SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004

2 NÅGRA VANLIGA FRÅGOR OM SJ SJ Omsättning: MSEK Antal anställda: Antal avgångar: per dag. Antal resenärer per dag: Marknadsandel: 55% av tågresandet i Sverige. Affärsdrivande aktiebolag, ägt av svenska staten. Har det blivit dyrare att åka tåg? Nej, inte om man jämför med prisutvecklingen på varor och tjänster i stort. Då är biljettpriset oförändrat sedan Är ni inte lite mer punktliga nuförtiden? Jo, faktiskt. Under de senaste åren har vi jobbat hårt för att bli punktliga. Punktligheten påverkas alltid av väder, vind och andra yttre faktorer, men vi kan idag med viss stolthet säga att 93% av våra tåg kommer i tid eller högst fem minuter sent. För bara tre år sedan var siffran 88%. Har SJ monopol? Nej, det har vi inte. SJs trafik består av två delar, en konkurrensutsatt och en som inte är det. På de konkurrensutsatta sträckorna köper staten och de regionala trafikhuvudmännen trafik från olika operatörer, bland annat SJ. På ett antal andra sträckor har regeringen gett SJ i uppdrag att ensamt sköta trafiken. På dessa sträckor har dock SJ konkurrens från andra transportslag som flyg, bil och buss. SJs andel av den totala tågtrafikmarknaden i Sverige är 55%. Hur sätts biljettpriset? Flera faktorer styr priset. Till exempel kan du själv påverka priset genom hur du bokar, om du vill åka när många andra vill åka, vilken komfort du vill ha och hur snabbt du vill komma fram. Målet är att motsvara kundernas efterfrågan. Är det svårt att ändra en tidtabell? Ja, tyvärr. Vi försöker alltid förbättra tidtabellerna, men eftersom alla järnvägsspår hänger ihop kan även en liten justering skapa en kedjereaktion och ställa till det för andra. Det gäller också att hela tiden ta hänsyn till anslutande bussar och tåg. Fler spår skulle ge bättre tidtabeller, men det är Banverket och inte SJ som bygger spår. Är Sveriges tågtrafik utsatt för utländsk konkurrens? Ja, Sverige är ett av de länder i Europa som är mest öppet för internationell konkurrens. SJ välkomnar konkurrensen, men då på lika villkor. SJ är väl en förkortning av Statens järnvägar? Nej, SJ är ingen förkortning. Vid årsskiftet 2000/2001 delades affärsverket Statens järnvägar och verksamheten fördes över i sex självständiga aktiebolag. Persontrafiken samlades i det nya företaget SJ AB. Inte bara ombord, utan även i anslutning till tågresan kan Commeo-kunder få en användbar stund. Omslagsbilden föreställer SJs lounge på Centralstationen i Stockholm.

3 Tågvärd Peter Eriksson hälsar välkommen till SJ, och önskar trevlig resa. INNEHÅLL 3 Viktiga händelser Ordförande har ordet 6 VD kommenterar 8 Affärsidé och mål 10 Organisation 11 SJs historia 12 Konkurrens och avreglering 16 Miljö 19 Medarbetare Att resa med SJ 22 Pendla är en del av livet 24 Tågresor och fritid hör ihop 26 En affärsresa ska inte vara jobbig När går tåget? 28 En tidtabell tar form Kvalitet 29 Noggrant arbete för hög kvalitet Avtalstrafik 30 Ett smörgåsbord till avtalskunderna 31 ÖstgötaTrafiken valde SJ 32 Bohuståget pris, kvalitet och synergi 34 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkningar med kommentarer 46 Balansräkningar med kommentarer 48 Förändring i eget kapital med kommentarer 50 Kassaflödesanalyser med kommentarer 52 Redovisningsprinciper 57 Noter 72 Vinstdisposition 73 Revisionsberättelse 74 Ägarstyrning 78 Styrelse 79 Ledningsgrupp 80 Statistik 81 Definitioner Rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars: maj 2005 Delårsrapport januari-juni: augusti 2005 Delårsrapport januari-september: november 2005 Bokslutskommuniké: januari 2006 Årsredovisning 2005: mars 2006 Distributionspolicy Finansiell information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. Vid frågor hänvisas till SJs Presstjänst Samtliga rapporter är tillgängliga via SJs webbplats, 1

4 Peter Eriksson började jobba på tåg för många år sedan, då i restaurangvagnen. Sedan gjorde han ett avbrott för att pröva på livet som stewart på flyget. Nu är han sedan ett år tillbaka på järnvägen som tågvärd. Han trivs bra med jobbet. Det är kul att möta alla människor och det är ett fritt arbete där du själv kan påverka, säger han. 2

5 VIKTIGA HÄNDELSER 2004 SJ redovisade vinst för Vinsten efter skatt blev MSEK 190 ( 101). Genom effektivisering och bättre fördelning av resurserna börjar vi nu få kostnader som går att bära även i en svag resekonjunktur. I januari lanserades SJs restidsgaranti. Den ger kunden rätt till en ny biljett vid större förseningar och visar att vi tar punktligheten på allvar. För att möta konkurrensen från lågprisflyget infördes Just nu-priset i februari. Principen är enkel: ju tidigare du bokar desto billigare blir det. SJ och Tågkompaniet inledde ett samarbete för att möta den ökande konkurrensen på svenska järnvägar. Det första konkreta resultatet är att Tågkompaniet tog över driften av SJs Tåg i Bergslagen-trafik i augusti. Detta sänkte kostnaderna för SJ. SJ och norska NSB beslutade att avveckla det samägda företaget Linx från och med den 1 januari Orsaken var bristande lönsamhet på de dagliga turerna mellan Norge och Sverige. I samband med avvecklingen erbjöds 85 personer anställning i SJ. I juni 2003 beviljade Riksdagen SJ ett kapitaltillskott om MSEK 1 855, varav MSEK erhölls i december Den 30 juni 2004 erhöll SJ den återstående delen om MSEK 300. Kapitaltillskotten har använts till förtida betalning av leasingavgifter. I övrigt kvarstår samtliga leasingavtal i ograverat skick. I augusti premiärvisades SJs nya regionaltåg, dubbeldäckaren, i Eskilstuna. De nya tågen ska till att börja med trafikera Mälardalen. I september tecknade SJ kontrakt med Nordea angående finansiering av investeringen i de nya regionaltågen. Kontraktet avser en finansiell lease med en löptid på drygt åtta år och ger SJ hög finansiell flexibilitet. Leasingkontraktet avser en kredit på MSEK En svår tågolycka inträffade i september utanför Kristianstad. En lastbil med släp hade fastnat mellan bommarna när tåget kom. Två SJ-medarbetare omkom och ett hundratal personer skadades. I oktober vann SJ upphandlingen om ÖstgötaTrafikens tågvärdstjänster. Avtalet löper till 2010, med möjlighet för ÖstgötaTrafiken att förlänga. I december lades SJs callcenter i Falköping ned. Behovet av personlig service vid biljettköp minskar. Alltfler köper sina biljetter via automater eller på Internet. Nyckeltal, belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8 3,0 12,4 4,1 Resultat efter skatt Avkastning på eget kapital, % 12,1 17,2 286,0 3,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,8 27,6 4,8 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 0,8 1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 2,2 42,2 7,6 Soliditet, % 23,7 18,9 1,6 8,7 Investeringar varav moderföretaget Medelantalet anställda varav moderföretaget

6 ORDFÖRANDE HAR ORDET SNART GÅR VI SOM TÅGET Ulf Adelsohn Under de senaste åren har SJ utvecklats starkt. Vi hade aldrig kommit så långt utan konkurrens och utan att förbereda oss för ännu mer konkurrens. Vi är beredda att fortsätta på den inslagna vägen. Men vi har en bestämd uppfattning om järnvägens fortsatta utveckling i Sverige: konkurrensen måste ske på lika villkor. SJ har inga möjligheter att konkurrera med utländska, statsunderstödda företag. Vi anser därför att när marknaden öppnas för fri konkurrens ska det ske samtidigt i hela Europa. Avreglera, men gör det klokt Till skillnad från många andra sektorer är driften av ett nationellt tågnät i samspel med regional tågtrafik en mycket komplicerad fråga. Ju mer man sätter sig in i ärendet desto svårare blir det att hitta en enkel lösning. Det finns all anledning att noga studera hur England gjorde när de, först i Europa, avreglerade sin tågmarknad. England har idag, efter sju sorger och åtta bedrövelser, inte mindre än 27 operatörer och tre vagnbolag med ett oligopolartat samarbete. England privatiserade till och med spåren, vilket ledde till sådan oreda att dessa nu igen är förstatligade. Den röran måste vi undvika i Sverige. Det finns inget att tjäna på snabba och förhastade beslut. Ta tåget! Den som väljer att åka tåg märker hur bekvämt och behagligt det är. Men tåget står bara för cirka 15% av resorna över 10 mil. Jag vill uppmana alla att pröva tåget. Det kommer att bli en ny upplevelse, för många kanske en erinran om barndomens resor. Särskilt en sak ska framhållas: alla SJs medarbetare. Många av dem har, enligt min erfarenhet, en ytterst ovanlig inställning till arbets- givaren. De håller verkligen av SJ och har en genuin förhoppning om att det ska gå bra för företaget. Vårt uppdrag är att vara lönsamma SJ har ett kommersiellt uppdrag. Vi ska vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Lönsamhet är förutsättningen för att SJ ska kunna möta framtidens utmaningar, exempelvis utländsk konkurrens och konjunkturförändringar. Lönsamhet ger också möjlighet till att investera i trafiksäkerhet, punktlighet och komfort. Sverige har idag för få järnvägsspår till och från Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna brist kostar SJ mycket pengar och goodwill. För att i någon mån råda bot på detta har SJ investerat i nya regionaltåg, som tar många passagerare och kan kopplas loss till mindre tåg på ett smidigt sätt. Ett tåg med dubbeldäckade fordon kan exempelvis i Södertälje enkelt delas upp i flera tågsätt och ett tågsätt kan gå till Eskilstuna, ett till Nyköping och ett till Katrineholm. Riksdagen har beviljat SJ ett kapitaltillskott, som gjort det möjligt för SJ att betala vissa leasingavgifter i förtid. Detta har självklart stärkt vår ekonomiska ställning och lönsamhet. SJ på rätt spår SJ fungerar idag bättre än på många år och vi hoppas bli ännu bättre. Alla svenskar har en relation till SJ. De som reser med oss är i allmänhet mer positivt inställda än de som aldrig åker tåg. Det känns hoppfullt eftersom de som reser med oss ser den riktiga bilden av SJ. Låt oss nu sprida den till ännu fler. Ulf Adelsohn Ordförande i SJ AB 4

7 Bara för Joakim, svarar Mikael Nylander på frågan om de har mycket att göra innan de kommer fram. Det är han som ska inleda presentationen. Mikael och Joakim Rosenqvist arbetar på Assa och är på väg till en konferens om problem och möjligheter mellan glas- och låsentreprenad. Båda reser mycket i arbetet, framförallt Joakim som är exportansvarig. Tågresan till Göteborg tycker de är behaglig, lagom lång och så är det ett vackert landskap utanför. 5

8 VD KOMMENTERAR SJ VISAR VINST Vårt arbete de senaste åren har gett resultat. En bit in på hösten 2004 kom beskedet att SJ går med vinst, vilket är i överensstämmelse med SJs uppdrag att vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi har nått detta resultat trots hård konkurrens från lågprisflyget och en trög resekonjunktur. Tåget är miljövänligt, snabbt, trafiksäkert och bekvämt. Det ligger rätt i tiden. Nu ska vi göra SJ till det bästa sättet att resa på, oavsett om du pendlar, är fritidsresenär eller reser i jobbet. Vi ska minska avstånden i Sverige och förbättra miljön. Vi ska ge människor tid och råd att resa med oss. När vi lyckats kommer SJ att vara ett mycket framgångsrikt företag med ett starkt och positivt varumärke inom resebranschen. Vår vision är att alla vill ta tåget. Vi tar oss dit, steg för steg. Omstrukturering Under 2004 genomfördes andra steget i vårt program för bättre resultat genom att sänka administrationskostnaderna. I första steget sänktes produktionskostnaderna. I andra steget samlades tågtrafiken i en division och de administrativa resurserna centraliserades. Omorganisationen genomfördes utan sänkt servicenivå. Programmet genomförs planenligt. År 2004 uppnåddes en punktlighet på 93%. Vi har sett över våra avtal avseende såväl underhåll som städning för att få hela och rena tåg. Även trafikinformationen har fått ändrade rutiner för att den ska uppfattas som tydlig och bra. Parallellt har vi arbetat med att få rätsida på ekonomin. Vi har sänkt kostnaderna och fått en effektivare produktion och administration. Resultatet blev färre anställda, men med tydligare roller och effektivare arbetsformer. På kundsidan har vi infört en restidsgaranti som ger en ny resa vid större förseningar. Vi har också lanserat Just nu-biljetterna där efterfrågan möter utbudet. Just nu-principen är enkel: ju tidigare du bokar desto billigare blir det. Viktiga satsningar 2005 Vi har kommit en bra bit på väg med de två första områdena i affärsplanen. Därför satsar vi under 2005 på affärsmässighet och marknadsorientering. Det gör vi genom att kraftsamla kring följande sex områden: Ledarskap Kunderbjudande Kundbemötande Marknadsföring och försäljning Effektivitet och kvalitet Avtalstrafik Fyra områden för framgång Vi har gått igenom hela SJ för att se hur vi ska kunna bli konkurrenskraftiga och prisvärda enligt vårt uppdrag och vår affärsplan. Affärsplanen, som vi arbetat efter sedan 2003, omfattar fyra områden som vi bedömer som kritiska för att lyckas. Dessa är: baskvalitet, resultatförbättringar och finansiering, affärsmässighet och marknadsorientering samt tillväxt. Arbetet är redan på god väg Vi började med att säkra baskvaliteten för att få trafiksäkra, punktliga, hela och rena tåg och en god trafikinformation till resenärerna. Det moderna SJ växer fram Det händer mycket på SJ. Här är några aktuella investeringar och satsningar för tillväxt: Under 2005 och 2006 moderniserar vi våra tåg. Vi rustar upp våra X 2000-tåg och introducerar dubbeldäckarna, de nya regionaltågen. Servicen och komforten är anpassade till moderna krav med mobiltäckning och tillgång till Internet på alla SJs snabbtåg. Det gör SJ till världens mest uppkopplade järnvägsföretag. Med en ny cateringleverantör och ett samarbete med föreningen Årets kock kan vi erbjuda måltider som är goda, hälsoriktiga och prisvärda. 6

9 Under hösten 2004 reste vi runt till 19 orter med vårt turnétåg för att lyssna på resenärer, samarbetspartners och medarbetare. Under 2005 kommer vi tillbaka till de största turnéorterna. Vi tar fram en ny webbplats som snart gör det enklare att hitta och boka sin resa. Under 2005 lanseras ytterligare spännande nyheter, bland annat möjlighet till biljettlöst resande för samtliga resenärer. Vårt ansvar är lönsamhet SJs roll har förändrats. Vi har ett kommersiellt uppdrag. Vi måste koncentrera oss på sträckor där vi kan vara lönsamma och locka fler resenärer. Därför anpassas utbudet till efterfrågan. Vi har börjat samarbeta med Tågkompaniet som tagit över driften av Tåg i Bergslagentrafiken för SJs räkning. I och med årsskiftet 2004/2005 upphörde den olönsamma, dagliga norgetrafiken. Vi utmanar bilen Den tuffaste konkurrenten är bilen. Sju av tio resor över tio mil sker med bil. Nu tar vi upp kampen med bilen på allvar, inte minst med hjälp av de nya regionaltågen. Att ta tåget är inte bara miljövänligt, snabbt, trafiksäkert och bekvämt. Tiden ombord går att använda på ett vettigt sätt. Den som vill kan jobba, läsa i lugn och ro, prata i telefon eller kanske svara på mail. Vi vill att tågresan ska bli en del av den ordinarie arbetstiden. Det blir lättare att komma från dörr till dörr. Det handlar om att erbjuda parkering vid tåget alternativt en prisvärd Tågtaxi eller hyrbil som väntar på stationen vid ankomst. Tåget kommer att spela en viktig roll i den regionala utvecklingen framöver. Vi kommer att göra allt vi kan för att motsvara de krav som omvärlden ställer på SJ. Tillsammans bygger vi ett framtidsföretag De senaste åren har varit tuffa för alla som jobbar i SJ. Vi har haft djupa ekonomiska problem och tvingats ompröva gamla värderingar och arbetsmetoder. Men nu är våra mål och roller tydligare. Vi har de svåraste prövningarna bakom oss. Jag vill tacka alla medarbetare för ett gott arbete nu börjar det roliga! Tillsammans ska vi bygga ett modernt och lönsamt framtidsföretag. Avslutningsvis vill jag även tacka våra kunder. Jag hoppas att ni också har känt av förändringens vindar med ökad punktlighet, bättre trafikinformation och service. Utvecklingen av SJ har nu fått upp farten och jag ser fram emot ett år med många förbättringar för er. Jag är övertygad om att allt flera snart kommer vilja ta tåget. Jan Forsberg Jan Forsberg Verkställande direktör 7

10 AFFÄRSIDÉ OCH MÅL EN RESA PÅ DINA VILLKOR Vision Alla vill ta tåget! Mission SJ ska erbjuda prisvärda resor med tåget som bas för resenärer i och utanför Sverige, så att de kan genomföra sina planerade aktiviteter under resan och vid framkomsten på bästa sätt. Affärsidé En resa på dina villkor. Det innebär att: SJ ska med tåget som bas erbjuda affärs-, fritids- och pendelresenärer ett attraktivt resande utifrån Hela resan och En användbar stund. SJ ska erbjuda trafikhuvudmän och Rikstrafiken attraktiva erbjudanden utifrån ett modulärt resekoncept med tåget som bas. SJ ska, när så är lönsamt, erbjuda närliggande tjänster som ökar tågets konkurrenskraft. SJ ska skapa ett affärsdrivet, starkt och flexibelt leveranssystem som på ett kostnadseffektivt sätt kan leverera dessa tjänster i egen regi och i samarbete med andra. Finansiella mål Ägarens långsiktiga finansiella målsättning för SJ är en soliditet på 30%, en avkastning på eget kapital efter skatt uppgående till 13% över en konjunkturcykel samt en skuldsättningsgrad på 1 och en räntetäckningsgrad på 2. Strategi Vi ska drivas av marknadens behov och förutsättningar. SJ vill bli ett affärsmässigt, starkt och flexibelt företag som på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt kan leverera tjänster i egen regi och i samarbete med andra. Det ska också vara spännande och utvecklande att arbeta i SJ. SJs strategi är att skapa värdetillväxt för ägaren genom att generera en affärsmässig avkastning på eget kapital. Vi ska vara starka nog att skapa en finansiell frihet för att kunna styra vår egen utveckling och våra framtidssatsningar. Antalet resor var 2004 ungefär lika många som 2003, men vi kan se en tydlig trend: resenärerna väljer billigare biljetter. Konkurrerande resesätt På de längre sträckorna syns effekterna av konkurrensen med lågprisflyget tydligt, i synnerhet på sträckan Stockholm Göteborg där fyra operatörer erbjuder 50 avgångar per dag. Det är betydligt mer än vad som efterfrågas och flera operatörer har sänkt priserna långt under nivån för lönsam drift. Vi förväntar oss därför att konkurrensen kommer att avta. På de kortare sträckorna är bilen vår främsta konkurrent. Under året har vi därför arbetat med att slutföra satsningen på de nya regionaltågen, en investering på 3 miljarder kronor. Bekvämare, snabbare och med både full täckning för mobiltelefon och med Internet ombord kommer dessa tåg på allvar att ta upp kampen med bilen. Tågen trafiksätts under Rustar för tillväxt Trots låga priser på flyg och tåg har resandet inte ökat som väntat. Den svaga konjunkturen har hållit tillbaka resandet. Nyckeln till en kommande uppgång i resandet är ekonomin i Mälardalsregionen, eftersom vi av erfarenhet vet att ökad sysselsättning leder till en ökning av tågresandet. Kontroll på kostnaderna En hårdnande konkurrens och en svag konjunktur ställer krav på låga kostnader. Vi fortsätter effektivisera verksamheten och räknar med att våra kostnader i slutet av 2005 är på 8

11 en sådan nivå att vi har en sund ekonomi även i en lågprismarknad. Med full effekt 2006 kommer resultatet att ha förbättrats med 700 miljoner kronor jämfört med Vi har även tillsammans med norska NSB beslutat avveckla det gemensamägda företaget Linx, som bedrivit trafik mellan de skandinaviska huvudstäderna. För att ytterligare sänka kostnaderna och successivt förbättra kvaliteten har vi bytt cateringleverantör. Satsningar 2005 För att fortsätta på den inslagna vägen mot bättre lönsamhet och högre kvalitet kommer SJ under 2005 att inrikta sin verksamhet på följande sex områden: Ledarskap För att lägga grunden till ett framgångsrikt ledarskap ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats: målkontrakt, rätt kompetens, relevanta utbildningsprogram, god kunskap och information om SJs verksamhet och utveckling. Marknadsföring och försäljning Under året kommer flera marknadsaktiviteter att genomföras för att locka fler till tåget. Bland annat ska företagskunder och marknader i anslutning till utvalda regionala flygplatser bearbetas. SJ lanserar även en ny webbplats. Effektivitet och kvalitet Baskvalitet fortsätter att vara i fokus. Det vill säga det arbete som redan pågår inom områdena trafiksäkerhet, punktlighet, trafikinformation och hela och rena tåg ska utvecklas för bättre service och ökad lönsamhet. En satsning på inköp och IT ska också bidra till låga kostnader och en jämn och bra kvalitet. Avtalstrafik Kommande upphandlingar, som till exempel i Sydsverige, pendeltågstrafiken i Stor-Stockholm och optionsförhandlingarna för Tåg i väst är av hög prioritet för SJ. Kunderbjudande Nya och upprustade tåg är basen för vårt erbjudande till kunderna. Internet och mobila lösningar ombord ska också lanseras liksom ett genomarbetat koncept för ombordservice och komfort. Viktiga förbättringar är bland annat: lättare att köpa biljetter genom nya distributionskanaler och möjlighet till biljettlöst resande för alla resenärer. Kundbemötande Vi tar fram nya riktlinjer för att bättre motsvara kundernas krav och förväntningar. Efter en kartläggning av vad som behöver göras kommer ett stort utbildningsprogram att genomföras. 9

12 ORGANISATION NÄRMARE KUNDERNA Under året har en omfattande organisationsförändring genomförts. Det har givit en effektivare organisation med kortare vägar mellan kund och företagsledning. Bland annat har all verksamhet som rör vår tågtrafik samlats i en enda division. Det underlättar såväl planering som enhetlig hantering. Vi har också centraliserat de administrativa resurserna och samtidigt behållit servicenivån. Därmed har de centrala kostnaderna sänkts. Förändringarna har gett en enklare organisation och skapat bättre förutsättningar för att tillvarata och utveckla personalens kompetens. SJ är nu uppdelat i tre divisioner och fyra staber. De tre divisionerna Tågtrafik, Fordon och Försäljning arbetar främst med produktion och bär det operativa ansvaret. Division Tågtrafik omfattar flest anställda, uppemot 2 000, bland andra ombordmedarbetare och lokförare. Fordon omfattar allt från anskaffning och underhåll av fordon till växling. I division Försäljning ingår såväl resebutiker som kundtjänst och telefonförsäljning. Divisionen har också hand om externa säljkontakter som exempelvis resebyråer. Det är i staberna Affärsutveckling, Ekonomi, Trafiksäkerhet och Verksamhetsutveckling, som bland annat strategisk styrning och samordning sker. SJs organisation VD Staber Affärsutveckling Ekonomi Trafiksäkerhet Divisioner Division Tågtrafik Division Försäljning Division Fordon Verksamhetsutveckling 10

13 SJS HISTORIA NYA TIDER PÅ GAMMAL GRUND Det är snart 150 år sedan SJs första tåg avgick från Göteborgs central. Under pompa och ståt började resan mot Jonsered. Det var en dynamisk period i Sveriges historia som tog sin början. Byar växte till städer, verkstäder till industrier och människor fick en ny känsla av samhörighet. Järnvägen hade en nyckelroll i den här utvecklingen. När små orter som Nässjö och Hässleholm blev järnvägsknutpunkter växte de snabbt till städer med nöjesliv och industrier. Järnvägen var nödvändig för Sveriges tillväxt. Den försåg de växande industrierna med råvaror och fraktade de färdiga produkterna ut i världen. Men den hjälpte också människorna att kunna resa. Och för att kunna passa tåget fick hela landet en gemensam tid. Sedan dess har mycket hänt. I början av ännu ett nytt sekel kan vi konstatera att tåget fortfarande är ett modernt sätt att resa. Trots uppfinningar som bil, flyg och buss är tåget den bekvämaste och mest miljövänliga transporten. Och tåget bidrar fortfarande till samhällsutvecklingen. SJ och järnvägen har spelat en stor roll i historien. Det är vi stolta över. Det har gett oss kunskap och erfarenhet. Nu vill vi använda den för att skapa framtiden Riksdagen beslutade att staten skulle bygga och förvalta vissa huvudjärnvägslinjer, så kallade stambanor. I första hand handlade det om att förbinda Göteborg och Malmö med Stockholm Statens järnvägar bildades. Inom en tioårsperiod öppnades Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm och Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm Stockholms central invigdes. I och med detta bands det södra, västra och norra järnvägsnätet samman Riksdagen fattade beslut om att alla enskilda järnvägar skulle övertas av staten. Frivilliga överenskommelser gjordes med de olika bolagen och SJ fick ta över många lok och vagnar av skiftande slag Ur affärsverket Statens järnvägar avknoppades det som därmed blev Banverket Premiär för snabbtåget X SJ tilldelades Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen, världens mest krävande miljömärkning Det blev möjligt att boka SJ-biljetter via Internet. 2000/2001 Affärsverket SJ delades upp i sex olika bolag. Det nya SJ AB fick ansvar för persontrafiken. De andra bolagen är godstransportören Green Cargo AB, fastighetsförvaltaren Jernhusen AB, serviceoperatören TraffiCare AB, system- och underhållsföretaget EuroMaint AB och IT-företaget Unigrid AB Akut ekonomisk kris för SJ Det tuffa omställningsarbetet började bära frukt. SJ visade vinst. 11

14 KONKURRENS OCH AVREGLERING KONKURRENS OCH AVREGLERING GYNNAR KUNDERNA Järnvägsmarknaden i Sverige har förändrats kraftigt de senaste åren. Konkurrensen ökar. Nya tågföretag har gjort entré på marknaden och internationella tågoperatörer har börjat köra i Sverige. SJ har genomfört omfattande förändringar för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Både i den europeiska och den svenska politiken finns mycket som talar för att framtiden kommer att innebära fler avregleringar och skarpare konkurrens. Det finns bara ett sätt att försvara vår plats i frontlinjen. Det är genom att vara ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. SJ och svensk järnvägsmarknad SJs egentrafik bedrivs på kommersiell grund och knyter samman Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Falun/Borlänge, Sundsvall och Östersund. Dessutom kör SJ entreprenadtrafik på uppdrag av statliga myndigheten Rikstrafiken och trafikhuvudmän. Rikstrafiken handlar upp viss interregional persontrafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam. Trafikhuvudmännen ansvarar för den lokala och regionala persontrafiken inom ett län. De får också, efter regeringsbeslut, utföra och organisera persontrafik i angränsande län. Våra konkurrenter De svenska järnvägsföretag som SJ konkurrerar med är BK Tåg och Tågkompaniet. Den internationella konkurrensen kommer för närvarande från Connex, DSB och Keolis. Vi räknar med kraftigt ökad konkurrens från utländska aktörer framöver. Vår linje är dock klar: konkurrens måste alltid ske på lika villkor. Med andra ord, utländska järnvägsföretag med statsstöd, oavsett form, skall rimligen inte få konkurrera på det svenska järnvägsnätet och Sverige måste agera inom EU så att medlemsländerna liberaliserar sina järnvägsmarknader på ett likformigt och rättvist sätt. Trender i omvärlden EU-kommissionen signalerar för en viss öppning för ökad konkurrens om persontrafiken i Europa. Resenären står i fokus och de järnvägsföretag som ska få trafikera banorna måste ha särskild licens och säkerhetscertifikat. Tågen blir allt snabbare runt om i världen. I Spanien sätts höghastighetståg i trafik inom de närmaste tio åren med en topphastighet på 350 kilometer per timme. Utvecklingen gör att många länder står inför svåra systemval. De nya snabbtågen kräver nästan uteslutande stora investeringar i form av nya banor. Efterfrågan på nattåg minskar, både i Sverige och internationellt. Orsaken är främst att människor utnyttjar snabbare tåg på dagen och lågprisflyg. Framtidens järnväg Det pågår en diskussion om hur framtidens järnväg i Sverige ska se ut. Regeringen förbereder en transportpolitisk proposition som ska läggas fram under Till grund för arbetet med propositionen finns en utredning som presenterades i slutet av 2003 och har remissbehandlats under Utredningen hade till uppgift att hitta lösningar som ökade konkurrensen och stärkte fördelarna för kunderna. Och i EU-kommissionens tredje järnvägspaket ingår ett förslag om att öppna marknaden för internationell persontrafik på järnväg senast den 1 januari Det finns med andra ord anledning att vänta sig flera förändringar på marknaden de närmaste åren. Vår hållning tål att upprepas. Det ska vara kundernas behov som styr inriktningen på nästa steg i avregleringen. Vi vill konkurrera om resenärerna och inte om rätten att få tra- 12

15 Till vardags läser Jesper Lindquist ekonomi vid Uppsala universitet men någon gång per termin reser han till Malmö för att hälsa på släkt och vänner. Inför varje resa brukar han förbereda sig genom att ladda ner filmer från nätet. Jesper är stor filmentusiast och ser åtminstone tre till fyra filmer i veckan. Han ser gärna lite djupare filmer, "inte så mycket Hollywood". fikera en viss sträcka. Dessutom tycker vi att det är viktigt att konkurrensen blir lika i alla EU-länder samtidigt. Om ett utländskt järnvägsföretag får komma till den svenska marknaden måste ett svenskt företag få tillstånd att etablera sig på dess hemmamarknad. Prispress och avvaktande konjunktur Våra främsta konkurrenter om det långväga resandet är varken svenska eller internationella tågoperatörer. Det är andra transportmedel som står för den största utmaningen. Konkurrensen från bilen dominerar, även om den har dämpats något det senaste året. Däremot har lågprisflyget satsat stort inrikes. På vissa sträckor har det till och med blivit överetablering. Konjunkturen har visserligen börjat ta fart, men än så länge har den inte lett till ökat resande totalt sett. Storstäderna växer Förorten har blivit innerstad. Småstäderna runt storstäderna växer. Biltrafiken i rusningstrafiken har blivit ett samhällsproblem. Den här utvecklingen gynnar tåget, som är det mest miljöanpassade alternativet. Vi tror att järnvägens betydelse för resor upp till tio mil kommer att öka väsentligt de närmaste åren. Tågresandet i Europa har utvecklats ojämnt de senaste tio åren. Personkilometer, % Sverige + 37 Storbritannien + 36 Frankrike + 26 Irland + 26 Spanien + 27 Belgien + 23 Ungern + 17 Tyskland + 15 Norge 7 Tjeckien 12 Polen 13 Nederländerna 14 Portugal 30 Källor: ATOC och SIKA. 13

16 KONKURRENS OCH AVREGLERING Allt fler söker lågpris Vi ser ett förändrat beteende hos dem som reser på längre sträckor. Fler och fler söker aktivt efter låga priser, även bland affärsresenärerna. Vi anpassar oss till det nya beteendet. Vår filosofi är att våra kunders behov ska tillgodoses oavsett om det handlar om biljettpriser eller service. Många människor har en föreställning om att tåget är dyrt. Vi vill ändra på den uppfattningen. Våra resor ska uppfattas som prisvärda utifrån det behov de möter. Därför kommer vi i allt större omfattning att låta behoven styra prissättningen. Våra nya Just nu-biljetter passar bra in i den bilden. Biljetterna släpps beroende på platstillgång på tåget. Den som bokar långt i förväg får ett lägre pris än den som bokar sent. Och ungdomar, pensionärer och studenter som väntar till sista minuten kan hitta riktigt billiga biljetter. En användbar stund Tåget erbjuder något som bilen, flyget och bussen har svårt att matcha. De som reser med oss kan använda sin restid utifrån eget behov. Man kan både jobba och koppla av ombord. Det finns tillgång till mat och dryck ifrån automater på korta resor och i bistrovagnen på de längre. Vi vill att SJs resenärer ska känna sig välkomna. Att de tycker att det är enkelt och smidigt. Och inte minst viktigt att hela resan upplevs som prisvärd. Att locka fler till tågen ger lönsamhet Vår satsning är tydlig. Vi ska bli ett lönsamt och kundnära reseföretag med erbjudanden som lockar fler till tåget. Fler resenärer kommer att ge ökade marknadsandelar och högre intäkter. Låt oss ta ett räkneexempel som beskriver att den goda cirkeln är inom räckhåll. Med de tåg vi har i trafik idag skulle vi behöva fem procentenheter högre beläggning för att nå en tillfredställande lönsamhet. Men vad betyder fem procentenheter i praktiken, räknat på våra drygt 60 dagliga avgångar med X tågen? Jo, om vi kan locka 20 nya resenärer till varje avgång når vi de fem extra procentenheterna i beläggning. Ett helt rimligt mål som vi kan nå med rätt service och prissättning. Aktuella projekt för kundens bästa Att resa med SJ ska vara bekvämt och pålitligt. Vi ska se till att våra tåg är hela och rena, att de är punktliga och att vi kan erbjuda en användbar stund ombord. Här är några aktuella projekt som vi driver just nu: Satsning på nya fordon Under året har vi prövat våra nya regionaltåg som till att börja med kommer att trafikera Mälardalen. Komforten och tekniken är anpassad till moderna pendlarbehov, med bra service, mobiltäckning och tillgång till Internet. Alla våra X 2000-tåg håller på att rustas upp och moderniseras. De får mobiltäckning, Internetuppkoppling och nya bistroserveringar. Vagnarna får både ny interiör och exteriör. Om två år har vi 79 tåg som är nya eller helt nyrenoverade. Den ekonomiska insatsen är omfattande. Sammanlagt handlar det om investeringar på över tre miljarder kronor. Ökad tillgänglighet Under 2005 blir vår nya webbplats klar. Den gör det enklare att hitta information och att söka och boka biljetter. SJ arbetar aktivt med att komplettera de befintliga distributionskanalerna. Under 2005 kommer ytterligare sätt att köpa tågresor att lanseras tillsammans med partners. 14

17 Punktlighet Vi driver en rad projekt och samarbeten för att förbättra punktligheten. Och det går bra. Idag är vår punktlighet 93% i genomsnitt för alla våra tåg. Förra året var den 92% och för tre år sedan 88%. Utvecklade servicekoncept Vi förnyar våra serveringskoncept. Genom ett samarbete med föreningen Årets kock kommer attraktiva och hälsoriktiga rätter att tas fram. Nu kan vi erbjuda spännande och aktuella trender ombord på SJs tåg. Restidsgaranti På alla resor som tar minst en timme har vi infört en restidsgaranti. Om resan blir mer än tjugo minuter försenad får kunden ett värdebevis som motsvarar en ny resa. Bättre trafikinformation Under 2004 testades ett nytt sätt att informera. Via SMS fick pendlare mellan Uppsala och Stockholm reda på om deras tåg skulle bli försenat. På så sätt fick de en chans att anpassa sig till den nya tiden och använda minuterna på ett bättre sätt än att vänta på perrongen. Försöket var mycket lyckat och tekniken kommer att användas på fler sträckor. Under 2005 prövar vi att ta över trafikinformationen på stationerna från Banverket. Det ger oss en direkt kontakt med resenärerna. Hela och rena tåg Satsningen på hela och rena tåg fortsätter. Under 2004 bjöd vi in närmare tvåhundra städbolag till en stor anbudsrunda för att vara säkra på att få den bästa tänkbara städningen till rätt pris. Lätt att resa vidare Det ska vara lätt att ta sig från dörr till dörr. Vi ordnar fler parkeringsmöjligheter vid stationerna. Vi erbjuder kombinationsbiljetter som ger resenärerna tillgång till hyrbil eller taxi vid stationen, så kallad Tågtaxi. Kundbemötande Vi satsar stort på att möta våra kunder bättre. All personal som har kundkontakt utbildas så att de kan möta eller till och med överträffa kundens förväntningar. Vårt varumärke SJ är ett av Sveriges mest kända varumärken. Det ska vara enkelt och bekvämt att resa med oss och tiden ska kunna användas på ett vettigt sätt. Vår service och vårt bemötande ska vara bra. Och inte minst viktigt det ska upplevas som prisvärt att ta tåget. För att stötta de här upplevelserna bygger vi vidare på den rena design som vi tagit fram. Vårt grafiska kännetecken kommer att prägla all vår kommunikation från den minsta tidtabell till de nya regionaltågen. Resandet i Sverige över tio mil 68% bil 14% tåg 12% flyg 6% buss SJs marknadsandel av tågresor över tio mil är 90%. SJs andel av den totala tågtrafikmarknaden i Sverige är 55%. Kundombudsman Vi vill lyssna på våra kunder. Därför kommer en kundombudsman att utses. Kundombudsmannens uppgift blir att bevaka resenärernas intressen i alla frågor som berör våra resor. Kundombudsmannens ord kommer att väga tungt i SJ. 15

18 MILJÖ DEN BÄSTA RESAN, ÄVEN FÖR MILJÖN Reser du miljöanpassat? Prova SJs miljökalkyl och jämför tågresor med flyg, buss och bil. Du hittar den på Alla resor med SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval och uppfyller världens tuffaste miljökrav firade vi tioårsjubileum med Bra Miljöval. SJ var det första företaget inom persontransporter som lyckades få miljömärkningen. Miljöpolicy Här är några av de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy: Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål, med fokus på bland annat eltågens energiförbrukning, inköp av varor och tjänster, pappersförbrukning och avfallshantering på tågen. Vi ska hushålla med material och energi och minska användningen av fossila bränslen och andra icke förnyelsebara material. Chefer och arbetsledare har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs och att medarbetarnas idéer och förslag tas tillvara. Miljöarbetet ska präglas av öppenhet och trovärdighet mot medarbetare, kunder, samhälle och media. Du hittar hela miljöpolicyn på Tåget är det mest miljöanpassade resealternativet. Medvetenheten om hur vi påverkar miljön genomsyrar allt vi gör. Det vinner både SJs ekonomi och miljön på. Vår miljövision När vi blickar framåt ser vi snabbare, energisnålare och ännu bekvämare tåg än dagens. De följer på ett smidigt sätt den moderna människans vardag. Tåget gör resan till ett sätt att leva medan man färdas; umgås, läsa, tänka, arbeta och sova. Hinna ikapp medan man hinner fram. Resan sker utan stress och den sker med gott samvete, eftersom den sker på det sätt naturen vill att vi ska resa. Vi tror såklart på att miljöanpassade transportsystem främjar en god levnadsstandard. SJ vill ha en aktiv roll i den förändringen, och vi är övertygade om att de transportföretag som antar utmaningen kommer att bli de mest lönsamma i branschen. Affärsresor för en bättre miljö Miljön gillar tåget bättre än alla andra kollektiva färdmedel. För många företag är det resorna som påverkar miljön mest i deras verksamhet. Därför samarbetar vi med våra affärskunder för att hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt är att förbättra möjligheten att välja tåg framför andra resesätt. I kundprogrammet Commeo får varje affärsresenär en sammanställning över vilka utsläpp deras tågresor leder till, jämfört med andra färdmedel. Företagskunder får även siffrorna för hela företaget; ett stöd i deras miljörapportering. Miljöarbetet genomsyrar hela SJ Nyckelpersoner på olika enheter i SJ har utbildats och ansvarar för att leva upp till miljöpolicyn. För att kunskapen om miljön ska hållas aktuell finns ett miljönätverk som sprider information och utbyter erfarenheter och idéer. Vår miljöpolicy har gjort miljöfrågan till en självklar aspekt av alla beslut som tas. En miljörevisor granskar regelbundet vårt arbete och kontrollerar bland annat att våra leverantörer lever upp till SJs miljökrav. Varje år görs också en miljöutredning för att ta reda på vilka områden som kan förbättras ytterligare. Det hjälper oss att hålla vårt miljöledningssystem aktuellt. Prioriterade miljöfrågor Här är några av SJs miljöfrågor: Vi fortsätter att effektivisera användningen av energi. Vi använder bara förnybara energikällor till eltågen och vår ambition är att välja den mest miljöanpassade produkten, förutsatt att den motsvarar kraven på ekonomi, kvalitet och säkerhet. Vi ställer hårda miljökrav på leverantörerna, nu och i framtiden. För att ställa krav på deras framtida miljöarbete har kraven delats upp i ska och bör. Ett ska-krav är det som en leverantör ska klara redan idag. Bör-krav är de krav som en leverantör bör anpassa sig till för att leva upp till morgondagens ska-krav. Bussbolagen i storstäderna kan redan idag erbjuda ersättningsbussar som körs på förnybar energi. Ett bussbolag på en mindre ort har kanske inte hunnit göra de investeringarna. Men de bör göra det i framtiden. 16

19 Allt miljöarbete är ett arbete för en bättre framtid. I sin årliga bedömning av hur företagens utsläpp påverkar miljön gav Folksam fem stjärnor till SJ. Det är det högsta betyg ett företag kan få. Maximilliam Mossfeldt, 15 månader, tittar på tågen utanför fönstret. Han är på väg från Uppsala till Stockholm för att äta lunch med några vänner till hans föräldralediga pappa. 17

20 MILJÖ Några miljöjämförelser på sträckan Stockholm Göteborg Ett SJ-tåg släpper ut fyra hekto koldioxid. En bil släpper ut 44,5 kilo koldioxid. Ett flygplan släpper ut 6 ton koldioxid. Med 30 dagliga avgångar: SJ släpper ut 12 kilo koldioxid per dag. Flygplanen släpper ut 180 ton koldioxid per dag. En flygresa motsvarar drygt tågresor, om man ser till utsläppen av koldioxid. Ett X 2000-tåg med trehundra passagerare belastar miljön med samma utsläpp som från en enda liter bensin. Vi på FöreningsSparbanken uppmanar våra medarbetare att i första hand välja tåget. Vi har en bred geografisk spridning i Sverige och ser SJ som en naturlig lösning på bankens behov av resor inte minst eftersom banken är miljöcertifierad och miljöarbetet därigenom är en naturlig del av vår affärsverksamhet. Relationen mellan miljöpåverkan, pris och kvalitet är god och våra medarbetare kan utnyttja restiden effektivt. Därför samarbetar vi också med SJ kring bland annat IT-lösningar som gör det möjligt att arbeta ombord. Jan Lidén VD och Koncernchef, FöreningsSparbanken AB Källsortering och avfallshantering är ett annat prioriterat område, från hur kaffemuggen hanteras till hur gamla vagnar kan återvinnas på bästa sätt. Avfallshanteringen ombord är en fråga med stort symbolvärde. Där har vi ett ansvar för att samarbeta med de kommuner tågen passerar så att avfallet hanteras rätt hela vägen till slutstationen. Aktuella miljöprojekt De nya regionaltågen är miljövarudeklarerade Inför trafiksättningen av de nya tågen i Mälardalen har vi satt upp tydliga miljökrav. Vi ser till att hela kedjan är miljösäkrad, från upphandling och produktion till uppföljning och skrotning. Bort med dieseltåg Efter juni 2005 finns inte några dieseltåg kvar i SJs trafik. I samband med att tankanläggningarna för diesel avvecklas kommer det att utföras markundersökningar för att se till att marken är i gott skick när vi lämnar den. Resa Stockholm Göteborg, 1 person. Utsläpp, CO 2, växthuseffekt kg Tåg Buss Flyg Bil Utsläpp NO X, försurande kg Tåg Buss Flyg Bil 1) Kostnad för utsläppens regionala effekt. Källa: SIKA Rapport 2002:4. Nya bromsmetoder ger stora energivinster Vi förändrar vårt sätt att bromsa tågen. Genom att elbromsa kan vi återmata el till nätet så att denna energi kan användas av andra tåg på sträckan. Att elbromsa istället för att använda mekanisk broms minskar också emissionerna från bromsbeläggen. Elmätare spar energi Vi ska installera elmätare på våra tåg. På det sättet kan schablonkostnader ersättas med faktiska kostnader. När vi får reda på hur mycket el varje tåg drar kan förbrukningen minskas med en anpassad körstil. Det minskar kostnaderna för SJ och miljön. Skrotning av vagnar Under 2004 och början av 2005 skrotades 158 vagnar från 60-talet. Hela 99% av vagnarnas vikt kunde källsorteras. Det betyder 40 ton material per vagn och sammanlagt över ton. Det är ett revolutionerande resultat när det gäller återvinning av vagnar. Ekonomiskt blev resultatet plus minus noll för SJ. Men för miljön blev vinsten stor. Det krävs 3,5 gånger så mycket energi att framställa järn ur malm jämfört med att återanvända skrot. Miljökostnad 1) kr TågBuss Flyg Bil 18

21 MEDARBETARE LEDARSKAP OCH HÄLSA ÄR VIKTIGT Det har skett stora förändringar inom SJ, vilka också har påverkat var och en som arbetar här. Vi har fått nya arbetsroller, nya sätt att samarbeta och en ny organisation. Vi har gjort kraftiga besparingar, samtidigt som vi har förstärkt vissa funktioner. Vårt mål är att SJ ska bli ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Sedan gick vi 2004 vidare med att effektivisera SJs administration. Vi samlade all tågtrafik i en division. Funktionerna för bland annat personal, ekonomi, kommunikation och inköp centraliserades. När den nya organisationens behov var kartlagda kunde vi konstatera att ett hundratal administrativa tjänster skulle försvinna. Under sommaren tillsattes de nya tjänsterna och den nya organisationen började fungera. Ny organisation Under 2004 genomfördes stora delar av det effektiviseringsprogram som inleddes Det har inneburit uppsägningar, omplaceringar och pensioneringar, men också nya yrkesroller för en tydlig satsning på service. Förändringen berörde till att börja med personalen ombord på tågen. Satsning på ledarskap För att stärka ledarskapet och ge bättre förutsättningar i praktiken måste de ansvariga få rätt verktyg. Under 2004 och början av 2005 har våra chefer och arbetsledare gått kursen Att leda i förändring och vi kommer att bygga vidare på erfarenheterna därifrån. Bra ledarskap är avgörande för våra framgångar framöver. Det blir roligt att sälja biljetter till det här tåget, säger resesäljare Monica Rohrwacher ombord på ett av de upprustade X 2000-tågen. Det har sådant som jag själv uppskattar, som fler sittplatser i bistron. Monica sommarjobbade på SJ första gången Hon har sett många förändringar. Den största var datorerna, säger hon. Men det är spännande med allt som händer nu och hon tror på satsningarna. 19

22 MEDARBETARE Det var när hon jobbade som grillbiträde Katarina Frösslund såg annonsen om att SJ sökte lokförare. Jag kan ju alltid gå dit och se om det är något för mig, tänkte hon. Idag har hon kört tåg i tre år. Det hon trivs bäst med är ansvaret och friheten. Och så får jag erfarenheter som få andra har, säger hon. Framtidsplanen är att vidareutbilda sig till instruktionsförare och kanske få testa nya tåg. I vår lär hon sig att köra dubbeldäckaren. Medelantalet anställda, Ledande positioner, chefer Ledande positioner, arbetsledare Yrkeskategorier Män 65% Kvinnor 35% Åldersfördelning Män 75% Kvinnor 25% Genomsnittlig anställningstid Män 63% Kvinnor 37% Sjukfrånvaro Ge service ombord 32% Köra tåg 28% Sälja resor 14% Växla tåg 2% Planera och administrera 24% Antal Män 19 år Kvinnor 12 år Kort 4% Lång 5% Totalt: 9% År

23 De allra flesta i SJ har mött stora utmaningar det senaste året. Det har varit tufft men vi har redan börjat nå resultat. Våra yrkesroller och ansvarsområden har blivit tydligare och beslutsvägarna kortare. och kompetens Förändring och utbildning har präglat Det har handlat om att ta fram och genomföra gemensamma riktlinjer och rutiner för hela företaget. Den mest omfattande uppgiften har varit att planera för division Tågtrafiks temadagar Aktiviteten omfattar medarbetare. Flertalet chefer, arbetsledare och skyddsombud har utbildats i rehabiliteringsfrågor. Samtliga medarbetare med säkerhetstjänst har under året deltagit i den löpande trafiksäkerhetsutbildningen. Mångfald och jämställdhet SJ känner ett stort ansvar för sina medarbetare. Medarbetare respekteras som individer såväl som för det arbete de utför och bedöms efter kvalifikationer samt engagemang. Ingen ska bedömas utifrån sitt kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund eller religion. Jämställdhet handlar både om att kvinnor och män accepterar varandras olikheter samt uppskattar dessa olikheter. Jämställdhet angår alla anställda i företaget. Oavsett kön behandlas samtliga medarbetare rättvist och korrekt. Både kvinnor och män ska trivas och känna att de är delaktiga och kan påverka utvecklingen av SJ. Ett konkret exempel är att vi vill underlätta att förena förvärvsarbete och familjeliv, till exempel vid turlistplanering. Helhetssyn på arbetsmiljö På SJ anser vi att arbetsmiljöarbetet måste ske utifrån en helhetssyn där yttre miljö, säkerhet och kvalitet ingår. Det här arbetet måste regelbundet följas upp och utvärderas. Men det måste också vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Under 2004 genomfördes en medarbetarundersökning. Efter att ha analyserat resultatet kommer vi att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Vår hälsostrategi Sjukfrånvaron sjunker inom SJ. Men vi behöver göra mer för att vara säkra på att trenden fortsätter. Därför arbetar vi metodiskt för att komma till rätta med problemen, till exempel med individuella hälsoplaner. Nästa steg i den långsiktiga strategin är att satsa på hälsofrågor. En frisk arbetsplats med låg sjukfrånvaro vill vi alla ha. 21

24 ATT RESA MED SJ PENDLA ÄR EN DEL AV LIVET Aktiv pensionär, kallar han sig. Lasse Öberg är på väg till Venture cup i Stockholm för att träffa unga företagare. Han är bland annat involverad i att hjälpa en ung docent som har tagit fram ett system för sortering av timmer. Det blir flera resor till Stockholm i veckan. Tåget är bättre än bra, tycker han. Men högtalarljudet kunde vara bättre och han känner en kille som jobbar med sånt. 22

25 En pendelresenär sitter på våra tåg mellan en och två timmar per dag, fem dagar i veckan, nästan elva månader om året, i många år. Dessutom lägger pendlaren en större del av sin inkomst på tågbiljetten än andra resenärer. Med andra ord: pendelresan är en del av vardagen. Därför är pendelresenären den av våra resenärer som ställer störst krav på våra tjänster med rätta. Punktlighet och smidighet är viktigt för alla. Men alla pendlare ställer inte samma krav på resan. En del vill använda tiden till att läsa tidningen, någon vill koppla av med en kopp kaffe, någon annan vill kunna arbeta, ringa samtal eller koppla upp datorn. Därför arbetar vi hårt för att mobiltäckningen ska bli allt bättre, samtidigt har vi mobilfria vagnar för dem som vill utnyttja tiden till en tupplur eller att bara titta på utsikten. Punktlighet viktigast Att pendla innebär att passa tider. Ibland gäller det att hinna till ett möte eller så kanske barnen ska hämtas på dagis. Vi vet att det är viktigt med punktligheten och vi har satt ett högt mål för vår punktlighet på pendlarsträckor, 98%. Vi är inte där än, idag är punktligheten 95%. Men vi försöker underlätta för pendlaren även på andra sätt, genom att till exempel erbjuda fler avgångar och ge bra trafikinformation. Genom att snabbt ge information om förändringar i avgångarna kan vi minska stressen för pendelresenären. Snart kan många resenärer "prenumerera" på sina tåg. Det innebär att de får ett SMS så snart det uppstår förändring- ar på någon av de avgångar de anmält intresse för. Det kommer också att bli möjligt att få trafikinformation genom att läsa "Min sida" på Internet. Där kommer resenärer att kunna skräddarsy en sida med den information de behöver. Samarbete för regionförstoring Många pendlare ska längre än rälsen räcker. Ofta är det ett eller flera byten från dörr till dörr. Och eftersom resan ska vara enkel blir det viktigt med samarbete. En pendlare ska inte behöva betala flera avgifter eller ha flera kort för att ta sig mellan jobbet och hemmet. I Mälardalen samarbetar vi till exempel med de andra trafikbolagen i det samägda marknadsbolaget Tåg i Mälardalen, TIM. Det ger resenären möjlighet att köpa ett kort som gäller på alla resor i Mälardalen, tåg såväl som buss eller tunnelbana. Med ett prisvärt pendlarkort, snabba och bekväma tåg och en välplanerad och pålitlig anslutningstrafik vill vi hjälpa människor att förverkliga drömmen om att bo på en mindre ort men ändå ha nära till jobbet i storstaden. Avtalstrafik SJ kör tåg både i långväga och regional trafik. SJ har längst erfarenhet i Sverige av tågtrafik. Det har lärt oss vilka situationer som kräver en viss sorts bemanning, vilka resurser som behövs för planering, vilka fordon som passar bäst och vilka tekniska lösningar som fungerar. Vi har resurser för att hitta samarbetslösningar och kraft att ta itu med problem. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Det har våra regionala uppdragsgivare nytta av. Värt att veta om pendelresenären: 40% av alla resor med SJ är pendelresor. Den genomsnittlige dagpendlaren reser cirka 45 till 50 minuter i vardera riktningen och gör ungefär 400 resor per år. 74% av alla pendelresenärer har tillgång till bil men väljer att ta tåget. De vanligaste skälen till att pendelresenären väljer tåg istället för bil är: att de slipper bilköer och problem med parkeringsplats att de vet när de kommer fram och att de får en användbar stund på tåget. 23

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2276 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

MP1301 Enskild motion

MP1301 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Bättre uppladdning. Sport- och gruppresor

Bättre uppladdning. Sport- och gruppresor Bättre uppladdning Sport- och gruppresor Ladda upp på tåget Är ni tio personer eller fler som ska resa på äventyr? Då kan vi hjälpa er att skräddarsy en perfekt gruppresa. Väljer ni tåget får ni ett alternativ

Läs mer

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter 440 85 000 160 per dag en typisk vardag per dag 2 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik

norrstyrelsen Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik norrstyrelsen rapport 2009: 25 Vision och mål för trafik i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

System 3. Konceptpresentation

System 3. Konceptpresentation System 3 Konceptpresentation 2017-06-12 Tågtrafiken behöver ett trendbrott Bakgrund Sjunkande NKI tyder på missnöjda resenärer. Dagens resenärer ställer högre krav på kvalitet, utbud och service i samband

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 VI GÖR UPPLEVELSER MÖJLIGA Tack alla er som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 "Ny lag om kollektivtrafik flyttar makten från länen" Infrastrukturminister

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer