SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 SJ AB ÅRSREDOVISNING 2004

2 NÅGRA VANLIGA FRÅGOR OM SJ SJ Omsättning: MSEK Antal anställda: Antal avgångar: per dag. Antal resenärer per dag: Marknadsandel: 55% av tågresandet i Sverige. Affärsdrivande aktiebolag, ägt av svenska staten. Har det blivit dyrare att åka tåg? Nej, inte om man jämför med prisutvecklingen på varor och tjänster i stort. Då är biljettpriset oförändrat sedan Är ni inte lite mer punktliga nuförtiden? Jo, faktiskt. Under de senaste åren har vi jobbat hårt för att bli punktliga. Punktligheten påverkas alltid av väder, vind och andra yttre faktorer, men vi kan idag med viss stolthet säga att 93% av våra tåg kommer i tid eller högst fem minuter sent. För bara tre år sedan var siffran 88%. Har SJ monopol? Nej, det har vi inte. SJs trafik består av två delar, en konkurrensutsatt och en som inte är det. På de konkurrensutsatta sträckorna köper staten och de regionala trafikhuvudmännen trafik från olika operatörer, bland annat SJ. På ett antal andra sträckor har regeringen gett SJ i uppdrag att ensamt sköta trafiken. På dessa sträckor har dock SJ konkurrens från andra transportslag som flyg, bil och buss. SJs andel av den totala tågtrafikmarknaden i Sverige är 55%. Hur sätts biljettpriset? Flera faktorer styr priset. Till exempel kan du själv påverka priset genom hur du bokar, om du vill åka när många andra vill åka, vilken komfort du vill ha och hur snabbt du vill komma fram. Målet är att motsvara kundernas efterfrågan. Är det svårt att ändra en tidtabell? Ja, tyvärr. Vi försöker alltid förbättra tidtabellerna, men eftersom alla järnvägsspår hänger ihop kan även en liten justering skapa en kedjereaktion och ställa till det för andra. Det gäller också att hela tiden ta hänsyn till anslutande bussar och tåg. Fler spår skulle ge bättre tidtabeller, men det är Banverket och inte SJ som bygger spår. Är Sveriges tågtrafik utsatt för utländsk konkurrens? Ja, Sverige är ett av de länder i Europa som är mest öppet för internationell konkurrens. SJ välkomnar konkurrensen, men då på lika villkor. SJ är väl en förkortning av Statens järnvägar? Nej, SJ är ingen förkortning. Vid årsskiftet 2000/2001 delades affärsverket Statens järnvägar och verksamheten fördes över i sex självständiga aktiebolag. Persontrafiken samlades i det nya företaget SJ AB. Inte bara ombord, utan även i anslutning till tågresan kan Commeo-kunder få en användbar stund. Omslagsbilden föreställer SJs lounge på Centralstationen i Stockholm.

3 Tågvärd Peter Eriksson hälsar välkommen till SJ, och önskar trevlig resa. INNEHÅLL 3 Viktiga händelser Ordförande har ordet 6 VD kommenterar 8 Affärsidé och mål 10 Organisation 11 SJs historia 12 Konkurrens och avreglering 16 Miljö 19 Medarbetare Att resa med SJ 22 Pendla är en del av livet 24 Tågresor och fritid hör ihop 26 En affärsresa ska inte vara jobbig När går tåget? 28 En tidtabell tar form Kvalitet 29 Noggrant arbete för hög kvalitet Avtalstrafik 30 Ett smörgåsbord till avtalskunderna 31 ÖstgötaTrafiken valde SJ 32 Bohuståget pris, kvalitet och synergi 34 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkningar med kommentarer 46 Balansräkningar med kommentarer 48 Förändring i eget kapital med kommentarer 50 Kassaflödesanalyser med kommentarer 52 Redovisningsprinciper 57 Noter 72 Vinstdisposition 73 Revisionsberättelse 74 Ägarstyrning 78 Styrelse 79 Ledningsgrupp 80 Statistik 81 Definitioner Rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars: maj 2005 Delårsrapport januari-juni: augusti 2005 Delårsrapport januari-september: november 2005 Bokslutskommuniké: januari 2006 Årsredovisning 2005: mars 2006 Distributionspolicy Finansiell information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. Vid frågor hänvisas till SJs Presstjänst Samtliga rapporter är tillgängliga via SJs webbplats, 1

4 Peter Eriksson började jobba på tåg för många år sedan, då i restaurangvagnen. Sedan gjorde han ett avbrott för att pröva på livet som stewart på flyget. Nu är han sedan ett år tillbaka på järnvägen som tågvärd. Han trivs bra med jobbet. Det är kul att möta alla människor och det är ett fritt arbete där du själv kan påverka, säger han. 2

5 VIKTIGA HÄNDELSER 2004 SJ redovisade vinst för Vinsten efter skatt blev MSEK 190 ( 101). Genom effektivisering och bättre fördelning av resurserna börjar vi nu få kostnader som går att bära även i en svag resekonjunktur. I januari lanserades SJs restidsgaranti. Den ger kunden rätt till en ny biljett vid större förseningar och visar att vi tar punktligheten på allvar. För att möta konkurrensen från lågprisflyget infördes Just nu-priset i februari. Principen är enkel: ju tidigare du bokar desto billigare blir det. SJ och Tågkompaniet inledde ett samarbete för att möta den ökande konkurrensen på svenska järnvägar. Det första konkreta resultatet är att Tågkompaniet tog över driften av SJs Tåg i Bergslagen-trafik i augusti. Detta sänkte kostnaderna för SJ. SJ och norska NSB beslutade att avveckla det samägda företaget Linx från och med den 1 januari Orsaken var bristande lönsamhet på de dagliga turerna mellan Norge och Sverige. I samband med avvecklingen erbjöds 85 personer anställning i SJ. I juni 2003 beviljade Riksdagen SJ ett kapitaltillskott om MSEK 1 855, varav MSEK erhölls i december Den 30 juni 2004 erhöll SJ den återstående delen om MSEK 300. Kapitaltillskotten har använts till förtida betalning av leasingavgifter. I övrigt kvarstår samtliga leasingavtal i ograverat skick. I augusti premiärvisades SJs nya regionaltåg, dubbeldäckaren, i Eskilstuna. De nya tågen ska till att börja med trafikera Mälardalen. I september tecknade SJ kontrakt med Nordea angående finansiering av investeringen i de nya regionaltågen. Kontraktet avser en finansiell lease med en löptid på drygt åtta år och ger SJ hög finansiell flexibilitet. Leasingkontraktet avser en kredit på MSEK En svår tågolycka inträffade i september utanför Kristianstad. En lastbil med släp hade fastnat mellan bommarna när tåget kom. Två SJ-medarbetare omkom och ett hundratal personer skadades. I oktober vann SJ upphandlingen om ÖstgötaTrafikens tågvärdstjänster. Avtalet löper till 2010, med möjlighet för ÖstgötaTrafiken att förlänga. I december lades SJs callcenter i Falköping ned. Behovet av personlig service vid biljettköp minskar. Alltfler köper sina biljetter via automater eller på Internet. Nyckeltal, belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8 3,0 12,4 4,1 Resultat efter skatt Avkastning på eget kapital, % 12,1 17,2 286,0 3,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,8 27,6 4,8 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 0,8 1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 2,2 42,2 7,6 Soliditet, % 23,7 18,9 1,6 8,7 Investeringar varav moderföretaget Medelantalet anställda varav moderföretaget

6 ORDFÖRANDE HAR ORDET SNART GÅR VI SOM TÅGET Ulf Adelsohn Under de senaste åren har SJ utvecklats starkt. Vi hade aldrig kommit så långt utan konkurrens och utan att förbereda oss för ännu mer konkurrens. Vi är beredda att fortsätta på den inslagna vägen. Men vi har en bestämd uppfattning om järnvägens fortsatta utveckling i Sverige: konkurrensen måste ske på lika villkor. SJ har inga möjligheter att konkurrera med utländska, statsunderstödda företag. Vi anser därför att när marknaden öppnas för fri konkurrens ska det ske samtidigt i hela Europa. Avreglera, men gör det klokt Till skillnad från många andra sektorer är driften av ett nationellt tågnät i samspel med regional tågtrafik en mycket komplicerad fråga. Ju mer man sätter sig in i ärendet desto svårare blir det att hitta en enkel lösning. Det finns all anledning att noga studera hur England gjorde när de, först i Europa, avreglerade sin tågmarknad. England har idag, efter sju sorger och åtta bedrövelser, inte mindre än 27 operatörer och tre vagnbolag med ett oligopolartat samarbete. England privatiserade till och med spåren, vilket ledde till sådan oreda att dessa nu igen är förstatligade. Den röran måste vi undvika i Sverige. Det finns inget att tjäna på snabba och förhastade beslut. Ta tåget! Den som väljer att åka tåg märker hur bekvämt och behagligt det är. Men tåget står bara för cirka 15% av resorna över 10 mil. Jag vill uppmana alla att pröva tåget. Det kommer att bli en ny upplevelse, för många kanske en erinran om barndomens resor. Särskilt en sak ska framhållas: alla SJs medarbetare. Många av dem har, enligt min erfarenhet, en ytterst ovanlig inställning till arbets- givaren. De håller verkligen av SJ och har en genuin förhoppning om att det ska gå bra för företaget. Vårt uppdrag är att vara lönsamma SJ har ett kommersiellt uppdrag. Vi ska vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Lönsamhet är förutsättningen för att SJ ska kunna möta framtidens utmaningar, exempelvis utländsk konkurrens och konjunkturförändringar. Lönsamhet ger också möjlighet till att investera i trafiksäkerhet, punktlighet och komfort. Sverige har idag för få järnvägsspår till och från Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna brist kostar SJ mycket pengar och goodwill. För att i någon mån råda bot på detta har SJ investerat i nya regionaltåg, som tar många passagerare och kan kopplas loss till mindre tåg på ett smidigt sätt. Ett tåg med dubbeldäckade fordon kan exempelvis i Södertälje enkelt delas upp i flera tågsätt och ett tågsätt kan gå till Eskilstuna, ett till Nyköping och ett till Katrineholm. Riksdagen har beviljat SJ ett kapitaltillskott, som gjort det möjligt för SJ att betala vissa leasingavgifter i förtid. Detta har självklart stärkt vår ekonomiska ställning och lönsamhet. SJ på rätt spår SJ fungerar idag bättre än på många år och vi hoppas bli ännu bättre. Alla svenskar har en relation till SJ. De som reser med oss är i allmänhet mer positivt inställda än de som aldrig åker tåg. Det känns hoppfullt eftersom de som reser med oss ser den riktiga bilden av SJ. Låt oss nu sprida den till ännu fler. Ulf Adelsohn Ordförande i SJ AB 4

7 Bara för Joakim, svarar Mikael Nylander på frågan om de har mycket att göra innan de kommer fram. Det är han som ska inleda presentationen. Mikael och Joakim Rosenqvist arbetar på Assa och är på väg till en konferens om problem och möjligheter mellan glas- och låsentreprenad. Båda reser mycket i arbetet, framförallt Joakim som är exportansvarig. Tågresan till Göteborg tycker de är behaglig, lagom lång och så är det ett vackert landskap utanför. 5

8 VD KOMMENTERAR SJ VISAR VINST Vårt arbete de senaste åren har gett resultat. En bit in på hösten 2004 kom beskedet att SJ går med vinst, vilket är i överensstämmelse med SJs uppdrag att vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi har nått detta resultat trots hård konkurrens från lågprisflyget och en trög resekonjunktur. Tåget är miljövänligt, snabbt, trafiksäkert och bekvämt. Det ligger rätt i tiden. Nu ska vi göra SJ till det bästa sättet att resa på, oavsett om du pendlar, är fritidsresenär eller reser i jobbet. Vi ska minska avstånden i Sverige och förbättra miljön. Vi ska ge människor tid och råd att resa med oss. När vi lyckats kommer SJ att vara ett mycket framgångsrikt företag med ett starkt och positivt varumärke inom resebranschen. Vår vision är att alla vill ta tåget. Vi tar oss dit, steg för steg. Omstrukturering Under 2004 genomfördes andra steget i vårt program för bättre resultat genom att sänka administrationskostnaderna. I första steget sänktes produktionskostnaderna. I andra steget samlades tågtrafiken i en division och de administrativa resurserna centraliserades. Omorganisationen genomfördes utan sänkt servicenivå. Programmet genomförs planenligt. År 2004 uppnåddes en punktlighet på 93%. Vi har sett över våra avtal avseende såväl underhåll som städning för att få hela och rena tåg. Även trafikinformationen har fått ändrade rutiner för att den ska uppfattas som tydlig och bra. Parallellt har vi arbetat med att få rätsida på ekonomin. Vi har sänkt kostnaderna och fått en effektivare produktion och administration. Resultatet blev färre anställda, men med tydligare roller och effektivare arbetsformer. På kundsidan har vi infört en restidsgaranti som ger en ny resa vid större förseningar. Vi har också lanserat Just nu-biljetterna där efterfrågan möter utbudet. Just nu-principen är enkel: ju tidigare du bokar desto billigare blir det. Viktiga satsningar 2005 Vi har kommit en bra bit på väg med de två första områdena i affärsplanen. Därför satsar vi under 2005 på affärsmässighet och marknadsorientering. Det gör vi genom att kraftsamla kring följande sex områden: Ledarskap Kunderbjudande Kundbemötande Marknadsföring och försäljning Effektivitet och kvalitet Avtalstrafik Fyra områden för framgång Vi har gått igenom hela SJ för att se hur vi ska kunna bli konkurrenskraftiga och prisvärda enligt vårt uppdrag och vår affärsplan. Affärsplanen, som vi arbetat efter sedan 2003, omfattar fyra områden som vi bedömer som kritiska för att lyckas. Dessa är: baskvalitet, resultatförbättringar och finansiering, affärsmässighet och marknadsorientering samt tillväxt. Arbetet är redan på god väg Vi började med att säkra baskvaliteten för att få trafiksäkra, punktliga, hela och rena tåg och en god trafikinformation till resenärerna. Det moderna SJ växer fram Det händer mycket på SJ. Här är några aktuella investeringar och satsningar för tillväxt: Under 2005 och 2006 moderniserar vi våra tåg. Vi rustar upp våra X 2000-tåg och introducerar dubbeldäckarna, de nya regionaltågen. Servicen och komforten är anpassade till moderna krav med mobiltäckning och tillgång till Internet på alla SJs snabbtåg. Det gör SJ till världens mest uppkopplade järnvägsföretag. Med en ny cateringleverantör och ett samarbete med föreningen Årets kock kan vi erbjuda måltider som är goda, hälsoriktiga och prisvärda. 6

9 Under hösten 2004 reste vi runt till 19 orter med vårt turnétåg för att lyssna på resenärer, samarbetspartners och medarbetare. Under 2005 kommer vi tillbaka till de största turnéorterna. Vi tar fram en ny webbplats som snart gör det enklare att hitta och boka sin resa. Under 2005 lanseras ytterligare spännande nyheter, bland annat möjlighet till biljettlöst resande för samtliga resenärer. Vårt ansvar är lönsamhet SJs roll har förändrats. Vi har ett kommersiellt uppdrag. Vi måste koncentrera oss på sträckor där vi kan vara lönsamma och locka fler resenärer. Därför anpassas utbudet till efterfrågan. Vi har börjat samarbeta med Tågkompaniet som tagit över driften av Tåg i Bergslagentrafiken för SJs räkning. I och med årsskiftet 2004/2005 upphörde den olönsamma, dagliga norgetrafiken. Vi utmanar bilen Den tuffaste konkurrenten är bilen. Sju av tio resor över tio mil sker med bil. Nu tar vi upp kampen med bilen på allvar, inte minst med hjälp av de nya regionaltågen. Att ta tåget är inte bara miljövänligt, snabbt, trafiksäkert och bekvämt. Tiden ombord går att använda på ett vettigt sätt. Den som vill kan jobba, läsa i lugn och ro, prata i telefon eller kanske svara på mail. Vi vill att tågresan ska bli en del av den ordinarie arbetstiden. Det blir lättare att komma från dörr till dörr. Det handlar om att erbjuda parkering vid tåget alternativt en prisvärd Tågtaxi eller hyrbil som väntar på stationen vid ankomst. Tåget kommer att spela en viktig roll i den regionala utvecklingen framöver. Vi kommer att göra allt vi kan för att motsvara de krav som omvärlden ställer på SJ. Tillsammans bygger vi ett framtidsföretag De senaste åren har varit tuffa för alla som jobbar i SJ. Vi har haft djupa ekonomiska problem och tvingats ompröva gamla värderingar och arbetsmetoder. Men nu är våra mål och roller tydligare. Vi har de svåraste prövningarna bakom oss. Jag vill tacka alla medarbetare för ett gott arbete nu börjar det roliga! Tillsammans ska vi bygga ett modernt och lönsamt framtidsföretag. Avslutningsvis vill jag även tacka våra kunder. Jag hoppas att ni också har känt av förändringens vindar med ökad punktlighet, bättre trafikinformation och service. Utvecklingen av SJ har nu fått upp farten och jag ser fram emot ett år med många förbättringar för er. Jag är övertygad om att allt flera snart kommer vilja ta tåget. Jan Forsberg Jan Forsberg Verkställande direktör 7

10 AFFÄRSIDÉ OCH MÅL EN RESA PÅ DINA VILLKOR Vision Alla vill ta tåget! Mission SJ ska erbjuda prisvärda resor med tåget som bas för resenärer i och utanför Sverige, så att de kan genomföra sina planerade aktiviteter under resan och vid framkomsten på bästa sätt. Affärsidé En resa på dina villkor. Det innebär att: SJ ska med tåget som bas erbjuda affärs-, fritids- och pendelresenärer ett attraktivt resande utifrån Hela resan och En användbar stund. SJ ska erbjuda trafikhuvudmän och Rikstrafiken attraktiva erbjudanden utifrån ett modulärt resekoncept med tåget som bas. SJ ska, när så är lönsamt, erbjuda närliggande tjänster som ökar tågets konkurrenskraft. SJ ska skapa ett affärsdrivet, starkt och flexibelt leveranssystem som på ett kostnadseffektivt sätt kan leverera dessa tjänster i egen regi och i samarbete med andra. Finansiella mål Ägarens långsiktiga finansiella målsättning för SJ är en soliditet på 30%, en avkastning på eget kapital efter skatt uppgående till 13% över en konjunkturcykel samt en skuldsättningsgrad på 1 och en räntetäckningsgrad på 2. Strategi Vi ska drivas av marknadens behov och förutsättningar. SJ vill bli ett affärsmässigt, starkt och flexibelt företag som på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt kan leverera tjänster i egen regi och i samarbete med andra. Det ska också vara spännande och utvecklande att arbeta i SJ. SJs strategi är att skapa värdetillväxt för ägaren genom att generera en affärsmässig avkastning på eget kapital. Vi ska vara starka nog att skapa en finansiell frihet för att kunna styra vår egen utveckling och våra framtidssatsningar. Antalet resor var 2004 ungefär lika många som 2003, men vi kan se en tydlig trend: resenärerna väljer billigare biljetter. Konkurrerande resesätt På de längre sträckorna syns effekterna av konkurrensen med lågprisflyget tydligt, i synnerhet på sträckan Stockholm Göteborg där fyra operatörer erbjuder 50 avgångar per dag. Det är betydligt mer än vad som efterfrågas och flera operatörer har sänkt priserna långt under nivån för lönsam drift. Vi förväntar oss därför att konkurrensen kommer att avta. På de kortare sträckorna är bilen vår främsta konkurrent. Under året har vi därför arbetat med att slutföra satsningen på de nya regionaltågen, en investering på 3 miljarder kronor. Bekvämare, snabbare och med både full täckning för mobiltelefon och med Internet ombord kommer dessa tåg på allvar att ta upp kampen med bilen. Tågen trafiksätts under Rustar för tillväxt Trots låga priser på flyg och tåg har resandet inte ökat som väntat. Den svaga konjunkturen har hållit tillbaka resandet. Nyckeln till en kommande uppgång i resandet är ekonomin i Mälardalsregionen, eftersom vi av erfarenhet vet att ökad sysselsättning leder till en ökning av tågresandet. Kontroll på kostnaderna En hårdnande konkurrens och en svag konjunktur ställer krav på låga kostnader. Vi fortsätter effektivisera verksamheten och räknar med att våra kostnader i slutet av 2005 är på 8

11 en sådan nivå att vi har en sund ekonomi även i en lågprismarknad. Med full effekt 2006 kommer resultatet att ha förbättrats med 700 miljoner kronor jämfört med Vi har även tillsammans med norska NSB beslutat avveckla det gemensamägda företaget Linx, som bedrivit trafik mellan de skandinaviska huvudstäderna. För att ytterligare sänka kostnaderna och successivt förbättra kvaliteten har vi bytt cateringleverantör. Satsningar 2005 För att fortsätta på den inslagna vägen mot bättre lönsamhet och högre kvalitet kommer SJ under 2005 att inrikta sin verksamhet på följande sex områden: Ledarskap För att lägga grunden till ett framgångsrikt ledarskap ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats: målkontrakt, rätt kompetens, relevanta utbildningsprogram, god kunskap och information om SJs verksamhet och utveckling. Marknadsföring och försäljning Under året kommer flera marknadsaktiviteter att genomföras för att locka fler till tåget. Bland annat ska företagskunder och marknader i anslutning till utvalda regionala flygplatser bearbetas. SJ lanserar även en ny webbplats. Effektivitet och kvalitet Baskvalitet fortsätter att vara i fokus. Det vill säga det arbete som redan pågår inom områdena trafiksäkerhet, punktlighet, trafikinformation och hela och rena tåg ska utvecklas för bättre service och ökad lönsamhet. En satsning på inköp och IT ska också bidra till låga kostnader och en jämn och bra kvalitet. Avtalstrafik Kommande upphandlingar, som till exempel i Sydsverige, pendeltågstrafiken i Stor-Stockholm och optionsförhandlingarna för Tåg i väst är av hög prioritet för SJ. Kunderbjudande Nya och upprustade tåg är basen för vårt erbjudande till kunderna. Internet och mobila lösningar ombord ska också lanseras liksom ett genomarbetat koncept för ombordservice och komfort. Viktiga förbättringar är bland annat: lättare att köpa biljetter genom nya distributionskanaler och möjlighet till biljettlöst resande för alla resenärer. Kundbemötande Vi tar fram nya riktlinjer för att bättre motsvara kundernas krav och förväntningar. Efter en kartläggning av vad som behöver göras kommer ett stort utbildningsprogram att genomföras. 9

12 ORGANISATION NÄRMARE KUNDERNA Under året har en omfattande organisationsförändring genomförts. Det har givit en effektivare organisation med kortare vägar mellan kund och företagsledning. Bland annat har all verksamhet som rör vår tågtrafik samlats i en enda division. Det underlättar såväl planering som enhetlig hantering. Vi har också centraliserat de administrativa resurserna och samtidigt behållit servicenivån. Därmed har de centrala kostnaderna sänkts. Förändringarna har gett en enklare organisation och skapat bättre förutsättningar för att tillvarata och utveckla personalens kompetens. SJ är nu uppdelat i tre divisioner och fyra staber. De tre divisionerna Tågtrafik, Fordon och Försäljning arbetar främst med produktion och bär det operativa ansvaret. Division Tågtrafik omfattar flest anställda, uppemot 2 000, bland andra ombordmedarbetare och lokförare. Fordon omfattar allt från anskaffning och underhåll av fordon till växling. I division Försäljning ingår såväl resebutiker som kundtjänst och telefonförsäljning. Divisionen har också hand om externa säljkontakter som exempelvis resebyråer. Det är i staberna Affärsutveckling, Ekonomi, Trafiksäkerhet och Verksamhetsutveckling, som bland annat strategisk styrning och samordning sker. SJs organisation VD Staber Affärsutveckling Ekonomi Trafiksäkerhet Divisioner Division Tågtrafik Division Försäljning Division Fordon Verksamhetsutveckling 10

13 SJS HISTORIA NYA TIDER PÅ GAMMAL GRUND Det är snart 150 år sedan SJs första tåg avgick från Göteborgs central. Under pompa och ståt började resan mot Jonsered. Det var en dynamisk period i Sveriges historia som tog sin början. Byar växte till städer, verkstäder till industrier och människor fick en ny känsla av samhörighet. Järnvägen hade en nyckelroll i den här utvecklingen. När små orter som Nässjö och Hässleholm blev järnvägsknutpunkter växte de snabbt till städer med nöjesliv och industrier. Järnvägen var nödvändig för Sveriges tillväxt. Den försåg de växande industrierna med råvaror och fraktade de färdiga produkterna ut i världen. Men den hjälpte också människorna att kunna resa. Och för att kunna passa tåget fick hela landet en gemensam tid. Sedan dess har mycket hänt. I början av ännu ett nytt sekel kan vi konstatera att tåget fortfarande är ett modernt sätt att resa. Trots uppfinningar som bil, flyg och buss är tåget den bekvämaste och mest miljövänliga transporten. Och tåget bidrar fortfarande till samhällsutvecklingen. SJ och järnvägen har spelat en stor roll i historien. Det är vi stolta över. Det har gett oss kunskap och erfarenhet. Nu vill vi använda den för att skapa framtiden Riksdagen beslutade att staten skulle bygga och förvalta vissa huvudjärnvägslinjer, så kallade stambanor. I första hand handlade det om att förbinda Göteborg och Malmö med Stockholm Statens järnvägar bildades. Inom en tioårsperiod öppnades Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm och Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm Stockholms central invigdes. I och med detta bands det södra, västra och norra järnvägsnätet samman Riksdagen fattade beslut om att alla enskilda järnvägar skulle övertas av staten. Frivilliga överenskommelser gjordes med de olika bolagen och SJ fick ta över många lok och vagnar av skiftande slag Ur affärsverket Statens järnvägar avknoppades det som därmed blev Banverket Premiär för snabbtåget X SJ tilldelades Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen, världens mest krävande miljömärkning Det blev möjligt att boka SJ-biljetter via Internet. 2000/2001 Affärsverket SJ delades upp i sex olika bolag. Det nya SJ AB fick ansvar för persontrafiken. De andra bolagen är godstransportören Green Cargo AB, fastighetsförvaltaren Jernhusen AB, serviceoperatören TraffiCare AB, system- och underhållsföretaget EuroMaint AB och IT-företaget Unigrid AB Akut ekonomisk kris för SJ Det tuffa omställningsarbetet började bära frukt. SJ visade vinst. 11

14 KONKURRENS OCH AVREGLERING KONKURRENS OCH AVREGLERING GYNNAR KUNDERNA Järnvägsmarknaden i Sverige har förändrats kraftigt de senaste åren. Konkurrensen ökar. Nya tågföretag har gjort entré på marknaden och internationella tågoperatörer har börjat köra i Sverige. SJ har genomfört omfattande förändringar för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Både i den europeiska och den svenska politiken finns mycket som talar för att framtiden kommer att innebära fler avregleringar och skarpare konkurrens. Det finns bara ett sätt att försvara vår plats i frontlinjen. Det är genom att vara ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. SJ och svensk järnvägsmarknad SJs egentrafik bedrivs på kommersiell grund och knyter samman Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Falun/Borlänge, Sundsvall och Östersund. Dessutom kör SJ entreprenadtrafik på uppdrag av statliga myndigheten Rikstrafiken och trafikhuvudmän. Rikstrafiken handlar upp viss interregional persontrafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam. Trafikhuvudmännen ansvarar för den lokala och regionala persontrafiken inom ett län. De får också, efter regeringsbeslut, utföra och organisera persontrafik i angränsande län. Våra konkurrenter De svenska järnvägsföretag som SJ konkurrerar med är BK Tåg och Tågkompaniet. Den internationella konkurrensen kommer för närvarande från Connex, DSB och Keolis. Vi räknar med kraftigt ökad konkurrens från utländska aktörer framöver. Vår linje är dock klar: konkurrens måste alltid ske på lika villkor. Med andra ord, utländska järnvägsföretag med statsstöd, oavsett form, skall rimligen inte få konkurrera på det svenska järnvägsnätet och Sverige måste agera inom EU så att medlemsländerna liberaliserar sina järnvägsmarknader på ett likformigt och rättvist sätt. Trender i omvärlden EU-kommissionen signalerar för en viss öppning för ökad konkurrens om persontrafiken i Europa. Resenären står i fokus och de järnvägsföretag som ska få trafikera banorna måste ha särskild licens och säkerhetscertifikat. Tågen blir allt snabbare runt om i världen. I Spanien sätts höghastighetståg i trafik inom de närmaste tio åren med en topphastighet på 350 kilometer per timme. Utvecklingen gör att många länder står inför svåra systemval. De nya snabbtågen kräver nästan uteslutande stora investeringar i form av nya banor. Efterfrågan på nattåg minskar, både i Sverige och internationellt. Orsaken är främst att människor utnyttjar snabbare tåg på dagen och lågprisflyg. Framtidens järnväg Det pågår en diskussion om hur framtidens järnväg i Sverige ska se ut. Regeringen förbereder en transportpolitisk proposition som ska läggas fram under Till grund för arbetet med propositionen finns en utredning som presenterades i slutet av 2003 och har remissbehandlats under Utredningen hade till uppgift att hitta lösningar som ökade konkurrensen och stärkte fördelarna för kunderna. Och i EU-kommissionens tredje järnvägspaket ingår ett förslag om att öppna marknaden för internationell persontrafik på järnväg senast den 1 januari Det finns med andra ord anledning att vänta sig flera förändringar på marknaden de närmaste åren. Vår hållning tål att upprepas. Det ska vara kundernas behov som styr inriktningen på nästa steg i avregleringen. Vi vill konkurrera om resenärerna och inte om rätten att få tra- 12

15 Till vardags läser Jesper Lindquist ekonomi vid Uppsala universitet men någon gång per termin reser han till Malmö för att hälsa på släkt och vänner. Inför varje resa brukar han förbereda sig genom att ladda ner filmer från nätet. Jesper är stor filmentusiast och ser åtminstone tre till fyra filmer i veckan. Han ser gärna lite djupare filmer, "inte så mycket Hollywood". fikera en viss sträcka. Dessutom tycker vi att det är viktigt att konkurrensen blir lika i alla EU-länder samtidigt. Om ett utländskt järnvägsföretag får komma till den svenska marknaden måste ett svenskt företag få tillstånd att etablera sig på dess hemmamarknad. Prispress och avvaktande konjunktur Våra främsta konkurrenter om det långväga resandet är varken svenska eller internationella tågoperatörer. Det är andra transportmedel som står för den största utmaningen. Konkurrensen från bilen dominerar, även om den har dämpats något det senaste året. Däremot har lågprisflyget satsat stort inrikes. På vissa sträckor har det till och med blivit överetablering. Konjunkturen har visserligen börjat ta fart, men än så länge har den inte lett till ökat resande totalt sett. Storstäderna växer Förorten har blivit innerstad. Småstäderna runt storstäderna växer. Biltrafiken i rusningstrafiken har blivit ett samhällsproblem. Den här utvecklingen gynnar tåget, som är det mest miljöanpassade alternativet. Vi tror att järnvägens betydelse för resor upp till tio mil kommer att öka väsentligt de närmaste åren. Tågresandet i Europa har utvecklats ojämnt de senaste tio åren. Personkilometer, % Sverige + 37 Storbritannien + 36 Frankrike + 26 Irland + 26 Spanien + 27 Belgien + 23 Ungern + 17 Tyskland + 15 Norge 7 Tjeckien 12 Polen 13 Nederländerna 14 Portugal 30 Källor: ATOC och SIKA. 13

16 KONKURRENS OCH AVREGLERING Allt fler söker lågpris Vi ser ett förändrat beteende hos dem som reser på längre sträckor. Fler och fler söker aktivt efter låga priser, även bland affärsresenärerna. Vi anpassar oss till det nya beteendet. Vår filosofi är att våra kunders behov ska tillgodoses oavsett om det handlar om biljettpriser eller service. Många människor har en föreställning om att tåget är dyrt. Vi vill ändra på den uppfattningen. Våra resor ska uppfattas som prisvärda utifrån det behov de möter. Därför kommer vi i allt större omfattning att låta behoven styra prissättningen. Våra nya Just nu-biljetter passar bra in i den bilden. Biljetterna släpps beroende på platstillgång på tåget. Den som bokar långt i förväg får ett lägre pris än den som bokar sent. Och ungdomar, pensionärer och studenter som väntar till sista minuten kan hitta riktigt billiga biljetter. En användbar stund Tåget erbjuder något som bilen, flyget och bussen har svårt att matcha. De som reser med oss kan använda sin restid utifrån eget behov. Man kan både jobba och koppla av ombord. Det finns tillgång till mat och dryck ifrån automater på korta resor och i bistrovagnen på de längre. Vi vill att SJs resenärer ska känna sig välkomna. Att de tycker att det är enkelt och smidigt. Och inte minst viktigt att hela resan upplevs som prisvärd. Att locka fler till tågen ger lönsamhet Vår satsning är tydlig. Vi ska bli ett lönsamt och kundnära reseföretag med erbjudanden som lockar fler till tåget. Fler resenärer kommer att ge ökade marknadsandelar och högre intäkter. Låt oss ta ett räkneexempel som beskriver att den goda cirkeln är inom räckhåll. Med de tåg vi har i trafik idag skulle vi behöva fem procentenheter högre beläggning för att nå en tillfredställande lönsamhet. Men vad betyder fem procentenheter i praktiken, räknat på våra drygt 60 dagliga avgångar med X tågen? Jo, om vi kan locka 20 nya resenärer till varje avgång når vi de fem extra procentenheterna i beläggning. Ett helt rimligt mål som vi kan nå med rätt service och prissättning. Aktuella projekt för kundens bästa Att resa med SJ ska vara bekvämt och pålitligt. Vi ska se till att våra tåg är hela och rena, att de är punktliga och att vi kan erbjuda en användbar stund ombord. Här är några aktuella projekt som vi driver just nu: Satsning på nya fordon Under året har vi prövat våra nya regionaltåg som till att börja med kommer att trafikera Mälardalen. Komforten och tekniken är anpassad till moderna pendlarbehov, med bra service, mobiltäckning och tillgång till Internet. Alla våra X 2000-tåg håller på att rustas upp och moderniseras. De får mobiltäckning, Internetuppkoppling och nya bistroserveringar. Vagnarna får både ny interiör och exteriör. Om två år har vi 79 tåg som är nya eller helt nyrenoverade. Den ekonomiska insatsen är omfattande. Sammanlagt handlar det om investeringar på över tre miljarder kronor. Ökad tillgänglighet Under 2005 blir vår nya webbplats klar. Den gör det enklare att hitta information och att söka och boka biljetter. SJ arbetar aktivt med att komplettera de befintliga distributionskanalerna. Under 2005 kommer ytterligare sätt att köpa tågresor att lanseras tillsammans med partners. 14

17 Punktlighet Vi driver en rad projekt och samarbeten för att förbättra punktligheten. Och det går bra. Idag är vår punktlighet 93% i genomsnitt för alla våra tåg. Förra året var den 92% och för tre år sedan 88%. Utvecklade servicekoncept Vi förnyar våra serveringskoncept. Genom ett samarbete med föreningen Årets kock kommer attraktiva och hälsoriktiga rätter att tas fram. Nu kan vi erbjuda spännande och aktuella trender ombord på SJs tåg. Restidsgaranti På alla resor som tar minst en timme har vi infört en restidsgaranti. Om resan blir mer än tjugo minuter försenad får kunden ett värdebevis som motsvarar en ny resa. Bättre trafikinformation Under 2004 testades ett nytt sätt att informera. Via SMS fick pendlare mellan Uppsala och Stockholm reda på om deras tåg skulle bli försenat. På så sätt fick de en chans att anpassa sig till den nya tiden och använda minuterna på ett bättre sätt än att vänta på perrongen. Försöket var mycket lyckat och tekniken kommer att användas på fler sträckor. Under 2005 prövar vi att ta över trafikinformationen på stationerna från Banverket. Det ger oss en direkt kontakt med resenärerna. Hela och rena tåg Satsningen på hela och rena tåg fortsätter. Under 2004 bjöd vi in närmare tvåhundra städbolag till en stor anbudsrunda för att vara säkra på att få den bästa tänkbara städningen till rätt pris. Lätt att resa vidare Det ska vara lätt att ta sig från dörr till dörr. Vi ordnar fler parkeringsmöjligheter vid stationerna. Vi erbjuder kombinationsbiljetter som ger resenärerna tillgång till hyrbil eller taxi vid stationen, så kallad Tågtaxi. Kundbemötande Vi satsar stort på att möta våra kunder bättre. All personal som har kundkontakt utbildas så att de kan möta eller till och med överträffa kundens förväntningar. Vårt varumärke SJ är ett av Sveriges mest kända varumärken. Det ska vara enkelt och bekvämt att resa med oss och tiden ska kunna användas på ett vettigt sätt. Vår service och vårt bemötande ska vara bra. Och inte minst viktigt det ska upplevas som prisvärt att ta tåget. För att stötta de här upplevelserna bygger vi vidare på den rena design som vi tagit fram. Vårt grafiska kännetecken kommer att prägla all vår kommunikation från den minsta tidtabell till de nya regionaltågen. Resandet i Sverige över tio mil 68% bil 14% tåg 12% flyg 6% buss SJs marknadsandel av tågresor över tio mil är 90%. SJs andel av den totala tågtrafikmarknaden i Sverige är 55%. Kundombudsman Vi vill lyssna på våra kunder. Därför kommer en kundombudsman att utses. Kundombudsmannens uppgift blir att bevaka resenärernas intressen i alla frågor som berör våra resor. Kundombudsmannens ord kommer att väga tungt i SJ. 15

18 MILJÖ DEN BÄSTA RESAN, ÄVEN FÖR MILJÖN Reser du miljöanpassat? Prova SJs miljökalkyl och jämför tågresor med flyg, buss och bil. Du hittar den på Alla resor med SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval och uppfyller världens tuffaste miljökrav firade vi tioårsjubileum med Bra Miljöval. SJ var det första företaget inom persontransporter som lyckades få miljömärkningen. Miljöpolicy Här är några av de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy: Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål, med fokus på bland annat eltågens energiförbrukning, inköp av varor och tjänster, pappersförbrukning och avfallshantering på tågen. Vi ska hushålla med material och energi och minska användningen av fossila bränslen och andra icke förnyelsebara material. Chefer och arbetsledare har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs och att medarbetarnas idéer och förslag tas tillvara. Miljöarbetet ska präglas av öppenhet och trovärdighet mot medarbetare, kunder, samhälle och media. Du hittar hela miljöpolicyn på Tåget är det mest miljöanpassade resealternativet. Medvetenheten om hur vi påverkar miljön genomsyrar allt vi gör. Det vinner både SJs ekonomi och miljön på. Vår miljövision När vi blickar framåt ser vi snabbare, energisnålare och ännu bekvämare tåg än dagens. De följer på ett smidigt sätt den moderna människans vardag. Tåget gör resan till ett sätt att leva medan man färdas; umgås, läsa, tänka, arbeta och sova. Hinna ikapp medan man hinner fram. Resan sker utan stress och den sker med gott samvete, eftersom den sker på det sätt naturen vill att vi ska resa. Vi tror såklart på att miljöanpassade transportsystem främjar en god levnadsstandard. SJ vill ha en aktiv roll i den förändringen, och vi är övertygade om att de transportföretag som antar utmaningen kommer att bli de mest lönsamma i branschen. Affärsresor för en bättre miljö Miljön gillar tåget bättre än alla andra kollektiva färdmedel. För många företag är det resorna som påverkar miljön mest i deras verksamhet. Därför samarbetar vi med våra affärskunder för att hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt är att förbättra möjligheten att välja tåg framför andra resesätt. I kundprogrammet Commeo får varje affärsresenär en sammanställning över vilka utsläpp deras tågresor leder till, jämfört med andra färdmedel. Företagskunder får även siffrorna för hela företaget; ett stöd i deras miljörapportering. Miljöarbetet genomsyrar hela SJ Nyckelpersoner på olika enheter i SJ har utbildats och ansvarar för att leva upp till miljöpolicyn. För att kunskapen om miljön ska hållas aktuell finns ett miljönätverk som sprider information och utbyter erfarenheter och idéer. Vår miljöpolicy har gjort miljöfrågan till en självklar aspekt av alla beslut som tas. En miljörevisor granskar regelbundet vårt arbete och kontrollerar bland annat att våra leverantörer lever upp till SJs miljökrav. Varje år görs också en miljöutredning för att ta reda på vilka områden som kan förbättras ytterligare. Det hjälper oss att hålla vårt miljöledningssystem aktuellt. Prioriterade miljöfrågor Här är några av SJs miljöfrågor: Vi fortsätter att effektivisera användningen av energi. Vi använder bara förnybara energikällor till eltågen och vår ambition är att välja den mest miljöanpassade produkten, förutsatt att den motsvarar kraven på ekonomi, kvalitet och säkerhet. Vi ställer hårda miljökrav på leverantörerna, nu och i framtiden. För att ställa krav på deras framtida miljöarbete har kraven delats upp i ska och bör. Ett ska-krav är det som en leverantör ska klara redan idag. Bör-krav är de krav som en leverantör bör anpassa sig till för att leva upp till morgondagens ska-krav. Bussbolagen i storstäderna kan redan idag erbjuda ersättningsbussar som körs på förnybar energi. Ett bussbolag på en mindre ort har kanske inte hunnit göra de investeringarna. Men de bör göra det i framtiden. 16

19 Allt miljöarbete är ett arbete för en bättre framtid. I sin årliga bedömning av hur företagens utsläpp påverkar miljön gav Folksam fem stjärnor till SJ. Det är det högsta betyg ett företag kan få. Maximilliam Mossfeldt, 15 månader, tittar på tågen utanför fönstret. Han är på väg från Uppsala till Stockholm för att äta lunch med några vänner till hans föräldralediga pappa. 17

20 MILJÖ Några miljöjämförelser på sträckan Stockholm Göteborg Ett SJ-tåg släpper ut fyra hekto koldioxid. En bil släpper ut 44,5 kilo koldioxid. Ett flygplan släpper ut 6 ton koldioxid. Med 30 dagliga avgångar: SJ släpper ut 12 kilo koldioxid per dag. Flygplanen släpper ut 180 ton koldioxid per dag. En flygresa motsvarar drygt tågresor, om man ser till utsläppen av koldioxid. Ett X 2000-tåg med trehundra passagerare belastar miljön med samma utsläpp som från en enda liter bensin. Vi på FöreningsSparbanken uppmanar våra medarbetare att i första hand välja tåget. Vi har en bred geografisk spridning i Sverige och ser SJ som en naturlig lösning på bankens behov av resor inte minst eftersom banken är miljöcertifierad och miljöarbetet därigenom är en naturlig del av vår affärsverksamhet. Relationen mellan miljöpåverkan, pris och kvalitet är god och våra medarbetare kan utnyttja restiden effektivt. Därför samarbetar vi också med SJ kring bland annat IT-lösningar som gör det möjligt att arbeta ombord. Jan Lidén VD och Koncernchef, FöreningsSparbanken AB Källsortering och avfallshantering är ett annat prioriterat område, från hur kaffemuggen hanteras till hur gamla vagnar kan återvinnas på bästa sätt. Avfallshanteringen ombord är en fråga med stort symbolvärde. Där har vi ett ansvar för att samarbeta med de kommuner tågen passerar så att avfallet hanteras rätt hela vägen till slutstationen. Aktuella miljöprojekt De nya regionaltågen är miljövarudeklarerade Inför trafiksättningen av de nya tågen i Mälardalen har vi satt upp tydliga miljökrav. Vi ser till att hela kedjan är miljösäkrad, från upphandling och produktion till uppföljning och skrotning. Bort med dieseltåg Efter juni 2005 finns inte några dieseltåg kvar i SJs trafik. I samband med att tankanläggningarna för diesel avvecklas kommer det att utföras markundersökningar för att se till att marken är i gott skick när vi lämnar den. Resa Stockholm Göteborg, 1 person. Utsläpp, CO 2, växthuseffekt kg Tåg Buss Flyg Bil Utsläpp NO X, försurande kg Tåg Buss Flyg Bil 1) Kostnad för utsläppens regionala effekt. Källa: SIKA Rapport 2002:4. Nya bromsmetoder ger stora energivinster Vi förändrar vårt sätt att bromsa tågen. Genom att elbromsa kan vi återmata el till nätet så att denna energi kan användas av andra tåg på sträckan. Att elbromsa istället för att använda mekanisk broms minskar också emissionerna från bromsbeläggen. Elmätare spar energi Vi ska installera elmätare på våra tåg. På det sättet kan schablonkostnader ersättas med faktiska kostnader. När vi får reda på hur mycket el varje tåg drar kan förbrukningen minskas med en anpassad körstil. Det minskar kostnaderna för SJ och miljön. Skrotning av vagnar Under 2004 och början av 2005 skrotades 158 vagnar från 60-talet. Hela 99% av vagnarnas vikt kunde källsorteras. Det betyder 40 ton material per vagn och sammanlagt över ton. Det är ett revolutionerande resultat när det gäller återvinning av vagnar. Ekonomiskt blev resultatet plus minus noll för SJ. Men för miljön blev vinsten stor. Det krävs 3,5 gånger så mycket energi att framställa järn ur malm jämfört med att återanvända skrot. Miljökostnad 1) kr TågBuss Flyg Bil 18

21 MEDARBETARE LEDARSKAP OCH HÄLSA ÄR VIKTIGT Det har skett stora förändringar inom SJ, vilka också har påverkat var och en som arbetar här. Vi har fått nya arbetsroller, nya sätt att samarbeta och en ny organisation. Vi har gjort kraftiga besparingar, samtidigt som vi har förstärkt vissa funktioner. Vårt mål är att SJ ska bli ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Sedan gick vi 2004 vidare med att effektivisera SJs administration. Vi samlade all tågtrafik i en division. Funktionerna för bland annat personal, ekonomi, kommunikation och inköp centraliserades. När den nya organisationens behov var kartlagda kunde vi konstatera att ett hundratal administrativa tjänster skulle försvinna. Under sommaren tillsattes de nya tjänsterna och den nya organisationen började fungera. Ny organisation Under 2004 genomfördes stora delar av det effektiviseringsprogram som inleddes Det har inneburit uppsägningar, omplaceringar och pensioneringar, men också nya yrkesroller för en tydlig satsning på service. Förändringen berörde till att börja med personalen ombord på tågen. Satsning på ledarskap För att stärka ledarskapet och ge bättre förutsättningar i praktiken måste de ansvariga få rätt verktyg. Under 2004 och början av 2005 har våra chefer och arbetsledare gått kursen Att leda i förändring och vi kommer att bygga vidare på erfarenheterna därifrån. Bra ledarskap är avgörande för våra framgångar framöver. Det blir roligt att sälja biljetter till det här tåget, säger resesäljare Monica Rohrwacher ombord på ett av de upprustade X 2000-tågen. Det har sådant som jag själv uppskattar, som fler sittplatser i bistron. Monica sommarjobbade på SJ första gången Hon har sett många förändringar. Den största var datorerna, säger hon. Men det är spännande med allt som händer nu och hon tror på satsningarna. 19

22 MEDARBETARE Det var när hon jobbade som grillbiträde Katarina Frösslund såg annonsen om att SJ sökte lokförare. Jag kan ju alltid gå dit och se om det är något för mig, tänkte hon. Idag har hon kört tåg i tre år. Det hon trivs bäst med är ansvaret och friheten. Och så får jag erfarenheter som få andra har, säger hon. Framtidsplanen är att vidareutbilda sig till instruktionsförare och kanske få testa nya tåg. I vår lär hon sig att köra dubbeldäckaren. Medelantalet anställda, Ledande positioner, chefer Ledande positioner, arbetsledare Yrkeskategorier Män 65% Kvinnor 35% Åldersfördelning Män 75% Kvinnor 25% Genomsnittlig anställningstid Män 63% Kvinnor 37% Sjukfrånvaro Ge service ombord 32% Köra tåg 28% Sälja resor 14% Växla tåg 2% Planera och administrera 24% Antal Män 19 år Kvinnor 12 år Kort 4% Lång 5% Totalt: 9% År

23 De allra flesta i SJ har mött stora utmaningar det senaste året. Det har varit tufft men vi har redan börjat nå resultat. Våra yrkesroller och ansvarsområden har blivit tydligare och beslutsvägarna kortare. och kompetens Förändring och utbildning har präglat Det har handlat om att ta fram och genomföra gemensamma riktlinjer och rutiner för hela företaget. Den mest omfattande uppgiften har varit att planera för division Tågtrafiks temadagar Aktiviteten omfattar medarbetare. Flertalet chefer, arbetsledare och skyddsombud har utbildats i rehabiliteringsfrågor. Samtliga medarbetare med säkerhetstjänst har under året deltagit i den löpande trafiksäkerhetsutbildningen. Mångfald och jämställdhet SJ känner ett stort ansvar för sina medarbetare. Medarbetare respekteras som individer såväl som för det arbete de utför och bedöms efter kvalifikationer samt engagemang. Ingen ska bedömas utifrån sitt kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund eller religion. Jämställdhet handlar både om att kvinnor och män accepterar varandras olikheter samt uppskattar dessa olikheter. Jämställdhet angår alla anställda i företaget. Oavsett kön behandlas samtliga medarbetare rättvist och korrekt. Både kvinnor och män ska trivas och känna att de är delaktiga och kan påverka utvecklingen av SJ. Ett konkret exempel är att vi vill underlätta att förena förvärvsarbete och familjeliv, till exempel vid turlistplanering. Helhetssyn på arbetsmiljö På SJ anser vi att arbetsmiljöarbetet måste ske utifrån en helhetssyn där yttre miljö, säkerhet och kvalitet ingår. Det här arbetet måste regelbundet följas upp och utvärderas. Men det måste också vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Under 2004 genomfördes en medarbetarundersökning. Efter att ha analyserat resultatet kommer vi att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Vår hälsostrategi Sjukfrånvaron sjunker inom SJ. Men vi behöver göra mer för att vara säkra på att trenden fortsätter. Därför arbetar vi metodiskt för att komma till rätta med problemen, till exempel med individuella hälsoplaner. Nästa steg i den långsiktiga strategin är att satsa på hälsofrågor. En frisk arbetsplats med låg sjukfrånvaro vill vi alla ha. 21

24 ATT RESA MED SJ PENDLA ÄR EN DEL AV LIVET Aktiv pensionär, kallar han sig. Lasse Öberg är på väg till Venture cup i Stockholm för att träffa unga företagare. Han är bland annat involverad i att hjälpa en ung docent som har tagit fram ett system för sortering av timmer. Det blir flera resor till Stockholm i veckan. Tåget är bättre än bra, tycker han. Men högtalarljudet kunde vara bättre och han känner en kille som jobbar med sånt. 22

25 En pendelresenär sitter på våra tåg mellan en och två timmar per dag, fem dagar i veckan, nästan elva månader om året, i många år. Dessutom lägger pendlaren en större del av sin inkomst på tågbiljetten än andra resenärer. Med andra ord: pendelresan är en del av vardagen. Därför är pendelresenären den av våra resenärer som ställer störst krav på våra tjänster med rätta. Punktlighet och smidighet är viktigt för alla. Men alla pendlare ställer inte samma krav på resan. En del vill använda tiden till att läsa tidningen, någon vill koppla av med en kopp kaffe, någon annan vill kunna arbeta, ringa samtal eller koppla upp datorn. Därför arbetar vi hårt för att mobiltäckningen ska bli allt bättre, samtidigt har vi mobilfria vagnar för dem som vill utnyttja tiden till en tupplur eller att bara titta på utsikten. Punktlighet viktigast Att pendla innebär att passa tider. Ibland gäller det att hinna till ett möte eller så kanske barnen ska hämtas på dagis. Vi vet att det är viktigt med punktligheten och vi har satt ett högt mål för vår punktlighet på pendlarsträckor, 98%. Vi är inte där än, idag är punktligheten 95%. Men vi försöker underlätta för pendlaren även på andra sätt, genom att till exempel erbjuda fler avgångar och ge bra trafikinformation. Genom att snabbt ge information om förändringar i avgångarna kan vi minska stressen för pendelresenären. Snart kan många resenärer "prenumerera" på sina tåg. Det innebär att de får ett SMS så snart det uppstår förändring- ar på någon av de avgångar de anmält intresse för. Det kommer också att bli möjligt att få trafikinformation genom att läsa "Min sida" på Internet. Där kommer resenärer att kunna skräddarsy en sida med den information de behöver. Samarbete för regionförstoring Många pendlare ska längre än rälsen räcker. Ofta är det ett eller flera byten från dörr till dörr. Och eftersom resan ska vara enkel blir det viktigt med samarbete. En pendlare ska inte behöva betala flera avgifter eller ha flera kort för att ta sig mellan jobbet och hemmet. I Mälardalen samarbetar vi till exempel med de andra trafikbolagen i det samägda marknadsbolaget Tåg i Mälardalen, TIM. Det ger resenären möjlighet att köpa ett kort som gäller på alla resor i Mälardalen, tåg såväl som buss eller tunnelbana. Med ett prisvärt pendlarkort, snabba och bekväma tåg och en välplanerad och pålitlig anslutningstrafik vill vi hjälpa människor att förverkliga drömmen om att bo på en mindre ort men ändå ha nära till jobbet i storstaden. Avtalstrafik SJ kör tåg både i långväga och regional trafik. SJ har längst erfarenhet i Sverige av tågtrafik. Det har lärt oss vilka situationer som kräver en viss sorts bemanning, vilka resurser som behövs för planering, vilka fordon som passar bäst och vilka tekniska lösningar som fungerar. Vi har resurser för att hitta samarbetslösningar och kraft att ta itu med problem. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Det har våra regionala uppdragsgivare nytta av. Värt att veta om pendelresenären: 40% av alla resor med SJ är pendelresor. Den genomsnittlige dagpendlaren reser cirka 45 till 50 minuter i vardera riktningen och gör ungefär 400 resor per år. 74% av alla pendelresenärer har tillgång till bil men väljer att ta tåget. De vanligaste skälen till att pendelresenären väljer tåg istället för bil är: att de slipper bilköer och problem med parkeringsplats att de vet när de kommer fram och att de får en användbar stund på tåget. 23

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Goda affärer på räls. Konferenser och event

Goda affärer på räls. Konferenser och event Goda affärer på räls Konferenser och event Ta vara på alla möjligheter med tåget Det finns många fördelar med att resa tillsammans. Väljer ni tåget får ni ett alternativ som är bekvämt, prisvärt och miljövänligt.

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

01%2%345/%6788!"#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*#

01%2%345/%6788!#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*# 01%2%345/%6788!"#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*# Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 8 SAMMANFATTNING Avregleringen av tågtrafiken har skapat en rad problem som ständiga förseningar, höjda priser, krångliga biljettköp,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma och Visby. Halmstad Stockholm City/Bromma. 3/6 11/8-13 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen. 22/12-13 6/4-14 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang Resor och upplevelser för nyfikna Tåget - det bekväma sättet att uppleva SJ erbjuder ett trivsamt sätt att resa för alla åldrar. Oavsett

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer