Ett friskt hus behöver inte kosta skjortan...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett friskt hus behöver inte kosta skjortan..."

Transkript

1 Ett friskt hus behöver inte kosta skjortan... 70% av alla hus med krypgrund drabbas av fuktskador. Med TrygghetsVakten kan du enkelt och kostnadseffektivt förebygga problemen.

2 Ett friskt hus skyddar både din familj och din ekonomi Det har länge varit känt att mögel i hus kan ge upphov till allergier men på senare tid har man förstått att mögel också kan vara giftigt och framkalla sjukdomar. Symptom som trötthetskänslor, förtida åldrad hud, rinnande näsa och återkommande hosta kopplas alla till mögel och fuktkänsliga bakterier. I vissa fall försvinner symptomen efter sanering av grunden men i andra fall kvarstår problemen under hela livet. Det är alltså viktigt att förebygga skador så att huset aldrig blir sjukt, och att åtgärda uppkomna skador så fort som möjligt innan de inneboende hunnit skadas. Ett kraftigt mögelangrepp kan kosta hundratusentals kronor att reparera och ett hussvampsangrepp kan ytterst leda till att alla trädelar på huset måste bytas. En äkta hussvamp kan äta sig igenom en vanlig villa på ett till två år. Oftast täcker inte en vanlig hemförsäkring sådana skador eftersom de anses vara en följd av huskonstruktionen och inte en regelrätt olycka. Med TrygghetsVakten finns en prisvärd lösning på fuktproblemen, så nu behöver du inte stå oskyddad längre. Det är också en ekonomisk fråga. För mycket fukt i grunden kan leda till att virke slår sig eller släpper ifrån sig emissioner av skadliga ämnen, med dyra reparationer som följd.

3 Vad du bör göra... Kontrollera om du har för hög fuktighet Det är lätt att kontrollera fuktnivåerna med så kallade Probikssensorer som kan beställas av oss på TrygghetsVakten. Du kan också titta efter slaget virke eller hängande blindbottenskivor, fuktpåslag på grundmurar eller missfärgat virke. Har du konstaterat för hög fuktighet bör du vidta åtgärder, det är annars en tidsfråga innan du drabbas av skador. Har du befintliga angrepp av mögel eller har dofter i grunden kan du också behöva sanera grunden, om angreppen är mer än ringa. Vi arbetar med ozonbehandling, både när vi utför behandlingen och vid gör-det-själv-åtgärder. När du gör det själv tillhandahåller vi ozonaggregat och instruktioner. Behandlingen tar några veckor och brukar ge goda resultat. Har du angrepp av röta rekommenderar vi att du kontaktar oss för artbestämning av svampen.

4 Vad är TrygghetsVakten TrygghetsVakten är ett system för att torka ut uteluftsventilerade utrymmen som krypgrunder och skydda dem mot fuktskador. Det centrala hos TrygghetsVakten är en inbyggd dator som med hjälp av temperatur- och fuktsensorer registrerar klimatet i grunden. Genom att jämföra klimatet med groförutsättningarna hos de förkommande mögel- och rötsvampsorterna kan TrygghetsVakten avgöra om det börjar närma sig risk för att mögel- eller rötsvampsporer kan fullborda sin groprocess. Om så är fallet hindrar TrygghetsVakten groprocessen från att fullbordas genom att värma grunden med en värmekabel. TrygghetsVakten verkar alltså genom att höja temperaturen i utrymmet. När temperaturen stiger så sjunker den relativa fuktigheten eftersom den är direkt temperaturberoende. Det är gynnsamt eftersom den relativa fuktigheten styr hur mögel och rötsvamp kan växa. Med tiden så torkar också grunden ur; varm luft kan bära mer fukt än kall luft och därför tar ventilationsluften med sig mer fukt ut än vad som kommer in. Principen är densamma som gör att det är torrt inomhus på vintern när ni har värmen på. Modern teknik med 2000 års erfarenhet TrygghetsVakten skyddar också mot illaluktande jordbakterier och andra fuktskador genom att hålla den relativa fuktigheten i schack. TrygghetsVakten är gjord för att vara extremt driftssäker och därmed lämpad för att vara en fast installation i huset. TrygghetsVakten har inga rörliga delar som kan gå sönder och elektroniken har multipla skydd mot åska och andra överspänningar.

5 TrygghetsVakten i praktiken allt på nord och väst-sidan av huset där solen inte skiner eller kommer sent på dagen. Klimatet i mitten av grunden kommer ändå att vara bättre än ut mot kanterna. Oftast sätter man också för ventilerna på tre sidor av huset, för att förhindra korsdrag i grunden. Det är inte nödvändigt för TrygghetsVaktens funktion men det minskar energiförbrukningen, såväl hos TrygghetsVakten som för husets uppvärmning. TrygghetsVakten monteras - om det är möjligt - i blindbotten (dvs trossbottens undersida), både datorenhet och värmekabel. Det är huset och dess inneboende du vill skydda, inte marken, och därför gör TrygghetsVakten bäst nytta vid trossbotten. Eftersom varm luft stiger medför placeringen att luften avfuktas mer vid trossbotten än vid marken, precis som önskat. Det är sällan det behövs några stora temperaturökningar, en höjning med 3 C sänker den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter. Köld- och fuktlasten i en grund med marktäckning kommer nästan enbart utifrån - från grundmurar och med ventilationsluften. Därför monteras TrygghetsVaktens värmeslinga längs med yttersidan på huset och framför En höjning med 3 C sänker den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter. Faktum är att TrygghetsVakten i många hus sänker den totala energiförbrukningen, dvs att uppvärmningskostnaden sjunker mer än vad TrygghetsVakten förbrukar för sin egen del. Huvudsakligen beror det på att grunden kyls ut mindre på vintern men också på grund av den tillförda värmeenergin och att isoleringen i trossbotten fungerar bättre då den är torr. En trevlig bieffekt är varmare golv vintertid!

6 Så fungerar en krypgrund Fuktig luft Regn Avdunstning Kapillärsugning Krypgrunder ventileras för att markoch byggfukt skall kunna föras ut ur grunden. Tyvärr innebär ventilationen också att fukt kan föras in i grunden vilket händer när grunden är kallare än sin omgivning. Det beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall luft. Den äldre torpargrunden som dagens krypgrund försöker efterlikna hade en fördel. Eftersom golvisoleringen var dålig och murstocken gick ned i grunden värmdes denna upp. Värmen som tillfördes gjorde att fuktig uteluft aldrig kondenserade i grunden. Fuktskadorna förebyggdes och huset höll i hundratals år. Ett gammalt hus som fortfarande eldas och som inte tilläggsisolerats är Den moderna krypgrunden är för kall! fortfarande en fuktsäker lösning, trots att marken inte förberetts så som görs på moderna grunder, med ångspärr och kapillärbrytande skikt.

7 Så fungerar en krypgrund Fukt förs ut av konvektionen Den relativa fuktigheten sänks Den moderna krypgrunden har god golvisolering och saknar genomgående murstock. Det har till följd att nästan alla krypgrunder förr eller senare drabbas av fuktskador eftersom de blir för kalla. Tidigare åtgärdade man detta genom att avfukta med en så kallad sorptionsavfuktare, utan att åtgärda grundproblemet - den alltför kalla grunden. Med TrygghetsVakten åtgärdar du det grundläggande problemet, men på ett mycket energieffektivt sätt. Genom att bara värma grunden då risk för skada föreligger uppnår TrygghetsVakten samma förebyggande effekt som med den gamla torpargrunden, fast med mycket lägre energiförluster. TrygghetsVakten åtgärdar grundproblemet. Den alltför kalla grunden.

8 Jämförelser kr kr kr kr kr kr kr In in Dr kr 0 kr Sorptionsavfuktare TrygghetsVakten Inköpskostnad med installation Driftskostnad över 40 år Diagrammet jämför den totala kostnaden för alternativen sorptionsavfuktare och TrygghetsVakten. Sett över 40 år kostar sorptionsavfuktaren nästan tre gånger så mycket som TrygghetsVakten! Med TrygghetsVakten har du för mindre än tre kronor per dag skyddat ditt hus mot fuktskador i krypgrunden eller vinden och det är pengar du får igen när du säljer huset, eftersom risken för köparen minskat. TrygghetsVakten är en vinstaffär!

9 Fuktskador Hur kan jag se om det finns befintliga angrepp? Titta runt i grunden med en stark ficklampa. Svartmögel syns bäst om du lyser rakt mot trossbotten, det ser ut som små svarta fläckar. Vitmögel syns bäst om du lyser längs med trossbotten; det ser ut som ett vitt ludd, en tiondels millimeter upp till flera mm. Blånadssvamp ser ut som en tunn gegga som täcker en större yta som oftast är svart, grå, brun eller blågrön. Virket har inte tappat hållfasthet utom precis i ytskiktet vilket du kan konstatera med en morakniv. Rötsvampar kan vara alltifrån vitstrimmiga till klarröda. Alla rötsvampsangrepp bryter ned bärigheten i virket vilket du lätt konstaterar med en morakniv. Tänk på att ytveden kan vara frisk trots ett rötangrepp inne i en regel, pressa därför på med kniven ordentligt vid misstänkta ytor. Vad bör jag göra om det inte finns några fuktskador? Mät fuktigheten med hjälp av så kalllade Probiksindikatorer. Visar dessa på hög fuktighet bör du vidta en förebyggande åtgärd, som att installera TrygghetsVakten. Visar de däremot på ett torrt klimat räcker det att du fortsätter att inspektera grunden. Det är lämpligt att inspektera grunden före och efter varje sommar. Hur gör jag med befintliga skador? Rötskadade delar skall alltid bytas ut och du bör förvissa dig om att det inte är fråga om sk äkta hussvamp (ta hjälp av oss på TrygghetsVakten). Har du mögelskador som är mindre omfattande, så att de inte doftar besvärande eller täcker stora delar av grunden, kan du låta de vara. TrygghetsVakten hindrar möglet från att regenerera sig och så småningom dör det alltså ut av sig självt. Har du mer omfattande skador bör du göra en sanering. Det finns olika sätt att göra det och det finns hjälp att få. Ozonsanering är en metod som vi ofta använder med gott resultat. Ozonsanering, hur fungerar det? Ozon är en gas som eliminerar mögel och bakterier. Ozonet genereras av ett aggregat och förstör sporer som doftar vilket oftast gör grunden doftfri. En ozonsanering lämnar inga skadliga rester efter behandling och en behandling varar cirka 10 till 20 dagar. Ozonsanering fungerar inte tillfredställande om lukten är så ingrodd att hela trossbotten doftar. I sådana fall byts hela eller delar av trossbotten ut. I vissa fall kan ett ozonaggregat installeras för drift under flera år. Det är helt ofarligt att vistas i huset under behandling av grunden.

10 Frågor och svar Hur mycket energi förbrukar TrygghetsVakten? Förbrukningen är beroende av klimatet i grunden och den sammanlagda golvytan i grunden. Normal förbrukning i en grund på 90 kvm är ca 300 till 600 kwh per år. Under första året så bör man räkna med minst det dubbla då klimatet skall stabiliseras. Har du öppet mer ventilation än normalt eller saknar marktäckning så ökar även detta förbrukningen. Vart tar fukten vägen? Det första som händer när man värmer grunden är att den relativa luftfuktigheten börjar sjunka. Det går relativt snabbt och beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall. Det är gynnsamt att den relativa luftfuktigheten sjunker eftersom det är den som bestämmer hur mycket fukt som tas upp i byggnadsmaterialet vilket i sin tur styr risken för mögel och rötangrepp. På lite längre sikt kommer grunden också att torka ur, och det beror på att den uppvärmda luften som ventileras ut bär mer fukt än den som ventileras in. Ju mer TrygghetsVakten värmer, desto större blir också den naturliga ventilation. Processen kallas för konvektion och drivs av att varm luft stiger och kall luft sjunker. Hur vet jag att det fungerar? Våra tester i klimatkammare liksom våra fältstudier visar att TrygghetsVakten installerad med rätt kapacitet helt eliminerar risken för mögel och röta. Resultaten har bekräftats av ett flertal vetenskapliga studier, bl a vid Helsingfors Tekniska Högskola. Inget hus med TrygghetsVakten installerad har heller drabbats av fuktskador. Du kan också själv kontrollera klimatet i grunden med hjälp av de externa oberoende Probiksindikatorer som medföljer. Genom vår Helt-Nöjd Garanti kan du inom ett år, om du inte är nöjd av något som helst skäl, lämna tillbaka enheten och få hela produktkostnaden tillbaka. Trygghetsvakten har 100% nöjda kunder. Det är enkelt att installera TrygghetsVakten! Kan jag göra installationen själv? Ja, det är många som gör det. Det finns inga tekniskt komplicerade moment och eftersom varm luft sprider sig så väl i grunden är systemet ganska okänsligt för dåliga placeringar. Det är mycket lättare att göra en korrekt installation av TrygghetsVakten än av andra dominerande avfuktningsmetoder.

11 Frågor och svar Behöver du rådgivning bistår vi med det utan extra kostnad. Är du osäker på om du vill göra installationen själv kan du ladda ned installationsanvisningar via Internet eller beställa på telefon Hur lång tid skall det ta innan jag kan se något resultat i min grund? Uttorkningstiden varierar en del. Dels beror det på hur fuktigt det är i grunden och dels på vilket uteklimat som råder. Normalt så så ser man en tydlig förbättring efter ett par månader. Det kan dock ta upp till ett år innan grunden är helt uttorkad. TrygghetsVakten ersätter äldre avfuktningsmetoder Blir det inte bättre med en sorptionsavfuktare? Nej, TrygghetsVakten är en fullgod ersättare för äldre metoder att förhindra mögel och rötskador. I praktiken är den oftast ännu effektivare eftersom TrygghetsVakten är underhållsfri och därmed inte försämras med tiden. Det luktar källare i mitt hus. Vad är det för fel? Källardoft är förknippat med mögelpåväxt. Mögel doftar när det växer och som mest doftar det när det är på väg att torka ut efter en tillväxtperiod. Kan du känna en doft i huset är halterna av mikroorganismer i luften redan så hög att den sannolikt är skadlig. Ring oss för att diskutera hur en sanering görs bäst i just ditt fall. Jag har extremt lågt i min krypgrund. Säkert under 30 cm. Kan jag använda TrygghetsVakten? Ja det brukar gå bra att montera ändå. TrygghetsVaktens värmekabel tejpas fast på så kallade VP-rör som sedan skjuts på plats i grunden. Fungerar det på alla grundläggningar? Har du sk. platta på mark går det inte att montera TrygghetsVakten, och har du en källare som du håller uppvärmd till minst 13 C, är det oftast effektivast med en vanlig kondensavfuktare. TrygghetsVakten är konstruerad för att vara det effektivaste skyddet mot fukt i kalluftsventilerade utrymmen som krypgrunder, torpargrunder och vindsutrymmen.

12 Sagt om TrygghetsVakten Sagt om TrygghetsVakten Jag köpte TrygghetsVakten med viss skepsis - det lät helt enkelt för bra för att vara sant, men med Helt-Nöjd Garantin tyckte jag att det ändå var värt att prova. Jag har följt upp klimatet med fuktmätare, energimätare och Probiksindikatorer och resultatet är oklanderligt. Energiförbrukningen, som låg ganska högt första året är nu nere på 730 kwh per år i mitt hus på 125 kvm. Något som däremot inte minskat är energivinsten i huset, där jag förbrukar ca 5% mindre än tidigare. Anders Ohlsson, Göteborg TrygghetsVakten har 100% nöjda kunder! Sagt om TrygghetsVakten Jag bestämde mig för att pröva TrygghetsVakten. Detta bland annat därför att jag tack vare Helt-Nöjd Garantin inte ansåg mig riskera någonting. Jag har efter att TrygghetsVakten installerats kontrollerat och följt upp förändringar gällande grundens klimat. Denna uppföljning har skett med temperaturmätare, fuktmätare och med Probikssensorer. Resultatet av uppföljningen visar att grundens klimat efter installationen kraftigt förbättrats och att risken för fukt- och mögelskador nu är avvärjd. Jag har precis köpt min tredje TrygghetsVakt och kommer att installera denna i gårdshusets krypgrund. Stefan Wilson, Stockholm Teknisk Dokumentation Godkänt installationsområde: den Europeiska Gemenskapens medlemsländer Produktnormer: uppfyller krav ställda i den harmoniserade standarden för produkter inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet; särskilt Maskindirektivet (98/79/EG) Direktivet för elektromagnetisk kompabilitet (89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG, 98/13/EG), och lågspänningsdirektivet (73/23/EEG, 93/68/EEG). Anslutning: 220V växelspänning +/- 10%, Hz. Strömförbrukning: max 440W, 2A. Temperatur, användningsområde: -40 C till + 40 C Temperatur, lagring: -40 Celsius till +80 Celsius Korrosionsbeständighet: Mycket God. Livslängd: under normal användning över 50 år. Garantitid: sju år från leveransdatum. Kalibreringsintervall: under normal användning behöver enheten inte kalibreras om under sin livstid. Underhållsintervall: under normal användning behöver enheten inte underhållas, dock bör visuell inspektion av TrygghetsVaktens lysindikering göras före och efter sommaren. Kontrollera att enheten är i funktion (grönt ljus) och att kapacitetslarmet inte blinkar. Elektrisk skyddsklass: IP 40, enheten skall monteras inomhus, t ex i krypgrunden eller i vindsutrymmet. Miljöfaktorer: TrygghetsVakten är ett mer miljövänligt alternativ än traditionella sorptionsavfuktare både i tillverkning, i användning och återvinning. TrygghetsVakten återvinnes som elektronik och lämnas till återvinningsplats. Materialet till TrygghetsVakten är PVC-plast, ABS-plast, glas, koppar, Fenol-plast och tenn. Små mängder av andra metaller förekommer.

Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet!

Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet! Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet! Hälften av alla hus med kallvind drabbas av fuktskador. Med TrygghetsVakten Vind kan du enkelt och kostnadseffektivt förebygga problemen. Ett friskt

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN 1 2 Vi märker våra mest energibesparande produkter med fjärilssymbolen. INNEHÅLLS FÖRTECKNING 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VÄRMEN SOM GÖR UNDER

Läs mer

Vad kan jag göra själv som är förebyggande?

Vad kan jag göra själv som är förebyggande? Vad kan jag göra själv som är förebyggande? 1. Kontrollera luftspalten vid vindavledaren och att vindavledaren sitter ordentligt och inte lossnat som på bilden nedan. Man ska kunna se ut i glipan mellan

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte

Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte De ökande problemen med påväxt av mossa och lavar gör

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Arbetsrapport 2001:6 STOCKHOLM 2001 ISSN 1404-9457 ISRN KTH BYT / AR - 01/6 - SE Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Erfarenheter från Småhusskadenämnden Folke Björk, Bertil Mattsson och Gudni Jóhannesson

Läs mer

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III)

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III) Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 8, Formas-BIC (Etapp III) Projektledare: Projektsamordnare: Utredare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Att sluta värma en kyrka

Att sluta värma en kyrka ATT TT SLUTA VÄRMA EN KYRKA Att sluta värma en kyrka Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08 51 91 80 00 Omslagsbild Framsida: Husby-Sjuhundra kyrka, Uppland. Foto: Bengt A. Lundberg.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer