FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG"

Transkript

1 NÄRPES NÄRPIÖ FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 3/2015

2 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag Andelslag Sociala företag REVISION BOLAGSAVTAL Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV FÖRETAG 15 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter. 2 (16)

3 Då företagets planer för affärsverksamhet och finansiering är färdiga, kvarstår det sista skedet i processen för grundandet av ett företag: ETT FÖRETAG GRUNDAS ENLIGT FÖLJANDE UPPGIFTER 1. Val av namn för företaget 2. Aktiebolag eller ab 3. Publikt aktiebolag eller abp 4. Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. 5. Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman. 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET Det lönar sig att sätta sig grundligt in i valet av namn för företaget. Det är inte lätt att hitta på ett namn eftersom det dagligen kommer in ca 250 företagsnamn till det register som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. De namn som nu är i bruk framgår enkelt av det FO register som innehåller alla i Finland verksamma företag. Bered dig på en försäljning av företaget eller ett misslyckande, ge därför inte företaget ett person eller ett produktnamn. Företaget är lättare att sälja eller så kan du grunda ett nytt företag, som fortsätter det gamla företagets verksamhet. Om du verkar lokalt, ger ett företag som hänför sig till ortens namn trovärdighet. Det för också med sig kunder. Välj ett internationellt namn eller ett namn som är oberoende av orten, om verksamheten är riksomfattande eller exportinriktad. Namnet bör även utstråla trovärdighet, t.ex. Borgånejdens Kvalitetskonstruktion Ab. Det är till fördel om namnet är lätt att komma ihåg. Det lönar sig inte att beställa dokument, t.ex. visitkort, förrän namnet är registrerat. Fundera på namnet även utgående från webbplats och e-postadress eller använd ett produktnamn. Här följer några adresser för granskning och bearbetning av namn: och Granskning av domännamnet Patent- och registerstyrelsen uppställer följande bestämmelser FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Aktiebolag Publikt aktiebolag Fastighet eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag KÄNNETECKEN Kännetecken är inte obligatoriskt. I praktiken används ofta Fma eller Firma Aktiebolag eller ab. Publikt aktiebolag eller abp Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. Kommanditbolag Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman. 3 (16)

4 FÖRETAGSFORM Öppet bolag Andelslag KÄNNETECKEN Öppet bolag (obs. förkortningen öb kan inte användas). Bolagsmännens efternamn t.ex. Virtanen & Sjölund godkänns som kännetecken på ett öppet bolag. I ett dylikt fall behöver inte uttrycket öppet bolag tas med i namnet. Andelslag, sammansättning, leden andels. I namnet får inte förekomma ett personnamn. Man kan även ringa till Patent- och registerstyrelsen och höra sig för i namnärenden. Telefonnumret till Handelsregistrets information är (09) FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM Det är verkligen ingen liten sak att välja företagsform. Beskattning och andra ekonomiska faktorer har just ingen betydelse i begynnelseskedet då man väljer företagsform. Avgörande faktorer utgörs däremot av hur det fungerar i praktiken, antalet bolagsmän och kvaliteten på dem, storleken på kapitalet och inställningen till företagarens risk. Någon patentlösning finns inte. ERFARENHETEN LÄR Grundläggande frågor om det finns 2 eller flera fungerande bolagsmän måste man uppgöra ett ömsesidigt bolagsmannaavtal, i vilket man överenskommer om åtminstone löneutbetalning, mätning av arbetstid, verksamheten i fall av olyckshändelse och om åtgärder i fall av arbetslöshet bolagsmännens yrkesskicklighet borde komplettera varandra om bolagsmännens förmögenhetsskillnader är stora då företaget grundas är aktiebolag det förnuftigaste alternativet Nedan frågor och svar för att underlätta valet av företagsform. 1 bolagsman Firma eller aktiebolag 2 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) 3 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Företaget gör entreprenader med stora borgensförbindelser Aktionärernas insatser är olika stora Makan används som arbetskraft Marknadsföringssynvinkel Bolagsmännens personliga ekonomi Man kan inte lita på alla bolagsmän Det placerade kapitalet är stort Aktiebolag, eftersom ansvaret förblir på bolaget vid en eventuell konkurs. Som ett tilläggsalternativ bör man utreda ett eventuellt separat grundande av ett försäljnings- och produktionsbolag, varvid försäljningsbolaget bär borgensansvaret (inte i konsumtionshandeln) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Ett aktiebolag ser i allmänhetens ögon stort ut och är ett mera trovärdigt alternativ än ett personbolag Om aktionärerna är väldigt olika ifråga om förmögenhet är aktiebolag det klokaste alternativet Aktiebolag är det klokaste alternativet Aktiebolag 4 (16)

5 Flexibilitet i användningen av företagets medel Uppgörandet av dokument svårt Företaget förkovras med företagets vinst Man har för avsikt att avstå från företaget via försäljning Familjemedlemmar är på väg med i verksamheten Bolagsmän håller på att avsäga sig företaget Beredskap för konkurs Firma, Öb eller Kb Firma, Öb eller Kb Aktiebolag Aktiebolag bäst Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag, då en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag ansvarar för företagsverksamheten personligen eller med hela sin egen förmögenhet. Om aktiebolagets aktieägare har ställt borgen för bolagets skuld, då ansvarar han för dem. Tabell: Jämförelse av företagsformer VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Bolagsmän eller aktionärer Privatperson Två eller flera personer Minst 1 ansvarig och minst 1 tyst bolagsman En eller flera aktionärer Minst 3 grundande medlemmar Beslutsfattande Företagaren beslutar självständigt Bolagsmännen fattar seprat beslut som binder företaget, såvida bolagsavtalet inte innehåller begränsningar De tysta bolagsmännen har ingen rätt, de ansvariga som i ett öppet bolag Definieras i lag. 1. Bolagsstämman utgör det högsta beslutande organet. 2. Styrelsen beslutar om företagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Definieras i lag. 1. Andelslagsmötet använder den högsta beslutanderätten. 2. Styrelsen beslutar om andelslagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Risk och ansvar även för företagets förbindelser Företagaren ansvarar även med sin personliga förmögenhet för företagets alla skulder och ansvar. Var och en ansvarar med sin personliga förmögenhet även för de förbindelser som en annan har gjort. De ansvariga såsom i ett Öb, en tyst bolagsman endast med en andel som motsvarar hans insats. Aktieägares ansvar enligt sitt aktiekapital. Styrelsen och verkställande direktören har skadeansvar. Medlemmarnas ansvar som i AB, Styrelsen och verkställande direktören som i AB. Uttag av medel och fördelning av vinst Företagaren kan lyfta företagets medel inom ramen för företagets eget kapital. 1. Som lön 2. Som vinstandel i relation till satsade kapitalinsatser Åt den ansvariga som i ett Öb, åt en tyst bolagsman ränta på insats 1. Som lön om man är i arbete i företaget 2. Som dividend 3. Som delägarlön 1. Lön om man arbetar i företaget 2. Ränta på andelskapital 3. Återbetalning av överskott 5 (16)

6 VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Företagets interna övervakning Bokföringsskyldighet, ingen annan övervakning Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information. Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information Bokföringsskyldighet. 1/10 av aktionärerna kan av länsstyrelsen anhålla om att en revisor ska utses. Aktionärsregister och bokförigshandlingar är offentliga. Bokföringsskyldighet. Bokföringshandlingar är offentliga. Registreringsskyldighet beträffande bokslut till handelsregistret Behövs inte Om ett Aktiebolag är bolagsman eller - omsättningen 7,3 M - balansens slutsumma i medeltal ca 50 personer i tjänst Alltid Allmän bedömning av lämplighet Företagarens egen arbets-insats avgörande. Flexibelt be-slutsfattande. Företagande i familje-kretsen. Bolagsmännens personliga deltagande av stor betydelse. Förutsätter god samarbetsförmåga och tilltro av aktionärerna. En företagsform för ett litet och medelstort företag. Ett aktionärsavtal bolagsmännen emellan måste alltid upprättas om det finns flera än 1 bolagsman. För affärs-verksamhet som kräver mycket kapital. Förhållandet mellan kapital och arbete är i skick. Förvaltningen förorsakar arbete. Allmänt använd inom hantverks- och konstindustrin som nätverksverk-samhet inom ramen för ett samföretag. Tabell: FöPL-företagarens personliga nettoinkomst/beskattning vs. företagsform 1. Måltidskostnader under resan Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren. Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid. Verkan till nettoinkomst: 0 euro Verkan till nettoinkomst: T.ex. 50 heldagtraktamente ca 450 /år 2. Kilometerersättning av användning om egen bil, då arbetskörning t.ex km/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen. Kilometerersättning betalas. Verkan till nettoinkomst: ca 1500 euro/år Verkan till nettoinkomst: ca 4500 euro/år 3. Dagtraktamente, då över 10 timmars resedagar 50 styck/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning. Verkan till nettoinkomst: ca 670 euro/år Dagtraktamente betalas. Verkan till nettoinkomst: 1900 euro/år 6 (16)

7 4. Naturaförmåner Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: 0 euroa 5. Användning av företagarens lokaler till företagsbruk Kan beviljasutbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPLföretagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca 3 procent i socialskyddsavgift. Som naturaförmån kan man ta vad som helst bara man håller sig till gängse värde. T.ex. tandvård på euro betalas av företaget och summan fogas till lönen. Som slutpris betalar företagaren själv, beroende på personens innehållsprocent, max euro. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: ca 1400 euro/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte hyra lokaler, men konkreta kostnaderna kan minskas, även avkastining av byggnaden. Angående kontorsutrymmen används vanligen s.k. arbetsrumsavdrag (760 /100 % användning, 380 /deltaganvändnig). Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 260 euro/år Kan hyras för företaget och hyran måste vara gängse. Från hyresbeloppet avdras utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren. Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 1500 euro/år 6. Kontorsmöbler och dator i företagarens hembyrå Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag S.k. arbetsrumsavdrag innehåller möbler dvs. företagaren måste skaffa dem själv. Av datorn får man skatteavdrag, men betalar den själv. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år Företaget kan betala möbler och datorn, om man hyrar byrån för företaget. Användningsgraden betyder ingenting. Verkan till nettoinkomst: värde av kontorsmöbler och -maskiner, t.ex Personförsäkringar Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna men inte övriga personförsäkringar. Företaget kan betala alla skäliga personförsäkringar och avdraga dem i beskattningen. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år Verkan till nettoinkomst: T.ex. livförsäkring och sjukförsäkringens sjukdagspenning 50, ca 1500 euro/år 7 (16)

8 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 3.1 PRIVAT NÄRINGSIDKARE En privat näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Personligen ansvarar för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom. Yrken som utövas som näringsgren är t.ex. transportör, läkare, arkitekt och jurist. En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad, extern arbetskraft. Löneutbetalning till sig själv: Till sig själv, sin make/maka eller till en familjemedlem under 14 år kan företagaren inte betala lön. Överföring av medel till privathushållet sker i form av privata uttag. Emedan lönebetalning är inte möjligt, kan företagaren inte använda naturaförmåner eller föetaget avdra livsförsäkringskostnader. Betalning av skatter: En företagarperson beskattas för företagets resultat så att företagsinkomsten delas i en kapitalinkomstandel till ett belopp som motsvarar en årlig inkomst på 20 procent (eller 10 %) av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Från och med år 2014 beskattas kapitalinkomstandelen enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Företagarmaken/makan beskattas utgående från arbetsinsatserna, vanligen så att inkomsten delas lika. Behovet av kapital: Inga på lagstiftning baserade krav Registreringsavgift: ÖPPET BOLAG I ett öppet bolag bör finnas minst två bolagsmän som kan vara såväl naturliga personer som juridiska personer. En bolagsman kan vara t.ex. ett annat bolag eller en annan ideell förening. Vi rekommenderar inte öppet bolag som företagsform därför, att bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman. I ett öppet bolag Är inte bolagsmännens ansvar begränsat, varför bolagsmännen måste lita på varandra fullständigt. varje bolagsman ansvarar också solidariskt för de förbindelser som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman. Bolagsmannen c. Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas t.ex. så att någon av bolagsmännen inte har denna rätt överhuvudtaget eller så att denna rätt tillkommer två eller flera bolagsmän tillsammans. Det är skäl att omedelbart anmäla om begränsningen till handelsregistret, så att man kan hänvisa till den. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsman: Företaget kan betala lön åt bolagsman om denna arbetar i företaget. Medel kan även tas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man från erläggande av lönebikostnader (3 %). Å andra sidan minskar rikliga privata uttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalinkomstdelen minskar. Beskattningen av förvärvsinkomster är lindrigare än beskattningen av kapitalinkomster fram till en gräns om ca Bolagsman 8 (16)

9 kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: I ett öppet bolag delas bolagsmännens inkomstandelar i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av bolagsmännen i sådant förhållande som man har skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i företaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller till förmån för företaget utförd arbetsinsats. Registreringsavgift: KOMMANDITBOLAG I ett kommanditbolag verkar två slags bolagsmän: ansvariga och tysta. Vi rekommenderar inte att grunda ett kommanditbolag, om det finns 2 eller mera ansvariga bolagsmän. Alla ansvariga har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av de andra bolagsmännen. Ansvarig(a) bolagsman/bolagsmän Är beslutför. Ansvarar för bolagets ärenden med hela sin förmögenhet. De ansvariga kan vara en eller flera och de är sinsemellan likvärdiga, fastän man i det ömsesidiga avtalet skulle ha överenskommit om annat. En tyst bolagsman är en kapitalplacerare, som erhåller ränta på sin investering. Beslutanderätt har en tyst bolagsman inte, såvida man inte speciellt överenskommer om det i bolagsavtalet t.ex. då han arbetar i företaget. Även tysta bolagsmän kan vara en eller flera till antalet. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsmän: Ett kommanditbolag kan betala lön till en bolagsman om bolagsmannen arbetar i företaget. Medel kan även lyftas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man utbetalning av lönebikostnader. Å andra sidan minskar rikliga privatuttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalandelen minskar. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: De ansvariga bolagsmännens inkomstandelar delas i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av de ansvariga bolagsmännen i det förhållande som man skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i bolaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller för företaget utförd insats. Vanligen placerar bolagets tysta bolagsman några hundra euro och är nära släkt med den ansvariga bolagsmannen. Registreringsavgift: (16)

10 3.4 AKTIEBOLAG Aktiebolag väljs ofta som företagsform då I företaget finns flera än en grundare. Man har för avsikt att senare ta med nya delägare i företaget. Å andra sidan kan även en person grunda ett aktiebolag. I ett aktiebolag svarar aktionären för företagets risker endast med den kapitalinsats som han har satsat. I praktiken krävs ändå av aktionärerna i små aktiebolag deras personliga egendom eller borgen som säkerheter för bolagets lån, åtminstone i början av företagsverksamheten. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Bolagsavtal och företagets förvaltning: I ett aktiebolag gör man alltid ett skriftligt bolagsavtal. Se närmare punkt 5. Aktiekapitalet delas i aktier, som delägarna tecknar, betalar och äger. Aktiekapitalet inbetalas på bolagets konto, från vilket man kan använda det för att betala bolagets utgifter. Aktierna medför rösträtt vid bolagsstämman för sina ägare. Stämman är företagets högsta beslutande organ. Röstantalet är beroende av det antal röster som aktionären äger. Bolagsstämman väljer även styrelsen. Ett aktiebolag kan även ha en verkställande direktör, som styrelsen utnämner. I praktiken är de aktiebolag som bildas oftast små i början, varvid aktionärerna och styrelsen är samma sak. Löneutbetalning till delägarna: I allmänhet lyfter i aktiebolaget arbetande aktionärer lön till sig själva. Dessutom kan aktiebolaget dela ut dividender av sina vinstmedel. Aktieägare kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). En aktionär kan inte göra privata uttag åt sig själv. Beskattning: Aktiebolaget är en självständig skattskyldig, som beskattas enligt en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som dividend åt aktionärerna. Av dividenden anses kapitalinkomsten utgöras av 8 procent av aktiernas matematiska värde, varav 25 % är beskattbar kapitalinkomst dock högst till euro. Om 8 % andel överskrider euro, är 85 % beskattabar kapitalinkomst. Dessutom av dividender över 8 procent 75 % är beskattbar förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Matematiska värde får man genom att dela företagets nettoförmögenhet (tillgångar skulder) med aktiernas antal. Behovet av kapital: Aktiekapitalet uppgår till minst 2 500, och det kan betalas i pengar på företagets konto eller genom att i företaget placera saker motsvarande ett visst penningvärde, s.k. apportegendom. Enbart en arbetsprestation godkänns inte som aktiekapital. Om aktiekapitalet betalas som apport bör det ingå ett omnämnande om det och dess värderingsprinciper i grundläggningsavtalet. Beträffande apportegendomens värde införskaffas utlåtande av en GRM revisor. Pengarna kan användas för företagets utgifter, t.ex. för utbetalning av bolagsmännens löner och resekostnader. Registreringsavgift: 380 eller 330 (elektronisk registering) 3.5 ANDELSLAG Andelslag väljs ofta som företagsform då Medlemmarna inte vill binda sig till företaget för en längre tid och inte heller ta någon ekonomisk risk. Man har för avsikt att senare ta med nya medlemmar i företaget eller om medlemmar eventuellt avgår. Medlemmarnas arbetsinsats varierar. Medlemmarna önskar bibehålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning (7 medlemmar eller flera). Enligt 1 kapitlet, 2 i lagen om andelslag definieras ett andelslag på följande sätt: Antalet medlemmar och kapitalet är på förhand obestämt. Avsikten är att stödja medlemmarnas hushållning och näringsverksamhet. Avsikten är att bedriva ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i andelslagets verksamhet genom att använda sig av de tjänster som samfundet erbjuder eller arrangerar. 10 (16)

11 Från år 2014, kan en person grunda ett andelslag. En medlem ansvarar för företagets risker endast med den andelskapitalinsats som han har satsat, men i andelslagets stadgar kan man även överenskomma om mera omfattande förbindelser. Andelslagets stadgar och förvaltning: I ett andelslag uppgörs alltid skriftliga stadgar. Se närmare denna länk Andelskapitalet delas i andelsbetalningar, vilka sinsemellan är lika stora. Andelskapitalet inbetalas på andelslagets konto, därifrån det kan användas till att betala företagets utgifter. Andelsavgiften medför rösträtt vid andelslagsmötet för medlemmen. Mötet är företagets högsta beslutande organ. Andelslagsmötet väljer också styrelsen. Andelslaget kan också ha en verkställande direktör, som styrelsen utser. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Löneutbetalning till medlemmarna: Vanligen lyfter de medlemmar som arbetar i andelslaget lön till sig själva. Dessutom kan andelslaget av sina vinstmedel utdela återbetalning av överskottet, som är bundet till användningen av företagets tjänster. Av konsumtionsandelslaget (andelshandel), där återbetalningen av överskottsmedel fördelas till medlemmarna i enlighet med de uttag som de har gjort för sin privatekonomi, erlagd återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst för den som erhåller den men för de anskaffningar som hänför sig till näringsverksamhet, idkande av jordbruk eller annan verksamhet som medför inkomst är återbetalningen av överskottsmedel skattepliktig inkomst. En medlem av andelslaget kan inte göra privata uttag ur företaget. Andelslagets medlemmar kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Beskattning: Ett andelslag är en självständig skattepliktig, som beskattas i enlighet med en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som räntor av andelskapitalet till medlemmarna. I en personmedlems beskattning klassificeras räntan som kapitalinkomst, som är över euro (make + maka 3000 ) 70 % beskattbar kapitalinkomst (skatt 30 % eller 33 %, om kapitalinkomsten över ) resterande delen 30 % är skattefri Behovet av kapital: Andelslagskapitalet har ingen nedre eller övre gräns men det ska inbetalas som pengar på företagets konto. Andelskapitalet betalas tillbaka, då medlemmen har utträtt ur företaget. Registreringsavgift: SOCIALA FÖRETAG Avsikten med sociala företag är att skapa arbetsplatser speciellt för personer med funktionshinder och långtidsarbetslösa. Ett socialt företag skiljer sig som företag inte från övriga företag. Det producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst i likhet med andra företag. Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Ett socialt företag betalar alla sina arbetstagare arbetsavtalsenlig lön och det är alltid antecknat i handelsregistret. Skillnaden jämfört med andra företag är att minst 30 procent av de sysselsatta utgörs av personer med funktionshinder och arbetslösa. Dessutom bör företaget vara antecknat i registret över sociala företag som upprätthålls av arbetsministeriet. Endast ett sådant företag som är antecknat i detta register får i sin affärsverksamhet och marknadsföring använda sig av namnet och emblemet socialt företag. Kontakta alltid först en företagsrådgivare då du börjar planera grundandet av ett socialt företag. Tilläggsuppgifter om sociala företag: 11 (16)

12 4. REVISION När behövs revisor? Revisionsskyldighet avser samfund och stiftelser. Samfund är aktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag, bostadsaktiebolag och förening. Yrkeseller affärsidkare är inte revisionspliktig. Bolagen måste man alltid välja en revisor, om något av följande villkor överskrids under 2 sista räkenskapsperiod. 1. Balansens slutsumma överstiger Omsättningen överstiger I medeltal över 3 personer i tjänst. Fastän tvång inte skulle föreligga att välja revisor, är det tillrådligt att skaffa en revisor. Från måste revisoren vara s.k. GRM-revisor (handelskammares revisionsutskotts godkända revisor) eller CGR-revisor (Centralhandelskammarens revisionsnämnds godkända revisor). 5. BOLAGSAVTAL Firma är den enda bolagsformen som inte kräver bolagsavtal. Alla andra företagsformer behöver det. På Patent- och registerstyrelsens webbplats hittar man färdiga modeller för grundbolagsordning för aktiebolag och andelslag, men för andra bolagsformer finns inte bolagsavtalsmodeller. Bolagsavtalsmodeller för olika bolagstyper finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. Skriftliga avtal uppgörs Fastän ett muntligt avtal är möjligt i ett öppet bolag och i ett kommanditbolag lönar det sig alltid att göra det skriftligt. Man bör överväga innehållet i bolagsavtalet från fall till fall och beakta företagets bransch, verksamhetens omfattning och företagsverksamhetens fortsättning. I avtalet överenskommer man om nödvändiga faktorer i anslutning till företagets grundande och verksamhet. 5.1 ÖPPET BOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone en definition av följande saker i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens natur) 4. Bolagsmän 5. Företagets bokföringsperiod Vidare kan man överenskomma om bl.a. följande saker i ett aktionärsavtal: Aktionärernas insatser (egendomsinsats inte obligatorisk) Tecknande av firma och representation av företaget Verkställande direktör (om man önskar välja en sådan). Arbetsfördelningen mellan bolagsmännen Revision, revisorernas antal och verksamhetsperiod Fördelningsföreskrifter för vinst och förlust, såvida de avviker från de lagstadgade Aktionärsavtalets uppsägningstid, om det avviker från sex månader Ändring av aktionärsavtalet Utträde ur företaget Hävande av företaget Hur verksamheten fortsätter om en bolagsman avlider eller om någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår vid undertecknandet fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. 12 (16)

13 Om det inte finns bestämmelser om ovan nämnda faktorer i bolagsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppet bolag och kommanditbolag. Bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver godkännande av vårdnadshavaren. 5.2 KOMMANDITBOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone att följande saker anges i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens beskaffenhet) 4. Bolagsmännen och vilka av dem som är ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmän 5. Storleken på en tyst bolagsmans penninginsats 6. Företagets redovisningsperiod Man kan vidare överenskomma om bl.a. följande saker i bolagsavtalet: Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen Tecknande av firma Verkställande direktör (om man vill välja en sådan) Företagets räkenskapsperiod och revision Antalet revisorer och deras mandatperiod Bestämmelse om hur en tyst bolagsmans vinstandel uträknas Huruvida en en tyst bolagsman har rätt att överföra sin företagsandel på en annan utan de ansvariga bolagsmännens samtycke Uppsägning av bolagsman Hur verksamheten fortsätter då en bolagsman avlider eller då någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Om det inte ingår bestämmelser om ovan nämnda ärenden i aktionärsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. En bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver samtycke av vårdnadshavaren. Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår omedelbart då avtalet undertecknas, fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. 5.3 AKTIEBOLAG Grundandet av ett aktiebolag är noggrant reglerat och bolagsordningen kan inte fritt formuleras. Process för grundande av aktiebolag: 1. Uppgörande av stiftelseurkund 2. Uppgör bolagsordning 3. Betala aktiekapitalet 4. Bolagets registrering hos handelsregistret, varvid aktiebolaget uppstår i juridisk mening I ett aktiebolags bolagsavtal bör nämnas: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun eller stad i Finland som utgör företagets hemort 3. Företagets bransch Dessutom kan nämnas 4. Antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller minimi- och maximi antal samt mandatperiod 5. Hur kallelse till bolagsstämman utfärdas 6. Ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma 7. Företagets redovisningsperiod 13 (16)

14 Ett grundläggningsdokument för aktiebolag hittas enkelt i en version som kan fyllas i på Handelsregistrets webbplats. Ett färdigt grundläggningspaket kan användas oförändrat då Aktiekapitalet betalas i pengar Hela teckningspriset antecknas i aktiekapitalet Företaget bör alltid anmälas för registrering inom tre månader efter att stiftelseurkunden har undertecknats. I annat fall förfaller grundandet. Aktierna skall vara till fullo betalda på det bankkonto som har öppnats för företagets räkning. Om företaget påbörjar sin verksamhet före registreringen, ansvarar styrelsens ledamöter personligen för av företaget gjorda förbindelser. Företagets aktionärer bör vara fullvuxna, ej i konkurs eller försatta i näringsförbud. Ett oförändrat grundläggningspaket för aktiebolag 6. FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR För att ett företag ska kunna verka i Finland bör det ha ett företagssignum, dvs. ett FO-nummer. För att erhålla det bör man registrera sig hos Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma kundtjänst. Om det handlar om en tillståndspliktig näringsgren, bör till registreringsansökan bifogas ifrågavarande tillstånd (för närmare information se Företagstolken FT5 Tillståndspliktiga näringsgrenar). Om tillståndet ännu inte har erhållits, bör det meddelas på förändringsblanketten senare. Anmälningsblanketterna med kvitton om betalning av registreringsavgift kan skickas per post eller elektronisk anmälning kan göras (medborgarcertifikat och skanner behövs) till Handelsregistret. Kontaktinformation för kontroll av FO-nummer. REGISTERING Aktiebolag Starta aktiebolag på webben. Den har samma informationsinnehåll som etableringspaketet i pappersform. Utifrån de uppgifter som kunden har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget. Samtidigt kan kunden anmäla sig till Skatteförvaltningens register och ange de uppgifter som behövs för att fastställa förskottsskatt. Kunden får omedelbart ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer för företaget efter att han eller hon har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften. Gå till tjänsten och grunda ett aktiebolag. Oliga typer att registrera bolaget: Fyll i och skriv ut registreringsblanketten på följande adress: och betala Handelsregistrets registreringsavgift: Skicka blanketterna per post till följande address: PRS Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, Helsingfors. eller Grunda aktiebolag på webben med hjälp av en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. FO-numret får man medan man väntar, dvs. genast då ansökan har noterats i informationssystemet, under förutsättning att handlingarna är sin ordning och aktiebolagets aktiekapital är inbetalt. Signumet ser man på FOinformationstjänsten (som sökord anmäld firma) ca två arbetsdagar efter att anmälan har gjorts eller postats. På samma webbplats kan du granska din samarbetspartners uppgifter, som kan behövas t.ex. vid betalning av räkningar. Erhållandet av FO-numret innebär inte att företagets namn har blivit godkänt. Bekräftelsen på det tar i regel några veckor. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Registreringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar: Företagets grundinformation Registrering som mervärdesskatteskyldig Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning 14 (16)

15 Registrering som mervärdeskatteskyldig Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Mera om mervärdesskatten i Företagstolken FT10 Åtgärder för grundandet av ett företag. Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering. Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen 7. EN UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV ETT FÖRETAG En utlänning är en person, vars nationalitet och hemort är utanför EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde). Personen måste söka företagsregistrering från Patent- och Registerstyrelsen. Om personen bor inom EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde), behövs inte något speciellt tillstånd. Ett tillstånd två skeden Näringsidkarens uppehållstillstånd beviljas i en behandling i två steg. Först bedömer ELY-centralen i Nyland bl.a. förutsättningarna för en lönsam näringsverksamhet och det faktum att näringsidkarens utkomst är tryggad. Sedan beviljar Utlänningsverket det första uppehållstillståndet och polisinrättningen i häradet ett fortsatt Tillstånd åt näringsidkaren, såvida det inte föreligger något hinder med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. För att tillståndet ska erhållas förutsätts lönsamhet av verksamheten. Verksamhetens lönsamhet bedöms på basen av utredningar, såsom en plan över affärsverksamheten eller bindande föravtal och finansieringen, som erhålls på förhand. Det uppehållstillstånd som beviljas för näringsverksamheten förutsätter också att näringsidkarens utkomst är tryggad. Han bör av näringsverksamhetens vinst, av den lyfta lönen, av de personliga uttagen eller t.ex. av försäljningsvinsten erhålla en sådan regelbunden inkomst att den under den tid som uppehållstillståndet är i kraft överstiger nedre gränsen för utkomststödets grunddel. Ansökan lämnas i huvudsak till Finlands representation i utlandet. Ansökan om fortsättningstillstånd lämnas till den lokala polisen. Sökanden fyller i ansökan om uppehållstillstånd och bifogar, med tanke på ELY centralens avgörande, en utredning över verksamhetsidén och verksamhetsplanen rörande näringsverksamheten, hyresavtal och övriga faktorer som behövs för övervägande av näringsverksamhetens lönsamhet. Med näringsidkare avses i lagen en person som har för avsikt att idka näringsverksamhet eller yrke i eget namn i Finland eller som ur företagsansvarets synvinkel är jämförbar med sådan person som t.ex. är aktionär i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag som ansvarig bolagsman. 15 (16)

16

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Tänker du bli företagare?

Tänker du bli företagare? Tänker du bli företagare? INNEHÅLL 1 Affärsidé och yrkesskicklighet...2 2 Kännedom om företagets verksamhetsmiljö...3 3 Bedömning och finansiering av resurserna...3 4 Företagsformerna...3 4.1 Enskild firma...3

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Grunddel, sida 1 (4)

Grunddel, sida 1 (4) Myndighetens anteckningar / Y6 Använd denna blankett för att anmäla en ändring, nedläggning eller registrering till handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Etableringspaket för bostadsaktiebolag

Etableringspaket för bostadsaktiebolag Etableringspaket för bostadsaktiebolag I etableringspaketet för bostadsaktiebolag finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett bostadsaktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslad, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Med denna blankett kan företag och samfund anmäla sig till eller ansöka om registrering

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Etableringspaket för öppna bolag

Etableringspaket för öppna bolag Etableringspaket för öppna bolag I det etableringspaket för öppna bolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett öppet bolag:

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Etableringspaket för aktiebolag

Etableringspaket för aktiebolag Etableringspaket för aktiebolag I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat hittar du alla handlingar som behövs för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet om

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 Y4 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV etableringsanmälan Y 4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag Andelslag Sparbank Stiftelse Förening och annan organisation 2 0 1 5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till läsaren

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Y2 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV Etableringsanmälan Y 2 E t a b l e r i n g s a n m ä l a n Öppet bolag och Kommanditbolag 2 0 1 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till nya företagare 3 Ifyllning av blankettens sida

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Starta företag. Daniel Nordström

Starta företag. Daniel Nordström Starta företag Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Näringsverksamhet Näringsfrihet Firmanamn Andel företag per storleksklass Försäkringar och tillstånd Nystartade företag per företagsform

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013

Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Nytt och aktuellt inom företagsbeskattningen Inkomstbeskattning och förskottsuppbörd Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs December 2013 Innehåll Om skattedeklarationen för år 2013 Lagändringar som

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer