UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET"

Transkript

1 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

2

3 ÅRSKRÖNIKA.... sid 4 FORSKNING.... sid 7 Forskningsprogram och projekt Europa.... sid 8 Nordamerika sid 10 Ryssland... sid 13 Östasien.... sid 14 Programövergripande teman.... sid 16 Särskilda forskningsprogrammet.... sid 18 Stipendiatprogram.... sid 20 CRISMART Nationellt Centrum för Kris hanteringsstudier.... sid 21 INFORMATION OCH ADMINISTRATION.... sid 22 Evenemang.... sid 23 Redaktionellt Världspolitikens Dagsfrågor... sid 24 Länder i fickformat.... sid 25 Landguiden... sid 25 Internationella Studier... sid 26 ANNA LINDH-BIBLIOTEKET.... sid 27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING.... sid 28 UTRIKESPOLITISKA SAMFUNDET.... sid 38 Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

4 ÅRSKRÖNIKA ÅRET DÅ UI FYLLDE 75 ÅR Frågor om globalt maktskifte, utvecklingen i Europeiska unionen och flera andra stora utrikespolitiska händelser stod högt på dagordningen för Utrikespolitiska institutet under dess 75:e år var ett oroligt år i Europas närområde. Årets utrikespolitiska agenda dominerades av den fortsatt fruktansvärda utvecklingen i Syrien. Attacken den 21 augusti satte fokus på utrotning av kemiska vapen samtidigt som det är tveksamt om internationell samsyn här verkligen leder landet närmare en nödvändig fredlig lösning. Under året har andra länder i Mellanöstern dragits allt närmare in i konflikten och drygt 2 miljoner syriska flyktingar har tvingats fly in i grannländerna, vilket skapar ytterligare utmaningar. Samtidigit i Irak fortsätter det som många beskriver som en sekulär maktkamp mellan sunni och shia, med över 8000 civila offer Även i Egypten, där militären under sommaren avsatte den demokratiskt valda presidenten, är situationen fortsatt instabil. Efter valet av Rouhani som president öppnade Iran 2013 upp för nya kontakter med omvärlden. För första gången på tre decennier fördes samtal på högsta nivå mellan USA och Iran. Ett interimsavtal om begränsningar i Irans kärnprogram, i utbyte mot sanktionslättnader, kunde skrivas under. Även i Europas östliga riktning fanns utmaningar under Rysslands president Putin höjde tonläget rejält i samband med toppmötet för det Östliga partnerskapet i november och oroligheter utbröt därefter i Ukraina. I Asien har spänningen mellan Kina och flera av dess grannar ökat och inte minst relationen med Japan har försämrats. I fokus står maritima gränsdragningsfrågor, men underliggande historiska händelser komplicerar situationen ytterligare. I denna region blev vi också under året påminda om naturens krafter då tyfonen Haiyan i november svepte in över Filippinerna och dödade mer än 6000 människor och lämnade 4 miljoner hemlösa. Ekonomin för flera afrikanska länder utvecklades positivt under Mest uppmärksamhet fick dock oroligheterna i Mali och gruppen al-shababs attack i Nairobi. En hel värld sörjde Nelson Mandela som avled i december. Direktör Anna Jardfelt 4 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

5

6

7 FORSKNING Institutets forskning är organiserad i fyra geografiska program (Europa, Nordamerika, Ryssland och Östasien). UI har under året också byggt kompetens kring säkerhet och utveckling i Afrika, liksom rörande Kinas engagemang på kontinenten. Dessutom arbetar UI:s forskare inom flera programövergripande teman som utrikespolitik, försvar och säkerhet, fred och utveckling, demokrati och kultur, styrning och institutioner samt globalisering och informationssamhället. Genom de geografiska programmen bygger UI upp långsiktig empirisk, kulturell och språklig kompetens. Genom programövergripande teman utvecklar institutet kompetens kring specifika sakfrågor, processer och problem, oavsett vilka delar av världen som berörs. UI:s forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, internationellt deltagande samt tydlig samhälls- och policyrelevans. Fokus ligger på frågor av betydelse för Sverige och för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten. Forskningen vid UI håller mycket hög vetenskaplig kvalitet. UI:s forskare publicerar sig framgångsrikt i vetenskapliga sammanhang samt leder och deltar i flera internationella projekt och nätverk. Forskningen är i hög grad finansierad av externa anslag erhållna i konkurrens. Under 2013 erhölls anslag för flera nya projekt, bland annat rörande utvecklingens orättvisor, fredsprocesser, humanitära interventioner, tid och globalisering, samt ursäkter i internationell politik. I den vetenskapliga kvaliteten ligger också grunden för forskningens samhälls- och policyrelevans. Att upprätthålla kvalitet och relevans kräver kontinuerlig utveckling av samarbete dels med forskare och analytiker vid andra institut, universitet och högskolor, dels med organisationer, beslutsfattare, myndigheter och företag i såväl Sverige som i övriga världen. Forskningsavdelningen leds av forskningschef professor Johan Eriksson. Lisen Bergquist hade under 2013 tjänsten som forskningskoordinator och stipendiatsamordnare. På forskningsavdelningen har under året även Tobias Evers arbetat som analytiker och Mikaela Hedborg som forskningsassistent. Under forskningsavdelningen ligger Särskilda forskningsprogrammet och även UI:s stipendiatprogram, vilket är ett samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Johan Eriksson Lisen Bergquist Mikaela Hedborg Tobias Evers UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 FORSKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT EUROPAPROGRAMMET UI:s Europaprogram studerar hur regeringar och samhällen i Europa samarbetar för att uppnå gemensamma mål, vilket innefattar bland annat samarbete kring specifika frågor som säkerhet, folkhälsa, handel, miljö, klimat, polisarbete, katastrofhjälp och skydd av kritisk infrastruktur. Programmet tillhandahåller även analyser av specifika organisationer, som EU och Nato, med fokus på den institutionella utformningen av dessa organisationer, samt genomför studier av institutioners påverkan på samarbete och dynamiken av institutionell förändring. Vid tioårsjubileumet för den Europeiska säkerhetsstrategin (som kom ut 2003) publicerade UI tillsammans med tre andra europeiska forskningsinstitut Towards a European Global Strategy, en rapport med 11 strategiska målsättningar för EU:s utrikespolitik. Detta projekt, kallat European Global Strategy (EGS), har belyst hur forskning kan bidra till policyskapande både nationellt och på EU-nivå. Programmet har under året även fokuserat på europeisk krishantering, både ur ett nationellt perspektiv, och från ett EU-perspektiv. Europaprogrammet består av forskare som arbetar i både enskilda och gemensamma projekt. Programmet bidrar såväl med framstående vetenskapliga publikationer som med policyrelevanta idéer i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med akademiker och beslutsfattare. Europaprogrammet leds av Mark Rhinard, docent och seniorforskare. Under 2013 har programmets forskare gjort flera intressanta observationer, bland annat rörande EU:s agerande i Mellanöstern och behovet av strategi för att knyta ihop inre och yttre politikområden; EU:s diskursiva representationer av den arabiska våren; behovet av samverkan över nationsgränserna vid civil krishantering, speciellt för gränsöverskridande kriser såsom till exempel finanskriser, internationell terrorism och kritisk infrastruktur; spänningen på energiområdet mellan att säkra energitillgången, och samtidigt motverka den globala uppvärmningen. Mark Rhinard Mette Bakken Stefan Borg Erik Brattberg Niklas Bremberg Björn Fägersten Mikaela Hedborg Ylva Pettersson Gunilla Reischl Jakub Swiecicki 8 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

9 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 European Global Strategy Björn Fägersten m fl EU and the Arab spring: Re-thinking Euro-Mediterranean relations Niklas Bremberg Analysis of Civil Security Systems in Europe (EU FP7) Mark Rhinard, Gunilla Reischl, Mette Bakken, Ylva Pettersson Crisis sense-making in the EU Mark Rhinard, Ylva Pettersson, Mette Bakken Nordic Security in a Global Context Erik Brattberg, Mark Rhinard UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Boin, A., Ekengren, M., Rhinard, M. (2013) The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects, Cambridge University Press, August Borg, S., (2013) European Integration and the Problem of the State: Universality, Particularity and Exemplarity in the Crafting of the European Union Journal of International Relations and Development, 19 April Brattberg, E. and Rhinard, M. (2013) Actorness and effectiveness in international disaster relief: The European Union and United States in comparative perspective, International Relations, September 2013, vol. 27 no. 3. Fägersten, B, Marrone, A, Ortega, M, and Parkes, R (2013) Towards a European Global Strategy: Securing European Influence in a Changing World, EGS Project. Fägersten, B. and Klingspor, C. (2013) The Implications of the Euro Crisis for European Foreign Policy: Lessons from Crisis Management and International Trade, UI Occasional Paper 22, Reischl, G. (2013) The European Union and the Energy-Climate Change Nexus, UI Brief No. 21/ 2013.

10 NORDAMERIKAPROGRAMMET Nordamerikaprogrammet fokuserar på USA:s och Kanadas inrikes- och utrikespolitiska utveckling, USA:s globala politiska och ekonomiska roll, transatlantiska relationer inom handel och säkerhetspolitik inklusive Nato, samt gränsöverskridande samarbete i Nordamerika med Mexiko, Centralamerika och Karibien. Nordamerikaprogrammet involverar flera av UI:s forskare och har expertis inom sakområden som amerikanska president- och kongressval, USA:s och Kanadas roller i internationella organisationer och förhandlingar samt amerikansk försvars- och säkerhetspolitik inklusive samhällssäkerhet. Inom programmet bedriver flera av medarbetarna under längre eller kortare tid forskning i Nordamerika samtidigt som nordamerikanska gästforskare vistas vid UI. Programmet har ett omfattande transatlantiskt nätverk och samarbetar med flera universitet, institut och tankesmedjor i Nordamerika. Nordamerikaprogrammet var mycket aktiva inför och under det amerikanska presidentbesöket i Stockholm i september Ett flertal medarbetare bidrog med skriftliga analyser och medverkade i ett stort antal mediesammanhang i internationell och nationell media. Nordamerikaprogrammet har under året även bidragit med sakkunskap och nätverk i stöd till att utveckla samarbetet mellan den svenska försvarsmakten och den amerikanska försvarsmaktens Europakommando (US EUCOM). Programmet har även bidragit med artiklar och analyser om bland annat transatlantiska relationer, den svensk-amerikanska bilaterala relationen, katastrofhantering i USA och EU, amerikansk framtida försvarspolitik, strategisk förvarning och analys och om Nato:s utveckling efter Afghanistan. Under året initierade Nordamerikaprogrammet även en seminarieserie om de transatlantiska frihandelsförhandlingarna mellan USA och EU i samarbete med amerikanska ambassaden i Stockholm, UD och Kommerskollegium. Nordamerikaprogrammet leds av Jan Joel Andersson, seniorforskare. Jan Joel Andersson Erik Brattberg Mikael Blomdahl Fredrik Doeser Per Jönsson Kristin Ljungkvist Tom Lundborg 10 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

11 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik Jan Joel Andersson, Fredrik Doeser, Per Jönsson, Tom Lundborg Transatlantiska relationer och NATO Jan Joel Andersson, Erik Brattberg Relationer mellan Sverige och USA Jan Joel Andersson Homeland Security Erik Brattberg, Mark Rhinard New York som global stad kontraterrorism och miljöpolitik Kristin Ljungkvist UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Andersson, Jan Joel (2013) Broader Challenges, smaller budgets: The future of the American military, ISS.UE Alert nr Andersson, Jan Joel (2013) The Transatlantic Relationship, UI Brief 19. Andersson, Jan Joel (2013) Defence Industry and Technology. In The Routledge Handbook of European Security, edited by Sven Biscop and Richard Whitman. London: Routledge. Brattberg, E (2013) Europe, Afghanistan and the Transatlantic Relationship After 2014, SIPRI. Jönsson, P. (2013) Har Obama en egen utrikesdoktrin?, UI Brief 22.

12

13 RYSSLANDSPROGRAMMET Under 2013 har Vladimir Putins grepp om det ryska samhället hårdnat ytterligare. Villkoren för en demokratisk utveckling, utvecklande av civilsamhället och framväxten av en oppositionell verksamhet har försämrats genom ny rysk lagstiftning och en alltmer ryskkonservativ politik från regeringens sida. Förutsättningarna för en modernisering förefaller mer avlägsna. Samtidigt har den ryska utrikespolitiken aktiverats som visas i fallet Syrien men också i samband med Ukrainas val av framtida orientering mot Europa och EU. Den ryska Arktispolitiken har kommit alltmer i förgrunden mot bakgrund av ryska ekonomiska intressen i fortsatt energiutvinning i dessa områden. I augusti genomfördes inom ramen för UI:s 75-årsjubileum en workshop på temat Domestic Roots of Russian Foreign Policy med svenska och internationella rysslandsforskare. Programmets medarbetare har under året framträtt vid vetenskapliga konferenser, hållit föreläsningar vid svenska universitet, föredrag inför föreningar och medverkat i media samt på UI:s blogg. Rysslandsprogrammet leds av Lena Jonson. Rysslandsprogrammet samverkar med flera andra forskningsmiljöer, däribland Rysslandscentrum vid Uppsala universitet. Programmet har också inlett samarbete med Sverker Åströms Stiftelse. Rysslandsprogrammet har haft tre inriktningar under 2013: (1) Förändringar i det inrikespolitiska och samhälleliga klimatet vilka studeras genom närstudier av kulturområdet. Ett bokmanus har färdigställts och kommer att publiceras av ett engelskt bokförlag; (2) Förändringar i den ryska utrikespolitiken vad gäller samarbete i Arktis- och Östersjöområdena. Ett större manus har färdigställts; (3) Krisen i Ukraina samt Rysslands, EU:s och Polens förhållande till Ukraina. Lena Jonson Ingmar Oldberg Greg Simons Jakub Swiecicki UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Putin s Russia: visual art and the growth of protest Lena Jonson Rysk media och censur Greg Simons Säkerhetssektorreformer i södra Kaukasus Greg Simons Ryssland och EU:s östliga partnerskapsländer Ingemar Oldberg Rysslands utrikespolitik i Östersjö- och Arktisregionerna Ingemar Oldberg UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Gerner, K., Namli, E. and Sandomirskaja, I. with intro by Lena Jonson, L. (2014) Domestic roots of Russian foreign policy. Re-thinking strategy. A selection of conference papers. UI Occasional Paper, 2014 No 1. Jonson, Lena, Vad händer på Moskvas konstscen? Axess 2013 No 9. Jonsson, Lena, Konst och politik i Putins Ryssland, Nordisk Östforum (kommande). Oldberg, Ingemar, Rysslands roll i Östersjörådet, Barentsrådet och Arktiska Rådet, Nordisk Östforum (kommande). Simons, Greg, Nation Branding and Russian Foreign Policy, UI Occasional Papers 21, October Swiecicki, Jakub, Polen från Sverige. Vem bryr sig? Carlssons Förlag (kommande). UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 ÖSTASIENPROGRAMMET Samtidigt som Östasiens globala betydelse ökar, fortsätter regionens interna relationer att vara ansträngda. Även om många sätter sitt hopp till att fördjupad ekonomisk integration ska bidra till fred och säkerhet så kvarstår påtagliga spänningar, olösta strategiska problem och obesvarade historiska frågor. Kraften i motsättningarna multipliceras ofta av nationalistiska stämningar. Under senare tid har osäkerhet i och kring regionen framförallt haft sin upprinnelse i frågan hur ett framväxande Kina ska agera internationellt och hur omvärlden ska hantera det allt mäktigare land som nu reser sig. Dessa frågor är särskilt angelägna för Japan och andra östasiatiska länder. Regionala frågor av stor betydelse inkluderar även en delad Koreahalvö; ett Taiwan med periodvisa självständighetsambitioner; ett pånyttfött amerikanskt engagemang och en framväxande sydöstasiatisk region inom ramen för ASEAN. UI:s Östasienprogram bedriver ledande grundforskning om Östasiens politik, inbördes relationer och globala roll. Under 2013 har programmets forskare bland annat påvisat (a) att idén om ett alltmer aggressivt Kina är överdriven och förklarat varför felaktiga idéer får fäste i studiet av internationell politik; (b) att japansk nationell identitet är under omförhandling en förändringsprocess som kan möjliggöra japansk remilitarisering; (c) att framställningar av krigshistorien i en japansk-kinesisk kontext kan förstås som en säkerhetsfråga; (d) att Kina och Sydostasiens ömsesidiga fokus på mjuk makt sedan tidigt 1990-tal har varit central för att upprätthålla fred i regionen och har i grunden förändrat de regler och normer som reglerar mellanstatliga relationer i regionen; och (e) att ett utmärkande drag för den politiska diskussionen på internet i Kina är lojalt oliktänkande. Utöver en omfattande vetenskaplig produktion arbetar programmets forskare aktivt med att popularisera och sprida sina forskningsresultat till beslutsfattare och en bred allmänhet, i Sverige och internationellt. Programmets forskare har under året hållit föredrag i bland annat Riksdagen och för Republiken Kinas (Taiwan) utrikesdepartement, och har publicerat debattinlägg på bland annat DN debatt. Tillsammans med Japaninstitutet på Handelshögskolan och Institutionen för orientaliska språk på Stockholms universitet har programmet sedan 2009 arrangerat månatliga seminarier inom ramen för serien Stockholm Seminar on Japan. Programmet arrangerar också mer sporadiskt andra typer av seminarier, konferenser och workshops, och bjuder in gästforskare från Östasien. Östasienprogrammet leds av Linus Hagström, docent och seniorforskare. Linus Hagström Karl Gustavsson Björn Jerdén Johan Lagerkvist Mikael Weissmann 14 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

15 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 China s Media System and the Internet Johan Lagerkvist The North Korean Nuclear Issue Mikael Weissmann, Linus Hagström Collective Identity and Japan s Foreign Policy Linus Hagström Japan-China Relations Karl Gustafsson Chinese Soft Power Diplomacy Towards ASEAN - Mikael Weissmann UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Hagström, L. and Scheja, M. (2013) Using meta-reflection to improve learning and throughput: redesigning assessment procedures in a political science course on power, Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 July Gustafsson, K. (2013) Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations, Asian Studies Review, Vol 38, nr 1. Lagerkvist, J. and Sundqvist, G. (2013) Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party, Studies in Media and Communication, Vol. 1, No. 1, June 2013, pp Hanssen, U. (2013) North Korea Changes Its Tune (Again), The Diplomat, 5 Sep Weissman, Mikael (2013) A European Strategy towards East Asia: Moving from good intentions to action, UI Occasional Paper 19. Hagström, Weissman & Hanssen (2013) Hot och isolering fel strategi i konflikten med Nordkorea, DN Debatt, 14 april.

16 PROGRAMÖVERGRIPANDE TEMAN I tillägg till de geografiska programmen organiseras UI:s forskning i ett antal icke-geografiska teman: utrikespolitik försvar och säkerhet fred och utveckling demokrati och kultur styrning och institutioner globalisering och informationssamhället Dessa teman tydliggör samarbetsmöjligheter mellan forskare med olika geografiska inriktningar och lyfter även fram forskare och projekt som inte tillhör ett geografiskt program. Inom temat utrikespolitisk analys har UI genom Fredrik Doeser verkat för att utveckla ett nationellt forskarnätverk, vilket också resulterat i en forskarworkshop som genomfördes i december 2012, och som följdes upp i en RJ-finansierad tvådagarsworkshop i januari Inom temat fred och utveckling har flera nya projektanslag från VR erhållits. Erik Brattberg Mikael Blomdahl Stefan Borg Fredrik Doeser Johan Eriksson Joakim Kreutz Johan Lagerkvist Tom Lundborg Johanna Mannergren Selimovic Gunilla Reischl Gunnar Sjöstedt Jens Stilhoff Sörensen Richard Zajac Sannerholm

17 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Divided Development Jens Stilhoff Sörensen och Johan Lagerkvist Explaining Foreign Policy Decision-Making Fredrik Doeser Reconstituting International Institutions for the 21st Century Gunilla Reischl Climate Negotiations: A Guide to Resolving Conflict and Facilitating Multilateral Negotiations Gunnar Sjöstedt Politiska territorier i en globaliserad värld Johan Eriksson Contradictions between Peacebuilding and Democratization Johanna Mannergren Selimovic Clashing Memories The Politics of Remembrance at Memorials of Mass Atrocities - Johanna Mannergren Selimovic Critical Infrastructure, Resilience, and the Political Force of Materiality Tom Lundborg Human rights, the Arab spring and the politics of global representation Stefan Borg Violence in Post-Conflict Societies Joakim Kreutz Rule of Law in Post-Conflict Societies Richard Zajac Sannerholm Frihandel och fred - Jan Joel Andersson, Tobias Evers, Gunnar Sjöstedt Private Sector Actors and Peacebuilding - Jan Joel Andersson, Tobias Evers, Gunnar Sjöstedt The Politics of Expertise in Foreign Policy - Johan Eriksson UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Borg, S. and Figueroa Helland, L. (2013) The Lure of State Failure: A Critique of State Failure Discourse in World Politics, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 13 May Björkdahl, A. and Mannergren Selimovic, J. (2013) Gendered Justice Gaps in Bosnia-Herzegovina, Human Rights Review, Sep Doeser, F. and Eidenfalk, J. (2013) The importance of windows of opportunity for foreign policy change, International Area Studies Review 16(4): Gustafsson, K. (2013) Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations, Asian Studies Review, Vol 38, nr 1. Doeser, Fredrik (2013) Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War, International Political Science Review, published online February 26, Doeser, F. (2013) When governments ignore public opinion in foreign policy: Poland and the Iraq invasion, European Security, 8 August Eriksson, Johan (2013) On the Policy Relevance of Grand Theory, International Studies Perspectives, 1-15 (First View published in April 2013). Eriksson, Johan & Lindy Newlove-Eriksson (2013) Governance Beyond the Global: Who Controls the Extraterrestrial?, Globalizations, 10(2). Lagerkvist, J. (2013) As China Returns: Perceptions of Land Grabbing and Spatial Power Relations in Mozambique, Journal of Asian and African Studies June 11, Macaspac Penetrante, A. and Sjöstedt, G. (eds) (2013) Climate Change Negotiations: A Guide to Resolving Disputes and Facilitating Multilateral Cooperation, Routledge March UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 SÄRSKILDA FORSKNINGS- PROGRAMMET Sedan 1993 har Utrikespolitiska institutets program för forskning inom internationella studier med särskild inriktning på internationell säkerhetspolitik finansierat över femtio yngre svenska forskare med inriktning mot internationell politik. Karriärutvecklingen för dessa forskare har varit imponerande, och de återfinns idag inom universitet och högskolor, utrikesförvaltning och andra myndigheter med utrikespolitisk profil. En hel generation forskare med internationalpolitisk profil har skolats inom programmet under ledning av en av regeringen utsedd särskild styrelse. Särskilda forskningsprogrammet finansieras av UD. Programmet bidrar till att skapa en kritisk massa för forskning vid UI och är i den meningen nödvändigt för UI som analysmiljö. Under sin tid vid institutet bidrar forskarna genom policyrelevant forskning inom sina respektive specialområden, genom medverkan i UI:s publikationer, samt genom att företräda UI vid externa konferenser och i media. Flera forskare har även genomfört analysuppdrag för UD. Under 2013 har åtgärder tagits för att såväl stärka policyrelevansen som internationaliseringen av programmet. Verksamheten i Särskilda forskningsprogrammet har vid två tillfällen utvärderats externt, senast 2002 av professor Arild Underdal (Universitetet i Oslo) och docent Mikael Karlsson (Södertörns högskola). Utvärderingarna har tydligt visat att forskningen håller utmärkt kvalitet. Andelen slutförda projekt är hög och forskarna inom programmet är mycket produktiva. Stefan Borg Niklas Bremberg Fredrik Doeser Björn Fägersten Joakim Kreutz Kristin Ljungkvist Tom Lundborg Johanna Mannergren Selimovic Gunilla Reischl Mikael Weissmann Richard Zajac Sannerholm 18 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

19

20 STIPENDIATPROGRAM Utrikespolitiska institutet (UI) driver i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse ett stipendiatprogram. Programmet startade i augusti 2011 och pågår fram till juni Stipendiatprogrammet syftar till att möjliggöra för utrikespolitiskt intresserade unga talanger att komplettera sina akademiska studier med praktisk arbetslivserfarenhet. Stipendiaterna bereds en unik möjlighet till erfarenhet av arbete med internationella frågor genom deltagande i forskning, studiebesök, studieresor, utrednings- och policyarbete samt anordnande av vetenskapliga seminarier, kurser och konferenser. UI utlyser fyra stipendier per termin. Stipendiaterna får en arbetsplats på UI där det dagliga arbetet är förlagt. De knyts till ett för dem relevant forskningsprogram inom UI. Under handledning av en senior forskare deltar stipendiaten i forskningsprogrammets och institutets aktiviteter. Stipendiaterna får möjlighet att till exempel skriva en artikel eller tillsammans med handledaren omarbeta sin magister- eller mastersuppsats till en gemensam artikel för publikation. Under tiden vid UI anordnas studiebesök hos relevanta partners. Stipendiaterna deltar i UI:s vetenskapliga workshops såväl som seminariebaserade verksamhet och får möjlighet att publicera texter i UI:s blogg. Programmet riktar sig till de som nyligen slutfört sin magister- eller mastersuppsats med inriktning mot internationella frågor.

21 CRISMART CRISMART - Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier. CRISMART hör till Försvarshögskolan i Stockholm, men en betydande del av verksamheten bedrivs i samverkan med UI. Den huvudsakliga uppgiften är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Kriser och krishantering berör alla samhällssektorer och CRISMART arbetar med att skapa kontakter mellan näringsliv, samhälle, försvaret och forskningsvärlden för att förbättra den nationella och europeiska krishanteringsförmågan. CRISMART:s kärngrupp vid Försvarshögskolan består av ett tjugotal forskare och analytiker och kompletteras av ett omfattande internationellt nätverk. CRISMART:s forskning publiceras i framstående vetenskapliga och policyorienterade tidskrifter samt av nationella och internationella förlag. Bland senare vetenskapliga publikationer kan nämnas Susann Ullbergs avhandling Watermarks: Flooding and Memoryscape in Santa Fe City, Argentina, och Eric Sterns artikel Preparing: The Sixth Task of Crisis Leadership. Journal of Leadership Studies, 7(3), Fredrik Bynander Anna Fornstedt

22 INFORMATION OCH ADMINISTRATION Informationsavdelningens uppdrag är att arbeta för att öka kunskapen om och främja intresset för internationella frågor bland allmänheten. Avdelningen anordnar seminarier, ger ut tidskrifter, driver UI-bloggen och UI Play för att på så sätt bidra till en öppen debatt i Sverige om utrikespolitiska frågor. Informationsavdelningen verkar också aktivt för att nå olika intressegrupper i samhället genom UI:s tidskrifter, ui.se samt genom att erbjuda medlemskap, evenemang och utbildningar. Under året har UI intensifierat arbetet med att internt samordna olika delar av verksamheten såsom forskning, publikationer, seminarier och blogg för att öka genomslagskraften utåt. Nya kommunikationskanaler som twitter och nyhetsbrev på svenska och engelska har etablerats, samtidigt som allt fler besökare ständigt hittar till ui.se, UI Play och UI på facebook. Informationsavdelningen ser också till att UI har en aktiv närvaro i sociala medier, den producerar trycksaker och projektleder större kommunikationsinsatser. Dessutom hanterar den pressförfrågningar och bevakar UI:s närvaro i media. Administration och kundtjänst hanterar redovisning, skatter, personalärenden, administration, prenumerations- och evenemangssystem, kundtjänst, beställningar via webben med mera. Under året genomfördes en omorganisation där avdelningen delades. Sedan september 2013 finns avdelningen för information och marknad och avdelningen för ekonomi och administration. Anna Wieslander Inger Löfroth Lars Åman Astrid Benkö Veronika Elebäck Anna-Karin Jonsson Per Jönsson Ingela Källstrom Eva Orest Elin Rappe Anna Tornberg Sara Westerberg Amelie Geijer Åstrand 22 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

23 EVENEMANG Evenemangsgruppen arrangerar årligen ett stort antal föreläsningar, konferenser, seminarier, möten och utbildningar om aktuella internationella frågor. En del av arrangemangen anordnas helt i UI:s regi och en del sker i form av samarbete med andra organisationer, myndigheter och företag. Arrangemangen sker i huvudsak i UI:s lokaler i Stockholm. För att nå en yngre publik och bredda folkbildningsuppdraget arbetar UI aktivt mot bland annat gymnasieskolor och studentföreningen UFS. Under 2013 har UI därför arrangerat en föreläsningsturné i städer runt om i Sverige. Med anledning av UI:s 75-årsjubileum anordnade evenemangsgruppen också i slutet av augusti den största internationella forskningskonferensen någonsin i UI:s historia. Under 2013 arrangerade UI: 50 öppna seminarier med totalt 5177 besökare varav 140 deltog i UI:s jubileumskonferens. 2 fortbildningar med 113 deltagare. 14 gymnasiehalvdagar med 1820 besökare. Ett seminarium i Kroatien med anledning av EUinträdet och två välbesökta seminarier i Almedalen. En föreläsningsturné om milleniemålen som besökt sex orter runt om i Sverige. Cirka 700 gymnasieelever och 500 universitetsstuderande har lyssnat på föreläsningarna. UTVALDA EVENEMANG UNDER Nytt ljus på Afrika The Private Sector and the Future Development Goals Vad händer i Egypten? - Brödraskapets uppgång och fall Lost in Migration - Discussion with the Author Fabrizio Gatti and Experts on EU Migration The Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations Glömda kriser - medias bevakning och samverkan mellan olika aktörer på plats i en kris Transatlantic Trends Survey Valspecial Tyskland Global Power Shifts - consequences for Sweden Institutions and non-state actors in the global power game Shift or fragmentation of global power? Reconstructing the Cold War - Soviet policy Företag och fattigdom - Näringslivets roll i fattiga länders utveckling Nordiskt samarbete - Fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar Predictably Surprising - Presidential Elections in Iran Ukraine s Foreign Policy: Chairmanship of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Kommer råvarorna ta slut? Can Chavismo Survive Without Chávez? Agreement of normalization between Kosovo and Serbia - Perspectives on Kosovo s EU future EU Enlargement - Past, Present and Myths. Discussion with the Foreign Minister of Romania India s Global Role and Foreign Policy Priorities Slaveriets skugga - ras och tolerans i USA Israel - en judisk demokrati Katolska kyrkan i världen under en ny påve - tre perspektiv Syrien efter två års revolt How effective is EU Foreign Policy? Egypt s new constitution - and the crisis it has triggered UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

24 REDAKTIONELLT Redaktörer Lena Karlsson Martina Johannesson VÄRLDSPOLITIKENS DAGSFRÅGOR Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till aktuella händelser i omvärlden. Tidskriften kommer ut med 12 nummer per år. UTGIVNING UNDER 2013 NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7-8 NR 9 NR 10 NR TID FÖR FÖRÄNDRING. KINA MED XI JINPING - Johan Lagerkvist FILIPPINERNA: NYTT HOPP FÖR ASIENS SJUKE MAN - Bertil Lintner MERKELS TYSKLAND - Therese Larsson Hultin ISRAEL EN JUDISK DEMOKRATI - Per Jönsson DRÖNARE FLYGPLAN I KRIGFÖRINGENS GRÅZONER - Wilhelm Agrell QATAR LITEN STORMAKT I MELLANÖSTERN - Aron Lund FN:S NYA UTVECKLINGSMÅL: HAR VÄRLDEN GJORT LÄXAN? - Victoria Veres UTAN KARTA OCH KOMPASS: EU SÖKER EN ROLL I VÄRLDSPOLITIKEN - Björn Fägersten EGYPTEN: BRÖDRASKAPETS UPPGÅNG OCH FALL - Nathalie Besèr UTAN RÖST OCH STATUS DE FACTO-STATER I VÄRLDEN - Fredrik Doeser, Johnny Rodin m fl 24 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

25 LANDGUIDEN.SE Landguiden är en databas över världens alla länder. Den uppdateras dagligen av institutets redaktörer som följer utvecklingen i världen. Landguiden omfattar också information om internationella organisationer och pågående konflikter. Här finns även en avdelning för statistiska jämförelser mellan länder. Under 2013 fick Landguiden en särskild ingångssida för nya kunder i avsikt att underlätta köp. Tjänsten försågs också med studiematerial för elever då skolor utgör en viktig del av kundstocken. Redaktör Lena Höglund Utrikespolitiska institutet LÄNDER I FICKFORMAT Länder i fickformat är Utrikespolitiska institutets mest spridda publikation. Skrifterna beskriver på ett lättläst sätt olika länders geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi med mera. Serien omfattar alla världens drygt 190 länder presenterade i totalt 146 häften. Dessa är i sin tur indelade i åtta paket. Varje halvår utkommer ett reviderat paket. Redaktör UTGIVNING UNDER 2013 Pia Daleke Våren 2013 publicerades paketet om Öst- och Centraleuropa som omfattar 23 häften. Hösten 2013 utkom paketet om Nordamerika, Karibien och Oceanien om sammanlagt 17 skrifter. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

26 INTERNATIONELLA STUDIER Internationella Studier är UI:s tidskrift för alla som har intresse för utrikespolitik- och internationella framtidsfrågor. Här finns analyser, kommentarer och intervjuer som inte hittas någon annanstans. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Internationella Studier utsågs till årets Tidskrift (fackpress) 2011 och har läsare. Under året har Internationella Studier gjort en rad uppmärksammade teman, stora intervjuer och tänkvärda analyser. Redaktör Ylva Johnson UTGIVNING UNDER 2013 Nummer 1. Krigsrisk. Var utbryter nästa krig och varför? Nummer 2. Råvarornas makt. Hur påverkas säkerhet, miljö och utveckling av att allt fler vill ha mer? Nummer 3. Afghanistan efter Vilken framtid väntar när de internationella trupperna åkt hem? Nummer 4. När städerna tar över. Allt mer makt ansamlas i städerna och allt fler städer bedriver en egen utrikespolitik. 26 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

27 ANNA LINDH-BIBLIOTEKET Utrikespolitiska institutet äger Anna Lindh-biblioteket (ALB) tillsammans med Försvarshögskolan. Biblioteket har den största samlingen av försvars-, säkerhets-, och utrikespolitisk litteratur i Norden. Biblioteket är öppet för både forskare, journalister och experter, liksom för studenter och allmänheten. Under 2013 bemannades både huvudbiblioteket på Drottning Kristinas väg samt filialen på Försvarsmaktens högkvarter. Biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg har varit stängd sedan på grund av lokalbyte för biblioteksverksamheten på området. Filialen öppnar åter Huvudbiblioteket har under året varit öppet och bemannat 30 timmar i veckan. För personal på UI och FHS har biblioteket varit tillgängligt dygnet runt. Antal besökare under 2013 var , det är en minskning jämfört med 2012 då biblioteket hade besökare, en stor anledning till besöksminskningen är den tillfälliga stängningen av biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg. Bokbeståndet ökade med 1837 volymer och samlingen uppgick vid årets slut till cirka fysiska volymer. Siffran är ungefärlig eftersom en omfattande del av bibliotekets bestånd bara finns sökbart i manuell kortkatalog. Förra årets siffra på fysiska volymer är dessvärre resultatet av en feluppskattning som funnits med under flera år. Vid årets slut uppgick bibliotekets e-bokssamling till ca e-böcker. Hälften av låntagarna utgörs av allmänheten. Antal utlån från huvudbiblioteket inklusive filialer var under året och antalet fjärrlån var Anna Lindh-biblioteket har fortsatt utbyte av bibliotekstjänster med Nato Multimedia Library på Natos högkvarter i Bryssel. Anna Lindh-biblioteket har under året kontinuerligt lyft fram UI:s programverksamhet genom att skylta med information och litteratur kopplad till de aktuella ämnen som berörs i UI:s öppna föreläsningar. Under 2013 har biblioteket också haft en permanent utställning med anledning av UI:s jubileumsår UI 75 år, där fokus har varit på litteratur, tidskrifter och serier som har getts ut av UI under dessa 75 år, samt Utrikespolitiska institutets kalendarium. Bibliotekschef Anna Lindh-biblioteket Catrin Sundel UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET Utrikespolitiska institutets uppdrag att fördjupa och berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor är i dagens globala samhälle mer relevant än någonsin tidigare. Utrikespolitiska institutet är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. UI:s uppdrag är att fördjupa och berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör institutet genom forskning, evenemang och medverkan i media. Med egna publikationer, UI-bloggen, deltagande i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI till spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder. UI:s perspektiv är brett, men fokus ligger på internationella frågor med särskild betydelse för Sverige. Forskningen skall bygga broar mellan vetenskap, samhällsdebatt och policy. UI:s övriga publikationer produceras av en publicistiskt fristående redaktion. UI som organisation tar inte ställning i sakfrågor. UI har en bred finansieringsbas. Verksamheten finansieras av anslag, intäkter från försäljning av publikationer samt från medlemskap och evenemangsverksamheten. Utöver det kommer drygt en tredjedel av intäkterna från statliga anslag. UI är en ideell förening grundad Huvudman för Utrikespolitiska institutet är Utrikespolitiska Samfundet. Samfundets uppgift är att stödja UI:s verksamhet och att främja intresset för utrikespolitik och globala frågor i Sverige. Samfundet sammanträder formellt en gång varje år för att ta ställning till UI:s verksamhet och räkenskaper samt för att välja styrelse. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Verksamheten på UI har under året utvecklats väl både substansmässigt och finansiellt, både inom forskningen och informationsverksamheten. 75-årsjubileet uppmärksammades med UI:s genom tiderna största internationella konferens, på temat Globalt maktskifte?. Ekonomin har under året ytterligare kunnat förstärkas. I syfte att ta nästa steg i denna positiva utveckling rekryterades under året ytterligare en avdelningschef med ansvar för Information och marknad. Under sommaren 2013 drabbades UI av en tung förlust då den tidigare administrativa chefen Lars Åman hastigt avled. I ljuset av denna utveckling var det för UI under 2013 nödvändigt att hålla ner och kontrollera utgifter, samt skjuta upp tänkta investeringar, vilket bidragit till årets överskott. FORSKNINGEN UI:s forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, samt tydlig samhällsoch policyrelevans. UI har under jubileumsåret 2013 lagt ett gemensamt fokus på globala maktskiften hur makt skiftar mellan olika stater, mellan stater och ickestatliga aktörer, samt hur icke-militära maktresurser får större betydelse i en globaliserad värld. För forskningens del har detta inneburit flera workshops på detta tema som genomfördes under jubileumskonferensen i augusti, ett flertal nya publikationer, inklusive kommande specialnummer av tidskrifter, samt flera nya forskningsansökningar. Forskningen vid UI håller hög vetenskaplig kvalitet, vilket inte minst visat sig genom mängden artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningen bedrivs i projekt som samtidigt ingår i geografiska program (Europa, Nordamerika, Ryssland och Östasien) samt programövergripande teman 28 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

29 (däribland utrikespolitik, försvars- och säkerhetspolitik, utvecklingsfrågor samt global styrning). UI:s ambition är att bli mer aktiva och synliga i den internationella forsknings- och tankesmedjevärlden, vilket har gett goda resultat, inte minst genom det UD-finansierade analysuppdraget European Global Strategy (EGS). Detta projekt har genomförts i samverkan med utrikespolitiska institut i Italien, Spanien och Polen. I maj 2013 publicerades EGS-rapporten som fick stor internationell uppmärksamhet. EGS-projektet innebar också en omfattande evenemangs- och kommunikationsverksamhet. Ett annat led i internationaliseringen är att det Särskilda forskningsprogrammet (SFP) för första gången sedan starten 1993 nu öppnas upp för utländska sökande. Därtill förstärks policyrelevansen inom programmet genom att en del av anslaget avsätts för analysuppdrag. SFP har också ominriktats för att ytterligare bidra till kraftsamling inom UI:s forskningsprogram. Ett unikt stipendiatprogram finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stipendiefond för allmännyttiga ändamål, kopplat till forskningsavdelningen, bedrivs Totalt åtta stipendiater har under året framgångsrikt genomfört programmet, och fyra nya stipendiater har kommit på plats för våren INFORMATION Under året har UI intensifierat arbetet med att internt samordna olika delar av verksamheten som forskning, publikationer, seminarier och blogg för att öka genomslagskraften utåt. Nya kommunikationskanaler som Twitter och nyhetsbrev på svenska och engelska har etablerats, samtidigt som allt fler besökare ständigt hittar till ui.se, UI Play och UI på Facebook. Många av UI:s evenemang har varit fullsatta och under 2013 deltog 5177 personer i 50 öppna seminarier, varav 410 deltog i UI:s jubileumskonferens. UI anordnade också två fortbildningsdagar med 113 deltagare. Med anledning av EU-inträdet arrangerade UI ett publikt halvdagsseminarium i Kroatien. UI fanns även på plats i Almedalen med ett välbesökt seminarium om Norden. Satsningen på skolvärlden har fortsatt. Under året anordnade UI 14 gymnasiehalvdagar med sammanlagt 1820 deltagare på UI. På temat milleniemålen har UI med stöd från Sida besökt sex orter i Sverige och ordnat föreläsningar på gymnasieskolor och högskolor. Cirka 700 gymnasieelever och 500 universitetsstuderande har lyssnat på UI:s föreläsningar runtom i landet. Landguiden.se har förstärkts med lärarhandledning och instuderingsmaterial och marknadsförts på skolmässa. Landguiden.se har under året utvecklats och har vissa månader drygt unika besökare. Nya siffror från Orvesto för UI:s tidskrifter Internationella Studier (IS) och Världspolitikens Dagsfrågor (VD) visar på en överraskande stor räckvidd, läsare för IS och för VD, givet upplagorna. UI har förekommit flitigt i media. Under 2013 har Utrikespolitiska institutet eller någon anställd vid UI nämnts i artiklar, The Swedish Institute of International Affairs nämns i 414 artiklar. ADMINISTRATION Vid Utrikespolitiska institutet arbetade under året i genomsnitt 20 tillsvidareanställda omräknat till heltid. Dessa omfattade 6 tjänster vid forskningsavdelningen, 10 tjänster vid informationsavdelningen, 3 vid administrationen samt 1 i ledningen. 19 personer var kontraktsanställda (omräknat till heltid), de flesta knutna till forskningen. Styrelsen och direktören föreslår att årets vinst 3,3 Mkr kronor jämte balanserat resultat överföres i ny räkning. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

30 RESULTATRÄKNING TKR NOT RÖRELSENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Forskningsuppdrag Anslag från Utrikesdepartementet NOT Övriga anslag, bidrag och gåvor Förändring oförbrukade forskningsmedel NOT Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Vidareförmedlade anslag Externa produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader NOT Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar NOT Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter NOT Finansiella kostnader -1-2 Årets resultat UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

31 BALANSRÄKNING TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier NOT Långfristiga placeringar NOT Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar 2 1 Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT Kortfristiga placeringar NOT Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Möllers stipendie 0 0 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT Oförbrukade forskningsmedel NOT Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Möllers stipendie NOT Summa långfristig skuld Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

32 NOTER TKR NOT 1: TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE INFORMATION OCH MARKNAD 1) Intäkter externa UD Basanslag 4) Direkta kostnader Indirekta kostnader 2) AFFO pålägg 3) Summa FORSKNINGSAVDELNINGEN 1) Forskning bas Intäkter externa UD basanslag 4) Direkta kostnader Indirekta kostnader 2) AFFO Pålägg 3) Summa Externt finansierade forskningsprojekt (inklusive Särskilda forskningsprogrammet) Intäkter Kostnader Summa 0 0 UI totala intäkter UI totalt kostander UI resultat ) UI är sedan 1 september omorganiserad i två avdelningar Information och Marknad samt Forskningsavdelningen Summeringen per verksamhetsgren i not 1 är därför ändrad 2) Särredovisning Anna Lindh biblioteket. Kostnaden fördelas på Forskning bas samt publikationsverksamheten för För 2013 är kostnaderna fördelade tillsammans med gemensamma kostnader Direkta kostnader enligt avtal ) AFFO påslag fördelas enligt uppskattad arbetstid och dirketa kostnader på resp enhet för 2012 Samtliga gemensamma kostnader har fördelats efter antal wanställda på Info och Marknad och Forskning Bas Inget AFFO för 2013 endast gemensamma kostnader 4) Basanslaget har fördelats i proportion till kostnader för Information och Marknad och Forskning bas 32 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

33 NOT 2: ANSLAG FRÅN UTRIKESDEPARTEMENTET Ordinarie statsanslag Anslag till särskilda forskningsprogrammet Övriga UD-anslag Totalt anslag från Utrikesdepartementet Förändring NOT 3: OFÖRBRUKADE FORSKNINGSMEDEL Pågående forskningsprojekt, ordinarie verksamhet Särskilda forskningsprogrammet Totalt oförbrukade medel vid årets utgång UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

34 NOTER FORTS. TKR NOT 4: MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER M.M. Medelantalet anställda Tillsvidare- Visstids- Tillsvidare- Visstidsanställda anställda anställda anställda Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar i tkr uppgår till Externa styrelseledamöter och direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, sociala avgifter och pensionskostnader Total för samtlig personal Uppgift om företagsledning och styrelse Antal Varav män Antal Varav män Företagsledning Styrelse NOT 5: FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter Kursförluster/nedskrivning värdepapper -1-2 SUMMA UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

35 NOT 6: MASKINER OCH INVENTARIER Avskrivning sker med 20% per år från början av nyttjandetiden Anläggningstyp Anskaffn. värde Ackumuler. avskriv. Restvärde Anskaffn. värde Ackumuler. avskriv. Restvärde Balanserade utgifter Ny hemsida Aktiverade lokalkostnader Prenumerationsystem och adressregister Databas (Landguiden och Nätepok) Summa balanserade utgifter Maskiner och inventarier Utrustning som anskaffats löpande IT-utrustning Övriga maskiner och inventarier Utrustning som anskaffats i samband med flytten 2005 IT-utrustning Övriga maskiner och inventarier Summa maskiner och inventarier NOT 7: PLACERINGAR, AKTIER OCH ANDELAR Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde SEB NORDEA / SHB NORDEA fonder Totalt kortfristiga placeringar Långfristiga placeringar SEB ränte dep Totalt långfristiga placeringar UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSKRÖNIKA... sid 4. forskning... sid 7. forskningsprogram och projekt. INfoRmAtIoN... sid 22. evenemang... sid 23. Redaktionellt

ÅRSKRÖNIKA... sid 4. forskning... sid 7. forskningsprogram och projekt. INfoRmAtIoN... sid 22. evenemang... sid 23. Redaktionellt utrikespolitiska INStItutet ÅRSKRÖNIKA............................................................................................................... sid 4 forskning..................................................................................................................

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2010 i SIFFROR ÅRSREDOVISNING UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

2010 i SIFFROR ÅRSREDOVISNING UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET 2010 i SIFFROR ÅRSREDOVISNING UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... sid 4 Resultaträkning... sid 6 Balansräkning... sid 7 Noter... sid 8 Revisionsberättelse... sid 13 Årsberättelse....

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Europa som utrikespolitisk aktör:

Europa som utrikespolitisk aktör: NO X NO 6 17 May 2011 Published by The Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Europa som utrikespolitisk aktör: Framgångar och misslyckanden 2010 Jan Joel Andersson och Fredrik Doeser forskare

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & RESULTAT ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & RESULTAT ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & RESULTAT ÅRSREDOVISNING Utrikespolitiska institutet innehåll Årskrönika.... sid 4 Forskning.... sid 7 Forskningsprogram och projekt Försvar, säkerhet och utveckling... sid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Jan Joel Andersson Utrikespolitiska Institutet Almedalen, Visby 5 juli 2011 Jan Joel Andersson Fil.dr, utvecklingschef Forskningsledare Försvar, säkerhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Nyheter om Pakistan och andra länder

Nyheter om Pakistan och andra länder Informationsresurser inför FN-rollspelet 2009 : Konflikten i Pakistan Allmän information om FN United Nations FN:s officiella hemsida http://www.un.org/en/ Svenska FN-förbundet Här finner du information

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer