Dokumentation av kvalitetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av kvalitetsarbete"

Transkript

1 Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg

2 Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp består av: Jeanette Björlén, bsk, 100 % Elisabet Sjöberg, fsk 75 % Nadia Lindh, fsk, 100 % Vi har egen kokerska som lagar både frukost och lunch. Mellanmål görs iordning av pedagogisk personal. Vi har en lokalvårdare som städar tidigt på morgonen alla dagar i veckan. Barngrupp Vår avdelning har barn mellan 2-4 år. Under hösten består barngruppen av 16 barn, varav sex 4-åringar, nio 3-åringar och en 2-åring. Lokaler och miljö Smörblomman ingår i Hedekas förskola, som består av fyra avdelningar. Tre avdelningar är tillsammans i ett hus och den fjärde ligger i ett eget hus en bit ifrån. Där är 5-åringarna samlade. Det finns även en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-2 år. Smörblomman består av fyra rum: Ett stort rum där vi bedriver mycket av vår verksamhet såsom att rita, pärla, pussla och spela spel. Vi äter även i det rummet. Ett rum med soffa där vi sitter när vi läser för barnen. I det rummet har vi även samling med bestämda platser på golvet. Här kan även barnen leka med bilar på golvet. Ett rum som vi använder som dockvrå. Här finns även utklädningskläder. Vi använder även detta rum till sovvilan. Ett rum som används till målarrum. Här finns det diskbänk. Här sitter vi också när vi ska göra något speciellt pyssel och kan på så sätt dela upp barnen i mindre grupper. I tamburen finns ett speciellt rum för att hänga in barnens regnkläder och stövlar. På avdelningen finns två toaletter så att vi kan dela upp barnen.

3 Kartläggning av barnens intressen Efter att ha varit ute i skogen några gånger så upptäckte vi att många av barnen visade ett stort intresse för svampar. De stannade och tittade på dem och ställde många frågor. De jämförde utseendet på olika svampar och vi pedagoger såg en stor möjlighet att arbeta med många olika utvecklingsmål i sådant tema. Innan vi startade upp och planerade i detalj för temat så ställde vi några frågor till barnet för att få veta vad de hade för förkunskaper. Frågorna vi ställde var: Vet ni vad en svamp är? Var hittar man en svamp? Vad äter en svamp? Finns det olika sorters svamp? Kan man äta alla svampar? Finns det svamp att plocka året om?

4 Mål Eget formulerat mål Vi vill att barnen ska få kunskap om de vanligaste svamparna i närområdet. Mål ifrån läroplanen Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98/10 Barnens förförståelse När vi intervjuat våra barn fann vi att de hade mycket kunskaper om svamp; Finns det olika sorters svampar? Ja, flugsvampar (pojke 4,2). En pojke (3) säger att det finns Karl Johan. Finns det svamp att plocka året om? Flicka (4,7) berättar att regnet måste komma först och när det har slutat kan man plocka. En pojke (4,7) berättar att om snön har kommit så måste man vänta tills snön och isen har smält. När det gäller frågan om vad svampar äter så får vi olika svar; vatten eller gräs. Insatser-åtgärder för att nå målet För att visa barnen att deras tankar är viktiga så valde vi att ha med följande fråga i vår intervju. Det var också ett sätt för oss att komma vidare i arbetet som ska utgå från barnens intressen. Vill du lära dig något mer om svamp?

5 Koppling till forskning För att bestämma tema så observerade vi barnen och lade märke till att många barn var intresserade av svampar när vi var i skogen. Dewey (2004) ansåg att det är lärarens ansvar att fånga upp barnens intressen därför att dessa intressen är ett tecken på en ny förmåga som barnet håller på att lära sig. Detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen som Vygotskij pratar om (Evenshaug & Hallen, 2001). Med detta menas att barnet står inför en utveckling men behöver stöttning och vägledning i sitt lärande. För att starta upp temat så intervjuade vi barnen för att lyfta fram deras förförståelse och vi kommer fortsätta samtala med barnen och lyssna på deras tankar och funderingar. Elstgeest (1996) menar att barnen får äga frågan. Temat ska utgå från barnens egna frågor och det är barnens frågor, teorier och intressen som driver temat vidare. Vi har valt att arbeta med ett naturvetenskapligt tema och enligt Harlen (2006) så utvecklar barnen sin förmåga att förstå omvärlden genom naturvetenskap. Dokumentation Vår tanke är att dokumentera mycket av det vi gör i barnens portfoliopärmar. Till att börja med så sker det största arbetet i skogen. Vi tar mycket kort som vi sätter upp i hallen och som visar vårt arbete. Barnen visar gärna och berättar för sina föräldrar vad vi gör. Information till vårdnadshavare Vi skickar ut föräldrabrev där vi informerar föräldrarna om det vi arbetar med. Vi genomförde ett föräldramöte där vi visade en PowerPoint med bilder från vårt arbete med temat. Uppföljning Arbetets gång Som vi har nämnt innan så har vi arbetat mycket i skogen. Barnen visar ett stort intresse för de vanligaste svamparna och letar gärna upp dem. Vid ett tillfälle hade vi med bilder på kantarell, trattkantarell, flugsvamp, Karl Johan och ticka. Vi hittade allt utan trattkantarell. Vid det tillfället var det även svårt att hitta någon ticka. Men vid senare tillfällen så har vi hittat mycket tickor. Vi tog med en gren full av tickor som vi har på avdelningen och tittar på med jämna mellanrum. Vid intervjutillfällena när vi ställde frågan vad barnen ville lära sig mer om angående svampar fick vi inte så mycket respons ifrån barnen. Några barn var intresserade av vad svamparna åt för något och vi har pratat en del om det. Barnen är helt övertygande om att tickor äter träd eftersom de växer på träd.

6 Vi har försökt att få in flera olika arbetssätt när vi arbetar med temat och en dag på en samling hade vi en flanosaga om svampar. Den handlade om två svampar, Karl och Johan som gick vilse i skogen och hamnade tillslut hos familjen Kantarell. Dom skulle ha kalas och hade bjudit in Herr Fingersvamp. De åt champinjonsoppa. Detta var ett sätt att få in flera olika svampsorter och sagan var väldigt uppskattad av barnen. Vi har även arbetat med skapande verksamhet och barnen har fått tillverka egna svampar i saltdeg. När de hade torkat fick de även färglägga dem i olika färger. Vi har även gjort en svampskog där barnen har fått ställa sina svampar.

7 Allteftersom hösten har gått har det blivit svårare att upptäcka svampar i skogen. Men vi har ändå försökt att hitta svampar och barnen är väldigt duktiga på detta. Vid ett tillfälle i slutet på temat så fick barnen leta upp och ta kort på svampar med i-paden. Pedagogers insatser Vid intervjutillfällena med barnen fick vi inte så mycket frågor ifrån barnen om vad de ville lära sig mer om. På grund av detta så har vi pedagoger försökt att komma på andra sätt att arbeta vidare med temat. Såsom vi beskrev tidigare så har vi arbetat med olika arbetssätt för att det ska passa för alla barn. Vi har även pratat med barnen om vad de olika delarna heter på svampen. När vi är i skogen så märks det att barnen fortfarande är intresserade av svamparna och att de känner igen de vanligaste svamparna och det var ju ett av våra mål med temat. Koppling till forskning Elfström (red.) (2014) menar att barnen oftast inte är intresserade av samma saker som vi vuxna är. Vi pedagoger kanske hade för höga förväntningar av barnen om vad de ville veta mer om, för barnen kanske det räckte med att komma till skogen och leta upp svamparna och benämna dem vid namn. Barnens utveckling När vi började projektet var barnen intresserade av svampar men kunde inte namnet på så många. Nu kan de flesta barnen urskilja kantarell, flugsvamp, Karl Johan och ticka. När vi är i skogen så letar de gärna upp dem. Nu det sista så har svamparna börjat ruttna och det har gett upphov till diskussioner. Varför gör de det? Barnen har fått göra svampar i saltdeg och de hade inga större problem med det. De flesta visste hur de skulle forma dem. De fick färglägga dem och på så sätt har vi fått med färgerna i temat.

8 Vid ett tillfälle fick de färglägga en svamp på papper och skriva sitt namn under och på så sätt har barnen fått träna på det. Vid en samling tog vi fram I-paden och tittade på alla korten vi har tagit i skogen och barnen fick möjlighet att berätta om bilderna. Det visade sig att de kom ihåg mycket om de svampar vi har arbetat med. Dokumentation Vi har satt upp en svamp i hallen där vi har skrivit pratbubblor av svaren vi fick av barnen i temats början. Vi har gjort en temavägg inne på avdelningen där vi har satt upp allt material vi har från temat. Information till vårdnadshavare Vi har kontinuerligt gjort PicCollage, där vi har visat kort på hur vi arbetar med temat. Dessa har vi hängt upp i hallen så att föräldrarna kan se och barnen kan visa dem. Vi har även en kalender i hallen där vi skriver upp vad vi gör varje dag.

9 Utvärdering Pedagogers insatser Vi upplever att vi har varit engagerade i temat men att det har varit lite svårt att arbeta vidare med det. Men för att vara ett första temaarbete på detta sätt så har vi fått kunskaper som vi kan ta med oss i framtida teman. Allteftersom november gick till sitt slut så blev det naturligt att avsluta temat. Vi började med julpyssel istället. Det vi inte riktigt har uppfyllt i planeringen var att vi skulle ställa följdfrågor till barnen om svamparna för att se deras utveckling. Detta är något vi tar med oss i framtiden. Vi kunde känna ibland att vi inte var ordentligt pålästa om ämnet och detta märktes när barnen ställde frågor. Detta är något vi får tänka på i fortsättningen. Barnens upplevelser Svamptemat var uppskattat av barnen när vi var i skogen. Det visar sig fortfarande när vi kommer dit, de hittar svampar och säger: Kom och se!. Detta visar att de är intresserade.

10 Barnens utveckling Eftersom vi inte hann med de uppföljande intervjuerna så har vi inte kunnat mäta barnens erövrade kunskaper som vi velat. Det vi kan se är att barnen är säkra på vad de vanligaste svamparna heter och hur de ser ut. Koppling till forskning Harlen (2006) säger att vi måste veta vad vi vill uppnå med våra lektioner i naturvetenskap. Om vi vill att barnen ska utveckla sin egen förmåga så blir vår uppgift som lärare att etablera ett samarbete med barnen, berika deras miljö genom att förse dem med materiel, ställa rätt frågor vid rätt tillfälle och uppmuntra dem att fullfölja sina undersökningar. Analys av utvärderingen Ovanstående tankesätt var så vi tänkte ifrån början men vi har kommit fram till att det är svårt att arbeta på detta vis samtidigt som temat ska gå framåt. Men det kan även handla om att vi pedagoger inte är vana och rutinerade att arbeta på detta sätt. Vi tycker ändå att vi har uppnått målet med att barnen ska känna till de vanligaste svamparna eftersom de visar detta fortfarande i skogen. Barnen har varit väldigt engagerade i skogen. Resultatets betydelse för fortsatt arbete Vi har kommit fram till att när man väljer tema så ska det självklart utgå från barnens intressen men samtidigt så måste man planera redan från början med vad som ska ingå och hur man ska få med de olika delarna; språk, matematik och naturvetenskap. Det är inte alltid så lätt att få med dessa delar under temats gång. Vi har känt att det är bra att vara pålästa i ämnet man arbetar med. Detta för att kunna ge information till barnen och att kunna svara på deras frågor.

11 Referenser Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap-upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm, Liber. Elstgeest, J i Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap-upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm, Liber. Harlen, Wynne (2006). Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Eskilstuna, Almqvist & Wiksell. Vygotskij, Lev i Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund, Studentlitteratur.

Kvalitetsarbete Kroppen

Kvalitetsarbete Kroppen Kvalitetsarbete Kroppen Solbackens förskola Avdelning Granen ht2013/vt2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Anna-Karin Sandberg Erika Forsberg Innehåll Grundfakta och förutsättningar...3 Kartläggning av

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Vad är väder? En undersökning bland yngre barn.

Vad är väder? En undersökning bland yngre barn. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Vad är väder? En undersökning bland yngre barn. Handledare: Maria Rosberg Författare: Anna Bengtsson Carina Rubensson Vad är väder? En undersökning bland yngre

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Projektinriktat arbetssätt i förskolan

Projektinriktat arbetssätt i förskolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Projektinriktat arbetssätt i förskolan Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus Författare: Marina Borchert

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset.

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset. Storkprojektet Under årets Falsterbo Birdshow fick vi på Snusmumriken kontakt med Emma Ådahl från Naturskyddsföreningen i Skåne, som är projektledare för storkprojektet. Emma introducerade oss i storkprojektets

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Grön Flagg- rapport. Tema: Klimat & energi. Björnligans förskola. Kontaktperson: Patrik Rask

Grön Flagg- rapport. Tema: Klimat & energi. Björnligans förskola. Kontaktperson: Patrik Rask Grön Flagg- rapport Tema: Klimat & energi Björnligans förskola Kontaktperson: Patrik Rask 1. Miljöråd a. Hur ofta har miljörådet träffats? En gång/månad b. Hur har miljörådet arbetat och varit organiserat

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

NATURVETENSKAP/ TEKNIK

NATURVETENSKAP/ TEKNIK MARIA ENGMAN GRANQVIST SAGAN PETTER OCH HANS FYRA GETTER UR ETT NATURVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV NATURVETENSKAP/ TEKNIK LEK MATEMATIK SPRÅK RÖRELSE SKAPANDE BARNS INFLYTANDE DRAMA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Läs mer

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Institutionen för pedagogik och didaktik Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehåll 1. Inledning 3 Aktionsforskning

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer