Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas"

Transkript

1 Postlista Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen KS2016:6159 Valkretsar vid 2014 KS/2016:350 års val till riksdag och landsting KS2016:6162 Kallelse BB BB/ KS2016:6163 Protokoll BB BB/ KS2016:6164 BB 8 - BB/ # KS2016:6165 BB 9 - KS/ # KS2016:6166 BB BB/ # KS2016:6168 Delegeringsbeslut KS2016:6172 Delegeringsbeslut KS2016:6174 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6175 Beslut koncession Grimsås mosse Inkommen KS2016:6176 Regeringsbeslut KS/2011:1168 KS/2011: KS2016:6180 Delegeringsbeslut KS2016:6183 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6186 Komplettering Uddebo bygdegård KS2016:6188 Delegeringsbeslut KS/2015:819

2 KS2016:6191 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6193 Avvikelse T KS2016:6194 Delegeringsbeslut KS2016:6197 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6200 Tillståndsbevis Kulturfestival KS2016:6201 Delegeringsbeslut KS2016:6202 Delegeringsbeslut KS2016:6203 Delegeringsbeslut KS2016:6204 Delegeringsbeslut KS2016:6205 Delegeringsbeslut KS2016:6206 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6207 Information om nyanländ KS2016:6208 Delegeringsbeslut Inkommen KS2016:6209 Ansökan om Inkommen KS2016:6210 Ansökan om Inkommen KS2016:6213 Kommunicering angående anmälan KS2016:6242 Beslut om elevs varaktiga vistelse utomlands, Kiara Ramona Gore KS2016:6243 Delegeringsbeslut KS2016:6244 Delegeringsbeslut KS2016:6245 Delegeringsbeslut 1 KS/2016: KS/2016:215 4

3 KS2016:6246 Delegeringsbeslut KS2016:6247 Delegeringsbeslut KS2016:6248 Delegeringsbeslut KS2016:6249 Delegeringsbeslut KS2016:6250 Delegeringsbeslut KS2016:6251 Delegeringsbeslut KS2016:6252 Delegeringsbeslut KS2016:6253 Delegeringsbeslut KS2016:6254 Delegeringsbeslut KS2016:6255 Delegeringsbeslut KS2016:6256 Delegeringsbeslut KS2016:6257 Delegeringsbeslut KS2016:6267 Delegeringsbeslut KS2016:6270 Delegeringsbeslut KS2016:6273 Delegeringsbeslut KS2016:6281 Delegeringsbeslut KS2016:6283 Delegeringsbeslut KS2016:6285 Ahmad Dabbour KS2016:6288 Delegeringsbeslut KS2016:6289 Delegeringsbeslut

4 i KS2016:6290 Delegeringsbeslut KS2016:6291 Delegeringsbeslut KS2016:6292 Delegeringsbeslut KS2016:6294 Delegeringsbeslut KS2016:6297 Delegeringsbeslut KS2016:6298 Delegeringsbeslut KS2016:6300 Delegeringsbeslut KS2016:6301 Ansökan 5 parkeringstillstånd KS2016:6302 Läkarintyg 5 parkeringstillstånd KS2016:6303 Läkarintyg 5 Parkeringstillstånd KS2016:6304 Delegeringsbeslut, 5 parkeringstillstånd BEVILJAS KS2016:6305 Delegeringsbeslut KS2016:6306 Delegeringsbeslut KS2016:6307 Delegeringsbeslut KS2016:6308 Delegeringsbeslut KS2016:6309 Delegeringsbeslut KS2016:6310 Delegeringsbeslut KS2016:6311 Delegeringsbeslut KS2016:6312 Delegeringsbeslut KS2016:6313 Delegeringsbeslut KS2016:6314 Delegeringsbeslut KS2016:6315 Delegeringsbeslut

5 KS2016:6317 Bolagsordning för Tranemobostäder AB KS2016:6319 Ägardirektiv för Tranemobostäder AB KS2016:6320 AU-kallelse KS2016:6321 Tjänsteskrivelse gällande riktlinjer för sociala medier samt regler för uppstart av nya konton på sociala medier i Tranemo kommun KS2016:6322 AU , KS2016:6323 AU , KS2016:6324 AU , KS2016:6325 AU , KS/ # 6 AU/ # 5 AU/ TMB/ # 7 KS/ # 4 AU/ # 2 AU/ # 3 KS/ # KS2016:6327 Svar på Remiss - Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) KS2016:6328 AU , KS2016:6329 Utställningsredogör else KS2016:6330 Beslut om antagande naturvårdsplan KS2016:6331 AU , KS2016:6332 AU , KS/ # 6 AU/ # 5 AU/ # 6 KS/ # 16 KF/ # 14 AU/ # 7

6 KS2016:6333 Tjänsteskrivelse, AU/ # 3 uppdrag KS2016:6334 AU , AU/ # KS2016:6335 AU , AU/ # KS2016:6357 Delegeringsbeslut KS2016:6358 Delegeringsbeslut KS2016:6359 Delegeringsbeslut KS2016:6360 Delegeringsbeslut KS2016:6361 Delegeringsbeslut KS2016:6362 Delegeringsbeslut KS2016:6363 Delegeringsbeslut KS2016:6364 Delegeringsbeslut KS2016:6365 Delegeringsbeslut KS2016:6366 Delegeringsbeslut KS2016:6367 Delegeringsbeslut KS2016:6368 Karta KS/1993:107 Inkommen KS2016:6369 Stimulansbidrag Dalstorps IF Inkommen KS2016:6370 Enkätsvar hbtq KS/2016: KS2016:6371 Au , KS/2012: KS2016:6372 Delegeringsbeslut KS2016:6373 Delegeringsbeslut KS2016: KS/2016:6 Inkommen KS2016:6395 Beslut om arrangörsbidrag, Motorevenemang Sverige - Jazzparad KS/2016:290

7 KS2016:6416 Delegeringsbeslut KS2016: KS/2016: KS2016: KS/2016: KS2016: KS/2016: KS2016:6420 Samrådshandlingar KS/2014:677 expedierade KS2016: KS/2016: KS2016:6422 Samrådshandlingar KS/2015:137 expedierade KS2016:6449 Beslut om 6 stimulansbidrag till Dalstorp IF för sommarlovsaktivitet er KS2016:6450 Besiktning av kök KS/2014:91 Hagatorpets fritliuftgård inför utbetalning av investerings och upprustningsbidrag Inkommen KS2016:6482 Ägarmedgivande KS/2016:368 bostadsanpassning Inkommen KS2016:6490 Anmälan om KS/2016:257 bristande sekretess Inkommen KS2016:6509 Ansökan, 7 Bostadsanpassnings intyg, Åtgärdsförslag KS2016:6510 Arrendeavtal 9 Tranemoryttarna Inkommen KS2016:6511 Ansökan om 8 Inkommen KS2016:6512 Ansökan om KS/2016:400, Inkommen KS2016:6513 Ansökan om KS/2016:401, Inkommen KS2016:6514 Ansökan om KS/2016:402 Inkommen KS2016:6515 Ansökan om KS/2016:403

8 Inkommen KS2016:6516 Ansökan om Inkommen KS2016:6517 Ansökan om Inkommen KS2016:6520 Ansökan om Inkommen KS2016:6524 Ansökan om Inkommen KS2016:6536 Begäran om kompletterade yttrande KS/2016:404 KS/2016:405 KS/2016:406 KS/2016:407 KS/2016:249 Inkommen KS2016:6542 Beslut om utbetalning på statsbidrag för obekväm tid KS/2015:224 Inkommen KS2016:6548 Beviljat statsbidrag KS/2016:408 för mindre grupper i förskolan 2016/17 Inkommen KS2016:6554 Beslut om KS/2016:136 startbesked Inkommen KS2016:6555 Begäran om KS/2016:409 komplettering KS2016:6556 Samtal med KS/2016:400 förälder KS2016:6557 Brev angåenden KS/2016:400 Inkommen KS2016:6558 Epost angående KS/2016: KS2016:6559 Samtal med KS/2016: KS2016:6560 Samtal med KS/2016: KS2016:6561 Samtal med KS/2016:405 Inkommen KS2016:6564 Bekräftelse om KS/2016:136 anslutning av elnät KS2016:6608 Samtal med KS/2016: KS2016:6609 Samtal med KS/2016:381

9 Inkommen KS2016:6610 Begäran om KS/2016:410 synpunkter på bygglovsansökan KS2016:6611 Samtal med KS2016:6627 Samtal med KS/2016:407 Inkommen KS2016:6647 Yttrande över KS/2015:137 detaljplan godkänns utan synpunkter Inkommen KS2016:6648 Yttrande över KS/2015:137 detaljplan godkänns utan synpunkter KS2016:6649 Bostadsanpassnings KS/2016:386 bidrag Avslås KSDelegation_2016 _ _142 Inkommen KS2016:6650 Avtal Gudarp 39:1 - KS/2016:411 L364 Björsdamm Tranemo Inkommen KS2016:6651 Avtal Gudarp 39:1 - KS/2016:411 Nis TT5541 L367 Solgård-Mossebogat an Inkommen KS2016:6652 Avtal Gudarp 39:1 KS/2016:411 Nis TT5541 L367 Gudarp Tranemo Inkommen KS2016:6653 Avtal Gudarp 39:1 KS/2016: Flytt av T36605, Tranemo KS2016:6654 Ansökan KS/2016:114 rabatterade bussresor Siri Estehag Inkommen KS2016:6655 Avtal Ömmestorp 1:46, Treeingkabel Tranemo 3 st KS/2016:411 Inkommen KS2016:6656 Avtal Gudarp 24:38, KS/2016:411 Nis , TT 5541, L367 Solgård- Mossebogatan Inkommen KS2016:6657 Avtal Gudarp 12:2, KS/2016: , Flytt av T36605, Tranmeo

10 Inkommen KS2016:6658 Avtal Björsdamm 2:1, L364, Björsdamm Tranemo Inkommen KS2016:6659 Ansökan om växelvis boende KS2016:6660 Bilaga tillägg till ansökan Inkommen Inkommen KS2016:6665 Redovisning driftbidrag - Dalstorps skytteförening Inkommen KS2016:6688 Ansökan om Inkommen KS2016:6689 Ansökan om Inkommen KS2016:6690 Ansökan om Inkommen KS2016:6691 Information om nyanländ Inkommen KS2016:6692 Information om nyanländ Inkommen KS2016:6693 Brev angående överenskommelse Inkommen KS2016:6694 Övergripande överenskommelse angående mottagande och boende för ensamkommande barn Inkommen KS2016:6695 Överenskommelse om asylplatser Inkommen KS/2016:411 KS/2016:412 KS/2016:412 KS/2016:122 KS/2016:413 KS/2016:414 KS/2016:415 KS/2016:21 KS/2016:21 KS/2016:416 KS/2016:416 KS/2016: KS2016:6696 Ansökan och intyg bostadsanpassnings bidrag KS/2016:417 KS/2016:114 Inkommen KS2016:6727 Ansökan om rabatterade bussresor till högskola Inkommen KS2016:6728 Ansökan om KS/2016:114 rabatterade bussresor Inkommen KS2016:6729 Ansökan om KS/2016:114

11 rabatterade bussresor KS2016: KS/2016:418 Inkommen KS2016:6731 Skrivelse från sök KS/2013:522 Inkommen KS2016:6732 Kontrollplan KS/2013:522 Inkommen KS2016:6733 Reviderade ritningar KS/2013: KS2016:6734 Ansökan utredningskostnader kv 2-14 KS/2014: KS2016:6735 Ans ers vård och KS/2014:912 boende kvartal KS2016:6736 Ans ers kostnader KS/2014:912 för vård av barn i annat hem kv KS2016:6737 Ans reseers KS/2014:912 ensamkommande kv KS2016:6738 Ans ers kostn för KS/2014:912 barn i annat hem kv KS2016:6739 Ans KS/2014:912 utredningskostnade r kv KS2016:6740 Ans ers vård och KS/2014:912 boende för kommunplacerade kv 3-14 KS/2011: KS2016:6741 Beställning Konsultstöd- Treserva Inkommen KS2016:6742 Yttrande över KS/2014:677 detalplan - Tranemobostäder Inkommen KS2016:6743 Yttrande över KS/2015:137 detalplan - Tranemo bostäder Inkommen KS2016:6744 Ansökan om KS/2016: KS2016:6745 Kunskapssatsning KS/2016:179 rekvisition KS2016:6746 Svar på KS/2016:375 avstängning Storgatan i Limmared KS2016:6747 AU-kallelse AU/ KS2016:6748 AU-protokoll AU/

12 KS2016:6749 AU , KS2016:6750 Ombyggnad Tranehallen etapp KS2016:6751 AU , KS2016:6752 AU , KS2016:6753 KF , KS2016:6754 Tjänsteskrivelse, Reglemente för kommunstyrelsen KS2016:6755 AU , Inkommen KS2016:6756 Beslut Grundsärskola Tranemo Inkommen KS2016:6757 Föräldrabrev Grundsärskola Tranemo KS2016:6758 Mottagningsbevis parkeringstillstånd Inkommen KS2016:6759 Bekräftelse på mottagen anmälan Inkommen AU/ # 1 AU/ # 2 KS/ # 2 AU/ # 3 KS/ # 5 TMB/ # 1 AU/ # 4 KS/2016:83 KS/2016:83 KS/2015:805 KS/2016: KS2016:6760 Ansökan,intyg och KS/2016:421 åtgärdsförslag bostadsanpassning KS2016:6761 Mottagningsbevis KS2016: KS/2016: SP2016:80 Angående SP/2016:22 farthinder på Källegatan Grimsås SP2016:81 Svar angående Ekvägen i Grimsås SP/2016:19

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Postlista 2016-03-31 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2016-03-11 KS2016:2654 Information om KS/2016:21 Inkommen 2016-03-11 KS2016:2656 Ansökan och intyg KS/2016:200

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 Postlista 2016-06-17 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 byggnation Upprättad KS2016:7220 Avtal KS/2016:479 Elevhemsboende KS2016:7221

Läs mer

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Utskrivet: 2016-10-27 11:14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-10-20 KS2016:9299 Underlag

Läs mer

KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse-

KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse- Postlista 2016-07-11 Utskrivet: 2016-07-11 08:47 Utskrivet av: Anna Carlsson Postlista 2016-07-11 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-06-29 KS2014:6883 Annons-

Läs mer

Postlista KS/2016:196

Postlista KS/2016:196 Postlista 2016-05-12 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-05-06 KS2016:5414 Nominering - församling, Missionsförsamling och Röda Korset. KS/2016:196 Upprättad 2016-05-09

Läs mer

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397 Postlista 2016-06-09 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-06-02 KS2016:7102 Karta KS/1998:104 2016-06-02 KS2016:7103 Karta KS/1998:38 2016-06-02 KS2016:7104 Bostadsanpassnings

Läs mer

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen Postlista 2016-11-28 Utskrivet: 2016-11-28 15:28 Utskrivet av: Anne Andersson Postlista 2016-11-28 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-11-23 KS2013:8961 Avtal

Läs mer

beslut att inte överpröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan Björktrasten. Ansv handl Plan ark JS Inkommen 2015-03-05 Ks2015:228 KN 17,

beslut att inte överpröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan Björktrasten. Ansv handl Plan ark JS Inkommen 2015-03-05 Ks2015:228 KN 17, Postlista 2015-03-31 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2015-03-03 Ks2015:224 Ansökan om Ks basfinansiering - Communicare. Ansv handl Ek ch. Inkommen 2015-03-05 Ks2015:226

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Postlista 2016-06-02 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-05-27 KS2016:6765 Delegeringsbeslut KS/2016:114 Upprättad 2016-05-27 KS2016:6766 Delegeringsbeslut KS/2016:114

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 20-- Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 20-- till 20-- Datum 20-- Diarienr. KS 2008/92 Diariebtkn. 33 Anna Sjörs Åtgärd/handling Plan för yttre miljön i centrum i Hagfors, Centrumplanen

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Redovisning av delgivningar juni 2016

Redovisning av delgivningar juni 2016 2016-06-09 Handläggare Malin Nyberg Kansli- och utredningsavdelningen Redovisning av delgivningar juni 2016 Dnr Titel Till/från Dokumentdatum 2016UTN/0031 2016UTN/0093 2016UTN/0108 2016UTN/0123 Särskilt

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Postlista för Kommunstyrelsen Datum 2011-09-12 Diarienr. KS 2011/247 Diariebtkn. 11, VAL, RÄTTSVÄSEN Privatpersoner Synpunkter Borgerlig vigsel Synpunkter Borgerlig vigsel Datum 2011-09-12 Diarienr. KS

Läs mer

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2016-11-07 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-22 Ärende Dnr Föredragande 1. Resultatmål KS/2016:272 Kl. 13.30 Lars-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Postlista för Kommunstyrelsen Datum 2011-01-20 Diarienr. KS 2011/1 Diariebtkn. 00, Org. revision, reglementen mm Begäran om faktauppgifter om den "Svenska vargstammen" Ärendemening Postlista kommunstyrelsen

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370

10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (37) 2016-06-20 Kf Ks 222 10. Elhandelsverksamhet inom Västervik Miljö & Energi AB samt ändring av bolagsordning och ägardirektiv Dnr 2016/228-370 Västervik Miljö

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Postlista för Kommunstyrelsen Beslut om bidrag ur fonderade bygdemedel/uddeholms Jaktskytteklubb Postlista kommunstyrelsen 2011 Beslut om bidrag ur fonderade bygdemedel/iogt-nto föreningen 229 Regnbågen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30-18.15 ande Övriga närvarande Lennart Skansfors (C), ordförande, Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande, Torsten Jansson (S), Åke Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-15 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 15 december 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20 överförmyndarnämnd 2015-09-15 20 Tid och plats Orbadenrummet, plan 5, Stadshuset, klockan 9:15-12:00 Paragrafer 15-22 ande Ulrika Dahlberg (MP) ordförande Åsa Olsson (FP) vice ordförande Cecilia Widéen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde klockan 08:30 Kungsbackarummet. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträde klockan 08:30 Kungsbackarummet. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-08-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2016-08-16 klockan 08:30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare 2. Förfrågan om planbesked för Bukärr 5:53 3. Förfrågan

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L)

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2016-01-19 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Niklas

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-03-07-2014-03-14 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16. Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNKONTORET 2012-11-16 Kommunstyrelsen Tid: 2012-11-26 kl 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna Ärenden Bil nr Dnr nr 1 Information från LKAB 11/556

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Kf 134 2014-12-22 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I GULLSPÅNG KOMMUN GÄLLER FR O M LÄSÅRET 2016-2017 Skolskjutsreglementet ersätter tidigare beslutat dokument kallat Normer för berättigande till

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-10-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Läs mer

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907

Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-10-03 Kommunstyrelsen Antagande av riktinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag KS-2011/907 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun 1 (6) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-11 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 15.00 Plats Sammanträdeslokal Dirigenten, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Sara

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till

Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till Kf 1989-08-22, 198 Blad 1 (1 ) KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Inledande bestämmelser 1 Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till 1. byggande och drift av enskilda vägar

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2013-11-13 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2013-11-12 till 2013-11-13 Datum 2013-11-12 Diarienr. KS 2009/275 Diariebtkn. 22 Länsstyrelsen Värmland Uppföljning av statligt

Läs mer

utskriftsdatum: 2015-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-28 till 2015-10-13

utskriftsdatum: 2015-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-28 till 2015-10-13 utskriftsdatum: 25-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 25-- till 25-10-13 Datum 25-- Diarienr. BUN 25/00 Diariebtkn. Birgitta Jacobsson, Gunilla Campbell, Annette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 1(12) Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22, 134. Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

JÄRFÄLLA KOMMUN (7) 7 Dnr Mbn Bygg Bygglov i efterhand för uppsättning av skylt,

JÄRFÄLLA KOMMUN (7) 7 Dnr Mbn Bygg Bygglov i efterhand för uppsättning av skylt, JÄRFÄLLA KOMMUN 2015-04-21 3 (7) 7 Dnr Mbn Bygg 2015-112 Bygglov i efterhand för uppsättning av skylt, 1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2015-03-17 2 Förslag till kontrollplan - 2015-03-11 Rev Fasadritning

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNSTABEN 2012-01-20

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNSTABEN 2012-01-20 KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (3) KOMMUNSTABEN 2012-01-20 Ärenden Bil nr Dnr nr Au 111212 1 Motioner a 315 Bryt toppstyret - öka inflytandet 1a 10/579 9 b 316 Åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

kallas härmed till sammanträde måndagen den 05 oktober 2015 i Sessionssalen kl för att behandla följande ärenden:

kallas härmed till sammanträde måndagen den 05 oktober 2015 i Sessionssalen kl för att behandla följande ärenden: KUNGÖRELSE Sida 1 (5) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 05 oktober 2015 i Sessionssalen kl 09.00 för att behandla följande ärenden: Thomas Johansson, kanslichef/utredare lämnar

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2014-06-18 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2014-06-17 till 2014-06-18 Datum 2014-06-17 Diarienr. KS 2014/102 Diariebtkn. Anmälningsärenden barn- och bildningsutskottet 2014-06-24

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2016-08-19 Tid: 2016-08-29, kl 13.00 Kommunstyrelsen Utbildning för förtroendevalda om plan- och byggprocessen kl 13.00-14.00 Program: 1. Lov- och byggprocessen

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-27-2014-07-04 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-01-24-2014-01-31 Sida 1 Utskriven av: MFB Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp 2013-KS056-27

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdeslokal Hagabergshallen, Hagabergs folkhögskola Sara Högne Håkan Buller (S)

Sammanträdeslokal Hagabergshallen, Hagabergs folkhögskola Sara Högne Håkan Buller (S) 1 (8) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-11-29 STADSBYGGNADSNÄMNDEN Tid Tisdagen den 13 december 2016, kl. 16.00 Plats Sekreterare Ordförande Sammanträdeslokal Hagabergshallen, Hagabergs folkhögskola Sara

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Protokoll 1(17) Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Protokoll 1(17) Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 1(17) Politiskt organ Tid Plats Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Ledamöter Ersättare Ordf. Håkan Söderman, (M) Andreas Aronsson (FP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbogården, 16.30 18.40 ande Lennart Skansfors (C), ordförande Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S) fram till 63

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 Tjustsalen, kl. 09.00-11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Mariann Båtman

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(12) Tid och plats 2014-02-24 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S)

Läs mer

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Ansvarig Jonas Rydberg Dokumentnamn Reglemente Upprättad av Tommy Johansson Berörda verksamheter förskoleklass, grundskola, grundsärskola gymnasiesärskola Fastställd datum 2011-08-25 KF 110 Dnr KS2011/701.623

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet.

Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet. 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet. Besök Tid Ärende Frida Andersson 13.20 24 b Ingrid Ivarsson 13.20 24 b Bert Runesson 13.45 20-23 1. Val av protokolljusterare

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer