NorthStar AB Restaurang & Bar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NorthStar AB Restaurang & Bar"

Transkript

1 NorthStar AB Restaurang & Bar Hasanen Hadi Isra Hadi Helen Eyob Sali Sayahi Luleå Tekniska Universitet

2 Försättsblad inlämningsuppgift/cover sheet for assignments Personnr Efternamn Förnamn Användarnamn Klass Hadi Hasanen Hashad-0 FYCEA Sayahi Sali Salali-0 FYCEA Hadi Isra Isrhad-9 FYCEA Eyob Helen Heleyo-9 FYCEA Kurskod O0008N Kursnamn Course name: Gruppnamn Group name: Dokumenttyp Företagsekonomisk integrationskurs Grupp 14 Affärsplan för Kiruna Nummer på uppgift Assignment number: Datum Date: NorthStar AB Lärarens anteckningar Betyg Lärarens kommentarer Datum Lärarens sign 1

3 Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN FÖR KIRUNA... 4 AFFÄRSIDÉ... 4 VISION... 4 MÅL... 4 FÖRETAGETS SITUATIONSANALYS... 7 KONKURRENTER... 8 STRATEGI... 8 OMVÄRLDS & BRANSCHANALYS... 8 MARKNADSPLANERING MARKNADSANDELAR Marknadssegmentering VERKSAMHETENS PRISSÄTTNINGSMETOD MARKNADSFÖRINGSMETODER FÖRETAGSDRIFT FINANSIERING SAMARBETE MED SVENSKASPEL (VEGAS AUTOMATER) ÖPPETTIDER PERSONALKOSTNADER Behovet och uppdelning av personal FRAMTIDA INVESTERINGAR TIDSPLAN EKONOMISKA BEDÖMNINGAR FINANSIERINGSPLAN BREAK-EVEN ANALYS BERÄKNINGAR FÖR VERKSAMHETENS BUDGET BUDGETERAD RESULTATRÄKNING BUDGETERAD BALANSRÄKNING LIKVIDITETSBUDGET EKONOMISKDISKUSSION BILAGA RESTAURANG & BAR SOM BEFINNER SIG I KIRUNA OCH ANSES VARA KONKURRENTER TILL NORTHSTAR AB BILAGA TILLSTÅND FRÅN OLIKA MYNDIGHETER FÖR ATT FÅ STARTA VERKSAMHETEN BILAGA REKLAMKOSTNADER BILAGA UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR FÖR RESTAURANGEN BILAGA KÖKSUTRUSTNING BILAGA MATSALSUTRUSTNING BILAGA

4 VEGAS AUTOMATER BILAGA BILAGA PLANLÖSNING ÖVER NORTHSTAR AB BILAGA ÖVERSIKTSKARTA ÖVER KIRUNA, DEN INRINGADE DELEN ÄR DÄR VI HAR TÄNKT OSS NORTHSTAR AB SKA BYGGAS BILAGA BREAK-EVEN ANALYS BILAGA RESULTATRÄKNING BILAGA BALANSRÄKNING BILAGA LIKVIDITETSBUDGET KÄLLFÖRTECKNING

5 NorthStar AB Restaurang & Bar Affärsplan för Kiruna Affärsidé Med bra mat och trevlig atmosfär kunna ge invånarna samt turisterna i Kiruna en bra mat upplevelse och en minnesrik utekväll Vår affärs ide går ut på att öppna en bar & restaurang för att kunna erbjuda gruvarbetarna, de övriga Kirunaborna samt turisterna bra matupplevelse till rimliga priser. Restaurangen kommer att erbjuda en varierad lunchbuffé, för att senare under kvällen ha en bred meny där man kan äta allt från hamburgare till pasta och kött. Vi vill även kunna erbjuda invånarna ett trevligt ställe att antigen ha afterwork på eller bara umgås, då vi tycker att det är något som Kiruna saknar. Eftersom att vi upplever det som att det är brist på restauranger och barer i Kiruna så vill vi genom att öppna denna restaurang öka utbudet för invånarna. Genom att även servera alkohol och ha öppet längre under kvällar och helger så ser vi även möjlighet för folk att utöka det sociala interagerandet. Vi vill öppna restaurangen i anslutning till gruvan så att det främst ska bli ett bra lunchställe för de anställda samt att de efter jobbet kan ta en afterwork. Vision Vår eftersträvan handlar om att bli den ledande bar & restaurang som ligger i närhet till de större industriområdena i Kiruna och hela Norrbotten. Mål Vårt främsta mål är att utnyttja möjligheterna som finns i Kiruna och skapa ett lönsamt företag i Kiruna samt flera jobb möjligheter som i sin tur medverkar i befolkningsökning. Vi räknar även med Kiruna invånare och turister som kan uppleva en speciell och unik känsla. Bolagsfakta Vi har kommit fram till att den optimala bolagsformen som bäst passar en sådan verksamhet är aktiebolag, eftersom branschen innebär risker och kräver stora investeringar i de första verksamhetsåren. Aktiebolaget kommer att styras av en delägare som har någon from av ekonomiutbildning och som kan investera minst

6 kronor för att starta verksamheten 1. Styrelsen utgörs av delägaren som kommer att ta hela ansvaret som ordförande. Ägaren är även VD och kommer att bli registrerat som firmatecknare. Vi räknar även med att ha en revisor. Anställda I vår bar & restaurang ska det finnas bland annat restaurangchef, personalchef, kockar, servitörer, vakter och bartender. Restaurangchefen: är verkställande direktören och ägaren av företaget och har därmed de största ansvaren över ekonomiska och administrativa områden. Personalchefen: har det fullständiga ansvaret över allt som händer i köket samt personal och leveranser av varor. Kravet på personalchef är erfarenhet i minst ett år inom samma område. Kockar: har ansvaret över matlagningen och hygienen i köket. Det ska finnas fyra kockar som jobbar i skift enligt schemat alltså två och två åt gången. Servitörer/servitriser: har i uppgift att ta emot beställningar och servera maten till kunder samt kassa och städning. Bartender: huvuduppgiften är att kunna servera och blanda goda drinkar. Företrädet ges åt professionella bartendrar som har en förmåga att blanda smaker i sådan harmoni att det resulterar i en mycket välsmakande cocktail. Ordningsvakter: behovet av ordningsvakter finns då restaurangen har sena öppettider på helger. De behövs för att medverka till att upprätthålla ordning och förhindrar problem så att alla njuter av tiden som tillbringas där. 1 5

7 Restaurangchef/VD Personalchef Revisor Kockar Servitörer/servitris Bartender Ordningsvakter Figur 1 En beskrivning av ledningens uppbyggnad i verksamheten 6

8 Företagets situationsanalys Styrkan med vår affärsidé är att vi erbjuder en unik och rolig upplevelse i Kiruna staden. Vi tror att en av våra styrkor är den unika lägen(att vara i närheten av gruvan) men även det unika konceptet samt lätt tillgänglighet för gruvarbetarna och alla andra Kirunabor. Vi är ett nyetablerade företag i marknaden och därför är okända för dem flesta som bor i Kiruna detta innebär också dålig insikt i vad och hur mycket som efterfrågas eller förväntas av vår verksamhet. När det kommer börja byggas i de övriga delarna i kommunen samt brytningen i LKABs gruvor finns det stora möjligheter för verksamheten att expandera. Kiruna är redo att ta emot nya upplevelser och att ha ett företag som kan erbjuda det på ett unikt sätt kan vara en bra lösning där dem tillfälliga gäster som kommer till Kiruna, turister och även befolkningen kan ha nytta av. En mötesplats som leder till flera jobb och ger möjligheten till ett socialt liv. Eftersom Kiruna kommunen har som vision att öka sin befolkning det innebär att företaget har stora möjligheter att expandera ytterligare utanför LKABs gruvområdet. Befintliga och nyetablerade restauranger & barer är ett hot mot verksamheten, även om vi har fördelen av att vara först på den unika platsen (se bilaga 1). Risken att nya restauranger kommer öppna i närheten av gruvan är inte stor p.g.a. vår verksamhets närvaro på området då det kan vara svårt för dessa aktörer att ta marknadsandelar eller ha stor påverkan på vår verksamhet. Andra hotet är att vissa perioder gör att affären blir sämre baserade på ekonomin som leder till att människor spenderar mindre pengar på nöjen och restaurangbesök, vi tror att vår verksamhet kommer inte att drabbas hård eftersom LKABs gruvan är i närheten och en stor del av kunder som vi satsar på finns där samtidigt stadskärna ligger också i närheten som gör att vår verksamhet är lättgänglig för dem flesta. 7

9 Konkurrenter För nuvarande finns det inga befintliga likadana verksamheter i närområdet som erbjuder likadan service eller atmosfär(förutom restaurangen Magnetiten). Det innebär att vi inte har många riktiga konkurrenter och att det främsta hotet mot vår affärsidé är substitut i form av hemlagad mat samt färdiglagade rätter som kan köpas eller hämtas när det gäller LKABs anställda. Verksamheten kommer att verka inom restaurangbranschen och delvis underhållningsbranschen samt andra mötesplatser som är våra konkurrenter. Definiering av de främsta konkurrenterna har vi baserat på priser, produkter och plats. Dessa konkurrenter är Restaurang Magnetiten, Landströms Kök & Bar och Mommas Steakhouse (se bilaga 1). Strategi Strategin som vi valde att tillämpa är differentieringsbaserad fokuseringsstrategi, eftersom vi är inriktade på en specifik del av marknaden alltså gruvarbetarna men även kirunabor och turister (inkluderar dem som bor tillfälligt i Kiruna) i första hand. Våra efterforskningar visar på att det är brist på restauranger i närheten av gruvområdet i Kiruna. Då vi besökte Kiruna under ett studie besök så lade vi märke till att utbudet av närliggande restauranger till LKAB var litet. Under detta besök så hade vi även ett samtal med en kvinnlig anställd hos företaget som beskrev den nuvarande restaurangen som en skolmatsal och hade gärna haft ett trevligare alternativ, därför har vi valt att fokusera på just detta segment. Vi tror att vår strategi kommer att skapa lojala kunder med bra betalningsvilja, eftersom vårt ide kommer att ses som unik och uppskattad av kunderna. Omvärlds & branschanalys Kiruna kommunen vill ha en tillväxt i befolkningen och det kan uppnås på grund av det stora behovet i arbetskraft samt de unika möjligheterna som finns i Kiruna som kan utnyttjas som en fördel för att locka folk vilket gör att satsningen på ett attraktivt samhälle måste öka för att kunna tillfredsställa invånarnas efterfråga 2. Möjligheterna är 2 8

10 stora i Kiruna och kan användas på ett bra sätt för att ha ett samhälle med ökande befolkning. Inom själva stadskärnan bor den större delen av invånarna men det finns även turister och människor som pendlar, dessa bor tillfälligt på området. Det finns även många andra som vill flytta till Kiruna men som inte har möjlighet på grund ut av bostadskrisen. I och med det låga utbudet av restauranger & barer i närheten utav LKAB gruvan så anser vi att det inte finns så många konkurrenter som skulle kunna utgöra ett hot mot verksamheten, detta kommer även att underlätta etableringen på marknaden. Ett centralt läge är inte viktigt för verksamheten på grund av stadens storlek och företagets löfte om att leverera bra mat och trevlig atmosfär. Att driva företaget kommer att medföra högre kostnad det första året på grund av byggnad av lokal och köp av maskiner och inventarier. Marknaden har andra substitut som kommer att påverka verksamheten, men på grund av den stora efterfrågan på marknaden och högt kundvärde kommer inverkan av dessa substitut att minska. 9

11 Marknadsplanering När verksamheten ska startas krävs det ett antal giltiga och viktiga tillstånd från bland annat brandmyndigheten, hälsovårdsnämnden och för servering av alkoholdrycker. Dessa tillstånd måste ansökas i god tid och betalningen sker när ansökarna lämnas in (se bilaga 2). Marknadsandelar Eftersom vi inte är den enda restaurangen i närheten av gruvområdet måste beräkningar till marknadsandelarna reduceras till 30 procent av anställda på LKAB på grund av de existerande substituten på marknaden. Ett exempel på substitut till NorthStar AB är Restaurang Magnetiten som är motsvarande restaurang för gruvan i Kiruna. Restaurang Magnetiten har en marknad för personer med 12 anställda, 120 sittplatser ovan jord och 80 under jord och serverar 1000 portioner varje dag. Utifrån dessa siffror får vi fram marknadsandelarna för Restaurang Magnetiten som motsvarar 52,6% d.v.s portioner/1 900 personer = 0, Marknadssegmentering För att uppnå beräkningarna av marknadsandelar bör vi ta hänsyn till en effektiv marknadssegmentering och positionering för mer än en målgrupp. Vi riktar oss i första hand till de anställda vid LKAB som är cirka personer och vill utnyttja det stora antalet anställda som vi tror att är en av de viktigaste tillgångarna till verksamhetens lönsamhet. Förutom LKABs anställda riktar vi oss till Kirunaborna som en målgrupp samt turister som kommer till Kiruna på grund av bland annat rymdresor norrskenet, guidade turer till LKAB Visitor Centre och ishotellet. Vi har i mål att försöka nå alla målgrupper så att vår restaurang & bar även känns som en aktuell plats för alla. Verksamhetens prissättningsmetod När det gäller prissättningen för NorthStar AB, så har vi tänkt ha konkurrensbaserad prissättning gentemot närmast liggande konkurrenterna inom restaurangbranschen. Det innebär att vi prissättningen tillämpas med stor hänsyn till konkurrenterna och vi kan skapa fördel genom att starka underhållningsvärdet. I övrigt kommer vi att ha olika prisklasser beroende på event t: ex lunchbuffé, afterwork m.m. 3 Fazer Food Services AB, Magnetiten Restaurang, Kiruna

12 För att får en tydligare bild om våra konkurrenters pris så har vi varit i kontakt med vår största konkurrent Restaurang Magnetiten och ställt några frågor angående deras lunchpriser. Enligt Åsa Eriksson betalar LKAB:s anställda 57 kr medan entreprenörer betalar 75 kr avsett lunch, där salladsbuffé, bröd och kaffe ingår i priset i båda priserna. 4 Vårt lunchpris kommer därför att se så här ut: 65 kr för LKAB:s anställda 75 kr för övriga personer Marknadsföringsmetoder Vid lansering av verksamheten krävs det omfattande marknadsföring för att locka gäster redan i början av verksamhetsåret. För att kunna lyckas med det har NorthStar Ab valt att marknadsföra sig på olika sätt, dessa är: Hemsida: vi har tänkt ha en hemsida där det står all information om företaget och tjänster som vi erbjuder till våra kunder. Webbsidan kommer att hjälpa företaget att marknadsföra sig även utanför Kiruna och Sverige för de som tänker besöka Kiruna. Vi har också framtida planer om att använda hemsidan för att ta emot beställningar av kunder. som tänker besöka Kiruna. Hur kostnaden ser ut (se bilaga 3) Pappersreklam: vi har även valt att marknadsföra oss genom att skicka pappersreklam till hushållen och LKAB-anställda i Kiruna två gånger årligen, där vi räknar med att dela ut reklam en gång per halvår. Första verksamhetsåret kommer marknadsföringen att ske annorlunda, där vi planerar dela ut reklam intensivt en månad innan öppningen och under öppningsmånaden. Hur kostnaden ser ut för pappersreklam (se bilaga 3). Annonsering: vi kommer att annonsera i Kirunas Annonsblad för att öka kännedomen om verksamheten och för att kommunicera ut aktuella erbjudanden hos NorthStar AB. Hur kostnaden ser ut för annonsering i Kirunas Annonsblad (se bilaga 3) Direktkommunikation: sidor via sociala medier såsom facebook och twitter kommer att skapas då kunden blir lätt att informera om nya erbjudanden och kommande event samt aktuella öppettider. 4 Fazer Food Services AB, Restaurang Magnetiten Åsa Eriksson M F

13 För att få en feedback från kunderna planerar vi att genomföra marknadsundersökningar någon månad efter öppningen för att kunna förbättra och utveckla verksamheten enligt kundernas önskemål. Det kan vara i form av enkätfrågor till ett visst antal personer som ska besvaras där på plats. 12

14 Företagsdrift För att kunna driva verksamheten behövs det framför allt en mark att bygga till en restaurang samt restaurangsmaskiner och restaurangsmöbler (se bilaga 4, 5 och 6). Vi har valt att leasa köksutrustningen samt restaurangsmöbler. Fördelen med leasing är att det enkelt och förmånligt att anskaffa utrustning med utan att binda kapital och företaget kommer inte att låsa sitt kreditutrymme. Utrustningen som är leasade utgör säkerheten för finansieringen. Leasingstiden och kostnaden för leasingen, kommer att anpassas till utrustningens funktion och ekonomisk livslängd. Vi bedömer att en vanlig leasings tid är mellan 2-5 år beroende på utrustning och det finns flera företag som erbjuder sådana tjänster 5. Investeringskalkyl Mark : - Byggnation : - Marknadsföring , 5: - Personalkostnader : - Matsalsutrustning : - Köksutrustning ,5: - Tillstånd , 4: - Övriga kostnader : - Totala investeringar ,44: - Finansiering Det största hindret som verksamheten möter är finansieringen på grund av stora uppstartskostnader. Förutom lån från banken har vi tänkt ansöka om företagslån från Almi där man med en bra affärsidé kan övertyga de om att satsa i ett företagslån. Nackdelen med ett företagslån från Almi är att de tar högre ränta med kortare återbetalningstid normalt mellan tre till fem år

15 Samarbete med svenskaspel (Vegas automater) Svenska Spel har i uppdrag av svenska staten att tillhandahålla värdeautomatspel i Sverige. Svenska Spels spelautomat Vegas är den enda i sitt slag som får finnas på den svenska marknaden. Svenska Spel har tillstånd för spelautomater. Idag finns det närmare spelautomater placerade på cirka restauranger och bingohallar runt om i landet 7. Vi har tänkt ha omkring fem stycken Vegas automater på plats som kan hjälpa företaget med att öka omsättningen. För att se beräkningen för intäkten för Vegas automater se bilaga 7. Öppettider Restaurangen kommer att ha öppet Mån-tors mellan kl. 11:00-22:00 och fredag- lördag mellan 11:00-02:00. Söndagar kommer vi att vara stäng. Vi kommer att erbjuda våra kunder lunchbuffén alla dagar mån-lör mellan kl. 11:00-14:00. Maten kommer att förberedas och tillagas av de anställda kockarna och hållas varm och fräsch. Serveringen av alkohol kommer att vara tillgänglig efter kl. 16:00. Köket kommer under middagsserveringen ha öppet till kl. 21:00 därefter kommer vi endast kunna erbjuda snacks i form av nötter och dylikt. 7 https://svenskaspel.se/?pageid=/vegas/omvegas 14

16 Arbetstidsschema och bemanningsplan Vid uppläggningen av personalens schema är det viktigt att både kunden och personalens behov uppfylls. Då restaurangen öppnar kl. 11:00 och det innebär att de första på plats är där kl. 09:00 kockar för att börja med matlagningen och andra personal som har i uppgift att förbereda det som behövs inför lunchbuffén samt fylla på det som saknas och hjälpa till. Pass 1 personalen består av 2 kockar samt övrig serveringspersonal. Kockarnas arbetstimmar är sex timmar medan serveringspersonals arbetstimmar är sex eller sju timmar beroende på deras pass. Deras skift sträcker sig mellan kl. 09:00 16:00 där deras lunch (30 min) är inräknad. Därefter startar det andra skiftet mellan 16:00-22:00 och under helger så sträcker sig skift 1 och 2 till och med klockan 02:00 d.v.s. 8 timmar. Men då tas bartender, vakter och extra personal in vid behov. Morgonpersonalen ansvarar för öppning av restaurangen och kvällspersonalen tar hand om stängningen. Fördelningen av sysslor mellan de anställda kommer att se ut som följande, kockarnas ansvar är att tillaga och förbereda maten, vid behov kan även serveringspersonalen hjälpa till i köket. Serveringspersonalens uppgifter går ut på att servera, ta emot beställning, duka fram och av, ta betalt och se till att allt är i sin ordning. Personalkostnader Vi har fått råd från restaurang & bar Old Brodies i Luleå att varje anställd ska ingå ett kollektivavtal eftersom denna form av avtal är ett bra sätt att tillfredsställa arbetarnas önskemål. Kollektivavtalet är ett frivilligt avtal mellan arbetsgivaren och facket om anställningsvillkoren gällande jobbet. Där ingår det rätt lön baserat på fackets lönenivå, pension, föräldralön, sex veckors semester och ersättning för övertid 8 (se bilaga 8)

17 Behovet och uppdelning av personal Position Antal Arbetspass Arbetsdag Tid/anställd Kockar 3 09:00-15:00, Mån-lörd 6 h 15:00-21:00 Servitör/servitris 4 09:00-16:00, 16:00-22:00 Mån-tors Fre-lörd 7 h, 6 h 8 h 09:00-17:30, 17:30-02:00 Bartender 3 15:00-22:00 15:00-21:00, Mån-tors Fre-lörd 7 h 6 h, 5 h 21:00-02:00 Ordningsvakt 3 20:00-02:00 Fred-lörd 6 h Framtida investeringar Företaget kommer att behöva investera extra i beställningssystem såsom elektroniska beställningar via internet och mobilapplikation. Fördelen med detta system är att maten kan beställas från vilken dator som helst och våra kunder behöver inte åka från arbetsplatsen. Detta leder till att transportbilar ska behövas för att leverera matlådorna från restaurangen till kunderna. Tidsplan Byggnationstiden beräknas ta upp till cirka åtta månader enligt NCC 9. När byggnationen är färdig kommer planeringen av köksutrustning att påbörjas under månad ett. Matsedeln kommer att vara förbestämd under månad två för att underlätta arbetsbördan efter ingivningen. Vi kommer sedan att bestämma vilka leverantörer vi kommer att samarbeta med under månad två samt en beställning ska sättas igång redan då. Alkoholtillstånd ska sökas under månad tre. Lokalen kommer att vara färdigställd samt inredning vara avslutad under månad fyra. Anställningsintervjuer hålls under månad fem och sex. Varubeställningen sätts igång månad sex samtidigt som allt ska vara 9 Mikael Lundqvist Affärschef, NCC Construction Sverige AB Norrland Norrbotten 16

18 färdigställt inför öppningen. Marknadsföringen kommer att ske under månad fem och sex i form av annonsering i exempelvis Kirunas annonsblad och utdelning av reklam. Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Månad 5 Månad 6 Köksutrustning planeras Matsedeln förbestäms Bestämma leverantörer Alkoholtillstånd Färdigställa/inreda lokalen Intervjuer samt anställning Varubeställning Marknadsföring Öppning Ekonomiska bedömningar Vi har genomfört flera utstående och tänkvärda beräkningar för att få fram företagets ekonomiska läge. Tolkningen av dessa kan vara olika beroende på vilket perspektivet man utgår ifrån. Vi som äger verksamheten anser att det slutliga resultatet av våra beräkningar kan värderas vara gynnande för verksamheten långsiktigt. Denna tolkning är baserad på väl välplanerat genomförda investeringar som har gynnat företaget ekonomiskt såsom leasing av restaurangsutrustning vilket var orsaken till att stärka den interna finansiella grunden tidigt i början. Finansieringsplan Med tanke på att vi har valt aktiebolag som bolagsform, kommer ägaren att gå in med kronor men vi inser att det kommer att behövas mer startkapital än så. Byggnationen enligt byggbolaget NCC kommer att kosta cirka kronor för en yta på 400 m 2 vilket innebär en kostnad på kronor per m m 2 x kr = kronor Priset för fullt färdigt inklusive målning, rörsystem och kakel kostar kronor. Vi tänker finansiera verksamheten via lån med ungefär kronor från Nordea 10 Mikael Lundqvist Affärschef, NCC Construction Sverige AB Norrland Norrbotten 17

19 med en genomsnittlig ränta på 5 %. För att ha en överblick över skissen för restaurangen se bilaga 9 och för att se var restaurangen är belägen se bilaga 10. Break-even analys Denna analys visar hur mycket vårt företag måste sälja dagligen för att täcka kostnaderna d.v.s. en punkt där varken vinst eller förlust uppstår. Vi har kommit fram till att företagets kritiska punkt är att vi måste sälja kronor varje dag där en jämvikt uppstår mellan intäkter och kostnader (se bilaga 11). 18

20 Beräkningar för verksamhetens budget Budgeterad resultaträkning Våra beräkningar är baserade på 12 månaders säljande samt ett brutet och förlängt budgetår. Som vi tidigare har nämnt kommer försäljningspriset att vara 65 kronor per lunchbuffé för LKAB-anställda där varukostnaden är 26,88 kronor. Enligt vår budget där vi inte har större investeringar kommer vi mest troligt att presentera ett positivt resultat för det första verksamhetsåret (se bilaga 12). Budgeterad balansräkning I vår balansräkning är kundfordringarna beräknade på omsättningen exklusive moms. Samt leverantörsskulderna som är beräknade på inköp exklusive moms. Företagets utgående balans blir kronor (se bilaga 13). Likviditetsbudget Momsen kommer att redovisas till skatteverket var tredje månad vilket i sin tur leder till att det blir växlande kassaflöde i likviditetsbudget. Kredittiden är 30 dagar på inköp och försäljning, detta leder till påverkan på både kundfordringar och leverantörsskulder i balansbudgeten. Momssatsen ligger på 12 och 25 % när det gäller inköpen och vid försäljning är momssatsen 12 %. Detta resulterar i att momsskulden kommer att betalas till skatteverket varje kvartal (se bilaga 14). Ekonomiskdiskussion Northstar AB beräknas generera stora vinster redan från första verksamhetsåret. Dessa vinster uppgår till kronor enligt våra beräkningar i resultaträkningen, vilket vi anser vara hållbart. Vi räknar med vinstökning på sikt som beror bland annat på minskning av företagets räntekostnader och även reklamkostnader då vi planerar lägga mindre pengar på marknadsföringen då företaget har skapat den önskade positionen på marknaden. 19

21 Bilaga 1 Restaurang & bar som befinner sig i Kiruna och anses vara konkurrenter till NorthStar AB Fazer Food Services AB Magnetiten Restaurang LKAB-området Kiruna Kategori: restauranger Landströms Kök & Bar Föreningsgatan 11, Kiruna landstroms.wordpress.com Kategori: restauranger & bar Mommas Steakhouse Lars Janssonsgatan 15, Kiruna scandickoket.se Kategori: restauranger Midnattssol Lars Janssonsgatan 17, Kiruna kirunalapland.se Kategori: restauranger 20

22 Bilaga 2 Tillstånd från olika myndigheter för att få starta verksamheten Innan företaget ska startas måste en registrering till kontrollmyndigheten utföras d.v.s. verksamheten får påbörjas först 14 dagar efter att anmälan har kommit till myndigheten. När verksamheten har startats utför kontrollmyndigheten ett besök för att se restaurangen på plats. Det kan hända att mer än en kontroll måste göras och för varje kontroll tar myndigheten en avgift för handläggning av anmälningar och registrering. En årlig kontrollavgift tas också av kontrollmyndigheterna och ifall verksamheten inte blir godkänd tar myndigheten avgift för omprövning. Det är kommunerna som bestämmer timtaxan vilket innebär att avgifterna är varierande i varje kommun. MILJÖ OCH HÄLSA Det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret som finns hos varje kommun som kontrollerar restauranger och ser till att är som det ska11. Ansökan om godkännande eller registrering för livsmedelsanläggningen till kommunens miljö- och hälsoskyddskontoret. BRANDSKYDD Däremot tar brandmyndigheten hand om nya lokaler eller ny verksamhet som ska startas för att godkänna dessa lokaler12. En skriftlig rapport måste skickas till brandskyddsmyndigeten där det står tydligt hur vi arbetar i restaurangen med brandskydden till kommunen. Det står i lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Det ska finnas utrustning för livräddning och släckning av brand eller annan olycka. SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Det krävs också tillstånd för att få servera alkoholdrycker i restaurangen enligt alkohollagen (SFS 2010:1 622). Ansökan om serveringstillstånd görs hos Kiruna kommun där all uppgifter och information om verksamheten ska anges. Det krävs livsmedelsanläggning för att få serveringstillstånd. Kommunen tar ut en prövnings avgift för ansökan och för att veta exakt vad denna avgift ligger på så har vi kontaktat en alkoholhandläggare på Kirunas kommun men tyvärr så fick vi inget svar alla gånger vi

23 ringde. Därför har vi kollar upp priserna för serveringstillstånd i andra kommuner och genomsnittet på avgiften låg på 7000 kronor (inklusive moms). BYGGLOV Ägaren måste ansöka om bygglov hos kommunen eftersom vårt mål är att bygga egen lokal. En ansökan om väggfast skylt på fastighetsfasaden ska göras tillsammans med ansökan för bygglov. LICENS FÖR ATT SPELA MUSIK En musik licens krävs för att kunna spela musik på restaurangen. Ansökan ska göras hos STIM (svenska tonsättares internationella musikbyrå) och SAMI (svenska artisters och musikers intresseorganisation). Där en avgift måste betalas beroende på verksamhetens storlek och för just vår verksamhet gäller nedan: Vi har räknat med ett serveringsutrymme mellan kvadratmeter vilket innebär en kostnad på 37 kronor/heldag (exklusive moms) En heldag avser öppethållande mer än fem timmar per dag. 37x312(dagar) = kronor/ år + 6 % momspålägg 11544x0,06 = 692, ,64 = ,64 TILLSTÅND FÖR DANS För att ha tillgång till dansgolv krävs det ett danstillstånd som ska ansökas om hos polisen med en blankett som heter ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen som finns tillgängligt på polisens hemsida. Enligt svenska artisters och musikers intresseorganisation som vi har kontaktat via telefon, så ska man betala 1,21 kr (exklusive moms) för varje gäst och dag (gäller helgdagarna). Betalningen sket i efterskott där SAMI skickar blanketter en gång varje halvår där vi kan redovisa antal besökare vi har haft under halvåret. Ett sätt att räkna ut denna kostnad är att räkna ut det efter hur många personer får vistas i restaurangen. 120(platser) x 104(helgdagar) = kronor + 6 % moms x 0,06 = 748, ,8 = ,8 kronor (inklusive moms) 22

24 TV-AVGIFT Eftersom vi planerar att ha stora tv:n i restaurangen måste vi betala en TV-avgift enligt lagen (SFS 1989:41). Vi har kontaktat radiotjänsten angående priserna för tv avgift och vi fick veta att det kostar lika mycket för privat personer som företag, alltså 2076 kr/ år Intervju via telefon med Radiotjänsten tel:

25 Bilaga 3 Reklamkostnader Vi har därför kollat på postens hemsida vad det kommer att kosta oss ungefär. Enligt deras guide på hemsidan som heter Reklamfixaren, har vi kommit fram till att reklamkostnaden med utdelningen kommer att kosta ungefär kronor exklusive moms 14. Detta gäller enkelsidig pappersreklam som kostar 1,37 kr/ styck för hushåll över hela Kiruna. Denna reklammetod tänker vi använda oss av ett par gånger årligen d.v.s. kostnaden blir: kr x 2 gånger(varje halvår) = kr momspålägg= 25 % * 0,25 = 5 668,5 moms Pris inklusive moms = ,5 = ,5 kronor/år Kostnaden för hemsidan enligt crossnet kommer att ligga på 399 kronor/månad Vilket innebär en årlig kostnad på: kronor inklusive moms Kostnader för annonsering i Kirunas annonsblad för storlek 124 x 182 mm är 4500 krono inklusive moms 15. Kostnaden för annonsering i tidningen blir: kr x 2 gånger (varje halvår) = kronor/år Den totala reklamkostnaden blir: ,5 kronor/år

26 Bilaga 4 Utrustning och tillbehör för restaurangen Restaurangdisk/försäljningsdisk Frys- och kylrum Kylskåp för drycker, livsmedel Buffévagnar både för kall och varm mat med värmeställ Diskmaskiner med rullband avsedda till restaurang Tvättställ Diskbänk Beredningsutrymmen, enskilda för olika livsmedel 3 dörrar Fettavskiljare Sammansatt grill och fritös Stekhäll Kassamaskin Fläktar Stora kastruller, tallrikar, glas och bestick och kantiner Kockverktyg Kaffemaskin Mikrovågsugn Kassaapparat Kantiner Bord och stolar, material för kontoret Serveringsvagnar Förbrukningsvaror Städtillbehör Gasolspis 25

27 Bilaga 5 Köksutrustning 16 Köksutrustning Styckpris Totalt Serveringsvagn * : : - Diskkorgsvagn * : : - Diskkorg tallrikar * 8 250: : - Diskkorg glas * 8 250: : - Diskkorg bestick * 4 250: : - Buffévagn * : : - Blandningsmaskin 7 900: : - Grönsaks skärare : : - Potatisskalare : : - Diskmaskin * : : - Beredningskylbänk : : - Frysskåp dubbel halvdörr : : - Grillkylbänk : : - Kylskåp dubbel : : - Arbetsbänkar * : : - Diskbänkar * : : - Konvektionsugn : : - Brickvagn * : : - Vattenbad med värmepåsk : : - Värmeskåp : : - Riskokare * : : - Soppterrin * 2 890: : - Fritös * : : - Grillpaket : : - Köksredskap : : - Kaffemaskin * : : - Summa Denna summa är exklusive moms med momspålägg på 25 % blir den totala kostnaden ,5:

28 Bilaga 6 Matsalsutrustning 17 Matsalsutrustning Tallrikar 4 800: - Matbestick 2 000: - Dricksglas 2 000: - Kaffekoppar 5 200: - Stolar 120 * : - Bord 30 * : - Belysning/dekoration : - Barnstolar 4 * : - TV 10 * : - Totalbelopp : - När det kommer till servering material d.v.s. tallrikar, bestick, glas och koppar så kommer vi behöva dubbelt antal (120 x 2) detta på grund utav att vid full belastning så måste det finnas extra rena service material samt att det kan förstöras. Alla dessa kostnader är inkl. moms PS43E455,90952,388529, html?langId=-16 27

29 Bilaga 7 Vegas automater Vi har frågat Karim Torof som är restaurangchef på Old Brodis där det finns spelautomater 19. Enlig honom ger varje automat i genomsnitt kr per månad till ägaren utav verksamheten och det är nästan 30 % av allt som finns i maskinen. Av de totalt fem stycken Vegas automater som vi planerar på att ha så kommer dessa ge en intäkt på kr varje månad. Vi har även varit i kontakt med svenska spel för att få mer information när det gäller Vegas-automater och vi fick en del information av Stefan Molin som är resultat ansvarig på svenska spel när det gäller Vegas automater. Enligt honom hade svenska spel en omsättning på kronor år 2011 när det gällde Vegas automater och omkring av dem var nettoomsättningen, han kunde inte ge några direkta siffror på vad svenska spel hade kommit överens med sina kunder om angående hur nettosumman fördelas mellan dem d.v.s. den procentuella andelen för varje motpart. Han föreslog att man kunde dela nettoomsättningen med antalet automater i Sverige, om man vet vad den genomsnittliga andelen är, då kan man komma fram till en genomsnittlig summa som är i närheten utav den verkliga siffran. Med hjälp utav personliga intervjuer som vi hade med ett antal anställda så fick vi fram att den procentuella fördelningen såg ut som följande, ca 70 % av netto summan gick till svenska spel och 30 % till verksamheten. Baserat på den information som vi fick kommer varje automat att generera omkring 7500 kr varje månad till verksamheten. ( kr/år)/(6600 automater) = kr/år ( kr) / (12 månader) = ,5 kr/mån ,5 kr x 0,3 =7 575,75 kr/mån 19 Karim Torof, restaurangchef för Old Brodis Luleå

30 Bilaga 8 Personalkostnader Löner Kockar: jobbar 6 timmar varje dag d.v.s. 36 timmar i veckan. Vi an vet också att ett år är 52 veckor då blir genomsnitt arbetstid per år omkring 1872 timmar/år d.v.s. 156 timmar/månad och det gäller alla 3 kockar som vi har. D.v.s. 156 * 3 = 468 timmar/månad Lönekostnad = 468 * 115,70 = ,6 kr/månad eller ,6 * 12 = ,2 kr/år Servitörer: jobbar varierande men enligt arbetstiden jobbar en servitör omkring 182 timmar varje månad som nedan Måndag- lördag: (7 h *4)+(6 h*4)+(8 h*4)/2= 42 tim/vecka 42 tim/vecka * 52 (antal veckor i ett år)= tim/år d.v.s. 2184/12= 182 tim/mån 4 anställda leder till: 182*4= 728 timmar/månad Lönekostnad = 728* 108,50 = kr/månad eller * 12 = kr/år Bartender: 4 dagar (måndag-torsdag)*7 timmar/dag = 28 timmar/vecka 2 dagar (fredag och lördag) * 6 timmar/dag = 12 timmar/vecka (pass 1) 2 dagar (fredag och lördag) * 5 tim * 2 anställda= 20 timmar/vecka (pass 2) Summan arbetstid: = 60 timmar/vecka som kan delas mellan alla tre anställda 60 timmar/vecka * 52 = 3120 tim/år för alla 3 anställda D.v.s. 3120/12= 260 arbetstimmar per månad för alla 3 anställda Lönekostnad = 260* 115,70 = kr/månad eller * 12 = kr/år Ordningsvakt: 2 dagar (fredag och lördag) *6 timmar/dag = 12 timmar/vecka 12 timmar/vecka * 52 veckor = 624 tim/år D.v.s. 624/12 = 52 tim/mån per 1 vakt 29

31 Minst 2 vakter på plats/ högst 3 vakter (vi antar 3 vakter) 3 ordningsvakter * 52 timmar/månad = 156 timmar/månad Lönekostnad = 156 * 115,70 = ,2 kr/månad eller ,2 * 12 = , 4 kr/år Summa lönekostnader/månad: , ,6 = ,8 kr Summa lönekostnader/år: kr Minimilön för kvalificerat yrkesarbete 20 Lönegrupp 1 Denna lön ska betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning eller jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet, till exempel kock och servitris. Riksavtalet Yrkesvana 6 år Månadslön: kr, Timlön: 123,70 kr Ingen yrkesvan Månadslön: kr, Timlön: 115,70 kr Lönegrupp 2 Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen. Riksavtalet Yrkesvana 6 år Månadslön: kr, Timlön: 116,50 kr Ingen yrkesvan Månadslön: kr, Timlön: 108,50 kr Obekväm arbetstid (OB) Alla anställda ska ha tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider som kallas ofta för OB- ersättning. Måndag - fredag mellan kl är kr/timme Lördagar mellan kl är kr/timme Söndagar mellan kl är kr/timme

32 Ordningsvakt: 3 anställda som jobbar varje vecka på fredagar och lördagar sammanlagd 156 timmar * 19,80 kr/timme = 3 088,8 kr/månad Bartender: mån-tor. 2 timmar varje dag * 4 dagar i veckan = 8 timmar fredag, (1 timme* 1 anställd + 5 timmar * 2 anställda) = 11 timmar lördag, 10 timmar (pass 1) + 10 timmar (pass 2) = 20 timmar summan = = 39 tim/vecka 39 * 52 = tim/år d.v.s /12 = 169 tim/mån 169 tim * = 3 346,2 kr/mån Servitörer: mån-tor. 2 timmar varje dag * 4 dagar i veckan * 2 anställda = 16 timmar fredag, 6 timmar varje dag * 2 anställda = 12 timmar lördag, 10 timmar varje dag (2 anställda som jobbar 8 timmar och två som jobbar 2 timmar) = 20 timmar summan = = 46 tim/vecka 46 * 52 = tim/år d.v.s /12 = 199,34 tim/mån 199,34 tim * = 3 946,8 kr/mån Kockar: mån-fre 1 timme varje dag * 5 dagar i veckan = 5 timmar lördagar 5 timmar * 1 dag i veckan = 5 timmar summan: = 10 tim/vecka 10 * 52 = 520 tim/år d.v.s. 520/12 = 43,34 tim/mån 43,34 tim * = 858 kr/mån Summa OB kostnader per månad för alla anställda: , , ,8 = ,8 kr/månad Summa OB kostnader per år för alla anställda: kr/år 31

33 Semesterlönegaranti Från och med 2013 gäller följande grundsumma per månad: för dem som är över 20 år: 1293 kr/månad för dem som är under 20 år: 983 kr/månad 34,43%(procentuell skatt i Kiruna kommun) av kr = = kr summan nettolön/år Genomsnittlig semesterlön per år: 13 % av = kr/år Summan personal kostnader (utan sociala avgifter): = kr/år Nu kan vi beräkna den slutliga sociala avgiften Sociala avgifter: 31,42% enligt skatteverket(2013) 21 = * 0,3142 = kr/år Summa personalkostnader = kr/år 21 tsgivaravgifter.4.233f91f abe html 32

34 Bilaga 9 Planlösning över NorthStar AB Detta är en skiss över hur vi hade tänkt att restaurangen ska vara planerad. (För de anställda så kommer personal rum och omklädnings rum finnas tillgängligt. Personalen kommer även att ha parkeringsplatser reserverade.) 33

35 Bilaga 10 Översiktskarta över Kiruna, den inringade delen är där vi har tänkt oss NorthStar AB ska byggas. 34

36 Bilaga 11 Break-even analys Formel: Jämviktspunkten = (Pris per styck * Volym) (Rörlig kostnad per styck * Volym) Fasta kostnader = 0 kr 22 Detta innebär: 67X 24X = 0 (Pris per styck * Volym) (Rörlig kostnad per styck * Volym) Fasta kostnader = 0 43X = X = X = /12 = 8930,8 Försäljningen som måste ske årligen divideras med antalet försäljningsmånader 8 930,8/30 = 297,69 Försäljningen per månad divideras med dagar per månad för kritikpunkt per dag 297,69 x 67 = kr per dag Men man ska ta hänsyn till det att först kostnaderna sjunker varje år och blir mindre d.v.s. att kritiska punkten kommer att bli mindre i storleken och den resulterar mindre kostnader och mer lönsamhet. Andra saken är att vi inte har beräknat de andra inkomstkällor som vi har t ex alkoholservering och Vegas Automater som påverkar kostnaderna. Intäkter Kritiska punkten Vinst Rörliga kostnader Förlust Fasta kostnader Enheter Figur 2 En beskrivning av den kritiska punkten hämtad från Google 22 7 Den nya ekonomistyrningen av Christian Ax & Håkan Kullvén, 2011 sid

37 Bilaga 12 RESULTATRÄKNING Resultatbudget (exkl. moms) Rörelsens intäkter Vegas automat Mat Dryck Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörliga kostnader Fasta kostnader Inredning Reklam El Sociala avgifter Personalkostnader Tillstånd Köp av material Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat före finansiella poster Räntekostnader Resultat före skatt Skatt (0,263) Årets resultat

38 Bilaga 13 BALANSRÄKNING Balansbudget År 2014 Månad IB UB Tillgångar Byggnader Inventarier Kassa & Bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Aktier Resultat Summa eget kapital Banklån Momsskuld Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital & skulder

39 Bilaga 14 Likviditetsbudget Likviditetsbudget Månad Ingående Behållning likvida medel INBETALNINGAR Banklån Egna insättningar, Aktie kapital Försäljning Vegas inbetalningar Ingående moms Summa inbetalningar UTBETALNINGAR Utgående moms Varuinköp A Tillstånd Löner (nettolön att utbetala) Personalens källskatt Arbetsgivaravgifter F-skatt Kontorsmaterial Förbrukningsmaterial El Telefon och internet Marknadsföring och reklam Bokföring och redovisning Investeringar Amortering Ränta Summa utbetalningar Utgående Behållning likvida medel

40 Källförteckning Internet: https://svenskaspel.se/?pageid=/vegas/omvegas PS43E455,90952,388529, html?langId= / tsgivaravgifter.4.233f91f abe html Intervjuer: Åsa Eriksson anställd i Fazer Food Services AB, Magnetiten Restaurang, Kiruna M F Mikael Lundqvist Affärschef, NCC Construction Sverige AB Norrland Norrbotten Radiotjänsten i Kiruna tel: Karim Torof, restaurangchef för Old Brodis i Luleå Böcker: Den nya ekonomistyrningen av Christian Ax & Håkan Kullvén,

KIRUNAFLOTTEN. Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0

KIRUNAFLOTTEN. Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0 KIRUNAFLOTTEN Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0 Företagsekonomisk Integrationskurs O0008N Luleå Tekniska

Läs mer

Affärsplan. Casino Cosmopol Nordic AB. Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist

Affärsplan. Casino Cosmopol Nordic AB. Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist Affärsplan Casino Cosmopol Nordic AB Amanda Winsa Johanna Sundström Sandra Granbom Sandra Öhman Sofhia Blomquist Civilekonom, termin 5 Luleå Tekniska Universitet 2013-01-11 Innehållsförteckning Affärsidé

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Affärsplan. Helenas Matlåda

Affärsplan. Helenas Matlåda Affärsplan Helenas Matlåda Vi levererar färdiglagade matlådor med god hemlagad husmanskost hem till dig genom enkel beställning online eller genom telefontjänster Linnea Johansson,, linjop-0 Jens Karlsson,,

Läs mer

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi 2013-01-11 O0008N Integrationskurs företagsekonomi Innehåll 1. Företagspresentation... 1 1.1 Affärside... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Mål... 1 1.4 Strategi... 1 1.5 Verksamhetsbeskrivning... 1 2 Organisationen...

Läs mer

Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström Skidhelg i Kiruna Företagsekonomisk integrationskurs O0008N Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström 1. Affärsidé Att arrangera en skidloppshelg i Kiruna för att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet

Affärsplan FORDONSHOTELLET AB. Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet Affärsplan FORDONSHOTELLET AB Företagsekonomisk Integrationskurs 2012/2013 Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Nuvarande situation... 1 Affärsidé:... 1 Organisation... 2 Omvärldsanalys... 2

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist

Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist Icefloe Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist Innehållsförteckning Företagspresentation... 1 Affärsidé... 1 Bakgrund och organisation... 1 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut Marknadsplan-Pizza strut Innehå ll Inledning och bakgrund... 3 Marknadsanalys... 3 Marknadsmix... 4 Problembakgrund... 7 SWOT-analys... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 9 PEST-analys...

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Nätverkande Marknadsföring och reklam

Nätverkande Marknadsföring och reklam Affärsmannaskap Vare sig du tänker starta och driva egen verksamhet eller satsar på en anställning så behöver du ha kunskap om affärsmässighet och gästerrelationer. Det här är ett komplement till övriga

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudieperiod 1 maj 2011 31 augusti 2011 Projektägare Förstudien är finansierad av 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Komma igång med företag i 12 steg

Komma igång med företag i 12 steg Komma igång med företag i 12 steg VARSÅGOD! Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag i bara tolv steg. Det är enklare än vad du tror, börja med att läsa igenom

Läs mer

En företagsvärdering och verksamhetsbeskrivande uppsats

En företagsvärdering och verksamhetsbeskrivande uppsats En företagsvärdering och verksamhetsbeskrivande uppsats Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Fladvad 850528 Christian Svensson 821015 Handledare: Thomas Polesie 1 Innehåll 1. Syfte...

Läs mer