Checklista om du ska byta eller köpa bostad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista om du ska byta eller köpa bostad"

Transkript

1 Checklista om du ska byta eller köpa bostad Att köpa hus är en av de största affärerna man gör i sitt liv. Att flytta till en bostadsrätt eller en hyreslägenhet är också ett viktigt beslut. Bostaden är ofta det ställe där man vistas större delen av dygnet. Det är därför viktigt att innemiljön är så bra som möjligt, speciellt om någon i familjen är allergisk eller överkänslig. Att kontrollera bostaden innan man bestämmer sig för köp eller skriver på hyreskontrakt kan vara avgörande för om man kommer att må bra i sitt nya hem. Checklistan tar upp viktiga faktorer i bostaden som kan påverka personer med allergi eller annan överkänslighet och får ses som ett komplement till den besiktning som alltid bör göras före ett husköp. Innan genomgången bör man ha ett så bra underlag som möjligt, d v s ritningar och beskrivningar på huset. Om de inte finns kvar i bostaden finns de alltid hos byggnadsnämnden som också har den tekniska beskrivningen av huset. Om det handlar om ett nyare monteringsfärdigt hus kan man ta kontakt med hustillverkaren istället. Listan tar inte upp förslag till åtgärder av brister i innemiljön. 1. Bostadens läge Hus i sanka områden har risk för grundfukt, speciellt vid felkonstruerad platta på mark. Även sluttande mark mot huset utan bra dränering kan ge fuktproblem. Hus nära förorenande industrier, sopstationer, starkt trafikerade vägar eller parkeringsplatser kan öka risken för retande ämnen i luften. Djurstallar och djurhållning inom 500 m kan ge besvär för personer med hästallergi. Även placering av vindpollinerande träd i närheten kan ge problem. RISKER FÖLJDER KOMMENTARER Sankmark, lågt läge Kan ge fuktuppträngning i grund Djurhållning och ridstigar inom 500 m Kan ge reaktioner p g a pälsdjursallergen Vindpollinerande växter/träd utanför fönster eller vid luftintag Vedeldning hos grannar Närbelägen trafik Närbelägen industri Kan ge besvär för pollenallergiker Rök kan ge besvär hos personer med astma eller känsliga luftrör Bilavgaser kan ge besvär Utsläpp av luftföroreningar kan ge besvär 2. Byggkonstruktion (enfamiljshus) Risk för fuktskada kan uppstå om dräneringslagret under betongplattan är för tunt, om plattan är oisolerad eller isolerad på ovansidan, om dräneringen är placerad för högt, eller om marken lutar mot huset, om fuktspärrar i källaren är felplacerade eller om huset har platt tak med dålig vattenavrinning. Källare ska undvikas som bostadsutrymme p g a risk för fuktproblem.

2 RISKER FÖLJDER KOMMENTARER Markens lutning: sluttande mark ned mot huset Risk för fuktpåverkan på grund och väggar Takkonstruktion: plant tak Risk för fuktskada Källare eller souterrängplan som bostadsutrymme Grundkonstruktion: Betongplatta på mark med överliggande isolering Krypgrund Ofta fuktig miljö med bristande ventilation Risk för fukt Kontrollfrågor till besiktningsman Finns tillräcklig dränering? Kontrollera bygglovhandling/ritning hos Byggnadsnämnden. Grundkonstruktion, betongplatta på mark: Hur är plattan isolerad? Finns träreglar på betongplattan? Grundkonstruktion, krypgrund: Är krypgrunden tillräckligt ventilerad (helst med uppvärmd inneluft)? Finns skydd mot markfukt i krypgrunden och är marken fri från skräp? Tänk på: Om större ombyggnader/renoveringar gjorts de senaste åren kan man inte lita på originalritningar 3. Bygg- och inredningsmaterial Nya byggmaterial avger kemiska ämnen till luften. De flesta ämnen har sjunkit till acceptabel nivå inom 2-6 månader, men vid fuktpåverkan kan avgasningen börja på nytt även efter många år. Exempel på produkter som avger kemiska ämnen är spånskivor och andra limmade träprodukter (speciellt innan 89 då man införde gränsvärde), kaseinhaltig flytspackel (från tiden mellan ) samt plastmattor. Äldre målade ytor ger sällan problem, med undantag av äggoljetempera och vissa naturfärger som kan ge besvär för allergiker och överkänsliga. Linoleum kan avge en unken lukt om ytskiktet är slitet och den inte sköts enligt mattillverkarens skötselanvisningar. Nickel finns ofta som förnickling, d v s som yta på annan metall. Man kan själv testa med ett nickeltest som kan köpas på apoteket. I rostfritt stål är nickel så fast bundet att det inte ger upphov till besvär. Textila ytor som heltäckningsmattor och vävtapeter är benägna att samla damm och är svåra att rengöra och bör tas bort. Exempel på riskfyllda material tas upp nedan men det finns fler! RISKER FÖLJDER KOMMENTARER Träbaserade skivor, speciellt om de utsatts för fukt Innehåller ofta formaldehyd som kan ge besvär Kaseinhaltig flytspackel (tillverkad ) Kan avge bl a ammoniak om den förekommer i alkalisk /fuktig miljö. Plastmattor, speciellt om de Mjukgörare kan brytas ned

3 utsatts för fukt i alkalisk miljö och emissioner avges. Linoleum om den Kan avge lukt/emissioner om felbehandlats den utsätts för fukt och alkaliska rengöringsmedel. Kan ibland ge problem med mjölning (dammande pulver) Äggoljetempera, linolja Lång torktid, avger bland annat aldehyder (irriterande för slemhinnor och luftvägar) Heltäckningsmattor Svårstädade, samlar damm som ger besvär för allergiker Vävtapeter - - Nickelhaltiga föremål (blandare, handtag m m) Kan ge besvär för kontaktallergiker (ofta eksem) 4. Fukt Synliga tecken på fuktproblem kan orsakas av felkonstruktion, fuskbygge, dålig skötsel, läckage eller annat och bör utredas. Köp inte en bostad där det känns lukt! Har det tidigare funnits en fuktskada i bostaden bör man kontrollera att den har åtgärdats. Allt skadat material bör bytas ut. Det är viktigt att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet (>35% under vinterhalvåret) gynnar tillväxten av kvalster och mögel och kan t ex orsakas av otillräcklig ventilation i kombination med torkning av tvätt eller mycket duschande/badande. RISKER TROLIG ORSAK KOMMENTARER Fuktfläckar Fuktbelastning eller felkonstruktion Synliga fläckar av mögel m m För hög luftfuktighet/ bristande ventilation eller fuktskada Bubblor i plastmatta Fukt i golvet under mattan Kondens på fönstrens insida över längre tid Fuktproblem i källare Lukt/mögellukt 5. Ventilation Dålig ventilation /hög luftfuktighet (t ex radiatorvärmen kan ej svepa förbi fönstret) Fukt i plattan, dålig dränering, felaktigt placerade fuktskydd, otät isolering Mögel, fuktigt material, dåligt rensade golvbrunnar, hög luftfuktighet, kemiska emissioner Huset ska kunna ventileras väl. Ett tätt hus utan tillräcklig ventilation får oftast hög luftfuktighet som kan ge risk för tillväxt av kvalster och mögel och kan öka avgasningen av kemiska ämnen från byggmaterial. Bristfällig ventilation kan även ge dålig lukt. Dessutom ökar halten av partiklar och andra föroreningar om luften inte regelbundet byts ut. Det finns olika ventilationstyper; självdragsventilation och olika typer av mekanisk (fläktstyrd) ventilation.

4 RISKER FÖLJDER KOMMENTARER Tilluftsdon saknas i sov- och vardagsrum Bristfällig luftomsättning (dålig luft) Springor (överluftsdon) - - saknas i dörrar till rum Frånsluftsdon saknas eller - - fungerar dåligt (badrum, tvättstuga, kök) Placering av friskluftsintag mot större gata, parkering m m Risk för att förorenad luft kommer in och orsakar besvär TYP AV VENTILATION RISKER/NACKDELAR KOMMENTARER Självdragsventilation (S) Fungerar dåligt på sommaren. Mekanisk frånluftsventilation (F) Mekanisk från- och tilluftsventilation (FT) Mekanisk ventilation med värmeåtervinning (FTX) Återluft För lite tilluft, i vissa fall drag från tilluftsventiler. Suger in luft via otätheter ofta förorenad Kräver regelbunden skötsel för att fungera. Kräver noggrann skötsel. Begagnad luft kan läcka genom värmeväxlaren, speciellt roterande värmeväxlare. Del av luften är begagnad -förorenad luft ansamlas. Återluft kan inte rekommenderas Kontrollfrågor till besiktningsmannen: Är luftomsättningen tillräcklig i varje rum? (minst 0,5 oms/h) Om det finns värmeväxlare; kontrollera att den inte läcker. Tänk på: Finns bruksanvisning för ventilationssystemet (FT och FTX)? Finns möjlighet att installera finfilter för avskiljning av pollen (FT och FTX)? Finns OVK protokoll? Senast utfört: Datum: Anmärkningar?

5 6. Uppvärmning Det finns olika typer av uppvärmningssystem: direktverkande elsystem, vattenburna system och luftburna system. Dessutom uppvärms vissa hus med vedeldning, oljepannor eller gas. Direktverkande elradiatorer där luften strömmar genom kan orsaka retande partiklar i luften på grund av förbränning av damm vid höga temperaturer. Slutna elelement kan användas. Element bör kunna fällas ut från väggen för att möjliggöra regelbunden städning. Golvvärme är bra ur allergisynpunkt och ger god termisk komfort. Luftburen värme innebär i regel att återluft tillförs bostaden med ventilationsluften. Detta system kan inte rekommenderas ur allergisynpunkt. Braskaminer och vedpannor ska vara miljögodkända och skötas på rätt sätt. Rök kan ändå i vissa fall orsaka problem för personer med känsliga luftrör. VÄRMESYSTEM RISKER/NACKDELAR KOMMENTARER Direktverkande el Kan vara svårt att rengöra element. Äldre element kan ge känsla av torr luft vid förbränning av dammpartiklar Vattenburna system Kan vara svårt att rengöra element. Luftburen värme Risk för upplevelse av torr luft p g a föroreningar och partiklar. Golvvärme Viss risk för vattenläckage med vattenburen golvvärme Takvärme Viss risk för vattenläckage med vattenburen takvärme Ger dålig luftkvalité p g a att luftens omblandning försvåras Vedeldning (t ex öppen spis, braskamin, vedpanna) Förbränningsgaser kan komma in, vedhantering kan utgöra problem för astmatiker

6 7. Övrigt Pälsdjursallergen kan finnas kvar under lång tid. Om fastighetsägare eller mäklare inte vet om det funnits pälsdjur i bostaden kan du kontakta de tidigare boende eller grannarna. Är man fortfarande osäker kan man skicka dammprov från bostaden för analys. Kontakta allergimottagningen för närmare information. Det går inte att sanera en bostad helt från pälsdjursallergen men om du ändå vill flytta in i en bostad där det funnits djur bör du se till att först avlägsna djuret och därefter dammsuga hela bostaden med en dammsugare med filter som avskiljer pälsdjursallergen och samtidigt korsvädra. Sedan bör alla ytor fukttorkas upprepade gånger och vatten bytas ordentligt mellan gångerna. Man bör rengöra under lister, trösklar, vitvaror m m. Heltäckande textilmattor och vävtapeter bör tas bort eftersom de är omöjliga att befria från pälsdjursallergen. Kontakta gärna ett städbolag som kan utföra saneringen. Personer med mycket svår pälsdjursallergi bör undvika att flytta in i hus där det funnits pälsdjur. RISKER FÖLJDER KOMMENTARER Pälsdjur har funnits i bostaden Pälsdjursallergen orsakar tidigare besvär för pälsdjursallergiker Grannar som har pälsdjur - - Kompostering i gemensamt utrymme i huset (flerfamiljshus) Tvättmaskin installerad i bostadens badrum med dålig ventilation Flerfamiljshus med gemensam tvättstuga, doftande tvättmedel m m Svårstädad inredning (t ex skåp som ej når upp till tak, badkarsfront, radiatorer) Rökare har rökare bott i bostaden tidigare Lukt och gaser kan ge besvär för personer med astma och känsliga luftvägar Fuktproblem p g a dålig ventilation/hög luftfuktighet Kan orsaka besvär hos personer med astma eller doftöverkänsliga Problem för personer med dammallergi Kan orsaka besvär hos personer med astma eller annan överkänslighet

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Små hus stora problem? Small houses big problems?

Små hus stora problem? Small houses big problems? Malmö högskola Människa miljö samhälle 120 p Teknik och samhälle C-uppsats, våren 2007 Små hus stora problem? En intervjustudie om inomhusmiljön i svenska småhus Small houses big problems? An interview

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/7-2015 Fastighetsbeteckning: Höjar 1:20 Adress/ort: Höjar Byaväg 124, Mjöhult Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing

Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Risker med luftvärme och FT-ventilation Exempel på byggskador, innemiljöproblem och utebliven energibesparing Byggbestämmelser och praxis har tyvärr lett till ökad användning av mer komplicerade och oprövade

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-17 Fastighetsbeteckning: Förslöv 4:97 Adress/ort: Rörvångsvägen 35, Förslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-01 Fastighetsbeteckning: Utvälinge 10:32 Adress/ort: Lovartsvägen 28, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-11-04 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningen i Stockholms stad och miljökontoret Sundsvalls kommun. M I L J Ö - O C H H Ä L S O S K Y D D BYGG & MILJÖ

Läs mer

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Arbetsrapport 2001:6 STOCKHOLM 2001 ISSN 1404-9457 ISRN KTH BYT / AR - 01/6 - SE Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Erfarenheter från Småhusskadenämnden Folke Björk, Bertil Mattsson och Gudni Jóhannesson

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Emitterande byggnadsmaterial. En nulägesanalys av metoder för att minska emissioner från fuktpåverkat, kaseinhaltigt flytspackel

EXAMENSARBETE. Emitterande byggnadsmaterial. En nulägesanalys av metoder för att minska emissioner från fuktpåverkat, kaseinhaltigt flytspackel EXAMENSARBETE Emitterande byggnadsmaterial En nulägesanalys av metoder för att minska emissioner från fuktpåverkat, kaseinhaltigt flytspackel Marianna Svanberg 2015 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå

Läs mer

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 datum: 7 mars 2005 1 INNEHÅLL FÖRORD SAMMANFATTNING 1. INLEDNING 2. MÅL FÖR MILJÖRELATERAD HÄLSA Sida 3 4 6 8 3. MILJÖ- OCH HÄLSORELATERAD

Läs mer

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer