Men hur cyklar. du egentligen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Men hur cyklar. du egentligen?"

Transkript

1

2 ust nu håller du Söderandans tidning i din hand. För nionde året ges tidningen ut av lokala brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde. Vårt mål är att arbeta för ett renare, grönare och tryggare område, där vi bryr oss om varandra. Detta gör vi genom samverkan över gränser. I ett prestigelöst samarbete mellan olika aktörer som polis, Stockholms stad, bostadsrättföreningar och företagare, kan var och en bidra med sin kompetens för att nå det uppsatta målet. Arbetet kan vara långsiktigt eller mer kortsiktigt för att lösa den uppkomna situationen. Under det gånga året har Söderandans arbete till exempel haft fokus på att göra Björns trädgård tryggare och snyggare. I somras satsade vi bland annat på Söderandanvärdar i området och en förädling av belysningen i Björns trädgård, som beräknas vara klar innan årsskiftet. I vår tidning kan du läsa om hur vi arbetar med frågor kring oskyddade trafikanter och då inte minst säkerheten för de cyklister som rör sig i vårt område. I tidningen träffar du också Ingrid och Uno som är två Södermalmsbor från olika generationer som stärker upp polisens arbete genom att vara polisvolontärer. Läs även reportaget om nattvandring. Som nattvandrare är man ett par extra ögon som finns bland våra ungdomar och en hjälpande hand när så behövs. Varje fredagkväll under skolterminerna träffas nattvandrarna på Scandic Malmen, kom gärna dit en fredag Även du behövs. Till slut hoppas du får en trevlig läsning om några saker vi gör för att du ska känna dig tryggare i Södermalms stadsdelsområde! VI SES! Men hur cyklar 13 du egentligen?

3 På Långholmen kommer det nog bli väldigt mycket ikväll, ryktet går, säger Matilda Letzén, fältassistent på Södermalm. De har känningar bland ungdomarna och vet vad som är på gång. Andra platser är de klassiska parkerna: Vitabergen, Tanto, Drakenberg, Skinnarviksparken, men också skolgårdar. Alla dessa klasser som går ut samtidigt, och så är vi så få föräldrar, är det inte ledsamt? säger en kvinna bland de frivilliga. Det är den 10 juni, en kväll då många skolor har sommaravslutning. Bland det tiotal vuxna som samlats på Södergården, Götgatan 37, för ett kort informationsmöte med polis och fältassistenter inför kvällens nattvandring, finns både nattvandrare och polisvolontärer. De gula västarna åker på och de frivilliga delar in sig i grupper: ett gäng går öster över mot Vitabergen, ett annat tar sikte på Långholmen. I den senare grupperingen ingår Per och Malin Axelsson, Henrietta Asplund och Anders Diamant. Kvällen är ljum och trots att det kommit några regnstänk tidigare går det att känna pulsen; natten har alla förutsättningar för att bli lång och händelserik. Gruppen enas om att ta Montelius vägen ovan Södermälarstrand bort mot Skinnarviksbergen. Det känns bra att göra det här, istället för att bara sitta hemma och tycka att någon annan borde vara ute, säger Per Axelsson. Han och sambon Malin har barn i de unga tonåren och förutom att kunna hjälpa till ikväll är nattvandringen också ett sätt att lära känna ungdomarnas omgivningar och vanor som ofta har en tendens att obemärkt löpa parallellt med de vuxnas. Uppe på Skinnarviksberget står tonåringar i klungor. Två poliser hukar sig, kliver igenom ett hål i gunnebostängslet och hasar ner längs berghällen till en glänta nedanför där ett 20- tal ungdomar uppehåller sig i grönskan. Nattvandrarna följer efter. En andedräkt av alkohol slår emot. En kille blir tvingad att tömma ut innehållet i sin sportbag på marken. Polisen ber de frivilliga om hjälp med att söka av buskarna; ofta gömmer de unga sprit redan dagen innan för att undgå att fastna i någon av polisens kontroller. De tjejer och killar som samlats här ikväll verkar inte fullt nöjda över polisens intåg. Om vi sitter och chillar, varför ska de komma och paja? säger en kille som precis gått ut nian och fortsätter: Okej typ om det är två som slåss och tre ligger och spyr, men nu? Vanliga vuxna är schysta, de kollar bara, och om någon är full frågar de efter hemnummer, säger en annan av ungdomarna och jämför med polisens insatser som de ofta upplever mer aggressiva: De tar ens väska och rotar igenom. Får respekt Och möjligen är det så: till skillnad från polisen så har de frivilliga egentligen inga befogenheter utöver att prata. Nattvandraren ska varken konfiskera alkohol eller handgripligen gå emellan i våldsamma situationer. Primärt handlar det istället om att synas och finnas till hands som en trygg och nykter vuxen person. Just det verkar också uppskattas från ungdomarnas sida: alla möten gruppen gör med unga under kvällen är lyckade. Till och med mötet med de två killar som sitter för sig själva och dricker starköl på en bänk och misstänksamt ryggar tillbaka vid åsynen av de gula västarna. Hej, säger Henrietta Asplund. Hej, svarar en av killarna och smyger ner sin ölburk i papperskorgen bredvid. Långsamt frostas samtalet av och till sist bryter ett skratt igenom. De tar adjö och när de fyra vandrar vidare genom kvällen har ny mark brutits: två unga grabbar som till en början varit avvisande kommer nästa gång de ser en gul väst skymta fram i skogsbrynet att vara mer tillmötesgående. Respekt. Det är ordet de unga använder när de beskriver mötena med nattvandrarna. Tillskillnad från polisen som, kanske aningen oförtjänt, får representera ett mer fientlig element. Halvvägs in i Högalidsparken står en polisman och pratar med några ungdomar. I handen håller han en literflaska starksprit. Senare hinner han ifatt frivilliggruppen på sin cykel. Tre femtonåriga tjejer som springer runt med vad de tror är en liter renat, säger han, skakar på huvudet och förklarar hur de fått tag i flaskan: spritaffären görs upp på förhand via sms-kontakt, sedan möts de i ett gathörn där alkohol och flaska byter ägare. Hade vuxit av att nattvandra Han håller upp flaskan. Utländsk logotyp, troligtvis östeuropeisk. Etiketten påminner om dem polisen hittade när de för något år sedan sprängde en utländsk liga som satt i system att sälja giftig industrisprit till unga. Nattvandrarna lyssnar och nickar. Polisen ber dem hålla utkik efter liknande flaskor. Vad fint det är att se er ute i kväll, säger han och försvinner iväg på sin cykel. På väg ner mot Långholmen talar Malin Axelsson om nattvandringarna som ett sätt att nätverka; den här typen av frivilligarbete har satt henne i kontakt med föräldrar som har barn på andra delar av Söder. En mamma jag pratade med förklarade att hon vuxit av att nattvandra, säger hon och berättar om den oroliga kvinna som dragit på sig västen och gett sig ut på stan som ett sätt att möta och lära sig bemästra sina egna föräldrarädslor. Vid Långholmens östra gångbro står två poliser och hovar in förbipasserande minderåriga. Två kartonger till bredden fyllda av tomglas och lustgaspatroner kvällens skörd så långt, men endast en bråkdel av vad de kommer att konfiskera. På Långholmen har det visat det sig vara lugnt, tvärt emot vad prognosen visat. Men natten är lång och mörkret har ännu inte hunnit sänka sig över Södermalm. Tomas Lauffs

4 Samverkan Söder är ett nätverk som ingår under paraplyet Söderandan. Med i mötesgruppen finns representanter från ungdomsgårdar, bibliotek, polis, fältassistenter och andra organisationer som på olika sätt arbetar med verksamhet för ungdomar. Monica Ahlqvist, preventionssamordnare vid Södermalms stadsdelsförvaltning, är den som kallar till mötena som äger rum omkring sex gånger per år. Syftet med träffarna är att sprida goda exempel, att låta sig inspireras och att göra saker tillsammans. Ofta har man inte resurser nog i den egna verksamheten, man har inte råd, men om samverkar så kan man dela med sig av varandras erfarenheter och kunskaper, säger hon. Annika Scutt, Familjekonsulent vid Frälsningsarmens kår 393, som bland annat driver stödgrupper för barn som växer upp i missbruk, ger ett konkret exempel på det resursutbyte som Monica Ahlqvist beskriver: Någon som arbetar på en ungdomsgård kanske möter ett barn som mår riktig dåligt, och kanske då kommer på att Annika jobbar ju med de här frågorna, säger hon. Samverkan Söder går också ut på att personal från de olika verksamheterna ska lära känna varandra och få en inblick i hur andra jobbar för ungdomarnas bästa. Därför flyttar mötena alltid runt mellan mötesdeltagarnas lokaler. Jag har fått vara på ungdomsgårdar som jag aldrig satt min fot på. Jag har varit på närpolisen och vet nu var de finns det är jättenyttigt att känna till om det skulle hända något, säger Annika Scutt. Tema-snack Eftersom nätverket inbegriper många verksamheter och representanterna från dessa i regel består av nya ansikten vid varje möte blir varje sammankomst också en social utmaning. Monica Ahlqvist förklarar: Vi har lagt in en lång kaffepaus på dagordningen så fort kaffe serveras då släpper tungorna, säger hon och berättar att de inspirerats av mötesmodellen Vi har lagt in en lång kaffepaus på dagordningen så fort kaffe serveras då släpper tungorna. open space som fokuserar på spontana samtal. Hon berättar att det i mångt och mycket är under kafferepen de otvungna stunderna som de mest intressanta idéerna kläcks. Man har ett antal givna teman, sedan går man till den grupp som pratar om det man är intresserad av och där efter vidare till den grupp som har mer att säga. Den metoden har vi använt, och det har fungerat otroligt bra, säger Monica Ahlqvist. Tomas Laufs Vi är här för varandra. Nattvandra i höst! Att nattvandra är ett sätt att visa att man bryr sig. Som nattvandrare blir du en vuxen förebild, ett medmänskligt stöd för ungdomarna och kan hjälpa till att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Har du en fredagskväll över då och då, och vill vara med och göra en insats? Välkommen! Fredagar kl med samling på Hotel Scandic Malmen vid Medborgarplatsen. Vill du veta mer? Kontakta fältassistenterna, tel eller e-post Mer info finns även på soderandan.se

5 Förra hösten drog ombyggnationen av Slussen igång ett projekt som beräknas bli klart först en bit in på 2020-talet. Förutom ett komplext vägnät är Slussen också knutpunkt för allehanda kollektivresenärer, cykel- och gångtrafik. Under morgonrusningen stressar folk mellan buss och tunnelbana, på kvällarna tar nattlivet vid med andra utmaningar. Kort sagt: Slussen är en plats där människor rör sig under dygnets alla timmar och frågan är hur säkerheten kan upprättållas också under pågående ombyggnation. Mot den bakgrunden sammanstrålar var tredje månad personal från polisen, trafikkontoret, exploateringskontoret, Söderandan och SL för att genomföra trygghetsvandringar i området. Bengt Jansson, samordnare för Söderandan förklarar: Vi samlas vid Sjöfartshotellet och går sedan en promenad kring Hornsgatan, Katarinavägen och rör oss sedan ner till området vid gångtunnlarna och djurgårdsfärjorna. Risk att förfalla Eftersom nuvarande Slussen är under rivning görs större inga renoveringar i den befintliga arkitekturen och området löper därför risk att förfalla. Det gäller att vi har koll så att det inte blir en massa skadegörelse, att lampor och glasrutor slås sönder, säger Bengt Jansson och förklarar att en sönderlagen lampa lätt kan leda till fler. Men en stor del av arbetet handlar också om att se till så att de tillfälliga trafiklösningar som upprättats faktiskt är säkra och fungerar. Alla Bäck, trafikingenjör vid Trafikkontoret, berättar att hon under trygghetsvandringarna tittar på kontreta saker: saknas det en skylt någonstans, eller behövs en refug flyttas för att framkomligheten ska bli bättre? Eftersom trafiklösningarna är tillfälliga är det mycket skyltning och staket som sitter löst, vilket gör ordningen sårbar. Det räcker med att någon går och sparkar på en skylt så att den pekar åt fel. Det är så mycket folk som rör sig där och som arbetsledare är det därför aldrig fel att kontrollera saker flera gånger. Men överlag tycker jag det funkar bra, med tanke på vilken komplex plats det är, säger Alla Bäck. Skador antecknas och informationen går sedan ut till montörer som åtgärdar felen. Förutom direkta fysiska slitage berättar Alla Bäck att hon också tar in mycket av polisens synpunkter, anmärkningar som kan bottna i annat än ren funktionalitet. Bengt Jansson förklarar: Det behövs ofta flera ögon för att se ett problem ur flera synvinklar. Trafikkontoret ser slitaget, Polisen ser faran. Den breda kompetensen gör att vi får ett brett synfält. Peter Magnusson, chef för det lokala poliskontoret vid Slussen, säger: Vi har inte den naiva synen på hur saker och ting borde fungera, utan kan säga att med utgång i verkligheten så kommer inte det här att fungera. Konstruerar man en vägbana eller en cykelbana på det här sättet, så kommer vi få en vägbana där taxibilar ställer sig i cykelbanan. Peter Magnusson anser att trygghetsgruppens styrka ligger i prestigelösheten: Vi försöker ta hand om de polisiära delarna och trafikkontoret jobbar med att åtgärda felen till nästa möte. Jag är väldigt glad över det samarbete som vi har fått till. Målsättningen är att fortsätta trygghetsvandringarna fram till dess att den nya Slussen är klar. Och visst lär det behövas för under 2015 startar de stora arbetena. Bron närmast Saltsjön kommer att rivas och då får istället den västra bron ta hand om trafiken. Vidare kommer också Katarinavägen att stängas av för biloch busstrafik. Tomas Lauffs För en rökfriare innerstad Södermalms, Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar arbetar tillsammans med ett tobaksförebyggande projekt för att främja rökfrihet och rökfria miljöer för våra barn och ungdomar. Är du intresserad av att veta mer? Läs mer på stockholm.se/rokfriareinnerstad Är du i åldern år och vill engagera dig i arbetet? I oktober startar vi en referensgrupp med ungdomar. Kontakta om du är intresserad!

6 LUNCH MITT PÅ SÖDER? Välkomna till Söderandan Söderandan och Fastighetsägarna i Stockholms Södermalmsavdelning med Nacka och Värmdö har under hösten kommit överens om en ökad samverkan. Många fler medlemmar välkomnas till Söderandan. Läs mer på Välkommen till Scandic Malmen! Vi serverar härliga varmrätter med en fräsch salladsbuffé, där bröd, vatten och kaffe alltid ingår. 95:- Mån-Fre Götgatan Ring oss på för att boka bord. Varmt välkommen! scandichotels.se/malmen

7

8 ESTELLE CONRAUX, 31, MEDBORGARPLATSEN, ODLINGSANSVARIG FÖR TRÄDGÅRD PÅ SPÅRET: Söder är en mötesplats. Genom att odla upp marken nere vid spårområdet i Skanstull har vi förvandlat en gammal plats som förr inte utnyttjades. Att göra någonting gemensamt inger förtroende och skapar ett utbyte mellan generationer. Det blir en sorts demokratiskola. Vi har många invandrare som är engagerade här på odlingsfestivalen finns allt från Thailand till Turkiet jag är själv från Frankrike och har lärt mig svenska genom att läsa odlingsböcker. Med en odlingsfestival som idag vill vi visa på mångfalden i odling, att det går att vara aktiv och förändra staden. Man behöver inte vara passiv och förlita sig på politiker. HANNA LÖFMARK, 26, MED VIOLA (till höger), VID BOFILLS BÅGE: På Söder är jag född och uppvuxen. Men nu flyttar vi till en gård i Skåne. Vi vill testa på att odla och leva lantligare. SUSANNE LÖFMARK, 52, MARIATORGET: Söder kan ibland vara lite stökigt, men de positiva sakerna överväger. Det finns mycket grönt kvar i parkerna, kring Tanto och på Långholmen. På Söder är det också stor blandning av människor, det är högt i tak. PER STRÖMSTEDT 70+, KERSTIN STRÖMSTEDT, 70 +, FOLKUNGAGATAN: Här finns en slags gemenskap, man kan egentligen inte ta på det. Vi flyttade hit 1960 första gången och har sedan bott på Söder i omgångar. Men Söder har också förändrats, förut var det mycket små gamla hus, nu är det rejält förtätat, fast jag tycker nog att det blivit till det bättre, många ruckel har försvunnit. Där emot är det viktigt att parker och koloniområden får vara kvar. De är Söders gröna lungor. ANDERS RYDMARK, 50, RINGVÄGEN: Söder är nog den stadsdel i Sto som är mest naturlig. Hit komm från hela världen och känner sig ma. Det är öppet och enkelt. Om undrar vad som är finast så är d to. Jag är själv född och uppvuxe Söder och har dessutom tränat och killar i fotboll i 25 år. Det ha inte om någon elitverksamhet, u att få alla att vara med.

9 TOG FESTEN TILL SÖDER. Mia Löfgren, Söderandan-ambassadör, uppträdde på Meidis. Indra Krigsman, 8, provar lyckan i fiskdammen i Hammarby sjöstad. Med lite tur fastnar en påse gott på kroken välbehövligt för att fylla på energidepåerna efter knatteloppet. BARRY WALKER, 50, SÖDRA STATION, MED DOTTERN JULIA, 2: Eftersom jag är från Los Angeles vill jag bo i innerstaden där saker händer. Jag gillar storstadskänslan på Söder. Jag har bott här i 13 år nu, men min fru har bott här hela livet. I år har vi testat att odla tomater, min dotter Livia har odlat upp en stor solros. ckholm er folk hemdu et Tann på tjejer ndlar tan om Sara Silander, 28, Hornstull: Slumpen förde mig till Södermalm. Jag gillar Medborgarplatsen, sedan Slussen började byggas om har det blivit att man hänger mer här. Jag tycker om Söder, men det skulle kunna göras grönare. Södermalmsnytts nyhetschef Henrik Engström intervjuar Henrik Söderström på trafikkontoret om det nya projektet med bredare cykelbanor på Götgatan. AN BUTKHOT, 16, UPPLANDSVÄSBY: Det finns många ramper i Stockholm, men de flesta är förbjudna för cykel. Vi åker ofta hit från Upplands Väsby för att cykla. Det är nice folk som hänger här.

10 Adina Tolstoy och GAbriel Nordqvist är två av alla ungdommar som sommarjobbat med Söderandan....Adina Tolstoy och Gabriel Nordquist som sommarjobbar som Söderandanvärdar. Vad innebär det att vara söderandanvärd? Det innebär att man måste vara öppen, tillgänglig och ambitiös. Det är också viktigt att kunna se olika typer av människor. Det är nog det allra viktigaste. Jag är född och uppvuxen på Södermalm, så för mig är det som att gå omkring hemma, säger Amina Tolstoy som har området kring Medborgarplatsen som arbetsplats. Målet är att hjälpa människor, att nå ut till dem. Men också att plocka skräp. Ibland känns det som att man gör hur mycket som helst, och ibland som att man gör ingenting alls. Det här jobbet är ganska unikt: i vissa delar speglar det arbetslivet, i vissa delar inte alls, säger Gabriel Nordquist. Känner ni att ni gör skillnad? Ja, det känner jag absolut, säger Adina Tolstoy och berättar om när de höll på och sopade löv och någon i arbetsgruppen protesterade: Men det kommer ju komma nya löv igen? Ja, men det är samma sak med skräp, men vi måste ju börja någonstans, vi måste plocka bort det, svarade hon. Polisens Det är det lilla ansvar vi har, säger Adina Tolstoy. Ja, man hjälper i alla fall till, flikar Gabriel Nordquist in. Vad har ni för minnen från tiden som gått? volontärer Det roligaste med att jobba i Gamla stan är att man får träffa en massa tyskar, jag gillar tyskar, säger Gabriel Nordquist och berättar skämtsamt om när två tyska turister ville knäppa en selfie med honom. Adina Tolstoy har ett annat minne: En gång tog vi fast en man med narkotika på sig. Hon berättar att de såg en man som uppträdde misstänksamt med en påse pulver. I närheten fanns en polisbil och hon och värdkollegan larmade. Han åkte dit, säger hon. Frivillighet och engagemang - mot brott, för trygghet Under sommaren jobbade omkring 50 ungdomar i åldrarna som söderandanvärdar på Södermalm och i Gamla stan. I arbetsuppgifterna in- Polisens gick att plocka skräp och hålla rent, att dela ut brottsförebyggande information och hjälpa människor, men också att rapportera till polisen om brott pågår. volontärer Polisens volontärer Frivillighet och engagemang - mot brott, för trygghet Frivillighet och engagemang - mot brott, för trygghet

11 är Söderandan träffar Soran Ismail på en restaurang i Skrapan sitter han inbegripen i ett telefonsamtal med Sveriges Radio. Direkt efter intervjun ska han sätta sig i bilen nere på Götgatan utanför och köra genom stan till radiohuset. Efter några månaders frånvaro från Morgonpasset i P3 är det åter dags att köra igång. Det ska bli väldigt kul att sända Morgonpasset igen, säger han och berättar att kollegorna på redaktionen är underbara. Det var i upptakten mot valet som Sveriges Radio gjorde bedömningen att Soran Ismail var allt för partisk och att hans medverkande därför skar sig med Public Service policy om opartiskhet. Men själv ser han sig varken som debattör eller politiker, utan istället som en person med samhällsintresse, och som komiker kommenterar han gärna sin omgivning. Det jag tänker och säger är oftast en spegling av samhället. Men det kan ju också vara så att man är ute en kväll och så händer det något, och då pratar man om det. Det kan vara grund i något politiskt, eller så är det bara trams, säger han. I sin medverkan i P1 Sommar 2012 pratar Soran Ismail om diskriminering, om hur det varit att växa upp på landsbygden omgiven av nynazister, om att bli bedömd annorlunda än infödda svenskar, om hur svårt det är att som rasifierad person fullt ut accepteras som svensk i Sverige. Det verkar stigmatiserande; den orättvisa och diskriminerande bedömningsgrund som kommer sig av att betraktaren hela tiden ser genom ett visst par glasögon. Problematiken stavas strukturer och kan närmare beskrivas som de invanda perspektiv människor använder sig av för att se och begripa sin omgivning. Samma mekanismer, menar Soran Ismail, återfinns i annan diskriminering, till exempel den som involverar kön. Han gör exempel av hur en kvinnlig komikerkollega presenteras i egenskap av att vara kvinna, där egenskapen att hon är kvinna verkar vara viktigare än att hon är komiker. Personen som gör presentationen menar förmodligen inget illa med det, men ändå blir det fel. Om vi nu känner till dessa strukturer, hur ska man förhålla sig till dem? Oavsett problematik så tror jag det är bra att vara ödmjuk, att inse att man kan göra fel, även om man kanske inte förstår att man gjort fel. Ingen är perfekt, det tycker alla, men folk beter sig som att de vore perfekta. Om man får kritik så slår man ifrån sig den. Men om man tänker sig att kritik bara kan komma inifrån en själv så är det inte så värst utvecklande. Grunden tanken är: jag kanske har fel, låt oss ta reda på det. Det handlar om att ta ansvar för att vara en vuxen människa. Humor, som han vill använda sig av den, verkar perspektivöverbryggande. Den blir ett effektivt verktyg för att förmedla nya synvinklar och på så vis också ett verktyg för att hjälpa människor att nå djupare insikt. Mitt sätt att jobba med humor är att ta ett annat grepp på en fråga, att attackera något från en annan vinkel. Jag kanske vrider något 70 eller 130 grader. Ur den vinkeln är man kanske lite mer oförberedd, man har inte sina sköldar uppe. Då kan man få folk att tänka nytt, att se saker ur ett annat perspektiv, säger han. Är det viktigt att det finns humor i ett samhälle? Jag tror att det är väldigt sunt. Det är nog ingen slump att det finns skämt i de mest mörka situationer, det är inte för att man tycker det är roligt, utan för att man behöver en ventil för att pysa ut det tryck som annars kan bli för högt. Skratt är den förlösande faktorn i slutändan. Kan humor bidra till det? Jag tror att allvaret stärker humorn, och att humorn stärker allvaret. Tomas Lauffs Söderandan informerar Förbättrade metoder i arbetet med våld i nära relationer Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har någon gång upplevt våld i hemmet. Södermalms stadsdelsförvaltning möter varje år många barn och vuxna som har bevittnat våld i familjen eller som själva har blivit slagna. Ett av flera utvecklingsprojekt inom sociala avdelningen handlar om våld i nära relationer. Stöd och skydd till dig som är utsatt för våld av närstående Du som bor inom Södermalms stadsdelsområde är välkommen att kontakta mottagningsenheten på Södermalms stadsdelsförvaltning, Telefontid mån tors , fre Projektet drivs av Södermalms stadsdelsförvaltning

12 Älggräs/Älgört Sedan 2012 drivs det tobaksförebyggande projektet För en rökfriare innerstad på Södermalm. Den övergripande strategin är att arbeta tobaksförebyggande på flera nivåer. Tillsammans med ungdomar, föräldrar, skolpersonal, fritidsledare och fältassistenter arbetar projektet för att fler ungdomar ska vara rökfria. Som metod utvecklas tobakspolicys och andra handlingsplaner. Tillsynen mot butiker som säljer tobak förstärks också. I år expanderade projektet till att också omfatta Norrmalm och Kungsholmen. Man ser generellt att rökningen minskar bland ungdomar över hela staden. Men just innerstadsstatsdelarna ligger högt i andelen rökande. Vi jobbar därför tillsammans med frågan utifrån ett innerstadsperspektiv, säger Nina Micaux projektledare vid Stockholms stad. Målsättningen är att projektet ska verka på långsiktig basis och en första uppföljning kommer att ske genom Stockholmsenkäten Vår förhoppning är att andelen som röker då har minskat, säger Nina Micaux. Händer det att du ibland känner dig rädd om du ensam är på väg hem sent en helgnatt? Då kan du ringa till Nattknappen så får du sällskap i luren. Det var polisen som 2009 tog initiativ till att starta en telefonjour. Tanken var att personer på väg hem sena helgkvällar skulle ha någon att vända sig till om de kände sig otrygga. Kanske är du en av dessa personer? När du ringer Nattknappen svarar någon av polisens volontärer som sitter stationerad i polishuset på Kronobergsgatan. Till denne kan berätta var du är och vart du ska, och han eller hon är När människor lever tillsammans i en stad uppstår friktion slitningar till följd av att vi är olika. Det kan till exempel handla om trafiksituationen runt en skola, att man tycker att den är otrygg, kanske att folk kör fortare än man får, säger Bengt Jansson, samordnare för Söderandan. Annan problematik som gör ett område otryggt kan inbegripa missbruk, snatteri, inbrott med mera. Söderandan vill gärna hjälpa till med att komma tillrätta med sådan samhällsproblematik på det lokala planet. Vi erbjuder då som ett alternativ sedan med i samtalet till dess att du kommit hem innanför dörren. Eftersom den du pratar med vet var du befinner dig går det snabbt att larma polisen om det skulle behövas. Men för de allra flesta som ringer blir det aldrig nödvändigt, det är bara skönt att ha någon att prata med på väg hem. Namnet Nattknappen kommer sig av att vissa mobiltelefoner är förprogrammerade så att man endast genom ett knapptryck snabbt kan larma vid i en nödsituation. Nu finns en egen tjänst för dig som är i behov av akut stöd om du känner dig otrygg. Samtalet är kostnadsfritt. att vi kommer till det geografiska område där problemet finns för ett så kalllat street-meeting. Boende och företag i området får då berätta om problemet och kanske komma med konkreta idéer till lösning. Vi lyssnar och samlar sedan ihop en grupp om fem-sju personer en polis och annan personal från stadsdelen som vi tycker som passar för problemet, säger Bengt Jansson. Är det något du upplever som ett problem i området där du bor och känner att du själv vill vara med och ta tag i detta? Då är du varmt välkommen att kontakta Bengt Jansson på Söderandan: Sugen på ett street-meeting? Gå en träd- eller örtavandring på Södermalm. ERIKSDALSLUNDEN ÅRSTALUNDEN Eriksdalslunden är en grön oas som sprider ut sig vackert direkt mot Mälaren. Här finner du ett 2 km långt strandområde av naturkaraktär. Längs stranden finns båtklubbar och uteserveringar och längre in finns ett koloniområde. Välkommen att kontakta Södermalms stadsdelsförvaltning om du har några frågor, Örtavandring Älggräs/Älgört Filipendula ulmaria Älggräs, även kallad älgört, förekommer främst i fuktiga marker och kan uppnå en höjd av 1,5 meter. Den tillhör familjen rosväxter. Bladen har en angenäm doft och har använts för smaksättning av öl och mjöd, främst genom att man gnuggat insidan av faten med bladen. Av älggräsets blommor kan även saft tillverkas enligt samma princip som när man gör fläderblomssaft. Årstavikens strandpromenad Sträv kardvädd Följ med på en spännande örtavandring längs det vackra promenadstråket och upptäck Eriksdalslunden från en ny sida. stockholm.se/sodermalm Sträv kardvädd Dipsacus strigosus Strandklo Sträv kardvädd är en tvåårig ört som kan bli 1,5 meter hög. Den är lätt att skilja från de övriga väddväxterna eftersom den har sina blommor i runda samlingar, de övriga kardväddsväxterna har avlånga blomsamlingar. Sträv kardvädd förekommer sparsamt i Sverige. Strandklo Lycopus europaeus 7 8 Besksöta/Bittersöta Producerad av NII Strandklon växer ofta vid stränder och i fuktiga diken. Växtsättet är upprätt med motställda blad och växten blir ca cm lång. Den blommar med vita kransställda blommor under juni-september. Det är en flerårig ört som sprids med hjälp av flytande frön och utlöpare. Arten är luktlös och har använts för att färga ylle, linne och silke med en varaktig svart färg. Besksöta/Bittersöta Solanum dulcamara Besksötan, även kallad bittersötan, är en buske med slingrande grenar som ofta vrider sig kring andra växter. Namnet kommer av smaken från de unga grenarna. Den har inom folkmedicin använts mot gikt och reumatism, utslag, eksem, skabb och sår. Den har röda bär och vackra lila blommor med gula hopsittande ståndare. Växten är giftig. På laddar du enkelt ner trädvandringar och örtavandring. Gå din egen guidade tur när det passar dig. 7 ortapromenad_a4_skarptryck_ indd :42:12

13 13 Poliserna Krister Drakeklint och Fredrik Hellgren vill vara goda föredömen för Söders cyklister. Söderandans arbetsgrupp Ömma och oskyddade trafikanter ses för att prata om hur man kan förbättra cykelmiljön i stadsdelen. ntalet gångtrafikanter, bilister och cyklister ökar konstant i Stockholms innerstad. Men vägnätet ser likadant ut som det gjort i många årtionden. Det innebär en ökad belastning, och med det ökar också olycksriskerna, säger Johan Heed, närpolisområdeschef på Södermalm, och fortsätter: Cykelfrågan berör väldigt många, det finns en hel del konfliktytor mellan olika trafikanter. Han insåg att uppgiften att skapa ett mer trafiksäkert Södermalm för cyklister var något som polisen inte kunde klara av själva. Sedan ett år tillbaka sammanträder med jämna mellanrum därför representanter för Polisen, Trafikkontoret, Cykelfrämjandet, Folksams forskningsenhet och Söderandan för att förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Cykelrapport-app Arbetet har bland annat resulterat i ett cykelevent som hölls i Götgatsbacken i april månad, där det delades ut information till förbipasserande cyklister. Vi lärde oss mycket av det, bland annat hur vi ska göra för att nå ut till rätt målgrupp, säger Bengt Jansson, samordnare för Söderandan, och förklarar att planen är att eventet ska bli ett återkommande inslag i kampen för ökad cykelsäkerhet. På annat håll hade Cykelfrämjandet kläckt idén om Cykelrapporten en mobilapp där cyklister på ett smidigt sätt själva kan rapportera in väghinder, tycka till om farliga trafiklösningar och med hjälp av gps-koordinater märka ut ärendet på en karta. När ett ärende rapporterats av en användare kan andra rösta för att få saken åtgärdad. Efter tio röster går ett mail per automatik iväg till Trafikkontoret. Zacharias Elinder på Cykelfrämjandet förklarar: Tio tusentals människor cyklar i Stockholm varje dag. Vi ville koppla ihop alla dessa med trafikplanerarna. Förslag till förbättringar märks ut som glödlampor, problem som röda pins och åtgärdade fel som gröna fl a g g o r. Det blir positivt åt båda hållen, säger Zacharias Elinder och förklarar att appen på så vis också hjälper till att synliggöra Trafikkontorets arbete med att åtgärda problemen. Cykelfrågor är en blindfläck och det finns väldigt lite information om hur cyklister rör sig samt vilka typer av problem dessa trafikanter stöter på. Appen bidrar till att samla in den informationen åt forskarna trafikforskarna på Folksam, som varit med och finansierat appen. Det var ett krav från vår sida, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare vid Folksam. Polischef Johan Heed är också mycket positiv till Cykelrapporten. Vi har alltid poliser som är ute och rör sig, men all information vi får in är jättebra, oavsett kanal. Framför allt är vi jätteberoende av att få reda om det blir en kraftig försämring någonstans, säger han. Göra sin röst hörd Men han poängterar att samtidigt som appen är ett sätt för cyklister att göra sin röst hörd, och i förlängningen få saker och ting att hända, är det ändå visad hänsyn som är den allra viktigaste ingrediensen i ett säkrare cykelklimat: Att man först och främst följer de trafikregler som finns, samt anpassar sig efter den trafiksituation som råder där och då. För att lära sig mer om hur cyklar kan användas i polisarbete tillbringande Krister Drakeklint och Fredrik Hellgren vid Södermalmspolisen nyligen fyra dagar hos den cykelburna polisen i Amsterdam. Tanken är att på sikt ha 6-8 cyklande poliser på Södermalm. Målet för oss är att vara goda föredömen, att visa upp för cyklister att såhär ska man bete sig i trafiken, säger Krister Drakeklint. Man får bättre kontakt och bättre förståelse från cyklisterna när vi alla står där i hjälm, säger Fredrik Hellgren och berättar att han som cyklande polis aldrig stött på någon cyklist som förnekat en rödljuskörning. Men det har hänt rätt många gånger när jag suttit i bil. Där finns en del psykologi, säger han. Tomas Laufs

14 14 I dagsläget existerar det bara på idéplanet visionen om hur band kan knytas mellan unga och äldre. Enkelt uttryckt handlar det om att finna styrka i bägge gruppers svagheter. Unga friska ben som möter lite sämre ben en reservmormor eller reservfarfar. Det finns många vitala äldre som skulle kunna ge ungdomar en massa inom många områden, och dessutom har de tid, säger Anders Sjöberg och förklarar att det bortom det rent praktiska också finns en tydlig social aspekt: Många äldre som bor på institutioner får väldig sällan besök av ungdomar, och många ungdomar är också helt utan någon form av äldre kontakt. Många gånger så kan de inte komma ut om det inte finns personal som kan ta ut dem på utflykt, säger han och men manar att volontärinsatser från ungdomar skulle kunna vara en möjlig resurs. En idé är att sådana möten skulle kunna ske under skoltid, kanske inlemmas under något ämne. Man skulle också kunna tänka sig pensionärer som hjälper till på skolgården: det saknas klassmorfäder. Det tror jag kommer Unga friska ben som möter lite sämre ben - en reservmormor eller reservfarfar bli ännu viktigare i framtiden och jag tror att alla har gagn av det här, säger han. En annan del av projektet skulle kunna innefatta redan befintligt kulturarbete. I det fall elever sätter upp en konstutställning, en skolpjäs, en konsert eller hänger sig åt annan kulturutövning så innebär det inga större insatser att ge en extra föreställning på det närbelägna äldreboende, eller att flytta konstutställningen dit för några dagar extra dagars visning. I dagsläget finns ingen konkret plan för hur detta ska gå till men målsättningen är att projektet i någon form ska kunna komma igång under Tomas Laufs Söderandan presenterar Jul & nyårshälsningen i Södermalmsnytt Stöd Söderandan genom att deltaga i Jul & Nyårshälsningen den 13 december. För mer info kontakta Bengt Jansson, eller

15 Högläsning förälder-barn blir en alltmer sällsynt företeelse. För åtta år sedan läste 70 procent av föräldrarna för sina barn, idag är det endast 30 procent som gör det. En rapport visade på att pojkar i klass fyra knappt kunde ta sig igenom Pippi Långstrump. Läsningen har gått ner katastrofalt. Idag gör man andra saker istället, det är tv, datorspel och surfplattor som boken konkurrerar med, säger Agneta Forsberg. Tillsammans med Karin Axelsson på Luma biblioteket i Sjöstaden började hon därför spåna fram idéer till motvärn, och efterhand tog ett projekt form. Tanken var att motverka den illitterata farsoten genom att få barn att själva fatta tyckte för litteratur och läsning redan i unga år. Efter att ha lagt fram en konkret plan fick de fick kronor av turrådet i anslag för genomförande. I ett samarbete mellan biblioteken på Medborgarplatsen, Hornstull och Luma har en sorts studiecirklar hållits en gång i månaden under det senaste året. Eleverna har varit förskollärare och barnskötare och föreläsarna pedagoger, bibliotekarier och litteraturvetare, bland andra Ag- kulneta Edwards, Kerstin Bergöö, Ulla Rhedin och Anna Engström. I grund och botten har det handlat om hur man inspirerar barn till att använda boken, hur man gör för att krypa in i sagan och verkligen använda den, säger Agneta Forsberg och berättar att projektet skapat ringar på vattnet: I och med att många förskollärare och barnskötare träffade varandra och delade med sig av erfarenheter så hände det en massa roliga saker ute på förskolorna. Hon nämner hur sagor och böcker blivit till teater, hur boklådor med möjlighet till hemlån upprättats och att barn själva tagit initiativ till läsning. I samband med studiecirklarna utbildades så kallade läsombud. En av dessa är Katrin Forsmark, förskollärare vid Nicolaigårdens förskola i Gamla stan. Hon berättar att en del av fokus i verksamheten legat på att tidigt få högbarnen att etablera en relation till böcker och läsning som företeelse. Vi funderade kring vad det är för miljö som fungerar bra för läsning. Kan man sitta och läsa hur som helst, när som helst? När lyssnar man bäst? berättar Katrin Forsmark. De gjorde i ordning särskilda bokrum och även en bokambulans en vagn i vilken barnen kan samla upp böcker och laga skadade pärmar. Vi pratade om hur vi tar hand om våra böcker, att man inte kastar dem hur som helst, säger Katrin Forsmark och fortsätter: Vi märkte att barnen började prata om böcker på ett helt annat sätt, framförallt om innehållet, vad de tyckte om och inte, och att de ställde frågor på ett helt annat sätt. De blev väldigt engagerade. En titel som blivit mycket populär är Det var en gång det som inte var av Monica Hirsch och Bagir Kwiek. Boken innehåller muntligt återberättade romska sagor. Våra barn blev väldigt intresserade. Det var som att lyfta på locket, säger Katrin Forsmark som menar att sagorna i boken berör något vi alla ser runt omkring oss idag. Det handlar om att lyfta det som finns omkring en. Barnen bygger på sin erfarenhetsbank av alla historier och tankar som de får, och de berättelserna tar de sedan med sig i livet, säger hon. Agneta Forsberg är mycket nöjd med utgången av projektet och berättar att studiecirkeln och föreläsarna kommer att fortsätta framöver, om än inte lika ofta. Vidare förklarar hon att förskolor i andra stadsdelar nu fått upp ögonen för det som numera går under benämningen Södermalmsmodellen. Nu har vi hållit på ett år, och detta har smittat av sig till hela staden säger hon och avslutar tänkvärt: Läsning är en demokratifråga. Det är jätteviktigt att man tycker att det är roligt och spännande. Tomas Laufs DEN BÄSTA JULBUFFÉN ÄR REDAN DUKAD Scandic Sjöfartshotellet Vore det inte skönt att hoppa över disken efter julmiddagen i år? Hos oss är allt redan uppdukat och förberett så du kan bara njuta av maten. Julbuffén serveras från och med 1: december. Happy hours lyser upp i mörkret I april fick Söderandan KPs stipendium på kronor av Rotary Skanstull. Stipendiet ska användas till en belysningsinstallation i Björns trädgård för att göra miljön i parken tryggare och fräschare. Söderandan har nu i samarbete med Stockholms stads trafikkontor tagit fram en mer spektakulär belysning som förväntas vara på plats kring 1:a advent Belysningen som har namnet Happy hour består av en tio meter hög belysningsmast utrustad med åtta spotlights som är placerade i spiral kring mastens övre del. Dessa spotlights kan sedan skifta i olika färger för att ge en mer spektakulär upplevelse. Inledningsvis kommer lamporna att ha ett vitt sken för att besökare i parken ska vänja sig vid den annorlunda belysningen. Efter en tid kommer sedan färgljusen att slås på. Masten kommer att vara placerad i närheten av tunnelbanans entré. Gäller endast förbokningar. För bokning och information, vänligen kontakta Välkommen! scandichotels.se/sjofart

16 16 Snart 2000 medlemmar (företag, föreningar, förskolor, skolor, äldreboenden, församlingar och myndigheter) vet det redan Så här enkelt är det att gå med i Söderandan! Gå in på 1. Klicka på medlemskap till höger på sidan 2. Scrolla ner och klicka på Ansök om medlemskap 3. Sen är det bara att fylla i dina uppgifter och skicka. Och det bästa av allt det är helt gratis att vara med!

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Ruth Tekle Baby Jane

Ruth Tekle Baby Jane Ruth Tekle Baby Jane Sofi Oksanen Sofi Oksanen är författaren till boken. Hon är född 1977 (34 år) och uppvuxen i Finland, i den lilla byn Jyväskylä. Hon har finskt och estländskt ursprung. Under sin uppväxt

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 25

Hammarby Fabriksväg 25 Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Typ Kontor Storlek 709 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 25 Område

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer