Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,"

Transkript

1 A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar I alla moderna former &^hf^ CJ CffCf##ICf#fCfC M LYX-UTFÖRItlQ 18: - och skinnsorter. ^M8^ SKODON Biblioteksgatan. 6 Drottninggatan 11 N:o 9. Den 26 Februari Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, Sjuttonde årgången.

2 En åldrad faders råd. in. Min son, jag är en man som säger skål, en gammalmodig tusan utan prål, en fåmäld man, som tarfvar alkohol för att få mål i mun, men som nog tål båd glädjens brand och plågans kalla stål. Du är ett tidens barn. Så bränn på bål hvar gammal barnslig skimrande idol, var bänfördt öfverdrifven hyperbol, och minns att diamant är bara kol! Minns tidens dom, att sång i dur är skrål och sång i moll är känslopjunk och tjål och att ett rop i skogen kallas vrål. Var själf på möten endast aldrig snål på rop och granna ord om stora mål. Var kall och nykter, smidig som en ål och fin och varsam! Får du minsta bål på buden, så baf strax till hands karbol, vid minsta snufva snusar du mentol håll håret skinande med Azymol, håll andedräkten ljuf med Stomatol, din tandgård bländhvjt med Oxygenol, Blif först agent för firman bort i Ahl blif sist en storman på din egen tvål, din egen sagolika Lazarol! Lars Karlsson. Jag tror värkligen att damen är en fru för eder, herr pastor; väl är hon fattig, men hon är mycket from och gudfruktig. Kära vän, det vore dock långt skönare att finna en kvinna, som inte vore troende, så att jag kunde omvända henne! AUGIEK F R E R E S & C C O G 1 N 1 A C (Vär ' d o r?aaat a fss? hm ' ) 0 b s ' 1 Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 En trollkarl. ag ägde en gång en vacker båtmodell, ett barkskepp, gjordt af en konstskicklig sjöman. En gång då jag behöfde modellen för några teckningar med motiv från sjön, var den borta och kom aldrig igän. Jag hade uttryckt mitt missnöje öfver försvinnandet, och en vacker dag fick jag besök af en gammal häradsdoniare, som jag kände. Han hade tydligen något på hjärtat. Efter öflig konversation om väder, årsväxt och fiske kröp hans ärende fram. Jag har hört att en sak har kommit bort från Engström och det är ju tråkigt, men en annan kan också ha lika tråkigt. Det är en sak, som har kommit bort från mig också. Så? Det var ledsamt, men livad kan jag göra åt det? Han lutade sig fram mot kaffekasken och hviskade: Vill han kosta på två och femti, Engström, så kan han få tillbaka sin båt. Ja gärna, men hur skall det gå till? Vet Johansson hvein som har tagit den? Nej han hviskade och blinkade men följ med till Telje marknad i nästa vecka, så går vi till båtsman Gaj han tar reda på både Engströms båt och mina skotar. Han kan sådant där, se! Annars tar han en femma för ett besök, men om vi kommer två på en gång, så blir det billigare, se. Det behöfver inte bli mer än två och femti på oss livar. Ja vars, men hur bär han sig åt? Vet Johansson det? Han sätter diarrhé på tjyfvarna så de inte orkar gå, ocli sen är det bara att hämta sina grejor, och de törs inte annat än lämna ut dem, för Gajen är de rädda för. Engström kan vara lugn för att lians båt kommer tillbaks, om han går till Gajen. Jag hade länge önskat träffa en klok gubbe af gamla stammen och var villig att följa Johansson till Telje. Gubben bodde alldeles i närheten. Vi reste enligt öfverenskommelse. När vi en stund studerat Teljes brusande marknadslif utan att upptäcka gubben Gaj i folkvimlet, förde mig Johansson till Bolaget och sade: Det skulle nog vara bra, om Engström ville bjuda Gajen på något, för lian blir kanske liksom ovillig, om han får herrskapsfrämmande, men får han konfonium, ger han nog ined sig, för han tycker om sådant, se! Köp en flaska konjaksvin, det räcker ined vanlig dynamit. Gubben är inte på marknaden, annars skulle vi ha sett honom. Han bryr sig väl inte om såna här roligheter längre, han börjar bli skrabbig. Ja, vi gingo till handlarn och spände för hästarne igän och åkte ut till Gajens stuga. Han var hemma, ty det rök ur skorstenen. Han höll på med kaffekokning. När vi bundit hästarna vid en grindstolpe, tågade vi in. Gaj satt på en pall vid spiseln. Han var en liten snusig och hvitskäggig gubbe, krokryggig och hjulbent och rökte ur ett piphufvud utan skaft. Han var klädd i en uråldrig fårskinnsväst, grå lappade byxor och träskor. Godagen, Gaj! sade Johansson. Känner han inte igän mig? Det är häradsdomare Johansson från Vätsjö och det här är Engström från norra socknen. Jaså, är det häradsdomarn? Men den andre Uon Bergens känner jag inte. Han kisade på mig. Men sitt ner i alla fall! Han steg upp och torkade af soffan med en skinnmössa, som låg på bordet. Jassa, häradsdomarn är ute i stadsaffärder kan jag tro? Nej, nu är det andra affärder, och affärder som Gaj ska hjälpa oss med. Det är frågan om ett par saker som har kommit bort, se! Inte kan jag nånting, tror nå'n det! Nej, häradsdomarn, emot tjyfvar och elaka människor kan ingen reda sej. Hvem liar sagt, att jag kan nånting? Folk pratar då inte annat än dumheter. Åjo, nog kan Gaj, oin han bara vill exmera sej till att hjälpa. Och ärligt ska han få betaldt, och efter som Petter står på elden, så kanske han kunde bju på kaffe, så bjur vi på konjaksvin, mens vi sprakar om saken. Han har ju varit hjälpsam förut. Ho ho, hvem har sagt det? Folk är tokuga till att prata. Men nog kan jag bju på en kaffeslick om häradsdomarn och den andra, livad han hette, vill exmera, för jag har tre koppar, fast två är utan fat. Men inte kan jag något inte! Ho ho, neej, tycker nån det! Han tog fram de tre kopparna ur ett väggskåp och torkade dem med en trasa. Nej, inte kan jag något, men far min kunde, han! Han var den skickligaste till att doktorera i hela Roslagen. Han kunde stämma blog med ögona och dra i led och lite utaf hvarje, men inte kan jag något, inte! Gubben hällde i kaffe och vår flaska kom fram. Ho ho! myste Gaj. Se, far min, han fick ta vid, när doktorerna i Telje och Stockholm sa ifrån sej de sjuka. Men han hade lärt af en finne också, för de kan. Ta nu en redig kask, Gaj, det kan han behöfva! Det vankas väl inte så ofta, kan jag tro. Tack, häradsdomarn, neej, gunås så visst, livad det inte gör. Stopp å belägg! Jag tål nog inte så mycket, som när jag var pojke, för då fanns inte min like i Roslagen, livad det beträffar. Jo, se det är så vänta nu, ska Gaj få höra att det har kommit bort saker för oss här, Engström och mej. Och om Gaj ville vara så hygglig och hjälpa oss med det, så är vi villiga att betala livad det kostar. Inte kan jag nåt. Det masta har jag glömt, och så är det syndigt för rasten. Inte är det syndigt att hjälpa folk att få tillbaka sin välförfångna egendom. Skål, Gaj! Int kan jag nånting, inte! Och för rasten är det så mycke grejningar och ordnamenter med sånt där! Och kanske jag inte har hemma allt som behöfs. Är det nån särskild som misstänks? Jaså, si då blir det allt lite kostsamt, fast jag skall göra det så billigt som möjligt för fängningens skull. Det blir fem kronor person. Det var dyrt det, sade häradsdomarn. Jag har inte bedt häradsdomarn komma hit, svarade Gaj med mycken logik. Neej, det förstår sej, men jag trodde Skål, Gaj, sade jag. Men behöfver Gaj inte veta hvad det är för nånting som är bortkommet? Neej, det vill jag inte veta, för då förgår kraften. Men det var mat för en sjuk, det här, det får jag säja. Hvarifrån är han egäntligen? Från Grisslehamn. Å kors, så långt ifrån! Och hvad är hans profasion? Jag är målare. Då känner han Målar-Nisse, dä en tokig jävel, när han inte sitter inne. Men skicklig är han, när Karlshamns Punsch

4 lian är nykt. Han skulle förtjäna pangar som gräs, om lian inte söpe så okristligt lian känner väl Målar-Nisse, lian som strök kyrktornet i Ensta? Han brukar bo hos mej, när han är på trakten, å starkt har han alltid med sej när han kommer. Jo, nog känner jag Målar-Nisse. Gubben Gaj började bli upplifvad. Han gick till spiseln och skakade på kaffepannan. Å, Petter skäller än, så vi kan få påfyllning. Ska det vara en slick till? Vi fingo nytt i kopparne. Jag frågade Gaj om hans far. Jo, den ska han tro var en doktare hela dan! Men han hade fått gå igenom mycke hos finnarne, innan han blef den han blef. Han fick trampa på Nya testamentet och svära, men hvad han svor på talte han inte om. Schal! Jo, jag har nog kvar gubbens ordningar, men dom visar jag inte neej inte för hundra riksdaler, så fattig jag är! Han lärde mej en hel hoper förstås, men det är ju syndigt att hålla på med sånt här. Schal, schal, häradsdomarn, hvarför super han inte? Det var dyrt, det där, sade häradsdomaren. Kan det inte få bli för billigare? Neej, det är stört omöjligt! Det är så mycke som skall skaffas ifrån abeteket och lite hvarstans ifrån. Schal, schal! Och meklamenterna är dyra nu förtiden, när en är för gammal att göra dem själf. Nå kan inte Gaj lära mig något för pangar? Jag betalar gärna. Han plirade full af fan. Ja, det skulle vara att samla harar. Dä väl jag den enda i Sverget som kan vid det här laget går det inte? Jo så faen! Det var en gång för många herrans år sen, det var barvinter och nyfrusen is, och jag gjorde mina exter och filioxer nere på viken vid Rännarby, för jag såg att sjövattnet skulle stiga och jag lag ut lite på viken åt hararna. Det var första gången jag profvade det knepet, far min hade lärt mej det. Och på morron, när jag kom ned till sjön, var viken full af harar, och de satt så tätt som de kunde sitta, viken var hvit af harar. Så nog hjälpte gubbens resäft, alltid! Jag smög mej fram förstås och sköt en och alla de andra satt stilla. Så laddade jag om och sköt igän och alla de andra satt stilla. Och så sköt jag så länge jag hade krut och hagel och alla, som inte var döda, satt stilla lika förbannad! Då begrep jag förstås att de hade frusit fast med fötterna och jag sprang hem efter en lie och lånade granngårns höskrinda och två hästar, och så mejade jag och körde hem två och ett hälft lass harar, som jag sålde till Stockholm, men jag fick inte så mycket pangar för dem, för hare var billigt på den tiden. Det är många år sen. Schal! Hvad kostar den konsten att lära? Ja, för fängningens skull ska det få gå för femti kronor det är inte opris. Häradsdomaren satt med ögon och öron på skaft. Var inte dum, Engström! Det är för dåligt med hare hemma, så lägg inte ut några femti kronor, när vi få betala våran tjyfaffärd så dyrt! Var inte tokug! Ånej, var lugn, häradsdomarn! Men när jag hade sålt mina harar, fortsatte Gaj, röd i ansiktet och uppe i falsetten, så hade jag i alla fall så mycke pangar, så jag ställde till ett kalas, som de talte om i Roslagen i sju år efteråt. Och vi dansade i stugan så elfvajäkligt, så det låg så mycket golfsplint kvar efter oss, så vi hade till kaffeved en hel vecka. Hör nu Gaj, sade jag, kan vi inte göra upp den här tjyfaffären med en femma jämnt? Pelle Måns Ante är stämd till tinget i Lyekeby för fylleri ocli tillfrågas af domaren om han erkänner. Nä de gör ja inte, för ja var vasken full eller redlös som komsarn påstår. Ja hadde tae mej nånna stöckna valdenströmmare, så ja kände mej liksom lite öfverkultivérad, men ja var inte värre än ja kunnc ligga kvar i häckakaret. Pommery Sec: Le /?o/ des Vins Le Vin des Roisl OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Jae vars, för langningens skull, fast häradsdomarn har pangar som gräs, Jag är inte obillig, det kan ingen säja. Tack sä mycke, mänga tack! Och är det något som fallerar, sa vet I livar jag hor. Ja, ajöss, häradsdomarn, å ajöss, liva han hette! Ska 1 inte ta med dropparna, som är kvar i putelien? Å, tack å välsignelse! Jo, si dä blir nå't för gubben! Ajöss, ajöss! Han blef jämnt i hammarn, Gajen! sade häradsdomarn, då vi sutto i släden igän. Men nu kan Engström vara säger om sin båt och jag om mina skotar. Han har doningar i dragkistan, må Engström tro. De säger, att han har ett pekfinger af ett lik, som han sinar kor med, och kyrkfönsterbly och kyrkgårdsmull och ormgaddar och en svartkonstbok efter gubben far sin. Kyrkoherden har varit och talat, med honom, för han går aldrig till skrift. Och vild säger de lian var, när lian var båtsman. Och jäntorna kan han lära, hur de ska göra pojkarna galna i sej. De springer hos honom tidt och tätt. Och stöper gör han öfver de sjuka - förstås när doktorerna inte duger nåt till och när gör de det, Engström? De bara klår efter pangar, för de behöfver till fina kläder och fruar som inte kan kokakaffeen gång. Men hvarför lämnade han kvar flaskan, Engström? Det smäller till och blir kallt! Vi närmade oss det stolta Telje, satte in hästarna hos handlarn och gingo upp på hotellet. En vecka efteråt hade häradsdomarn fått igän sina skotar. Min båt förblef borta. Men hvarför går inte Engström i stugorna och ser efter om någon har blitt sjuk? Då är det ju hanses eget fel. Han måste gå omkring till folk och slå sej i språk och höra sej för! Hvarför gör han inte det? Ja, siig det! Albert Engström. Jämlikar VI. ANNA LINDHAGEN. Riksdagsgubbe. CARL E D OR AN D ER SON K N A P /O^ S> _» O ELF3BOaC,S L - A M 2. *TfL k.. Hör mig, förvillade son af Kinds knalledoniska ängder! Kom du på järnväg hit eller gick du som dina fäder idkande gårdfarihandel med band och dukar och täcken, vadmal, blaggarn, mössor och tröjor och strumpor och vantar, sökande härbärge här ocb där för att spara biljettguld? Ånej, du vrok dig i andra klass, min käre Carl Edor, och försökte se resvan ut som på kärran med gödsel. Bäfva, talman, med mig, ty det lider mot yttersta dagen! Du bör förstå, hvad jag kännt, när jag sett, hur vällustigt bonden nu för tiden placerar ett bredt och plebejiskt abdomen på en soffa, bvars plysch och stoppning afseits från början endast för Dig och Mig och Öfriga Aristokrater. Känn, bvilken effroyabel odeur, och se, hvilka stöflar, abominabla maner och en konversation, att jag ryser! Flyr du förtviflad till tågrestårangen, så följer dig bonden lika oförsynt dit och äter med knifven och rapar, snyter sig i sin servlette och ställer ärligt tillbaka tandpetarn i sitt ställ och tänder sin stinkande Iysbuss, bolmar och dreglar och spottar och impregnerar med pästluft hela vagongen och dig för flere generationer. Fjärran det vare mig dock att säga dylikt om Edor, fast han är ifrån Knapasjö i Mjöbäcks församling, Elfsborgs län, ty 1 år sin andra riksdag han sitter och bör ha hunnit förvärfva sig rätt emaljerade seder, om ock vägen är lång till fulländningens slutliga tip top. Denna fulländning närmar sig först, när han skaffat sig Vasen, men han är liberal, och då så! Stackars Carl Edor! Men, min värderade Knapasjö, jag vill ge dig ett godt råd! I vår konstiga tid ej blott militärisk framåtmarsch börjar med vänster fot jag hoppas Edor förstår mig. Som nykterast du har det ju lugnt till skillnad från andra, som måste gno på middagar kring och politisera, och som frimickel har du ett stöd i den Helige Ande håll dig vid det, kära Knapasjö! Han sviker dig aldrig. Albert Engström. ARON BÄHRNE. S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! säljer i parti Helsingborgs galoscher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. i Köp Helsingborg* & Viska fors Galoscher!

6 Vakanserna Allmänna läget. inom författarvärlden. Ställningen här ger anledning till bekymmer. Tolstoy är borta, Strindberg är borta, Fröding är borta. Hvar skall man ta folk? På en rundskrifvelse i ämnet alla skrifvelser äro numera rundskrifvelser ha en del professorer i estetik svarat att de anse att författarna böra tas ut tidigare till sitt arbete än hvad som nu är fallet. Mycket väl, påstå dessa herrar, kan man tänka sig författare debuterande vid fjorton å femton års ålder tidigare träning med andra ord. Vakanserna måste fyllas, och vi tveka inte att rent ut här föreslå samma utväg som inom armén: utskickandet af värfvare. Dessa herrar sändas ut till de mera aflägsna delarna af Småland och Västergötland, och bör inan låta dem få befogenhet att på statens bekostnad ställa in på ett obegränsadt antal toddar samt öfverlämna åt den värfvade författaren 20 kr. kontant. Låt dem gärna sockra på litet i beskrifningarna öfver en författares lif i storstaden: hur ljust det är på gatorna om kvällarna, om Berns och Blanchs och Bonniers, Sv. Akademien och sockervattnet och allt det andra. Visa dem dessa tidningsnotiser med underrättelser om hur den eller den författaren fått sig en hacka, ett hundra, två hundra, ja, ända opp mot åtta hundra kronor. Aldrig ser inan generalkonsuler, grosshandlare eller tomtjobbare få pangar till skänks på det viset! På detta sätt böra ovillkorligen vakanserna inom författarvärlden snart bli fyllda. Nya motioner af hr Lindhagen. Bort med nattarbetet på månen! Hr Lindhagen föreslår i en motion borttagandet af månskenet efter kl. 9 om kvällarna. Månskenet kan nog vara vackert, anser hr L., men vi få komma ihåg att gubben i mån kan behöfva hvila om natten, han som alla andra. Att tydlig öfveransträngning föreligger här, ser nian mer än väl af det rysligt bleka utseende som under en längre följd af år utmärkt den stackars himlakroppen i fråga. (Bravo!) Borttagande af de öfriga riksdagsmännens arbete. Hr Lindhagen föreslår i en annan motion borttagandet af alla de öfriga riksdagsmännens arbete; låt dem hvila, anser herr L., som samtidigt åtar sig hela arbetsbördan ensam. (Tacksamt instämmande från höger till vänster.) Hr Lindhagen är ensam riksdagsgubbe i Sverige fr. o. m. nästa måndag. Muntra referenter. En förklaring åt allmänheten. I riksdagsreferaten ser man ibland inom en parentes ordet munterhet. Då det refererade aldrig lämnar någon förklaring till detta ords mystiska uppdy- Pensionerade majoren Julie Wallin har varit och vägt sig och talar om för sin vän H., att han vägde 80 kg. II.: Var det netto? Stilfulla möbler Ewayst Gediget utförande. Snabb leverans. W.: Netto! Faen! På en vanlig decimalvåg, vet-ja! kände i vår riksdags genomtorra förhandlingar, lämnas här en förklaring: det är våra riksdagsreferenter, som äro muntra, då ordet munterhet förekommer i referatet. Uttråkade af det långrandiga käbblet i kammaren, vända de sig åt hvarandra, ta en grogg och berätta roliga historier. Det är dessa ögonblick i referentens tillvaro som i referatet kännetecknas med: (munterhet). L. K. Breflåda. Pr-ten. Tack för historierna! Teckningen omöjlig. Nicola igij. Teckningen refuseras. Kamses Agamemnon, Kerstin Karlsson, AUc, Ten-Ten, Sprall, G au, Ego, Jean, Pat, Ulrik, Ej ström, Gotlt gemyt, Den ludne, Jonne, Nora. Afvakta! Någon bråkdel finner kanske nåd. Sten Mark. Atböjes. Puer, Pueris, Eslöv. Puerilt. Rurik. Historien för länge sedan offentliggjord om grefve Gösta Patrik Hamilton, som på senare tiden tycks ha upphört att vilja förse sina medmänniskor med godt humör. Begär katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.

7 JVIATSALSMÖBEL i( ek från kr. ISO: Bröderne LJUNOdRbN,H. & F. A.-B. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (5:te huset frun Drottninggat.) Hållplats f>r ^röu spårvagn. Hotel dangibtenre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommendera* ärade resande. Allm. Tel. 74 io Kikstelcfon 21 42, ai 64. Elektriskt ljus. Rikstelefon :i rummen. Centralt läge. Mot hosta, förorsakad af förkylning, halskatarr iii.m., användes Fil. D:r P. Håkanssons Salubrin fördelaktigast till inandning medelst inandningsapparater enligt särskild beskrifning. Partilager hos Oeijer & C:o, Stockholm. Bier-restaurant 5 TILL SVAGA OCH PLÅGADE! Läs denna Gratisbok! Ett hår på liufvudet är bättre än lo i handen. Vårda därför Edert hår innan det blir för sent. Använd emellertid ej okända, måhända direkt skadliga s. k. harvatten eller pomador utan endast det af framstående bakteriologer och specialister på hårsjukdomarnas område rekommenderade hårvattnet "Antisepton", hvilket enligt välkända atiktoriteters samstämmiga utsago dödar de bakterier, som förorsaka hårets affallande. stätker hufvudnerverna, befriar här bottnen frän mjäll samt gör håret mjukt, fylligt ocii glänsande samt lätt att frisera.»antiseptom tillverkas med och»tan tillsats af fettämne och tinnes hos återförsäljare >f Stomatolpreparaten till kr pr halfflaska, 2.(10 "ronor pr flaska och 3.50 pr dubbelflaska. Stomatolfabriken, Stockholm. H. M. Konungens Hofleverantör. Pärmar tiu Strix å 1:75 ^LÅ7 -\ ti GS> Q G. WHISKY 9 Storkyrkohrinken 9 rekommenderar sina * m 90-öres Middagar Äkta Humbser-Bräu i Själfbindaren Samlingspärm för Strix Pris kr. 3:50, Till hvar och en, som vill insända denna kupong, sända vi gratis och förseglad vår fint illustrerade bok angående orsaken till och botandet af sjukdomar. Boken är skrifven pä ett tydligt sätt o förklarar mänga saker, som Ni borde veta. Den omtalar, huru Ni i hemmet kan genomgå en effektiv behandling utan droger och mediciner. Elektriciteten är naturens medicin. Den botar varaktigt, och Ni borde känna den bättre. Ni skulle ej kosta ett enda öre på andra medel. Om Ni lider af svaghet af något slag, Reuma' tism, Rygg- och Höftvärk, Varioccele, Nerv. rubbningar, Kraftuedsättning, Mag- eller Lefver lidanden, så skall Ni ej försumma att skaffa denna bok. Vänta ej ett enda ögonblick längre. Klipp ur denna kupong med ena och skicka oss den med namn och adress. Vi skola då sända Eder bok med omgående, utan hvarje kostnad. Gör oss ett besök, om Ni kan göra sä. Svenska Elektriska Institutet. Afdelning S, Hamngatan 24, Stockholm Namn: Adress: Var god sänd mig Eder gratisbok. Rcstaurant Francaise Bothés förträffliga Zigenarorkester. Salonger och festsalar nyrenoverade. K I S I M E T _ Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, STOCKHOLM. liancmul :ir«'it-il'i DiLet»! 10(17 t i.- DRICK RAMLOSA-VATTEN! Kemisk tvätt. hyra utrotas; speciellt Vägglös, Mat och Kackeriackor. OBS. I Vägglöss utrotas ur rum med däri befintliga möbler* Pris pr rum endast to kr. Amerikansk metod (gas). Skadar ej tyg eller möbler. Enda fullt effektiva system. NORDISKA DRS1NFEKTIONSANSTALTEN Riks Vana Stockholm. Allm. los 13.

8 Förr skar man sig lätt, då man måste använda vanlig raktvål, ty den löddrade sig dåligt och förmådde ej tillräckligt uppmjuka skäggbottnen. Löddret torkade dessutom in, så att huden blef spröd och ömtålig och rakningen en pina Och ett besvär. F. SYENSSON & C:o Mäsiersamuelsgatan 5, Stockholm. Tapetserare & Dekoratörer Specialité Skinnmöbler. R. T. Norr A. T IN ti blir rakningen angenäm och behaglig om man använder Hylins flytande Rak-Créme "Rakin" ty c:a 10 droppar "Rakin" på en fuktad rakborste framkallar ett ymnigt lödder, som uppmjukar skäggbottnen bättre än något annat rakmedel, samt bibehåller huden mjuk och smidig. Collan- Oljan sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-tabriken T. Oisen, Stockholm EAU DEQUININE KRONAN AF ALLAHARYÄTTPY MillMllt 8.PLACEVEND0ME PARIS^ Ni ger ny näring Ät 1 Ert här gennm dugligt k af Eaii de Quinine. I hvarje bokhandel eller från förlaget: Berömda Filosofer I. SCHOPENHAUER: Om döden och det odödliga. Med inledning af fil. d:r John Landquist. Pris 1:50. II. LUCIUS ANNAEUS SENECA: Om lifvets korthet. Om lifslycka. Om själens ro. Valda bref. Med inledning af fil. d:r Johan Bergman. Pris 2 kr. BJÖRCK & BÖRJESSON, Stockholm. Pärmar till Strix å 1:75. OBS.I Va & 7< but. Fjällsanatorium för bröstsjuka MÖRSILS SANATORIUM Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Mörsil (Jämtland) Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjällluft. Första klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvård från kr. 4: 50 6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Rikst, 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet Mörsil. Rikstel. 7. D ekorerade Glastak. Emalj- och Glasbokstäfver Skyltar. FRITHJ. TELENIUS.Cretturegatan 29,Stockholm. Allm. Tel Telefon: Sundbyberg 76. J»» Räknemaskin (ej använt), felfri Säljes mot postförskott % 50 kr. N. E. Hjertstedt Gammelstad. Cigarretten. Tillverkas i London. Leverantör till H. M. Konungen samt till Franska och Italienska statens tobaksmonopol. änsks Helge Hallberg. Riks STOCKHOLM. Allm S e till att IN i f å r DET Å VÅRT FÖRLAG UTGIFNA Bergman 8 Gösllngs, STOCKHOLM. Cig.-Ogartt, jxfrasex ty de äro de enda äkta i s. k. klubbfacon. JOHNNY ROOSVAL. SVENSKT KONSTGALLERI prisa samiäldt Centraltryckeriets Kautsch u kstäm plar föreligger numera \ "!J, Pris häft. Kr. 20: > e band Kr. 24: B. Luadqulsts Bok Stockholm-

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor. Barbro Beyer

Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor. Barbro Beyer When it hurts Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde uttrycka mina känslor Barbro Beyer Under några månader var dessa anteckningar det enda sätt på vilket jag kunde

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

snapsvisor sommar www.sabb-blomqvist.se 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9).

snapsvisor sommar www.sabb-blomqvist.se 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9). 1. Skriv ut alla sidorna. 2. Skär eller klipp dem på längden och sortera i sidnummerordning (1-9). snapsvisor sommar 3. Häfta ihop dem! Klart! www.sabb-blomqvist.se Jag tror Melodi: Jag tror på sommaren

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Skapandet är det största i livet

Skapandet är det största i livet Skapandet är det största i livet Helena Langenhed (1917 2002), Flahall gård, Härryda socken, Sävedals härad, Västergötland. Det var det första stället utan ström jag hörde talas om. Redan i slutet av 1970-talet

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

Dansa henne till döds

Dansa henne till döds -1- Dansa henne till döds Personer: Kvinnan Mannen Den Andre Mannen Prästen Barnmorskan Vän 1 Vän 2 Barnet Näcken Vallflickan -2- Steg i grus, grenar som knäcks; en stig i en skog. Tystnad. Återigen steg,

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA Ett julaftonsbestyr Min gode vän Oskar på Höjden kom hem till mig en kväll på höstkanten, och vi satt och småpratade en stund om gamla tider. Eftersom det inte var så långt kvar

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING Utan dig Sång och musik av och med Mikael Wiehe Predikan av kyrkoherde emeritus Ingemar Simonsson Mölndals kammarkör under ledning av Jan-Ivar Blixt Iréne Sjöberg-Lundin - piano Owe Almgren - bas Ljud:

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon 1 Kapitel 1 hej Hej, jag heter Gabriella och går på Maden skolan. Jag har långt brunt hår och älskar kaniner. Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Vetlanda kommun Kvarnens förskola Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Barnen på Ugglan är sugna på Äventyr igen. Genom vår egen Uggla Hedvig har vi fått kontakt med en god Sagofe som heter Miranda. Hon

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Publicerat med tillstånd Kan du vissla Johanna? Text Ulf Stark Bild Anna Höglund Bonnier & Carlsen 2003

Publicerat med tillstånd Kan du vissla Johanna? Text Ulf Stark Bild Anna Höglund Bonnier & Carlsen 2003 10 Nästa dag tar jag med mig Berra. Då har han tvättat sig. Han har ett rent plåster på hakan och i handen håller han en ringblomma som han hittat i Gustavssons trädgård. Ser jag bra ut så här? undrar

Läs mer

Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas

Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas IBRAHIMS EID Författare: Umm Shifaa Illustrationer: M. Lindholm Umm Abdir-Rahman Layout & typografi: Leia Form Sammanställd av: Sonya Umm Ilyas Bokens rättigheter tillhör: Sonya Umm Ilyas I samarbete med

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky Gubben i stubben (Rim) 1. Uti skogen i en stubbe 1. Händerna flata mot varandra 2. bor en rolig liten gubbe 2. Håll upp en tumme 3. om du smyger fram så tyst 3. Två fingrar går på tex. Golv eller ben utan

Läs mer

SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr. Theodor Kittelsen

SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr. Theodor Kittelsen SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr Theodor Kittelsen 1/8 En dag när Askeladden höll på att sprida ut askhögen som hade samlats i eldstaden rullade glödande kol fram och bildade ett slott som skimrade

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Första kapitlet. I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök.

Första kapitlet. I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök. Första kapitlet I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök. Ingo hade inget att göra. Roger var igång med att dammsuga hotellet, och hade försökt få Ingo att hjälpa till.

Läs mer

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara.

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara. Alfons-allsång och några andra favoriter... Med Anna Cederquist och Martin Harborg (Sång, klarinett, gitarr mm,) på Husie bibliotek 16 november kl 9 och kl 10 www.annacederquist.se/barnmusik.html 0706-722793

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer