enligt ovan.

16 3. Installation Varför det är bra att kunna ställa in tiden Olika brukare har olika behov. En del brukare löper stor risk att skada sig när de går upp, medan andra oftast klarar sig bra på egen hand. Med SecNurse finns det möjlighet att anpassa sänglarmet efter de olika typerna av brukare.anpassningen sker genom att man ändrar tiden innan ett larm skickas samt känsligheten på detektionerna. Genom att ändra tiden innan ett larm skickas ger man brukaren möjlighet att gå upp ur sängen en kort stund, exempelvis för att gå på toaletten, utan att det går ett larm. Om brukaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Detta ger brukaren en ökad integritet samt att det underlättar vårdpersonalens arbete eftersom det minskar antalet onödiga larm. Normalt detekterar sensorn när brukaren går upp ur sängen. Om detta är för sent kan man öka känsligheten på sensorn så att den larmar redan då vårdtagaren sitter på sängkanten. Till standardutrustningen hör en andra utgångskontakt (out of bed mode) som kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. En andra programvarufunktion*, Armed mode, finns tillgänglig. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. Ställ in tid och känslighet Det finns två sätt att anpassa sensorn efter vårdtagaren: 1. Ställ in tidr Ställa in tiden från det att sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen tills att larmet skickas. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden gått ut återställs larmet, d.v.s. inget larm skickas.. Den längsta tiden, 20 minuter, innebär att vårdtagaren kan gå på toaletten själv utan att det skickas ett larm. Om vårdtagaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas larm.den kortaste tiden, 0 minuter, innebär att larm skickas så fort sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen. *Medför inga extra kostnader, men var vänlig anteckna programvarutyp på beställningen

17 3. Installation 2. Ställa in detektionskänsligheten Normalt sett detekterar sensorn när vårdtagaren lämnar sängen. I de fall där detta är för sent kan detektionskänsligheten sänkas så att larm skickas så fort vårdtagaren sitter på sängkanten. Ändra tid och känslighet med fjärrkontrollen 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Rikta fjärrkontrollen mot sensorn. Tryck på +- och --knapparna för att öka respektive minska tiden innan ett larm skickas. Om tiden är ställd till 0 min och man trycker ytterligare en gång på --knappen ökas känsligheten till att detektera redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Efter varje knapptryckning visar lysdioderna aktuell inställning, enligt tabellen på fjärrkontrollen. VIKTIGT! Tiderna som anges tar inte hänsyn till eventuell fördröjning i det interna larmsystemet. Funktionstest För att kontrollera att allt blivit rätt under installationen görs ett funktionstest. Detta test skall dessutom upprepas en gång i veckan som en kontroll på att sensorn fungerar korrekt. Det är viktigt att personen som utför testet är ensam i rummet, eftersom sensorn är anpassad för situationer där det bara finns en person i rummet. Om inte testet faller väl ut skall sensorn startas om och punkterna sättas på nytt. Läs mer i kapitel 7. Felsökning

18 3. Installation Funktionstest 1. Stäng av sensorn och sätt tiden till 3 min. 2. Lägg dig i sängen. 3. Sätt på sensorn genom att trycka på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen. Grön lampa tänds. 4. Vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. Detta tar knappt 15 sekunder. (Om du har svårt att se skillnaden i ljusstyrka räcker det att du väntar 15 sekunder.) 5. Gå upp ur sängen. När sensorn registrerat att du lämnat sängen börjar röd lampa att blinka. 6. Lägg dig i sängen igen. När sensorn registrerat att du är tillbaka i sängen slutar röd lampa att blinka. 7. Upprepa, om det är möjligt, för den andra sidan av sängen. 8. Upprepa testet ännu en gång för någon av sidorna med skillnaden att du inte går och lägger dig i sängen igen. 9. Efter 3 minuter skickas ett larm från sensorn till det interna larmsystemet. När ett larm skickats övergår röd lampa från blinkande till ett fast sken 10. Stäng av sensorn genom att trycka en gång på PÅ/AV-knappen. Grön lampa släcks. 11. Sätt tiden till 0 minuter med ökad känslighet, d.v.s. lägsta läget. 12. Lägg dig i sängen. Aktivera sensorn och vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. 13. Sätt dig på sängkanten. 14. Kontrollera att larmet skickas. Stäng därefter av sensorn enligt punkt Funktionstestet är färdigt. Obs! Vi rekommenderar att registrera funk tionstesterna i en loggbok

19 4. Att använda sensorn Sätta på och stänga av sensorn Sensorn sätts på genom att man riktar fjärrkontrollen mot sensorn och trycker på den röda PÅ/AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lysdiod. Sensorn aktiveras genom att man trycker på den röda PÅ/ AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lampa. Sensorn skall sättas på efter att vårdtagaren är hjälpt i säng, precis innan vårdgivaren lämnar rummet. För att vårdgivaren skall hinna ut ur rummet utan att orsaka falsklarm är en fördröjning på 10 sek inlagd från knapptryckningen till det att sensorn är aktiverad. När sensorn blir aktiverad sänks ljusstyrkan på grön lysdiod. Innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen skall sensorn stängas av. Detta görs genom ett tryck på PÅ/AV-knappen. Då grön lysdiod slocknar är sensorn avstängd. Avaktivera sensorn innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen. Om inte detta görs kommer vårdgivaren att orsaka ett falsk-larm. Om inte sensorn avaktiveras kommer vårdgivaren att utlösa ett larm. Det är därför viktigt att ha fjärrkontrollen nära ingången till rummet, så att vårdgivaren inte behöver gå runt i rummet för att leta efter den. Kom ihåg! När sensorn är på är grön lampa tänd

20 4. Att använda sensorn Ett larm skickas När vårdtagaren går upp ur sängen börjar den förinställda tiden att räknas ner och röd lysdiod börjar blinka. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden har räknats ner går sensorn tillbaka till normalläge och röd lysdiod slutar blinka. Inget larm skickas. När vårdtagaren lämnar sängen börjar tiden räknas ner. Om inte vårdtagaren återvänt till sängen innan tiden räknats ner skickas ett larm. Om vårdtagaren inte åter-vänder till sängen skickas ett larm via det interna larmsystemet och röd lysdiod övergår i fast sken. Vårdtagaren återvänder till sängen. Inget larm skickas. Vårdtagaren går upp ur sängen. röd blinkande, fast grön Vårdtagaren återvänder inte till sängen. fast grön Larm skickas till vårdpersonalen. fast röd OBSERVERA! Sensorn detekterar med normal känslighet först när vårdtagaren går upp ur sängen. Om larm skall skickas redan när vårdtagaren sitter på sängkanten måste känsligheten ändras

21 4. Att använda sensorn Efter att vårdtagaren fått hjälp Efter att ett larm har gått och man kommer in i rummet skall följande göras: 1. Stäng av larmet med PÅ/AV-knappen. Grön lysdiod släcks. 2. Hjälp vårdtagaren. 3. Om larmet skall vara på, aktivera det med PÅ/AV-knappen precis innan rummet lämnas. Grön lampa tänds. Om inte larmet stängs av efter ett larm kommer sensorn automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter. Det är därför viktigt att man tar för vana att alltid stänga av larmet innan man går in i rummet. Om man vill att sensorn skall stängas av När det gått ett larm stänger man först av larmet, därefter hjälper man brukaren och innan man går igen sätter man på sensorn. Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta. Om man vill att sensorn skall sättas på igen Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd Sätt på larmet Sensorn år aktiverad. fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta PÅ/AV-knapp fast grön KOM IHÅG! Om inte sensorn stängs av kommer den automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter

22 4. Att använda sensorn Andra utgångskontakt Till standardutrustningen för SecNurse hör en andra utgångskontakt som kan användas för olika tillämpningar. Det är inte nödvändigt att ansluta denna utgång. Out of bed mode Out of bed mode innebär att givaren erbjuder en andra kontakt. Denna kontakt kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset när patienten lämnar sängen. Eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. Armed mode Som ett alternativ finns ytterligare valfri* programvara tillgänglig, nämligen armed mode. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. ( armed mode använder den andra utgångskontakten och ersätter därför out of bed mode ). *Om ni vill ha programvaran för armed mode, var vänlig ange det tydligt på beställningsordern

23 5. Att tänka på När skickas larm Sensorn känner av när vårdtagaren lämnar sängen. Om inte vård-tagaren återvänt till sängen innan den förinställda tiden gått ut sänds ett larm till vårdpersonalen via det interna larmsystemet. Den kortaste tiden är 0 min, vilket innebär att larmet skickas direkt. För vilka vårdtagare är sensorn avsedd Produkten är avsedd för vårdtagare som riskerar att skada sig då de är ensamma på sitt rum. Sensorn har två känsligheter, antingen skickar den larm när vårdtagaren har lämnat sängen eller när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutsättningar för att sensorn skall fungera - Korrekt installation För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren lämnar sängen måste sensorn vara korrekt installerad, d.v.s. den skall vara placerad på rätt höjd, sitta horisontellt, vara ansluten till det interna alarmsystemet, sängen skall vara markerad samt tiden skall vara rätt inställd. - Vårdtagaren måste vara ensam i rummet för att sensorn skall fungera. Anledningen till detta är att sensorn inte kan skilja vårdtagaren från andra människor. Det är därför viktigt att endast ha sensorn aktiverad när vårdtagaren är ensam i rummet. - Rätt inställning för tid och känslighet Sensorn har två känsligheter, en som detekterar när vårdtagaren lämnar sängen och en som detekterar redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Den första känsligheten har fem olika tider, 20 min, 10 min, 5 min, 3 min och 0 min. Denna tid börjar räknas ner när vårdtagaren lämnar sängen och om han eller hon inte återvänt till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Den andra känsligheten skickar alltid larm direkt, d.v.s. 0 min

24 5. Att tänka på Försämrande faktorer Följande faktorer försämrar sensorns förmåga att upptäcka en vårdtagare som lämnar sängen. För att få en så god detektionsförmåga som möjligt bör dessa undvikas i möjligaste mån. - Mörka kläder på natten När det är mörkt sker detektionen m.h.a. IR-ljus. Vissa mörka kläder absorberar IR-ljuset, vilket får till följd att sensorn inte kan upptäcka vårdtagaren. - TV Sensorn innehåller optik och är på så sätt känslig för starka ljusförändringar. Prestandan kommer därför att sänkas markant om det står en TV väldigt nära sängen. Det är inte att rekommendera att ha en påslagen TV närmre än 1,5 m från sängen samtidigt som sensorn är på. - För att sensorn skall kunna känna av när vårdtagaren lämnar sängen är det viktigt att det inte finns något som skymmer vårdtagaren. Även föremål som bara delvs skymmer vårdtagaren, t.ex. lyftbågar och nattduksbord, påverkar detektionsprestandan och bör därför om möjligt avlägsnas eller riktas bort. Ett stort nattduksbord nära sängen som skymmer vårdtagaren gör att sensorn får mycket svårare att avgöra om vårdtagaren lämnar sängen eller inte

25 6. Underhåll och skötsel Torka av sensorn Sensorn skall torkas av med en fuktig trasa utan rengöringsmedel. När sensorn rengörs är det viktigt att man är försiktig så att inte glaset framför optiken repas eller på annat sätt förstörs. Gör ett funktionstest en gång i veckan En gång i veckan skall ett funktionstest utföras. Se sidan 18 Funktionstest. Det är vikigt att testet utförs både i mörker och i ljusa förhållanden. VIKTIGT! Funktionstestet skall göras minst en gång i veckan

26 7. Felsökning Fel som sensorn själv upptäcker Sensorn är övertäckt eller IR-dioderna är dåliga - röd lampa tänd och gul lampa blinkande Sensorn har en inbyggd felsökningsfunktion för att upptäcka att sensorn är övertäckt eller att IR-ljuset inte fungerar. Om sensorn upptäcker detta skickas ett larm, men till skillnad från ett vanligt larm så lyser röd lampa med ett fast sken och gul lampa blinkar. (Vid ett normalt larm lyser röd lampa med ett fast sken.) Denna felsökningsfunktion kan även ge larm om sängen flyttats utan att den markerats om eller vid starkt ljus. Åtgärden vid ett sådant här larm är först och främst att se till att inte någonting skymmer sängen för sensorn. Om det inte finns någonting som skymmer sensorn är nästa steg att markera om sängen, se kap 3. Installation. Om sensorn ger ett likadant larm, trots att sängen markerats om, är IR-lamporna troligen trasiga och måste bytas ut. Detta görs av en installatör. Sensorn har detekterat ett feltillstånd - röd lampa tänd och grön lampa blinkande Sensorn detekterar i vissa fall feltillstånd i produkten. Den reparerar själv felet genom att starta om sig. Eftersom vårdtagaren kan ha lämnat sängen under de ca 10 sekunderna det tar att starta om sensorn skickar sensorn ett larm. Larmet indikeras genom att röd lampa lyser med ett fast sken och grön lampa blinkar. För att återställa sensorn stängs den först av och sätts sedan på igen genom två tryck på PÅ/AV-knappen

27 7. Felsökning Sensorn är inte korrekt installerad - röd lampa blinkar snabbt efter aktivering Om röd lampa blinkar snabbt efter att man försökt sätta på sensorn med PÅ/AV-knappen innebär detta att markeringen av sängen ej utförts korrekt. Möjliga orsaker är: - fel hörn har markerats. - båda hörnen har markerats som wall/head. Markera sängen på nytt enligt kap. 3. Sensorn behöver repareras - gul,röd och grön lampa blinkar De fel som kräver reperation indikeras genom att gul, grön och röd lampa börjar blinka. Tag kontakt med installatören av sensorn. Sensorn missar Sensorn kan i sällsynta fall missa när vårdtagaren går upp utan att det egentligen är något fel på sensorn. Om det däremot upprepas många gånger samt när man gör ett funktionstest kan man göra följande: 1. Markera om sängen (se kap. 3., Installation). 2. Kontrollera att tid och känslighet är rätt inställda (se kap. 3.Installation). 3. Ta bort möbler nära sängen om det finns några (se kap. 5. Att tänka på) 4. Ta bort TV-apparat eller annan ljuskälla nära sängen (se kap. 5. Att tänka på). 5. Byta kläder (se kap.5.att tänka på). Om sensorn fortfarande missar är någonting fel och installatören bör kontaktas

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Rörelsesensor utomhus

Rörelsesensor utomhus Rörelsesensor utomhus Installationsmanual Rörelsesensor som känner av rörelser som detekteras utomhus. Rörelsesensor utomhus Art.nr.: 1875061 Rörelsesensor utomhus Rörelsesensorn utomhus är utormad ör

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer