Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna."

Transkript

1 Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna. Namn: Demjana El Ashkar & Sandrella Mersel Klass: N12 Ämne: Biokemi Lärare: Caroline Gennser Datum:

2 Abstract Allelopathy is when plants communicate with other plants or insects with the help of biochemical substances. Research about this topic is not available and allelopathy is therefore a mystery. Some plants that are allelopathic are still not known as allelopathic so this research will test two possible allelopathic vegetables; garlic and broccoli and see if they have an alleophathic effect on other plants or not. This study will be based on the chemical battle between plant s living space and will have the purpose of gaining insight about the ability of plats to affect their environment with biochemical substances. The main goal is to see if the biochemical substances really affect the plats germination or not. The study involves letting two plants; grass and lettuce grow in an environment with the smell of broccoli or garlic and see if it affects them positively or negatively or if they even react at all to the smell. The lab is made twice so that any possible mistakes can be corrected. Interestingly there were not results that made it possible to draw a conclusion because of the variation of results. Some lab results had a huge difference between the first and the second lab that made it difficult to ensure that one of them was correct. Therefore there should be more research on this topic.

3 Innehållsförteckning Abstract... 2 Inledning... 4 Utförande... 6 Resultat... 9 Diskussion Källhänvisning Bildkällor... 18

4 Inledning Kunskapen om att den mänskliga kommunikationen med krukväxter och andra växter gynnar växterna och får dem att må bättre har funnits länge och många känner till detta. Många vet dock inte att växter kan kommunicera sinsemellan med biokemiska substanser. I nuläget vet forskare om hur växter skickar signaler och medelanden med hjälp av dofter, ett exempel på detta är doften av nyklippt gräs som egentligen är ett rop på hjälp eller en varning till andra växter i närheten att det finns en fara i närheten. Detta fenomen om växters förmåga att avge ämnen som kan hindra andra växters groning och tillväxt som har funnits i flera tusen år har nu idag väckt ett intresse bland flera forskare. Denna undersökning kommer basera sig på denna kemiska kamp mellan växter om livsutrymme vilket kallas allelopati 1. Ordet allelopati kommer från det grekiska ordet allelon som betyder varandra och det grekiska ordet pathos som betyder lidande. Det finns både positiv allelopati, som gynnar växterna i närheten och negativ allelopati, som hämmar groningen för plantor i närheten. När studier görs på allelopati undersöks oftast den negativa allelopatin. Den negativa allelopatin är synlig i naturen, exempelvis när det tittas under en gran och finner att det inte växter något under granen. Fenomenet allelopati kan exempelvis ske genom roten eller genom bladen som avger gasformiga ämnen. Växter kan hämma groningen för andra växter och på så vis påverka växtligheten runt omkring sig både under växtsäsongen och efterföljande år. 2 Syftet med denna undersökning är att få en inblick om växters förmåga att påverka sin omgivning med biokemiska substanser. Målet är alltså att se ifall de biokemiska substanserna verkligen påverkar växters groning. Då det inte finns mycket information om allelopati och vilka växter som påverkar andra växter bestämdes det att det skulle användas organismer ur växtriket som för människan luktar udda och är lätta att få tag på. Den första är vitlöken, även kallad Allium sativum som är en lökväxts som har sitt ursprung i sydvästra Asien och som varit känd i Egypten i 5000 år. Vitlöken är en eukaryot organism och har historiskt sett inte bara använts till matlagning utan också för att motverka sjukdomar, främst förkylningssjukdomar. Vitlöken har också ansetts som beskydd mot häxor förr i tiden. Den har alltså används som ett skydd för att repelera hot och det finns en stor chans att den har en liknande effekt för andra växter. 3 Den andra är broccoli, även kallad Brassica oleracea. Denna är väldigt ogillad bland många människor. Just nu diskuteras det att varianter av en gen, TAS2R38 i människor kan vara orsaken att de inte gillar en bitter kemikalie som påminner om broccolin kallad fenyltiokarbamid (PTC). Ämnen som liknar PTC finns i giftiga växter och kan påverka 1 Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. 2 Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. 3 Garlic.(u.d). WebMD. garlic.aspx?activeingredientid=300&activeingredientname=garlic

5 människokroppens sköldskörtel ifall intagen i större mängder. Denna växt används för att se ifall denna organism har liknande reparerande effekter för andra växter. 4 Förutom dessa två växter behövs en annan växt som kan reagera på dofterna som vitlöken och broccolin kommer att utsöndra. Två olika sorters växter valdes för detta då den kan ha olika effekt på olika växter och då det inte är säkert vilka av växterna i växtriket är allelopatiska. Den första är som användes var Isbergssallad, även kallad Lactuca sativa var. Capitata på grund av att den både är lättillgänglig och gror väldigt snabbt. Den andra som användes var dekorationsgräs, även kallad Phleum pratense då den som den föregående är både är enkelt att hitta och inte tar lång tid att gro. Hypotes: Det kan konstateras att vitlökens allelopatiska effekt kommer att vara bättre än den allelopatiska effekten som kommer att komma ifrån broccolin eftersom den har en starkare doft exempelvis brukar vissa neka till att äta vitlök eftersom det finns orolighet för andedräkten dagen efter. Dessutom eftersom vitlöken är en eukaryot organism och har historiskt sett inte bara använts till matlagning utan också för att motverka sjukdomar, främst förkylningssjukdomar. Vitlöken har också ansetts som beskydd mot häxor förr i tiden. Den har alltså används som ett skydd för att repelera hot och det finns en stor chans att den har en liknande effekt för andra växter. 4 Broccoli Kungen bland grönsaker. (u.d). Broccoli.

6 Utförande 1 Utförande Först och främst ska tolv petriskålar ställas upp på ett bord under ett ljus från en lampa. Placera sedan ett filterpapper i samma mått som petriskålarna. Ta sedan locken till petriskålarna och markera med VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 VLGR innebär alltså vitlök med dekorationsgräs -, BRGR 1, BRGR 2 respektive BRGR 3- BRGR innebär broccoli med dekorationsgräs -, Kontroll IS 1, Kontroll IS 2 respektive Kontroll IS 3 Kontroll IS innebär kontroll med isbergssallad -, Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 - Kontroll IS + AL betyder kontroll isbergssallad med en skrynklad aluminiumfolie- Kontroll GR 1, Kontroll GR 2 respektive Kontroll GR 3, - Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs- Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3, Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs och en skrynklad aluminiumfolie- VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3 - VLIS innebär vitlök med isbergssallad - BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3 BRIS innebär broccoli med isbergssallad Placera sedan en vitlöksklyfta i vaddera aluminiumfolie och placera sedan dessa i följande petriskålar: VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 och i VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3. Därefter ta en hel broccoli men skär av ca 1,5 cm av stammen så att det finns sex stycken broccoli stammar med tjockleken 1,5 cm. Placera därefter broccoli stammarna i vaddera aluminiumfolie och placera dessa i följande petriskålar: BRGR 1, BRGR 2 respektive BRGR 3 och i BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3. Ta nu aluminiumfolie och skrynkla ihop aluminiumfolien till sex stycken bollar och placera en skrynklad aluminiumfolie på följande petriskålar: Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 och i Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3. När petriskålarna är redo, så placera tjugo stycken isbergssalladsfrön på följande petriskålar: Kontroll IS 1, Kontroll IS 2 respektive Kontroll IS 3 och i Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 och i VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3 och i BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3. Placera trettio stycken dekorationsgräsfrön i följande petriskålar: VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 och Kontroll GR 1, Kontroll GR 2 respektive Kontroll GR 3 och i Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3. När detta är klart applicera med hjälp av en pipett ca 3ml destillerat vatten i varje petriskål och stäng sedan med lock.

7 Utförande 2 För utförande nummer två så ska det först och främst placeras tolv petriskålar på ett bord under ljus från en lampa. Placera sedan ett filterpapper i samma mått som petriskålarna. Ta sedan locken till petriskålarna och markera med VLGR 1, VLGR 2 - VLGR innebär alltså vitlök med dekorationsgräs- BRGR 1, BRGR 2 - BRGR innebär broccoli med dekorationsgräs Kontroll IS - Kontroll IS innebär kontroll med isbergssallad - Kontroll IS + AL -Kontroll IS + AL betyder kontroll isbergssallad med en skrynklad aluminiumfolie- Kontroll GR -Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs- Kontroll GR + AL - Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs och en skrynklad aluminiumfolie- VLIS 1, VLIS 2 -VLIS innebär vitlök med isbergssallad - BRIS 1, BRIS 2 BRIS innebär broccoli med isbergssallad Placera sedan tre vitlöksklyftor i vaddera aluminiumfoliebit och placera sedan dessa i petriskålarna VLGR 1, VLGR och i VLIS 1, VLIS 2. Därefter ta en hel broccoli men skär av ca 1,5 cm av stammen så att det bildas sex stycken broccoli stammar med tjockleken 1,5 cm. Placera därefter broccoli stammarna i vaddera aluminiumfoliebit och placera sedan dessa i petriskålarna BRGR 1 respektive BRGR 2 och i BRIS 1 respektive BRIS 2. Ta nu aluminiumfolie och skrynkla ihop aluminiumfolien till sex stycken bollar och placera en skrynklad aluminiumfolie på följande petriskålar Kontroll IS respektive Kontroll IS + AL och i Kontroll GR respektive Kontroll GR + AL När petriskålarna är redo, så placera tjugo stycken isbergssalladsfrön på Kontroll IS och i Kontroll IS + AL och i VLIS 1, VLIS 2 och i BRIS 1 respektive BRIS 2. Placera trettio stycken dekorationsgräsfrön i följande petriskålar VLGR 1, VLGR 2 respektive och Kontroll GR och i Kontroll GR + AL. När detta är klart applicera med hjälp av en pipett ca 3ml destillerat vatten i varje petriskål och stäng sedan med lock.

8 När undersökningarna är gjorda och det passerat 22 dagar på utförande nummer ett och 14 dagar på utförande nummer två, så mäts varje grässtrå och salladsstrå i centimeter för att sedan skapa en tabell som redovisar längden för varje gräs- och salladsstrå. Därefter så räknas antal frön som grott och medelvärdet beräknas för längden och för antal frön som grot.

9 Längdens medelvärde på undersökning 1 Resultat 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 1 0,5 0 Isbergssallad Gräs Isbergssallad: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 0, , , , Gräs: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 3, , , ,6125 Standardavvikelse 0, , , , Längdens medelvärde på undersökning 2

10 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 1 0,5 0 Isbergssallad Gräs Isbergssallad: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 1, , , , Gräs: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 2, ,72 2, , Standardavvikelse 0, , , , Antal i frön som grott i procent på undersökning Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 10 0 Isbergssallad Gräs

11 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 38, , , ,6667 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 42, , , ,5556 Antal i frön som grott i procent på undersökning Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Isbergssallad Gräs Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök ,6667 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 73, , , ,8889 Placering av medelvärde på längd i cm (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS +AL (1,2,3) = 4,5 cm 2. VLIS (1,2,3) = 4,3 cm 3. Kontroll IS (1,2,3) = 4,2 cm 4. BRIS (1,2,3) = 4,05 cm

12 Placering av medelvärde på antal frön som grott (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS + AL (1,2,3) = 10,3 st 2. Kontroll IS (1,2,3) = 7,7 st 3. VLIS (1,2,3) = 6,3 st (vissa dog) 4. BRIS (1,2,3) = 6,3 st Placering av medelvärde på längd i cm (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR (1,2,3) = 3,67 cm 2. VLGR (1,2,3) = 3,63 cm 3. Kontroll GR + AL (1,2,3) = 3,34 cm 4. BRGR (1,2,3) cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR (1,2,3) = 12, 6 st 2. BRGR (1,2,3) = 11 st 3. VLGR (1,2,3) = 10,6 st 4. Kontroll GR + AL = 10,3 st Utifrån dessa tabeller redovisas det att kontroll IS + Al 1, kontroll IS + Al 2 och kontroll IS + Al 3 tillsammans hade bäst medelvärde på växternas längd och bra antal frön som grott av 20 stycken isbergssalladfrön, dvs. så har hälften av fröna grott. Resultaten av dekorationsgräs undersökningen visar med hjälp av dessa tabeller att kontroll GR 1, kontroll GR 2 och Kontrolls GR 3 hade det bästa medelvärdet på längden 3,67 och i antal frön som grott med 12,6 stycken frön av 30. Placering av medelvärde på längd i cm (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS = 4,28 cm 2. Kontroll IS + AL = 4,28 cm 3. BRIS (1,2) = 3,96 cm 4. VLIS (1,2) = 3,8 cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (ISBERGSSALLAD): 1. BRIS (1,2) = 18 st 2. VLIS (1,2) = 17 st 3. Kontroll IS = 16 st 4. Kontroll IS + AL = 16 st

13 Placering av medelvärde på längd i cm (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR = 2,9 cm 2. BRGR (1,2) = 2,75 cm 3. Kontroll GR + AL = 2,71 cm 4. VLGR (1,2) = 2,68 cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (DEKORATIONSGRÄS): 1. VLGR (1,2) = 22 st 2. Kontroll GR = 22 st 3. Kontroll GR + AL = 20 st 4. BRGR (1,2) = 19,5 st Utifrån dessa resultat redovisas det att isbergssallad undersökningen gav resultaten att kontroll IS och kontroll IS + AL hade det bästa medelvärdetmed 4,28 cm men BRIS (1,2) hade det bästa medelvärdet på antal frön som grott. Från dekorationsgräsfröna hade kontroll GR det bästa medelvärdet på längden men VLGR (1,2) hade det bästa medel värdet på antalet frön som grott.

14 Diskussion Analys och diskussion av resultat Från test nummer ett blev resultaten att kontroll IS + Al 1, kontroll IS + Al 2 och kontroll IS + Al 3 tillsammans fick det bäst medelvärdet på växternas längd och bra antal frön som grott av 20 stycken isbergssallad frön, dvs. så har runt hälften av fröna grott. Resultaten av dekorationsgräs undersökningen visar med hjälp av dessa tabeller att kontroll GR 1, kontroll GR 2 och Kontrolls GR 3 hade det bästa medelvärdet på längden 3,67 och i antal frön som grott med 12,6 stycken frön av 30. En eventuell orsak till att kontroll petriskålarna med aluminium fick bra resultat beror exempelvis på att isbergssallad växten koncentrerar aluminium för att sedan föra den vidare i näringskedjan. Anledningen till att aluminium koncentreras för att sedan föras vidare i näringskedjan beror på att aluminium faktisk är den vanligaste metallen på jordytan. Det kan vara orsaken till att just isbergssallad undersökningen med aluminium har bäst resultat på längden som isbergssalladen fått. Eftersom aluminium har en viktig del i näringskedjan för överlevnad så leder det till att med hjälp av aluminium gör det möjligare att utveckla fitness för att senare komma högre i näringskedjan. 5 Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 och Kontroll IS + AL 3 hade dessutom det bästa medelvärdet av antal frön som grott. Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 och Kontroll IS + AL 3 fick medelvärdet 10,3 stycken av 20. På andra plats kom Kontroll IS med 7,7 stycken frön av 20. Detta kan med samma orsak av aluminiums effekt göra det möjligt för isbergssalladen kan utveckla sin fitness och ta sig högre upp i näringskedjan. Dekoration gräsfrön undersökningen gav resultatet att Kontroll Gr 1, Kontroll Gr 2 och Kontroll Gr 3 fick det bästa medelvärdet i både längd och antal frön som grott. Kontrolls Gr + Al 1, Kontrolls Gr + Al 2 och Kontrolls Gr + Al 3 fick det sämsta resultatet trots att undersökningarna med aluminium fick det bästa resultatet med isbergssallad. Det kan bero på att dekorationsgräs inte koncenterar aluminium som isbergssalladen gör. Från test nummer två har kontroll IS 1, kontroll IS 2 och kontroll IS 3 och kontroll IS + AL 1, kontroll IS + AL 2 och kontroll IS + AL 3 samma resultat med det bästa medelvärde på längden men dessa kom sist på medelvärdet av antal frön som grott. Detta kan dock bero på att undersökningen inte varit lika lång som den första undersökningen som var 22 dagar medan test nummer två endast var 14 dagar, dvs. så kanske den allelopatiska effekten som vitlöken hade på isbergssalladen på test nummer två inte haft de antal dagar som krävs för att isbergssalladen ska kunna påverkas. Från test nummer två så fick dekorationsgräsfröna i petriskål Kontroll GR det bästa medelvärdet på längden. VLGR 1, VLGR 2 och kontroll GR fick det bästa resultatet på de antal frön som grott. Detta kan åter igen bero på att de antal dagar som undersökningen varat i inte varit tillräckliga. 5 Aluminum (Al). Näringsguiden (2012). Kurera.

15 Slutsats av resultat Utifrån de resultat som redovisats kan inte någon slutsats konstateras eftersom att resultaten visar olika resultat som kan tolkas olika. I den första undersökningen så visas det att VLIS (1,2,3) näst bäst medelvärde på längden men den andra undersökningen så visas det att VLIS (1,2,3) har det lägsta medelvärdet på längden. Kontroll IS + AL (1,2,3) har det bästa medelvärdet på de antal frön som grott men i den andra undersökningen så visas det att Kontroll IS + AL (1,2,3) har det lägsta medelvärdet på de antal frön som grott. Många förbättringar gjordes för undersökning nummer två men det finns för lite underlag för att stödja att undersökning nummer två mer noggrann och sann än undersökning nummer ett. Därför kommer mer undersökningar och laborationer genomföras för att kunna dra en noggrann slutsats, men utifrån den andra undersökningen så kan resultatet indikera att både vitlök och broccoli har allelopatisk effekt vilket kan visas på procenten på antal frön som grott. Men eftersom det är så få tester som gjorts så kan därför inte denna slutsats stryka alla situationer. Eventuella felkällor och förslag på förbättringar De eventuella felkällor som kan förekomma på denna undersökning är att det kan ha funnits kvarvarande dofter från vitlöksklyftorna på laboranternas händer som sedan kommit i kontakt med andra petriskålar och kaffefilter som används för broccolin och vise versa. Eftersom det användes lock för att behålla doften av broccolin eller vitlöken så kan risken finnas att den koncentrerade doften försvinner då locken tas bort vid eventuell vattning. Ute i naturen finns inte något lock som koncentrerar dofter ändå kan man exempelvis se att granar inte har växtligt liv under sig. Storleken på petriskålarna kan avgöra då exempelvis vitlöksklyftorna är för stora för att lyckas stänga petriskålarna med lock. Dessutom kan utrymmet vara för litet för att växterna ska kunna överleva. Fröna kan även vara för nära varandra och störa andra frön i petriskålen. Då växterna inte var ute i en riktig miljö utan i petriskålar kan dessutom lampan vara för dålig som solljus. Det kan vara dåligt med vattning. Det kan även varit en för kall eller för varm miljö för fröna. Dofter från omgivningen kan också påverka fröna och den allelopatiska effekten som vitlöken och broccolin har exempelvis kan doftande gaser förekomma från rummet när det vattnades. Längden på undersökningen kan också påverka resultaten, exempelvis genom att undersökningen är för lång eller för kort. Kvalliten på grönsakerna kan ha påverkat resultatet då de kan ha varit en skillnad beroende på hur de odlades och i vilken miljö, land etc. de kommer ifrån. Grönsakerna kan också ha blivit påverkade av transportionen. Vitlöken och broccolin kan ha skickat ut mindre doft då de inte är mosade, Eventuella förbättringar för nästa gång är att det främst hitta ett isolerat rum istället för ett garage eftersom det kan förekomma starka dofter från bilar eller gräsklippare. En annan förbättring är att placera petriskålarna i solljus dvs. att det inte är ljus i from av en lampa. Till nästa gång kan det användas större petriskålar. Vitlöken och broccolin kan mosas för att

16 få en annan doft intensitet. Vitlöken och broccolin kan malas och sedan blandas i en lösning för att slippa vattna.

17 Källhänvisning Allelopati.(2012). Sveriges Lantbruksuniversitet. [ ] Allelopati i skogen.(u.d). Zetterlund, I. Aboutplants. [ ] Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. [ ] Aluminum (Al). Näringsguiden (2012). Kurera. [ ] Biologyensor estes lab report allelopathy. (u.d). UKessays. [ ] Broccoli Kungen bland grönsaker. (u.d). Broccoli. [ ] Garlic.(u.d). WebMD. garlic.aspx?activeingredientid=300&activeingredientname=garlic [ ] Lindberg F. (13 augusti, 2009). Bitter gen bakom broccolihat. [ ] Texas A&M AgriLife. (22 september, 2014). Mown grass smell sends SOS for help in resisting insect attacks. ScienceDaily. [ ]

18 Bildkällor

19 Resultat från test 1 Bilagor Kontroll IS Kontroll IS + AL BRIS VLIS 4,5 4,5 4,6 5,5 4,6 5 4,5 4,7 5,8 4,8 4 4,9 4,5 4,1 3 4,4 4,5 4,9 3, ,6 4,6 5 4,2 5,4 4,5 3,9 2,3 4,3 4,4 5 3,4 4,4 4,8 4,3 3 4,8 3,8 4,3 4, ,9 3,8 4,3 4,3 3, ,5 3,5 2,9 5 3,9 4,3 4,2 4,5 4 4,3 3,8 5 2, , ,5 2,5 4 4,8 3,3 3,4 4 4,6 4,1 4,8 5,6 5,6 6,2 4,7 5 3,9 3,9 4,5 3,6 3,9 3,7 4

20 Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 60 st Antal som grott i procent 0, , , , Kontroll GR Kontroll GR + AL BRGR VLGR 3 4, ,4 5,3 2 3,5 4, ,7 2,5 4 2,1 1 2,5 4,1 2,3 3 2,5 2,3 3,8 4,5 3 3, ,8 3 3, ,5 3 4,4 3,9 3,3 2,5 3,4 4,5 3,8 2,5 5,8 3,1 3,7 2,5 4,5 4,5 3,5 2,5 4,3 4 2, ,2 3 4,8 3,5 3,5 3,2 3,5 3,5 2,2 3,2 3,5 4 2,3 2,3 3,5 4 2,4 2,2 5 3,5 2,3 2,4 4,8 2 3,5 2, ,5 3 5,5 4 3,3 6 5,1 3, ,8 3,8 1 3,7 5 4,2 3,5 3,8 3,5 4,5 2,8 3,9 5 5,1 2,8 2,6 3 5,3 2,3 3 3, ,3 3 3,8 2,8 3,5 3,8 4 2,8 3 4

21 4,5 2,5 4,5 4,5 3,1 Medelvärde 3, , , ,6125 Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 0, , , , Resultat från test 2 Kontroll IS Kontroll IS + AL BRIS VLIS 5 4 4,4 3,3 6 3,8 3,8 5,2 4,5 4,1 3 4,5 5 3,6 3,5 6,1 5 3,2 4, ,2 6 4,2 5,3 4 5,6 4,5 5,5 5 4,7 4 4,1 4,7 5,5 4 5,5 4 4,9 4 4,1 3 4,8 4, ,1 4,1 3,5 4,3 4 3,7 1,5 1,5 4,2 3,6 4,5 5, ,5 3,5 4,1 3,8 3,6 4,4 4,9 4,8 4,7 3,5 5 4,8 2,5 4 4,3 2,3 4,8 2,4 4,7 2 5,5 3

22 4,6 5,2 3,2 4 4,4 4 4,4 3,8 2,2 2 2,8 1,5 3,5 1,2 5 3,6 Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 1, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 0, , ,4 0, Kontroll GR Kontroll GR + AL BRGR VLGR 4,2 3,8 3,1 3,3 3,5 3,5 2,9 5,6 3,4 2,5 3,4 4 3,8 3,3 3,3 2,5 2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 4 2,4 2,5 2,3 3,4 3 2,3 3,5 3,3 3,5 3,4 2,9 3,5 3 3, ,5 2,4 2,7 3,3 3 2,5 2,2 3,2 1,8 1,5 2,4 2 1,6 2 1,5 2,9 2,6 3, ,3 2,4 2,9 2,8 2,5 2,7 2 1,5 2

23 2,6 1, ,5 3,2 2,9 2,4 3,1 3 2,5 2 2,7 2,1 2 1,5 3,1 3,5 2,8 3 2,6 2,5 2,2 2,5 2,5 3,1 2,4 3,5 2,8 3, ,1 2,4 3,4 2,5 3 1,5 3,1 2 2,5 3,5 2 2,4 1,8 1,5 Medelvärde 2, ,72 2, , Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 3 2,7 2 1,9 0, , , ,

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL - Vilka positiva resultat medför det för butikerna och hur reagerar kunder på detta? MARKETING THROUGH CUSTOMER-CLUBS IN ÅHLÉNS AND KAPPAHL - Does

Läs mer

Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i Göteborg

Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i Göteborg UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Economy and Society, Human Geography & Department of Earth Sciences Geovetarcentrum/Earth Science Centre Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i

Läs mer

Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se

Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se Elektricitet De första grunderna om elektricitet LK6816_sv www.matrixmultimedia.com Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited FÖR LÄRAREN De första grunderna om elektricitet Locktronics Grunderna i elektricitet

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Energianalys av Lidö värdshus vandrarhem

Energianalys av Lidö värdshus vandrarhem Energianalys av Lidö värdshus vandrarhem Albin Risfelt Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2013 SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

Hållbar mat- En studie av kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan från livsmedel. Sarah Johansson 2014

Hållbar mat- En studie av kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan från livsmedel. Sarah Johansson 2014 Hållbar mat- En studie av kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan från livsmedel Sarah Johansson 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hållbar mat -En studie

Läs mer

FINANSIERING AV DJURSTALLAR

FINANSIERING AV DJURSTALLAR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV DJURSTALLAR FINANCING OF ANIMAL STABLE Christian Håkansson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp 2007

Läs mer

Business Intelligence i SME och stora organisationer

Business Intelligence i SME och stora organisationer Examensarbete i Informatik Kandidat Business Intelligence i SME och stora organisationer - En studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer Författare: Adam Rizza Handledare:

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Provisionsbaserat lönesystem

Provisionsbaserat lönesystem Provisionsbaserat lönesystem Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet? Commission-Based Paysystem Does It Affect the Real Estate Agents Impartiality? Elisabeth Nilsson Jane Isaksson Fastighetsvetenskap

Läs mer

Privatlån över Internet

Privatlån över Internet MÄLARDALENS HÖGSKOLA EIK021 VT -09 Privatlån över Internet - nya vägar för att ansöka om privatlån, en studie för Swedbank Tina Hägglund Fredrik Nordberg Handledare: Marie Mörndal Seminariedatum: 2009-05-28

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing

Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing En fallstudie inom ett globalt företag Factors influencing efficiency and quality in outsourcing A case study at a global company MATTIAS

Läs mer

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA Examensarbete inom Lantmästarprogrammet TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA THE IMPORTANE OF DENTAL CARE FOR HEALTH AND PERFORMANCE IN HORSES Hanna Görgård och Ebba Tham Examinator:

Läs mer

3D skulptering Cinema4D

3D skulptering Cinema4D GUC VT 2015 3D skulptering Cinema4D Grupp Kristofer Pehrs Handledare Per Djerf Abstract The point with my project is that I wanted to learn how to sculpt in a 3D-program and to develop my ability to think

Läs mer

Prediktion av lägenhetspriser i Stockholm - en statistisk undersökning

Prediktion av lägenhetspriser i Stockholm - en statistisk undersökning Prediktion av lägenhetspriser i Stockholm - en statistisk undersökning Anna Flodström Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2009:7 Matematisk

Läs mer

Optimering av maskinprocess

Optimering av maskinprocess Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj 2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

Ursprungs- och kvalitetsmärkningens betydelse för konsumentens val av krukväxter

Ursprungs- och kvalitetsmärkningens betydelse för konsumentens val av krukväxter Sveriges lantbruksuniversitet Fakultet: trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ-fakulteten) Institution/område: arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Ursprungs- och kvalitetsmärkningens betydelse

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

Kemikalier i kläder. En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande. Chemicals in clothing

Kemikalier i kläder. En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande. Chemicals in clothing Kemikalier i kläder En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande Chemicals in clothing A store survey about knowledge, values and actions Av: Lena-Karin de Carvalho 781124-4008 Miljövetenskap

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Ett Fast-Fashion företag

Ett Fast-Fashion företag Högskoleexamen i Butikschefsprogrammet inriktning textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnummer: 2013.9.5 Ett Fast-Fashion företag att kommunicera miljö och hållbarhet Josefine Molin Sofie Andersson

Läs mer