Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna."

Transkript

1 Allelopati Kommunikationen sinsemellan va xterna. Namn: Demjana El Ashkar & Sandrella Mersel Klass: N12 Ämne: Biokemi Lärare: Caroline Gennser Datum:

2 Abstract Allelopathy is when plants communicate with other plants or insects with the help of biochemical substances. Research about this topic is not available and allelopathy is therefore a mystery. Some plants that are allelopathic are still not known as allelopathic so this research will test two possible allelopathic vegetables; garlic and broccoli and see if they have an alleophathic effect on other plants or not. This study will be based on the chemical battle between plant s living space and will have the purpose of gaining insight about the ability of plats to affect their environment with biochemical substances. The main goal is to see if the biochemical substances really affect the plats germination or not. The study involves letting two plants; grass and lettuce grow in an environment with the smell of broccoli or garlic and see if it affects them positively or negatively or if they even react at all to the smell. The lab is made twice so that any possible mistakes can be corrected. Interestingly there were not results that made it possible to draw a conclusion because of the variation of results. Some lab results had a huge difference between the first and the second lab that made it difficult to ensure that one of them was correct. Therefore there should be more research on this topic.

3 Innehållsförteckning Abstract... 2 Inledning... 4 Utförande... 6 Resultat... 9 Diskussion Källhänvisning Bildkällor... 18

4 Inledning Kunskapen om att den mänskliga kommunikationen med krukväxter och andra växter gynnar växterna och får dem att må bättre har funnits länge och många känner till detta. Många vet dock inte att växter kan kommunicera sinsemellan med biokemiska substanser. I nuläget vet forskare om hur växter skickar signaler och medelanden med hjälp av dofter, ett exempel på detta är doften av nyklippt gräs som egentligen är ett rop på hjälp eller en varning till andra växter i närheten att det finns en fara i närheten. Detta fenomen om växters förmåga att avge ämnen som kan hindra andra växters groning och tillväxt som har funnits i flera tusen år har nu idag väckt ett intresse bland flera forskare. Denna undersökning kommer basera sig på denna kemiska kamp mellan växter om livsutrymme vilket kallas allelopati 1. Ordet allelopati kommer från det grekiska ordet allelon som betyder varandra och det grekiska ordet pathos som betyder lidande. Det finns både positiv allelopati, som gynnar växterna i närheten och negativ allelopati, som hämmar groningen för plantor i närheten. När studier görs på allelopati undersöks oftast den negativa allelopatin. Den negativa allelopatin är synlig i naturen, exempelvis när det tittas under en gran och finner att det inte växter något under granen. Fenomenet allelopati kan exempelvis ske genom roten eller genom bladen som avger gasformiga ämnen. Växter kan hämma groningen för andra växter och på så vis påverka växtligheten runt omkring sig både under växtsäsongen och efterföljande år. 2 Syftet med denna undersökning är att få en inblick om växters förmåga att påverka sin omgivning med biokemiska substanser. Målet är alltså att se ifall de biokemiska substanserna verkligen påverkar växters groning. Då det inte finns mycket information om allelopati och vilka växter som påverkar andra växter bestämdes det att det skulle användas organismer ur växtriket som för människan luktar udda och är lätta att få tag på. Den första är vitlöken, även kallad Allium sativum som är en lökväxts som har sitt ursprung i sydvästra Asien och som varit känd i Egypten i 5000 år. Vitlöken är en eukaryot organism och har historiskt sett inte bara använts till matlagning utan också för att motverka sjukdomar, främst förkylningssjukdomar. Vitlöken har också ansetts som beskydd mot häxor förr i tiden. Den har alltså används som ett skydd för att repelera hot och det finns en stor chans att den har en liknande effekt för andra växter. 3 Den andra är broccoli, även kallad Brassica oleracea. Denna är väldigt ogillad bland många människor. Just nu diskuteras det att varianter av en gen, TAS2R38 i människor kan vara orsaken att de inte gillar en bitter kemikalie som påminner om broccolin kallad fenyltiokarbamid (PTC). Ämnen som liknar PTC finns i giftiga växter och kan påverka 1 Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. 2 Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. 3 Garlic.(u.d). WebMD. garlic.aspx?activeingredientid=300&activeingredientname=garlic

5 människokroppens sköldskörtel ifall intagen i större mängder. Denna växt används för att se ifall denna organism har liknande reparerande effekter för andra växter. 4 Förutom dessa två växter behövs en annan växt som kan reagera på dofterna som vitlöken och broccolin kommer att utsöndra. Två olika sorters växter valdes för detta då den kan ha olika effekt på olika växter och då det inte är säkert vilka av växterna i växtriket är allelopatiska. Den första är som användes var Isbergssallad, även kallad Lactuca sativa var. Capitata på grund av att den både är lättillgänglig och gror väldigt snabbt. Den andra som användes var dekorationsgräs, även kallad Phleum pratense då den som den föregående är både är enkelt att hitta och inte tar lång tid att gro. Hypotes: Det kan konstateras att vitlökens allelopatiska effekt kommer att vara bättre än den allelopatiska effekten som kommer att komma ifrån broccolin eftersom den har en starkare doft exempelvis brukar vissa neka till att äta vitlök eftersom det finns orolighet för andedräkten dagen efter. Dessutom eftersom vitlöken är en eukaryot organism och har historiskt sett inte bara använts till matlagning utan också för att motverka sjukdomar, främst förkylningssjukdomar. Vitlöken har också ansetts som beskydd mot häxor förr i tiden. Den har alltså används som ett skydd för att repelera hot och det finns en stor chans att den har en liknande effekt för andra växter. 4 Broccoli Kungen bland grönsaker. (u.d). Broccoli.

6 Utförande 1 Utförande Först och främst ska tolv petriskålar ställas upp på ett bord under ett ljus från en lampa. Placera sedan ett filterpapper i samma mått som petriskålarna. Ta sedan locken till petriskålarna och markera med VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 VLGR innebär alltså vitlök med dekorationsgräs -, BRGR 1, BRGR 2 respektive BRGR 3- BRGR innebär broccoli med dekorationsgräs -, Kontroll IS 1, Kontroll IS 2 respektive Kontroll IS 3 Kontroll IS innebär kontroll med isbergssallad -, Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 - Kontroll IS + AL betyder kontroll isbergssallad med en skrynklad aluminiumfolie- Kontroll GR 1, Kontroll GR 2 respektive Kontroll GR 3, - Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs- Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3, Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs och en skrynklad aluminiumfolie- VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3 - VLIS innebär vitlök med isbergssallad - BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3 BRIS innebär broccoli med isbergssallad Placera sedan en vitlöksklyfta i vaddera aluminiumfolie och placera sedan dessa i följande petriskålar: VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 och i VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3. Därefter ta en hel broccoli men skär av ca 1,5 cm av stammen så att det finns sex stycken broccoli stammar med tjockleken 1,5 cm. Placera därefter broccoli stammarna i vaddera aluminiumfolie och placera dessa i följande petriskålar: BRGR 1, BRGR 2 respektive BRGR 3 och i BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3. Ta nu aluminiumfolie och skrynkla ihop aluminiumfolien till sex stycken bollar och placera en skrynklad aluminiumfolie på följande petriskålar: Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 och i Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3. När petriskålarna är redo, så placera tjugo stycken isbergssalladsfrön på följande petriskålar: Kontroll IS 1, Kontroll IS 2 respektive Kontroll IS 3 och i Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 respektive Kontroll IS + AL 3 och i VLIS 1, VLIS 2 respektive VLIS 3 och i BRIS 1, BRIS 2 respektive BRIS 3. Placera trettio stycken dekorationsgräsfrön i följande petriskålar: VLGR 1, VLGR 2 respektive VLGR 3 och Kontroll GR 1, Kontroll GR 2 respektive Kontroll GR 3 och i Kontroll GR + AL 1, Kontroll GR + AL 2 respektive Kontroll GR + AL 3. När detta är klart applicera med hjälp av en pipett ca 3ml destillerat vatten i varje petriskål och stäng sedan med lock.

7 Utförande 2 För utförande nummer två så ska det först och främst placeras tolv petriskålar på ett bord under ljus från en lampa. Placera sedan ett filterpapper i samma mått som petriskålarna. Ta sedan locken till petriskålarna och markera med VLGR 1, VLGR 2 - VLGR innebär alltså vitlök med dekorationsgräs- BRGR 1, BRGR 2 - BRGR innebär broccoli med dekorationsgräs Kontroll IS - Kontroll IS innebär kontroll med isbergssallad - Kontroll IS + AL -Kontroll IS + AL betyder kontroll isbergssallad med en skrynklad aluminiumfolie- Kontroll GR -Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs- Kontroll GR + AL - Kontroll Gr är en kontroll av dekorationsgräs och en skrynklad aluminiumfolie- VLIS 1, VLIS 2 -VLIS innebär vitlök med isbergssallad - BRIS 1, BRIS 2 BRIS innebär broccoli med isbergssallad Placera sedan tre vitlöksklyftor i vaddera aluminiumfoliebit och placera sedan dessa i petriskålarna VLGR 1, VLGR och i VLIS 1, VLIS 2. Därefter ta en hel broccoli men skär av ca 1,5 cm av stammen så att det bildas sex stycken broccoli stammar med tjockleken 1,5 cm. Placera därefter broccoli stammarna i vaddera aluminiumfoliebit och placera sedan dessa i petriskålarna BRGR 1 respektive BRGR 2 och i BRIS 1 respektive BRIS 2. Ta nu aluminiumfolie och skrynkla ihop aluminiumfolien till sex stycken bollar och placera en skrynklad aluminiumfolie på följande petriskålar Kontroll IS respektive Kontroll IS + AL och i Kontroll GR respektive Kontroll GR + AL När petriskålarna är redo, så placera tjugo stycken isbergssalladsfrön på Kontroll IS och i Kontroll IS + AL och i VLIS 1, VLIS 2 och i BRIS 1 respektive BRIS 2. Placera trettio stycken dekorationsgräsfrön i följande petriskålar VLGR 1, VLGR 2 respektive och Kontroll GR och i Kontroll GR + AL. När detta är klart applicera med hjälp av en pipett ca 3ml destillerat vatten i varje petriskål och stäng sedan med lock.

8 När undersökningarna är gjorda och det passerat 22 dagar på utförande nummer ett och 14 dagar på utförande nummer två, så mäts varje grässtrå och salladsstrå i centimeter för att sedan skapa en tabell som redovisar längden för varje gräs- och salladsstrå. Därefter så räknas antal frön som grott och medelvärdet beräknas för längden och för antal frön som grot.

9 Längdens medelvärde på undersökning 1 Resultat 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 1 0,5 0 Isbergssallad Gräs Isbergssallad: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 0, , , , Gräs: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 3, , , ,6125 Standardavvikelse 0, , , , Längdens medelvärde på undersökning 2

10 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 1 0,5 0 Isbergssallad Gräs Isbergssallad: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 1, , , , Gräs: Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Medelvärde 2, ,72 2, , Standardavvikelse 0, , , , Antal i frön som grott i procent på undersökning Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 10 0 Isbergssallad Gräs

11 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 38, , , ,6667 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 42, , , ,5556 Antal i frön som grott i procent på undersökning Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök Isbergssallad Gräs Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök ,6667 Antal som grott i procent Kontroll Kontroll + AL Broccoli Vitlök 73, , , ,8889 Placering av medelvärde på längd i cm (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS +AL (1,2,3) = 4,5 cm 2. VLIS (1,2,3) = 4,3 cm 3. Kontroll IS (1,2,3) = 4,2 cm 4. BRIS (1,2,3) = 4,05 cm

12 Placering av medelvärde på antal frön som grott (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS + AL (1,2,3) = 10,3 st 2. Kontroll IS (1,2,3) = 7,7 st 3. VLIS (1,2,3) = 6,3 st (vissa dog) 4. BRIS (1,2,3) = 6,3 st Placering av medelvärde på längd i cm (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR (1,2,3) = 3,67 cm 2. VLGR (1,2,3) = 3,63 cm 3. Kontroll GR + AL (1,2,3) = 3,34 cm 4. BRGR (1,2,3) cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR (1,2,3) = 12, 6 st 2. BRGR (1,2,3) = 11 st 3. VLGR (1,2,3) = 10,6 st 4. Kontroll GR + AL = 10,3 st Utifrån dessa tabeller redovisas det att kontroll IS + Al 1, kontroll IS + Al 2 och kontroll IS + Al 3 tillsammans hade bäst medelvärde på växternas längd och bra antal frön som grott av 20 stycken isbergssalladfrön, dvs. så har hälften av fröna grott. Resultaten av dekorationsgräs undersökningen visar med hjälp av dessa tabeller att kontroll GR 1, kontroll GR 2 och Kontrolls GR 3 hade det bästa medelvärdet på längden 3,67 och i antal frön som grott med 12,6 stycken frön av 30. Placering av medelvärde på längd i cm (ISBERGSSALLAD): 1. Kontroll IS = 4,28 cm 2. Kontroll IS + AL = 4,28 cm 3. BRIS (1,2) = 3,96 cm 4. VLIS (1,2) = 3,8 cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (ISBERGSSALLAD): 1. BRIS (1,2) = 18 st 2. VLIS (1,2) = 17 st 3. Kontroll IS = 16 st 4. Kontroll IS + AL = 16 st

13 Placering av medelvärde på längd i cm (DEKORATIONSGRÄS): 1. Kontroll GR = 2,9 cm 2. BRGR (1,2) = 2,75 cm 3. Kontroll GR + AL = 2,71 cm 4. VLGR (1,2) = 2,68 cm Placering av medelvärde på antal frön som grott (DEKORATIONSGRÄS): 1. VLGR (1,2) = 22 st 2. Kontroll GR = 22 st 3. Kontroll GR + AL = 20 st 4. BRGR (1,2) = 19,5 st Utifrån dessa resultat redovisas det att isbergssallad undersökningen gav resultaten att kontroll IS och kontroll IS + AL hade det bästa medelvärdetmed 4,28 cm men BRIS (1,2) hade det bästa medelvärdet på antal frön som grott. Från dekorationsgräsfröna hade kontroll GR det bästa medelvärdet på längden men VLGR (1,2) hade det bästa medel värdet på antalet frön som grott.

14 Diskussion Analys och diskussion av resultat Från test nummer ett blev resultaten att kontroll IS + Al 1, kontroll IS + Al 2 och kontroll IS + Al 3 tillsammans fick det bäst medelvärdet på växternas längd och bra antal frön som grott av 20 stycken isbergssallad frön, dvs. så har runt hälften av fröna grott. Resultaten av dekorationsgräs undersökningen visar med hjälp av dessa tabeller att kontroll GR 1, kontroll GR 2 och Kontrolls GR 3 hade det bästa medelvärdet på längden 3,67 och i antal frön som grott med 12,6 stycken frön av 30. En eventuell orsak till att kontroll petriskålarna med aluminium fick bra resultat beror exempelvis på att isbergssallad växten koncentrerar aluminium för att sedan föra den vidare i näringskedjan. Anledningen till att aluminium koncentreras för att sedan föras vidare i näringskedjan beror på att aluminium faktisk är den vanligaste metallen på jordytan. Det kan vara orsaken till att just isbergssallad undersökningen med aluminium har bäst resultat på längden som isbergssalladen fått. Eftersom aluminium har en viktig del i näringskedjan för överlevnad så leder det till att med hjälp av aluminium gör det möjligare att utveckla fitness för att senare komma högre i näringskedjan. 5 Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 och Kontroll IS + AL 3 hade dessutom det bästa medelvärdet av antal frön som grott. Kontroll IS + AL 1, Kontroll IS + AL 2 och Kontroll IS + AL 3 fick medelvärdet 10,3 stycken av 20. På andra plats kom Kontroll IS med 7,7 stycken frön av 20. Detta kan med samma orsak av aluminiums effekt göra det möjligt för isbergssalladen kan utveckla sin fitness och ta sig högre upp i näringskedjan. Dekoration gräsfrön undersökningen gav resultatet att Kontroll Gr 1, Kontroll Gr 2 och Kontroll Gr 3 fick det bästa medelvärdet i både längd och antal frön som grott. Kontrolls Gr + Al 1, Kontrolls Gr + Al 2 och Kontrolls Gr + Al 3 fick det sämsta resultatet trots att undersökningarna med aluminium fick det bästa resultatet med isbergssallad. Det kan bero på att dekorationsgräs inte koncenterar aluminium som isbergssalladen gör. Från test nummer två har kontroll IS 1, kontroll IS 2 och kontroll IS 3 och kontroll IS + AL 1, kontroll IS + AL 2 och kontroll IS + AL 3 samma resultat med det bästa medelvärde på längden men dessa kom sist på medelvärdet av antal frön som grott. Detta kan dock bero på att undersökningen inte varit lika lång som den första undersökningen som var 22 dagar medan test nummer två endast var 14 dagar, dvs. så kanske den allelopatiska effekten som vitlöken hade på isbergssalladen på test nummer två inte haft de antal dagar som krävs för att isbergssalladen ska kunna påverkas. Från test nummer två så fick dekorationsgräsfröna i petriskål Kontroll GR det bästa medelvärdet på längden. VLGR 1, VLGR 2 och kontroll GR fick det bästa resultatet på de antal frön som grott. Detta kan åter igen bero på att de antal dagar som undersökningen varat i inte varit tillräckliga. 5 Aluminum (Al). Näringsguiden (2012). Kurera.

15 Slutsats av resultat Utifrån de resultat som redovisats kan inte någon slutsats konstateras eftersom att resultaten visar olika resultat som kan tolkas olika. I den första undersökningen så visas det att VLIS (1,2,3) näst bäst medelvärde på längden men den andra undersökningen så visas det att VLIS (1,2,3) har det lägsta medelvärdet på längden. Kontroll IS + AL (1,2,3) har det bästa medelvärdet på de antal frön som grott men i den andra undersökningen så visas det att Kontroll IS + AL (1,2,3) har det lägsta medelvärdet på de antal frön som grott. Många förbättringar gjordes för undersökning nummer två men det finns för lite underlag för att stödja att undersökning nummer två mer noggrann och sann än undersökning nummer ett. Därför kommer mer undersökningar och laborationer genomföras för att kunna dra en noggrann slutsats, men utifrån den andra undersökningen så kan resultatet indikera att både vitlök och broccoli har allelopatisk effekt vilket kan visas på procenten på antal frön som grott. Men eftersom det är så få tester som gjorts så kan därför inte denna slutsats stryka alla situationer. Eventuella felkällor och förslag på förbättringar De eventuella felkällor som kan förekomma på denna undersökning är att det kan ha funnits kvarvarande dofter från vitlöksklyftorna på laboranternas händer som sedan kommit i kontakt med andra petriskålar och kaffefilter som används för broccolin och vise versa. Eftersom det användes lock för att behålla doften av broccolin eller vitlöken så kan risken finnas att den koncentrerade doften försvinner då locken tas bort vid eventuell vattning. Ute i naturen finns inte något lock som koncentrerar dofter ändå kan man exempelvis se att granar inte har växtligt liv under sig. Storleken på petriskålarna kan avgöra då exempelvis vitlöksklyftorna är för stora för att lyckas stänga petriskålarna med lock. Dessutom kan utrymmet vara för litet för att växterna ska kunna överleva. Fröna kan även vara för nära varandra och störa andra frön i petriskålen. Då växterna inte var ute i en riktig miljö utan i petriskålar kan dessutom lampan vara för dålig som solljus. Det kan vara dåligt med vattning. Det kan även varit en för kall eller för varm miljö för fröna. Dofter från omgivningen kan också påverka fröna och den allelopatiska effekten som vitlöken och broccolin har exempelvis kan doftande gaser förekomma från rummet när det vattnades. Längden på undersökningen kan också påverka resultaten, exempelvis genom att undersökningen är för lång eller för kort. Kvalliten på grönsakerna kan ha påverkat resultatet då de kan ha varit en skillnad beroende på hur de odlades och i vilken miljö, land etc. de kommer ifrån. Grönsakerna kan också ha blivit påverkade av transportionen. Vitlöken och broccolin kan ha skickat ut mindre doft då de inte är mosade, Eventuella förbättringar för nästa gång är att det främst hitta ett isolerat rum istället för ett garage eftersom det kan förekomma starka dofter från bilar eller gräsklippare. En annan förbättring är att placera petriskålarna i solljus dvs. att det inte är ljus i from av en lampa. Till nästa gång kan det användas större petriskålar. Vitlöken och broccolin kan mosas för att

16 få en annan doft intensitet. Vitlöken och broccolin kan malas och sedan blandas i en lösning för att slippa vattna.

17 Källhänvisning Allelopati.(2012). Sveriges Lantbruksuniversitet. [ ] Allelopati i skogen.(u.d). Zetterlund, I. Aboutplants. [ ] Allelopati och allelobios. (u.d). Osynliga mirakel. [ ] Aluminum (Al). Näringsguiden (2012). Kurera. [ ] Biologyensor estes lab report allelopathy. (u.d). UKessays. [ ] Broccoli Kungen bland grönsaker. (u.d). Broccoli. [ ] Garlic.(u.d). WebMD. garlic.aspx?activeingredientid=300&activeingredientname=garlic [ ] Lindberg F. (13 augusti, 2009). Bitter gen bakom broccolihat. [ ] Texas A&M AgriLife. (22 september, 2014). Mown grass smell sends SOS for help in resisting insect attacks. ScienceDaily. [ ]

18 Bildkällor

19 Resultat från test 1 Bilagor Kontroll IS Kontroll IS + AL BRIS VLIS 4,5 4,5 4,6 5,5 4,6 5 4,5 4,7 5,8 4,8 4 4,9 4,5 4,1 3 4,4 4,5 4,9 3, ,6 4,6 5 4,2 5,4 4,5 3,9 2,3 4,3 4,4 5 3,4 4,4 4,8 4,3 3 4,8 3,8 4,3 4, ,9 3,8 4,3 4,3 3, ,5 3,5 2,9 5 3,9 4,3 4,2 4,5 4 4,3 3,8 5 2, , ,5 2,5 4 4,8 3,3 3,4 4 4,6 4,1 4,8 5,6 5,6 6,2 4,7 5 3,9 3,9 4,5 3,6 3,9 3,7 4

20 Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 60 st Antal som grott i procent 0, , , , Kontroll GR Kontroll GR + AL BRGR VLGR 3 4, ,4 5,3 2 3,5 4, ,7 2,5 4 2,1 1 2,5 4,1 2,3 3 2,5 2,3 3,8 4,5 3 3, ,8 3 3, ,5 3 4,4 3,9 3,3 2,5 3,4 4,5 3,8 2,5 5,8 3,1 3,7 2,5 4,5 4,5 3,5 2,5 4,3 4 2, ,2 3 4,8 3,5 3,5 3,2 3,5 3,5 2,2 3,2 3,5 4 2,3 2,3 3,5 4 2,4 2,2 5 3,5 2,3 2,4 4,8 2 3,5 2, ,5 3 5,5 4 3,3 6 5,1 3, ,8 3,8 1 3,7 5 4,2 3,5 3,8 3,5 4,5 2,8 3,9 5 5,1 2,8 2,6 3 5,3 2,3 3 3, ,3 3 3,8 2,8 3,5 3,8 4 2,8 3 4

21 4,5 2,5 4,5 4,5 3,1 Medelvärde 3, , , ,6125 Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 0, , , , Resultat från test 2 Kontroll IS Kontroll IS + AL BRIS VLIS 5 4 4,4 3,3 6 3,8 3,8 5,2 4,5 4,1 3 4,5 5 3,6 3,5 6,1 5 3,2 4, ,2 6 4,2 5,3 4 5,6 4,5 5,5 5 4,7 4 4,1 4,7 5,5 4 5,5 4 4,9 4 4,1 3 4,8 4, ,1 4,1 3,5 4,3 4 3,7 1,5 1,5 4,2 3,6 4,5 5, ,5 3,5 4,1 3,8 3,6 4,4 4,9 4,8 4,7 3,5 5 4,8 2,5 4 4,3 2,3 4,8 2,4 4,7 2 5,5 3

22 4,6 5,2 3,2 4 4,4 4 4,4 3,8 2,2 2 2,8 1,5 3,5 1,2 5 3,6 Medelvärde 4, , , , Standardavvikelse 1, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 0, , ,4 0, Kontroll GR Kontroll GR + AL BRGR VLGR 4,2 3,8 3,1 3,3 3,5 3,5 2,9 5,6 3,4 2,5 3,4 4 3,8 3,3 3,3 2,5 2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 4 2,4 2,5 2,3 3,4 3 2,3 3,5 3,3 3,5 3,4 2,9 3,5 3 3, ,5 2,4 2,7 3,3 3 2,5 2,2 3,2 1,8 1,5 2,4 2 1,6 2 1,5 2,9 2,6 3, ,3 2,4 2,9 2,8 2,5 2,7 2 1,5 2

23 2,6 1, ,5 3,2 2,9 2,4 3,1 3 2,5 2 2,7 2,1 2 1,5 3,1 3,5 2,8 3 2,6 2,5 2,2 2,5 2,5 3,1 2,4 3,5 2,8 3, ,1 2,4 3,4 2,5 3 1,5 3,1 2 2,5 3,5 2 2,4 1,8 1,5 Medelvärde 2, ,72 2, , Standardavvikelse 0, , , , Antal som grott av 90 st Antal som grott i procent 3 2,7 2 1,9 0, , , ,

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.)

Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) Tillväxthastigheten hos gröna linser (leguminosae.) LENSE GIRMA Handledare: Per Anderhag och Karin Bejer TENSTA GYMNASIUM 2-26 Innehållsförteckning Bakgrund och inledning... 4 Syfte och mål... 4 Metod

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker.

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker. GRONINGSFÖRSÖK Innan det är dags att sätta potatis bör man låta dem förgro. Vilken påverkan har ljus och temperatur på groningen? Gror olika sorter olika snabbt? potatis av olika sorter mörk plats ljus

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Innemiljö i Förskolor

Innemiljö i Förskolor Innemiljö i Förskolor Guihong Cai Arbets- och miljöhygieniker, doktorand Inst. för Medicinska Vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet Inomhusmiljöer för Barn Spendera tid 60% i bostaden

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Vilka linjer är lika stora

Vilka linjer är lika stora Idag Social kogni0on och teknik Sociala aspekter på kogni0on A? göra och tänka som andra gör Sociala rela0oner 0ll tekniska system Annika Wallin LUCS SCAS Konformitet Aschs konformitetsexperiment h?p://www.youtube.com/watch?

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Naturvetenskap i förskolan. IPKL Göteborgs universitet

Naturvetenskap i förskolan. IPKL Göteborgs universitet Naturvetenskap i förskolan Monica Haraldsson Sträng IPKL Göteborgs universitet Naturvetenskap i förskolan Handlar om att barn får möjlighet att: förundras över, uppleva, uppmärksamma och urskilja, utforska

Läs mer