Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,"

Transkript

1 A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former &^hf^ CJ CffCf##ICf#fCfC M LYX-UTFÖRItlQ 18: - och skinnsorter. ^M8^ SKODON Biblioteksgatan. 6 Drottninggatan 11 N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, Sjuttonde årgången.

2 En åldrad faders råd. in. Min son, jag är en man som säger skål, en gammalmodig tusan utan prål, en fåmäld man, som tarfvar alkohol för att få mål i mun, men som nog tål båd glädjens brand och plågans kalla stål. Du är ett tidens barn. Så bränn på bål hvar gammal barnslig skimrande idol, var bänfördt öfverdrifven hyperbol, och minns att diamant är bara kol! Minns tidens dom, att sång i dur är skrål och sång i moll är känslopjunk och tjål och att ett rop i skogen kallas vrål. Var själf på möten endast aldrig snål på rop och granna ord om stora mål. Var kall och nykter, smidig som en ål och fin och varsam! Får du minsta bål på buden, så baf strax till hands karbol, vid minsta snufva snusar du mentol håll håret skinande med Azymol, håll andedräkten ljuf med Stomatol, din tandgård bländhvjt med Oxygenol, Blif först agent för firman bort i Ahl blif sist en storman på din egen tvål, din egen sagolika Lazarol! Lars Karlsson. Jag tror värkligen att damen är en fru för eder, herr pastor; väl är hon fattig, men hon är mycket from och gudfruktig. Kära vän, det vore dock långt skönare att finna en kvinna, som inte vore troende, så att jag kunde omvända henne! AUGIEK F R E R E S & C C O G 1 N 1 A C (Vär ' d o r?aaat a fss? hm ' ) 0 b s ' 1 Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 En trollkarl. ag ägde en gång en vacker båtmodell, ett barkskepp, gjordt af en konstskicklig sjöman. En gång då jag behöfde modellen för några teckningar med motiv från sjön, var den borta och kom aldrig igän. Jag hade uttryckt mitt missnöje öfver försvinnandet, och en vacker dag fick jag besök af en gammal häradsdoniare, som jag kände. Han hade tydligen något på hjärtat. Efter öflig konversation om väder, årsväxt och fiske kröp hans ärende fram. Jag har hört att en sak har kommit bort från Engström och det är ju tråkigt, men en annan kan också ha lika tråkigt. Det är en sak, som har kommit bort från mig också. Så? Det var ledsamt, men livad kan jag göra åt det? Han lutade sig fram mot kaffekasken och hviskade: Vill han kosta på två och femti, Engström, så kan han få tillbaka sin båt. Ja gärna, men hur skall det gå till? Vet Johansson hvein som har tagit den? Nej han hviskade och blinkade men följ med till Telje marknad i nästa vecka, så går vi till båtsman Gaj han tar reda på både Engströms båt och mina skotar. Han kan sådant där, se! Annars tar han en femma för ett besök, men om vi kommer två på en gång, så blir det billigare, se. Det behöfver inte bli mer än två och femti på oss livar. Ja vars, men hur bär han sig åt? Vet Johansson det? Han sätter diarrhé på tjyfvarna så de inte orkar gå, ocli sen är det bara att hämta sina grejor, och de törs inte annat än lämna ut dem, för Gajen är de rädda för. Engström kan vara lugn för att lians båt kommer tillbaks, om han går till Gajen. Jag hade länge önskat träffa en klok gubbe af gamla stammen och var villig att följa Johansson till Telje. Gubben bodde alldeles i närheten. Vi reste enligt öfverenskommelse. När vi en stund studerat Teljes brusande marknadslif utan att upptäcka gubben Gaj i folkvimlet, förde mig Johansson till Bolaget och sade: Det skulle nog vara bra, om Engström ville bjuda Gajen på något, för lian blir kanske liksom ovillig, om han får herrskapsfrämmande, men får han konfonium, ger han nog ined sig, för han tycker om sådant, se! Köp en flaska konjaksvin, det räcker ined vanlig dynamit. Gubben är inte på marknaden, annars skulle vi ha sett honom. Han bryr sig väl inte om såna här roligheter längre, han börjar bli skrabbig. Ja, vi gingo till handlarn och spände för hästarne igän och åkte ut till Gajens stuga. Han var hemma, ty det rök ur skorstenen. Han höll på med kaffekokning. När vi bundit hästarna vid en grindstolpe, tågade vi in. Gaj satt på en pall vid spiseln. Han var en liten snusig och hvitskäggig gubbe, krokryggig och hjulbent och rökte ur ett piphufvud utan skaft. Han var klädd i en uråldrig fårskinnsväst, grå lappade byxor och träskor. Godagen, Gaj! sade Johansson. Känner han inte igän mig? Det är häradsdomare Johansson från Vätsjö och det här är Engström från norra socknen. Jaså, är det häradsdomarn? Men den andre Uon Bergens känner jag inte. Han kisade på mig. Men sitt ner i alla fall! Han steg upp och torkade af soffan med en skinnmössa, som låg på bordet. Jassa, häradsdomarn är ute i stadsaffärder kan jag tro? Nej, nu är det andra affärder, och affärder som Gaj ska hjälpa oss med. Det är frågan om ett par saker som har kommit bort, se! Inte kan jag nånting, tror nå'n det! Nej, häradsdomarn, emot tjyfvar och elaka människor kan ingen reda sej. Hvem liar sagt, att jag kan nånting? Folk pratar då inte annat än dumheter. Åjo, nog kan Gaj, oin han bara vill exmera sej till att hjälpa. Och ärligt ska han få betaldt, och efter som Petter står på elden, så kanske han kunde bju på kaffe, så bjur vi på konjaksvin, mens vi sprakar om saken. Han har ju varit hjälpsam förut. Ho ho, hvem har sagt det? Folk är tokuga till att prata. Men nog kan jag bju på en kaffeslick om häradsdomarn och den andra, livad han hette, vill exmera, för jag har tre koppar, fast två är utan fat. Men inte kan jag något inte! Ho ho, neej, tycker nån det! Han tog fram de tre kopparna ur ett väggskåp och torkade dem med en trasa. Nej, inte kan jag något, men far min kunde, han! Han var den skickligaste till att doktorera i hela Roslagen. Han kunde stämma blog med ögona och dra i led och lite utaf hvarje, men inte kan jag något, inte! Gubben hällde i kaffe och vår flaska kom fram. Ho ho! myste Gaj. Se, far min, han fick ta vid, när doktorerna i Telje och Stockholm sa ifrån sej de sjuka. Men han hade lärt af en finne också, för de kan. Ta nu en redig kask, Gaj, det kan han behöfva! Det vankas väl inte så ofta, kan jag tro. Tack, häradsdomarn, neej, gunås så visst, livad det inte gör. Stopp å belägg! Jag tål nog inte så mycket, som när jag var pojke, för då fanns inte min like i Roslagen, livad det beträffar. Jo, se det är så vänta nu, ska Gaj få höra att det har kommit bort saker för oss här, Engström och mej. Och om Gaj ville vara så hygglig och hjälpa oss med det, så är vi villiga att betala livad det kostar. Inte kan jag nåt. Det masta har jag glömt, och så är det syndigt för rasten. Inte är det syndigt att hjälpa folk att få tillbaka sin välförfångna egendom. Skål, Gaj! Int kan jag nånting, inte! Och för rasten är det så mycke grejningar och ordnamenter med sånt där! Och kanske jag inte har hemma allt som behöfs. Är det nån särskild som misstänks? Jaså, si då blir det allt lite kostsamt, fast jag skall göra det så billigt som möjligt för fängningens skull. Det blir fem kronor person. Det var dyrt det, sade häradsdomarn. Jag har inte bedt häradsdomarn komma hit, svarade Gaj med mycken logik. Neej, det förstår sej, men jag trodde Skål, Gaj, sade jag. Men behöfver Gaj inte veta hvad det är för nånting som är bortkommet? Neej, det vill jag inte veta, för då förgår kraften. Men det var mat för en sjuk, det här, det får jag säja. Hvarifrån är han egäntligen? Från Grisslehamn. Å kors, så långt ifrån! Och hvad är hans profasion? Jag är målare. Då känner han Målar-Nisse, dä en tokig jävel, när han inte sitter inne. Men skicklig är han, när Karlshamns Punsch

4 lian är nykt. Han skulle förtjäna pangar som gräs, om lian inte söpe så okristligt lian känner väl Målar-Nisse, lian som strök kyrktornet i Ensta? Han brukar bo hos mej, när han är på trakten, å starkt har han alltid med sej när han kommer. Jo, nog känner jag Målar-Nisse. Gubben Gaj började bli upplifvad. Han gick till spiseln och skakade på kaffepannan. Å, Petter skäller än, så vi kan få påfyllning. Ska det vara en slick till? Vi fingo nytt i kopparne. Jag frågade Gaj om hans far. Jo, den ska han tro var en doktare hela dan! Men han hade fått gå igenom mycke hos finnarne, innan han blef den han blef. Han fick trampa på Nya testamentet och svära, men hvad han svor på talte han inte om. Schal! Jo, jag har nog kvar gubbens ordningar, men dom visar jag inte neej inte för hundra riksdaler, så fattig jag är! Han lärde mej en hel hoper förstås, men det är ju syndigt att hålla på med sånt här. Schal, schal, häradsdomarn, hvarför super han inte? Det var dyrt, det där, sade häradsdomaren. Kan det inte få bli för billigare? Neej, det är stört omöjligt! Det är så mycke som skall skaffas ifrån abeteket och lite hvarstans ifrån. Schal, schal! Och meklamenterna är dyra nu förtiden, när en är för gammal att göra dem själf. Nå kan inte Gaj lära mig något för pangar? Jag betalar gärna. Han plirade full af fan. Ja, det skulle vara att samla harar. Dä väl jag den enda i Sverget som kan vid det här laget går det inte? Jo så faen! Det var en gång för många herrans år sen, det var barvinter och nyfrusen is, och jag gjorde mina exter och filioxer nere på viken vid Rännarby, för jag såg att sjövattnet skulle stiga och jag lag ut lite på viken åt hararna. Det var första gången jag profvade det knepet, far min hade lärt mej det. Och på morron, när jag kom ned till sjön, var viken full af harar, och de satt så tätt som de kunde sitta, viken var hvit af harar. Så nog hjälpte gubbens resäft, alltid! Jag smög mej fram förstås och sköt en och alla de andra satt stilla. Så laddade jag om och sköt igän och alla de andra satt stilla. Och så sköt jag så länge jag hade krut och hagel och alla, som inte var döda, satt stilla lika förbannad! Då begrep jag förstås att de hade frusit fast med fötterna och jag sprang hem efter en lie och lånade granngårns höskrinda och två hästar, och så mejade jag och körde hem två och ett hälft lass harar, som jag sålde till Stockholm, men jag fick inte så mycket pangar för dem, för hare var billigt på den tiden. Det är många år sen. Schal! Hvad kostar den konsten att lära? Ja, för fängningens skull ska det få gå för femti kronor det är inte opris. Häradsdomaren satt med ögon och öron på skaft. Var inte dum, Engström! Det är för dåligt med hare hemma, så lägg inte ut några femti kronor, när vi få betala våran tjyfaffärd så dyrt! Var inte tokug! Ånej, var lugn, häradsdomarn! Men när jag hade sålt mina harar, fortsatte Gaj, röd i ansiktet och uppe i falsetten, så hade jag i alla fall så mycke pangar, så jag ställde till ett kalas, som de talte om i Roslagen i sju år efteråt. Och vi dansade i stugan så elfvajäkligt, så det låg så mycket golfsplint kvar efter oss, så vi hade till kaffeved en hel vecka. Hör nu Gaj, sade jag, kan vi inte göra upp den här tjyfaffären med en femma jämnt? Pelle Måns Ante är stämd till tinget i Lyekeby för fylleri ocli tillfrågas af domaren om han erkänner. Nä de gör ja inte, för ja var vasken full eller redlös som komsarn påstår. Ja hadde tae mej nånna stöckna valdenströmmare, så ja kände mej liksom lite öfverkultivérad, men ja var inte värre än ja kunnc ligga kvar i häckakaret. Pommery Sec: Le /?o/ des Vins Le Vin des Roisl OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Jae vars, för langningens skull, fast häradsdomarn har pangar som gräs, Jag är inte obillig, det kan ingen säja. Tack sä mycke, mänga tack! Och är det något som fallerar, sa vet I livar jag hor. Ja, ajöss, häradsdomarn, å ajöss, liva han hette! Ska 1 inte ta med dropparna, som är kvar i putelien? Å, tack å välsignelse! Jo, si dä blir nå't för gubben! Ajöss, ajöss! Han blef jämnt i hammarn, Gajen! sade häradsdomarn, då vi sutto i släden igän. Men nu kan Engström vara säger om sin båt och jag om mina skotar. Han har doningar i dragkistan, må Engström tro. De säger, att han har ett pekfinger af ett lik, som han sinar kor med, och kyrkfönsterbly och kyrkgårdsmull och ormgaddar och en svartkonstbok efter gubben far sin. Kyrkoherden har varit och talat, med honom, för han går aldrig till skrift. Och vild säger de lian var, när lian var båtsman. Och jäntorna kan han lära, hur de ska göra pojkarna galna i sej. De springer hos honom tidt och tätt. Och stöper gör han öfver de sjuka - förstås när doktorerna inte duger nåt till och när gör de det, Engström? De bara klår efter pangar, för de behöfver till fina kläder och fruar som inte kan kokakaffeen gång. Men hvarför lämnade han kvar flaskan, Engström? Det smäller till och blir kallt! Vi närmade oss det stolta Telje, satte in hästarna hos handlarn och gingo upp på hotellet. En vecka efteråt hade häradsdomarn fått igän sina skotar. Min båt förblef borta. Men hvarför går inte Engström i stugorna och ser efter om någon har blitt sjuk? Då är det ju hanses eget fel. Han måste gå omkring till folk och slå sej i språk och höra sej för! Hvarför gör han inte det? Ja, siig det! Albert Engström. Jämlikar VI. ANNA LINDHAGEN. Riksdagsgubbe. CARL E D OR AN D ER SON K N A P /O^ S> _» O ELF3BOaC,S L - A M 2. *TfL k.. Hör mig, förvillade son af Kinds knalledoniska ängder! Kom du på järnväg hit eller gick du som dina fäder idkande gårdfarihandel med band och dukar och täcken, vadmal, blaggarn, mössor och tröjor och strumpor och vantar, sökande härbärge här ocb där för att spara biljettguld? Ånej, du vrok dig i andra klass, min käre Carl Edor, och försökte se resvan ut som på kärran med gödsel. Bäfva, talman, med mig, ty det lider mot yttersta dagen! Du bör förstå, hvad jag kännt, när jag sett, hur vällustigt bonden nu för tiden placerar ett bredt och plebejiskt abdomen på en soffa, bvars plysch och stoppning afseits från början endast för Dig och Mig och Öfriga Aristokrater. Känn, bvilken effroyabel odeur, och se, hvilka stöflar, abominabla maner och en konversation, att jag ryser! Flyr du förtviflad till tågrestårangen, så följer dig bonden lika oförsynt dit och äter med knifven och rapar, snyter sig i sin servlette och ställer ärligt tillbaka tandpetarn i sitt ställ och tänder sin stinkande Iysbuss, bolmar och dreglar och spottar och impregnerar med pästluft hela vagongen och dig för flere generationer. Fjärran det vare mig dock att säga dylikt om Edor, fast han är ifrån Knapasjö i Mjöbäcks församling, Elfsborgs län, ty 1 år sin andra riksdag han sitter och bör ha hunnit förvärfva sig rätt emaljerade seder, om ock vägen är lång till fulländningens slutliga tip top. Denna fulländning närmar sig först, när han skaffat sig Vasen, men han är liberal, och då så! Stackars Carl Edor! Men, min värderade Knapasjö, jag vill ge dig ett godt råd! I vår konstiga tid ej blott militärisk framåtmarsch börjar med vänster fot jag hoppas Edor förstår mig. Som nykterast du har det ju lugnt till skillnad från andra, som måste gno på middagar kring och politisera, och som frimickel har du ett stöd i den Helige Ande håll dig vid det, kära Knapasjö! Han sviker dig aldrig. Albert Engström. ARON BÄHRNE. S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. i Köp Helsingborg* & Viska fors Galoscher!

6 Vakanserna Allmänna läget. inom författarvärlden. Ställningen här ger anledning till bekymmer. Tolstoy är borta, Strindberg är borta, Fröding är borta. Hvar skall man ta folk? På en rundskrifvelse i ämnet alla skrifvelser äro numera rundskrifvelser ha en del professorer i estetik svarat att de anse att författarna böra tas ut tidigare till sitt arbete än hvad som nu är fallet. Mycket väl, påstå dessa herrar, kan man tänka sig författare debuterande vid fjorton å femton års ålder tidigare träning med andra ord. Vakanserna måste fyllas, och vi tveka inte att rent ut här föreslå samma utväg som inom armén: utskickandet af värfvare. Dessa herrar sändas ut till de mera aflägsna delarna af Småland och Västergötland, och bör inan låta dem få befogenhet att på statens bekostnad ställa in på ett obegränsadt antal toddar samt öfverlämna åt den värfvade författaren 20 kr. kontant. Låt dem gärna sockra på litet i beskrifningarna öfver en författares lif i storstaden: hur ljust det är på gatorna om kvällarna, om Berns och Blanchs och Bonniers, Sv. Akademien och sockervattnet och allt det andra. Visa dem dessa tidningsnotiser med underrättelser om hur den eller den författaren fått sig en hacka, ett hundra, två hundra, ja, ända opp mot åtta hundra kronor. Aldrig ser inan generalkonsuler, grosshandlare eller tomtjobbare få pangar till skänks på det viset! På detta sätt böra ovillkorligen vakanserna inom författarvärlden snart bli fyllda. Nya motioner af hr Lindhagen. Bort med nattarbetet på månen! Hr Lindhagen föreslår i en motion borttagandet af månskenet efter kl. 9 om kvällarna. Månskenet kan nog vara vackert, anser hr L., men vi få komma ihåg att gubben i mån kan behöfva hvila om natten, han som alla andra. Att tydlig öfveransträngning föreligger här, ser nian mer än väl af det rysligt bleka utseende som under en längre följd af år utmärkt den stackars himlakroppen i fråga. (Bravo!) Borttagande af de öfriga riksdagsmännens arbete. Hr Lindhagen föreslår i en annan motion borttagandet af alla de öfriga riksdagsmännens arbete; låt dem hvila, anser herr L., som samtidigt åtar sig hela arbetsbördan ensam. (Tacksamt instämmande från höger till vänster.) Hr Lindhagen är ensam riksdagsgubbe i Sverige fr. o. m. nästa måndag. Muntra referenter. En förklaring åt allmänheten. I riksdagsreferaten ser man ibland inom en parentes ordet munterhet. Då det refererade aldrig lämnar någon förklaring till detta ords mystiska uppdy- Pensionerade majoren Julie Wallin har varit och vägt sig och talar om för sin vän H., att han vägde 80 kg. II.: Var det netto? Stilfulla möbler Ewayst Gediget utförande. Snabb leverans. W.: Netto! Faen! På en vanlig decimalvåg, vet-ja! kände i vår riksdags genomtorra förhandlingar, lämnas här en förklaring: det är våra riksdagsreferenter, som äro muntra, då ordet munterhet förekommer i referatet. Uttråkade af det långrandiga käbblet i kammaren, vända de sig åt hvarandra, ta en grogg och berätta roliga historier. Det är dessa ögonblick i referentens tillvaro som i referatet kännetecknas med: (munterhet). L. K. Breflåda. Pr-ten. Tack för historierna! Teckningen omöjlig. Nicola igij. Teckningen refuseras. Kamses Agamemnon, Kerstin Karlsson, AUc, Ten-Ten, Sprall, G au, Ego, Jean, Pat, Ulrik, Ej ström, Gotlt gemyt, Den ludne, Jonne, Nora. Afvakta! Någon bråkdel finner kanske nåd. Sten Mark. Atböjes. Puer, Pueris, Eslöv. Puerilt. Rurik. Historien för länge sedan offentliggjord om grefve Gösta Patrik Hamilton, som på senare tiden tycks ha upphört att vilja förse sina medmänniskor med godt humör. Begär katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 JVIATSALSMÖBEL i( ek från kr. ISO: Bröderne LJUNOdRbN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (5:te huset frun Drottninggat.) Hållplats f>r ^röu spårvagn. Hotel dangibtenre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommendera* ärade resande. Allm. Tel. 74 io Kikstelcfon 21 42, ai 64. Elektriskt ljus. Rikstelefon :i rummen. Centralt läge. Mot hosta, förorsakad af förkylning, halskatarr iii.m., användes Fil. D:r P. Håkanssons Salubrin fördelaktigast till inandning medelst inandningsapparater enligt särskild beskrifning. Partilager hos Oeijer & C:o, Stockholm. Bier-restaurant 5 TILL SVAGA OCH PLÅGADE! Läs denna Gratisbok! Ett hår på liufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. harvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på hårsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antisepton", hvilket enligt välkända atiktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande. stätker hufvudnerverna, befriar här bottnen frän mjäll samt gör håret mjukt, fylligt ocii glänsande samt lätt att frisera.»antiseptom tillverkas med och»tan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare >f Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.(10 "ronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Pärmar tiu Strix å 1:75 ^LÅ7 -\ ti GS> Q G. WHISKY 9 Storkyrkohrinken 9 rekommenderar sina * m 90-öres Middagar Äkta Humbser-Bräu i Själfbindaren Samlingspärm för Strix Pris kr. 3:50, Till hvar och en, som vill insända denna kupong, sända vi gratis och förseglad vår fint illustrerade bok angående orsaken till och botandet af sjukdomar. Boken är skrifven pä ett tydligt sätt o förklarar mänga saker, som Ni borde veta. Den omtalar, huru Ni i hemmet kan genomgå en effektiv behandling utan droger och mediciner. Elektriciteten är naturens medicin. Den botar varaktigt, och Ni borde känna den bättre. Ni skulle ej kosta ett enda öre på andra medel. Om Ni lider af svaghet af något slag, Reuma' tism, Rygg- och Höftvärk, Varioccele, Nerv. rubbningar, Kraftuedsättning, Mag- eller Lefver lidanden, så skall Ni ej försumma att skaffa denna bok. Vänta ej ett enda ögonblick längre. Klipp ur denna kupong med ena och skicka oss den med namn och adress. Vi skola då sända Eder bok med omgående, utan hvarje kostnad. Gör oss ett besök, om Ni kan göra sä. Svenska Elektriska Institutet. Afdelning S, Hamngatan 24, Stockholm Namn: Adress: Var god sänd mig Eder gratisbok. Rcstaurant Francaise Bothés förträffliga Zigenarorkester. Salonger och festsalar nyrenoverade. K I S I M E T _ Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, STOCKHOLM. liancmul :ir«'it-il'i DiLet»! 10(17 t i.- DRICK RAMLOSA-VATTEN! Kemisk tvätt. hyra utrotas; speciellt Vägglös, Mat och Kackeriackor. OBS. I Vägglöss utrotas ur rum med däri befintliga möbler* Pris pr rum endast to kr. Amerikansk metod (gas). Skadar ej tyg eller möbler. Enda fullt effektiva system. NORDISKA DRS1NFEKTIONSANSTALTEN Riks Vana Stockholm. Allm. los 13.

8 Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. F. SYENSSON & C:o Mäsiersamuelsgatan 5, Stockholm. Tapetserare & Dekoratörer Specialité Skinnmöbler. R. T. Norr A. T IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-tabriken T. Oisen, Stockholm EAU DEQUININE KRONAN AF ALLAHARYÄTTPY MillMllt 8.PLACEVEND0ME PARIS^ Ni ger ny näring Ät 1 Ert här gennm dugligt k af Eaii de Quinine. I hvarje bokhandel eller från förlaget: Berömda Filosofer I. SCHOPENHAUER: Om döden och det odödliga. Med inledning af fil. d:r John Landquist. Pris 1:50. II. LUCIUS ANNAEUS SENECA: Om lifvets korthet. Om lifslycka. Om själens ro. Valda bref. Med inledning af fil. d:r Johan Bergman. Pris 2 kr. BJÖRCK & BÖRJESSON, Stockholm. Pärmar till Strix å 1:75. OBS.I Va & 7< but. Fjällsanatorium för bröstsjuka MÖRSILS SANATORIUM Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Mörsil (Jämtland) Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjällluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4: 50 6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Rikst, 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet Mörsil. Rikstel. 7. D ekorerade Glastak. Emalj- och Glasbokstäfver Skyltar. FRITHJ. TELENIUS.Cretturegatan 29,Stockholm. Allm. Tel Telefon: Sundbyberg 76. J»» Räknemaskin (ej använt), felfri Säljes mot postförskott % 50 kr. N. E. Hjertstedt Gammelstad. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. änsks Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm S e till att IN i f å r DET Å VÅRT FÖRLAG UTGIFNA Bergman 8 Gösllngs, STOCKHOLM. Cig.-Ogartt, jxfrasex ty de äro de enda äkta i s. k. klubbfacon. JOHNNY ROOSVAL. SVENSKT KONSTGALLERI prisa samiäldt Centraltryckeriets Kautsch u kstäm plar föreligger numera \ "!J, Pris häft. Kr. 20: > e band Kr. 24: B. Luadqulsts Bok Stockholm-

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii * MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE O OCH DE ANDRA HOME IS 0041986 jmdccccxiiii MATHILDA MALUNG EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA ROMAN AF MATHILDA MALUNG

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

v. i j 9 r:w :*$. m 4 -v.. *m *%S Ä * - E. WALTER HOLPHERS DÄR STJÄRNORNA TINDRA STOCKHOLM 1905 AKTIEBOLAGET LJUS GÖTEBORG 1905 WALD. ZACHR1SSONS BOKTRYCKERI A.-B. Den stora stjärnan INNEHÅLL: Arf vets

Läs mer

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**?

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**? : L«fe .?* 1 1* l' A^t T- fl Sol ^ Å *0 So fl :* > 4wW 2>±Z fr tj ^~V^J T-f^J *~ffj m'm \h. bi. soofl * #,^ I.Wl ål sv i' a ^^ co 9L J 'CO ' «#**?' * MATHILDA MALUNG NINAS BRÖLLOPSRESA MATHILDA

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

BARNEN IFRAN FROSTMOFJAELLET

BARNEN IFRAN FROSTMOFJAELLET BARNEN IFRAN FROSTMOFJAELLET LAURA FITINGHOFF Barnen ifrån Frostmofjället En barnberättelse för små och stora A.-B. Ljus Förlag Stockholm Centraltryckeriet, Stockholm, 1907. Professor John Berg, den själsstore,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kliv in i historien Berättelserna

Kliv in i historien Berättelserna Kliv in i historien Berättelserna Längtan efter brevet Hej! Jag heter Gustav och jag bor i Stockholms skärgård. jag är ganska ung, jag är 29 år gammal. Innan jag flyttade till Stockholms skärgård så bodde

Läs mer

KAMRATERNA. August Strindberg. Tryckår 1888. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

KAMRATERNA. August Strindberg. Tryckår 1888. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv KAMRATERNA August Strindberg Tryckår 1888 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SCENERI FÖR ALLA AKTERNA. En målare-atelier i Paris, på nedre bottnen, med glasdörrar

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

Hoppet. av Patrik Bergner

Hoppet. av Patrik Bergner 1. Hoppet av Patrik Bergner Personer: (Karin) (Valle) (Katta) (Göran) Mannen (Axel) Killen (Pontus) Tjejen (Anja) Kvinnan (Pia) Spöken (Synliga endast för ): (Böbe) - Kan spelas av Kvinnan (István) - Kan

Läs mer

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i.

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, af 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. Imprimatur: Carl von Schoult-. Personerna: v. Dann, rik egendomsherre

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs

http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs lo io -CO 0 i5 BRIEF 0047111 { >% Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/mittlifochlefverooengs / ALBERT ENGSTRÖM MITT LIF OCH

Läs mer

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark ., DEN GODA MÄNNisKAN B--.R.AN' SEZUAN a. '-.7.bertolt brecht Översättning: Tomas Forser Jan 1'1ark Peter Oskarson 1985 ROLLER I den ordning de inträder på scen. Vattenförsäljare Wang Gud l Gud 2 Gud 3

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

En mor. Roman i två delar af Maxim Gorkij Bemyndigad öfversättning från ryskan af Walborg Hedberg. (1907)

En mor. Roman i två delar af Maxim Gorkij Bemyndigad öfversättning från ryskan af Walborg Hedberg. (1907) En mor. Roman i två delar af Maxim Gorkij Bemyndigad öfversättning från ryskan af Walborg Hedberg. (1907) Denna text är afskrifven under år 2002 (tvåtusentvå) och år 2003 (tvåtusentre) af Erik Jonsson

Läs mer

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar-

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar- FEMTE KAPITLET Gullan, som egentligen hette Gunhild Pettersson, var gift med en alkoholist och minutförsäljare i preventivmedel. Allt vad Gullan drog in söp karlsloken opp. Ibland var han alldeles tokig,

Läs mer

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv OVÄDER August Strindberg Tryckår 1907 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv August Strindberg KAMMARSPEL OPUS I OVÄDER AKTIEBOLAGET LJUS STOCKHOLM 1907. AUGUST STRINDBERG

Läs mer

När "Kriget" kom till byn

När Kriget kom till byn När "Kriget" kom till byn Den 15 september 1939 utlystes allmän mobilisering i Sverige. Regementet I12 hemmahörande i Eksjö, Småland blev satta i en andra försvarslinje österut, efter nedre delen av Råne

Läs mer

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Presented to the library of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/adalenspoesiefteoomoli

Läs mer

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR:

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR: N:R 19 11561) A. 30:DE ÅRG. LÖSNUMMER: 13 ORE. UPPLAGA A 1 r yl^tr EPAD gj TIDNING FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG SÖNDAGEN DEN 6 MA) 1917. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. 0

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna:

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna: Clairvoyance drama efter Daphne du Maurier av Christian Lanciai (2006) Personerna: John Laura två tanter, Tilly och Tiny en kypare en annan kypare en portier en polis en piccolo Mrs Hill en annan polis

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer