En bättre användarupplevelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bättre användarupplevelse"

Transkript

1 En bättre användarupplevelse 2015 Flexeurope AB

2 Sida 1 av 40 flexite8 En bättre användarupplevelse 1 Ökad tillgänglighet Kör i datorn, mobilen eller på din läsplatta Responsiv design Utökat mobilstöd Jobba med flera ärenden samtidigt Kör flera flexite och gör flera saker samtidigt Automatiska kontroller för att förhindra dubbla flikar Pop up fönster låser bakomliggande delar Lättare att arbeta och förstå Ny förbättrad inloggningsruta Tydligare namn på applikationer Mer lättläst ansvarstabell Tydliga utdatatabeller för statistik Håll koll med standardfliken Hem Arbeta lättare i Listvyn Bättre överblick på processen Välj att spara som mall eller utkast Förbättrad navigering Nå dina funktioner enkelt med den dynamiska vänstermenyn Navigatorn hjälper dig vidare Arbeta från enheter där det inte går att högerklicka Moderna verktygsfält i alla applikationer Enhetlig markering och sortering Skräddarsy upplevelsen Realtidsuppgifter med rapportnummer direkt efter registrering Välj vilken granskningssida som ska visas i e service Anpassa tacksidan i e service Ändra centrering på listor... 24

3 Sida 2 av Diagram med modern design Publicering av interaktiva diagram Användarvänliga formulär Designa formulär på höjden utan luckor Tydligare markering av komponenter som måste fyllas i Länka in webbinnehåll från andra system Skapa snabbval för klassificeringar Automatiskt val av avdelning baserat på klassificering Infoga tidigare angivna värden med auto complete Förbättrade sökmöjligheter Fritextsökning från menyn Filtrera sökningen Avancerad statistik Nya möjligheter med bevakningar Visa relaterad information direkt i formuläret Använd länk till en bevakning som genväg Övrigt Skapa ärenden automatiskt från t.ex. ett telefonväxelsystem Komplettera via e post Läs in och bifoga det ursprungliga e postmeddelandet Inloggning, signering och kvittering med e id Skicka återkoppling till Skatteverkets Mina meddelanden Skicka sekretessbelagd information utan att bryta mot lagen Kör flexite8 och flexiteclient parallellt DB link ingår nu i flexiteclient Stöd makron i periodisk statistik Rapportkvittosida vid kvittering av mellanaktivitet Återställning till tomt värde vid återanvändning av formulär Begränsa filstorlek för bifogade filer Utökade möjligheter med feedbackkomponenten Egen länkadress för länkar i extern e post... 40

4 Sida 3 av 40 1 Ökad tillgänglighet 1.1 Kör i datorn, mobilen eller på din läsplatta flexitebpms har alltid haft stöd för att köras i webbläsaren Internet Explorer. Med den ökade användningen av olika webbläsare och mobila enheter kan flexite8 nu även köras i de flesta moderna webbläsarna, smartphones och läsplattor. PC MAC Smartphones Tablets Internet Explorer 10 och nyare Safari, två senaste versionerna Iphone med IOS 7 och IOS 8 med Safari Ipad med IOS 7 och IOS 8 med Safari IE9 stöds i inrapportering via e service samt vid arbete från länkar i e post Android 4.1 och nyare med Chrome Chrome, två senaste versionerna Windows Mobile och Blackberry stöds f.n. inte Firefox, två senaste versionerna + de flesta andra moderna webbläsarna 1.2 Responsiv design För att kunna köras på mindre grafisk yta är en stor del av flexite8 responsivt, ex. fliksystemet, verktygsfält och navigator. Listvyer är responsiva till viss del. Formulär och statistiktabeller som inte är lämpliga att göra responsiva, har istället utrustats med scroll lister.

5 Sida 4 av Utökat mobilstöd I tidigare versioner har flexitebpms kunnat köras men inte varit anpassat för mobila enheter. Då fler och fler kör systemet på sin smartphone pågår just nu utveckling av ett utökat mobilstöd för delar av systemet. Från mobilen kommer man dels att kunna nå registrering direkt via e service och dels arbeta som inloggad användare via en mobilanpassad meny. Från den mobilanpassade menyn nås alla delar av flexiteweb. Komponenterna i alla formulär visas automatiskt under varandra i en lista och innehållet i komponenterna är mobilanpassade. Bl.a. använder flexite mobilens egna komponenter för att ta ett foto, spela in en film eller tala in ett meddelande. Det utökade mobilstödet för registrering beräknas vara klart under början av Q Under senare delen av Q eller början av Q2 2015, beräknas även utökat mobilstöd för Mitt ansvar (f.d. Åtgärda) att finnas för leverans.

6 Sida 5 av 40 2 Jobba med flera ärenden samtidigt 2.1 Kör flera flexite och gör flera saker samtidigt I många verksamheter behöver man kunna jobba med flera olika ärenden samtidigt. En viktig milstolpe i utvecklingen av flexite8 har därför varit att inkludera fullständigt multisessionsstöd. Nu kan man dels köra flexite i många olika fönster samtidigt och dels många olika saker samtidigt i olika flikar inne i systemet. För varje menyfunktion som väljs öppnas en ny flik. Flikar namnges automatiskt med namn på process följd av namn på applikation. Innehållet i flikar för Registrera och Mitt ansvar sparas automatiskt i realtid. Varje ärende får som tidigare ett ärendenummer när registreringen sparas. Ärendenumret visas sedan i den aktuella fliken när du jobbar med ärendet. Vid många flikar delas flikarna upp på flera rader, s.k. responsiv design.

7 Sida 6 av Automatiska kontroller för att förhindra dubbla flikar Med det nya inbyggda multisessionsstödet finns det en risk att man försöker öppna flikar som redan är öppna. För att undvika detta finns det i flexite8 automatiska kontroller som uppmanar dig att använda den redan öppna fliken. 2.3 Pop up fönster låser bakomliggande delar När ett pop up fönster öppnats i tidigare versioner av flexite har det öppnats i ett eget fönster. När du arbetar med flera flikar samtidigt blir det svårt att veta vilken pop up som tillhör vilken flik. I flexite8 öppnas därför istället pop up fönstret inne i fliken och låser arbetet i den specifika fliken tills du har gjort ett val. Samtidigt kan du fortfarande arbeta i andra öppna flikar. De nya pop up fönstren stödjer även arbete från olika typer av webbläsare, smartphone och läsplattor. De har fått ett nytt skal, nytt utseende och i vissa fall har även innehållet ändrats.

8 Sida 7 av 40 3 Lättare att arbeta och förstå 3.1 Ny förbättrad inloggningsruta Med ny design och förenklade funktioner för t.ex. bortglömt lösenord har det blivit lättare att logga in i systemet. Det finns också möjlighet att öka igenkänningsfaktorn för användaren genom att byta ut logotypen högst upp till vänster mot en egen logotyp. 3.2 Tydligare namn på applikationer För att förbättra användbarheten och tydliggöra namnen på applikationer så att användarna enklare förstår vad valet representerar, har vi ersatt ett antal gamla begrepp med nya. Åtgärda heter numer Mitt ansvar. Snabbsök har bytt namn till Statistik och Korssök heter Avancerad statistik.

9 Sida 8 av Mer lättläst ansvarstabell Ansvarstabellen i flexite8 fungerar som i tidigare versioner men har fått en ny design. För att tabellen ska ta liten plats och vara lättläst går det att ställa in vilka rader och kolumner som skall visas. Det går även att ställa in vilka rader och kolumner som alltid ska visas och vilka som bara ska visas om de har några värden.

10 Sida 9 av Tydliga utdatatabeller för statistik Tabellerna för utdata i statistikapplikationerna har gjorts tydligare för att särskilja tabellvärden från summeringsrader och summeringskolumner. 3.5 Håll koll med standardfliken Hem Arbetsytan i flexite8 består av flikar och underflikar. Varje flik har eget innehåll beroende på vad som valts i menyn och vilka funktioner i fliken som använts. Hem fliken är standard och kan innehålla en eller flera underflikar med Information, Instrumentpanel, Mina registreringar, Mitt ansvar, Processöverblick samt Periodisk statistik.

11 Sida 10 av 40 Instrumentpanelen visar dina egna bevakningar och publika bevakningar. Mätarna kan sparas som en bild genom att klicka på pilen bredvid mätaren. Tabellerna under Mina registreringar, Mitt ansvar och Processöverblick, har enhetliga symboler för att markera on track (Grön), varnade (Gul) och förfallna (Röd).

12 Sida 11 av 40 Överst visas en summering av gällande status. Användaren kan själv ställa in önskade gränsvärden för varningarna. Standardvärden är 1% för förfallna ärenden och 10% för varnade ärenden.

13 Sida 12 av Arbeta lättare i Listvyn Listvyn är en central del i systemet. Den gamla kikaren är nu ersatt med att hela raderna är klickbara för att se ärenden i detalj. När musen förs över en rad markeras raden blå för att tydligt visa var man är i listvyn.

14 Sida 13 av 40 För att markera flera rader klickar man i kryssrutan till vänster. Markerade rader visas med blå färg. Ärenden som är varnade eller förfallna illustreras med en gul respektive röd ikon i listvyn.

15 Sida 14 av Bättre överblick på processen Applikationen Överblick har fått en ny design och ändrade standardinställningar för att vara mer lättläst. Som standard visas automatiskt en förenklad bild totalt för processen, som tidigare med en person på varje rad. Symbolerna för grönt, rött och gult följer övriga tabeller och listor i systemet. 3.8 Välj att spara som mall eller utkast I flexite8 sparas automatiskt all information som avges vid registrering och åtgärd i realtid till ett utkast. Som tidigare finns även en knapp för att manuellt spara ett utkast. Vid registrering kan du via knappen även skapa en mall av din registrering.

16 Sida 15 av 40 4 Förbättrad navigering 4.1 Nå dina funktioner enkelt med den dynamiska vänstermenyn Vänstermenyn har tidigare visat alla processer som användaren har tillgång till samtidigt. För att göra menyn mer lättanvänd är den nu dynamisk och anpassad efter användaren. Processerna sorteras automatiskt efter användning, där de 4 mest använda processerna alltid visas överst. Du kan sedan välja att visa ytterligare 4 processer och att visa alla. Högst upp visas vem som är inloggad och en pil för att fälla in menyn och öka arbetsytan. Logotypen kan som tidigare bytas ut mot kundens egen logotype. Det nya sökfältet är alltid tillgängligt i menyn. Valet Verktyg visas endast om någon av funktionerna Poäng eller Blanketter används. Längst ned i menyn finns funktioner för inställningar, hjälp och logga ut.

17 Sida 16 av Navigatorn hjälper dig vidare Navigatorn används för att navigera vid arbete med registrering, åtgärd och avancerad statistik. För att visa vad nästa avsedda steg är finns det i flexite8 blå knappar. Exempelvis blir Nästa knappen blå när alla obligatoriska fält är ifyllda. Mörkgrå knappar kan användas. Ljusgrå knappar inte kan användas. Navigatorn visar även vilket steg inom aktiviteten användaren befinner sig vid. Stegräknaren uppdateras i realtid om t.ex. ett extra formulär tänds.

18 Sida 17 av 40 Yttersta knappen i navigatorn slutar alltid vid formulärets yttersta komponent. Om flera formulär används justeras navigatorns bredd till det bredaste formuläret för att undvika att knapparnas placering ändras. Om fönstret minskas, justeras navigatorn i realtid till att rymmas i fönstret. Formulärets namn döljs automatiskt när det inte längre finns plats för namnet.

19 Sida 18 av 40 Navigatorn vid registrering via e service ser ut precis som vid ordinarie registrering. Om e servicen bara består av ett formulär, visas knappen för Slutför direkt. 4.3 Arbeta från enheter där det inte går att högerklicka Vissa funktioner nås i flexite genom att högerklicka med musen. När du arbetar med flexite8 från enheter utan möjlighet till högerklick som mobiler och läsplattor, nås dessa funktioner med ett s.k. långklick, på engelska Tap and hold.

20 Sida 19 av Moderna verktygsfält i alla applikationer Alla applikationer utom Registrering, har ett verktygsfält överst i arbetsytan där det går att ställa in vilka funktioner som ska vara påslagna. Ikonerna i verktygsfälten har fått nya moderna ikoner s.k. flat design, där aktiva ikoner är blå och inaktiva ikoner är grå. Exempel från Mitt ansvar med ett fåtal funktioner påslagna. Exempel från mitt ansvar med många funktioner påslagna. Exempel från Lista Filtrera.

21 Sida 20 av Enhetlig markering och sortering Tidigare har det funnits flera olika sätt att göra markeringar i tabeller. Nu görs alla markeringar med ett högerklick eller med ett långklick, på engelska Tap and hold, på mobila enheter. Om muspekaren förs över en kolumn eller till vänster om en rad så tänds symboler för att visa att det går att sortera. När sorteringen har gjorts stannar symbolerna kvar för att visa att rader och/eller kolumner är sorterade.

22 Sida 21 av 40 5 Skräddarsy upplevelsen 5.1 Realtidsuppgifter med rapportnummer direkt efter registrering Som standard visas en rapportkvittosida med ärendenummer direkt efter registrering. Ärendenumret är klickbart och öppnar detaljvyn för ärendet i en egen flik.

23 Sida 22 av Välj vilken granskningssida som ska visas i e service Tidigare har det funnits en variant av granskningssida som visas för e service. Nu går det att ställa in om enkel eller avancerad granskningssida skall visas. Exempel på en enkel granskningssida.

24 Sida 23 av Anpassa tacksidan i e service Tacksidan som visas efter registrering i e service är en HTML sida och kan anpassas efter kundens val. Det går även att ställa in om Navigator ska visas ovanför tacksidan eller inte. Utan Navigator Med Navigator

25 Sida 24 av Ändra centrering på listor I tidigare versioner har samtliga fördefinierade listor varit vänstercentrerade. Alla listor är fortfarande vänstercentrerade som standard men vid behov går det nu att ändra till centrerade eller högercentrerade. Inställningen görs för varje lista. 5.5 Diagram med modern design Alla diagram har fått ett nytt utseende med nya färger och bättre inre förklaringsrutor. Diagrammen kan också sparas ned som bilder genom att använda knappen för nedladdning högst upp till höger i diagrammen.

26 Sida 25 av Publicering av interaktiva diagram Diagram från Statistik och Avancerad statistik kan på samma sätt som tidigare, publiceras på Instrumentpanelen eller göras åtkomliga via länkar. Diagrammen är interaktiva där användaren kan föra musen över diagrammen för att få mer information om innehållet.

27 Sida 26 av 40 6 Användarvänliga formulär 6.1 Designa formulär på höjden utan luckor Formulär har ofta designats på bredden för att inte skapa stora tomma luckor i designen om synlighet på komponenter används. I version 8 går det att designa mer användarvänliga formulär på höjden där återstående komponenter i formuläret glider ner och upp beroende på om komponentens synlighet tänds eller släcks. Formulär designat på höjden i flexiteclient.

28 Sida 27 av 40 Formuläret i en webbläsare.

29 Sida 28 av 40 Samma formulär där val för bifogad fil och markera på karta gjorts. Notera hur återstående komponenter har glidit ner. 6.2 Tydligare markering av komponenter som måste fyllas i Tidigare hade alla komponenter som måste fyllas i en röd ram. Markeringen har nu blivit tydligare och mer visuellt tilltalande med bara ett rött streck till vänster i komponenten.

30 Sida 29 av Länka in webbinnehåll från andra system Med komponenten Statisk bild kan man lägga in en URL till innehåll från andra system direkt i formulären. Funktionen utvecklades för flexite8, men släpptes redan i version 7.8. Exempel med en karta. 6.4 Skapa snabbval för klassificeringar Med funktionen Extern Data går det nu att skapa snabbval som för ifyller vissa val i formuläret beroende på ett annat val som gjorts. Med snabbval kan t.ex. en vald klassificering automatiskt välja andra klassificeringar. 6.5 Automatiskt val av avdelning baserat på klassificering Funktionen Extern Data arbetar smidigt mot en extern regeldatabas. Systemet kan t.ex. skicka uppgifter om klassificering och utifrån den informationen få tillbaka uppgift om avdelning.

31 Sida 30 av Infoga tidigare angivna värden med auto complete Om användaren från samma dator sedan tidigare angivit värden i ett strängfält (textkomponenter med 1 rad) kommer webbläsaren ihåg vad som angivits och användaren kan infoga tidigare värden. Funktionen kräver att auto complete är påslagen i användarens webbläsare.

32 Sida 31 av 40 7 Förbättrade sökmöjligheter 7.1 Fritextsökning från menyn Till skillnad mot tidigare versioner görs nu sökningar i första hand direkt från sökfältet i vänstermenyn som alltid är tillgängligt. Sökningen startar automatiskt när ett eller flera ord skrivs i sökfältet. När sökningen startar öppnas en ny flik för att presentera sökresultatet. Sökningen sker som standard i textfält och rapportnummer där rättighetsinställningar styr vilka fält användaren får söka i.

33 Sida 32 av 40 Det går att söka genom att skriva ett eller flera ord i följd. Om menyn är infälld kan sökfliken öppnas genom att klicka på sökikonen.

34 Sida 33 av Filtrera sökningen Vid för många träffar kan sökresultatet filtreras genom sökkriterier, processfilter och datumfilter. 7.3 Avancerad statistik Ofta behövs inte båda dimensionerna vid enklare sökningar i Avancerad statistik. I version 8 är urvalskriterierna för både X och Y axlarna därför förvalda med Totalt. Användaren kan klicka Visa tabell direkt och få fram de ärenden användaren är behörig att se. Totalt finns även med i urvalslistan för parametrar så att frågan senare kan nollställas.

35 Sida 34 av 40 8 Nya möjligheter med bevakningar 8.1 Visa relaterad information direkt i formuläret Bevakningar skapas som tidigare i Lista Filtrera genom att först spara en fråga. För att underlätta vid integrationer mellan processer eller när data ska visas i en iframe finns nya val när en bevakning skapas. Använd pågående session Om bevakningen visas i en iframe i ett formulär och användaren redan är inloggad, kommer användaren automatiskt att släppas in i bevakningen även om inställningen kräv inloggning gäller för bevakningen. Det är tillämpbart när man i ett formulär vill visa relaterade data/ärenden från en annan process.

36 Sida 35 av 40 Dölj användarfunktioner Verktygsfältet ovanför listvyn döljs samt att högerklicksmenyn inte är tillgänglig. Endast själva listvyn visas. 8.2 Använd länk till en bevakning som genväg Som tidigare kan länkar till bevakningar användas för att nå förutbestämd information från utanför systemet. Rättighetsinställningar avgör om inloggning krävs för att nå det som finns bakom mätaren. Bevakningar som skapas som mätare kan alltid nås utan inloggning. Nytt i version 8 är att alla användare med rättigheter kan använda länken som genväg. Efter inloggning når användaren det fullständiga systemet, med den specifika applikationen och den bevakade informationen förvald. För bevakningar som inte kräver inloggning når användaren en begränsad del av systemet med alla andra funktioner oåtkomliga.

37 Sida 36 av 40 9 Övrigt 9.1 Skapa ärenden automatiskt från t.ex. ett telefonväxelsystem I flexite8 finns en ny funktion vid integrationer, där andra system kan konfigureras att öppna en URL till flexite och skicka med utvald data. T.ex. kan ett telefonväxelsystem öppna ett formulär i flexite och skicka telefonnummer och andra uppgifter kring samtalet. 9.2 Komplettera via e post Sedan tidigare går det att med feedbackkomponenten göra en e postadress till ansvarig för en aktivitet. Funktionen har krävt att flexiteweb går att nå utifrån och att e postmottagaren klickar på en länk i e postmeddelandet, skriver informationen i ett formulär och sedan kvitterar. För att underlätta kompletteringar finns nu möjlighet att svara på e postmeddelandet. Systemet läser av en bestämd e postlåda som svaret skickas till, fyller i formuläret och kvitterar aktiviteten. 9.3 Läs in och bifoga det ursprungliga e postmeddelandet Med flexitedb link kan systemet läsa av en e postlåda och utifrån innehåll i e postmeddelanden automatiskt skapa ärenden. Ibland finns det även behov att se det ursprungliga e postmeddelandet. I version 8 går det därför att läsa in ursprungsmeddelandet som en bifogad fil till ärendet. 9.4 Inloggning, signering och kvittering med e id Det finns sedan tidigare stöd i systemet för inloggning, signering och medsignering med E ID. Det finns även stöd för s.k. kvalificerad elektronisk signatur, vilket är den enda juridisk accepterade formen av elektronisk signatur. För att lättare kunna använda detta är funktionen i flexite8 redan konfigurerad. Med en enkel knapptryckning kan man kräva E ID på sina formulär, eller på vissa roller. 9.5 Skicka återkoppling till Skatteverkets Mina meddelanden Till flexitebpms finns det ett färdigt stöd för skicka automatisk återkoppling till Skatteverkets tjänst Mina meddelanden. En förmedlarprocess läses in i flexite och alla befintliga och nya processer kan enkelt konfigureras för att via förmedlarprocessen skicka återkoppling till Mina meddelanden. Andra system kan också använda förmedlarprocessen vilket gör att bara ett system behöver integreras med Mina Meddelanden.

38 Sida 37 av Skicka sekretessbelagd information utan att bryta mot lagen I flexite finns stöd för tjänsten Rekommenderat e brev för att skicka sekretessbelagd information. Rekommenderat e brev är ett av få sätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar utan att bryta mot lagen. Mottagaren legitimerar sig med t.ex. BankID eller Mobilt BankID för att få tillgång till informationen. En förmedlarprocess läses in i flexite och alla befintliga och nya processer kan enkelt konfigureras för att via förmedlarprocessen skicka den sekretessbelagda informationen. Andra befintliga verksamhetssystem kan också kopplas till tjänsten.

39 Sida 38 av Kör flexite8 och flexiteclient parallellt flexite8 är marknadsnamnet för nya webben i flexitebpms. För att göra det möjligt att köra flexitebpms version och samtidigt köra, har alla ändringar i flexiteclient och flexiteprocessengine införts redan i version Utöver ändringar som varit nödvändiga för, har också en del andra ändringar gjorts i flexiteclient DB link ingår nu i flexiteclient Applikationen DB link har migrerats och ingår nu istället som menyval i flexiteclient under fliken administratör Stöd makron i periodisk statistik I periodisk statistik går det att använda makron för att presentera datuminformation om rapporten i ledtexterna runt rapportdelarna. Vilka makron som är tillgängliga varierar beroende på vilket datumfilter som används som underlag för rapporten. Makron finns tillgängliga för rubrik och brödtext, samt för sidhuvud och sidfot Rapportkvittosida vid kvittering av mellanaktivitet Skapa en egendesignad rapportkvittosida vid mellanaktiviteter, likt tacksidan för en registrering via e service. Det går att inkludera viss information ifrån processen som en del av innehållet i sidan. Med systemet följer en färdig HTML mall som enkelt kan användas med eller utan anpassningar.

40 Sida 39 av Återställning till tomt värde vid återanvändning av formulär När samma formulär återanvänds under flera aktiviteter, eller när ärenden flödar tillbaka till en tidigare aktivitet, kan det vara bra att återställa värdet i komponenter för att tvinga användaren att göra ett nytt val. Stöd för detta finns för komponenterna Text, Radiogrupp, Avdelning och Rättighetslista Begränsa filstorlek för bifogade filer För att undvika att databasen växer okontrollerat och undvika att onödigt stora filer läggs in i en process av misstag finns möjlighet att begränsa filstorlekar som användare kan tillföra systemet på olika sätt. Ett meddelande till användaren visar när filstorleken överskrids. Sedan tidigare finns det en global inställning för att styra största möjliga storlek på bifogade filer i ett meddelande. Den nya inställningen överlappar denna inställning, där den minsta gränsen utgör begränsningen.

41 Sida 40 av Utökade möjligheter med feedbackkomponenten Det är nu möjligt att använda flera feedbackmottagarkomponenter parallellt i en process, inklusive möjlighet att blanda ansvarsroller och informationsmottagarroller. Istället för att söka fram senaste komponenten och använda dess inställningar för alla roller, så anges nu en specifik komponent per aktivitet och roll. Komponentens uppgift blir att peka ut mottagaren och samma komponent används sedan genom hela processen, även för återkommande ansvar. Hanteringen av HTML mallar för e post, har lyfts bort från feedbackmottagarkomponenten och baseras istället på själva aktiveringen av rollen i en ny samlad vy under roller. Det gör att marknadsavdelningen kan arbeta med mallarna utan att behöva någon processkunskap Egen länkadress för länkar i extern e post Vid användning av feedbackkomponenter, kan e post skickas både till interna och externa mottagare. I vissa fall kan man vilja använda en länk för interna användare och en annan länk för externa användare beroende på om åtkomst ska ges via en intern eller extern server. Nu finns möjlighet att ange en adress för extern åtkomst till systemet med ett makro i HTML mallen för e post. Sedan tidigare finns ett makro för att nå intern server.

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Innehåll Webbläsare... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 7 4.

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1, 2013

Nyhetsbrev nummer 1, 2013 Nyhetsbrev nummer 1, 2013 Innehåll Mindre nyheter... 1 Ny design för vårdnadshavare... 1 Övriga designförändringar... 1 Nyheter i grundskolans ämnesmatris... 2 Kursmatris för gymnasiet... 2 Mina filer...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Manual att registrera i

Manual att registrera i Manual att registrera i 2016-06-22 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Handledning till FC 12.1 på webben

Handledning till FC 12.1 på webben Handledning till FC 12.1 på webben Innehåll Introduktion... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 8

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator Innehållsförteckning Väl organisation att skapa rapport för.... 1 Skapa rapport/mall... 3 Spara mall... 5 Skapa rapport... 7 Institutionens mallar... 8 Standardmallar... 9 Visa genererade rapporter...

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Om dokumentet Versionsdatum 2017-01-25 Avser programversion SAS Visual Analytics 7.3 Ansvarig för dokumentet Kerstin Högberg Målgrupp Läsanvändare SAS Visual

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se EPPSUS versionshistorik 2.2.17 release 2 /Order Man kan nu mata in flera mailadresser i ett orderattribut som är kopplat till mail i ordermallen. Detta gör det möjligt att skicka mail till flera mottagare

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual DynaMaster 3.3 redaktörsmanual 2005 Infogate AB. All rights reserved. Halmstad 2005-09-07 3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verktygslådan... 5 Lista med poster... 6 Träd med poster... 7 Översikt...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide HSB Malmö 2016-05-19 Hitta i Momentum En snabbguide Innehållsförteckning 1.0 Så hittar du Momentum 1.1 Inloggning 2.0 Översikt eller mätaravläsningar 3.0 Översikt 3.1 fastighetslista 3.2 Fliken översikt

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer