En bättre användarupplevelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bättre användarupplevelse"

Transkript

1 En bättre användarupplevelse 2015 Flexeurope AB

2 Sida 1 av 40 flexite8 En bättre användarupplevelse 1 Ökad tillgänglighet Kör i datorn, mobilen eller på din läsplatta Responsiv design Utökat mobilstöd Jobba med flera ärenden samtidigt Kör flera flexite och gör flera saker samtidigt Automatiska kontroller för att förhindra dubbla flikar Pop up fönster låser bakomliggande delar Lättare att arbeta och förstå Ny förbättrad inloggningsruta Tydligare namn på applikationer Mer lättläst ansvarstabell Tydliga utdatatabeller för statistik Håll koll med standardfliken Hem Arbeta lättare i Listvyn Bättre överblick på processen Välj att spara som mall eller utkast Förbättrad navigering Nå dina funktioner enkelt med den dynamiska vänstermenyn Navigatorn hjälper dig vidare Arbeta från enheter där det inte går att högerklicka Moderna verktygsfält i alla applikationer Enhetlig markering och sortering Skräddarsy upplevelsen Realtidsuppgifter med rapportnummer direkt efter registrering Välj vilken granskningssida som ska visas i e service Anpassa tacksidan i e service Ändra centrering på listor... 24

3 Sida 2 av Diagram med modern design Publicering av interaktiva diagram Användarvänliga formulär Designa formulär på höjden utan luckor Tydligare markering av komponenter som måste fyllas i Länka in webbinnehåll från andra system Skapa snabbval för klassificeringar Automatiskt val av avdelning baserat på klassificering Infoga tidigare angivna värden med auto complete Förbättrade sökmöjligheter Fritextsökning från menyn Filtrera sökningen Avancerad statistik Nya möjligheter med bevakningar Visa relaterad information direkt i formuläret Använd länk till en bevakning som genväg Övrigt Skapa ärenden automatiskt från t.ex. ett telefonväxelsystem Komplettera via e post Läs in och bifoga det ursprungliga e postmeddelandet Inloggning, signering och kvittering med e id Skicka återkoppling till Skatteverkets Mina meddelanden Skicka sekretessbelagd information utan att bryta mot lagen Kör flexite8 och flexiteclient parallellt DB link ingår nu i flexiteclient Stöd makron i periodisk statistik Rapportkvittosida vid kvittering av mellanaktivitet Återställning till tomt värde vid återanvändning av formulär Begränsa filstorlek för bifogade filer Utökade möjligheter med feedbackkomponenten Egen länkadress för länkar i extern e post... 40

4 Sida 3 av 40 1 Ökad tillgänglighet 1.1 Kör i datorn, mobilen eller på din läsplatta flexitebpms har alltid haft stöd för att köras i webbläsaren Internet Explorer. Med den ökade användningen av olika webbläsare och mobila enheter kan flexite8 nu även köras i de flesta moderna webbläsarna, smartphones och läsplattor. PC MAC Smartphones Tablets Internet Explorer 10 och nyare Safari, två senaste versionerna Iphone med IOS 7 och IOS 8 med Safari Ipad med IOS 7 och IOS 8 med Safari IE9 stöds i inrapportering via e service samt vid arbete från länkar i e post Android 4.1 och nyare med Chrome Chrome, två senaste versionerna Windows Mobile och Blackberry stöds f.n. inte Firefox, två senaste versionerna + de flesta andra moderna webbläsarna 1.2 Responsiv design För att kunna köras på mindre grafisk yta är en stor del av flexite8 responsivt, ex. fliksystemet, verktygsfält och navigator. Listvyer är responsiva till viss del. Formulär och statistiktabeller som inte är lämpliga att göra responsiva, har istället utrustats med scroll lister.

5 Sida 4 av Utökat mobilstöd I tidigare versioner har flexitebpms kunnat köras men inte varit anpassat för mobila enheter. Då fler och fler kör systemet på sin smartphone pågår just nu utveckling av ett utökat mobilstöd för delar av systemet. Från mobilen kommer man dels att kunna nå registrering direkt via e service och dels arbeta som inloggad användare via en mobilanpassad meny. Från den mobilanpassade menyn nås alla delar av flexiteweb. Komponenterna i alla formulär visas automatiskt under varandra i en lista och innehållet i komponenterna är mobilanpassade. Bl.a. använder flexite mobilens egna komponenter för att ta ett foto, spela in en film eller tala in ett meddelande. Det utökade mobilstödet för registrering beräknas vara klart under början av Q Under senare delen av Q eller början av Q2 2015, beräknas även utökat mobilstöd för Mitt ansvar (f.d. Åtgärda) att finnas för leverans.

6 Sida 5 av 40 2 Jobba med flera ärenden samtidigt 2.1 Kör flera flexite och gör flera saker samtidigt I många verksamheter behöver man kunna jobba med flera olika ärenden samtidigt. En viktig milstolpe i utvecklingen av flexite8 har därför varit att inkludera fullständigt multisessionsstöd. Nu kan man dels köra flexite i många olika fönster samtidigt och dels många olika saker samtidigt i olika flikar inne i systemet. För varje menyfunktion som väljs öppnas en ny flik. Flikar namnges automatiskt med namn på process följd av namn på applikation. Innehållet i flikar för Registrera och Mitt ansvar sparas automatiskt i realtid. Varje ärende får som tidigare ett ärendenummer när registreringen sparas. Ärendenumret visas sedan i den aktuella fliken när du jobbar med ärendet. Vid många flikar delas flikarna upp på flera rader, s.k. responsiv design.

7 Sida 6 av Automatiska kontroller för att förhindra dubbla flikar Med det nya inbyggda multisessionsstödet finns det en risk att man försöker öppna flikar som redan är öppna. För att undvika detta finns det i flexite8 automatiska kontroller som uppmanar dig att använda den redan öppna fliken. 2.3 Pop up fönster låser bakomliggande delar När ett pop up fönster öppnats i tidigare versioner av flexite har det öppnats i ett eget fönster. När du arbetar med flera flikar samtidigt blir det svårt att veta vilken pop up som tillhör vilken flik. I flexite8 öppnas därför istället pop up fönstret inne i fliken och låser arbetet i den specifika fliken tills du har gjort ett val. Samtidigt kan du fortfarande arbeta i andra öppna flikar. De nya pop up fönstren stödjer även arbete från olika typer av webbläsare, smartphone och läsplattor. De har fått ett nytt skal, nytt utseende och i vissa fall har även innehållet ändrats.

8 Sida 7 av 40 3 Lättare att arbeta och förstå 3.1 Ny förbättrad inloggningsruta Med ny design och förenklade funktioner för t.ex. bortglömt lösenord har det blivit lättare att logga in i systemet. Det finns också möjlighet att öka igenkänningsfaktorn för användaren genom att byta ut logotypen högst upp till vänster mot en egen logotyp. 3.2 Tydligare namn på applikationer För att förbättra användbarheten och tydliggöra namnen på applikationer så att användarna enklare förstår vad valet representerar, har vi ersatt ett antal gamla begrepp med nya. Åtgärda heter numer Mitt ansvar. Snabbsök har bytt namn till Statistik och Korssök heter Avancerad statistik.

9 Sida 8 av Mer lättläst ansvarstabell Ansvarstabellen i flexite8 fungerar som i tidigare versioner men har fått en ny design. För att tabellen ska ta liten plats och vara lättläst går det att ställa in vilka rader och kolumner som skall visas. Det går även att ställa in vilka rader och kolumner som alltid ska visas och vilka som bara ska visas om de har några värden.

10 Sida 9 av Tydliga utdatatabeller för statistik Tabellerna för utdata i statistikapplikationerna har gjorts tydligare för att särskilja tabellvärden från summeringsrader och summeringskolumner. 3.5 Håll koll med standardfliken Hem Arbetsytan i flexite8 består av flikar och underflikar. Varje flik har eget innehåll beroende på vad som valts i menyn och vilka funktioner i fliken som använts. Hem fliken är standard och kan innehålla en eller flera underflikar med Information, Instrumentpanel, Mina registreringar, Mitt ansvar, Processöverblick samt Periodisk statistik.

11 Sida 10 av 40 Instrumentpanelen visar dina egna bevakningar och publika bevakningar. Mätarna kan sparas som en bild genom att klicka på pilen bredvid mätaren. Tabellerna under Mina registreringar, Mitt ansvar och Processöverblick, har enhetliga symboler för att markera on track (Grön), varnade (Gul) och förfallna (Röd).

12 Sida 11 av 40 Överst visas en summering av gällande status. Användaren kan själv ställa in önskade gränsvärden för varningarna. Standardvärden är 1% för förfallna ärenden och 10% för varnade ärenden.

13 Sida 12 av Arbeta lättare i Listvyn Listvyn är en central del i systemet. Den gamla kikaren är nu ersatt med att hela raderna är klickbara för att se ärenden i detalj. När musen förs över en rad markeras raden blå för att tydligt visa var man är i listvyn.

14 Sida 13 av 40 För att markera flera rader klickar man i kryssrutan till vänster. Markerade rader visas med blå färg. Ärenden som är varnade eller förfallna illustreras med en gul respektive röd ikon i listvyn.

15 Sida 14 av Bättre överblick på processen Applikationen Överblick har fått en ny design och ändrade standardinställningar för att vara mer lättläst. Som standard visas automatiskt en förenklad bild totalt för processen, som tidigare med en person på varje rad. Symbolerna för grönt, rött och gult följer övriga tabeller och listor i systemet. 3.8 Välj att spara som mall eller utkast I flexite8 sparas automatiskt all information som avges vid registrering och åtgärd i realtid till ett utkast. Som tidigare finns även en knapp för att manuellt spara ett utkast. Vid registrering kan du via knappen även skapa en mall av din registrering.

16 Sida 15 av 40 4 Förbättrad navigering 4.1 Nå dina funktioner enkelt med den dynamiska vänstermenyn Vänstermenyn har tidigare visat alla processer som användaren har tillgång till samtidigt. För att göra menyn mer lättanvänd är den nu dynamisk och anpassad efter användaren. Processerna sorteras automatiskt efter användning, där de 4 mest använda processerna alltid visas överst. Du kan sedan välja att visa ytterligare 4 processer och att visa alla. Högst upp visas vem som är inloggad och en pil för att fälla in menyn och öka arbetsytan. Logotypen kan som tidigare bytas ut mot kundens egen logotype. Det nya sökfältet är alltid tillgängligt i menyn. Valet Verktyg visas endast om någon av funktionerna Poäng eller Blanketter används. Längst ned i menyn finns funktioner för inställningar, hjälp och logga ut.

17 Sida 16 av Navigatorn hjälper dig vidare Navigatorn används för att navigera vid arbete med registrering, åtgärd och avancerad statistik. För att visa vad nästa avsedda steg är finns det i flexite8 blå knappar. Exempelvis blir Nästa knappen blå när alla obligatoriska fält är ifyllda. Mörkgrå knappar kan användas. Ljusgrå knappar inte kan användas. Navigatorn visar även vilket steg inom aktiviteten användaren befinner sig vid. Stegräknaren uppdateras i realtid om t.ex. ett extra formulär tänds.

18 Sida 17 av 40 Yttersta knappen i navigatorn slutar alltid vid formulärets yttersta komponent. Om flera formulär används justeras navigatorns bredd till det bredaste formuläret för att undvika att knapparnas placering ändras. Om fönstret minskas, justeras navigatorn i realtid till att rymmas i fönstret. Formulärets namn döljs automatiskt när det inte längre finns plats för namnet.

19 Sida 18 av 40 Navigatorn vid registrering via e service ser ut precis som vid ordinarie registrering. Om e servicen bara består av ett formulär, visas knappen för Slutför direkt. 4.3 Arbeta från enheter där det inte går att högerklicka Vissa funktioner nås i flexite genom att högerklicka med musen. När du arbetar med flexite8 från enheter utan möjlighet till högerklick som mobiler och läsplattor, nås dessa funktioner med ett s.k. långklick, på engelska Tap and hold.

20 Sida 19 av Moderna verktygsfält i alla applikationer Alla applikationer utom Registrering, har ett verktygsfält överst i arbetsytan där det går att ställa in vilka funktioner som ska vara påslagna. Ikonerna i verktygsfälten har fått nya moderna ikoner s.k. flat design, där aktiva ikoner är blå och inaktiva ikoner är grå. Exempel från Mitt ansvar med ett fåtal funktioner påslagna. Exempel från mitt ansvar med många funktioner påslagna. Exempel från Lista Filtrera.

21 Sida 20 av Enhetlig markering och sortering Tidigare har det funnits flera olika sätt att göra markeringar i tabeller. Nu görs alla markeringar med ett högerklick eller med ett långklick, på engelska Tap and hold, på mobila enheter. Om muspekaren förs över en kolumn eller till vänster om en rad så tänds symboler för att visa att det går att sortera. När sorteringen har gjorts stannar symbolerna kvar för att visa att rader och/eller kolumner är sorterade.

22 Sida 21 av 40 5 Skräddarsy upplevelsen 5.1 Realtidsuppgifter med rapportnummer direkt efter registrering Som standard visas en rapportkvittosida med ärendenummer direkt efter registrering. Ärendenumret är klickbart och öppnar detaljvyn för ärendet i en egen flik.

23 Sida 22 av Välj vilken granskningssida som ska visas i e service Tidigare har det funnits en variant av granskningssida som visas för e service. Nu går det att ställa in om enkel eller avancerad granskningssida skall visas. Exempel på en enkel granskningssida.

24 Sida 23 av Anpassa tacksidan i e service Tacksidan som visas efter registrering i e service är en HTML sida och kan anpassas efter kundens val. Det går även att ställa in om Navigator ska visas ovanför tacksidan eller inte. Utan Navigator Med Navigator

25 Sida 24 av Ändra centrering på listor I tidigare versioner har samtliga fördefinierade listor varit vänstercentrerade. Alla listor är fortfarande vänstercentrerade som standard men vid behov går det nu att ändra till centrerade eller högercentrerade. Inställningen görs för varje lista. 5.5 Diagram med modern design Alla diagram har fått ett nytt utseende med nya färger och bättre inre förklaringsrutor. Diagrammen kan också sparas ned som bilder genom att använda knappen för nedladdning högst upp till höger i diagrammen.

26 Sida 25 av Publicering av interaktiva diagram Diagram från Statistik och Avancerad statistik kan på samma sätt som tidigare, publiceras på Instrumentpanelen eller göras åtkomliga via länkar. Diagrammen är interaktiva där användaren kan föra musen över diagrammen för att få mer information om innehållet.

27 Sida 26 av 40 6 Användarvänliga formulär 6.1 Designa formulär på höjden utan luckor Formulär har ofta designats på bredden för att inte skapa stora tomma luckor i designen om synlighet på komponenter används. I version 8 går det att designa mer användarvänliga formulär på höjden där återstående komponenter i formuläret glider ner och upp beroende på om komponentens synlighet tänds eller släcks. Formulär designat på höjden i flexiteclient.

28 Sida 27 av 40 Formuläret i en webbläsare.

29 Sida 28 av 40 Samma formulär där val för bifogad fil och markera på karta gjorts. Notera hur återstående komponenter har glidit ner. 6.2 Tydligare markering av komponenter som måste fyllas i Tidigare hade alla komponenter som måste fyllas i en röd ram. Markeringen har nu blivit tydligare och mer visuellt tilltalande med bara ett rött streck till vänster i komponenten.

30 Sida 29 av Länka in webbinnehåll från andra system Med komponenten Statisk bild kan man lägga in en URL till innehåll från andra system direkt i formulären. Funktionen utvecklades för flexite8, men släpptes redan i version 7.8. Exempel med en karta. 6.4 Skapa snabbval för klassificeringar Med funktionen Extern Data går det nu att skapa snabbval som för ifyller vissa val i formuläret beroende på ett annat val som gjorts. Med snabbval kan t.ex. en vald klassificering automatiskt välja andra klassificeringar. 6.5 Automatiskt val av avdelning baserat på klassificering Funktionen Extern Data arbetar smidigt mot en extern regeldatabas. Systemet kan t.ex. skicka uppgifter om klassificering och utifrån den informationen få tillbaka uppgift om avdelning.

31 Sida 30 av Infoga tidigare angivna värden med auto complete Om användaren från samma dator sedan tidigare angivit värden i ett strängfält (textkomponenter med 1 rad) kommer webbläsaren ihåg vad som angivits och användaren kan infoga tidigare värden. Funktionen kräver att auto complete är påslagen i användarens webbläsare.

32 Sida 31 av 40 7 Förbättrade sökmöjligheter 7.1 Fritextsökning från menyn Till skillnad mot tidigare versioner görs nu sökningar i första hand direkt från sökfältet i vänstermenyn som alltid är tillgängligt. Sökningen startar automatiskt när ett eller flera ord skrivs i sökfältet. När sökningen startar öppnas en ny flik för att presentera sökresultatet. Sökningen sker som standard i textfält och rapportnummer där rättighetsinställningar styr vilka fält användaren får söka i.

33 Sida 32 av 40 Det går att söka genom att skriva ett eller flera ord i följd. Om menyn är infälld kan sökfliken öppnas genom att klicka på sökikonen.

34 Sida 33 av Filtrera sökningen Vid för många träffar kan sökresultatet filtreras genom sökkriterier, processfilter och datumfilter. 7.3 Avancerad statistik Ofta behövs inte båda dimensionerna vid enklare sökningar i Avancerad statistik. I version 8 är urvalskriterierna för både X och Y axlarna därför förvalda med Totalt. Användaren kan klicka Visa tabell direkt och få fram de ärenden användaren är behörig att se. Totalt finns även med i urvalslistan för parametrar så att frågan senare kan nollställas.

35 Sida 34 av 40 8 Nya möjligheter med bevakningar 8.1 Visa relaterad information direkt i formuläret Bevakningar skapas som tidigare i Lista Filtrera genom att först spara en fråga. För att underlätta vid integrationer mellan processer eller när data ska visas i en iframe finns nya val när en bevakning skapas. Använd pågående session Om bevakningen visas i en iframe i ett formulär och användaren redan är inloggad, kommer användaren automatiskt att släppas in i bevakningen även om inställningen kräv inloggning gäller för bevakningen. Det är tillämpbart när man i ett formulär vill visa relaterade data/ärenden från en annan process.

36 Sida 35 av 40 Dölj användarfunktioner Verktygsfältet ovanför listvyn döljs samt att högerklicksmenyn inte är tillgänglig. Endast själva listvyn visas. 8.2 Använd länk till en bevakning som genväg Som tidigare kan länkar till bevakningar användas för att nå förutbestämd information från utanför systemet. Rättighetsinställningar avgör om inloggning krävs för att nå det som finns bakom mätaren. Bevakningar som skapas som mätare kan alltid nås utan inloggning. Nytt i version 8 är att alla användare med rättigheter kan använda länken som genväg. Efter inloggning når användaren det fullständiga systemet, med den specifika applikationen och den bevakade informationen förvald. För bevakningar som inte kräver inloggning når användaren en begränsad del av systemet med alla andra funktioner oåtkomliga.

37 Sida 36 av 40 9 Övrigt 9.1 Skapa ärenden automatiskt från t.ex. ett telefonväxelsystem I flexite8 finns en ny funktion vid integrationer, där andra system kan konfigureras att öppna en URL till flexite och skicka med utvald data. T.ex. kan ett telefonväxelsystem öppna ett formulär i flexite och skicka telefonnummer och andra uppgifter kring samtalet. 9.2 Komplettera via e post Sedan tidigare går det att med feedbackkomponenten göra en e postadress till ansvarig för en aktivitet. Funktionen har krävt att flexiteweb går att nå utifrån och att e postmottagaren klickar på en länk i e postmeddelandet, skriver informationen i ett formulär och sedan kvitterar. För att underlätta kompletteringar finns nu möjlighet att svara på e postmeddelandet. Systemet läser av en bestämd e postlåda som svaret skickas till, fyller i formuläret och kvitterar aktiviteten. 9.3 Läs in och bifoga det ursprungliga e postmeddelandet Med flexitedb link kan systemet läsa av en e postlåda och utifrån innehåll i e postmeddelanden automatiskt skapa ärenden. Ibland finns det även behov att se det ursprungliga e postmeddelandet. I version 8 går det därför att läsa in ursprungsmeddelandet som en bifogad fil till ärendet. 9.4 Inloggning, signering och kvittering med e id Det finns sedan tidigare stöd i systemet för inloggning, signering och medsignering med E ID. Det finns även stöd för s.k. kvalificerad elektronisk signatur, vilket är den enda juridisk accepterade formen av elektronisk signatur. För att lättare kunna använda detta är funktionen i flexite8 redan konfigurerad. Med en enkel knapptryckning kan man kräva E ID på sina formulär, eller på vissa roller. 9.5 Skicka återkoppling till Skatteverkets Mina meddelanden Till flexitebpms finns det ett färdigt stöd för skicka automatisk återkoppling till Skatteverkets tjänst Mina meddelanden. En förmedlarprocess läses in i flexite och alla befintliga och nya processer kan enkelt konfigureras för att via förmedlarprocessen skicka återkoppling till Mina meddelanden. Andra system kan också använda förmedlarprocessen vilket gör att bara ett system behöver integreras med Mina Meddelanden.

38 Sida 37 av Skicka sekretessbelagd information utan att bryta mot lagen I flexite finns stöd för tjänsten Rekommenderat e brev för att skicka sekretessbelagd information. Rekommenderat e brev är ett av få sätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar utan att bryta mot lagen. Mottagaren legitimerar sig med t.ex. BankID eller Mobilt BankID för att få tillgång till informationen. En förmedlarprocess läses in i flexite och alla befintliga och nya processer kan enkelt konfigureras för att via förmedlarprocessen skicka den sekretessbelagda informationen. Andra befintliga verksamhetssystem kan också kopplas till tjänsten.

39 Sida 38 av Kör flexite8 och flexiteclient parallellt flexite8 är marknadsnamnet för nya webben i flexitebpms. För att göra det möjligt att köra flexitebpms version och samtidigt köra, har alla ändringar i flexiteclient och flexiteprocessengine införts redan i version Utöver ändringar som varit nödvändiga för, har också en del andra ändringar gjorts i flexiteclient DB link ingår nu i flexiteclient Applikationen DB link har migrerats och ingår nu istället som menyval i flexiteclient under fliken administratör Stöd makron i periodisk statistik I periodisk statistik går det att använda makron för att presentera datuminformation om rapporten i ledtexterna runt rapportdelarna. Vilka makron som är tillgängliga varierar beroende på vilket datumfilter som används som underlag för rapporten. Makron finns tillgängliga för rubrik och brödtext, samt för sidhuvud och sidfot Rapportkvittosida vid kvittering av mellanaktivitet Skapa en egendesignad rapportkvittosida vid mellanaktiviteter, likt tacksidan för en registrering via e service. Det går att inkludera viss information ifrån processen som en del av innehållet i sidan. Med systemet följer en färdig HTML mall som enkelt kan användas med eller utan anpassningar.

40 Sida 39 av Återställning till tomt värde vid återanvändning av formulär När samma formulär återanvänds under flera aktiviteter, eller när ärenden flödar tillbaka till en tidigare aktivitet, kan det vara bra att återställa värdet i komponenter för att tvinga användaren att göra ett nytt val. Stöd för detta finns för komponenterna Text, Radiogrupp, Avdelning och Rättighetslista Begränsa filstorlek för bifogade filer För att undvika att databasen växer okontrollerat och undvika att onödigt stora filer läggs in i en process av misstag finns möjlighet att begränsa filstorlekar som användare kan tillföra systemet på olika sätt. Ett meddelande till användaren visar när filstorleken överskrids. Sedan tidigare finns det en global inställning för att styra största möjliga storlek på bifogade filer i ett meddelande. Den nya inställningen överlappar denna inställning, där den minsta gränsen utgör begränsningen.

41 Sida 40 av Utökade möjligheter med feedbackkomponenten Det är nu möjligt att använda flera feedbackmottagarkomponenter parallellt i en process, inklusive möjlighet att blanda ansvarsroller och informationsmottagarroller. Istället för att söka fram senaste komponenten och använda dess inställningar för alla roller, så anges nu en specifik komponent per aktivitet och roll. Komponentens uppgift blir att peka ut mottagaren och samma komponent används sedan genom hela processen, även för återkommande ansvar. Hanteringen av HTML mallar för e post, har lyfts bort från feedbackmottagarkomponenten och baseras istället på själva aktiveringen av rollen i en ny samlad vy under roller. Det gör att marknadsavdelningen kan arbeta med mallarna utan att behöva någon processkunskap Egen länkadress för länkar i extern e post Vid användning av feedbackkomponenter, kan e post skickas både till interna och externa mottagare. I vissa fall kan man vilja använda en länk för interna användare och en annan länk för externa användare beroende på om åtkomst ska ges via en intern eller extern server. Nu finns möjlighet att ange en adress för extern åtkomst till systemet med ett makro i HTML mallen för e post. Sedan tidigare finns ett makro för att nå intern server.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Din verktygslåda i politiken

Din verktygslåda i politiken Din verktygslåda i politiken 0 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern- kommunikation

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Redaktörshandbok Dynamix CMS 5

Redaktörshandbok Dynamix CMS 5 Redaktörshandbok Dynamix CMS 5 Copyright Detta dokument är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Innehållet får ej kopieras och användas utan tillstånd från Initiva AB. Dokumentet får spridas

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktörshandbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktörshandbok för EPiServer 4.30 Rev A Skapad den 9 februari 2004 Senast sparad den 6

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara PR Kort 2.44 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Innehållsförteckning Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet... 3 Halvfabrikat... 3 Utrustning... 3 Programvara... 3 Installation

Läs mer

Manual Webbpubliceringsverktyg

Manual Webbpubliceringsverktyg 2014-04-15 Manual Webbpubliceringsverktyg CoreCMS är verktyget för enkel och effektiv innehållshantering av din hemsida. I denna manual får du reda på hur man använder detta verktyg 1 Innehåll Innehåll

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer