Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,"

Transkript

1 A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former &^hf^ CJ CffCf##ICf#fCfC M LYX-UTFÖRItlQ 18: - och skinnsorter. ^M8^ SKODON Biblioteksgatan. 6 Drottninggatan 11 N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, Sjuttonde årgången.

2 En åldrad faders råd. in. Min son, jag är en man som säger skål, en gammalmodig tusan utan prål, en fåmäld man, som tarfvar alkohol för att få mål i mun, men som nog tål båd glädjens brand och plågans kalla stål. Du är ett tidens barn. Så bränn på bål hvar gammal barnslig skimrande idol, var bänfördt öfverdrifven hyperbol, och minns att diamant är bara kol! Minns tidens dom, att sång i dur är skrål och sång i moll är känslopjunk och tjål och att ett rop i skogen kallas vrål. Var själf på möten endast aldrig snål på rop och granna ord om stora mål. Var kall och nykter, smidig som en ål och fin och varsam! Får du minsta bål på buden, så baf strax till hands karbol, vid minsta snufva snusar du mentol håll håret skinande med Azymol, håll andedräkten ljuf med Stomatol, din tandgård bländhvjt med Oxygenol, Blif först agent för firman bort i Ahl blif sist en storman på din egen tvål, din egen sagolika Lazarol! Lars Karlsson. Jag tror värkligen att damen är en fru för eder, herr pastor; väl är hon fattig, men hon är mycket from och gudfruktig. Kära vän, det vore dock långt skönare att finna en kvinna, som inte vore troende, så att jag kunde omvända henne! AUGIEK F R E R E S & C C O G 1 N 1 A C (Vär ' d o r?aaat a fss? hm ' ) 0 b s ' 1 Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 En trollkarl. ag ägde en gång en vacker båtmodell, ett barkskepp, gjordt af en konstskicklig sjöman. En gång då jag behöfde modellen för några teckningar med motiv från sjön, var den borta och kom aldrig igän. Jag hade uttryckt mitt missnöje öfver försvinnandet, och en vacker dag fick jag besök af en gammal häradsdoniare, som jag kände. Han hade tydligen något på hjärtat. Efter öflig konversation om väder, årsväxt och fiske kröp hans ärende fram. Jag har hört att en sak har kommit bort från Engström och det är ju tråkigt, men en annan kan också ha lika tråkigt. Det är en sak, som har kommit bort från mig också. Så? Det var ledsamt, men livad kan jag göra åt det? Han lutade sig fram mot kaffekasken och hviskade: Vill han kosta på två och femti, Engström, så kan han få tillbaka sin båt. Ja gärna, men hur skall det gå till? Vet Johansson hvein som har tagit den? Nej han hviskade och blinkade men följ med till Telje marknad i nästa vecka, så går vi till båtsman Gaj han tar reda på både Engströms båt och mina skotar. Han kan sådant där, se! Annars tar han en femma för ett besök, men om vi kommer två på en gång, så blir det billigare, se. Det behöfver inte bli mer än två och femti på oss livar. Ja vars, men hur bär han sig åt? Vet Johansson det? Han sätter diarrhé på tjyfvarna så de inte orkar gå, ocli sen är det bara att hämta sina grejor, och de törs inte annat än lämna ut dem, för Gajen är de rädda för. Engström kan vara lugn för att lians båt kommer tillbaks, om han går till Gajen. Jag hade länge önskat träffa en klok gubbe af gamla stammen och var villig att följa Johansson till Telje. Gubben bodde alldeles i närheten. Vi reste enligt öfverenskommelse. När vi en stund studerat Teljes brusande marknadslif utan att upptäcka gubben Gaj i folkvimlet, förde mig Johansson till Bolaget och sade: Det skulle nog vara bra, om Engström ville bjuda Gajen på något, för lian blir kanske liksom ovillig, om han får herrskapsfrämmande, men får han konfonium, ger han nog ined sig, för han tycker om sådant, se! Köp en flaska konjaksvin, det räcker ined vanlig dynamit. Gubben är inte på marknaden, annars skulle vi ha sett honom. Han bryr sig väl inte om såna här roligheter längre, han börjar bli skrabbig. Ja, vi gingo till handlarn och spände för hästarne igän och åkte ut till Gajens stuga. Han var hemma, ty det rök ur skorstenen. Han höll på med kaffekokning. När vi bundit hästarna vid en grindstolpe, tågade vi in. Gaj satt på en pall vid spiseln. Han var en liten snusig och hvitskäggig gubbe, krokryggig och hjulbent och rökte ur ett piphufvud utan skaft. Han var klädd i en uråldrig fårskinnsväst, grå lappade byxor och träskor. Godagen, Gaj! sade Johansson. Känner han inte igän mig? Det är häradsdomare Johansson från Vätsjö och det här är Engström från norra socknen. Jaså, är det häradsdomarn? Men den andre Uon Bergens känner jag inte. Han kisade på mig. Men sitt ner i alla fall! Han steg upp och torkade af soffan med en skinnmössa, som låg på bordet. Jassa, häradsdomarn är ute i stadsaffärder kan jag tro? Nej, nu är det andra affärder, och affärder som Gaj ska hjälpa oss med. Det är frågan om ett par saker som har kommit bort, se! Inte kan jag nånting, tror nå'n det! Nej, häradsdomarn, emot tjyfvar och elaka människor kan ingen reda sej. Hvem liar sagt, att jag kan nånting? Folk pratar då inte annat än dumheter. Åjo, nog kan Gaj, oin han bara vill exmera sej till att hjälpa. Och ärligt ska han få betaldt, och efter som Petter står på elden, så kanske han kunde bju på kaffe, så bjur vi på konjaksvin, mens vi sprakar om saken. Han har ju varit hjälpsam förut. Ho ho, hvem har sagt det? Folk är tokuga till att prata. Men nog kan jag bju på en kaffeslick om häradsdomarn och den andra, livad han hette, vill exmera, för jag har tre koppar, fast två är utan fat. Men inte kan jag något inte! Ho ho, neej, tycker nån det! Han tog fram de tre kopparna ur ett väggskåp och torkade dem med en trasa. Nej, inte kan jag något, men far min kunde, han! Han var den skickligaste till att doktorera i hela Roslagen. Han kunde stämma blog med ögona och dra i led och lite utaf hvarje, men inte kan jag något, inte! Gubben hällde i kaffe och vår flaska kom fram. Ho ho! myste Gaj. Se, far min, han fick ta vid, när doktorerna i Telje och Stockholm sa ifrån sej de sjuka. Men han hade lärt af en finne också, för de kan. Ta nu en redig kask, Gaj, det kan han behöfva! Det vankas väl inte så ofta, kan jag tro. Tack, häradsdomarn, neej, gunås så visst, livad det inte gör. Stopp å belägg! Jag tål nog inte så mycket, som när jag var pojke, för då fanns inte min like i Roslagen, livad det beträffar. Jo, se det är så vänta nu, ska Gaj få höra att det har kommit bort saker för oss här, Engström och mej. Och om Gaj ville vara så hygglig och hjälpa oss med det, så är vi villiga att betala livad det kostar. Inte kan jag nåt. Det masta har jag glömt, och så är det syndigt för rasten. Inte är det syndigt att hjälpa folk att få tillbaka sin välförfångna egendom. Skål, Gaj! Int kan jag nånting, inte! Och för rasten är det så mycke grejningar och ordnamenter med sånt där! Och kanske jag inte har hemma allt som behöfs. Är det nån särskild som misstänks? Jaså, si då blir det allt lite kostsamt, fast jag skall göra det så billigt som möjligt för fängningens skull. Det blir fem kronor person. Det var dyrt det, sade häradsdomarn. Jag har inte bedt häradsdomarn komma hit, svarade Gaj med mycken logik. Neej, det förstår sej, men jag trodde Skål, Gaj, sade jag. Men behöfver Gaj inte veta hvad det är för nånting som är bortkommet? Neej, det vill jag inte veta, för då förgår kraften. Men det var mat för en sjuk, det här, det får jag säja. Hvarifrån är han egäntligen? Från Grisslehamn. Å kors, så långt ifrån! Och hvad är hans profasion? Jag är målare. Då känner han Målar-Nisse, dä en tokig jävel, när han inte sitter inne. Men skicklig är han, när Karlshamns Punsch

4 lian är nykt. Han skulle förtjäna pangar som gräs, om lian inte söpe så okristligt lian känner väl Målar-Nisse, lian som strök kyrktornet i Ensta? Han brukar bo hos mej, när han är på trakten, å starkt har han alltid med sej när han kommer. Jo, nog känner jag Målar-Nisse. Gubben Gaj började bli upplifvad. Han gick till spiseln och skakade på kaffepannan. Å, Petter skäller än, så vi kan få påfyllning. Ska det vara en slick till? Vi fingo nytt i kopparne. Jag frågade Gaj om hans far. Jo, den ska han tro var en doktare hela dan! Men han hade fått gå igenom mycke hos finnarne, innan han blef den han blef. Han fick trampa på Nya testamentet och svära, men hvad han svor på talte han inte om. Schal! Jo, jag har nog kvar gubbens ordningar, men dom visar jag inte neej inte för hundra riksdaler, så fattig jag är! Han lärde mej en hel hoper förstås, men det är ju syndigt att hålla på med sånt här. Schal, schal, häradsdomarn, hvarför super han inte? Det var dyrt, det där, sade häradsdomaren. Kan det inte få bli för billigare? Neej, det är stört omöjligt! Det är så mycke som skall skaffas ifrån abeteket och lite hvarstans ifrån. Schal, schal! Och meklamenterna är dyra nu förtiden, när en är för gammal att göra dem själf. Nå kan inte Gaj lära mig något för pangar? Jag betalar gärna. Han plirade full af fan. Ja, det skulle vara att samla harar. Dä väl jag den enda i Sverget som kan vid det här laget går det inte? Jo så faen! Det var en gång för många herrans år sen, det var barvinter och nyfrusen is, och jag gjorde mina exter och filioxer nere på viken vid Rännarby, för jag såg att sjövattnet skulle stiga och jag lag ut lite på viken åt hararna. Det var första gången jag profvade det knepet, far min hade lärt mej det. Och på morron, när jag kom ned till sjön, var viken full af harar, och de satt så tätt som de kunde sitta, viken var hvit af harar. Så nog hjälpte gubbens resäft, alltid! Jag smög mej fram förstås och sköt en och alla de andra satt stilla. Så laddade jag om och sköt igän och alla de andra satt stilla. Och så sköt jag så länge jag hade krut och hagel och alla, som inte var döda, satt stilla lika förbannad! Då begrep jag förstås att de hade frusit fast med fötterna och jag sprang hem efter en lie och lånade granngårns höskrinda och två hästar, och så mejade jag och körde hem två och ett hälft lass harar, som jag sålde till Stockholm, men jag fick inte så mycket pangar för dem, för hare var billigt på den tiden. Det är många år sen. Schal! Hvad kostar den konsten att lära? Ja, för fängningens skull ska det få gå för femti kronor det är inte opris. Häradsdomaren satt med ögon och öron på skaft. Var inte dum, Engström! Det är för dåligt med hare hemma, så lägg inte ut några femti kronor, när vi få betala våran tjyfaffärd så dyrt! Var inte tokug! Ånej, var lugn, häradsdomarn! Men när jag hade sålt mina harar, fortsatte Gaj, röd i ansiktet och uppe i falsetten, så hade jag i alla fall så mycke pangar, så jag ställde till ett kalas, som de talte om i Roslagen i sju år efteråt. Och vi dansade i stugan så elfvajäkligt, så det låg så mycket golfsplint kvar efter oss, så vi hade till kaffeved en hel vecka. Hör nu Gaj, sade jag, kan vi inte göra upp den här tjyfaffären med en femma jämnt? Pelle Måns Ante är stämd till tinget i Lyekeby för fylleri ocli tillfrågas af domaren om han erkänner. Nä de gör ja inte, för ja var vasken full eller redlös som komsarn påstår. Ja hadde tae mej nånna stöckna valdenströmmare, så ja kände mej liksom lite öfverkultivérad, men ja var inte värre än ja kunnc ligga kvar i häckakaret. Pommery Sec: Le /?o/ des Vins Le Vin des Roisl OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Jae vars, för langningens skull, fast häradsdomarn har pangar som gräs, Jag är inte obillig, det kan ingen säja. Tack sä mycke, mänga tack! Och är det något som fallerar, sa vet I livar jag hor. Ja, ajöss, häradsdomarn, å ajöss, liva han hette! Ska 1 inte ta med dropparna, som är kvar i putelien? Å, tack å välsignelse! Jo, si dä blir nå't för gubben! Ajöss, ajöss! Han blef jämnt i hammarn, Gajen! sade häradsdomarn, då vi sutto i släden igän. Men nu kan Engström vara säger om sin båt och jag om mina skotar. Han har doningar i dragkistan, må Engström tro. De säger, att han har ett pekfinger af ett lik, som han sinar kor med, och kyrkfönsterbly och kyrkgårdsmull och ormgaddar och en svartkonstbok efter gubben far sin. Kyrkoherden har varit och talat, med honom, för han går aldrig till skrift. Och vild säger de lian var, när lian var båtsman. Och jäntorna kan han lära, hur de ska göra pojkarna galna i sej. De springer hos honom tidt och tätt. Och stöper gör han öfver de sjuka - förstås när doktorerna inte duger nåt till och när gör de det, Engström? De bara klår efter pangar, för de behöfver till fina kläder och fruar som inte kan kokakaffeen gång. Men hvarför lämnade han kvar flaskan, Engström? Det smäller till och blir kallt! Vi närmade oss det stolta Telje, satte in hästarna hos handlarn och gingo upp på hotellet. En vecka efteråt hade häradsdomarn fått igän sina skotar. Min båt förblef borta. Men hvarför går inte Engström i stugorna och ser efter om någon har blitt sjuk? Då är det ju hanses eget fel. Han måste gå omkring till folk och slå sej i språk och höra sej för! Hvarför gör han inte det? Ja, siig det! Albert Engström. Jämlikar VI. ANNA LINDHAGEN. Riksdagsgubbe. CARL E D OR AN D ER SON K N A P /O^ S> _» O ELF3BOaC,S L - A M 2. *TfL k.. Hör mig, förvillade son af Kinds knalledoniska ängder! Kom du på järnväg hit eller gick du som dina fäder idkande gårdfarihandel med band och dukar och täcken, vadmal, blaggarn, mössor och tröjor och strumpor och vantar, sökande härbärge här ocb där för att spara biljettguld? Ånej, du vrok dig i andra klass, min käre Carl Edor, och försökte se resvan ut som på kärran med gödsel. Bäfva, talman, med mig, ty det lider mot yttersta dagen! Du bör förstå, hvad jag kännt, när jag sett, hur vällustigt bonden nu för tiden placerar ett bredt och plebejiskt abdomen på en soffa, bvars plysch och stoppning afseits från början endast för Dig och Mig och Öfriga Aristokrater. Känn, bvilken effroyabel odeur, och se, hvilka stöflar, abominabla maner och en konversation, att jag ryser! Flyr du förtviflad till tågrestårangen, så följer dig bonden lika oförsynt dit och äter med knifven och rapar, snyter sig i sin servlette och ställer ärligt tillbaka tandpetarn i sitt ställ och tänder sin stinkande Iysbuss, bolmar och dreglar och spottar och impregnerar med pästluft hela vagongen och dig för flere generationer. Fjärran det vare mig dock att säga dylikt om Edor, fast han är ifrån Knapasjö i Mjöbäcks församling, Elfsborgs län, ty 1 år sin andra riksdag han sitter och bör ha hunnit förvärfva sig rätt emaljerade seder, om ock vägen är lång till fulländningens slutliga tip top. Denna fulländning närmar sig först, när han skaffat sig Vasen, men han är liberal, och då så! Stackars Carl Edor! Men, min värderade Knapasjö, jag vill ge dig ett godt råd! I vår konstiga tid ej blott militärisk framåtmarsch börjar med vänster fot jag hoppas Edor förstår mig. Som nykterast du har det ju lugnt till skillnad från andra, som måste gno på middagar kring och politisera, och som frimickel har du ett stöd i den Helige Ande håll dig vid det, kära Knapasjö! Han sviker dig aldrig. Albert Engström. ARON BÄHRNE. S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. i Köp Helsingborg* & Viska fors Galoscher!

6 Vakanserna Allmänna läget. inom författarvärlden. Ställningen här ger anledning till bekymmer. Tolstoy är borta, Strindberg är borta, Fröding är borta. Hvar skall man ta folk? På en rundskrifvelse i ämnet alla skrifvelser äro numera rundskrifvelser ha en del professorer i estetik svarat att de anse att författarna böra tas ut tidigare till sitt arbete än hvad som nu är fallet. Mycket väl, påstå dessa herrar, kan man tänka sig författare debuterande vid fjorton å femton års ålder tidigare träning med andra ord. Vakanserna måste fyllas, och vi tveka inte att rent ut här föreslå samma utväg som inom armén: utskickandet af värfvare. Dessa herrar sändas ut till de mera aflägsna delarna af Småland och Västergötland, och bör inan låta dem få befogenhet att på statens bekostnad ställa in på ett obegränsadt antal toddar samt öfverlämna åt den värfvade författaren 20 kr. kontant. Låt dem gärna sockra på litet i beskrifningarna öfver en författares lif i storstaden: hur ljust det är på gatorna om kvällarna, om Berns och Blanchs och Bonniers, Sv. Akademien och sockervattnet och allt det andra. Visa dem dessa tidningsnotiser med underrättelser om hur den eller den författaren fått sig en hacka, ett hundra, två hundra, ja, ända opp mot åtta hundra kronor. Aldrig ser inan generalkonsuler, grosshandlare eller tomtjobbare få pangar till skänks på det viset! På detta sätt böra ovillkorligen vakanserna inom författarvärlden snart bli fyllda. Nya motioner af hr Lindhagen. Bort med nattarbetet på månen! Hr Lindhagen föreslår i en motion borttagandet af månskenet efter kl. 9 om kvällarna. Månskenet kan nog vara vackert, anser hr L., men vi få komma ihåg att gubben i mån kan behöfva hvila om natten, han som alla andra. Att tydlig öfveransträngning föreligger här, ser nian mer än väl af det rysligt bleka utseende som under en längre följd af år utmärkt den stackars himlakroppen i fråga. (Bravo!) Borttagande af de öfriga riksdagsmännens arbete. Hr Lindhagen föreslår i en annan motion borttagandet af alla de öfriga riksdagsmännens arbete; låt dem hvila, anser herr L., som samtidigt åtar sig hela arbetsbördan ensam. (Tacksamt instämmande från höger till vänster.) Hr Lindhagen är ensam riksdagsgubbe i Sverige fr. o. m. nästa måndag. Muntra referenter. En förklaring åt allmänheten. I riksdagsreferaten ser man ibland inom en parentes ordet munterhet. Då det refererade aldrig lämnar någon förklaring till detta ords mystiska uppdy- Pensionerade majoren Julie Wallin har varit och vägt sig och talar om för sin vän H., att han vägde 80 kg. II.: Var det netto? Stilfulla möbler Ewayst Gediget utförande. Snabb leverans. W.: Netto! Faen! På en vanlig decimalvåg, vet-ja! kände i vår riksdags genomtorra förhandlingar, lämnas här en förklaring: det är våra riksdagsreferenter, som äro muntra, då ordet munterhet förekommer i referatet. Uttråkade af det långrandiga käbblet i kammaren, vända de sig åt hvarandra, ta en grogg och berätta roliga historier. Det är dessa ögonblick i referentens tillvaro som i referatet kännetecknas med: (munterhet). L. K. Breflåda. Pr-ten. Tack för historierna! Teckningen omöjlig. Nicola igij. Teckningen refuseras. Kamses Agamemnon, Kerstin Karlsson, AUc, Ten-Ten, Sprall, G au, Ego, Jean, Pat, Ulrik, Ej ström, Gotlt gemyt, Den ludne, Jonne, Nora. Afvakta! Någon bråkdel finner kanske nåd. Sten Mark. Atböjes. Puer, Pueris, Eslöv. Puerilt. Rurik. Historien för länge sedan offentliggjord om grefve Gösta Patrik Hamilton, som på senare tiden tycks ha upphört att vilja förse sina medmänniskor med godt humör. Begär katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 JVIATSALSMÖBEL i( ek från kr. ISO: Bröderne LJUNOdRbN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (5:te huset frun Drottninggat.) Hållplats f>r ^röu spårvagn. Hotel dangibtenre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommendera* ärade resande. Allm. Tel. 74 io Kikstelcfon 21 42, ai 64. Elektriskt ljus. Rikstelefon :i rummen. Centralt läge. Mot hosta, förorsakad af förkylning, halskatarr iii.m., användes Fil. D:r P. Håkanssons Salubrin fördelaktigast till inandning medelst inandningsapparater enligt särskild beskrifning. Partilager hos Oeijer & C:o, Stockholm. Bier-restaurant 5 TILL SVAGA OCH PLÅGADE! Läs denna Gratisbok! Ett hår på liufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. harvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på hårsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antisepton", hvilket enligt välkända atiktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande. stätker hufvudnerverna, befriar här bottnen frän mjäll samt gör håret mjukt, fylligt ocii glänsande samt lätt att frisera.»antiseptom tillverkas med och»tan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare >f Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.(10 "ronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Pärmar tiu Strix å 1:75 ^LÅ7 -\ ti GS> Q G. WHISKY 9 Storkyrkohrinken 9 rekommenderar sina * m 90-öres Middagar Äkta Humbser-Bräu i Själfbindaren Samlingspärm för Strix Pris kr. 3:50, Till hvar och en, som vill insända denna kupong, sända vi gratis och förseglad vår fint illustrerade bok angående orsaken till och botandet af sjukdomar. Boken är skrifven pä ett tydligt sätt o förklarar mänga saker, som Ni borde veta. Den omtalar, huru Ni i hemmet kan genomgå en effektiv behandling utan droger och mediciner. Elektriciteten är naturens medicin. Den botar varaktigt, och Ni borde känna den bättre. Ni skulle ej kosta ett enda öre på andra medel. Om Ni lider af svaghet af något slag, Reuma' tism, Rygg- och Höftvärk, Varioccele, Nerv. rubbningar, Kraftuedsättning, Mag- eller Lefver lidanden, så skall Ni ej försumma att skaffa denna bok. Vänta ej ett enda ögonblick längre. Klipp ur denna kupong med ena och skicka oss den med namn och adress. Vi skola då sända Eder bok med omgående, utan hvarje kostnad. Gör oss ett besök, om Ni kan göra sä. Svenska Elektriska Institutet. Afdelning S, Hamngatan 24, Stockholm Namn: Adress: Var god sänd mig Eder gratisbok. Rcstaurant Francaise Bothés förträffliga Zigenarorkester. Salonger och festsalar nyrenoverade. K I S I M E T _ Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, STOCKHOLM. liancmul :ir«'it-il'i DiLet»! 10(17 t i.- DRICK RAMLOSA-VATTEN! Kemisk tvätt. hyra utrotas; speciellt Vägglös, Mat och Kackeriackor. OBS. I Vägglöss utrotas ur rum med däri befintliga möbler* Pris pr rum endast to kr. Amerikansk metod (gas). Skadar ej tyg eller möbler. Enda fullt effektiva system. NORDISKA DRS1NFEKTIONSANSTALTEN Riks Vana Stockholm. Allm. los 13.

8 Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. F. SYENSSON & C:o Mäsiersamuelsgatan 5, Stockholm. Tapetserare & Dekoratörer Specialité Skinnmöbler. R. T. Norr A. T IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-tabriken T. Oisen, Stockholm EAU DEQUININE KRONAN AF ALLAHARYÄTTPY MillMllt 8.PLACEVEND0ME PARIS^ Ni ger ny näring Ät 1 Ert här gennm dugligt k af Eaii de Quinine. I hvarje bokhandel eller från förlaget: Berömda Filosofer I. SCHOPENHAUER: Om döden och det odödliga. Med inledning af fil. d:r John Landquist. Pris 1:50. II. LUCIUS ANNAEUS SENECA: Om lifvets korthet. Om lifslycka. Om själens ro. Valda bref. Med inledning af fil. d:r Johan Bergman. Pris 2 kr. BJÖRCK & BÖRJESSON, Stockholm. Pärmar till Strix å 1:75. OBS.I Va & 7< but. Fjällsanatorium för bröstsjuka MÖRSILS SANATORIUM Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Mörsil (Jämtland) Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjällluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4: 50 6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Rikst, 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet Mörsil. Rikstel. 7. D ekorerade Glastak. Emalj- och Glasbokstäfver Skyltar. FRITHJ. TELENIUS.Cretturegatan 29,Stockholm. Allm. Tel Telefon: Sundbyberg 76. J»» Räknemaskin (ej använt), felfri Säljes mot postförskott % 50 kr. N. E. Hjertstedt Gammelstad. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. änsks Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm S e till att IN i f å r DET Å VÅRT FÖRLAG UTGIFNA Bergman 8 Gösllngs, STOCKHOLM. Cig.-Ogartt, jxfrasex ty de äro de enda äkta i s. k. klubbfacon. JOHNNY ROOSVAL. SVENSKT KONSTGALLERI prisa samiäldt Centraltryckeriets Kautsch u kstäm plar föreligger numera \ "!J, Pris häft. Kr. 20: > e band Kr. 24: B. Luadqulsts Bok Stockholm-

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt Pastorn, som i ett sällskap klagar öfver mänsklighetens förfall: Och nu några ord om den teaterpjäs, som i går kväll för första gången uppfördes

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

En omväg till ditt hjärta

En omväg till ditt hjärta Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge En omväg till ditt hjärta Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se EN OMVÄG TILL

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 Karl Johans Mandus skall ut och excercera beväring, och användningen af kronans aflöningspängar diskuteras. Karl Johan: Ja se dä seger ja dek, Mandus, när du får ut lekviden, så plåttra inte bort panga

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar <

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < smix UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖ/A, inielonde L-värQcn^S *mai> åar < y^sd ät all _jjod.jr Matses Per var i handelsboden och provianterade. Då han kom till snuset, föreslog handelsmannen, att, Per skulle få

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången.

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången. Gamla Marja i Hägås gick in till Gäfle lasarett för att bli opererad för någon åkomma ocli hörde sig för hos lasarettsläkaren, om hon kunde bli opererad samma dag. Svaret blef, att bon nog måste vänta

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM. 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt

UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM. 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt smix UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖM 'jrvcfi' var ^/addi alu ^odt Lögn-Petter berättar på Hvetlanda marknad: På tal om riksdagsman så hadde vi en rejäl en Rang. Stor var han å lång va han å inte va dä tre som

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman 1 På sjukhuset Det är en solig dag i början av juni. Rolf Lindberg går in på sjukhuset. Han har en bukett blommor i handen. Det är blåklint och

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik TÖI RLLSPEL C 002 Sidan 1 av 8 Vardagsjuridik rdlista personundersökning förordna 7-undersökning rättspsykiatrisk klinik försöksutskriven övergångshem gulsot knark olaga hot förundersökningsprotokoll underhållsbidrag

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913.

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, N:o 8. Den 19 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913. Gamle vedsågare Johannia är hos sin själasörjare och sågar. Prosten (som står och ser på, hur den gamle knogar): - Du är gammal nu, Johannes, och snart färdig at1 dö. Sedan slipper du såga ved. Johannia:

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t Ambulerande fattighjonet Persmansper kommer in på Vällingåsen. Han sitter en lång stund i väntan på att få något, men då detta ej sker, reser han sig ändtligen och säger vid dörren: Här behöfver en inte

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Mina luktar i alla fall inte

Mina luktar i alla fall inte Mina luktar i alla fall inte ANGELICA SKA BÖRJA på ett nytt dagis. Hon har känt sig pirrig hela morgonen och det var svårt att äta ostsmörgåsen till frukost. Magen är full med kittlandes fjärilar som gör

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer