UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET"

Transkript

1 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

2

3 ÅRSKRÖNIKA.... sid 4 FORSKNING.... sid 7 Forskningsprogram och projekt Europa.... sid 8 Nordamerika sid 10 Ryssland... sid 13 Östasien.... sid 14 Programövergripande teman.... sid 16 Särskilda forskningsprogrammet.... sid 18 Stipendiatprogram.... sid 20 CRISMART Nationellt Centrum för Kris hanteringsstudier.... sid 21 INFORMATION OCH ADMINISTRATION.... sid 22 Evenemang.... sid 23 Redaktionellt Världspolitikens Dagsfrågor... sid 24 Länder i fickformat.... sid 25 Landguiden... sid 25 Internationella Studier... sid 26 ANNA LINDH-BIBLIOTEKET.... sid 27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING.... sid 28 UTRIKESPOLITISKA SAMFUNDET.... sid 38 Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

4 ÅRSKRÖNIKA ÅRET DÅ UI FYLLDE 75 ÅR Frågor om globalt maktskifte, utvecklingen i Europeiska unionen och flera andra stora utrikespolitiska händelser stod högt på dagordningen för Utrikespolitiska institutet under dess 75:e år var ett oroligt år i Europas närområde. Årets utrikespolitiska agenda dominerades av den fortsatt fruktansvärda utvecklingen i Syrien. Attacken den 21 augusti satte fokus på utrotning av kemiska vapen samtidigt som det är tveksamt om internationell samsyn här verkligen leder landet närmare en nödvändig fredlig lösning. Under året har andra länder i Mellanöstern dragits allt närmare in i konflikten och drygt 2 miljoner syriska flyktingar har tvingats fly in i grannländerna, vilket skapar ytterligare utmaningar. Samtidigit i Irak fortsätter det som många beskriver som en sekulär maktkamp mellan sunni och shia, med över 8000 civila offer Även i Egypten, där militären under sommaren avsatte den demokratiskt valda presidenten, är situationen fortsatt instabil. Efter valet av Rouhani som president öppnade Iran 2013 upp för nya kontakter med omvärlden. För första gången på tre decennier fördes samtal på högsta nivå mellan USA och Iran. Ett interimsavtal om begränsningar i Irans kärnprogram, i utbyte mot sanktionslättnader, kunde skrivas under. Även i Europas östliga riktning fanns utmaningar under Rysslands president Putin höjde tonläget rejält i samband med toppmötet för det Östliga partnerskapet i november och oroligheter utbröt därefter i Ukraina. I Asien har spänningen mellan Kina och flera av dess grannar ökat och inte minst relationen med Japan har försämrats. I fokus står maritima gränsdragningsfrågor, men underliggande historiska händelser komplicerar situationen ytterligare. I denna region blev vi också under året påminda om naturens krafter då tyfonen Haiyan i november svepte in över Filippinerna och dödade mer än 6000 människor och lämnade 4 miljoner hemlösa. Ekonomin för flera afrikanska länder utvecklades positivt under Mest uppmärksamhet fick dock oroligheterna i Mali och gruppen al-shababs attack i Nairobi. En hel värld sörjde Nelson Mandela som avled i december. Direktör Anna Jardfelt 4 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

5

6

7 FORSKNING Institutets forskning är organiserad i fyra geografiska program (Europa, Nordamerika, Ryssland och Östasien). UI har under året också byggt kompetens kring säkerhet och utveckling i Afrika, liksom rörande Kinas engagemang på kontinenten. Dessutom arbetar UI:s forskare inom flera programövergripande teman som utrikespolitik, försvar och säkerhet, fred och utveckling, demokrati och kultur, styrning och institutioner samt globalisering och informationssamhället. Genom de geografiska programmen bygger UI upp långsiktig empirisk, kulturell och språklig kompetens. Genom programövergripande teman utvecklar institutet kompetens kring specifika sakfrågor, processer och problem, oavsett vilka delar av världen som berörs. UI:s forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, internationellt deltagande samt tydlig samhälls- och policyrelevans. Fokus ligger på frågor av betydelse för Sverige och för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten. Forskningen vid UI håller mycket hög vetenskaplig kvalitet. UI:s forskare publicerar sig framgångsrikt i vetenskapliga sammanhang samt leder och deltar i flera internationella projekt och nätverk. Forskningen är i hög grad finansierad av externa anslag erhållna i konkurrens. Under 2013 erhölls anslag för flera nya projekt, bland annat rörande utvecklingens orättvisor, fredsprocesser, humanitära interventioner, tid och globalisering, samt ursäkter i internationell politik. I den vetenskapliga kvaliteten ligger också grunden för forskningens samhälls- och policyrelevans. Att upprätthålla kvalitet och relevans kräver kontinuerlig utveckling av samarbete dels med forskare och analytiker vid andra institut, universitet och högskolor, dels med organisationer, beslutsfattare, myndigheter och företag i såväl Sverige som i övriga världen. Forskningsavdelningen leds av forskningschef professor Johan Eriksson. Lisen Bergquist hade under 2013 tjänsten som forskningskoordinator och stipendiatsamordnare. På forskningsavdelningen har under året även Tobias Evers arbetat som analytiker och Mikaela Hedborg som forskningsassistent. Under forskningsavdelningen ligger Särskilda forskningsprogrammet och även UI:s stipendiatprogram, vilket är ett samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Johan Eriksson Lisen Bergquist Mikaela Hedborg Tobias Evers UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 FORSKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT EUROPAPROGRAMMET UI:s Europaprogram studerar hur regeringar och samhällen i Europa samarbetar för att uppnå gemensamma mål, vilket innefattar bland annat samarbete kring specifika frågor som säkerhet, folkhälsa, handel, miljö, klimat, polisarbete, katastrofhjälp och skydd av kritisk infrastruktur. Programmet tillhandahåller även analyser av specifika organisationer, som EU och Nato, med fokus på den institutionella utformningen av dessa organisationer, samt genomför studier av institutioners påverkan på samarbete och dynamiken av institutionell förändring. Vid tioårsjubileumet för den Europeiska säkerhetsstrategin (som kom ut 2003) publicerade UI tillsammans med tre andra europeiska forskningsinstitut Towards a European Global Strategy, en rapport med 11 strategiska målsättningar för EU:s utrikespolitik. Detta projekt, kallat European Global Strategy (EGS), har belyst hur forskning kan bidra till policyskapande både nationellt och på EU-nivå. Programmet har under året även fokuserat på europeisk krishantering, både ur ett nationellt perspektiv, och från ett EU-perspektiv. Europaprogrammet består av forskare som arbetar i både enskilda och gemensamma projekt. Programmet bidrar såväl med framstående vetenskapliga publikationer som med policyrelevanta idéer i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med akademiker och beslutsfattare. Europaprogrammet leds av Mark Rhinard, docent och seniorforskare. Under 2013 har programmets forskare gjort flera intressanta observationer, bland annat rörande EU:s agerande i Mellanöstern och behovet av strategi för att knyta ihop inre och yttre politikområden; EU:s diskursiva representationer av den arabiska våren; behovet av samverkan över nationsgränserna vid civil krishantering, speciellt för gränsöverskridande kriser såsom till exempel finanskriser, internationell terrorism och kritisk infrastruktur; spänningen på energiområdet mellan att säkra energitillgången, och samtidigt motverka den globala uppvärmningen. Mark Rhinard Mette Bakken Stefan Borg Erik Brattberg Niklas Bremberg Björn Fägersten Mikaela Hedborg Ylva Pettersson Gunilla Reischl Jakub Swiecicki 8 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

9 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 European Global Strategy Björn Fägersten m fl EU and the Arab spring: Re-thinking Euro-Mediterranean relations Niklas Bremberg Analysis of Civil Security Systems in Europe (EU FP7) Mark Rhinard, Gunilla Reischl, Mette Bakken, Ylva Pettersson Crisis sense-making in the EU Mark Rhinard, Ylva Pettersson, Mette Bakken Nordic Security in a Global Context Erik Brattberg, Mark Rhinard UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Boin, A., Ekengren, M., Rhinard, M. (2013) The European Union as Crisis Manager: Patterns and Prospects, Cambridge University Press, August Borg, S., (2013) European Integration and the Problem of the State: Universality, Particularity and Exemplarity in the Crafting of the European Union Journal of International Relations and Development, 19 April Brattberg, E. and Rhinard, M. (2013) Actorness and effectiveness in international disaster relief: The European Union and United States in comparative perspective, International Relations, September 2013, vol. 27 no. 3. Fägersten, B, Marrone, A, Ortega, M, and Parkes, R (2013) Towards a European Global Strategy: Securing European Influence in a Changing World, EGS Project. Fägersten, B. and Klingspor, C. (2013) The Implications of the Euro Crisis for European Foreign Policy: Lessons from Crisis Management and International Trade, UI Occasional Paper 22, Reischl, G. (2013) The European Union and the Energy-Climate Change Nexus, UI Brief No. 21/ 2013.

10 NORDAMERIKAPROGRAMMET Nordamerikaprogrammet fokuserar på USA:s och Kanadas inrikes- och utrikespolitiska utveckling, USA:s globala politiska och ekonomiska roll, transatlantiska relationer inom handel och säkerhetspolitik inklusive Nato, samt gränsöverskridande samarbete i Nordamerika med Mexiko, Centralamerika och Karibien. Nordamerikaprogrammet involverar flera av UI:s forskare och har expertis inom sakområden som amerikanska president- och kongressval, USA:s och Kanadas roller i internationella organisationer och förhandlingar samt amerikansk försvars- och säkerhetspolitik inklusive samhällssäkerhet. Inom programmet bedriver flera av medarbetarna under längre eller kortare tid forskning i Nordamerika samtidigt som nordamerikanska gästforskare vistas vid UI. Programmet har ett omfattande transatlantiskt nätverk och samarbetar med flera universitet, institut och tankesmedjor i Nordamerika. Nordamerikaprogrammet var mycket aktiva inför och under det amerikanska presidentbesöket i Stockholm i september Ett flertal medarbetare bidrog med skriftliga analyser och medverkade i ett stort antal mediesammanhang i internationell och nationell media. Nordamerikaprogrammet har under året även bidragit med sakkunskap och nätverk i stöd till att utveckla samarbetet mellan den svenska försvarsmakten och den amerikanska försvarsmaktens Europakommando (US EUCOM). Programmet har även bidragit med artiklar och analyser om bland annat transatlantiska relationer, den svensk-amerikanska bilaterala relationen, katastrofhantering i USA och EU, amerikansk framtida försvarspolitik, strategisk förvarning och analys och om Nato:s utveckling efter Afghanistan. Under året initierade Nordamerikaprogrammet även en seminarieserie om de transatlantiska frihandelsförhandlingarna mellan USA och EU i samarbete med amerikanska ambassaden i Stockholm, UD och Kommerskollegium. Nordamerikaprogrammet leds av Jan Joel Andersson, seniorforskare. Jan Joel Andersson Erik Brattberg Mikael Blomdahl Fredrik Doeser Per Jönsson Kristin Ljungkvist Tom Lundborg 10 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

11 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik Jan Joel Andersson, Fredrik Doeser, Per Jönsson, Tom Lundborg Transatlantiska relationer och NATO Jan Joel Andersson, Erik Brattberg Relationer mellan Sverige och USA Jan Joel Andersson Homeland Security Erik Brattberg, Mark Rhinard New York som global stad kontraterrorism och miljöpolitik Kristin Ljungkvist UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Andersson, Jan Joel (2013) Broader Challenges, smaller budgets: The future of the American military, ISS.UE Alert nr Andersson, Jan Joel (2013) The Transatlantic Relationship, UI Brief 19. Andersson, Jan Joel (2013) Defence Industry and Technology. In The Routledge Handbook of European Security, edited by Sven Biscop and Richard Whitman. London: Routledge. Brattberg, E (2013) Europe, Afghanistan and the Transatlantic Relationship After 2014, SIPRI. Jönsson, P. (2013) Har Obama en egen utrikesdoktrin?, UI Brief 22.

12

13 RYSSLANDSPROGRAMMET Under 2013 har Vladimir Putins grepp om det ryska samhället hårdnat ytterligare. Villkoren för en demokratisk utveckling, utvecklande av civilsamhället och framväxten av en oppositionell verksamhet har försämrats genom ny rysk lagstiftning och en alltmer ryskkonservativ politik från regeringens sida. Förutsättningarna för en modernisering förefaller mer avlägsna. Samtidigt har den ryska utrikespolitiken aktiverats som visas i fallet Syrien men också i samband med Ukrainas val av framtida orientering mot Europa och EU. Den ryska Arktispolitiken har kommit alltmer i förgrunden mot bakgrund av ryska ekonomiska intressen i fortsatt energiutvinning i dessa områden. I augusti genomfördes inom ramen för UI:s 75-årsjubileum en workshop på temat Domestic Roots of Russian Foreign Policy med svenska och internationella rysslandsforskare. Programmets medarbetare har under året framträtt vid vetenskapliga konferenser, hållit föreläsningar vid svenska universitet, föredrag inför föreningar och medverkat i media samt på UI:s blogg. Rysslandsprogrammet leds av Lena Jonson. Rysslandsprogrammet samverkar med flera andra forskningsmiljöer, däribland Rysslandscentrum vid Uppsala universitet. Programmet har också inlett samarbete med Sverker Åströms Stiftelse. Rysslandsprogrammet har haft tre inriktningar under 2013: (1) Förändringar i det inrikespolitiska och samhälleliga klimatet vilka studeras genom närstudier av kulturområdet. Ett bokmanus har färdigställts och kommer att publiceras av ett engelskt bokförlag; (2) Förändringar i den ryska utrikespolitiken vad gäller samarbete i Arktis- och Östersjöområdena. Ett större manus har färdigställts; (3) Krisen i Ukraina samt Rysslands, EU:s och Polens förhållande till Ukraina. Lena Jonson Ingmar Oldberg Greg Simons Jakub Swiecicki UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Putin s Russia: visual art and the growth of protest Lena Jonson Rysk media och censur Greg Simons Säkerhetssektorreformer i södra Kaukasus Greg Simons Ryssland och EU:s östliga partnerskapsländer Ingemar Oldberg Rysslands utrikespolitik i Östersjö- och Arktisregionerna Ingemar Oldberg UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Gerner, K., Namli, E. and Sandomirskaja, I. with intro by Lena Jonson, L. (2014) Domestic roots of Russian foreign policy. Re-thinking strategy. A selection of conference papers. UI Occasional Paper, 2014 No 1. Jonson, Lena, Vad händer på Moskvas konstscen? Axess 2013 No 9. Jonsson, Lena, Konst och politik i Putins Ryssland, Nordisk Östforum (kommande). Oldberg, Ingemar, Rysslands roll i Östersjörådet, Barentsrådet och Arktiska Rådet, Nordisk Östforum (kommande). Simons, Greg, Nation Branding and Russian Foreign Policy, UI Occasional Papers 21, October Swiecicki, Jakub, Polen från Sverige. Vem bryr sig? Carlssons Förlag (kommande). UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 ÖSTASIENPROGRAMMET Samtidigt som Östasiens globala betydelse ökar, fortsätter regionens interna relationer att vara ansträngda. Även om många sätter sitt hopp till att fördjupad ekonomisk integration ska bidra till fred och säkerhet så kvarstår påtagliga spänningar, olösta strategiska problem och obesvarade historiska frågor. Kraften i motsättningarna multipliceras ofta av nationalistiska stämningar. Under senare tid har osäkerhet i och kring regionen framförallt haft sin upprinnelse i frågan hur ett framväxande Kina ska agera internationellt och hur omvärlden ska hantera det allt mäktigare land som nu reser sig. Dessa frågor är särskilt angelägna för Japan och andra östasiatiska länder. Regionala frågor av stor betydelse inkluderar även en delad Koreahalvö; ett Taiwan med periodvisa självständighetsambitioner; ett pånyttfött amerikanskt engagemang och en framväxande sydöstasiatisk region inom ramen för ASEAN. UI:s Östasienprogram bedriver ledande grundforskning om Östasiens politik, inbördes relationer och globala roll. Under 2013 har programmets forskare bland annat påvisat (a) att idén om ett alltmer aggressivt Kina är överdriven och förklarat varför felaktiga idéer får fäste i studiet av internationell politik; (b) att japansk nationell identitet är under omförhandling en förändringsprocess som kan möjliggöra japansk remilitarisering; (c) att framställningar av krigshistorien i en japansk-kinesisk kontext kan förstås som en säkerhetsfråga; (d) att Kina och Sydostasiens ömsesidiga fokus på mjuk makt sedan tidigt 1990-tal har varit central för att upprätthålla fred i regionen och har i grunden förändrat de regler och normer som reglerar mellanstatliga relationer i regionen; och (e) att ett utmärkande drag för den politiska diskussionen på internet i Kina är lojalt oliktänkande. Utöver en omfattande vetenskaplig produktion arbetar programmets forskare aktivt med att popularisera och sprida sina forskningsresultat till beslutsfattare och en bred allmänhet, i Sverige och internationellt. Programmets forskare har under året hållit föredrag i bland annat Riksdagen och för Republiken Kinas (Taiwan) utrikesdepartement, och har publicerat debattinlägg på bland annat DN debatt. Tillsammans med Japaninstitutet på Handelshögskolan och Institutionen för orientaliska språk på Stockholms universitet har programmet sedan 2009 arrangerat månatliga seminarier inom ramen för serien Stockholm Seminar on Japan. Programmet arrangerar också mer sporadiskt andra typer av seminarier, konferenser och workshops, och bjuder in gästforskare från Östasien. Östasienprogrammet leds av Linus Hagström, docent och seniorforskare. Linus Hagström Karl Gustavsson Björn Jerdén Johan Lagerkvist Mikael Weissmann 14 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

15 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 China s Media System and the Internet Johan Lagerkvist The North Korean Nuclear Issue Mikael Weissmann, Linus Hagström Collective Identity and Japan s Foreign Policy Linus Hagström Japan-China Relations Karl Gustafsson Chinese Soft Power Diplomacy Towards ASEAN - Mikael Weissmann UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Hagström, L. and Scheja, M. (2013) Using meta-reflection to improve learning and throughput: redesigning assessment procedures in a political science course on power, Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 July Gustafsson, K. (2013) Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations, Asian Studies Review, Vol 38, nr 1. Lagerkvist, J. and Sundqvist, G. (2013) Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party, Studies in Media and Communication, Vol. 1, No. 1, June 2013, pp Hanssen, U. (2013) North Korea Changes Its Tune (Again), The Diplomat, 5 Sep Weissman, Mikael (2013) A European Strategy towards East Asia: Moving from good intentions to action, UI Occasional Paper 19. Hagström, Weissman & Hanssen (2013) Hot och isolering fel strategi i konflikten med Nordkorea, DN Debatt, 14 april.

16 PROGRAMÖVERGRIPANDE TEMAN I tillägg till de geografiska programmen organiseras UI:s forskning i ett antal icke-geografiska teman: utrikespolitik försvar och säkerhet fred och utveckling demokrati och kultur styrning och institutioner globalisering och informationssamhället Dessa teman tydliggör samarbetsmöjligheter mellan forskare med olika geografiska inriktningar och lyfter även fram forskare och projekt som inte tillhör ett geografiskt program. Inom temat utrikespolitisk analys har UI genom Fredrik Doeser verkat för att utveckla ett nationellt forskarnätverk, vilket också resulterat i en forskarworkshop som genomfördes i december 2012, och som följdes upp i en RJ-finansierad tvådagarsworkshop i januari Inom temat fred och utveckling har flera nya projektanslag från VR erhållits. Erik Brattberg Mikael Blomdahl Stefan Borg Fredrik Doeser Johan Eriksson Joakim Kreutz Johan Lagerkvist Tom Lundborg Johanna Mannergren Selimovic Gunilla Reischl Gunnar Sjöstedt Jens Stilhoff Sörensen Richard Zajac Sannerholm

17 UTVALDA PROJEKT UNDER 2013 Divided Development Jens Stilhoff Sörensen och Johan Lagerkvist Explaining Foreign Policy Decision-Making Fredrik Doeser Reconstituting International Institutions for the 21st Century Gunilla Reischl Climate Negotiations: A Guide to Resolving Conflict and Facilitating Multilateral Negotiations Gunnar Sjöstedt Politiska territorier i en globaliserad värld Johan Eriksson Contradictions between Peacebuilding and Democratization Johanna Mannergren Selimovic Clashing Memories The Politics of Remembrance at Memorials of Mass Atrocities - Johanna Mannergren Selimovic Critical Infrastructure, Resilience, and the Political Force of Materiality Tom Lundborg Human rights, the Arab spring and the politics of global representation Stefan Borg Violence in Post-Conflict Societies Joakim Kreutz Rule of Law in Post-Conflict Societies Richard Zajac Sannerholm Frihandel och fred - Jan Joel Andersson, Tobias Evers, Gunnar Sjöstedt Private Sector Actors and Peacebuilding - Jan Joel Andersson, Tobias Evers, Gunnar Sjöstedt The Politics of Expertise in Foreign Policy - Johan Eriksson UTVALDA PUBLIKATIONER UNDER 2013 Borg, S. and Figueroa Helland, L. (2013) The Lure of State Failure: A Critique of State Failure Discourse in World Politics, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 13 May Björkdahl, A. and Mannergren Selimovic, J. (2013) Gendered Justice Gaps in Bosnia-Herzegovina, Human Rights Review, Sep Doeser, F. and Eidenfalk, J. (2013) The importance of windows of opportunity for foreign policy change, International Area Studies Review 16(4): Gustafsson, K. (2013) Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations, Asian Studies Review, Vol 38, nr 1. Doeser, Fredrik (2013) Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War, International Political Science Review, published online February 26, Doeser, F. (2013) When governments ignore public opinion in foreign policy: Poland and the Iraq invasion, European Security, 8 August Eriksson, Johan (2013) On the Policy Relevance of Grand Theory, International Studies Perspectives, 1-15 (First View published in April 2013). Eriksson, Johan & Lindy Newlove-Eriksson (2013) Governance Beyond the Global: Who Controls the Extraterrestrial?, Globalizations, 10(2). Lagerkvist, J. (2013) As China Returns: Perceptions of Land Grabbing and Spatial Power Relations in Mozambique, Journal of Asian and African Studies June 11, Macaspac Penetrante, A. and Sjöstedt, G. (eds) (2013) Climate Change Negotiations: A Guide to Resolving Disputes and Facilitating Multilateral Cooperation, Routledge March UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 SÄRSKILDA FORSKNINGS- PROGRAMMET Sedan 1993 har Utrikespolitiska institutets program för forskning inom internationella studier med särskild inriktning på internationell säkerhetspolitik finansierat över femtio yngre svenska forskare med inriktning mot internationell politik. Karriärutvecklingen för dessa forskare har varit imponerande, och de återfinns idag inom universitet och högskolor, utrikesförvaltning och andra myndigheter med utrikespolitisk profil. En hel generation forskare med internationalpolitisk profil har skolats inom programmet under ledning av en av regeringen utsedd särskild styrelse. Särskilda forskningsprogrammet finansieras av UD. Programmet bidrar till att skapa en kritisk massa för forskning vid UI och är i den meningen nödvändigt för UI som analysmiljö. Under sin tid vid institutet bidrar forskarna genom policyrelevant forskning inom sina respektive specialområden, genom medverkan i UI:s publikationer, samt genom att företräda UI vid externa konferenser och i media. Flera forskare har även genomfört analysuppdrag för UD. Under 2013 har åtgärder tagits för att såväl stärka policyrelevansen som internationaliseringen av programmet. Verksamheten i Särskilda forskningsprogrammet har vid två tillfällen utvärderats externt, senast 2002 av professor Arild Underdal (Universitetet i Oslo) och docent Mikael Karlsson (Södertörns högskola). Utvärderingarna har tydligt visat att forskningen håller utmärkt kvalitet. Andelen slutförda projekt är hög och forskarna inom programmet är mycket produktiva. Stefan Borg Niklas Bremberg Fredrik Doeser Björn Fägersten Joakim Kreutz Kristin Ljungkvist Tom Lundborg Johanna Mannergren Selimovic Gunilla Reischl Mikael Weissmann Richard Zajac Sannerholm 18 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

19

20 STIPENDIATPROGRAM Utrikespolitiska institutet (UI) driver i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse ett stipendiatprogram. Programmet startade i augusti 2011 och pågår fram till juni Stipendiatprogrammet syftar till att möjliggöra för utrikespolitiskt intresserade unga talanger att komplettera sina akademiska studier med praktisk arbetslivserfarenhet. Stipendiaterna bereds en unik möjlighet till erfarenhet av arbete med internationella frågor genom deltagande i forskning, studiebesök, studieresor, utrednings- och policyarbete samt anordnande av vetenskapliga seminarier, kurser och konferenser. UI utlyser fyra stipendier per termin. Stipendiaterna får en arbetsplats på UI där det dagliga arbetet är förlagt. De knyts till ett för dem relevant forskningsprogram inom UI. Under handledning av en senior forskare deltar stipendiaten i forskningsprogrammets och institutets aktiviteter. Stipendiaterna får möjlighet att till exempel skriva en artikel eller tillsammans med handledaren omarbeta sin magister- eller mastersuppsats till en gemensam artikel för publikation. Under tiden vid UI anordnas studiebesök hos relevanta partners. Stipendiaterna deltar i UI:s vetenskapliga workshops såväl som seminariebaserade verksamhet och får möjlighet att publicera texter i UI:s blogg. Programmet riktar sig till de som nyligen slutfört sin magister- eller mastersuppsats med inriktning mot internationella frågor.

21 CRISMART CRISMART - Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier. CRISMART hör till Försvarshögskolan i Stockholm, men en betydande del av verksamheten bedrivs i samverkan med UI. Den huvudsakliga uppgiften är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Kriser och krishantering berör alla samhällssektorer och CRISMART arbetar med att skapa kontakter mellan näringsliv, samhälle, försvaret och forskningsvärlden för att förbättra den nationella och europeiska krishanteringsförmågan. CRISMART:s kärngrupp vid Försvarshögskolan består av ett tjugotal forskare och analytiker och kompletteras av ett omfattande internationellt nätverk. CRISMART:s forskning publiceras i framstående vetenskapliga och policyorienterade tidskrifter samt av nationella och internationella förlag. Bland senare vetenskapliga publikationer kan nämnas Susann Ullbergs avhandling Watermarks: Flooding and Memoryscape in Santa Fe City, Argentina, och Eric Sterns artikel Preparing: The Sixth Task of Crisis Leadership. Journal of Leadership Studies, 7(3), Fredrik Bynander Anna Fornstedt

22 INFORMATION OCH ADMINISTRATION Informationsavdelningens uppdrag är att arbeta för att öka kunskapen om och främja intresset för internationella frågor bland allmänheten. Avdelningen anordnar seminarier, ger ut tidskrifter, driver UI-bloggen och UI Play för att på så sätt bidra till en öppen debatt i Sverige om utrikespolitiska frågor. Informationsavdelningen verkar också aktivt för att nå olika intressegrupper i samhället genom UI:s tidskrifter, ui.se samt genom att erbjuda medlemskap, evenemang och utbildningar. Under året har UI intensifierat arbetet med att internt samordna olika delar av verksamheten såsom forskning, publikationer, seminarier och blogg för att öka genomslagskraften utåt. Nya kommunikationskanaler som twitter och nyhetsbrev på svenska och engelska har etablerats, samtidigt som allt fler besökare ständigt hittar till ui.se, UI Play och UI på facebook. Informationsavdelningen ser också till att UI har en aktiv närvaro i sociala medier, den producerar trycksaker och projektleder större kommunikationsinsatser. Dessutom hanterar den pressförfrågningar och bevakar UI:s närvaro i media. Administration och kundtjänst hanterar redovisning, skatter, personalärenden, administration, prenumerations- och evenemangssystem, kundtjänst, beställningar via webben med mera. Under året genomfördes en omorganisation där avdelningen delades. Sedan september 2013 finns avdelningen för information och marknad och avdelningen för ekonomi och administration. Anna Wieslander Inger Löfroth Lars Åman Astrid Benkö Veronika Elebäck Anna-Karin Jonsson Per Jönsson Ingela Källstrom Eva Orest Elin Rappe Anna Tornberg Sara Westerberg Amelie Geijer Åstrand 22 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

23 EVENEMANG Evenemangsgruppen arrangerar årligen ett stort antal föreläsningar, konferenser, seminarier, möten och utbildningar om aktuella internationella frågor. En del av arrangemangen anordnas helt i UI:s regi och en del sker i form av samarbete med andra organisationer, myndigheter och företag. Arrangemangen sker i huvudsak i UI:s lokaler i Stockholm. För att nå en yngre publik och bredda folkbildningsuppdraget arbetar UI aktivt mot bland annat gymnasieskolor och studentföreningen UFS. Under 2013 har UI därför arrangerat en föreläsningsturné i städer runt om i Sverige. Med anledning av UI:s 75-årsjubileum anordnade evenemangsgruppen också i slutet av augusti den största internationella forskningskonferensen någonsin i UI:s historia. Under 2013 arrangerade UI: 50 öppna seminarier med totalt 5177 besökare varav 140 deltog i UI:s jubileumskonferens. 2 fortbildningar med 113 deltagare. 14 gymnasiehalvdagar med 1820 besökare. Ett seminarium i Kroatien med anledning av EUinträdet och två välbesökta seminarier i Almedalen. En föreläsningsturné om milleniemålen som besökt sex orter runt om i Sverige. Cirka 700 gymnasieelever och 500 universitetsstuderande har lyssnat på föreläsningarna. UTVALDA EVENEMANG UNDER Nytt ljus på Afrika The Private Sector and the Future Development Goals Vad händer i Egypten? - Brödraskapets uppgång och fall Lost in Migration - Discussion with the Author Fabrizio Gatti and Experts on EU Migration The Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations Glömda kriser - medias bevakning och samverkan mellan olika aktörer på plats i en kris Transatlantic Trends Survey Valspecial Tyskland Global Power Shifts - consequences for Sweden Institutions and non-state actors in the global power game Shift or fragmentation of global power? Reconstructing the Cold War - Soviet policy Företag och fattigdom - Näringslivets roll i fattiga länders utveckling Nordiskt samarbete - Fokus för framtiden. Åtta ministrar reflekterar Predictably Surprising - Presidential Elections in Iran Ukraine s Foreign Policy: Chairmanship of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Kommer råvarorna ta slut? Can Chavismo Survive Without Chávez? Agreement of normalization between Kosovo and Serbia - Perspectives on Kosovo s EU future EU Enlargement - Past, Present and Myths. Discussion with the Foreign Minister of Romania India s Global Role and Foreign Policy Priorities Slaveriets skugga - ras och tolerans i USA Israel - en judisk demokrati Katolska kyrkan i världen under en ny påve - tre perspektiv Syrien efter två års revolt How effective is EU Foreign Policy? Egypt s new constitution - and the crisis it has triggered UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

24 REDAKTIONELLT Redaktörer Lena Karlsson Martina Johannesson VÄRLDSPOLITIKENS DAGSFRÅGOR Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till aktuella händelser i omvärlden. Tidskriften kommer ut med 12 nummer per år. UTGIVNING UNDER 2013 NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7-8 NR 9 NR 10 NR TID FÖR FÖRÄNDRING. KINA MED XI JINPING - Johan Lagerkvist FILIPPINERNA: NYTT HOPP FÖR ASIENS SJUKE MAN - Bertil Lintner MERKELS TYSKLAND - Therese Larsson Hultin ISRAEL EN JUDISK DEMOKRATI - Per Jönsson DRÖNARE FLYGPLAN I KRIGFÖRINGENS GRÅZONER - Wilhelm Agrell QATAR LITEN STORMAKT I MELLANÖSTERN - Aron Lund FN:S NYA UTVECKLINGSMÅL: HAR VÄRLDEN GJORT LÄXAN? - Victoria Veres UTAN KARTA OCH KOMPASS: EU SÖKER EN ROLL I VÄRLDSPOLITIKEN - Björn Fägersten EGYPTEN: BRÖDRASKAPETS UPPGÅNG OCH FALL - Nathalie Besèr UTAN RÖST OCH STATUS DE FACTO-STATER I VÄRLDEN - Fredrik Doeser, Johnny Rodin m fl 24 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

25 LANDGUIDEN.SE Landguiden är en databas över världens alla länder. Den uppdateras dagligen av institutets redaktörer som följer utvecklingen i världen. Landguiden omfattar också information om internationella organisationer och pågående konflikter. Här finns även en avdelning för statistiska jämförelser mellan länder. Under 2013 fick Landguiden en särskild ingångssida för nya kunder i avsikt att underlätta köp. Tjänsten försågs också med studiematerial för elever då skolor utgör en viktig del av kundstocken. Redaktör Lena Höglund Utrikespolitiska institutet LÄNDER I FICKFORMAT Länder i fickformat är Utrikespolitiska institutets mest spridda publikation. Skrifterna beskriver på ett lättläst sätt olika länders geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi med mera. Serien omfattar alla världens drygt 190 länder presenterade i totalt 146 häften. Dessa är i sin tur indelade i åtta paket. Varje halvår utkommer ett reviderat paket. Redaktör UTGIVNING UNDER 2013 Pia Daleke Våren 2013 publicerades paketet om Öst- och Centraleuropa som omfattar 23 häften. Hösten 2013 utkom paketet om Nordamerika, Karibien och Oceanien om sammanlagt 17 skrifter. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

26 INTERNATIONELLA STUDIER Internationella Studier är UI:s tidskrift för alla som har intresse för utrikespolitik- och internationella framtidsfrågor. Här finns analyser, kommentarer och intervjuer som inte hittas någon annanstans. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Internationella Studier utsågs till årets Tidskrift (fackpress) 2011 och har läsare. Under året har Internationella Studier gjort en rad uppmärksammade teman, stora intervjuer och tänkvärda analyser. Redaktör Ylva Johnson UTGIVNING UNDER 2013 Nummer 1. Krigsrisk. Var utbryter nästa krig och varför? Nummer 2. Råvarornas makt. Hur påverkas säkerhet, miljö och utveckling av att allt fler vill ha mer? Nummer 3. Afghanistan efter Vilken framtid väntar när de internationella trupperna åkt hem? Nummer 4. När städerna tar över. Allt mer makt ansamlas i städerna och allt fler städer bedriver en egen utrikespolitik. 26 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

27 ANNA LINDH-BIBLIOTEKET Utrikespolitiska institutet äger Anna Lindh-biblioteket (ALB) tillsammans med Försvarshögskolan. Biblioteket har den största samlingen av försvars-, säkerhets-, och utrikespolitisk litteratur i Norden. Biblioteket är öppet för både forskare, journalister och experter, liksom för studenter och allmänheten. Under 2013 bemannades både huvudbiblioteket på Drottning Kristinas väg samt filialen på Försvarsmaktens högkvarter. Biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg har varit stängd sedan på grund av lokalbyte för biblioteksverksamheten på området. Filialen öppnar åter Huvudbiblioteket har under året varit öppet och bemannat 30 timmar i veckan. För personal på UI och FHS har biblioteket varit tillgängligt dygnet runt. Antal besökare under 2013 var , det är en minskning jämfört med 2012 då biblioteket hade besökare, en stor anledning till besöksminskningen är den tillfälliga stängningen av biblioteksfilialen på Militärhögskolan Karlberg. Bokbeståndet ökade med 1837 volymer och samlingen uppgick vid årets slut till cirka fysiska volymer. Siffran är ungefärlig eftersom en omfattande del av bibliotekets bestånd bara finns sökbart i manuell kortkatalog. Förra årets siffra på fysiska volymer är dessvärre resultatet av en feluppskattning som funnits med under flera år. Vid årets slut uppgick bibliotekets e-bokssamling till ca e-böcker. Hälften av låntagarna utgörs av allmänheten. Antal utlån från huvudbiblioteket inklusive filialer var under året och antalet fjärrlån var Anna Lindh-biblioteket har fortsatt utbyte av bibliotekstjänster med Nato Multimedia Library på Natos högkvarter i Bryssel. Anna Lindh-biblioteket har under året kontinuerligt lyft fram UI:s programverksamhet genom att skylta med information och litteratur kopplad till de aktuella ämnen som berörs i UI:s öppna föreläsningar. Under 2013 har biblioteket också haft en permanent utställning med anledning av UI:s jubileumsår UI 75 år, där fokus har varit på litteratur, tidskrifter och serier som har getts ut av UI under dessa 75 år, samt Utrikespolitiska institutets kalendarium. Bibliotekschef Anna Lindh-biblioteket Catrin Sundel UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET Utrikespolitiska institutets uppdrag att fördjupa och berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor är i dagens globala samhälle mer relevant än någonsin tidigare. Utrikespolitiska institutet är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. UI:s uppdrag är att fördjupa och berika den utrikespolitiska debatten genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör institutet genom forskning, evenemang och medverkan i media. Med egna publikationer, UI-bloggen, deltagande i internationella nätverk och genom Anna Lindh-biblioteket bidrar UI till spridning av kunskap om internationell politik och förhållanden i andra länder. UI:s perspektiv är brett, men fokus ligger på internationella frågor med särskild betydelse för Sverige. Forskningen skall bygga broar mellan vetenskap, samhällsdebatt och policy. UI:s övriga publikationer produceras av en publicistiskt fristående redaktion. UI som organisation tar inte ställning i sakfrågor. UI har en bred finansieringsbas. Verksamheten finansieras av anslag, intäkter från försäljning av publikationer samt från medlemskap och evenemangsverksamheten. Utöver det kommer drygt en tredjedel av intäkterna från statliga anslag. UI är en ideell förening grundad Huvudman för Utrikespolitiska institutet är Utrikespolitiska Samfundet. Samfundets uppgift är att stödja UI:s verksamhet och att främja intresset för utrikespolitik och globala frågor i Sverige. Samfundet sammanträder formellt en gång varje år för att ta ställning till UI:s verksamhet och räkenskaper samt för att välja styrelse. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Verksamheten på UI har under året utvecklats väl både substansmässigt och finansiellt, både inom forskningen och informationsverksamheten. 75-årsjubileet uppmärksammades med UI:s genom tiderna största internationella konferens, på temat Globalt maktskifte?. Ekonomin har under året ytterligare kunnat förstärkas. I syfte att ta nästa steg i denna positiva utveckling rekryterades under året ytterligare en avdelningschef med ansvar för Information och marknad. Under sommaren 2013 drabbades UI av en tung förlust då den tidigare administrativa chefen Lars Åman hastigt avled. I ljuset av denna utveckling var det för UI under 2013 nödvändigt att hålla ner och kontrollera utgifter, samt skjuta upp tänkta investeringar, vilket bidragit till årets överskott. FORSKNINGEN UI:s forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, samt tydlig samhällsoch policyrelevans. UI har under jubileumsåret 2013 lagt ett gemensamt fokus på globala maktskiften hur makt skiftar mellan olika stater, mellan stater och ickestatliga aktörer, samt hur icke-militära maktresurser får större betydelse i en globaliserad värld. För forskningens del har detta inneburit flera workshops på detta tema som genomfördes under jubileumskonferensen i augusti, ett flertal nya publikationer, inklusive kommande specialnummer av tidskrifter, samt flera nya forskningsansökningar. Forskningen vid UI håller hög vetenskaplig kvalitet, vilket inte minst visat sig genom mängden artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningen bedrivs i projekt som samtidigt ingår i geografiska program (Europa, Nordamerika, Ryssland och Östasien) samt programövergripande teman 28 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

29 (däribland utrikespolitik, försvars- och säkerhetspolitik, utvecklingsfrågor samt global styrning). UI:s ambition är att bli mer aktiva och synliga i den internationella forsknings- och tankesmedjevärlden, vilket har gett goda resultat, inte minst genom det UD-finansierade analysuppdraget European Global Strategy (EGS). Detta projekt har genomförts i samverkan med utrikespolitiska institut i Italien, Spanien och Polen. I maj 2013 publicerades EGS-rapporten som fick stor internationell uppmärksamhet. EGS-projektet innebar också en omfattande evenemangs- och kommunikationsverksamhet. Ett annat led i internationaliseringen är att det Särskilda forskningsprogrammet (SFP) för första gången sedan starten 1993 nu öppnas upp för utländska sökande. Därtill förstärks policyrelevansen inom programmet genom att en del av anslaget avsätts för analysuppdrag. SFP har också ominriktats för att ytterligare bidra till kraftsamling inom UI:s forskningsprogram. Ett unikt stipendiatprogram finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stipendiefond för allmännyttiga ändamål, kopplat till forskningsavdelningen, bedrivs Totalt åtta stipendiater har under året framgångsrikt genomfört programmet, och fyra nya stipendiater har kommit på plats för våren INFORMATION Under året har UI intensifierat arbetet med att internt samordna olika delar av verksamheten som forskning, publikationer, seminarier och blogg för att öka genomslagskraften utåt. Nya kommunikationskanaler som Twitter och nyhetsbrev på svenska och engelska har etablerats, samtidigt som allt fler besökare ständigt hittar till ui.se, UI Play och UI på Facebook. Många av UI:s evenemang har varit fullsatta och under 2013 deltog 5177 personer i 50 öppna seminarier, varav 410 deltog i UI:s jubileumskonferens. UI anordnade också två fortbildningsdagar med 113 deltagare. Med anledning av EU-inträdet arrangerade UI ett publikt halvdagsseminarium i Kroatien. UI fanns även på plats i Almedalen med ett välbesökt seminarium om Norden. Satsningen på skolvärlden har fortsatt. Under året anordnade UI 14 gymnasiehalvdagar med sammanlagt 1820 deltagare på UI. På temat milleniemålen har UI med stöd från Sida besökt sex orter i Sverige och ordnat föreläsningar på gymnasieskolor och högskolor. Cirka 700 gymnasieelever och 500 universitetsstuderande har lyssnat på UI:s föreläsningar runtom i landet. Landguiden.se har förstärkts med lärarhandledning och instuderingsmaterial och marknadsförts på skolmässa. Landguiden.se har under året utvecklats och har vissa månader drygt unika besökare. Nya siffror från Orvesto för UI:s tidskrifter Internationella Studier (IS) och Världspolitikens Dagsfrågor (VD) visar på en överraskande stor räckvidd, läsare för IS och för VD, givet upplagorna. UI har förekommit flitigt i media. Under 2013 har Utrikespolitiska institutet eller någon anställd vid UI nämnts i artiklar, The Swedish Institute of International Affairs nämns i 414 artiklar. ADMINISTRATION Vid Utrikespolitiska institutet arbetade under året i genomsnitt 20 tillsvidareanställda omräknat till heltid. Dessa omfattade 6 tjänster vid forskningsavdelningen, 10 tjänster vid informationsavdelningen, 3 vid administrationen samt 1 i ledningen. 19 personer var kontraktsanställda (omräknat till heltid), de flesta knutna till forskningen. Styrelsen och direktören föreslår att årets vinst 3,3 Mkr kronor jämte balanserat resultat överföres i ny räkning. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

30 RESULTATRÄKNING TKR NOT RÖRELSENS INTÄKTER Försäljningsintäkter Forskningsuppdrag Anslag från Utrikesdepartementet NOT Övriga anslag, bidrag och gåvor Förändring oförbrukade forskningsmedel NOT Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Vidareförmedlade anslag Externa produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader NOT Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar NOT Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter NOT Finansiella kostnader -1-2 Årets resultat UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

31 BALANSRÄKNING TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier NOT Långfristiga placeringar NOT Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar 2 1 Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT Kortfristiga placeringar NOT Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Möllers stipendie 0 0 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT Oförbrukade forskningsmedel NOT Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Möllers stipendie NOT Summa långfristig skuld Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

32 NOTER TKR NOT 1: TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE INFORMATION OCH MARKNAD 1) Intäkter externa UD Basanslag 4) Direkta kostnader Indirekta kostnader 2) AFFO pålägg 3) Summa FORSKNINGSAVDELNINGEN 1) Forskning bas Intäkter externa UD basanslag 4) Direkta kostnader Indirekta kostnader 2) AFFO Pålägg 3) Summa Externt finansierade forskningsprojekt (inklusive Särskilda forskningsprogrammet) Intäkter Kostnader Summa 0 0 UI totala intäkter UI totalt kostander UI resultat ) UI är sedan 1 september omorganiserad i två avdelningar Information och Marknad samt Forskningsavdelningen Summeringen per verksamhetsgren i not 1 är därför ändrad 2) Särredovisning Anna Lindh biblioteket. Kostnaden fördelas på Forskning bas samt publikationsverksamheten för För 2013 är kostnaderna fördelade tillsammans med gemensamma kostnader Direkta kostnader enligt avtal ) AFFO påslag fördelas enligt uppskattad arbetstid och dirketa kostnader på resp enhet för 2012 Samtliga gemensamma kostnader har fördelats efter antal wanställda på Info och Marknad och Forskning Bas Inget AFFO för 2013 endast gemensamma kostnader 4) Basanslaget har fördelats i proportion till kostnader för Information och Marknad och Forskning bas 32 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

33 NOT 2: ANSLAG FRÅN UTRIKESDEPARTEMENTET Ordinarie statsanslag Anslag till särskilda forskningsprogrammet Övriga UD-anslag Totalt anslag från Utrikesdepartementet Förändring NOT 3: OFÖRBRUKADE FORSKNINGSMEDEL Pågående forskningsprojekt, ordinarie verksamhet Särskilda forskningsprogrammet Totalt oförbrukade medel vid årets utgång UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

34 NOTER FORTS. TKR NOT 4: MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER M.M. Medelantalet anställda Tillsvidare- Visstids- Tillsvidare- Visstidsanställda anställda anställda anställda Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar i tkr uppgår till Externa styrelseledamöter och direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, sociala avgifter och pensionskostnader Total för samtlig personal Uppgift om företagsledning och styrelse Antal Varav män Antal Varav män Företagsledning Styrelse NOT 5: FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter Kursförluster/nedskrivning värdepapper -1-2 SUMMA UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

35 NOT 6: MASKINER OCH INVENTARIER Avskrivning sker med 20% per år från början av nyttjandetiden Anläggningstyp Anskaffn. värde Ackumuler. avskriv. Restvärde Anskaffn. värde Ackumuler. avskriv. Restvärde Balanserade utgifter Ny hemsida Aktiverade lokalkostnader Prenumerationsystem och adressregister Databas (Landguiden och Nätepok) Summa balanserade utgifter Maskiner och inventarier Utrustning som anskaffats löpande IT-utrustning Övriga maskiner och inventarier Utrustning som anskaffats i samband med flytten 2005 IT-utrustning Övriga maskiner och inventarier Summa maskiner och inventarier NOT 7: PLACERINGAR, AKTIER OCH ANDELAR Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde SEB NORDEA / SHB NORDEA fonder Totalt kortfristiga placeringar Långfristiga placeringar SEB ränte dep Totalt långfristiga placeringar UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76)

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Table of contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 7 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande...

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2014

Årsredovisning. Budgetåret 2014 Årsredovisning Budgetåret 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande... 11 Städers

Läs mer

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 2 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer... 11 Urbana processer... 14 Konflikt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2012. 2 Innehåll. Generaldirektörens kommentar 3 Strategiska utgångspunkter 4 Skapa

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. 2 Svenska institutets årsredovisning 2014 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen

Läs mer

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada?

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? Arbetsrapport R2004:017 Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? En översikt av utvalda analysinstitut, organisationer och myndigheter med verksamhet inom ITPS område Helena Jonsson Franchi Magnus

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R14-46 2 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag

Läs mer

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 1 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19 g n i n s i v Årsredo 2008 idor 9, 144 s 0 511 / 20 0 0 r n D Innehåll Förord 7 Offentlig diplomati Att sätta Sverige på kartan och skapa relationer med omvärlden 8 Strategiska utgångspunkter i verksamheten

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2015 2016 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller

Läs mer

Samverkan på lika villkor?

Samverkan på lika villkor? Rapport 2006:56 R Samverkan på lika villkor? Redovisning av en internationell studie och ett seminarium Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET

PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET Palmecenter firade 20-årsjubileum under det gångna verksamhetsåret. Under den årliga Palmedagen medverkade ordförandena för SAP, LO och KF

Läs mer

Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4

Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4 Innehållsförteckning Inledning Internationell konflikt- och krishantering under 2011... 4 1 Folke Bernadotteakademin 2011... 9 1.1 Folke Bernadotteakademins årsredovisning för 2011... 9 1.2 Organisation

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer