Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV

2 Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel, felaktigheter i informationen, förbättringar av programvaran och/eller utrustningen utan varsel. Sådana ändringar kommer att införas i nya upplagor av handboken som bland annat publiceras på vår hemsida Med ensamrätt OPTEX Technologies B.V., 2009 version 4.4

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Utrustning 5 Standardinnehåll 5 Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska 5 Standardkonfiguration 6 Tillbehör 6 De olika delarnas kännetecken 7 3. Installation 8 Montera sensorn på väggen 9 Anslut sensorn 11 Specifikationer och kopplingsschema 12 Kopplingsscheman 13 Markera sängen 14 Varför det är bra att kunna ställa in tiden 16 Ställa in tid och känslighet 16 Funktionstest Att använda sensorn 19 Sätta på och stänga av sensorn 19 Ett larm skickas 20 Efter att vårdtagaren fått hjälp 21 Andra utgångskontakt Att tänka på 23 När skickas larm 23 För vilka vårdtagare är sensorn avsedd 23 Förusättningar för att sensorn skall fungera 23 Försämrande faktorer Underhåll och skötsel 25 Torka av sensorn 25 Gör ett funktionstest en gång i veckan Felsökning 26 Fel som sensorn själv upptäcker 26 Sensorn missar 27 Sensorn falsklarmar 28 Problem vid markering av sängen 28

4 1. Inledning SecNurse är en närvarosensor för sängar i vårdhemsmiljö som larmar om vårdtagaren lämnar sängen - eller lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom utsatt tid. Sensorn bygger på en helt ny typ av teknik som brukar kallas visionteknik. Tekniken går ut på att sensorn kan se och tolka vad som händer. Den största fördelen, som denna teknik medför, är att sensorn i högre grad kan anpassas till individen än andra sängvakter. Andra stora fördelar är att produktlivslängden ökar och att inget hygienunderhåll krävs, något som är möjligt tack vare att detektionen inte bygger på fysisk kontakt. En annan stor fördel är att SecNurse ställbar känslighet. Med den ställbara känsligheten kan larm antingen skickas när vårdtagaren lämnar sängen eller redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutom denna användarhandbok finns även en kortfattad användarguide med de vanligaste funktionerna. Viktigt! Sensorn utgör ett högteknologiskt komplement som kraftigt höjer effektiviteten per vårdare vid sedvanlig tillsyn av vårdtagare. Den är dock endast ett komplement till vanlig tillsyn och skall aldrig användas som enda tillsynsfunktion eller fullständigt ersätta sedvanlig tillsyn av vårdtagare genom vårdpersonals försorg. Hänsyn bör och skall tas till att det skulle kunna inträffa att sensorn underlåter detektera när vårdtagaren lämnar sängen, specifikt vid felaktig hantering eller montering av sensorn. Samtlig personal och andra berörda skall därför tydligt informeras om detta. Mot bakgrund av ovanstående kan därför Optex ej ta något ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer som en konsekvens av skada uppkommen i anslutning till eller till följd av nyttjande av sensorn

5 2. Utrustning Standardinnehåll - 1 SecNurse - 4 m kabel med RJ45 kontaktdon - Monteringsfäste (inklusive 2 st skruv och 2 st plugg) - Fjärrkontrollen (inklusive 2 st AAA-batterier) - Användarhandbok och kortfattad användarguide Kontaktdon/kablar för anslutning till larmsystem till sköterska* C Modular Y adapter (3 x RJ45) D 2 Terminalblocks till RJ45 med 20 cm kabel, COM-NO-NC type E 6,3 mm. mono Jack till RJ45 med 2 m kabel, COM-NO type F 6,3 mm. stereo Jack till RJ45, med 2 m kabel, COM-NO-NC type G Mini-DIN 8pol. till RJ45 med 2 m kabel H RJ45 till RJ45 förlängning kabel med 2 m kabel I Modular kontaktdon (2 x RJ45) * Men var vänlig på beställningen (se sidan 6) - 5 -

6 2. Utrustning Standardkonfiguration SecNurse, inklusive EU strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-EUCD EU strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-EUCE EU strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-EUCF EU strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-EUCG EU strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-EUCH EU strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive UK strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-UKCD UK strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-UKCE UK strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-UKCF UK strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-UKCG UK strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-UKCH UK strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse, inklusive US strömförsörjning, kontaktdon & kablar SecNurse-USCD US strömförsörjning 12V DC med C + D SecNurse-USCE US strömförsörjning 12V DC med C + E SecNurse-USCF US strömförsörjning 12V DC med C + F SecNurse-USCG US strömförsörjning 12V DC med C + G SecNurse-USCH US strömförsörjning 12V DC med C + H SecNurse-HI SecNurse-Retrofit SecNurse, utan strömförsörjning, med H + I (förlangning kabel) SecNurse inklusive 4 m kabel med RJ45 kontaktdon Tillbehör SecNurse RC SecNurse MB SecNurse PS SecNurse universal fjärrkontroll, T-33, inkl. batterier SecNurse väggen monteringsfäste efter detektionsvinkel Strömförsörjning EU, UK eller US Programvara Armed mode Valfri programvara för den andra utgångskontakten. Out of bed mode läge signaleras automatiskt till den andra utgångskontakten

7 2. Utrustning De olika delarnas kännetecken optik lysdioder för kommunikation med användaren R-lysdioder för att sensorn skall fungera i mörker Monteringsfäste SecNurse dimensioner (inklusive fastsättningsbygel): 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) PÅ/AV-knapp Den röda knappen används för att sätta på och stänga av sensorn. Se kap. 4. Att använda sensorn. room / foot 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Wespot wall / head Sängmarkeringsknappar Dessa två knappar används för att tala om för sensorn var sängen är placerad. Se kap. 3. Installation. Inställningsknappar för tid och känslighet Tiden från det att vårdtagaren gått upp ur sängen till att larmet skickas samt känsligheten regleras med dessa knappar. Se kap. 3. Installation

8 3. Installation Installationsproceduren är indelad i fem delar: 1. Montera sensorn på väggen 2. Ansluta sensorn 3. Markera sängen 4. Ställ in tid och känslighet 5. Funktionstest VIKTIGT! För att sensorn skall fungera bra krävs det att installationen utförts korrekt. Monteringsanvisning För att sensorn skall fungera på ett tillfredsställande sätt är det väldigt viktigt att den monteras korrekt. Det är därför alltid en god idé att kontrollera monteringen vid problem med sensorn. För att det skall vara enkelt att flytta sensorn skruvas endast ett monteringsfäste fast i väggen. När detta är fastskruvat knäpper man enkelt fast sensorn i detta. Monteringskraven är olika för de två alternativen. Efter att sensorn är monterad och sängen är markerad, se längre fram i kapitlet, räknar sensorn själv ut enligt vilket alternativ den är monterad. Oavsett monteringsalternativ är det mycket viktigt att sensorn sitter horisontellt och ända intill väggen, så att monteringsvinkeln blir korrekt. Vidare är det viktigt att det inte finns stora möbler intill sängen som kan skymma brukaren när han eller hon går upp ur sängen. VIKTIGT! Använd alltid monteringsstödet för bästa resultat

9 3. Installation Montera sensorn på väggen Sensorn kan monteras antingen ovanför huvudändan av sängen eller ovanför en långsida av sängen, enligt bilderna nedan. Ovanför huvudändan av sängen Ovanför en långsida av sängen Om det finns möjlighet att installera sensorn på båda sätten bör långsidesmontering väljas om det finns lyftbåge på sängen eller om sensorn skall vara inställd på extra känslighet, se kapitel 4. Att använda sensorn. Alternativ 1. Ovanför huvudändan av sängen B A 1a. Om det inte finns lyftbåge på sängen skall sensorn placeras 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. b. Om det finns lyftbåge skall sensorn placeras 200 cm ovanför golvet och det vertikala avståndet mellan sensor och lyftbåge skall vara minst 40 cm, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den blå tejpmarkeringen på sensorsladden precis når golvet är monteringshöjden 200 cm och när den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2 Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över huvudändan samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen

10 3. Installation Alternativ 2. Ovanför långsidan av sängen A B 1.Montera sensorn 180 cm ovanför golvet, avstånd A i figuren bredvid. Om det finns lyftbåge på sängen bör sensorn monteras cm närmre fotändan av sängen, avstånd B i figuren bredvid. Tips! När den röda tejpmarkeringen precis når golvet är monteringshöjden 180 cm. 2. Skjut tillbaka sängen så att sensorn är mitt över långsidan av sängen, alternativt cm närmare fotändan om det finns lyftbåge, samt så att det inte blir mellanrum mellan väggen och sängen. Monteringsfästet Monteringsfästet fästs i väggen, därefter sätts sensorn fast i monteringsfästet. Detta medför att sensorn enkelt kan flyttas. Skruva fast monteringsfästet i väggen. Var noggrann med att den sitter horisontellt och att monteringsfästet sitter ända intill väggen så att inte vinkeln ändras. För in sensorn i de två skårorna i fästet. Tryck sensorn försiktigt nedåt. Genom att göra denna procedur omvänt kan sensorn enkelt tas bort

11 3. Installation Att tänka på vid monteringen Sensorn beräknar olika avstånd för att kunna avgöra om en person lämnar sängen eller inte. Om sensorn monteras på något annat sätt än angivet kommer dessa avstånd att bli felaktiga, vilket resulterar i att sensorns prestanda försämras. Ex. Om sensorn monteras lägre än 180 cm kommer sängen att förefalla större för sensorn än vad den egentligen är. Personen som lämnar sängen kommer att förefalla jättestor och på så sätt sorteras bort som en orimlighet. - Möbler och ljuskällor nära sängen kan försämra detektionen För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren går upp ur sängen är det viktigt att det inte står möbler eller dylikt i vägen. Dessa skymmer nämligen sikten för sensorn, vilket gör att prestandan försämras. Även möbler som bara delvis skymmer vårdtagaren kan försämra prestandan. Ljuskällor som är placerade väldigt nära sensorn kan även de göra att sensorn får svårare att detektera när vårdtagaren lämnar sängen. Anslut sensorn Olika larmsystem har olika anslutning. För att det skall vara så enkelt som möjligt att ansluta sensorn till larmsystemet levereras sensorn med en kontakt som är anpassad till larmsystemet. Eftersom kontakterna skiljer sig åt mellan larmsystemen finns information om den aktuella kontakten på ett separat informationsblad. När sensorn ansluts till larmsystemet blinkar lysdioderna under ungefär en sekund. Om de inte gör detta är sensorn inte korrekt ansluten. (Se sidan 5 för ytterligare detaljer). OBSERVERA! Olika larmsystem kan ha likadan kontakt, men ändå olika anslutning

12 3. Installation Specifikationer Detekteringsteknik Monteringshöjd Ljuskänslighet Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kopplingsschema Kamera 1,8 meter utan lyftstång 2 meter med lyftstång 0 ~ lux Strömförsörjning 12~40V DC ± 5% 12~28V AC ± 5%; 50-60Hz Strömstyrka dagtid Strömstyrka nattetid Max strömstyrka Utgångskontakt vid larm Extra utgångskontakt Integration ± 100mA (vid 12V DC) ± 200mA (vid 12V DC) ± 280mA (vid 12V DC) Driftstemperatur 5 C ~ 40 C Vikt Dimensioner Färg Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Form C -relä 1A 30V DC/0,5A 60V AC Uppe ur sängen-läge (standard) eller beredskapsläge (valfritt) Se sidan 5/Välj aktuell typ av tillämpning 290g (inkl. fastsättningsbygel & kabel) 166 x 68 x 77 (bredd x höjd x djup) (inkl. fastsättningsbygel) Vit NO Relä 2 COM NC Brun Pin 1 NC RY2 RJ45 NO Blå Pin 2 NO RY1 Relä 1 COM NC Gul Grön Pin 3 Pin 4 COM RY1 NC RY1 Power Power SecNurse GND + Röd Svart Apelsin Grä Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 GND + NO RY2 COM RY2 Pin 1 Pin 8 RJ45 Male Pin 8 Pin 1 RJ45 Female Dessa specifikationer kan ändras utan föregående besked på grund av produktförbättringar. Kablarnas färg kan avvika

13 3. Installation Kopplingsscheman Out of bed mode (Uppe ur sängen-läge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när patienten lämnar sängen och stängs av när patienten återvänder till sängen igen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen Armed mode (beredskapsläge) Relä 1 aktiveras när patienten lämnar sängen (eller efter att kopplingsuret börjar räkna ner, beroende på känslighet/kopplingsur). Om patienten återvänder till sängen innan kopplingsuret räknat ner återställs givaren till normalläge, och inget larm skickas. Om larmet går igång aktiveras relä 1 i 2 sekunder. Relä 2 aktiveras när givaren slås på med fjärrkontrollen (armed mode) och stängs av när givaren slås av igen med fjärrkontrollen. Relä 1 Relä 2 Status Ström av Ström på Larm nollställs Beredskap Lämnar sängen Larm Larm skickas Återvänder till sängen

14 3. Installation Markera sängen För att sensorn skall kunna detektera korrekt måste den veta var sängen är placerad. Sensorn får reda sängens placering genom att de två bortre sänghörnen markeras med fjärrkontrollen. Utifrån dessa markeringar beräknas sängens placering samt omgivande detektionsområde. Varje gång sängen eller sensorn flyttats måste sängen markeras om. Fall 1. Ovanför huvudändan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i ett av hörnen vid fotändan. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner room/foot-knappen om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida. Om brukaren inte kan gå upp ur sängen på denna sida använd wall/head-knappen istället. När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul punkt ej funnen fast röd höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Placera fjärrkontrollen i den andra hörnan av fotändan och upprepa proceduren från punkt 3. När sensorn sitter över sängens huvudända skall sängen markeras enligt ovan. Observera att valet av knapp beror på om brukaren kan gå upp ur sängen på denna sida eller ej

15 3. Installation Fall 2. Ovanför långsidan av sängen Stäng av sensorn, d.v.s. tryck på PÅ/AVknappen så att grön lysdiod släcks. Placera fjärrkontrollen i det hörnet av huvudändan som ligger längst bort från sensorn, enligt bilden ovan. vänster sida room / foot fast gul wall / head blinkande gul room / foot fast gul höger sida wall / head blinkande grön room / foot fast grön room / foot fast grön 3. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och håll ner wall/head-knappen. punkt ej funnen fast röd När sensorn håller på att registrera punkten blinkar röd lysdiod. Fortsätt att hålla nere knappen. När punkten är registrerad slutar röd lysdiod att blinka och aktuell markering av sängen visas med lysdioderna enligt tabellen till höger. Om den markering som gjorts inte stämmer eller om punkten inte kunde hittas (fast rött) måste punktsättningen göras om Placera därefter fjärrkontrollen i det andra hörnet på samma långsida, d.v.s. vid fotändan. Upprepa från punkt 3 till punkt 5 fast använd room/foot-knappen istället När sensorn sitter över sängens långsida skall sängen markeras enligt ovan.

16 3. Installation Varför det är bra att kunna ställa in tiden Olika brukare har olika behov. En del brukare löper stor risk att skada sig när de går upp, medan andra oftast klarar sig bra på egen hand. Med SecNurse finns det möjlighet att anpassa sänglarmet efter de olika typerna av brukare.anpassningen sker genom att man ändrar tiden innan ett larm skickas samt känsligheten på detektionerna. Genom att ändra tiden innan ett larm skickas ger man brukaren möjlighet att gå upp ur sängen en kort stund, exempelvis för att gå på toaletten, utan att det går ett larm. Om brukaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Detta ger brukaren en ökad integritet samt att det underlättar vårdpersonalens arbete eftersom det minskar antalet onödiga larm. Normalt detekterar sensorn när brukaren går upp ur sängen. Om detta är för sent kan man öka känsligheten på sensorn så att den larmar redan då vårdtagaren sitter på sängkanten. Till standardutrustningen hör en andra utgångskontakt (out of bed mode) som kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. En andra programvarufunktion*, Armed mode, finns tillgänglig. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. Ställ in tid och känslighet Det finns två sätt att anpassa sensorn efter vårdtagaren: 1. Ställ in tidr Ställa in tiden från det att sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen tills att larmet skickas. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden gått ut återställs larmet, d.v.s. inget larm skickas.. Den längsta tiden, 20 minuter, innebär att vårdtagaren kan gå på toaletten själv utan att det skickas ett larm. Om vårdtagaren däremot inte kommer tillbaka till sängen innan tiden förlupit skickas larm.den kortaste tiden, 0 minuter, innebär att larm skickas så fort sensorn upptäcker att vårdtagaren lämnat sängen. *Medför inga extra kostnader, men var vänlig anteckna programvarutyp på beställningen

17 3. Installation 2. Ställa in detektionskänsligheten Normalt sett detekterar sensorn när vårdtagaren lämnar sängen. I de fall där detta är för sent kan detektionskänsligheten sänkas så att larm skickas så fort vårdtagaren sitter på sängkanten. Ändra tid och känslighet med fjärrkontrollen 20 min 10 min 5 min 3 min 0 min 0 min Rikta fjärrkontrollen mot sensorn. Tryck på +- och --knapparna för att öka respektive minska tiden innan ett larm skickas. Om tiden är ställd till 0 min och man trycker ytterligare en gång på --knappen ökas känsligheten till att detektera redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Efter varje knapptryckning visar lysdioderna aktuell inställning, enligt tabellen på fjärrkontrollen. VIKTIGT! Tiderna som anges tar inte hänsyn till eventuell fördröjning i det interna larmsystemet. Funktionstest För att kontrollera att allt blivit rätt under installationen görs ett funktionstest. Detta test skall dessutom upprepas en gång i veckan som en kontroll på att sensorn fungerar korrekt. Det är viktigt att personen som utför testet är ensam i rummet, eftersom sensorn är anpassad för situationer där det bara finns en person i rummet. Om inte testet faller väl ut skall sensorn startas om och punkterna sättas på nytt. Läs mer i kapitel 7. Felsökning

18 3. Installation Funktionstest 1. Stäng av sensorn och sätt tiden till 3 min. 2. Lägg dig i sängen. 3. Sätt på sensorn genom att trycka på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen. Grön lampa tänds. 4. Vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. Detta tar knappt 15 sekunder. (Om du har svårt att se skillnaden i ljusstyrka räcker det att du väntar 15 sekunder.) 5. Gå upp ur sängen. När sensorn registrerat att du lämnat sängen börjar röd lampa att blinka. 6. Lägg dig i sängen igen. När sensorn registrerat att du är tillbaka i sängen slutar röd lampa att blinka. 7. Upprepa, om det är möjligt, för den andra sidan av sängen. 8. Upprepa testet ännu en gång för någon av sidorna med skillnaden att du inte går och lägger dig i sängen igen. 9. Efter 3 minuter skickas ett larm från sensorn till det interna larmsystemet. När ett larm skickats övergår röd lampa från blinkande till ett fast sken 10. Stäng av sensorn genom att trycka en gång på PÅ/AV-knappen. Grön lampa släcks. 11. Sätt tiden till 0 minuter med ökad känslighet, d.v.s. lägsta läget. 12. Lägg dig i sängen. Aktivera sensorn och vänta tills grön lampa minskar i ljusstyrka. 13. Sätt dig på sängkanten. 14. Kontrollera att larmet skickas. Stäng därefter av sensorn enligt punkt Funktionstestet är färdigt. Obs! Vi rekommenderar att registrera funk tionstesterna i en loggbok

19 4. Att använda sensorn Sätta på och stänga av sensorn Sensorn sätts på genom att man riktar fjärrkontrollen mot sensorn och trycker på den röda PÅ/AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lysdiod. Sensorn aktiveras genom att man trycker på den röda PÅ/ AV-knappen. När sensorn är på lyser grön lampa. Sensorn skall sättas på efter att vårdtagaren är hjälpt i säng, precis innan vårdgivaren lämnar rummet. För att vårdgivaren skall hinna ut ur rummet utan att orsaka falsklarm är en fördröjning på 10 sek inlagd från knapptryckningen till det att sensorn är aktiverad. När sensorn blir aktiverad sänks ljusstyrkan på grön lysdiod. Innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen skall sensorn stängas av. Detta görs genom ett tryck på PÅ/AV-knappen. Då grön lysdiod slocknar är sensorn avstängd. Avaktivera sensorn innan vårdtagaren hjälps upp ur sängen. Om inte detta görs kommer vårdgivaren att orsaka ett falsk-larm. Om inte sensorn avaktiveras kommer vårdgivaren att utlösa ett larm. Det är därför viktigt att ha fjärrkontrollen nära ingången till rummet, så att vårdgivaren inte behöver gå runt i rummet för att leta efter den. Kom ihåg! När sensorn är på är grön lampa tänd

20 4. Att använda sensorn Ett larm skickas När vårdtagaren går upp ur sängen börjar den förinställda tiden att räknas ner och röd lysdiod börjar blinka. Om vårdtagaren återvänder till sängen innan tiden har räknats ner går sensorn tillbaka till normalläge och röd lysdiod slutar blinka. Inget larm skickas. När vårdtagaren lämnar sängen börjar tiden räknas ner. Om inte vårdtagaren återvänt till sängen innan tiden räknats ner skickas ett larm. Om vårdtagaren inte åter-vänder till sängen skickas ett larm via det interna larmsystemet och röd lysdiod övergår i fast sken. Vårdtagaren återvänder till sängen. Inget larm skickas. Vårdtagaren går upp ur sängen. röd blinkande, fast grön Vårdtagaren återvänder inte till sängen. fast grön Larm skickas till vårdpersonalen. fast röd OBSERVERA! Sensorn detekterar med normal känslighet först när vårdtagaren går upp ur sängen. Om larm skall skickas redan när vårdtagaren sitter på sängkanten måste känsligheten ändras

21 4. Att använda sensorn Efter att vårdtagaren fått hjälp Efter att ett larm har gått och man kommer in i rummet skall följande göras: 1. Stäng av larmet med PÅ/AV-knappen. Grön lysdiod släcks. 2. Hjälp vårdtagaren. 3. Om larmet skall vara på, aktivera det med PÅ/AV-knappen precis innan rummet lämnas. Grön lampa tänds. Om inte larmet stängs av efter ett larm kommer sensorn automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter. Det är därför viktigt att man tar för vana att alltid stänga av larmet innan man går in i rummet. Om man vill att sensorn skall stängas av När det gått ett larm stänger man först av larmet, därefter hjälper man brukaren och innan man går igen sätter man på sensorn. Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta. Om man vill att sensorn skall sättas på igen Ett larm har gått Stäng av larmet Sensorn är avstängd Sätt på larmet Sensorn år aktiverad. fast röd PÅ/AV-knapp alla släckta PÅ/AV-knapp fast grön KOM IHÅG! Om inte sensorn stängs av kommer den automatiskt att återaktiveras efter 4 minuter

22 4. Att använda sensorn Andra utgångskontakt Till standardutrustningen för SecNurse hör en andra utgångskontakt som kan användas för olika tillämpningar. Det är inte nödvändigt att ansluta denna utgång. Out of bed mode Out of bed mode innebär att givaren erbjuder en andra kontakt. Denna kontakt kan användas i enlighet med patientens individuella behov. Exempelvis för att tända ljuset när patienten lämnar sängen. Eller för att koppla upp sig mot det existerande larmsystemet till sköterskan, så att personalen uppmärksammas på att en patient lämnat sängen men inte befinner sig i en nödsituation. Armed mode Som ett alternativ finns ytterligare valfri* programvara tillgänglig, nämligen armed mode. I en del situationer måste SecNurse erbjuda en förbindelse (armed mode) med larmsystemet till sköterskan, så att larmsystemet vet att givaren är påslagen. ( armed mode använder den andra utgångskontakten och ersätter därför out of bed mode ). *Om ni vill ha programvaran för armed mode, var vänlig ange det tydligt på beställningsordern

23 5. Att tänka på När skickas larm Sensorn känner av när vårdtagaren lämnar sängen. Om inte vård-tagaren återvänt till sängen innan den förinställda tiden gått ut sänds ett larm till vårdpersonalen via det interna larmsystemet. Den kortaste tiden är 0 min, vilket innebär att larmet skickas direkt. För vilka vårdtagare är sensorn avsedd Produkten är avsedd för vårdtagare som riskerar att skada sig då de är ensamma på sitt rum. Sensorn har två känsligheter, antingen skickar den larm när vårdtagaren har lämnat sängen eller när vårdtagaren sitter på sängkanten. Förutsättningar för att sensorn skall fungera - Korrekt installation För att sensorn skall kunna detektera när vårdtagaren lämnar sängen måste sensorn vara korrekt installerad, d.v.s. den skall vara placerad på rätt höjd, sitta horisontellt, vara ansluten till det interna alarmsystemet, sängen skall vara markerad samt tiden skall vara rätt inställd. - Vårdtagaren måste vara ensam i rummet för att sensorn skall fungera. Anledningen till detta är att sensorn inte kan skilja vårdtagaren från andra människor. Det är därför viktigt att endast ha sensorn aktiverad när vårdtagaren är ensam i rummet. - Rätt inställning för tid och känslighet Sensorn har två känsligheter, en som detekterar när vårdtagaren lämnar sängen och en som detekterar redan när vårdtagaren sitter på sängkanten. Den första känsligheten har fem olika tider, 20 min, 10 min, 5 min, 3 min och 0 min. Denna tid börjar räknas ner när vårdtagaren lämnar sängen och om han eller hon inte återvänt till sängen innan tiden förlupit skickas ett larm. Den andra känsligheten skickar alltid larm direkt, d.v.s. 0 min

24 5. Att tänka på Försämrande faktorer Följande faktorer försämrar sensorns förmåga att upptäcka en vårdtagare som lämnar sängen. För att få en så god detektionsförmåga som möjligt bör dessa undvikas i möjligaste mån. - Mörka kläder på natten När det är mörkt sker detektionen m.h.a. IR-ljus. Vissa mörka kläder absorberar IR-ljuset, vilket får till följd att sensorn inte kan upptäcka vårdtagaren. - TV Sensorn innehåller optik och är på så sätt känslig för starka ljusförändringar. Prestandan kommer därför att sänkas markant om det står en TV väldigt nära sängen. Det är inte att rekommendera att ha en påslagen TV närmre än 1,5 m från sängen samtidigt som sensorn är på. - För att sensorn skall kunna känna av när vårdtagaren lämnar sängen är det viktigt att det inte finns något som skymmer vårdtagaren. Även föremål som bara delvs skymmer vårdtagaren, t.ex. lyftbågar och nattduksbord, påverkar detektionsprestandan och bör därför om möjligt avlägsnas eller riktas bort. Ett stort nattduksbord nära sängen som skymmer vårdtagaren gör att sensorn får mycket svårare att avgöra om vårdtagaren lämnar sängen eller inte

25 6. Underhåll och skötsel Torka av sensorn Sensorn skall torkas av med en fuktig trasa utan rengöringsmedel. När sensorn rengörs är det viktigt att man är försiktig så att inte glaset framför optiken repas eller på annat sätt förstörs. Gör ett funktionstest en gång i veckan En gång i veckan skall ett funktionstest utföras. Se sidan 18 Funktionstest. Det är vikigt att testet utförs både i mörker och i ljusa förhållanden. VIKTIGT! Funktionstestet skall göras minst en gång i veckan

26 7. Felsökning Fel som sensorn själv upptäcker Sensorn är övertäckt eller IR-dioderna är dåliga - röd lampa tänd och gul lampa blinkande Sensorn har en inbyggd felsökningsfunktion för att upptäcka att sensorn är övertäckt eller att IR-ljuset inte fungerar. Om sensorn upptäcker detta skickas ett larm, men till skillnad från ett vanligt larm så lyser röd lampa med ett fast sken och gul lampa blinkar. (Vid ett normalt larm lyser röd lampa med ett fast sken.) Denna felsökningsfunktion kan även ge larm om sängen flyttats utan att den markerats om eller vid starkt ljus. Åtgärden vid ett sådant här larm är först och främst att se till att inte någonting skymmer sängen för sensorn. Om det inte finns någonting som skymmer sensorn är nästa steg att markera om sängen, se kap 3. Installation. Om sensorn ger ett likadant larm, trots att sängen markerats om, är IR-lamporna troligen trasiga och måste bytas ut. Detta görs av en installatör. Sensorn har detekterat ett feltillstånd - röd lampa tänd och grön lampa blinkande Sensorn detekterar i vissa fall feltillstånd i produkten. Den reparerar själv felet genom att starta om sig. Eftersom vårdtagaren kan ha lämnat sängen under de ca 10 sekunderna det tar att starta om sensorn skickar sensorn ett larm. Larmet indikeras genom att röd lampa lyser med ett fast sken och grön lampa blinkar. För att återställa sensorn stängs den först av och sätts sedan på igen genom två tryck på PÅ/AV-knappen

27 7. Felsökning Sensorn är inte korrekt installerad - röd lampa blinkar snabbt efter aktivering Om röd lampa blinkar snabbt efter att man försökt sätta på sensorn med PÅ/AV-knappen innebär detta att markeringen av sängen ej utförts korrekt. Möjliga orsaker är: - fel hörn har markerats. - båda hörnen har markerats som wall/head. Markera sängen på nytt enligt kap. 3. Sensorn behöver repareras - gul,röd och grön lampa blinkar De fel som kräver reperation indikeras genom att gul, grön och röd lampa börjar blinka. Tag kontakt med installatören av sensorn. Sensorn missar Sensorn kan i sällsynta fall missa när vårdtagaren går upp utan att det egentligen är något fel på sensorn. Om det däremot upprepas många gånger samt när man gör ett funktionstest kan man göra följande: 1. Markera om sängen (se kap. 3., Installation). 2. Kontrollera att tid och känslighet är rätt inställda (se kap. 3.Installation). 3. Ta bort möbler nära sängen om det finns några (se kap. 5. Att tänka på) 4. Ta bort TV-apparat eller annan ljuskälla nära sängen (se kap. 5. Att tänka på). 5. Byta kläder (se kap.5.att tänka på). Om sensorn fortfarande missar är någonting fel och installatören bör kontaktas

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer