2012 årsberättelse Villa Gyllenberg Granöstigen Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 årsberättelse Villa Gyllenberg Granöstigen 11 00340 Helsingfors +358 9 647 390 www.gyllenbergs.fi"

Transkript

1 2012 årsberättelse

2 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Goetheanum Antroposofernas forskningscentrum... 4 Reflektioner kring Helene Schjerfbecks konst... 6 Stiftelsens styrelse och personal... 8 Verksamhetsberättelse för Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Bokslutets underskrifter Revisionsberättelse Stipendieutdelningen ii Layout: Kreab Gavin Anderson Bilder: Tomi Parkkonen, Matias Uusikylä, Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Tryckeri: Lönnberg Papper: Scandia 2000 Smooth White 240 g/m 2, Scandia 2000 Smooth White 130 g/m 2

3 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område. Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors. 1

4 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Att förvalta ett andligt och materiellt arv S igne och Ane Gyllenbergs stiftelse grundades år 1948 av Signe och Ane Gyllenberg för att konkret föra vidare det livsideal som blivit viktiga för de gyllenbergska makarna själva under deras livstid; det andliga i tillvaron som komplement till den livskvalitet ett gott materiellt välstånd kan erbjuda. Enligt Ane Gyllenberg själv var hans mors vägkost i livet till sina tre söner: Ni bör komma ihåg att gott huvud, begåvning och snabb uppfattningsförmåga är goda gåvor, men utan andlighet är ingen människa intelligent. Med denna livsvisdom i bagaget intresserade sig Ane Gyllenberg tidigt för Rudolf Steiners läror om antroposofin. Därtill utvecklade han, så fort det var honom ekonomiskt möjligt, ett intresse för konst konst som berör. Utgående från dessa ledstjärnor i Gyllenbergs eget liv var syftet för stiftelsen givet; att understöda forskning i psykosomatisk medicin (det friska psykets inverkan på kroppen) och medicinsk forskning som bygger på Rudolf Steiners läror (antroposofisk medicin). Stiftelsens andra ben blev att kring makarnas hem på Granö skapa ett öppet konstmuseum Villa Gyllenberg. Båda dessa syften är idag högaktuella och tacksamma att förverkliga! Inom medicinen är behovet för understöd till forskning givetvis hela tiden växande, speciellt då den offentliga sektorns resurser är ansträngda. Men även i detta trängda läge finns det utrymme och behov av att se på patienten i en ny dager där vården inte enbart inriktar sig på att bota krämpan. Genom att i patienten också bemöta mänskan som en helhet kan individen själv involveras i den botande processen. Många av de forskningsprojekt Gyllenbergs stiftelse understöder har som mål att försöka 2

5 VD:s hälsning utröna hur denna inverkan från psyket kan medverka till en friskare kropp. På Villa Gyllenberg skiner alltid solen åtminstone inomhus. I museet förenas på ett fantastiskt sätt det klassiska, stiliga gyllenbergska hemmet med det moderna galleriet som i äkta antroposofisk anda smälter ihop med den vackra omgivande miljön. Konsten och atmosfären på Villa Gyllenberg återspeglar på ett intressant sätt det tidlösa i Signe och Ane Gyllenbergs livsverk. Vi som idag arbetar med Gyllenbergs stiftelse gör givetvis vårt bästa för att säkerställa att våra stiftares förväntningar och stiftelsens syften uppfylls. Samtidigt vill vi vara starkt förankrade i nuet. Till nuet hör också en ökad öppenhet kring stiftelsers verksamhet. Denna årsberättelse är ett av våra bidrag till denna öppenhet. Jannica Fagerholm Verkställande direktör för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse Ni bör komma ihåg att gott huvud, begåvning och snabb uppfattningsförmåga är goda gåvor, men utan andlighet är ingen människa intelligent. Ane Gyllenbergs mor till sina söner 3

6 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Goetheanum Antroposofernas forskningscentrum Goetheanum i Dornach är symbolen för Rudolf Steiners livsverk. Här forskas vidare i antroposofisk medicin och kunskapen tillämpas i vården på sjukhusen Lukas Klinik och Ita Wegman Klinik i Arlesheim. Rudolf Steiners personliga arkiv står till forskarnas förfogande på Ita Wegman Institut. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar vart annat år ut understöd och stipendier till forskning inom psykosomatisk och antroposofisk medicin. Understöden till den antroposofiska medicinen har varit ca 40 % av utdelningen. Dessa understöd har förutom för forskning inom antroposofisk medicin också beviljats som resestipendier för personer som vill fortbilda sig inom detta område. Goetheanum erbjuder fortbildning, seminarier och konferenser inom antroposofisk medicin. Många antroposofer ansöker om reseunderstöd till detta kurs- och kunskapscentrum. Årligen ordnas arbetsdagar och konferenser för läkare, terapeuter, eurytmister och personer som vill fördjupa sitt antroposofiska kunnande. Som byggnad utstrålar Goetheanum en monumental symbolik och återspeglar olika delar i Steiners läror. I auditoriets glasfönster berättas i bilder själens vandel genom jordelivet in i evigheten för att åter födas till ett nytt liv. Den medicinska sektionen inom Goetheanum leds av Dr Michaela Glöckler. Den moderna antroposofiska medicinen eftersträvar att bli integrerad med den konventionella medicinen och således att bli ett komplement till den traditionella vården. Michaela Glöckler hoppas att man inom EU officiellt skulle godkänna vissa terapier så att de skulle kunna införlivas i sjukförsäkringssystemet. Till exempel i vården av barn med ADHD har målningsterapi och musikterapi visat sig vara effektiva vårdmetoder men ersätts inte tillsvidare. De antroposofiska sjukhusen samarbetar i cancervården med konventionella sjukhus. Patienter kan få antroposofisk vård före en operation och därefter få rehabilitering med antroposofiska terapimetoder. En central del av den antroposofiska cancervården är medicineringen med mistelpreparat. Rudolf Steiner ( ) forskade mycket i denna medicinalväxt. Han skrev instruktioner för hur olika skördetidpunkter och olika värdträd påverkar extraktets sammansättning. Han beskrev också hur extraktet skall framställas och doseras åt patienter. Extraktet skulle kombineras med koppar, kvicksliver och silver vilket är avsett att ge olika impulser för inriktningen av behandlingen. Steiners medicinska forskning och korrespondens finns arkiverad på Ita Wegman Institut. Mistelextrakt används idag inom 4

7 Lucaskliniken alla patientrum har egen balkong med vacker, rofylld utsikt över parken Centrifugen med vilken man utvinner mistelextrakt Goetheanum, byggt Medicinsk verksamhet Olika oljor ingnides beroende på patientens diagnos. Olja av ringblomma och arnika ger ro, lavendeloljan ger god sömn, rosenoljan ger tröst. Eurytmirörelser visas av stiliserade träfigurer den antroposofiska medicinen i kombination med konventionell cancervård bl.a. för att minska biverkningar av cellhämmande läkemedel och för att öka patienternas vitalitet, förlänga den förväntade livstiden och förbättra livskvaliteten. En förutsättning för att verka som läkare inom den antroposofiska medicinen är en examen som legitimerad läkare inom konventionell medicin. Denna examen påbyggs sedan med fortbildning inom antroposofisk medicin där fokus ligger på behandling och terapier som beaktar människan som en helhet; det kroppsliga välmåendet kombineras med det andliga. Den helande verkan som vården ger är tillfredsställelse, förnöjsamhet, utveckling och andlig tillväxt. Man eftersträvar en god livskvalitet genom att stöda personligheten, söka harmoni, väcka aptiten, motverka trötthet och ge balans i tillvaron. Vårdmiljön å sin sida eftersträvar att ge sinnesfrid i den antroposofiska arkitekturen, färgerna och inredningen. Naturens inverkan anses välgörande för själen och är orsken till att sjukhusen byggts i parkliknande omgivning. De antroposofiska vårdterapierna lämpar sig speciellt väl för patienter med utbrändhet och psykosomatiska sjukdomar. De antroposofiska läkarna gör en diagnos och ordinerar lämpliga terapier. Diagnoserna baseras delvis på definitioner av livskvalitet stöd för personligheten, harmoni, aptit, trötthet och balans. Patienten får behandlingar med växtbaserade oljor, omslag och bad. Inom vården tillämpas också målningsterapi, musikterapi, eurytmi och biografiskrivning. Målningsterapi har visat sig speciellt effektiv vid behandling av smärtpatienter. Dessa vårdterapier kräver specialutbildade terapeuter. De har ofta en teoretisk utbildning som byggs på med praktik vid sjukhusen under ledning av den skolade personalen. Katri Niskanen är vårdeurytmist, arbetar som eurytmilärare i Steinerskolan i Helsingfors och har fortbildat sig i Goetheanum. Senast deltog hon i en kurs om toneurytmi. Under kursen lärdes ut hur musik- och sångterapi i grupp hjälper själen att hela sig hos psykosomatiska patienter med depressiva symptom. Vårdeurytmiterapin bygger på toneurytmi och hjälper patienter med ångest. Den mänskliga helheten omfattar tanken, känslan och viljan och den berörs och styrs av toner och intervaller, jag insåg att det är hela kärnan i toneurytmin skriver Katri Niskanen i sin redovisning. Michaela Glöckler ställer nu frågan till instanserna inom EU; kan de antroposofiska vårdterapierna bli ett godkänt komplement till den traditionella vården? Annika Nylund Kamrer 5

8 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Reflektioner kring Helene Schjerfbecks konst Wassily Kandinsky skrev i sin pamflett om konsten 1912 Konstnären måste träna inte bara sitt öga utan också sin själ. Mycket passande ord för att beskriva Helene Schjerfbecks konst. Helene Schjerfbeck ( ) gick sin egen väg som konstnär i en tid då konsten i Finland idealiserade det fosterländska och mytologiserade det finska. Hennes konstnärskap präglas av ett livslångt lärande, hon strävade ständigt efter perfektion. Hon var en mycket produktiv konstnär som målade under hela sitt långa liv. Hon använde sig av olika målningstekniker och skapade inalles ca 1000 verk. Schjerfbeck var en viljestark kvinna i en tid kring sekelskiftet 1900, av strikt könsrollsfördelning. Det var säkert stigmatiserande för henne att först som ung bli geniförklarad i konstkretsar för att senare möta helt andra tongångar i oförstående konstkritik. Som person var hon skygg och dolde sitt innersta. Vi kan bara få uppleva små glimtar av hennes stormiga inre liv och personliga känslor via hennes målningar och bevarade brev. Schjerfbeck betraktade sina modeller och motiv med en målares ögon, som en konstnär med remarkabel kunskap om konstens historia. Hon behärskade suveränt de gamla mästarnas sätt att behandla ljus och skugga. Denna djupa baskunskap kombinerad med konstnärinnans personliga, estetiska stilkänsla utgjorde grunden för hennes måleri. Hennes målningsstil utvecklades till en mycket kännspak originell tolkning av motivet, vare sig det handlade om ett ansikte ett landskap eller en frukt. Hon blev allt djärvare med åren; ungdomsårens tekniskt perfekta naturalism utvecklades till en personlig franskinfluerad symbolism, genom förenkling och reducering - mot komplexitet. Schjerfbeck strävade efter att nå den punkt där konsten enbart handlar om det nödvändiga och avgörande. Det är det vi ser idag och det som gör att hennes målningar 150 år efter hennes födelse känns så moderna och aktuella. Vad utmärker då hennes val av motiv? Kännspakt är att det handlar om allmänmänskliga motiv, oftast utan politiskt eller socialt ställningstagande. Man upplever inte att de är förankrade i konstnärinnans samtid. Hon målar vyer över själsliga landskap, psykologiska personporträtt, intensiva självutlämnande självporträtt med djup smärta och avklarnad stillhet. Vad karakteriserar hennes unika amålningsstil? Avskalad perfektion, ovanliga vinklar och perspektiv ger en tidlös känsla. Man anar något mera under ytan. Psykologiska porträtt, rofyllda madonnor som utandas kontemplation och andlighet. Hennes enastående svit av självutlämnande självporträtt såsom ingen kvinna tidigare målat sig själv. Konstnärinnan tar bort allt onödigt ur bilden, förenklar 6

9 Helene Schjerfbeck Skogsinteriör, Pont Aven 1883 och Fragment ca Helene Schjerfbeck Den korsfäste 1928 eller 1929 Museiverksamhet Galleriet, Villa Gyllenberg Nina Zilliacus och Sue Cedercreutz-Suhonen Samtliga målningar tillhör Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse motivet och tonar ner färgerna, ibland med en liten kontrasterande färgaccent här och där. Ane Gyllenberg köpte bara sådan konst som berörde honom personligen. Samlingen speglar ett personligt sökande. Hans särintressen antroposofi och hans starka vurm för frimurarrörelsens ideal är synliga i valet av målningar. Med tiden utvecklades konstnärinnan Helene Schjerfbeck till en av hans favoriter. Ingen annan konstnär i den redan då betydande konstsamlingen ägnades ett sådant särintresse som Schjerfbeck. Det var hans goda vän konsthandlaren Gösta Stenman ( ) som introducerade Schjerfbecks konst för Ane Gyllenberg och den väckte omedelbart genklang hos honom. Under åren utvecklades samlandet till ett alltmer uppslukande intresse. Ane Gyllenberg förhandlade och köpte konst, bytte målningar med sina närmaste konstintresserade vänner och sökte verk från vissa perioder för att fylla luckor i samlingens kronologi. Ane Gyllenberg träffade aldrig Helene Schjerfbeck men han skrev till henne för att få mera information om de målningar han ägde. Han avslöjade för henne att hennes målningar uppfyller honom med en sådan glädje att han kan sitta i timtal och beundra dem. Höjdpunkten i Villa Gyllenbergs konstsamling är Helene Schjerfbecks målningar som redan under Ane Gyllenbergs tid uppgick till ett tjugotal. Under åren har samlingen utökats och med teckningarna inberäknade handlar det i dag om drygt 30 målningar. Samlingen är den största i privat ägo och ger en unik bild av konstnärinnans egen konstnärliga utveckling från de tidigaste realistiska arbetena till den förenklade stilen där det sista självporträttet i kol utmanar betraktaren. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har under Helene Schjerfbecks jubileumsår 2012 synligt deltagit i utställningar såväl i Finland som utomlands. Villa Gyllenberg inledde jubileumsårets utställningskalender med en utställning Om det andliga i konsten Helene Schjerfbeck En utställning som byggde på hennes mera eteriska andligatolkningar ett tema som låg Ane Gyllenberg mycket varmt om hjärtat. I samband med utställningen utgavs en diger utställningskatalog som även med framgång sålts på andra museer under jubileet. Efter Ateneums storsatsning på Helene Schjerfbecks konst stod Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm i turen och den 16 mars 2013 öppnades Göteborgs konstmuseum sin Schjerfbeck-utställning. Hela sitt liv längtade Helene Schjerfbeck tillbaka till det fria konstnärslivet i Paris och Bretagne. Hon skulle säkert ha varit mycket glad och stolt över att intresset för hennes unika konst fortsätter att växa även utanför vårt lands gränser. Nina Zilliacus Intendent 7

10 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Styrelse Från vänster Mikael Knip, Kaj Hedvall, Berndt Arell, Henrik Meinander, Per-Henrik Groop, Henrik Enckell, Susanne Homén, Magnus Bargum, Tom Pettersson, Viveca Söderström-Anttila Ordförande Professor Per-Henrik Groop Viceordförande och skattmästare Kommerserådet Magnus Bargum Ordinarie ledamöter Direktör Berndt Arell MD Henrik Enckell ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén Professor Mikael Knip Professor Henrik Meinander Professor Tom Pettersson VH Thomas Stenius Docent Viveca Söderström-Anttila Medicinska sakkunnignämnden Ordförande Professor Per-Henrik Groop MD Henrik Enckell Professor Mikael Knip Professor Tom Pettersson Docent Viveca Söderström-Anttila Museinämnden Ordförande Professor Henrik Meinander Direktör Berndt Arell Professor Per-Henrik Groop Finansrådet Ordförande Kommerserådet Magnus Bargum Professor Per-Henrik Groop ED, DI Kaj Hedvall Förvaltningsdirektör Susanne Homén VH Thomas Stenius 8

11 Personal Styrelse och personal Från vänster Sue Cedercreutz-Suhonen, Nina Zillliacus, Annika Nylund, Jannica Fagerholm, Antonia Laszlo och Leena Hartikainen Verkställande direktör EM Jannica Fagerholm Kanslipersonal DE Annika Nylund, kamrer Merkonom Antonia Laszlo, assistent Intendent FM Nina Zillliacus Museipersonal och timanställda guider Sue Cedercreutz-Suhonen, chefsguide Andrea Aalto-Granberg Marie-Louise Blåfield Seth Granberg Leena Hartikainen Hanna Häkkinen Maria Laurent Linda Leskinen Alexandra Meincke Lotta Nylund Anne-Mo Rundt-Hairedin Sara Salmi Christian Waselius Johan Wesander 9

12 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Verksamhetsberättelse Allmänt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ändamål är enligt stiftelsens stadgar att understödja medicinsk och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt på området för hur det fysiska och människans fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga samt på blodforskningens område, och i andra hand upprätthålla och förkovra en konstsamling, omfattande företrädesvis alster av inhemsk målarkonst och skulptur. Stiftelsens ändamål förverkligas: genom utgivande av stipendier eller forskningsunderstöd, bekostande av forskningsresor samt utgivande av medicinsk eller därtill ansluten naturvetenskaplig litteratur; och genom anskaffande av konstverk till en konstsamling, som öppenhålles för allmänheten. De medicinska understöden utdelas av styrelsen på basen av ansökningar eller i särskilda fall på basen av övriga beslut. Museiverksamheten förverkligas genom att upprätthålla och utveckla konstmuseet Villa Gyllenberg. År 2012 använde stiftelsen ,69 euro för att förverkliga syftena. Stiftelsen lediganslår och utdelar medicinska stipendier vart annat år och stipendierna utbetalas under en tvåårs period. År 2012 ökades stipendiebeloppet med 4,2 % från 2010 års utdelning. Arbetet med hanteringen av ansökningarna och beredningen av de medicinska stipendierna resulterade i en mera stram linje gällande resestipendier och stipendier för antroposofisk fortbildning. För museiverksamhetens del präglades 2012 av Helene Schjerfbeckjubileumsåret och utställningen Om det andliga i konsten Helene Schjerfbeck på Villa Gyllenberg. Utställningen, som inledde jubileumsåret, fick stor publicitet och besökarantalet översteg alla förväntningar. Under hösten färdigställdes filmen Till glädje för mänskligheten om Ane Gyllenberg och stiftelsen. Arbetet med filmen blev en värdefull resa från stiftelsens bakgrund och historia till nutid och verksamhet idag. Ekonomiskt var 2012 ett framgångsrikt år. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till ,46 Kostnader för förverkligandet av stiftelsens syfte Totalt euro Medicinsk understödsverksamhet 44 % Museiverksamhet 27 % Personalkostnader 18 % Övriga kostnader 11 % 10

13 Verksamhetsberättelse euro varav försäljningsvinsternas andel utgjorde ,07 euro, främst föranledda av försäljningen av stiftelsens aktier i Fastighetsaktiebolaget Lönnrotsgatan 3. Även direktavkastningen var dock något högre än förväntat, dels beroende på framskjutna fastighetsaneringar men också på något högre än budgeterade dividendintäkter. Under år 2012 implementerades i stiftelsens arbete framgångsrikt de verksamhetsriktlinjer som fastställts i strategiarbetet I sitt arbete följer stiftelsen till tilllämpliga delar de anvisningar och föreskrifter som Delegationen för stiftelser och fonder r.f. fastslagit i dokumentet God förvaltning i stiftelser. Den medicinska understödsverksamheten Stiftelsens medicinska stipendier lediganslogs att sökas under januari Totalt lämnades in 421 ansökningar till ett belopp om euro. På förslag av medicinska sakkunnignämnden beslöt stiftelsens styrelse på sitt årsmöte att utdela euro för medicinsk forskning och i resestipendier. Detta utgjorde 19 % av det ansökta beloppet. Ur den Allmänna fonden utdelades euro och ur Steinerfonden euro. Totalt beviljades 154 stipendier och reseunderstöd. Stipendierna utbetalas under två års tid. Årets resultat belastas med hälften av det beviljade beloppet. Resten kommer att belasta resultatet för år Stiftelsens omarbetade hemsidor innehöll mer information än tidigare, vilket gav positiv respons från de sökande. För första gången godkändes endast elektroniska ansökningar. Andelen beviljade resestipendier var färre än tidigare beroende på att tyngdpunkten lades vid den medicinska forskningen. Behandlingen bereddes genom att kategorisera resestipendierna. Denna metod att behandla ansökningarna visade sig vara åskådlig och effektiv. Varje kategori diskuterades först som ett ärende varefter den gruppens ansökningar behandlades. Eftersom utdelningsbeloppet för resestipendierna var mindre än senast gjordes klara prioriteringar. Inom fortbildningen stöddes inte kurser som börjat redan innan stipendierna lediganslogs och såsom tidigare, inte heller grundutbildning. Inom kategorin för utgivning av böcker understöddes två projekt. Stipendier beviljades för föreläsarkostnader vid anordnandet av antroposofiska konferenser i Finland och för kurser och fortbildning som arrangerades bland annat i Goetheanum. Forskningsstipendier beviljades bland andra för följande projekt: Docent Tiina Paunio understöddes med euro för att fortsätta forskningen Sömnens betydelse för barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling, en forskning inom SKIDI- KIDS- projektet inom Finlands Akademi. Ur Steinerfonden beviljades euro till Professor Erik Baars forskning The clinical and immunological effects of eurythmy therapy on seasonal allergic rhinitis och euro åt Terttu Ihalainen för forskningen Waldorfpedagogiskt drama, hantverk och andra konstämnen som terapeutiskt undervisningsstöd i grundskolpedagogiken. Stödet till Steinerskolan i Helsingfors, för terapiläkare och terapiverksamheten, var euro. Snellmankorkeakoulu beviljades euro för en undervisningshelhet gällande Människan som helhet, specialundervisning och terapi som stöd och bas för Steinerpedagogiken. Under 2012 återtogs inga gamla stipendier eftersom forskningsstipendierna från 2010 kan lyftas fram till den Stiftelsens bidrag till Helsingfors universitet för den svenskspråkiga professuren i smärtforskning var ,71 euro. För att förkovra sitt kunnande inom den antroposofiska medicinen och utbildningen inom denna genomförde den medicinska sakkunnignämnden en studieresa till Goetheanum i Dornach och de antroposofiska klinikerna i Arlesheim den Resan gav värdefulla insikter om trender och utmaningar inom den antroposofiska medicinen samt utmärkt vägkost med tanke på prioriteringar vid kommande stipendieutdelningar. En separat rapport över studiebesöket har utarbetats. Planeringen av stiftelsens följande medicinska symposium med Minnet som tema inleddes i augusti med professor Hasse Karlsson som utomstående sakkunnig och MD Henrik Enckell som styrelsens ansvariga. Utsikterna att återigen skapa en tvärvetenskaplig 11

14 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse helhet ser lovande ut. Symposiet planeras äga rum den Museiverksamheten Villa Gyllenberg är en mötesplats för konst, kulturhistoria och kunskap. Museet vill erbjuda stimulerande upplevelser i dialog med publiken. År 2012 var besökarantalet på museet personer (3 717 år 2011). Den stora ökningen i antalet besökare berodde på den framgångsrika Helene Schjerfbeck jubileumsutställningen Om det andliga i konsten - Helene Schjerfbeck. Utställningen inledde jubileumsåret 2012 då det förflutit 150 år sedan Helene Schjerfbeck föddes. Utställning på Villa Gyllenberg pågick Museets besökarantal under dessa 2,5 månader var cirka personer. Under utställningen utökades öppethållningstiderna och muséet var öppet förutom de normala tiderna, onsdagkväll och söndagar, även lördagar. Den sista utställningsveckan var museet öppet alla dagar. Kundnätverket utvidgades och ett antal nya besökare kom för första gången till museet. Under jubileumsutställningen inleddes ett givande samarbete med Kuhmo kammarmusik. Unga artister från Kuhmo uppträdde under tre välbesökta konserter på Villa Gyllenberg. Övrigt program bestod av två föredragskvällar, konstverkstäder och dramatiserade guidningar. I anslutning till utställningen gav stiftelsen ut en katalog. Katalogen utarbetades av Nina Zilliacus och Sue Cedercreutz-Suhonen. Inför jubileumsåret utkom även Sue Cedercreutz- Suhonens och Lea Bergströms bok om Schjerfbecks modeller i nyutgåva. Utställningen gav Villa Gyllenberg och dess samlingar stor synlighet i media. Totalt noterades 21 tidningsartiklar, 3 TV-intervjuer och 26 nätartiklar och bloggar. En separat rapport har sammanställts om utställningen. Under året arrangerades sammanlagt 10 konserter på museet i samarbete med bl.a. Sibeliusakademin, Chopinsällskapet och Yrjö Kilpinen samfundet. Detta år arrangerades programmet i anslutning till Konstens Natt på Villa Gyllenberg utan samarbete med grannmuseet Didrichsens Konstmuseum pga. deras eget utställningsprogram. Samarbetet med Lehtisaariseura r.y. fortsatte dock. Museet hade öppet under konstens natt. Programmet bestod av en konsert tillsammans med Finlands kammarmusikförbund och en konstverkstad i galleriet under ledning av museipedagog Eeva Hytönen. Därtill erbjöds gratis guidningar och servering. I september arrangerade Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse en programkväll på museet. Franck medias film över Ane Gyllenbergs livsgärning och stiftelsen Till glädje för mänskligheten premiärvisades för inbjudna gäster. Violinisten Petteri Iivonen uppträdde med stiftelsens Bergonzi-violin. Sibelius-studions elever gav en konsert på Jean Sibeliusdagen, den finländska musikens dag 8.12, varvid stiftelsens Rombach-violin överräcktes åt Sibelius-Akademin för utlåning åt begåvade studerande. Samarbetet med övriga konstmuseer var aktivt gällande såväl ömsesidiga lån av konstverk som utbyte av erfarenheter gällande utställningsteknik och marknadsföring. Efter stiftelsens egen Museets besökare Medicinsk understödsverksamhet , euro Professuren Symposium Steinerfonden reseunderstöd Steinerfonden forskning Allmänna fonden

15 Schjerfbeck utställning utlånades målningar av Schjerfbeck från stiftelsens samling till andra museer såväl i Finland som i Sverige. Arbetet med konstsamlingens konditionsgranskning fortsatte och under sommaren konserverades ett stort antal målningar från galleriet. Arbetet utfördes av Crown Worldwide Oy (f.d. John Nurminen). Fakta om hela samlingen infördes i Muusa, vilket är ett nationellt katalogiseringsprogram för museer. Inga nyinskaffningar gjordes till samlingen år En genomgripande brandgranskning utfördes på museet i oktober. Brandtillsynen granskades och uppdaterades enligt myndigheternas föreskrifter. Åtgärderna rapporterades till Helsingfors brandverket. I slutet på året inleddes förberedelserna för reparationsarbetena på museets gamla sida. Arbetet kommer att innefatta restaurering av de ursprungliga fönsterbågarna och -karmarna i ek, målning av väggar och tak samt elarbeten och ny modern belysning samt upphängningsteknik. Den nya upphängningstekniken är säker och ger mera flexibilitet i presentationen av samlingen. I kostnaderna för museiverksamheten ingår hyror om ,02 euro till Fastighetsaktiebolaget AG och Fastighetsaktiebolaget SG. Fastighetsaktiebolaget AG äger tomten och den delen av museet som utgörs av den gamla villan. Fastighetsaktiebolaget SG äger den obebyggda parktomten. Hyran motsvarar beloppet av dessa bolags fastighetsskatter och avskrivningar. Ekonomi och placeringar Under år 2012 fortsatte arbetet med att implementera den av styrelsen år 2011 fastställda placeringspolitiken. Enligt stiftelsens placeringspolitik präglas förmögenhetsförvaltningen, liksom hela stiftelsens verksamhet, av långsiktighet och målet är att uppnå en möjligast god riskjusterad totalavkastning över konjunkturcyklerna. Avkastningen på placeringarna bör täcka stiftelsens medicinska stipendier och museiverksamhetens kostnader samt kostnaderna för administrationen. Därtill bör kapitalets tillväxt tryggas. Under år 2012 togs viktiga steg i riktning mot att säkerställa att dessa mål uppfylls. Trots den svaga ekonomiska tillväxten var 2012 ett gott år på placeringsmarknaderna. I USA och på tillväxtmarknaderna kunde en återhämtning i ekonomin skönjas under senare delen av 2012 medan ekonomin i Europa fortfarande befann sig i recession. BNPtillväxten i OECD-länderna uppgick till 1,3 % år 2012 (1,9 % år 2011). De positiva ekonomiska nyheterna, främst från USA och Kina, under senare delen av 2012 ledde till att aktiemarknaderna efter vårens nedgång återgick till en stigande trend. Den finländska aktiemarknaden (OMX Helsinki Cap Total Return) steg med 15,5 % ( 24,9 % 2011) medan den globala aktiemarknaden (MSCI World Total Return) steg med 14,3 % mätt i euro (0,8 % 2011). Oron för en kollaps på kreditmarknaderna i Europa lättade och tilltron till euron stärktes vilket återspeglades i sjunkande räntor. Då därtill riskpremierna på företagslånemarknaden minskade, medförde det att avkast- Verksamhetsberättelse Placeringarnas fördelning Totalt 100,7 miljoner euro Placeringarnas direktavkastning, euro Aktier 41 % Aktiefonder 8 % Onoterade aktier 2 % Alternativa placeringar 2 % Fastigheter och fastighetsaktier 43 % Ränteplaceringar 4 % Vinstandelar Ränteintäkter Dividender Fastighetsnetto

16 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse ningsindexet för globala företagslån översteg avkastningen på det globala aktieindexet. Värdepappersplaceringarnas totalavkastning var 32 %. På bostadsmarknaden i Finland skedde en viss avmattning i slutet på året, med undantag för priserna på mindre bostäder i centrala Helsingfors, dvs. just i det segment där stiftelsens fastighetsegendom ligger. Den beräknade värdeökningen på stiftelsens placeringar i fastighetsegendom var cirka fyra procent. Stiftelsens dividend- och ränteintäkter samt vinstandelar från placeringsfonder uppgick till ,99 euro ( ,39 euro år 2011). Dividendintäkterna minskade då resultatet från 2011 innehöll en extra dividend från Wärtsilä. I gengäld gav placeringarna i fonder intäkter om ,45 euro i form av vinstandelar (0 euro 2011). Fastighetsplaceringarna, inkluderande de helägda fastigheterna och aktielokalerna, uppvisade ett resultat om ,74 euro ( ,92 euro år 2011) då försäljningsvinsterna exkluderas. Fastigheternas och aktielokalernas hyresintäkter uppgick till , 14 euro ( ,97 euro år 2011). Minskningen beror på avyttringen av fastighetsaktier. Den jämförbara ökningen i hyrorna var cirka 24 %. Hyresintäkterna steg främst för att renoveringsarbetena i fastigheterna Georgsgatan 4 och Gården Fenix slutfördes under 2011 och början på Därtill berodde ökningen på avtalsenliga justeringar i hyrorna. Kostnaderna för fastigheterna och aktielokalerna uppgick till ,40 euro ( ,95 euro år 2011). I beloppet ingår reparationer för ,09 euro ( , 60 euro) varav renoveringen av trapphusen i Gården Fenix, som inleddes hösten 2012, utgör den största posten. Denna reparation fortsätter år Därtill har ,29 euro aktiverats år 2012 för rörreparationen på Georgsgatan 4. Ett väsentligt steg i arbetet att omfördela stiftelsens portfölj i riktning mot de målsättningar som uppställts i placeringspolitiken togs då aktierna i Fastighetsaktiebolaget Lönnrotsgatan 3 såldes. Stiftelsen ägde 88,8% av aktierna i fastigheten och försäljningen genererade en försäljningsvinst om ,26 euro. Därtill såldes ytterligare två lägenheter i Bostads Ab Smedjeviksvägen 9 vilket gav en försäljningsvinst om ,27 euro. Ytterligare gav transaktionerna i värdepappersportföljen en vinst om , 54 euro. De från försäljningarna lösgjorda medlen omplacerades i internationella placeringsfonder, i finländska vars verksamhet förväntas gynnas av tillväxtmarknadernas utveckling och i svenska bolag. Totalt uppgick stiftelsens placeringstillgångar till 100,7 miljoner euro, då noterade värdepapper värderats till marknadspris, fastighetsplaceringar till uppskattat marknadsvärde och onoterade aktier till anskaffningspris. Förvaltning Styrelsen hade år 2012 följande sammansättning: Ordförande professor Per-Henrik Groop, viceordförande och skattmästare kommerserådet Magnus Bargum, filosofie magister Berndt Arell, medicine doktor Henrik Enckell, ekonomie doktor, diplom ingenjör Kaj Hedvall, vicehäradshövding Susanne Homén, professor Henrik Meinander, professor Mikael Knip, professor Tom Pettersson, vicehäradshövding Thomas Stenius och docent Viveca Söderström-Anttila. Finansrådet har bestått av ledamöterna Bargum, ordförande, Groop, Hedvall, Homén och Stenius. Medicinska sakkunnignämnden har bestått av ledamöterna Groop, ordförande, Enckell, Knip, Pettersson och Söderström- Anttila. Museinämnden har bestått av Meinander, ordförande, Arell och Groop. Stiftelsens VD fungerar som sekreterare för styrelsen och nämnderna. Stiftelsens verkställande direktör har varit ekonomie magister Jannica Fagerholm och kansliets övriga personal diplomekonom Annika Nylund, kamrer och merkonom Antonia Laszlo, assistent (fr.o.m ). Filosofie magister Nina Zilliacus har arbetat som intendent för Villa Gyllenberg. Museets fastighetsskötare/vaktmästare är Leena Hartikainen. Som chefsguide på timbasis har fungerat Sue Cedercreutz-Suhonen. Maria Laurent arbetade som projektassistent för jubileumsutställningen. I anslutning till utställningen utökades museets personal med tre timanställda och under året jobbade, utöver ovan nämnda, elva personer som timanställda på museet. Omräknat till heltidsanställda uppgick personalen till 7 personer Förvaltningen av stiftelsens fastigheter sköts av Disponentbyrå Estlander. I uppdraget ingår tekniskt disponentskap, hyresförvaltning och bokföring. Fastighetsskötseln sköts av externa fastighetsskötselföretag. Stiftelsens löneförvaltning handhas av bokföringsbyrån S2. Revisor har varit Eva Bruun, CGR med revisionssamfundet Ernst & Young Ab som suppleant. Riskhantering Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att dela ut stipendier för medicinsk forskning samt genom att upprätthålla konstmuseet Villa Gyllenberg. Medlen för detta erhåller stiftelsen från avkastningen på placeringstillgångarna. Avkastningen utgörs främst av dividender, räntor, vinstandelar från fondplaceringar och intäkter från fastighetsplaceringarna. För stiftelsen är det därför av största vikt att säkerställa att denna 14

17 avkastning är förhållandevis förutsägbar och uppvisar en stabil tillväxt. Avkastning är givetvis beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen, vilken stiftelsen inte kan påverka. Däremot eftersträvas att genom de principer som fastställts i placeringspolitiken säkerställa att avkastningen i förhållande till riskerna är möjligast god. Stiftelsen är en långsiktig placerare med en placeringsportfölj där aktiernas andel är betydande och en viss fluktuation i intäkterna kan därför förväntas och bör accepteras. Då stiftelsens egendom till övervägande del utgörs av realegendom och aktieegendom, skapar det ett relativt gott skydd mot att placeringarnas realvärde skall naggas i kanterna av en eventuell inflation. För fastighetsinnehavets del är de största riskerna förknippade med otillräckligt underhåll i fastigheterna vilket kan medföra akuta och oplanerade reparationer med avbrott i hyresintäkterna och oförutsedda kostnader som följd. Denna risk hanteras genom att för varje fastighet uppgöra långsiktiga reparations- och saneringsplaner. Stiftelsens fastighetsinnehav består främst av mindre lägenheter på centrala lägen i Helsingfors, varför risken för att utrymmen står tomma bedöms som liten. Fastigheterna är försäkrade enligt fullvärdesprincipen. Med undantag för ett enstaka aktieinnehav är såväl värdepappers som fastighetsinnehavet väl diversifierat vilket minskar risken för att en enskild placerings inverkan på avkastningen blir avgörande för möjligheterna att förverkliga syftet. Verksamheten i konstmuseet Villa Gyllenberg bedrivs enligt gängse principer för riskhantering i konstmuseer av motsvarande slag. För museets har en separat riskkartläggning och riskhanteringspolicy uppgjorts. Försäkringsvärden, brandsäkerhet och larmsystem har uppdaterats för att motsvara dagens krav. Stiftelsen arbetar med en liten organisation vilket givetvis leder till ett stort nyckelpersonsberoende. För att underlätta hanteringen av denna risk är dokumentering av arbetsuppgifter och processer en del av det dagliga arbetet såväl i stipendiehanteringen, i museiverksamheten som inom administrationen. Väsentliga händelser efter den 31 december 2012 och utsikter inför år 2013 I januari 2013 inleddes en omfattande renovering av det gamla hemmet på Villa Gyllenberg. Fönsterbågar och karmar restaurerades, belysningen förnyades och väggar samt tak målades. Därtill planeras ytterligare reparationer. Utsikterna för 2013 är försiktigt positiva då det gäller avkastningen på värdepappersplaceringarna, trots att återhämtningen i realekonomin är svag. För fastigheternas del förväntas dock avkastningen fortfarande bli blygsam på grund av de reparationer som inletts år 2012 och slutförs år Verksamhetsberättelse 15

18 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Resultaträkning Resultaträkning euro Not ORDINARIE VERKSAMHET Understöd 1. Stipendier , ,00 Återtagna stipendier ,23 Övriga understöd , ,51 Museiverksamhet , ,28 Intäkter , ,10 Personalkostnader , ,05 Avskrivning , ,85 Övriga kostnader , , , ,74 Förvaltning Personalkostnader , ,75 Avskrivning , ,31 Övriga kostnader , , , ,51 Resultat av ordinarie verksamhet , ,53 PLACERINGSVERKSAMHET Intäkter Hyror , ,97 Dividender , ,69 Övriga placeringsintäkter , , , ,36 Realisationsvinster , , , ,38 Kostnader Fastigheter och aktielägenheter Personalkostnader ,38 Avskrivningar , ,26 Övriga kostnader , , , ,95 Övriga kostnader 9 004, , , ,33 Resultat av placeringsverksamhet , ,05 Räkenskapsperiodens resultat , ,52 16

19 Balansräkning euro Not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2 428, ,63 MATERIELLA TILLGÅNGAR Byggnader 7, , ,86 Aktier och andelar , ,92 Konstverk , ,33 Maskiner och inventarier , , , ,90 PLACERINGAR Tomter 7, , ,48 Byggnader 7, , ,58 Fastighetsaktier 7, , ,18 Aktier och andelar , , , ,75 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Hyresfordringar , ,52 Skattefordringar 1 145, ,68 Övriga fordringar , , , ,67 Balansräkning Förskottsbetalda stipendier ,00 Kassa och bank , ,43 AKTIVA TOTALT , ,38 PASSIVA EGET KAPITAL Grundfonder , ,29 Värderegleringsfonder , ,97 Dispositionsfond , ,69 Räkenskapsårets vinst , , , ,47 RESERVERINGAR , ,32 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt kapital Olyfta stipendier , ,19 Kortfristigt kapital Kontoskulder , ,63 Resultatregleringar , , , ,59 PASSIVA TOTALT , ,38 17

20 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Finansieringsanalys Finansieringsanalys teur 2012 ORDINARIE VERKSAMHET Stipendier och understöd -831 Museiverksamhet, netto -478 Förvaltning -532 Förskottsbetalda/olyfta stipendier -80 Ordinarie verksamheten, netto PLACERINGSVERKSAMHET Fastighetsnetto 187 Dividender Vinstandelar 171 Räntor och övriga intäkter/kostnader 137 Nettoförändring i placeringar (- = ökning/ + = minskning) -263 Förändring i fordringar/skulder -38 Placeringsverksamhet, netto Netto kassaflöde 70 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 250 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

21 Noter till resultaträkningen Understöd Allmänna fonden, forskning , ,00 Steinerfonden, forskning , ,00 Steinerfonden, resor och fortbildning , ,00 Återtagna stipendier ,23 Professuren , ,51 Medicinsk understödsverksamhet , ,28 Noter till resultaträkningen 2012 Stiftelsen har år 2009 beviljat ett understöd om för en femårig svenskspråkig professur i smärtforskning vid Helsingfors universitet. Av beloppet har per ,87 betalats totalt. 2 Museiverksamhet Museets intäkter , ,10 Museets kostnader Personalkostnader , ,05 Fastighetsunderhåll , ,80 Avskrivningar , ,85 Övriga kostnader , ,14 Museiverksamhet , ,74 3 Personalkostnader Löner totalt , ,86 Arvoden , ,00 Pensionskostnader , ,78 Övriga lönebikostnader , ,54 Personalkostnader , ,18 Stiftelsens personal har under året bestått av kanslipersonal, museets intendet, vaktmästare, chefsguide och guider på timlön. Omräknat till heltidsanställda var stiftelsens personal 7 personer. 19

22 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Noter till resultaträkningen Fastighetsplaceringar Hyror Fastigheter , ,00 Aktielokaler , , , ,28 Kostnader för fastigheter Personalkostnader ,38 Driftskostnader , ,71 Reparationer , ,02 Övriga kostnader 38, ,63 Avskrivningar , ,26 Kostnader för aktielokaler Vederlag , ,37 Reparationer , , , ,95 Fastighetsnetto , ,02 5 Värdepappersplaceringar Dividender Börsnoterade aktier , ,69 Övriga aktier , ,00 Vinstandelar ,45 Ränteintäkter , , , ,39 6 Realisationsvinster Värdepapper , ,81 Fastighetsplaceringar , , , ,02 Försäljningen av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Lönnrotsgatan 3 gav en realisationsvinst om ,26 euro. 20

23 Noter till balansräkningen De materiella tillgångarna och fastighetsplaceringarna är upptagna i bokslutet till ursprungliga anskaffningsutgifter utökade med aktiverade reparationer. Byggnader avskrivs med 4 % på restvärdet. Kansliets och museets inventarier avskrivs med 20% på restvärdet. Stiftelsens ägoandel i aktiebolag och bostadsaktiebolag om den överstiger 50 % framgår av följande uppställning: Noter till balansräkningen 2012 Bolagets namn Ägoandel % Bokföringsvärde Fastighets Ab A.G ,47 Fastighets Ab S.G ,45 Bostads Ab Kadettvägen ,96 Wintros Oy Ab ,59 Asunto Oy Töölönkatu 34 Bost. Ab ,74 Fastighets Ab A.G. och Fastighets Ab S.G. förvaltar tomterna och fastigheten Villa Gyllenberg på Granö där stiftelsens konstmuseum är beläget. Dessa aktier upptas bland materiella tillgångar. 8 Byggnader Förändring Avskrivning Villa Gyllenberg, galleri , , ,42 9 Konstverk Den ursprungliga konstsamlingens värde utgörs av värdet som angavs då stiftelsen emottog donationen. Verk som införskaffats efter 1977 har bokförts till inköpspris. 10 Tomter, byggnader och fastighetsaktier Ökning/ minskning Avskrivning Bokföringsvärde Uppskattat marknadsvärde Tomter , ,48 Byggnader , , , , ,00 Fastighetsaktier , , , , ,00 Ökningen i byggnadernas bokföringsvärde 2012 utgörs av den del av rörsaneringen i Georgsgatan 4 som förverkligades Minskningen i fastighetsaktiernas bokföringsvärde utgörs av bokföringsvärdet på försäljningar av fastighetsaktier. Fastighetsinnehavens marknadsvärde har uppskattats enligt Statistikcentralens uppgifter om priset eur/m 2 på bostäder av motsvarande storlek och på motsvarande läge som stiftelsens innehav. 21

24 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Noter till balansräkningen Aktier och andelar Bokf.v Inköp Förs. till bokf.v. Bokf.v Kursjust.v Börsaktier , , , , ,47 Placeringsfonder , , , , ,36 Indexobl. och -lån , , , , ,00 Onoterade aktier , , , , ,33 Noterade aktier och andelar har värderats till marknadsvärde den Förändringen i marknadsvärde har förts mot värderegleringsfonden för värdepapper. Stiftelsen är delägare i Livränteanstalten Hereditas. Innehavet upptas inte i bland tillgångarna. Livräntan från Hereditas har intäktförts bland övriga placeringsintäkter. 12 Värderegleringsfond Fastigheter , ,08 Värdepapper , ,89 13 Frivilliga reserveringar , , Allmänna fonden , ,00 Steinerfonden , ,00 Saneringsres., fastigheter , ,00 Saneringsres., lägenheter , ,00 Res. för museiverksamhet , , , ,32 Använda bokföringsböcker Stiftelsens bokföring har förts med programmet EmCe Taloushallinto, från och med som Hosting-version. Automatisk säkerhetskopiering av bokföringsmaterialet och programuppdateringar hör till serviceavtalet. Som datalistor finns en huvudbok och dagbok samt resultat- och balansräkning utskrivna på laserprinter. Resultat- och balansrälningen, bilageuppgifter och övriga bokslutsspecifikationer är renskrivna på Excel. 22

25 Bokslutets underskrifter Helsingfors den 18 mars 2013 Per-Henrik Groop, ordförande Berndt Arell Magnus Bargum, skattmästare Bokslutets underskrifter Kaj Hedvall Mikael Knip Henrik Enckell Henrik Meinander Thomas Stenius Susanne Homén Viveca Söderström-Anttila Tom Pettersson Jannica Fagerholm, verkställande direktör Över verkställd revision har i dag avgivits revisionsberättelse Helsingfors den 24 april 2013 Ernst & Young Eva Bruun CGR 23

26 Årsberättelse 2012 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses styrelse Vi har reviderat Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt samt för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen samt om uppgifter som förutsätts i lagen om stiftelser på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot stiftelsen, eller brutit mot lagen om stiftelser eller stiftelsens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet som uppvisar ,46 euro överskott och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Andra uttalanden som grundar sig på lagen Stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt. Arvoden har inte utbetalats till medlemmarna i stiftelsens organ. Stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet. Helsingfors den 24 april 2013 ERNST & YOUNG AB CGR-samfund Eva Bruun CGR 24

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning 2013 årsberättelse Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta... 4 Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration...

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014 Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan 7 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan 10 22100 MARIEHAMN FO-nummer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer